TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Raportör/Danışman Doç. Dr. Atilla BIYIKOĞLU. Aralık 2011 Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011. Raportör/Danışman Doç. Dr. Atilla BIYIKOĞLU. Aralık 2011 Ankara"

Transkript

1 TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Raportör/Danışman Doç. Dr. Atilla BIYIKOĞLU Aralık 2011 Ankara

2 2011 Sektör Raporu ISBN : TOBB Yayın Sıra No: 2012/164 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) internet : TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Sayfa Düzeni ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası Ankara II

3 Sektör Raporu 2011 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün en üst düzeyde yasal temsilcisi sıfatı ile özel sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmüş, sorunlarına çözüm aramış ve özel sektörün istikrarlı bir biçimde gelişimine katkıda bulunmuştur. Sektörlerimize daha kapsamlı hizmet sunulması ihtiyacı doğrultusunda ve bu hizmetlerin geliştirilmesi perspektifinde 18 Mayıs 2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 57 nci maddesine dayanılarak Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmıştır. 12 Şubat 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğimize istinaden Birliğimiz şemsiyesi altında 59 adet Türkiye Sektör Meclisi oluşturulmuştur. Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgili taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, Dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapıdır; sektörümüze ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur. Meclisler, firmaların, sektörel kuruluşların ve ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ile temsilcilerini bünyesine katan önemli bir buluşma noktasıdır. Türkiye Sektör Meclisleri, yelpazesi içine aldığı tüm ekonomik sektörler için radikal bir adımı temsil etmektedir. Meclis içerisinde sağlanan birlik ve beraberlik ortamı, ortak görüşlerin oluşturulmasına ve ortak kararların alınmasına imkan sağlamıştır. Ortak kararlar doğrultusunda başlatılan girişimlerden ilgili merciler nezdinde daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu sektörel yapılanma ile kamu-özel sektör ortaklığının etkin biçimde hayata geçirilebileceği sağlam bir zemin oluşturulmuştur. Meclis faaliyetleri çerçevesinde, Meclis çalışmalarından daha fazla verimin alınabilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin uyumlaştırılması, tutarlılık sağlanması, sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Meclislerimiz tarafından sektör raporları hazırlanmıştır. III

4 2011 Sektör Raporu Hazırlanan sektör raporunun sektörel politika ve stratejilerin oluşturulması, geleceğe yönelik projeksiyonlara ve piyasa araştırmalarına ışık tutması açısından faydalı olacağı düşüncesiyle sektörümüze, camiamıza ve ilgililere hayırlı olmasını dilerim. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Başkan IV

5 Sektör Raporu 2011 ÖNSÖZ İklimlendirme, konfor şartlarının temini için iç ortam şartlarının ısıl prosesler ve sistemler kullanılarak kontrol altına alınması ve insanlığın hizmetine sunulması bilimi olarak ifade edilebilir. Bu tanım dikkate alındığında, iklimlendirme sektörünün kapsamı; ısıtma, soğutma, havalandırma ve hava şartlandırma (klima) sistem ve ekipmanları ile tesisat ve tesisat elemanlarını içermektedir. İklim değişiklikleri, alışkın olduğumuz iklimlerin dışında seyreden hava şartları, iklimlendirmeyi, yani; iç ortam hava şartlarına müdahaleyi kaçınılmaz kılmıştır. Günümüzde iklimlendirme cihazlarının yaygınlaşması, ucuzlaması, kolay elde edilebilir olması, kapalı mekanların genişlemesi ve kullanım amaçlarının çeşitlenmesi sektörümüzün büyümesini sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye iklimlendirme sanayi 1993 yılında gelişmeye ve örgütlenmeye başladı. Sektörümüz, her geçen gün büyüyen üretim ve satış potansiyeline paralel olarak örgütlenme yapısını da hızla tamamladı. İklimlendirme sektörü bugün TOBB İklimlendirme Meclisi, vakfı; ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), sanayici dernekleri; İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği), DOSİDER (Doğalgaz Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), SOSİAD (Soğutma Sanayi İşadamları Derneği), POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği), mühendisler derneği TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), müteahhitler derneği MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), eğitim derneği İSEDA (İklimlendirme ve Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği), ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ile büyük bir sektör haline geldi. Sektörümüz meslek standartlarını oluşturmuş, strateji belgesini ve sektör raporunu hazırlamış öncü bir sektör konumuna gelmiştir. Dünyada arz-talep döngüsünde hızlı bir gelişim yaşayan İklimlendirme sektörü, günümüz şartlarına paralel, artık olmazsa olmaz, bir olgu haline geldi. Sektör ürünleri insan yaşamında vazgeçilmezler arasında hızla yerini alırken, ülkeler bu konuda ciddi yatırımlara, üretim ve satış rakamlarına imza atmaktadır. Türkiye İklimlendirme Sektörü nün ise, küresel rekabet gücünün arttırılması ve pastadan ciddi bir pay alabilmesi için zayıf yanlarının geliştirilmesi ve güçlü yanlarının akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Türkiye İklimlendirme sektörü avantajları ile V

6 2011 Sektör Raporu yabancı sermayenin dikkatini çekmiş, dünyanın önde gelen firmaları, yatırım için ülkemizi bir üs olarak seçmiştir. Türkiye bugün Avrupa nın ve Afrika nın üretim merkezi haline gelmiştir. Türkiye, sektörün tüm ürünlerini üretebilmektedir, altyapımız, teknolojimiz buna uygundur. Yapılan ar-ge ve ür-ge çalışmaları ile gün geçtikçe teknoloji üretim merkezi haline gelmekteyiz. Ülkemiz bugün dünyanın her yerine ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları, havalandırma-klima sistem ve elemanları, tesisat sistem ve elemanlarını kapsayan yüzlerce çeşit ürünü üretip ihraç etmektedir. Türkiye nin jeopolitik konumu, insan gücü, iç pazar büyüklüğü gibi avantajlarından dolayı, dünyaca ünlü markalar ülkemizde yatırım yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Enerji gereksinimindeki artış, özellikle en kaliteli ve en pahalı enerji şekli olan elektriğin kullanımında, ekonomikliği ön plana çıkaracak çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Dünya genelinde, sanayi dışı elektrik tüketim kaynakları dikkate alındığında, iklimlendirme sektörü enerji tüketim oranının % 50 üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Enerji darboğazlarının aşılabilmesi, toplumların dikkatinin iklimlendirme sektörü ürünlerinin bilinçli seçimi ve kullanımı yönüne çevrilebilmesinde ve hükümetlerin enerji politikalarında iklimlendirme sektörüne verdiği önemin artırılabilmesinde yatmaktadır. Türkiye İklimlendirme Sanayi Sektörü Raporu nu titiz bir çalışma ile hazırlayarak sektörün bugünkü durumunu ortaya koyan sektör danışmanımız Sn. Doç. Dr. Atilla Bıyıkoğlu na ve bu çalışmanın şekillenmesinde katkıları bulunan tüm meclis üyelerimize şükranlarımı arz eder, Türkiye deki sektörel gelişimin seyrini göstermesi ve gelecekteki çalışmalara temel teşkil etmesi açısından rehber olacak bu raporun ikincisini sunmaktan gurur duyar ve faydasının geniş platformlara ulaşmasını temenni ederim. Saygılarımla. Zeki POYRAZ TOBB Türkiye İklimlendirme Meclis Başkanı VI

7 Sektör Raporu 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ (TOBB Başkanı)...III ÖNSÖZ (TOBB Türkiye İklimlendirme Meclis Başkanı)...V İÇİNDEKİLER...VII ÇİZELGELERİN LİSTESİ...X ŞEKİLLERİN LİSTESİ...XIV EKLER LİSTESİ...XXI KISALTMALAR...XXII GİRİŞ...1 İklimlendirme Sektör Tanımı...2 İklimlendirme Sektörü İştigal Sahası...7 BÖLÜM I. SEKTÖREL YAPILANMA Dernekler İSKİD DOSİDER MTMD TTMD İZODER SOSİAD ESSİAD İSEDA POMSAD Vakıflar ISKAV Türkiye İklimlendirme Meclisi İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği...61 BÖLÜM II. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ İklimlendirme Sanayi Kuruluşları, İstihdam Düzeyi ve Bölgesel Dağılımları...63 VII

8 2011 Sektör Raporu İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Temsili Ürünler Bazında Karşılaştırılması İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Bölgesel Dağılımı Üretim Miktarı Pencere Tipi ve Portatif Klima Split Klima VRF Klima Kanallı Split Klima Çatı/Paket (DX) Tip Klimalar Fan Coil Üniteler Klima Santralı Soğuk Su Üretici Gurup Genel Değerlendirme - Klima Kombi-Kazan-Şofben-Brülör Panel Radyatör Mesleki Eğitim Yabancı Sermaye Yatırımları İhracat ve İthalat Durumu İklimlendirme Sektörü Alt Ürün Grupları a Endüstriyel Klima b Soğutma Makinaları c Kazan d Endüstriyel Isıtıcı İklimlendirme Yan Sektör Ürünleri a Pompa b Vana c Yalıtım Ürünleri d Boru İklimlendirme Alt ve Yan Sektörlerinin Karşılaştırılması Büyüme ve Karlılık Oranları Türkiye nin Ekonomik Durumu ve İklimlendirme Sanayi BÖLÜM III. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU ABD İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Kanada İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Japonya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Çin İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri İspanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri VIII

9 Sektör Raporu Almanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Tayland İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri G. Kore İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri BÖLÜM IV. SEKTÖRÜN GÜÇLÜ-ZAYIF YANLARI İLE FIRSAT VE TEHDİTLER (SWOT ANALİZİ Strateji Belgesi) BÖLÜM V. TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ (Strateji Belgesi) Giriş Temel Faktörler Talep Koşulları Kümelenme Strateji, Yapı ve Rekabet Kamu BÖLÜM VI. İKLİMLENDİRME SEKTÖR HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ (Strateji Belgesi) Hedefler Stratejiler BÖLÜM VII. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Strateji Belgesi) BÖLÜM VIII. GENEL DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR EKLER EK-I İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ GTİP NUMARALARI VE ÜRÜN TANIMLAMALARI EK-II İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ÜRÜN LİSTESİ ALT SINIFLANDIRMA EK-III DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ TİCARET VERİLERİ AÇISINDAN ÜLKELERİN SIRALAMASI EK-IV İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER EK-V İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI (TASLAK) IX

10 2011 Sektör Raporu ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 1.a. İklimlendirme Sektör Tanımı...2 Çizelge 1.b. Çizelge 1.c. Çizelge 2.a. Çizelge 2.b. Çizelge 2.c. Çizelge 2.d. Çizelge 2.e. Çizelge 3. Çizelge 4. Çizelge 5a. Çizelge 5b. Çizelge 5C. Çizelge 6. Çizelge 7. Çizelge 8. Çizelge 9. Çizelge 10. İklimlendirme Alt Sektör Tanımı...3 İklimlendirme Yan Sektör Tanımı...3 İklimlendirme Sektörü A Grubu Ürün Kapsamı...3 İklimlendirme Sektörü B Grubu Ürün Kapsamı...4 İklimlendirme Sektörü C Grubu Ürün Kapsamı...4 İklimlendirme Sektörü D Grubu Ürün Kapsamı...5 İklimlendirme Sektörünü Temsil Eden Ana ve Yan Ürünler...6 İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları, dört tabanlı GTİP numraları...7 İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları, GTİP Numaraları ve İhracat Rakamları Yılı İklimledirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların ve Personelin Bölgelere Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firma Sayılarının Ürün Bazında Bölgelere Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektöründe Ürünlere Göre Mevcut Firma ve İstihdam Edilen Personel Sayıları Yılı İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firma ve Personel Sayılarının Ürün Bazında Bölgelere Göre Dağılımı Yılı Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...80 X

11 Çizelge 11. Çizelge 12. Çizelge 13. Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu Yılı Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...86 Çizelge 14. Pencere Tipi ve Portatif Klima Verileri...91 Çizelge 15. Split Klima- Verileri...96 Çizelge 16. VRF KlimaVerileri Çizelge 17. Kanallı Split Klima Verileri Çizelge 18. Çatı/Paket (DX) Tip Klima Verileri Çizelge 19. Fan Coil Ünite Verileri Çizelge 20. Klima Santralı Verileri Çizelge 21. Soğuk Su Üretici Gurup Verileri Çizelge 22. Çizelge 23. Çizelge 24. Çizelge 25. Çizelge 26. Çizelge 27. Çizelge 28. Mamül Satış Yüzdelerinin Karşılaştırılması Kombi-Kazan-Şofben-Brülör Verileri Kombi Verileri Kazan Verileri Şofben Verileri Brülör Verileri Panel Radyatör Verileri Çizelge 29.a1. İklimlendirme sektörü ihracat değerleri Çizelge 29.a2. İklimlendirme sektörü ihracat değerleri Çizelge 29.b1. İklimlendirme sektörü ithalat değerleri (USD) Çizelge 29.b2. İklimlendirme sektörü ithalat değerleri (USD) Çizelge 30. İklimlendirme sektörü 2010/2011 yılı ticaret verileri Çizelge 31. Çizelge 32. İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı iklimlendirme sektörü içerisindeki ihracat/ithalat payları ve değerleri İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı ticaret hacmindeki payları ve değerleri Çizelge 33.a Endüstriyel Klima İhracat Değerleri Çizelge 33.a Endüstriyel Klima İhracat Değerleri Çizelge 33.b Endüstriyel Klima İthalat Değerleri Çizelge 33.b Endüstriyel Klima İthalat Değerleri Çizelge 34.a Soğutma Makinaları İhracat Değerleri Çizelge 34.a Soğutma Makinaları İhracat Değerleri Çizelge 34.b Soğutma Makinaları İthalat Değerleri XI

12 2011 Sektör Raporu Çizelge 34.b Soğutma Makinaları İthalat Değerleri Çizelge 35.a Kazan İhracat Değerleri Çizelge 35.a Kazan İhracat Değerleri Çizelge 35.b Kazan İthalat Değerleri Çizelge 35.b Kazan İthalat Değerleri Çizelge 36.a Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri Çizelge 36.a Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri Çizelge 36.b Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri Çizelge 36.b Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri Çizelge 37.a Pompa İhracat Değerleri Çizelge 37.a Pompa İhracat Değerleri Çizelge 37.b Pompa İthalat Değerleri Çizelge 37.b Pompa İthalat Değerleri Çizelge 38.a Vana İhracat Değerleri Çizelge 38.a Vana İhracat Değerleri Çizelge 38.b Vana İthalat Değerleri Çizelge 38.b Vana İthalat Değerleri Çizelge 39a Yalıtım İhracat Değerleri Çizelge 39a Yalıtım İhracat Değerleri Çizelge 39b Yalıtım İthalat Değerleri Çizelge 39b Yalıtım İthalat Değerleri Çizelge 40a Borular İhracat Değerleri Çizelge 40a Borular İhracat Değerleri Çizelge 40b Borular İthalat Değerleri Çizelge 40b Borular İthalat Değerleri Çizelge 41.a İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri Çizelge 41.a İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri Çizelge 41.b İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri Çizelge 41.b2. Çizelge 42. Çizelge 43. Çizelge 44. Çizelge 45. Çizelge İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri İklimlendirme sektörü ihracat-gsmh ve ithalat-gsmh oranları Bölgeler Bazında İhracatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Bölgeler Bazında İhracat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Bölgeler Bazında İthalat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 47. Dünya İklimlendirme sektörü ihracat sıralaması Çizelge 48. Dünya İklimlendirme sektörü ithalat sıralaması Çizelge 49. Dünya İklimlendirme sektörü ithalat miktarları Çizelge 50. Dünya İklimlendirme sektörü ihracat miktarları XII

13 Sektör Raporu 2011 Çizelge 51. Çizelge 52. Çizelge 53. Çizelge 54. Çizelge 55. Çizelge 56. Çizelge 57. Çizelge 58. Çizelge 59. Çizelge 60. Çizelge 61. Çizelge 62. Çizelge 63. Çizelge 64. Çizelge 65. Çizelge 66. Çizelge 67. Çizelge 68a. Çizelge 68b. Çizelge 68c. Çizelge 68d ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Mülakat soruları İklimlendirme sektörünün güçlü yönleri İklimlendirme sektörünün zayıf yönleri İklimlendirme sektöründe karşılaşılan firsatlar İklimlendirme sektöründe karşılaşılan tehditler XIII

14 2011 Sektör Raporu ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Şekil 2. Şekil 3. Şekil 4. Şekil 5. Şekil 6. Şekil 7. Şekil 8. Şekil 9. Şekil 10. Şekil 11. Şekil 12. Şekil 13. Şekil 14. Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli İstihdam/Tesis Oranı Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında Tesis Sayıları Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında İstihdam Sayıları Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...80 XIV

15 Sektör Raporu 2011 Şekil 16. Şekil 17. Şekil 18. Şekil 19. Şekil 20. Şekil 21. Şekil 22. Şekil 23. Şekil 24. Şekil 25. Şekil 26. Şekil 27. Şekil 28. Şekil 29. Şekil 30. Şekil 31. Şekil 32. Şekil 33. Şekil 34. Şekil 35. Şekil 36. Şekil 37. Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü Tesis Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam-Tesis Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı Pencere tipi ve portatif klimalar İmalat-ithalat miktarlarının değişimi Pencere tipi ve portatif klimalar, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Pencere tipi ve portatif klimalar, imalat-ithalat oranlarının değişimi Pencere tipi ve portatif klimalar, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Split klima, İmalat-ithalat miktarlarının değişimi Split klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Split klima imalat-ithalat oranlarının değişimi Split klima iç satış-ihracat oranlarının değişimi VRF Klima imalat-ithalat miktarlarının değişimi VRF Klima iç satış-ihracat miktarlarının değişimi VRF Klima imalat-ithalat oranlarının değişimi XV

16 2011 Sektör Raporu Şekil VRF Klima iç-satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Kanallı split klima, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Kanallı split klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Kanallı split klima, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Kanallı split klima, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Fan Coil Ünite, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Fan Coil Ünite, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Fan coil ünite, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Fan coil ünite, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Klima Santralı imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Klima Santralı iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Klima Santralı imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Klima Santralı iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı XVI

17 Şekil 65. Şekil 66. Şekil 67. Şekil 68. Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu Kombi imalat-ithalat miktarlarının değişimi Kombi iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Kombi imalat - ithalat oranlarının değişimi Kombi iç satış - ihracat oranlarının değişimi Şekil Kazan imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil 70. Şekil 71. Şekil 72. Şekil 73. Şekil 74. Şekil 75. Şekil 76. Şekil 77. Şekil 78. Şekil 79. Şekil 80. Şekil 81. Şekil 82. Şekil 83. Şekil 84. Şekil 85. Şekil 86. Şekil 87. Şekil 88. Şekil 89. Şekil 90. Şekil 91. Şekil Kazan iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Kazan imalat - ithalat oranlarının değişimi Kombi iç satış - ihracat oranlarının değişimi Şofben imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şofben iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Şofben imalat - ithalat oranlarının değişimi Şofben iç satış - ihracat oranlarının değişimi Brülör imalat-ithalat miktarlarının değişimi Brülör iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Brülör imalat - ithalat oranlarının değişimi Brülör iç satış - ihracat oranlarının değişimi Panel radyatör kapasite-imalat miktarlarının değişimi Panel radyatör iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Panel radyatör kapasite kullanım oranı değişimi Panel radyatör iç satış-ihracat oranlarının değişimi İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Karşılaştırmaları İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Payları Karşılaştırmaları İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimleri İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Karşılaştırmaları İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Payları Karşılaştırmaları İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimleri Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Değişimi Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Değişimi Şekil Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Kazan İhracat-İthalat Değişimi XVII

18 2011 Sektör Raporu Şekil 96. Şekil 97. Şekil 98. Şekil 99. Şekil 100. Şekil 101. Şekil 102. Şekil 103. Şekil 104. Şekil 105. Şekil 106. Şekil 107. Şekil 108. Şekil 109. Şekil 110. Şekil 111. Şekil 112. Şekil 113. Şekil 114. Şekil 115. Şekil 116. Şekil 117. Şekil 118. Şekil 119. Şekil 120. Şekil Kazan İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Değişimi Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Pompa İhracat-İthalat Değişimi Pompa İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Vana İhracat-İthalat Değişimi Vana İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Yalıtım İhracat-İthalat Değişimi Yalıtım İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları Borular İhracat-İthalat Değişimi Borular İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri Karşılaştırmaları İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Karşılaştırmaları İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri Karşılaştırmaları İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri Karşılaştırmaları İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri İklimlendirme ihracat ve ithalat değerleri değişimi Türkiye toplam ihracat ve ithalat değerleri değişimi iklimlendirme ihracat Türkiye ihracat ve iklimlendirme ithalat Türkiye ithalat paylarının değişimi İklimlendirme sektörü yılları arasında ihracat-sektör ticaret hacmi ve ithalat-sektör ticaret hacmi paylarının değişimi İklimlendirme sektörü yılları arasında ihracat-ithalat oranının değişimi GSMH ve iklimlendirme sektörü ticaret verilerinin yıllara göre değişimi İklimlendirme sektörü ticaret verilerinin GSMH içerisindeki paylarının yıllara göre değişimi XVIII

19 Şekil 122. Şekil 123. Şekil 124. Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu 2011 Bölgeler bazında ihracatçı firma sayılarının yıllara göre dağılımı Bölgeler bazında ihracat miktarlarının yıllara göre dağılımı Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Şekil 125. Bölgeler bazında ithalat miktarlarının yıllara göre dağılımı Şekil 126. Şekil 127. Şekil 128. Şekil 129. Şekil 130. İthalat miktarı/tesis ve İhracat miktarı/tesis oranlarının yıllara göre değişimi Dünya ülkeleri iklimlendirme sektörü ihracat miktarları Dünya ülkeleri iklimlendirme sektörü ithalat miktarları Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Sıralaması Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Payları Şekil Dünya İklimlendirme Sektörü İhracat Paylarının Dağılımı Şekil 132. Şekil 133. Şekil 134. Şekil 135. Şekil 136. Şekil 137. Şekil 138. Şekil 139. Şekil 140. Şekil 141. Şekil Dünya İklimlendirme Sektörü İthalat Paylarının Dağılımı ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi XIX

20 2011 Sektör Raporu Şekil 143. Şekil 144. Şekil 145. Şekil 146. Şekil 147. Şekil Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil 149. Türkiye İklimlendirme Sektörü Rekabetçilik Analizi Şekil 150. Şekil 151. Üretimde Kullanılan Girdilerin İthal-Yerli Oranı İklimlendirme Sektörünün Türk Müteahitleri Vasıtasıyla İhracatı Şekil 152. İklimlendirme Sektörünün İl Bazında Dağılımı XX

DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI DEĞERLENDİRME RAPORU DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran 2012 0 İKLİMLENDİRME NEDİR? İngilizce HVAC&R (Heating, Ventilating, Air-Conditioning&Refrigerating) olarak isimlendirilen iklimlendirme

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR SANAYİ

TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR SANAYİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ ANKARA 2012 i Turunç Matbaacılık Basım Yayın Ltd. Şti.

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI

Detaylı

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Nisan 2012 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Nisan 2012 Türkiye Sivil Havacılık Meclisi ISBN : 978-605-137-122-1 TOBB Yayın Sıra No: 2012/162 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İÇİNDEKİLER Sayfa 1 Genel Bilgiler... 3 2 Genel Ekonomik Durum... 7 3 Çin Dış Ticareti... 8 4 Türkiye-Çin Dış Ticaret ve Yatırım İlişkisi...

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 AMERİKA ülke tanıtımi AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 işbirliğiyle... ABD Ülke tanıtım günü 9 Ekim 2013 2 John Fay ABD Ticaret Ataşesi John Fay, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi olarak Ankara da görev yapmaktadır.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği faaliyet raporu 12 Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SA-05-08-25

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde

Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde AĞUSTOS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Zor Sınav korhan@ostim.com.tr Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde başlayan değişim rüzgarı, o ülkelerde yaşayanların yıllardır süregelen isteklerine

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 13 faaliyet raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı