BÖLÜM VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU"

Transkript

1 BÖLÜM VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU

2

3 2006 ve 2007 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 39.Genel Kurulumuzca kabul edilen 2004 ve 2005 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz iki yıllık dönem içerisinde bütçelerin gerçekleşmesi için üzerine düşen her türlü çabayı göstermiştir yılları toplam geliri bütçeye göre %100 oranında, toplam giderleri ise %100 oranında gerçekleşmiş olup, dönem sonu itibari ile toplam odamız gelirleri ,31- YTL cari giderleri ise YTL olarak gerçekleşmiş ve ,02-YTL net gelir fazlası oluşmuştur. Odamızın Kurumlar Vergisine tabi olmaması nedeniyle hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların fatura istemeleri ve bazı iktisadi faaliyetlerin V.U.K. hükümlerine göre yapılabilmesi amacıyla 2003 yılı Nisan ayında odamızın TMMOB Maden Mühendisleri Odası Basın Yayın ve Lokal İktisadi İşletmesi kurulmuş idi İktisadi işletmemizin 2006 yılındaki faaliyet gelirleri ,85-YTL giderleri ise ,24-YTL olarak gerçekleşmiş ve ,56-YTL gider fazlası oluşmuştur yılındaki faaliyet gelirleri ,08-YTL giderleri ise ,07-YTL olarak gerçekleşmiş ve ,96-YTL gider fazlası oluşmuştur Sonuç olarak odamızın gelir fazlası ,02-YTL ve iktisadi işletmemizin yılları faaliyetinden elde edilen gider fazlası YTL olarak gerçekleşmiş ve her iki bütçeler toplamı ,50-YTL gelir fazlası ile sonuçlanmıştır ve 2007 yılı gelir ve gider bütçelerinin uygulama sonuçları, Karşılaştırmalı Ayrıntılı Bilanço, Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Tablosu ve Gelir-Gider açıklayıcı notları ile birlikte 2008 ve 2009 yılı tahmini bütçe önerileri ve odamız kadro cetveli takip eden tablolarda bilgilerinize sunulmuştur. 435

4 DENETLEME KURULU RAPORU Denetleme Kurulumuz, TMMOB Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Odamızın 2006 ve 2007 yılı muhasebe işlemlerinin denetlenmesini usulüne uygun bir şekilde yapmıştır yılına ait kesin değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir yıllarında öngörülen ,97 YTL. tutarındaki gelir bütçesi ,81 YTL olarak, ,31 YTL tatarındaki gider bütçesi ise ,79 YTL olarak gerçekleşmiş ve ,02 YTL gelir fazlası oluşmuştur. Ayrıca Oda İktisadi İşletmesinin 2006 yılı faaliyet gelirleri ,44 YTL, giderleri ise ,24 YTL olarak gerçekleşmiş ve ,56 YTL gider fazlasının oluştuğu görülmüştür yılındaki faaliyet gelirleri 645,398,11YTL giderleri ise ,07 YTL olarak gerçekleşmiş ve ,96 YTL gider fazlası oluşmuştur. Bu dönem içerisinde oda ,02 YTL olumlu (+) gelir/gider farkı ile Oda iktisadi işletmesindeki ,52 YTL olumsuz (-) gelir/gider farkı sonrası oluşan ,50 YTL toplam olumlu fark ile bu dönemde merkez ve şube bina alımlarının da göz önünde bulundurulduğunda: Odamız ve bağlı iktisadi işletme kuruluşunun muhasebe kayıtlarının TMMOB Mali İşler Muhasebe Yönetmeliği uyarınca ve Genel kabul görmüş Muhasebe ilke ve kurallarına göre düzenli bir şekilde yürütüldüğü, oda ve iktisadi işletme mali kaynaklarının yerinde kullanıldığı, iktisadi işletme zararlarının oluşma nedenlerinin üyeler adına ajanda, bülten, dergi vb. gibi geriye parasal dönüşümü olmayan faaliyetlerinin bu kuruluş üzerinden yapıldığının yaptığımız denetlemeler sonucu tespit edilmiş olup, Yönetim Kurulunun 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşen bütçesinin mali bakımdan takdirin sayın genel kurul üyelerine ait olmak üzere aklanması gerektiği görüşünü Genel Kurul a arz ederiz. Denetleme Kurulunca, TMMOB Maden Mühendisleri Odası nın yaptığı çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, yılı Gelir Gider Bütçe Tasarılarının da, yılları bütçe uygulamaları dikkate alındığında gerçekleşebileceği inancına varılmıştır. DENETLEME KURULU Üye Üye Üye MUHAMMET YILDIZ KAMİL AYYILDIZ ALİ ÖNEMLİ 436

5 DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF(KAYNAKLAR) 2006 YILI 2007 YILI 2006 YILI 2007 YILI I-DÖNEN VARLIKLAR , ,39 I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,24 A-Hazır Değerler , ,94 1-Kasa 690, ,80 B-Ticari Borçlar 389, ,00 3-Bankalar , ,00 1-Satıcılar 389, ,00 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) ,00 - C-Diğer Borçlar 3.256, ,73 5-Diğer Hazır Değerler , ,14 4-Personele Borçlar 833,33 660,00 D-DİĞER ALACAKLAR 1.350, ,75 5-Diğer Çeşitli Borçlar 2.422, ,73 4-Personelden Alacaklar 1.350, ,75 D-Alınan Avanslar 6.050, ,00 E-Stoklar 549,44 549,44 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler 6.264, ,86 7-Verilen Sipariş Avansları 549,44 549,44 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.573,10-713,44 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,26 2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri 1-Devreden KDV 137,30 137,30 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2-İndirilecek K.D.V ,94 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 41,62 262,92 1-Diğer Borç ve Yükümlülükler Karşılığı 4.690, , , , , ,35 5-İş Avansları 132, ,09 6-Personel Avansları ,56 338,01 II-DURAN VARLIKLAR , ,70 A-TİCARİ ALACAKLAR 406,12 406,12 III-ÖZ KAYNAKLAR , ,85 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 406,12 406,12 C-Mali Duran Varlıklar , ,56 3-İştirakler , ,56 A-Ödenmiş Sermaye , ,89 D-Maddi Duran Varlıklar , ,02 1-Sermaye , ,89 3-Binalar , ,33 D-Geçmiş Yıllar Karları , ,05 6-Demirbaşlar , ,01 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) Diğer Maddi Duran Varlıklar 738,68 738,68 F-Dönem Net Karı (Zararı) , ,91 AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI , ,09 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM , ,09 437

6 MADEN MÜHENDİLERİ ODASI DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA A- BRÜT SATIŞLAR , , ,31 1- YURTİÇİ SATIŞLAR , ,81 3- DİĞER GELİRLER , ,96 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1.355,00 0,00 1- SATIŞTAN İADELER (-) 1.355,00 0,00 C- NET SATIŞLAR , ,77 D- SATIŞLARIN MALİYETİ 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , , ,31 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , ,79 3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) , ,73 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , , ,52 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 3.930, , ,50 3- FAİZ GELİRLERİ 156,30 186,14 6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 3.716, ,59 7- KAMBİYO KARLARI 58,18 457,85 G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 89, , ,00 4- KAMBİYO ZARARLARI 89, ,71 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 3.841, , ,50 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 0,00 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00 OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR 0,00 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , ,02 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , ,02 438

7 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GELİR AÇIKLAYICI NOTLAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ , Üye Kayıt Geliri 5.950, Kimlik Geliri 5.950, Üye Ödentileri , Yıl İçi Ödentiler , Geçmiş Yıl Ödentileri , Yabancı Üye Aidatı 4.200, Yabancı Üye Kayıt Ücreti 455, BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Teknik Nezaret Vize Onayı , Proje Vize Onayı , Arama Faaliyet Raporu Onayı , Ön İşletme Faaliyet Raporu 40, Terk Raporu Onayı 1.730, İşletme Faaliyet Raporu Onayı , İşletme Projesi Onayı , Fizibilite Raporu Onayı 75, CED Rapor Onayi 75, Zemin Etüd Raporu 70, Teknik Nezaretçi Defteri , Numune Kontrol Geliri , Kurs,Seminer,Sempozyum,Geliri , Madencilik Kogresi Geliri , Madencilik ve Çevre Sempozyumu 2.250, Bor Sempozyumu , Teknik Nezaretçilik Semineri , Patlatma Mühendisliği Semineri 1.300, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Geliri 250, Mermer Sempozyumu , Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 5,00 439

8 Bilirkişilik Eğitimi 2.700, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri 600, Ulaşımda Yeraltı Kazıları Semp , Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 200, Delme Patlatma Sempozyumu 4.700, Elbistan Etkinliği Temiz Kömür Teknolojileri 3.500, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 2.000, SMMH Belge Geliri , Oda Kayıt Belgesi Geliri 6.808, Büro Tescil Belgesi , Yurdışı Çıkış Belgesi 10, YAYIN GELİRLERİ 7.152, Diğer Yayın Gelirleri 7.152, Kitap Geliri 7.152, DİĞER GELİRLER 7.005, Bilirkişilik Geliri 1.550, Bilirkişilik Geliri 1.550, Geleneksel Gece Gelirleri 2.650, Yılı Ajanda Geliri 150, Ajanda Geliri 1.000, Ajanda Geliri 1.500, Bağış ve yardımlar 1.850, Diğer Gelirler Rozet Geliri Madenci Heykeli Geliri 630, Doğal Taşlar 15, Bayrak 55, ŞUBE GELİRLERİ , Adana Şube Gelirleri , İstanbul Şube Gelirleri , İzmir Şube Gelirleri , Zonguldak Şube Gelirleri , Konya İl Temsilciliği 253,00 440

9 Isparta İl Temsilciliği 356, Eskişehir İl Temsilciliği 3.029, Afyon İl Temsilciliği , Malatya İl Temsilciliği 142, Elazığ İl Temsilciliği 455, Bursa İl Temsilciliği 433, Trabzon İl Temsilciliği 4.470, Samsun İl Temsilciliği 60, Manisa İl Temsilciliği , Diyarbakır İl Temsilciliği 444, Antalya İl Temsilciliği 677, DİĞER GELİRLER , Kira Geliri , Salon Kira Geliri 430, SATIŞTAN İADELER (-) 1.355, Kongre Seminer Konferans İadeleri 1.355, Satıştan İadeler 1.355, FAİZ GELİRLERİ 342, Banka Faiz Geliri 342, MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI , Fon Alış Satış Karı , KAMBİYO KARLARI 516, Kur Farki Geliri 516, KAMBİYO ZARARLARI (-) 1.117, Döviz Kur Farkı Zararı 1.117,00 441

10 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GİDER AÇIKLAYICI NOTLAR 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri , Temsil Gideri 7.034, Genel Kurul Gideri 4.806, Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Bilirkişilik Semineri Gideri 1.560, Madencilik Kongresi Gideri 5.218, Elbistan Etkinliği 7.163, Bor Sempozyumu 1.570, Delme Patlatma Sempozyumu 1.480, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 480, Mermer Sempozyumu 616, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 2.729, Patlatma Semineri 870, Öğrenci Komisyonu 8.685, Danışma Kurulu Gideri 577, Kömür Kongresi 360, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 2.250, Madenciler Bayramı Gideri 9.502, Madencilik ve Çevre Sempozyumu 1.240, Doğu Karadeniz Sempozyumu 1.989, Jeotermal Gideri 2.128, Bağış Giderleri 45, Madencilik Ajandası ve Bayram Gideri 998, Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 1.050, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 2.730, Danışmanlık Gideri 9.246, PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri ,29 442

11 Kıdem Tazminatı 4.611, İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri 9.485, Ptt Kargo Gideri 6.797, Kırtasiye Gideri 764, Isınma, Aydınlanma, Su Gideri , Mahkeme Noter Gideri 1.984, Bakım Onarım Malzeme Gideri 3.395, Abone Kitap Satınalma Gideri , Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 1.693, Sosyal Bağış ve Yardımlar , Diğer Çeşitli Giderler 6.741, İKK Sekreteryası 1.700, Personel Gideri 2.636, İlan Gideri 1.770, Telefon Haberleşme Gideri , Apartman Aidatı Gideri , Bilirkişilik Gideri 1.150, Sigorta Gideri 1.310, VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 4.258, Emlak Vergisi 2.446, Çevre Temizlik Vergisi 538, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 63, Damga Vergisi Gideri 1.209, YAYIN GİDERLERİ 7.687, Süreli Yayın Giderleri 7.687, Bülten Giderleri 2.300, Dergi Bülten Dağıtım Gideri 5.387, ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ , Şube Giderleri , Adana Şube Giderleri , İstanbul Şube Giderleri , İzmir Şube Giderleri ,41 443

12 Zonguldak Şube Giderleri , Samsun İl Temsilciliği Giderleri 2.159, Konya İl Temsilciliği Giderleri 444, Afyon İl Temsilciliği Giderleri 9.570, Eskişehir İl Temsilciliği Giderleri 2.734, Bursa İl Temsilciliği Giderleri 5.710, Trabzon İl Temsilciliği Giderleri 3.461, Antalya İl Temsilciliği Giderleri 2.169, Elazığ İl Temsilciliği Giderleri 10, Malatya İl Temsilciliği Giderleri 425, Manisa İl Temsilciliği Giderleri , TMMOB HİSSESİ ,83 444

13 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TASARISI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ , Üye Kayıt Geliri 5.513, Kimlik Geliri 5.513, Üye Ödentileri , Yıl İçi Ödentiler , Geçmiş Yıl Ödentileri , Yabancı Üye Aidatı 3.891, Yabancı Üye Kayıt Ücreti 421, BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Teknik Nezaret Vize Onayı , Proje Vize Onayı , Arama Faaliyet Raporu Onayı , Ön İşletme Faaliyet Raporu 29, Terk Raporu Onayı 1.284, İşletme Faaliyet Raporu Onayı , İşletme Projesi Onayı , Fizibilite Raporu Onayı 55, CED Rapor Onayi 55, Zemin Etüd Raporu 51, Teknik Nezaretçi Defteri 9.354, Numune Kontrol Geliri , Kurs,Seminer,Sempozyum,Geliri , Madencilik Kogresi Geliri , Teknik Nezaretçilik Semineri , Patlatma Mühendisliği Semineri 964, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Geliri , Mermer Sempozyumu , Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 1.673, Bilirkişilik Eğitimi 2.004, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri 445,36 445

14 Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 148, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 1.484, SMMH Belge Geliri , Oda Kayıt Belgesi Geliri 5.053, Büro Tescil Belgesi , Yurdışı Çıkış Belgesi 10, YAYIN GELİRLERİ 3.515, Diğer Yayın Gelirleri 3.515, Kitap Geliri 3.515, DİĞER GELİRLER 7.705, Bilirkişilik Geliri 1.705, Bilirkişilik Geliri 1.705, Geleneksel Gece Gelirleri 2.915, Ajanda Geliri 1.100, Ajanda Geliri 1.650, Bağış ve yardımlar 2.035, Diğer Gelirler 1050, Rozet Geliri 280, Madenci Heykeli Geliri 693, Doğal Taşlar 16, Bayrak 60, ŞUBE GELİRLERİ , Adana Şube Gelirleri , İstanbul Şube Gelirleri , İzmir Şube Gelirleri , Zonguldak Şube Gelirleri , Konya İl Temsilciliği 191, Isparta İl Temsilciliği 268, Eskişehir İl Temsilciliği 2.288, Afyon İl Temsilciliği , Malatya İl Temsilciliği 107, Elazığ İl Temsilciliği 344, Bursa İl Temsilciliği 327,15 446

15 Trabzon İl Temsilciliği 3.377, Samsun İl Temsilciliği 45, Manisa İl Temsilciliği , Diyarbakır İl Temsilciliği 335, Antalya İl Temsilciliği 511, DİĞER GELİRLER , Kira Geliri , FAİZ GELİRLERİ 376, Banka Faiz Geliri 376, KAMBİYO KARLARI 567, Kur Farki Geliri 567, KAMBİYO ZARARLARI (-) 1.228, Döviz Kur Farkı Zararı 1.228,70 GENEL TOPLAM ,12 447

16 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GİDER BÜTÇE TASARISI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri , Temsil Gideri 8.330, Genel Kurul Gideri 5.692, Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Bilirkişilik Semineri Gideri 1.847, Madencilik Kongresi Gideri 6.180, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 568, Mermer Sempozyumu 730, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 3.232, Patlatma Semineri 1.030, Öğrenci Komisyonu , Danışma Kurulu Gideri 683, Kömür Kongresi 6.772, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 2.665, Madenciler Bayramı Gideri , Bağış Giderleri 53, Madencilik Ajandası ve Bayram Gideri 1.182, Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 1.243, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 3.233, Danışmanlık Gideri , PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri , İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri , Ptt Kargo Gideri 7.751, Kırtasiye Gideri 871, Isınma,Aydınlanma,su Gideri , Mahkeme Noter Gideri 2.263,61 448

17 Bakım Onarım Malzeme Gideri 3.872, Abone Kitap Satınalma Gideri , Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 1.931, Sosyal Bağış ve Yardımlar , Diğer Çeşitli Giderler 7.688, İKK Sekreteryası 1.938, Personel Gideri 3.006, İlan Gideri 2.018, Telefon Haberleşme Gideri , Apartman Aidatı Gideri , Bilirkişilik Gideri 1.311, Sigorta Gideri 1.494, VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 5.210, Emlak Vergisi 2.993, Çevre Temizlik Vergisi 659, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 77, Damga Vergisi Gideri 1.480, YAYIN GİDERLERİ 8.455, Süreli Yayın Giderleri 8.455, Bülten Giderleri 2.530, Dergi Bülten Dağıtım Gideri 5.925, ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ , Şube Giderleri , Adana Şube Giderleri , İstanbul Şube Giderleri , İzmir Şube Giderleri , Zonguldak Şube Giderleri , Samsun İl Temsilciliği Giderleri 5.429, Konya İl Temsilciliği Giderleri 1.117, Afyon İl Temsilciliği Giderleri , Eskişehir İl Temsilciliği Giderleri 6.873, Bursa İl Temsilciliği Giderleri , Trabzon İl Temsilciliği Giderleri 8.701,80 449

18 Antalya İl Temsilciliği Giderleri 5.453, Elazığ İl Temsilciliği Giderleri 25, Malatya İl Temsilciliği Giderleri 1.068, Manisa İl Temsilciliği Giderleri , TMMOB HİSSESİ , Bina Alımı ,00 Gelir Fazlası ,48 GENEL TOPLAM ,12 450

19 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF KAYNAKLAR PASİF KAYNAKLAR 2006 YILI 2007 YILI 2006 YILI 2007 YILI I-DÖNEN VARLIKLAR , ,19 I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler , ,36 B-Ticari Borçlar 1-Kasa 83,77 83,63 1-Satıcılar ,37 2-Alınan Çekler 2.745, ,00 C-Diğer Borçlar 3-Bankalar 7.453, ,14 1-Ortaklara Borçlar (Odaya Olan Borçlar) ,06 4-Diğer Hazır Değerler 2.201,59 5-Diğer Çeşitli Borçlar 3.783,00 B-Menkul Kıymetler , ,43 2-Özel Kesim Tah. Sen. Ve Bonol , ,43 D-Alınan Avanslar ,05 C-Ticari Alacaklar , ,00 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler 1-Alıcılar ,00 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.543, ,83 D-DİĞER ALACAKLAR 820,00 2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.345,57 4-Personelden Alacaklar 820,00 E-Stoklar 6.300, , , , , , , , , ,21 213, , , ,91 7-Verilen Sipariş Avansları 6.300, ,00 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,40 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ,58 1-Devreden KDV , ,18 1-Hesaplanan K.D.V , İndirilecek K.D.V ,63 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 125,74 354,84 5-İş Avansları 2.735, ,62 6-Personel Avansları 146, ,76 III-ÖZ KAYNAKLAR ,77 II-DURAN VARLIKLAR , ,12 A-Ödenmiş Sermaye , ,00 1-Sermaye , ,00 C-Mali Duran Varlıklar , ,00 2-Ödenmemiş Sermaye (-) İştirakler ,00 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı 8.494, , ,00 D-Maddi Duran Varlıklar , ,76 6-Demirbaşlar , ,57 8-Birikmiş Amortismanlar (-) , ,39 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,36 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık. 7-Birikmiş Amortismanlar (-) AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI 695, ,52 231, , ,51 695, ,77 D-Geçmiş Yıllar Karları 231,49 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , , , ,26 F-Dönem Net Karı (Zararı) , , ,31 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM , , ,

20 MADEN MÜHENDİLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA A- BRÜT SATIŞLAR , , ,93 1- YURTİÇİ SATIŞLAR , ,08 3- DİĞER GELİRLER B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 228,81 0,00 1- SATIŞTAN İADELER (-) 228,81 0,00 C- NET SATIŞLAR , ,08 D- SATIŞLARIN MALİYETİ 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , , ,12 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , ,31 3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) , ,07 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , , ,19 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 2.407, , ,67 3- FAİZ GELİRLERİ 235,21 415,24 6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE 2.172, ,79 ZARARLAR (-) 0,00 0,00 0,00 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2.407, , ,67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 0,00 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00 OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR 0,00 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , ,52 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , ,52 452

21 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETME GELİR AÇIKLAYICI NOTLAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Proje Vize Onayı 169, Teknik Nezaretçi defteri 169, Kurs, Seminer, Sempozyum,Geliri , Bilirkişilik Eğitimi Geliri 932, Madencilik Kogresi Geliri , Web Portalı Geliri , Bor Sempozyumu , Teknik Nezaretçilik Semineri , Jeotermal Kongresi Geliri 1.525, Mermer Sempozyumu 925, ÇED Yönetmeliği Semineri 200, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 4.985, Kırmataş Sempozyumu 9.063, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 8.898, Maden İşletmeerinde İş Sağlığı ve Güv.Semp , Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu 7.944, Madencilik ve Çevre Sempozyumu Geliri 4.213, Delme ve Patlatma Sempozyumu , Kömür Kongresi Geliri , Maden Makinaları Sempozyumu 5.381, Endüstriyel Hammaddeler Semp.Geliri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri , Doğu Karadeniz Sempozyumu 7.651, Madencilik Sektörü Ürün vehizmet Kataloğu , Patlatma Semineri 6.322, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri 370, Şube İktisadi işletme gelirleri , YAYIN GELİRLERİ , Süreli Yayın Geliri 1.641, Bülten Geliri 1.100,00 453

22 Dergi Abone Geliri 177, Dergi Geliri 364, Diğer Yayın Gelirleri , Kitap Geliri , DİĞER GELİRLER , Geleneksel Gece Gelirleri , Ajanda Geliri , Yılı Ajanda Geliri , Yılı Ajanda Geliri , Yılı Madenciler Bayramı Katılım 5.330, Yılı Madenciler Bayramı Katılım 6.755, SATIŞTAN İADELER (-) 228, FAİZ GELİRLERİ 650, Banka Faiz Geliri 650, MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 8.418, Fon Alış Satış Karı 8.418,22 454

23 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ GİDER AÇIKLAYICI NOTLAR 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri , Temsil Gideri , Genel Kurul Gideri , Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Madencilik Kongresi Gideri , Kömür Kongresi , Kırmataş Sempozyumu , Jeotermal Kongresi , Bor Sempozyumu , Delme Patlatma Sempozyumu , Madencilik ve Çevre Sem.Gideri 2.581, Elbistan Etkinliği 553, Yılı Madenciler Bayramı Gideri , Mermer Sempozyumu 1.888, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 1.597, Temiz Kömür Teknolijileri 1.150, Öğrenci Komisyonu , Doğu Karadeniz Sempozyumu , Ulaşımda Yeraltı Kazıları , Endüstriyel Ham.Semp , Madencilik Kongresi Gideri 580, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 9.121, Bilirkişilik Eğitimi Gideri 2.309, Diyarbakır Semp. 230, Çevre Sempozyumu 560, Katolog Giderleri , Maden Makinaları Sempozyumu 300, Madenciler Bayramı Gideri , Yılı Ajanda Gideri ,68 455

24 Maden İşletmelerinde İşçi Sağ.ve Güv.Semp , Web Portalı Gideri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri 3.501, Danışmanlık Gideri 7.205, PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri , İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri , Ptt Kargo Gideri , Kırtasiye Gideri , Isınma,Aydınlanma,su Gideri 1.148, Mahkeme Noter Gideri 474, Bakım Onarım Malzeme Gideri , Abone Kitap Satınalma Gideri 7.784, Gider Kaydedilen Demirbaşlar 3.529, Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 1.235, Sosyal Bağış ve Yardımlar 20, Diğer Çeşitli Giderler , Danışma Kurulu Gideri 118, Telefon Haberleşme Gideri , Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 6.162, Apartman Aidatı 4.455, Zonguldak İktisadi İşletme Giderleri , Madenci Heykeli Gideri 8.500, Amortisman Giderleri , VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 2.184, Çevre Temizlik Vergisi 136, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 10, Damga Vergisi Gideri 1.267, Sözleşme ve Karar Pulu Gideri 769, YAYIN GİDERLERİ , Süreli Yayın Giderleri , Dergi Giderleri ,25 456

25 Bülten Giderleri , Dergi Bülten Dağıtım Giderleri , Diğer Yayın Giderleri , ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 250, Şube Giderleri 250, Zonguldak Şube Giderleri 250,00 457

26 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETME DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TASARISI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ,88 BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Proje Vize Onayı 139, Teknik Nezaretçi defteri 139, Kurs,Seminer,Sempozyum,Geliri , Bilirkişilik Eğitimi Geliri , Madencilik Kogresi Geliri , Web Portalı Geliri , Teknik Nezaretçilik Semineri , Mermer Sempozyumu , ÇED Yönetmeliği Semineri 165, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 4.112, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 7.341, Kömür Kongresi Geliri , Endüstriyel Hammaddeler Semp.Geliri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri , Patlatma Semineri 5.215, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri , Şube İktisadi işletme gelirleri , YAYIN GELİRLERİ , Süreli Yayın Geliri 1.354, Bülten Geliri 907, Dergi Abone Geliri 146, Dergi Geliri 300, Diğer Yayın Gelirleri , Kitap Geliri , DİĞER GELİRLER , Geleneksel Gece Gelirleri , Ajanda Geliri , Yılı Ajanda Geliri , Yılı Madenciler Bayramı Katılım 4.397,49 458

27 Yılı Madenciler Bayramı Katılım 5.573, Balkan Madencilik Gelirleri , FAİZ GELİRLERİ 715, Banka Faiz Geliri 715, MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 9.260, Fon Alış Satış Karı 9.260,04 GENEL TOPLAM ,41 459

28 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ GİDER BÜTÇE TASARISI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri 8.287, Temsil Gideri , Genel Kurul Gideri 6.452, Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Madencilik Kongresi Gideri , Kömür Kongresi , Madencilik ve Çevre Semineri Gideri 1.135, Yılı Madenciler Bayramı Gideri , Mermer Sempozyumu 830, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 702, Öğrenci Komisyonu 5.584, Endüstriyel Ham.Semp , Madencilik Kongresi Gideri 255, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 4.013, Bilirkişilik Eğitimi Gideri 1.016, Madenciler Bayramı Gideri , Yılı Ajanda Gideri , Web Portalı Gideri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri 1.540, Danışmanlık Gideri 3.170, PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri , İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri , Ptt Kargo Gideri , Kırtasiye Gideri , Isınma,Aydınlanma,su Gideri 505, Mahkeme Noter Gideri 208, Bakım Onarım Malzeme Gideri 8.140,35 460

29 Abone Kitap Satınalma Gideri 3.425, Gider Kaydedilen Demirbaşlar 1.553, Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 543, Sosyal Bağış ve Yardımlar 8, Diğer Çeşitli Giderler , Danışma Kurulu Gideri 52, Telefon Haberleşme Gideri 9.265, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 2.711, Apartman Aidatı 1.960, Zonguldak İktisadi İşletme Giderleri , Madenci Heykeli Gideri 3.740, Amortisman Giderleri , VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 961, Çevre Temizlik Vergisi 60, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 4, Damga Vergisi Gideri 557, Sözleşme ve Karar Pulu Gideri 338, YAYIN GİDERLERİ , Süreli Yayın Giderleri , Dergi Giderleri , Bülten Giderleri , Dergi Bülten Dağıtım Giderleri 9.147, Diğer Yayın Giderleri , ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 110, Şube Giderleri 110, Zonguldak Şube Giderleri 110, Balkan Madencilik ,00 GENEL TOPLAM ,42 461

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 2014-2015 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 44. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2014 ve 2015 bütçelerinin

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 214 TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/214 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.45,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 1.721,33 4-Verilen Çekler ve Ödeme Em. (-) B-MENKUL

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 968.143,67 C-Diğer Borçlar

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 218.254,82 3-Bankalar 218.254,82 B-Ticari Borçlar 395.378,27 C-Ticari

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

DÖNEM MALİ RAPOR

DÖNEM MALİ RAPOR 19. 25. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 24.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2014 ile 2015 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar AKTİF(VARLIKLAR) I -DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 31.12.2012 31.12.2012

Detaylı

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR 20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 23.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2012 ile 2013 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO (TL) PASİF (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.836.810,84 B-Ticari Borçlar

Detaylı

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR 42. DÖNEM MALİ RAPOR 493 494 Aktifler (Varlıklar) TMMOB EMO AYRINTILI BİLANÇO (TL) I- DÖNEN VARLIKLAR 266.997,81 A HAZIR DEĞERLER 266.497,81 01. Kasa 1.179,07 1.179,07 02. Alınan Çekler 03. Banka 138.921,58

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AKTİF 31.12.2009 I.DÖNEN VARLIKLAR A.Hazır Değerler 3.360.575,20 24.427.943,42 1-Kasa 248.428,39 200.495,97 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 3.112.146,81 24.227.447,45 4-Verilen Çek.ve Ödeme Emri 5-Diğer Hazır

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) Dönemi:31.12.2012 I- DÖNEN VARLIKLAR 871.416,40 A-HAZIR DEĞERLER 67.387,28 1-KASA 17.118,35 2-BANKALAR 1.422,77 3-DİĞER HAZIR DEĞERLER 48.846,16

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

01/01/ /06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler

01/01/ /06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.660.657,42 1-Kasa 9.729,84 3-Bankalar 1.015.520,75 5-Diğ.Hazır Değ. 635.406,83 B-Menkul Kıymetler

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER Sayfa - Dayanışma ve Afet Fonu Havale İşlemlerinde Havale Masrafı 3 - SDE Kredilendirme Başvurusunun Süresi 4 - Oda Mali Kayıtlarının Hesap Planı

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

01/01/ /06/2017 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU

01/01/ /06/2017 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU 01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU A-ODA FAAL. GELİRLERİ 3-Diğer Gelirler 33.029,97 4- Oda Gelirleri 2.791.494,90 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1- Satıştan İadeler

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1168 1111 AKTİF(VARLIKLAR) TÜRMOB

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

9.562.512,09 11.717.960,79 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar

9.562.512,09 11.717.960,79 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 01/01/2015-31/12/2015 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.793.703,18 1.563.252,11 1-Kasa 1.075,28 1.855,41 3-Bankalar 584.895,79

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

2012 YILI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ BİLANÇOSU

2012 YILI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ BİLANÇOSU 2012 YILI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ BİLANÇOSU 1 KASA HESABI 2.089,44 Merkez Kasası 2.089,44 2 BANKALAR HESABI 128.933,55 Vadesiz Hesaplar 128.933,55 3 MERKEZ POS VE SANAL POS 381.481,78

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

01/01/ /12/2014 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM. I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler

01/01/ /12/2014 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM. I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 01/01/2014-31/12/2014 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.364.456,53 1.793.703,18 1-Kasa 4.286,43 1.075,28 3-Bankalar 663.859,08

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Sayı : 48183842-308.03/38138 16.12.2014 : Sektör Duyurusu hk. DAĞITIM YERLERİNE

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Sayı : 48183842-308.03/38138 16.12.2014 : Sektör Duyurusu hk. DAĞITIM YERLERİNE T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Sayı : 48183842-308.03/38138 16.12.2014 Konu : Sektör Duyurusu hk. DAĞITIM YERLERİNE İşbu yazımız tarihi itibarıyla yürürlüğe giren "2014/32 sayılı Sigorta Acentelerinin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZAYDAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZAYDAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZAYDAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı