EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve Toprak Araştırmalarından Sorumlu Personel İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi TAGEM.İKS.FRM TAGEM.İKS.FRM TAGEM.İKS.FRM TAGEM.İKS.FRM İklim Değişikliği ve Havza Araştırmalarından Sorumlu Personel İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi TAGEM.İKS.FRM Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmalarından Sorumlu Personel İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmalarından Sorumlu Personel İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi TAGEM.İKS.FRM TAGEM.İKS.FRM TAGEM.İKS.FRM TAGEM.İKS.FRM

2 ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı TAGEM.ORG.05 Yayınlanma Tarihi: Revizyon No:2 Revizyon Tarihi: Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmalarından Sorumlu Personel Bitki Besleme ve Toprak Araştırmalarından Sorumlu Personel İklim Değişikliği ve Havza Araştırmalarından Sorumlu Personel Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmalarından Sorumlu Personel Yönetici Asistanı (Sekreter) Evrak Arşiv Memuru Genel Hizmet Görevlisi

3 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; toprak ve su kaynakları konularında araştırma projeleri yapılması, yaptırılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanması ve uygulanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı, sınıflandırılması ve veri tabanı oluşturulması ile toprak rutubetinin yerinde muhafazası konularında araştırma projeleri hazırlama, hazırlatma, uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını planlamak, koordine etmek. İklim değişikliği, çölleşme, erozyon, toprak ve su kirliliği konularında araştırma projeleri hazırlama, hazırlatma, uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını planlamak, koordine etmek. Gübre ve toprak düzenleyicilerin bitki verim ve kalitesi üzerine etkinliğini artıracak, kimyasal gübre kullanımında tasarruf sağlayacak alternatif yöntemler konusunda araştırma projeleri hazırlama, hazırlatma, uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını planlamak, koordine etmek. Teknoloji kullanımında yeni modellerin ve teknolojilerin geliştirilmesini ve adaptasyonunu sağlama çalışmalarını planlamak, koordine etmek. Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, Birimde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak. Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işlerin kalitesini kontrol etmek. TAGEM.İKS.FRM.052 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 2

4 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama yetkisine sahip olmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı) ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat fakültelerinin en az dört yıllık eğitim veren ilgili bir bölümünden mezun olmak, tercihen yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak tercihen beş yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on iki yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Gerektiğinde büro ortamı dışında da çalışabilmek Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. TAGEM.İKS.FRM.052 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 2

5 Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bitki besleme ve toprak konularında araştırma projeleri hazırlanması, hazırlatılması, yürütülmesi, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; topraklarının verimlilik potansiyellerinin belirlenmesi, korunması, biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, organik ve inorganik kaynaklı bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprakların verimliliğine ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi, uygun gübreleme tekniklerinin ve programlarının geliştirilmesi, hassas tarım teknolojileri, alternatif tarım sistemleri, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım gibi toprak ve su kaynakları açısından çevre dostu üretim tekniklerinin geliştirilmesi konularında araştırma/geliştirme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanma ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek, planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Bakanlığımız ilgili mevzuat hükümlerine göre; toprak, su, bitki ve gübre analizlerini yaptırmak, uluslararası kalite güvencesinde uygulamaya konulmasını temin etme çalışmalarını planlamak koordine etmek, Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olacak, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusundaki verilerin derlenmesi, kullanıcıların/karar vericilerin hizmetine sunulması çalışmaları planlamak, yürütmek. Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarında yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlenmesini sağlamak. TAGEM.İKS.FRM.053 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

6 Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Yatırım projelerinin bölgesel ve ülkesel ekonomik getirileri için gerekli kriterlerin saptanmasını sağlamak. Program Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. Araştırma Tavsiye Komitesi hazırlıklarının yürütülmesini koordine etmek. Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarının düzenlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak. Ülkesel düzeyde proje geliştirmek için proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığı vb. kurumlara sunulmasını sağlamak. Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR- GE programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, sağlama ve geliştirme, ilgili yurt içi ve dışı programlara katılmak, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaya konulan program ve bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek. Başta TÜBİTAK ve Bakanlık AR-GE Programları ve Genel Bütçe dışı kaynaklardan desteklenen projelerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek. Ulusal, uluslararası veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlanmasını sağlamak. Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işlerin kalitesini kontrol etmek. TAGEM.İKS.FRM.053 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

7 Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Bitki Besleme ve Toprak Araştırmalarından Sorumlu Personel BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Gerektiğinde büro ortamı dışında da çalışabilmek Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. TAGEM.İKS.FRM.053 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

8 Bitki Besleme ve Toprak Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı; Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bitki besin maddeleri, gübre ve gübreleme programları, toprak verimliliği ve kalitesi ile çevre dostu tarım teknikleri, sistemleri ve uygulamaları konularında araştırma projeleri hazırlanması, hazırlatılması, yürütülmesi, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; topraklarının verimlilik potansiyellerinin belirlenmesi, korunması, biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, organik ve inorganik kaynaklı bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprakların verimliliğine ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi, uygun gübreleme tekniklerinin ve programlarının geliştirilmesi, hassas tarım teknolojileri, alternatif tarım sistemleri, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım gibi toprak ve su kaynakları açısından çevre dostu üretim tekniklerinin geliştirilmesi konularında araştırma/geliştirme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanma ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek. Bakanlığımız ilgili mevzuat hükümlerine göre; toprak, bitki ve gübre analizlerini yaptırmak, uluslararası kalite güvencesinde uygulamaya konulmasını temin etme çalışmalarını yürütmek, Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olacak, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusundaki verilerin derlenmesi, kullanıcıların/karar vericilerin hizmetine sunulması çalışmaları yürütmek. Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarında yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlemek için gerekli enstitü ziyaretlerini ve yazışmaları yapmak. Proje gelişme raporlarını takip etmek. TAGEM.İKS.FRM.054 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

9 Bitki Besleme ve Toprak Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı; Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Kalkınma Bakanlığı projelerine ait bütçelendirme ve faaliyet raporlarını hazırlamak. Projelerle ilgili ödenek taleplerini değerlendirmek. Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek projelere ait hazırlıkları yapmak, davetli listelerini hazırlamak, programı oluşturmak. Araştırma Tavsiye Komitesi hazırlıklarını (yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projelerin incelenmesi, bütçesi, araştırmacının projeyi yürütme uygunluğu vb. konularda) yürütmek. Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarına katılmak. Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve ülke şartlarında uygulanabilir olanları tespit etmek, AR-GE programlarına alınmasını ve uygulanmasını sağlamak. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, sağlama ve geliştirme, ilgili yurt içi ve dışı programlara katılmak, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izlemek ve değerlendirmek. Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerini hazırlamak ve uygulamaya konulan program ve bütçenin takibini yapmak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmaları yapmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. TAGEM.İKS.FRM.054 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

10 Bitki Besleme ve Toprak Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı; Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakültelerinin ve konuyla ilgili en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak, Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Gerektiğinde büro ortamı dışında da çalışabilmek Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. TAGEM.İKS.FRM.054 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

11 İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; iklim değişikliği ve havza yönetimi konularında araştırma projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, yürütülmesi, gelişmelerin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; iklim değişikliğinin toprak ve su kaynaklarında meydana getireceği olası değişimlerin belirlenmesi ve uyum/azaltım stratejilerinin geliştirilmesi, erozyon ve çölleşmenin olumsuz etkilerinin azaltılması için havza ölçeğinde alınması gerekli önlemlerin ortaya konulması, kurak ve yarı kurak bölgelerde tarımsal üretimdeki riskleri azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik agronomik ve kültürel önlemlerin geliştirilmesi, Entegre (bütünleşik) havza yönetimine katkı sağlamak üzere hidrometeorolojik veriler kullanılarak, entegre havza tarımsal su yönetimi modellerinin geliştirilmesi ve tarımsal meteoroloji konularında araştırma/geliştirme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanma ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek, planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olacak, havzalarda toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusundaki verilerin derlenmesi, kullanıcıların/karar vericilerin hizmetine sunulması çalışmaları planlamak, yürütmek. Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitüleri/istasyonlarında yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlenmesini sağlamak. Yatırım projelerinin bölgesel ve ülkesel ekonomik getirileri için gerekli kriterlerin saptanmasını sağlamak. TAGEM.İKS.FRM.055 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

12 İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Program Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. Araştırma Tavsiye Komitesi hazırlıklarının yürütülmesini koordine etmek. Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarının düzenlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak. Ülkesel düzeyde proje geliştirmek için proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığı vb. kurumlara sunulmasını sağlamak. Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR- GE programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, sağlama ve geliştirme, ilgili yurt içi ve dışı programlara katılmak, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaya konulan program ve bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek. Başta TÜBİTAK ve Bakanlık AR-GE Programları ve Genel Bütçe dışı kaynaklardan desteklenen projelerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek. Ulusal, uluslararası veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlanmasını sağlamak. Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işlerin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. TAGEM.İKS.FRM.055 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

13 YETKİLERİ: TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: İklim Değişikliği ve Havza Araştırmalarından Sorumlu Personel BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat fakültelerinin ve konuyla ilgili fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Gerektiğinde büro ortamı dışında da çalışabilmek Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. TAGEM.İKS.FRM.055 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

14 İklim Değişikliği ve Havza Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı; İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; su toplama havzalarında toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, havzalardaki tarımsal su ve arazi kullanımında iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek değişimlerin tarımsal üretim üzerindeki yaratacağı etkilerin belirlenmesi, izlenmesi ve olası risklere uyum ve azaltım stratejilerinin belirlenmesi konularında araştırma projeleri hazırlanması, hazırlatılması, yürütülmesi, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; iklim değişikliğinin toprak ve su kaynaklarında meydana getireceği muhtemel değişimlerin belirlenmesi ve uygun adaptasyon stratejilerinin geliştirilmesi, erozyon ve çölleşmenin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınması gerekli önlemlerin ortaya konulması, kurak ve yarı kurak bölgelerde tarımsal üretimdeki riskleri azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik agronomik ve kültürel önlemlerin geliştirilmesi, Entegre (bütünleşik) havza yönetimine katkı sağlamak üzere hidrometeorolojik veriler kullanılarak, entegre havza tarımsal su yönetimi modellerinin geliştirilmesi konularında araştırma/geliştirme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanma ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek. Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitüleri/istasyonlarda yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlemek için gerekli enstitü ziyaretlerini ve yazışmaları yapmak. Proje gelişme raporlarını takip etmek. Kalkınma Bakanlığı projelerine ait bütçelendirme ve faaliyet raporlarını hazırlamak. Projelerle ilgili ödenek taleplerini değerlendirmek. TAGEM.İKS.FRM.056 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

15 İklim Değişikliği ve Havza Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı; İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek projelere ait hazırlıkları yapmak, davetli listelerini hazırlamak, programı oluşturmak. Araştırma Tavsiye Komitesi hazırlıklarını (yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projelerin incelenmesi, bütçesi, araştırmacının projeyi yürütme uygunluğu vb. konularda) yürütmek. Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarına katılmak. Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve ülke şartlarında uygulanabilir olanları tespit etmek, AR-GE programlarına alınmasını ve uygulanmasını sağlamak. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, sağlama ve geliştirme, ilgili yurt içi ve dışı programlara katılmak, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izlemek ve değerlendirmek. Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerini hazırlamak ve uygulamaya konulan program ve bütçenin takibini yapmak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmaları yapmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. TAGEM.İKS.FRM.056 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

16 İklim Değişikliği ve Havza Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı; İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu EN YAKIN YÖNETİCİSİ: İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakültelerinin ve konuyla ilgili en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Gerektiğinde büro ortamı dışında da çalışabilmek Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. TAGEM.İKS.FRM.056 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

17 Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarım makinaları ve bilişim teknolojileri konularında araştırma projeleri hazırlanması, hazırlatılması, yürütülmesi, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım alet ve makinaları ile tarımsal mekanizasyon konularında yeni ve uygun teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması, tarımda çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının ve sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı, biyoenerji, bilişim ve hassas tarım teknolojileri ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ve kullanılmasına yönelik verilerin elde edilmesi, güncellenmesi ve değişimlerin izlenebilmesinin sağlanması konularında araştırma/geliştirme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanma ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek, planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olmak üzere, toprak ve su kaynaklarının nitelik ve nicelik verileriyle, doğal kaynaklar ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi sistemlerine bütünleşmiş olacak güncel veri tabanları oluşturulmasına katkı sağlamak, Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitülerinde yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlenmesini sağlamak. Program Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. Araştırma Tavsiye Komitesi hazırlıklarının yürütülmesini koordine etmek. TAGEM.İKS.FRM.057 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

18 Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarının düzenlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak. Ülkesel düzeyde proje geliştirmek için proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığı vb. kurumlara sunulmasını sağlamak. Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR- GE programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, sağlama ve geliştirme, ilgili yurt içi ve dışı programlara katılmak, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaya konulan program ve bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek. Başta TÜBİTAK 1007 ve Bakanlık AR-GE Programları ve Genel Bütçe dışı kaynaklardan desteklenen projelerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek. Ulusal, uluslararası veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlanmasını sağlamak. Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işlerin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. TAGEM.İKS.FRM.057 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

19 Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanı ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmalarından Sorumlu Personel BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat fakültelerinin ve konuyla ilgili fakültelerin en az dört yıllık eğitim veren ilgili bölümünden mezun olmak, tercihen yüksek lisans derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Gerektiğinde büro ortamı dışında da çalışabilmek Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. TAGEM.İKS.FRM.057 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

20 Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı; Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile tarımsal üretimde yüksek ve kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı olacak tarım makinaları ve teknolojilerin geliştirilmesine, alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına, bilişim teknolojileri kullanarak yeni ve uygun tekniklerin uygulamaya aktarılmasına yönelik araştırma projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, yürütülmesi, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: - Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım alet ve makinaları ile tarımsal mekanizasyon konularında yeni ve uygun teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması, tarımda çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının ve sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı, biyoenerji, bilişim ve hassas tarım teknolojileri ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ve kullanılmasına yönelik verilerin elde edilmesi, güncellenmesi ve değişimlerin izlenebilmesinin sağlanması konularında araştırma/geliştirme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanma ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek. Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olmak üzere, toprak ve su kaynaklarının kalite ve kantite verileriyle, doğal kaynaklar ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi sistemlerine bütünleşmiş olacak güncel veri tabanları oluşturulmasına katkı sağlamak, Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitülerinde yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlemek için gerekli enstitü ziyaretlerini ve yazışmaları yapmak. Proje gelişme raporlarını takip etmek. Kalkınma Bakanlığı projelerine ait bütçelendirme ve faaliyet raporlarını hazırlamak. TAGEM.İKS.FRM.058 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

21 Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı; Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Projelerle ilgili ödenek taleplerini değerlendirmek. Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek projelere ait hazırlıkları yapmak, davetli listelerini hazırlamak, programı oluşturmak. Araştırma Tavsiye Komitesi hazırlıklarını (yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projelerin incelenmesi, bütçesi, araştırmacının projeyi yürütme uygunluğu vb. konularda) yürütmek. Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarına katılmak. Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve ülke şartlarında uygulanabilir olanları tespit etmek, AR-GE programlarına alınmasını ve uygulanmasını sağlamak. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, sağlama ve geliştirme, ilgili yurt içi ve dışı programlara katılmak, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izlemek ve değerlendirmek. Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerini hazırlamak ve uygulamaya konulan program ve bütçenin takibini yapmak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmaları yapmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. TAGEM.İKS.FRM.058 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

22 Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmalarından Sorumlu Personel Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı; Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Tarımsal Mekanizasyon ve İletişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakültelerinin ve konuyla ilgili fakültelerin en az dört yıllık eğitim veren ilgili bölümünden mezun olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Gerektiğinde büro ortamı dışında da çalışabilmek Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. TAGEM.İKS.FRM.058 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

23 Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarımsal amaçlı olarak suyun verimli ve etkin şekilde kullanımının sağlanması sulanan arazilerde yaşlık ve tuzluluk riskinin azaltılması konularında araştırma/geliştirme projeleri hazırlanması, hazırlatılması, yürütülmesi, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve sulama sistemlerinin optimizasyonu, gelişmiş sulama teknolojilerin kullanımı ile tarımsal üretimde yüksek ve kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı olunması, düşük nitelikli suların yenilenebilir kullanım koşullarının belirlenmesi, su stresi veya kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması ve kuraklık yönetim araçlarının uygulanması için entegre planlar oluşturulması, tuzluluk, çoraklık ve yetersiz drenajın olumsuz etkilerinin azaltılması için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ekonomik ve uygulanabilir arazi ıslah yöntemlerinin geliştirilmesi, konularında araştırma/geliştirme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlarının yayınlanma ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek, planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Bakanlığımız ilgili mevzuat hükümlerine göre; toprak, su, bitki ve gübre analizlerini yaptırmak, uluslararası kalite güvencesinde uygulamaya konulmasını temin etme çalışmalarını planlamak koordine etmek, Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olacak, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusundaki verilerin derlenmesi, kullanıcıların/karar vericilerin hizmetine sunulması çalışmaları planlamak, yürütmek. Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, TAGEM.İKS.FRM.059 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

24 Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitüleri/istasyonlarında yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlenmesini sağlamak. Yatırım projelerinin bölgesel ve ülkesel ekonomik getirileri için gerekli kriterlerin saptanmasını sağlamak. Program Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. Araştırma Tavsiye Komitesi hazırlıklarının yürütülmesini koordine etmek. Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarının düzenlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak. Ülkesel düzeyde proje geliştirmek için proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığı vb. kurumlara sunulmasını sağlamak. Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR- GE programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, sağlama ve geliştirme, ilgili yurt içi ve dışı programlara katılmak, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaya konulan program ve bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek. Başta TÜBİTAK ve Bakanlık AR-GE Programları ve Genel Bütçe dışı kaynaklardan desteklenen projelerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek. Ulusal, uluslararası veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlanmasını sağlamak. Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. TAGEM.İKS.FRM.059 Revizyon No: 02 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI

TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI 1. Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı 2. Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü 3. Politika ve Ekonomi

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME Dök.No KAİM.İKS.FRM.079 Sayfa No 1 / 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.001 / 02 Yetiştiricilik

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 06 Sayfa No ~ 1 ~ TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZI DEĞERLENDIRME

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ Eğitim Yayım Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.070 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ UNVANI Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı,

Detaylı

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRÜ Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 08 Sayfa No

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ Dök.No KAİM.İKS.FRM.076 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.9 TOPRAK SU KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.9 TOPRAK SU KAYNAKLARI BÖLÜMÜ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.9 TOPRAK SU KAYNAKLARI Toprak-Su Kaynakları Bölüm Başkanı Dök.No KAİM.İKS.FRM.34 Sayfa No 1 / 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Gıda ve Yem İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

Tarımsal Veriler, İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Tarımsal Veriler, İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İŞ UNVANI Uzman Yardımcısı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yönetim hizmetleri ile asal iş ve işlemlere

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda, Tarım

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRÜ KISATANIMI Üst yönetim

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

Su Ürünleri, Örgütlenme İl Müdür Yardımcılığı; Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Su Ürünleri, Örgütlenme İl Müdür Yardımcılığı; Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ UNVANI Proje Geliştirme Uzmanı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI:

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI: İŞİN KISA TANIMI: İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Yardımcılığı İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Detaylı

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI:

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI: İŞİN KISA TANIMI: İŞ UNVANI İdari ve Mali İşler Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı,Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE Sayfa No 1 / 15 MÜDÜRLERİN ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç,

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TAGEM, DAİRE BAŞKANLIKLARI ve ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREVLERİ

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TAGEM, DAİRE BAŞKANLIKLARI ve ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREVLERİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAGEM, DAİRE BAŞKANLIKLARI ve ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREVLERİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLITIKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ 80398463 İŞİN KISA TANIMI IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ Iğdır İl Gıda

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

EK-3.4 BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.4 BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.4 BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bitki Sağlığı Araştırmalar Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Hastalıkları Araştırmaları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI Mevzuat ve üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 29.01.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 05 Sayfa No ~ 1 ~ MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI:

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Görev Tanımları SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ gopusem.gop.edu.tr gopusem@gop.edu.tr (0 356) 212 10 47 SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, Sayfa No 1/10 2.1. Yükümlülük Beyanı AVRASYA TTM Laboratuarı yürütme yetkisine sahip yönetimi, yaptığı işte ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Avrasya TTM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

BAĞLI OLDUĞU KIŞI / KURUL

BAĞLI OLDUĞU KIŞI / KURUL ve Kont İşl., Şoför,Tekniker,Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli) ÜNVANI: Fakülte Sekreteri ÇALIŞTIĞI BÖLÜM: Fen Fakültesi Dekanlığı BAĞLI OLDUĞU KIŞI / KURUL : Dekan KENDISINE BAĞLI KADROLAR : ve

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/12 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Gıda

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı