EK-2 HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM AKIŞ ŞEMALARI YETİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-2 HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM AKIŞ ŞEMALARI YETİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU"

Transkript

1 -2 S ÖCS C I YI V I I I Y UYGU IVUZU 1

2 UYI ıp sürekli olarak değişen bir bilim dalıdır. astalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi henüz açık değildir. Yeni araştırmalar ile her gün ilaçlar ve tedaviler değişmektedir. u Yönergede bulunan bilgiler onaylandığı tarih itibariyle en güncel, geçerli ve tıbbi standartlara uygundur. una rağmen, tıbbın sürekli değişen bir bilim olması nedeniyle yönergeyi hazırlayan kurul bilgilerin bütünü ile olarak doğru ve eksiksiz olduğunu beyan edememektedir ve bu bilgilerin kullanılmasından doğan sonuçlardan, ihmal ve hatalardan sorumlu değillerdir. Yönergenin düzenli aralıklarla yenilenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi yapılacak olsa da uygulayıcılar tıp bilimindeki gelişmeleri, uluslar arası kabul gören kılavuzları ve mevzuatı takip etmelidir. 2

3 VF omuta ontrol erkeziyle emasa Geç abızsız lektriksel ktivite Ventiküler Fibrilasyon V PV P SF alon Valf aske Pozitif asınçlı Ventilasyon ardiyopulmoner esusitasyon Serum Fizyolojik abızsız V abızsız Ventriküler aşikardi O Otomatik ksternal efibrilatör inger aktat amar yolu açık kalacak şekilde alp epe tımı IV Intravenöz (damar içine) Z apiller Geri olum Zamanı IO Intraosseös (kemik içine) µg mikrogram I Intramuskuler (kas içine) GS GSOW O SSI ntübasyon tüpünden cil ıp eknisyeni S Sublingual (il ltından) mbulans ve cil akım eknikeri an ekeri ve ler ipovolemi, ipoksi, ipertermi, ipotermi, ipo-iperkalemi (ve diğer elektrolitler), eart lock (kalp bloğu), + iyonu (asidoz) ansiyon pnömotoraks, oksikasyon/ozaşımı, ravma, amponad ardiyak, romboembolizm Sol taraftaki sütunlar ve lerinin müdahale sınırlarını belirlemektedir 3

4 Y V SOUUU 11/5/2000 tarihli ve sayılı esmî Gazete de yayımlanan cil Sağlık izmetleri Yönetmeliği (adde28) 15/3/2007 tarihli sayılı cil Sağlık izmetleri Yönetmeliğinde eğişiklik Yapılmasına air Yönetmelik (adde 10) mbulans ve acil bakım teknikerleri (), akanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak; 1) ntravenöz girişim yapmak. 2) astaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak. 3) Oksijen uygulaması yapmak. 4) ndotrakeal entübasyon uygulaması yapmak. 5) ardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak. 6) ravma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak. 7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak. 8) onitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak. 9) ırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak. 10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak. 11) cil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak. cil tıp teknisyenleri(), tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile akanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak; 1) ntravenöz girişim yapmak. 2) Oksijen uygulaması yapmak. 3) ndotrakeal entübasyon uygulaması yapmak. 4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak. 5) ırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak. 6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak. 7) emel yaşam desteği protokollerini uygulamak. 8) emel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak. 9) ravma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak. 4

5 V YÖ S YÖ işisel oruyucu alzemelerini ullan Olay Yeri Güvenliği Var mı? V YI Güvenli ale Gelene adar ekle V asta Güvenliği Var mı? YI ıbbi astalık Öyküsünü al Yaralanma ve/veya hastalığın mekanizmasını değerlendir ravma ravma Oluş eklini elirle Güvenliğini Sağla Vaka Sayısını elirle ek Vaka se J yap irden Fazla ise Olay Yeri Yönetimine aşla iletişim kurup direktifleri yerine getir S YÖ 5

6 S YÖ Ğ astanın genel durumunu değerlendir, hayati tehlike söz konusu ise hemen müdahale et ilinç durumunu değerlendir? ilinç yok ilinç var YI aş geri-çene yukarı manevrası uygula Oksijen ver; Yüz askesi ie 15 lt/dak oksijen ver. asal kanül ile 2-6 lt/dak oksijen ver. avayolunu aç Spinal yaralanma şüphesi var mı? Gerektiğinde aspiratör ile havayolunu temizle. Gerektiğinde havayolu açıklığını orofaringeal veya nazofaringeal tüple sağla ravma şüphesi varsa boyunluk tak Solunumu değerlendir. (bak dinle hisset) Solunum var ve yeterli Solunum yok veya yetersiz V Çene itme manevrası uygula PV başla abız var astanın dolaşımını değerlendir. n fazla 10 sn. süreyle nabız kontrolü yap. yetişkin ve çocukta karotik, bebekte brakial/femoral nabız Çocuk ve bebekde, Perfüzyon zayıf oksijenasyon ve G süresi 2 ventilasyona rağmen, sn üstünde üyük kanama var mı? Varsa kalp atımı <60 /dk kanama kontrolü yap eri rengini, vücut ısısını ve vücut nemini değerlendirerek perfüzyonu kontrol et (G) abız yok P başla Yetişkin ve çocuk ardiak rrest kış eması 6

7 S YÖ ÖYÜ V UY GSGOW oma skalasını içeren nörolojik değerlendirmeyi yap Vital bulguları sapta, (en az yandaki verileri içermeli) Solunum abız an asıncı eri rengi, Vücut sıcaklığı ve nemi Oksijen saturasyonu evcut hastalığın hikayesini ve geçmiş tıbbi hikayesini alın Fiziksel muayene yap elirti ve bulgular lerji ve alışkanlıklar. ullandığı ilaçlar Geçmiş medikal hikaye (tıbbi, cerrahi ve travma) ğızdan son alınanlar ( katı veya sıvı) astalığa veya travmaya sebep olan olay ilinçsiz hasta: hayati bir tehlike varmı diye hızlıca fiziksel muayene et ilinçli hasta: astanın şikayetleri ile ilgili olarak vücut sistemlerini değerlendir ravma: hayati tehlikeye sebep olacak yaralanması tespiti için hızlıca fiziksel travma muayenesini yap. ayat kurtarma değerlendirmeleri ve uygulamaları yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye nakil sırasında detaylı fiziksel muayene uygulayın ravma : yaralanma odaklı muayene yap iğer değerlendirme teknikleri kciğer sesleri monitorizasyon G Oksijen satürasyonu apnografi uayene bulgularını kayıt et 7

8 S YÖ SÜ Ğ lk değerlendirme yenilenir ilinç düzeyini yeniden değerlendir avayolu yeniden değerlendir Solunum hızı ve kalitesini yeniden değerlendir abız, kanama kontrolü ve deri perfüzyonu dahil dolaşımı yeniden değerlendir astanın önceliklerini yeniden belirle Yaşamsal bulgular yeniden değerlendir ve kaydet asta yakınmaları ve yaralanmalara odaklı değerlendirme yinelenir 15 dakikada bir tekrarla ve kaydet Girişimleri değerlendir edaviye yanıt değerlendirilir. Stabil Stabil değil n fazla 5 dakikada bir tekrarla ve kaydet 8

9 alp urması - leri Yaşam esteği (Yetişkin) 1 soluk/ 5-6 saniyede 2 dakika da bir nabız kontrolü yap ahit olunmuş arrest ise; zaman kaybetmeden defibrilatörü bağla ( yoksa O) ok Uygulanabilir (VF/abızsız V) VF / abızsız V kış eması abız var ilinç kapalı avayolunu aç, Solunumu kontrol et (bak dinle hisset) 10 saniye süreyle nabzı kontrol et abız yok onitörize et itmi değerlendir leri ava Yolu Yöntemlerini kullanarak havayolunu sağla (ntübasyon lgoritması) Sağlanamıyorsa V ile devam et ntübasyon yapıldıktan sonra P; 100 kalp basısı/dak ve 8-10 soluk/dak olarak kesintisiz sürdür Solunum yok PV başla ahit olunmuş arrest değilse; 30 kalp basısı / 2 solunum (V ile ) 5 döngü uygula ok Uygulanmaz (/sistoli) SSO / kış eması IV veya IO yol aç Sağlık kuruluşuna yada doktora ulaşana kadar resüsitasyona devam et 9

10 alp urması (Yetişkin) SSO / P (30/2) Uygula PV Oksijen ver n kısa zamanda ntübe et onitör/efibrilatör itmi eğerlendir? (en az 2 derivasyonda) SSO / erhal esintisiz P ( 2 dak) IV/IO yol varsa; I 1 mg IV/IO (3-5 dak da tekrarla) OPI 3 mg IV/IO/ (sistoli yada ritm hızı<60) (veya 1 mg 3-5 dak tekrar, toplam 3 doz) IV/IO yol yoksa; I 2 mg, OPI 6 mg ntübasyon tüpünden 10 cc ye distile su veya SF le tamamlayarak verilebilir. lgili itim kış eması sistoli itmi eğerlendir? 20 dak.sonra SOYU IO 1mq/kg (en fazla 100 mq) vermeyi düşün Sağlık kuruluşuna yada doktora ulaşana kadar resüsitasyona devam et lektriksel aktivite varsa 10 sn. süreyle nabzı kontrol et abız var esüsitasyon sonrası bakım planla abız yok 10

11 alp urması (Yetişkin) VF / abızsız V P (30/2) Uygula PV Oksijen ver onitör/efibrilatör bağla itmi eğerlendir VF / abızsız V 1.efibrilasyon 1 ok J bifazik veya 360 J monofazik 30/2 P (5 döngü veya 2 dak) itmi eğerlendir VF / abızsız V 2. efibrilasyon 1 ok J bifazik veya 360 J monofazik 30/2 P devam et (5 döngü veya 2 dak) amar yolu varsa P sırasında; I 1 mg IV/IO (3-5 dak da tekrarla) IV/IO yol yoksa; I 2 mg den 10 cc ye SF le tamamlayarak lgili itim kış emasına Git abız yok itmi eğerlendir VF / abızsız V 3. efibrilasyon 1 ok J bifazik veya 360 J monofazik 30/2 P devam et (5 döngü veya 2 dak) amar yolu varsa P sırasında; IOOO 300 mg IV/IO (3-5 dak sonra yarı doz tekrar vermeyi düşün) yoksa %2 idokain IV/IO yol yoksa; IOI 2-3 mg/kg den 10 cc ye SF le tamamlayarak ver. 20 dak.sonra SOYU IO 1mq/kg (en fazla 100 mq) vermeyi düşün itim değişikliği varsa 10 saniye süreyle nabzı kontrol et abız var esüsitasyon sonrası bakım planla 11

12 radikardi (Yetişkin) avayolu aç ve solunumu sağla O2 ver onitör/efibrilatör bağla amaryolunu aç emodinamik stabilitenin sağlanamadığı düşük kalp hızları tropin 0.5 mg IV yeterli cevap? vet unlardan en az bir tanesi var mı? Sistolik < 90 mmg alp atım hızı < 40 atım / dak bozan ventriküler aritmi alp yetersizliği ilinç düzeyinin azalması Göğüs ağrısı Solunum sıkıntısı vet ayır ayır tropin 0,5mg IV en fazla 3 mg olacak şekilde tekrar drenalin 2-10 mcg/dak vet asistoli riski var mı? Yakın asistoli öbitz ip II V blok otal kalp bloğu + geniş QS Ventriküler duraklama > 3 sn ayır 12

13 aşikardi (Yetişkin) ardiyoversiyon (Senkron şok)* n çok 3 kez üzensiz orsade de pointes ise; agnesium 2 g /5 dak dozunda uygula *lektriksel kardiyoversiyonu daima sedasyon ve analjezi ile uygula QS düzenli mi? C nin desteklenmesi: Oksijen verilmesi; venöz damar yolunun açılması G uzun 2,, SpO2 monitorizasyonu Yapılabiliyorsa 12kanal G kaydı Geriye dönebilen sebeplerin tanısı ve tedavisi (ör. elektrolit bozulukları) Geniş (> 0.12 sn) üzenli Stabil değil Ventriküler aşilkardi ise veya tanımlanamayan bir riitm): miodaron 300 mg IV/ >10 dak. SV ile dal blok düşünülüyor ise: dar QS taşikardideki gibi adenosine ver asta stabil mi? Stabil olmayan hastanın bulguları: 1. ilinç düzeyinin azalması 2. Göğüs ağrısı 3. Sistolik < 90 mmg 4. alp yetersizliği (Semptomlar kalp hızı >150 vuru / dk iken ortaya çıkması) QS Stabil üzenli ar (< 0.12 sn) Vagal manevraları uygula ızlı bolus IV denozin 6 mg IV bolus; başarısız ise 12 mg uygula; gerekirse 12 mg daha uygula. denozin yoksa 0.25 mg/kg iltiazem uygula Sürekli G monitorizasyonu ormal sinus ritmi sağlandı mı? vet Sinüs ritmindeki 12 kanalg kaydı tekrarlarsa, tekrar adenozin uygula itim düzenli mi? ayır üzensiz alp hızını kontrolu ile: OPOO 5 mg IV düzelmezse 3 defa tekrarla oplam 15 mg geçme Yada iltiazem 0,25 mg/kg alp hızını kontrolu ile: OPOO 5 mg IV düzelmezse 3 defa tekrarla oplam 15 mg geçme

14 ilinç eğişiklikleri 300 mg/d üstünde PGS kış eması Uygula C yi değerlendir. ravma bulguları değerlendirilir. Oksijen /dak. Geri dönüşümsüz yüz maskesi ile uygula amar Yolu %0,9 acl () Glasgow oma Skoru (GS) 12 ölç Omurga immobilizasyonu sağla. 60 mg/d altında POGS kış eması Uygula edeni araştır Solunum baskılayan toksik madde alımı şüphesi varsa OSOOJ Z/OZ II akış şemasına bak Vital bulguları takip et ve onitörizasyon sidoz, alkol pilepsi nfeksiyon oz aşımı Üremi (böbrek yetersizliği ) ravma, tümör nsulin Psikoz nme 14

15 naflaksi (Yetişkin) C yi değerlendir ava yolu, solunum ve dolaşım desteği sağla Oksijen maske ile 5-10 /dak uygula. njioödem varlığında erken entübasyon planla amar Yolu ç %0,9 acl afif orta atak da - 1:1000 0,3-0,5 mg (0.01 mg/kg) I ( yileşme olmazsa dk sonra tekrar) iddetli atak da - 1: ,1 mg IV, yavaş (5 dk içinde tekrar) 1-4 µg/dk IV infuzyon dozu IISII : I veya IV veriniz. Yüz kızarıklığı, aşıntı abartı, işme Siyanoz, Sulunum Sıkıntısı apşırma, Öksürme ırıltı,wheezing, Stridor arinks ödemi, laringospazm ronkospazm, Vazodilatasyon aşikardi, ipotansiyon ulantı/kusma, arın krampları shal, aş dönmesi aş ağrısı, onvülsiyon Yaşamsal bulguları kontrol et; abız an asıncı Solunum Oksijen saturasyonu Solunum sıkıntısı varsa Salbutamol mg nebül ipoperfüzyon sürüyorsa, 20 m/kg izotonik IV olarak verilir elirtiler sürüyorsa PIZOO IV 1-2 dak. içinde veya I 1 mg/kg ( en fazla 125 mg) 15

16 YI Yanma Sürecini urdur C yi değerlendir. Oksijen /dak. Geri önüşümsüz Yüz askesi ile uygula ermal Yanık: usluk Suyu ile yıka, kurula oz imyasal Yanık: Sil, Süpür, Yıka, urula, Sıvı imyasal: Yıka, Sil, urula Solunum sıkıntısı varsa, havayolunu açık tut nhalasyon yanığı, boyunda sirküler yanık varsa erken entübasyonu düşün Yanık bölgedeki giysiler çıkartılır. eri veya doku kaldırılmamalı/soyulmamalıdır okuzlar kuralını kullanarak yanığın boyutunu ve şiddet derecesini değerlendir %20 den fazla ise IV yoldan serum fizyolojik verilir Yanık Yüzeyi Islak Pansuman ile örtülür %20 den az ise O-POVOI kış emasına Git ğrı kontrolü için OFI 0.1 mg/kg sulandırılarak IV (1 mg/dakika hızda) veya 0.1 mg/kg I verilebilir (10 mg ı aşmayacak şekilde) 16

17 YI okuzlar uralı ÇOCU 17

18 GÖĞÜS ĞISI (V OY) C yi değerlendir Gerektiğinde, P ve defibrilasyona hazırlıklı ol. Oksijen maske ile 4 /dak uygula. (O2 saturasyonu %90 ın üzerinde tutulmalıdır) astanın öyküsünü al. astayı rahatlat Yaşamsal ulgulara bak ve monitörize et amar Yolu %0,9 acl () skemik göğüs ağrısı ise setil Salisilik sit 300 mg PO ver lgili itim kış eması 5 mg S SO veriniz. 3-5 dakikada bir tekrarla (toplam 3 doz) (ipotansiyon veya bradikardi yoksa) ğrı sürerse, 1 mg/dakikada en fazla 5 mg OF uygula danışarak akut koroner sendromu bulunanlarda OPOO uygula 18

19 ÇVS C P C yi değerlendir. astayı serin ortama al, soğuk uygula Oksijen Geri önüşümsüz Yüz askesi ile 5 /dak uygula. V onitörizasyon amar Yolu aç ok ulguları varsa POVO kış eması Uygula ilinç değişikliği Isı rampları: as seyirmeleri, alt ekstremiteler ve abdomende ağrılı spazmları, bulantı, kusma, güçsüzlük ve diaforezi Isı Yorgunluğu:solukluk, yoğun terleme, ortostatik hipotansiyon, baş ağrısı, güçsüzlük, bitkinlik ve susuzluk Isı Çarpması: bilinç durumunda değişiklik, beden ısısında artış, minimal ya da çok az terleme, kollaps, şok, nefes darlığı, bulantı ve kusma YO ğızdan ehidratasyonu sağla ( ehidratasyon solusyonu veya 3 litre su içinde ½ çay kaşığı tuz ) 19

20 ÇVS C PO C yi değerlendir VF iski olduğu için uygulamalarda kaba hareketlerden kaçın YO leri Yaşam esteği Uygulamalarına başla ve sağlık kuruluşuna varana kadar sürdür abzı değerlendir Giysileri ıslak ise çıkar Sıcak ortam ve battaniye ile pasif ısıt V 20

21 ÇVS C YI ISISI C değerlendir Varsa şoku tedavi et Vücut sıcaklığını koru astayı sakinleştir Yılanın diş izlerini bul Isırılan bölgeyi sabun ve suyla yıka Yaralı bölgeyi kalp seviyesinde hareketsiz tut er 5 dakikada bir ödemin sınırını izle urnike dahil hiçbir şey uygulama Uygun hastaneye naklet 21

22 ÇVS C ISISI enenin vücut sıvılarıyla olası temasıönlemek için eldiven giyin. Genel hasta yönetimi uygula Gerekirse hava yolu,dolaşım ve solunumu destekle enelerin, deriye tutunmalarından sonra, kısa bir süre içerisinde vücuttan uzaklaştırılmaları, kene yoluyla bulaşabilecek hastalıkların bulaşması olasılığını azaltır eneyi çıkarmak için ince uçlu pens veya cımbız benzeri bir alet kullanın eneyi tam olarak deriye en yakın noktadan kavrayın. u nokta kenenin ağız parçalarına karşılık gelir. Cımbızı yavaşça yukarı doğru çekin. ğız parçalarının kopmasına ve deri içerisinde kalmasına neden olabileceğinden, keneyi bükmeyin ve sarsmayın. eneyi vücuttan uzaklaştırmak için alkol, kolonya, oje, aseton, gaz, petrol ürünleri ve benzeri kullanmayın! Yavaşça ve nazik bir şekilde, keneyi, tüm vücut parçaları vücuttan uzaklaştırılıncaya dek, döndürmeden, düz olarak yavaşça çekin. eneyi çıkarma esnasında ağız parçası kopabilir. ncak bu parça herhangi bir sıvı içermediğinden büyük ihtimalle zararsızdır. eneyi uzaklaştırdıktan sonra bölgeyi temizleyip sabunlu su ile yıkayın. eneyi uygun bir kaba koyarak hastayla birlikte nakledin 22

23 PGS (Yetişkin) C yi değerlendir ravma bulgularını değerlendir Gerekli şekilde spinal immobilizasyon Gerekliyse geri dönüşümsüz yüz maskesi ile 5 /dak Oksijen uygula amar yolu aç (SF) GS 12 VY I S IZ GUOZ ÜZY SP Glukoz>300 mg/dl ise V SF başla ok ve dehidratasyon bulguları varsa ipovolemik ok kış şemasına uy onitörize ederek hızla hastaneye naklet 23

24 POGS (Yetişkin) C yi değerlendir ravma bulgularını değerlendir Gerekli şekilde spinal immobilizasyon Gerekliyse geri dönüşümsüz yüz maskesi ile 5 /dak Oksijen uygula amar yolu aç (SF) GS 12 VY I S IZ GUOZ ÜZY SP Glukoz<60 mg/dl ve/veya klinik ipoglisemiyi düşündürüyorsa ilinç açık ğızdan şekerli sıvı ver Gerekirse 15 dk da bir tekrar ilinç kapalı 25 gr a kadar %20 extroz V puşe yap GS 12 veya altındaysa her 2 dak da bir tekrarla 24

25 VGO (Yetişkin) C yi değerlendir azal kanül ile 5 /dak Oksijen ver Gerekirse geri dönüşümsüz maske ile daha yüksek hızda Oksijen ver ahat pozisyonda uzanmasını sağla amar yolu aç ok bulgularını değerlendir O YO O V ğır bulantı, kusma veya baş dönmesi var ok ve ipovolemi protokolü izle 8 Yaş III 8 Yaş ile temas kur laç iyi tolere edilebilir ve bulgılar sürerse 15 dak. çinde tekrarla 25

26 OĞU O OĞU ldiven,maske, önlük,ve göz koruyucu kullan C yi değerlendir 5 /dk Oksijen Uygula (Gerekirse daha fazla ver ) nnenin bacaklarını aç, kalçaları battaniye veya minderle yükselt amar Yolunu aç (SF) Vajen ağzı etrafında steril alan oluştur aş görüldüğünde parmaklarınızı kafatasının kemik kısmına yerleştirin (Fontonel ve Yüzden sakın). aş doğduktan sonra başı destekle Gövde ve tüm beden geldikçe bebeği her iki elinle destekle acaklar gelirken bacakları kavra Göbek kordonunun boyuna dolanıp dolanmadını kontrol et ordon dolanması varsa omuzdan kaydırarak veya klempleyip keserek çöz nneyi ve bebeği nakletmeye hazırlanırken plasentanın çıkışını gözle Plasentayı havluya sar, plastik kutuya koy.vajen ağzına steril ped koy nnenin bacaklarını indir bir araya toplamasına yardımcı ol Göbek kordonu kesilene kadar bebeği vajina hizasında tut Göbek kordonunu klemple.( lk klemp bebekten yaklaşık 10cm ve ikinci klemp 15cm uzaklıkta olmalıdır.)lempler arasındaki göbek kordonunu kes. oğum zamanını kaydet anne, bebek ve plasentayı hastaneye naklet O YOĞ II n kısa sürede anneyle tensel teması ve emzirmeyi sağla 26

27 OĞU OĞU OPSYOI GÖ OOU SSI nneye geri dönüşümlü yüz maskesi ile l/dk oksijen uygula Gerekiyorsa PV ile solunumu destekle nnenin kalçalarını yükselt. aş Gövde şağı Pozisyonda (dizler göğse dayalı ve eller dizlere kenetlenmiş olarak) veya rendelenburg Pozisyonunda Steril eldivenli bir el ile vajinadan yenidoğanın başını iterek göbek kordonunun sıkışmasını önle çıktaki kordonu ılık nemli bir gazlı bez veya pedlerle kapat ordondaki nabız atışları monitorize et. abız alınıyorsa canlı bir yeni doğana işaret eder. nneden kasılmalar (kontraksiyonlar) sırasında sık nefes alması ve ıkınmamasını iste içbir durumda kordonu geri itme. Zaman varsa SF ile IV veya infüzyon pompasıyla damar yolunu açık tut ızlı nakil gerçekleştir. astayı kabul edecek hastaneye mümkün olduğu kadar çabuk haber ver. 27

28 OĞU OĞU OPSYOI G nneye geri dönüşümsüz yüz maskesi ile l/dk oksijen uygula. Gerekiyorsa PV ile solunumu destekle. Yenidoğanı asla bacaklarından çekme nnenin kalçalarını yükselt. aş Gövde şağı Pozisyonda (dizler göğse dayalı ve eller dizlere kenetlenmiş olarak) veya rendelenburg Pozisyonunda Yenidoğanın bedeni çıkarken destekle Yenidoğana doğum işlemi tamamlandıktan sonra YOĞ II veya SÜSSYO kış eması uygula SF ile damar yolunu açık tutunuz. akat geliş olduğu anlaşılır anlaşılmaz hızlı nakil başlatılmalıdır. 28

29 OĞU OĞU OPSYOI S G nneye geri dönüşümsüz yüz maskesi ile l/dk oksijen uygula. Gerekirse PV ile solunumu destekle nnenin kalçalarını yükselt. aş Gövde şağı Pozisyonda (dizler göğse dayalı ve eller dizlere kenetlenmiş olarak) veya rendelenburg Pozisyonunda ordon sarkması varsa GÖ OOU SSI I SI uygulanır SF ile amar Yolunu çık tutunuz. kstremite geliş olduğu anlaşılır anlaşılmaz hızlı nakil başlatılmalıdır. 29

30 avayolu ıkanması ilinç Var ilincini eğerlendir. ilinç Yok 1 Yaş ve Üstü 1 Yaş ltı Sözlü Cevap ısmi ıkanma oğuluyor musun diye sor areketle Cevap am ıkanma Öksürme veya Ses var am tıkanmayı yakın takip et Öksürme veya Ses yok 5 kez sırta vur ve 5 kez göğüs basısı uygula Öksürmesini ve nefes almasını öğütle eimlich anevrası Uygula ilinç aybı Gelişirse am tıkanma ve diğer yöntemlerle havayolu açılamıyorsa ğne ile rikotirotomi yap P Protokolunu Uygula 30

31 stım (Yetişkin) C yi değerlendir aske ile 5 lt/dak. Oksijen ver, gerekirse solunumu PV ile destekle astayı rahat, tercihen oturur pozisyonda tut Oksijen satürasyonunu izle Salbutamol inhaler ihtiyaca göre 2-4 puf kullan ( 5 10 dak. bir tekrarla ) amar yolu aç () Yapılanlar hastayı rahatlatmadıysa 0.01mg/kg, (en fazla 0.3 mg) IV/SC I uygula (20 dak arayla 3 kez) ardiyak monitorizasyon yap, hastayı değerlendir 31

32 rup/piglotit C yi değerlendir aske ile 5 /dak. nemlendirilmiş Oksijen ver Gerekirse solunumu balon maske ile destekle Çocuğu sakinleştir ve rahat edeceği bir pozisyonda tut ava yoluna bakmaya çalışma ya da hastanın ağzına bir şey koyma ardiyak monitorizasyon yap, hastayı değerlendir Solunum sıkıntısı devam ediyorsa 1/1000 lik I den 2 3mg (2 3 ml) nebulizatörle ver 0.6 mg/kg eksametazon IV ver 32

33 mfizem/o (Yetişkin) C yi değerlendir avayolu, solunum ve dolaşımla ilgili sorunları bul astayı rahat ettiği pozisyonda bırak azal kanül ile 2 6 lt/dak. Oksijen ver, gerekirse solunumu PV ile destekle Oksijen satürasyonunu izle Salbutamol inhaler ihtiyaca göre 2-4 puf kullan ( 5 10 dak. bir tekrarla ) amar yolunu aç Solunum sıkıntısı ciddi ise ve bilinç kaybı gelişirse endotrakeal entubasyon yap ardiyak monitorizasyon yap, hastayı değerlendir 33

34 alp Yetersizliğine ağlı kut kciğer Ödemi (Yetişkin) C yi değerlendir aske ile 6-10 lt/dak. Oksijen ver, gerekirse solunumu PV ile destekle astayı oturur pozisyonda tut ilinç kaybı varsa trakeal entubasyon yap Oksijen satürasyonunu izle ardiyak monitorizasyon yap amar yolunu aç Sistolik 100mmg üstündeyse 5 mg S itrat ver. Solunum sıkıntısı devam ederse ve sistolik 100 nin üzerinde, kalp hızı 60 ve üstündeyse, her 3-5 dak. bir tekrarla. (n fazla 3 kez) Sistolik 100 mmg üstündeyse 40 mg Furosemid V ver. asta önceden kullanıyorsa aldığı dozun 2 katını ver, en fazla 80 mg. 34

35 Ö (OVÜZYO) (Yetişkin) C yi değerlendir Gerektiğinde geri-dönüşümsüz yüz maskesi ile dakikada 5 lt oksijen ver. Gerekirse solunumu PV ile destekleyin. astayı engellemeye çalışmayın. öbeti seyrine bırakın. Yaralanmayı önlemek için hastanın başının altına yastık, katlanmış battaniye vs.yerleştirin an şekerine bakın üşük dozda serum fizyolojik infüzyonuna başlayın Gerekiyorsa orofarinks ve nazofarinksi aspire edin Gerekiyorsa bir nazofaringeal airway yerleştirin (kafa travmasında uygulamayın) Glukoz <60 mg/dl veya klinik olarak hipoglisemi belirti ve bulgularının olması durumunda POGS POOOÜ bakın öbet devam ederse bakılan kan şekeri >60 mg/dl ise etkiye göre titre ederek yavaş IV puşe şeklinde maksimum 5mg olacak şekilde 1 amp ( 0.25 mg/kg) ZP verin. öbet durunca infuzyonu durdur. öbet devam ederse 5 dak içinde aynı dozu tekrar et ki doz IZ e rağmen nöbet devam ediyorsa %0.9 SF 150 cc içinde 3 amp PUI dak da IV öbet devam ederse; 5mg ZO veya 1 gr IOP a (PO) IV yavaş infuzyonla danışarak verin ardiyak monitorizasyon uygulayın (bazen hayatı tehdit eden disritmilernöbet benzeri aktiviteye sebep olabilir). Postiktal dönemde hastayı iyileşme pozisyonuna getirmeyi düşünün. Gerektiğinde tekrar değerlendirin 35

36 ÜÇÜCÜ S PSS ĞI G Ö C yi değerlendir Gerektiğinde geri-dönüşümsüz yüz maskesi ile dakikada 5 lt oksijen ver. Gerekirse solunumu PV ile destekleyin. astayı engellemeye çalışmayın. öbeti seyrine bırakın. Yaralanmayı önlemek için hastanın başının altına yastık, katlanmış battaniye vs.yerleştirin an şekerine bakın astayı sol yanına yatırıp transfer edin. üşük dozda serum fizyolojik infüzyonuna başlayın Gerekiyorsa orofarinks ve nazofarinksi aspire edin Gerekiyorsa bir nazofaringeal airway yerleştirin (kafa travmasında uygulamayın) Glukoz <60 mg/dl veya klinik olarak hipoglisemi belirti ve bulgularının olması durumunda POGS POOOÜ bakın tkiye göre titre ederek yavaş IV puşe şeklinde maksimum 5mg olacak şekilde 0.25 mg/kg ZP verin.(medikal danışman). öbet devam ederse 5 dakika içinde dozu tekrarlayın. öbet devam ederse > 5 dakikada 4 gr (%20 solüsyon 20 ml) IV GZYU SÜF verin. öbet devam ederse GZYU SUF 2 gr puşe şeklinde dozu tekrarlayın. rdından 2 gr/saat IV infusyon şelinde GZYU SUF devam edin Gerektiğinde tekrar değerlendirin 36

37 ipovolemik ok (Yetişkin) C yi değerlendir. şağıdaki bulguları değerlendir. ooperasyon, ipoperfüzyon, akipne, Filiform abız, Ortostatik ipotansiyon, ulantı,susama issi,doğum sonrası kanama aske ile 5 /dak. oksijen desteği sağlayın. Gerekirse PV ile solunumu destekleyin ış kanamayı kontrol altına al. irek ası, lavasyon, asınç noktaları ok Pozisyonu Uygula.. afa Yaralanmasını gözet. (amile ise sola yatır) Vucut ısını koru.. Islak giysileri çıkar.. attaniye ile sar. amar yolunu aç (V/O) (Çocukta 90 sn içinde venöz yol açılamıyorsa IO yol aç) u arada nakli geciktirme Sıvı replasmanı sağlayın. onitorize edin, Solunumu değerlendirin (ispne, raller, ronküs,spo2) 20 ml/kg V bolus (SF) dak içinde uygulayın. 20 dak.da bir toplam 3 kez tekrarla iletişim kurup direktifleri yerine getirin.. 37

38 ardiyojenik ok (Yetişkin) C yi değerlendir. Oksijen desteği sağlayın.aske ile 4-6 /dak. Gerekirse V ile destekle şağıdaki işaretleri değerlendir. ooperasyonu, ipoperfüzyonu, akipneyi, Filiform abızı, Ortostatik ipotansiyonu, ulantıyı,susama issi ok Pozisyonu Uygula.. afa Yaralanmasını gözet. (amile ise sola yatır) Sıvı yolu açın.. (V/O) u arada ransportu geciktirmeyin ğer solunum sesleri normalse, kalp atım hızı 60 ile 150 arasındaysa, sistolik basınç 90 dan fazlaysa ve şok semptomları bulunuyorsa 250 ml bolus SF sıvı verilir respiratuar distress oluşursa (dispne, raller, hışıltı, SpO2 de düşme) IV sıvıyı azalt. perfüzyon gelişirse sıvı vermeyi yavaşlat ve hastayı monitörize et perfüzyon gelişmezse veya pulmoner ödem nedeniyle sıvı verilemiyorsa ve sistolik basınç 90 nın altındaysa astayı gözlemeye devam et. iletişim kurup direktifleri yerine getir.. ğer yanıt yoksa ve kontrendikasyon oluşmadıysa 5-20 mcg/kg/dk. IV opamin (Sistolik 100 olmalı) 38

39 Spinal mmobilizasyon Genel hasta yönetimini uygula Selektif Spinal mmobilizasyon gerçekleştir lle baş ve boyun stabilizasyonunu gerçekleştir Uygun büyüklükteki sevikal kolları tak 4 ekstremitenin duyusal ve motor fonksiyonlarına bak astanın önceliğine bağlı olarak gereken spinal immobilizasyon cihazını veya gereken prosedürleri uygula Stabil, oturur pozisyonda bulunan düşük öncelikli hastalar Yüksek öncelikli hastalar, hızlı hareket etmeyi gerektiren tehlikeli alanlar veya daha ciddi hastalara ulaşabilmek için Supin pozsiyondaki hastalar ayakta duran hastalar kstrikasyon yeleği veya kısa tahta ızlı ekstrikasyon prosedürü Uzun sırt tahtası veya kaşık sedye ızlı uzaklaştırma 4 ekstremitenin duyusal ve motor fonksiyonları tekrarla devamlı değerlendirme yap n kısa zamanda transport 39

40 Selektif Spinal mmobilizasyon Yaralanma mekanizmasını değerlendir üşük riskli yaralanma Güvenilir anamnez/muayene Uyanık ve oryanye mi? Zehirlenmemiş mi? Psikolojik/psikiyatrik problem yok mu? afa yaralanması yok. u?(ilinç kaybı da dahil) ahatsız edici yaralanma yok mu? Yeterli iletişim kurabilmek mümkün mü? V Spinal ağrı veya hissizlik ksiyal omuru palpe et astaya destek gerekiyor mu? V YI Yüksek riskli yaralanma Spinal yaralanmanın da olduğu yüksek riskli bir kısım yaralanma nedenleri: aşa, boyna, gövdeye, pelvise şiddetli darbe Yüksek hızlı motorlu araçla kaza racın çarptığı yaya Patlama raçtan fırlama Sığ suya dalma kazası Yüksekten düşme ksiyal yük Omurgaya veya yakınına penetran travma aşta veya boyunda spor yaralanması I O I Z YI ormal duyusal/motor muayene areket edebiliyor mu? ütün ekstremiteleri simetrik hareket edebiliyor mu? afif dokunmanın fark edebiliyor mu? V YI mmobilizasyon tavsiye edilmez 40

41 / CVO C yi değerlendir. ava yolu, solunum ve dolaşımla ilgili problemlere dikkat et. spirasyon, üst havayolu obstrüksiyonu ve hipoventilasyon için hazır ol. Cincinati astane öncesi inme skalası imikler (asta güler veya dişlerini gösterir.) ormal- yüzün her iki tarafta eşit hareket eder. normal- yüzün her iki tarafı eşit hareket etmez. ol hareketi ( asta gözlerini kapatır ve kollarını 10 sn. boyunca uzatır.) ormal- ollar ya aynı şekilde hareket eder veya hareket etmezler. normal- ollar paralel hareket etmez. bnormal konuşma: ormal: asta kelimleri doğru söyler, kelimelerini ağzında yuvarlamaz. normal: elimeleri ağzında geveler, yanlış kelimeler veya konuşamaz. Yorumlama: u 3 işaretten biri anormalse inme olma ihtimali %72 dir. / sistolik >220 ise 1 amp Furocemid (asix) IV yap aske ile l/dk. O2 ver Gerekirse V kullan asta, hipoperfüzyon belirtileri göstermiyorsa baş ve gövdeyi 30 derece yükselt glikoz seviyesini ölç Cincinnati astane öncesi inme skalasını uygula. amar yolunu aç, sıvı ver (%0,9 Cl) ardiyak monitörizasyon. / takibi evamlı değerlendirme yap glikoz <60 veya hipoglisemi bulguları varsa hipoglisemi protokolünü uygula. / sistolik =<200 ise düşürmeye çalışma ızlı ama dikkatli transport et. Olabildiğince erken taşınan hastaneye bilgi ver. aşıma süresi 10 dk. dan kısa olmalıdır. 41

42 Yeterli Suda oğulma C yi değerlendir Solunum Oksijen Saturasyonu an ekeri itm düzensizliği ipotermi laç, lkol alımı Çocuk istismarını araştır Yetersiz %100 Oksijen ver oyunluk ak (alma-tlama) Islak ıyafetleri Çıkar Isıt amar Yolu Ç %100 oksijen ile V uygula oyunluk ak spirasyon Uygula Gerekiyorsa G Sonda tak Solunum Yetersiz ise P Protokolünü uygula ardiyak monitorizasyon yap astayı izlemeye devam et Sıcak tut 42

43 OSOOJ-Z/OZ II Çevre güvenliğini sağla addeyi tanımla ve hastaya dekontaminasyon uygulandığından emin ol ÇI ise ğızdan 1g/kg sıvı aktif kömür içirmeye çalış. Genel hasta yönetimini uygula C yi değerlendir, problemleri çöz ilinç ontrolü 5 /dk. O2 ver. Gerekirse balon maske kullan PI ise Protokolle bildirilmemiş yüksek doz, zehirlenme ve maruz kalma durumları için ile iletişim kur. elirtildiği gibi gözleme devam et 43

44 Z/OZ II lkol intoksikasyonu / yoksunluğu ok ve dehidratasyon bulguları varsa ipovolemik ok kış şemasına uy ipoglisemik kabul edilir. aşka problemlerim olabileceği düşün. ızlı bir kan şekeri ölçümü yap ardiyak monitorizasyon yap Yoksunluğa bağlı ciddi ajitasyon, taşikardi,, halüsinasyonlar veya nöbet vs. varsa 0.25 mg/kg, maksimum 5 mg IZP IV yavaş ver.. Gerekirse 5 dakika sonra bir doz daha tekrarla.. Glukoz <60 mg/dl veya klinik olarak hipoglisemi belirti ve bulgularının olması durumunda POGS POOOÜ bakın 2 doz IZ e rağmen nöbet geçmezse 5 mg IV IZO yavaş ver.. 5 dakika sonra doz tekrarlanabilir Gözleme devam et 44

SAHADA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMALARI - 1

SAHADA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMALARI - 1 S C SĞI Z UYGUI - 1 V YÖ S YÖ işisel oruyucu alzemelerini ullan Olay Yeri Güvenliği Var mı? V YI Güvenli ale Gelene adar ekle V asta Güvenliği Var mı? YI Güvenliğini Sağla ıbbi Yaralanma ve/veya hastalığın

Detaylı

EK-2 HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM

EK-2 HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM -2 S ÖCS C I YI V I I I Y UYGU IVUZU 1 UYI ıp sürekli olarak değişen bir bilim dalıdır. astalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi henüz açık değildir. Yeni araştırmalar ile her gün ilaçlar

Detaylı

EK-2 HASTANE ÖNCESİ AKIŞ ŞEMALARI

EK-2 HASTANE ÖNCESİ AKIŞ ŞEMALARI -2 S ÖCS C I YI V I I I ÇOCU UYGU IVUZU 1 ıbbi uygulamalar açısından çocukluk çağı 0-18 yaş ş arasını kapsamaktadır. ravma için tanım 0-16 yaş grubunu içermektedir. Yenidoğan dönemi hayatın ilk 0-28 günündeki

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

TYD Temel Yaşam Desteği

TYD Temel Yaşam Desteği TYD Temel Yaşam Desteği 1 TYD Temel Yaşam Desteği (TYD,) her hangi bir başka ekipman kullanılmaksızın havayolu açıklığının, solunum ve dolaşımın devamlılığının sağlanmasıdır. 2 Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Uz. Dr. Şebnem BOZKURT Fatih Sultan Mehmet EAH UzmDrOnurYeşil Ümraniye EAH

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

PEDİATRİK RESÜSİTASYON.

PEDİATRİK RESÜSİTASYON. PEDİATRİK RESÜSİTASYON Arrest nedeni: Genellikle HİPOKSİ Hatırlatma: Klas I: Mükemmel; Kesinlikle önerilmektedir. Çok iyi çalışma sonuçlarıyla desteklenmektedir. Etkisi ve yeterliliği ispatlanmıştır. Klas

Detaylı

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır.

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Travma Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. 2 Altın Saat Ölümlerin yaklaşık %30 u ilk birkaç saat içinde

Detaylı

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj İKYD 2010 Önerileri Dr. Erkan GÖKSU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj Uygun hız ve derinlikte Göğüs kafesinin i genişlemesine i izin

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Endotrakeal Entübasyon

Endotrakeal Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Hazırlayan Doç. Dr. Erkan GÖKSU Yönetiminin amacı Primer amaçlar: bütünlüğünü korumak Oksijenizasyonu sağlamak Ventilasyonu sağlamak Aspirasyonu engellemek Sekonder Resüsitasyon

Detaylı

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK 2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK Kaynaklar Circulation, Ekim 2015 1891 - İnsanlarda rapor edilmiş ilk göğüs kompresyonu 1903 - İnsanlarda ilk başarılı göğüs kompresyonu 1947

Detaylı

ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi

ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi Plan ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi Temel Yaşam desteği Kardiyak Arrest Algoritmi Ventriküler fibrilasyon/taşikardi Algoritmi Nabızsız Elektriksel Aktivite Algoritmi Asistoli Algoritmi Bradikardi

Detaylı

İlk Değerlendirme İşlemleri

İlk Değerlendirme İşlemleri Doç. Dr. Onur POLAT İlk Değerlendirme İşlemleri Mutlak yaşamı (ya da ekstremiteyi) kurtaracak tüm terapötik prosedürlerin oluşturduğu travma resüsitasyonu ile birlikte yapılmalıdır. 2 Uygun Travma Bakım

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. AMAÇ Hastane dışında gelişen kardiyo-pulmoner arrest durumunda TYD ilkelerini bilmek. Recovery (iyileşme) pozisyonunu

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ DEĞERLENDİR SINIFLANDIR ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ KARAR VER UYGULA AMAÇLAR Çocuk Değerlendirme Üçgeni nin 3 ayrı öğesini tanımak Elde edilen verilerle ilk olası tanıyı oluşturmak Öykü ve fizik muayeneye

Detaylı

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin EĞİTİM BİRİMİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Bebek -Çocuk-Erişkin 2 HEDEFLER İnfant, çocuk ve erişkin hasta ayırımı yapabilmek Temel yaşam desteği(tdy) basamaklarını uygulayabilmek İnfant, çocuk ve erişkin hastalarda

Detaylı

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD.

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK BİTKİNLİĞİ-Etyoloji Sıcak ve nemli havaya uzun süre maruz kalma Yaşlı, çocuk Bilinçsiz diyet

Detaylı

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Pediatrik İleri Yaşam Desteğine Giriş Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi; Damar Yolu Erişimi Sıvılar ve ilaçlar Defibrilatörler Öğrenim Hedefleri; Pediatrik

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 0-4 dakika 10 dakika Beyin hasarı reversible İrreversible beyin hasarı ZAMAN KRİTİKTİR! Temel Yaşam Desteği Basamakları TEMEL YAŞAM DESTEĞİ İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

Detaylı

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İleri Kardiyak Yaşam Desteği SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr.Süha Türkmen Karadeniz

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

17.02.2015 NAZOGASTRİK (TÜP) SONDA UYGULAMASI. Nazogastrik Sonda Uygulaması. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Nazogastrik Sonda Uygulaması

17.02.2015 NAZOGASTRİK (TÜP) SONDA UYGULAMASI. Nazogastrik Sonda Uygulaması. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Nazogastrik Sonda Uygulaması 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMASI Slayt No : 44 Nazogastrik Tüp Uygulama Amaçları Zehirlenmelerde zararlı ve toksik maddeleri boşaltmak, Mide

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) KPR, kardiyak arrest olgularında hayatı kurtarmak amaçlı yapılan bir seri eylemden oluşur KPR nin başarısı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Öğrenim Hedefleri; Genel durumu bozulan ve resüsitasyon gereksinimi duyacak

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Asistan Oryantasyon Eğitimi İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Süha Türkmen Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Son Güncellenme Tarihi: Mart 2011 Olgu 1 55 yaşında

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D.

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur, ilacı zehirden ayıran dozudur Paracelsus (1493-1541) Zehir Kimyasal

Detaylı

Ders. İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Bakış Açısı

Ders. İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Bakış Açısı Ders İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Bakış Açısı Akut Solunum Yetersizliği Solunum fonksiyonunun veya akciğerde oksijen/ karbondioksit gaz değişiminin yetersiz olması Arteriyel kanda parsiyel oksijen (PaO2) ve karbondioksit

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Kardiyak aritmiler birçok farklı belirti ile kendini gösterebilir: Çarpıntı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Baş dönmesi Göz kararması Konfüzyon Senkop Kollaps (Kardiyak arest) Bir aritminin

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Hastanemizde kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın veya sağlık personelinin hızlı ve güvenli biçimde,eğitimli ve deneyimli personel tarafından,kalp ve solunum sistemine müdahale ile

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi

Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Doç. Dr. Lale YÜCEYAR Hipotermi Tanım: Kor sıcaklığı < 35 C (düşük okuyabilir termometre) (Özofageal, rektal,timpanik) Hafif 32-35 C Orta 30-32 C Ağır < 30 C Hipotermi

Detaylı

Yaşam Kurtarma Zinciri. E rken h a berleşm e E rken C PR E rken D efibrila syon E rken İleri Y a şa m D esteği

Yaşam Kurtarma Zinciri. E rken h a berleşm e E rken C PR E rken D efibrila syon E rken İleri Y a şa m D esteği Yaşam Kurtarma Zinciri E rken h a berleşm e E rken C PR E rken D efibrila syon E rken İleri Y a şa m D esteği B L S (Te m e l Yaşam De ste ği) **- E ski G uide line s Bilinc i K ontrol Ediniz N e oldu

Detaylı

Öğrenim Hedefleri; Havayolu tıkanıklığının nedenleri ve ne şekilde havayolunun açılabileceğini. Havayolunu açma manevralarını

Öğrenim Hedefleri; Havayolu tıkanıklığının nedenleri ve ne şekilde havayolunun açılabileceğini. Havayolunu açma manevralarını Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Havayolu Tıkanıklığı Havayolu Tıkanıklığının Tanınması Havayolu Açma Yöntemleri İleri Havayolu Sağlama Yöntemleri Laringeal Maske (LM) Kombitüp Trakeal Entübasyon anlatılacaktır.

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ:Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak

Detaylı

33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi. 17-02-2012 İzmir

33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi. 17-02-2012 İzmir 33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi 17-02-2012 İzmir Havayolu girişimleri Ambu-valf-maske Endotrakeal entubasyon [Yardımcı cihazlar] Transtrakeal iğne ile oksijenasyon Krikotirotomi (travmasız, bilinçsiz hastalar

Detaylı

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Hakan Canbaz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM TRAVMAYA YAKLAŞIM Travma bakımı: arazide başlar multidisipliner ekip çalışması hızlı ve isabetli müdahalede

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU Dr.Alparslan Mutlu

YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU Dr.Alparslan Mutlu YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU 2015 Dr.Alparslan Mutlu HAZIRLIK Temel amaç plasenta tarafı da yapıla işi ak iğer tarafı da üstlenmesine yardı etmektir Geçiş es ası da bazen solunum desteği Nadiren dolaşı desteği

Detaylı

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 1. Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilkyardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır? A) Hasta oturtularak oksijen verilir. B) Hasta yan yatırılır. C) Hastaya koma

Detaylı

İlkyardım Acil Yardım

İlkyardım Acil Yardım Hayat Zinciri İlkyardım Acil Yardım Tıbbi Yardım İste TYD ye Başlayın Erken Defibrilasyon Erken İleri Bakım YERDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜNÜZ... HEMEN İKİ OMUZUNDAN TUTARAK HAFİFÇE SARSIN VE YÜKSEK SESLE SORUN...

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

Hava Yolu Tıkanıklığı

Hava Yolu Tıkanıklığı Hava Yolu Tıkanıklığı Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma, tam tıkanma ve kısmi tıkanma şeklinde görülür. Hava Yolu Tıkanıklığı

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı VİTAL BULGULAR Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Vital? vital Lat. Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. Kalp tepe atımı O2 Satürasyonu Kan basıncı Solunum

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde : Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

KANAMALARDA İLKYARDIM

KANAMALARDA İLKYARDIM KANAMALARDA LKYARDIM Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması ile kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: 1- Kanamanın hızına

Detaylı

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 Bilinç Bozukluğu/Bilinç Kaybı Beynin normal

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik enerjisi uygulanmasına

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda Sağlık görevlilerinin tıbbi

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Vücut ısısını düşürmek, bölgenin ısısını düşürerek gelen kan akımını azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, vazokontrüksiyon ve anestezik etki yaratarak ağrı duygusunu azaltmaktır.

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. UYKU KOMA 03.01.2013 10:18 1 Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlar? Bayılma, Ateşe bağlı Havale

Detaylı