Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : Haziran 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : 36 17 Haziran 2004"

Transkript

1 Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say: Haziran 2004 Bu sayda; Yan Sanayi Borsas ndan... III. birlii Günleri AAPEX 2004 Otomotiv Fuar MIDEST 2004 Yan Sanayi Fuar TYSB Hizmet Birimleri Baar KOB Yarmas Hidrolik Pnömatik Raporu Özeti Yan Sanayi ile ilgili 2004 Almanya Fuarlar Çin Otomotiv Sektör Analizi Balant Elemanlar Pazar Avrupa da düzenli olarak büyüyor YAN SANAY BORSASINDAN... III. birlii Günleri çalmalar balamr. Her geçen yl katlanarak artan katlm ve görüme trafii ile bu yl 1 Eylül tarihlerinde Odamzda yaklak 60 satn almac 600 yan sanayici firma 2000 e yakn görüm gerçekletirecektir. Baar KOB lerin ödüllendirilecei bir yarma organizasyonuna balanm olup, stanbul Ticaret Odas üyesi olmay Borsamz üyelerine de bu yarmaya katm imkan salanmr. Türk Yan Sanayi Borsamn hizmetlerinin yaygnlalmas için baladz Hizmet Birimleri Projemiz kapsamn 11 ile ziyaretler gerçekletirilmi, ayrca Türk Yan Sanayi Borsas nn bilgi bankas yenileme çalmalar çerçevesin üye firmalarn bilgilerinin güncellenmesine balanmr. Üyelerimizin firma bilgilerini güncellemelerinin talep eletirmemizin daha etkin gerçekletirilmesi için gerekli olduu bir kez daha hatrlatr, bir sonraki bültende bulumak üzere iyi çalmalar dileriz. YSB BÜLTENZE LAN VERMEK STEYEN FRMALAR lan ve duyurularn YSB Bülteninde yer almas istiyorsanz lütfen bizimle temasa geçiniz. TAM SAYFA LAN TL YARIM SAYFA LAN TL DÖRTTE BR SAYFA LAN TL Birden fazla ilan verilmesi durumunda bir sonraki ilan tarifesi % 20 indirimli olacaktr. BAVURMAK N GEÇ KALMAYIN! III.RL GÜNLER (1-3 EYLÜL 2004) TÜRK YAN SANAY BORSASI YAN SANAYLER LE ANA SANAYLER BULUTURUYOR! Türk Yan Sanayi Borsas, III.birlii Günleri nde otomotiv, beyaz eya, elektrik, elektronik, makine imala savunma, havack, tma, havalandrma ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabanc 22 a sanayici firmay (Alarko Carrier, Arçelik, Aselsan, Bosch Sanayi, BT Conceils (Fransa), Clal Msx (talya), Dar Trading (ngiltere), Delphi, Ford Otosan, IKEA, Iprotex (Almanya), Merloni, Sidem (Belçika), Simu (Fransa), Süsl Doruk Ev Gereçleri, TAI-Tusa, Teba, Telsama, Tofa, Türk Demirdöküm, Türk Traktör ve Uur Soutma Sistemle üyesi olan 600 yan sanayici firma ile ana sanayicilerin önceden belirledii ürün ve üretim yöntemleri dorultusun görütürecektir.

2 Sektör Otomotiv Beyaz Eya Savunma Sanayi Elektrik Elektronik Mobilya Makina malat Dier Yabanc Delegasyon Almanya talya Ana Sanayi Bosch Sanayi BT Conceils (Fransa) Delphi Ford Otosan SIDEM N.N. (Belçika) Tofa Türk Otomobil Türk Traktör Arçelik Demirdöküm Merloni Teba ur Soutma Vestel Alarko Carrier TAI-Tusa Aselsan Schneider Electric IKEA CLAL MSX (talya) SIMM S.A.S. (Fransa) Telsama Ltd. Kuzey Ren Westfelya Eyaleti Piemonte Bölgesi Torino Ticaret Odas Org. III.birlii Günleri katmc ana sanayicilere ait 166 ürün ve proses Odamz internet sayfasn (ana sayfa, kayan yazlar) ilan edilmitir. Söz konusu organizasyona katlmak isteyen yan sanay firmalarn talep konular inceledikten sonra birlii Günleri Bavuru ve Türk Yan Sanayi Borsas Firma Pr Formu nu doldurarak Odamza iletmeleri gerekmektedir. Tel : Faks : E-posta: SON FIRSAT! AAPEX 2004 OTOMOTV YAN SANAY FUARI NA KATILIM MKANI 2-5 Kasm 2004 Las Vegas/ABD Odamn 1996 yndan bu yana her yl ülkemiz milli kat organize etti söz konusu fuar, her geçen yl otomo yan sanayi sektörümüzün tanna ve ihracat imkanlarn artmasna önemli katklarda bulunmaktadr. Geçtiimiz 1800 firmann stand açt fuarda, 18 yan sanayici firmamz da Odamz standnda ürünlerini sergilemilerdir. An fuara bu yl katlmak isteyen firmalardan, Odamz; Stand alan yer kiras, sergi mallar nakliyesi, gümrük ve sigo lemleri, Türkiye Ulusal Pavyonu stand inaat ve dekorasyonu, fuar idaresince yaynlanacak katalogda katmc firm bilgilerinin yer almas, odamz tarafndan hazrlanacak broürde ve CD de katmc firmalarz hakknda ayrn bilgilerin yer almas, tevik ilemleri (% orannda DTM tevii, % 75 orannda KOSGEB tevii), Fuar g kart temini, Milli katn özellikle ABD deki ithalatç, damc vb. firmalara geni çapl duyurulmas kalemler içine alan hizmet paketi için 600 USD/m 2 ücret talep edecektir. AAPEX 2004 Otomotiv Yan Sanayi Fuarna katm bavurusunda bulunmak isteyen firmalarmn Odamz Yap Kredi Bankas Bahçekapubesi 1789 no.lu hesabna 600 USD tutarndaki avanslar yatrarak Yan Sanayi Borsas 25 Haziran 2004 tarihine kadar bavurmalar rica olunur. Tel : E-posta : SYRAUTO IV. ULUSLARARASI SURYE / AM OTOMOTV ve YAN SANAY FUARI 4-10 TEMMUZ 2004 Tureks Fuarck tarafndan 4-10 Temmuz 2004 tarihleri arasnda am/suriye de düzenlenecek olan IV.Ulusl Otomotiv ve Yan Sanayi Fuar ile ilgili ayrnt bilgi ve katm artlar için;

3 MIDEST YAN SANAY FUARI NA KATALOG BAZINDA KATILIM 7-10 Aralk 2004 Paris/Fransa 7-10 Aralk 2004 tarihleri arasnda Fransa nn bakenti Paris te düzenlenecek olan 34. Uluslararas Midest 2004 Y Sanayi Fuar na yan sanayici firmalarn katolog veya broür ile katm gerçekletirmelerinin önemli frsat douraca düünülmektedir. Bu hizmetten faydalanmak isteyen üyelerimizin yabanc dilde hazrlanm kataloglarndan en fazla 30 adedin sergilenmesi ve ilgilenenlere iletilmesi hizmeti karnda 80 Euro ta edilecektir. Midest Yan Sanayi Fuar na katalog ile katlmak isteyen firmalarn katm paylar Odamz Yap Kr Bankas, Bahçekapubesi no.lu Euro hesabna yatrarak dekontu Odamz Yan Sanayi Borsas na iletmeleri r olunur. Tel : E-posta : 11 LDE TÜRK YAN SANAY BORSASI HZMET BMLER AÇILDI Üye say hzla artan, faaliyet alan kentler, bölgeler ve sektörler itibariyle çeitlenerek genileyen Borsamn dah etkin ve daha süratli çalabilmesi amacyla deik bölgelerden seçilen Odalarn katlaca bir proje gelitirilerek 200 banda uygulamaya konulmutur. Söz konusu proje kapsamna, Adana, Gaziantep, zmir, zmit ve Kayseri Ticaret Odalar, Balkesir, Denizli, Eskieh ve Konya Sanayi Odalar ile Samsun ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odalar dahil edilmi ve bünyelerinde birer Türk Ya Sanayi Borsas Hizmet Birimi oluturulmas öngörülen bu Odalarn temsilcilerine Odamzda ubat tarihlerind itim verilmi, gerekli bilgi ve dokümanlar sunulmu ve kentlerinde çalmalara balamalar salanmr. Projemizin ikinci etabnda ise imdiye kadar Konya, Kayseri, zmit, Eskiehir,zmit,Gaziantep, Samsun, zmir, Deni ve Adana illerinin Odalar ziyaret edilmi, yan sanayi firma temsilcilerine ve projeye ilgi duyan i adamlarna yöne tanm toplantlar yaplmr. BAARILI KOB YARIMASI BALIYOR stanbul Ticaret Odas ve Türk Yan Sanayi Borsas Üyeleri!!! Kimler Katlabilir? KOB sfat tayorsanz malat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanz tarihinden önce kurulmu iseniz 1-50 kii arasnda içi çalyorsanz Sermayenizin %25 inden fazlas büyük ölçekli iletmelere ya da Sermayenizin %51 inden fazlas Belediye, l Özel daresi vb. kurululara ait deilse da belirtilen kategorilerde yaplacak olan Baar KOB Yarmas na katlabilirsiniz. Kategoriler; 1) Giriimcilik Ödülü; 2) Kadn giriimci ödülü; 3) hracat Baar Ödülü; 4) Teknoloji Uygulama Ödülü 5) birlii Ödülü Genel Deerlendirme Kriterleri; 1) Giriimcilik Ruhu 2) Yenilikçi ve Yarat Anlay 3) Finansal Performans 4) Sosyal Boyut 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren adresinden temin edebileceiniz yarmac bavuru formun doldurularak firmann gelime aamalar anlatan metin ile birlikte Odamza teslim edilmesi gerekmektedir. Türk Yan Sanayi Borsas Bilgi Bankas yenileniyor!! Türk Yan Sanayi Borsas ndaki firma bilgilerinizi Odamz intern sitesinde (www.ito.org.tr) bulacaz formu doldurarak güncellemeyi unutmayz.

4 DROLK PNÖMATK SEKTÖRÜ RAPORU HAZIRLANDI da, anlan raporda yer alan özet bilgileri bulabilirsiniz. Sektörün ticari hacmi : Yaklak 200 milyon ABD$ tutarnda, Ø Firma say : Yaklak 300 firma Ø thalat hacmi : Yaklak 120 milyon ABD$ Ø Yerli imalat hacmi : Yaklak 20 milyon ABD$ Ø Makine ve ekipmanlarla giren ithalat : Yaklak 60 milyon ABD$ Hidrolik pnömatik sektörünün ülkemizde geliimi sanayileme hamlesi ile birlikte balamr lerde balayan süreç içinde piyasa ihtiyac, dünyann önde gelen markalarndan distribütörleri vastasyla ithal ediler karlanmaktayd. Ancak, piyasann artan talebine kark, yüksek gümrük vergileri ve döviz kur fark nedeni zorlaan ve pahallaan ithal ürünler yüzünden yerli ürünler alternatif olarak piyasada pay sahibi olmaya balam Çounlukla atölyeler baznda balayan hidrolik ve pnömatik devre elemanlar üretimi 1980 lerde ülke ihtiyac önemli bir bölümünü karlar hale gelmitir. Türkiye nin Gümrük Birlii ne girmesi, gümrük oranlarn ksa süre rlanmas ve ülkemizin açk pazar haline gelmesi, yerli üreticileri d etkilere kar hazrlksz ve savunma yakalayarak olumsuz etki yapm, yerli üreticilerin pazardan ald payn küçülmesine sebep olmutur. Ülkemiz hidrolik pnömatik sektörüne yerli üretim açndan bakldnda; Hidrolik silindirler : Çok özel boyutlarda olanlar hariç ülkemizde kaliteli ve çeitli hidrolik silindirler üretilmektedir. Ü ihtiyacn neredeyse tamamna yak yerli üretimle karland gibi önemli miktarlarda ihracat gerçekletirilmekted Pnömatik Silindirler : Genel kullanm amaçl pnömatik silindirler birçok üretici tarafndan kaliteli olarak üretilmekte ihracat gerçekletirilmektedir. Hidrolik valfler : Mobil hidrolik alannda mekanik kumanda kollar geni bir yelpazede ülkemizde üretilir hale gelmi Elektrohidrolik valfler, cartirdge valfler, oransal valfler ülkemizde üretilmemektedir. Hidrolik pompalar : Dili pompalarn geni bir yelpazede üretimi vardr ve ihracat yaplmaktadr. Pistonlu pompalarn sabit debili olanlarn da baz tipleri üretilmekte, paletli pompalar, deken debili pompalar, yü duyarl pompalar ve kapal devre sistemleri ülkemizde üretilmemekte olup ithal edilmektedir. Hidrolik balant elemanlar : Fittingste yerli üretim çeitlilik ve kalite açndan ülke ihtiyac karlamakta ve ihrac yaplmaktadr. Hidrolik dier aksam : Filtreler çeit olarak srl üretilmekte ve standart sistemlerde kullanlmaktadr. Daha hassas pahal sistemler için olanlar ithal edilmektedir. Akümülatörlerin pistonlu tipleri ise yerli üretilebilirken balonlu tip üretilmemektedir. Hidrolik güç üniteleri Her türlü güç ünitesi ülkemizde üretilmekte ve ülke ihtiyacna cevap verebilecek düzeydedir. Hidrolik motorlar Ülkemizde üretilmemektedir. Kaynak:TO Sektör Analiz Raporu Özeti, Düsseldorf / METAV Uluslararas Üretim ve Otomasyon Fuar Franfurt / Main / AUTOMECHANICA Uluslararas Otomobil Yedek Parça Fuar Essen / ALUMINIUM Alüminyum Endüstrisi Dünya Fuar Hannover / IAA-Uluslararas Vastalar ve Otomobil Fuar Nürnberg / IKK-Uluslararas Soutucu, Klima ve Havalandrma Teknii htisas Fuar Düsseldorf / K-Uluslararas Plastik ve Kauçuk Teknii Fuar Hannover / EuroBLECH-Uluslararas Saç ve Hurda leme Teknii Fuar Yan Sanayi ile lgili 2004 Y Almanya Uluslararas Fuarlar

5 N OTOMOTV SEKTÖR ANAL 1995 yndan bu yana Çin de yllk araç satlarnda büyük art gözlenmitir ynda yllk araç sat miktar 1. milyondan 3.26 milyona yükselmitir ynda ise bu rakamn, pazardaki en büyük segmenti oluturan sedanla birlikte 7 milyona ulamas beklenmektedir. Böylece Çin in en büyük rakiplerinden biri olan Japonya y da ger rakarak, dünyadaki ikinci büyük hafif ticari araç pazar olmas beklenmektedir. Ülkede otomotiv endüstrisini sürükleyen baca 3 firma bulunmaktadr; Shanghai Otomotiv Sanayi (SAIC) First Auto Works (FAW) ve Dong Feng Otomotiv Sanayi (DF) Yukarda bahsi geçen 3 firma da, gerek üretim gerekse de pazarlama açndan global OEM lerle ortak giriimler bulunmulardr. Nitekim, SAIC firmas Volkwagen, GM, Volvo ile, FAW firmas Volkswagen ve Xiali, DF firmas Citroen, Nissan ve Fengshen firmalar ile ortak giriim anlamalar imzalamlardr. Ülke genelinde 17 milyar dolarlk parça ve komponent imalat yaplmasna ramen, (2001), 2.6 milyar dolarlk itha da gerçekletirilmitir. En önemli komponent imalatçlar ise ülkenin dou knda yerleik olarak bulunmaktadrlar da, Çinle ilgili baz önemli noktalara deinilmitir. Ülkede içilik maliyetleri oldukça düüktür. Ülke genelinde nüfus kalifiye, üretken ve çalma hayatndan memnun kiilerden olumaktadr. Çin in gelecekte baar yakalayabilmesinin yolu yerli üretim için gerekli yerel tedarik tabann arttlmasnd geçmektedir. Komponentlerin %70 inin ülke içinden tedarik edilmesi, önümüzdeki 3 yllk hedefler arasnda yer almaktadr. anda ülkedeki firmalarn %50-60 yerel komponentleri kullanmaktadr. Kalpçk sektörü ise ülkeye yatm yapmak isteyen yabanc firmalar için dikkat çekici bir unsurdur. Günümüz kalplarn büyük bir bölümü Çin dndan tedarik edilmektedir. Ancak yerel kullanm oranndaki art azmsanamayacak boyutlardadr. Çin pazarna girebilmenin dier bir yolu ise, ülkedeki yerel irketlerle yaplan irket birlemeleridir. Ülkede anlamda pek çok firma bulunmaktadr, önemli olan doru firmay bulabilmektir. Çin de bata ehirler, nüfus, pazar potansiyeli ve pazar büyüklüü ile maliyet tasarrufu olmak üzere pek çok muazzam büyüklüktedir. Fikri mülkiyet haklaryla ilgili kanuni sistem ve destek mekanizmalar yetersizdir, bu nedenle bu konuya ayr hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Ülkede sanayiinin her dal ve pazar çok çabuk büyümektedir. Çin pazar, tüm dünyadaki otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren imalatç firmalar etkileme gücüne sahiptir. S konusu pazar, OEM ve birinci halka üreticileri ile birlikte günümüzde ve önümüzdeki birkaç yl boyunca ülkeye yat yapmak isteyen firmalar tarafndan büyük bir frsat olarak alglanmaktadr. Bununla birlikte pazara açlan pencere g geçtikçe kapanmaktadr. Arzn talebi yakalamasyla birlikte, pek çok komponent yerel kaynaklardan temin edilecek Ancak baz komponentlerin ülke dndan (Kuzey Amerika ve Avrupa) temin edinilmesi de kaçlmazdr. Günümüz her firma, Çin in kendi ilerini ne dereceye kadar etkileyebildiini belirlemek zorundadr. Nitekim anlan ülke, b firmalar için bir tehtid unsuru iken, dierleri için inanlmaz bir frsattr. Önemli olan, firma için doru stratejile belirlenmesi ve uygulanmasr. Kaynak: Vincent Guglielmo, APM YURTDII TALEPLER 1. Talep No :M-AXL Ülke : Fransa Talep Konusu : makinalar, aft, transmisyon parçalar) dili, mil ve dili kutusu için tala ilenmi parçalar Miktar : adet/yl (14 farkl tip) 2. Talep No :M-ECO-477 Ülke talya Talep Konusu : Otomobil sektöründe motor parças olarak kullanlmak üzere külbütör parma (Rocker arm) Kalite :ISO 9001:2000

6 Fiyat tekifi Not : CIF Kuzey talya : no.lu parça için ve adet için ayr fiyat teklifleri verilecektir. Parça No Malzeme rlk llk Miktar GS 600/3 (ISO ) GS 600/3 (ISO ) GS 600/3 (ISO ) 3) Talep No :M -IND-491 Ülke :Hindistan Talep konusu :Plastik Kalp malat Fiyat teklifi :DDP Nasik Hindistan Son bavuru tarihi :30 Haziran ) Talep No : O-RLB-478 Ülke : NGLTERE Talep konusu :çengel, kilitleyici kol, halka, mentee ve çubuk parçalar Operasyonlar :toz kaplama (RAL 7035 veya 7021), tala imalat Fiyat teklifi :DDP (Worcester) : Parça Malzeme Talep Miktar (adet/yl) Çubuk 303-Paslanmaz Çelik Kilitleyici Kol Paslanmaz Çelik Ara halka Paslanmaz Çelik Kanca (üst) Paslanmaz Çelik Kanca (alt) Paslanmaz Çelik Mentee parças Paslanmaz Çelik BALANTI ELEMANLARI PAZARI AVRUPA DA DÜZENL OLARAK BÜYÜYOR... Balant elemanlar pazarndaki standart parçalarn üretimi, bat Avrupal üreticilerin ni ürünler pazarn uzmanlama karar almalaryla birlikte, gelimekte olan ülkeler ve merkez Avrupa ya kaymr. Balant eleman pazar profesyonel pazar ve kendin imal et (DIY-Do it yourself) pazar olmak üzere 2 ayr segmente ayrm mümkündür. Profesyonel pazar genel olarak, nakliye ekipmanlar imalat endüstrisi ile, yap ve inaat sektörlerind olumaktadr. Profesyonel pazar müterileri, ISO kalite belgesi ve dier spesifik standartlar art koarken, D müterileri daha az talepte bulunmaktadrlar. Sektörün gidiatnda genel olarak bir durgunluk gözlenmesine rame yap marketler kanalyla gerçekletirilen DIY satlar pek çok Avrupa ülkesinde muntazam bir art göstermekted Nitekim Avrupa Birlii ülkelerinde yer alan Do it yourself (DIY) yap marketlerinin toplam cirosu 100 milyar eu olarak tahmin edilmektedir. Balant elemanlar toplam DIY satlarn %6 s olutururken, pazarn tamamn milyar euro civarnda olduu tahmin edilmektedir. GELMEKTE OLAN TEDARKÇ ÜLKELER Söz konusu pazarn AB ülkeleri için toplam ithalat tutar 2001 y için, 11.3 milyar euro olarak belirlenmi Gelimekte olan ülkelerden gerçekletirilen balant elemanlar ithalat ise, 1999 da 315 milyon euro iken, milyon euro ya yükselmitir. Yap malzemeleri ithalat ise, 354 milyon euoro dan 557 milyon euro ya yükselmi Gelimekte olan ülkelerde toplam ithalat art oran 2000 ynda %38 iken 2001 ynda %19 olmutur.

7 daki tabloda sektördeki baca ithalatç ülkeler ile söz konusu ülkelere ürün tedarik eden ülkelerin list verilmitir. Tablodan da görüldüü gibi, Almanya Avrupa nn en büyük ithalatç iken Çin en önemli tedari konumundadr. Güney Kore, Güney Afrika, Malezya, Türkiye ve Hindistan da önemli tedarikçiler olarak gö çarpmaktadrlar. AB üyesi baca ithalatç ülkeler Tedarikçi ülkeler Çin, Güney Kore, Türkiye, Güney Çivi, çekilmi pin Almanya, ngiltere, Fransa, Hollanda Afrika, Kolombiya, Hindistan, Slovenya, Malezya Dili vidalar, cvatalar Almanya, Fransa, ngiltere, Belçika Çin, Malezya; Tayland,Hindistan, Endozenya, Türkiye, Filipinler, Güney kore Çin, Slovenya, Hindistan, Türkiye, Disiz vidalar, cvatalar Almanya, Fransa,spanya, ngiltere Güney Afrika, Tayland, Malezya, rvatistan Çin, Güney Kore, Malezya, Kilit, asma kilitler Almanya, ngiltere, spanya, Fransa Türkiye,Bosna-Hersek, Slovenya,Fas, Arnavutluk Fittings Almanya, ngiltere, Fransa, Belçika Çin, Hindistan,Slovenya, Türkiye, Tayland, Güney Afrika, Meksika, Güney Kore Kaynak:www.cb.nl

Türk Yan Sanayi Borsası Bülteni Sayı: 36 17 Haziran 2004

Türk Yan Sanayi Borsası Bülteni Sayı: 36 17 Haziran 2004 Bu sayıda; Yan Sanayi Borsası ndan.. III. İşbirliği Günleri AAPEX 2004 Otomotiv Fuarı MIDEST 2004 Yan Sanayi Fuarı TYSB Hizmet Birimleri Başarılı KOBİ Yarışması Hidrolik Pnömatik Raporu Özeti Yan Sanayi

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say da, Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. birli i Günleri ni IX.Kez Organize Ediyoruz Dünya Yan Sanayini A dan Z ye Takip Edebilece iniz Tek Fuar:MIDEST 2010 EUROMOLD 2010 Kal pç

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Girdi Tedariki Açısından Makina Sanayi. İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU IV. TOPLANTI 25 Şubat 2011

Girdi Tedariki Açısından Makina Sanayi. İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU IV. TOPLANTI 25 Şubat 2011 Girdi Tedariki Açısından Makina Sanayi İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU IV. TOPLANTI 25 Şubat 2011 Sunum Planı 1. Giriş 2. Kapsam ve Metodoloji 3. Dünyada ve Türkiye de Makina Sektörü

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ Sayı: MART 2005

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ Sayı: MART 2005 Bu sayıda; TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ Sayı: 42 31 MART 2005 Türk Yan Sanayi Borsası ndan IV. İşbirliği Günleri 2005 yılı Başarılı KOBİ Yarışması Yan Sanayiciler Arasında İşbirliği Üye Profili Araştırması

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1 Milyar Dolar DÜNYA MAKİNE TİCARETİ 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 2010 2011 2012 2013 DÜNYA MAKİNE İHRACATI 1.794 2.058 2.049 2.003 DÜNYA

Detaylı

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Kuak Özelletirmeler Av. Hayati Küçük EMO Hukuk Müaviri Elektrik enerjisi alannda bu güne kadar gerçekletirilen özelletirmeleri üç ayr dönemde ele almak mümkündür.

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Araştırma ve Yönlendirme Müd. Tarih : 24.05.2010

CEZAYİR ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Araştırma ve Yönlendirme Müd. Tarih : 24.05.2010 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Araştırma ve Yönlendirme Müd. Tarih : 24.05.2010 TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Nüfusu: 34.4 milyon Dili Resmi dil: Arapça. Fransızca da kullanılır. 2008(gerçekleşen)

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ ROKETSAN IN DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI VE ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN SUNULMASI Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ 1/15 ROKETSAN GENEL TANITIMI ROKETSAN, Türkiye'deki

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var:

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var: TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki sayzda neler var: MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuarn Ardndan.. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Ocak 2012, say:70 Deerli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giriimcilerimiz,

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : 34 1 Mart 2004

Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : 34 1 Mart 2004 Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say : 34 1 Mart 2004 Haz rlayan: Elif Çak r NDEK LER: Yan Sanayi Borsas ndan... Hannover Sanayi Fuar na Katalog veya Numune ile Kat m mkan Dünyan n En Önemli Sanayi Fuar

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

8. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI

8. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI 8. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

KONYA YERLİ MOTOR ÜRETİMİNE HAZIR Doç. Dr. Recai KUŞ. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi recaikus@gmail.com

KONYA YERLİ MOTOR ÜRETİMİNE HAZIR Doç. Dr. Recai KUŞ. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi recaikus@gmail.com KONYA YERLİ MOTOR ÜRETİMİNE HAZIR Doç. Dr. Recai KUŞ Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi recaikus@gmail.com BAŞLIKLAR Giriş Dünya da Motorlu Araç Üretimi Türkiye de Otomotiv Üretimi Konya Otomotiv Sanayi

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU EK- 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU Notlar: a. Cevaplan 10 punto ile elektronik ortamda yazınız ve verilen boşluklarla sınırlı kalmayınız. b. Talep edilen her bir fuar

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

www.turkeystrade.com QUE PNEUMATI HYDRAULI from TURKEY

www.turkeystrade.com QUE PNEUMATI HYDRAULI from TURKEY www.turkeystrade.com QUE PNEUMATI HYDRAULI from TURKEY Hidrolik ve Pnömatik Günümüzde enerji iletiminde kullanılan üç ana kontrol yöntemi vardır; mekanik, elektrik ve akışkan gücü sistemleri. Bu sistemlerin

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2012 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret:

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

G.T.İ.P. ÜRÜN TANIMI 2006 2007 Değişim % 848079 Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar: Diğerleri 1.846.414 2.242.945 21,5

G.T.İ.P. ÜRÜN TANIMI 2006 2007 Değişim % 848079 Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar: Diğerleri 1.846.414 2.242.945 21,5 KALIP SEKTÖRÜ NOTU Sanayileşmenin temelinde, ürünlerin belirli toleranslar dahilinde standartlara uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin sorunsuz şekilde bir birinin yerine kullanılabilmesi yatmaktadır.

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 57.433 adedi otomobil olmak üzere 100.987 adet araç üretilmiştir. yılının Mayıs ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre ; otomobil 9, kamyonet 15,

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

LÜTFEN İLGİLENDİĞİNİZ FİRMALARI VE ARADIĞINIZ PARÇA/HİZMET DETAYLARINI BELİRTİNİZ

LÜTFEN İLGİLENDİĞİNİZ FİRMALARI VE ARADIĞINIZ PARÇA/HİZMET DETAYLARINI BELİRTİNİZ Firma Ünvanı MATCHMAKING 19 MART 2015 İSTANBUL :... Adres :... Tel :... Faks :... E-posta :... LÜTFEN İLGİLENDİĞİNİZ FİRMALARI VE ARADIĞINIZ PARÇA/HİZMET DETAYLARINI BELİRTİNİZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

7. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI

7. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI 7. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye

Detaylı

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ.

T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ. T.C. EGE ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ letme Anabilim Dal AVRUPA B RL SÜREC NDE TÜRK BEYAZ E#YA SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMASI YÜKSEK L SANS TEZ Özge KOÇMAN DANI#MANI : Prof. Dr. REZAN

Detaylı

GTİP DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR

GTİP DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 840890 DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR KASIM 2013 Hazırlayan: Ahmet Faik BİRGÜL İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Sitc No : 851 Armonize No: 64 Üretim Ülkemizde 1950 yılından itibaren küçük sanayi

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı - TAYSAD Dünya da Otomotiv Sanayisi - Sıralama 1) ÇIN 2) JAPONYA 3) A.B.D. 4) ALMANYA 5) GÜNEY KORE 6) BREZILYA 7) HINDISTAN 8) ISPANYA 9) MEKSIKA 10) FRANSA 11) KANADA 12) TAYLAND 13) IRAN 14) BĠRLEġĠK

Detaylı

T.C. TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA NIN 2009 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İKİLİ TİCARET RAKAMLARI

T.C. TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA NIN 2009 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İKİLİ TİCARET RAKAMLARI TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ T İ CARET MÜŞ AVİ RLİĞİ T.C. TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA NIN 2009 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İKİLİ TİCARET RAKAMLARI TOKYO, 01 Mart 2010 Pazartesi 1 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ YAN SANAYİ BORSASINDAN... Yan Sanayi Borsamız, 2004 yılı içinde, fuar katılımları, talep eşleştirme, işbirliği günleri ve ikili görüşmeler gibi geleneksel faaliyetlerinin yanı sıra Yan Sanayi Borsası hizmet

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ile Çankaya Üniversitesi arasında ilk olarak 2007 de yapılan bir protokol ile başlayan Kümelenme çalışması sektör temsilcisi firmalar tarafından

Detaylı