Çıkış X Kalan Zaman: 630

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çıkış X Kalan Zaman: 630"

Transkript

1 Çıkış X Kalan Zaman: (depolama)Bölme tablos u iki tür bölme des tekler; birincil bölmeler ve uzatılmış bölmeler. 3-(internet)windows un Micros oft Pas aport Tabanlı Hizmeti egildir 5-(depolama)MBR'nin tek iş levi, iş letim s is temi olan bir bölmenin varlığını kontrol etmek için bölme tablos unu incelemektir. 7-(depolama)inamik dis k hakkındaki tüm bilgi sabit diskin son 1 MB'ını alan gizli bir bölmede depolanır. 9-(fiziks el katman)halka topolojis inde Bilgis ayar s ayıs ı arttıkça halkayı s ağlamak kolaylaş ır 2-(s es)ses yazılımını bilgis ayara kurmak için aygıt yöneticinden yapabiliriz. 4-(s es)ses kartını kurduktan s onra bilgis ayar yeniden baş latılmalıdır. 6-(yazıcı)azıcıdaki kağıt ayarını nereden yaparız? Belge Menüs ünden Görünümden azdırma Tercihlerinden ardım Menüs ünden About'dan 8-(fiziks el katman)günümüzde 2.4 GHz ile 5 Ghz arasındaki frekanslar kullanılmaktadır. 10-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazdırma s eçeneklerinde yoktur? Paylaş ım Bağlanto Noktaları Renk önetimi Geliş miş

2 11-(internet)Aş agıdakilerden hangis i mail s unucuyu ifade eden bir örnektir mail.akdeniz.edu.tr ftpp://akdeniz.edu.tr pop3.akdeniz.edu.tr ta 13-(ekran)Elektron demetinin ekranın bir kenarından diğer kenarına kadar gidip geri gelmesinde geçen süre olarak adlandırılır.aş agıdakilerden hangis idir ERR CRR HRR VRR 15-(depolama)Bölümlendirme / Partitioning İş lemi is kin Elektronik Ortamda 2'ye Bölümlenmes idir. 17-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartı bileş enlerindendir? PCI CPU GRAM il Seçenekleri 12-(fiziks el katman)bus ağ topolojis in de ana hat üzerindeki bir kopukluk sadece o bilgis ayarı etkiler 14-(ekran)her trans is tör veya trans is tör grubu kaç piks elden s orumludur? (internet)Aş agıdakilerden hangis i web tarayıcı yazılımlardan degildir? ns Mozilla Safari Firefox İnternet Explorer 18-(s es)bir kaynaktan dalgalar halinde çıkar,kulaklarımız bunu bir titreş im olarak hisseder buna... denir. KULAKLIK MİKROFON HOPÖRLÖR SES KARTI SES

3 19-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı türleriden değildir? Plotter azıcılar Mürekkep Püs kürtmeli yazıcılar Lazer yazıcılar Iş ın yazıcılar Nokta vuruş lu yazıcılar 21-(s es)genellikle kulaklıktan gelen jack bilgis ayarda s es kartında bulunan turuncu giriş e takılır. 23-(depolama)Aş ağıdakilerden Hangis i Windows os ya Sis temi eğildir? EXT3 NTFS FAT FAT32 WinFS 25-(internet)KABLO MOEM ŞEBEKEEN GELEN RG-8 VEA RG-59 COAX KABLOU KULLANIR. 20-(s es)ses Kartı Harici bir karttır. 22-(fiziks el katman)wireles s, veri iletimi için radyo dalgaları kullanmaktadır. 24-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ İNTERNET BAGLANTI PALASIM TURLERİNEN EĞİLİR bilgis ayarınız bir ağ geçidi ve HCP gibi yapılandırılır İnternet paylaş ttıran bilgis ayar s ürekli kapalı olmalıdır genellikle us b veya kablo modemlerde ihtiyac duyulur bunun için bilgisayarınızda en az 2 adet NIC bulunmalıdır 26-(ekran)2 adet polarize cam tabaka arasında yer alır Az enerji kullanırlar İnce ve hafiftirler ukarıda özellikleri verilen monitör çeş idi aş ağıdakilerden hangis idir? CRT MONİTÖRLER LC MONİTÖR TVB MONİTÖRLER BTT MONİTÖRLER

4 27-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı markalarından biris i değildir? BROTHER SAMSUNG OKİ HP HICTEK 29-(fiziks el katman)tp kablolarda iki birim aras ındaki maks imum kablo uzunluğu kaç metredir? (portable)S kart türünün kullanılan boyut aralığı aş ağıdakilerden hangis idir? 256 MB - 64 GB 64 MB - 1 GB 256 MB - 32 GB 1 GB - 16 GB 33-(ekran)monitörlerde ilk arıza tes pitini nas ıl yaparız? monitör,ayarlarmenüs ü,maus e kas a monitör,klawye ekrankartı,monitör,kablolar ve baglayıcılar klawye,maus e,monitör 35-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı hatalarından biris i değildir? 28-(yazıcı)Hatalı çıktılar, bozuk ya da yanlış s ürücülerin gös terges idir. 30-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i mürekkep püs kürtmeli yazıcılarda kullanılır? Toz Boya Boya Mürekkep Toner Kartus 32-(internet)Eriş im Hızına Göre Uzak Bilgis ayarların Hangi ÖZ elliklerin Baglantı apan Bilgis ayardagös terilemez. 34-(fiziks el katman)mainframe modelinde s unucu bilgis ayarlara bağlı olan nedir? Flash isk Oyun Çubuğu Mouse Web Cam ump Terminaller 36-(yazılım katmanı)protokol-osi MOELİNİN AMACI NEİR?

5 Windows ta aygıt tanınmadı hatas ı Windowsta disk yok hatası Lütfen kartus ları kontrol ediniz hatas ı azıcıdan gelen silindir sesi. Windowsta kağıt sıkıştı hatası. 37-(depolama)Sabit dis k baş langıcındaki boot sektör, sabit disk üzerindeki tek özel s ektör değildir.her bölmenin ilk s ilindirinin ilk s ektöründe s ahip olduğu yerin adı nedir? WPI CMOS windir Volume Boot Sector BIOS 39-(ses)Ses nasıl iletilir? Titreş im olarak iletilir. Elas tik ortam yardımıyla iletilir. oğrudan iletilir. ijital olarak iletilir. Frekans la iletilir. 41-(depolama)Aş ağıdakilerden Hangis i Windows os yalama Türü NTFS nin özelliklerinden eğildir? NTFS gelişmemiş dosya ayırma tablos u kullanır. Acık s is temlerin bağlantıs ını s ağlamas ıdır Bir ag modelidir Farklı platfformlardaki 2 makinenin birbirleri ile s oruns uz haberleş mes inin s ağlamas ıdır. Aynı platformlardaki 2 makinenin birbirleri ile s oruns uz haberleş mes inin s ağlamas ıdır. 38-(depolama)Bölümlendirme iş lemi s onras ı mutlaka dis k biçimlendirme yapmanız veya daha yaygın bilinen ifades i ile bölmeleri formatlamanız gerekir. 40-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ PALASIMLARA İKKAT EİLMESİ KURALLARAN BİRİSİ EĞİLİR? öncelikli olarak tam denetim yerine sadece okuma izni verin administrator hesabını ve sifresini kullanmayın Paylasımlarda şifressi olan bir paylas ım hes abını kullanmama özel olarak gerekmedikçe everyone izinler vermeyin 42-(s es)hopörlörümüzden gelen jack kasanın arkasında bulunan yeşil ses giriş ine takılır genellikle.

6 aha büyük disk ve dosya boyutlarına olanak verir. Geliş miş güvenlik ve denetim mekanizmaları s unar. aha hızlı yazma ve okuma s üreçlerini mümkün kılar. Sıkıştırma ve kota gibi gelişmiş özellikleri vardır. 43-(internet)Ardından Kullanıcının İkinci Bir İZ ne Tabi Olarak enetimde alabilir 45-(yazılım katmanı)protokol-tcp VE UP AKTARIMINI ESTEKLER ip adrres leri tas ıma denetim protokolu kullanıcı veri bloğu protokolu veri trans fer karş ılığı 47-(portable)Nadir de ols a bazen s ürücüler içeris indeki optik dis ki çıkartamazlar. Sivri uçlu bir kalem veya ataş ile bu deliği kullanarak mekanizmanın açılmas ını elle s ağlayabiliriz. 49-(yazılım katmanı)protokol-ipv6 128 BİT UZ UNLUGA SAHİPTİR 44-(fiziks el katman)örgü topolojis inde kablolu ağlarda kurulumu çok bas ittir 46-(fiziks el katman)bilgis ayar ağına veri gönderip, ağdan verileri alan kimyas al karttır 48-(yazıcı)Nokta vuruş lu yazıcılar diğer yazıcılara göre daha fazla bakım gerektirir. oğru 50-(depolama)Bilgis ayarınız açıs ından başarılı şekilde kurulmuş yeni bir sabit dis k, büyük miktarda bir s ektör yığınından daha fazla bir şey değildir. ogru

7 51-(portable)Aş ağıdakilerden hangis i kullanılan hafıza kartı türlerinden biris idir? x( Picture Card x Picture Card xp Picture Card x) Picture Card 53-(ekrankartı)Ekran kartının belleğine ne denir? RAM GR PCI Express 55-(ekran)Aş ağdakilerden hangis i dokunmatik ekranlar için temas alglma teknolojilerinden değildir. Isı veya basınç duyarlı dirençler Elektronik kapas itörler İnsan tenini hisseden dirençler Kızılötesi sensörler 57-(portable)ISO dos yaları, optik s ürücünün içeriğinin tam bir kopyas ıdır. 59-(yazılım katmanı)protokol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ AĞ ALT AP SERVİSLERİNEN EĞİLİR wıns dhcp ftps 52-(yazılım katmanı)protokol-32 BİTLİK IP AEİ GÜNÜMÜZ E İNTERNET AGI İÇİN ETERLİİR dogru 54-(s es)bilgis ayar çalış ırken harici bir s es kartı takılmaz. 56-(ekran)..bant genişliği ve çözünürlük tarafından belirlenir? BTT VRR RRV CRR 58-(yazılım katmanı)protocol-xp'e BASİT VE STANART OLMAK ÜZERE KAÇ PALASIM TURU VARIR (ekrankartı)Micros oft'un geliş tirdiği API paketinin adı nedir? AGP irectx OpenGL

8 dns 61-(fiziks el katman)bir veya daha çok s unucu bilgis ayarların yanında, tam olarak bilgis ayar donanımına s ahip is temci bilgis ayarlar vardır. 63-(portable)V okuyabilen C okuculara ne ad verilmiş tir? Mombo V C-R Combo C-RW 65-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i SL bağlantı türlerinden değildir? KSL SSL VSL HSL 67-(yazılım katmanı)protokol-lpv4 WAN ÜZ ERİNEKİ KISITLI ARES SORUNU NAT İLE CÖZER yanlıs 62-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i proxy s unucularının özelliklerinden değildir? Eks tra kontroller ve güvenlik hizmetlerinin s ağlanmas ı amacıyla kullanılır. aha yavaş ve sınırlı bir internet gezinimi s ağlayan proxy s unucular, tüm veri trafiğini denetleyebilir. aha hızlı ve sınırsız bir internet gezinimi s ağlayan proxy s unucular, tüm veri trafiğini denetleyebilir. Genellikle kurum iç ağlarının internet eriş imlerini yönetir 64-(internet)ASL MOEMLERİN ÇOĞU KÜÇÜK ÇAPLI ROUTER CİHAZ LARIR. 66-(ses)Ses Kartı hem giriş hem çıkış birimidir. 68-(fiziks el katman)koaks iyel kablo Plas tik bir tabaka ortas ında bakır bir iletken olan kablodur

9 69-(fiziks el katman)nic lerin belirli bir maksimum hız sınırı vardır 71-(portable)is ketlerin Micros oftla Intel'in yaklaş ımı ve alternatiflerin güçlenmes iyle hangi yıldan itibaren kullanımı giderek azalmaya baş lamış tır? (yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ KABLOSUZ SİFRELEME ÖNTEMLERİNEN EĞİLİR TKIP WPA2 WEP WPA 70-(internet)Hangis i Volp:Voice Over IP görevlerinden egildir. Herhangi bir yuks ek hızlı baglantıyla çalış abilir. Volp Bir çok protokolu anynı anda kullanır. Skype,Live mes s enger vb bunun üzerinden deigldir Bu amaçala Geliş tirilen yazılım ve donanım vardır Ses li ÇAgrıalrın Ag üzerinden apılmas ını Saglar. 72-(ekran)Aş agdakilerden hangis i monitör temizliği s ıras ında yapılmamas gereken davranıs tır. Monitör temizliği için anti s tatik monitör temizleyiciler ya da anti s tatik bezler kullanılabilir Monitör temizliği için pencere temizleyici(cam s il) kullanabilir. LC temizliği sırasında aşırı baskı uygulamamaya dikkat edin. LC lerde ticari temizlik malzemeleri kullanılmas ı gereks izdir. 74-(internet)aş ağıdakilerden hangis i SL hakkında yanlış bilgi verilmiş tir? TELEFON SANTRALİNE EN FAZ LA 5KM UZ AKLIKTA OLABİLİR. STANART TELEFON HATTI ÜZ ERİNEN,SES SİNALLERİNEN FARKLI BİR FREKANSTAİLETİŞİM STANARTINA AANMAKTAIR. HER İKİ HAT UCUNA ASL ROUTER BULUNMALIIR. SİNAL TELEFON ANAHTARLAMA SİSTEMİ İÇİNE GİRER.

10 75-(fiziks el katman)"eş il- Beyaz,eş il,turuncu-beyaz,mavi,mavi- Beyaz,Turuncu,Kahverengi- Beyaz,Kahverengi" Kablo s ıralamas ı aş ağıdakilerden hangis idir? 586-B 586-A 77-(yazıcı)Plotter'ın Türkçe kars ılığı olarak çizici kelimes i kullanılabilir. 79-(yazıcı)Lazer azıcılar aş ağıdakilerden hangis ini kullanır? Boya Bej Kartuş Toner Mürekkep 81-(yazıcı)azıcı güncelleş tirmes i nereden yapılır? Bilgis ayarım erel is k C'den efragmanter proğramını çalış tırarak Aygıt öneticis inden azıcı düğmelerinden Windows Update yaparak 83-(yazıcı)azıcı kartuş ları bittikten s onra uyarı verdiğinde aş ağıdakilerden hangis i yapılır? 76-(internet)SPLİTTER, FREKANSLARI TELEFONA GEÇİREN ÜKSEK FİLTRE GÖREVİ APAR. 78-(portable)UF ile ilgili aş ağıdakilerden hangis i yanlış tır? C-RW sürücülerin, sabit disk gibi kullanılabilmes ini s ağlar. Farklı tipteki tüm sürücü ve işletim sistemlerinde okunabilen tek bir dosya biçimi oluş turur. ISO-9660, UF'nin yerine getirilmiş tir. 80-(ekran)tipik bir lcd nin bileş endeni olmayan aş agıdakilerden hngs dr film katmanı lcd panel çeviriciler arka aydınlatmalar 82-(s es)çoğu video formatı, kendis ine özel bir ses kodlaması tanımlar. 84-(ekran)Çok daha parlak ve net görüntü sunarlar Transistör veya transistör grubu 1 piks elden s orumludur ukarıda özellikleri verilen matris

11 Farklı bir kartuş takarak. Kartuş olumu veya yeni kartuş takılarak azıcıyı kapatıp yeniden açarak devam edilir. Kartuş ları s ilerek devam edilir. azdırmaya devam edilir. 85-(depolama)FAT16 da dos ya adları 8 karakterdir ve boş luklara izin verilmez. 87-(ekrankartı)API nedir? Ekran kartı bağlantı çeş ididir. Bir çeşit bağlantı slotudur. 3 uygulamalarının doğru ve hızlı ş ekildegpu ile iletiş imde olabilmeleri için geliş tirilmiş programlardır. 89-(s es)ses özelliklerini ve ayarlarını s es denetiminden yapabiliriz. 91-(depolama)inamik dis kler bölme yani partition kelimes ini bırakıp onun yerine yığın yani volume terimini kullanmaktadır. hangis idir? PASİF MATRİS AKTİF MATRİS NET MATRİS TRAN MATRİS 86-(s es)usb Ses Kartları günümüzde kullanılmaktadır. 88-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i faks modemin özelliklerindendir? Analog s inyali dijitale,dijital s inyali de analoga çevirir. faks modemler günümüzde yaygın olarak kullanılır. dijital s inyali analoga,analog s inyali dijitale çevirir. bu modemler s plitterlara bağlanmas ını s ağlar. 90-(s es)codec Ses ile ilgili bir kavramdır. 92-(depolama)Aş ağıdakilerden hangis i biçimlendirme iş leminin yapıldığı yerleden değildir? iğer ikincil bölümler için explorerda seçili disk sağ tıklayıp biçimlendirme C:\Windows dos yalarını s ilmek İşletim sistemi kurulum ekranı OS altından format komutu ile

12 93-(internet)internete bağlanmak için hangi tür bağlantılar kullanılamaz? SSL SL KABLO TV HATLARI İAL-UP 95-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i yazıcı bağlantı türlerinden biris idir? İM USB Micro S Giriş IEEE IQ 97-(fiziks el katman)bir hub, kendis ine bağlı tüm aygıtlara aldığı paketleri yayımlar, Switch bağlı olan her bir aygıtın nerede olduğuna iliş kin belleğinde bir harita bulunur ve daha hızlı çalış ır. 99-(ekrankartı)HMI ile ekran kartından görüntülü s es aktarımı yapılabilir. oğru ise '' yanlış ise '' yi seçin ile Windows altından dis k yönetim ekranı 94-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartının diğer adlarından biri değildir? PCB Video kartı Grafik kartı 96-(fiziks el katman)veri Sunuculu Model/ata-Application Server, günümüzde en yaygın kullanılan ağ modelidir. 98-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREN HANGİSİ KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASINA BAĞLANMA TÜRLERİNEN EĞİLİR WAP ayarları genellikle web tarayıcı üzerinden ayarlanır Kablos uz ASL modemler içinde aynı durumlar geçerlidir WAP üzerinde yerleşik mini bir web sunucusu vardır WAP üzerinde yerrleşik mini bir web sunucusu yoktur 100-(portable)Üç temel optik s ürücü vardır. Bunlar; C,V ve Blu-Ray dir. anlış. oğru.

13 101-(ekran)lcd monitör kaç wolt güç tüketir 55W 33W 44W 66W 103-(yazılım katmanı)protokol-ping BİLGİSAARA NASIL GÖNERİLİR bas lat-calıs tır-cmd-ping bas lat-calıs tır-ping bas lat-calıs tır-ms config-ping bas lat-calıs tır-ping-cmd 105-(ekran)LP kullanmı hangis inde daha yaygn olararak kullanlır? Monitör Okunmatik cihazlarda kullanlan kondans atör Projektör 107-(s es)bilgis ayarın s es ayarları BİOSTA da mevcuttur. 109-(portable)C-RW hakkındaki bilgilerden hangis i yanlış tır? isklere bir kez veri yazılabilir ve geri 102-(depolama)Temel dis k bölümlendirme yapıldığı zaman, bir disk üzerinde MBR ve bölme tablosu adıyla iki adet çok küçük veri yapıs ı oluş turulur 104-(portable)Teyp Sürücüler aş ağıdaki görevlerden hangis inde kullanılır? Veri yedekleme ve arş ivleme imaj alma Sabit dis kleri biçimlendirirken yardımcı görevde Veri yazma ve silme 106-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i ASL hakkında yanlış bitr bilgi verilmiş tir? genelde veri gönderme hızı alım hızından daha azdır. asimetrik olması veri gönderim hızı ile veri alım hızının farklı olmas ının farklı olmas ını ifade eder. günümüzde en yaygın kullanılan bağlantıdır. günümüzde en düşük ASL hızı 2 Mbps/512 kbps olmaktadır. 108-(yazılım katmanı)protokol-ping AG ÜZ ERİNEKİ BİR AGITA TEST AMAÇLI GÖNERİR 110-(s es)ses kartlarının kendis ine özgü chips etleri bulunur.

14 silinemez. Sürücüler 3 Farklı Hıza Sahiptir. Es ki tüm formatları okuyabilirler ve yazabilirler. 111-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekrankartı bağlantı s lotlarından biridir? GR AGP API 113-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i domain kurallarından değildir? Ülke uzantıs ı olmayan domainler İNGİLTERE merkezlidir Ülke uzantıs ı olmayan domainler AB merkezlidir Her ülke, kendisine ait alanı adı uzayını yönetmektedir. Internet te alan adı kaydı yapmaya yetkili kuruluş lar vardır. Bu kuruluş lar, merkezi bir kons ors iyuma bağlı olarak çalışır ve isim tahsisleri yaparlar. 115-(depolama)Windows kurulumu, hedef dis ki birincil olarak iş aretler. 117-(yazıcı)USB azıcı Bağlantı Portlarındandır. 112-(ekrankartı)PCI Expres s x16 ve üs tü in diğer s lotlardan ayrılan en önemli özelliği hangis idir? PCI s lotuna altarnatif olarak çıkarılmas ı. PCI Express AGP nin ekstra özelliklerini s tandart olarak s unmas ı. Seri iletiş im yaptığı için direkt kuzey köprüs üne bağlı olmas ı. 114-(ekrankartı)Ekran kartı alırken dikkan edilmes i gereken ilk özellik nedir? Grafik iş lemcis inin özelliği Bağlantı ş ekli. GRAM boyutu 116-(ekrankartı)XP'de mas aüs tü arka plan res mini değiş tirmek için izlenen yol hangis idir? Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /görünüm/arka plan Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /ayarlar/arka plan Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /mas aüs tü/arka plan 118-(fiziks el katman)is temci s is temler s unucudan bağıms ız olarak çalış mazlar,

15 oğru anlış 119-(yazıcı)Bir yazıcı s is temde kurulu olmas ına rağmen çıktı alınamıyor is e yazıcı çevrim dış ı durumda olabilir. 121-(yazılım katmanı)protocol- EVERONE KİMLİK ENETİMİ APMAAN AĞAN GELEN TÜM KULLANICILARI KAPSAR 123-(ekran)Fos for grupları nelere karş ılık gelir? PİKSEL RENKE FOSFORA IŞIGA 125-(ekrankartı)Render iş lemi nedir? Vektörel noktaların yoğun hes aplamalar ile nes nelere çevirilmes idir. 3 nes nelere verilen is imdir. 3 uygulamalarının doğru ve hızlı ş ekildegpu ile iletiş imde olabilmeleri için geliş tirilmiş programlardır. ancak işlem gücü açısından yerel kaynaklarını kullanırlar. 120-(internet)HTTP s unucu bilgis ayarın hangi portunu kullanır. TCP/IP40 TCP/IP70 TCP/IP80 TCP/IP30 TCP/IP (internet)Özel Geliş tirilmiş FTP is temciler hangis i kullanılmaz. İnternet Explorer Cute FTTP filezilla Opera WSR-TP 124-(yazıcı)Tonerli yazıcılar günümüzde kullanılmaktadır. 126-(ekran)Hangis i apıs al CRT Problemlerinden değildir. Monitörün ses çkarması Renklerin %100 olmas ına rağmen bazı renklerin olmamas ı atay veya düşey tek çizgi bulunmas

16 127-(yazılım katmanı)protokol-hangisi MAC ARESİNİN GÖREVLERİNEN EĞİLİR? teorik olarak MAC adresleri asla cakış mazlar ve s alt okunurdur. MAC adres leri NIC'ler üzerinde bulnur. Bir ağ üzerinde aynı MAC adresine sahip 2 NIC bulunur. Bir bilgis ayar ağında yer alan donanım fiziks el adres idir. 129-(internet)Aş agıdakilerden hangis i Web Tarayıcılardan egildir. Flock Firebird Mozilla Internet Explorer Crome 131-(ekran)Monitör çözünürlüğü ne olarak ifade edilir? İKE VE ATA PİKSEL SAECE İKE İKE VE ATA ATA VE İKE PİKSEL 133-(ekrankartı)VI ile VGA aras ındaki en önemli fark hangis idir? Ekranda hata durumu uyarlarının çkmas ı 128-(yazıcı)Bilgis ayarımızın aygıt yöneticis inde yazıcıyı görmüyors a ne gibi bir sorun vardır? Ramde Upsde Windows ta Bağlantı Kablos unda Elektrik hattında 130-(depolama)Aş ağıdakilerden hangis i dis k yönetim ve bölümleme yazılımı değildir? Norton is k Utilities Gparted FormatFactory Fdisk Partition Magic 132-(fiziks el katman)aş ağıda Firewall ile ilgili verilmiş bilgilerden hangis i yanlış tır? Router lar ile LAN aras ında yer alan güvenlik duvarıdır Teorik olarak her bir üniteye bilgis ayar bağlanabilir Ağa gelen ve ağdan giden paketleri denetler Belirli kurallara göre eriş imleri engeller ve yönetir Güvenlik duvarının dış ında antivirüs, antispam, VPN ve router gibi bir çok s ervis i de bünyelerinde bulundururlar 134-(ekrankartı)Cros s Fire ne demektir?

17 VI'nın pin sayısının fazla olması VI'nin hem dijital hemde analog verileri iletmes i VGA bağlantıda dijital s inyalların bir devre yardımı ile analog s inyallara çevrilmes i 135-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i faks modemlerin üç ana bileş enlerinden değildir? SP ENETLEİCİ PC ARABİRİMİ(ISA,PCI,USB) SL 137-(internet)SPLİTTER, ŞEBEKEEN GELEN TELEFON HATTINA BAĞLANIR. 139-(portable)Blu-Ray'lerin tanımlanan hızı aş ağıdakilerden hangis idir? 2x hızı 36MB/s 1x hızı 54MB/s 1x hızı 36MB/s 1x hızı 13MB/s 141-(fiziks el katman)ibm token ring, ring topoloji kullanır ve maks imum bilgis ayar sayısı STP kabloda 260, UTP kabloda 72 dir. HMI nin diğer adıdır. çift ekran kartı kullanımını s ağlayan köprüler için olan arayüzdür. Ekran kartı bağlantı s lotlarından biridir. 136-(portable)Kaç " harici s abit dis kler icin USB enerjis i yeterli değildir? 2.0" 1.0" 2.5" 2.3" 3.5" 138-(ekrankartı)XP'de ekran çözünürlüğü ayarı aş ağıdakilerden hangi yol izlenmelidir? Bilgis ayarım s ağtık/özellikler/ayarlar /ekran çözünürlüğü Mas aüs tüne s ağtık/özellikler /mas aüs tü/ekran çözünürlüğü Mas aüs tüne s ağtık/özellikler/ayarlar /ekran çözünürlüğü 140-(yazılım katmanı)protocol- ASAGIAKİLEREn HANGİSİ AĞ SORUNLARININ BAĞLANTI ARAÇLARINAN BİRİSİ EĞİLİR PİNG TRACERT NSLOOKUP CM 142-(internet)Uzak Mas aüs tübaglantıs ı XP ve sonrasında kurlu gelir.

18 143-(depolama)FAT16 için geliş tirilmiş tir ve günümüzde yaygın olarak kullanılır. 145-(portable)azma s orunlarının en yaygın sebebi tampon seviyesinin yeters iz kalmas ı, yani Buffer Underrun dur. 147-(s es)ses kartları günümüzde kullanılmaktadır. 149-(depolama)Normal biçimlendirmede dosyalar silinir ve bozuk kesim taraması yapılır. 151-(portable)Aş ağıdakilerden hangis i bir optik s ürücü değildir? V C Blu-Ray H 144-(fiziks el katman)ıldız topolojis i günümüzde hiç kullanılmaz 146-(yazılım katmanı)protokol-asagia VERİLEN IP MASKELERİNEN HANGİSİ ANLISTIR C sınıf A sınıf B sınıf sınıf 148-(yazılım katmanı)protokol- HEXAECİMAL SAILARA BÜÜK KÜÇÜK HARF UARLILIĞI OKTUR 150-(yazıcı)azıcı hatalarını gidermek için s ürücü güncelleş tirmeleri uygulabilir. 152-(portable)is ket Sürücülerine aş ağıdaki s ürücü harflerinden hangileri atanabilir? A: - B: : - F: C: - A: C: - :

19 153-(depolama)Aş ağıdakilerden hangis inin karş ılığı yanlış tır? rive Not Found - isk bulunamadı No Fixed isk Present - isk Bölümlenemedi No Boot evice Available - Baş langıç aygıtı mevcut değil H Controller Failure - H kontrolcü hatas ı Sabit rive Error - Sabit isk Hatası 155-(yazılım katmanı)protocol-belirli BİR PALASIMA İREK ERİŞMAK İÇİN NE APMALIIZ baslat calıstır ıp adresi ve ipconfig adını giriniz baslat calıştır ip adrresi ve netbios adını giriniz baslat çalıştır cmd ve netbios adını giriniz baslat çalıstır cmd ve ipconfig adını giriniz 157-(ekran)CRT monitör kaç wolt güç tüketir 120W 100W 130W 110W 159-(ekrankartı)Çoklu bağlantı arayüzü(cros s Fire-SLI) ne iş e yarar? Ekran kartının birbirlerine bağlanabilmelerini s ağlayan ikinci bir bağlantı arayüzüdür. Ekran kartının anakarta bağlanmas ını 154-(s es)ac ne demektir? Analog ijital Sound Analog ijital Converter Analog ijital Standart Analog ijital Speaker 156-(portable)2.5" harici s abit dis kler genelde çift USB girişi ile enerji alır. anlış. oğru. 158-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i çözünürlüğün tanımıdır? RGB nin oluş turluğu katmanlar Ekrandaki renk gös teren en küçük noktadır. Ekrandaki piks el yoğunluna çözünürlük denir. 160-(ekran)çewiriciler hangi güç ile arka aydınlatmaları bes ler /C A/C C/A C/

20 sağlayan bir çeşit slottur. 3 uygulamalarını hızlandıran bir uygulamadır. 161-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i ekran karlarındaki görüntü çıkış larından biris idir? Com portu Mini din VI 163-(portable)C-ROMun bilgis ayar dış ındaki ortamlarda kullanılabilmes i amacıyla kullanılan özel dosya sistemi aş ağıdakilerden hangis idir? ISO-9660 ISO-0254 IE (ekran)filtreler uygulanan gerilim miktarına göre hangi reklerin s eviyelerini üretirler yteş il-kırmızı-mavi kırmızı s iyah mavi yesil kırmızı siyah s iyah beyaz kırmızı 167-(internet)erel Bilgis ayarlarda Uzak baglantıalra verilmiş olmas ı gerekir. 169-(fiziks el katman)aş ağıdakilerden hangisi fiber optik ağ kablosunun özelliklerinden değildir? 162-(yazılım katmanı)protocol- PALASILAN BELGELER KLASORUNU, AĞ ÜZ ERİNEN OLAN PALASIMLARI EĞİL,EREL HESAPLAR ARASI ORTAK KULLANIMLARI İFAE EER 164-(yazıcı)Mürekkep püs kürtmeli yazcılar us b kablos u kullanabilir. 166-(fiziks el katman)bir ünivers ite kampüs ündeki binalar aras ında oluş turulan ağ tipi hangis idir? WAN CAN MAN PAN LAN 168-(depolama)FAT32 bölmeleri yine de FAT16 bölmelerindeki kadar s ıklıkta birleş tirmeye ihtiyaç duyar. 170-(ses)Anakartın kendisine özgü ses jaclarına onboars s es kartı denir.

21 Isı ve nem gibi çevre şartlarından etkilenmez Maliyeti yüks ektir Elektronik s inyaller yerine ış ık iletir Bilgi taş ıma kapas iteleri çok büyüktür Fiber optik kablolar Coax ve TP kablolardan daha kıs a mes afelerde çalış ır 171-(s es)ses i çıkmayan bilgis ayara öncelikle aş ağıdakilerden hangis i yapılmaz? Aygıt yöneticis ine giririlerek s ürücü güncelleş tirmes i uygulanır. Proğram ekle kaldıra bakarak s es s ürücüs ü kontrol edilir. Format atılır. Hopörlör kontrol edilir. Ses Sürücüs ü Kontrol edilir. 173-(internet)Aş ağıdakilerden hangis i backbone'ın özelliklerinden değildir? BACKBONE düşük hızda kısa mesafeli ağları ifade eder. BACKBONE yüks ek hızlı uzun mes afeli ağları ifade eder. fiberoptik hatlar veya uydu aracılığı ile bağlantı s ağlanır. BACKBONE hatlar ağ eriş im noktaları ile birbirine bağlıdır. 175-(portable)Blu-Ray'ın Cd veya Vye Karş ılık geln türleri vardır. Aş ağıdakilerden hangis i bunlar içinde değildir? B-RE B-RW 172-(internet)P2Pdos ya Paylaş ım azılımları Özellikleri anlış tır. Her hangibir s unucu azılımı oktur Bu şekilde dosyayı birden fazla kullanıcı varsa dosya paylaşılan tüm kullanıcılardan parçaparça talep edilir. aha Çok Müzik os ylarının(mp3) paylaş ımınd popülerdir Kullanıcının dos yalarını diğer kullanacıalra vermez. Kullanıcıların os yalrını iger Kullanıcılarla PAylaş mas ını Saglar 174-(s es)video dos yalarının neredeys e tümü bir s es katmanı barındırır. 176-(yazıcı)azdırılan bir belgeyi iptal etmek için hangis ini yaparız? azıcıdan kağıtları alarak. azıcıyı Kapatarak Us b Kablos unu çıkartarak.

22 B-R B-ROM 177-(ekrankartı)Aş ağıdakilerden hangis i piks elin tanımıdır? Ekrandaki noktacık yoğunluguna piks el denir. Sayıs al görüntülerin en küçük parças ı olan üçlü nokta grubuna piks el denir. Ekran çözünürlüğüne piks el denir. 179-(portable)İlk C-ROM Sürücüs ünün hızı aş ağıdakilerden hangis idir? 400 KB/s 50 KB/s 250 KB/s 150 KB/s Proğram Ekle Kaldır yaparak azıcı ve faxlar bölümünde yazıcı modeline çift tıklayarak belgeyi iptal et. 178-(depolama)En büyük dos ya boyutu olarak 2GB a izin veren dosya sistemi hangis idir? FAT16 MBR WinFs NTFS FAT (s es)ac ne demektir? ijital Analog Converter ijital Analog Speaker ijital Analog Standart ijital Analog Standart Sınavı Bitir!

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

DONANIM & YAZILIM Modül 2

DONANIM & YAZILIM Modül 2 Modül 2 MODÜL 2 DONANIM & YAZILIM Donanım Yazılım Nedir? Temel Donanım Bileşenleri İşletim Sistemleri (Win,Pardus,MAC) Laptop Projeksiyon Bağlantıları Projeksiyon Açma Kapama İşletim Sistemi ile Görüntü

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri.

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Bölüm 3 Donanım Dış Donanım 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Dış Donanım Birimleri. NELER ÖĞRENECEĞİZ? Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Yazıcı Çeşitleri 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 2 Bilgisayar Donanımları:

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Görüntü Bağdaştırıcıları

Görüntü Bağdaştırıcıları Görüntü Bağdaştırıcıları Görüntü Bağdaştırıcıları (Ekran Kartları) Ekrandaki Görüntü Nasıl Oluşur? Monitörünüze yeteri kadar yakından bakarsanız görüntünün çok küçük noktalardan oluştuğunu görürsünüz.

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri ANAKARTLAR Anakartlar, bilgisayarların temel donanım elemanıdır. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Bileşenleri 1-Yonga

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Temel Bilgisayar Bilgisi

Temel Bilgisayar Bilgisi Temel Bilgisayar Bilgisi BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Bilgisayarların Temel Özellikleri Bilgisayarlar verileri alıp saklayabilen, mantıksal ya da aritmetik olarak işleyen

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Kablosuz kişisel alan ağlarda kullanılan teknolojileri kavrayıp wi-fi ve bluetooth ağ cihazlarını tanıyacak, kablosuz kişisel alan ağ kurulumunu yapabileceksiniz.

Detaylı

AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim?

AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim? AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim? AntiKor Güvenlik sunucusu, yerel ağ ile interneti sağlayan DSL modem veya Router arasına girerek bütün İnternet trafiğinin üzerinden geçmesini sağlar

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu

Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu A. Cihazın Fiziksel Bağlantısı Kuruluma başlamadan önce bağlantıları aşağıdaki topolojide gösterildiği gibi yapınız. B. LED Işıkları Tanımlama Sabit: Modeme elektrik

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor

Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor Değerli Müşterimiz, Ağınızda bir bilgisayarda internet bağlantısı mevcut, diğerinde mevcut değilse bazı ayarları kontrol etmeniz gerekebilir. Kontrol etmeniz

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları

BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları Temel Kavramlar Donanım: Bilgisayarın fiziksel parçalarına verilen isimdir. Yazılım: Bilgisayarın verimli şekilde kullanımını sağlayan

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları ve Bağlantı Kabloları Her bilgisayar üzerindeki düğmeleri, yuvalar (kablo girişleri) ve prizler bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ancak, çoğu masaüstü bilgisayarlarda bazı özellikleri aynıdır. Bilgisayarın

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Huawei HG655d Teknik Döküman

Huawei HG655d Teknik Döküman Huawei HG655d Teknik Döküman GENEL BİLGİLER Modem ile beraber verilecek olan Türkçe sesli interaktif kolay kurulum CD' si olacaktır. CD ile de kurulum yapılabilmektedir. Kolay Kurulum cd si, kurulum dökümanı

Detaylı

08224 Sunucu İşletim Sistemleri

08224 Sunucu İşletim Sistemleri Ders Tanıtım Sunumu 08224 Sunucu İşletim Sistemleri Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2013 Bahar Yarıyılı 26-27 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1980 li yıllarda ortaya çıkan Personal Computer sistemlerden

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir?

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Ağ üzerindeki

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir.

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir. Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri Bilgisayar donanımı 2 ye ayrılır. Bunlardan birincisi bilgisayarın çalışması için gerekli olan zorunlu donanım birimleridir. Buna Ana Donanım Birimleri denir. İkincisi

Detaylı

Çıkış X Kalan Z aman: 1048

Çıkış X Kalan Z aman: 1048 Çıkış X Kalan Z aman: 1048 1-(Ekran Kartları)1024x768 neyi ifade eder? ikey piks el atay ve dikel piksel Bağlantı hızı ikey ve satır 3-(Ekran Kartları)Ekran koruyucu nedir? Güç kes ildiğinde monitörün

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR?

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar birbirleri ile iletişim kurabilirler,

Detaylı

08224 Sunucu İşletim Sistemleri

08224 Sunucu İşletim Sistemleri 08224 Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating System Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Şubat 2015 08224 Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating

Detaylı

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri İletişim Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri İletişim Birileri Ağ İletişimi Ethernet Kartı, Kablosuz Ağ Kartı, Modem, Switch Ethernet Kartı Ethernet

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU

Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU Bilgisayarda çalışan programlara verilen genel isim nedir? işletim Sistemi program yazılım matematiks el iş lemler CPU Hangisi donanımsal bir olay değildir? Bilgisayar açıkken güç düğmesine dört saniye

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgisayar : Kullanıcıdan aldığı bilgiyi işleyip, tekrar kullanıcaya sunan teknolojik alete denir.üç çeşit bilgisayar vardır.bunlar ; Masaüstü,Dizüstü,Tablet. Bilgisayarın Özellikleri : 1. Hızlıdır. 2.Hatasızdır.

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router SpeedTouch 585 Kablolu Ethernet Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

Server Operating System

Server Operating System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1945-1954 1980 li yıllarda ortaya çıkan Personal Computer sistemlerden bugüne bilgi toplumuna doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz.

Detaylı

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Eye 320 ile gerçek tak ve çalıştır özelliğini yaşayın! Bu USB Video Sınıfı web kamerası için hiçbir sürücü gerekmez. Her yerde, her türlü dizüstü, masaüstü

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr BİLGİSAYARDAKİ YEREL AĞ IP ADRES (LAN IP) AYARLARI Bu kitapçık; 3 farklı işletim sisteminde, bilgisayarınızın otomatik aldığı ip adresini öğrenmeyi ve bilgisayarınıza sabit ip verme işlemlerini göstermektedir.

Detaylı

TEMEL NETWORK CİHAZLARI

TEMEL NETWORK CİHAZLARI TEMEL NETWORK CİHAZLARI LAN (Local Area Network); yüksek hızlı, düşük hatalı ve küçük coğrafi alan kaplayan (bir uçtan diğer uca beş bin metreye kadar) ağlardır. Yani LAN; bir binadaki ya da küçük bir

Detaylı

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme İnternet Nedir İnternet, birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan, dünya çapına yayılmış olan bir iletişim

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

ViewStick 2. Öne Çıkan Özellikler

ViewStick 2. Öne Çıkan Özellikler ViewSync Kablosuz Sunum Adaptörü ViewSync ViewStick 2 ViewSonic ViewSync ViewStick 2 kablosuz sunum ağ geçit adaptörü sahip olduğu HDMI/MHL arayüzü ile içeriklerinizi kolayca kablosuz olarak aktarabilirsiniz.

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı