Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008"

Transkript

1 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/05/ /42 (2008/42)GÜNDEM 1: Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Uydukent minibüs DurakBaşkanı Eyüp ADIBELLĐ nin 28/03/2008 tarihli dilekçesi ile; Uydukent Semtine çalışmakta olan 70 adet minibüs hattı sahipleri olarak Milli Piyango Lisesine kadar gelen Bayındırlık Minibüs Durağı ile bir sürtüşme yaşamamak için iki durağın birleştirilerek iki güzergahta da beraber hizmet vermeleri. Đle ilgili talebi. Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte yerinde inceleme yapıldıktan sonra konunun tekrar değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/05/ /05/ /43 (2008/43) GÜNDEM 2: Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Ertuğrulgazi mahalle Muhtarı Ahmet KOÇAK, Battalgazi Mahalle Muhtarı Mehmet PEHLĐVAN ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Đbrahim YILDIZ ın 28/03/2008 tarihli dilekçeleri ile; Uydukent Minibüslerinin bir kısmının Alparslan Türkeş Köprüsünü kullanarak şehir merkezine giriş ve şehir merkezinde dolaşacakları güzergahın belirlenmesi. Đle ilgili talepleri. Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Đlimizde minibüs ve otobüs güzergahlarına ait çalışmalar devam ettiğinden dolayı çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/ /05/ /44 (2008/44) GÜNDEM 03- Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Servis taşımacılığı yapan Orhan SAÇ ın 08/04/2008 tarihli dilekçesi ile; S plakalı araçların kayıt altına alınması ve düzene girmesi amacıyla 30/07/2006 tarihinde Belediye Başkanlığı tarafından dondurulduğu ve Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bilgi verildiği ancak kendisine ait 03 S 0261 plakalı minibüsü ile faaliyet göstermekte iken 03/08/2006 tarihinde aracını trafikten çekmek istediğini belirten dilekçeyi Đl Emniyet Müdürlüğüne verdiğinde trafikten çekme işleminin yapıldığını ve plakasının hususiye çevrildiğini, Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında boş gözüken 03 S 0261 plakayı tekrar üzerine alabilmesi için Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi. Đle ilgili talebi. Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; bu konu daha öncede Belediye Trafik Komisyonunun gündemine geldiği ve Belediye Meclisinin 03/09/2007 tarih ve 238 sayılı kararı ile; 03 S 0261 plakanın vatandaşın bilgisi dahilinde hususi plakaya çevrildiğinden dolayı talebin Reddedildiği görülmüştür.

2 Bu nedenle Orhan SAÇ ın talebi komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/ /05/ /45 (2008/45) GÜNDEM 04- Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Ali FĐŞRABĐ isimli vatandaşımızın 24/04/2008 tarihli dilekçesi ile; Yeşilyurt Mahallesi Sebze Pazaryeri karşısında bulunan S.S. Sadık Yapı Kooperatifleri önüne 2 adet Hız Kesici yapılması. Đle ilgili talebi. Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte yerinde inceleme yapılmış; Ulaştırma Bakanlığının Trafik Güvenliğine ilişkin 2007/115 sayılı genelgesinde; kasislerin şehir içi olmakla birlikte daha hızlı ve yoğun bir trafiğe sahip olan bulvar ana cadde ve benzeri birinci dereceliği olan yollarda yapılmaması belirtilmektedir. Bu genelge doğrultusunda; Yeşilyurt Mahallesi Sebze Pazaryeri karşısında bulunan S.S. Sadık Yapı Kooperatifleri önüne 2 adet Hız Kesici yapılması talebi komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/ /05/ /46 (2008/46) GÜNDEM 05- Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Organize Sanayi Minibüs Hattı Durak Başkanı Đbrahim DEMĐR in 29/04/2008 tarihli dilekçesi ile; Organize Sanayi Minibüsleri güzergahının Organize Sanayiden çıkış, Maliye, Gazlıgöl caddesi, Parkönü, Đmaret, Müze, Araştırma Hastanesi, Garaj, Jandarma Önü, Stadyum önü, Devlet Hastanesi, Maliye, Organize Sanayiye varış şeklinde güzergah belirlenmesi. Đle ilgili talebi. Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Đlimizde minibüs ve otobüs güzergahlarına ait çalışmalar devam ettiğinden dolayı çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/05/ /05/ /47 (2008/47) GÜNDEM 06- Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 192 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Afyonkarahisar Belediyesi Şehiriçi Minibüs Yönetmeliği ile ilgili çalışmaların yapılması ve yönetmelik taslağının Meclise sunulması istenmiştir. Komisyonumuz tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış olup, ekte sunulan Afyonkarahisar Şehiriçi Minibüs Yönetmeliğinin yayımlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008 -EK- AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ ŞEHĐR ĐÇĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ

3 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (M) serisinden minibüslerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2- Bu Yönetmelik ; Belediye Trafik Komisyonu tarafından güzergahları belirlenen, Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde çalışacak minibüsleri kapsar. Tanımlar: Madde 3- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüsü sevk ve idare eden şoför Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Toplu taşıma aracını kullanan kişinin aracı kullanırken Belediye Tarafından verilen yakasına takması gereken tanıtım kartı. Araç Uygunluk Belgesi : Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacakları Toplu Taşıma aracı uygunluk belgesi, Araç Uygunluk Belge Komisyonu : Belediye Meclis üyelerinden 1 meclis üyesi, Belediye Makine Đkmal Müdürlüğünden 1 makine mühendisi, Zabıta Müdürlüğünden görevlendirilen personelden oluşan komisyonu ifade eder. Belediye : Afyonkarahisar Belediyesi Meslek Odası : Afyonkarahisar Şoförler Odası Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila on dört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) : Đşleticilerin ücretini yatırarak Zabıta Müdürlüğünden alacakları 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında geçerliliği olan bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge, Belediye Trafik Komisyonu : 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (f) ve (p) fıkrasında belirtilen görevleri yapmakta olan komisyonu ifade eder. Zabıta Müdürlüğü : Toplu Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dür. Yasal Dayanak: Madde 4- Bu yönetmelik yasal dayanağını, a) 5393 Belediye Kanununun 15. Maddesinin (f) ve (p) fıkrası. b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, c) 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır. d) Afyonkarahisar Valiliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Yönergesi, Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz. Minibüslere Hat Verilmesi ve Kaldırılması Đçin Yapılacak Đşlemler: Madde 5- a) Belediye sınırları içerisindeki belirli güzergahlarda yolcu

4 taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki belirlenen koşullara uymak kaydıyla Ticari plakalı M serisinden minibüslere hat verilmesine Belediye Meclisi tarafından karar verilir. b) Minibüs çalıştırılmasına izin verilecek hatlar takip edilecek güzergah ile ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri ile hatlarda çalışacak minibüs adedi Belediye Meclisi tarafından belirlenir. c) Belediye Başkanlığı, Ulaşım planlaması gereği Belediye Meclisince karar alarak duraklarda araç eksiltme,arttırma, hatları ve güzergahları birleştirme veya değiştirme ile hat ve güzergahın kaldırılmasına karar verebilir. Đlk Defa Toplu Taşıma Đzin Belgesi Alacak Minibüs Sahiplerinin Başvuru Şartları: Madde 6- a) Dilekçe: Dilekçede ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu ve çalışmak istenilen hat belirtilir. b) Motorlu araç trafik belgesi,motorlu araç tescil belgesi c) Nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi. d) Afyonkarahisar vergi dairelerinden faal mükellefiyet kaydı olduğuna dair belge. e) Aracın Mali sorumluluk sigorta poliçesi f) Sosyal güvenlik kaydı (Bağkur-SSK) g) B sınıfı veya üstü sürücü belgesi ( çalışan şoföre ait sürücü belgesi de olabilir) h) Araçlarla ilgili sürücülerden istenen belge (kanun ve yönetmelik gereği toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan belge ) ı) Sağlık kuruluşundan alınmış psikoteknik testi (kişilik, dikkat, zeka, refleks) belgesi. i) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Zabıta Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alması istenir. Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Encümen e gönderilir, Encümen kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Zabıta Müdürlüğünce Toplu Taşıma Đzin belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Toplu Taşıma Đzin belgelerinde minibüs sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah, sosyal güvenlik numarası, taşıtın plaka numarası, modeli, kaç kişilik olduğu, çalışacağı hat ve güzergah isimleri yazılır. j) Đş bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 30 gün süre verilerek fiilen çalışmakta olan minibüslerin toplu taşıma izin belgesi alması zorunludur. Toplu Taşıma izin belgesi almadan çalışan minibüsler Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilerek Đl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile müştereken faaliyetten men olunur. k) Belediyeden Toplu Taşıma Đzin Belgeli M plakalı minibüslerin il genelinde S plakası olduğundan Servis hizmeti sunmaları yasaktır. Servis taşımacılığı yapıldığının tespiti halinde; aynı takvim yılı içinde 1.ve 2. Zabıtta 1608 sayılı yasa hükümlerine göre Belediye Encümeni tarafından para cezası verilir.3. Zabıtta Belediye Encümeni tarafından en az 3 gün hattan men cezası verilir. 4. Zabıtta ise Belediye Encümeni tarafından Toplu Taşıma Đzin belgesi(ruhsat) iptal edilir. Belediye Encümeni tarafından verilen hattan men cezası kararı Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Đl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. l) Belediye Zabıta Müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydı ile geçici olarak durakta çalışamayacağı beyan eden toplu taşıma araç sahipleri Zabıta Müdürlüğünden izin alabilirler.

5 Toplu Taşıma Đzin Belgeli Minibüslerin Devir ve Ortak Alınması ile ilgili Başvuru Taleplerinde Đstenen Evraklar: Madde 7- Toplu Taşıma Đzin Belgeleri; Trafik tescil ruhsatında (M) plaka serisindeki kayıtlı aracı bulunan araç sahiplerine verilir. Belediyeden Toplu Taşıma Đzin belgesi almış minibüs sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda ve ortak almalarda satın alan veya ortak olan hak sahibi olamaz. Đş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekaletnameler kabul edilir. Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla; 1- Aracı Toplu Taşıma Đzin Belgeli Olarak Almak Đsteyenler (Devir-Ortaklık) : a) Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.) b) Tasdikli nüfus cüzdan sureti ve Đkametgah Belgesi. c) Afyonkarahisar vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet kaydı.(tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır. ) 2- Aracı Toplu Taşıma Đzin Belgeli Olarak Satmak Đsteyenler (Devir-Ortaklık) : a) Dilekçe b) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı birimlerden borcu yoktur belgesi c) Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir d) Trafik ruhsatları (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) tamamlanarak her iki mükellef Belediye Zabıta Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Zabıta Müdürlüğünce yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir. 3- Encümen kararı olumlu ise - Aracı alan kişi; a) Noter Satışı b) Yeni Sahibi adına zorunlu Mali Sigorta Poliçesi c) Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili (Bağkur-SSK) kayıt

6 fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzu. d) Eski Belediye Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsatı) e) 2 Adet vesikalık resim ile birlikte müracaat edilir. Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu işlemlerin tamamlanması gerekir.tüm bu evraklar tamamlanıp Zabıta Müdürlüğüne teslim edilirken Belediye Meclisince belirlenen Devir Temlik Ücreti tahsil edilir. Bu işlemlerden sonra Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ne, Zabıta Müdürlüğü tarafından Devir ve Ortaklık için uygunluk yazısı verilir. Sayılan evraklar tamamlanıp işlemler bittikten sonra Belediye Toplu Taşıma Đzin Belgesi, aracı alan kişi veya kişiler adına düzenlenir. Evraklar tamamlandığı takdirde Toplu Taşıma Đzin Belgesi düzenlenir. Belediyeye başvuru yapılmadan ve Encümen Kararı olmadan yapılan satışlar ve ortak almalarda, bu şekilde hat satın alan veya ortak olanlar Belediyeye karşı hiçbir hak iddia edemeyeceği gibi hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz Belediyeden Đzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak Đşlemler: Madde 8- Belediye Encümen kararı çıkmadan minibüs devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde gerekli zabıt düzenlenerek Encümen e sunulur. Encümen kararı ile bir ay içinde; 1. Zabıtta 1608 sayılı yasaya göre Belediye Encümenince para cezası ve 7 gün evrakları tamamlama süresi verilir. 2. kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasaya göre Belediye Encümenince para cezası ve 7 gün evrakları tamamlama süresi verilir.3. kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde ise 1608 sayılı yasa hükümlerine göre Belediye Encümeni tarafından en az 3 gün hattan men cezası verilir. Belediye Encümeni tarafından verilen hattan men cezası kararı Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Đl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından müştereken yerine getirilir. Veraset Yolu Đle Đntikallerde Aranan Şartlar : Madde 9- a) Toplu Taşıma Đzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Toplu Taşıma Đzin Belgesi düzenlenir. Toplu taşıma izin belgesi mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların aşağıda belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. - Dilekçe. - Tasdikli nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi. - Afyonkarahisar vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet kaydı. - Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı birimlerden borcu yoktur belgesi b) Mirasçılar adına Toplu Taşıma Đzin Belgesi düzenlenmesi halinde yönetmeliğin 7. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkra hükümleri uygulanır. Devir ve Temlik Ücreti alınmaz. Bir başka şahısa aracı satmak istedikleri

7 takdirde aracı satın alacak kişiden Devir ve Temlik ücreti alınır. c) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, mirasçılar kendi aralarında anlaşıncaya kadar Toplu Taşıma Đzin Belgesi düzenlenmez. Model Değişikliği Yapmak Đsteyenlerin uyacakları Kurallar: Madde 10- a) Minibüs sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait sahiplilik belgesi (noter satışı veya fatura) dilekçesine ekleyerek Zabıta Müdürlüğüne başvurur. Zabıta Müdürlüğü tarafından eski aracın trafikten çekilmesi ve yeni araca (M) plakanın tescil edilmesi için Emniyet Trafik Tescil Bürolarına uygunluk yazısı verilir. (M) Plakası Tescil edilmiş olan yeni araca ait Uygunluk Belgesi alınması için Zabıta Müdürlüğü tarafından Teknik Komisyona havalesi yapılır. Uygunluk Belgesi alan yeni araç için Toplu Taşıma Đzin Belgesi düzenlenir. b) Yeni aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 12 yaşından büyük olmaması şartı aranır. d) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümen e evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını yazılı olarak belirtmek zorundadır. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Teknik Komisyondan Uygunluk Belgesi alan araç için yeni Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) ilgilileri tarafından Zabıta Müdürlüğüne teslim edilir. e) Teknik komisyona giren araç, uygunluk onayı alamaz ise kendisine komisyon tarafından en fazla 30 gün olmak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunluk belgesi alamayan araçlara Toplu Taşıma Đzin Belgesi düzenlenmez ve hatta çalışmasına izin verilmez. Onarım Đzni Đçin Uyulacak Kurallar: Madde 11- Çalıştırmalarını durdurmak zorunda kalan Toplu Taşıma Đzin belgeli minibüs sahipleri kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 3 (Üç) gün içerisinde yazılı olarak Belediyeye bildirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Belediye Zabıta Müdürlüğünce 2 ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre sonunda aracını sefere koyamayan veya yeni araç alarak Toplu Taşıma Đzin Belgesi değişikliğini yaptırmayanlar hakkında zabıt düzenlenerek Encümen e sunulur. Encümen kararı ile bir ay içinde; 1. Zabıtta 1608 sayılı yasa hükümlerine göre Belediye Encümeni tarafından para cezası verilir. 2. kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine Belediye Encümeni tarafından para cezası verilir.3. kez zabıt varakasının tanzim edilmesi halinde ise Belediye Encümeni tarafından en az 3 gün hattan men cezası verilir. Belediye Encümeni tarafından verilen hattan men cezası kararı Belediye Zabıta

8 Müdürlüğü ve Đl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından müştereken yerine getirilir. 4. kez zabıt varakasının tanzim edilmesi halinde ise Belediye Encümeni tarafından Toplu Taşıma Đzin Belgesi ( Ruhsat ) iptal edilir. Đcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların Toplu Taşıma Đzin Belgeleri konu çözümleninceye kadar askıya alınır Minibüsün Sahibi tarafından veya Şoför Vasıtasıyla Çalıştırılma Kuralları ve Minibüsün Taşıması Gerekli Olan Şartlar: Madde 12- A- Araç Sürücüleri ilgili hükümler; 1) Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) sahipleri araçta kendileri çalışmayıp Şoför çalıştıracaklar ise; Şoför çalıştıracaklarına dair dilekçeyi ve şoföre ait; Sosyal Güvenlik Kaydı ile ilgili (SSK dan Đşe Giriş Bildirgesi, çalışacak şoför emekli ise Sosyal Destekleme Piriminin yatırıldığına dair belge.) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Đkametgah belgesi ve 2 adet fotoğraf verilir. 2) Toplu Taşıma Đzin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (Kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dahil) örneği Belediyece hazırlanan şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır. 3) Sağlık kuruluşundan alınmış psikoteknik testi (kişilik, dikkat, zeka, refleks) belgesi. 4) Minibüs araçları sahipleri ve şoförleri bu kimlik belgelerini yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde tamamlamak zorundadır. 5) Araçlarda çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, ilgili Belediye tarafından tespit edilecektir. tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır. 6) Araç sahibi çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. 7) Minibüslerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden araç sahipleri tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeyi ilgilendirmez. Belediye ve Emniyet Trafik para cezaları işleticiye aittir. 8) Belediye, minibüsün çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir. 9) Emniyet Müdürlüğü, Đl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Denetim Elamanları tarafından Alkollü Araç Kullanıldığı tespit edildiğinde; Belediye Encümeni tarafından Belediye tarafından verilen Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı iptal edilir. B) Çalışma ruhsatı verilen minibüslerde aranacak şartlar; a) Belediye tarafından belirlenen ölçülerde araçlara verilen hat numaraları ve sıra numaraları kapıların alt kısımlarına, ayrıca hat numarası aracın ön ve arka

9 camına sağ üst köşeye yazılması mecburidir. b) Aracın üst kısmına güzergahı belirten ışıklı tabela yapmaya zorunludur. c) Minibüslerin şoför dahil yolcu kapasitesinin 14+1 olması zorunludur. Ücretler: Madde 13- Toplu Taşıma Đzin Belgeli Minibüs Araç Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler: Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretlerini, Belediyeden Toplu Taşıma Đzin belgeli Minibüs sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı halinde ve Toplu Taşıma Đzin Belgesi düzenlenmesi sırasında istenen evrakların Zabıta Müdürlüğüne teslim edilmesi sonunda Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Toplu Taşıma Đzin Belgeli Minibüslerin Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi : Madde Đş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçlarının tahsilat Đşlemleri ile ilgili işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenmesi ve Belediye Encümeni tarafından verilen hattan men cezalarının ise Zabıta Müdürlüğü tarafından Đl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile müştereken yerine getirilir. - Belediye Zabıta Kadrosunda bulunan tüm memurlar resmi veya sivil olsun minibüsleri kontrol yetkisine sahiptir. - 01/06/2002 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği; Belediye Zabıta Kadrosunda görev yapan personel toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanırlar. Ceza Vermeye Yetkili Kurullar : Madde 15- Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen zabıt varakalarından maktu ödenmeyen veya alınamayanlar Belediye Encümeni ne gönderilir, Belediye Encümeni tarafından para cezasının tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne hattan men kararlarının yerine getirilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bildirilir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek, Toplu Taşıma Đzin Belgesi verilen araç sahiplerine tebliğ ederek 7 gün içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içersinde ödeme yapmayanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır.

10 Tembih ve Yasaklar Đle Ceza Hükümleri: Madde 16-1) Bu yönetmelik kapsamına giren Toplu Taşıma araçları Belediyeden Toplu Taşıma Đzin Belgesi ve Şoför Tanıtım Kartı almadan çalışma yapamazlar. 2) Aracın, Şoför Tanıtım Kartı dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasaktır. 3) Toplu Taşıma izin Belgeli araçların kendi durakları haricinde durmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergah dışında çalışamazlar. 4) Minibüslerde çığırtkan-muavin bulundurulamaz. 5) Đstihap haddinden (14+1) fazla yolcu taşınması suretiyle diğer yolcuları rahatsız etmek yasaktır. 6) Minibüs sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar. 7) Toplu taşıma araçları devir izni ile ilgili Encümen kararı aracı alan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. 8) Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında Minibüslerin içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır. 9) Minibüslerin servis taşımacılığı yapması yasaktır. 10) Trafik akışını engelleyici şekilde Toplu Taşıma araçlarının sevk ve idaresi yasaktır. 11) Minibüslerin içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması,hareket halindeyken telsiz ve telefon konuşması yapması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde Sigara Đçilmez ibareli levha asılması zorunludur. 12) Minibüslerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır. 13) Toplu taşıma izin ücreti ve Devir Temlik ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur. 14) Kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam etmek yasaktır. 15) Minibüs sahipleri Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Trafik Komisyonunun aldığı kararlara uymak zorundadırlar. 16) Minibüslerde Belediye Meclisi tarafından belirlenen Fiyat Tarifeleri ve Zaman Tarifelerini gösterir belgenin müşterilerin kolayca görebileceği idarece belirlenen yere asılması zorunludur. 17) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır. 18) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur. 19) Belediyeden izin almadan mazeretsiz olarak toplu taşıma hizmetinin aksatılması yasaktır.

11 20) Belediye Encümen kararı olmadan Toplu Taşıma Araçları satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz. 21) Toplu taşıma araçları ve hatlarda çalışma hakları kiraya verilemez. Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. Yönetmelik hükümlerine ve Tembih ve Yasaklar Đle Ceza Hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen zabıt varakalarının, aynı takvim yılı içinde ; 1. Zabıtta 1608 sayılı yasa hükümlerine göre Belediye Encümeni tarafından para cezası verilir. 2. Zabıtta 1608 sayılı yasa hükümlerine göre Belediye Encümeni tarafından para cezası verilir. 3. kez Zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre Belediye Encümeni tarafından en az 3 gün hattan men cezası verilir. 4.Kez zabıt varakasının tanzim edilmesi halinde ise Belediye Encümeni tarafından Toplu Taşıma Đzin Belgesi ( Ruhsat ) iptal edilir. Belediye Encümeni tarafından verilen hattan men cezası kararı Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Đl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Belediyemiz tarafından düzenlenen Toplu Taşıma Đzin Belgelerini alanların tekeline verilmez. Belediye lüzum gördüğü anda Toplu Taşıma Đzin Belgesini geri alabilir. Bu takdirde minibüs sahipleri hiçbir hak iddia edemezler. Müracaat Süreleri: Madde 17: Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Toplu Taşıma Đzin Belgesi almak için başvuruda bulunmayanlar, Belediye den Toplu Taşıma Đzin belgesi almadan çalıştığı tespit edilen araçlar hakkında, 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Yürürlükten Kaldırılanlar: Madde 18-15/02/1985 tarih ve 16/04/1986 tarih ve 31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip 1580 Sayılı Kanunun 71. maddesi gereğince Vilayet Makamınca 16/04/1985 tarih ve 5/5133 ve 24/06/1996 tarih ve sayılı Valilik Kararı ile onaylanan ve yürürlüğe giren Afyon Belediyesi Şehir Đçi Dolmuş Yönetmeliği, bu yönetmeliğin yayımlanmasından sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesinde verilen yetkiye göre iş bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, mahalli gazetelerden birinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

12 Madde 20- Bu Yönetmelik Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürlüğü nce yürütülür.

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde -1 -Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi sınırları içinde belirlenen

Detaylı

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför EDİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI (MÜCAVİR ALANI DAHİL) İÇERİSİNDE BULUNAN KÖYLERDEN ŞEHİR MERKEZİNE TAŞIMACILIK YAPAN ( J ) PLAKALI MİNİBÜS, MİDİBÜS VE OTOBÜSLERİN ÇALIŞMA ESALARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM 1

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Kapaklı Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 11/05/2009 2009/51 (2009/51: Belediye Meclisinin 04/05/2009 tarih ve 154 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Şehir Đçi Minibüs

Detaylı

NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN,Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU,Orhan DANIŞMAN,Ali Kemal ATAY,Recep Kemal ÇELİKSU,Sezai BERBER,Rıdvan ERDOĞAN,Yılmaz TURÇİN,Anıl

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak KARAR NO.106 Yönetmelik gereği yerine getirilmesi gereken evraklar ve araç uygunluk belgesi tamamlanan araçların; a) Servis aracı güzergah izin belgesi için:150 TL b) Servis aracı uygunluk belgesi için

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/54) : Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. Đnş. Akar. Đst. Tem. Đşl. Tic. ve San. A.Ş. yetkilisi Talip ŞANLI nın 25/06/2012

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Yusufeli Belediyesi sınırları içinde yer alan ve bu sınırlar

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.13/10/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.13/10/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 13/10/2008 2008/106 2008/106): Belediye Meclisinin 06/10/2008 tarih ve 398 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Mehmet ĐZMĐRLĐOĞLU,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/01/2009 2009/01 (2009/01: Belediye Meclisinin 02/01/2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Dumlupınar Mahalle

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 11/01/2010 2010/01 (2010/01: Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 15 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Çavuşbaş Minibüs

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 09/11/2009 2009/137 2009/137: Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 547 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Personel

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/04/2010 2010/32 (2010/32: Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 181sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Özel Đdaresi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 05/11/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 05/11/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 05/11/2010 2010/142 (2010/142: Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 551 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Oruçoğlu Đlköğretim

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ TOPLU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ TOPLU EDĠRNE BELEDĠYESĠ TOPLU TAġIMA ARAÇLARI ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 06/12/2005 tarih ve 2005/175-505 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve 02/05/2007 tarih ve 2007-87.06.339 sayılı Meclis Kararı ile yapılan

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/088 Meclis Karar Tarihi : 14.08.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.08.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 10/05/2010 2010/53 (2010/53: Belediye Meclisinin 03/03/2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Mustafa Ali BAŞKURT

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 2016 1 T.C. ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 04/12/2008 2008/127 (2008/127: Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 484 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Hüseyin DURGUN

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Nevşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayıs Karar Özeti 05/08/2014 2014-67 2014-67: Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarihli kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Tureks Turizm A.Ş. yetkilisi Talip

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 03/12/2007 2007/92 Belediye Meclisinin 03/12/2007 tarihinde yapılan toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Đl Trafik Komisyonu Başkanlığının

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti Tarihi Sayısı 02/03/2015 2015-10 11 12 13 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti edilen; S.S. 30 Nolu Sandıklı Birlik Kooperatif Başkanı Abdullah PINARBAŞI nın 27/02/2015 tarihli dilekçesi ile;

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 03/08/2009 2009/83 (2009/83: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisimizin 02/06/2008

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/64) : Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 358 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 31/08/2012-623 ve 13/09/2012 tarih ve 667 sayılı yazıları ile; Çakırköyü

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1. Bilgi Edinme Başvuruları

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER 3071

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/06/2010 2010/64 (2010/64: Belediye Meclisinin 01/06/2010 tarih ve 264 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Turex Turizm Taşımacılık

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi sınırları içinde; faaliyet gösteren teksi durakları

Detaylı

Trafik tescil işlemleri Perşembe, 10 Eylül 2009 21:14 -

Trafik tescil işlemleri Perşembe, 10 Eylül 2009 21:14 - ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.06/11/2007

Meclisin tasviplerine arz olunur.06/11/2007 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/11/2007 2007/69 Belediye Meclisinin 01/11/2007 tarih ve 314 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Afyon Özel Sağlık Hizmetleri San.ve

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 Günümüzde vatandaşlar arasında araç muayenesi için hazırlanması ve yapılması gerekenlerin yanlış bilinmesi ya da araç muayene konusunda detaylı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 11088401-2966/32065-.24/S 28/05/2013 Konu : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği. Bakanlık Genelge No: 2013/26 EGM Genelge No : 2013/49

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden Antalya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ 1 YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ 2 YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ 3 YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMLERİ 5 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı