2006 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007

2 2

3 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların ve ülkelerin başarısı, mal veya hizmet üretimlerini artan miktarlarda, yükselen kaliteyle, en düşük maliyetle ve zamanında yapabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Konuya bu çerçeveden baktığımızda, enerjiye olan talebi, yerli kaynaklarımıza öncelik vererek ve çevre etkilerini de göz önünde tutarak, kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve rekabet edilebilir fiyatlardan zamanında karşılamak; aynı zamanda da, doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında Türkiye yi enerji terminali konumuna getirmek, Bakanlığımın enerji politikasının temel direği olmuştur. Çok önemli miktarlarda bulunan, su, rüzgar ve jeotermal gibi yerli ve çevre dostu kaynaklarımızı hareket geçirmek; kullanmakta olduğumuz kömür, petrol ve doğal gaz rezervlerimize yenilerini ilave edebilmek; enerjinin üretiminde ve tüketiminde etkin ve verimli uygulamalar yapmak uğruna, yasal ortamları hazırlıyor, kamu özel işbirlikleri ile sonuç alıcı adımlar atıyor, hedeflerimizi giderek daha erken gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak 2005 yılında yürürlüğe koyduğumuz kanun, su başta olmak üzere, rüzgar ve jeotermal elektriği yatırımlarını ivmelendirmiştir. Enerji Verimliliği kanunu ile ülkemizin enerji yoğunluğunun 2020 yılına kadar en az % 15 azaltılması hedeflenmekte; sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, reform niteliğinde uygulamalar getirilmektedir yılında kurulan ve 2003 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine, enerji bilişim ve teknolojilerine odaklanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğümüzde başarılı çalışmalar yürütülmekte; örnek ve öncü uygulamalar yapılmaktadır yılında açtığımız Enerji Parkı, çocuklarımızın ve gençlerimizin bir uğrak yeri haline gelmiştir yılında hizmete aldığımız, güneş ve toprak enerjisinden yararlanan, yalıtılmış Örnek Bina da tanıtım ve eğitim etkinlikleri sürdürülmektedir. Sanayimizde, enerji yöneticilerinin yaygınlaşması için teorik ve uygulamalı kurslar düzenlenmektedir. Erzurum Belediye ile iş birliği yapılarak yürütülen proje başarıyla tamamlanmış il genellinde, yalıtım uygulayan bina sayısında % 15 artış sağlanmıştır yılında kurduğumuz küçük ölçekli biyodizel tesisi ve tanıtım etkinlikleri, ülkemizdeki biyodizel sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır yılında yayınladığımız Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA), rüzgar yatırımcılarının ve enerji planlamacılarının bir kılavuzu olmaktadır. EİE Genel Müdürlüğü ayrıca, ilave HES potansiyellerimizi belirlemekte, hidrometrik araştırma ve etütler yapmakta ve 2005 yılında başlattığımız linyit arama seferberliğine sondaj imkanları ile katkıda bulunmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu nu hazırlayan EİE çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Dr. Mehmet Hilmi GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 3

4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU 1935 yılında 2819 sayılı Yasa ile kurulan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü, Ülkemizin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik, hidrolik, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemekte, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamakta, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirmekte, etüt, eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca 3096 sayılı Yasa kapsamında inşa edilen hidroelektrik santral (HES) projelerinin tesis, işletme denetimi, kamulaştırma işlemleri ve danışmanlık hizmetleri ile 4628 sayılı Yasa kapsamında başvurulan HES projelerinin değerlendirilmesi EİE tarafından gerçekleştirilmekte; bunun yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve uzmanlık alanı içindeki etüt ve araştırma işleri bedeli karşılığında yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz 2006 yılında, çeşitli proje seviyelerinde 23 adet proje tamamlanarak toplam 1000 milyon KWh lik ilave hidroelektrik potansiyel belirlenmiştir yılında Asi, Çoruh ve Kızılırmak havzalarında yapılacak çalışmalarla yaklaşık 500 milyon KWh lik ilave potansiyelin ortaya çıkartılması beklenmektedir. Hidrolik enerjinin puant saatlere odaklanabilmesi ve rüzgar enerjisinden daha fazla yararlanılabilmesi için pompajlı HES etütleri başlatılmıştır. Tüm Türkiye yi kapsayan Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) ile ilgili çalışmalar, coğrafik Bilgi Sistemlerinden ve uydu görüntülerinden de yararlanarak tamamlanmış olup web sayfamızda yayımlanacaktır. Rüzgar yatırımcıları ve enerji planlamacıları ihtiyaç duydukları bilgiyi bu ortamdan temin edebileceklerdir. Ayrıca, küçük ölçekli rüzgar potansiyellerimizin değerlendirilmesi amacıyla rüzgar yatırımcılarına ölçüm ve fizibilite desteği sağlanmasına devam edilmiştir yılında, kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin katılımı ile Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı taslağı hazırlanmış ve yasalaşma sürecine alınmıştır. Sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir yükümlülükler, destekler ve bilinçlendirme etkinlikleri getiren tasarı, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ışığında hazırlanmış olup, AB nin ilgili direktifleri ile uyum içerisindedir. Binalarda enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve enerji yöneticilerinin eğitilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde bir bina inşaa edilmiştir. Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi olarak kullanılan binada, üst düzeyde ısı yalıtım teknikleri, toprak kaynaklı ısı pompası, güneş pilleri, tromb duvar ve sera uygulamaları yapılmıştır. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının tamamı ile elektrik enerjisini ihtiyacının büyük bir kısmı bu sistemlerden sağlanmaktadır. Çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine, enerji bilişim ve teknolojilerine odaklayan, stratejik plan hazırlıklarını da bu çerçevede başlatan Genel Müdürlüğümüzün 2006 yılı Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda düzenlenmiştir. M. Kemal BÜYÜKMIHCI Genel Müdür 4

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler... a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sun. Hizmetler c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler.. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 21 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 39 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 40 A- Üstünlükler.. 40 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 40 EKLER

6 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Ülkemizin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik olarak; Hidrolik, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemek, Fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, Tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirmek, Etüt, eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri yürütmektir. VİZYONUMUZ Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinde enerjinin etkin ve verimli kullanımında yönlendirici ve öncü kuruluş olmaktır. 6

7 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kuruluş Kanunu ile birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan görevlendirme kapsamında Genel Müdürlüğümüzün ana görevleri aşağıda belirtilmiştir: a) Ülkemizin su kaynaklarını etüt ederek elektrik enerjisi üretimine elverişli olanları saptamak için; hidrometrik etütler ve jeoteknik araştırmalar yapmak; baraj ve HES tesislerinin ilk etüt, ön inceleme (istikşaf), master plan, yapılabilirlik (fizibilite) ve kesin proje aşamalarından oluşan mühendislik hizmetlerini yürütmek, b) Enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı ile ilgili çalışmaları yürütmek, c) Enerjinin sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe etkin ve verimli kullanılması için izleme, değerlendirme, yönlendirme, destekleme, etüt, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak, d) Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, etüt, proje kontrol ve demonstrasyon çalışmaları yapmak e) 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet Devret modeli ile inşa edilen Hidroelektrik santrallerin tesis, işletme denetimi ve danışmanlık hizmetleri ile kamulaştırma işlemlerini yürütmek, f) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünce gönderilen hidroelektrik santral projelerinin başvuru raporlarını, fizibilite raporlarını incelemek ve görüş bildirmek ayrıca Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen hidroelektrik santral projelerine müracaat eden firmaların işlemlerini yürütmek, g) Görev ve uzmanlık alanı kapsamındaki etüt ve araştırma işlerini kurum ve kuruluşlara ücreti karşılığında yapmaktır. 7

8 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı EİE Genel Müdürlüğü, kampüs içinde yer alan hizmet binalarından oluşmaktadır. Hidrometrik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 11 ilde Hidrometrik Etüt Merkezleri bulunmaktadır. Merkezlerden üçünün mülkiyeti kurumumuza ait olup diğerleri ise kiralama yöntemi ile temin edilmiştir. Tamamı kullanımda olan 30 adet personel lojmanı ile muhtelif tür ve yaşta 115 adet taşıt bulunmaktadır. Tablo 1: EİE Kampüs Alanında Kullanılmakta Olan Hizmet Binaları Binanın Adı Adedi Genel Müdürlük Binası A Blok 1 Genel Müdürlük Binası B Blok 1 Genel Müdürlük Binası C Blok 1 Su Deposu 1 Trafo Binası 1 Müracaat Binası 1 Atölye ve Ambar ve Muhtelif Binalar 19 Toplam 25 Genel Müdürlüğümüze ait toplam 115 adet aracın 38 i Ankara da, 33 ü Hidrometrik Etüt Merkezlerinde ve 21 i Sondaj Kamplarımızda kullanılmaktadır. Kalan 23 aracımız ise ekonomik ömrünü doldurmuş olup kullanılamaz durumdadır. Ayrıca Hidrometrik Etüt Merkezlerinde proje çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 14 adet araç kiralanmıştır. Tablo 2: Taşıt Araçları Sayı ve Dağılımı Merkez (İşletmede) 36 Hidrometrik Etüt Merkezleri 33 Sondaj Kampları 21 Merkez (Ambarda) 25 Toplam 115 Tablo 3: İş Makinelerinin Sayı ve Türleri İş Makinesinin Türü Adedi Aspiratör (motor gücü 9 HP ve daha yukarı olanlar) 22 Damptör (motor gücü 9 HP ve daha yukarı olanlar) 3 Su ve Çamur Pompası (motor gücü 15 HP ve daha yukarı olanlar) 90 Enjeksiyon Pompası (motor gücü 15 HP ve daha yukarı olanlar) 8 Jeneratör 25 Kompresör 7 Lastik Tek. Traktör ve Yükleyici 12 Paletli Traktör ve Yükleyici 1 Sondaj Makinesi 59 Toplam 227 8

9 Tablo 4: Kurum Taşıtlarının Türlerine Göre Dağılımı Türü Özelliği Adedi Toplam Binek 4x2 4 Binek Stw 4x x4 8 Pikap 4x2 22 4x Minibüs 4x2 9 9 Midibüs - Otobüs 4x2 5 5 Kamyon 4x2 5 Kamyon 6x2 2 7 Ç. Treyler 6x4 1 1 Toplam Tablo 5: Telefon, Faks ve Diğer Büro Malzemeleri Telefon (Hat Sayısı) 532 Faks (Hat Sayısı) 10 Diğer Büro Malzemeleri 416 Ozalit Makinesi 2 Hesap Makinesi (mekanik) 15 Hesap Makinesi (elektronik) 301 Televizyon 46 Video 9 Video Kamera 5 Fotoğraf Makinesi 30 Tepegöz 7 Slayt 1 2- Örgüt Yapısı Genel Müdürlüğümüzde görevlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile aşağıda belirtilen birimler bulunmaktadır. Danışma ve Denetim Birimleri a) Teftiş Kurulu Başkanlığı b) Hukuk Müşavirliği Ana Hizmet Birimleri a) Proje Dairesi Başkanlığı b) Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı c) Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı d) Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Yardımcı Birimler a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı b) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı c) İdari İşler Dairesi Başkanlığı d) Makine-İkmal Dairesi Başkanlığı e) Savunma Uzmanlığı 9

10 EİE ÖRGÜT ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DANIŞMA- DENETİM BİRİMLERİ ANA HİZMET BİRİMLERİ YARDIMCI BİRİMLER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ JEOLOJİ VE SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUHASEBE ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİDROLİK ETÜTLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ KAYNALARI ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA UZMANLIĞI 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerinin hızlandırılması ile etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklardan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu kapsamda; Kurumumuz mühendislik hizmeti veren bir kurum olduğundan, proje verilerinin kayba uğramadan çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş internet güvenlik politikası uygulanmaktadır. Merkezi kontrol, veritabanı ve e-posta hizmetleri ile bu hizmetlerde kullanılan sunucuların işletmesi ve yazılım güncellenme çalışmaları yapılmıştır. Bilgisayar, bilgisayar ağı, yazıcı gibi bilişim donanımlarına bakım-onarım ve satın alma konusunda ve kullanıcılara destek hizmeti sağlanmıştır. Personel otomasyon, stok-kontrol, bütçe ve evrak takip yazılımları ile Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin hızlandırılarak etkin duruma getirilmesi sağlanmıştır. 10

11 Tablo 6: Birimler Bazında Bilgisayar, Yazıcı ve Server Dağılımları Birim Bilgisayar Dizüstü PC Toplam Yazıcı Tarayıcı Sunucu Genel Müdürlük Proje Dairesi Başkanlığı Jeoloji ve Sondaj Dairesi Bşk.lığı Hidrolik Etütler Dairesi Bşk.lığı Enerji Kayn. Etüt Dairesi Bşk.lığı Teftiş Kurulu Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğ. Dairesi Bşk.lığı Muh. ve Mali İşler Da. Bşk.lığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Makine ve İkmal Dairesi Bşk.lığı Başkanlık ve Müdürlükler Ambar EBİM Savunma Uzmanlığı Hidrometrik Etüt Merkezleri Sondaj Kampları Araştırma ve Eğitim Merkezi Toplam

12 4- İnsan Kaynakları 2005 yılı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz merkez ve geçici işyerlerinde 397 memur, 153 daimi ve 310 geçici işçi olmak üzere toplam 860 personel; 2006 yılı sonunda ise 397 memur, 145 daimi ve 304 geçici işçi olmak üzere toplam 846 personel görev yapmıştır. Tablo 7: Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Tablosu Yıllar Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam Grafik 1: 2006 Yıl Sonu İtibariyle Personelin Statülerine Göre Dağılımı Yıl Sonu İtibariyle Personelin Statülerine Göre Dağılımı Geçici İşçi 36% Memur 47% Daimi İşçi 17% 2006 yılı sonu itibarıyla Kurumumuz personelinin %47 si memur, %17 si daimi ve %36 sı geçici işçi olup toplam personelin %77 si merkez teşkilatımızda %23 ü ise geçici işyerlerimizde çalışmaktadır. Tablo 8: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Sınıfı Adet Teknik Hizmetler 234 Genel İdari Hizmetler 156 Diğer 7 Avukatlık Hizmetleri(AH) (1) Sağlık Hizmetleri (SH) (3) Yardımcı Hizmetler(YH) (3) Daimi İşçi 145 Geçici İşçi 304 Toplam

13 Grafik 2: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Geçici İşçi % 36 Diğer (AH,SH,YH) % 1 TH % 28 Daimi İşçi % 17 GİH % 18 Kurumumuz personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Personelin %79 u 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesine sahiptir. Tablo 9: Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı Hizmet Yılı Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam Toplam Grafik 3: Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı Yıl % Yıl % Yıl % Yıl % Yıl % 44 13

14 Kurumumuz personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 10: Memur ve İşçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Eğitim Durumu Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam İlkokul Ortaokul Lise Ön lisans Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam Grafik 4: Memur ve İşçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Memur ve İşçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Lisans % 32 Yüksek Lisans % 1,5 Doktora % 0,5 İlkokul % 20 Ortaokul % 6 Ön Lisans % 8 Lise % yılında çeşitli nedenlerle 68 personel Kurumumuzdan ayrılmış, 54 personel ise açıktan ve naklen atama yoluyla göreve başlamıştır. Söz konusu personel hareketlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. 14

15 Tablo 11: 2006 Yılında Atanan/Ayrılan Memur ve İşçi Sayıları Atanan Personel Sayısı Ayrılan Personel Sayısı Ünvanı Sınıfı Açıktan Naklen Toplam Emeklilik Ölüm İstifa Naklen Diğer Toplam Daire Başkanı GİH Başmüfettiş GİH Şube Müdürü GİH Mali Hizmetler Uzm. GİH APK Uzmanı GİH Araştırmacı GİH Şef GİH Memur GİH Bilgisayar İşletmeni GİH VHKİ GİH Koruma Ve Güv. Gör. GİH Mutemet GİH Çocuk Eğitimcisi GİH Mühendis TH Jeomorfolog TH Tekniker TH Teknisyen TH Avukat AH Hemşire SH Memur Toplamı Daimi İşçi S/S Geçici İşçi S/S İşçi Toplamı Genel Toplam

16 5. Sunulan Hizmetler a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Proje Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüz, proje hizmetleri kapsamında ülkemiz akarsuları üzerinde tasarlanan baraj ve hidroelektrik santral projelerinin ilk etüt, ön inceleme (istikşaf), master plan, yapılabilirlik (fizibilite) ve kesin proje aşamasındaki mühendislik hizmetleri çalışmalarını; 3096 sayılı Yasa kapsamında Yap-İşlet-Devret yöntemi ile gerçekleştirilen hidroelektrik enerji tesislerinin inşaat ve işletme denetimi ile kamulaştırma işlemlerini; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) adına yürütmektedir. Baraj ve HES projeleri için ihtiyaç duyulan topografik harita üretimi, aplikasyonu vb. harita mühendislik hizmetlerinin yanı sıra 4628 sayılı Yasa kapsamında baraj ve hidroelektrik santral projelerine ilişkin başvuru ve fizibilite raporlarını inceleyerek görüş bildirmek ve görev alanı ile ilgili konularda ETKB na teknik danışmanlık hizmeti vermektedir. Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Ülkemizin akarsuları üzerinde tasarlanan Baraj ve HES, Rüzgar Enerji Santralı, Jeotermal Enerji Santralı gibi projelendirilen mühendislik yapı yerlerinin ve bu yapıların etkilediği alanların jeolojik-jeoteknik sorunlarını (kötü zemin koşulları, geçirgenlik, duraysızlık vb.) belirlemek, belirlenen sorunlara çözüm önerileri ile gerekli inşaat malzemesinin temini amacıyla topografik ve jeofizik araştırmalar ile bunların ışığında mekanik sondaj, araştırma çukuru, galeri ve tüneller açarak; yerinde (in-situ) ve laboratuarda deneyleri yapmaktadır. Bunun yanında ülkemizdeki jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla master plan ve fizibilite çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ücreti karşılığı değişik amaçlı mühendislik yapı yerlerinin temel etütlerine yönelik jeolojik, jeofizik ve jeoteknik hizmetleri vermektedir. Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Hidrometrik etütler kapsamında yüzeysel sularda su seviyesi, akım, göl seviyesi, sediment, su kalite ölçüm istasyonları ile kar gözlem istasyonlarının tesisi ve işletilmesi, istasyonlardan toplanan verilerin değerlendirilmesi ve analizi; baraj ve HES projelerinin mühendislik hidrolojisi çalışmaları, hidrolojik model çalışmaları için küçük araştırma havzaları tesis edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemiz sınırları içerinde bulunan 25 adet ana akarsu havzasından her konuda yaralanabilmek ve zararlarından korunabilmek için akarsuların hidrometrik ve hidrolojik karakterlerinin belirlenmesi amacıyla 11 adet Hidrometrik Etüt Merkezi aracılığıyla düzenli bir şekilde ölçümler yaparak Su Akımları Yıllığı adı altında kitap halinde yayımlamaktadır. Diğer taraftan akarsularımızda belirli istasyonlarda 1961 yılından itibaren süspanse sediment gözlemleri yaparak Türkiye Akarsularında Süspanse Sediment Gözlemleri Yıllığı ile 1970 yılından bu yana su kalitesi örnekleri alarak Türkiye Akarsularında Su Kalitesi Gözlemleri Yıllığı nı yayımlamaktadır. Ayrıca, büyük göllerin sularından faydalanabilmek ve zararlarından korunmak için su seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Baz Göl Gözlem İstasyonlarının günlük göl seviyesi değerlendirmeleri ile bu seviyelerin ulusal kota dönüştürülmesi işlemlerini yapmaktadır. Enerji Kaynakları ve Etüt Dairesi Başkanlığı Yenilenilebilir enerji kaynakları kapsamında ülkemiz güneş, jeotermal, biyokütle, hidrojen, rüzgar enerjisi ile ilgili, potansiyel belirleme, tanıtım ve pilot proje geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler hazırlamakta ve yürütmekte/koordine etmektedir. 16

17 Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında sanayi, bina, ulaşım ve enerji çevrim sektörlerinde enerji kaynaklarının rasyonel kullanımına yönelik etüt, eğitim ve planlama çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda, enerji verimliliği göstergelerini tanımlamakta, bunlara yönelik bilgiler toplamakta, istatistikler üretmekte, değerlendirmekte ve raporlar hazırlamaktadır. Ayrıca, enerji tüketimleri ile ilgili gelişmeleri çevre etkileri ile birlikte analiz etmekte ve önlem önerileri geliştirmekte, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme amaçlı seminer, sempozyum, kongre, toplantı vb. etkinlikler organize etmekte ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu na (EVKK) destek hizmetleri vermektedir. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Hukuk Müşavirliği Özel talimatında belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde Genel Müdürlükçe ya da ünite amirlerinin gösterecekleri lüzum üzerine tevdi edilen hukuki konularla ilgili işlemleri yapmaktadır. Genel Müdürlüğün leh ve aleyhindeki her türlü davalar ve icra işlerini, vergi uyuşmazlıkları ile T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve tebliğleri takip etmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Müdür adına Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Genel Müdürlük Olur u çerçevesinde Genel Müdürlüğün bütün işlem ve çalışmalarını teftiş etmekte, gerektiği hallerde inceleme ve soruşturma yapmakta, inceleme ve soruşturma sonuçlarını takip ederek Genel Müdür e sunmaktadır. c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kurumumuz personelinin (657 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi) özlük ve mali haklarının sevk ve idaresi, takibatı konularında ilke ve politikalar belirleme-bazılarını doğrudan uygulama, kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atama, işten ayrılma, emeklilik, meslek içi eğitim ve tahakkuk işlemlerini; ayrıca Kurum İdare Kurulu, Etik Kurulu ve Disiplin Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yürütmektedir. Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüzün mali konulara ilişkin tüm işlemleri, gelir-gider bütçeleri, her türlü sarf evrakının kontrolünü yürütmekte; Yıllık Yatırım Programı ve Bütçesini, Daire Başkanlıkları ve Ünite Amirliklerinden gönderilen teklifler doğrultusunda hazırlayarak ilgili kurullarda takibini yapmaktadır. Bütçe yılı içinde yapılması gerekli ödenekler arası aktarma ve ek ödenek taleplerini DPT Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı'na ileterek gerekli ödenek taleplerinin sağlanması ile ilgili işlemleri takip etmek ve dönemler itibariyle harcama-gerçekleşme raporlarını hazırlamaktadır. Bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve Genel Kurulu'nda; Bilanço ve Netice Hesaplarının TBMM Kit Komisyonu ve Alt Komisyonunda görüşülmesine ilişkin gerekli çalışmaları yapmaktadır. Daire Başkanlıkları ve Birim Amirlerinden gelen yıllık yatırım programlarını düzenlemekte, Kuruluş Yasası kapsamında yürüttüğü faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri derleyerek ilgili birimlerin istifadesine sunmaktadır. Ayrıca 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenen yeni görevleri yürütmektedir. İdari İşler Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının tanıtımı, basın, yayın ve halkla ilişkiler; sosyal hizmetler (kreş, lojman, misafirevi-lokal, bahçe bakım-düzenleme vb); iç hizmetler (güvenlik, personel taşıma, temizlik vb); evrak-arşiv işlemleri ile personelin sağlık hizmetlerini yürütmektedir. 17

18 Makine-İkmal Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüzce yapılan etüt ve araştırmalar için gerekli araç, gereç, teçhizat ve iş makineleri ile malzeme ve yedek parça satın alınması, imal edilmesi, depolanması, bakım ve onarımı, işyerleri arası nakillerini gerçekleştirmekte; ayrıca hizmet binalarının işletilmesi, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmektedir. Bilgi işlem hizmetleri kapsamında yerel bilgisayar ağı, e-posta, web, güvenlik sunucuları gibi bileşenlerden oluşan bilgisayar sistemlerinin planlama, satın alma, işletme, bakım ve onarım hizmetleri ile işlerin daha verimli ve hızlı yapılabilmesi için gereken otomasyon yazılımlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi hizmetlerini yerine getirmektedir. Bununla birlikte EİE Yerel Bilgisayar Ağı üzerinde EİE-İntranet uygulaması, iş akış analizleri sonunda oluşturulacak ofis otomasyonu ve yönetim bilgi sistemi temellerinin atılmasına yönelik çalışmaları yürütmektedir. Savunma Uzmanlığı Bakanlar Kurulu'nun 24.l0.l960 tarih, 108 sayılı kanun ile 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna bağlı diğer Kararnameleri uyarınca belirlenen hizmetleri yürütmektedir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi EİE Genel Müdürlüğü, 2819 sayılı Kuruluş Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ve ticari usullere göre yönetilen kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. EİE, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine üçlü kararname ile atanan Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdür Yardımcıları ve I. Hukuk Müşaviri üçlü Kararname ile; Daire Başkanları ve Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdürün teklifi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından; mevzuatla özel bir hükmü olanlar dışında kalan diğer görevliler ise ilgili mevzuatı dahilinde Genel Müdür tarafından atanır. Genel Müdürlüğümüz iç denetimi, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; dış denetimi ise Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmakta ve denetim raporları TBMM KİT Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmaktayken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kurumumuz (II) sayılı cetvelde Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler arasında yer almış olup hesap ve işlemleri tarihinden itibaren Sayıştay denetimine tabidir. 7- Diğer Hususlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu değiştiren 5436 sayılı Kanunla APK Dairesi Başkanlığı kaldırılmıştır. Bu kapsamda 14 APK uzmanı kadrosu ve 1 daire başkanı kadrosu iptal edilirken 1 müdür, 4 adet mali hizmetler uzmanı, 2 adet mali hizmetler uzman yardımcısı kadrosu ilave edilmiştir. 18

19 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1 Çevre etkileri de dikkate alınarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın artan bir hızda değerlendirilmesi için kullanılabilir enerji potansiyellerini belirlemek ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemlerini örnek uygulamalar ile ortaya koymak. HEDEF 1.1. İlave HES potansiyeli belirlemeleri kapsamında; 2006 yılında Afyon, Ceyhan ve Doğu Akdeniz havzalarında ilk etüt düzeyinde çalışmalar tamamlanmış olup Asi, Kızılırmak, Çoruh, Seyhan havzalarında 2007 yılı sonuna kadar, Aras, Van Gölü, havzalarında 2008 yılı sonuna kadar, Fırat Dicle havzasında 2009 yılı sonuna kadar ilk etüt düzeyinde çalışmalar tamamlanacaktır. Ayrıca yılda en az 2 adet master plan veya fizibilite projesi yapılacaktır. HEDEF 1.2. Hidrometrik ölçüm çalışmaları kapsamında işletilmekte olan hidrometri istasyonlarında 2007 yılında, baz akarsu gözlem istasyonlarında 3733 ölçüm, aylık akarsu gözlem istasyonlarında 2152 ölçüm, yıllık akarsu gözlem istasyonlarında 482 ölçüm, kar gözlem istasyonlarında 222 ölçüm, baz göl gözlem istasyonlarında 196 ölçüm ve aylık göl gözlem istasyonlarında 437 ölçüm yapılması hedeflenmektedir. HEDEF yılında, Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası nın (REPA) internet uygulaması, erişim ve analiz kolaylığı bakımından iyileştirilecek; REPA yetenekleri güçlendirilerek, sayısal haritalar ile rüzgar kaynak alanlarının belirlenmesinde otomasyon sağlanacaktır. Ayrıca, Hibrit Rüzgar Enerjisi Santralı (HRES) projesi kapsamında, yer belirleme ve teknik şartname hazırlama çalışmaları sonuçlandırılacaktır. Şebekeye verilemeyen rüzgar potansiyellerinin değerlendirilmesi yönünde örnek ve öncü bir uygulama olacak HRES projesinin 2011 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. HEDEF yılında TÜBİTAK desteğinde başlatılacak ve yaklaşık 3 yıl sürecek projeler ile, ülkemizin ekim şartlarına uygun yağlı tohum bitkilerinden biyodizel üretimi ile ilgili olarak, tarım, üretim prosesleri, ürün performansı ve çevre faktörleri üzerine çözümler araştırılacak ve tanıtım amaçlı pilot uygulamalar yapılacak; organik atıkların akaryakıt veya enerji üretiminde değerlendirilmesi için örnek çözümler üretilecektir. HEDEF yılında, güneşli soğutma sistemi kapsamında imal edilen parabolik oluk kollektörünün performans testleri tamamlanarak soğutma gurubu ile entegrasyonu planlanacak; güneş pillerinin öncelikle bina çatılarında yaygınlaşmasına yönelik AR-GE projeleri başlatılacaktır. 19

20 STRATEJİK AMAÇ - 2 Enerjinin, çevre etkilerini de dikkate almak suretiyle, sanayide, binalarda ve ulaşımda verimli kullanılması, enerji üretim tesislerinde yüksek verimin korunması ve atık enerjinin değerlendirilmesi için etüt, eğitim, bilinçlendirme, projeksiyon ve planlama çalışmaları yapmak; verimlilik artırıcı uygulamaları ve AR-GE projelerini desteklemek; tanıtım amaçlı pilot uygulamalar geliştirmek; enerji verimliliği ile alakalı uluslararası etkinlikleri güçlendirmek. HEDEF yılında; ulusal ve uluslararası düzeylerdeki enerji yöneticisi eğitimlerine devam edilecek; enerji verimliliği danışmanlık şirketleri için eğitim programı hazırlanacak; Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile, okullarda enerji verimliliğini ilgilendiren müfredatın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. HEDEF yılında başlamak üzere, toplumdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler çeşitlendirilerek artırılacak; TV kanallarında yayınlanmak üzere eğitim amaçlı programlar ve filmler hazırlanacak; yapılan çalışmalar kamuoyuna etkin şekilde duyurulacak ve yaygınlaşması sağlanacak; uluslararası işbirlikleri ve yurt dışındaki yenilikler ışığında örnek uygulamalar geliştirilecektir. HEDEF 2.3. Enerji Verimliliği Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, binaların ve endüstriyel işletmelerin enerji tüketimleri izlenecek, endüstriyel işletmelerin verimlilik artırıcı projeleri ve gönüllü anlaşmalar desteklenecektir. HEDEF 2.4. Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere, 2007 yılında Enerji Verimliliği Portali ve 2009 yılında da Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi (UEBYM) kurulacaktır. HEDEF yılından itibaren, enerji verimliliği ve çevre güvenliliği ile ilgili yeni teknolojilerden yararlanılması için, TÜBİTAK destekli AR-GE projeleri başlatılacak ve sonuçların uygulanması yönünde gerekli koordinasyon yürütülecektir. 20

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sevgili Dostlarım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir. İşçisinden memuruna, bürokratlarından meclisine kadar herkesin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı