T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi Tarihi : 22/01/2009 Sayısı : 2009 / 1 Ekleri : 5

2 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I ŞEKİLLER LİSTESİ...IV TABLOLAR LİSTESİ...V KISALTMALAR...VI GİRİŞ...1 ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER...1 I- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KONUSU VE DAYANAĞI...1 II- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KAPSAM VE YÖNTEMİ...1 BİRİNCİ BÖLÜM...4 TEKNOLOJİ EDİNME VE İNOVASYON...4 I- TEKNOLOJİ EDİNME...5 A. TEKNOLOJİ TRANSFERİ...6 B. TEKNOLOJİ ÜRETİMİ...7 II- TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN FİNANSMANI...12 A. DOĞRUDAN DESTEKLER...13 B. DOLAYLI DESTEKLER...28 İKİNCİ BÖLÜM...30 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR)...30 I- TEKNOPARKLARIN TANIMI VE AMACI...30 II- TARİHSEL GELİŞİM...32 III- TEKNOPARKLARIN FAYDALARI...33 A. SANAYİYE KATKILARI...34 B. ÜNİVERSİTELERE KATKILARI...35 C. GENEL EKONOMİYE VE BÖLGELERE KATKILARI...35 IV- TEKNOPARK MODELLERİ VE ORGANİZASYON...36 A. TEKNOPARK MODELLERİ...36 B. TEKNOPARKLARDA BÜYÜME MODELLERİ...38 C. TEKNOPARKLARDA ODAKLANMA...39 D. TEKNOPARKLARDA ORGANİZASYON YAPISI...40 V- KÜMELENME...46 VI- DÜNYADA TEKNOPARKLAR...48 A. İSTATİSTİK BİLGİLER...49 B. ULUSLARARASI TEKNOPARK KURULUŞLARI...58 C. ÜLKE UYGULAMALARI...61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ I. TEKNOLOJİK GELİŞİMİN TARİHSEL SEYRİ A. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM B. CUMHURİYET DÖNEMİ II- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KURULUŞLARI...110

3 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu II A. TÜBİTAK B. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI C. SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ D. KOSGEB E. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT) F. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) G. TOBB H. TÜBİSAD İ. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ III- TEKNOLOJİ VE TEKNOPARK ALGISI ARAŞTIRMASI A. ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ B. TEKNOPARKLARIN BİLİNİRLİĞİ C. TÜRKİYE NİN TEKNOLOJİK DÜZEY ALGISI D. TEKNOPARKLARIN KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ IV- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARI A. AR-GE İSTATİSTİK KILAVUZLARI B. DÜNYA İNOVASYON İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE NİN DURUMU C. AR-GE HARCAMALARININ GSYİH İÇİNDEKİ PAYI D. AR-GE HARCAMALARININ DAĞILIMI E. AR-GE PERSONEL SAYISI F. AR-GE İSTATİSTİKLERİNDE VERGİSEL TEŞVİKLERİN DURUMU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU UYGULAMALARI I- TANIMLAR VE DÜZENLEMELER A. TANIMLAR B SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İCMALİ II- BÖLGENİN KURULUŞ SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ III- TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER A. YÖNETİCİ ŞİRKETLERE SAĞLANAN TEŞVİKLER B. GİRİŞİMCİ FİRMALARA SAĞLANAN TEŞVİKLER C. ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER IV- TÜRKİYE DE KURULU BULUNAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ V- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN YAPISAL ANALİZİ A. BÖLGELERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI B. YÖNETİCİ ŞİRKETLER C. GİRİŞİMCİ FİRMALAR D. PROJELER E. YÖNETİCİ ŞİRKETLERLE GİRİŞİMCİ FİRMALARIN İLİŞKİLERİ VI- İLGİLİ BAKANLIĞIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI A. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNİN KURULUŞU İLE İLGİLİ YETKİLER B. İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ YETKİLER C. YÖNETİCİ ŞİRKETİN KURULUŞU İLE İLGİLİ YETKİLER D. DENETİM YETKİSİ E. MALİ DESTEKLERLE İLGİLİ YETKİLER VII SAYILI KANUN A. KAVRAMLAR B. KANUNLA GETİRİLEN TEŞVİK UNSURLARI C. UYGULAMA VE DENETİM ESASLARI D SAYILI KANUN İLE MUKAYESESİ...214

4 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu III BEŞİNCİ BÖLÜM SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I- BÖLGE KURULUŞ AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR A. ARAZİ TAHSİS VE KULLANIMINA İLİŞKİN SORUNLAR B. RUHSAT VE İZİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR C. BÖLGELERDE İNŞA EDİLEN BİNALARIN MÜLKİYET SORUNU D. DEĞERLENDİRME KURULU KARARLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR II- FİNANSMAN SORUNLARI A. ALTYAPININ FİNANSMANI SORUNLARI B. GİRİŞİMCİ FİRMALARIN FİNANSMAN SORUNLARI III- ORGANİZASYON SORUNLARI A. BAKANLIK BÜNYESİNDEKİ YÖNETİM SORUNLARI B. YÖNETİCİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YAPI ZAYIFLIĞI C. AKADEMİSYENLERİN ŞİRKET KURMASINA İLİŞKİN SORUNLAR D. BİLGİ PAYLAŞIMI VE İLETİŞİM EKSİKLİĞİ IV- VERGİSEL TEŞVİKLERE İLİŞKİN SORUNLAR A. İSTİSNALARDA SÜRE KISITI B. BÖLGE DIŞI FAALİYETLERE İSTİSNA TANINMAMASI C. İSTİSNA VE MUAFİYETLERE İLİŞKİN KAPSAM VE TANIMLAMA SORUNLARI V. TEKNOPARK MODELİNE İLİŞKİN SORUNLAR A. ODAKLANMA VE MODEL SORUNU B. BÜROKRASİ SORUNU C. İKİLİ YAPILAR SORUNU VI. KAMU YÖNETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR A. KURUMLAR ARASINDA AMAÇ BİRLİĞİNİN OLMAMASI B. YEREL YÖNETİMLERİN İLGİSİZLİĞİ C. REKABETİ BOZUCU KAMUSAL YAPILANMALAR VII- MALİ DESTEK SİSTEMİNE İLİŞKİN SORUNLAR VIII- TEKNOLOJİ GELİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER A. PROJE ÜRETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR B. ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ SORUNLAR IX- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SORUNLAR X SAYILI KANUNA UYARSIZLIKLAR SONUÇ KAYNAKÇA...255

5 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu IV ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1-Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı (www.tubitak.gov.tr). 12 Şekil 2- Teknoparkların İsimleri ile Yaptıkları İşlerin Uygunluğu (IASP, 2007: 9). 32 Şekil 3-Teknoparklar ve Teknoloji Taransfer Ofisleri (IASP, 2007: 15) 41 Şekil 4-Teknoloji Transfer Ofislerinin Fonksiyonları 43 Şekil 5- Dünyadaki Teknoparkların Kuruluş Dönemleri (IASP, 2007: 6). 49 Şekil 6-Teknoparkların Şehirlere Uzaklıkları 50 Şekil 7-Teknoparkların Üniversitelerle Bağlantılı Olarak Yerleşimi (IASP, 2007: 13). 50 Şekil 8-Teknoparklar Açısından Üniversitelerin Önemi (IASP, 2007: 17). 51 Şekil 9-Teknoparklar Açısından Kurumların Önem Sıralaması (IASP, 2007: 19). 51 Şekil 10-Dünya Çapında Teknoparklardaki Kiracı Sayıları (IASP, 2007: 26). 52 Şekil 11-Teknoparkların Bütçe Tutarları (IASP, 2007: 28). 53 Şekil 12-Teknoparkların Önemli Gelir Kaynakları (IASP, 2007: 29). 53 Şekil 13-Teknoparkların Mülkiyet Yapısı (IASP, 2007: 31). 54 Şekil 14-Teknopark Yönetim Kurullarında Temsil Oranları (IASP, 2007: 34). 55 Şekil 15-Teknoparklarda Vergilendirme (IASP, 2007: 38). 55 Şekil 16-Dünyada Teknoparklara Sağlanan Kamu Destekleri (IASP, 2007: 39). 56 Şekil 17-Dünyada Teknoparkların Destek Aldığı Aşamalar (IASP, 2007: 40). 56 Şekil 18-Dünyadaki Teknoparklarda İnkübasyon Faaliyetleri (IASP, 2007: 58). 57 Şekil 19-IASP Üye Sayısının Gelişimi 58 Şekil 20-IASP Üyelerinin Dağılımı 58 Şekil 21-Singapur Teknoloji Koridoru (One-North Projesi) 61 Şekil 22-Singapur Bilim Parkında Yer Alan Firmaların Sektörel Dağılımı 65 Şekil 23-Singapur Teknoparkta Yer Alan Firmaların Tabi Oldukları Ülkelere Göre Dağılımı (Chong, 12). 66 Şekil 24-Bir Eko Sistem Olarak Singapur Bilim Parkı (Chong, 17). 66 Şekil 25-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması 113 Şekil 26-Teknoparkın Ne Demek Olduğunu Bilenlerin İllere Göre Dağılımı 122 Şekil 27-Kendi İlinde En Çok Bilinen Teknoparklar 123 Şekil 28-Türkiye nin Teknolojide Yoğunlaşması Gereken Alanlar 123 Şekil 29-Ar-Ge Harcamalarının Dağılımı 134 Şekil 30-Onbin Kişiye Düşen Ar-Ge Personeli Sayısı (TÜİK, 2007) 135 Şekil 31-1 Dolar Ar-Ge İçin Sağlanan Vergi Desteği OranLARı (OECD: OUtlook, 2008) 136 Şekil 32-Bakanlık Bütçesinden Yönetici Şirketlere Aktarılan Paylar 165 Şekil 33-Türkiye de Teknoparkların Kuruluş Yılları 180 Şekil 34-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ortam Şeması 182 Şekil 35-Faaliyette Olan Yönetici Şirketlerin Sermaye Tutarları 188 Şekil 36-Yönetici Şirketlerin Hissedarlık Yapısı 189 Şekil 37-Kira Gelirlerinin Toplam Gelirler İçindeki Payı ( ) 197 Şekil 38-Teknopark Yönetici Şirketlerinin İdari Yapılanması 198 Şekil 39-Teknoparklardaki Girişimci Firmaların Hukuki Statülerine Göre Ayrımı 198 Şekil 40-Akademisyenler Tarafından Kurulan ve Ortak Olunan Firmalar 199 Şekil 41-Türkiye de Teknopark Firmalarının Yöneldiği Sektörler 200 Şekil 42-Teknoparklarda Çalışan Personel Sayıları 201 Şekil 43-Firmaların Personel Sayıları Bakımandan Büyüklükleri 202 Şekil 44-Teknoparklardan Yapılan İhracat 202 Şekil 45-Teknoparklardaki Projelerin Yöneldiği Alanlar 204 Şekil 46-Teknoparklarda Yürütülen Projelerin Tamamlanma Süreleri 205

6 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu V TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-Teknoparklardaki Firmaların TÜBİTAK tan Aldıkları Destekler (YTL) 24 Tablo 2-Teknopark Firmalarının KOSGEB ten Aldıkları Destekler (YTL) 25 Tablo 3-Teknopark Firmalarının TTGV den Aldıkları Destekler (YTL) 27 Tablo 4- Dünya da Teknoparkların On Yıllık Dönemlerle Kuruluş Seyri (IASP, 2007: 7) 49 Tablo 5-Teknoparkların Gelişimini Etkileyen Faktörler (IASP, 2007) 57 Tablo 6- Finlandiya Technopolis Plc. Firmasının Hissedarlık Yapısı 72 Tablo 7-AB 7.Çerçeve Programı, Özel Program Bütçesi 103 Tablo yılı Avrupa İnovasyon Skor Tahtası 2007 İçin Seçilmiş İndikatörler 130 Tablo 9- Türkiye nin Uluslararası Rekabet İndekslerindeki Sıralaması 132 Tablo 10- Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (TÜİK, 2007). 133 Tablo 11-Yıllar İtibariyle Ar-Ge Harcamaları (www.tubitak.gov.tr, BTYK sunumu) 134 Tablo 12-Ar-Ge Harcamalarını Finanse Edenler 135 Tablo 13-Bakanlık Bütçesinden Yönetici Şirketlere Aktarılan Ödenekler 163 Tablo 14-Faaliyette Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 179 Tablo 15-Yönetici Şirketini Kurduğu Halde Faaliyete Başlamamış Olan Bölgeler 179 Tablo 16-Yönetici Şirketini Kuramamış Olan Bölgeler 179 Tablo 17-Bölgelerin Kullandıkları Açık ve Kapalı Alanlar 181 Tablo 18-Yönetici Şirketlerdeki Yerel Yönetimlerin Sermaye Payları 192 Tablo 19-TGB lerin Gelir ve Gider Durumları ( ) 196 Tablo 20-Bölgelerde M 2 Kira Bedelleri 197 Tablo 21-Teknoparklarda Çalışan Ar-Ge Personelinin Mesleki Dağılımı 201 Tablo 22-Girişimci Firmalar Tarafından Yürütülen Projelerin Amaçları 203 Tablo 23-Projelerin Sektörel Dağılımı 203

7 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu VI KISALTMALAR AB ABIGEM ATG AURP BCI BAE BİT BTGUU BTİK BTP DEİK EICTA EIS EOSB EPO EUROSTAT FMH FP GCI Genel Müdürlük GOSB ILO INNOTECH ITRI KGF OAM OCS Avrupa Birliği AB İş Geliştirme Merkezi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme (AB Mevzuatı) Association of University Research Parks (Üniversite Araştırma Parkları Birliği) Business Competitiveness Index (İş Rekabet İndeksi) Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Hakkında Uzmanlar Grubu Bilim ve Teknolojiye Ayrılan İnsan Kaynakları Bilim ve Teknoloji Parkı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayicileri Derneği European Innovation Scoreboard (Avrupa İnovasyon Skor Tahtası) Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Patent Ofisi Avrupa Komisyonu İstatistik Bürosu Fikri Mülkiyet Hakları Frame Work (Çerçeve Program) Growth Competitiveness Index (Büyüme Rekabet İndeksi) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Tranfer Ofisi Macaristan Bilim ve Teknoloji Parkı Tayvan Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (Industrial Technology Research Institute) Kredi Garanti Fonu Ortak Araştırma Merkezi Office of The Chief Scientist (Baş Bilim Adamı Ofisi-İsrail) OTC Office of Technology Commercialization (Teknoloji Ticarileştirme Ofisi ) RG RS TAGEM TGB TGBK TGBUY TÖD TTO TÜBİSAD TZE USPTO Resmi Gazete Risk Sermayesi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Teknoloji Ödemeleri Dengesi Teknoloji Transfer Ofisi Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Tam Zamana Eşdeğer Amerika Patent Ofisi

8 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 1 GİRİŞ ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER I- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KONUSU VE DAYANAĞI Araştırma ve İncelemenin konusu; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneri geliştirilmesidir. Araştırma ve inceleme, Cumhurbaşkanlığı Yüce Katının talimatları uyarınca Devlet Denetleme Kurulunun tarih ve 388 sayılı Kararına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. II- ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN KAPSAM VE YÖNTEMİ Devlet Denetleme Kurulu nun tarih ve 388 sayılı kararında araştırma ve incelemenin kapsamını esas itibariyle; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulamalarının denetimi ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneri geliştirilmesi oluşturmaktadır. Ancak ilgili kurum, kuruluş ve firmalar üzerinde yapılan denetimin sonuçları ayrı bir rapor halinde sunulacağından, denetim ile ilgili hususlara bu raporda değinilmemiş ve raporun konusu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneri geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede çalışma aşağıdaki kapsamda yürütülmüştür: tarihinde kabul edilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun uygulanmasından kaynaklanan sorunların araştırma ve incelemenin yapıldığı dönem itibariyle; Bölge Yönetici Şirketleri ve bölgede faaliyet gösteren girişimci firmalar açısından tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 2-Anılan Kanuna tabi olarak kurulan ve faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketlerinin denetimi ile sermaye yapıları, finansman kaynakları ve faaliyetlerinin analizi, 3-Bölgelerde faaliyet gösteren girişimci firmaların, 4691 sayılı Kanun dışındaki mevzuat ve uygulamalar nedeni ile karşılaştıkları sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin üretilmesi, 4-Ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak için, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bakımından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi.

9 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 2 Gerek dünyada gerekse ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzeri yapılar dışında, Ar-Ge ve yenilikçilik konularında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Rapora konu olan çalışmada, Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki bütün faaliyetler kapsama dâhil edilmemiş, konu 4691 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümleri gereğince kurulmuş olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın bilimsel araştırma konusunda ihtisas kurumu olan TÜBİTAK ile ilgili kısmı, sadece 4691 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ve anılan kurumun %96 oranında hissedarı olduğu Marmara Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin iş ve işlemleri ile sınırlı tutulmuştur. Bununla birlikte, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren ve TÜBİTAK desteği almış olan firmaların bu desteklerle ilgili sorunları üzerinde de durulmuştur. KOSGEB ve bu kuruluşun sorumluluğunda faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) çalışmanın kapsamı dışındadır. Bununla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bünyesinde faaliyette bulunan TEKMER ile ilgili sorunlara da değinilmiştir. Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Sağlık Bakanlığı nın Araştırma Hastaneleri, Tıp Fakültelerinde yapılan araştırma faaliyetleri ile diğer bakanlıkların araştırma birimlerinin faaliyetleri incelemeye dâhil edilmemiştir. Çalışma aşağıdaki süreçleri içermektedir: Literatür Taraması Türkiye ve Dünyada konuyla ilgili eserler incelenmiş, mevzuat taranmış ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. İstatistikî Veri Toplama Çalışmamız için gerekli olan istatistikî bilgiler, öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir. Ancak alınan bilgilerin yetersiz kalması ve zaman zaman hatalı olması nedeniyle, uzmanlarımız tarafından gerek yönetici şirketlerin gerekse Ar-Ge ve yenilikçi firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki bütün faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri kapsayacak şekilde oluşturulan istatistikî bilgi formları 2008 Temmuz ayı içerisinde elektronik ortamda yönetici şirketlere gönderilmiş ve güncel bilgilere göre doldurulmaları istenilmiştir. Söz konusu formlar, Kurulumuza ancak Ekim ayında ulaşmaya başlamış ve bu süreç Aralık ayının 3. Haftasına kadar devam etmiştir. Gönderilen bilgiler üzerinde yapılan veri güvenirlik testleri, formlardaki kimi bilgilerin birbirleriyle çeliştiğini ve güvenirliğin orta/zayıf olduğunu göstermiştir. Bunun üzerine uzmanlarımız teknopark yöneticileri ile ikili görüşmeler yapmak ve farklı analiz yöntemleri kullanmak suretiyle, 927 girişimci firma, 3080 Ar-Ge ve

10 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 3 inovasyon projesi ile on binden fazla personel hakkındaki bilgilerin doğruluğunu temin etme yoluna gitmişlerdir. Yönetici şirketlerin kurumsal zayıflığı yanında girişimci firmaların denetlenme korkusunun yol açtığı bu gecikme, raporun planlanan tarihte bitmesini de engellemiştir (Ek:1). Teknopark Algılama Araştırması Sanayide Teknopark Algısı, Bilinirlik Oranları, Algılanan Fayda, Bölgesel Farklılıklar konularının ortaya konulabilmesi için sekiz il ve 405 sanayi kuruluşunu kapsayan saha çalışması yapılmıştır (Ek:2). Yerinde İnceleme Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ndeki dosyaların tetkiklerini müteakiben; faaliyette olan bütün Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile faaliyette olmayan Bölgelerin tamamına yakınında inceleme ve denetim ziyaretleri yapılmıştır. Diğer Ülkelerdeki Teknoparklar Hakkında Bilgi Dış Ticaret Müsteşarlığı nın katkıları alınarak, Ticaret Müşavirlikleri kanalıyla, yabancı ülkelerdeki bazı teknoparklarla ilgili güncel bilgiler toplanmış ve raporun ilgili bölümüne dercedilmiştir. Atölye Çalışması Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara da, TOBB Türkiye Sektör Meclislerinden Teknoloji ve Teknoparklar Meclisi üyeleri, ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu atölye çalışması yapılmış ve müzakere edilen konular raporlanmıştır. (EK:3) Analiz ve Raporlama Elde edilen bütün veriler analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Çalışma Ekibi Araştırma ve İnceleme, Kurulumuzun tarih ve 388 sayılı Kararı uyarınca Üyeler İsmail Hakkı SAYIN ve Mehmet İLHAN tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar sırasında, 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun 5. maddesi uyarınca görevlendirilen Sayıştay Uzman Denetçileri Mehmet ALTINTAŞ ve Zekeriya TÜYSÜZ ile Kurulumuz Uzmanı Mustafa Veysi GÜZEL in katkıları alınmıştır.

11 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 4 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİ EDİNME VE İNOVASYON Son yüzyılda Teknoloji, emek, sermaye, toprak ve girişimcilik olarak sıralanan geleneksel üretim faktörleri yanında yerini almış, bununla da kalmayıp diğer üretim faktörlerinin önem ve önceliğini azaltmıştır. Emek gücünün yerine makine ve robotlar, beyin gücünün yerine bilgisayarlar geçmeye başlamış, verimlilik artışı ve topraksız tarım uygulamaları toprağın kıymetini göreceli olarak azaltmıştır. Bir asır öncesinde insanların hayal bile edemedikleri şeyleri mümkün kılan teknoloji, bugün devletlerin uğruna mücadele verdikleri bir güç haline gelmiştir. Evrensel refahtan daha fazla pay alma arzusu, ülkelerin birbirlerine karşı üstünlük sağlama mücadelesinin temel dinamiğini oluşturmuştur. Üstünlük mücadelesinde teknolojik üstünlüğün önemli bir belirleyiciliğe sahip olduğunu tarihsel deneyim yeterince göstermekteydi, ancak 1. ve 2. Dünya Savaşları bu gerçeği çok net bir şekilde bir kez daha göz önüne sermiş oldu. Bu savaşlar, ülkeleri daha yoğun bir şekilde teknoloji geliştirmeye sevk etmiştir. İkinci Dünya Savaşı belirtilerinin gözükmeye başladığı sıralarda, teknoloji gelişiminin daha verimli olacak şekilde sistematik bir yapıya kavuşturulmasına yönelik fikirler kendini göstermeye başlamış ve savaşın hemen ardından bu fikirler hızla uygulamaya konulmuştu. Akla gelen en iyi yol, bilimsel bilgi ile pratiğe dönük çalışmaları bir araya getirmekti. Bilimsel bilgi alanındaki yeniliklerin pratiğe aktarılması, diğer bir ifadeyle bilgi merkezleri ile sanayi merkezlerinin işbirliği sayesinde daha yeni ve ileri teknoloji elde etmek mümkün olabilecekti. Yeni teknolojiler üretmek için gerekli olan bilginin elde edilebileceği en iyi adres üniversitelerdi. Üniversitelerde üretilen teorik bilginin etkin bir şekilde sanayi kuruluşlarına aktarılması sağlanabilirse, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi de mümkün olabilecek ve böylece, daha ucuz, daha kolay ve daha kullanışlı ürünler elde edilebilecekti. Üniversitelerdeki teorik bilginin sanayi ile buluşturulması için en iyi yol, üniversitelerle sanayi kuruluşlarının irtibat içinde olabileceği fiziki mekânlar oluşturmaktı. Bu doğrultuda, üniversitelerle sanayi kuruluşlarının iç içe olduğu yeni alanlar tasarlandı ve böylece teknoparklar ortaya çıkmış oldu. Çok basit gibi görülebilecek olan üzenginin icadı bile, savaşlarda önemli bir üstünlük nedeni olmuştur.

12 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 5 Aslında bu yol, tarihsel bir kopuşun yeniden bir araya getirilmesi arayışıydı. Kopuşun özeti şuydu: Bir maddeyi, ilk defa malzemeye dönüştürme uğraşı; maddeyi ve onun üzerinde kullanılacağı olguyu tanıma; maddeyi, belli bir sonucu daha kolay elde etmeye en uygun hale getirecek yöntemi belirleme (metodoloji) ve bu yöntemi kullanarak onu malzemeye dönüştürme şeklinde üç temel unsurun da bir arada yürütüldüğü bir faaliyetti. Zamanla, tanıma ve yöntem belirleme faaliyetlerinin müesseseleşmiş bir yapıya dönüşmesi (bilim kurumlarının ortaya çıkması) metodoloji ve uygulamanın birbirinden ayrılmasına neden oldu. Bu süreçte, her iki faaliyet alanı da kısmen birbirine ait unsurlar barındırmakla birlikte, bu iki faaliyet alanının bir araya getirilmesi yönünde bilinçli ve sistematik bir proje, tarih boyunca ortaya konmamıştı. Dolayısıyla teknopark, bilgi ile uygulama arasındaki tarihsel kopuşun giderilmesi yönünde ilk ciddi proje idi. Teknolojik ilerlemenin, üstünlük sağlamak ve küresel refahtan daha fazla pay almak yanında, toplam refah düzeyini yükseltme işlevi gördüğü de anlaşılmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde, birim zamanda, daha az üretim faktörü kullanarak ve dolayısıyla çevreyi daha az kirleterek, daha fazla, daha kaliteli ve daha ucuz mal ve hizmet üretilmeye başlanmıştır. Böylece, son yılların en öncelikli konularından birisi olan doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlanmıştır. Yakın zamanlara kadar sadece zenginlerin elde edebildiği birçok mal ve hizmet, günümüzde düşük gelirli kesimler tarafından da kolaylıkla erişebilir hale gelmiştir. Fakir aile fertleri bile, televizyon, buzdolabı, bilgisayar, mobil telefon ve bilişim teknolojilerini kullanabilmektedirler. Teknolojinin bu katkısı, klasik iktisat teorisinin kabul ettiği üretim faktörlerine, teknolojinin de, üretimi ve ürün kalitesini arttıran bir faktör olarak eklenmesine neden olmuştur. Bütün bunlar, teknoparkları, ülkelerin öncelikli politikaları arasına sokmuştur. Teknopark modeli bazı ülkelerde başarılı bir şekilde uygulanmakta iken bazılarında ise aynı başarı sağlanamamıştır. Ülkemizde 2001 yılında yasal altyapıya kavuşturulan teknoparkların dünyadaki benzerleri, iyi uygulama örnekleri, başarı öyküleri ve başarının önündeki engellerin tespiti ile sorunlara çözüm önerileri getirme amacını güden bu çalışma, ülkemizin teknolojik altyaısının güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. I- TEKNOLOJİ EDİNME Sanayinin gelişmesinin en temel gereklerinden biri ileri teknolojiye sahip olmaktır. Teknoloji iki yolla elde edilebilmektedir: -Teknoloji transferi (yatay yol) -Teknoloji Üretimi (dikey yol) (Şimşek, 1988: 6-7).

13 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 6 A. TEKNOLOJİ TRANSFERİ Teknoloji transferi; yeni bir üretim biriminin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ve gelişmekte olan ülkelerde kıt bulunan veya hiç olmayan teknik bilgilerin transferi olarak tanımlanmaktadır (Şimşek, 1988: 19). Teknoloji transferi, alıcılar ve satıcılar açısından farklı nedenlere dayanmaktadır. 1. Alıcılar Açısından: Teknoloji üretimi çok zor ve pahalı bir iştir. Buna karşın teknolojiye ihtiyaç duyan ülkeler genellikle kalkınma çabası içindedirler ve teknoloji üretimi için yeterli kaynaklardan yoksundurlar. Bu ülkeler kalkınma hamlelerinde ihtiyaç duyulan teknolojiyi teknoloji transferi yolu ile edinmeyi tercih ederler. 2. Satıcılar Açısından: Satıcıların temel amacı kâr elde etmektir. Bu amaç, hem doğrudan teknoloji satışı hem de ürün satışı yoluyla gerçekleştirilebilir. Ürün satışlarının arttırılması, bazen o ürünle ilgili teknolojinin de satışına bağlı olabilir. Bunlardan başka, eski teknolojileri satmak da teknoloji satan ülkeler için kârlı bir iştir. Yarı mâmul mal satışlarını arttırmak için de (lisans, know-how ve patent satışı) teknoloji satışları olabilmektedir (Şimşek, 1988: 20-3). Teknoloji transferinde farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Kullanılan belli başlı yöntemler şunlardır: - Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları - Yatırım Malları İthâli - Ortak Yatırım (Joint-Venture) - Anahtar Teslim Projeler - Sınaî İşbirliği Anlaşmaları - Teknik Yardım Programları (Uzman ve danışman getirilmesi, eğitim, eğitim için araçgereç getirilmesi) - Yabancı Uzman İstihdamı ve Yerli Personel Eğitimi - Dokümantasyon, Fuarlar, Sergiler ve Konferanslar - Taklit veya kopya - Lisans anlaşmaları (Patent, Know-how ve ticari markalar satın alınması). Ülkeler, yeni teknolojiye sahip olabilmek için farklı yollara başvurmaktadırlar. Bazı ülkeler bu amaçla, teknoloji transfer ofisleri kurmuşlardır. ABD de Maryland Üniversitesi nde 1986 da kurulan Teknoloji Ticarileştirme Ofisi (Office of Technology Commercialization-OTC) bu ofislerin ilkleri arasında yer almaktadır. İsviçre de, Bern ve Zürih Üniversiteleri tarafından 1999 da kurulmuş olan Unitectra adındaki teknoloji transfer ofisi de başarılı bir örnek olarak gösterilmektedir (Elçi, 136).

14 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 7 Teknoloji transferinde ülkelerin diasporaları da önemli rol üstlenebilmektedir. Hindistan ve Kore gibi ülkeler, diasporalarından yararlanarak teknoloji transferi gerçekleştirmektedirler. ABD deki Hint diasporası, ABD de kurdukları şirketlerin şubelerini Hindistan da açarak, yeni teknolojilerin ülkelerine transfer edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler (Elçi, 136). B. TEKNOLOJİ ÜRETİMİ Teknolojiye sahip olmanın diğer yolu, teknoloji üretmektir. Teknoloji üretimi, Araştırma- Geliştirme (Research&Development-R&D) ve inovasyon (innovation) ile gerçekleştirilmektedir. 1- Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), OECD Frascati Kılavuzu nda; İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar (OECD, 2006: 30) olarak tanımlanmıştır. Frascati Kılavuzu nda, Ar-Ge teriminin üç faaliyeti kapsadığı ifade edilmektedir. Bunlar; temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirmedir. Temel araştırma; görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Uygulamalı araştırma; yeni bilgi elde etmek amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel geliştirme; Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. (OECD, 2006: 77-8). Kılavuzda Ar-Ge kavramının hem Ar-Ge birimlerindeki düzenli Ar-Ge yi, hem de diğer birimlerdeki düzenli olmayan ya da ara sıra yapılan Ar-Ge faaliyetlerini kapsadığı ifade edilmektedir (OECD, 2006: 30). Frascati Kılavuzuna göre, bilimsel ve teknolojik temele dayanan bazı faaliyetler, Ar-Ge ile ilgili olsa da Ar-Ge ölçümleri dışında tutulmalıdır. Bu faaliyetler dört başlık altında ele alınmıştır. (1) Eğitim ve öğretim (Üniversitelerde doktora seviyesindeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar mümkün olduğunca Ar-Ge nin bir parçası olarak hesaba katılmalıdır).

15 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 8 (2) İlgili diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetler: Bilimsel ve teknik bilgi hizmetleri, genel amaçlar doğrultusunda veri toplama, test ve standardizasyon, fizibilite (yapılabilirlik) çalışmaları, uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, patent ve lisans çalışmaları, politikalarla ilgili araştırmalar ve rutin yazılım geliştirme faaliyetleri, sadece veya öncelikle bir Ar-Ge projesi amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirildikleri durumlar haricinde, Ar-Ge kapsamı dışında tutulmalıdır. (3) Diğer sınaî faaliyetler: Bunlar, diğer yenilik faaliyetler ve üretim ve üretimle ilgili teknik faaliyetler olarak belirtilmiştir. (4) Yönetim ve diğer destek faaliyetleri: Sadece Ar-Ge yi finanse eden faaliyetler ve dolaylı destekleyici faaliyetler dir. Ar-Ge yi, ilgili diğer faaliyetlerden ayırabilmek için gözetilecek temel ölçütün, Ar-Ge nin içerisinde görülebilir bir yenilik unsurunun bulunması ve bilimsel ve/veya teknolojik belirsizliklerin giderilmesi olduğu belirtilmiştir (OECD, 2006:30-3). Araştırma, herhangi bir konuda yeni bir bilgi elde etmeye yönelik bilimsel bir faaliyettir. Geliştirme ise, mevcut bilgi, yöntem veya teknolojiyi, yeni elde edilen bilgi doğrultusunda daha ileriye götürmekdir. 2- İnovasyon (Innovation) Latince innovatus kelimesinden gelen innovation, her türlü konuda ortaya çıkan yeni ve farklı bir durumu ifade etmektedir. Webster sözlüğünde; yeni ve farklı bir sonuç olarak tanımlanan innovation kelimesi Türkçe ye inovasyon olarak yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelimeye; yenileşim karşılığı verilmiştir. Yenileşim, yenilik veya yenileştirme gibi karşılıklar, kelimenin anlamını ifade etmede yeterli görülmemektedir. Çünkü inovasyon kelimesi, bir değer meydana getiren yeniliği ifade eder, oysa her yenilik için aynı şey söz konusu değildir. Yenilik; yeni ve yararlı bir ürünün oluşturulması ve pazara sunulması ile ilgili bilginin kullanılmasını kapsayan süreç (Barutçugil, 1981: 12). olarak tanımlanmaktadır. Oslo Kılavuzunda ise yenilik; yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır (OECD, 2002: 50). Teknolojinin, uygulandığı işin daha kısa zamanda yapılmasına imkân tanıması halinde bu durum, teknolojik gelişme olarak değerlendirilmektedir (Yücel, 2006).

16 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 9 İnovasyonun özü; başarılı olması halinde, yeni ekonomik değer yaratacak olan, yeni ürün veya üretim yöntemlerinin piyasaya getirilme sürecidir (OECD, 2007: 65). ARAŞTIRMA BULUŞ YENİLİK Yenilik, buluş, teknik, teknoloji ve bilim kavramları arasında ayrım yapılmaktadır. Buna göre buluş; bir araştırmanın ürünüdür; yenilik ise, buluşu izler ve bir geliştirme çalışmasının ulaştığı son noktayı ifade eder. Teknoloji; endüstriyel yeteneklere ilişkin bilgi birikimidir; teknik ise, kullanılan bir üretim yönteminin ifadesidir. Teknolojik değişme, bilgide bir ilerleme; teknikte değişme ise, gerçekte kullanılan malzeme, makine, ürünler ve örgütlenmenin niteliğinde bir değişikliktir. Bilim ile teknoloji arasındaki fark ise şu şekilde ifade edilmektedir: Bilim, doğa ile ilgili tüm sistematik ve kesin bilgileri kapsarken teknoloji yalnızca endüstriyel yeteneklerle ilgili uygulamaya dönük bilgidir (Barutçugil, 1981: 13). İnovasyon ile buluş arasında da ayrım yapılmaktadır. Buna göre inovasyon, yeni bir şey icat etmek değil (yeni icatlardan yararlanılabilir) değer oluşturma yollarını keşfetmeyi hedefler. Yani inovasyon, ekonomik getirisi olacak şekilde yeni bir şey yapmaktır (Elçi, 17). İnovasyon ve buluş ayrımındaki temel faktörün, ekonomik değer üretimi olduğu söylenebilir. Bu ayrım; elektrikli süpürge örneği ile izah edilmektedir. Buna göre, elektrikli süpürgenin icadı ile ticari ürün haline getirilmesi farklı şeylerdir. Elektrikli süpürge, J. Murray Spengler tarafından icat edilmiş, fakat onun inovasyona dönüştürülmesi ise W.H. Hoover adlı kişi tarafından ticari bir meta haline getirilmesi ile olmuştur (Elçi, 19). Bu ayrım, bilimsel araştırmalar ile iktisadi/ticari faaliyetler, yani bilgi ile uygulama arasındaki ilişkisinin zorunluluğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu ilişkideki, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, pazarlama ve satış süreçlerinde, her bir aşamanın diğeri ile geri beslemelerinin, sinyaller ve talepler şeklinde bir etkileşim içinde bulunduğu dinamik bir süreç söz konusudur. Bu süreçte Ar-Ge, inovasyonu destekleyen önemli bir unsurdur ancak girişimcilik faktörü sürece dâhil edilmez ise Ar-Ge faaliyetlerinin inovasyona dönüştürülmesi eksik kalır. Bu durumda Ar-Ge nin toplumsal bir faydası söz konusu olamaz (Elçi, 19-20). Teknolojinin gelişiminde Ar-Ge çalışmalarının önemi büyük olmakla birlikte, Ar-Ge sonuçlarının değer oluşturacak şekilde yeniliğe ve üretime dönüştürülememesi, Ar-Ge ye harcanan kaynakların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

17 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 10 Ar-Ge sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve üretime dönüştürülmesi, Ar-Ge çalışmalarının daha verimli hale gelmesi için önemlidir. Bunun yapılmaması halinde Ar-Ge çalışmalarında gerilemelerin olacağını tarihsel deneyim göstermektedir. Sovyetlerin dağılmasından önce S.S.C.B. de, Amerika Birleşik Devletleri ile aynı miktarda fonu ayırmış (GSMH nın %3 ü) ve ABD den yüzde elli daha fazla bilim adamı istihdam etmiştir. Ancak buna rağmen, Ar-Ge çalışmalarının istenilen düzeye ulaşmaması, Ar-Ge birimleri ile endüstri arasındaki kopukluk ve Ar-Ge birimleri arasında rekabetin sağlanamaması şeklinde iki nedene dayandırılmaktadır (Kınıkoğlu, 1988: 1). Ar-Ge ye büyük kaynak ayırmasına karşın Avrupa Birliği nde kişi başına düşen milli gelirin Amerika Birleşik Devletleri nin gerisinde olması (yaklaşık %30), Ar-Ge sonuçlarının inovasyona dönüştürülememe nedenine bağlanmaktadır. Avrupa Paradoksu olarak tanımlanan bu durumun ortadan kaldırılması için yürütülen inovasyona teşvik çalışmaları, Avrupa İnovasyon Göstergeleri (European Innovation Scoreboard-EIS) gibi yapılar tarafından izlenmektedir (Elçi, 21). Ar-Ge çalışmalarının uygulamaya aktarılması zorunluluğuna ilişkin göstergeler, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. İnovasyon genel olarak dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; -Ürün inovasyonu, -Süreç inovasyonu, -Organizasyonel inovasyon, -Pazarlama inovasyonudur (OECD, 2002: 51-5). İnovasyon, kavram olarak, hem bir süreci (yenilenme) hem de bir sonucu (yenilik) anlatır. OECD literatürüne göre inovasyon, süreç olarak bir fikri, pazarlanabilir bir ürün yada hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder. Ama aynı sözcük, bu dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmeti de anlatır. Meydana getirilen yenilik ya artırımsal (incremental) ya da köklü (radical) yenilik olabilir. Artırımsal yenilik, bir ürün, yöntem ya da hizmette birbirini izleyen küçük adımlar halinde, sürekli ilavelerle ortaya çıkan bir yenileşmedir. Radikal yenilik ise, bunlardan birinde, bir anda önemli bir değişikliği ifade eder. Aşağıdaki stratejiler, her iki tür yeniliği de kapsamaktadır: 1. Saldırgan Strateji: Bu strateji ile, yeni bir ürün geliştirerek pazarda önceliğin ele geçirilmesi amaçlanır.

18 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu Savunmaya Yönelik Strateji: Burada, ilk olma arzusu yerine ihtiyatlı hareket etme düşüncesi geçerlidir. 3. Taklitçi ve Bağımlı Strateji: Önder yenilikçiler izlenir. 4. Geleneksel ve Fırsatları İzleme Stratejisi: Değişikliği firmanın kendisi yapmaz; zaten bunun için yeterli insan gücü ve mâlî potansiyele sahip değildir (Barutçugil, 1981: 36-9). İnovasyon için, öncelikle bir yenilik kültürünün varlığı gereklidir. Teknolojik devrimler, tarihte her zaman yenilik kültürüyle bir arada olmuştur. (Hall-Castells, 1994: 21). İnovasyonda başarı için temel kültürel özellikler, yeniliğin fırsatlarına yönelik pozitif duygu, girişimcilik (entrepreneurialism), rekabetçilik (competitiveness), farklı görme, risk alma, yaratıcılık, kritik-analitik düşünmek, başarısızlığı hoşgörmek, iletişim ve işbirliği olarak sayılabilir. Ürün ve hizmet maliyetlerini azaltan inovasyon, refah artışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ten sonra demir çelik sanayiindeki yenilikler sayesinde, arasında çelik üretim maliyetinin 100 dolardan 12 dolara indiği belirtilmektedir. Matbaanın icadından önce kitaplar, sadece zenginlerin elde edebildiği lüks varlıklar iken, bundan sonra fakirlerin de sahip olmasını mümkün kılacak şekilde yaygınlaşmıştır. Pamuk işleyen aletlerin ilk kez kullanılması sayesinde, yılları arasında üretim 25 katın üzerinde artarken fiyatlar yüzde 70 düşmüştür (Yücel, 2006: 29-35). Refah artışına katkısı nedeni ile inovasyonun artan önemi günümüzün modern ülkelerini, etkin bir inovasyon için elverişli yapılar kurmayı ve sürdürmeyi hedefleyen ulusal inovasyon politikaları uygulamaya sevk etmiştir. Üçüncü nesil (3rd generation) inovasyon politikaları, inovasyonun sadece Ar-Ge ve bilim-teknoloji politikalarını değil, ilgili tüm politika alanlarını kapsaması gerektiği felsefesine dayanır. Buna göre; bilim ve teknoloji politikası ile sanayi politikasının bir karışımı olarak ortaya çıkan inovasyonu, bu iki politika alanıyla sınırlandırmak doğru olmaz. Çünkü, inovasyon politikalarının, eğitim, rekabet, istihdam ve vergilendirme gibi farklı politikalarla entegre edilmesi esas olmalıdır (Elçi, 56). Teknoloji geliştirmenin ilk şartı, iyi bir teknoloji yönetimidir (technology management). Teknoloji yönetimi; Bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının şekillendirilmesinde ve bunlara ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji yönetimi, yöneticilik ile teknik uzmanlık arasındaki bağlantıyı kurmak, teknoloji transferi, teknoloji pazarlama, teknolojik planlama, Ar- Ge, inovasyon, tasarım, imalat, test gibi teknoloji sağlama ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili etkinliklerin tümüdür (İnceler, 1998: 49).

19 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 12 Teknoloji yönetimiyle ilgili, mikro ve makro olmak üzere iki yaklaşım söz konusudur. Mikro yaklaşım, firma bazında, planlama, koordine etme ve yönlendirmeyi ifade ederken, makro yaklaşım, ülke genelinde teknolojik tahmin, teknolojik planlama, bilim-teknoloji politikasının tespiti, uygulanması ve kontrolüyle ilgili faaliyetleri ifade eder. II- TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN FİNANSMANI İster teknoloji transferi isterse teknoloji üretimi yoluyla olsun teknoloji edinmenin ülkeler ve firmalar için bir maliyeti vardır. Teknoloji üretiminin uzun zaman ve çaba gerektirmesi yanında zaman zaman herhangi bir çıktı elde edilememesi nedenleri ile kısa dönemde teknoloji transferi daha uygun bir yol gibi gözükse de, uzun dönemde teknoloji üretiminin daha avantajlı olduğu bir gerçektir. Çünkü teknoloji transferi, teknolojik bağımlılık sonucunu doğurabildiği halde teknoloji üretiminin dışa bağımlılık riski yoktur. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti teknoloji edinme konusunda büyük çabalar sarfetmiş ancak bu çabalar, teknoloji üretmek yerine teknoloji transferini esas aldığı için başarılı olmamıştır. Çünkü teknolojik gelişme, sadece ileri teknoloji ürününün kendisinden ibaret değildir; bu ürünün arkasında derin bir bilimsel birikim yatmaktadır. Bunun yanında, üretilen teknolojinin diğer firma ve/veya ülkelere satışı suretiyle elde edilecek gelirin daha da artması mümkündür. Diğer bir ifade ile teknoloji üretimi, maliyet düşürücü fonksiyonu yanında yüksek katma değer ve gelir elde edilmesinin de bir yoludur. 80 TL Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı Teknoloji Üretimi 60 Teknoloji Transferi 40 Mevcut Teknoloji Yıl ŞEKİL 1-TEKNOLOJİ TEMİN SEÇENEKLERİNİN KÂRLILIĞI (www.tubitak.gov.tr).

20 Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 13 A. DOĞRUDAN DESTEKLER 1- Risk Sermayesi a.tanım ve Tarihçe Yeni bir ürün için gerekli olan iki temel unsurdan birincisi yeni fikir, ikincisi ise sermaye dir. Genellikle bu iki unsur aynı kişide bulunmaz. Yeni bir ürün konusunda fikir sahibi olan kişi genellikle bu fikrini gerçekleştirmek için gerekli mâli kaynaktan yoksundur. Diğer yanda, yeni ürün fikri olmadığı halde mali kaynağa sahip olan ve bu kaynağı kâr getirici işlerde kullanmaya gönüllü kişiler mevcuttur. Kısacası temel sorun, genellikle yeni ürünle ilgili fikir sahibi olan kişinin sermaye sahibi olmaması yani fikir sahibi ile sermaye sahibinin farklı kişiler olmasıdır. Sermaye yetersizliği, ülkeye ekonomik değer kazandıracak birçok yeni ürün fikrinin gerçekleşemeden yok olup gitmesine, bazen de ülkelerin, başka ülkelerde ürüne dönüştürülen bu fikirlerin pazarı haline gelmesine neden olmaktadır. Bu gerçek, yeni fikirlerin ürüne ve üretime dönüştürülmesi için gereken mali kaynakların temini konusunu önemli hale getirmektedir. Bu iki kaynağın bir araya getirilmesi ile ilgili olarak tarihi süreçte farklı yöntemler kullanılmıştır. Yöntemler farklı olsa da amaç aynıdır. Temel mantık, fikir sahibi ile sermaye sahibinin işbirliği kurmasına dayanır. Bu işbirliği sonucunda elde edilen yeni ürün nedeniyle hem fikir sahibi hem de sermayedar süreçten kazançlı çıkar. Yeni bir fikri uygulamaya koymak için gereken sermayeyi ifade etmek üzere, başlangıç sermayesi=start-up capital, cesaret sermayesi, çekirdek sermaye=seed capital ve risk sermayesi=venture capital gibi terimler kullanılmaktadır. Aralarında bir takım küçük farklar olmakla birlikte bu terimlerin hepsi, yeni bir ürünü üretmek ve pazarlamak için gereken sermayeyi ifade etmektedir. Batılı ülkelerde kullanılan Venture Capital terimi, ülkemizde daha çok Risk Sermayesi (RS), olarak kabul görmüştür. Eski Asur a kadar geriye götürülen risk sermayesi uygulamasının, Bizans, Roma ve 7. yüzyılda İslam dünyasında uygulanan bir yöntem olduğu kabul edilmektedir. Ortaçağda, stan (oturan kişi) adı verilen zenginler sefere çıkan tractator adı verilen kaptanlara finans desteği sağlayarak, oturdukları yerde, verdikleri sermayeden kat kat fazla kazanç elde etmekteydiler. RS yönteminin 17. yüzyılda Anadolu da uygulandığına dair belgeler bulunmaktadır. RS uygulamasının kurumsallaşması ise, 19. yüzyılda İngiltere de, bir takım zenginlerin endüstri devriminin finansmanı için fon kullanmalarına dayanmaktadır da kurulmuş olan Charerhouse in ilk profesyonel RS fonu olduğu kabul edilmektedir (Tuncel, 1996: 1-2). II. Dünya savaşına kadar Amerika da varlıklı kişiler tarafından yapılan risk sermayesi yatırımları, 1946 da American Research and Development Corporate of Boston un kurulmasıyla kurumsal nitelik kazanmıştır de Federal Reserve System tarafından, küçük

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

İNOVASYON VE RİSK SERMAYESİ

İNOVASYON VE RİSK SERMAYESİ İNOVASYON VE RİSK SERMAYESİ Arzu Meltem DİNLER SAKARYALI Öğretim Görevlisi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu meltemdinler@gmail.com ÖZ Ekonomik büyüklük açısından ülkeler arasındaki

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL ERTUĞRUL İstanbul, 2011 T.C.

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

inovasyon kalkınma ve rekabetin anahtarı şirin elçi

inovasyon kalkınma ve rekabetin anahtarı şirin elçi inovasyon kalkınma ve rekabetin anahtarı şirin elçi İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı Hakkında Ne Dediler? Şirin Elçi bize küresel rekabet ortamında başarılı olmanın anahtarını veriyor. Bunun

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı