2006 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007

2 2

3 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların ve ülkelerin başarısı, mal veya hizmet üretimlerini artan miktarlarda, yükselen kaliteyle, en düşük maliyetle ve zamanında yapabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Konuya bu çerçeveden baktığımızda, enerjiye olan talebi, yerli kaynaklarımıza öncelik vererek ve çevre etkilerini de göz önünde tutarak, kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve rekabet edilebilir fiyatlardan zamanında karşılamak; aynı zamanda da, doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında Türkiye yi enerji terminali konumuna getirmek, Bakanlığımın enerji politikasının temel direği olmuştur. Çok önemli miktarlarda bulunan, su, rüzgar ve jeotermal gibi yerli ve çevre dostu kaynaklarımızı hareket geçirmek; kullanmakta olduğumuz kömür, petrol ve doğal gaz rezervlerimize yenilerini ilave edebilmek; enerjinin üretiminde ve tüketiminde etkin ve verimli uygulamalar yapmak uğruna, yasal ortamları hazırlıyor, kamu özel işbirlikleri ile sonuç alıcı adımlar atıyor, hedeflerimizi giderek daha erken gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak 2005 yılında yürürlüğe koyduğumuz kanun, su başta olmak üzere, rüzgar ve jeotermal elektriği yatırımlarını ivmelendirmiştir. Enerji Verimliliği kanunu ile ülkemizin enerji yoğunluğunun 2020 yılına kadar en az % 15 azaltılması hedeflenmekte; sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, reform niteliğinde uygulamalar getirilmektedir yılında kurulan ve 2003 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine, enerji bilişim ve teknolojilerine odaklanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğümüzde başarılı çalışmalar yürütülmekte; örnek ve öncü uygulamalar yapılmaktadır yılında açtığımız Enerji Parkı, çocuklarımızın ve gençlerimizin bir uğrak yeri haline gelmiştir yılında hizmete aldığımız, güneş ve toprak enerjisinden yararlanan, yalıtılmış Örnek Bina da tanıtım ve eğitim etkinlikleri sürdürülmektedir. Sanayimizde, enerji yöneticilerinin yaygınlaşması için teorik ve uygulamalı kurslar düzenlenmektedir. Erzurum Belediye ile iş birliği yapılarak yürütülen proje başarıyla tamamlanmış il genellinde, yalıtım uygulayan bina sayısında % 15 artış sağlanmıştır yılında kurduğumuz küçük ölçekli biyodizel tesisi ve tanıtım etkinlikleri, ülkemizdeki biyodizel sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır yılında yayınladığımız Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA), rüzgar yatırımcılarının ve enerji planlamacılarının bir kılavuzu olmaktadır. EİE Genel Müdürlüğü ayrıca, ilave HES potansiyellerimizi belirlemekte, hidrometrik araştırma ve etütler yapmakta ve 2005 yılında başlattığımız linyit arama seferberliğine sondaj imkanları ile katkıda bulunmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu nu hazırlayan EİE çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Dr. Mehmet Hilmi GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 3

4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU 1935 yılında 2819 sayılı Yasa ile kurulan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü, Ülkemizin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik, hidrolik, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemekte, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamakta, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirmekte, etüt, eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca 3096 sayılı Yasa kapsamında inşa edilen hidroelektrik santral (HES) projelerinin tesis, işletme denetimi, kamulaştırma işlemleri ve danışmanlık hizmetleri ile 4628 sayılı Yasa kapsamında başvurulan HES projelerinin değerlendirilmesi EİE tarafından gerçekleştirilmekte; bunun yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve uzmanlık alanı içindeki etüt ve araştırma işleri bedeli karşılığında yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz 2006 yılında, çeşitli proje seviyelerinde 23 adet proje tamamlanarak toplam 1000 milyon KWh lik ilave hidroelektrik potansiyel belirlenmiştir yılında Asi, Çoruh ve Kızılırmak havzalarında yapılacak çalışmalarla yaklaşık 500 milyon KWh lik ilave potansiyelin ortaya çıkartılması beklenmektedir. Hidrolik enerjinin puant saatlere odaklanabilmesi ve rüzgar enerjisinden daha fazla yararlanılabilmesi için pompajlı HES etütleri başlatılmıştır. Tüm Türkiye yi kapsayan Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) ile ilgili çalışmalar, coğrafik Bilgi Sistemlerinden ve uydu görüntülerinden de yararlanarak tamamlanmış olup web sayfamızda yayımlanacaktır. Rüzgar yatırımcıları ve enerji planlamacıları ihtiyaç duydukları bilgiyi bu ortamdan temin edebileceklerdir. Ayrıca, küçük ölçekli rüzgar potansiyellerimizin değerlendirilmesi amacıyla rüzgar yatırımcılarına ölçüm ve fizibilite desteği sağlanmasına devam edilmiştir yılında, kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin katılımı ile Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı taslağı hazırlanmış ve yasalaşma sürecine alınmıştır. Sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir yükümlülükler, destekler ve bilinçlendirme etkinlikleri getiren tasarı, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ışığında hazırlanmış olup, AB nin ilgili direktifleri ile uyum içerisindedir. Binalarda enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve enerji yöneticilerinin eğitilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde bir bina inşaa edilmiştir. Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi olarak kullanılan binada, üst düzeyde ısı yalıtım teknikleri, toprak kaynaklı ısı pompası, güneş pilleri, tromb duvar ve sera uygulamaları yapılmıştır. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının tamamı ile elektrik enerjisini ihtiyacının büyük bir kısmı bu sistemlerden sağlanmaktadır. Çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine, enerji bilişim ve teknolojilerine odaklayan, stratejik plan hazırlıklarını da bu çerçevede başlatan Genel Müdürlüğümüzün 2006 yılı Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda düzenlenmiştir. M. Kemal BÜYÜKMIHCI Genel Müdür 4

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler... a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sun. Hizmetler c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler.. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 21 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 39 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 40 A- Üstünlükler.. 40 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 40 EKLER

6 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Ülkemizin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik olarak; Hidrolik, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemek, Fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, Tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirmek, Etüt, eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri yürütmektir. VİZYONUMUZ Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinde enerjinin etkin ve verimli kullanımında yönlendirici ve öncü kuruluş olmaktır. 6

7 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kuruluş Kanunu ile birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan görevlendirme kapsamında Genel Müdürlüğümüzün ana görevleri aşağıda belirtilmiştir: a) Ülkemizin su kaynaklarını etüt ederek elektrik enerjisi üretimine elverişli olanları saptamak için; hidrometrik etütler ve jeoteknik araştırmalar yapmak; baraj ve HES tesislerinin ilk etüt, ön inceleme (istikşaf), master plan, yapılabilirlik (fizibilite) ve kesin proje aşamalarından oluşan mühendislik hizmetlerini yürütmek, b) Enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı ile ilgili çalışmaları yürütmek, c) Enerjinin sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe etkin ve verimli kullanılması için izleme, değerlendirme, yönlendirme, destekleme, etüt, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak, d) Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, etüt, proje kontrol ve demonstrasyon çalışmaları yapmak e) 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet Devret modeli ile inşa edilen Hidroelektrik santrallerin tesis, işletme denetimi ve danışmanlık hizmetleri ile kamulaştırma işlemlerini yürütmek, f) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünce gönderilen hidroelektrik santral projelerinin başvuru raporlarını, fizibilite raporlarını incelemek ve görüş bildirmek ayrıca Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen hidroelektrik santral projelerine müracaat eden firmaların işlemlerini yürütmek, g) Görev ve uzmanlık alanı kapsamındaki etüt ve araştırma işlerini kurum ve kuruluşlara ücreti karşılığında yapmaktır. 7

8 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı EİE Genel Müdürlüğü, kampüs içinde yer alan hizmet binalarından oluşmaktadır. Hidrometrik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 11 ilde Hidrometrik Etüt Merkezleri bulunmaktadır. Merkezlerden üçünün mülkiyeti kurumumuza ait olup diğerleri ise kiralama yöntemi ile temin edilmiştir. Tamamı kullanımda olan 30 adet personel lojmanı ile muhtelif tür ve yaşta 115 adet taşıt bulunmaktadır. Tablo 1: EİE Kampüs Alanında Kullanılmakta Olan Hizmet Binaları Binanın Adı Adedi Genel Müdürlük Binası A Blok 1 Genel Müdürlük Binası B Blok 1 Genel Müdürlük Binası C Blok 1 Su Deposu 1 Trafo Binası 1 Müracaat Binası 1 Atölye ve Ambar ve Muhtelif Binalar 19 Toplam 25 Genel Müdürlüğümüze ait toplam 115 adet aracın 38 i Ankara da, 33 ü Hidrometrik Etüt Merkezlerinde ve 21 i Sondaj Kamplarımızda kullanılmaktadır. Kalan 23 aracımız ise ekonomik ömrünü doldurmuş olup kullanılamaz durumdadır. Ayrıca Hidrometrik Etüt Merkezlerinde proje çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 14 adet araç kiralanmıştır. Tablo 2: Taşıt Araçları Sayı ve Dağılımı Merkez (İşletmede) 36 Hidrometrik Etüt Merkezleri 33 Sondaj Kampları 21 Merkez (Ambarda) 25 Toplam 115 Tablo 3: İş Makinelerinin Sayı ve Türleri İş Makinesinin Türü Adedi Aspiratör (motor gücü 9 HP ve daha yukarı olanlar) 22 Damptör (motor gücü 9 HP ve daha yukarı olanlar) 3 Su ve Çamur Pompası (motor gücü 15 HP ve daha yukarı olanlar) 90 Enjeksiyon Pompası (motor gücü 15 HP ve daha yukarı olanlar) 8 Jeneratör 25 Kompresör 7 Lastik Tek. Traktör ve Yükleyici 12 Paletli Traktör ve Yükleyici 1 Sondaj Makinesi 59 Toplam 227 8

9 Tablo 4: Kurum Taşıtlarının Türlerine Göre Dağılımı Türü Özelliği Adedi Toplam Binek 4x2 4 Binek Stw 4x x4 8 Pikap 4x2 22 4x Minibüs 4x2 9 9 Midibüs - Otobüs 4x2 5 5 Kamyon 4x2 5 Kamyon 6x2 2 7 Ç. Treyler 6x4 1 1 Toplam Tablo 5: Telefon, Faks ve Diğer Büro Malzemeleri Telefon (Hat Sayısı) 532 Faks (Hat Sayısı) 10 Diğer Büro Malzemeleri 416 Ozalit Makinesi 2 Hesap Makinesi (mekanik) 15 Hesap Makinesi (elektronik) 301 Televizyon 46 Video 9 Video Kamera 5 Fotoğraf Makinesi 30 Tepegöz 7 Slayt 1 2- Örgüt Yapısı Genel Müdürlüğümüzde görevlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile aşağıda belirtilen birimler bulunmaktadır. Danışma ve Denetim Birimleri a) Teftiş Kurulu Başkanlığı b) Hukuk Müşavirliği Ana Hizmet Birimleri a) Proje Dairesi Başkanlığı b) Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı c) Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı d) Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Yardımcı Birimler a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı b) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı c) İdari İşler Dairesi Başkanlığı d) Makine-İkmal Dairesi Başkanlığı e) Savunma Uzmanlığı 9

10 EİE ÖRGÜT ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DANIŞMA- DENETİM BİRİMLERİ ANA HİZMET BİRİMLERİ YARDIMCI BİRİMLER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ JEOLOJİ VE SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUHASEBE ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİDROLİK ETÜTLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ KAYNALARI ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA UZMANLIĞI 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerinin hızlandırılması ile etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklardan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu kapsamda; Kurumumuz mühendislik hizmeti veren bir kurum olduğundan, proje verilerinin kayba uğramadan çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş internet güvenlik politikası uygulanmaktadır. Merkezi kontrol, veritabanı ve e-posta hizmetleri ile bu hizmetlerde kullanılan sunucuların işletmesi ve yazılım güncellenme çalışmaları yapılmıştır. Bilgisayar, bilgisayar ağı, yazıcı gibi bilişim donanımlarına bakım-onarım ve satın alma konusunda ve kullanıcılara destek hizmeti sağlanmıştır. Personel otomasyon, stok-kontrol, bütçe ve evrak takip yazılımları ile Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin hızlandırılarak etkin duruma getirilmesi sağlanmıştır. 10

11 Tablo 6: Birimler Bazında Bilgisayar, Yazıcı ve Server Dağılımları Birim Bilgisayar Dizüstü PC Toplam Yazıcı Tarayıcı Sunucu Genel Müdürlük Proje Dairesi Başkanlığı Jeoloji ve Sondaj Dairesi Bşk.lığı Hidrolik Etütler Dairesi Bşk.lığı Enerji Kayn. Etüt Dairesi Bşk.lığı Teftiş Kurulu Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğ. Dairesi Bşk.lığı Muh. ve Mali İşler Da. Bşk.lığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Makine ve İkmal Dairesi Bşk.lığı Başkanlık ve Müdürlükler Ambar EBİM Savunma Uzmanlığı Hidrometrik Etüt Merkezleri Sondaj Kampları Araştırma ve Eğitim Merkezi Toplam

12 4- İnsan Kaynakları 2005 yılı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz merkez ve geçici işyerlerinde 397 memur, 153 daimi ve 310 geçici işçi olmak üzere toplam 860 personel; 2006 yılı sonunda ise 397 memur, 145 daimi ve 304 geçici işçi olmak üzere toplam 846 personel görev yapmıştır. Tablo 7: Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Tablosu Yıllar Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam Grafik 1: 2006 Yıl Sonu İtibariyle Personelin Statülerine Göre Dağılımı Yıl Sonu İtibariyle Personelin Statülerine Göre Dağılımı Geçici İşçi 36% Memur 47% Daimi İşçi 17% 2006 yılı sonu itibarıyla Kurumumuz personelinin %47 si memur, %17 si daimi ve %36 sı geçici işçi olup toplam personelin %77 si merkez teşkilatımızda %23 ü ise geçici işyerlerimizde çalışmaktadır. Tablo 8: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Sınıfı Adet Teknik Hizmetler 234 Genel İdari Hizmetler 156 Diğer 7 Avukatlık Hizmetleri(AH) (1) Sağlık Hizmetleri (SH) (3) Yardımcı Hizmetler(YH) (3) Daimi İşçi 145 Geçici İşçi 304 Toplam

13 Grafik 2: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Geçici İşçi % 36 Diğer (AH,SH,YH) % 1 TH % 28 Daimi İşçi % 17 GİH % 18 Kurumumuz personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Personelin %79 u 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesine sahiptir. Tablo 9: Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı Hizmet Yılı Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam Toplam Grafik 3: Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı Yıl % Yıl % Yıl % Yıl % Yıl % 44 13

14 Kurumumuz personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 10: Memur ve İşçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Eğitim Durumu Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam İlkokul Ortaokul Lise Ön lisans Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam Grafik 4: Memur ve İşçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Memur ve İşçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Lisans % 32 Yüksek Lisans % 1,5 Doktora % 0,5 İlkokul % 20 Ortaokul % 6 Ön Lisans % 8 Lise % yılında çeşitli nedenlerle 68 personel Kurumumuzdan ayrılmış, 54 personel ise açıktan ve naklen atama yoluyla göreve başlamıştır. Söz konusu personel hareketlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. 14

15 Tablo 11: 2006 Yılında Atanan/Ayrılan Memur ve İşçi Sayıları Atanan Personel Sayısı Ayrılan Personel Sayısı Ünvanı Sınıfı Açıktan Naklen Toplam Emeklilik Ölüm İstifa Naklen Diğer Toplam Daire Başkanı GİH Başmüfettiş GİH Şube Müdürü GİH Mali Hizmetler Uzm. GİH APK Uzmanı GİH Araştırmacı GİH Şef GİH Memur GİH Bilgisayar İşletmeni GİH VHKİ GİH Koruma Ve Güv. Gör. GİH Mutemet GİH Çocuk Eğitimcisi GİH Mühendis TH Jeomorfolog TH Tekniker TH Teknisyen TH Avukat AH Hemşire SH Memur Toplamı Daimi İşçi S/S Geçici İşçi S/S İşçi Toplamı Genel Toplam

16 5. Sunulan Hizmetler a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Proje Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüz, proje hizmetleri kapsamında ülkemiz akarsuları üzerinde tasarlanan baraj ve hidroelektrik santral projelerinin ilk etüt, ön inceleme (istikşaf), master plan, yapılabilirlik (fizibilite) ve kesin proje aşamasındaki mühendislik hizmetleri çalışmalarını; 3096 sayılı Yasa kapsamında Yap-İşlet-Devret yöntemi ile gerçekleştirilen hidroelektrik enerji tesislerinin inşaat ve işletme denetimi ile kamulaştırma işlemlerini; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) adına yürütmektedir. Baraj ve HES projeleri için ihtiyaç duyulan topografik harita üretimi, aplikasyonu vb. harita mühendislik hizmetlerinin yanı sıra 4628 sayılı Yasa kapsamında baraj ve hidroelektrik santral projelerine ilişkin başvuru ve fizibilite raporlarını inceleyerek görüş bildirmek ve görev alanı ile ilgili konularda ETKB na teknik danışmanlık hizmeti vermektedir. Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Ülkemizin akarsuları üzerinde tasarlanan Baraj ve HES, Rüzgar Enerji Santralı, Jeotermal Enerji Santralı gibi projelendirilen mühendislik yapı yerlerinin ve bu yapıların etkilediği alanların jeolojik-jeoteknik sorunlarını (kötü zemin koşulları, geçirgenlik, duraysızlık vb.) belirlemek, belirlenen sorunlara çözüm önerileri ile gerekli inşaat malzemesinin temini amacıyla topografik ve jeofizik araştırmalar ile bunların ışığında mekanik sondaj, araştırma çukuru, galeri ve tüneller açarak; yerinde (in-situ) ve laboratuarda deneyleri yapmaktadır. Bunun yanında ülkemizdeki jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla master plan ve fizibilite çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ücreti karşılığı değişik amaçlı mühendislik yapı yerlerinin temel etütlerine yönelik jeolojik, jeofizik ve jeoteknik hizmetleri vermektedir. Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Hidrometrik etütler kapsamında yüzeysel sularda su seviyesi, akım, göl seviyesi, sediment, su kalite ölçüm istasyonları ile kar gözlem istasyonlarının tesisi ve işletilmesi, istasyonlardan toplanan verilerin değerlendirilmesi ve analizi; baraj ve HES projelerinin mühendislik hidrolojisi çalışmaları, hidrolojik model çalışmaları için küçük araştırma havzaları tesis edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemiz sınırları içerinde bulunan 25 adet ana akarsu havzasından her konuda yaralanabilmek ve zararlarından korunabilmek için akarsuların hidrometrik ve hidrolojik karakterlerinin belirlenmesi amacıyla 11 adet Hidrometrik Etüt Merkezi aracılığıyla düzenli bir şekilde ölçümler yaparak Su Akımları Yıllığı adı altında kitap halinde yayımlamaktadır. Diğer taraftan akarsularımızda belirli istasyonlarda 1961 yılından itibaren süspanse sediment gözlemleri yaparak Türkiye Akarsularında Süspanse Sediment Gözlemleri Yıllığı ile 1970 yılından bu yana su kalitesi örnekleri alarak Türkiye Akarsularında Su Kalitesi Gözlemleri Yıllığı nı yayımlamaktadır. Ayrıca, büyük göllerin sularından faydalanabilmek ve zararlarından korunmak için su seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Baz Göl Gözlem İstasyonlarının günlük göl seviyesi değerlendirmeleri ile bu seviyelerin ulusal kota dönüştürülmesi işlemlerini yapmaktadır. Enerji Kaynakları ve Etüt Dairesi Başkanlığı Yenilenilebilir enerji kaynakları kapsamında ülkemiz güneş, jeotermal, biyokütle, hidrojen, rüzgar enerjisi ile ilgili, potansiyel belirleme, tanıtım ve pilot proje geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler hazırlamakta ve yürütmekte/koordine etmektedir. 16

17 Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında sanayi, bina, ulaşım ve enerji çevrim sektörlerinde enerji kaynaklarının rasyonel kullanımına yönelik etüt, eğitim ve planlama çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda, enerji verimliliği göstergelerini tanımlamakta, bunlara yönelik bilgiler toplamakta, istatistikler üretmekte, değerlendirmekte ve raporlar hazırlamaktadır. Ayrıca, enerji tüketimleri ile ilgili gelişmeleri çevre etkileri ile birlikte analiz etmekte ve önlem önerileri geliştirmekte, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme amaçlı seminer, sempozyum, kongre, toplantı vb. etkinlikler organize etmekte ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu na (EVKK) destek hizmetleri vermektedir. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Hukuk Müşavirliği Özel talimatında belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde Genel Müdürlükçe ya da ünite amirlerinin gösterecekleri lüzum üzerine tevdi edilen hukuki konularla ilgili işlemleri yapmaktadır. Genel Müdürlüğün leh ve aleyhindeki her türlü davalar ve icra işlerini, vergi uyuşmazlıkları ile T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve tebliğleri takip etmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Müdür adına Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Genel Müdürlük Olur u çerçevesinde Genel Müdürlüğün bütün işlem ve çalışmalarını teftiş etmekte, gerektiği hallerde inceleme ve soruşturma yapmakta, inceleme ve soruşturma sonuçlarını takip ederek Genel Müdür e sunmaktadır. c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kurumumuz personelinin (657 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi) özlük ve mali haklarının sevk ve idaresi, takibatı konularında ilke ve politikalar belirleme-bazılarını doğrudan uygulama, kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atama, işten ayrılma, emeklilik, meslek içi eğitim ve tahakkuk işlemlerini; ayrıca Kurum İdare Kurulu, Etik Kurulu ve Disiplin Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yürütmektedir. Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüzün mali konulara ilişkin tüm işlemleri, gelir-gider bütçeleri, her türlü sarf evrakının kontrolünü yürütmekte; Yıllık Yatırım Programı ve Bütçesini, Daire Başkanlıkları ve Ünite Amirliklerinden gönderilen teklifler doğrultusunda hazırlayarak ilgili kurullarda takibini yapmaktadır. Bütçe yılı içinde yapılması gerekli ödenekler arası aktarma ve ek ödenek taleplerini DPT Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı'na ileterek gerekli ödenek taleplerinin sağlanması ile ilgili işlemleri takip etmek ve dönemler itibariyle harcama-gerçekleşme raporlarını hazırlamaktadır. Bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve Genel Kurulu'nda; Bilanço ve Netice Hesaplarının TBMM Kit Komisyonu ve Alt Komisyonunda görüşülmesine ilişkin gerekli çalışmaları yapmaktadır. Daire Başkanlıkları ve Birim Amirlerinden gelen yıllık yatırım programlarını düzenlemekte, Kuruluş Yasası kapsamında yürüttüğü faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri derleyerek ilgili birimlerin istifadesine sunmaktadır. Ayrıca 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenen yeni görevleri yürütmektedir. İdari İşler Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının tanıtımı, basın, yayın ve halkla ilişkiler; sosyal hizmetler (kreş, lojman, misafirevi-lokal, bahçe bakım-düzenleme vb); iç hizmetler (güvenlik, personel taşıma, temizlik vb); evrak-arşiv işlemleri ile personelin sağlık hizmetlerini yürütmektedir. 17

18 Makine-İkmal Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüzce yapılan etüt ve araştırmalar için gerekli araç, gereç, teçhizat ve iş makineleri ile malzeme ve yedek parça satın alınması, imal edilmesi, depolanması, bakım ve onarımı, işyerleri arası nakillerini gerçekleştirmekte; ayrıca hizmet binalarının işletilmesi, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmektedir. Bilgi işlem hizmetleri kapsamında yerel bilgisayar ağı, e-posta, web, güvenlik sunucuları gibi bileşenlerden oluşan bilgisayar sistemlerinin planlama, satın alma, işletme, bakım ve onarım hizmetleri ile işlerin daha verimli ve hızlı yapılabilmesi için gereken otomasyon yazılımlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi hizmetlerini yerine getirmektedir. Bununla birlikte EİE Yerel Bilgisayar Ağı üzerinde EİE-İntranet uygulaması, iş akış analizleri sonunda oluşturulacak ofis otomasyonu ve yönetim bilgi sistemi temellerinin atılmasına yönelik çalışmaları yürütmektedir. Savunma Uzmanlığı Bakanlar Kurulu'nun 24.l0.l960 tarih, 108 sayılı kanun ile 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna bağlı diğer Kararnameleri uyarınca belirlenen hizmetleri yürütmektedir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi EİE Genel Müdürlüğü, 2819 sayılı Kuruluş Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ve ticari usullere göre yönetilen kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. EİE, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine üçlü kararname ile atanan Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdür Yardımcıları ve I. Hukuk Müşaviri üçlü Kararname ile; Daire Başkanları ve Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdürün teklifi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından; mevzuatla özel bir hükmü olanlar dışında kalan diğer görevliler ise ilgili mevzuatı dahilinde Genel Müdür tarafından atanır. Genel Müdürlüğümüz iç denetimi, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; dış denetimi ise Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmakta ve denetim raporları TBMM KİT Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmaktayken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kurumumuz (II) sayılı cetvelde Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler arasında yer almış olup hesap ve işlemleri tarihinden itibaren Sayıştay denetimine tabidir. 7- Diğer Hususlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu değiştiren 5436 sayılı Kanunla APK Dairesi Başkanlığı kaldırılmıştır. Bu kapsamda 14 APK uzmanı kadrosu ve 1 daire başkanı kadrosu iptal edilirken 1 müdür, 4 adet mali hizmetler uzmanı, 2 adet mali hizmetler uzman yardımcısı kadrosu ilave edilmiştir. 18

19 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1 Çevre etkileri de dikkate alınarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın artan bir hızda değerlendirilmesi için kullanılabilir enerji potansiyellerini belirlemek ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemlerini örnek uygulamalar ile ortaya koymak. HEDEF 1.1. İlave HES potansiyeli belirlemeleri kapsamında; 2006 yılında Afyon, Ceyhan ve Doğu Akdeniz havzalarında ilk etüt düzeyinde çalışmalar tamamlanmış olup Asi, Kızılırmak, Çoruh, Seyhan havzalarında 2007 yılı sonuna kadar, Aras, Van Gölü, havzalarında 2008 yılı sonuna kadar, Fırat Dicle havzasında 2009 yılı sonuna kadar ilk etüt düzeyinde çalışmalar tamamlanacaktır. Ayrıca yılda en az 2 adet master plan veya fizibilite projesi yapılacaktır. HEDEF 1.2. Hidrometrik ölçüm çalışmaları kapsamında işletilmekte olan hidrometri istasyonlarında 2007 yılında, baz akarsu gözlem istasyonlarında 3733 ölçüm, aylık akarsu gözlem istasyonlarında 2152 ölçüm, yıllık akarsu gözlem istasyonlarında 482 ölçüm, kar gözlem istasyonlarında 222 ölçüm, baz göl gözlem istasyonlarında 196 ölçüm ve aylık göl gözlem istasyonlarında 437 ölçüm yapılması hedeflenmektedir. HEDEF yılında, Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası nın (REPA) internet uygulaması, erişim ve analiz kolaylığı bakımından iyileştirilecek; REPA yetenekleri güçlendirilerek, sayısal haritalar ile rüzgar kaynak alanlarının belirlenmesinde otomasyon sağlanacaktır. Ayrıca, Hibrit Rüzgar Enerjisi Santralı (HRES) projesi kapsamında, yer belirleme ve teknik şartname hazırlama çalışmaları sonuçlandırılacaktır. Şebekeye verilemeyen rüzgar potansiyellerinin değerlendirilmesi yönünde örnek ve öncü bir uygulama olacak HRES projesinin 2011 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. HEDEF yılında TÜBİTAK desteğinde başlatılacak ve yaklaşık 3 yıl sürecek projeler ile, ülkemizin ekim şartlarına uygun yağlı tohum bitkilerinden biyodizel üretimi ile ilgili olarak, tarım, üretim prosesleri, ürün performansı ve çevre faktörleri üzerine çözümler araştırılacak ve tanıtım amaçlı pilot uygulamalar yapılacak; organik atıkların akaryakıt veya enerji üretiminde değerlendirilmesi için örnek çözümler üretilecektir. HEDEF yılında, güneşli soğutma sistemi kapsamında imal edilen parabolik oluk kollektörünün performans testleri tamamlanarak soğutma gurubu ile entegrasyonu planlanacak; güneş pillerinin öncelikle bina çatılarında yaygınlaşmasına yönelik AR-GE projeleri başlatılacaktır. 19

20 STRATEJİK AMAÇ - 2 Enerjinin, çevre etkilerini de dikkate almak suretiyle, sanayide, binalarda ve ulaşımda verimli kullanılması, enerji üretim tesislerinde yüksek verimin korunması ve atık enerjinin değerlendirilmesi için etüt, eğitim, bilinçlendirme, projeksiyon ve planlama çalışmaları yapmak; verimlilik artırıcı uygulamaları ve AR-GE projelerini desteklemek; tanıtım amaçlı pilot uygulamalar geliştirmek; enerji verimliliği ile alakalı uluslararası etkinlikleri güçlendirmek. HEDEF yılında; ulusal ve uluslararası düzeylerdeki enerji yöneticisi eğitimlerine devam edilecek; enerji verimliliği danışmanlık şirketleri için eğitim programı hazırlanacak; Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile, okullarda enerji verimliliğini ilgilendiren müfredatın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. HEDEF yılında başlamak üzere, toplumdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler çeşitlendirilerek artırılacak; TV kanallarında yayınlanmak üzere eğitim amaçlı programlar ve filmler hazırlanacak; yapılan çalışmalar kamuoyuna etkin şekilde duyurulacak ve yaygınlaşması sağlanacak; uluslararası işbirlikleri ve yurt dışındaki yenilikler ışığında örnek uygulamalar geliştirilecektir. HEDEF 2.3. Enerji Verimliliği Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, binaların ve endüstriyel işletmelerin enerji tüketimleri izlenecek, endüstriyel işletmelerin verimlilik artırıcı projeleri ve gönüllü anlaşmalar desteklenecektir. HEDEF 2.4. Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere, 2007 yılında Enerji Verimliliği Portali ve 2009 yılında da Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi (UEBYM) kurulacaktır. HEDEF yılından itibaren, enerji verimliliği ve çevre güvenliliği ile ilgili yeni teknolojilerden yararlanılması için, TÜBİTAK destekli AR-GE projeleri başlatılacak ve sonuçların uygulanması yönünde gerekli koordinasyon yürütülecektir. 20

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (31.12.2007 itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler 230 29 Genel İdari Hizmetler 139 18 Daimi İşçi 412 51 Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2011 2011 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

EK-1 EİE HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 EİE HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK1 EİE HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLA R HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı