SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 11.SINIF. YAZARLAR Hüseyin KABADAYI Mehmet ÖZTÜRK Özgür KIRAN Dinçer ATEŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 11.SINIF. YAZARLAR Hüseyin KABADAYI Mehmet ÖZTÜRK Özgür KIRAN Dinçer ATEŞ"

Transkript

1 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 11.SINIF YAZARLAR Hüseyin KABADAYI Mehmet ÖZTÜRK Özgür KIRAN Dinçer ATEŞ DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI : 4733 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ : ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metni, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz Editör Görsel Tasarım Dil Uzmanı Rehberlik Uzmanı Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Program Geliştirme Uzmanı : Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ : A. Kemal ÖZBİŞİRİCİ A. Hamdi KAMA A. Suat KEÇECİOĞLU : Ahmet DAĞLI : Mustafa ÇALIŞKAN : Elif SEYLİM : Berna Serdar OTUZ ISBN Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 5913 sayılı kararı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayılı yazısı ile üçüncü defa.. adet basılmıştır.

3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK

6

7 İÇİNDEKİLER Ön Söz... V Organizasyon Şeması... VI Konular ve Kazanımlar... VII Yıllık Çalışma Takvimi... VIII Sosyal Bilim Çalışmaları Öğretim Programı... XVII 1. TEMA: KÜLTÜR 1 1. KÜLTÜR BİZİ NASIL ETKİLER?... 2 Usta Bir Su Getir... 2 Amerika da Bir Türk Öğrencisi... 2 Soru Cevap Yöntemi Uygulanması... 3 Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar... 4 Gruplarla Çalışma Yöntemi... 5 Muhacirler... 6 Rapor Nasıl Düzenlenir? Etkinlik Gözlem Formu KÜLTÜRÜN ÜRETİM VE TÜKETİME ETKİSİ... 9 Vakfıkebir Taşfırın Ekmeği... 9 Türk Göçebe Kültürü... 9 Tartışma Metodunu Kullanmanın Ön Şartları ve Sınırlılıkları Kabul Gününde Pasta Drama Tekniği Konuşma Halkası Tekniği KÜLTÜRÜN TANIMLANMASI Kültür Tanımları ve Kültürel Süreçler Kültürün Sınırları Var mıdır? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Kırk Yaşını Geçmişler İçin Bir Yazı Bağ Bozumu Röportaj Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Münazara Tekniği MİNNET BORCUMUZ OLANLAR Nasrettin Hoca Çocuk Eğitimi İstasyon Yöntemi Görüş Geliştirme Yöntemi Türk Kültür Tarihinin Önde Gelen Temsilcileri ve Eserlerinden Örnekler Portre Yöntemi KÜLTÜREL MİRASIMIZ Esir Sancak Çanakkale de Yaşanmış Bir Olay Tarihin Tanığı Eserler KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM Şeyh Edebalı nın Osman Bey e Nasihati Geçmişle Gelecek Arasında Köprü Öykü Oluşturma Tekniği KÜLTÜRÜN GÜCÜ Diriliş İstiklal Marşı ndan Ahilik BİRLİKTE VAR OLMA ÇABAMIZ Kültürel Farklar Kültürler Arası Etkileşim Hoşgörülü İnsan Modeli Mevlana Fatih in Şehre Girişi Ve Ayasofya daki Hitabesi Beyin Fırtınası Tekniğinin Uygulaması I

8 İÇİNDEKİLER 10. POPÜLER KÜLTÜR Türkçesi Varken Arabesk Kültür Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Sokağımız İLETİŞİM ARAÇLARI-KÜLTÜR İLİŞKİSİ Telefonun İcadı Kitle İletişim Araçlarının Etkisi COĞRAFYANIN İZLERİ Folklor Yarışması İİklimsel Koşullara Kültürel Uyum Anadolu Türk Mimarisinde Konut TARİHTEN MESAJLAR Çeşme Sanal Alan Gezisi Müzelere Dayalı Öğretim KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Hıdrellez Törenleri Milli Bayramlar ATATÜRK VE MİLLÎ KÜLTÜR Başöğretmen Atatürk Kültür Alanında Bazı İnkılâplar DEĞERLENDİRME SORULARI TEMA: YÖNETİM YÖNETİM BİRİMLERİNDE GÖREV VE HİZMET İstanbul Trafiği Cep te Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Yönetim Yapısı YÖNETEN VE YÖNETİLEN Tarihsel Süreçte Yönetim Biçimleri Siyasal Yönetim Şekilleri TARİHE BAKIŞ Osmanlı Merkeziyetçi Devlet Sistemi İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi Kuruluşundan XVII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Devleti Türkiye Cumhuriyeti nin Genel Özellikleri Tarih Öğretiminde Drama Osmanlı-Rus Savaşı Arefesinde DEMOKRATİK YAŞAMA DOĞRU Atina: Farklı Bir Demokrasi Demokratik Rejimlerin Doğuşu Demokrasi ve Özgürlük Temsilî Sistem Genel Seçimlere Doğru Cumhuriyet ve Demokrasi SİYASİ DEĞİŞİM I. Meşrutiyetin İlanı KARAR VERİP YÖNETİYORUM Osmancık Mevki-Orun Hukuku YÖNETİCİ YETİŞTİRME Şımarık Şehzade Enderun Mekteb-i Mülkiye II

9 İÇİNDEKİLER Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) BEN YÖNETİCİ OLSAM Osmanlı da İtfaiye Deprem Tatbikatında 7.2 Seferberliği, İstanbul Alarmda Yöneylem Bilimi Beyninize Bir Köpekbalığı Atın YÖNETİM-EDEBİYAT-SANAT İtalya da Rönesans Beyliğe Uygun Bir Beyin, Nasıl Birisi Olması Gerektiğini Söyler E-DEVLET PTT, El Bilgisayarıyla Postacıları Uydudan İzleyecek E-Devlet GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK Geleceğin Tarihi ve Türkiye TÜM DÜNYA İÇİN Türkiye nin 42 Yıllık AB Macerası Nabucco, Türkiye ye Ciddi Jeopolitik Kazançlar Sağlayacak Türkiye, Afganistan da Bayrak Gösteriyor HAKLARIN KORUNMASI Hammurabi Kanunları Deyip Geçme İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi BENİM DE KATKIM VAR Neme Lâzım Be Sultanım! Hayırseverler, Okul Yapımında Devleti Üçe Katladı DÜNYAYI YÖNETEN LİDERLER Alparslan ve Romen Diyojen Mustafa Kemal ve Enver Paşa LİDERİMİZ ATATÜRK Atatürk ve İtalyan Elçi Bulunur Ya Kabiliyetsiz Bir Milletin Başında Olsaydım Atatürk ve Sanatçıya Saygı DEĞERLENDİRME SORULARI SÖZLÜK KAYNAKÇA III

10

11 1. KÜLTÜR BİZİ NASIL ETKİLER? ÖN SÖZ Sevgili Öğretmenler, Sosyal Bilimler Lisesi sosyal bilim çalışmaları dersi için hazırlanmış bu kitabın oluşturulması uzun ve yorucu bir çalışmayı gerektirmiştir. Dünyada öğretim alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarında da yeni yaklaşımlar dikkati çeker hâle gelmiştir. Bu doğrultuda eğitim konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Millî Eğitim Bakanlığımız eğitimdeki bu yeni yaklaşımların Türk eğitim sisteminde uygulanmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bu amaçla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından sosyal bilim çalışmaları dersi öğretim programı hazırlanmıştır. Sosyal bilim çalışmaları dersi öğretim programının öğrenci merkezli yaklaşımlar doğrultusunda, öğrencilerin deneyimlerini dikkate alan ve öğrenme sürecine etkin katılımlarını destekleyen bir biçimde uygulanabilmesine yardımcı olması amacıyla öğretmenler için bir kılavuz kitap hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Sizlerden de bu doğrultuda hazırlanmış olan ve bu kılavuzda yer alan yönergelere kendi yaratıcılığınızı da ekleyerek kitabı etkili bir biçimde kullanmanız beklenmektedir. Kılavuz içinde yaşadığımız çağın en önemli problemlerini içinde barındıran kültür ve yönetim temaları hakkında sizlere ipuçları vermeye çalıştık. Sizlerden de bu ipuçlarından yararlanarak sorunlara yapıcı, eleştirel yaklaşan ve çözümler üreten, ortak kültürel değerlerimizle donatılmış, hoşgörülü, Atatürk milliyetçiliğini ve çağdaş uygarlık düzeyini kendisine hedef olarak belirlemiş sosyal bilimciler yetiştirmenizi temenni ederiz. Bu konuda sizlere başarılar dileriz. Bu kılavuzun hazırlanmasında bizden yardımlarını esirgemeyen kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yazarlar V

12 ORGANİZASYON ŞEMASI 1. YÖNETİM BİRİMLERİNDE GÖREV VE HİZMET KAZANIM 1. Yönetim birimlerinin temel işlevlerini örneklerle açıklar. DERSE HAZIRLIK AÇIKLAMALAR Sosyal bilimler dersiyle ilişkilendirilir. Öğrencilerden aşağıda verilen çalışmaları hazırlamaları istenir. 1. İnsanların devlet kurma ihtiyacıhissetmelerinin sebepleri sizce neler olabilir? 2. Bulunduğunuz yerleşim birimindeki merkezi ve yerel yönetimlerde kimler bulunmaktadır? Bu görevlilerin isimlerini öğreniniz. 3. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar kurulu, Danıştay, Sayıştay, Millî Güvenlik Kurulu, Vali, il yönetim kurulu, Kaymakam, ilçe yönetim kurulu, bucak yönetimi, il özel idaresi, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni, köy yönetimi ve muhtar, mahalle muhtarının görev yetkilerini araştırarak sunular hazırlayınız. Konu başlığı Kazanım ve etkinlikleri, üniteler ve diğer dersler arasındaki ilişkilendirmeyi açıklayıcıifadeler içerir. Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş, yaşantılar yoluyla öğrencinin kazanması beklenen bilgi, beceri Derse başlamadan önce öğrencilerin konuya hazırlıklı gelmeleri için verilen hazırlık soruları Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl için ise insanları eğitin. Konfiçyüs Konuya motivasyonu sağlayacak özdeyişler DERSİN İŞLENİŞİ Aşağıdaki örnek resimler öğrencilere gösterilerek konuya motivasyonları sağlanır. Dersin işleyişiyle ilgili öğretmene not Proje Çalışması 1. Etkinlik? Bunları Biliyor musunuz? Örnek Metin Öğretmene Not Öğretmene Bilgi Notu Örnek Resimler 1. Performans Görevi Okuma Metni Değerlendirme Soruları Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak bir alanda inceleme, araştırma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma çalışması Öğrencileri belli bir konuda sınıf içi ve sınıf dışında aktif öğrenme düzeyinde tutacak çalışmalar Konuyla ilgili ilginç bilgiler Konuyla ilgili öğrenciye ipuçları verebilecek metinler Öğretmene dersin işlenişiyle ilgili uyarılar Dersin işlenişinde öğretmenin dikkat etmesi gereken konu ve yöntem bilgileri Konuyla ilgili örnek resimler Öğrencilerin eleştirel düşünme, sorun çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi bilgi ve becerilerini ortaya koyan çalışmalar Konuya motivasyonu sağlamak için seçilmiş örnek metinler Öğrencilerin üniteyle ilgili bilgi ve becerilerini ölçmek için hazırlanmış değerlendirme soruları VI

13 KONULAR VE KAZANIMLAR Konu Adı I. ÜNİTE Kazanım Numarası KÜLTÜR Kültür Bizi Nasıl Etkiler?... 1 Kültürün Üretim ve Tüketime Etkisi... 2 Kültürün Tanımlanması... 3 Geçmişten Günümüze... 4, 5, 6 Minnet Borcumuz Olanlar... 7, 8 Kültürel Mirasımız... 9, 10 Kuşaklar Arası İletişim Kültürün Gücü Birlikte Var Olma Çabamız... 13, 16 Popüler Kültür İletişim Araçları-Kültür İlişkisi Coğrafyanın İzleri Tarihten Mesajlar Kültürel Etkinlikler Atatürk ve Millî Kültür Konu Adı II. ÜNİTE Kazanım Numarası YÖNETİM Yönetim Birimlerinde Görev ve Hizmet... 1 Yöneten ve Yönetilen... 2 Tarihe Bakış... 3 Demokratik Yaşama Doğru... 4 Siyasi Değişim... 5 Karar Verip Yönetiyorum... 6 Yönetici Yetiştirme... 7, 8, 14 Ben Yönetici Olsam... 9 Yönetim- Edebiyat-Sanat E-Devlet Geleceği Şekillendirmek Tüm Dünya İçin Hakların Korunması Benim de Katkım Var Dünyayı Yöneten Liderler... 17, 18 Liderimiz Atatürk VII

14 KÜLTÜR TEMASI YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ (ÖRNEK) AYLAR HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA 3 1. Kültürün davranış ve tercihlerimiz üzerindeki etkisini araştırır. 2. kazanımın derse hazırlık çalışmaları ile 1 ve 2 numaralı etkinliklerinin duyurulması 3. kazanımın 1 ve 2 numaralı performans görevleri ile 2 numaralı etkinlik konusunun duyurulması 4, 5 ve 6. kazanımların 1 numaralı performans görevinin verilmesi 4 2. Toplumun üretim ve tüketim biçimi ile kültür arasındaki ilişkiyi fark eder. 3. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının duyurulması 4, 5 ve 6. kazanımların 2 numaralı performans görevinin verilmesi 7 ve 8. kazanımların 2 numaralı performans görevinin verilmesi 9 ve 10. kazanımların 1 ve 2 numaralı proje çalışmalarının verilmesi 2. kazanım 1 ve 2 numaralı etkinliklerin sunumu [!] Verilen etkinlik, performans görevi proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir Kültür kavramıyla ilgili farklı tanımlardan hareketle kültür unsurlarını belirler. 4, 5 ve 6. kazanımların derse hazırlık çalışmalarıyla 1, 3 ve 5 numaralı etkinlik konularının duyurulması 7 ve 8. kazanımların 3 numaralı performans görevinin verilmesi 11. kazanımın proje çalışmasının verilmesi 3. kazanımın 1 ve 2 numaralı performans görevleri ile 2 numaralı etkinlik konusunun sunumu [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız. EKİM EYLÜL 2 4 Çevresindeki çeşitli ögelerden yola çıkarak kültür değişmelerine örnekler verir.. 7 ve 8. kazanımların derse hazırlık çalışmalarıyla, 2 ve 8 numaralı etkinlik konularının ve 1 numaralı performans görevinin verilmesi 4, 5 ve 6. kazanımların 1 ve 2 numaralı performans görevleri ile 1, 3 ve 5 numaralı etkinliklerin sunumu VIII

15 AYLAR HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA 2. 5 Çevresindeki çeşitli ögelerden hareketle kültürel değişmenin süresi hakkında kestirimlerde bulunur. 6. Kültürel değişimlere neden olan unsurlara ve bunların etkilerine örnekler verir. 9 ve 10. kazanımların 5 numaralı etkinlik konusunun duyurulması 11. kazanımın 1 numaralı performans görevinin verilmesi Kültür ile kişilik arasındaki ilişkiyi açıklar. 8. Türk kültürünün oluşumuna ve gelişimine önemli katkısı bulunan belli başlı kişileri tanır. 9 ve 10. kazanımların derse hazırlık çalışmaları ile 1 numaralı etkinlik konusunun duyurulması 12. kazanımın 6 numaralı etkinlik konusunun duyurulması 9. Kültür değerlerimizi korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemini kavrar. 11. kazanımın derse hazırlık çalışmasının duyurulması 14. kazanımının 1 numaralı performans 10. Kültürel mirasın korunmasına görevinin verilmesi yönelik önerilerde bulunur 11. Kuşaklar arası iletişim ve etkileşim açısından kültürün önemini kavrar. 12. kazanım derse hazırlık çalışmalarıyla 1 numaralı etkinlik konusunun ve, 13 ve 16. kazanımların 1 ve 3 numaralı etkinlik konularının duyurulması 7 ve 8. kazanımların 1, 2 ve 3 numaralı performans görevleri ile 2 ve 8 numaralı etkinlik konularının sunumu 9 ve 10. kazanımların 1 ve 5 numaralı etkinlik konularının sunumu 9 ve 10. kazanımların 1 ve 2 numaralı proje çalışmalarının sunumu 11. kazanımın proje çalışması ile 1 numaralı performans görevinin sunulması [!] Verilen etkinlik, performans görevi proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir. [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız Millî birlik ve beraberlik açısından kültürün önemini kavrar. 13 ve 16. kazanımların derse hazırlık çalışmaları ile 2 ve 5 numaralı etkinlik konularının duyurulması 14. kazanımın 2 numaralı etkinlik konusu ile 2, 3 ve 4 numaralı performans görevlerinin verilmsi KASIM EKİM 12. kazanımın 1 ve 6 numaralı etkinlik konusunun sunulması IX

16 AYLAR HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA Kültürel farklılıkları, toplumlar arası ilişkiler açısından değerlendirir. 16. Kültürel farklılıklara karşı hoşgörülü olur. 14. kazanımın derse hazırlık çalışmalarıyla 5 numaralı performans görevinin verilmesi 15. kazanımın 1 numaralı performans görevinin verilmesi 18. kazanımın 6 numaralı etkinlik konusunun duyurulması 13 ve 16. kazanımların 1 ve 2 numaralı etkinliklerinin sunulması 13 ve 16. kazanımların 3 ve 5 numaralı etkinliklerinin sunulması Popüler kültürün birey ve toplum üzerindeki etkilerini yorumlar. 15. İletişim araçlarının kültür üzerindeki etkilerini yorumlar. 17. Coğrafyanın kültür üzerindeki etkisini irdeler. 15. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının duyurulması 19. kazanımın 3 numaralı etkinlik konusu ile 1 numaralı performans görevinin verilmesi 17. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının duyurulması 17. kazanımın 1, 2 ve 3 numaralı etkinlik konuları ile 1 numaralı performans görevinin verilmesi 18. kazanımın derse hazırlık çalışmaları ile 1 ve 4 numaralı etkinlik konularının duyurulması 20. kazanımın 4 numaralı etkinlik konusunun duyurulması 14. kazanımın 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı performans görevleri ile 2 numaralı etkinliğinin sunulması 15. kazanımın 1 numaralı performans görevinin sunulması 17. kazanımın 1, 2 ve 3 numaralı etkinlikleri ile 1 numaralı performans görevinin sunulması [!] Verilen etkinlik, performans görevi proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir. [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız. ARALIK KASIM Bulunduğu çevredeki tarihî dokudan yola çıkarak dönemin kültürü hakkında çıkarımlarda bulunur. 19. kazanımın derse hazırlık çalışmaları ile 2 numaralı etkinlik konusu ve 2 numaralı performans görevinin verilmesi 20. kazanımın 6 numaralı etkinlik konusunun duyurulması 18. kazanımın 1, 4 ve 6 numaralı etkinliklerinin sunulması X

17 AYLAR HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA Çevresindeki kültürel etkinliklere katılmaya istekli olur. 20. Atatürk ' ün millî kültüre verdiği önemi kavrar. 20. kazanımın derse hazırlık çalışmaları ile 2 ve 3 numaralı etkinlik konularının duyurulması. 19. kazanımın 2 ve 3 numaralı etkinlikleri ile 1 ve 2 numaralı performans görevlerinin sunulması 20. kazanımın 2, 3, 4 ve 6 numaralı etkinliklerinin sunulması [!] Verilen etkinlik, performans görevi proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir. OCAK 3 Ürün dosyalarının değerlendirilmesi, genel değerlendirme yapılması [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız. XI

18 YÖNETİM TEMASI YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ (ÖRNEK) AY HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA Yönetim birimlerinin temel işlevlerini örneklerle açıklar. 2. Tarihsel süreçte yönetim biçimlerinde meydana gelen değişimi analiz eder. 2. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 2. kazanımın 3 numaralı etkinliği için öğrencilerin hazırlıklı gelmelerinin istenmesi 3. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 3. kazanımın 5 numaralı etkinliği için veraset sistemi hakkında bilgi toplamalarının istenmesi 1, 2 ve 5. etkinlikler değerlendirilir. 1. performans ödevi değerlendirilir. 1, 2 ve 3. etkinlikler değerlendirilir. [!] Verilen etkinlik, performans görevi, proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir Tarihsel süreçte Türk devlet yönetiminin temel özelliklerini belirler. 3. Tarihsel süreçte Türk devlet yönetiminin temel özelliklerini belirler. 4. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 4. kazanımın 1-6 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 1, 2, 4 ve 6. etkinlikler değerlendirilir. [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız. MART ŞUBAT 4. kazanımın 1 numaralı performans görevinin öğrencilere duyurulması XII

19 AY HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA 3 4. Demokrasi anlayışında meydana gelen değişimin yönetim biçimlerine yansımasına örnekler verir. 5. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 5. kazanımın 3 numaralı etkinliği için öğrencilerin hazırlıklı gelmelerinin istenmesi 5. kazanım 1-7 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. etkinlikler değerlendirilir. 1. performans görevi değerlendirilir Siyasi değişimi etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin yönetime yansımasını belirler. 6. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 6. kazanımın 1-2 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 6. kazanımın 1-10 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 2 ve 3. etkinlikler değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. [!] Verilen etkinlik, performans görevi, proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir. MART 5 6. Yönetimde karar verme sürecine etki eden faktörleri analiz eder. 7, 8 ve 14. kazanımların derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 7, 8 ve 14. kazanımların 1, 2 ve 3 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 7, 8 ve 14. kazanımların 1-5 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 3. etkinlik değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız Türkiye de yönetici yetiştirme amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerini değerlendirir. 8. Yönetim-eğitim ilişkisini analiz eder. 14. Yönetim bilimin gelişimine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırma yapar. 9. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 9. kazanımın 2-5 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 9. kazanımın 1 numaralı performans görevinin öğrencilere duyurulması 2 ve 3. etkinlikler değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. NİSAN XIII

20 AY HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA 2 9. Yönetim anlayışındaki değişimlere örnekler verir. 10. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 10. kazanımın 1 numaralı etkinliğin ödev paylaşımının yapılması 10. kazanımın 1-4 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 1, 3, 4 ve 5. etkinlikler değerlendirilir. 1. performans görevi değerlendirilir Yönetim, yönetici ve toplum ilişkisinin edebiyat ve sanat eserlerine yansımasına örnekler verir. 11. Bilgi teknolojisinin yönetim alanında kullanımının sonuçlarını tartışır. 11. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulmaı 11. kazanımın 1 ve 6 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 11. kazanımın 1-4 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 11. kazanımın proje çalışmasının öğrencilere paylaşımının yapılması 12. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 12. kazanımın 2, 3 ve 4 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 12. kazanımın proje çalışmasının öğrencilere paylaşımının yapılması 2. etkinlik değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. [!] Verilen etkinlik, performans görevi, proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir. NİSAN 1 ve 5. etkinlikler değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız Gelecekteki yönetim anlayışlarına ilişkin tahminde bulunur. 13. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 13. kazanımın 1-3 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 13. kazanımın 1-10 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 1, 5, 6 ve 7. etkinlikler değerlendirilir. MAYIS XIV

21 AY HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA Uluslararası örgütlerin yerel, bölgesel ve küresel yönetim anlayışına etkilerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 15. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 15. kazanımın 4 numaralıetkinliğinin ödev paylaşımının yapılması 15. kazanımın 1-6 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 1, 4 ve 5. etkinlikler değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir Bireyin haklarının korunmasında yönetimlere düşen görevleri belirler. 16. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 16. kazanımın 2 ve 4 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 16. kazanımın 1-3 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 3. etkinlik değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. 11. kazanımda verilen proje ödevi değerlendirilir. [!] Verilen etkinlik, performans görevi, proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir. MAYIS Yönetim süreçlerine bireylerin katılımına örnekler verir. 17 ve 18. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 17 ve 18. kazanımın 1, 2 ve 3 numaralı etkinliklerinin ödev paylaşımının yapılması 17 ve 18. kazanımın 1-5 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 1, 3 ve 4. etkinlikler değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. 12. kazanımda verilen proje ödevi değerlendirilir. [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız Liderlerde bulunan özelliklerden hareketle yönetici ile lider arasındaki farkları belirler. 18. Farklı dönem ve toplumlardaki yönetici örneklerinden hareketle yönetim becerileri hakkında çıkarımlarda bulunur. 19. kazanımın derse hazırlık çalışmalarının bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulması 19. kazanımın 1 numaralı etkinliğinin ödev paylaşımının yapılması 19. kazanımın 1-3 numaralı performans görevlerinin öğrencilere duyurulması 1, 2 ve 3. etkinlikler değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. HAZİRAN XV

22 AY HAFTA KAZANIMLAR GÖREVLENDİRME DEĞERLENDİRME AÇIKLAMA Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk ün liderlik ve yöneticilik özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1. etkinlik değerlendirilir performans görevleri değerlendirilir. [!] Verilen etkinlik, performans görevi, proje çalışması ve süreler örnektir. Ders öğretmeni bu çalışmalardan istediklerini seçebilir ve başka çalışmalar ekleyebilir. HAZİRAN 3 Öğrenci ürün dosyası değerlendirilir. [!] Kazanımların hazırlık çalışmalarını bir hafta öncesinden öğrencilere duyurarak hazırlanmalarını sağlayınız. XVI

23 SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI (10, 11, 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Koordinasyon Medine KARAPINAR Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Üyeler Dr. Abdulvahap ÖZPOLAT Hatice DEMİRBAŞ Dr. Sevim CAN Seher ULUTAŞ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Program Geliştirme Uzmanı Tarih Öğretmeni Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı XVII

24 NO KONULAR SAYFA NO Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları XIX 1 Giriş XX 2 Programın Temel Yaklaşımı XXI 3 Programın Yapısı XXII 4 Temel Beceriler XXIII 5 Programın Uygulanması ile İlgili Açıklamalar XXVI 6 Genel Amaçlar XXVIII 7 Kazanım, Etkinlik Örnekleri, Açıklamalar XXIX 7.2 On Birinci Sınıf XXX 8 Ölçme ve Değerlendirme XXXIV 9 Kaynakça L XVIII

25 TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitimi nin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır. XIX

26 SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI DERSİ ( SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI 1. Giriş Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişme, bireylerin ve toplumların karşılaştığı karmaşık sorunlar, toplumsal kalkınmada insan faktörü, insanlar arası ilişkiler ve toplumsal değerler sosyal bilimlerin öneminin daha da artmasını sağlamıştır. Sosyal bilimler; sosyal yaşayış, insan ilişkileri, sosyal kurumlar, insan davranışlarını etkileyen değişmelerin neden ve sonuçlarının saptanması, araştırılması, anlaşılması ve yorumlanması gibi konular üzerinde durmaktadır. Bu açıdan sosyal bilimleri oluşturan disiplinler zamanla çeşitlenmiştir (Sözer, 1998: 6). Günümüzde tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, iktisat, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, ekonomi, şehir ve bölge planlama, demografi, arkeoloji, dil bilimi, iletişim, etnoloji gibi disiplinler sosyal bilimleri oluşturan disiplinler olarak kabul edilmektedir. Değişen dünyada eğitim yalnızca bilgi aktarma anlayışının hâkim olduğu yapıdan kurtulmaktadır. Çağdaş toplumlarda birey, içinde bulunduğu çağın koşullarına uyum sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olmanın yanında, yaşadığı sorunlara çözüm bulma zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Kişilerin ihtiyaçlarıyla toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamak için insanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmada sosyal bilimler öğretiminin büyük bir önemi vardır. Eğitim alanı içinde sosyal bilimler ve fen bilimleri birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Sosyal bilimler ayrı ayrı disiplinlerin bir araya gelmesinden oluşan bir alan değil, kendine özgü özellikleri ve bütünlüğü olan bir alandır. Karmaşık sosyal problemlerle karşı karşıya bulunan insanın disiplinler arası bir yaklaşım içinde, çeşitli bilim dallarından yararlanarak problemlere çok yönlü, yaratıcı ve esnek çözümler bulurken, içinde yaşadığı toplumun değerler sistemini de göz ardı etmemesi beklenmektedir. (Paykoç, 1987: 248) Hem bir sosyal bilim dalı, hem de sosyal bilimlerin uygulama alanı olarak eğitimin gelişmesi ile sosyal bilimler ya da sosyal bilgiler öğretimi alanı ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgiler kavramı çeşitli ülkelerde ve ülkemizde temel eğitim düzeyinde kullanılmaktadır. Ortaöğretim düzeyinde sosyal bilimler alanındaki kuramsal ve bilimsel gelişmenin eğitim süreci içinde ele alınarak bireyin toplum içinde gelişmesini, yetiştirilmesini amaçlar. (Paykoç, 1991: 2) Sosyal bilimler öğretiminin amacı; toplumsal kalkınmanın gerektirdiği toplumsal olgunluğa sahip, toplumsal değişmeye uyum sağlayan bireyler yetiştirmektir. Bu öğretimle bireyin toplumsal bir varlık olarak kendini tanıması, anlaması ve kendini gerçekleştirmesine yönelik bilgi, beceri, tutum ve düşünceye, felsefeye, kültür değerlerine sahip olması hedeflenmektedir. Toplumda bireyler birbirleri ve çevreleriyle sürekli etkileşim hâlindedir. Bu açıdan sosyal bilimler öğretimiyle öğrencilere toplumsal sorunlara, olaylara, konulara, değerlere çeşitli açılardan bakabilecek ve çözüm önerileri sunabilecek bilgi, anlayış, tavır, düşünce, alışkanlık ve becerilerin kazandırılması gerekir. Sosyal bilimleri oluşturan disiplinlerde bilginin ve bu alanda yapılan çalışmaların hızla artması sosyal bilimler öğretiminde içeriğin belirlenmesi sorununu da beraberinde getirmiştir. İçerik açısından sosyal bilimlerin ilişkileri konusunda üç ayrı görüş bulunmaktadır (Özoğlu, 1974:48): a) Disiplinler arası görüş (Inter-Disciplinary): Ortak bir konunun sosyal bilim disiplinlerinin her biri açısından incelenmesi b) Çok disiplinli görüş (Multi-Disciplinary): İnsan organizmasının davranışlarının çeşitli yönlerini bağımsız olarak ele alınarak incelenmesi c) İndirgeyici görüş (Reductionist): Makro fiziğin başlangıcı olan çalışmalar olarak sosyal bilimlerin incelenmesi XX

27 Sosyal bilimler öğretimindeki diğer bir sorun da sosyal bilimler öğretiminde uygulanacak yöntemlerdir. Bu anlamda içerik ve yöntem konuları birbiri ile ilişkilidir. Sosyal bilimlerin öğretiminde içeriğe uygun olarak belirlenen yöntemlerden biri de soruşturma (inquiry) yöntemidir. Bu yöntem öğrenmede öğrenciyi aktif olarak öğrenme sürecine katmaktadır. Öğrenci mevcut bilgiyi bir malzeme olarak ele almakta ve elde ettiği bilgiyi sorunu aydınlatmada, çözüm önerilerini tartışmada kullanmaktadır. Bu, ne düşünülmesinden daha çok nasıl düşünülmesi gerektiğine önem veren bir yaklaşımdır (Özoğlu, 1974: 56). Sosyal bilim çalışmaları dersi sosyal bilimler dersinin uygulama alanı olarak kabul edilmelidir. Sosyal bilim çalışmaları dersinde gerçek hayattan alınmış sorunların incelenmesi esas alınmaktadır. Ancak içerik düzenlenirken sosyal bilimleri oluşturan disiplinlerin kavram, genelleme ve yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu yolla sosyal bilim dallarını oluşturan disiplinlere ait bilgiler ortak bir çerçevede disiplinler arası bir yaklaşımla incelenerek daha kalıcı hâle gelmektedir. Bu nedenle yapılacak etkinliklerin birden fazla disiplini içerecek şekilde planlanmasına özen gösterilmelidir. Sosyal bilim çalışmaları, içeriğini sosyal bilim disiplinlerinden alarak öğrencilere sosyal bilgiler ve sosyal bilimler derslerinde edindiği bilgiyi, deneyimi kullanacağı ve bir temayı derinliğine inceleyebileceği bir fırsat oluşturmaktır. Sosyal bilim çalışmaları dersinde, sosyal bilimlerin yapılarının esas alındığı kavramsal yaklaşımda kavramlar, genellemeler, temalar ve her disiplin için esas olan araştırma yöntemlerine ilişkin bir içerik mevcuttur. Bu yaklaşım disiplinler arası etkileşimi kapsamaktadır. Bu yolla salt bilgiden çok, temel yapıyı öğretme, temel fikir, düşünce, kavram ve ilkleri anlama uygun bir öğrenme transferi ve işlevselliği amaçlanmaktadır. 2. Programın Temel Yaklaşımı Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemini korumuştur. Çağımızda ise tartışılmaz üstünlük bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan larındır. Bilgiyi üreten ve kullanan donanımlı insan gücünün yetiştirilmesi de eğitimin temel amaçlarındandır. Millî Eğitim Şûrası ve benzeri çalışmalarda sıklıkla, öğretim programlarının, öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğu dile getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda, dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarında yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. Bu nedenle programda, bilginin taşıdığı değeri ve öğrencilerin var olan deneyimleri dikkate alınarak onların yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşım izlenmiştir. Bu yaklaşımla öğrenci merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine imkân sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilim Çalışmaları Dersi Öğretim Programı; 1. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. 2. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. 3. Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 4. Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. 5. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar. 6. Millî değerleri merkeze alarak evrensel değerlere saygılı olmaya önem verir. 7. Öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. XXI

28 8. 9. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. 10. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına imkân sağlar. 11. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. 3. Programın Yapısı Sosyal Bilim Çalışmaları Dersi Öğretim Programı nda temalar, kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalar yer almaktadır Temalar Temalar birbirleriyle ilişkili çok yönlü bir bütün olarak işlenir. Temalar dersin disiplinler arası bir yaklaşımla işlenmesini gerekli kılmaktadır. Belirlenen tema çerçevesinde konuya farklı boyutlarıyla bakılması, çoklu zekâ kuramında yer alan zekâ alanlarına yönelik etkinliklerin işe koşulmasını sağlayacaktır. Çoklu zekâ yaklaşımının sınıfta kullanılmasında en sık karşılaşılan uygulama modelleri; öğretim yöntemleri ile sınıflarda çok boyutluluk, köprü hazırlama, proje çalışmaları ve disiplinler arası iş birliği çalışmalarıdır. Tematik üniteler, tüm zekâ bölümlerinin her derste işlenmesi için mükemmel fırsatlardır ve disiplinler arası iş birliğinin en güzel örnekleridir (Yavuz, 2005:30). Tema kapsamında belirlenen kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinlikler; öğrencilerin disiplinler arası ilişkilendirme yapmalarını ve sahada uygulamalarla aktif katılımlarını sağlayacak proje çalışmalarıyla da desteklenmelidir. Sosyal bilim çalışmaları dersinin içeriği şu temalardan oluşmaktadır: sanat, yerleşme, kültür, yönetim, stratejik doğal kaynaklar, hak ve özgürlükler. Sosyal bilim çalışmaları dersinde, kullanılan tematik yöntem, alanı oluşturan disiplinler arasında ilişkilerin kurulması, dersin amaçlarına ulaşılabilmesi bakımından önemlidir. Tematik yaklaşımla farklı disiplinlerin aynı temayla ilgili kazanımlarının bir bütün olarak ele alınması, öğrencinin bilgiyi anlamlandırması, ilişkilendirmesi ve üst düzey zihinsel becerilere ulaşması hedeflenmiştir Kazanımlar Kazanımlar öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri tutum ve alışkanlıkları kapsamaktadır Etkinlik Örnekleri Programda yer alan kazanımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen bilgi, beceri, değer, tutum ve alışkanlıkların kazandırılması için çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Bu etkinlikler birer öneri niteliğindedir. Öğretmen, bu etkinlikleri olduğu gibi veya çeşitli değişiklikler yaparak uygulayabilir. Yeni etkinlikler hazırlanır ve uygulanırken bunların hangi kazanımlara yönelik olduğuna dikkat edilmeli, ayrıca öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Programdaki etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları programın uygulanması açısından önemlidir Açıklamalar Uyarı, ders içi ilişkilendirme, diğer derslerle ilişkilendirme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili açıklayıcı ve işlenecek konuların sınırlarını belirleyen ifadelerin yer aldığı bölümdür. XXII

29 4. Temel Beceriler Temel beceriler, öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da on birinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. Sosyal Bilim Çalışmaları Dersi Öğretim Programı içerdiği kazanımlarla bu temel becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. Programla ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Araştırma-sorgulama Sorun çözme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Gözlem yapma Zaman ve kronolojiyi algılama Değişim ve sürekliliği algılama Mekânı algılama Sosyal katılım Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisi Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi; okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü doğru, tam ve hızlı olarak anlayabilme; duygu, düşünce, hayal ve isteklerini açık ve anlaşılır bir şekilde eksiksiz ifade edebilme, Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma, zengin bir söz varlığına sahip olma ve estetik bir bakış açısı kazanma gibi alt becerileri içerir. Eleştirel Düşünme Eleştirel düşünme; kuşku temelli sorgulayıcı bir yaklaşımla konulara bakma, yorum yapma ve karar verme becerisidir. Sebep-sonuç ilişkilerini bulma, ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları yakalama, çeşitli ölçütleri kullanarak sıralama yapma, verilen bilgilerin kabul edilebilirliğini, geçerliliğini belirleme, analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma, çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerir. Yaratıcı Düşünme Yaratıcı düşünme becerisi; öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirme, birleştirme yeniden farklı ortamlarda kullanma ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler ve bilgiler üretme, olaylara farklı bakabilme, küçük çaplı da olsa bazı buluşlar yapabilmeyi kapsar. Ayrıntılı fikirler geliştirme ve zenginleştirme, sorunlara benzersiz ve kendine özel çözümler bulma, fikirler ve çözümler ortaya çıkarma; bir fikre, ürüne çok farklı açılardan bakma, bütünsel bakma alt becerileri içerir. İletişim Kurma Becerisi İletişim becerisi; konuşma, dinleme, okuma, yazma gibi sözel ve vücut dili işaret dili gibi sözel olmayan iletişim becerilerini etkili ve bulunduğu ortama uygun olarak kullanmayı kapsar. Bulunduğu ortama uygun olarak kullanması gereken konuşma üslûbunu belirleme, uygun şekilde hitap etme, vücut dilini gerektiği yerde gerektiği ölçüde kullanma, aktif olarak dinleme, söz hakkı verme, grup içerisinde etkin bir şekilde arkadaşlarıyla etkileşim içerisinde olma, okurken etkin ve hızlı bir şekilde okuma, okuduğunu anlama ve eleştirme, yazarken ve konuşurken hedef kitleye uygun üslûp kullanma, kendisinin ve başkalarının yazdıklarını eleştirme gibi alt becerileri içerir. Araştırma-Sorgulama Becerisi Araştırma becerisi; doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama, problemi çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapması gerektiği ile ilgili araştırma planlaması yapma, XXIII

30 sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları göz önüne alma, sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar. Anlamlı tahminde bulunma, uygun araştırma ortamına karar verme, araştırmada ne tip ve ne kadar veri toplaması gerektiğine karar verme, bilimsel yaklaşımı kullanarak araştırmayı planlama, nasıl gözlem ve karşılaştırma yapacağını belirleme, araç gereç kullanma, doğru ve hassas ölçümler yapabilme, sonuçları sunma yollarını belirleme, sonuçların tekrar incelenmesi gerekip gerekmediğine karar verme, elde edilen sonuçlarla asıl fikrin bağlantısını kurma, sonuçları uygun bir dille ifade etme, verileri ortaya koyma, sonucu destekleyici verilerin yeterliliğine karar verme, bulunanların ilk beklentileri karşılayıp karşılamadığına karar verme gibi alt becerileri içerir. Sorun Çözme Becerisi Sorun çözme becerisi; öğrencinin yaşamında karşısına çıkacak sorunları çözmek için gerekli olan beceriyi kapsar. Sorunu anlama, gerekirse alt basamakları ya da sorunun köklerini bulma, sorunu uygun şekilde çözmek için planlama yapma, işlemler sırasında çalışmaları gözlemleme, gerektiğinde stratejileri ve planları değiştirme, yöntemleri sınama, çözüm aşamasında elde edilen veri ve bilgileri değerlendirme, çözüme ulaşılınca çözümün anlamlılığını ve işe yararlılığını değerlendirme ve yeni sorunları fark etmeyi içerir. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi; bilginin araştırılması, bulunması, işlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilmeyi kapsar. Bilgi teknolojilerini yerinde kullanma konusunda doğru karar verme, bilgi teknolojilerini kullanırken planlama yapma, bu teknolojilerin kullanılması için gerekli becerilere sahip olma, bu kaynaklardan bilgiye ulaşma, taranan bilgilerin işe yararlılığını sezme ve ayırma, ayrılan bilgileri analiz etme, işe yarayanları seçme, seçilen bilgileri değerlendirme, sonuca varma, sonucu uygun formda sunma ve yeni alanlarda kullanma alt becerilerini içerir. Girişimcilik Becerisi Girişimcilik; sosyal ilişkilerde, iletişimde, iş dünyasında ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak veya talep görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da pazarlayabilmek amacıyla yeni bir sistem kurmak için gerekli olan becerilerdir. Girişimcilik; empati kurma, insan ilişkilerinde uyumlu davranışları gösterebilme, plan yapma, planlarını uygulayabilme, risk alma; herhangi bir alanda ihtiyaç duyulabilecek bir ürünün gerekliliğini sezme, ürünü planlama, üretme, pazar araştırması yapma, pazarlayabilme gibi alt becerileri içerir. Gözlem Yapma Becerisi Gözlem çeşitli şekillerde olay ve olguların incelenmesidir. Öğrencilerde zaten var olan merak duygusu gözlem becerisinin gelişmesine yardımcı olur. Dikkatlerini belli bir olay veya olguya yoğunlaştırarak olay ve olguların farkına varır ve çevrelerindeki olayları algılayarak daha etkin öğrenirler. Olayların içinde olarak ve yaşayarak öğrenirler. Aynı zamanda, gözlem becerisi gelişmiş bir öğrenci araştırma, katılım, karar verme, rol oynama, drama ve problem çözme gibi becerilerini de kolayca geliştirebilir. Öğrencilerin gözlem sonucu elde ettikleri bilgileri bir şekilde düzenleyip genellemelere ulaşmaları, bu genel yargıları sorun çözme veya geleceğe yönelik planlamalar yapmada kullanmaları çok önemlidir. Gözlem becerisi; çevresindeki olay ve olgulara dikkatle inceleme, olay ve olguları doğru ve tarafsız tanımlama, olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme, benzer ya da farklı yönlerini ortaya koyma, gözlediklerini kaydetme ve aktarma, gözlediklerini araştırmalarda veri olarak veya gelecek ile ilgili planlamalar yapmak için kullanabilme, benzer olaylarla ilişkilendirme ve böyle bir olayla karşılaştığında ne yapması gerektiğine dair davranış geliştirme alt becerileri içerir. XXIV

31 Zaman ve Kronolojiyi Algılama Sosyal bilimleri oluşturan disiplinlerin yararlandığı en önemli becerilerden biri de zaman ve kronolojiyi algılama becerisidir. Zaman ve kronolojiyi algılama becerisi; takvim bilgisi edinme, zamanları ayırt etme (geçmiş-şimdiki-gelecek zaman), zaman ifadelerini doğru kullanma, kronolojik sıralama yapma, zaman şeridindeki veriyi yorumlama ve zaman şeridi oluşturma alt becerilerini içerir. Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi Değişim ve sürekliliği algılama becerisi sosyal bilimlere ait bilginin değerlendirilmesi ve kullanılması açısından önemlidir. Değişim ve sürekliliği algılama becerisi; benzerlik ve farklılıkları bulma, zamanla oluşan süreklilik ve değişimi algılama, tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme, geçmişteki problemlerin neden-sonuç ilişkisini tanıma, tarihsel problemin çözümüne alternatif çözümler bulma alt becerilerini içerir. Mekânı Algılama Mekânı algılama becerisi sadece ortamda olan unsurları fark edip söyleme, onların niceliği ve niteliklerini tanıma ile ilgili değildir. Özellikle mekânın farklı şekillerde ifade edilmesinde, yani en basit anlamıyla çizilmesinde mekânı algılama becerisi çok önemlidir. Mekânı algılama becerisi gelişmiş bir öğrenci, mekânla ilgili çizimleri iyi okuyabilir ve mekâna ait bilgileri kullanarak kağıt üzerinde çeşitli çizimler yapabilir ve bir yeri, kağıt üzerine çizilmiş hali ile karşılaştırabilir. Sonuçta varlıklar arasındaki ilişkiyi daha kolay kavrayabilir; buna bağlı olarak da coğrafî kavramları algılaması, bunlar arasındaki ilişkilerle, bunların sebep ve sonuçlarını açıklayabilmesi mümkün olur. Mekânı algılama becerisi; uzay ilişkileri görebilme ( Bir cismin uzayda ya da bir şeklin kağıt üzerindeki biçimini, göz önünde canlandırma, bir şekli üç boyutlu görebilme, bir alanı krokiyi, sokağı veya binayı göz önünde canlandırabilme), harita, plan, kroki, grafik, diyagram çizme ve yorumlama, küre kullanma alt becerilerini içerir. Sosyal Katılım Becerisi Demokratik, modern toplumlarda eğitimin en önemli amaçlarından birisi kendisine çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, kendisine yaşadığı toplumun ve dünyanın bir parçası olarak güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip bireyler yetiştirmektir. Böyle bir bilinç kazandırmak ve topluma katkısı olan bireyler yetiştirmek için öğrencilerin okul çağının ilk yıllarından başlayarak toplumsal hayattaki işleyişi kavraması gerekir. Öğrenciler, toplumsal olaylara ilgi duymalı, sorunların farkında olmalı, gerektiğinde hem kendi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, yaşadıkları toplumun sosyo-ekonomik durumu, sosyal katılımı etkileyen faktörlerdir. Öğrenci, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalı ve çözümüne yönelik sürece katılımda istekli olmalıdır. Sosyal katılım becerisi; kendisini ve yakın çevresini etkileyen konularda bilgi sahibi olma, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma, bireyler, gruplar ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için bireyler, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki ilişkiyi tanıma, farklı grup ve durumların dinamiklerine uyma, sosyal katılımın gerekli olduğu durumları belirleme, yakın çevresini ve toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunma, lider ya da izleyen olarak gruba, kuruma, sosyal örgütlere ve topluma hizmet etme alt becerilerini içerir. XXV

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları 1. Ataturk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Ataturk milliyetciliğine

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır.

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır. SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan anlamlı bir bütündür. Sistemler, çevrelerinden girdiler

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum Sİ: 4. ( 8 ) 5... Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 12 DERS İ 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI-ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM EYLÜL EYLÜL 1. (17-23) 2.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLERİN TARİHİ GELİŞİMİ Sosyal Bilimler Kavramının Ortaya Çıkışı Sosyal Bilimlerin Genç Kuşaklara Öğretimi Tek disiplinli yaklaşım (Tarih, Coğrafya

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM ÇÖZÜM BULUYORUZ ÇÖZÜM BULUYORUZ 07-08 EĞİTİM

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

DERS: EĞİTİM YÖNETİMİ

DERS: EĞİTİM YÖNETİMİ DERS: EĞİTİM YÖNETİMİ Dersin verildiği Fakülte: Bölüm: Öğretim Üyesi: İletişim: Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Doç.Dr. Şakir ÇINKIR scinkir@gmail.com 1.HAFTA: EĞİTİM YÖNETİMİ

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI 2 SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNĠN GENEL AMAÇLARI Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin;

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

HAZIRLIK SINIFLARI 3. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

HAZIRLIK SINIFLARI 3. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı HAZIRLIK SINIFLARI 3. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: TER101 Adı: Tıbbi Terminoloji Teorik + Uygulama:

Detaylı

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN)

SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN) SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN) ESKİ MÜFREDAT 1.ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Çocuk Edebiyatı SNFS Ön Koşul Dersler

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Çocuk Edebiyatı SNFS Ön Koşul Dersler Dersin Adı Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS Çocuk Edebiyatı SNFS002 2 + 0 2 4 Ön Koşul Dersler Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin

Detaylı

Program Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları Program Eğitim Amaçları Eğitim amaçlarımız; programımız mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşmakta olup aşağıda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KPSS YE HAZIRLIK (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR LİSANS) KURS PROGRAMI Ankara, 2018 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI...

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1 SAYI: 323 1 TARiH : 25 0~ Wl KONU: Ortaögretim Sosyal Bilim

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 1. SINIF 2.DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: TDS102 Adı: Sağlıkta Yazışma Teknikleri Teorik +

Detaylı

Projemizin dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğidir.

Projemizin dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğidir. 1 Đçindekiler Đçindekiler...... 2 Projenin Adı....... 3 Projenin Dayanağı....... 3 Projenin Zaman Çizelgesi... 3 Projenin Kapsamı (Hedef Kitle)..... 3 Projenin Konusu..3 Projenin Amaçları...... 3 Projenin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 2. SINIF 1. DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: KİT201 Adı: Kişilerarası İletişim Teorik + Uygulama: 2+0 AKTS:

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 2. SINIF 4.

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 2. SINIF 4. T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI 2. SINIF 4.DÖNEM Kodu: TSH202 Adı: Toplum Sağlığına Hizmet Teorik + Uygulama: 1+ 2 AKTS:

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim tanım Öyküleme, yeni icat edilmiş bir uygulama olamamasına rağmen geçmişi yüzyıllar öncesine ulaşan bir öğretim tekniği olmadığı da belirtilmelidir. 20.Yüzyılın ikinci

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Egitim Ögretim Yılı ÖĞRETMEN DOSYAM. OynayaOynaya.net

Egitim Ögretim Yılı ÖĞRETMEN DOSYAM. OynayaOynaya.net 2018 2019 - - Egitim Ögretim Yılı ÖĞRETMEN DOSYAM İstiklal Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;o benimdir,

Detaylı

EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM NEDİR? Eğitim: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde davranış değiştirme ya da oluşturma sürecidir. Birey davranış Eğitim süreç kültürleme

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl BES601 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri K:(3,0)3 ECTS:10 Spor alanında bilimsel araştırmaların dayanması gereken temelleri, araştırmaların

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı