T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi Tarihi : 22/01/2009 Sayısı : 2009 / 1 Ekleri : 5

2 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I ŞEKİLLER LİSTESİ...IV TABLOLAR LİSTESİ...V KISALTMALAR...VI GİRİŞ...1 ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER...1 I- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KONUSU VE DAYANAĞI...1 II- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KAPSAM VE YÖNTEMİ...1 BİRİNCİ BÖLÜM...4 TEKNOLOJİ EDİNME VE İNOVASYON...4 I- TEKNOLOJİ EDİNME...5 A. TEKNOLOJİ TRANSFERİ...6 B. TEKNOLOJİ ÜRETİMİ...7 II- TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN FİNANSMANI...12 A. DOĞRUDAN DESTEKLER...13 B. DOLAYLI DESTEKLER...28 İKİNCİ BÖLÜM...30 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR)...30 I- TEKNOPARKLARIN TANIMI VE AMACI...30 II- TARİHSEL GELİŞİM...32 III- TEKNOPARKLARIN FAYDALARI...33 A. SANAYİYE KATKILARI...34 B. ÜNİVERSİTELERE KATKILARI...35 C. GENEL EKONOMİYE VE BÖLGELERE KATKILARI...35 IV- TEKNOPARK MODELLERİ VE ORGANİZASYON...36 A. TEKNOPARK MODELLERİ...36 B. TEKNOPARKLARDA BÜYÜME MODELLERİ...38 C. TEKNOPARKLARDA ODAKLANMA...39 D. TEKNOPARKLARDA ORGANİZASYON YAPISI...40 V- KÜMELENME...46 VI- DÜNYADA TEKNOPARKLAR...48 A. İSTATİSTİK BİLGİLER...49 B. ULUSLARARASI TEKNOPARK KURULUŞLARI...58 C. ÜLKE UYGULAMALARI...61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ I. TEKNOLOJİK GELİŞİMİN TARİHSEL SEYRİ A. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM B. CUMHURİYET DÖNEMİ II- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KURULUŞLARI...110

3 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu II A. TÜBİTAK B. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI C. SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ D. KOSGEB E. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT) F. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) G. TOBB H. TÜBİSAD İ. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ III- TEKNOLOJİ VE TEKNOPARK ALGISI ARAŞTIRMASI A. ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ B. TEKNOPARKLARIN BİLİNİRLİĞİ C. TÜRKİYE NİN TEKNOLOJİK DÜZEY ALGISI D. TEKNOPARKLARIN KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ IV- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARI A. AR-GE İSTATİSTİK KILAVUZLARI B. DÜNYA İNOVASYON İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE NİN DURUMU C. AR-GE HARCAMALARININ GSYİH İÇİNDEKİ PAYI D. AR-GE HARCAMALARININ DAĞILIMI E. AR-GE PERSONEL SAYISI F. AR-GE İSTATİSTİKLERİNDE VERGİSEL TEŞVİKLERİN DURUMU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU UYGULAMALARI I- TANIMLAR VE DÜZENLEMELER A. TANIMLAR B SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İCMALİ II- BÖLGENİN KURULUŞ SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ III- TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER A. YÖNETİCİ ŞİRKETLERE SAĞLANAN TEŞVİKLER B. GİRİŞİMCİ FİRMALARA SAĞLANAN TEŞVİKLER C. ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER IV- TÜRKİYE DE KURULU BULUNAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ V- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN YAPISAL ANALİZİ A. BÖLGELERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI B. YÖNETİCİ ŞİRKETLER C. GİRİŞİMCİ FİRMALAR D. PROJELER E. YÖNETİCİ ŞİRKETLERLE GİRİŞİMCİ FİRMALARIN İLİŞKİLERİ VI- İLGİLİ BAKANLIĞIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI A. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNİN KURULUŞU İLE İLGİLİ YETKİLER B. İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ YETKİLER C. YÖNETİCİ ŞİRKETİN KURULUŞU İLE İLGİLİ YETKİLER D. DENETİM YETKİSİ E. MALİ DESTEKLERLE İLGİLİ YETKİLER VII SAYILI KANUN A. KAVRAMLAR B. KANUNLA GETİRİLEN TEŞVİK UNSURLARI C. UYGULAMA VE DENETİM ESASLARI D SAYILI KANUN İLE MUKAYESESİ...214

4 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu III BEŞİNCİ BÖLÜM SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I- BÖLGE KURULUŞ AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR A. ARAZİ TAHSİS VE KULLANIMINA İLİŞKİN SORUNLAR B. RUHSAT VE İZİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR C. BÖLGELERDE İNŞA EDİLEN BİNALARIN MÜLKİYET SORUNU D. DEĞERLENDİRME KURULU KARARLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR II- FİNANSMAN SORUNLARI A. ALTYAPININ FİNANSMANI SORUNLARI B. GİRİŞİMCİ FİRMALARIN FİNANSMAN SORUNLARI III- ORGANİZASYON SORUNLARI A. BAKANLIK BÜNYESİNDEKİ YÖNETİM SORUNLARI B. YÖNETİCİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YAPI ZAYIFLIĞI C. AKADEMİSYENLERİN ŞİRKET KURMASINA İLİŞKİN SORUNLAR D. BİLGİ PAYLAŞIMI VE İLETİŞİM EKSİKLİĞİ IV- VERGİSEL TEŞVİKLERE İLİŞKİN SORUNLAR A. İSTİSNALARDA SÜRE KISITI B. BÖLGE DIŞI FAALİYETLERE İSTİSNA TANINMAMASI C. İSTİSNA VE MUAFİYETLERE İLİŞKİN KAPSAM VE TANIMLAMA SORUNLARI V. TEKNOPARK MODELİNE İLİŞKİN SORUNLAR A. ODAKLANMA VE MODEL SORUNU B. BÜROKRASİ SORUNU C. İKİLİ YAPILAR SORUNU VI. KAMU YÖNETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR A. KURUMLAR ARASINDA AMAÇ BİRLİĞİNİN OLMAMASI B. YEREL YÖNETİMLERİN İLGİSİZLİĞİ C. REKABETİ BOZUCU KAMUSAL YAPILANMALAR VII- MALİ DESTEK SİSTEMİNE İLİŞKİN SORUNLAR VIII- TEKNOLOJİ GELİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER A. PROJE ÜRETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR B. ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ SORUNLAR IX- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SORUNLAR X SAYILI KANUNA UYARSIZLIKLAR SONUÇ KAYNAKÇA...255

5 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu IV ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1-Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı (www.tubitak.gov.tr). 12 Şekil 2- Teknoparkların İsimleri ile Yaptıkları İşlerin Uygunluğu (IASP, 2007: 9). 32 Şekil 3-Teknoparklar ve Teknoloji Taransfer Ofisleri (IASP, 2007: 15) 41 Şekil 4-Teknoloji Transfer Ofislerinin Fonksiyonları 43 Şekil 5- Dünyadaki Teknoparkların Kuruluş Dönemleri (IASP, 2007: 6). 49 Şekil 6-Teknoparkların Şehirlere Uzaklıkları 50 Şekil 7-Teknoparkların Üniversitelerle Bağlantılı Olarak Yerleşimi (IASP, 2007: 13). 50 Şekil 8-Teknoparklar Açısından Üniversitelerin Önemi (IASP, 2007: 17). 51 Şekil 9-Teknoparklar Açısından Kurumların Önem Sıralaması (IASP, 2007: 19). 51 Şekil 10-Dünya Çapında Teknoparklardaki Kiracı Sayıları (IASP, 2007: 26). 52 Şekil 11-Teknoparkların Bütçe Tutarları (IASP, 2007: 28). 53 Şekil 12-Teknoparkların Önemli Gelir Kaynakları (IASP, 2007: 29). 53 Şekil 13-Teknoparkların Mülkiyet Yapısı (IASP, 2007: 31). 54 Şekil 14-Teknopark Yönetim Kurullarında Temsil Oranları (IASP, 2007: 34). 55 Şekil 15-Teknoparklarda Vergilendirme (IASP, 2007: 38). 55 Şekil 16-Dünyada Teknoparklara Sağlanan Kamu Destekleri (IASP, 2007: 39). 56 Şekil 17-Dünyada Teknoparkların Destek Aldığı Aşamalar (IASP, 2007: 40). 56 Şekil 18-Dünyadaki Teknoparklarda İnkübasyon Faaliyetleri (IASP, 2007: 58). 57 Şekil 19-IASP Üye Sayısının Gelişimi 58 Şekil 20-IASP Üyelerinin Dağılımı 58 Şekil 21-Singapur Teknoloji Koridoru (One-North Projesi) 61 Şekil 22-Singapur Bilim Parkında Yer Alan Firmaların Sektörel Dağılımı 65 Şekil 23-Singapur Teknoparkta Yer Alan Firmaların Tabi Oldukları Ülkelere Göre Dağılımı (Chong, 12). 66 Şekil 24-Bir Eko Sistem Olarak Singapur Bilim Parkı (Chong, 17). 66 Şekil 25-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması 113 Şekil 26-Teknoparkın Ne Demek Olduğunu Bilenlerin İllere Göre Dağılımı 122 Şekil 27-Kendi İlinde En Çok Bilinen Teknoparklar 123 Şekil 28-Türkiye nin Teknolojide Yoğunlaşması Gereken Alanlar 123 Şekil 29-Ar-Ge Harcamalarının Dağılımı 134 Şekil 30-Onbin Kişiye Düşen Ar-Ge Personeli Sayısı (TÜİK, 2007) 135 Şekil 31-1 Dolar Ar-Ge İçin Sağlanan Vergi Desteği OranLARı (OECD: OUtlook, 2008) 136 Şekil 32-Bakanlık Bütçesinden Yönetici Şirketlere Aktarılan Paylar 165 Şekil 33-Türkiye de Teknoparkların Kuruluş Yılları 180 Şekil 34-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ortam Şeması 182 Şekil 35-Faaliyette Olan Yönetici Şirketlerin Sermaye Tutarları 188 Şekil 36-Yönetici Şirketlerin Hissedarlık Yapısı 189 Şekil 37-Kira Gelirlerinin Toplam Gelirler İçindeki Payı ( ) 197 Şekil 38-Teknopark Yönetici Şirketlerinin İdari Yapılanması 198 Şekil 39-Teknoparklardaki Girişimci Firmaların Hukuki Statülerine Göre Ayrımı 198 Şekil 40-Akademisyenler Tarafından Kurulan ve Ortak Olunan Firmalar 199 Şekil 41-Türkiye de Teknopark Firmalarının Yöneldiği Sektörler 200 Şekil 42-Teknoparklarda Çalışan Personel Sayıları 201 Şekil 43-Firmaların Personel Sayıları Bakımandan Büyüklükleri 202 Şekil 44-Teknoparklardan Yapılan İhracat 202 Şekil 45-Teknoparklardaki Projelerin Yöneldiği Alanlar 204 Şekil 46-Teknoparklarda Yürütülen Projelerin Tamamlanma Süreleri 205

6 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu V TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-Teknoparklardaki Firmaların TÜBİTAK tan Aldıkları Destekler (YTL) 24 Tablo 2-Teknopark Firmalarının KOSGEB ten Aldıkları Destekler (YTL) 25 Tablo 3-Teknopark Firmalarının TTGV den Aldıkları Destekler (YTL) 27 Tablo 4- Dünya da Teknoparkların On Yıllık Dönemlerle Kuruluş Seyri (IASP, 2007: 7) 49 Tablo 5-Teknoparkların Gelişimini Etkileyen Faktörler (IASP, 2007) 57 Tablo 6- Finlandiya Technopolis Plc. Firmasının Hissedarlık Yapısı 72 Tablo 7-AB 7.Çerçeve Programı, Özel Program Bütçesi 103 Tablo yılı Avrupa İnovasyon Skor Tahtası 2007 İçin Seçilmiş İndikatörler 130 Tablo 9- Türkiye nin Uluslararası Rekabet İndekslerindeki Sıralaması 132 Tablo 10- Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (TÜİK, 2007). 133 Tablo 11-Yıllar İtibariyle Ar-Ge Harcamaları (www.tubitak.gov.tr, BTYK sunumu) 134 Tablo 12-Ar-Ge Harcamalarını Finanse Edenler 135 Tablo 13-Bakanlık Bütçesinden Yönetici Şirketlere Aktarılan Ödenekler 163 Tablo 14-Faaliyette Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 179 Tablo 15-Yönetici Şirketini Kurduğu Halde Faaliyete Başlamamış Olan Bölgeler 179 Tablo 16-Yönetici Şirketini Kuramamış Olan Bölgeler 179 Tablo 17-Bölgelerin Kullandıkları Açık ve Kapalı Alanlar 181 Tablo 18-Yönetici Şirketlerdeki Yerel Yönetimlerin Sermaye Payları 192 Tablo 19-TGB lerin Gelir ve Gider Durumları ( ) 196 Tablo 20-Bölgelerde M 2 Kira Bedelleri 197 Tablo 21-Teknoparklarda Çalışan Ar-Ge Personelinin Mesleki Dağılımı 201 Tablo 22-Girişimci Firmalar Tarafından Yürütülen Projelerin Amaçları 203 Tablo 23-Projelerin Sektörel Dağılımı 203

7 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu VI KISALTMALAR AB ABIGEM ATG AURP BCI BAE BİT BTGUU BTİK BTP DEİK EICTA EIS EOSB EPO EUROSTAT FMH FP GCI Genel Müdürlük GOSB ILO INNOTECH ITRI KGF OAM OCS Avrupa Birliği AB İş Geliştirme Merkezi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme (AB Mevzuatı) Association of University Research Parks (Üniversite Araştırma Parkları Birliği) Business Competitiveness Index (İş Rekabet İndeksi) Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Hakkında Uzmanlar Grubu Bilim ve Teknolojiye Ayrılan İnsan Kaynakları Bilim ve Teknoloji Parkı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayicileri Derneği European Innovation Scoreboard (Avrupa İnovasyon Skor Tahtası) Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Patent Ofisi Avrupa Komisyonu İstatistik Bürosu Fikri Mülkiyet Hakları Frame Work (Çerçeve Program) Growth Competitiveness Index (Büyüme Rekabet İndeksi) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Tranfer Ofisi Macaristan Bilim ve Teknoloji Parkı Tayvan Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (Industrial Technology Research Institute) Kredi Garanti Fonu Ortak Araştırma Merkezi Office of The Chief Scientist (Baş Bilim Adamı Ofisi-İsrail) OTC Office of Technology Commercialization (Teknoloji Ticarileştirme Ofisi ) RG RS TAGEM TGB TGBK TGBUY TÖD TTO TÜBİSAD TZE USPTO Resmi Gazete Risk Sermayesi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Teknoloji Ödemeleri Dengesi Teknoloji Transfer Ofisi Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Tam Zamana Eşdeğer Amerika Patent Ofisi

8 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 1 GİRİŞ ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER I- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KONUSU VE DAYANAĞI Araştırma ve İncelemenin konusu; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneri geliştirilmesidir. Araştırma ve inceleme, Cumhurbaşkanlığı Yüce Katının talimatları uyarınca Devlet Denetleme Kurulunun tarih ve 388 sayılı Kararına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. II- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KAPSAM VE YÖNTEMİ Devlet Denetleme Kurulu nun tarih ve 388 sayılı kararında araştırma ve incelemenin kapsamını esas itibariyle; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulamalarının denetimi ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneri geliştirilmesi oluşturmaktadır. Ancak ilgili kurum, kuruluş ve firmalar üzerinde yapılan denetimin sonuçları ayrı bir rapor halinde sunulacağından, denetim ile ilgili hususlara bu raporda değinilmemiş ve raporun konusu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneri geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede çalışma aşağıdaki kapsamda yürütülmüştür: tarihinde kabul edilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun uygulanmasından kaynaklanan sorunların araştırma ve incelemenin yapıldığı dönem itibariyle; Bölge Yönetici Şirketleri ve bölgede faaliyet gösteren girişimci firmalar açısından tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 2-Anılan Kanuna tabi olarak kurulan ve faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketlerinin denetimi ile sermaye yapıları, finansman kaynakları ve faaliyetlerinin analizi, 3-Bölgelerde faaliyet gösteren girişimci firmaların, 4691 sayılı Kanun dışındaki mevzuat ve uygulamalar nedeni ile karşılaştıkları sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin üretilmesi, 4-Ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak için, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bakımından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi.

9 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 2 Gerek dünyada gerekse ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzeri yapılar dışında, Ar-Ge ve yenilikçilik konularında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Rapora konu olan çalışmada, Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki bütün faaliyetler kapsama dâhil edilmemiş, konu 4691 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümleri gereğince kurulmuş olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın bilimsel araştırma konusunda ihtisas kurumu olan TÜBİTAK ile ilgili kısmı, sadece 4691 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ve anılan kurumun %96 oranında hissedarı olduğu Marmara Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin iş ve işlemleri ile sınırlı tutulmuştur. Bununla birlikte, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren ve TÜBİTAK desteği almış olan firmaların bu desteklerle ilgili sorunları üzerinde de durulmuştur. KOSGEB ve bu kuruluşun sorumluluğunda faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) çalışmanın kapsamı dışındadır. Bununla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bünyesinde faaliyette bulunan TEKMER ile ilgili sorunlara da değinilmiştir. Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Sağlık Bakanlığı nın Araştırma Hastaneleri, Tıp Fakültelerinde yapılan araştırma faaliyetleri ile diğer bakanlıkların araştırma birimlerinin faaliyetleri incelemeye dâhil edilmemiştir. Çalışma aşağıdaki süreçleri içermektedir: Literatür Taraması Türkiye ve Dünyada konuyla ilgili eserler incelenmiş, mevzuat taranmış ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. İstatistikî Veri Toplama Çalışmamız için gerekli olan istatistikî bilgiler, öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir. Ancak alınan bilgilerin yetersiz kalması ve zaman zaman hatalı olması nedeniyle, uzmanlarımız tarafından gerek yönetici şirketlerin gerekse Ar-Ge ve yenilikçi firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki bütün faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri kapsayacak şekilde oluşturulan istatistikî bilgi formları 2008 Temmuz ayı içerisinde elektronik ortamda yönetici şirketlere gönderilmiş ve güncel bilgilere göre doldurulmaları istenilmiştir. Söz konusu formlar, Kurulumuza ancak Ekim ayında ulaşmaya başlamış ve bu süreç Aralık ayının 3. Haftasına kadar devam etmiştir. Gönderilen bilgiler üzerinde yapılan veri güvenirlik testleri, formlardaki kimi bilgilerin birbirleriyle çeliştiğini ve güvenirliğin orta/zayıf olduğunu göstermiştir. Bunun üzerine uzmanlarımız teknopark yöneticileri ile ikili görüşmeler yapmak ve farklı analiz yöntemleri kullanmak suretiyle, 927 girişimci firma, 3080 Ar-Ge ve

10 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 3 inovasyon projesi ile on binden fazla personel hakkındaki bilgilerin doğruluğunu temin etme yoluna gitmişlerdir. Yönetici şirketlerin kurumsal zayıflığı yanında girişimci firmaların denetlenme korkusunun yol açtığı bu gecikme, raporun planlanan tarihte bitmesini de engellemiştir (Ek:1). Teknopark Algılama Araştırması Sanayide Teknopark Algısı, Bilinirlik Oranları, Algılanan Fayda, Bölgesel Farklılıklar konularının ortaya konulabilmesi için sekiz il ve 405 sanayi kuruluşunu kapsayan saha çalışması yapılmıştır (Ek:2). Yerinde İnceleme Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ndeki dosyaların tetkiklerini müteakiben; faaliyette olan bütün Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile faaliyette olmayan Bölgelerin tamamına yakınında inceleme ve denetim ziyaretleri yapılmıştır. Diğer Ülkelerdeki Teknoparklar Hakkında Bilgi Dış Ticaret Müsteşarlığı nın katkıları alınarak, Ticaret Müşavirlikleri kanalıyla, yabancı ülkelerdeki bazı teknoparklarla ilgili güncel bilgiler toplanmış ve raporun ilgili bölümüne dercedilmiştir. Atölye Çalışması Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara da, TOBB Türkiye Sektör Meclislerinden Teknoloji ve Teknoparklar Meclisi üyeleri, ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu atölye çalışması yapılmış ve müzakere edilen konular raporlanmıştır. (EK:3) Analiz ve Raporlama Elde edilen bütün veriler analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Çalışma Ekibi Araştırma ve İnceleme, Kurulumuzun tarih ve 388 sayılı Kararı uyarınca Üyeler İsmail Hakkı SAYIN ve Mehmet İLHAN tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar sırasında, 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun 5. maddesi uyarınca görevlendirilen Sayıştay Uzman Denetçileri Mehmet ALTINTAŞ ve Zekeriya TÜYSÜZ ile Kurulumuz Uzmanı Mustafa Veysi GÜZEL in katkıları alınmıştır.

11 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 4 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİ EDİNME VE İNOVASYON Son yüzyılda Teknoloji, emek, sermaye, toprak ve girişimcilik olarak sıralanan geleneksel üretim faktörleri yanında yerini almış, bununla da kalmayıp diğer üretim faktörlerinin önem ve önceliğini azaltmıştır. Emek gücünün yerine makine ve robotlar, beyin gücünün yerine bilgisayarlar geçmeye başlamış, verimlilik artışı ve topraksız tarım uygulamaları toprağın kıymetini göreceli olarak azaltmıştır. Bir asır öncesinde insanların hayal bile edemedikleri şeyleri mümkün kılan teknoloji, bugün devletlerin uğruna mücadele verdikleri bir güç haline gelmiştir. Evrensel refahtan daha fazla pay alma arzusu, ülkelerin birbirlerine karşı üstünlük sağlama mücadelesinin temel dinamiğini oluşturmuştur. Üstünlük mücadelesinde teknolojik üstünlüğün önemli bir belirleyiciliğe sahip olduğunu tarihsel deneyim yeterince göstermekteydi, ancak 1. ve 2. Dünya Savaşları bu gerçeği çok net bir şekilde bir kez daha göz önüne sermiş oldu. Bu savaşlar, ülkeleri daha yoğun bir şekilde teknoloji geliştirmeye sevk etmiştir. İkinci Dünya Savaşı belirtilerinin gözükmeye başladığı sıralarda, teknoloji gelişiminin daha verimli olacak şekilde sistematik bir yapıya kavuşturulmasına yönelik fikirler kendini göstermeye başlamış ve savaşın hemen ardından bu fikirler hızla uygulamaya konulmuştu. Akla gelen en iyi yol, bilimsel bilgi ile pratiğe dönük çalışmaları bir araya getirmekti. Bilimsel bilgi alanındaki yeniliklerin pratiğe aktarılması, diğer bir ifadeyle bilgi merkezleri ile sanayi merkezlerinin işbirliği sayesinde daha yeni ve ileri teknoloji elde etmek mümkün olabilecekti. Yeni teknolojiler üretmek için gerekli olan bilginin elde edilebileceği en iyi adres üniversitelerdi. Üniversitelerde üretilen teorik bilginin etkin bir şekilde sanayi kuruluşlarına aktarılması sağlanabilirse, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi de mümkün olabilecek ve böylece, daha ucuz, daha kolay ve daha kullanışlı ürünler elde edilebilecekti. Üniversitelerdeki teorik bilginin sanayi ile buluşturulması için en iyi yol, üniversitelerle sanayi kuruluşlarının irtibat içinde olabileceği fiziki mekânlar oluşturmaktı. Bu doğrultuda, üniversitelerle sanayi kuruluşlarının iç içe olduğu yeni alanlar tasarlandı ve böylece teknoparklar ortaya çıkmış oldu. Çok basit gibi görülebilecek olan üzenginin icadı bile, savaşlarda önemli bir üstünlük nedeni olmuştur.

12 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 5 Aslında bu yol, tarihsel bir kopuşun yeniden bir araya getirilmesi arayışıydı. Kopuşun özeti şuydu: Bir maddeyi, ilk defa malzemeye dönüştürme uğraşı; maddeyi ve onun üzerinde kullanılacağı olguyu tanıma; maddeyi, belli bir sonucu daha kolay elde etmeye en uygun hale getirecek yöntemi belirleme (metodoloji) ve bu yöntemi kullanarak onu malzemeye dönüştürme şeklinde üç temel unsurun da bir arada yürütüldüğü bir faaliyetti. Zamanla, tanıma ve yöntem belirleme faaliyetlerinin müesseseleşmiş bir yapıya dönüşmesi (bilim kurumlarının ortaya çıkması) metodoloji ve uygulamanın birbirinden ayrılmasına neden oldu. Bu süreçte, her iki faaliyet alanı da kısmen birbirine ait unsurlar barındırmakla birlikte, bu iki faaliyet alanının bir araya getirilmesi yönünde bilinçli ve sistematik bir proje, tarih boyunca ortaya konmamıştı. Dolayısıyla teknopark, bilgi ile uygulama arasındaki tarihsel kopuşun giderilmesi yönünde ilk ciddi proje idi. Teknolojik ilerlemenin, üstünlük sağlamak ve küresel refahtan daha fazla pay almak yanında, toplam refah düzeyini yükseltme işlevi gördüğü de anlaşılmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde, birim zamanda, daha az üretim faktörü kullanarak ve dolayısıyla çevreyi daha az kirleterek, daha fazla, daha kaliteli ve daha ucuz mal ve hizmet üretilmeye başlanmıştır. Böylece, son yılların en öncelikli konularından birisi olan doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlanmıştır. Yakın zamanlara kadar sadece zenginlerin elde edebildiği birçok mal ve hizmet, günümüzde düşük gelirli kesimler tarafından da kolaylıkla erişebilir hale gelmiştir. Fakir aile fertleri bile, televizyon, buzdolabı, bilgisayar, mobil telefon ve bilişim teknolojilerini kullanabilmektedirler. Teknolojinin bu katkısı, klasik iktisat teorisinin kabul ettiği üretim faktörlerine, teknolojinin de, üretimi ve ürün kalitesini arttıran bir faktör olarak eklenmesine neden olmuştur. Bütün bunlar, teknoparkları, ülkelerin öncelikli politikaları arasına sokmuştur. Teknopark modeli bazı ülkelerde başarılı bir şekilde uygulanmakta iken bazılarında ise aynı başarı sağlanamamıştır. Ülkemizde 2001 yılında yasal altyapıya kavuşturulan teknoparkların dünyadaki benzerleri, iyi uygulama örnekleri, başarı öyküleri ve başarının önündeki engellerin tespiti ile sorunlara çözüm önerileri getirme amacını güden bu çalışma, ülkemizin teknolojik altyaısının güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. I- TEKNOLOJİ EDİNME Sanayinin gelişmesinin en temel gereklerinden biri ileri teknolojiye sahip olmaktır. Teknoloji iki yolla elde edilebilmektedir: -Teknoloji transferi (yatay yol) -Teknoloji Üretimi (dikey yol) (Şimşek, 1988: 6-7).

13 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 6 A. TEKNOLOJİ TRANSFERİ Teknoloji transferi; yeni bir üretim biriminin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ve gelişmekte olan ülkelerde kıt bulunan veya hiç olmayan teknik bilgilerin transferi olarak tanımlanmaktadır (Şimşek, 1988: 19). Teknoloji transferi, alıcılar ve satıcılar açısından farklı nedenlere dayanmaktadır. 1. Alıcılar Açısından: Teknoloji üretimi çok zor ve pahalı bir iştir. Buna karşın teknolojiye ihtiyaç duyan ülkeler genellikle kalkınma çabası içindedirler ve teknoloji üretimi için yeterli kaynaklardan yoksundurlar. Bu ülkeler kalkınma hamlelerinde ihtiyaç duyulan teknolojiyi teknoloji transferi yolu ile edinmeyi tercih ederler. 2. Satıcılar Açısından: Satıcıların temel amacı kâr elde etmektir. Bu amaç, hem doğrudan teknoloji satışı hem de ürün satışı yoluyla gerçekleştirilebilir. Ürün satışlarının arttırılması, bazen o ürünle ilgili teknolojinin de satışına bağlı olabilir. Bunlardan başka, eski teknolojileri satmak da teknoloji satan ülkeler için kârlı bir iştir. Yarı mâmul mal satışlarını arttırmak için de (lisans, know-how ve patent satışı) teknoloji satışları olabilmektedir (Şimşek, 1988: 20-3). Teknoloji transferinde farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Kullanılan belli başlı yöntemler şunlardır: - Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları - Yatırım Malları İthâli - Ortak Yatırım (Joint-Venture) - Anahtar Teslim Projeler - Sınaî İşbirliği Anlaşmaları - Teknik Yardım Programları (Uzman ve danışman getirilmesi, eğitim, eğitim için araçgereç getirilmesi) - Yabancı Uzman İstihdamı ve Yerli Personel Eğitimi - Dokümantasyon, Fuarlar, Sergiler ve Konferanslar - Taklit veya kopya - Lisans anlaşmaları (Patent, Know-how ve ticari markalar satın alınması). Ülkeler, yeni teknolojiye sahip olabilmek için farklı yollara başvurmaktadırlar. Bazı ülkeler bu amaçla, teknoloji transfer ofisleri kurmuşlardır. ABD de Maryland Üniversitesi nde 1986 da kurulan Teknoloji Ticarileştirme Ofisi (Office of Technology Commercialization-OTC) bu ofislerin ilkleri arasında yer almaktadır. İsviçre de, Bern ve Zürih Üniversiteleri tarafından 1999 da kurulmuş olan Unitectra adındaki teknoloji transfer ofisi de başarılı bir örnek olarak gösterilmektedir (Elçi, 136).

14 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 7 Teknoloji transferinde ülkelerin diasporaları da önemli rol üstlenebilmektedir. Hindistan ve Kore gibi ülkeler, diasporalarından yararlanarak teknoloji transferi gerçekleştirmektedirler. ABD deki Hint diasporası, ABD de kurdukları şirketlerin şubelerini Hindistan da açarak, yeni teknolojilerin ülkelerine transfer edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler (Elçi, 136). B. TEKNOLOJİ ÜRETİMİ Teknolojiye sahip olmanın diğer yolu, teknoloji üretmektir. Teknoloji üretimi, Araştırma- Geliştirme (Research&Development-R&D) ve inovasyon (innovation) ile gerçekleştirilmektedir. 1- Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), OECD Frascati Kılavuzu nda; İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar (OECD, 2006: 30) olarak tanımlanmıştır. Frascati Kılavuzu nda, Ar-Ge teriminin üç faaliyeti kapsadığı ifade edilmektedir. Bunlar; temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirmedir. Temel araştırma; görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Uygulamalı araştırma; yeni bilgi elde etmek amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel geliştirme; Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. (OECD, 2006: 77-8). Kılavuzda Ar-Ge kavramının hem Ar-Ge birimlerindeki düzenli Ar-Ge yi, hem de diğer birimlerdeki düzenli olmayan ya da ara sıra yapılan Ar-Ge faaliyetlerini kapsadığı ifade edilmektedir (OECD, 2006: 30). Frascati Kılavuzuna göre, bilimsel ve teknolojik temele dayanan bazı faaliyetler, Ar-Ge ile ilgili olsa da Ar-Ge ölçümleri dışında tutulmalıdır. Bu faaliyetler dört başlık altında ele alınmıştır. (1) Eğitim ve öğretim (Üniversitelerde doktora seviyesindeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar mümkün olduğunca Ar-Ge nin bir parçası olarak hesaba katılmalıdır).

15 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 8 (2) İlgili diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetler: Bilimsel ve teknik bilgi hizmetleri, genel amaçlar doğrultusunda veri toplama, test ve standardizasyon, fizibilite (yapılabilirlik) çalışmaları, uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, patent ve lisans çalışmaları, politikalarla ilgili araştırmalar ve rutin yazılım geliştirme faaliyetleri, sadece veya öncelikle bir Ar-Ge projesi amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirildikleri durumlar haricinde, Ar-Ge kapsamı dışında tutulmalıdır. (3) Diğer sınaî faaliyetler: Bunlar, diğer yenilik faaliyetler ve üretim ve üretimle ilgili teknik faaliyetler olarak belirtilmiştir. (4) Yönetim ve diğer destek faaliyetleri: Sadece Ar-Ge yi finanse eden faaliyetler ve dolaylı destekleyici faaliyetler dir. Ar-Ge yi, ilgili diğer faaliyetlerden ayırabilmek için gözetilecek temel ölçütün, Ar-Ge nin içerisinde görülebilir bir yenilik unsurunun bulunması ve bilimsel ve/veya teknolojik belirsizliklerin giderilmesi olduğu belirtilmiştir (OECD, 2006:30-3). Araştırma, herhangi bir konuda yeni bir bilgi elde etmeye yönelik bilimsel bir faaliyettir. Geliştirme ise, mevcut bilgi, yöntem veya teknolojiyi, yeni elde edilen bilgi doğrultusunda daha ileriye götürmekdir. 2- İnovasyon (Innovation) Latince innovatus kelimesinden gelen innovation, her türlü konuda ortaya çıkan yeni ve farklı bir durumu ifade etmektedir. Webster sözlüğünde; yeni ve farklı bir sonuç olarak tanımlanan innovation kelimesi Türkçe ye inovasyon olarak yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelimeye; yenileşim karşılığı verilmiştir. Yenileşim, yenilik veya yenileştirme gibi karşılıklar, kelimenin anlamını ifade etmede yeterli görülmemektedir. Çünkü inovasyon kelimesi, bir değer meydana getiren yeniliği ifade eder, oysa her yenilik için aynı şey söz konusu değildir. Yenilik; yeni ve yararlı bir ürünün oluşturulması ve pazara sunulması ile ilgili bilginin kullanılmasını kapsayan süreç (Barutçugil, 1981: 12). olarak tanımlanmaktadır. Oslo Kılavuzunda ise yenilik; yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır (OECD, 2002: 50). Teknolojinin, uygulandığı işin daha kısa zamanda yapılmasına imkân tanıması halinde bu durum, teknolojik gelişme olarak değerlendirilmektedir (Yücel, 2006).

16 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 9 İnovasyonun özü; başarılı olması halinde, yeni ekonomik değer yaratacak olan, yeni ürün veya üretim yöntemlerinin piyasaya getirilme sürecidir (OECD, 2007: 65). ARAŞTIRMA BULUŞ YENİLİK Yenilik, buluş, teknik, teknoloji ve bilim kavramları arasında ayrım yapılmaktadır. Buna göre buluş; bir araştırmanın ürünüdür; yenilik ise, buluşu izler ve bir geliştirme çalışmasının ulaştığı son noktayı ifade eder. Teknoloji; endüstriyel yeteneklere ilişkin bilgi birikimidir; teknik ise, kullanılan bir üretim yönteminin ifadesidir. Teknolojik değişme, bilgide bir ilerleme; teknikte değişme ise, gerçekte kullanılan malzeme, makine, ürünler ve örgütlenmenin niteliğinde bir değişikliktir. Bilim ile teknoloji arasındaki fark ise şu şekilde ifade edilmektedir: Bilim, doğa ile ilgili tüm sistematik ve kesin bilgileri kapsarken teknoloji yalnızca endüstriyel yeteneklerle ilgili uygulamaya dönük bilgidir (Barutçugil, 1981: 13). İnovasyon ile buluş arasında da ayrım yapılmaktadır. Buna göre inovasyon, yeni bir şey icat etmek değil (yeni icatlardan yararlanılabilir) değer oluşturma yollarını keşfetmeyi hedefler. Yani inovasyon, ekonomik getirisi olacak şekilde yeni bir şey yapmaktır (Elçi, 17). İnovasyon ve buluş ayrımındaki temel faktörün, ekonomik değer üretimi olduğu söylenebilir. Bu ayrım; elektrikli süpürge örneği ile izah edilmektedir. Buna göre, elektrikli süpürgenin icadı ile ticari ürün haline getirilmesi farklı şeylerdir. Elektrikli süpürge, J. Murray Spengler tarafından icat edilmiş, fakat onun inovasyona dönüştürülmesi ise W.H. Hoover adlı kişi tarafından ticari bir meta haline getirilmesi ile olmuştur (Elçi, 19). Bu ayrım, bilimsel araştırmalar ile iktisadi/ticari faaliyetler, yani bilgi ile uygulama arasındaki ilişkisinin zorunluluğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu ilişkideki, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, pazarlama ve satış süreçlerinde, her bir aşamanın diğeri ile geri beslemelerinin, sinyaller ve talepler şeklinde bir etkileşim içinde bulunduğu dinamik bir süreç söz konusudur. Bu süreçte Ar-Ge, inovasyonu destekleyen önemli bir unsurdur ancak girişimcilik faktörü sürece dâhil edilmez ise Ar-Ge faaliyetlerinin inovasyona dönüştürülmesi eksik kalır. Bu durumda Ar-Ge nin toplumsal bir faydası söz konusu olamaz (Elçi, 19-20). Teknolojinin gelişiminde Ar-Ge çalışmalarının önemi büyük olmakla birlikte, Ar-Ge sonuçlarının değer oluşturacak şekilde yeniliğe ve üretime dönüştürülememesi, Ar-Ge ye harcanan kaynakların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

17 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 10 Ar-Ge sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve üretime dönüştürülmesi, Ar-Ge çalışmalarının daha verimli hale gelmesi için önemlidir. Bunun yapılmaması halinde Ar-Ge çalışmalarında gerilemelerin olacağını tarihsel deneyim göstermektedir. Sovyetlerin dağılmasından önce S.S.C.B. de, Amerika Birleşik Devletleri ile aynı miktarda fonu ayırmış (GSMH nın %3 ü) ve ABD den yüzde elli daha fazla bilim adamı istihdam etmiştir. Ancak buna rağmen, Ar-Ge çalışmalarının istenilen düzeye ulaşmaması, Ar-Ge birimleri ile endüstri arasındaki kopukluk ve Ar-Ge birimleri arasında rekabetin sağlanamaması şeklinde iki nedene dayandırılmaktadır (Kınıkoğlu, 1988: 1). Ar-Ge ye büyük kaynak ayırmasına karşın Avrupa Birliği nde kişi başına düşen milli gelirin Amerika Birleşik Devletleri nin gerisinde olması (yaklaşık %30), Ar-Ge sonuçlarının inovasyona dönüştürülememe nedenine bağlanmaktadır. Avrupa Paradoksu olarak tanımlanan bu durumun ortadan kaldırılması için yürütülen inovasyona teşvik çalışmaları, Avrupa İnovasyon Göstergeleri (European Innovation Scoreboard-EIS) gibi yapılar tarafından izlenmektedir (Elçi, 21). Ar-Ge çalışmalarının uygulamaya aktarılması zorunluluğuna ilişkin göstergeler, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. İnovasyon genel olarak dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; -Ürün inovasyonu, -Süreç inovasyonu, -Organizasyonel inovasyon, -Pazarlama inovasyonudur (OECD, 2002: 51-5). İnovasyon, kavram olarak, hem bir süreci (yenilenme) hem de bir sonucu (yenilik) anlatır. OECD literatürüne göre inovasyon, süreç olarak bir fikri, pazarlanabilir bir ürün yada hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder. Ama aynı sözcük, bu dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmeti de anlatır. Meydana getirilen yenilik ya artırımsal (incremental) ya da köklü (radical) yenilik olabilir. Artırımsal yenilik, bir ürün, yöntem ya da hizmette birbirini izleyen küçük adımlar halinde, sürekli ilavelerle ortaya çıkan bir yenileşmedir. Radikal yenilik ise, bunlardan birinde, bir anda önemli bir değişikliği ifade eder. Aşağıdaki stratejiler, her iki tür yeniliği de kapsamaktadır: 1. Saldırgan Strateji: Bu strateji ile, yeni bir ürün geliştirerek pazarda önceliğin ele geçirilmesi amaçlanır.

18 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu Savunmaya Yönelik Strateji: Burada, ilk olma arzusu yerine ihtiyatlı hareket etme düşüncesi geçerlidir. 3. Taklitçi ve Bağımlı Strateji: Önder yenilikçiler izlenir. 4. Geleneksel ve Fırsatları İzleme Stratejisi: Değişikliği firmanın kendisi yapmaz; zaten bunun için yeterli insan gücü ve mâlî potansiyele sahip değildir (Barutçugil, 1981: 36-9). İnovasyon için, öncelikle bir yenilik kültürünün varlığı gereklidir. Teknolojik devrimler, tarihte her zaman yenilik kültürüyle bir arada olmuştur. (Hall-Castells, 1994: 21). İnovasyonda başarı için temel kültürel özellikler, yeniliğin fırsatlarına yönelik pozitif duygu, girişimcilik (entrepreneurialism), rekabetçilik (competitiveness), farklı görme, risk alma, yaratıcılık, kritik-analitik düşünmek, başarısızlığı hoşgörmek, iletişim ve işbirliği olarak sayılabilir. Ürün ve hizmet maliyetlerini azaltan inovasyon, refah artışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ten sonra demir çelik sanayiindeki yenilikler sayesinde, arasında çelik üretim maliyetinin 100 dolardan 12 dolara indiği belirtilmektedir. Matbaanın icadından önce kitaplar, sadece zenginlerin elde edebildiği lüks varlıklar iken, bundan sonra fakirlerin de sahip olmasını mümkün kılacak şekilde yaygınlaşmıştır. Pamuk işleyen aletlerin ilk kez kullanılması sayesinde, yılları arasında üretim 25 katın üzerinde artarken fiyatlar yüzde 70 düşmüştür (Yücel, 2006: 29-35). Refah artışına katkısı nedeni ile inovasyonun artan önemi günümüzün modern ülkelerini, etkin bir inovasyon için elverişli yapılar kurmayı ve sürdürmeyi hedefleyen ulusal inovasyon politikaları uygulamaya sevk etmiştir. Üçüncü nesil (3rd generation) inovasyon politikaları, inovasyonun sadece Ar-Ge ve bilim-teknoloji politikalarını değil, ilgili tüm politika alanlarını kapsaması gerektiği felsefesine dayanır. Buna göre; bilim ve teknoloji politikası ile sanayi politikasının bir karışımı olarak ortaya çıkan inovasyonu, bu iki politika alanıyla sınırlandırmak doğru olmaz. Çünkü, inovasyon politikalarının, eğitim, rekabet, istihdam ve vergilendirme gibi farklı politikalarla entegre edilmesi esas olmalıdır (Elçi, 56). Teknoloji geliştirmenin ilk şartı, iyi bir teknoloji yönetimidir (technology management). Teknoloji yönetimi; Bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının şekillendirilmesinde ve bunlara ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji yönetimi, yöneticilik ile teknik uzmanlık arasındaki bağlantıyı kurmak, teknoloji transferi, teknoloji pazarlama, teknolojik planlama, Ar- Ge, inovasyon, tasarım, imalat, test gibi teknoloji sağlama ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili etkinliklerin tümüdür (İnceler, 1998: 49).

19 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 12 Teknoloji yönetimiyle ilgili, mikro ve makro olmak üzere iki yaklaşım söz konusudur. Mikro yaklaşım, firma bazında, planlama, koordine etme ve yönlendirmeyi ifade ederken, makro yaklaşım, ülke genelinde teknolojik tahmin, teknolojik planlama, bilim-teknoloji politikasının tespiti, uygulanması ve kontrolüyle ilgili faaliyetleri ifade eder. II- TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN FİNANSMANI İster teknoloji transferi isterse teknoloji üretimi yoluyla olsun teknoloji edinmenin ülkeler ve firmalar için bir maliyeti vardır. Teknoloji üretiminin uzun zaman ve çaba gerektirmesi yanında zaman zaman herhangi bir çıktı elde edilememesi nedenleri ile kısa dönemde teknoloji transferi daha uygun bir yol gibi gözükse de, uzun dönemde teknoloji üretiminin daha avantajlı olduğu bir gerçektir. Çünkü teknoloji transferi, teknolojik bağımlılık sonucunu doğurabildiği halde teknoloji üretiminin dışa bağımlılık riski yoktur. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti teknoloji edinme konusunda büyük çabalar sarfetmiş ancak bu çabalar, teknoloji üretmek yerine teknoloji transferini esas aldığı için başarılı olmamıştır. Çünkü teknolojik gelişme, sadece ileri teknoloji ürününün kendisinden ibaret değildir; bu ürünün arkasında derin bir bilimsel birikim yatmaktadır. Bunun yanında, üretilen teknolojinin diğer firma ve/veya ülkelere satışı suretiyle elde edilecek gelirin daha da artması mümkündür. Diğer bir ifade ile teknoloji üretimi, maliyet düşürücü fonksiyonu yanında yüksek katma değer ve gelir elde edilmesinin de bir yoludur. 80 TL Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı Teknoloji Üretimi 60 Teknoloji Transferi 40 Mevcut Teknoloji Yıl ŞEKİL 1-TEKNOLOJİ TEMİN SEÇENEKLERİNİN KÂRLILIĞI (www.tubitak.gov.tr).

20 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 13 A. DOĞRUDAN DESTEKLER 1- Risk Sermayesi a.tanım ve Tarihçe Yeni bir ürün için gerekli olan iki temel unsurdan birincisi yeni fikir, ikincisi ise sermaye dir. Genellikle bu iki unsur aynı kişide bulunmaz. Yeni bir ürün konusunda fikir sahibi olan kişi genellikle bu fikrini gerçekleştirmek için gerekli mâli kaynaktan yoksundur. Diğer yanda, yeni ürün fikri olmadığı halde mali kaynağa sahip olan ve bu kaynağı kâr getirici işlerde kullanmaya gönüllü kişiler mevcuttur. Kısacası temel sorun, genellikle yeni ürünle ilgili fikir sahibi olan kişinin sermaye sahibi olmaması yani fikir sahibi ile sermaye sahibinin farklı kişiler olmasıdır. Sermaye yetersizliği, ülkeye ekonomik değer kazandıracak birçok yeni ürün fikrinin gerçekleşemeden yok olup gitmesine, bazen de ülkelerin, başka ülkelerde ürüne dönüştürülen bu fikirlerin pazarı haline gelmesine neden olmaktadır. Bu gerçek, yeni fikirlerin ürüne ve üretime dönüştürülmesi için gereken mali kaynakların temini konusunu önemli hale getirmektedir. Bu iki kaynağın bir araya getirilmesi ile ilgili olarak tarihi süreçte farklı yöntemler kullanılmıştır. Yöntemler farklı olsa da amaç aynıdır. Temel mantık, fikir sahibi ile sermaye sahibinin işbirliği kurmasına dayanır. Bu işbirliği sonucunda elde edilen yeni ürün nedeniyle hem fikir sahibi hem de sermayedar süreçten kazançlı çıkar. Yeni bir fikri uygulamaya koymak için gereken sermayeyi ifade etmek üzere, başlangıç sermayesi=start-up capital, cesaret sermayesi, çekirdek sermaye=seed capital ve risk sermayesi=venture capital gibi terimler kullanılmaktadır. Aralarında bir takım küçük farklar olmakla birlikte bu terimlerin hepsi, yeni bir ürünü üretmek ve pazarlamak için gereken sermayeyi ifade etmektedir. Batılı ülkelerde kullanılan Venture Capital terimi, ülkemizde daha çok Risk Sermayesi (RS), olarak kabul görmüştür. Eski Asur a kadar geriye götürülen risk sermayesi uygulamasının, Bizans, Roma ve 7. yüzyılda İslam dünyasında uygulanan bir yöntem olduğu kabul edilmektedir. Ortaçağda, stan (oturan kişi) adı verilen zenginler sefere çıkan tractator adı verilen kaptanlara finans desteği sağlayarak, oturdukları yerde, verdikleri sermayeden kat kat fazla kazanç elde etmekteydiler. RS yönteminin 17. yüzyılda Anadolu da uygulandığına dair belgeler bulunmaktadır. RS uygulamasının kurumsallaşması ise, 19. yüzyılda İngiltere de, bir takım zenginlerin endüstri devriminin finansmanı için fon kullanmalarına dayanmaktadır da kurulmuş olan Charerhouse in ilk profesyonel RS fonu olduğu kabul edilmektedir (Tuncel, 1996: 1-2). II. Dünya savaşına kadar Amerika da varlıklı kişiler tarafından yapılan risk sermayesi yatırımları, 1946 da American Research and Development Corporate of Boston un kurulmasıyla kurumsal nitelik kazanmıştır de Federal Reserve System tarafından, küçük

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ar-Ge ve İnovasyon Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma nedir? Genel anlamıyla araştırma; üzerinde çalışılan olay veya olguyu (fenomeni) daha iyi anlayabilmek veya

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

B. Risk Sermayesi Tanımları

B. Risk Sermayesi Tanımları RİSK SERMAYESİ B. Risk Sermayesi Tanımları Risk Sermayesi Profesyonel, finansal aracı kuruluşlar aracılığı ile gelecek vaat eden şirket veya projelere yapılan tüm riskli sermaye yatırımlarıdır. Mucit (Inventor)

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ticaret ve Sanayi Odası Kasım 2013 OSMANİYE Son yüzyılda Teknoloji, emek, sermaye,

Detaylı

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF)

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ PROJELERİNE YATIRIM YAPAN TEK ÖZEL FON Özet Kısaca SETF 20 milyon USD Venture Capital

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol TEKMER Nedir? TEKMER ler, KOSGEB Üniversite Kurum/Kuruluşlar (Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası, Teknokent/ Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında işbirliği protokolü imzalanarak

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00 00 F: +90 (212) 274 20 95 E: gun@gun.av.tr

Detaylı

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA SUNUM PLANI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Detaylı

TUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

TUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ TUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı