Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : Haziran 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : 36 17 Haziran 2004"

Transkript

1 Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say: Haziran 2004 Bu sayda; Yan Sanayi Borsas ndan... III. birlii Günleri AAPEX 2004 Otomotiv Fuar MIDEST 2004 Yan Sanayi Fuar TYSB Hizmet Birimleri Baar KOB Yarmas Hidrolik Pnömatik Raporu Özeti Yan Sanayi ile ilgili 2004 Almanya Fuarlar Çin Otomotiv Sektör Analizi Balant Elemanlar Pazar Avrupa da düzenli olarak büyüyor YAN SANAY BORSASINDAN... III. birlii Günleri çalmalar balamr. Her geçen yl katlanarak artan katlm ve görüme trafii ile bu yl 1 Eylül tarihlerinde Odamzda yaklak 60 satn almac 600 yan sanayici firma 2000 e yakn görüm gerçekletirecektir. Baar KOB lerin ödüllendirilecei bir yarma organizasyonuna balanm olup, stanbul Ticaret Odas üyesi olmay Borsamz üyelerine de bu yarmaya katm imkan salanmr. Türk Yan Sanayi Borsamn hizmetlerinin yaygnlalmas için baladz Hizmet Birimleri Projemiz kapsamn 11 ile ziyaretler gerçekletirilmi, ayrca Türk Yan Sanayi Borsas nn bilgi bankas yenileme çalmalar çerçevesin üye firmalarn bilgilerinin güncellenmesine balanmr. Üyelerimizin firma bilgilerini güncellemelerinin talep eletirmemizin daha etkin gerçekletirilmesi için gerekli olduu bir kez daha hatrlatr, bir sonraki bültende bulumak üzere iyi çalmalar dileriz. YSB BÜLTENZE LAN VERMEK STEYEN FRMALAR lan ve duyurularn YSB Bülteninde yer almas istiyorsanz lütfen bizimle temasa geçiniz. TAM SAYFA LAN TL YARIM SAYFA LAN TL DÖRTTE BR SAYFA LAN TL Birden fazla ilan verilmesi durumunda bir sonraki ilan tarifesi % 20 indirimli olacaktr. BAVURMAK N GEÇ KALMAYIN! III.RL GÜNLER (1-3 EYLÜL 2004) TÜRK YAN SANAY BORSASI YAN SANAYLER LE ANA SANAYLER BULUTURUYOR! Türk Yan Sanayi Borsas, III.birlii Günleri nde otomotiv, beyaz eya, elektrik, elektronik, makine imala savunma, havack, tma, havalandrma ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabanc 22 a sanayici firmay (Alarko Carrier, Arçelik, Aselsan, Bosch Sanayi, BT Conceils (Fransa), Clal Msx (talya), Dar Trading (ngiltere), Delphi, Ford Otosan, IKEA, Iprotex (Almanya), Merloni, Sidem (Belçika), Simu (Fransa), Süsl Doruk Ev Gereçleri, TAI-Tusa, Teba, Telsama, Tofa, Türk Demirdöküm, Türk Traktör ve Uur Soutma Sistemle üyesi olan 600 yan sanayici firma ile ana sanayicilerin önceden belirledii ürün ve üretim yöntemleri dorultusun görütürecektir.

2 Sektör Otomotiv Beyaz Eya Savunma Sanayi Elektrik Elektronik Mobilya Makina malat Dier Yabanc Delegasyon Almanya talya Ana Sanayi Bosch Sanayi BT Conceils (Fransa) Delphi Ford Otosan SIDEM N.N. (Belçika) Tofa Türk Otomobil Türk Traktör Arçelik Demirdöküm Merloni Teba ur Soutma Vestel Alarko Carrier TAI-Tusa Aselsan Schneider Electric IKEA CLAL MSX (talya) SIMM S.A.S. (Fransa) Telsama Ltd. Kuzey Ren Westfelya Eyaleti Piemonte Bölgesi Torino Ticaret Odas Org. III.birlii Günleri katmc ana sanayicilere ait 166 ürün ve proses Odamz internet sayfasn (ana sayfa, kayan yazlar) ilan edilmitir. Söz konusu organizasyona katlmak isteyen yan sanay firmalarn talep konular inceledikten sonra birlii Günleri Bavuru ve Türk Yan Sanayi Borsas Firma Pr Formu nu doldurarak Odamza iletmeleri gerekmektedir. Tel : Faks : E-posta: SON FIRSAT! AAPEX 2004 OTOMOTV YAN SANAY FUARI NA KATILIM MKANI 2-5 Kasm 2004 Las Vegas/ABD Odamn 1996 yndan bu yana her yl ülkemiz milli kat organize etti söz konusu fuar, her geçen yl otomo yan sanayi sektörümüzün tanna ve ihracat imkanlarn artmasna önemli katklarda bulunmaktadr. Geçtiimiz 1800 firmann stand açt fuarda, 18 yan sanayici firmamz da Odamz standnda ürünlerini sergilemilerdir. An fuara bu yl katlmak isteyen firmalardan, Odamz; Stand alan yer kiras, sergi mallar nakliyesi, gümrük ve sigo lemleri, Türkiye Ulusal Pavyonu stand inaat ve dekorasyonu, fuar idaresince yaynlanacak katalogda katmc firm bilgilerinin yer almas, odamz tarafndan hazrlanacak broürde ve CD de katmc firmalarz hakknda ayrn bilgilerin yer almas, tevik ilemleri (% orannda DTM tevii, % 75 orannda KOSGEB tevii), Fuar g kart temini, Milli katn özellikle ABD deki ithalatç, damc vb. firmalara geni çapl duyurulmas kalemler içine alan hizmet paketi için 600 USD/m 2 ücret talep edecektir. AAPEX 2004 Otomotiv Yan Sanayi Fuarna katm bavurusunda bulunmak isteyen firmalarmn Odamz Yap Kredi Bankas Bahçekapubesi 1789 no.lu hesabna 600 USD tutarndaki avanslar yatrarak Yan Sanayi Borsas 25 Haziran 2004 tarihine kadar bavurmalar rica olunur. Tel : E-posta : SYRAUTO IV. ULUSLARARASI SURYE / AM OTOMOTV ve YAN SANAY FUARI 4-10 TEMMUZ 2004 Tureks Fuarck tarafndan 4-10 Temmuz 2004 tarihleri arasnda am/suriye de düzenlenecek olan IV.Ulusl Otomotiv ve Yan Sanayi Fuar ile ilgili ayrnt bilgi ve katm artlar için;

3 MIDEST YAN SANAY FUARI NA KATALOG BAZINDA KATILIM 7-10 Aralk 2004 Paris/Fransa 7-10 Aralk 2004 tarihleri arasnda Fransa nn bakenti Paris te düzenlenecek olan 34. Uluslararas Midest 2004 Y Sanayi Fuar na yan sanayici firmalarn katolog veya broür ile katm gerçekletirmelerinin önemli frsat douraca düünülmektedir. Bu hizmetten faydalanmak isteyen üyelerimizin yabanc dilde hazrlanm kataloglarndan en fazla 30 adedin sergilenmesi ve ilgilenenlere iletilmesi hizmeti karnda 80 Euro ta edilecektir. Midest Yan Sanayi Fuar na katalog ile katlmak isteyen firmalarn katm paylar Odamz Yap Kr Bankas, Bahçekapubesi no.lu Euro hesabna yatrarak dekontu Odamz Yan Sanayi Borsas na iletmeleri r olunur. Tel : E-posta : 11 LDE TÜRK YAN SANAY BORSASI HZMET BMLER AÇILDI Üye say hzla artan, faaliyet alan kentler, bölgeler ve sektörler itibariyle çeitlenerek genileyen Borsamn dah etkin ve daha süratli çalabilmesi amacyla deik bölgelerden seçilen Odalarn katlaca bir proje gelitirilerek 200 banda uygulamaya konulmutur. Söz konusu proje kapsamna, Adana, Gaziantep, zmir, zmit ve Kayseri Ticaret Odalar, Balkesir, Denizli, Eskieh ve Konya Sanayi Odalar ile Samsun ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odalar dahil edilmi ve bünyelerinde birer Türk Ya Sanayi Borsas Hizmet Birimi oluturulmas öngörülen bu Odalarn temsilcilerine Odamzda ubat tarihlerind itim verilmi, gerekli bilgi ve dokümanlar sunulmu ve kentlerinde çalmalara balamalar salanmr. Projemizin ikinci etabnda ise imdiye kadar Konya, Kayseri, zmit, Eskiehir,zmit,Gaziantep, Samsun, zmir, Deni ve Adana illerinin Odalar ziyaret edilmi, yan sanayi firma temsilcilerine ve projeye ilgi duyan i adamlarna yöne tanm toplantlar yaplmr. BAARILI KOB YARIMASI BALIYOR stanbul Ticaret Odas ve Türk Yan Sanayi Borsas Üyeleri!!! Kimler Katlabilir? KOB sfat tayorsanz malat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanz tarihinden önce kurulmu iseniz 1-50 kii arasnda içi çalyorsanz Sermayenizin %25 inden fazlas büyük ölçekli iletmelere ya da Sermayenizin %51 inden fazlas Belediye, l Özel daresi vb. kurululara ait deilse da belirtilen kategorilerde yaplacak olan Baar KOB Yarmas na katlabilirsiniz. Kategoriler; 1) Giriimcilik Ödülü; 2) Kadn giriimci ödülü; 3) hracat Baar Ödülü; 4) Teknoloji Uygulama Ödülü 5) birlii Ödülü Genel Deerlendirme Kriterleri; 1) Giriimcilik Ruhu 2) Yenilikçi ve Yarat Anlay 3) Finansal Performans 4) Sosyal Boyut 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren adresinden temin edebileceiniz yarmac bavuru formun doldurularak firmann gelime aamalar anlatan metin ile birlikte Odamza teslim edilmesi gerekmektedir. Türk Yan Sanayi Borsas Bilgi Bankas yenileniyor!! Türk Yan Sanayi Borsas ndaki firma bilgilerinizi Odamz intern sitesinde (www.ito.org.tr) bulacaz formu doldurarak güncellemeyi unutmayz.

4 DROLK PNÖMATK SEKTÖRÜ RAPORU HAZIRLANDI da, anlan raporda yer alan özet bilgileri bulabilirsiniz. Sektörün ticari hacmi : Yaklak 200 milyon ABD$ tutarnda, Ø Firma say : Yaklak 300 firma Ø thalat hacmi : Yaklak 120 milyon ABD$ Ø Yerli imalat hacmi : Yaklak 20 milyon ABD$ Ø Makine ve ekipmanlarla giren ithalat : Yaklak 60 milyon ABD$ Hidrolik pnömatik sektörünün ülkemizde geliimi sanayileme hamlesi ile birlikte balamr lerde balayan süreç içinde piyasa ihtiyac, dünyann önde gelen markalarndan distribütörleri vastasyla ithal ediler karlanmaktayd. Ancak, piyasann artan talebine kark, yüksek gümrük vergileri ve döviz kur fark nedeni zorlaan ve pahallaan ithal ürünler yüzünden yerli ürünler alternatif olarak piyasada pay sahibi olmaya balam Çounlukla atölyeler baznda balayan hidrolik ve pnömatik devre elemanlar üretimi 1980 lerde ülke ihtiyac önemli bir bölümünü karlar hale gelmitir. Türkiye nin Gümrük Birlii ne girmesi, gümrük oranlarn ksa süre rlanmas ve ülkemizin açk pazar haline gelmesi, yerli üreticileri d etkilere kar hazrlksz ve savunma yakalayarak olumsuz etki yapm, yerli üreticilerin pazardan ald payn küçülmesine sebep olmutur. Ülkemiz hidrolik pnömatik sektörüne yerli üretim açndan bakldnda; Hidrolik silindirler : Çok özel boyutlarda olanlar hariç ülkemizde kaliteli ve çeitli hidrolik silindirler üretilmektedir. Ü ihtiyacn neredeyse tamamna yak yerli üretimle karland gibi önemli miktarlarda ihracat gerçekletirilmekted Pnömatik Silindirler : Genel kullanm amaçl pnömatik silindirler birçok üretici tarafndan kaliteli olarak üretilmekte ihracat gerçekletirilmektedir. Hidrolik valfler : Mobil hidrolik alannda mekanik kumanda kollar geni bir yelpazede ülkemizde üretilir hale gelmi Elektrohidrolik valfler, cartirdge valfler, oransal valfler ülkemizde üretilmemektedir. Hidrolik pompalar : Dili pompalarn geni bir yelpazede üretimi vardr ve ihracat yaplmaktadr. Pistonlu pompalarn sabit debili olanlarn da baz tipleri üretilmekte, paletli pompalar, deken debili pompalar, yü duyarl pompalar ve kapal devre sistemleri ülkemizde üretilmemekte olup ithal edilmektedir. Hidrolik balant elemanlar : Fittingste yerli üretim çeitlilik ve kalite açndan ülke ihtiyac karlamakta ve ihrac yaplmaktadr. Hidrolik dier aksam : Filtreler çeit olarak srl üretilmekte ve standart sistemlerde kullanlmaktadr. Daha hassas pahal sistemler için olanlar ithal edilmektedir. Akümülatörlerin pistonlu tipleri ise yerli üretilebilirken balonlu tip üretilmemektedir. Hidrolik güç üniteleri Her türlü güç ünitesi ülkemizde üretilmekte ve ülke ihtiyacna cevap verebilecek düzeydedir. Hidrolik motorlar Ülkemizde üretilmemektedir. Kaynak:TO Sektör Analiz Raporu Özeti, Düsseldorf / METAV Uluslararas Üretim ve Otomasyon Fuar Franfurt / Main / AUTOMECHANICA Uluslararas Otomobil Yedek Parça Fuar Essen / ALUMINIUM Alüminyum Endüstrisi Dünya Fuar Hannover / IAA-Uluslararas Vastalar ve Otomobil Fuar Nürnberg / IKK-Uluslararas Soutucu, Klima ve Havalandrma Teknii htisas Fuar Düsseldorf / K-Uluslararas Plastik ve Kauçuk Teknii Fuar Hannover / EuroBLECH-Uluslararas Saç ve Hurda leme Teknii Fuar Yan Sanayi ile lgili 2004 Y Almanya Uluslararas Fuarlar

5 N OTOMOTV SEKTÖR ANAL 1995 yndan bu yana Çin de yllk araç satlarnda büyük art gözlenmitir ynda yllk araç sat miktar 1. milyondan 3.26 milyona yükselmitir ynda ise bu rakamn, pazardaki en büyük segmenti oluturan sedanla birlikte 7 milyona ulamas beklenmektedir. Böylece Çin in en büyük rakiplerinden biri olan Japonya y da ger rakarak, dünyadaki ikinci büyük hafif ticari araç pazar olmas beklenmektedir. Ülkede otomotiv endüstrisini sürükleyen baca 3 firma bulunmaktadr; Shanghai Otomotiv Sanayi (SAIC) First Auto Works (FAW) ve Dong Feng Otomotiv Sanayi (DF) Yukarda bahsi geçen 3 firma da, gerek üretim gerekse de pazarlama açndan global OEM lerle ortak giriimler bulunmulardr. Nitekim, SAIC firmas Volkwagen, GM, Volvo ile, FAW firmas Volkswagen ve Xiali, DF firmas Citroen, Nissan ve Fengshen firmalar ile ortak giriim anlamalar imzalamlardr. Ülke genelinde 17 milyar dolarlk parça ve komponent imalat yaplmasna ramen, (2001), 2.6 milyar dolarlk itha da gerçekletirilmitir. En önemli komponent imalatçlar ise ülkenin dou knda yerleik olarak bulunmaktadrlar da, Çinle ilgili baz önemli noktalara deinilmitir. Ülkede içilik maliyetleri oldukça düüktür. Ülke genelinde nüfus kalifiye, üretken ve çalma hayatndan memnun kiilerden olumaktadr. Çin in gelecekte baar yakalayabilmesinin yolu yerli üretim için gerekli yerel tedarik tabann arttlmasnd geçmektedir. Komponentlerin %70 inin ülke içinden tedarik edilmesi, önümüzdeki 3 yllk hedefler arasnda yer almaktadr. anda ülkedeki firmalarn %50-60 yerel komponentleri kullanmaktadr. Kalpçk sektörü ise ülkeye yatm yapmak isteyen yabanc firmalar için dikkat çekici bir unsurdur. Günümüz kalplarn büyük bir bölümü Çin dndan tedarik edilmektedir. Ancak yerel kullanm oranndaki art azmsanamayacak boyutlardadr. Çin pazarna girebilmenin dier bir yolu ise, ülkedeki yerel irketlerle yaplan irket birlemeleridir. Ülkede anlamda pek çok firma bulunmaktadr, önemli olan doru firmay bulabilmektir. Çin de bata ehirler, nüfus, pazar potansiyeli ve pazar büyüklüü ile maliyet tasarrufu olmak üzere pek çok muazzam büyüklüktedir. Fikri mülkiyet haklaryla ilgili kanuni sistem ve destek mekanizmalar yetersizdir, bu nedenle bu konuya ayr hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Ülkede sanayiinin her dal ve pazar çok çabuk büyümektedir. Çin pazar, tüm dünyadaki otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren imalatç firmalar etkileme gücüne sahiptir. S konusu pazar, OEM ve birinci halka üreticileri ile birlikte günümüzde ve önümüzdeki birkaç yl boyunca ülkeye yat yapmak isteyen firmalar tarafndan büyük bir frsat olarak alglanmaktadr. Bununla birlikte pazara açlan pencere g geçtikçe kapanmaktadr. Arzn talebi yakalamasyla birlikte, pek çok komponent yerel kaynaklardan temin edilecek Ancak baz komponentlerin ülke dndan (Kuzey Amerika ve Avrupa) temin edinilmesi de kaçlmazdr. Günümüz her firma, Çin in kendi ilerini ne dereceye kadar etkileyebildiini belirlemek zorundadr. Nitekim anlan ülke, b firmalar için bir tehtid unsuru iken, dierleri için inanlmaz bir frsattr. Önemli olan, firma için doru stratejile belirlenmesi ve uygulanmasr. Kaynak: Vincent Guglielmo, APM YURTDII TALEPLER 1. Talep No :M-AXL Ülke : Fransa Talep Konusu : makinalar, aft, transmisyon parçalar) dili, mil ve dili kutusu için tala ilenmi parçalar Miktar : adet/yl (14 farkl tip) 2. Talep No :M-ECO-477 Ülke talya Talep Konusu : Otomobil sektöründe motor parças olarak kullanlmak üzere külbütör parma (Rocker arm) Kalite :ISO 9001:2000

6 Fiyat tekifi Not : CIF Kuzey talya : no.lu parça için ve adet için ayr fiyat teklifleri verilecektir. Parça No Malzeme rlk llk Miktar GS 600/3 (ISO ) GS 600/3 (ISO ) GS 600/3 (ISO ) 3) Talep No :M -IND-491 Ülke :Hindistan Talep konusu :Plastik Kalp malat Fiyat teklifi :DDP Nasik Hindistan Son bavuru tarihi :30 Haziran ) Talep No : O-RLB-478 Ülke : NGLTERE Talep konusu :çengel, kilitleyici kol, halka, mentee ve çubuk parçalar Operasyonlar :toz kaplama (RAL 7035 veya 7021), tala imalat Fiyat teklifi :DDP (Worcester) : Parça Malzeme Talep Miktar (adet/yl) Çubuk 303-Paslanmaz Çelik Kilitleyici Kol Paslanmaz Çelik Ara halka Paslanmaz Çelik Kanca (üst) Paslanmaz Çelik Kanca (alt) Paslanmaz Çelik Mentee parças Paslanmaz Çelik BALANTI ELEMANLARI PAZARI AVRUPA DA DÜZENL OLARAK BÜYÜYOR... Balant elemanlar pazarndaki standart parçalarn üretimi, bat Avrupal üreticilerin ni ürünler pazarn uzmanlama karar almalaryla birlikte, gelimekte olan ülkeler ve merkez Avrupa ya kaymr. Balant eleman pazar profesyonel pazar ve kendin imal et (DIY-Do it yourself) pazar olmak üzere 2 ayr segmente ayrm mümkündür. Profesyonel pazar genel olarak, nakliye ekipmanlar imalat endüstrisi ile, yap ve inaat sektörlerind olumaktadr. Profesyonel pazar müterileri, ISO kalite belgesi ve dier spesifik standartlar art koarken, D müterileri daha az talepte bulunmaktadrlar. Sektörün gidiatnda genel olarak bir durgunluk gözlenmesine rame yap marketler kanalyla gerçekletirilen DIY satlar pek çok Avrupa ülkesinde muntazam bir art göstermekted Nitekim Avrupa Birlii ülkelerinde yer alan Do it yourself (DIY) yap marketlerinin toplam cirosu 100 milyar eu olarak tahmin edilmektedir. Balant elemanlar toplam DIY satlarn %6 s olutururken, pazarn tamamn milyar euro civarnda olduu tahmin edilmektedir. GELMEKTE OLAN TEDARKÇ ÜLKELER Söz konusu pazarn AB ülkeleri için toplam ithalat tutar 2001 y için, 11.3 milyar euro olarak belirlenmi Gelimekte olan ülkelerden gerçekletirilen balant elemanlar ithalat ise, 1999 da 315 milyon euro iken, milyon euro ya yükselmitir. Yap malzemeleri ithalat ise, 354 milyon euoro dan 557 milyon euro ya yükselmi Gelimekte olan ülkelerde toplam ithalat art oran 2000 ynda %38 iken 2001 ynda %19 olmutur.

7 daki tabloda sektördeki baca ithalatç ülkeler ile söz konusu ülkelere ürün tedarik eden ülkelerin list verilmitir. Tablodan da görüldüü gibi, Almanya Avrupa nn en büyük ithalatç iken Çin en önemli tedari konumundadr. Güney Kore, Güney Afrika, Malezya, Türkiye ve Hindistan da önemli tedarikçiler olarak gö çarpmaktadrlar. AB üyesi baca ithalatç ülkeler Tedarikçi ülkeler Çin, Güney Kore, Türkiye, Güney Çivi, çekilmi pin Almanya, ngiltere, Fransa, Hollanda Afrika, Kolombiya, Hindistan, Slovenya, Malezya Dili vidalar, cvatalar Almanya, Fransa, ngiltere, Belçika Çin, Malezya; Tayland,Hindistan, Endozenya, Türkiye, Filipinler, Güney kore Çin, Slovenya, Hindistan, Türkiye, Disiz vidalar, cvatalar Almanya, Fransa,spanya, ngiltere Güney Afrika, Tayland, Malezya, rvatistan Çin, Güney Kore, Malezya, Kilit, asma kilitler Almanya, ngiltere, spanya, Fransa Türkiye,Bosna-Hersek, Slovenya,Fas, Arnavutluk Fittings Almanya, ngiltere, Fransa, Belçika Çin, Hindistan,Slovenya, Türkiye, Tayland, Güney Afrika, Meksika, Güney Kore Kaynak:www.cb.nl

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 31.03.2014 ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 irketimizin, 2014 y ilk üç aylk faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarna ilikin hususlar ortaklarn bilgilerine sunulmaktadr. Dönem içinde Yönetim Kurulu nda

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU Hazırlayan: Cem BAYRAK İçindekiler Giriş... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Mevcut Durum... 2 Sektör Tanımı... 2 İlişkili Sektörler... 3 Dünyadaki

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı