Visual Basic ilk açıldığında görülen New Project penceresi Visual Basic ile neler yapılabileceğinin bir özeti gibidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Visual Basic ilk açıldığında görülen New Project penceresi Visual Basic ile neler yapılabileceğinin bir özeti gibidir."

Transkript

1 BÖLÜM 4 4.VISUAL BASIC İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 4-1 VISUAL BASIC İLE YAZILIM GELİŞTİRME Visual Basic ilk açıldığında görülen New Project penceresi Visual Basic ile neler yapılabileceğinin bir özeti gibidir. Standart EXE: Normal bir uygulama yazılımı geliştirmek için kullanılır. Buna örnek olarak, bir kütüphane otomasyonu sistemi, adres etiket programı gibi yazılımlar verilebilir. ActiveX EXE: Başka programların kendi verilerine erişebilmesine olanak tanıyan programlar geliştirmek için kullanılır. Bu programlar işlem dışı sunucular olarak da adlandırılırlar, çünkü bu programların kendi işlem kesimleri vardır. Activex EXE programlar kendi işlevlerinden yararlanan programlardan ayrı bir program olarak çalışırlar. ActiveX DLL: Başka programlar tarafından kullanılabilen fonksiyon ve yordam kümelerini içeren kütüphanelerdir. DLL dosyaları işlem içi sunucular olarak da adlandırılırlar. ActiveX DLL dosyalar kendi işlevlerinden yararlanan programlarla aynı bellek alanında işlem görürler. ActiveX EXE programlardaki gibi ayrı bir program olarak çalıştırılmazlar. ActiveX Control: Bir programa eklemek için kullanıcının ihtiyaç duyduğu kontrol nesnelerini kendisinin tasarlayıp gerçekleştirmesi için kullanılır. Visual Basic programlama sisteminde iki tür kontrol nesnesi bulunur. Bunlar içsel kontrol nesneleri ve ActiveX kontrol nesneleridir. İçsel kontrol nesneleri Visual Basic açıldığında araç kutusunda görülen nesnelerdir. ActiveX control nesneleri araç kutusuna eklenebilen kullanıcıya özel kontrol nesneleridir. ActiveX Document DLL: Web sayfalarında kullanılmak üzere doküman hazırlamak için kullanılır. Bu dokümanlar bir web browser kullanılarak gösterildiğinde içerdiği işlevlerin yer aldığı bir kütüphaneye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu işlevler ActiveX Document DLL kütüphanelerinde bulunur. Bu kütüphanelerdeki işlevler işlevi kullanan dokümanla aynı bellek alanında çalıştığı için bunlar işlem içi bileşenlerdir. 48

2 ActiveX Document EXE: ActiveX Document DLL ile aynıdır. Farklı olan kesim, içerdiği işlevlerin işlem dışı olarak çalışmasıdır. İşlem içi bileşenler daha hızlı çalışma özelliğine sahiptir. ADD IN: Visual Basic ortamına bazı işlemlerin otomatikleştirilmesi için eklenebilen bir bileşen yaratmak için kullanılır. VB Application Wizard: Programın bir kısmını otomatik olarak üretmek için kullanılan bir bileşendir. Bir çok seçeneği sayesinde programın kullanıcı arabiriminin çoğunu otomatik olarak üretir. Visual Basic ile yapılabilecekler kısaca yukarıda belirtildiği gibidir. Bir uygulama geliştirirken önce geliştirilecek olan uygulamanın bunlardan hangisi ile yapılabileceğine bakmak gerekir. Uygulama yazılımları genellikle Standart EXE türündedir. Şimdi Visual Basic ile Uygulama Yazılımı geliştirmeyi, kullanıcı arayüzü tasarımını, kod yazmayı, girilen verilerin doğruluğunu kontrol etmeyi ve hataları ele almayı tekrar gözden geçirmek için bir örnek tanımlayalım. Örnek: Wordpad programına benzeyen fakat çoklu doküman arayüzüne sahip bir metin yazma programı gerçekleştirelim KULLANICI ARAYÜZÜ GERÇEKLEŞTİRİMİ Yeni bir proje yaratın ve Project menüsünden bir MDI form ekleyin. MDI form kullanmak bize birden fazla dosyayı aynı anda açabilmeyi sağlayacak. MDI formu programın temel penceresi, diğer formlar da açılan dosyaların gösterildiği pencereler olacaktır. Burada dosyaların gösterildiği formlardan sadece biri yaratılacak, diğerleri kodun içinden gerektikçe yaratılacaktır. Formların isimlerini ve Caption özelliklerini şu şekilde değiştirin: 49

3 Bileşen Özellik Değer MDIForm Name frmana Caption MetinYaz Form1 Name frmdok Caption isimsiz MDIChild True FrmDok üzerine bir metin kutusu yerleştirin: Bileşen Özellik Değer TextBox Name txtdok Text Multiline True ScrollBars 2-vertical Başlangıç olarak aşağıdaki kodu frmana formunun kod kesimine ekleyin: Option Explicit Dim frmmetin As New frmdok Private Sub MDIForm_Load() frmmetin.show Startup Object: frmana Project Name: metinyaz Programı çalıştırdığınızda aşağıdaki ekran görüntüsü çıkacaktır. 50

4 Şekil 4.1. Metinyaz-ilk çalıştırma Formların icon özelliklerini aşağıdaki gibi düzeltin: frmana: note03.ico frmdok note07.ico Bir formun icon özelliği formun köşesinde yer alan simgeyi belirler. Çalışma esnasında gerekli olabilecek form sayısı önceden belli olmadığı için yeni dokümanlar için çalışma esnasında form yaratmak gerekir. Bunun için yukarıdaki kodu frmana formundan silip yerine aşağıdaki kodu ekleyin. Option Explicit Private Sub MDIForm_Load() FormEkle Private Function FormEkle() As Form Set FormEkle = New frmdok FormEkle.Show vbmodeless End Function 51

5 Böylece istenilen sayıda form eklemek mümkün hale geldi. Bir form eklemek için FormEkle fonksiyonunu çağırmak yeterlidir. Program çalıştırılıp metin penceresi büyütüldüğünde içindeki metin kutusunun birlikte büyümediği görülür. Metin kutusunun da form ile beraber büyümesini sağlamak için formun Resize olayına aşağıdaki kodu yazmak gerekir. Private Sub Form_Resize() Me.txtDok.Top = 0 Me.txtDok.Left = 0 Me.txtDok.Width = Me.ScaleWidth Me.txtDok.Height = Me.ScaleHeight Program çalıştığında ekranı ortalaması ve belirli bir büyüklükte çıkması için aşağıdaki kodu MDIForm_Load olay yordamının başına ekleyin. Me.Height = Screen.Height * 0.75 Me.Width = Screen.Width * 0.75 Me.Move (Screen.Height - Me.Height) / 2, _(Screen.Width - Me.Width) / 2 Şimdi program çalıştırıldığında daha güzel bir ekran görünümüne sahip olduğu görülecektir MENÜ EKLEME, DOSYA MENÜSÜ Programın genel iskeletini oluşturduktan sonra, biraz işlerlik kazandıralım. Bunun için önce bir menü eklemek gerekir. Menüler kullanım kolaylığı açısından program geliştirirken sık başvurulan öğelerdir. Aşağıdaki menüyü frmana formuna ekleyin. 52

6 Eklenecek Menüler: Dosya (mnudosya) &Yeni (mnuyeni) Ctrl+Y &Aç (mnuac) Ctrl+A &Kapat (mnukapat) Gri - (mnudosyaciz1) Kayde&t (mnukaydet) Gri Ye&ni Adla Kaydet (mnuyeniad) Ctrl+N Gri - (mnudosyaciz2) Yazdirma Aya&ri (mnuyayar) Ya&zdir (mnuyazdir) Ctrl+Z Gri - (mnudosyaciz3) Cikis (mnudosyacikis) Düzen (mnuduzen) &Kes (mnukes) Ctrl+X Gri K&opyala (mnukopyala) Ctrl+C Gri &Yapistir (mnuyapistir) Ctrl+V Gri &Sil (mnusil) Del Gri - (mnuduzenciz1) &Tümünü Seç (mnutumunusec) Gri Zaman/&Tarih (mnutarih) F5 Gri Yardim (mnuyardim) MetinYaz Hakkinda (mnumetinyazh) Dosya menüsü için aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin. Public Sub MenuGunle() Dim bulundu As Boolean Dim i As Integer For i = 0 To Forms.Count

7 If Forms(i).Name = "frmdok" Then If Forms(i).kapat = False Thenbulundu = True Exit For Next i mnukapat.enabled = bulundu mnukaydet.enabled = bulundu mnuyeniad.enabled = bulundu mnuyazdir.enabled = bulundu Private Sub mnucikis_click() Unload Me Private Sub mnukapat_click() Unload frmana.activeform Private Sub mnuyeni_click() Form Ekle 54

8 Burada MenuGunle yordamı menülerin gri yapılmasını veya aktif hale getirilmesini sağlar. Bunun için önce açık döküman olup olmadığını kontrol eder. Eğer dokümanlardan en az bir tane varsa ve kapatılmak üzere değilse açık dokümanların bulunduğunu menü elemanlarını aktif hale getirerek belirler. Menüyü geçerli kılmak ve dokümanların değişip değişmediğini kontrol etmek dolayısıyla kapatma işleminin yapılabileceğine karar vermek için için aşağıdaki kodu frmdok formuna ekleyin. Dim degisti As Boolean Public kapat As Boolean Private Sub Form_Load() frmana.menugunle Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) If degisti Then Select Case MsgBox(Me.Caption & " 'deki metin degisti" _ & vbcr & vbcr & " degisiklikler kaydedilsin mi", _ vbexclamation Or vbyesnocancel, frmana.caption) Case vbyes 'kaydetme işlemleri Case vbno 'kapatma işlemine devam et Case vbcancel Cancel = True End Select kapat = Not Cancel frmana.menugunle 55

9 Private Sub txtdok_change() degisti = True Burada form kapatılırken dokümanın değişip değişmediği kontrol edilir. Eğer değişiklik varsa kapatılmasına izin vermek için onay istenir. Bu işlem bir mesaj kutusu aracılığıyla yapılır DÜZEN MENÜSÜ, YARDIM MENÜSÜ VE PENCERE MENÜSÜ Düzen menüsündeki öğeleri aktif hale getirmek veya gri yapmak için MenuGunle fonksiyonuna aşağıdaki kod eklenmelidir. mnutumunusec.enabled = bulundu mnutarih.enabled = bulundu If bulundu = False Then mnukopyala.enabled = False mnukes.enabled = False mnusil.enabled = False mnuyapistir.enabled = False Else If frmana.activeform.txtdok.sellength > 0 Then mnukopyala.enabled = True mnukes.enabled = True mnusil.enabled = True Else mnukopyala.enabled = False 56

10 mnukes.enabled = False mnusil.enabled = False If Clipboard.GetFormat(vbCFText) Then mnuyapistir.enabled = True Else mnuyapistir.enabled = True Daha sonra frmdok formunun aşağıdaki olay yordamlarından MenuGunle yordamı çağrılmalıdır. Private Sub Form_Activate() FrmAna.MenuGunle Private Sub txtdok_keyup(keycode As Integer, Shift As Integer) FrmAna.MenuGunle Private Sub txtdok_mouseup(button As Integer, Shift As Integer, _ X As Single, Y As Single) FrmAna.MenuGunle 57

11 FrmDok için menu gunleme işlemi Form_Load olay yordamından kaldırılmalıdır. Menü elemanlarını işler hale getirmek için aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin Private Sub mnukes_click() Clipboard.SetText frmana.activeform.txtdok.seltext Sil MenuGunle Private Sub mnukopyala_click() Clipboard.SetText frmana.activeform.txtdok.seltext MenuGunle Private Sub mnuyapistir_click() Dim metin As String Dim clipboardmetni As String Dim selstart As Long If Clipboard.GetFormat(vbCFText) Then If frmana.activeform.txtdok.sellength > 0 Then Sil metin = frmana.activeform.txtdok.text selstart = frmana.activeform.txtdok.selstart clipboardmetni = Clipboard.GetText frmana.activeform.txtdok.text = Left(metin, selstart) & _ clipboardmetni & Right(metin, Len(metin) - selstart) frmana.activeform.txtdok.selstart = selstart 58

12 Else MenuGunle Private Sub mnusil_click() Sil MenuGunle Private Sub mnutumunusec_click() frmana.activeform.txtdok.selstart = 0 frmana.activeform.txtdok.sellength = _ Len(frmAna.ActiveForm.txtDok.Text) MenuGunle Private Sub mnutarih_click() Dim metin As String Dim selstart As Long If frmana.activeform.txtdok.sellength > 0 Then Sil metin = frmana.activeform.txtdok.text selstart = frmana.activeform.txtdok.selstart frmana.activeform.txtdok.text = Left(metin, selstart) & _ Now & Right(metin, Len(metin) - selstart) frmana.activeform.txtdok.selstart = selstart 59

13 MenuGunle Yardım menüsündeki MetinYaz Hakkında seçeneği için de aşağıdaki formu yaratın. Bu formu gostermek için ilgili menü seçeneğine aşağıdaki kodu ekleyin. Private Sub mnumetinyazh_click() frmmetinyazh.show vbmodal Şimdi frmana formuna aşağıda belirtildiği gibi bir pencere menüsü ekleyin. Pencere (mnupencere) WindowList Yer&lestir (mnuyerlestir) &Yatay Yerlestir (mnuyatay) &Dikey Yerlestir (mnudikey) Dü&zenle (mnuduzenle) 60

14 Bu menü oğeleri için aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin. Private Sub mnuyerlestir_click() frmana.arrange vbcascade Private Sub mnudikey_click() frmana.arrange vbtilevertical Private Sub mnuyatay_click() frmana.arrange vbtilehorizontal Private Sub mnuduzenle_click() frmana.arrange vbarrangeicons 4-2 NESNEYE YÖNELİK YAKLAŞIM Bu noktaya kadar MetinYazma programının kullanıcı arayüzü tamamlanmış bulunmaktadır. Programın etkinliğini artırmak için Nesneye Yönelik bir yaklaşım kullanmak daha doğru olacaktır. Programın şu andaki haline bakılırsa doküman pencerelerini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Programı Nesneye Yönelik yaklaşımla yeniden yazacak olursak, önce bir döküman sınıfı yaratmak gerekecektir. Adımları sırayla yazacak olursak: 2.1 Dokümanlar için dokkume adlı bir küme (Collection) yaratın. Bunun için frmana formunun başına aşağıdaki kodu ekleyin. Public dokkume As New Collection Public kumeindeksi As Integer 61

15 Bu kümeyi yok etmek için ise frmana formunun MDIForm_Terminate olay yordamına aşağodaki satırı ekleyin. 2.2 Programa yeni bir sınıf ekleyip adını clsdok olarak değiştirin. Bu sınıfın kod kesimine aşağıdaki kodu ekleyin Private mtndegisti As Boolean Public kapat As Boolean Public dokisim As String Set dokkume = Nothing Public dokform As frmdok 2.3 clsdok sınıfı için degisti adlı bir Property yaratıp aşağıdaki kodu ekleyin. Public Property Get degisti() As Variant degisti = mtndegisti End Property Public Property Let degisti(byval vnewvalue As Variant) mtndegisti = vnewvalue If mtndegisti Then If Right(dokForm.Caption, 2) <> " *" Then dokform.caption = dokisim & " *" Else If Right(dokForm.Caption, 2) = " *" Then dokform.caption = dokisim End Property 62

16 2.4 FrmDok formundaki degisti ve kapat değişken tanımlarını kaldırın ve yerine aşağıdaki kodu yazın. Public objdok as new clsdok Dim kumeno As Integer Private Sub Form_Load() frmana.dokkume.add objdok, CStr(frmAna.kumeIndeksi) kumeno = frmana.kumeindeksi frmana.kumeindeksi = frmana.kumeindeksi + 1 Me.Caption = Me.Caption & CStr(frmAna.kumeIndeksi) Set objdok.dokform = Me objdok.dokisim = Me.Caption 2.5 Daha sonra degisti ve kapat değişkenlerine yapılan tüm erişimleri objdok.degisti veya objdok.kapat olarak değiştirin. 2.6 frmdok formunun Form_Unload olay yordamının sonuna aşağıdaki kodu ekleyin: If Cancel = False Then frmana.dokkume.remove CStr(kumeNo) Set objdok = Nothing 2.7 Doküman içinde bir metni aramak için frmana formunda Duzen menüsüne aşağıdaki menü seçeneğini ekleyin. DuzenCiz2) &Bul (mnubul) Ctrl+B Gri 63

17 Daha sonra bu seçeneğin aktif veya gri yapılmasını denetlemek için frmana formundaki MenuGunle yordamının Düzen menüsü için yapılan işlemler kısmına aşağıdaki satırı ekleyin. mnubul = bulundu Arama işlemi için aşağıdaki elemanları içeren ve görünüşü verilmiş olan formu hazırlayın. Bileşen Özellik Değer Form Name frmbul Borderstyle 3-Fixed Dialog ControlBox False Label Name lblbul TextBox Name txtbul CommandButton Name cmdbul Default True CommandButton Name cmdiptal Cancel True Bu formu göstermek için frmana formundaki mnubul_click olay yordamına aşağıdaki satırı ekleyin. frmbul.show vbmodal Ayrıca frmbul formuna aşağıdaki kodu ekleyin. Private Sub cmdbul_click() Dim dokobj As clsdok Dim sonuc As Integer For Each dokobj In frmana.dokkume 64

18 sonuc = InStr(dokObj.dokForm.txtDok.Text, txtbul.text) If sonuc > 0 Then dokobj.dokform.zorder dokobj.dokform.txtdok.selstart = sonuc - 1 dokobj.dokform.txtdok.sellength = Len(txtBul.Text) Exit For Next dokobj Unload Me Private Sub cmdiptal_click() Unload Me 4-3 MİCROSOFT COMMON DİALOG CONTROL NESNELERİNİN KULLANILMASI, ARAÇ ÇUBUĞU VE GERİ KALAN MENÜ OĞELERİ. Bu kısımda Dosya menüsünde eksik kalmış olan doküman açma ve kaydetme işlemleri, Duzen menüsüne eklenecek olan Font ve Renk seçenekleri ile bir araç çubuğu MetinYaz programına dahil edilecektir. Şimdi yapılacak işlemleri adımlar halinde gerçekleştirelim. 3.1 frmdok doküman formundaki metin kutusunu RICHTEXTBOX ile değiştirin. Bunu yapmaktaki amaç, metin kutusunun getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Eklenen RICHTEXTBOX metin kutusunun aşağıda belirtilen özelliklerini belirtildiği gibi değiştirin. 65

19 Name txtdok Apperance 0-Flat BorderStyle 0-No Border 3.2 frmana formuna bir CommonDialog nesnesi yerleştirin. 3.3 Dosya menüsünün Aç seçeneği için aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin. Private Sub mnuac_click() Dim Cancel As Boolean On Error GoTo hata Cancel = False CommonDialog1.Filter = "Metin dosyalari *.txt " & _ "Tum dosyalar *.* Rich Text dosyalari *.rtf" CommonDialog1.CancelError = True CommonDialog1.Flags = cdlofnhidereadonly Or _ cdlofnfilemustexist CommonDialog1.ShowOpen If Not Cancel Then If UCase(Right(CommonDialog1.filename, 3) )= "RTF" Then frmana.activeform.txtdok.loadfile _ CommonDialog1.filename, rtfrtf Else frmana.activeform.txtdok.loadfile _ 66

20 CommonDialog1.filename, rtftext frmana.activeform.txtdok.dokisim = _ CommonDialog1.filename frmana.activeform.txtdok.degisti = False Exit Sub hata: Select Case Err.Number Case cdlcancel: Cancel = True Case rtfinvalidfileformat: Cancel = MsgBox("Dosya açma hatasi", vbexclamation _ Or vbokonly, "Dosya Açma") Resume Next End Select Burada önce windows un dosya açma diyalog kutusu kullanılarak bir dosya adı belirleniyor, belirlenen dosya türüne göre RICHTEXTBOX nesnesinin bir metodu olan LOADFILE kullanılarak dosya içeriği metin kutusuna yazılır. 3.4 Dosya menüsünün Kaydet seçeneği için aşağıdaki kodu ekleyin. Private Sub mnukaydet_click() With frmana.activeform 67

21 If.objDok.dokIsim = "isimsiz" Then mnuyeniad_click Else If UCase(Right(.objDok.dokIsim, 3)) = "RTF" Then.txtDok.SaveFile.objDok.dokIsim, rtfrtf Else.txtDok.SaveFile.objDok.dokIsim, rtftext.objdok.degisti = False End With Burada eğer doküman yeni yazılmış bir doküman ise bir isim verileceğinden Yeni Adla Kaydet menü seçeneği çağrılmaktadır. 3.5 Dosya menüsünün Yeni Adla Kaydet menü seçeneği için aşağıdaki kodu ekleyin. Private Sub mnuyeniad_click() Dim Cancel As Boolean On Error GoTo hata Cancel = False CommonDialog1.DefaultExt = ".rtf" CommonDialog1.Filter = "Metin dosyalari *.txt " & _ "Tum dosyalar *.* Rich Text dosyalari *.rtf" 68

22 CommonDialog1.CancelError = True CommonDialog1.Flags = cdlofnhidereadonly Or _ cdlofnoverwriteprompt CommonDialog1.ShowSave If Not Cancel Then If UCase(Right(CommonDialog1.filename, 3)) = "RTF" Then frmana.activeform.txtdok.savefile _ CommonDialog1.filename, rtfrtf Else frmana.activeform.txtdok.savefile _ CommonDialog1.filename, rtftext frmana.activeform.objdok.dokisim = _ CommonDialog1.filename frmana.activeform.objdok.degisti = False Exit Sub hata: If Err.Number = cdlcancel Then Cancel = True Resume Next 69

23 3.6 Düzen menüsüne aşağıdaki menü seçeneklerini ekleyin. - (mnuduzenciz3) &Font (mnufont) &Renk (mnurenk) Daha sonra bu seçeneklerin aktif veya gri yapılmasını denetlemek için frmana formundaki MenuGunle yordamının Düzen menüsü için yapılan işlemler kısmına aşağıdaki satırları ekleyin. mnufont = bulundu mnurenk = bulundu 3.7 Düzen menüsü Font ve Renk seçenekleri için aşağıdaki kodu ekleyin. Private Sub mnufont_click() On Error GoTo fonthata CommonDialog1.Flags = cdlcfboth Or cdlcfeffects CommonDialog1.ShowFont With frmana.activeform.txtdok.selfontname = CommonDialog1.FontName.SelFontSize = CommonDialog1.FontSize.SelBold = CommonDialog1.FontBold.SelItalic = CommonDialog1.FontItalic.SelStrikeThru = CommonDialog1.FontStrikethru.SelUnderline = CommonDialog1.FontUnderline.SelColor = CommonDialog1.Color End With 70

24 fonthata: Private Sub mnurenk_click() On Error GoTo renkhata CommonDialog1.Flags = cdlccfullopen CommonDialog1.ShowColor frmana.activeform.txtdok.selcolor = CommonDialog1.Color renkhata: 3.8 frmana formuna bir araç çubuğu (ToolBar) ve bir ImageList ekleyin. ImageListresim listesine aşağıda görülen resimleri GRAPHICS\BITMAPS\TLBR_95 dizini içinden ekleyin ve sırasıyla araç çubuğuna yerleştirin. Yukarıda belirtilen araç çubuğu düğmelerinin anahtar (Key) değerlerini sırasıyla Yeni, Ac ve Kaydet olarak değiştirin. Kaydet düğmesini aktif hale getirmek veya gri yapmak için aşağıdaki satırı MenuGunle yordamının dosya menüsü ile ilgili kısmına ekleyin. Toolbar1.Buttons( Kaydet ).Enabled = bulundu Daha sonra aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin. Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Dugme As Button) Select Case Dugme.Key Case "Yeni": mnuyeni_click Case "Ac": mnuac_click 71

25 Case "Kaydet": mnukaydet_click End Select 3.9 frmana formuna bir Durum Çubuğu (StatusBar) ekleyin. Bu durum çubuğuna aşağıda belirtilen özelliklere sahip 7 tane kesim ekleyin. Index Key Alignment Style Bevel AutoSize 1 Metin 0 - Left 0 - Text 1 - Inset 1 - Spring 2 Caps 1 - Center 1 - CAPS 1 - Inset 2 - Content 3 NumLock 1 - Center 2 - NUM LOCK 1-Inset 2 - Content 4 Ins 1 - Center 3 - INS 1 - Inset 2 - Content 5 Scroll 1 - Center 4 - SCROLL 1 - Inset 2 - Content 6 Time 1 - Center 7 Date 1 Center 5 - Time 1 - Inset 2 - Content 6 - Date 1 - Inset 2 - Content Aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin. Public Sub SatirNo() Dim sno As Integer With frmana.activeform.txtdok If.selStart > 0 Then 72

26 sno =.GetLineFromChar(.selStart) frmana.statusbar1.panels("metin").text = "SATIR: " _ & CStr(sNo + 1) End With Daha sonra bu yordamı frmdok formunun aşağıdaki yordamlarından çağırın. Private Sub Form_Activate() frmana.menugunle frmana.satirno Private Sub txtdok_selchange() frmana.satirno Bunlara ek olarak aşağıdaki satırı frmdok formunun Form_Unload yordamının sonundaki If koşul deyiminin içine de satır numarasını temizlemek için aşağıdaki satırı yazın. frmana.statusbar1.panels("metin").text = "" YAZDIRMA AYARLARI VE YAZDIRMA Programın eksik kalan kısmı yazdığımız metnin yazıcıdan çıkarılmasıdır. Şimdi programın bu kısmını adımlar halinde gerçekleştirelim Dosya menüsü Yazdırma Ayarı seçeneği için aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin. 73

27 Private Sub mnuyayar_click() CommonDialog1.Flags = cdlpdprintsetup CommonDialog1.PrinterDefault = True CommonDialog1.ShowPrinter Dosya Menüsünün Yazdır seçeneği için aşağıdaki kodu frmana formuna ekleyin. Private Sub mnuyazdir_click() Dim cancel As Boolean Dim kopya As Integer On Error GoTo yazhata cancel = False CommonDialog1.CancelError = True CommonDialog1.PrinterDefault = True CommonDialog1.Copies = 1 CommonDialog1.ShowPrinter If cancel = False Then For kopya = 1 To CommonDialog1.Copies Printer.Print frmana.activeform.txtdok.text Printer.EndDoc Next kopya 74

28 Exit Sub yazhata: If Err.Number = cdlcancel Then cancel = True Resume Next Programın çalışır haldeki son durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 75

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak.

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. MT 373 Visual Basic Programlama Laboratuvar Uygulamaları-1 Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. a) İki adet ondalıklı sayı tanımlaması yapınız

Detaylı

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1.

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1. Uygulamalar 4 IsMissing (Değişken) Visual Basic te fonksiyon veya alt programlara giriş parametresi olarak Optional deyimi kullanılırsa o parametre kullanılmadan da o fonksiyon çağrılabilir. IsMissing

Detaylı

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu UYGULAMALAR Uygulama 1:Komut butonu, metin kutusu ve liste kutusu kullanarak bir program oluşturacağız. Programda, bir metin kutusuna girilen sayılardan pozitif olanlar bir listeye, negatif olanlar başka

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ PENCERELERİ. 1-Sadece kullanıcıya mesaj vermek için kullanılır.

BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ PENCERELERİ. 1-Sadece kullanıcıya mesaj vermek için kullanılır. 73 6.BÖLÜM BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ PENCERELERİ 6.1. MSGBOX(Mesaj Kutuları) Bütün Windows uyumlu programlarda kullanıcıya program akışı sırasında bilgi vermek ve onaylamak için diyalog kutuları içinde mesaj

Detaylı

7) Çoklu Formlar. Şekil7.1. Araç kutusundaki Add Form butonuna basarak projeye yeni bir form ekleyiniz.

7) Çoklu Formlar. Şekil7.1. Araç kutusundaki Add Form butonuna basarak projeye yeni bir form ekleyiniz. 7) Çoklu Formlar Şimdiye kadar yarattığınız tüm projeler tek bir form tarafından işletilmektedir. Farklı amaca yönelik bilgiler için farklı pencereler kullanırsanız projelerinizin daha profesyonel olabileceğinin

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BİL 1007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BİL 1007 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: BİL 007 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

Bu uygulama, MSGBOX fonksiyonun ve Form nesnesinin QueryUnload olayının kullanımı ile ilgili bir uygulamadır.

Bu uygulama, MSGBOX fonksiyonun ve Form nesnesinin QueryUnload olayının kullanımı ile ilgili bir uygulamadır. MSGBOX ve QueryUnload Olayı Uygulaması Uygulama Bu uygulama, MSGBOX fonksiyonun ve Form nesnesinin QueryUnload olayının kullanımı ile ilgili bir uygulamadır. Msgbox Deyimi ve Fonksiyonu MsgBox deyimi,

Detaylı

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI Eğitimin Konusu : Makro Excel Eğitim Tarihi : 04-05-10-11-12 Mayıs 2017 Eğitim Hedef Kitlesi : Excel kulllanıcıları arasında pratiklik ve hız kazanmış, Excel fonksiyonları, Veri Analizi araçlarını kullanma

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

BÖLÜM 6 6. VERİ ERİŞİM NESNELERİNİN KULLANIMI 6.1. GİRİŞ

BÖLÜM 6 6. VERİ ERİŞİM NESNELERİNİN KULLANIMI 6.1. GİRİŞ BÖLÜM 6 6. VERİ ERİŞİM NESNELERİNİN KULLANIMI 6.1. GİRİŞ Bu bölümde Microsoft Jet veritabanı motoru ve onun programlama modeli olan DAO (Data Access Objects Veri Erişim Nesneleri) konu edilecektir. Bunun

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2016-2017 Bahar Dönemi Class Yapısı ve Form 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama) İnsan ırkının ortak özelliklerini

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

Visual Basic. Dosya İşlemleri

Visual Basic. Dosya İşlemleri Microsoft Visual Studio Visual Basic Dosya İşlemleri Visual Basic te dosya okuma, ilgili dosyaya yazma işlemleri için Imports System.IO kütüphanesi kullanılmaktadır. İlk önce bu kütüphane aktif edilmelidir.

Detaylı

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği INPUTBOX KULLANIMI InputBox komutu, Basic programlama dilinde program algoritması içinde ekran aracışığı ile bir sorgu yönlendirerek, kullanıcının bilgi girmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu komutun

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı

Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı 2013 2014 Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU Laboratuvar Sorumluları: M. Zahid YILDIRIM İÇİNDEKİLER Deney 1: Visual Studio ve C++'a Giriş Uygulamaları...

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa.

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa. KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU Kaynak : www.veppa.com Hakkında EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Timer İle arka plan renk değişimi

Timer İle arka plan renk değişimi Microsoft Visual Studio Visual Basic Timer İle arka plan renk değişimi Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 1000 'milisaniye

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları CheckBox Onay Kutusu, kullanıcının mantıksal bir ifade hakkında seçim yapmasına imkân verir. Kullanıcıya seçenekler sunmayı sağlar. Birçok seçenek seçilebilir. CheckBox Özellikleri Özellik Değer Tipi Açıklama

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI TABLOLARIN OLUŞTURULMASI Programda beş temel dosya üzerinde çalışılmiştır. Bunlar aşağıdaki resimde görülen Malzeme, Personel,

Detaylı

Form Nesnesi. Şekil 1. SDI Form. Şekil 2. MDI Form ve alt (Child) formlar

Form Nesnesi. Şekil 1. SDI Form. Şekil 2. MDI Form ve alt (Child) formlar Form Nesnesi Form nesnesi, uygulamaların kullanıcı ara yüzünü oluşturulmasına zemin hazırlayan nesnedir. Form nesnesi MDI (Multiple Documents Interface) ve SDI (Single Document Interface) olmak üzere iki

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ

GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ GİRİŞ Bilgi ve veriler bilgisayarın veri girişi için kullanılan donanım birimleriyle bilgisayara aktarılabilir. Elbette veri girişinin yapılabilmesi için söz konusu

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVERDA NESNELERE DAVRANIŞ EKLEME Dreamweaver da fare hareket olaylı, animasyonlu görüntüler oluşturmak istenildiğinde hazır scriptler anlamına gelen Davranışlar(behaviors) kullanılmaktadır. Yukarıdaki

Detaylı

1. BELGE İŞLEMLERİ. Şekil 1.2: Open Office ilk açıldığında gelen ekran

1. BELGE İŞLEMLERİ. Şekil 1.2: Open Office ilk açıldığında gelen ekran 1.1. Arayüz 1. BELGE İŞLEMLERİ Open Office içerisinde hesap tablosu programının arayüzünü inceleyelim. Şekil 1.1:Sunum programını çalıştırma Sunum programını çalıştırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebiliriz.windows

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

Window Script Host. Message Box Kullanımı. Pupup(Acilir)Message Kullanımı. Arslan ACAR www.andabilgi.com www.arslanacar.com

Window Script Host. Message Box Kullanımı. Pupup(Acilir)Message Kullanımı. Arslan ACAR www.andabilgi.com www.arslanacar.com Message Box Kullanımı Dim MsgBaslik Dim MsgIcerik MsgBaslik="Mesaj Başlığı" MsgIcerik="Mesaj içeriği" MsgBox MsgIcerik, 64, MsgBaslik 'Mesaj kutusundaki simge için kod değerleri: '16(Hata) '64(Dikkat)

Detaylı

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI Visual basic kodları yazılırken, yapılması istenen işlerin yanı sıra sistem ile ilgili bazı işlerin yapılması da (klasör oluşturma silme,

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

BM 102 Bilgisayar Programlama II. Windows Form Application

BM 102 Bilgisayar Programlama II. Windows Form Application BM 102 Bilgisayar Programlama II Windows Form Application Uygulama 1 İki TextBox girilien sayıların toplamı. Uygulama 1 Windows Form Uygulaması projesi açma Forma iki TextBox ile bir Label ekleme Forma

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2014-2015 Bahar Dönemi CLASS YAPISI 1 Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ KENDİ FONKSİYONUMUZU YAZALIM

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ KENDİ FONKSİYONUMUZU YAZALIM Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ KENDİ FONKSİYONUMUZU YAZALIM Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan bilgilerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: VISUAL BASIC E İLK ADIM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: VISUAL BASIC E İLK ADIM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: VISUAL BASIC E İLK ADIM 1.1 Visual Basic Hakkında... 14 Visual Basic Nedir?...14 Grafiksel Arabirim...15 Nesne ve Olay kavramı...15 1.2 Çalışma Alanı... 16 Proje Seçimi...16 Çalışma

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997-2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION düğmeleri, Muhtelif seçeneklerin olduğu ve bu alternatif seçeneklerden birisinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılan nesnelerdir. Daire şeklindeki bu option

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Android projesi oluşturabilir, Android projesini çalıştırabilir, Android projesi genel yapısını açıklayabilir, Activity kavramını açıklayabilir,

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message)

Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message) Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message) Pencere, hareket ve mesaj, VB ile Windows uygulaması geliştirmek için bu üç temel anahtar kavramı bilmek yeterli olacaktır.

Detaylı

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY C# Form Uygulamaları C# da yeni bir uygulama açmak için File>New>Project seçilir. Daha sonra açılan pencerede

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir.

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programlama Programlama Yaklaşımları Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programda belirtilen işlem dizisi

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

OTOBÜS İŞLETMESİ OTOMASYONU. Otobüs işletmesi Otomasyonu hazırlanırken takip edilen Yazılım Geliştirme Süreçleri yukarıda gösterilmiştir.

OTOBÜS İŞLETMESİ OTOMASYONU. Otobüs işletmesi Otomasyonu hazırlanırken takip edilen Yazılım Geliştirme Süreçleri yukarıda gösterilmiştir. YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ PLANLAMA ÇÖZÜMLEME TASARIM GERÇEKLEŞTİRME BAKIM OTOBÜS İŞLETMESİ OTOMASYONU Proje Konusu : Yazılım Otobüs işletmeleri için Bilgi işlem ihtiyacını giderebilmek amacıyla hazırlandı.

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI Kamil Gökhan ÜNLÜER Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇONKUR DENİZLİ 2002 UYGULAMA 1 Klavyenin tuşlarının her

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 GUI Nesneleri ve Visual Studio IDE Kullanımı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

De iflken = InputBox Görüntülenecek Metin Bafllık. InputBox tan gelecek cevap, bir de iflkene aktarılmalıdır. End Sub B R SAYI TUT

De iflken = InputBox Görüntülenecek Metin Bafllık. InputBox tan gelecek cevap, bir de iflkene aktarılmalıdır. End Sub B R SAYI TUT Bilgi Girifli InputBox fonksiyonu: Program sırasında, kullanıcının klavyeden bilgi girifli yapmasını sa layan fonksiyondur. Girilen bilgi, bir de iflkene aktarılmalıdır. Afla ıda InputBox fonksiyonunun

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

Bolum 9. Konu Başlıkları

Bolum 9. Konu Başlıkları Bolum 9 Konu Başlıkları 1.Grafik Arayüz Tasarımı//Pencere Araçları(Widgets) Label Button Enrty Checkbutton Toplevel Listbox Menu Text Bitmap Herhangi bir pencere üzerinde bulunan düğmeler,etiketler,sağa-sola,yukarı-aşağı

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı