Baskı ve Cilt Özgün Ofset 4. Levent Tel: (0212)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baskı ve Cilt Özgün Ofset 4. Levent Tel: (0212) 280 00 09"

Transkript

1

2

3

4 Bu kitapta yayınlanan yazı ve grafiklerin her hakkı mahfuzdur. Sektörel Fuarcılık Ltd. Şti nin yazılı izni alınmadan, kaynak gösterilerek de olsa iktibas edilemez. Bildirilerin bütün sorumluluğu yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced in any form or by any means, whether as a source without the consent of the Sektörel Fuarcılık Ltd. Şti. The responsibility of all presentations and ads belong to their authours and owners. Sektörel Fuarcılık Ltd. Şti. Balmumcu Bahar Sok. No: 2/13 Beşiktaş/İstanbul Tel : (0212) Faks : (0212) web sitesi : Baskı ve Cilt Özgün Ofset 4. Levent Tel: (0212) II

5 ÖNSÖZ Enerji; hareketsizi harekete geçirmek, durağanı yürütmek, kapalı olanı açmak, düşünüp bulmak, hayal ettiğimizi kağıda dökmek, kağıt üstündekini üretmek ve hayata geçirmek için... Her şey için enerji... Enerjiyi üretirken ve kullanırken toprağın, yaprağın, kuşun, yeşilin ve mavinin kıtlığına yol açmayalım. Üzerimizdeki çevre emanetini çocuklarımıza temiz bırakmak için, enerjide yeterli olanla yetinmesini, kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmasını bilelim. Enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması adına, bir taraftan kapımızın önünü süpürelim, aynı zamanda da toplum refleksini artırıcı katkılarda bulunalım. Yaşam kalitemizden ve üretimimizden fedakarlık yapmadan tasarruf edebileceğimiz enerji, en ucuz ve en temiz yerli enerji kaynağıdır. Özel sektör, kamu ve sivil toplumun ilgili tüm kurumları tarafından ve bu kurumlar arasında yakın işbirliği ile sürdürülecek çalışmalarla enerji verimliliğinde başarıya ulaşmak mümkün olacaktır. Çalışmalarımızı, işbirliklerini ve katılımları motive etmeye, hedef gösterici, eylem planlarını mümkün olduğunca somutlaştırmaya, tarafların rollerini belirleyici düzenlemeleri yapmaya odaklanıyoruz. Enerji verimliliği çalışmalarında paylaşımcı bir ortam yaratmayı ve tüm tarafların işbirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğinin temelini insan bilinci oluşturur. Bu bakış açısından hareketle, istediğimiz kadar düzenlemeler de yapsak, kanun, ikincil mevzuatlar da hazırlasak, yükümlülükler ve teşvikler de getirsek enerji verimliliği konusunda toplum bilincini geliştirmedikçe yaptığımız düzenlemelerin hayata geçirilmesinde hep bir eksiklik olacaktır. Unutulmamalıdır ki, verimlilik ve bilinç doğru orantılıdır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla toplumda enerji verimliliği bilincinin oluşturulmasına önemli katkılar sağladığımıza inanıyorum. Fakat mutlak başarı için toplumun tüm kesimlerinin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Bir karar, bir proje, bir adım, bir yazı, bir ses, bir eser ve nihayet bir uğraş, bin toplumsal fayda ile bize dönebilir. Bu çerçevede, kamuoyunda bilincin geliştirilmesine, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasına, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin izlenmesine, darboğazlara ve sorunlara çözüm önerilerinin ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan ve Ocak 2011 tarihlerinde düzenlenen II. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı nın özetini sunan bu kitabın, okuyanlar için faydalı olacağına inanıyorum. Her yıl gerçekleştirmeyi planladığımız Forumun, bilgi paylaşımını ve küresel gelişmelere ulaşmayı sağlayan, ortak kararların verilebileceği, faydalı işbirliklerinin başlatılacağı, halk bilincinin beslenebileceği, kalıcı ve üretken bir platform olmasını hedefliyoruz. Enerji verimliliğinin artırılması ve bu doğrultuda toplumda gerekli bilinç düzeyinin yükseltilmesi için çaba gösteren, katkı koyan, katılım sağlayan herkese ortak geleceğimiz adına bir kez daha teşekkür ederiz. Saygılarımızla, M. Kemal BÜYÜKMIHCI EİE Genel Müdürü III

6 İÇİNDEKİLER Elektrik Motorlarının Enerji Verimliliğinde Uluslararası Standartların ve Anlaşmaların Harmonizasyonu ve Ülkelerin Yaklaşımları Ahmet ERECEK... 1 Elektrik Motorları ve Motor Hız Kontrol Sistemleri İle Enerji Verimliliği Alkan DEMİRCİOĞLU... 6 Yenilenebilir ve Etkin Enerji Kullanımının Yapılarda Uygulanması Bekir YELMEN, M.Tarık ÇAKIR Metropolitan Raylı Sistemlerde Enerji Yönetimi Beyhan KILIÇ, Selçuk TUNA, Bünyamin YAĞCITEKİN Türkiye Enerji ve Çevre Politikalarında Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Stratejilerinin Yeri Ebru ACUNER, Sermin ONAYGİL Birleşik Isı - Güç Sistemleri Kojenerasyon / Trijenerasyon Emel ESENDİR...27 Hibrid ve Elektrikli Araçlar İle Toplu Ulaşımda Enerji Verimliliği Emre GÖREN...28 Antalya Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi Engin ERARSLAN...33 Güneşkent Yeşil Antalya Projesi Geleceği Bugünden Kuruyoruz Engin ERARSLAN...34 WHR Ağır Sanayide Atık Isıdan Enerji Geri Kazanımı Halim TEKKEŞİN...35 Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği H. Hüseyin ÖZTÜRK...36 Tekstil Sanayi Sektöründe Minimum Enerji Tasarruf Potansiyelinin Belirlenmesi Kürşat KABAKÇI, Sermin ONAYGİL, Ebru ACUNER...41 TÜPRAŞ Rafinerilerinde Enerji Sistemlerini İzleme ve Optimizasyonu (Prosteam) Projesi Mehmet ALKAN...46 LED Tabanlı Sokak Lambası Tasarımı ve Fotometrik Ölçümleri Murat DURAK...50 IV

7 Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması M. Müge CEYLAN...54 Su Yönetimi ve Enerji Verimliliği R. Ali TOPÇU...59 Yaz Saati Uygulamasının Binalarda Aydınlatma İçin Kullanılan Elektrik Tüketimine Etkileri Servet KARASU...64 Tesisat Sistemlerinde Kullanılan Suyun Kalitesinin Korunması ve Tasarruf Seval BEKLER...69 TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Pistonlu Kompresörlerde Kademesiz Yük Kontrolü Uygulaması Soner SAVAŞ...72 Doğrudan Metan Yakan Katı Oksit Yakıt Hücreleri İçin Değişik Anot Yapılarının İncelenmesi Vedat SARIBOĞA, M.A. Faruk ÖKSÜZÖMER, M.Ali GÜRKAYNAK...78 Importance Of Higher Efficiencies For Induction Motors And Present Trends Vinod KUMAR...83 Organik Esaslı Mangan Katkı Maddesiyle Fuel Oilin Yanma Özelliklerinin TS Kapsamında Geliştirilmesi Zafer MACİT...87 Poster Bildiriler...89 Binalarda Enerji Verimliliği Bekir YELMEN, Serdar ÖZTEKİN, Menderes ÜSTÜNER...90 Kojenerasyon Sistemlerinin Enerji Ve Ekserji Verimi H. Hüseyin ÖZTÜRK...93 Yakıt Pillerinin Karşılaştırılması H. Hüseyin ÖZTÜRK...97 E-Co: Energy Controlling - Comprehensive Energy Management For Facilities And Companies Attila VÁRI, Dr. Zsolt János VIHAROS, İbrahim Halil KALKAN Türkiye Enerji Verimliliği Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mehmet Akif ŞENOL V

8

9 ELEKTRİK MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ULUSLARARASI STANDARTLARIN VE ANLAŞMALARIN HARMONİZASYONU VE ÜLKELERİN YAKLAŞIMLARI Ahmet ERECEK ELSAN Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özet Elektrik motorları, endüstride kullanılmakta olan pompaları, fanları, kompresörleri ve diğer tüm mekanik sistemleri süren en önemli tahrik elemanlarıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde elektrik motoru üreticilerinin, bulundukları ülkelerde tabi oldukları test prosedürleri ve performans standartlarındaki farklar, küresel pazardaki kullanıcıların enerji verimli motorları doğru olarak tanıyabilmelerini ve satın alma kararlarını doğru bir şekilde verebilmelerini engellemektedir. Bu nedenle, elektrik motoru test ve performans standartlarının yerel tanımlamalardan arındırılarak dünya çapında harmonize edilmesi ve ortak bir dile kavuşturulması gerekmektedir. 1. Giriş Enerji verimliliği, bugünün endüstriyel ürünlerinde ve sistemlerinde artık gerekli bir nitelik olmuştur. Ancak, bu alandaki farklı standartların çokluğu, bu ürünlere yönelik enerji verimliliği performans göstergelerinin doğru bir şekilde karşılaştırılmasını inanılmaz bir şekilde zorlaştırmakta, hatta olanaksız kılmaktadır. Elektrik motoru sistemleri dünyadaki elektriğin % 40 ını[1], endüstri tarafından tüketilen elektriğin ise % 70 ini kullanmaktadır[2]. Endüstride, alt yapıda ve binalarda kabaca her yıl 300 milyon motor kullanımdayken, 30 milyon yeni elektrik motoru da endüstriyel amaçlı olarak satılmaktadır. Elektrik motorları; pompaları, fanları, kompresörleri ve diğer mekanik tahrik sistemlerini sürmektedir. Test prosedürleri ve performans standartları birbirleriyle uyumlandırılmadıkları için elektrik motorları kalitelerinin algılanışları oldukça değişkenlik göstermektedir. Global pazarda, enerji verimli ürünlerin etkin bir şekilde tanıtımının yapılması, enerji performans standartlarının uluslararası seviyeye getirilmesini gerektirmektedir. 2. Avrupa Birliği Minimum Enerji Performans Standardı Avrupa Birliği Minimum Enerji Performans Standardı (Minimum Energy Performance Standards-MEPS) Rehberi nin amacı, yüksek verimli motorların dünya çapında ticaretini kolaylaştıracak olan yeni standartlar hakkında paydaşları bilgilendirmek, enerji verimli elektrik motorlarına doğru pazar dönüşümünü sağlamak için bir ön koşul oluşturmak ve bu sayede rehberin mühendislere, motor kullanıcıların ve standartların harmonizasyonu çalışmaları sırasında ilgili düzenleyici kuruluşların kullanabilmesine rehberlik etmektir. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission-IEC) ve Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği (National Electrical Manufacturers Association-NEMA) tarafından hazırlanan ve global pazardaki elektrik motorları için; yeni test standartlarının, verimlilik sınıflarının, etiketlemenin ve minimum enerji performans standartlarına ait giriş bilgilerinin verildiği, Avrupa Komisyonu Ekotasarım Düzenleme Komitesi (European Commission Ecodesign Regulatory Committee) tarafından hazırlanan MEPS, 22 Temmuz 2009 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmıştır. Standart, Avrupa pazarına sunulacak elektrik motorları için zorunlu verimlilik seviyelerini tanımlamaktadır. MEPS dokümanı, IEC standardı ile IEC tarafından yeni verimlilik standartlarının oluşturulmasından sonra oluşturulmuş ve Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Üreticileri Avrupa Komitesi nin (European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics-CEMEP) 1999 yılında yayımladığı gönüllü Eff1, Eff2 ve Eff3 verimlilik standartlarının yerini almıştır. IEC, motor testi ve verimlilik sınıfları için ana hatları belirlerken, verimliliğin düzenlenmesi ile ilgili konuları çalışma kapsamının dışında tutmaktadır. Bu ihtiyaç, MEPS tarafından yerine getirilmektedir. MEPS in Avrupa Komisyonu tarafından benimsenmesi ile birlikte aynı çalışma, 2007 yılında yayımlanmış olan ABD Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği Kanunu nda (Energy Independence and Security Act-EISA) da yapılacaktır Kapsam MEPS, IEC a göre dünya çapında satılan motorların % 80 inden fazlasını oluşturan ve elektrik enerjisinin büyük bir kısmının kullanımından sorumlu olan; Nominal voltajı 1000 V a kadar olan, Nominal çıkış gücü 0,75 kw ve 375 kw arasında olan, 2, 4 veya 6 kutuplu ve direk üçgen bağlantıda çalışan, Çalışma şekli S1 (sürekli) veya çalışma süresi % 80 ve üzerinde S3 (kesintili periyodik) olan, Üç-fazlı ve tek hızlı, indüksiyon motorlarını kapsamaktadır[3]. 1

10 Bu sınıflandırmadan; IEC e uygun olarak frekans konvertörü ile çalışmak için üretilmiş motorlar (güç kaynağındaki harmonik voltaj içeriğinden kaynaklanan ilave kayıplardan dolayı) ve Makineden ayrı olarak test edilmesi mümkün olmayan, tümüyle pompa, fan ve kompresör gibi bir makinenin içine entegre edilen motorlar hariç tutulmuşlar, ancak redüktörlü, frenli veya alev sızdırmaz gibi özel amaçlı tüm diğer motorlar, standart tarafından kapsanmışlardır. Tablo 2. Faz 1 Uygulama Tarihi 16 Temmuz 2011 Enerji Verimlilik Seviyesi IE2 (Eff1) Kapsam (kw) 0, Açıklama Motorlar, IE2 verimlilik sınıfı ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Ulusal MEPS ler, özel çalışma şartlarının getirdiği tasarım sınırlamaları nedeniyle, verimlilikten fedakarlık edilmesini gerektirebilecek aşağıdaki durumlar hariç sadece genel amaçlı motorlara uygulanacaktır: Sürülen makinenin ağır başlangıç yükü ya da özel bir moment ihtiyacının olması, Fazla sayıdaki duruş ve kalkış periyotları veya düşük rotor ataleti, Sınırlı kalkış akımı, yüksek voltaj ya da frekans toleransı gibi özel şebeke karakteristikleri, Çok yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları, Duman çekme ya da yükseklerde çalışan motorlar gibi özel ortam koşulları, IEC a göre tehlikeli alanlarda çalışan motorlar Ocak 2015 IE3 IE2 (VFD ile) 7, ,5-375 kw arası motorlar, hem IE3 verimlilik sınıfını, hem de VFD ile teçhiz edilmişler ise IE2 verimlilik sınıfı ihtiyacını karşılamalıdır. (IE2 sınıfı verimlilikten %15 daha düşük kayba göre ekstrapole edilmiştir.) 2.2. Verimlilik Sınıfları Tablo 1, IEC tarafından 2008 yılında yürürlüğe giren IEC standardında tanımlanan verimlilik sınıflarını ve karşılaştırılabilir verimlilik seviyelerini göstermektedir. Tablo 1. IEC Standardında Tanımlanan Verimlilik Sınıfları ve Karşılaştırılabilir Verimlilik Seviyeleri Yeni Uluslararası Verimlilik Sınıfları Süper Premium Verimli Avrupa daki Mevcut Uygulama ABD deki Mevcut Uygulama Yeni IEC Uygulaması - - IE4 Premium Verimli - NEMA Premium IE3 Yüksek Verimli Eff1 EPAct IE2 Standart Verimli Eff2 - IE1 Düşük Standartta Verimli Eff3 - - Avrupa daki mevcut uygulama, IEC :1996 veya CEMEP-EU:1999 a göredir. ABD deki uygulama ise IEEE 112 B ye göredir. Ticari olarak henüz mümkün olmamasına ve AC indüksiyon motor teknolojisinin ötesine geçilmesini gerektirebilecek teknolojileri gerektirebilecek olmasına rağmen, IE3 ün üzerinde bulunan ve gelecekte dikkate alınacak IE4 Süper Premium Verimli motorlar da standart kapsamına dahil etmiştir Uygulama Takvimi Bu sınıfa giren motorlar için ortaya çıkan ekotasarım ihtiyaçları, MEPS in ekinde verilmiştir. Her bir ekotasarım ihtiyacı, Tablo 2 ye göre uygulanacaktır: 3 01 Ocak 2017 IE3 0, IE2 (VFD ile) 0, kw arası motorlar, hem IE3 verimlilik sınıfını, hem de VFD ile teçhiz edilmişler ise IE2 verimlilik sınıfı ihtiyacını karşılamalıdır. Bu tabloya göre; 0, kw aralığında bulunan ve IE2 den daha düşük verimlilik sınıfları olan IE1 (Eff2) ve 2008 yılında yürürlüğe giren IEC de karşılığı olmayan Eff3 enerji verimliliğine sahip motorlar, 16 Temmuz 2010 tarihinden itibaren artık pazarda satılamayacaktır. 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren ise, 7,5-375 kw aralığında bulunan motorlar, değişken hız sürücüleri (Variable Frequency Drives-VFD) ile sürülmedikleri takdirde, premium verimlilik sınıfı olan IE3 enerji verimliliğine sahip olmak zorundadırlar. 7,5-375 kw aralığındaki bulunan bu motorlar VFD ile sürülmüş olmaları durumunda, IE2 (Eff1) enerji verimliliği sınıfında yüksek verimli motorlar olarak satılabileceklerdir. 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren aynı gereksinim, motor güç aralığı daha da genişletilerek, 0, kw arasındaki motorlara da uygulanacaktır. 3. IEC Tarafından Hazırlanan Verimlilik Standartları IEC tarafından elektrik motorlarının enerji verimliliklerinin ve performanslarının test edilmesine yönelik olarak oluşturulan standartlar aşağıdadır (Tablo 3) [4]: 2

11 Tablo 3. Alan Beyan Değerleri Test Test Verimlilik Sınıfları Rehber IEC Referansı IEC IEC IEC IEC IEC Yayımlandığı Yıl Başlık Beyan Değerleri ve Performans Kayıpları ve Verimliliği Belirlemek için Standart Metotlar Büyük Makinelerin Kayıplarının Ayrıca Hesaplanması için Spesifik Metotlar (IEC i Destekleyen) Tek-Hızlı, Üç-Fazlı ve Sincap Kafesli Motorların Verimlilik Sınıfları Değişken Hız Sürücüleri İçeren Enerji Verimli Motorların Seçimi- Uygulama Rehberi Değişken hız sürücü ile beslenen AC motorların verimliliğinin ve kayıplarının belirlenmesi için özel test metotlarını standardize edecek olan IEC üzerindeki geliştirme çalışmaları halen sürmektedir. IEC standardında bulunan verimlilik sınıflarına göre üretilen motorların, verimlilik standartlarına uyumluluğunun gösterilebilmesi için, yine IEC tarafından 2007 yılında yayımlanan IEC test standardına göre test edilmeleri gerekmektedir Etiketleme IEC e göre nominal yükte test edilen bir motorun verimlilik sınıfı ve verimliliği, üretici tarafından motorun etiketinde, motora ait diğer dokümanlarda ve motor kataloglarında aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi basılacaktır[5]: IE % NEMA planına göre, satılan motorlar için etikette nominal verimliliğin belirtilmesinin yanında, ABD Enerji Bakanlığı tarafından verilen üreticiye özgü üretici uyum numarası da etiketlere eklenecektir. NEMA Premium (IE3) enerji verimliliğini karşılayan NEMA motorları, ayrıca motor üreticisini kalifiye eden ve NEMA tarafından lisansı verilecek NEMA Premium logosunu etiketlerinde taşıyacaktır. Avrupa da, zorunlu minimum verimlilik seviyeleri ve etiket ihtiyaçları, EuP direktifi 2005/32/EC (Enerji Kullanan Ürünler için Ekotasarım İhtiyaçları na (Ecodesign Requirements for Energy-Using Products) uygun olarak karşılanacaktır Kullanımdaki Verimlilik Standartları Bugüne kadar dünyada ağırlıklı olarak kullanılan test metotları, IEC (Yerini IEC almıştır), IEEE 112B ve CSA 390 dır[6]: IEC , büyük oranda Avrupa da, Hindistan da ve Çin de, daha önceden de Avustralya da ve Yeni Zelanda da kullanılmaktadır. IEEE 112-B ise, Kuzey Amerika da ve diğer 60 Hz frekans kullanan ülkelerde kullanılmaktadır yılı başlarında IEEE 112-B ye benzer bir metot Avustralya ve Yeni Zelanda da sunulmuş olmasına rağmen, bu ülkeler halen IEC kullanmaya devam etmektedir. IEEE 112-B ye denk bir standart olan CSA C 390 ise Kanada da kullanılmaktadır. IEC etiketli motorlar herhangi bir spesifik laboratuar akreditasyon standardı tarafından yönetilmemektedir. NEMA etiketli motorlar, ABD federal kanunu CFR10 Bölüm 431 de tanımlanmış olan Ulusal Gönüllü Laboratuar Akreditasyon Programı nı (National Voluntary Lab Accreditation Program-NVLAP) takip etmektedirler. NVLAP motorlarının referansı, NIST El Kitabı Elektrik Motorları için Verimlilik Çeklisti (NIST Handbook Checklist Efficiency of Electric Motors Program) dir. Bazı ülkelerde kullanılan yerel öneme sahip diğer verimlilik standartları aşağıdadır (Tablo 4): Tablo 4. Ülke Standart Prosedür Brezilya Hindistan Çin Japonya Avustralya ve Yeni Zelanda NBR Part 1, Electric Machines- Part 1: Three- Phase Induction Motors-Standard Tests-1999 IS 4889-Method of Determination of Efficiency of Rotating Electrical Machines GB/T 1032-Test Procedure for Three-Phase Induction Motors JIS C Low Voltage Squirrel Cage High Efficiency Inductions Motors, 2000 AS NZS Rotating Electrical Machines General Requirements, Part IEEE 112B ve IEC ye benzer Eski IEC 34-2 ye benzer Eski IEC 34-2 ye benzerdi ancak 2004 yılında güncelleştirildi. IEEE 112B ve IEC (IEC ) in geliştirilmiş prosedürlerini içermektedir IEEE 112B ve IEC ye benzer Standart iki test prosedürü olan A ve B yi referans vermektedir. Her bir prosedür için farklı verimlilik tabloları verilmiştir. Test B, eski IEC 34-2 ile mukayese edilebilecek AS NZS e karşılık gelirken; Test A ise, IEEE 112B ve IEC ( ) e karşılık gelmektedir 3

12 4. Harmonizasyon İhtiyacı Farklı test metotları ve etiketlemeler, motor verimliliğinin karşılaştırılmasında problemlere yol açmakta, çeşitli ekonomilerde kullanılan terminoloji başlı başına bir problem olarak ortaya çıkmakta ve bunun yanında, Yüksek Verimli Motor ifadesi farklı pazarlarda ya da ülkelerde farklı anlamlara sahip olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle, dünya endüstrilerinde kullanılmakta olan kafa karıştıran ifadelerden uzaklaşılması ve ortak bir anlayış ve uygulama sistematiği oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır IEC nin Liderliği Alman Ulusal Komitesi (German National Committee) DKE K311 nin bir teklifi ile IEC nin Döner Elektrik Makineleri nden sorumlu 2 nolu Teknik Komitesi (IEC Technical Committee 2-IEC TC 2) tarafından 2006 yılında, WG 31 Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu üç-fazlı endüstriyel motorlar için enerji verimliliği sınıflarını tanımlamakla görevlendirilmiştir. Sadece enerji verimliliği sınıflandırma standartlarının problemleri çözmeye tek başına yeterli olmayacağının açık olduğu, elektrik motorlarının enerji verimliliğinin sağlanması için gerekli metotların ve uygulamaların da tanımlanması gerektiği, WG 31 in Mayıs 2007 tarihinde Washington DC de gerçekleştirdiği ikinci toplantıda ortaya konmuş, IEC TC 2 nin Milano-İtalya da aynı tarihlerde yapılan toplantısında ise, IEC adı altında, enerji verimliliği rehberi oluşturmasına karar verilmiştir. Yeni geliştirilen bir diğer standardizasyon alanı ise enerji yönetim sistemlerine yöneliktir. Bu amaçla, 2010 yılı sonuna kadar yayımlanması planlanan ISO standardı hazırlanmaktadır[7]. Bu standardın, enerji ile ilgili konularda ISO 9001 ve ISO e benzer bir etki yaratması beklenmektedir. Bu yeni standart şirketleri, verimlilik ölçümlerini, verimliliğin izlenmesini ve proses kontrol optimizasyonunu içerecek şekilde, enerji verimliliği için sistem düzeyi anlayışında kapsamlı olarak geliştirmek için cesaretlendirecektir Pazar Denetimi Pazar denetimi; bir ülkenin harmonizasyon mevzuatında tanımlanmış olan halkın sağlığını, çıkarlarını ve güvenliğini koruyacak şekilde ürünlerin kanuni gereksinimleri yerine getirdiğinden emin olunması için kamu otoriteleri tarafından gerekli faaliyetlerin yapılması ve tedbirlerin alınmasıdır. Avrupa da üreticiler, ürünlerine CE işaretini ekleyerek kendi uyum deklarasyonlarını yapabilmektedir. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan sıkı piyasa denetimi, Piyasa Denetimi için Çerçeve Direktifi (Framework for Market Surveillance Directive) altında organize edilecektir. Örneğin Almanya da bu görev Ticari Denetim Büroları (Trade Supervisory Offices) tarafından yerine getirilecek ve uygun olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlanacaktır. ABD de bir üreticinin ya da satıcının sattığı motorların verimlilik seviyelerinde tereddüde düşüldüğünde, düzenleyici komisyon, gerekli testleri sadece NVLAP tarafından akredite edilmiş bir laboratuarda yaptırmaktadır. 5. Uygulama Avrupa Birliği ne üye ülkelerde hem ulusal hem de topluluk seviyesinde uygulanacak ortak minimum gereksinimler; alt yapı ve kaynaklar, kontrol mecburiyeti ve örneklerin alınması, dış sınırlarda kontroller, kullanıcıların risklerle ilgili bilgilendirilmesi ve şikâyetlerin ve kazaların takip edilmesinin sağlanması olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde ise durum farklıdır. Bu ülkelerde standartlara uyum sorumluluğunu üretici elinde tutmaktadır. Üçüncü taraf sertifikasyonu zorunlu değildir; buna rağmen devlet kuruluşları ara sıra pazar incelemesinde bulunabilmektedir. Bu yapı, Avrupa Komisyonu tarafından 14 Şubat 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 01 Ocak 2010 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler Avrupa da ilk defa dolaşıma girecek ürünlere uygulanacaktır. Tesislerdeki motorlar ve dağıtıcılardaki stoklar, bağımsız servis merkezleri ve Orijinal Ekipman Üreticileri (Original Equipment Manufacturer-OEM) yeni uygulamadan etkilenmeyeceklerdir. CE işareti ile işaretlenmemiş yedek parçalar, dağıtıcılar ve OEM ler tarafından, üreticinin tesisinde bulunan motorlardakilerle değiştirilebilmesi için herhangi bir sınırlamaya tabi tutuşmaksızın sağlanmaya devam edilecektir. Eğer bir motor teknik özellikleri değiştirilmeden tamir edilir, sarılır ve mevcut etiket değerleri korunursa, eski CE işareti halen geçerli olacak ve minimum verimlilik seviyelerini dikkate alan yeni düzenlemeler uygulanmayacaktır. Motor, servis işlemi boyunca teknik bilgileri etkilenecek şekilde değişikliğe uğramış ve bu nedenle yeni bir etiket almak durumunda kalmışsa, servis yeni CE işaretinden ve minimum enerji seviyeleri dahil diğer geçerli düzenlemelere uyumdan sorumlu olacaktır. Dağıtıcının stokunda veya tamir merkezinde dolaşımda olan yedek motorlar üreticiden bağımsız olarak değerlendirilecek ve sınırlandırma olmaksızın kullanılabilecektir. Üretici ya da üreticinin servis merkezi tarafından dolaşıma ilk defa olarak verilen yedek motorlar, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren (IE2 için 2010/2011), yeni minimum enerji seviyeleri düzenlemelerine uymak zorundadır. Bu durum, üreticinin henüz montajını yaptığı veya kendi deposunda bulunan motorlar için de geçerlidir. ABD Enerji Bakanlığı, 19 Aralık 2010 tarihinden başlamak üzere, ABD de motorlar için daha önceden gönüllü olarak sunulan MEPS i, NEMA Premium olarak değiştirerek zorunlu hale getirmiştir. Bu ülkede üreticiler sertifika alabilmeleri için ürünlerini akredite olmuş laboratuarlarda test ettirmek zorundadırlar. Test standardı olarak IEEE 112-B, verimlilik sınıfı standardı olarak da NEMA MG1 kullanılacaktır. ABD de ayrıca, kimya, petrol ve metalürji endüstrilerinde bulunan uzun çalışma süreli ve ağır yük altında çalışan motorlar için endüstri standardı olarak IEEE 841 i kullanılmaya devam edecektir. 5. Sonuç Standartlar sadece verimliliği tanımlamamakta ve onları denetleme metotlarını sağlamamaktadır. Standartlar aynı zamanda daha geniş bir bakış açısından; bir sistemdeki enerjinin nasıl tanımlanacağını, bu sistemdeki enerjinin nasıl yönetileceğini ve enerji tasarrufu sonuçlarının doğrulanmasını sağlamaktadır. Yerel standartların uluslararası standartlar ile harmonizasyonu bizleri, özellikle küresel marketler için elektrik motoru üreten organizasyonlar için test maliyetlerinin minimizasyonuna, çeşitli bölge ve ekonomik sistemlerdeki aynı motorlar için verimlilik 4

13 ve enerji tüketiminin daha kolay karşılaştırılabilirliğine, daha yüksek verimliliğe sahip motorların üretiminin kolaylaştırılmasına ve kanunlarda standart uygulama yapılmasını sağlamak için, bilgi transferinin mümkün kılınmasına ve kolaylaştırılmasına yönlendirecektir. Kaynaklar [1] Brunner C. U., Motor Systems, Motor Summit 2008, November 2008, Zurich Switzerland [2] Kim M.J., Han P. W., Choi j.h., Chun Y. D., Koo D. H., Jo J.O., Comparisons of Efficiency Testing Standards of Three- Phase Induction Machines, pp 1 [3] Commission Regulation (EC) No 640/2009, Implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with Regard to Ecodesign Requirements for Electric Motors, Official Journal of the European Union, 22 July 2009 [4] Publications Issued by TC 2, [5] Almeida A., Emerson R. B., Brunner C. U., Doppelbauer M., Hoyt W., Zurich, Electric Motor MEPS Guide, 1st Edition, 2009 [6] Maruszczyk J., Lhenry M., Helinko M., Korendo Z., ABB in Harmony - Defining Global Energy-Efficiency Standards, ABB Review, 3/2009, pp [7] ISO Management System Standard for Energy, iso.org standards by the national and international organizations that used for the manufacturing and testing of the electric motors has been analyzed in this presentation together with the global motor efficiency projects, international regulations, arrangements, data bases, and software, as well. All players in this industry must know that initially prices will be higher for the energy efficient motors comparing with the regular (with less efficiency) motors but not more then in two or three years (it depends on the working hours of the electric motor), purchasing money will turn back saving the energy cost up to % 40. Consequently, I hope that this analysis will be very useful for the electric motor manufacturers, exporters, and importers while giving their manufacturing or buying decisions, they also may easily see what a nameplate meaning about electric motor efficiency level is in the market. All countries must set their own MEPS standards according to the released international standards immediately and must follow all common efforts among the share holders insistently. Summary In the future, the cost of energy inevitably will increase due to environmental problems and the limited natural resources. The induction motor is the main driven system in the industry. Implementing energy efficient motor to the market could save a significant amount of electricity and leading to large cost-effective energy savings. Also these motors can reduce maintenance costs of the electric motors and improve their operations in industry. It is estimated that 40 % of the world s electricity and 70 % of the industrial s electricity are used by electric motors in a variety of applications. It is clear that even small amount of global improving for the electric motors efficiency will make big differences to reduce energy consumption and carbon emission (greenhouse gases) given to the atmosphere from electric motors. Thus, it is possible to save the consumed electrical energy about % with cost effectively. It would also push down the total environmental cost of electricity generation. One of the most important way to be successful is improving for efficiencies of the electric motors and the systems like fans, pumps, compressors, and crushers etc. that use electric motors for driving. Today, some official organizations like ISO, IEA, NEMA, IEC, CENELEC, and AFNOR and some voluntary organizations like SEEM, IEA 4E, MEPS, and CEMEP are working together to prevent manufacturing (and importing) the electric motors which have less efficiency levels together with improving their efficiencies and auditing processes making the new regulations very rapidly and implementing them according to certain efficiency levels which are necessary for the electric motors in the world. Standards that improved in a two or three years, still improving standards and some additional supporting 5

14 ELEKTRİK MOTORLARI VE MOTOR HIZ KONTROL SİSTEMLERİ İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Alkan DEMİRCİOĞLU SIEMENS San.ve Tic. A.Ş. Sanayi de Enerji Verimliliği Enerji Tasarruflu Motorlar Artan enerji maliyetleri ve giderek azalmakta olan doğal enerji kaynakları, başta gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılar olmak üzere tüm bilinçli işletmeleri enerji tasarrufu yapmaya zorlamaktadır. Türkiye de 2006 yılında tüketilen enerji 153 milyar kwh olarak açıklanmıştır. Bunun içinde 68 milyar kwh lik kısım sanayide tüketilmiştir. Sanayide tüketilen enerjinin % 70 inin ise elektrik motorlarında harcandığı düşünüldüğünde, enerji tasarrufu anlamında elektrik motorlarının taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Standart bir AC motorun toplam çalışma süresi boyunca hesaplanan masraflarının % sini enerji giderleri oluşturmaktadır. İlk alım maliyeti ise % 3 ten az bir oranı oluşturmaktadır. Burada görülmektedir ki, elektrik motoru seçiminde asıl önem verilmesi gereken konu motorun verim değeridir. Bu konuda yol gösterecek olan verim sınıfları yetkili kurumlar tarafından tanımlanmıştır. CEMEP (Avrupa Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği İmalatçıları Komitesi) in tanımına göre Eff1 ve Eff2 sınıfları motor verim sınıflarını ifade etmektedir. Bunların dışında kalan daha düşük verimli motorlar ise Eff3 olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; Çin ve İsrail de düşük verimli motor kullanımı yasaklanmıştır. Amerika da ise yüksek verimli motorların ötesinde bir üst grup olan Premium sınıf ürünlerin kullanımı için hazırlık yapılmaktadır. Benzer çalışmalar Avrupa Birliği nde de mevcuttur. AB de kullanıcının bilinçli olması nedeniyle uygulama yasak ile değil işletmelerin kendi insiyatifiyle yapılmaktadır. Böylece düşük verimli motorların kullanımı çok azalmış durumda. CEMEP üyesi ülkelerde EFF3 olarak adlandırılan düşük verimli motorların kullanımı % 8 oranındadır. Elektrik İşleri Etüd İdaresi nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye de % oranında düşük verimli motor kullanımı olduğu açıklanmıştır. Sanayide kullanılan elektrik motoru kullanımının % 90 ı sincap kafesli asenkron motorlar üzerinde tüketiliyor. Bu da 43 milyar kwh e tekabül ediyor. EFF1 yani yüksek verimli AC motorlar kullanarak bu 43 milyar kwh in % 5-15 arası tasarruf yapılabileceği öngörülüyor. Bu oran yaklaşık 4,3 milyar kwh, yani enerji maliyeti olarak 500 milyon YTL gibi bir tasarruf potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek verimli motorların imalatında kullanılan iki farklı teknoloji mevcuttur: Biri, motor sac paketinin boyu uzatılarak verimin yükseltilmesi, diğeri de daha yüksek kaliteli sac ve bakır kullanarak yapılan tasarımdır. Ayrıca rotoru bakır enjeksiyon tekniğiyle üretilen motorlar da yeni nesil yüksek verimli motorlar olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca bu tip motorlarda daha iyi soğutma sağlanması için fan yapısı da özel olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla da ısıya giden kayıp enerji minimize edilmiş olmaktadır. Eff1 yüksek verimli motorların kullanımı dünyada birçok ülkede çeşitli teşviklerle desteklenmekte, bazı ülkelerde ise düşük verimli ürünlerin kullanımı ve piyasaya arzı yasaklanmaktadır. Motor güçleri arttıkça verim değeri daha çok önem kazanıyor. Örneğin 200 kw lık bir motorun yıllık enerji tüketimi 250 bin YTL gibi bir rakamı buluyor. Alım maliyeti ise bunun 10 da biri bile değildir. % 1 lik bir verim farkı bile, alımda fiyatı çok etkilemeyecek, ancak kullanımda büyük tasarruf sağlayacaktır. 6

15 Elektrik motoru seçiminde asıl önem verilmesi gereken konu motorun verim değeridir. Ekim 2008 de yayınlanan IEC standardına göre 375 kw a kadar güçlerdeki yeni verimlilik sınıfları: IE1 = Standart Verim (Eski standarda göre EFF2) IE2 = Yüksek Verim (Eski standarda göre EFF1) IE3 = Premium Verim Bunların dışında kalan daha düşük verimli motorlar ise kategori dışıdır, birçok ülkede piyasaya arzı yasaktır, birçoğu da 2011 ve 2015 tarihindeki yeni düzenlemelerle yasaklanacaktır. 63 gövdeden başlayarak alçak gerilimde 1MW lık çıkış gücüne kadar Siemens standart AC motor ailemiz ile ilgili tüm teknik detaya ve ilgili 2-boyutlu ölçüsel çizimlere ulaşabilmek artık yeni websitemiz ile çok daha kolay hale gelmiş durumdadır. Ülkemiz pazarında satış, pazarlama, eğitim ve bayi ağını koordine edip gerçekleştirdiğimiz tüm alçak gerilim Siemens AC motor ailemize ait ürün kataloğumuz haricinde; artık müşterilerimizin internete girip bir tık mesafesinde kendi başlarına ulaşabilip ürüne ait tüm teknik detaya erişebilecekleri weblinkimiz tüm müşterilerimizin hizmetine girmiştir. Standart bir pompa tahrikinden özel bir asansör uygulamasına veya tünelde duman tahliye fan motorundan yüksek rutubetin bulunduğu özel tropik bir ortamdaki özel RAL boya kodundaki herhangi bir motora kadar; sanayinin tüm kollarındaki uygulamalara çözüm olabilecek uygun teknik değerlerdeki alçak gerilim Siemens AC motorlarımız için TÜM teknik detaylar artık kullanıcıların hemen elinin altında, internetten erişebilir halde olacaktır. Enerji tasarrufu denince aklımıza ne gelmektedir? Bunun en somut cevabı şudur: Gerçekleştirilmesi istenen uygulama/ üretilmesi gereken ürün için gerekli olan elektrik enerjisini en optimum seviyede kullanmak. Böylelikle de en optimum seviyede enerji tasarrufunun; kayıp enerjinin en alt seviyede tutulması ile başarılabileceği unutulmamalıdır!!! Elektrik Endüstrisi nde Alçak Gerilim AC Motorlar ve Enerji Tasarrufu Olgusu Sanayinin birbirinden farklı kollarını düşündüğümüzde; en yaygın olan cihazın; elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirip bize her türlü uygulamada en mükemmel çözümü sunan elektrik motorları olduğunu farkederiz. Biran düşünürsek; sanayimizde milyarlarca kwh lik elektrik enerjisinin yalnızca AC motorlar üzerinden tüketildiğini farkederiz. Bu sebeple en etkin enerji tasarrufu işletmelerimizde kullandığımız binlerce AC motorun yüksek verimli olmasından geçer. Kabaca bir açıklama yapmamız gerekirse; motorlarımızın milinden aldığımız faydalı güç; motorumuzun şebekeden çektiği güçten kayıp güçlerin çıkmış halidir. O halde bizler motor içerisinde oluşan kayıp güçleri ne oranda azaltırsak; motorumuzdan alacağımız faydalı güç ve verim de o oranda artmış olacaktır. Mil Gücü = Şebekeden Çekilen Güç Motor Kayıpları (1) Standart bir alçak gerilim AC motorun içerisinde oluşan kayıplar ve motor verimi şu şekilde formülüze edilir: Motor Kayıpları = Bakır Kayıpları + Demir Kayıpları + Sürtünme Kayıpları (2) Verim = Mil Gücü / Şebekeden Çekilen Güç (3) Günümüzde tüm endüstri kollarında en önemli konulardan biri hiç şüphesiz ki enerji tüketimi ve enerji tasarrufu olgusudur. Üretilen ürün ne olursa olsun neredeyse bütün işletmelerde üzerinde en hassas durulan konu maksimum enerji tasarrufunun nasıl sağlanılacağıdır. Artan enerji maliyetleri ve giderek azalmakta olan doğal enerji kaynakları; başta gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılar olmak üzere yavaş yavaş tüm bilinçli işletmeleri, maksimum enerji tasarrufu yapmaya zorlamaktadır. Bir elektrik motoru şebekeye bağlandığında, şebekeden çekeceği elektriksel güç ve dolayısı ile elektrik enerjisi sürekli sabit kalacaktır. Bu sebeple motorumuzun milinden azami faydalı gücü alıp yükümüze yansıtabilmemiz için kayıpları azaltmamız şarttır. Motor kayıplarını azaltabilmek için kabaca sırasıyla motor sargı dirençlerinin, motor manyetik devre (demir) kayıpları ile sürtünme kayıplarının düşürülmesi şarttır. Bu iyileştirilmeler de ancak daha kaliteli malzemelerin kullanılması ile gerçekleştirilir. Örneğin sürtünme kayıplarının azaltılmasına somut örnek olarak daha kaliteli rulman ve yatak malzemelerinin kullanılmasını gösterebiliriz. Yüksek verimli motorlarda tüm bu malzeme kalitesi artırılarak motor kayıpları minimize edilmiştir!!! 7

16 Siemens AC motor tipine uygun bir şekilde kullanıcının dikkatine doküman halinde sunabilme yeteneğine sahiptir. Bu teknik bilgilere örnek olması açısından; motor tanımlama tip kodu, motor koruma sınıfı, motor tam yükte verim ve güç faktörü değerleri, motor besleme gerilimi, sahip olunan Avrupa DIN normları, motor sargı yalıtım/ısınma sınıfı, motor anma akım değeri, motor sargısı bağlantı biçimi, tüm mekanik ve elektriksel değerler, klemens kutusu verileri, motorda ön(de) ve arka(nde) rulman tipleri, motor yapı inşa şekli, motora ait 2-boyutlu ölçüsel teknik gösterimi, vs. Bakır rotor teknolojili alçak gerilim yüksek verimli Siemens AC motorları, daha güçlü konstrüksiyon, daha yüksek motor verimi. Tamamı ile yeni dizayn, yeni imalat. Enerji Verimliliği Konusu ile Paralel Anlamda; SD Konfiguratör Siemens Ürün Konfigürasyon Programımızın Müşterilerimize Olan Avantajları: Alçak gerilim Siemens AC motorlarımız ile ilgili tüm teknik detaya ürün kataloğumuz olan D üzerinden ulaşabilmemizin mümkün olmasının yanı sıra; SD Konfigüratör Programı bizlere aşağıdaki noktalarda yardımcı olabilecektir: Sanayinin birbirinden farklı kollarında çalışan müşterilerimiz ilgilendikleri tipteki Siemens AC motoru bu program sayesinde hemen sorgulayabileceklerdir. Siemens ürün kataloğunda bulunamayan herhangi bir tipteki Siemens AC motoru bu programda direkt ürün tip kodu ile aratılabilecek ve ürün ile ilgili tüm teknik detaya hemen ulaşılabilecektir. Motor seçimi yapıldıktan sonra elde edilecek olan motora ait 2-boyutlu teknik resim; (özellikle makine imalatçıları) müşterilerimizce montaj amaçlı olarak kullanılabilecektir. Sektörden bağımsız olarak tüm uygulamalara esas motor seçimi en baştan başlanarak mümkün olabilecektir. Hazır seçimi yapılmış; ürün kodu belli olan tüm alçak gerilim Siemens ac motorlarımıza ilişkin datasheet ve ölçü resimlerine hızlı erişim imkanı. Y-D, direkt yolverme, vs. gibi çeşitli kalkış koşullu uygulamalara yönelik motor karakteristik bilgilerine hızlı ulaşım. Programın internet üzerinden çalışması avantajı ile programa her yerden hızlı ulaşım imkanı. (Herhangi bir kullanıcı kodu veya şifre istenilmemektedir.) Hızlı erişim, yeni motor modelleme, eldeki hazır seçilmiş spesifik tipteki motora ilişkin verilere eksiksiz ulaşma, dokümantasyon baskı imkanı, arşivleme. Tüm bu teknik değerlere ilaveten, bu program sayesinde işletmeciler (müşterilerimiz), aradıkları Siemens AC motora ilişkin kalkış ve işletme koşullarındaki detaylı teknik değerlere de ulaşabilecektir. Aranılan Siemens AC motor tipine ilişkin olarak programdan elde edilen tüm teknik veri; ilgili Windows arşivleme formatlarında (word, pdf, vs.) kağıda basılabilecektir. Örnek olması açısından; 160M Alu.Gövde, 11kW, 1500 rpm., IMB3-Ayaklı yapıdaki, IP55 Koruma Sınıfı 1LA7163-4AA60 tipi EFF2 Verimlilik sınıfı SIEMENS AC Motorun tüm teknik verileri için ilgili weblinkimize girip linki çalıştırdığımızda sırasıyla aşağıdaki teknik donelere ulaşabilmekteyiz: Bu Weblink Müşterilerimize Neler Sağlayacaktır? Öncelikle bu weblinkimiz, Siemens AC motor ürün kataloğumuzda mevcut olan tüm motor teknik bilgilerini; her biri bağımsız anlamdaki 8

17 9

18 Ex d(e) IIC T4 Sıcaklık Sınıfı IE2 Yüksek Verimli Ex- Proof Siemens Loher AC Motorlar EuP IEC Avrupa direktifi doğrultusunda her ne kadar ex-proof motorlar henüz IE (International Efficiency) olarak tanımlanmış olmasa da, Siemens Loher markası ile Ex d(e) IIC T4 sıcaklık sınıfında IE2 yüksek verimlilik sınıfında AC motor imalatı yapabilmekte ve sanayide başarı ile birçok projeye hizmet verebilmektedir. Özellikle rafinerilerde eski imalat elektrik motorlarının değiştirilmesi çalışmalarında, Siemens Loher ile komple yüksek verimli ex-proof motor çözümleri sunabilmektedir. Dolayısı ile işletmeler hem uygulamalarının olmazsa olmaz korumasını karşılayabilmekte ve aynı zamanda da enerjiden ciddi tasarruflar elde edebilmektedirler. Bu uygulamalarda tüketilen enerjinin yaklaşık % 20 - % 70 inin kayıp olduğu öngörülmektedir. Bu kayıp azaltılırsa bu 30 milyar kwh in, yaklaşık 15 milyar kwh lik kısmı geri kazanılabilir. Bu tip uygulamalarda konvansiyonel metodlarla yapılan akış kısma uygulamaları yerine motor hız kontrol cihazları kullanımıyla yapılabilecek yüksek oranda enerji tasarrufu potansiyeli vardır. Ayrıca çevreye verilen zararı azaltma anlamında da 9 milyon ton karbondioksit emisyonunu önlemek mümkün. Gerek alçak gerilim gerekse de orta gerilim yapıda tüm ürün gamında IE2 yüksek verimli Ex d(e) IIC T4 sıcaklık sınıfı flame prof (ex-proof, alev sızdırmaz) dereceli AC motorlarımız ile özellikle petrol rafinerilerindeki enerji verimliliği projelerine komple çözümler sunabilmekteyiz. Bu teknik özellikli motorlarımız rafinerilerin dışında sırası ile özellikle kimya, kauçuk, un, ilaç, vs. gibi sektörlerde yüksek koruma ve yüksek enerji tasarrufunu garanti etmektedir. Hız kontrol cihazıyla enerji tasarrufu yapmak, en çok karesel tork karakteristiğindeki yük tiplerinde mümkündür. Bunlar genellikle fan, pompa ve turbo-kompresör uygulamalarıdır. Örneğin pompalarda genelde uygulanan yöntem, motoru sabit devirde çalıştırmaya devam edip aynı gücü şebekeden çekerek, suyu vanayla kısmak veya bypass yapmaktır. Bunun yerine hız kontrol cihazı kullanımı ile motorun hızı düşürülerek akış ayarı yapılması tavsiye edilmektedir. Bu tip uygulamalarda yükün doğası gereği çekilen güç, hızın küpü ile doğru orantılıdır. P~ f(n)³ 1500 rpm yani nominal hızda çalışan bir elektrik motoru % 50 hızda yani 750 rpm de çalıştığında, güç ihtiyacı hızın küpü oranında azalır. Böylece hız ½ i oranında azalırken çekilen güç 1/8 ine iner. Örneğin 100 kw lık bir motor, 8 de 1 i oranında yani 12,5 kw lık enerji tüketecektir. Aynı çalışma tipi fanlarda ve turbo-kompresörlerde de geçerlidir. Bu konuda yapılan pilot uygulamalarda geri ödeme süresi ortalama bir yılı geçmemektedir. Loher Ex-Proof IE2 Yüksek Verimli AC Motoru Motor Hız Kontrol Sistemleri (Frekans Çeviriciler) Türkiye de sincap kafesli AC motorlar üzerinde harcanan 43 milyar kwh lik enerjinin yaklaşık % 70 i sanayide fan ve pompa uygulamalarında tüketilmektedir. Bu rakam fan&pompa uygulamalarının 30 milyar kwh lik bir enerji tüketimi olduğunu göstermektedir. Alçak gerilim veya orta gerilimde çalışan daha büyük güçlü sistemlerde ise hız kontrol uygulamasının faydaları da güçle doğru orantılı olarak çok daha fazla görülebilmektedir. Ancak bu tip sistemlerde mevcut sistemi değiştirmek de bir o kadar zor olabilmektedir. Dolayısıyla bu güçlerde mevcut sistemde hiçbir değişiklik gerektirmeyen hız kontrol nitelerini tercih etmek gerekmektedir. Böylece mevcut motor, şalt tesisi ve kablolamada herhangi bir değişiklik yapmadan anında para kazanan sistemler kurmak mümkün olabilecektir. 10

19 Hız kontrol cihazlarıyla enerji tasarrufu yapılabilecek bir diğer uygulama ise, yüksek ataleti olan ve frenleme enerjisi açığa çıkaran yükler. Örneğin vinç, asansör, veya bazı konveyör uygulamaları da enerji tasarrufu için ideal uygulamalardır. Örneğin konvansiyonel bir vinç sisteminde, yükü indirirken açığa çıkan frenleme enerjisi dirençler veya fren balataları üzerinde ısıya dönüşüp kaybolmaktadır. Rejeneratif hız kontrol cihazları ile ise frenleme enerjisini şebekeye geri kazandırarak bir vinç uygulamasında % 50 ye varan enerji tasarrufu yapmak mümkün olmaktadır. Siemens SINAMICS Ailesi: Siemens in Yeni Jenerasyon AC Motor Hız Kontrol Cihaz Ailesi SINAMICS, Siemens in yeni jenerasyon AC Motor Hız Kontrol Cihaz ailesidir. SINAMICS ile 0,12 kw dan 100 MW ve üzeri güçlere kadar her türlü motor hız kontrol çözümleri için tek ürün ailesi kullanabilmek mümkündür. Her Sektör ve Uygulama için Güçlü ve Güvenilir Yapı 200 kw dan 4500 kw a kadar geniş güç aralığı, Her sektör ve her çeşit uygulama için tek ürün ailesi, Asenkron, senkron ve servo motorlarla çalışabilme, V/F, sensörlü veya sensörsüz vektör kontrol, servo kontrol metodları ile hız kontrol ve hareket kontrol uygulamaları, Tekil veya ortak DC baralı çoklu motor uygulamaları, 12 veya 24 pulse doğrultucu alternatifleri ile sınırlı şebekelerde güvenli kullanım, AFE Teknolojisi ile rejeneratif uygulamalar kurma imkanı, Şebekeye düşük harmonik etkisi (Güncel IEEE 519 Yönetmeliğine göre), EMC yönetmeliğine göre endüstriyel alanlarda çalışmaya uygun dahili EMC filtreli, Birbirinden bağımsız güç ve kontrol modülleri ile tam güvenlik ve yedeklenebilirlik, Parametreleri Compact Flash hafıza kartında depolayarak, kopyalayabilme ve yedekleyebilme olanağı. Modüler ve Esnek Tasarım Modüler yapı ile yedekleme ve servis kolaylığı, Geniş opsiyonel aksesuar seçeneği ile ihtiyaca göre çözümler tasarlama,. IP20 den IP54 e koruma sınıfları, Hava veya su soğutma seçenekleri, FAN ve POMPA Sektöründe Motor Hız Kontrol Sistemleri İle Enerji Tasarrufu Günümüzde en temel problemlerden biri haline gelen enerji sıkıntısı ile iki konu büyük önem kazanmıştır; 1. Enerji üretimi ve maliyeti, 2. Mevcut kaynakların daha verimli kullanımı ve enerji tasarrufu. Nasıl yeni bir enerji üretim tesisi kurmak için belli bir ilk yatırım maliyeti söz konusu ise, enerji tasarrufu yapmak üzere bir tesisi revize etmek de belli bir yatırım işidir. Ancak burada göz önüne alınması gereken tek parametre mevcut sistemin revizyonu için gerekli ilk yatırım maliyeti olmamalıdır. Sistemin modernizasyonu sonrası enerji kullanım maliyeti düşüyorsa, bunun ne kadar süre içerisinde yatırım maliyetini amorti edeceği hesabı akıllıca yapılmalıdır. Gerçekten de ilk yatırım maliyeti kayda değer gibi 11

20 görünen birçok modernizasyon işlemi, kısa süre içerisinde işletme maliyetlerindeki düşüşten dolayı aslında bedavadır ve hatta üzerine kar dahi bırakacaktır! kullanıldığında şebekeden çekilen güç arasındaki fark net bir şekilde görülmektedir ve direkt olarak enerji tasarrufu hesabının bir parametresidir. Fan ve pompa yükü değişken moment yüküdür Bu konsept dahilinde en çarpıcı örneklerden birisi de fan & pompa uygulamalarında AC Motor Hız Kontrol Cihazları kullanımıdır. Konvansiyonel sistemler arasında, örneğin bir fan uygulamasında, çoğu zaman bir sistem parametresinin kontrolü istenir, basınç ya da debi gibi. Klasik yöntemlerde yapılacak iş; bir motoru şebekeden beslemek ve fanı nominal hızında tahrik etmektir. Basıncın ya da debinin ayarlanması için hava akış yoluna konacak bir panjur, bir damper, bir by-pass dönüşü vb. akışa karşı direnç gösteren (ya da bir kısım akışkanı hiç iş yapmadan kaynağına döndüren) bir elemanın açıklık-kapalılık oranını değiştirerek kontrol yapılmaya çalışılır. Bu sistemde hemen göze çarpan nokta sisteme direnç ekleyerek (ya da fazlası basılmış suyu/üflenmiş havayı geri döndürerek) kontrol yapılmaya çalışılıyor olmasıdır. Konuya daha detaylı girebilmek için akışkan içinde hareket eden cisimlerin tipik hız/moment karakteristiğini incelemek gereklidir. Fan & pompa yükleri tipik değişken moment yükleridir ve hızın karesiyle orantılı yükün moment talebi vardır: M ~ w2 Güç ise hız ile momentin çarpımıdır: P = M x w P: Güç (Watt) M: Moment (Nm) W: Hız (rad/s) Konvansiyel sistemlerde hız sabittir çünkü tahrik elemanı olarak kullanılan AC asenkron motor sabit frekansla, şebeke frekansı ile, beslenmektedir ve hızı yük değişimlerinden etkilenen kayma faktörü de ihmal edilirse sabit düşünülür. Debiyi düşürmek için panjur, klepe, by-pass vb. kullanılan konvansiyonel sistemler yerine direkt fanın veya pompanın devrini düşürerek kontrol yapmak, bu yük karakteristiği de düşünüldüğünde göz ardı edilemez bir enerji tasarrufu konusunu gündeme getirmektedir. Bunun için basit bir örnek düşünelim ve havalar biraz daha soğuduğu için soğuk hava üfleyen fanın devrini yarıya indirmek gerektiğini varsayalım. Hız 0.5 kat düşer ise karesel orantıdan dolayı moment 0.25 katına iner. Hız ile momentin çarpımı ise gücü verir demiştik; şebekeden çekilecek güç de 0.5 x 0.25 = % 12.5 sine inecektir. 100 W lık fanın yarı devrinde neredeyse şebekeden çektiği gücün 12.5 W lara düşeceğini hesaplamış bulunuyoruz. Elbette ki sistem verimi, kayıplar vb. etkenlerden dolayı bu değer tam olarak % 12.5 olmayabilir ancak tam devirdeki % 100 kapasite gücüne göre de göz ardı edilemeyecek boyutlarda enerji tasarrufu sinyallerini net olarak verir. Aşağıda bir fanın çıkış kontrollü olarak (panjur, damper vb.) çalıştırılması ile fanın hız kontrol cihazı kullanarak devir ayarı yöntemiyle proses değişkeninin kontrolü arasındaki fark grafiksel olarak gösterilmiştir. Örneğin % 50 debiyi fan çıkışının bir panjur ile kapatılması halinde şebekeden çekilen güç ile hız kontrol cihazı 12

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Altı Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması

Altı Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması Volume 3 Number 01 pp. 13-163 ISSN: 1309-8 www.berjournal.com Altı Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması Zümrüt Ecevit Satıa Koray Gülayb Özet: Son yıllarda dünyadaki birçok lider kuruluşun

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı