Kalite Yönetim Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite Yönetim Sistemi"

Transkript

1 Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 2 Ferrari mi, Renault mu daha kalitelidir? Ferrari mi, Renault mu daha kalitelidir? 3 Ferrari Renault 599 GTB Fiorano Megane II 4 Ferrari Renault 599 GTB Fiorano Megane II 1

2 Kalite Ne Değildir? Kalite Nedir? 5 Kalite; En iyi, en güzel, en hızlı, en güçlü vb. anlamı taģımaz. Kalite; Daha iyi, daha güzel, daha hızlı, daha güçlü anlamı da taģımaz. Kalite bir sıfat değildir. Amaca uygunluk derecesidir. Kalite görecelidir, yani kiģiden kiģiye değiģiklik gösterir. 6 MUTLAK ANLAMDA EN ĠYĠ AMACA UYGUNLUK DERECESĠ Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karģılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.* *ISO 9005 Kalite Sözlüğü 7 Kalite Nedir? Kalite bir süreçtir; hammaddeden satıģ sonrası hizmete, ihtiyaçtan memnuniyete sürekli geliģmeyi kapsar. Kalite aynı zamanda bir yatırımdır; Uzun dönemde bir iģi ilk defada doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha düģük maliyetlidir. 8 Kalite Nedir? Kalite hareketinin dünya çapında önde gelen liderlerinden J.M. JURAN kaliteyi tanımlarken Ģu ifadelerin altını çizmiģtir;* Kalite ürün tatmini sağlamak amacı ile bir ürünün müģteri gereksinimlerine uyum koģullarını tanımlayan özelliklerdir. * Milli Prodüktivite Merkezi, Toplam Kalite Yönetimi, Ankara. 2

3 Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi 9 Kalite kavramı ile ilgili bilgilerle M.Ö.1760 tarihli Hammurabi yasalarında karģılaģılmaktadır. Bu yasalarda yer alan hükümlerden 229. madde Ģu Ģekildedir: Bir inģaat ustasının inģa ettiği bir ev ustasının yetersizliği ve iģini gerektiği gibi yapmaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta öldürülecektir. 10 Bu yasa vahģice görünse de kalite felsefesini içinde barındırır. ġöyle ki; ev yaptıran her insan, inģaat ustası veya mühendisi olamaz, bu nedenle yaptırdığı veya aldığı evin sağlamlığını kendisi kontrol edemez. Fakat aldığı evde güvenle oturmak da onun hakkıdır. Bu nedenle evin sağlamlığının kontrolü ve sorumluluğu evi yapanda olmalıdır. Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi M.Ö yılında ise antik Mısır da piramitlerin yapımında görevli muayene elemanları, taģ blokların yüzeylerinin dikliğini telden oluģturdukları bir araç sayesinde kontrol etmekteydiler (Kalite Kontrol). M.S Mimar Sinan ın yapıtları Ġstanbul da, Alibey deresi üzerinde yapılmıģ olan Mağlova Kemeri inģa edildiği 1562 yılından bu yana (449 yıldır) ayakta durmakta iģlevini yerine getirmektedir

4 Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi 13 Osmanlı Devleti nde Lonca sistemi, Ahilik gelenekleri tarihte yer alan önemli sosyal ve ekonomik boyutlu iģ yapma standartlarıdır. Bu örneklerden çıkartılabilecek genel sonuç; tarih boyunca kalitenin iģin doğru yapılması ile eģ anlamlı tutulduğudur. 14 Kalite kavramının bir sistem olarak ele alınması ve önceden belirlenmiģ ilkelere dayandırılması ilk olarak ABD de ortaya çıkmıģ, daha sonra Japonya ve Avrupa daki geliģmelerle zirveye ulaģarak, yönetim bilimi içerisindeki yerini almıģtır.* * Muhittin ġimģek, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Alfa yayınevi, Ġstanbul, 2000, s.1 Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Rekabet gücünde yaģanan değiģim ve kalitenin artan önemi 15 Japonya, batıda geliģtirilen kalite sistemini, kendi toplum yapısına ve üretim sistemine uygun hale getirerek, kaliteyi ucuza üretmeyi baģarmıģtır. Japonya nın kalite kavramına olan katkısı, DüĢük maliyetli kalite dir denebilir Yenilik ve Yaratıcılık Üst. ile Rek. Gücü 1990 Hız Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 1980 Kalite Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 1970 Maliyet Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 1960 Üretim Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 4

5 Süreçlerle Yönetim - Genel Sistem Teorisi ile ĠĢletmeyi Analiz Etmek Temel Sistem Unsurları Geçirgen çevre sınırı Çevre Girdi Süreç Çıktı Genel Sistem Teorisi Ludwig von Bertalanffy ( ) Geri Bildirim Geçirgen çevre sınırı Girdi Süreç Çıktı Açık Sistem ĠĢletme Çevre Modeli Çevre Nedir? Geri Bildirim Geçirgen olmayan çevre sınırı Bir sistemin dıģında olup, sistemi etkileyen her Ģey o sistemin çevresini oluģturur. Girdi Süreç Çıktı Kapalı Sistem Geri Bildirim 20 5

6 İşletme Çevre Modeli İşletmenin Çevresi Girdi Üretim Süreci İşletme Yönetimi Çıktı Yakın Çevre Genel Çevre Uluslararası Çevre Fiziksel varlıklar Geri Bildirim İnsan Kaynakları 21 Genel (2.) Çevre Yakın (1.) Çevre Finans Kuruluşları Ekonomik Çevre Yakın (1.) Çevre Finans Kuruluşları Teknolojik Çevre Üretim Süreci Üretim Süreci Satıcılar Girdi Fiziksel varlıklar İşletme Yönetimi İnsan Kaynakları Alıcılar Çıktı Hukuki- Politik çevre Satıcılar Girdi Fiziksel varlıklar İşletme Yönetimi İnsan Kaynakları Alıcılar Çıktı Rakipler Kamuoyu Sendikalar Rakipler Kamuoyu Sendikalar Doğal Çevre Sosyo-kültürel Çevre 6

7 Uluslararası (3.) Çevre Uluslararası Ekonomik Çevre Hukuki- Politik çevre Satıcılar Ekonomik Çevre Girdi Üretim Süreci Fiziksel varlıklar Genel (2.) Çevre Yakın (1.) Çevre Finans Kuruluşları İşletme Yönetimi İnsan Kaynakları Teknolojik Çevre Alıcılar Çıktı Uluslararası Teknolojik Çevre TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Rakipler Kamuoyu Sendikalar Doğal Çevre Uluslararası Hukuki-Politik Çevre Sosyo-kültürel Çevre Uluslararası Sosyo-kültürel Çevre Doğal Çevre Total Quality Management TKY Nedir? Neden Toplam? 27 Klasik yönetim anlayıģının alternatifi olarak doğan, geliģen ve geliģimine devam etmekte olan modern ve etken yönetim anlayıģının bugünkü adıdır. 2. Dünya savaģı sonrasında Japonya da elde edilen baģarıları, 70 li yılların sonunda, 80 li yılların baģında kendilerine adapte etmek isteyen ABD firmalarınca dünya çapında etki gösteren yeni bir yönetim akımına dönüģmüģtür. 28 T hizmetler) Tüm çalıģanların katılımı (Kalite herkesin sorumluluğundadır) Yapılan iģlerin tüm yönleri Tüm müģteriler Tüm üretilen ürünler (mal ve 7

8 Neden Kalite? Neden Yönetim? K servisler Kalite; müģterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karģılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aģan ürün ve sunmaktır Y yönetimin Yönetimin her konuda çalıģanlara liderlik yapması ġirket çapında katılımcı sağlanması Kalite Organizasyonlarının TKY den önceki ve sonraki fonksiyonları Toplam Kalite Yönetiminin Amacı Nedir? (1) ESKİ Kalite planlama Spesifik dizayn Umulabilen kalite anlayışı Üretimin katılması Kalite departmanı kaliteden sorumlu YENİ Kalite fonksiyonunun yayılması Müşteri beklentilerine uygun dizayn Sürekli gelişme anlayışı Tüm fonksiyonları içermesi En alttan en üste kadar her departman kendi kalitesinden sorumlu MüĢteri ihtiyaçlarının doğru Ģekilde tespit edilmesi sonucunda tüm süreçleri bu ihtiyaçlara göre yönlendirmek. Mümkün olan en yüksek kalite seviyesine ulaģmak (ürün ve hizmetler ile diğer alanlarda) müģteri tatmininin arttırılması yolu ile Ģikayetlerin en aza indirilmesi. Ürün geliģtirme süresinin kısaltılması

9 Toplam Kalite Yönetiminin Amacı Nedir? (2) Maliyetlerin ve israfın azaltılması. Moral ve verimliliğin arttırılması. Etken iletiģim yöntemlerinin oluģturulması. Problem çözümünde ekip yaklaģımının geliģtirilmesi. Etkili bir rekabet stratejisinin oluģturulması. Süreçlerde sürekli bir iyileģtirme ve geliģme ortamının sağlanması. TKY nin Endüstri ve Hizmet Sektörleri Ġçin Yararları Nelerdir? (1) Pazar payı, verimlilik, rekabet gücü ve karlılık artar. ÇalıĢanların motivasyonu artar. Üretim hataları, tamirat ve gereksiz stok gibi nedenlerden kaynaklanan giderler azalır. ÇalıĢanlar arasında dikey ve yatay iletiģim artar. Tedarikçi ve taģeronlar ile olan iliģkiler iyileģir. Ürün geliģtirme süresi kısalır TKY nin Endüstri ve Hizmet Sektörleri Ġçin Yararları Nelerdir? (2) Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması 35 Sürekli geliģme ilkesi sayesinde, kurumun devamlılığı garanti altına alınır. Süreç içi iģlem sayısı azalır ve teslim süreleri kısalır. (Ġç ve DıĢ) MüĢteri tatmini artar ve Ģikayet sayısı azalır. (Ġç ve DıĢ) MüĢterilerin güveni kazanılır veya varolan güven sürdürülür. 36 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Fazla beklentisi olmayan müşteri Aynı türden çok sayıda üretim Eğitim düzeyi düşük, ucuz eleman Kontrole dayalı kalite anlayışı Yüksek maliyetli kaliteli ürünler Her şeyi isteyen müşteri, fazla seçenek ve büyük rekabet Müşteri isteklerine uygun, çok seçenekli esnek üretim İşin gerektirdiği eğitime sahip, kalifiye eleman Hatanın oluşmasını önleyici yaklaşım Daha ucuz ve daha yüksek kalitede ürünler 9

10 Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması 37 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Optimum stokla çalışma Kabul edilebilir hata düzeyi Kabul edilebilir nitelik limitleri arasında üretim Ortaya çıkan sorunlara çözüm geliştiren bir yönetim anlayışı Sıfır stokla çalışma hedefi Sıfır hataya ulaşma hedefi Hedeflenen değerlere uygun üretim Olası sorunları düşünüp, bunların oluşmasını engellemeye yönelik çalışma 38 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Uzmanlaşmaya dayalı sistem geliştirme Birimler arası ayrımlara dayanan organizasyonlar Ödül ve cezaya dayalı motivasyon sistemleri Pazarlık ve kontrole dayalı tedarikçi ilişkileri Kurumlar arası işbirliği ile sistem geliştirme Birimlerin işbirliğine dayanan organizasyonlar Cesaretlendirme, takdir ve ödüllendirmeye dayanan motivasyon sistemleri Karşılıklı güvene ve anlayışa dayanan ortak iyileştirme projelerinin yapıldığı tedarikçi ortaklığı Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması TKY nin Kabul GörmüĢ Özellikleri 39 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Kısa sürede yüksek kar amaçlayan yaklaşım Yeni ürünlerin AR-GE ve pazarlama birimlerince geliştirilmesi İşi en iyi bilen o işi yönetendir anlayışı Tecrübe ve inisiyatife dayanan yönetim anlayışı Uzun vadede var olma ve kazanç sürekliliğinin sağlanması Tüm birimlerin ürün geliştirme sürecine katılması İşi en iyi bilen o işi yapandır anlayışı Ölçüm sonuçları ve verilerin analizine dayanan yönetim anlayışı 40 Ġnsana saygı esastır. MüĢterinin tam ve sürekli tatmini hedeftir. Kurum politikasına kalite kavramı yön vermelidir. Kalite bilinci yaygınlaģtırılmalı ve çalıģanların tamamı bu bilinçle her alanda kaliteyi artırmaya çalıģmalıdır. Herkesin iģini zamanında, ilk defada ve doğru olarak yapması esastır. 10

11 41 TKY nin Kabul GörmüĢ Özellikleri Sürekli geliģme anlayıģı esas olmalı, ürünün kontrolü değil sürecin kontrolü önem taģımalıdır. Yöneticiler dahil bütün çalıģanların katılacağı sürekli bir eğitim programı uygulanmalıdır. Her kademede ekip çalıģması yapılmalıdır. Her kademede katılımcı yönetim uygulanmalıdır. 42 Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 1. Tüm ÇalıĢanların GeliĢtirilmesi ve Tam Katılımın Sağlanması 2. Sürekli GeliĢme (Kaizen) 3. Üst Yönetimin Liderliği 4. MüĢteri Odaklılık * Falih Rıfkı Atay, Çankaya, syf.318 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 1. Tüm ÇalıĢanların GeliĢtirilmesi ve Tam Katılımın Sağlanması 44 Bir gün Mısır da bağımsızlık mücadelesi için çalıģan liderlerden biri, Mustafa Kemal i görmeye gelmiģtir. Kendisine: - Bizim hareketin de başına geçmek istemez misiniz? diye sorar. Olabilecek Ģey değildir ama Mustafa Kemal: - Yarım milyonunuz bu uğurda ölür mü? diye sorar. Adamcağız yüzüne baka kalır: - Fakat paşa hazretleri yarım milyonun ölmesine ne lüzum var? Başımızda siz olacaksınız ya der. - Benimle olmaz beyefendi, yalnız benimle olmaz. Ne zaman halkınızın yarım milyonu ölmeye karar verirse o vakit gelip beni ararsınız. 11

12 Ġnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi ĠliĢkisi ÇalıĢan katılımı, Güçlendirme ve TKY Fortune Dergisi nin 1000 Ģirket üzerinde yaptığı araģtırma; %80 çalıģan katılımı TKY nin bir parçasıdır. Personel Güçlendirme katılımın ileri bir Ģeklidir. Ġnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi ĠliĢkisi ĠĢletmeler TKY de baģarılı olmak istiyorlarsa bunun özel bir kültür (kalite kültürü) gerektirdiğini unutmamalıdırlar. Bu bit altyapıya benzetilebilir. Bu altyapıya sahip olmayan bir iģletmede TKY nin hayata geçirilmesi imkansız olacaktır TKY yi destekleyen ĠK özellikleri Açık ĠletiĢim Açık ĠletiĢim Güven ÇalıĢma istikrarı Performans değerleme TKY de; tüm çalıģanlardan, kendi iģlerinde problem çözücü ve karar verici olmaları beklenir. ÇalıĢanların karar verebilmesi için bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle açık iletiģim Ģarttır. Ayrıca bu sayede korkular azalır, hızlı değiģime ayak uydurulması sağlanır

13 49 Güven Her zaman iki taraflı olmalıdır. Bunu sağlamak için; 1. Açık iletiģim, 2. Tutarlı iletiģim (her çalıģana aynı), 3. Dürüstlük, 4. Adalet (her çalıģana eģit haklar), 5. BaĢkalarının fikirlerine saygı, esastır. 50 ÇalıĢma Ġstikrarı Bilim dünyası yeni süreç ve teknolojiler geliģtirmek için çalıģtıkça bazı iģ ve meslekler önemini yitirmektedir. Öncelikle çalıģma istikrarı güvence altına alınmalıdır. Ör: Japonya uzun bir dönem boyunca, hayat boyu istihdam ilkesi izlenmiģtir. Performans Değerleme Sadece fiili durumu tespit etmek değildir. Asıl amacı; az çalıģanla çok çalıģanı ayırmak ya da ücretlendirme için kullanmak olmamalıdır. PD; var olunan noktayla ulaģılmak istenen nokta arasındaki farkı ortaya koyup, hedefe varmak için yapılması gerekenleri tespit edebilmenin ilk adımıdır. PD; sadece kiģinin baģarısını değil, sistemin baģarısını ölçer. PD; çalıģanların potansiyellerini arttırmaya yönelik bir çalıģmadır. Tüm ÇalıĢanların GeliĢtirilmesi ve Tam Katılımının Sağlanması Mutlu çalıģan, mutlu müģteri yaratır. Kalite sadece üst yönetimin değil, tüm çalıģanların sorumluluğundadır

14 Yaptıklarımızı asla yeterli görmüyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK ĠĢ Tatmini SağlanmıĢ ÇalıĢanların Kalite Sistemindeki Önemi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 2. Sürekli GeliĢme (Kaizen) 54 Sürekli GeliĢme (KAIZEN) Japoncada Kai=DeğiĢim, Zen=Ġyi, daha iyi, anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleģiminin Türkçemizde kullanımı Sürekli iyileģtirme, sürekli geliģme Ģeklinde olmuģtur. Sürekli GeliĢmenin Ġlkeleri 55 Kaizen, geliģmenin; belirli bir geliģmiģlik düzeyinde sıçrama yoluyla değil, düzenli ve küçük atılımlar yolu ile olacağını ifade eder. (Devrim Evrim farkı) Kaizen de hedef, belirli bir standardı tutturmak değil, ulaģılan seviye ne olursa olsun, o seviyeyi sürekli olarak geliģtirmektir. ġirketin bütün birimlerinde, her gün mutlaka bir miktar geliģme yaģanmalıdır. 56 Müşteri Odaklılık Toplam Kalite Yönetimi Robot Teknolojisi Kalite Kontrol Çemberleri Öneri Sistemi Otomasyon İşyerinde Disiplin Toplam Verimli Bakım Kanban (işaret panosu) Kalite İlerlemesi Tam-Zamanında Sıfır Hata Küçük-grup Aktiviteleri İşçi-Yönetim İlişkileri Verim Artışı Yeni-ürün Tasarımı 14

15 Deming Döngüsü Deming Döngüsü (PUKD) KAIZEN felsefesine katkıda bulunanlardan W.E.Deming, 1950 lerde yaptığı Japonya seyahatlerinde Ġstatistiksel Kalite Kontrol çalıģmaları yapmıģtır. Deming ayrıca, Sürekli GeliĢme kavramını Japonya ya kabul ettiren en önemli Kalite Kontrol araçlarından biri olan Deming Döngüsünü tanıtmıģtır. Düzelt Kontrol Et Planla Uygula Deming Döngüsü (PUKD) Sürekli GeliĢmenin Yararları Tüm faaliyetlerde canlılık meydana gelir. ġirkette amaç ve hedef birliği sağlanır. 59 D K P U GeliĢme 60 ÇalıĢanların bilgi ve beceri düzeyi sürekli olarak geliģir. ÇalıĢanların motivasyonu artar. EtkileĢim içindeki birimlerin ortak sorunları, en kısa yoldan ve kalıcı bir Ģekilde çözülür. Üretim ve diğer rekabet unsurları, daha hızlı bir geliģme gösterir. 15

16 ĠĢ Tatmini SağlanmıĢ ÇalıĢanların Kalite Sistemindeki Önemi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 3. Üst Yönetimin Liderliği 62 Üst Yönetimin Liderliği Kurumun üst yönetimi, TKY yi kurumdaki diğer herkesten daha iyi bilmelidir. Kalite süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü araģtırıp, sorunları iyi anlamalıdır. TKY nin unsurlarının, ilkelerinin ve yararlarının neler olduğunun tüm çalıģanlarca anlaģıldığından ve bunlara sahip çıkıldığından emin olmalıdır. Bunun için; Üst Yönetimin Liderliği gerekli olan; eğitimin, motivasyonun ve yetki devrinin astlarına sunulmasından sorumludur. Kalite hedeflerine ne ölçüde ulaģıldığını kontrol etmeli ve gerekli iyileģtirmelerin yapılmasını sağlamalıdır. Astlarının, kendisini model aldığını asla unutmamalı ve herkesten önce kendisini kalite felsefesine adamalıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 4. MüĢteri Odaklılık 63 16

17 MüĢteri Odaklılık MüĢteri Odaklılık 65 TKY de müģteri kavramı; ĠĢletme/organizasyon içinde yer alan tüm çalıģanlar ĠÇ MÜġTERĠ, Üretilen ürün yada hizmeti satın alanlar ise DIġ MÜġTERĠ. 66 Ürün ve hizmetlerin kalitesini en son noktada müģteri değerlendirir. Dolayısıyla müģteri odaklılık denildiğinde, "müģteri istek ve beklentileri" ve "katma değerin nasıl sunulabileceği" anlaģılmaktadır. MüĢterilerin beklentilerini aģan ürün ve hizmetler sağlayarak onların baģarılarına katkıda bulunulur. ĠĢletmelerin uzun dönemli amaçlarına ulaģması müģterilerde oluģturacakları güvene bağlıdır. MüĢteri Odaklılık (Ġç MüĢteri) Kalite YaklaĢımları Girdi Üretim Süreci Çıktı Girdi Girdi Satış Süreci Finans Süreci Çıktı Çıktı Önleyici Sistem YaklaĢımı: Hatalar ortaya çıkmadan, önlemeye çalıģıldığından kalitede geliģme ve iyileģme sağlanmakta ve sonuçta pazara girme süreci daha hızlı olmaktadır. Düzeltici Sistem YaklaĢımı: 67 Girdi İK Süreci Çıktı 68 Hatayı ortadan kaldırmak için müģteri Ģikayetinin analizi veya hatanın yakalanması beklendiğinden daha yavaģ tepki verir. 17

18 Birim Ürün Maliyeti Kalite Maliyetleri Kalite Maliyetleri Kaliteyi artırmak için yapılan çalıģmalar sonucu önleme ve ölçme maliyetleri yükselmeye baģlar. Kalite düzeyi ilerledikçe maliyet artıģı hızlanır. Buna karģılık, kusurlu ürüne bağlı olan baģarısızlık maliyeti kalite iyileģtikçe azalır. Toplam Kalite Maliyeti iki eğrinin kesiģtiği noktada en küçük değerini alır. Yüksek DüĢük Önleme ve ölçme maliyetleri Toplam Kalite Maliyetleri BaĢarısızlık (Kalitesizlik) maliyetleri DüĢük Kalite Düzeyi Yüksek Kalitesizlik Maliyetleri Buzdağı Hurda, ıskarta Üretim Kaybı... Kolay ölçülebilen kalitesizlik maliyetleri MüĢteri Kaybı Pazar Kaybı Ġmaj Kaybı Güven Kaybı Uzun vadede tesir eden çok ciddi kayıplardır Kolay ölçülemeyen kalitesizlik maliyetleri Robert Bosch tercihinde çok haklı zira insanların/müģterilerin güvenini kaybetmek uzun vadede çok daha büyük parasal kayıpları beraberinde getirecektir! Kalitesizlik Maliyetleri Buzdağını unutmayın!

19 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Sistem ve Araçları Kalite Çemberleri Sıfır Hata (Poke-Yoke) Tam Zamanında Üretim (JIT) Kanban Kalite Çemberleri Kurumlarda aynı alanda çalıģan, benzer iģleri yapan ve düzenli aralıklarla bir araya gelerek; kendi iģleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas olduğu, üye sayısının 5-9 kiģi arasında değiģtiği gruplardır. Bu yöntem; Önleyici Sistem YaklaĢımı nı esas alır. 74 Kalite Çemberleri Kalite Çemberlerinin Özellikleri 75 Dr. Kaoru ISHIKAWA, Kalite Çemberleri (KÇ) etkinliklerini Ģöyle tarif etmektedir; KÇ, kalite kontrol etkinliklerini gönüllü olarak aynı iģ yerinde yürütülen küçük bir gruptur. Bu küçük grup sürekli olarak firma çapında kalite kontrolün bir parçası olarak bütün üyelerin katılımıyla kendini geliģtirme ve karģılıklı geliģme, atölye içinde denetim ve ilerleme, kalite kontrol etkinliklerinden yararlanma iģini yürütür. 76 Gönüllülük Kendini geliģtirme KarĢılıklı öğrenme Canlılık ve süreklilik Üst Yönetimin desteği Ekip çalıģması takım ruhu 19

20 Sıfır Hata (Poke-Yoke) Kalite Çemberlerinin Amaçları Her yapılan iģte 1000 de 1 oranında hata yapılsaydı ne olurdu? 77 Önleyici Kalite Kontrol sisteminin yerleģmesi, Bireylerin motivasyonunun artırılması, Bireylerin katılmasıyla yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılması için teģvik edilmesi, Örgüt içinde haberleģmenin daha etkin hale getirilmesi, Yönetici iģçi iliģkilerinin artırılması, ĠĢletmenin geliģmesine katkıda bulunmasının sağlanması. 78 Havaalanlarında her gün bir uçak tehlikeli iniģ yapardı, Ġstanbul'da her yıl 20,000 yanlıģ reçete yazılırdı, Her hafta 500 yanlıģ ameliyat yapılırdı, Kalbimiz yılda 32,000 kez dururdu! O halde Sıfır Hata (Poke-Yoke) Japonca da; Poke = Hata Yoke = Sakınma Hatadan Sakınma (veya Sıfır Hata) Hataların oluģumunda, özürlü mal ve hizmet üretim süreçlerinin kullanılmasını önleme sistemidir. Sıfır Hata (Poke-Yoke) Önemli olan, hataların tekrarını önlemeyi amaçlayan, sürekli iyileģtirilebilen üretim sistemlerinin kurulmasıdır

21 Sıfır Hata Araçları Tam Zamanında Üretim Just In Time (JIT) Hataya neden olabilecek durumların ve kusurlu ürün veya süreçlerin belirlenmesine yönelik mekanik, elektronik (ürünler için), sosyal, yönetsel (hizmetler için) sistemler. Toyota Taichi Ohno Sıfır Stok Sıfır Hata MüĢteri iliģkilerini doğru zamanda ve miktarda, en ekonomik düzeyde karģılayabilmek için hammaddeden, bitmiģ ürüne dek tüm aģamalarda stokları kontrol edilebilir en az seviyede tutarak, stok maliyetini en aza indirmeyi amaçlayan üretim sistemidir Tam Zamanında Üretim TZÜ Sisteminin Özellikleri 83 Dayandığı prensipler; MüĢterinin istediği kadar üretilmelidir. Üretim hızı, talep değiģimlerine uymalıdır. Iskarta oranı hemen hemen sıfır olmalıdır. ĠĢçilik, malzeme ve kapasite kaybı sıfır olmalıdır. Ġnsan kaynağının eğitimine ve geliģmesine önem verilmelidir. 84 Mamul politikası: Pazar sınırlıdır, mümkün olduğunca az çeģit, yüksek kalite, Kapasite kullanımı: Son derece esnek, verim nispeten düģük, Fabrika düzeni: Sürekli akıģ, kısa taģıma mesafeleri, ĠĢgücü: DeğiĢik yeteneklere sahip, esnek, Üretim programları: Küçük parti hacimleri, bir çeģitten diğerine geçiģ süresi kısa, 21

22 85 TZÜ Sisteminin Özellikleri Stoklar: Minimum stok, Tedarik Kaynakları: Az sayıda tedarikçi, etkin iletiģim, zamanında teslim, Kalite: Çok düģük ıskarta, seyrek muayene, sürekli süreç kontrolü, Tamir-Bakım: Koruyucu bakım öncelik taģır, Üretim kontrolü; Kontrol sistemleri basit olmalı, kayıt az olmalıdır. 86 Kanban (Japonca=kart) Yöntemi BoĢ araba BoĢ araba ĠĢ Ġstasyonu 1 ĠĢ Ġstasyonu 2 Dolu araba Dolu araba ĠĢ akıģ yönü KALĠTE GÜVENCE ve YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ 88 Kaynak: Milliyet gazetesi Meclis'e 'kazalı' ISO TBMM BaĢkanlığı'na, sandalyelerin art arda kırıldığı bir törenle ISO 9001 Kalite Belgesi verildi TBMM BaĢkanı Bülent Arınç'ın isteği üzerine üç yıl önce baģlatılan kalite çalıģması sonuçlandı. Meclis'te resepsiyonların verildiği tören salonu organizasyon için tülle süslenmiģ sandalyelerle donatıldı. Ancak tören sırasında art arda beģ sandalye kırıldı. Oturanların zor anlar yaģadığı kazaların, plastik sandalyelerin daha önce güneģli bir ortamda kullanılması nedeniyle yumuģamıģ olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Törenin ardından, sandalyelerin alındığı firmayla sözleģmenin feshedildiği ve ücretin de ödenmeyeceği bildirildi. 22

23 (haberin devamı) Kaynak: Milliyet gazetesi Geç baģlayınca belge gidiyordu Tören tam saatinde baģlamayınca Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali CoĢkun'dan, "Gecikme olursa kalite belgesini alırız ona göre" diye esprili bir uyarı geldi. 10 dakika geç baģlayan törende ses düzeninde de küçük aksaklıklar yaģandı. Arınç, dünyada bu belgeyi alan tek parlamento olduklarını belirterek, "Bundan büyük gurur duyuyoruz" dedi. TANIMLAR KALĠTE GÜVENCE (Quality Assurance) Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karģılamak amacıyla, yeterli güveni sağlamak için gerek duyulan planlama ve sistem kurma faaliyetlerinin bütünüdür TANIMLAR KALĠTE SĠSTEMĠ (Quality System) Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluģ yapısı, sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynaklardan oluģan bütündür. KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠNĠN TEMEL ĠġLEYĠġ SÜRECĠ Kaydettiğini Gözden Geçir Yaptığını Yaz Yazdığını Yap Yaptığını Kaydet

24 Standart Nedir? Üretimde, ölçmede ve deneyde beraberlik, aynılık manasına gelmektedir. Ör: Ürettiğiniz ilk ürün ile, bir milyonuncu ürünün aynı nitelikte olması. Ör: Verdiğiniz ilk hizmet ile, yüzüncü hizmetin aynı nitelikte olması. Standart Türleri 1. Yapı karakterine göre standartlar Madde, mamül, mahsül, metod, hizmet 2. Uygulama Ģekillerine göre Tercihe bağlı, zorunlu 3. Uygulama alanlarına göre ĠĢletme, Endüstriyel, Ulusal (TS, DIN), Bölgesel (EN), Uluslararası (ISO) Standardizasyon Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve iģbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama iģlemidir. Esas itibariyle mal ve hizmet üretiminde aranacak özellikleri ortaya koymakla beraber, diğer alanlarda da (hukuk, yönetim, vbg.) kullanılmaktadır. Standardizasyonun Üreticiye Faydaları Üretimde plan ve programlama Uygun kalite ve seri imalat imkanı Kayıp ve ıskartanın en aza inmesi Verimlilik ve karda artıģ Depolama ve taģıma kolaylığı, stokların azalması Maliyetlerin düģmesi

25 Standardizasyonun Ekonomiye Faydaları Standardizasyonun Tüketiciye Faydaları Kaliteyi teģvik eder, Ġhracat ve ithalatta üstünlük sağlar, Rekabeti geliģtirir, Kötü, kusurlu malı piyasadan kovar, AnlaĢmazlıkları ortadan kaldırır, Yan sanayinin geliģmesini sağlar. Can ve mal güvenliğini korur, Seçim kolaylığı sağlar, Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler, (Maliyetleri düģürdüğü için), ucuzluk sağlar, Tüketicinin bilinçlenmesini sağlar, Standart Sistemlerinin GeliĢimi Standart Sistemlerinin GeliĢimi SAVUNMA SANAYĠ 1963 ABD Savunma Teknolojisi MIL-Q NATO (Allied Quality Assurance Publication) AQAP ENERJĠ SEKTÖRÜ Quality Assurance Criteria for Nuclear Plants and Fuel Processing Plants Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Facilities 10 CFR50 App.B ANSI N 45.2 ULUSAL GENEL AMAÇLI STANDARTLAR 1978 Kanada CSA Ġngiltere BS ABD ANSI Z-1.15 ULUSLARARASI STANDARTLAR 1978 ASME III NCA 4000 Quality Assurance 1987 International Standardization Organization ISO Quality Assurance for Nuclear Power Plants Avrupa Standartları Örgütü EN

26 ISO 9000 KALĠTE GÜVENCE VE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Sizin bir ĠSO 9001 belgeniz varmıģ Kaç paraysa hemen alalım, bir hafta sonra kamu ihalesine gireceğiz Ġstanbul Sanayi Odası Üye ĠliĢkileri ġubesi Yöneticisi ISO (International Standards Organization) Uluslararası Standartlar Organizasyonunun kısaltmasıdır. Uluslararası standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 ġubat 1947 tarihinde kurulmuģtur. ISO, 135 ülkeden ulusal standart kuruluģlarının katılımıyla; Uluslararası ticareti arttırmak, tedarikçi ve müģteri arasındaki güveni oluģturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 104 ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, Firmalar arasında güven ortamı yaratmak, Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileģtirilmesi, MüĢteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir. ISO 9000 Kalite yönetim sistemi standartları tüm kuruluģlara; tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilir nitelikte hazırlanmıģtır. 26

27 105 Kalite yönetim sistemine sahip olmanın yararları Uluslararası tanınan standarda uygun çalıģtığınızı belgeleyerek yeni iģ olanakları kazanırsınız. Etkin uygulama sayesinde müģteri Ģikayetinde azalma kaydedersiniz Ürün ve hizmetin kalitesini geliģtirerek maliyetli hataları azaltırsınız Zaman ve malzeme kaybını azaltarak para kazanırsınız 106 Kalite yönetim sistemine sahip olmanın yararları Üretim, planlama ve problem çözme çalıģmalarının etkenliğini arttırabilirsiniz. ÇalıĢanların motivasyonunda ve kurum içi iletiģimde iyileģme sağlarsınız. ISO 9000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ SÜREÇ YAKLAġIMI ISO 9000 Revizyonları Ġhtiyaçlar ve Planla Uygula Düzelt Kontrol et ISO Protokolleri standartların her beģ yılda bir uygunluğun devamı, revize ihtiyacı veya iģlemden kaldırma amacı ile gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Ġlk olarak 1987 yılında yayınlanan ISO 9000 Standardının mevcut içeriği 1994 ve 2000 yıllarında güncellenmiģtir. Standardın son olarak 2008 yılında güncellemesi yapılmıģtır

28 ISO 9000 Revizyonları Ġlk yayınlanma 1994 Ġlk küçük değiģiklikler revizyonu 2000 Ġlk büyük revizyon 2008 Ġkinci küçük değiģiklikler revizyonu Ġkinci büyük revizyon öngörüsü 110 Ülkemizde de yaygın bir uygulama alanı bulmuģ olan 1994 versiyonu, 2000 yılında tekrar gözden geçirilerek, revize edilmiģ ve 15 Aralık 2000 tarihinde yayınlanmıģtır versiyonunu bu çerçevede ele alırsak, standartları kullanan kurumların değiģen ihtiyaçlarını karģılayabilmek için ilgili standartların ISO tarafından gözden geçirilmesi ve çarpıcı değiģikliklerin hayata geçirilmesi olarak tanımlayabiliriz Revizyonuna Duyulan Ġhtiyaç 2000 Revizyonuna Duyulan Ġhtiyaç Standartlar hakkında değiģen ihtiyaçları daha iyi görebilmek için ISO, dünya çapında bir anket çalıģmasında bulunmuģ ve temel olarak aģağıda maddelenen unsurlar elde edilmiģtir. ISO e uygunluk Süreç odaklı bir yapı Sürekli geliģme Verimlilik ve performans Tüm paydaģlara yönelik olma Standartlarının tüm sektörlerde uygulanabilirliliğinin arttırılması Kullanım kolaylığı ve öz değerlendirme

29 ISO 9000:2000 Revizyonu ISO 9000:2000 Revizyonu Bu unsurlarlarla birlikte ISO nun standartların kullanımına yönelik geçmiģ tecrübeleri de dikkate alması sonucu, 2000 versiyonunun, hem müģteri ihtiyaçlarını daha etkin bir biçimde karģılaması hem de kalite güvence ve yönetim sistemine yapılan yatırımların iģletmelere daha yüksek performans ve aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinde artıģ sağlaması amaçlanmıģtır. ISO 9000:2000 versiyonu ile seri, 4 temel standarda indirgenmiģtir. Böylece önceki versiyonda bulunan fazla sayıda standart ve dokümanın oluģturduğu kargaģa ortadan kaldırılmaya çalıģılmıģtır ISO 9000:2000 Serisi Standartlar ISO 9000: ISO 9000:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri Temel Terimler ve Sözlük ISO 9001:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri ġartlar* ISO 9004:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri Performansın ĠyileĢtirilmesi Ġçin Kılavuz ISO : Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu * Ayrıntılı bilgi için bkz.; TÜRK STANDARDI, TS EN ISO 9001:2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ġartlar, Türk Standartları Enstitüsü yayınları, Kasım Yeni versiyon ile gündeme gelen önemli bir konu, standart kapsamları ile ilgilidir. Bilindiği gibi 1994 versiyonunda, standardı kullanan kuruluģ, sahip olduğu faaliyetler ve verdiği hizmetler doğrultusunda farklı kapsamlardaki standartlardan birisini seçip buna göre belgelendiriliyordu. Söz konusu farklı kapsamlı standartlar; 9001, 9002 ve 9003 tü. 29

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri 2 Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri KALİTE GÜVENCE ve YÖNETİM SİSTEMLERİ Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri Ferrari mi, Renault mu daha kalitelidir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri 4 Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri DİĞER KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi 1 24 Aralık 2012-22 Mart 2013 Maryland Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri 2 3 Maryland Üniversitesi

Detaylı

Yönetim Sistemi Standartları

Yönetim Sistemi Standartları ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Yönetim Sistemi Standartları 1. ISO nun Kelime Anlamı "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

2013 VE 2014 YILLARI - YILLIK - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE KDV HARĠÇ ÜCRETLERĠ (EK-16)

2013 VE 2014 YILLARI - YILLIK - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE KDV HARĠÇ ÜCRETLERĠ (EK-16) 2013 VE YILLARI - YILLIK - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE KDV HARĠÇ ÜCRETLERĠ (EK-16) KODU KĠġĠ BAZINDA ÜCRET (KDV Hariç) EĞĠTĠM SÜRESĠ (Gün) KĠġĠ BAZINDA ÜCRET (KDV Hariç) EĞĠTĠM SÜRESĠ (Gün) FĠRMA BAZINDA ÜCRET

Detaylı

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011 2011 FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( GĠRĠġ FOTOĞRAF ) Güzelçay Mah. ġehit Cahit Tütüncü Cad. No: 8 P.K. 108 31200

Detaylı

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ önetim istemi tandartları T A R İ F L E R B G IO'nun Kelime Anlamı "International Organization for tandardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IO", Fransızca da Organisation internationale de normalisation

Detaylı

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen Değerli Okurlar; Sizlere faydalı olacağına inandığım ve günümüz üretim sisteminin vaz geçilmez kavramlarından biri olan kaizen ve yalın üretim konusunda elimden geldiği kadar bilgi ve deneyimlerimi paylaşmayı

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara SPICE TS ISO/IEC 15504 Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara Süreç Planla Salı Kaynakları Hazırla Uygula Test Et Cuma Pazartesi Perşembe Girdilerin kontrollü şekilde çeşitli kazanımlara dönüştürüldüğü faaliyetler

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

2014 YILI - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERĠ (EK-16)

2014 YILI - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERĠ (EK-16) YILI - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERĠ (EK-16) GRUP ANA STANDARD NO KODU A ISO 9001 PROGRAM ADI ISO 9001 - KALĠTE EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ EĞT. NO EĞĠTĠM KONUSU KĠġĠ BAZINDA ÜCRET (KDV Hariç) EĞĠTĠM SÜRESĠ (Gün)

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP HACCP teriminin çıkış noktası Hazard Analysis Critical Control Points Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi HACCP nedir? Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

www.dkimakine.com.tr

www.dkimakine.com.tr 1 2 İ İÇİNDEKİLER FİRMA PROFİLİ KALİTE POLİTİKAMIZ ÜRÜNLER BANTLI KURUTMA FIRINLARI 1-MİKRODALGA GIDA FIRINLARI 2-MİKRODALGA PLAKA FIRINLARI 3-MİKRODALGA MADEN FIRINLARI VAKUM FIRINLARI 1-MİKRODALGA GIDA

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK (SA 8000)

SOSYAL SORUMLULUK (SA 8000) Giriş MÜŞTERİNİN BEKLENTİSİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Müşterinin istediği ürünün güvence altına alınması + ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Ürünün Çevreyi Etkilemeyecek Bir Ürün Olması, Üretilirken Çevreye Mininmum

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT 35 20 ÖN BİLGİLENDİRME II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 59 65 45 28.01.2016 Pe.-18.00-21.00 31.01.2016 Pa.-09.00-15.00 01.02.2016

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi GİRİŞ Bu hafta, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkarak, çağdaş işletme-yönetim anlayış ile uygulamalarını adeta yeniden biçimlendiren bir şemsiye kavramı; Toplam Kalite Yaklaşımı nı genel hatlarıyla

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı