Çıkış X Kalan Zaman: 630

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çıkış X Kalan Zaman: 630"

Transkript

1 Çıkış X Kalan Zaman: (depolama)Bölme tablos u iki tür bölme des tekler; birincil bölmeler ve uzatılmış bölmeler. 3-(internet)windows un Micros oft Pas aport Tabanlı Hizmeti egildir 5-(depolama)MBR'nin tek iş levi, iş letim s is temi olan bir bölmenin varlığını kontrol etmek için bölme tablos unu incelemektir. 7-(depolama)inamik dis k hakkındaki tüm bilgi sabit diskin son 1 MB'ını alan gizli bir bölmede depolanır. 9-(fiziks el katman)halka topolojis inde Bilgis ayar s ayıs ı arttıkça halkayı s ağlamak kolaylaş ır 2-(s es)ses yazılımını bilgis ayara kurmak için aygıt yöneticinden yapabiliriz. 4-(s es)ses kartını kurduktan s onra bilgis ayar yeniden baş latılmalıdır. 6-(yazıcı)azıcıdaki kağıt ayarını nereden yaparız? Belge Menüs ünden Görünümden azdırma Tercihlerinden ardım Menüs ünden About'dan 8-(fiziks el katman)günümüzde 2.4 GHz ile 5 Ghz arasındaki frekanslar kullanılmaktadır. 10-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazdırma s eçeneklerinde yoktur? Paylaş ım Bağlanto Noktaları Renk önetimi Geliş miş

2 11-(internet)Aş agıdakilerden hangis i mail s unucuyu ifade eden bir örnektir mail.akdeniz.edu.tr ftpp://akdeniz.edu.tr pop3.akdeniz.edu.tr ta 13-(ekran)Elektron demetinin ekranın bir kenarından diğer kenarına kadar gidip geri gelmesinde geçen süre olarak adlandırılır.aş agıdakilerden hangis idir ERR CRR HRR VRR 15-(depolama)Bölümlendirme / Partitioning İş lemi is kin Elektronik Ortamda 2'ye Bölümlenmes idir. 17-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartı bileş enlerindendir? PCI CPU GRAM il Seçenekleri 12-(fiziks el katman)bus ağ topolojis in de ana hat üzerindeki bir kopukluk sadece o bilgis ayarı etkiler 14-(ekran)her trans is tör veya trans is tör grubu kaç piks elden s orumludur? (internet)Aş agıdakilerden hangis i web tarayıcı yazılımlardan degildir? ns Mozilla Safari Firefox İnternet Explorer 18-(s es)bir kaynaktan dalgalar halinde çıkar,kulaklarımız bunu bir titreş im olarak hisseder buna... denir. KULAKLIK MİKROFON HOPÖRLÖR SES KARTI SES

3 19-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı türleriden değildir? Plotter azıcılar Mürekkep Püs kürtmeli yazıcılar Lazer yazıcılar Iş ın yazıcılar Nokta vuruş lu yazıcılar 21-(s es)genellikle kulaklıktan gelen jack bilgis ayarda s es kartında bulunan turuncu giriş e takılır. 23-(depolama)Aş ağıdakilerden Hangis i Windows os ya Sis temi eğildir? EXT3 NTFS FAT FAT32 WinFS 25-(internet)KABLO MOEM ŞEBEKEEN GELEN RG-8 VEA RG-59 COAX KABLOU KULLANIR. 20-(s es)ses Kartı Harici bir karttır. 22-(fiziks el katman)wireles s, veri iletimi için radyo dalgaları kullanmaktadır. 24-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ İNTERNET BAGLANTI PALASIM TURLERİNEN EĞİLİR bilgis ayarınız bir ağ geçidi ve HCP gibi yapılandırılır İnternet paylaş ttıran bilgis ayar s ürekli kapalı olmalıdır genellikle us b veya kablo modemlerde ihtiyac duyulur bunun için bilgisayarınızda en az 2 adet NIC bulunmalıdır 26-(ekran)2 adet polarize cam tabaka arasında yer alır Az enerji kullanırlar İnce ve hafiftirler ukarıda özellikleri verilen monitör çeş idi aş ağıdakilerden hangis idir? CRT MONİTÖRLER LC MONİTÖR TVB MONİTÖRLER BTT MONİTÖRLER

4 27-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı markalarından biris i değildir? BROTHER SAMSUNG OKİ HP HICTEK 29-(fiziks el katman)tp kablolarda iki birim aras ındaki maks imum kablo uzunluğu kaç metredir? (portable)S kart türünün kullanılan boyut aralığı aş ağıdakilerden hangis idir? 256 MB - 64 GB 64 MB - 1 GB 256 MB - 32 GB 1 GB - 16 GB 33-(ekran)monitörlerde ilk arıza tes pitini nas ıl yaparız? monitör,ayarlarmenüs ü,maus e kas a monitör,klawye ekrankartı,monitör,kablolar ve baglayıcılar klawye,maus e,monitör 35-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı hatalarından biris i değildir? 28-(yazıcı)Hatalı çıktılar, bozuk ya da yanlış s ürücülerin gös terges idir. 30-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i mürekkep püs kürtmeli yazıcılarda kullanılır? Toz Boya Boya Mürekkep Toner Kartus 32-(internet)Eriş im Hızına Göre Uzak Bilgis ayarların Hangi ÖZ elliklerin Baglantı apan Bilgis ayardagös terilemez. 34-(fiziks el katman)mainframe modelinde s unucu bilgis ayarlara bağlı olan nedir? Flash isk Oyun Çubuğu Mouse Web Cam ump Terminaller 36-(yazılım katmanı)protokol-osi MOELİNİN AMACI NEİR?

5 Windows ta aygıt tanınmadı hatas ı Windowsta disk yok hatası Lütfen kartus ları kontrol ediniz hatas ı azıcıdan gelen silindir sesi. Windowsta kağıt sıkıştı hatası. 37-(depolama)Sabit dis k baş langıcındaki boot sektör, sabit disk üzerindeki tek özel s ektör değildir.her bölmenin ilk s ilindirinin ilk s ektöründe s ahip olduğu yerin adı nedir? WPI CMOS windir Volume Boot Sector BIOS 39-(ses)Ses nasıl iletilir? Titreş im olarak iletilir. Elas tik ortam yardımıyla iletilir. oğrudan iletilir. ijital olarak iletilir. Frekans la iletilir. 41-(depolama)Aş ağıdakilerden Hangis i Windows os yalama Türü NTFS nin özelliklerinden eğildir? NTFS gelişmemiş dosya ayırma tablos u kullanır. Acık s is temlerin bağlantıs ını s ağlamas ıdır Bir ag modelidir Farklı platfformlardaki 2 makinenin birbirleri ile s oruns uz haberleş mes inin s ağlamas ıdır. Aynı platformlardaki 2 makinenin birbirleri ile s oruns uz haberleş mes inin s ağlamas ıdır. 38-(depolama)Bölümlendirme iş lemi s onras ı mutlaka dis k biçimlendirme yapmanız veya daha yaygın bilinen ifades i ile bölmeleri formatlamanız gerekir. 40-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ PALASIMLARA İKKAT EİLMESİ KURALLARAN BİRİSİ EĞİLİR? öncelikli olarak tam denetim yerine sadece okuma izni verin administrator hesabını ve sifresini kullanmayın Paylasımlarda şifressi olan bir paylas ım hes abını kullanmama özel olarak gerekmedikçe everyone izinler vermeyin 42-(s es)hopörlörümüzden gelen jack kasanın arkasında bulunan yeşil ses giriş ine takılır genellikle.

6 aha büyük disk ve dosya boyutlarına olanak verir. Geliş miş güvenlik ve denetim mekanizmaları s unar. aha hızlı yazma ve okuma s üreçlerini mümkün kılar. Sıkıştırma ve kota gibi gelişmiş özellikleri vardır. 43-(internet)Ardından Kullanıcının İkinci Bir İZ ne Tabi Olarak enetimde alabilir 45-(yazılım katmanı)protokol-tcp VE UP AKTARIMINI ESTEKLER ip adrres leri tas ıma denetim protokolu kullanıcı veri bloğu protokolu veri trans fer karş ılığı 47-(portable)Nadir de ols a bazen s ürücüler içeris indeki optik dis ki çıkartamazlar. Sivri uçlu bir kalem veya ataş ile bu deliği kullanarak mekanizmanın açılmas ını elle s ağlayabiliriz. 49-(yazılım katmanı)protokol-ipv6 128 BİT UZ UNLUGA SAHİPTİR 44-(fiziks el katman)örgü topolojis inde kablolu ağlarda kurulumu çok bas ittir 46-(fiziks el katman)bilgis ayar ağına veri gönderip, ağdan verileri alan kimyas al karttır 48-(yazıcı)Nokta vuruş lu yazıcılar diğer yazıcılara göre daha fazla bakım gerektirir. oğru 50-(depolama)Bilgis ayarınız açıs ından başarılı şekilde kurulmuş yeni bir sabit dis k, büyük miktarda bir s ektör yığınından daha fazla bir şey değildir. ogru

7 51-(portable)Aş ağıdakilerden hangis i kullanılan hafıza kartı türlerinden biris idir? x( Picture Card x Picture Card xp Picture Card x) Picture Card 53-(ekrankartı)Ekran kartının belleğine ne denir? RAM GR PCI Express 55-(ekran)Aş ağdakilerden hangis i dokunmatik ekranlar için temas alglma teknolojilerinden değildir. Isı veya basınç duyarlı dirençler Elektronik kapas itörler İnsan tenini hisseden dirençler Kızılötesi sensörler 57-(portable)ISO dos yaları, optik s ürücünün içeriğinin tam bir kopyas ıdır. 59-(yazılım katmanı)protokol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ AĞ ALT AP SERVİSLERİNEN EĞİLİR wıns dhcp ftps 52-(yazılım katmanı)protokol-32 BİTLİK IP AEİ GÜNÜMÜZ E İNTERNET AGI İÇİN ETERLİİR dogru 54-(s es)bilgis ayar çalış ırken harici bir s es kartı takılmaz. 56-(ekran)..bant genişliği ve çözünürlük tarafından belirlenir? BTT VRR RRV CRR 58-(yazılım katmanı)protocol-xp'e BASİT VE STANART OLMAK ÜZERE KAÇ PALASIM TURU VARIR (ekrankartı)Micros oft'un geliş tirdiği API paketinin adı nedir? AGP irectx OpenGL

8 dns 61-(fiziks el katman)bir veya daha çok s unucu bilgis ayarların yanında, tam olarak bilgis ayar donanımına s ahip is temci bilgis ayarlar vardır. 63-(portable)V okuyabilen C okuculara ne ad verilmiş tir? Mombo V C-R Combo C-RW 65-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i SL bağlantı türlerinden değildir? KSL SSL VSL HSL 67-(yazılım katmanı)protokol-lpv4 WAN ÜZ ERİNEKİ KISITLI ARES SORUNU NAT İLE CÖZER yanlıs 62-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i proxy s unucularının özelliklerinden değildir? Eks tra kontroller ve güvenlik hizmetlerinin s ağlanmas ı amacıyla kullanılır. aha yavaş ve sınırlı bir internet gezinimi s ağlayan proxy s unucular, tüm veri trafiğini denetleyebilir. aha hızlı ve sınırsız bir internet gezinimi s ağlayan proxy s unucular, tüm veri trafiğini denetleyebilir. Genellikle kurum iç ağlarının internet eriş imlerini yönetir 64-(internet)ASL MOEMLERİN ÇOĞU KÜÇÜK ÇAPLI ROUTER CİHAZ LARIR. 66-(ses)Ses Kartı hem giriş hem çıkış birimidir. 68-(fiziks el katman)koaks iyel kablo Plas tik bir tabaka ortas ında bakır bir iletken olan kablodur

9 69-(fiziks el katman)nic lerin belirli bir maksimum hız sınırı vardır 71-(portable)is ketlerin Micros oftla Intel'in yaklaş ımı ve alternatiflerin güçlenmes iyle hangi yıldan itibaren kullanımı giderek azalmaya baş lamış tır? (yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ KABLOSUZ SİFRELEME ÖNTEMLERİNEN EĞİLİR TKIP WPA2 WEP WPA 70-(internet)Hangis i Volp:Voice Over IP görevlerinden egildir. Herhangi bir yuks ek hızlı baglantıyla çalış abilir. Volp Bir çok protokolu anynı anda kullanır. Skype,Live mes s enger vb bunun üzerinden deigldir Bu amaçala Geliş tirilen yazılım ve donanım vardır Ses li ÇAgrıalrın Ag üzerinden apılmas ını Saglar. 72-(ekran)Aş agdakilerden hangis i monitör temizliği s ıras ında yapılmamas gereken davranıs tır. Monitör temizliği için anti s tatik monitör temizleyiciler ya da anti s tatik bezler kullanılabilir Monitör temizliği için pencere temizleyici(cam s il) kullanabilir. LC temizliği sırasında aşırı baskı uygulamamaya dikkat edin. LC lerde ticari temizlik malzemeleri kullanılmas ı gereks izdir. 74-(internet)aş ağıdakilerden hangis i SL hakkında yanlış bilgi verilmiş tir? TELEFON SANTRALİNE EN FAZ LA 5KM UZ AKLIKTA OLABİLİR. STANART TELEFON HATTI ÜZ ERİNEN,SES SİNALLERİNEN FARKLI BİR FREKANSTAİLETİŞİM STANARTINA AANMAKTAIR. HER İKİ HAT UCUNA ASL ROUTER BULUNMALIIR. SİNAL TELEFON ANAHTARLAMA SİSTEMİ İÇİNE GİRER.

10 75-(fiziks el katman)"eş il- Beyaz,eş il,turuncu-beyaz,mavi,mavi- Beyaz,Turuncu,Kahverengi- Beyaz,Kahverengi" Kablo s ıralamas ı aş ağıdakilerden hangis idir? 586-B 586-A 77-(yazıcı)Plotter'ın Türkçe kars ılığı olarak çizici kelimes i kullanılabilir. 79-(yazıcı)Lazer azıcılar aş ağıdakilerden hangis ini kullanır? Boya Bej Kartuş Toner Mürekkep 81-(yazıcı)azıcı güncelleş tirmes i nereden yapılır? Bilgis ayarım erel is k C'den efragmanter proğramını çalış tırarak Aygıt öneticis inden azıcı düğmelerinden Windows Update yaparak 83-(yazıcı)azıcı kartuş ları bittikten s onra uyarı verdiğinde aş ağıdakilerden hangis i yapılır? 76-(internet)SPLİTTER, FREKANSLARI TELEFONA GEÇİREN ÜKSEK FİLTRE GÖREVİ APAR. 78-(portable)UF ile ilgili aş ağıdakilerden hangis i yanlış tır? C-RW sürücülerin, sabit disk gibi kullanılabilmes ini s ağlar. Farklı tipteki tüm sürücü ve işletim sistemlerinde okunabilen tek bir dosya biçimi oluş turur. ISO-9660, UF'nin yerine getirilmiş tir. 80-(ekran)tipik bir lcd nin bileş endeni olmayan aş agıdakilerden hngs dr film katmanı lcd panel çeviriciler arka aydınlatmalar 82-(s es)çoğu video formatı, kendis ine özel bir ses kodlaması tanımlar. 84-(ekran)Çok daha parlak ve net görüntü sunarlar Transistör veya transistör grubu 1 piks elden s orumludur ukarıda özellikleri verilen matris

11 Farklı bir kartuş takarak. Kartuş olumu veya yeni kartuş takılarak azıcıyı kapatıp yeniden açarak devam edilir. Kartuş ları s ilerek devam edilir. azdırmaya devam edilir. 85-(depolama)FAT16 da dos ya adları 8 karakterdir ve boş luklara izin verilmez. 87-(ekrankartı)API nedir? Ekran kartı bağlantı çeş ididir. Bir çeşit bağlantı slotudur. 3 uygulamalarının doğru ve hızlı ş ekildegpu ile iletiş imde olabilmeleri için geliş tirilmiş programlardır. 89-(s es)ses özelliklerini ve ayarlarını s es denetiminden yapabiliriz. 91-(depolama)inamik dis kler bölme yani partition kelimes ini bırakıp onun yerine yığın yani volume terimini kullanmaktadır. hangis idir? PASİF MATRİS AKTİF MATRİS NET MATRİS TRAN MATRİS 86-(s es)usb Ses Kartları günümüzde kullanılmaktadır. 88-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i faks modemin özelliklerindendir? Analog s inyali dijitale,dijital s inyali de analoga çevirir. faks modemler günümüzde yaygın olarak kullanılır. dijital s inyali analoga,analog s inyali dijitale çevirir. bu modemler s plitterlara bağlanmas ını s ağlar. 90-(s es)codec Ses ile ilgili bir kavramdır. 92-(depolama)Aş ağıdakilerden hangis i biçimlendirme iş leminin yapıldığı yerleden değildir? iğer ikincil bölümler için explorerda seçili disk sağ tıklayıp biçimlendirme C:\Windows dos yalarını s ilmek İşletim sistemi kurulum ekranı OS altından format komutu ile

12 93-(internet)internete bağlanmak için hangi tür bağlantılar kullanılamaz? SSL SL KABLO TV HATLARI İAL-UP 95-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı bağlantı türlerinden biris idir? İM USB Micro S Giriş IEEE IQ 97-(fiziks el katman)bir hub, kendis ine bağlı tüm aygıtlara aldığı paketleri yayımlar, Switch bağlı olan her bir aygıtın nerede olduğuna iliş kin belleğinde bir harita bulunur ve daha hızlı çalış ır. 99-(ekrankartı)HMI ile ekran kartından görüntülü s es aktarımı yapılabilir. oğru ise '' yanlış ise '' yi seçin ile Windows altından dis k yönetim ekranı 94-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartının diğer adlarından biri değildir? PCB Video kartı Grafik kartı 96-(fiziks el katman)veri Sunuculu Model/ata-Application Server, günümüzde en yaygın kullanılan ağ modelidir. 98-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASINA BAĞLANMA TÜRLERİNEN EĞİLİR WAP ayarları genellikle web tarayıcı üzerinden ayarlanır Kablos uz ASL modemler içinde aynı durumlar geçerlidir WAP üzerinde yerleşik mini bir web sunucusu vardır WAP üzerinde yerrleşik mini bir web sunucusu yoktur 100-(portable)Üç temel optik s ürücü vardır. Bunlar; C,V ve Blu-Ray dir. anlış. oğru.

13 101-(ekran)lcd monitör kaç wolt güç tüketir 55W 33W 44W 66W 103-(yazılım katmanı)protokol-ping BİLGİSAARA NASIL GÖNERİLİR bas lat-calıs tır-cmd-ping bas lat-calıs tır-ping bas lat-calıs tır-ms config-ping bas lat-calıs tır-ping-cmd 105-(ekran)LP kullanmı hangis inde daha yaygn olararak kullanlır? Monitör Okunmatik cihazlarda kullanlan kondans atör Projektör 107-(s es)bilgis ayarın s es ayarları BİOSTA da mevcuttur. 109-(portable)C-RW hakkındaki bilgilerden hangis i yanlış tır? isklere bir kez veri yazılabilir ve geri 102-(depolama)Temel dis k bölümlendirme yapıldığı zaman, bir disk üzerinde MBR ve bölme tablosu adıyla iki adet çok küçük veri yapıs ı oluş turulur 104-(portable)Teyp Sürücüler aş ağıdaki görevlerden hangis inde kullanılır? Veri yedekleme ve arş ivleme imaj alma Sabit dis kleri biçimlendirirken yardımcı görevde Veri yazma ve silme 106-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i ASL hakkında yanlış bitr bilgi verilmiş tir? genelde veri gönderme hızı alım hızından daha azdır. asimetrik olması veri gönderim hızı ile veri alım hızının farklı olmas ının farklı olmas ını ifade eder. günümüzde en yaygın kullanılan bağlantıdır. günümüzde en düşük ASL hızı 2 Mbps/512 kbps olmaktadır. 108-(yazılım katmanı)protokol-ping AG ÜZ ERİNEKİ BİR AGITA TEST AMAÇLI GÖNERİR 110-(s es)ses kartlarının kendis ine özgü chips etleri bulunur.

14 silinemez. Sürücüler 3 Farklı Hıza Sahiptir. Es ki tüm formatları okuyabilirler ve yazabilirler. 111-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekrankartı bağlantı s lotlarından biridir? GR AGP API 113-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i domain kurallarından değildir? Ülke uzantıs ı olmayan domainler İNGİLTERE merkezlidir Ülke uzantıs ı olmayan domainler AB merkezlidir Her ülke, kendisine ait alanı adı uzayını yönetmektedir. Internet te alan adı kaydı yapmaya yetkili kuruluş lar vardır. Bu kuruluş lar, merkezi bir kons ors iyuma bağlı olarak çalışır ve isim tahsisleri yaparlar. 115-(depolama)Windows kurulumu, hedef dis ki birincil olarak iş aretler. 117-(yazıcı)USB azıcı Bağlantı Portlarındandır. 112-(ekrankartı)PCI Expres s x16 ve üs tü in diğer s lotlardan ayrılan en önemli özelliği hangis idir? PCI s lotuna altarnatif olarak çıkarılmas ı. PCI Express AGP nin ekstra özelliklerini s tandart olarak s unmas ı. Seri iletiş im yaptığı için direkt kuzey köprüs üne bağlı olmas ı. 114-(ekrankartı)Ekran kartı alırken dikkan edilmes i gereken ilk özellik nedir? Grafik iş lemcis inin özelliği Bağlantı ş ekli. GRAM boyutu 116-(ekrankartı)XP'de mas aüs tü arka plan res mini değiş tirmek için izlenen yol hangis idir? Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /görünüm/arka plan Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /ayarlar/arka plan Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /mas aüs tü/arka plan 118-(fiziks el katman)is temci s is temler s unucudan bağıms ız olarak çalış mazlar,

15 oğru anlış 119-(yazıcı)Bir yazıcı s is temde kurulu olmas ına rağmen çıktı alınamıyor is e yazıcı çevrim dış ı durumda olabilir. 121-(yazılım katmanı)protocol- EVERONE KİMLİK ENETİMİ APMAAN AĞAN GELEN TÜM KULLANICILARI KAPSAR 123-(ekran)Fos for grupları nelere karş ılık gelir? PİKSEL RENKE FOSFORA IŞIGA 125-(ekrankartı)Render iş lemi nedir? Vektörel noktaların yoğun hes aplamalar ile nes nelere çevirilmes idir. 3 nes nelere verilen is imdir. 3 uygulamalarının doğru ve hızlı ş ekildegpu ile iletiş imde olabilmeleri için geliş tirilmiş programlardır. ancak işlem gücü açısından yerel kaynaklarını kullanırlar. 120-(internet)HTTP s unucu bilgis ayarın hangi portunu kullanır. TCP/IP40 TCP/IP70 TCP/IP80 TCP/IP30 TCP/IP (internet)Özel Geliş tirilmiş FTP is temciler hangis i kullanılmaz. İnternet Explorer Cute FTTP filezilla Opera WSR-TP 124-(yazıcı)Tonerli yazıcılar günümüzde kullanılmaktadır. 126-(ekran)Hangis i apıs al CRT Problemlerinden değildir. Monitörün ses çkarması Renklerin %100 olmas ına rağmen bazı renklerin olmamas ı atay veya düşey tek çizgi bulunmas

16 127-(yazılım katmanı)protokol-hangisi MAC ARESİNİN GÖREVLERİNEN EĞİLİR? teorik olarak MAC adresleri asla cakış mazlar ve s alt okunurdur. MAC adres leri NIC'ler üzerinde bulnur. Bir ağ üzerinde aynı MAC adresine sahip 2 NIC bulunur. Bir bilgis ayar ağında yer alan donanım fiziks el adres idir. 129-(internet)Aş agıdakilerden hangis i Web Tarayıcılardan egildir. Flock Firebird Mozilla Internet Explorer Crome 131-(ekran)Monitör çözünürlüğü ne olarak ifade edilir? İKE VE ATA PİKSEL SAECE İKE İKE VE ATA ATA VE İKE PİKSEL 133-(ekrankartı)VI ile VGA aras ındaki en önemli fark hangis idir? Ekranda hata durumu uyarlarının çkmas ı 128-(yazıcı)Bilgis ayarımızın aygıt yöneticis inde yazıcıyı görmüyors a ne gibi bir sorun vardır? Ramde Upsde Windows ta Bağlantı Kablos unda Elektrik hattında 130-(depolama)Aş ağıdakilerden hangis i dis k yönetim ve bölümleme yazılımı değildir? Norton is k Utilities Gparted FormatFactory Fdisk Partition Magic 132-(fiziks el katman)aş ağıda Firewall ile ilgili verilmiş bilgilerden hangis i yanlış tır? Router lar ile LAN aras ında yer alan güvenlik duvarıdır Teorik olarak her bir üniteye bilgis ayar bağlanabilir Ağa gelen ve ağdan giden paketleri denetler Belirli kurallara göre eriş imleri engeller ve yönetir Güvenlik duvarının dış ında antivirüs, antispam, VPN ve router gibi bir çok s ervis i de bünyelerinde bulundururlar 134-(ekrankartı)Cros s Fire ne demektir?

17 VI'nın pin sayısının fazla olması VI'nin hem dijital hemde analog verileri iletmes i VGA bağlantıda dijital s inyalların bir devre yardımı ile analog s inyallara çevrilmes i 135-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i faks modemlerin üç ana bileş enlerinden değildir? SP ENETLEİCİ PC ARABİRİMİ(ISA,PCI,USB) SL 137-(internet)SPLİTTER, ŞEBEKEEN GELEN TELEFON HATTINA BAĞLANIR. 139-(portable)Blu-Ray'lerin tanımlanan hızı aş ağıdakilerden hangis idir? 2x hızı 36MB/s 1x hızı 54MB/s 1x hızı 36MB/s 1x hızı 13MB/s 141-(fiziks el katman)ibm token ring, ring topoloji kullanır ve maks imum bilgis ayar sayısı STP kabloda 260, UTP kabloda 72 dir. HMI nin diğer adıdır. çift ekran kartı kullanımını s ağlayan köprüler için olan arayüzdür. Ekran kartı bağlantı s lotlarından biridir. 136-(portable)Kaç " harici s abit dis kler icin USB enerjis i yeterli değildir? 2.0" 1.0" 2.5" 2.3" 3.5" 138-(ekrankartı)XP'de ekran çözünürlüğü ayarı aş ağıdakilerden hangi yol izlenmelidir? Bilgis ayarım s ağtık/özellikler/ayarlar /ekran çözünürlüğü Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /mas aüs tü/ekran çözünürlüğü Mas aüs tüne s ağtık/özellikler/ayarlar /ekran çözünürlüğü 140-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREn HANGİSİ AĞ SORUNLARININ BAĞLANTI ARAÇLARINAN BİRİSİ EĞİLİR PİNG TRACERT NSLOOKUP CM 142-(internet)Uzak Mas aüs tübaglantıs ı XP ve sonrasında kurlu gelir.

18 143-(depolama)FAT16 için geliş tirilmiş tir ve günümüzde yaygın olarak kullanılır. 145-(portable)azma s orunlarının en yaygın sebebi tampon seviyesinin yeters iz kalmas ı, yani Buffer Underrun dur. 147-(s es)ses kartları günümüzde kullanılmaktadır. 149-(depolama)Normal biçimlendirmede dosyalar silinir ve bozuk kesim taraması yapılır. 151-(portable)Aş ağıdakilerden hangis i bir optik s ürücü değildir? V C Blu-Ray H 144-(fiziks el katman)ıldız topolojis i günümüzde hiç kullanılmaz 146-(yazılım katmanı)protokol-asagia VERİLEN IP MASKELERİNEN HANGİSİ ANLISTIR C sınıf A sınıf B sınıf sınıf 148-(yazılım katmanı)protokol- HEXAECİMAL SAILARA BÜÜK KÜÇÜK HARF UARLILIĞI OKTUR 150-(yazıcı)azıcı hatalarını gidermek için s ürücü güncelleş tirmeleri uygulabilir. 152-(portable)is ket Sürücülerine aş ağıdaki s ürücü harflerinden hangileri atanabilir? A: - B: : - F: C: - A: C: - :

19 153-(depolama)Aş ağıdakilerden hangis inin karş ılığı yanlış tır? rive Not Found - isk bulunamadı No Fixed isk Present - isk Bölümlenemedi No Boot evice Available - Baş langıç aygıtı mevcut değil H Controller Failure - H kontrolcü hatas ı Sabit rive Error - Sabit isk Hatası 155-(yazılım katmanı)protocol-belirli BİR PALASIMA İREK ERİŞMAK İÇİN NE APMALIIZ baslat calıstır ıp adresi ve ipconfig adını giriniz baslat calıştır ip adrresi ve netbios adını giriniz baslat çalıştır cmd ve netbios adını giriniz baslat çalıstır cmd ve ipconfig adını giriniz 157-(ekran)CRT monitör kaç wolt güç tüketir 120W 100W 130W 110W 159-(ekrankartı)Çoklu bağlantı arayüzü(cros s Fire-SLI) ne iş e yarar? Ekran kartının birbirlerine bağlanabilmelerini s ağlayan ikinci bir bağlantı arayüzüdür. Ekran kartının anakarta bağlanmas ını 154-(s es)ac ne demektir? Analog ijital Sound Analog ijital Converter Analog ijital Standart Analog ijital Speaker 156-(portable)2.5" harici s abit dis kler genelde çift USB girişi ile enerji alır. anlış. oğru. 158-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i çözünürlüğün tanımıdır? RGB nin oluş turluğu katmanlar Ekrandaki renk gös teren en küçük noktadır. Ekrandaki piks el yoğunluna çözünürlük denir. 160-(ekran)çewiriciler hangi güç ile arka aydınlatmaları bes ler /C A/C C/A C/

20 sağlayan bir çeşit slottur. 3 uygulamalarını hızlandıran bir uygulamadır. 161-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekran karlarındaki görüntü çıkış larından biris idir? Com portu Mini din VI 163-(portable)C-ROMun bilgis ayar dış ındaki ortamlarda kullanılabilmes i amacıyla kullanılan özel dosya sistemi aş ağıdakilerden hangis idir? ISO-9660 ISO-0254 IE (ekran)filtreler uygulanan gerilim miktarına göre hangi reklerin s eviyelerini üretirler yteş il-kırmızı-mavi kırmızı s iyah mavi yesil kırmızı siyah s iyah beyaz kırmızı 167-(internet)erel Bilgis ayarlarda Uzak baglantıalra verilmiş olmas ı gerekir. 169-(fiziks el katman)aş ağıdakilerden hangisi fiber optik ağ kablosunun özelliklerinden değildir? 162-(yazılım katmanı)protocol- PALASILAN BELGELER KLASORUNU, AĞ ÜZ ERİNEN OLAN PALASIMLARI EĞİL,EREL HESAPLAR ARASI ORTAK KULLANIMLARI İFAE EER 164-(yazıcı)Mürekkep püs kürtmeli yazcılar us b kablos u kullanabilir. 166-(fiziks el katman)bir ünivers ite kampüs ündeki binalar aras ında oluş turulan ağ tipi hangis idir? WAN CAN MAN PAN LAN 168-(depolama)FAT32 bölmeleri yine de FAT16 bölmelerindeki kadar s ıklıkta birleş tirmeye ihtiyaç duyar. 170-(ses)Anakartın kendisine özgü ses jaclarına onboars s es kartı denir.

21 Isı ve nem gibi çevre şartlarından etkilenmez Maliyeti yüks ektir Elektronik s inyaller yerine ış ık iletir Bilgi taş ıma kapas iteleri çok büyüktür Fiber optik kablolar Coax ve TP kablolardan daha kıs a mes afelerde çalış ır 171-(s es)ses i çıkmayan bilgis ayara öncelikle aş ağıdakilerden hangis i yapılmaz? Aygıt yöneticis ine giririlerek s ürücü güncelleş tirmes i uygulanır. Proğram ekle kaldıra bakarak s es s ürücüs ü kontrol edilir. Format atılır. Hopörlör kontrol edilir. Ses Sürücüs ü Kontrol edilir. 173-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i backbone'ın özelliklerinden değildir? BACKBONE düşük hızda kısa mesafeli ağları ifade eder. BACKBONE yüks ek hızlı uzun mes afeli ağları ifade eder. fiberoptik hatlar veya uydu aracılığı ile bağlantı s ağlanır. BACKBONE hatlar ağ eriş im noktaları ile birbirine bağlıdır. 175-(portable)Blu-Ray'ın Cd veya Vye Karş ılık geln türleri vardır. Aş ağıdakilerden hangis i bunlar içinde değildir? B-RE B-RW 172-(internet)P2Pdos ya Paylaş ım azılımları Özellikleri anlış tır. Her hangibir s unucu azılımı oktur Bu şekilde dosyayı birden fazla kullanıcı varsa dosya paylaşılan tüm kullanıcılardan parçaparça talep edilir. aha Çok Müzik os ylarının(mp3) paylaş ımınd popülerdir Kullanıcının dos yalarını diğer kullanacıalra vermez. Kullanıcıların os yalrını iger Kullanıcılarla PAylaş mas ını Saglar 174-(s es)video dos yalarının neredeys e tümü bir s es katmanı barındırır. 176-(yazıcı)azdırılan bir belgeyi iptal etmek için hangis ini yaparız? azıcıdan kağıtları alarak. azıcıyı Kapatarak Us b Kablos unu çıkartarak.

22 B-R B-ROM 177-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i piks elin tanımıdır? Ekrandaki noktacık yoğunluguna piks el denir. Sayıs al görüntülerin en küçük parças ı olan üçlü nokta grubuna piks el denir. Ekran çözünürlüğüne piks el denir. 179-(portable)İlk C-ROM Sürücüs ünün hızı aş ağıdakilerden hangis idir? 400 KB/s 50 KB/s 250 KB/s 150 KB/s Proğram Ekle Kaldır yaparak azıcı ve faxlar bölümünde yazıcı modeline çift tıklayarak belgeyi iptal et. 178-(depolama)En büyük dos ya boyutu olarak 2GB a izin veren dosya sistemi hangis idir? FAT16 MBR WinFs NTFS FAT (s es)ac ne demektir? ijital Analog Converter ijital Analog Speaker ijital Analog Standart ijital Analog Standart Sınavı Bitir!

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu SARUHANBEY ULUBORLU TEKNİK MESLEKİ ve ENDÜSTRİ ve TEKNİK MESLEK ANADOLU LİSESİ LİSESİ 2014-2015 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM YILI TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz: DERS 2: BİLGİSAYAR DONANIMI Ders sonunda yapabilecekleriniz: Bir kişisel bilgisayarın donanım bileşenlerini açıklamak. Belli bileşenlerin özelliklerini açıklamak. I. BİLGİSAYAR DONANIMI Bu derste kişisel

Detaylı

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU

AĞ KULLANIM KILAVUZU Çoklu Protokol Yerleşik Ethernet Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz (IEEE 802.11b/g) Ethernet Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu AĞ KULLANIM KILAVUZU Bu makineyi ağınızda kullanmadan önce bu kılavuzu

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu Brother QL Serisi

Ağ Kullanım Kılavuzu Brother QL Serisi Ağ Kullanım Kılavuzu rother QL Serisi Ağ Kullanım Kılavuzu u Ağ Kullanım Kılavuzu, rother yazıcınızı kullanan kablolu ve kablosuz ağ ayarlarına ilişkin işe yarar bilgileri sunar. Desteklenen protokol bilgilerini

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU NOT: Almış olduğunuz ürünün modeline bağlı olarak AKILLI TAHTA ürününüzün görüntüsü bu el kitabında görüntülenenlerle aynı olmayabilir. Sistem Özellikleri

Detaylı

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu döküman Elkotek Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Ürünlerin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

1.4.1. Kablosuz Modem Kablosuz bir modemin kurulumu Resim 1.11: Kablosuz modem arka panel görünüşü

1.4.1. Kablosuz Modem Kablosuz bir modemin kurulumu Resim 1.11: Kablosuz modem arka panel görünüşü 1.4.1. Kablosuz Modem Kablosuz modem internetten gelen verileri alır, radyo frekanslarına dönüştürür ve üzerindeki anten ile bulunduğu ortama yayar. Kablosuz istemcide bulunan kablosuz ağ arayüz kartı

Detaylı