Kalite Yönetim Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite Yönetim Sistemi"

Transkript

1 Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 2 Ferrari mi, Renault mu daha kalitelidir? Ferrari mi, Renault mu daha kalitelidir? 3 Ferrari Renault 599 GTB Fiorano Megane II 4 Ferrari Renault 599 GTB Fiorano Megane II 1

2 Kalite Ne Değildir? Kalite Nedir? 5 Kalite; En iyi, en güzel, en hızlı, en güçlü vb. anlamı taģımaz. Kalite; Daha iyi, daha güzel, daha hızlı, daha güçlü anlamı da taģımaz. Kalite bir sıfat değildir. Amaca uygunluk derecesidir. Kalite görecelidir, yani kiģiden kiģiye değiģiklik gösterir. 6 MUTLAK ANLAMDA EN ĠYĠ AMACA UYGUNLUK DERECESĠ Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karģılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.* *ISO 9005 Kalite Sözlüğü 7 Kalite Nedir? Kalite bir süreçtir; hammaddeden satıģ sonrası hizmete, ihtiyaçtan memnuniyete sürekli geliģmeyi kapsar. Kalite aynı zamanda bir yatırımdır; Uzun dönemde bir iģi ilk defada doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha düģük maliyetlidir. 8 Kalite Nedir? Kalite hareketinin dünya çapında önde gelen liderlerinden J.M. JURAN kaliteyi tanımlarken Ģu ifadelerin altını çizmiģtir;* Kalite ürün tatmini sağlamak amacı ile bir ürünün müģteri gereksinimlerine uyum koģullarını tanımlayan özelliklerdir. * Milli Prodüktivite Merkezi, Toplam Kalite Yönetimi, Ankara. 2

3 Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi 9 Kalite kavramı ile ilgili bilgilerle M.Ö.1760 tarihli Hammurabi yasalarında karģılaģılmaktadır. Bu yasalarda yer alan hükümlerden 229. madde Ģu Ģekildedir: Bir inģaat ustasının inģa ettiği bir ev ustasının yetersizliği ve iģini gerektiği gibi yapmaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta öldürülecektir. 10 Bu yasa vahģice görünse de kalite felsefesini içinde barındırır. ġöyle ki; ev yaptıran her insan, inģaat ustası veya mühendisi olamaz, bu nedenle yaptırdığı veya aldığı evin sağlamlığını kendisi kontrol edemez. Fakat aldığı evde güvenle oturmak da onun hakkıdır. Bu nedenle evin sağlamlığının kontrolü ve sorumluluğu evi yapanda olmalıdır. Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi M.Ö yılında ise antik Mısır da piramitlerin yapımında görevli muayene elemanları, taģ blokların yüzeylerinin dikliğini telden oluģturdukları bir araç sayesinde kontrol etmekteydiler (Kalite Kontrol). M.S Mimar Sinan ın yapıtları Ġstanbul da, Alibey deresi üzerinde yapılmıģ olan Mağlova Kemeri inģa edildiği 1562 yılından bu yana (449 yıldır) ayakta durmakta iģlevini yerine getirmektedir

4 Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi 13 Osmanlı Devleti nde Lonca sistemi, Ahilik gelenekleri tarihte yer alan önemli sosyal ve ekonomik boyutlu iģ yapma standartlarıdır. Bu örneklerden çıkartılabilecek genel sonuç; tarih boyunca kalitenin iģin doğru yapılması ile eģ anlamlı tutulduğudur. 14 Kalite kavramının bir sistem olarak ele alınması ve önceden belirlenmiģ ilkelere dayandırılması ilk olarak ABD de ortaya çıkmıģ, daha sonra Japonya ve Avrupa daki geliģmelerle zirveye ulaģarak, yönetim bilimi içerisindeki yerini almıģtır.* * Muhittin ġimģek, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Alfa yayınevi, Ġstanbul, 2000, s.1 Kalite Olgusunun Tarihsel GeliĢimi Rekabet gücünde yaģanan değiģim ve kalitenin artan önemi 15 Japonya, batıda geliģtirilen kalite sistemini, kendi toplum yapısına ve üretim sistemine uygun hale getirerek, kaliteyi ucuza üretmeyi baģarmıģtır. Japonya nın kalite kavramına olan katkısı, DüĢük maliyetli kalite dir denebilir Yenilik ve Yaratıcılık Üst. ile Rek. Gücü 1990 Hız Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 1980 Kalite Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 1970 Maliyet Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 1960 Üretim Üstünlüğü ile Rekabet Gücü 4

5 Süreçlerle Yönetim - Genel Sistem Teorisi ile ĠĢletmeyi Analiz Etmek Temel Sistem Unsurları Geçirgen çevre sınırı Çevre Girdi Süreç Çıktı Genel Sistem Teorisi Ludwig von Bertalanffy ( ) Geri Bildirim Geçirgen çevre sınırı Girdi Süreç Çıktı Açık Sistem ĠĢletme Çevre Modeli Çevre Nedir? Geri Bildirim Geçirgen olmayan çevre sınırı Bir sistemin dıģında olup, sistemi etkileyen her Ģey o sistemin çevresini oluģturur. Girdi Süreç Çıktı Kapalı Sistem Geri Bildirim 20 5

6 İşletme Çevre Modeli İşletmenin Çevresi Girdi Üretim Süreci İşletme Yönetimi Çıktı Yakın Çevre Genel Çevre Uluslararası Çevre Fiziksel varlıklar Geri Bildirim İnsan Kaynakları 21 Genel (2.) Çevre Yakın (1.) Çevre Finans Kuruluşları Ekonomik Çevre Yakın (1.) Çevre Finans Kuruluşları Teknolojik Çevre Üretim Süreci Üretim Süreci Satıcılar Girdi Fiziksel varlıklar İşletme Yönetimi İnsan Kaynakları Alıcılar Çıktı Hukuki- Politik çevre Satıcılar Girdi Fiziksel varlıklar İşletme Yönetimi İnsan Kaynakları Alıcılar Çıktı Rakipler Kamuoyu Sendikalar Rakipler Kamuoyu Sendikalar Doğal Çevre Sosyo-kültürel Çevre 6

7 Uluslararası (3.) Çevre Uluslararası Ekonomik Çevre Hukuki- Politik çevre Satıcılar Ekonomik Çevre Girdi Üretim Süreci Fiziksel varlıklar Genel (2.) Çevre Yakın (1.) Çevre Finans Kuruluşları İşletme Yönetimi İnsan Kaynakları Teknolojik Çevre Alıcılar Çıktı Uluslararası Teknolojik Çevre TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Rakipler Kamuoyu Sendikalar Doğal Çevre Uluslararası Hukuki-Politik Çevre Sosyo-kültürel Çevre Uluslararası Sosyo-kültürel Çevre Doğal Çevre Total Quality Management TKY Nedir? Neden Toplam? 27 Klasik yönetim anlayıģının alternatifi olarak doğan, geliģen ve geliģimine devam etmekte olan modern ve etken yönetim anlayıģının bugünkü adıdır. 2. Dünya savaģı sonrasında Japonya da elde edilen baģarıları, 70 li yılların sonunda, 80 li yılların baģında kendilerine adapte etmek isteyen ABD firmalarınca dünya çapında etki gösteren yeni bir yönetim akımına dönüģmüģtür. 28 T hizmetler) Tüm çalıģanların katılımı (Kalite herkesin sorumluluğundadır) Yapılan iģlerin tüm yönleri Tüm müģteriler Tüm üretilen ürünler (mal ve 7

8 Neden Kalite? Neden Yönetim? K servisler Kalite; müģterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karģılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aģan ürün ve sunmaktır Y yönetimin Yönetimin her konuda çalıģanlara liderlik yapması ġirket çapında katılımcı sağlanması Kalite Organizasyonlarının TKY den önceki ve sonraki fonksiyonları Toplam Kalite Yönetiminin Amacı Nedir? (1) ESKİ Kalite planlama Spesifik dizayn Umulabilen kalite anlayışı Üretimin katılması Kalite departmanı kaliteden sorumlu YENİ Kalite fonksiyonunun yayılması Müşteri beklentilerine uygun dizayn Sürekli gelişme anlayışı Tüm fonksiyonları içermesi En alttan en üste kadar her departman kendi kalitesinden sorumlu MüĢteri ihtiyaçlarının doğru Ģekilde tespit edilmesi sonucunda tüm süreçleri bu ihtiyaçlara göre yönlendirmek. Mümkün olan en yüksek kalite seviyesine ulaģmak (ürün ve hizmetler ile diğer alanlarda) müģteri tatmininin arttırılması yolu ile Ģikayetlerin en aza indirilmesi. Ürün geliģtirme süresinin kısaltılması

9 Toplam Kalite Yönetiminin Amacı Nedir? (2) Maliyetlerin ve israfın azaltılması. Moral ve verimliliğin arttırılması. Etken iletiģim yöntemlerinin oluģturulması. Problem çözümünde ekip yaklaģımının geliģtirilmesi. Etkili bir rekabet stratejisinin oluģturulması. Süreçlerde sürekli bir iyileģtirme ve geliģme ortamının sağlanması. TKY nin Endüstri ve Hizmet Sektörleri Ġçin Yararları Nelerdir? (1) Pazar payı, verimlilik, rekabet gücü ve karlılık artar. ÇalıĢanların motivasyonu artar. Üretim hataları, tamirat ve gereksiz stok gibi nedenlerden kaynaklanan giderler azalır. ÇalıĢanlar arasında dikey ve yatay iletiģim artar. Tedarikçi ve taģeronlar ile olan iliģkiler iyileģir. Ürün geliģtirme süresi kısalır TKY nin Endüstri ve Hizmet Sektörleri Ġçin Yararları Nelerdir? (2) Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması 35 Sürekli geliģme ilkesi sayesinde, kurumun devamlılığı garanti altına alınır. Süreç içi iģlem sayısı azalır ve teslim süreleri kısalır. (Ġç ve DıĢ) MüĢteri tatmini artar ve Ģikayet sayısı azalır. (Ġç ve DıĢ) MüĢterilerin güveni kazanılır veya varolan güven sürdürülür. 36 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Fazla beklentisi olmayan müşteri Aynı türden çok sayıda üretim Eğitim düzeyi düşük, ucuz eleman Kontrole dayalı kalite anlayışı Yüksek maliyetli kaliteli ürünler Her şeyi isteyen müşteri, fazla seçenek ve büyük rekabet Müşteri isteklerine uygun, çok seçenekli esnek üretim İşin gerektirdiği eğitime sahip, kalifiye eleman Hatanın oluşmasını önleyici yaklaşım Daha ucuz ve daha yüksek kalitede ürünler 9

10 Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması 37 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Optimum stokla çalışma Kabul edilebilir hata düzeyi Kabul edilebilir nitelik limitleri arasında üretim Ortaya çıkan sorunlara çözüm geliştiren bir yönetim anlayışı Sıfır stokla çalışma hedefi Sıfır hataya ulaşma hedefi Hedeflenen değerlere uygun üretim Olası sorunları düşünüp, bunların oluşmasını engellemeye yönelik çalışma 38 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Uzmanlaşmaya dayalı sistem geliştirme Birimler arası ayrımlara dayanan organizasyonlar Ödül ve cezaya dayalı motivasyon sistemleri Pazarlık ve kontrole dayalı tedarikçi ilişkileri Kurumlar arası işbirliği ile sistem geliştirme Birimlerin işbirliğine dayanan organizasyonlar Cesaretlendirme, takdir ve ödüllendirmeye dayanan motivasyon sistemleri Karşılıklı güvene ve anlayışa dayanan ortak iyileştirme projelerinin yapıldığı tedarikçi ortaklığı Toplam Kalite Yönetimi ile Geleneksel Yönetim AnlayıĢının KarĢılaĢtırılması TKY nin Kabul GörmüĢ Özellikleri 39 Geleneksel Yönetim Anlayışı Toplam Kalite Yönetimi Kısa sürede yüksek kar amaçlayan yaklaşım Yeni ürünlerin AR-GE ve pazarlama birimlerince geliştirilmesi İşi en iyi bilen o işi yönetendir anlayışı Tecrübe ve inisiyatife dayanan yönetim anlayışı Uzun vadede var olma ve kazanç sürekliliğinin sağlanması Tüm birimlerin ürün geliştirme sürecine katılması İşi en iyi bilen o işi yapandır anlayışı Ölçüm sonuçları ve verilerin analizine dayanan yönetim anlayışı 40 Ġnsana saygı esastır. MüĢterinin tam ve sürekli tatmini hedeftir. Kurum politikasına kalite kavramı yön vermelidir. Kalite bilinci yaygınlaģtırılmalı ve çalıģanların tamamı bu bilinçle her alanda kaliteyi artırmaya çalıģmalıdır. Herkesin iģini zamanında, ilk defada ve doğru olarak yapması esastır. 10

11 41 TKY nin Kabul GörmüĢ Özellikleri Sürekli geliģme anlayıģı esas olmalı, ürünün kontrolü değil sürecin kontrolü önem taģımalıdır. Yöneticiler dahil bütün çalıģanların katılacağı sürekli bir eğitim programı uygulanmalıdır. Her kademede ekip çalıģması yapılmalıdır. Her kademede katılımcı yönetim uygulanmalıdır. 42 Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 1. Tüm ÇalıĢanların GeliĢtirilmesi ve Tam Katılımın Sağlanması 2. Sürekli GeliĢme (Kaizen) 3. Üst Yönetimin Liderliği 4. MüĢteri Odaklılık * Falih Rıfkı Atay, Çankaya, syf.318 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 1. Tüm ÇalıĢanların GeliĢtirilmesi ve Tam Katılımın Sağlanması 44 Bir gün Mısır da bağımsızlık mücadelesi için çalıģan liderlerden biri, Mustafa Kemal i görmeye gelmiģtir. Kendisine: - Bizim hareketin de başına geçmek istemez misiniz? diye sorar. Olabilecek Ģey değildir ama Mustafa Kemal: - Yarım milyonunuz bu uğurda ölür mü? diye sorar. Adamcağız yüzüne baka kalır: - Fakat paşa hazretleri yarım milyonun ölmesine ne lüzum var? Başımızda siz olacaksınız ya der. - Benimle olmaz beyefendi, yalnız benimle olmaz. Ne zaman halkınızın yarım milyonu ölmeye karar verirse o vakit gelip beni ararsınız. 11

12 Ġnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi ĠliĢkisi ÇalıĢan katılımı, Güçlendirme ve TKY Fortune Dergisi nin 1000 Ģirket üzerinde yaptığı araģtırma; %80 çalıģan katılımı TKY nin bir parçasıdır. Personel Güçlendirme katılımın ileri bir Ģeklidir. Ġnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi ĠliĢkisi ĠĢletmeler TKY de baģarılı olmak istiyorlarsa bunun özel bir kültür (kalite kültürü) gerektirdiğini unutmamalıdırlar. Bu bit altyapıya benzetilebilir. Bu altyapıya sahip olmayan bir iģletmede TKY nin hayata geçirilmesi imkansız olacaktır TKY yi destekleyen ĠK özellikleri Açık ĠletiĢim Açık ĠletiĢim Güven ÇalıĢma istikrarı Performans değerleme TKY de; tüm çalıģanlardan, kendi iģlerinde problem çözücü ve karar verici olmaları beklenir. ÇalıĢanların karar verebilmesi için bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle açık iletiģim Ģarttır. Ayrıca bu sayede korkular azalır, hızlı değiģime ayak uydurulması sağlanır

13 49 Güven Her zaman iki taraflı olmalıdır. Bunu sağlamak için; 1. Açık iletiģim, 2. Tutarlı iletiģim (her çalıģana aynı), 3. Dürüstlük, 4. Adalet (her çalıģana eģit haklar), 5. BaĢkalarının fikirlerine saygı, esastır. 50 ÇalıĢma Ġstikrarı Bilim dünyası yeni süreç ve teknolojiler geliģtirmek için çalıģtıkça bazı iģ ve meslekler önemini yitirmektedir. Öncelikle çalıģma istikrarı güvence altına alınmalıdır. Ör: Japonya uzun bir dönem boyunca, hayat boyu istihdam ilkesi izlenmiģtir. Performans Değerleme Sadece fiili durumu tespit etmek değildir. Asıl amacı; az çalıģanla çok çalıģanı ayırmak ya da ücretlendirme için kullanmak olmamalıdır. PD; var olunan noktayla ulaģılmak istenen nokta arasındaki farkı ortaya koyup, hedefe varmak için yapılması gerekenleri tespit edebilmenin ilk adımıdır. PD; sadece kiģinin baģarısını değil, sistemin baģarısını ölçer. PD; çalıģanların potansiyellerini arttırmaya yönelik bir çalıģmadır. Tüm ÇalıĢanların GeliĢtirilmesi ve Tam Katılımının Sağlanması Mutlu çalıģan, mutlu müģteri yaratır. Kalite sadece üst yönetimin değil, tüm çalıģanların sorumluluğundadır

14 Yaptıklarımızı asla yeterli görmüyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK ĠĢ Tatmini SağlanmıĢ ÇalıĢanların Kalite Sistemindeki Önemi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 2. Sürekli GeliĢme (Kaizen) 54 Sürekli GeliĢme (KAIZEN) Japoncada Kai=DeğiĢim, Zen=Ġyi, daha iyi, anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleģiminin Türkçemizde kullanımı Sürekli iyileģtirme, sürekli geliģme Ģeklinde olmuģtur. Sürekli GeliĢmenin Ġlkeleri 55 Kaizen, geliģmenin; belirli bir geliģmiģlik düzeyinde sıçrama yoluyla değil, düzenli ve küçük atılımlar yolu ile olacağını ifade eder. (Devrim Evrim farkı) Kaizen de hedef, belirli bir standardı tutturmak değil, ulaģılan seviye ne olursa olsun, o seviyeyi sürekli olarak geliģtirmektir. ġirketin bütün birimlerinde, her gün mutlaka bir miktar geliģme yaģanmalıdır. 56 Müşteri Odaklılık Toplam Kalite Yönetimi Robot Teknolojisi Kalite Kontrol Çemberleri Öneri Sistemi Otomasyon İşyerinde Disiplin Toplam Verimli Bakım Kanban (işaret panosu) Kalite İlerlemesi Tam-Zamanında Sıfır Hata Küçük-grup Aktiviteleri İşçi-Yönetim İlişkileri Verim Artışı Yeni-ürün Tasarımı 14

15 Deming Döngüsü Deming Döngüsü (PUKD) KAIZEN felsefesine katkıda bulunanlardan W.E.Deming, 1950 lerde yaptığı Japonya seyahatlerinde Ġstatistiksel Kalite Kontrol çalıģmaları yapmıģtır. Deming ayrıca, Sürekli GeliĢme kavramını Japonya ya kabul ettiren en önemli Kalite Kontrol araçlarından biri olan Deming Döngüsünü tanıtmıģtır. Düzelt Kontrol Et Planla Uygula Deming Döngüsü (PUKD) Sürekli GeliĢmenin Yararları Tüm faaliyetlerde canlılık meydana gelir. ġirkette amaç ve hedef birliği sağlanır. 59 D K P U GeliĢme 60 ÇalıĢanların bilgi ve beceri düzeyi sürekli olarak geliģir. ÇalıĢanların motivasyonu artar. EtkileĢim içindeki birimlerin ortak sorunları, en kısa yoldan ve kalıcı bir Ģekilde çözülür. Üretim ve diğer rekabet unsurları, daha hızlı bir geliģme gösterir. 15

16 ĠĢ Tatmini SağlanmıĢ ÇalıĢanların Kalite Sistemindeki Önemi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 3. Üst Yönetimin Liderliği 62 Üst Yönetimin Liderliği Kurumun üst yönetimi, TKY yi kurumdaki diğer herkesten daha iyi bilmelidir. Kalite süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü araģtırıp, sorunları iyi anlamalıdır. TKY nin unsurlarının, ilkelerinin ve yararlarının neler olduğunun tüm çalıģanlarca anlaģıldığından ve bunlara sahip çıkıldığından emin olmalıdır. Bunun için; Üst Yönetimin Liderliği gerekli olan; eğitimin, motivasyonun ve yetki devrinin astlarına sunulmasından sorumludur. Kalite hedeflerine ne ölçüde ulaģıldığını kontrol etmeli ve gerekli iyileģtirmelerin yapılmasını sağlamalıdır. Astlarının, kendisini model aldığını asla unutmamalı ve herkesten önce kendisini kalite felsefesine adamalıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Toplam Kalite Yönetimi nin Temel Ġlkeleri 4. MüĢteri Odaklılık 63 16

17 MüĢteri Odaklılık MüĢteri Odaklılık 65 TKY de müģteri kavramı; ĠĢletme/organizasyon içinde yer alan tüm çalıģanlar ĠÇ MÜġTERĠ, Üretilen ürün yada hizmeti satın alanlar ise DIġ MÜġTERĠ. 66 Ürün ve hizmetlerin kalitesini en son noktada müģteri değerlendirir. Dolayısıyla müģteri odaklılık denildiğinde, "müģteri istek ve beklentileri" ve "katma değerin nasıl sunulabileceği" anlaģılmaktadır. MüĢterilerin beklentilerini aģan ürün ve hizmetler sağlayarak onların baģarılarına katkıda bulunulur. ĠĢletmelerin uzun dönemli amaçlarına ulaģması müģterilerde oluģturacakları güvene bağlıdır. MüĢteri Odaklılık (Ġç MüĢteri) Kalite YaklaĢımları Girdi Üretim Süreci Çıktı Girdi Girdi Satış Süreci Finans Süreci Çıktı Çıktı Önleyici Sistem YaklaĢımı: Hatalar ortaya çıkmadan, önlemeye çalıģıldığından kalitede geliģme ve iyileģme sağlanmakta ve sonuçta pazara girme süreci daha hızlı olmaktadır. Düzeltici Sistem YaklaĢımı: 67 Girdi İK Süreci Çıktı 68 Hatayı ortadan kaldırmak için müģteri Ģikayetinin analizi veya hatanın yakalanması beklendiğinden daha yavaģ tepki verir. 17

18 Birim Ürün Maliyeti Kalite Maliyetleri Kalite Maliyetleri Kaliteyi artırmak için yapılan çalıģmalar sonucu önleme ve ölçme maliyetleri yükselmeye baģlar. Kalite düzeyi ilerledikçe maliyet artıģı hızlanır. Buna karģılık, kusurlu ürüne bağlı olan baģarısızlık maliyeti kalite iyileģtikçe azalır. Toplam Kalite Maliyeti iki eğrinin kesiģtiği noktada en küçük değerini alır. Yüksek DüĢük Önleme ve ölçme maliyetleri Toplam Kalite Maliyetleri BaĢarısızlık (Kalitesizlik) maliyetleri DüĢük Kalite Düzeyi Yüksek Kalitesizlik Maliyetleri Buzdağı Hurda, ıskarta Üretim Kaybı... Kolay ölçülebilen kalitesizlik maliyetleri MüĢteri Kaybı Pazar Kaybı Ġmaj Kaybı Güven Kaybı Uzun vadede tesir eden çok ciddi kayıplardır Kolay ölçülemeyen kalitesizlik maliyetleri Robert Bosch tercihinde çok haklı zira insanların/müģterilerin güvenini kaybetmek uzun vadede çok daha büyük parasal kayıpları beraberinde getirecektir! Kalitesizlik Maliyetleri Buzdağını unutmayın!

19 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Sistem ve Araçları Kalite Çemberleri Sıfır Hata (Poke-Yoke) Tam Zamanında Üretim (JIT) Kanban Kalite Çemberleri Kurumlarda aynı alanda çalıģan, benzer iģleri yapan ve düzenli aralıklarla bir araya gelerek; kendi iģleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas olduğu, üye sayısının 5-9 kiģi arasında değiģtiği gruplardır. Bu yöntem; Önleyici Sistem YaklaĢımı nı esas alır. 74 Kalite Çemberleri Kalite Çemberlerinin Özellikleri 75 Dr. Kaoru ISHIKAWA, Kalite Çemberleri (KÇ) etkinliklerini Ģöyle tarif etmektedir; KÇ, kalite kontrol etkinliklerini gönüllü olarak aynı iģ yerinde yürütülen küçük bir gruptur. Bu küçük grup sürekli olarak firma çapında kalite kontrolün bir parçası olarak bütün üyelerin katılımıyla kendini geliģtirme ve karģılıklı geliģme, atölye içinde denetim ve ilerleme, kalite kontrol etkinliklerinden yararlanma iģini yürütür. 76 Gönüllülük Kendini geliģtirme KarĢılıklı öğrenme Canlılık ve süreklilik Üst Yönetimin desteği Ekip çalıģması takım ruhu 19

20 Sıfır Hata (Poke-Yoke) Kalite Çemberlerinin Amaçları Her yapılan iģte 1000 de 1 oranında hata yapılsaydı ne olurdu? 77 Önleyici Kalite Kontrol sisteminin yerleģmesi, Bireylerin motivasyonunun artırılması, Bireylerin katılmasıyla yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılması için teģvik edilmesi, Örgüt içinde haberleģmenin daha etkin hale getirilmesi, Yönetici iģçi iliģkilerinin artırılması, ĠĢletmenin geliģmesine katkıda bulunmasının sağlanması. 78 Havaalanlarında her gün bir uçak tehlikeli iniģ yapardı, Ġstanbul'da her yıl 20,000 yanlıģ reçete yazılırdı, Her hafta 500 yanlıģ ameliyat yapılırdı, Kalbimiz yılda 32,000 kez dururdu! O halde Sıfır Hata (Poke-Yoke) Japonca da; Poke = Hata Yoke = Sakınma Hatadan Sakınma (veya Sıfır Hata) Hataların oluģumunda, özürlü mal ve hizmet üretim süreçlerinin kullanılmasını önleme sistemidir. Sıfır Hata (Poke-Yoke) Önemli olan, hataların tekrarını önlemeyi amaçlayan, sürekli iyileģtirilebilen üretim sistemlerinin kurulmasıdır

21 Sıfır Hata Araçları Tam Zamanında Üretim Just In Time (JIT) Hataya neden olabilecek durumların ve kusurlu ürün veya süreçlerin belirlenmesine yönelik mekanik, elektronik (ürünler için), sosyal, yönetsel (hizmetler için) sistemler. Toyota Taichi Ohno Sıfır Stok Sıfır Hata MüĢteri iliģkilerini doğru zamanda ve miktarda, en ekonomik düzeyde karģılayabilmek için hammaddeden, bitmiģ ürüne dek tüm aģamalarda stokları kontrol edilebilir en az seviyede tutarak, stok maliyetini en aza indirmeyi amaçlayan üretim sistemidir Tam Zamanında Üretim TZÜ Sisteminin Özellikleri 83 Dayandığı prensipler; MüĢterinin istediği kadar üretilmelidir. Üretim hızı, talep değiģimlerine uymalıdır. Iskarta oranı hemen hemen sıfır olmalıdır. ĠĢçilik, malzeme ve kapasite kaybı sıfır olmalıdır. Ġnsan kaynağının eğitimine ve geliģmesine önem verilmelidir. 84 Mamul politikası: Pazar sınırlıdır, mümkün olduğunca az çeģit, yüksek kalite, Kapasite kullanımı: Son derece esnek, verim nispeten düģük, Fabrika düzeni: Sürekli akıģ, kısa taģıma mesafeleri, ĠĢgücü: DeğiĢik yeteneklere sahip, esnek, Üretim programları: Küçük parti hacimleri, bir çeģitten diğerine geçiģ süresi kısa, 21

22 85 TZÜ Sisteminin Özellikleri Stoklar: Minimum stok, Tedarik Kaynakları: Az sayıda tedarikçi, etkin iletiģim, zamanında teslim, Kalite: Çok düģük ıskarta, seyrek muayene, sürekli süreç kontrolü, Tamir-Bakım: Koruyucu bakım öncelik taģır, Üretim kontrolü; Kontrol sistemleri basit olmalı, kayıt az olmalıdır. 86 Kanban (Japonca=kart) Yöntemi BoĢ araba BoĢ araba ĠĢ Ġstasyonu 1 ĠĢ Ġstasyonu 2 Dolu araba Dolu araba ĠĢ akıģ yönü KALĠTE GÜVENCE ve YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ 88 Kaynak: Milliyet gazetesi Meclis'e 'kazalı' ISO TBMM BaĢkanlığı'na, sandalyelerin art arda kırıldığı bir törenle ISO 9001 Kalite Belgesi verildi TBMM BaĢkanı Bülent Arınç'ın isteği üzerine üç yıl önce baģlatılan kalite çalıģması sonuçlandı. Meclis'te resepsiyonların verildiği tören salonu organizasyon için tülle süslenmiģ sandalyelerle donatıldı. Ancak tören sırasında art arda beģ sandalye kırıldı. Oturanların zor anlar yaģadığı kazaların, plastik sandalyelerin daha önce güneģli bir ortamda kullanılması nedeniyle yumuģamıģ olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Törenin ardından, sandalyelerin alındığı firmayla sözleģmenin feshedildiği ve ücretin de ödenmeyeceği bildirildi. 22

23 (haberin devamı) Kaynak: Milliyet gazetesi Geç baģlayınca belge gidiyordu Tören tam saatinde baģlamayınca Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali CoĢkun'dan, "Gecikme olursa kalite belgesini alırız ona göre" diye esprili bir uyarı geldi. 10 dakika geç baģlayan törende ses düzeninde de küçük aksaklıklar yaģandı. Arınç, dünyada bu belgeyi alan tek parlamento olduklarını belirterek, "Bundan büyük gurur duyuyoruz" dedi. TANIMLAR KALĠTE GÜVENCE (Quality Assurance) Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karģılamak amacıyla, yeterli güveni sağlamak için gerek duyulan planlama ve sistem kurma faaliyetlerinin bütünüdür TANIMLAR KALĠTE SĠSTEMĠ (Quality System) Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluģ yapısı, sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynaklardan oluģan bütündür. KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠNĠN TEMEL ĠġLEYĠġ SÜRECĠ Kaydettiğini Gözden Geçir Yaptığını Yaz Yazdığını Yap Yaptığını Kaydet

24 Standart Nedir? Üretimde, ölçmede ve deneyde beraberlik, aynılık manasına gelmektedir. Ör: Ürettiğiniz ilk ürün ile, bir milyonuncu ürünün aynı nitelikte olması. Ör: Verdiğiniz ilk hizmet ile, yüzüncü hizmetin aynı nitelikte olması. Standart Türleri 1. Yapı karakterine göre standartlar Madde, mamül, mahsül, metod, hizmet 2. Uygulama Ģekillerine göre Tercihe bağlı, zorunlu 3. Uygulama alanlarına göre ĠĢletme, Endüstriyel, Ulusal (TS, DIN), Bölgesel (EN), Uluslararası (ISO) Standardizasyon Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve iģbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama iģlemidir. Esas itibariyle mal ve hizmet üretiminde aranacak özellikleri ortaya koymakla beraber, diğer alanlarda da (hukuk, yönetim, vbg.) kullanılmaktadır. Standardizasyonun Üreticiye Faydaları Üretimde plan ve programlama Uygun kalite ve seri imalat imkanı Kayıp ve ıskartanın en aza inmesi Verimlilik ve karda artıģ Depolama ve taģıma kolaylığı, stokların azalması Maliyetlerin düģmesi

25 Standardizasyonun Ekonomiye Faydaları Standardizasyonun Tüketiciye Faydaları Kaliteyi teģvik eder, Ġhracat ve ithalatta üstünlük sağlar, Rekabeti geliģtirir, Kötü, kusurlu malı piyasadan kovar, AnlaĢmazlıkları ortadan kaldırır, Yan sanayinin geliģmesini sağlar. Can ve mal güvenliğini korur, Seçim kolaylığı sağlar, Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler, (Maliyetleri düģürdüğü için), ucuzluk sağlar, Tüketicinin bilinçlenmesini sağlar, Standart Sistemlerinin GeliĢimi Standart Sistemlerinin GeliĢimi SAVUNMA SANAYĠ 1963 ABD Savunma Teknolojisi MIL-Q NATO (Allied Quality Assurance Publication) AQAP ENERJĠ SEKTÖRÜ Quality Assurance Criteria for Nuclear Plants and Fuel Processing Plants Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Facilities 10 CFR50 App.B ANSI N 45.2 ULUSAL GENEL AMAÇLI STANDARTLAR 1978 Kanada CSA Ġngiltere BS ABD ANSI Z-1.15 ULUSLARARASI STANDARTLAR 1978 ASME III NCA 4000 Quality Assurance 1987 International Standardization Organization ISO Quality Assurance for Nuclear Power Plants Avrupa Standartları Örgütü EN

26 ISO 9000 KALĠTE GÜVENCE VE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Sizin bir ĠSO 9001 belgeniz varmıģ Kaç paraysa hemen alalım, bir hafta sonra kamu ihalesine gireceğiz Ġstanbul Sanayi Odası Üye ĠliĢkileri ġubesi Yöneticisi ISO (International Standards Organization) Uluslararası Standartlar Organizasyonunun kısaltmasıdır. Uluslararası standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 ġubat 1947 tarihinde kurulmuģtur. ISO, 135 ülkeden ulusal standart kuruluģlarının katılımıyla; Uluslararası ticareti arttırmak, tedarikçi ve müģteri arasındaki güveni oluģturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 104 ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, Firmalar arasında güven ortamı yaratmak, Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileģtirilmesi, MüĢteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir. ISO 9000 Kalite yönetim sistemi standartları tüm kuruluģlara; tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilir nitelikte hazırlanmıģtır. 26

27 105 Kalite yönetim sistemine sahip olmanın yararları Uluslararası tanınan standarda uygun çalıģtığınızı belgeleyerek yeni iģ olanakları kazanırsınız. Etkin uygulama sayesinde müģteri Ģikayetinde azalma kaydedersiniz Ürün ve hizmetin kalitesini geliģtirerek maliyetli hataları azaltırsınız Zaman ve malzeme kaybını azaltarak para kazanırsınız 106 Kalite yönetim sistemine sahip olmanın yararları Üretim, planlama ve problem çözme çalıģmalarının etkenliğini arttırabilirsiniz. ÇalıĢanların motivasyonunda ve kurum içi iletiģimde iyileģme sağlarsınız. ISO 9000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ SÜREÇ YAKLAġIMI ISO 9000 Revizyonları Ġhtiyaçlar ve Planla Uygula Düzelt Kontrol et ISO Protokolleri standartların her beģ yılda bir uygunluğun devamı, revize ihtiyacı veya iģlemden kaldırma amacı ile gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Ġlk olarak 1987 yılında yayınlanan ISO 9000 Standardının mevcut içeriği 1994 ve 2000 yıllarında güncellenmiģtir. Standardın son olarak 2008 yılında güncellemesi yapılmıģtır

28 ISO 9000 Revizyonları Ġlk yayınlanma 1994 Ġlk küçük değiģiklikler revizyonu 2000 Ġlk büyük revizyon 2008 Ġkinci küçük değiģiklikler revizyonu Ġkinci büyük revizyon öngörüsü 110 Ülkemizde de yaygın bir uygulama alanı bulmuģ olan 1994 versiyonu, 2000 yılında tekrar gözden geçirilerek, revize edilmiģ ve 15 Aralık 2000 tarihinde yayınlanmıģtır versiyonunu bu çerçevede ele alırsak, standartları kullanan kurumların değiģen ihtiyaçlarını karģılayabilmek için ilgili standartların ISO tarafından gözden geçirilmesi ve çarpıcı değiģikliklerin hayata geçirilmesi olarak tanımlayabiliriz Revizyonuna Duyulan Ġhtiyaç 2000 Revizyonuna Duyulan Ġhtiyaç Standartlar hakkında değiģen ihtiyaçları daha iyi görebilmek için ISO, dünya çapında bir anket çalıģmasında bulunmuģ ve temel olarak aģağıda maddelenen unsurlar elde edilmiģtir. ISO e uygunluk Süreç odaklı bir yapı Sürekli geliģme Verimlilik ve performans Tüm paydaģlara yönelik olma Standartlarının tüm sektörlerde uygulanabilirliliğinin arttırılması Kullanım kolaylığı ve öz değerlendirme

29 ISO 9000:2000 Revizyonu ISO 9000:2000 Revizyonu Bu unsurlarlarla birlikte ISO nun standartların kullanımına yönelik geçmiģ tecrübeleri de dikkate alması sonucu, 2000 versiyonunun, hem müģteri ihtiyaçlarını daha etkin bir biçimde karģılaması hem de kalite güvence ve yönetim sistemine yapılan yatırımların iģletmelere daha yüksek performans ve aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinde artıģ sağlaması amaçlanmıģtır. ISO 9000:2000 versiyonu ile seri, 4 temel standarda indirgenmiģtir. Böylece önceki versiyonda bulunan fazla sayıda standart ve dokümanın oluģturduğu kargaģa ortadan kaldırılmaya çalıģılmıģtır ISO 9000:2000 Serisi Standartlar ISO 9000: ISO 9000:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri Temel Terimler ve Sözlük ISO 9001:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri ġartlar* ISO 9004:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri Performansın ĠyileĢtirilmesi Ġçin Kılavuz ISO : Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu * Ayrıntılı bilgi için bkz.; TÜRK STANDARDI, TS EN ISO 9001:2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ġartlar, Türk Standartları Enstitüsü yayınları, Kasım Yeni versiyon ile gündeme gelen önemli bir konu, standart kapsamları ile ilgilidir. Bilindiği gibi 1994 versiyonunda, standardı kullanan kuruluģ, sahip olduğu faaliyetler ve verdiği hizmetler doğrultusunda farklı kapsamlardaki standartlardan birisini seçip buna göre belgelendiriliyordu. Söz konusu farklı kapsamlı standartlar; 9001, 9002 ve 9003 tü. 29

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI OECD ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA MERKEZİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ Hız Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI AV R U PA K O N F E R A N S I EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı