TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel kurallar 2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi 3. Derslik kuralları 4. Sınav Kuralları 5. Kıyafet Kuralları 6. Güvenlik ve İdari Kurallar 7. Okuldan erken ayrılma 8. Bilgisayar kullanım kuralları 9. Müzik derslikleri kuralları 10. Resim derslikleri kuralları 11. Çok amaçlı salon kuralları 12. Kütüphane kuralları 13. Elektronik aletler kullanım kuralları 14. Öğrenci dolaplarının kullanım kuralları 15. Okula getirilmesi yasak olan eşya ve maddeler 16. Yemekhane kuralları 17. Servis kuralları 18. Kayıp ve bulunan eşyalar 19. Revir kuralları 20. Tatbikatlar 21. Okul Aile Birliği 22. Ziyaret / Veli randevu sistemi 23. Günlük zaman çizelgesi 24. Devamsızlık ve geç kalma 25. Sosyal etkinlik çalışmaları 26. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu 27. Öğretmen ve Öğrenci Ajandası TED ALANYA KOLEJİ DİSİPLİN POLİTİKAMIZ 1

2 Okullarda disiplin, öğrenme ve öğretme sürecini yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu amaçla TED Alanya Koleji Okullarında disiplin ile ilgili bir politika oluşturulmuş olup TED Alanya Koleji Ailesinin bu kurallara uymada göstereceği duyarlılık, başarıya ulaşmamızda en büyük yardımcımız olacaktır. TED Alanya Koleji Okullarının disiplin politikalarının oluşturulmasında ve uygulamada İlkokul ve Ortaokulda İlköğretim Kurumları Yönetmeliği nden, Lisede Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği nden faydalanılmaktadır. Disiplin uygulamaları sürecinde olan öğrencilerimizin, kişilik haklarının korunmasına, gizliliğin sağlanmasına ve öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesine en üst düzeyde özen gösterilir. Öğrencilerimizden; ÖĞRENCĠLERĠMĠZDEN BEKLENTĠLERĠMĠZ a) Atatürk ilke ve inkılâplarını kendisine rehber edinip, bunları korumaları, b)bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları; öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygı, hoşgörü, sabır, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları, c)demokrasi ve insan haklarına saygılı, insan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin millî, insanî ve evrensel değerleri benimsemeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını ailesinin, toplumun, milletinin ve insanlığın yararına sunmaları, ç)okulda kendilerine sunulan uluslar arası standartlardaki eğitimi özümseyerek bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri, öğrenmeyi öğrenmeleri, üretken olabilmeleri, bilgiye ulaşabilmeleri, iletişim kurabilmeleri, bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri, eğitim sürecine aktif olarak katılmaları, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileriyle donanıp geleceğe hazırlanmaları, d)öğrencilerin, okul dil politikamız gereği verilen eğitimlerden azami ölçüde yararlanıp dünyadaki gelişim ve değişimleri izleyebilecek düzeyde bir yabancı dilin yanı sıra yeterli düzeyde ikinci bir yabancı dili de öğrenmeleri, e)okulda kendilerine sunulan olanaklardan yararlanarak en az bir spor dalı ile uğraşmaları, ileriki yaşamlarında da spor alışkanlığını devam ettirmeleri, sağlığına gereken önemi vermeleri, f)okula ve derslere düzenli devam etmeleri, başarılı olmak için çok çalışıp, zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, g)doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları, ğ)güzel ve nazik tavır sergilemeleri, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları, h)okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları, tüm çalışmalarda arkadaşları ile dayanışma içerisinde olmaları, ekip çalışmalarında rol almaları, ı)kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri, i)çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları, j)okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, k)sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan (sigara, içki, vb.) maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları, alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri; her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, l)topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları, m)ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları, n) Yasalar, yönetmelikler ile toplumun ve okulun etik kurallarına uymaları, beklenir. 2

3 OKUL KURALLARIMIZ Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla TED Alanya Koleji olarak tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemelerini ve uygulamalarını, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmalarını beklemekteyiz. GENEL KURALLAR Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı okulda geçerli olan genel kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir. 1.Okula zamanında gelinir. 2.Koridorlarda bir kaza meydana gelmemesi için koşulmaz, gürültü yapılmaz. 3.Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz. 4.Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır. 5.Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamaz, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunamaz, kavga etmez, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler. 6.Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak zorunda olup bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranırlar. 7.Okul ve çevresini temiz tutar bu sayede doğanın korunmasına katkı sağlar. Okuldaki kapalı ve açık tüm ortak kullanım alanlarında çöp ve atık bırakmaz, bunları en yakın çöp kutusuna atmakla yükümlüdür. 8.Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz. 9.Derslikler ile okuldaki tüm kapalı alanlara (kantin hariç) yiyecek ve içecekle girilmez. 10.Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür. Verilen zarar, zarar veren öğrenci tarafından karşılanır. 11.Öğrenciler derslik dışındaki kütüphane, laboratuarlar, bilgisayar odası, spor salonu, müzik ve resim odası vb. eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kuralları ile temizlik kurallarına uyarlar. 12.Öğrenciler, kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar. 13.Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar. 14.Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler. 15.a)Öğrenciler yanlarında fotoğraf makinesi, kamera, ses kayıt cihazı, vb. elektronik aletler getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar ilgili okul müdür yardımcısının bilgisi ve izni dışında kullanamazlar. b)okula girişte öğrenciler cep telefonlarını danışmada bulunan kutulara koymak zorundadırlar, okul içinde cep telefonu kullanamazlar. c)yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır ve ilgili Müdür Yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler. Müdür Yardımcısı, kendisine teslim edilen bu aletleri, belirlenen bir zamanda öğrenci velisine teslim eder. d)okula getirilen aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda okulun herhangi bir sorumluluğu yoktur. e)öğrenciler gerektiğinde halkla ilişkiler bölümündeki telefonları izin almak suretiyle kullanabilirler. 16.Öğrenci ders günü sonunda kitap, defter, çanta, giyecek vb. eşyasından ihtiyaç duyduklarını çantasına yada yanına alır, kalanları kendi dolabına koyar, sınıfta veya başka bir alanda bırakmaz. Bırakılan eşyadan öğrencinin kendisi sorumludur. 17.Bayrak Törenleri a)çalışma haftası Pazartesi günü bayrak töreni ile başlar ve cuma günü bayrak töreni ile biter. Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de bayrak töreni yapılır. b)bayrak törenlerine okulda bulunan öğrencilerin tümü katılmak zorundadır. c)her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olur, sessiz olarak komut verilmesini bekler ve Ġstiklal MarĢı nı yüksek sesle söyler. d)törenler, hava koşullarına bağlı olarak bahçede, konferans salonunda ya da koridorda yapılır. 3

4 e)törenlerde duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden okul müdürünün onayını alarak yaparlar. 18.Duyurular bayrak törenleri öncesinde, veli mektubuyla, SMS ya da internet kanalı ile yapılır. Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince verilen her türlü yazı, duyuru, bülten, vb. ulaştırmakla yükümlüdür. 19.Öğrenci dolaplarının tahsisi ve kullanımı a)her öğretim yılı başında öğrencilerin sınıflardaki bireysel dolaplarının dağılımı ilkokulda sınıf öğretmenleri tarafından, ortaokulda ve lisede müdür yardımcıları tarafından yapılır. b)öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Dolaplar okul yönetiminin belirlediği zamanlarda sınıf öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından temizlenir, düzenlenir. c)dolaplar, okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile kullanır, dolaplara okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz. d)dolapların kullanımı ve içindeki eşyalardan, dolap sahibi öğrenciler sorumludur. e)okul yönetimi herhangi bir zamanda dolapların denetimini yapabilir. 20.Kayıp eģyalar a)okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. b)müdür yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar. c)kaybolan eşyanın sahibinin bulunamaması halinde (para, ziynet eşyası vb.değerli eşyalar hariç) Kayıp Eşya Dolabına gönderilir. d) Kayıp Eşya Dolabındaki eşyalar eğitim dönemi sonuna kadar muhafaza edilir. Bu süreden sonra kayıp eşya dolabı boşaltılır. 21.Geç Kalma ve Devamsızlık Geç kalma; a)öğrenciler tüm derslerde, görüşmelerde ve toplantılarda zamanında hazır bulunmakla yükümlüdür. b)ilk derse özürsüz geç kalan öğrenci, ilgili müdür yardımcısı odasına gider, Geç Kâğıdı alır ve dersliğe gider. Bu kâğıdı alan öğrencinin numarasının yanına ders öğretmeni tarafından G (geç) yazılır ve derse kabul kâğıdı ders defterinde muhafaza edilir. c)müdür yardımcısından Geç Kâğıdı alarak sınıfına gitmeyen öğrenci yok yazılır ve yarım gün özürsüz devamsız işlemi yapılır. d)ilk dersin dışında derslere geç gelen öğrenci için (okul içinde bulunmasından dolayı) derse kabul kâğıdı verilmez, devamsızlık işlemi uygulanır. e) Özürsüz geç kalmanın tekrarı halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır, bu yaptırımlar hakkında veli bilgilendirilir. 3 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısının sözlü uyarısı, velinin bilgilendirilmesi, 6 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısının yazılı uyarısı, velinin bilgilendirilmesi, Devam eden geç kalma durumunda disiplin işlemi başlatılır. f) Özürlü geç kalma, öğrencinin okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR uzmanı, öğretmen gözetiminde sınıf dışında yapılan etkinlikler ve revirde bulunması vb. nedenlerle geç kaldığı durumlardır. İlgili birimlerden alınan ayrılış saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye göre müdür yardımcısının vereceği yazılı belge ile sınıfa dönülür. Devamsızlık; a)her gün ilk derste alınan yoklamalar ilgili ders öğretmeni tarafından halkla ilişkiler birimine iletilir. Halkla ilişkiler birimi, mazereti bilinmeyen öğrenci için velilerini arayarak okula gelmeme nedenini öğrenir ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir. b)devamsızlık ile ilgili iş ve işlemler İlkokul ve Ortaokulda İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Lisede Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre yapılır. 22. Sağlık sorunu nedeniyle revire gitme Okul reviri (A)Blok Zemin Kattadır ve bir hemşire görev yapar. Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri tarafından revir kuralları hakkında bilgi verilir. Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci, aşağıdaki revir kurallarına uyar. 4

5 A.Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile revire başvurmak istediklerinde (acil durumlar dışında) sırasıyla: a)öğretmeninden izin alır. b)müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdı ile revire gider. c)revire giden öğrenciye gerekli müdahale yapıldıktan sonra; Dersliğine geri gönderilebilir. Bu durumda öğrenci, sağlık görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek öğretmenine teslim eder, öğretmen bu kağıdı ders defteri içinde muhafaza eder. Bir süre müşahede altında tutulabilir. Müşahede sonunda şayet öğrenci dersliğine geri gönderilir ise sağlık görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek, öğretmenine teslim eder, öğretmen bu kağıdı ders defteri içinde muhafaza eder. İlgili müdür yardımcısı veya rehber öğretmen tarafından velisi aranarak revirde tutulmasına ya da eve gönderilmesine birlikte karar verilebilir. Bu durumda öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrencinin durumu ilgili öğretmen/öğretmenlere bildirilir. Veli ile işbirliği içinde herhangi bir sağlık kurumuna gönderilebilir. Bu durumda da, öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir. Durum ilgili öğretmen/öğretmenlere bildirilir. B.Acil bir durumda revire gidildiğinde, a)ilgili Müdür Yardımcısı (olmadığı durumlarda okul müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı) revir tarafından bilgilendirilir, b)müdür Yardımcısı revire öğrencinin yanına gider, c)okul Doktoru/ Hemşiresi tarafından hastane ya da bir uzmana götürülmesi gerektiği belirtildiğinde Müdür Yardımcısı veya rehber öğretmen tarafından öğrenci velisini bilgilendirir, d)okul dışında bir sağlık kurumuna yönlendirilmek zorunda kalınırsa veli tarafından telefon konuşmasında belirtilen sağlık kurumuna götürülür, e)okul aracı ya da ambulans ile öğrenci nakli yapılmak durumunda kalındığında bir sağlık personeli öğrenci ile birlikte belirlenen hastaneye gider, öğrenciyi velisine teslim eder. f)çok acil bir durum varsa, ambulans ile en yakın hastaneye gönderilir ve aynı zamanda veli bilgilendirilir. C.Öğrenci sağlığı ile ilgili bilgiler ve bu bilgilere ait değişiklikler öğrenci velisi tarafından okul ile paylaşılmalıdır. D. Öğrenciler okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları isimlerini yazarak revire teslim ederler, yanlarında bulunduramazlar. 23.Sağlık sorunu dıģında okuldan erken ayrılma a)öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle yemeği süresi dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar. b)sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılmak isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar. Velisi tarafından yazılmış ve imzalanmış bir dilekçeyi öğrenci aynı gün sabahı ilgili müdür yardımcısına teslim eder. İstek müdür yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkabilmesi için kendisine Okuldan Ayrılabileceğine Dair İzin Kağıdı verilir, öğrenci izin kağıdını yoklama defterine koyar. Okul saatlerinde öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin öğrenciyi almak için bizzat okula gelmesi gerekir. Şayet öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, öğrencinin okuldan ayrıldığı ilgili müdür yardımcısı tarafından servis şirketine bildirir. Öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmediği durumlarda, ilgili müdür yardımcısı tarafından veli ve öğrenciye kararın gerekçesi belirtilerek bilgilendirme yapılır. 24.Rehberlik Servisine gitme Rehberlik servisine gitmek isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar. a)rehberlik servisinden randevu kâğıdı alır. Rehber öğretmen randevu alan öğrencileri ve randevu saatlerini ilgili müdür yardımcısına bildirir. b)randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek imzalatıp izin ister. c)rehber öğretmen randevunun başlangıç ve bitiş tarihlerini bu kâğıda yazar ve imzalar. 5

6 c)öğrenci rehberlik servisinden dönüşünde randevu kâğıdını ders öğretmenine teslim eder. Öğretmen, öğrencinin sınıfa geliş saatini randevu kâğıdına yazar ve imzalar, sınıf defterinin içine koyar. 25.Ziyaret/Veli randevu sistemi a)veliler, halkla ilişkiler bölümünden önceden telefon aracılığı ile başvurup görüşmek istedikleri yönetici, öğretmen yada diğer okul birimlerinden randevu talep ederler. b)öğrencinin velisi olmayan şahıslar ile arkadaş, mahkeme kararı ile öğrenci velayetine sahip olmayan anne-baba, vb. randevu talebinde bulunamaz. c)ziyaretçi okul giriş kapısında kimliğini bırakıp, ziyaretçi kartı alarak okula girer. d)randevu talebi sonucu okula gelen kişiler (A) Blok girişindeki veli görüşme bölümünde görüşmelerini yaparlar. Okul içinde başka bölümlere izinsiz giremezler. e)tören, gösteri, sunum vb. etkinliklerin yapılacağı özel günlerde öğrenci yakınları öğrenci yasal velisi sorumluluğunda, onlarla birlikte okula giriş yapabilirler. f)zorunlu durumlarda öğrencinin okuldan alınabilmesi için öğrenci yasal velisi ilgili müdür yardımcısına yazılı bildirimde bulunur. Müdür yardımcısının onayı ve denetimi ile ziyaret ve okuldan ayrılma gerçekleştirilir. 26.Okula getirilmesi yasak olan eģya ve maddeler Aşağıda belirtilenler, eşya ve maddelerin okula getirilmesi kesinlikle yasaktır. a)çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler, b)sigara, alkol veya bağımlılık yapan maddeler, c)maddi değeri yüksek olan eşyalar (bu malzemelerin kaybolması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir), d)yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar. e)öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve Sınıf öğretmenleri tarafından konu hakkında bilgi verilir. Bu eşya ve maddelerin okula getirilmesi halinde, durum okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir. Okul müdürü durumu ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR Uzmanı ile değerlendirir. 27.Tatbikatlar a)okulda zaman zaman, acil bir durumda, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılacağını ve nasıl davranılacağını öğrenmek, acil çıkış kapılarını tanımak, toplanma yerlerini ve buralarda neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini kavramak amaçları ile Bina Boşaltma ve Deprem Tatbikatları yapılır. b)tatbikatlara tüm öğrenci, öğretmen, çalışanlar ile o anda okulda bulunan tüm ziyaretçiler katılmak zorundadır. c)tatbikatların nasıl olacağı ve tatbikatlar esnasında neler yapılacağı hakkında öğrencilere önceden bilgi verilir. e)tüm öğrenciler, kendi can güvenlikleri açısından, her öğretim yılı başında dersliklerde ve koridorlarda bulunan Tahliye Talimatlarını okumak, acil çıkış kapılarını ve toplanma yerlerini öğrenmekle yükümlüdürler. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde 6

7 KIYAFET KURALLARI Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı okulda geçerli olan kıyafet kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirir. 1.Öğrenciler okulun belirlemiş olduğu kılık kıyafet kurallarına uygun olarak giyinmek zorundadırlar. 2.Kolye, yüzük, bilezik, küpe, vb. aksesuar takamazlar. 3.Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar. 4.Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler. 5.Okulda sadece beden eğitimi derslerinde veya spor karşılaşmalarında okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir. Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde (aksi okul yönetimince belirtilmediği sürece) spor kıyafeti soyunma odalarında çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti ile gelinir. 6.Cumartesi ya da sosyal etkinlik günlerinde serbest kıyafetle okula gelinir ancak, 2 ve 3. maddede belirtilenlere ilave olarak aşırı spor ve /veya aşırı abiye giysiler giyilemez. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde SINAV KURALLARI Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri okulda geçerli olan sınav kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirir. İlkokul 4. sınıftan itibaren lise 12.sınıfalar da dahil olmak üzere bu sınıflar için ders yılı süresince her yarıyılda üç sınav dönemi vardır. Bu sınavlar Ortak Sınavlar Şeklinde yapılır. Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar Sınav Takvimi ile dönemlik olarak ilan edilir. 1.Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına ve yönergelerde belirtilen hususlara uymak zorundadırlar. 2.Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de uygulayabilir. 3.Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur. Sınavda gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir. 4.Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenmez veya ortak kullanılmaz. 5.Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları (yönergeleri) dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez. 6.Sınav başladığı andan itibaren ilk 10 dakika içinde sınavla ilgili anlaşılamayan hususlar sorulabilir. Öğrencilerce yöneltilen sorular, herhangi bir sorunun nasıl cevaplanacağı veya verilmiş bir cevabın kontrolü şeklinde olamaz. Yabancı dil sınavlarında soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin veya cümlenin anlamı soru olarak yöneltilemez. Sorular dersin ilgili branş öğretmeni ya da görevli bulunan öğretmenler tarafından cevaplanır. Bir başka öğrencinin cevap vermesi suçtur. 7.Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez. 8.Sınav kâğıdına öğrenci bilgileri ile soru ve yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz. 9.Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır. 10.Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 11.Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz. 12.Sınava ek süre verilmişse, sınavını tamamlayan ve ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci derslikten/sınav salonundan uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin/sınav salonunun önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremezler. 13. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar. 7

8 Sınav sırasında yukarıda kural olarak belirtilen davranışlara uymayan öğrenciler gözetmen tarafından sözlü olarak uyarılır. Davranışın tekrarı durumunda, sınavın düzenini bozmayacak şekilde sınav gözetmeni durumu ilgili branş öğretmeni ile Müdür Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı olaya hemen müdahale eder ve sınavın sağlıklı bir şekilde bitmesini sağlar. Sınavdan sonra öğrenciyi önceki davranışlarını da değerlendirerek sözlü/yazılı olarak uyarır ya da olumsuz davranışların giderilmesi için öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır. DERSLĠK KURALLARI Öğretim yılı başında sınıf öğretmeni, sınıfta uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere derslikte bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. 1.Okulumuzda derslere giriş ve çıkışlarda zil çalınmamaktadır. Öğrenciler zaman çizelgesine göre, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler. 2.Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izin almadan yerlerinden kalkmazlar. 3.Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar. 4.Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler. 5.Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. 6.Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar. 7.Derslerde ipod-walkman vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar. 8.Derste hiçbir şey yiyemezler. 9. Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler. Dersliklerde bıraktıkları eşyalardan kendileri sorumludurlar. 10.Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar, derslik içindeki araç-gereçler ile diğer malzemeyi izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, zarar veremezler; verilen zararlar öğrenci tarafından telafi edilir 11. Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar. 12. Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili müdür yardımcıları tarafından yapılır. Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespit edilen düzensizlik bir sonraki gün yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından giderilir. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde LABORATUAR KURALLARI Öğretim yılı başında ders öğretmeni, laboratuarda uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere laboratuarda bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Bütün ilk yardım malzemelerinin(yangın söndürücü, musluklar, vb.) yerini gösterir. Öğrenciler laboratuarlarda derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar. 1.Laboratuara izinsiz girip çıkmak yasaktır. 2.Laboratuarlarda öğretmen yokken, izinsiz, tek başına çalışılmaz. 3.İlkokul öğrencileri laboratuar dersi için kendi sınıfında öğretmenini bekler ve beraber sıra ile gider. 4.Deney çalışmasına başlamadan önce deney dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir. 8

9 5.Laboratuarlarda doğru kullanılmadığında tehlikeli olabilecek araç ve gereçler bulunduğundan düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket edilmez. Sözlü veya yazılı bütün kurallara dikkatle uyulur, anlaşılamayan bir husus varsa ilgili öğretmene sorulur. 6.Öğretmen izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere dokunulmaz. 7.Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur. 8.Laboratuarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez; laboratuar malzemeleri bu amaçla kullanılmaz. 9.Deneyler sadece öğretmenin öğrenciye anlattığı ve gösterdiği şekilde yapılır, öğrencilerce farklı bir yöntem izlenmez. 10.Laboratuarda çalışıldığı sürece çalışmanın özelliğine göre gözlük, eldiven vb. vücudu koruyucu ekipmanlar kullanılır. 11.Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı giyilir. 12.Laboratuarda tehlikeye yol açacağından dolayı uzun saçlar muhakkak arkada toplanır, öğretmenlerde olsa dahi sallantılı takılar çıkarılır, bol elbise giyilmez. 13.Deney sonucunda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanır. 14.Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir. 15.Deneysel çalışma bittikten sonra kullanılan malzemelerin, deney düzeneğinin ve deney tezgahının temizliği gereken özenle yapılır, masalar temiz ve düzenli bırakılır, eller su ve sabun ile yıkanır. 16.Laboratuarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde 3 D DERSLĠĞĠ KURALLARI Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, 3 D dersliğinde uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere derslikte bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler 3 D dersliğinde, derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar. 1.3 D Dersliğine öğretmenlerle birlikte girilip birlikte çıkılır. 2.Derslikte bulunan eşyalar izinsiz kullanılmaz, izinsiz olarak derslik dışına çıkarılmaz. 3.Derslikte buluna eşyalar temiz ve özenli kullanılır. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde MÜZĠK DERSLĠĞĠ KURALLARI Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, müzik dersliği ve odasında uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere müzik dersliği ve odasında bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler müzik dersliklerinde, derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar. 1.Müzik dersliği veya odasına müzik öğretmenlerinin izni olmadan girilmez. 2.Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz. 3.Müzik dersliği ve odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır. 4.Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz. 5.Evden getirilen müzik enstrümanları 1. ders saatinden önce müzik bölümüne teslim edilir, son ders saatinden sonra alınır. 6.Müzik dersliği veya odasından çıkarken araç ve gereçleri yerine koyar, sırasını temiz bırakır. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde 9

10 RESĠM, TEKNOLOJĠ VE TASARIM DERSLĠĞĠ KURALLARI Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, resim ile teknoloji ve tasarım dersliklerinde uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere dersliklerde bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler resim dersliklerinde derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar. 1. Öğrenciler derslikte başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir. 2. Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır. 3. Araç-gereçleri ve okul eşyalarını dikkatli kullanır. 4. Öğrenci resim dersliğindeki malzemeleri izinsiz kullanmaz. 5. Resim dersliğinden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz. 6. Resim dersliğinden çıkarken araç ve gereçleri yerine koyar, masasını temiz bırakır. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde BĠLGĠSAYAR DERSLĠĞĠ ĠLE DĠĞER DERSLĠK VE BĠRĠMLERDEKĠ ELEKTRONĠK EġYALARI KULLANMA KURALLARI Öğretim yılı başında ders öğretmeni, bilgisayar dersliğinde uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere dersliklerde ve diğer birimlerde bulunan malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler bilgisayar dersliğinde, derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar. 1. Dersliklerdeki içi elektronik aletlerin kullanımı için öğrenciler ders öğretmeni, tarafından yönlendirilir. 2.Öğrenciler derslikteki elektronik aletleri eğitim amacı dışında bir başka amaçla kullanamaz. Bu aletlerin amacı dışında kullanılması halinde, durum önce ilgili müdür yardımcısına yazılı/sözlü bildirilir ardından okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir. 3.Öğrenciler, bilgisayarlarda sadece öğretmen gözetiminde ve izniyle çalışabilir. Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz. 4.Öğrenciler, öğretmenin izni olmadan, bilgisayarlara herhangi bir dosya, program vb. yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program silemezler. 5.Bilgisayarlarda, eğitsel oyunlar dışındaki oyunlar oynanmaz. Amaç dışı kullanılması kesinlikle yasaktır. 6.Öğrenciler reset düğmesine gereksiz yere basamaz. 7.Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamaz. 8.Aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak, başkalarına ait dosya yada klasörlere müdahalede bulunamaz. 9.Öğrenciler taşınabilir veri depolama araçları (flash disc, CD-ROM) öğretmen gözetiminde kullanır. 10.Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez. 11.Sisteme bir başkasının kullanıcı adı ile girilemez. 12.Program dosyaları indirilemez. 13.Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez. 14.Yazıcıları kullanırken gereksiz basım yapılamaz. 15.Bilgisayar, bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanılamaz. 16.Bilgisayarlara, bilgisayar ağına ve okuldaki diğer teknik ekipmanlara zarar verilmez. 17.Bilgisayara ıslak elle dokunulmaz. 18.Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede bulunmadan öğretmene haber verir. 10

11 19.Okul bilgisayar ağını kullanan öğrenciler kendi davranışlarından sorumludurlar. 20.Sistem yöneticileri dosyaları ve yazışmaları sistemin güvenirliliğini korumak ve öğrenciler tarafından uygun bir biçimde kullanıldığından emin olmak için kontrol ederler. 21.Öğrenciler elektronik malzeme ve diğer derslik eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür. Verilen zarar, zarar veren öğrenci tarafından karşılanır. 22.Çalışma bitiminde öğrenciler bilgisayarları düzgün bir şekilde kapatır ve masayı düzenli bırakırlar. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde SPOR SALONU VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠ KURALLARI Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, salon ve tesislerde uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere salon ve tesislerde bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. 1.Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeni ile birlikte girer. 2.Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve tesislerin dışına çıkarılmaz. 3.Tesisler ve spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır. 4.Öğrenci ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan spor kıyafeti ve uygun ayakkabı ile katılır. 5. Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır. 6.Okul takımlarına katılacak öğrencinin, her eğitim-öğretim yılı başında, spor yapmasında bir sakınca olmadığını gösteren sağlık raporu alması gereklidir. Okul doktoru diğer öğrencilerden de gerekli gördükleri için rapor isteyebilir. Genel olarak tüm velilerin spor etkinliklerine katılacak olan öğrencileri sağlık kontrolünden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde KONFERANS SALONU KURALLARI Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve öğretmenler tarafından Konferans Salonunun kullanımı hakkında bilgi verilir. 1.Öğrenciler Çok Amaçlı Salona öğretmenleri ile birlikte giderler. 2.Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar. 3.Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur. 4.Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır. 5. Etkinlik sonrası sessiz bir şekilde, sırayla dışarı çıkılır. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde KÜTÜPHANE KURALLARI Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul kütüphane sorumlusu tarafından, kütüphanenin kullanımı hakkında bilgi verilir. 1.Tüm öğrenciler, kütüphanelerin doğal üyesidirler ve ödünç yayın alabilirler. 2.Ödünç kitap verme Ödünç kitap almak isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar. a) TED Alanya Koleji Kütüphanesi nde ilkokul öğrencilerine 2 hafta süreyle 1 yayın, ortaokul ve lise öğrencilerine 2 hafta süreyle 2 yayın ödünç verilir. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir. 11

12 b)yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir. c) Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler. d) Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için yönetim tarafından belirlenen bir bedel alınır. e) Her yıl mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür. Edilmemesi durumunda kütüphaneci ilgili müdür yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirir. 3.Ödünç verilmeyen yayınlar a)referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir. b)öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar, ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır. c)süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez. 4.Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler. 5.Öğrenciler, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki diğer insanları rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girer. Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz. Kütüphaneden kimseyi rahatsız etmeden çıkılır. 6.Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphaneci yerleştirir. 7.Grup çalışmaları için kütüphaneler randevu ile kullanılır. 8.Kütüphanelerin içindeki bilgisayarlar öğrenciler için kullanıma sunulmuştur. Bu bilgisayarlarda öğrenciler interneti araştırma amaçlı kullanabilirler. Bu bilgisayarlarda oyun oynanamaz, i-pod bağlanmaz, müzik ve benzer yayınlar dinlenemez ve chat yapılamaz. 9.Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez. Kurallara uymayan öğrenciler Kütüphane Sorumlusu tarafından uyarılırlar. Davranışın devamı durumunda kütüphane ortamını bozmayacak şekilde sessizce dışarıya çıkarılır. Durumu tespit eden Öğretmen/Kütüphane Sorumlusu konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildiri, öğrenci hakkında izleme sürecinde YEMEKHANE KURALLARI Öğretim yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri, yemekhanede uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere yemekhanede bulunan malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. 1.Yemekhaneye gidişte öğrencilere yemek öncesinde derse giren öğretmen rehberlik eder. 2.Yemekten önce ve yemekten sonra eller yıkanır. 3.Yemekhanede her sınıf kendilerine ayrılmış masalara oturup yemek yerler. 4.Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar. 5.Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, yüksek sesle konuşmazlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar. 6.Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar. 7.Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar. 8.Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. Kurallara uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen öğrenciyi sözlü olarak uyarır ve durumu ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder, davranışların devamı durumunda izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır. 12

13 KANTĠN KURALLARI Öğretim yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri, yemekhanede uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere yemekhanede bulunan malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. 1.Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar. 2.Derse girişten önce alış veriş yapılması biter. 3.Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur. 4.Alışveriş yaparken, kantin kartı kullanır. 5.Kantinde yüksek sesle konuşmaz. 6.Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır. 7.Kullandığı masayı ve çevresini temiz bırakır. 8.Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. Kurallara uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen öğrenciyi sözlü olarak uyarır ve durumu ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder, davranışların devamı durumunda izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır. SERVĠS KURALLARI Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında okul kurallarına göre davranmaları beklenir. 1.Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır. 2. Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında yolcu indirip, bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis firmasına kayıtlı okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir. 3.Velisinin izni olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez. 4.Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler. Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler. 5.Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler. 6.Sürücüler veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar dışında herhangi bir yerde bırakamazlar. 7. Öğrenciler; a)sürücülerin, servis hosteslerinin ya da araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlemek zorundadır. b)yüksek sesle konuşmaz, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla çevrelerini rahatsız edemez. c) Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici (pencereden elini çıkarmak, servis hareket halinde iken ayağa kalkmak vb.) 8.Servis kullanımı ile ilgili yukarıdaki kurallara ilave olarak, öğrenci okul etkinliklerinde servis kullanımında aşağıda belirtilmiş olan kurallara da uyar. a)öğrenciler, okul sonrasında Sorumlu Öğretmen gözetiminde çalışmalara kalacaklarsa, velilerinin bu çalışmaya katılmalarına izin verdiğini gösteren yazılı Veli İzin Belgesi ni etkinlik sorumlu öğretmenine/öğretmenlerine teslim ederler. Sorumlu, izin belgesi getiren öğrenci isimlerini liste halinde halkla ilişkiler birimine bildirirler. Halkla ilişkiler birimi, ilgili müdür yardımcılarını bilgilendirir. Veli izin dilekçesi olmayan öğrenciler etkinliğe kalamaz ve servis kullanamazlar. b)sorumlu Öğretmeni olmadan hiçbir öğrenci ya da öğrenci gurubu, okul sonrası okulda kalamaz ve etkinlik servislerini kullanamaz. c) Etkinlik Servis Listesi nde bulunan öğrenciler, veli izin kâğıdı olmadan başka bir servise veya özel araca binemezler. 13

14 Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler nöbetçi öğretmen, sürücü, hostes ya da serviste bulunan öğretmen tarafından sözlü olarak uyarılır ve durum ilgili Müdür Yardımcısına rapor edilir, velisini bu konuda bilgilendirir; davranışların devamı durumunda izleme sürecinde TED Alanya Koleji Okullarında öğrencilerin disiplinle ilgili olumsuz davranışlarını ĠZLEME SÜRECĠ aşağıda belirtilen adımlarda gerçekleştirilir. 1.ADIM: Öğrenci olumsuz davranışı ilk kez yaptığında Öğretmen öğrenciyi uyarır yada gerekliyse görüşme çalışmaları yapar. 2.ADIM: Öğrencinin davranışı devam ederse Öğretmen konuyu Müdür Yardımcısına/PDR uzmanına iletir. ( Yazılı olarak veya mail ile) Müdür Yardımcısı, PDR Uzmanı, ilgili öğretmenler birlikte öğrenci ile görüşerek Öğrenci Davranış Değerlendirme formunu doldurtur ve aileye yollar. Veli tarafından imzalanarak okula geri yollanan form Müdür Yardımcısı/PDR uzmanı tarafından dosyalanır. (Eğer ihtiyaç varsa, PDR Uzmanı ayrıca öğrenci ile olumsuz davranışına yönelik çalışmasını yapar.) 3.ADIM: En az 1 hafta gözlem yapıldığı halde öğrencinin davranışı devam ederse; Öğretmen konuyu Müdür yardımcısına/pdr uzmanına iletir. (Yazılı olarak veya mail ile) Duruma göre; 1.Seçenek; Müdür Yardımcısı tarafından veli okula davet edilir. İlgili öğretmen/öğretmenler- Müdür Yardımcısı- PDR Uzmanı veli ve gerekirse öğrenci ile ortak bir görüşme yapılır. Bu görüşme ilgili form ile tutanağa bağlanır. 2. Seçenek; İlgili mevzuat dikkate alınarak Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu na ya da Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna yönlendirilir. 14

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Halide Edip Adıvar Ortaokulu Müdürlüğü OKUL KURALLARI

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Halide Edip Adıvar Ortaokulu Müdürlüğü OKUL KURALLARI T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Halide Edip Adıvar Ortaokulu Müdürlüğü OKUL KURALLARI OKULUMUZDA GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara

Detaylı

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve

Detaylı

ÇAMLICA OKULLARI, OKUL KURALLARI

ÇAMLICA OKULLARI, OKUL KURALLARI Biliyoruz ki; Çocuklarımız bize, Ülkemiz Çocuklarımıza emanet. 1 ÇAMLICA OKULLARI, OKUL KURALLARI Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı

Detaylı

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI: 07.00 da Öğrenciler nöbetçi

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ OKUL LARI VE SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazaret bildirerek

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR OKUL LARI VE SORUMLULUKLAR KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazeret bildirerek geç

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Gazimağusa Türk Maarif Koleji 2014-2015 Öğretim Yılı OKUL KİMLİK BİLGİLERİ OkulunAdı: Gazimağusa Türk Maarif Koleji Adresi: Gazimağusa - KKTC Kuruluş Tarihi: 1982 Telefonlar: 3667595, 3667551, 3667552,

Detaylı

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU OKUL-- İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder. (Booker T. Washington)

Detaylı

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer.

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Okul Kuralları ve Sorumluluklar Öğretmenler Sorumluklarımız dökümanında yer alan okul kurallarını uygular. Öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri kurallara uymaları konusunda yönlendirir

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ ORTAOKULU ve LĠSESĠ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LĠSEDE GEÇERLĠ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ ORTAOKULU ve LĠSESĠ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LĠSEDE GEÇERLĠ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI TED ĠSTANBUL KOLEJĠ ORTAOKULU ve LĠSESĠ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LĠSEDE GEÇERLĠ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI GENEL KURALLAR Okulumuzda eğitim öğretim sabah 08.15 de başlar. Öğrenciler sabah saat 08.00 de okulda hazır bulunurlar. Öğrencilerin okul dışına mazeretsiz olarak çıkmalarına izin verilmez. Okulda yapılacak

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1)Bu yönergenin Amacı, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarında sınav düzenini sağlamak, öğrencilerin sınav hakkını

Detaylı

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU Afrika'da Ubuntu denen bir kavram vardır. Hikaye odur ki; Afrika'da çalışan bir antropolog bir kabilenin çocuklarına bir oyun

Detaylı

03-04 OCAK 2015 AÖL VE MAÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

03-04 OCAK 2015 AÖL VE MAÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAV TARİH VE SAATLERİ 1.Oturum- 03 Ocak 2015 Cumartesi 09: 30 (180 dakika) 2.Oturum- 03 Ocak 2015 Cumartesi 14: 00 (180 dakika) 3.Oturum- 04 Ocak 2015 Pazar 09: 30 (180 dakika) GENEL I. Bina Sınav Komisyonunun

Detaylı

VELİ EL KİTABI

VELİ EL KİTABI 2017-2018 VELİ EL KİTABI gaziosmanpasa.kardelenler.com.tr 1 S a y f a İÇİNDEKİLER KURULUŞ, TARİHÇE MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ YABANCI DİL EĞİTİMİ OKUL RUTİNLERİ TÖRENLER KURALLAR KILIK-KIYAFET DEVAM-DEVAMSIZLIK

Detaylı

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU E S K İ Ş E H İ R A N A D O L U L İ S E S İ ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU 2012-2013 ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri,

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri, EK-18 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ AMAÇ: Zilsiz Okul ve Zaman Yönetimi etkinliğinin amacı; öğretmen ve öğrencilere zamanını iyi kullanma sorumluluğu, zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin

Detaylı

amaçları gerçekleştirmekte olumlu bir adım olduğuna inanmaktadır. Bir sonraki bölümü okuyup, okul kurallarını öğrenmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

amaçları gerçekleştirmekte olumlu bir adım olduğuna inanmaktadır. Bir sonraki bölümü okuyup, okul kurallarını öğrenmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. OKUL KURALLARI Her okul, geniş ve karmaşık bir organizasyondur. Kaos olmasını önlemek için, okuldaki insanlar herkesin iyiliği için ortaya çıkarılmış belirli davranış şekillerini uygulamak zorundadırlar.

Detaylı

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Şile Oya Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Şile Oya Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü (EVCĠ ĠZĠN BELGESĠ) ÖĞRENCĠNĠN Adı ve... Doğum Yeri ve Yılı :... Cep Telefonu :. Email :.. VELĠSĠNĠN Adı ve... Mesleği :... İş i :... Ev i :...... Ev Tel No :... İş Tel No :... Cep Telefonu : Email : Evci

Detaylı

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51 Okul rehberlik servisi ile işbirliği

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Yönergenin Amacı Madde:1-Bu yönergenin Amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

MİLLİ EGITIM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EGITIM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ MİLLİ EGITIM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ 2017-2018 EDİRNE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYONU İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır.

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 1.0 AMAÇ: MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM: Sınavlara giren tüm adayların,gözetmen ve değerlendiricilerin faaliyetlerini kapsar.

Detaylı

08 EKİM 2016 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVINDA (MTSKS-5 ) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

08 EKİM 2016 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVINDA (MTSKS-5 ) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 08 Ekim 2016 Cumartesi - Saat: 11: 00 SINAV BİLGİLERİ Sınavda K, L, M, N türlerinde kitapçık kullanılacaktır. Adayların kitapçık türü cevap kâğıdında kodlu olarak yer almaktadır. 1.Grup; 2015 yılı ve daha

Detaylı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla

Detaylı

İTÜ Beden Eğitimi Bölümü Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu

İTÜ Beden Eğitimi Bölümü Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu Doğum Yeri ve Yılı: TC Kimlik No: Öğrenci No: Kan Grubu: Statüsü: FOTOĞRAF REFERANSLAR Çalıştığı Birim/Unvanı: Çalıştığı Birim/Unvanı: Not (1): Referanslarda İTÜ de

Detaylı

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül 2012 İÇİNDEKİLER AKASYA KOLEJİ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ ZAMAN ÇİZELGESİ AKASYA KOLEJİ YÖNETİCİ LİSTESİ AKASYA KOLEJİ TARİHÇE

Detaylı

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ OKULUMUZ VE LİSE HAYATINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Hepinizi öğrencinizin başarısından dolayı kutluyoruz. Öğrencimizin amacı; sadece iyi bir üniversiteyi

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Yönergeler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç Madde 1- Bu yönerge, Beykent Üniversitesi Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı ve birim kütüphanelerinin

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Üniversitenin tüm akademik birimlerinde verilen tüm derslerin sınavlarında kopya çekmek veya kopya çekmeye teşebbüs etmek kabul edilmez bir davranış olarak değerlendirilir.

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ Kütüphane içi kullanım Kullanıcı eğitimi Ödünç verme Kitap siparişi Veri tabanları Uzaktan erişim Genel Bilgiler Dumlupınar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul-veli işbirliği öğrenci başarısını arttıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi

Detaylı

tarihli Öğretmenler Genel Kurulu kararı ile aşağıda yazılı bulunan Okul Kuralları yürürlüğe alınmıştır.

tarihli Öğretmenler Genel Kurulu kararı ile aşağıda yazılı bulunan Okul Kuralları yürürlüğe alınmıştır. 09.09.2016 tarihli Öğretmenler Genel Kurulu kararı ile aşağıda yazılı bulunan Okul Kuralları yürürlüğe alınmıştır. Önsöz Bizler; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim / öğretimden sorumlu kişiler

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

Sevgili Simyacılar, SİMYA EĞİTİM KURUMLARI

Sevgili Simyacılar, SİMYA EĞİTİM KURUMLARI Sevgili Simyacılar, Öğrenci-Veli El Kitabımız, okulumuzun işleyişiyle ilgili en güncel ve geçerli bilgileri içeriyor. Bu bilgileri gözden geçirmenizin faydalı olacağını belirtmek ve El Kitabımızın yeterli

Detaylı

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR A. Sınıf İçinde (Ders Esnasında): - Okulda Eğitim-Öğretim sabah 08:15 te başlar. Öğrenci en geç saat 08:05 de Okul da olur. - Öğrenci

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu esasların amacı; Artvin Çoruh

Detaylı

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu Doğum Yeri ve Yılı: TC Kimlik No: Öğrenci No: Kan Grubu: Statüsü: FOTOĞRAF REFERANSLAR Çalıştığı Birim/Unvanı: Çalıştığı Birim/Unvanı: Not (1): Misafir ve misafir öğrenci

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SEKİZİNCİ KISIM Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Ödüllendirme Madde

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar Öğrencilere farklı bir çalışma ortamında okul kavramını sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve dayanışma ruhu sağlamak. Öğrencilerin sorumluluk

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 15 EYLÜL 2017

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 15 EYLÜL 2017 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 15 EYLÜL 2017 VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR DÖNER GÜNÜ 16 Eylül 2017 Cumartesi günü Okul Aile Birliğimiz tarafından organize edilen ve 11:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek Döner

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

BALKAYA İLKÖĞRETİM OKULU VE ORTAOKULU VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

BALKAYA İLKÖĞRETİM OKULU VE ORTAOKULU VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI BALKAYA İLKÖĞRETİM OKULU VE ORTAOKULU VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2016-2017 İçindekiler Hoşgeldiniz Sunum... 2 Misyon... 2 Vizyon... 2 Hedefler... 2 Okul Saatleri... 3 İletişim... 3 Okul Adresi... 3 Okul Telefon

Detaylı

Kendine, insana, insanlığa ve doğaya saygılı, Yaratılmış her varlığın değerli olduğuna yürekten inanan, Milli ve manevi değerlerini içselleştirmiş,

Kendine, insana, insanlığa ve doğaya saygılı, Yaratılmış her varlığın değerli olduğuna yürekten inanan, Milli ve manevi değerlerini içselleştirmiş, ERDEM Lİ OLMAK Erdem; yaşamı akıl ile yönetmek, karar ve davranışlarına akıl ile yön vermek demektir. Fazilet olarak da akıllarda yer edinen erdem; alçakgönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde -1 Sınav Uygulama Yönergesinin amacı, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesinde kayıtlı öğrencilerin, sınav öncesi

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ AMAC: Madde l. Yonergenin amaci, TED Malatya Koleji Akademik başarının sağlanması kapsamında okulumuzda etkin egitim almak

Detaylı

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLİ GÜN LAR - - - - - EYLÜL 1. Okul bazında kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 2. Yönetim kurulunun seçilmesi. 3. Denetleme kurulunun seçilmesi. 4. Öğrenci Kulübünün amaçlarının açıklanması

Detaylı

2014-2015 CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2014-2015 CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH YAPILACAK ÇALIŞMANIN TÜRÜ 1 Uyuşturucu kullanımı komisyonunun kurulması

Detaylı

Konu: Öğrencilerle tanışma, dersin amaç ve hedefleri hakkında öğrencileri bilgilendirme. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Öğrencilerle tanışma, dersin amaç ve hedefleri hakkında öğrencileri bilgilendirme. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf 1.Hafta Konu: Öğrencilerle tanışma, dersin amaç ve hedefleri hakkında öğrencileri bilgilendirme Aydın MUTLU 2016 - İstanbul Dersin Adı : Bilişim Teknolojileri

Detaylı

ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016

ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016 ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016 OKUL YERLEŞİM ALANI Okulumuz idari bina, akademik bina ve dersliklerin bulunduğu bina olmak üzere 3 binadan oluşmaktadır. Okulumuzda ayrıca, basketbol-voleybol sahası, futbol

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

SML Uygulama Yönergesi

SML Uygulama Yönergesi SML Uygulama Yönergesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 (12/10/2009 tarihli ve 174 sayılı TTK Kararı ) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ (25.02.1998 gün ve 02 Sayılı Senato kararı) Amaç Genel Hükümler ATILIM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ I. Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Madde 1 Bu yönergenin amacı AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ'nde yapılan sınav uygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu yönergeaktoprak

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler PUAN DÜZENİ Puan Derece 85-100

Detaylı

ÖZEL EDİRNE BEYKENT FEN LİSESİ VE BEYKENT KOLEJİ VELİ TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ÖZEL EDİRNE BEYKENT FEN LİSESİ VE BEYKENT KOLEJİ VELİ TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÖZEL EDİRNE BEYKENT FEN LİSESİ VE BEYKENT KOLEJİ VELİ TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SAĞLIK SERVİSİ HİZMETLERİ SAĞLIK BİRİMİNİN GÖREV TANIMI Öğrenci ve çalışanlara hastalık ve kaza durumlarında gereken

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ

KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ ÖNSÖZ Hemşirelik eğitimi, kuramsal ve uygulamalı öğrenme yaşantılarını gerektiren

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013 KARAR NO: 2013/26 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle değişti. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINDA KURAL

Detaylı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; Şube Öğretmenler Kurulu ile İlgili Açıklamalar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; MADDE 35 (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde,

Detaylı

T.C. ÖZEL KAVAKLI ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÖZEL KAVAKLI ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇ YÖNETMELİĞİ T.C. ÖZEL KAVAKLI ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Özel Kavaklı Anadolu Lisesi iç yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ YAŞASIN ÖNÜMÜZDEKİ YIL MEZUN OLUYORUM. MEZUN OLMADAN SON SINIFTA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) YAPARAK İŞ HAYATINA İLK ADIMI ATIYORUM. MEZUN OLMAK İÇİN İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİ TAMAMLAMAM GEREKİYOR.

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI Görevin Adı: Bölüm Sekreteri Görevin Kapsamı: Mühendislik Fakültesi Görevi: a) Akademik Takvime Bağlı İşler: 1. Eylül ve Ocak ayı başında öğrenci dosyalarını gözden geçirerek

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları Amaç Madde 1. Bu kuralların amacı; yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato:08.12.2015/95 Madde:9 un ekidir. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yalova Üniversitesine ait

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Amaç: Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve yaz dönemi mesleki uygulamalarında yapacakları çalışmalarla

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini

Detaylı

TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ DERS YILI YATILILIK KABUL ŞARTLARI

TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ DERS YILI YATILILIK KABUL ŞARTLARI TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ 2017-2018 DERS YILI YATILILIK KABUL ŞARTLARI PARASIZ YATILILIK HAKKI KAZANABİLMEK İÇİN; a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) Ortaokullar,

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ FİZİK-I LABORATUVARI

GÜZ DÖNEMİ FİZİK-I LABORATUVARI 06.10.2016 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ FİZİK-I LABORATUVARI Bilgisayar Mühendisliği Fizik I dersi laboratuvar çalışmasına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: Öğrenciler grup numaralarını ilk tabloda bulabilirler.

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı