ı r ı ı ı ıjı yısiıı ı ı) ı ııı; ı, ııl ı ı Jı ı J,ı ı ı ı ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ı r ı ı ı ıjı yısiıı ı ı) ı ııı; ı, ııl ı ı Jı ı J,ı ı ı ı ı"

Transkript

1 ffi H ffi Fotoğraf: Niyazi AKDAG KAş sahi_ioe veis,i sevreden GENç ein rioa.

2 BU SAYDA Edebiyat Kültün anat osak ay;7 şr\ij]j DİL HEP ANDAÇ l}(s;\ğa '.=J--L /- 1]J li)jell=ji: ;]-j E]];i]7-\7]i] i(ui]]jl-u ZEi'-İi, i'-i-,i,-, 'rj,,j.:-, l o KoNUYU DAHA ö.ce DlLE GETİRMlşTiM : MUSTAFA AKBABA l rtjt;'_ i];;j Ü.\j çürük DlşE cioenoi j U,:j-f;\FA l!] l ', YLBAş,:-r,Di'-=r: C ü, 13ü'ü -liljrjt :;\l :,r\]t.ij.u!. "] 3J'. a {2:I2 } 2:I,J üü,ö2 - ö.! İ,l_F.: i,,=l._i=..i=.,.=i), () ( :,,,,Jl,.!l,. ] -p a _i oevlne_. :,Jl2,\.\]-i;\]-?.\ :,}j e} i r E I\7 Ç)i i zij, ç -/!l, YALİN YALNİZLİKLAR.r: YASİN KAYA :i;\j].!] 'ff.i'.j: l U ];\i];\1 lfe i-i!j;liğ;v\ üll--]i( -ia] 0 {2I2 ) 2}ü ) Uü -, I ]i]i 1 i r i a r i.j iqi i i J, c ü ir-,!.] i, ;\ ie i ü ] Ç r,j,, 2! :\ i} ], ilii,t'ürjç,. P;j,.'j,:J:j l7 ;\J-i;\,L\,s ] ysi s s SLAK SES_İ ynğmur KAyA ] ( (ll li')i,i'): :irji ir y.,y /=rj, JJti,ny r-l ' r ONEMLİ DEGİLDİ Jsr, ANDAç ü yy sr },asa yzsj )t:y r r} gü,c i a]e j ] i.i_.ş c J j J E-b I:,]EVZ!J}}!.);{:' J,} i E VZ i 't,]j i J } l lj ;t y,,],l: ü Lr,J y t] u s r ity J f il? I vr, J ] ] j süvnni M EH M i,}evzuiluf! Bsr ]r,ül!ü iizeii JLp, pt,, jja ::ijrr:z, levzlj j-]ui!' 4z ly },a r r i-. ij irj r ' ya2rt y ty ',t,, 1= i t Jt r -a ]a J, i t z ri', : j z,-j i. ;, iz! = J =,_JiJ y f z y ) azj J 9 ör ) rl. J u! ilz r y -ry r.i r r r }z ",l l.l ri _onğ YARİM YAMALAK AşK xnz.oğ_u :.. j J y,2j J r i{ r uj ',' 1 az,=-r.. r^ J ET xrre a

3 OKUYUCUİLE SOHBET Saygdeğer gönül ve akrl dostlarrmrz; gir önceld saymzda 2008 yln kapatmş olduğumuzu yazmştk. İşte şimdi, yeni birylda,2009 ylrnrn ilk saysr olan yedinci saymrzla karşnrzdayz.heniz ikinci yaşrmrza yeni girdik diye bizi küçük görmeyin, biz pir-i faniyiz! Akln ve gönlün gösterdiği doğru yol hiç eskimez, farmaz. Bu ulvi yolun yolcularr fanidirler, bir gün giderler, gidenlerin yerine başkalarr gelir, bu böyle nöbetleşe sürüp gider. Yolcular değişse de bu kutsal yol ilelebet var olacaktr. Bu yoldan yürüyenlere ne mutlu... Okuyucularmza edebiyat, kültür ve sanat adrna olabildiğince çok şey vermek istiyoruz. Aynr amaçlarr güden ve bizim araclrğrmrzla sesini duyurmak isteyenler bize yazsrn. Yazdklarrnz kesinlikle incelenecek ve uygun bulunursa dergimizde yer alacaktrr. Şimdiii! Yeni yhn ilk saysrnda bakalrm neler var? Kimler ne yazmrş?.. Bu sayrmzda ANDAÇ, DİL HEP ÇÜRÜr OİŞn eionnli başlğ altnda kaleme aldrğ anyrllar yaşayanlarn tadyla damak kültürünün anlarrnr, o denemesinde: Yrllar öncesinin sinema salonlarr sunuyor bizlere. İnanm, o yrllarda yaşamam gençler bile bu yuzy okuyunca kendilerini o kültürün içinde hissedeceklerdir... MUSTAF'A AKBABA ise bu sayda: o K0NI]YU DAHA Övcn DİLE GETİRMİŞTİM başlğ ile yazdğ makalesinde, millet olarak aklrmrzr hep kurcalayan, yüreğimizi burkan, tarihi ama sürekli güncel olan bir konuyu irdeliyor. Aslnda irdelemekten çok uyaryor. Sayrn okuyucular, içinizden Antalya'nn Kaş ilçesine gidenler bu yazrnrn ne demek olduğunu eminiz ki çok iyi anlayacaklar. O ilçeye gitmeyenler ise gidenlere bir sorsunlar!.. Yine MUSTAF'A AKBABA'nn, aynr yazrsrnrn sonunda yer alan KAŞ'IN KARŞI vüzü adh şiirini aynr duygularla okuyacağrnrz umuyoruz. ALİ DEMİREL yeni yla girişimizden dolay takvim konusunu ele alryor. YILBAŞI başlkl bu makaleyi de ilgi ile okuyacağrnzr umarz. YASİN KAYA yalnzlk konusunu iştediği YALIN YALNIZLIKLAR başhkl denemesinde, yalnzlk duygusunun insan ruhunu nasl etkilediğini özgün bir trzda yorumluyor. Yine YASİN KAYA'nn kaleminden dökülen ISLAK SESLİ YAĞMUR başhğn taşyan dizelerini de zevkle ve değişik bir duyguyla okuyacağrnrzr sanryoruz. Ayrrca, ANDAç,tan ÖNgmİ lağiroi, MEHMET KARANFİLDAĞI'ndan SÜVARİ, ve halk ozan AŞIK KAZANoĞLU'ndan YAfuIM YAMALAK adl şiirleri, kendinize özel duygularla okuyacağrnrzr biliyoruz. Okuyun, ozann dediği gibi'yarrm yamalak'brrakmayrn. Herkesin payna düşen hisseyi almas dileğimizle... ffiffiffiğtrtrjr nir, rrrcp çünür nişn çiurnni ANDAÇ 1960'n başlarnda, eskilerin tabiriyle'yeni kaynamaya başladğmz' dönemlerde, saçlar Necipbey Biryantini ile taranmş ve en yeni elbiseler giyilmiş olarak, arkadaşlarla hafta sonlar büyük bir heyecanla soluğu Beyoğlu'nda alrdk. O y ar bizim için sinemanrn altn çağlaryd. Ve bizler bu hazz doyasya yaşyorduk. Birbirinden gizel filmler arasnda tercih yapmaktazorlanr, almr gün iki ayr sinemayagittiğimiz de olurdu. Sinema says az, insan da çok olunca yoğun ilgi kaçnlmaz olur, çoğu zaman bilet bulmakta acele etmez, köşede bizim gibileri bekleyen karaborsacrnn ağna taklrdk. Gişede bilet verenle, karaborsacmn arasndaki paslaşmadan haberimiz o maz, kimleri daha doğrusu neyi büyüttiiğümüzün farkna varamadan o keneleri, bizim gibiler besle1 büyütürdü. Aslnda haberimiz bile olmadan 3-4 senelik filmleri yeni diye seyrederdik... Hemen herkesin birbirine tokat attğ yozbir ortamda büyüyorduk pür neşe içinde. Genellikle oynanan filmlerde iyi adam Orhan Boran, kötü adam Ferdi Tayfur seslendirdiğinden olsa gerek, onlarn sayesinde filmleri daha bir sever olurduk. Filmler arasrnda Alaska-Frigo yemek vazgeç ilmezlerimizdi. Sinema fasl bittikten sonra, ağzmz tatlandrmak adna İnci Pastanesi'ne gider, muhteşem bir tatl olan profiterol yer, büyük bir keyif içinde bizim gibi yeni yetmeleri kendine çeken başka bir yutturmacann peşine taklrdk. Kendimizi Amerikan oyunlaryla donatlmş salonlarda bulur, cebimizdeki yol parasna varncaya kadar orada brakr, langrt, tilt gibi o1unlann oyuncağ olurduk. Eve dönüş yolu nedense yürümek zorunda olduğumuzdan hep uzard. Yine de güzel bir hafta sonu geçirdiğimize inanrr, gelecek filmi kaçrmamak adrna sözleşir, mutlu gülücüklerle Beyoğlu'nun insan cezbeden çağrs ku ak'iar mzda eve varrdk. Amerikallar bir yandan filmleriyle kötülüklerini bize aşlar, gereksiz oyuncaklaryla eğlence ad altnda (sanki sağlam bir tarafmz varnş gibi) bozulm a armza sebep olurlard. Hep başanl olduklarn görmek ne acyd. Ay aklanmz yere b asmadan akard yllar.

4 Beni Beyoğlu'ndaki sinema ve eğlence yaşantsndan daha da çok etkileyen, ilgimi çeken bir yer vard. Şehzadebaş Sinemalar. Anlanmda ayr bir yere sahip olan bu sinemalara daha çok yalnz giderdim. Arkadaşlarma nedense o sinemalar cazip ge mezdl 1950 nin sonlarna doğru Milli ve Emre sinemalarr ykrlmş, ağzdaki çtirük di ş gibi üç sinema kalmşt. B ir zaman arn eğlence dünyas olan Direklerarasr'rndan arta kalan bu sinemalar Ferah, Turan, Ege sinemalaryd. Evden çrknca, bir solukta İstanbul Belediyesi'nin arka sokaklanndan hemen sinemalarn önüne varrrdm. Çoğ zaman açrlmalarn kaplarnn önünde beklerdim. İşçilerin, bekörlarn tercih ettiği bu sinemalara aileler gitmezierdi. Pire ve tahtakurularn evlerine taşma riskleri her an için olabilirdi. Bunlardan sadece Ege Sinemas kendisine yakştrlan bu olumsuzluktan kurtulabilmek adrna, bir ara filmden önce o zamanlar yeni meşhur olmaya başlayan Beyaz Kelebekler'i ve espirileriyle, ftralaryladoyumsuz anlar yaşatan Orhan Boran'r sahneye çrkartmş, aileleri çekmeye çalşmşt. Orhan Boran'rn şöhret basamaklarn hz a trmandğ yllard ve beyaz mendili hep elinde olurdu... Ferah Sinemas ise, garibim üç filmden fazla oynatamazd. O zaman ar böcek ilaçlamasnda kullarulan filit pompasrnn içine kolonya koyarak seyirciyi rahatlatmaya çahş1 bir nevi sinemann ikramm sunard. Filme dalmş durumdayken suratrmm ortasrna patlayan kolonya beni rahatlatrr mryd, ürkütiir müydü bir karar veremezdim. Burada diğer sinemalara göre, gizli sigara içenleri yakalamak adna daha titiz dawanlr, el feneri içenlerin yüz erinde parlar, sigaralar söndtirtiilürdü. kisinin arasnda olan Turan sinemas her şeyiyle farklyd. İki tane balkonu vard. Localarr, duvar ve tavandaki süslemeleriyle çok rahat, geçmişinde Avrupa'daki lüks salonlarla rekabet edebilecek güzellikteydi. Bileti 25 kuruşa alr 5 film birden seyrederdim. Bilhassa balkonlarnda yerler bir hal kalnlğnda kuruyemiş kabuklaryla kapl olur, film müziğine çt çtlar eşlik ederdi. Yasak olmasna rağmen kesif bir sigara bulufu arasnda filmleri seyrederdik. Ne zaman Turan Sinemas'na gitsem eve dönüş hava karardğnda olur, kap arkasrdaazar hep beni beklerdi. Tek tesellim sinemadan ayrlrken yerimi 5 kuruşla 25 kuruş arasnda değişen bir fiyatla satmam olurdu. Ziraher zarflan oturanlardan dahafazla seyirci filmleri ayakta seyretmek zorundayd. Sar saçl, zayf, biraz konuşma özürlü bir genç, filmler arasrnda 3 tanesi 5 kuruşa karamela satard. Sanki Beyoğlu'ndaki Alaskafrigonun buradaki rakibi gibi arasrnda Şehzadebaş Camii karşsnda Yeni Sinema açld. Aile sinemas roliinü üstlenmişti. Biletler 60 kuruşfu ve benim için hiç cazip değildi. Buradaki sinemalar sayesinde Amerikan filmlerini sevdik. Kovboy filmlerindeki bar sahnelerinin vazgeçilmezi olan tahta kaşkla barbunya fasulyesi yemeleri, aç mide ile filmleri seyrettiğimden olsa gerek hafzama kaznmştrr. Şimdilerde bile o filmlerin televizyonda tekrarnr seyrettiğimde, ertesi gün evde barbunya pişer. Tahta kaşğm siyah renge büründü senelerin yorgunluğuyla... A5m sahneyi üç ayr kamera ile çektikleri ve adna üç boyutlu dedikleri filmleri de o sinemalarda seyrettim. Hiç unutmam trenin izerimize geldiği bir sahne vard, bir de Kzlderililerin baltasn salladğ an. Başta ben olmak üzere büttin sinema seyircisi hep birlikte koltuklarrn arasna saklanma ihtiyac duyardk. Fantastik filmleri de burada tandrm. Yüzbaş Amerika, Kzlmaske, Bay Tekin ve Şozem yani dev adam filmlerini... Kaçnz duymuştur acaba "31 ksm tekmili birden sinemamzda" diyen çğrtkann sesini?.. Bir sinema flminin bobini 300 metredir. 7 tanesi 2100 metre olup 65 dakika sürerdi. Fantastik ilmler uzun olur, 3 1 ksm tekmili birden diye tantrlrd. Evet oralarda Amerikan, İngiliz, Msr ve Hindistan filmlerini sevdik. Bunlardan Msr, Hindistan İngiliz sömürgesi olduğu için gelişti, bizde Pazarbuldu. Hindistan'n baş yapt saylabilecek Avare filmini görüp de, bilhassa müziğini dinleyip unutannz var mdr acaba?.. Heyecanl sahnelerde slrklarla, alkşlarla mutlaka filmin akşna kendimizi kaptrrdk. Hele bir de film kopfuğunda, başlayana kadar çkarlan gürültii işin eğlencesi olurdu. Bu girültiiler içinde seneler akp gitti. Evet bu filmler afyon gibi bir şeyleri bize yutfurarak uluşturdu. LAkin ya Türk Sinemas?.. Eskilerin tabiri ile 'Deveyi hamuduyla yutturmuşlard' dersemhiç de abartmş olmam. Tam yazmrn bu noktasnda polisin siren sesleriyle dikkatim dağld. Caddeden 45. AntalyaAltn Portakal Film Festivali konvoyu geçiyordu. Onlarca sene önce festival daha bir halkla bütiinleşmiş olarak scak bir atmosfer altnda geçerdi. Şimdi gördüğüm ise tane gayet lüks araba içinde, tanrmakta zorlandğm yabanc yijzler, şk elbiseler içinde donuk el sallamalar soğuk bir atmosferi dağtamyordu. Arabalarn yannda koşan korumalar dikkatimi çekti. Kimi kimden koruyorlard anlayamadm. Yol kenarnda toplanan, daha doğrusu oradan geçenlerin clz alkşlarna, sanki görüntii kirliliği ile cevap veriyorlard. Konvoyun arkasndan gelen ambulans, bir türlü

5 ayaklarnn üstünde duramayan Türk Sinemasrna terler 'yardmahazrm' der gibi sessizce geçip gitti. Seneler önce seyrettiğim ilk Türk filmi, Ömer Lütfi,i Akat'n yönetmenliğini yaptğ, Eşref Kolçak'n kamuoyunun gündemine taşdğndan, şimdi de Rodos ve İstanköy'de yaşayan beş bin Türk'ün durumunu baş rolünü oynadğ 'Kanun Namrna' adl filmiydi. Güzel bir filmdi. Ateş böceği gibi zaman zaman karanlkta parlayan az sayda filmleri bir kenara koyarsak, Türk sinemasn kendimce keçiboyruzuna benzetmişimdir. Bir gram bal vermek için bir kilo odun ye ditmi ştir her zaman. Bizde sinemann başlangc 14 Kasm 1914 de bir Türkün ilk çektiği film Aya Stefanos'daki yani Yeşilköy'deki Rus abidesinin yklşn konu alan çekimdir. Daha sonralar Veinberg, Enver Paşa'nn iznini alarak Leblebici Horhor ve Himmet Ağa'nn İzdivac filmleri çekilen ilk konulu sessiz filmler oldu. Bir oyuncunun öltimü ile yarm kalan film 1923 de ve 939 da Leblebici Horhor Ağa ad altnda Muhsin Ermğrul tarafindan tamamlanmrştr. 94 senedir 7000 e yaklaşan sayyla bende braktğ izlenimdi, keçiboynuzunu çağrştran. O bir gram bal verenlerin öntinde saygyla eğilirim. Diğerleri ise ayak altnda ses çkaran yongalar olmuştu maalesef... Seneler ilerledikçe Beyoğlu'ndan başka semtlerde açlan sinemalar, yeni filmler, Şehzadebaş Sinemalarna olan ilgimi aza tt, Buna bir de 1968 den sona seks, pomo gibi kişiliksiz, şahsiyetsiz filmler furyas da büyük katkda bulunmuştu. Daha sonralar yolum ne zaman Şehzadebaş'na düşse yok olan sinemalarn yerlerini hanlar, dükkanlar, imalathanelerin aldğn görürdüm. Yok edilenler iyileştirme adna olsayd belki bir parça teselli bulurdum. Ama semt büyükbirhzla çürümeye devam ediyordu. Şimdi bu hatrladklarma ilaveten, o semtte Şekerci Cemil'in dükkann, Yefa Bozacs'n, hele Tavşanl'nn, Çorum'un leblebileriyle içilen, tada doyulmaz lezzetini anmadan olmaz. Hasan Paşa Frnr, Laleli'deki Koska Helvacs'n unutmakne mümkün. Ya sinemalarda satrlan karamelalar... Boyal şekerler tadnda her zaman hissederim damağmda braktğ tatlar... o KONUYU DAHa ÖNcrc»İr,p GETiRMişriu MUSTAFAAKBABA Ağustos 2008 tarihli Zaman Gazete, lerinde Rodos ve İstanköy Türkleriyle ilgili bir konu gündeme getirildi. Buyazözetle; Avrupa Konseyi Parlamen- Meclisi,hazirat aynda Gökçeada ve Bozcaada raporunu açklayarak Rum azn ğn meselelerini ma s aya yatrrm ay ahazrland ğndan bahs e diyor. Yine bu yazda; Türkiye ile Yunanistan'daki azn klarn durumunu belirleyen 923 tarih i Lozan Antlaşmas imzalandğnda İtalya'nn kontrolünde bulunan bu iki ada 1947 de yaplan Paris Antlaşmas ile Atina'ya devredilince, Lozan'n getirdiği'aznlk Haklar'nn ve sonraslnda iki ülke arasmda yaplan nüfus mübadelesinin dşnda kaldğn, dolays ile burada yaşayan Türklerin Bat Trakya Tiirklerinden daha farkh bir konumda olduklarnr, buna bağl olarak dabaz skntlar yaşadklann bilgi olarak aktanyor. Konu elbette önemli. Ve yine elbette devlet kademelerindeki yetkililerce bilinen mevzlar. Ancak, soydaşlarmzn derdiyle dertlenmek de biz erin insanlk görevi. Milli bir görev, dini bir görev. Bu şuurdan hareketle bendeniz bu konuyu 2000 ylnda dile getirmiştim. Nasl m? Izah edeyim efendim: Yiyecek lokmamrz, içecek su}umuz varmş ki 2000 ylnn mayls aynda yolumuz Rodos'a düştii. Rodos çarşsnda dolaşrken öğle namazl vakti yaklaşmşt. Çarşnn Türk esnaflarna nerede namaz klabileceğimi sordum, bana İbrahim Paşa Camii'nde klabileceğimi söylediler. Camiye gittiğimde yaşlar arasrnda olduğunu tahmin ettiğim bir beyin abdest a ma hazrlğ içerisinde olduğunu gördüm. Sel6mlaşmam zn ve tanşmamzn sonunda bu kimsenin Rodos Müfttisü İsmail Çakroğlu olduğunu öğrendim. İsmail Bey aslen Gümülcine'li imiş. Yirmi sene Bat Trakya'da öğetmenlik yapmş, on bir senedir de burada müftü olarak görevde bulunuyormuş (gazetedeki bilgiden halen bu görevde olduğunu öğreniyoruz). Cami önündeki tarihi şadrvann musluklar söktilmüş, suyu akmyordu. İsmail Bey'e nerede abdest alabileceğimizi sordum. Caminin yan tarafnda bulunan bir abdest alma yerinin olduğunu söyledi. Beraberce abdestlerimizi a p camiye girdik. Ezan vakti geldiği halde ikimizden başka cemaat yoktu. Müftii Bey, minareden ezan okutfurulmadğn söyleyip bir mücrim gibi alçak bir sesle cami içerisinde ezan okudu. İlk sünnetleri kldk, h6la ikimizden başka cemaat yoktu. Bana "miezzinlik yapar mrsrnrz?" dedi, başm sallayarak yapabileceğimi im0 ettim. Müftii Bey imam, miezzinb öylec e nam azmz e dd etiik. İsmail Bey'in üzüntiilü olduğu her halinden belliydi. "Görüyorsun \z, namaza gelen olmuyor" dedi. Ve yine üzüntülü bir sesle "Minareden ezan b en

6 ğ ç ü ü ü ü ğ ç ü ü ç ç ü ü ç İ ç ş ü ş İ ö ç ü ğ ş ğ ş ç ğ öğ İç Ş Ş Ü Ü ş ş ü ü ğ ç ş ö ü ü ü ü ğ ö ğ ğ ğ ş ü ü ü ğ ğ ğ ö ğ ş ü ç ş ğ ş ş ğ ö ü ö ü ş ç ğ ğ ü ü ö ü ö üşü ğ ç ö ğ ö ö ü İç ç ş ş ü ü ç ç ö ş ü ö ğ ş ş ö ğ ö ğ üşü ü ö ğ ş ğ ş ü ş ü ş ğ ü ö ü ü ş ç ğ ç ç ü üğü ş ö ğ ş ş ü ü ş ş ş ö ü ü Ç İş

7 YILBAŞI ALİ DEMİREL Yeni bir yln başlangc, ayn zamanda yaşanmş olan eski yln bitişi. Bu durum büttin insanlar için bir şeyler ifade etmekte hatta pek çok iş ve işlem bu yl ölçüttine göre ayarlanmakta. Her ne kadar dünyadaki büttin devletler ayn takvimi kullanmasa da yrl kavram çok önemli. Ayrca ay ve gün kavramlar da önemli; dahas, saat, dakika, saniye hatta saliseler bile önemli. Bütün bu ölçü birimleri zamanl ölçmek için kullanlmaktadr. zaman kavramr bilimce ne zaman ele alnd? Sanrm insanlk, üç boyutlu evrende yaşadğn sanrken yanldğn, aslnda pek çok boyufun söz konusu olduğunu anladğnda, zamafl boyutu bilimin içine yerleşti. Zamar kavramr eski çağlarda bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Masallar, destanlar, çok eskilerden beri söylenegelen özli deyişler bunu kantl yor. Arkeo loj ik kazlar da bulunan zamanla l gili bilgi ve belgeler hatta ki1 tablet ve papirüslerdeki bilgiler, insanlğn çok eskilerde bile zamann farknda olduklarn göstermekte dir. Zaman boyufunun çağmz bilimince benimsenip, matematik ve fizik gibi bilim dallarnda kullanlşnn son asrlarda oluşmas; çok çok eski çağlard a zamannbilinmediği anlamna gelmiyor. Zamann kavramrnrn, göreceli de olsa kullanlabilme si için ölçülebilmesi gerekir. Oy sa zaman soyut bir kavramdr. İşte bu yizden yl uygulamas yaptklarndan her yl 355 gün kadardr. Bir başka şeyi yapsak; dünyann güneş hesabna göre zaman:rn ölçülebilmesi için başkaca somut verilerden yararlanma yoluna gidilmeliydi. İnsanlar da tam olarak bunu yapmşlar ve yapmaktalar. Şöyle ki: Devinim halinde olan bir nesnenin, bir başka nesney göre devir veya ritim says zamanölçüsü olarak kullanla gelmiştir. En çok kullanlanlar şöyle sralanabilir: Dünyann kendi etrafinda bir kere dönmesi bir zaman dilimi olarak ele alnmş ve buna bir gün denmiş. Günün başlangç ve bitişi, güneşin doğuşundan soffa batp tekrar doğmas aralğ olduğu için ölçümü kolay olmuştur. Bir başka zaman ölçümü ise; Ay'n dünya çevresinde bir kere dönmesi esasrna göre zaman dilimleri ölçümüdür ki buna da 'ay' denmiş. Yine bir başka zaman ölçümü olarak; diinyann güneş etrafindaki bir fur dönüşü esas alnmrştr ki buna da'yl'denilmiş... Zamann mutlak birim olarak bir ölçüsü henüz bilinmemektedir. Bundan ötiirü; bir yl tam olarak oniki ay değildir. Bu yüzden takvimlerdeki oniki &y, ayn dünya çevresindeki dönüşüne tam olarakuymaz. Bunun tersini yapp oniki ayn toplamna bir yl denilse, bu kez dünyann güneş çevresindeki turu tamamlanmş olmaz. Arap ar ay çevresindeki bir turunu giin dilimlerine bölsek! Bu da olmuyor çünkü bu kez yl 365 gün 6 saat ve dahas... Anlaşlacağ gibi zaman ölçmek ama evrence bir değerle ölçmek için insanlk yeterli bilgiye henüz sahip değil... Baz ar şöyle diyebilir: Saatin akrep ve yelkovan belirli devinimle zamarfl ölçüyor ya! Ayrca elektronik saatler var ya, Hatta atom saatleri de var... Büti,in bunlar yine de soyut bir kavramn devinen nesnelere göre ölçülmesidir. Yer çekiminden çkldğnda yani uzayda ayn standart devinimler olacak m? Ya çok daha büyük bir gezegenin üzerindeki çekim gücünde o devinim sabit mi kalacak? Her şey bir teorisine göre, yol ve hz etkenlerinde zaman genleşmektedir yani \zay p ksalabilmektedir. Buyurun şimdi zamafll nasl ölçecekseniz ölçün!.. Anlaşlacağ gibi insanlğn bu tarafa Aynştalm'n görecelik konuda bilmesi gereken çok şey var. Zaman konusunda yolun henüz başnda saylrz... Gelecekte bilim bu konuda neler yapacak bunu şimdilik bilmiyoruz. Biz şimdi biraz da geçmişte neler yaplmş onlara bir gö z atalm,. Dünyamzrn ve de insanlğm çok uzak geçmişinde takvim ilk defa ne zaman ve kimler tarafindan kullanld bilinmiyor. Zaman kavramrnrn nasl alglandğ ve bu konuda neler yapldğ da tam olarak bilinmiyor. Ama bilinen o ki, zamanmzdabaz sözde bilim adamlarnrn dediği gibi insanlk tarihi; üç bin yl önce yaz bulundu, yok taş devri vardr sonra taşlar cilaladlar. Daha sonra da maden devri başlad! Bunlar ne zamafl olmuş! Verilen tarihler sürekli değişmiştir. Krk yl önceki ilkokul snflarndaki bu çağiara ait çizim er ve tarihleri o günlerde yaşamlş olanlar bilir... İnsanlğn geçmişi hiç de öyle bize anlatldğ gibi değil. Pekiyi nasl? Henüz bilim ve gerçek bilim adamlar bu konuda çok yol kat etmiş saylmazlar. Bu anlattğm durumu kesinlikle kantlayan pek çok, özellikle arkeolojik kanrt mevcut. İşte bu kantlardan birisi de bu takvim meselesi. Geçmişte pek çok uygarhk zarnan ile ilgili çalşmalar yapmştr. Takvim ile ilgili elde ettikleri değerlere birbakalm: 1) MAYATAKVİMİ: Mayalardiğer yaz/larnda olduğu gibi takvimlerini de taşa oymuşla1 ayrca tapnaklarnn merdivenlerine işlemişler. Bu ikisi halen insanlğn elinde. Ama altn varak ara yazdklar takvimler ve zaman7le ilgili nice gizemli bilgiler, barbar Avrupallarca yok edilmişlerdir. Nas1 m? Tapnaklardaki rahipler öldürülmüş, yazl altn varaklar da eritilerek kiilçe halinde Ar.npa'daki kral ve

8 kraliçelerine sunulmak üzere gemilerle taşnmrştr... O günlerden ka an baz yaz tab etlerden de yaygln olarak kullanlmaktadr. Miladi takvimin yani rürygn takviminin yerine tanzim edilmiştir. Papa XIII. yararlanlarak elde edilen sonuçlar şöyle: -Maya takvimi, dünyann güneş çevresinde dönüş süresini esas almştr. Dünyann kendi çewesinde GREGORY'nin önayak olmas ile hazrland. Ve 1582 ylndan itibaren kullanlmaya başland. Bilimce ekinox y gündiir. Gregoryen takviminde ise bir yl dönüşü de hesaba katlmştr. -Maya takviminde bir yl: ü6 gnn olarak gösterilmektedir. Zamanmzda, teknik ölçümlerle yaplan hesaplamada ise bir yl gün. Bu kadar doğruya yakn bir hesaplamay nasrl yaptlar dersiniz? Yoksa o takvim çok çok daha eski çağ arda, belki de başka bir medeniyet tarafindan m kullanlyordu? O çağda diinyanrn, güneş yörüngesinde ve kendi çevresinde dönüşü o hesaplandğ gibi miydi? Sakn ha bunlar benim iddia ettiğimi sanmayn. Jeolog- arkeolog James CHURCHWARD ve Dr. William NİVEN, Meksika'da ortaya çkardklar tabletler ve diğer araştrmalar sonucu: Mayalarn, tarihlenen ilk MU medeniyeti kolonisi olduğunu göstermişlerdir. Ayrca, Yukatan'da bulunan UXMAL tapnağndaki yaztlarr yaklaşk yllk oluşu da ayr bir sorun olarak karşmrza çrkmaktadr. -Maya takviminin özellikleri bu kadarla bitmiyor. Maya'lar Venüs gezegeninin takvimini de yapmşlar. (eğer onlar yaptysa!) Mayalarn Venüs yl 584 gün. Günümüzde (uzay çağnda) yaplan hesaplamalara göre ise birvenüs yl: gur!... -Maya takvimi ile ilgili son bir şey: Maya takvimi 21 Aralk 2012 y nda son bulmaktadr. Bu durum bazllarnn yine uçuk iddialar ortaya atmasna sebep olmuştur. O tarihte kyametin kopacağr, dünyann yörüngesinin değişeceği, dünyann kozmik bir felaketle karşlaşacağ gibi... 2) MISIR rarvimi: Bir yl 365 gün olarak hesaplanmş. Yl, herbiri 30 gün çeken 12 ayabölünmüş ve 5 tamamlayc gün hesaba katlmştr. Her yl 0,25 gün eksik oldugu için aksamalar hep olmuştur. Ayrca yl, her biri 4 aylk 3 mevsime alrlmş a) Akhet, taşkn mevsimi-nil'in taşmas. b) Peret, sularn çekilmesi-kş gündür. Arada çok ki.içük bir fark vardr. Bu takvimin yaplşnda elbette bilimden yararlanlmştr amabence yeterince değil. O, aradaki farkbirtarafa, yln ilk aynn ocak ay kabul edilmesinin ve de yl başnn da ocak aynrn birinci gününe giriş olarak alrnmasnn hiçbir bilimce özelliği yok. Mantkl da değil. AlT ca insanhk ki,ilttirü ile de ilgili değil. Söz konusu takvimin başlangç ylnrn seçiminde İsa Peygamberin (sözde) doğduğu yl olarak alnmas da doğru değil. Varsayalm ki İsa Peygamber o yil doğdu. Yer yüzünde İsa Peygamber'den önce de peygamberler ve dinler olmuştur; sonra da peygamber gelmiş ve yeni bir din gelmiştir. Bu konuda da bu takvim, bütiin insanlğn ortak takvimi olma özelliği taşmamaktadr. 5- TÜRK TAKVİMİ: Türklerin ezelden beri kullandklar takvimlerinin ilk Le zaman kullanlmaya başlandğ bilinmemektedir. Göktiirk İmparatorluğu zamanda kullanlmakta idi. Bir zaman ar büttin Türk o takvimi kullanmşlardr. Çin Seddi'nden Tuna Nehri'ne kadar büün kavimlerce kullanldğ bilinmektedir. Yakn zamana kadar baz dünyas sadece çevrelerde bu Türk Takvimi'nin aslnda Çinlilerin icad olduğu, Türklerin de bu kiiltiirü Çinlilerden aldğ sanrlmrşt. Oysa bunun böyle olmadğ, tam aksine, bu takvimin bilinmeyen bir tarihten beri Türkler tarafindan kullanldğ, Çinlilerin ise bu külti,irü Türklerden aldklar anlaşlmştr. Bu durum; iinlü araştrrmac Edeuard CHAVANNES tarafindan açkça ortaya c) Şemu,kurak k-yaz. konulmuştur. (Le cycle Turk Des Douze Animaux) kesin ne zaman düzenlendiği bilinmiyor. Msrh bilge rahiplerce mi tasarlanp tanzim edildi yoksa (yine baz iddialara göre) Msr medeniyeti de bir başka büyük medeniyetin uzantrsr ve de kalnts m?.. eski oluşu da dikkate alnarak çok değerli bulunmuştur. Msr takvimi, Msrr medeniyeti kadar eski ama. 3) ARAPVE İSRAİLTAKVİr,{LBRİ: Her ikisi de Ayn diinya çevresinde dönüş süresi esas alnarak yaplmş takvimler olduğundan her yl yaklaşk 10 gün kadar ksa olmaktadr. Bu durum halen devam etmekte... 4\ GREGORYENTAKVİMİ: Günümüzde İslam bilim adamlarr da Türk Takvimi'ni incelemişlerdir. Takvimin bilimce doğruluğu ve çok Ve bu çok değerli, bilgi ve kültür öğesine, İslam bilim adamlarrnca şu adlar verilmiştir: "Tarih-i Türki", "Tarih-i Türkistan", "Tarih-i Khta" ve "Sal-i TürkAn" Türk Takvimi de dünyann güneş çevresindeki dönüş süresini yll ölçüsü olarak almştr. Türk Takvimi'ne göre dünyanm veya insan neslinin yaş yldr. Bu zamandilimi 360 Ven'dir. BirVen;

9 yll. 12 yl: Bir devir. Bir yl 12 ay, Bir ay: 4 hafta ve 30 gündür. (Araştrmac: Muharrem KILIÇ) Türk takviminde ylbaş, mart aynn dir. Bu durum bilimce çok uygundur ve mantkldr. Bilindiği gibi o gün dönence günüdür (ekinox) Gece ile gündüzün eşit olduğu gündiir. Alrca ilk baharn ve de tabiatn canlanmaya başladğ, ata armzn dediği gibi "erkenen kün" dür. Dünyann güneş çevresinde dönüşünü esas alan bir takvimde mart ayrnn birinci ay ve mart aymm 2I ni 22 sine bağlayan gecenin de ylbaş olmas kadar mantkl bir şey olamaz, Böyle bir takvimin büti,in insanlarca ortak kullanlmas çok çok uygundur. Ata armz, 2 yllk yani bir düzine yl bir devir olarak zaman ölçümünde kullanmşlardr. Bir devir içindeki 12 yln her birine bir hayvann ad verilerek adeta takvim doğa ile bütiinleştirilmiştir. Türk takviminden bir zamankesiti ve o yillarn şimdi kullandğmz Gregoryen takviminde hangi yla tekabül ettiği ile ilgili bir liste aşağya çkarlmştr. Sevgili Nevzuhur okuyucular, yeni y/lnz kutlu olsun. Ama ben şahsen, ylbaşn mart aynn21. gecesi kutlamak isterim... YALINYALNIZLIKLAR YASiNKAYA Ya nz kalmaktan daha ürkünç bir şey varsa, o da yaln kalmaktr. Üzerine hiçbir ek alamamak. Sabahlar uykulu gözlerle almann karşsna geçtiğinde, kimliğinin üzerinde kendi çplak benliğinden başka bir şey taşmamaktr. O denli çplaksndr ki, üşüyen sen değil, adetaruhundur. Hayata dair büttin duymsamalarrn, tecrit altna alnmrştr. Kendini üzerine ruh giydirilmiş korkuluk gibi hissetmen de işte bundandr. Zira korkuluklarn hisleri yoktur. Ruh eğer hislerle donatrlrsa bir anlam taşr. Hislerden soyutlanmş bir ruh, sonsuz evrende başboş dolaşan sahipsiz yitik bir çğlktan başka bir şey değildir. Yaşamdaki bütün sorgulamalardan, yarg amalardan muaf futulursun. Ama bu senin için bir ayrcalk olmaktan ziyade, bir silinmişlik ve Hepinize sağlkve mutluluk dileklerimle HAYVANLI TÜRK TAKViMiNiN GREGORYEN TAKVİMiNE GÖRE B AZI YILLARIN KARŞILIĞI 12 SIÇANYILI UD/SIĞIRYILI , PARSYILI sradanlktr. Farknda olmadan sen hayatta önemsiz bir detay olmuşsundur. Detaylar hayatn işleyen koreografisinde değersizdir. Çok seslilikte geçen senfoninin en önemsiz notasdr, tek vuruşluk. Ömrünü tek vuruşluk bir nota değerine TAVŞANYILI indirdiğinde, artrk bedenin ve ruhun sana ağr gelmeye, başka beden ve ruhlar için sadece yolgeçen hanr olmaya 2012 başlar. BALIKYILI & \,]LANYILI KO\.UN\aILI , MAYMLIN M TA\UKYILI 95, ITY]LT DOMUZ\.LI \.L]NT/ATYILI Not: Beşinci yl olan balk yl; Türk takvimini kullanmaya başlayan Çinliler tarafindan "Ejderha- lutimsahyl" ad verilmiş ise de aslr "balk-senekyrlr" drr. Krşk ruhunda konaklayan her olgu, senden bir şeyler göttirüyor demektir. Hiç birisi senden aldklarn yerinekoymaz. sonunda ise, sen, kronik bir benliksizlikte debelenmek zorunda kalrrsn. Doldurduğun her boşluk, sana daha yoğun birhiçlikle misilleme yapacaktr. Ruhuna yaplmş olan bu misillemeler, seni biraz daha benliğinin kovuğuna sokacak, silinmekten ypranmlş beyaz kağtlar gibi örselenmeye başlayacaksn. Artk saydamlğn yitireceksin. Pütiirleşmiş ruhuna, özümseyemeyeceğin gerçekler taklmaya başlayacak. Sonunda da ruhunun bütiin akşkan dehlizleri tkanacak. Evrende yaradlşndan sana verilen iç enerjini bundan böyle yanstamayacaksn. Çünkü şk, karanlk varsa bir anlam taşr. Hiçlik ruhunu sardkça, karanlk da yok olur, şrk da. Bunu bilmelisin. Hiçlik, karşrsna hiçbir şey koyamayacağn bir anlama biçimidir. Onun karşsna dikeceğin her şey, -bu şk bile olsasonsuzluğun bilinmez katili kara delikler misali onun içinde yok o1maya mecburdur. Yani, yaln hale gelmiş krşk ruhun, otasrn kaybeden gemicesine boşluğun okyanusunda dolaşmaya başlarsa, hiçlik, ruhunu daima kendi rotasna doğru çevirecektir.

10 IsLAK SrsliyAĞwun yesln KAyA uyank uyur gezerl ikte geçen gecenin. diş geçirmez uykulu sabahndaym. penceresiz duvara, perde üsttine perde çekmekmiş yalnzhk. daha gidişinin eyiemi bitmeden. yürürlüğe girdi b oğucu hasret. anszn kap lar çarp d. kainat kaidelerinden sarsld. gözlerinde il iştiğim manzaradan düştüm. İen bilmediğin hayatlar yorumlamaya elttin. atk paylaşl dkça azalacak yokluk değildi bu. ardndan kurduğum, "gitme sen o rraz m? " yar yoldan derin sularla geldi. dşarda szlayan ince belli yağmur, düştiiğü cümleme, slak gülüş sesi verdi. önrcvinnğir»i ANDAÇ Halbuki, korkulacak hiçbir şey yoktu ortalkta Dar sokaklarda kaybolduk, o kadar. süvni MEHMET KARANFILDAGI Ayağnda çizme elinde krbaç Srt yar açk kan yar aç Bir dilim ekmeğe olsa da muhtaç yemez de atrna verir süvari Dizginden çekince binek taşna Basar üzengiye eyer kaşna Vurur krrbacrn atn döşüne Mahmuzla koltuğu yoklar süvari Gerilir bacaklar incelir beli yolda toz brakmaz kaldrr nal Rüzgara savrulur yelenin kd Atyla birlikte uçar süvari Akşam olur mola verir bir handa Krat bir köşede kendi bir yanda sabah seher vakti karda dumanda Nice karl dağlar aşar süvari Gün gelir srtnda durmaz eyeri Attğ admlar gitmez ileri Dalpta maziye baknca geri Gözleri yaş ile dolar süvari. Yalnzlk önemli değildi yoksa. Evet, kimsesizdik Ama. umudumuzvard. "Hiçbir şey umurumda değil" diyordun "Aşktan ve umuttan başka" Karanlkmş gecesi, karanlk sokaklarn Işksz yol alnmş, y alnzkal nnca Halbuki, korkulacak hiçbir şey yoktu ortalkta İnsan denizinde kaybolurduk, o kadar Yalnzlk önemli değildi yoksa. Bir bakyorduk, sabah oluyordu Çekip gidiyorduk, bir tarafa Yüzümüzde olsa da, geceden kalan alaca İçimizi ykyorduk, şkta Ve o şkta kayboluyorduk, o kadar YARIMYAMALAK AŞrK KAZANOĞLU Ne zr cahil kaldk, ne de okuduk Her şeyimiz kald yarm yamalak Hayöl tezgahnda kumaş dokuduk Diktiğimiz oldu, yanm yamalak Bu gidişat nere varacak, sence? BunIar seyretmek" büyuk işkence Mozal' öğrettik, yetişen gence Sazlarmz çald, yarm yamalak. Yalnzlk önemli değildi yoksa. Köşe taş saylnca çakliar Birazayazvarmş Gerçekleri öğretmiyor okullar Tüm beyinler doldu, yarm yamalak. Birazüşüyoffnuşl}z Sabah, geç gelirmiş, beklentilerin Onun için karşmakta akllar kysna Olsun, ellerim vard ya. ellerini tutacak. Şimdi boşluğu yakalar, sana uzanüğnda Sensizliktir salladğm, kollar mda Halbuki, korkulacak hiç bir şey yoktu, ortalkta Sensizlikte kaybolurduk, o kadar Yalnzhk önemli değildi yoksa. Kazano ğ u, bunu kimler öğüde? Ana lazm yurda, evlat büyüte Nasihat eyledik, kuru söğüte Herkes hisse ald, yarm yamalak.

11 AcuN ZAMAN N KAÇAK YOLCULAR YADA - 2 AİiDEM REL Roman ( Bilim kurgu ) Kültür Bakanlğ Yaynlar Roman ( Bilim kurgu ) Kültür Bakanlğ Yaynlar AlİDEMiREL Roman ( Bilim kurgu ) Kültür Bakanlğ Yaynlar ikidamlayaş BlRAZ TEBESSUM GÜL FANTEzisi ANDAç giii fa*tezlsi şil5lğ, iitğiafe "6,kbEb* Mutafa AKBABA Şiir Anasam Yaynlar ANDAç,lN şiirleri ANDAÇ ( Bekir KARA) Şiir Kendi Yayn Mutafa AKBABA Deneme Kendi Yayn ANDAÇ ( Bekir KARA Hiç BiLMEYEcEKsiN ANDAÇ,lN ŞiiRLERi ANDAÇ ( Bekir KARA Şiir Kendi Yayn ) Şiir Kendi Yayn ) ANDAÇ ( Bekir KARA Şiir Kendi Yayn )

12 ğ Ğ ş Ö Ü Ü Ü

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN Bodrum un beyaz perdedeki gülen yüzü İdil Dizdar, fotoğrafçılık ve oyunculuk kariyerine bir de yönetmenlik ekledi. Bodrum un yakından tanıdığı oyuncu, yönetmen ve fotoğraf

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

Gökyüzüne Çekilen Set

Gökyüzüne Çekilen Set Gökyüzüne Çekilen Set Gökyüzü İnsanlık için bilinmezliklerin ve insanoğlunun varoluşuna dair yüzyıllardan beri cevapların arandığı geniş bir arşiv. Gökyüzünün ötesindeki gezegenler, yıldızlar, galaksiler

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Çakır Efe 2. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Çakır Efe 2. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.05.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? AMAÇ Amacımız dört temel dil becerisinin bir ayağını oluşturan yazma becerisine farklı bir bakış açısı kazandırmak; duyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan insanlar yetiştirme

Detaylı

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki ÄEKİM EKLERİ Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki Kardeşimden kitapların

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιουνίου 2013 ΩΡΑ: 11.00 14.15 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Monet, 1873 Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Zaman, çiçeği burnunda bir öğle vakti. Saçaklı bir güneş, taç yaprak beyazı bulutların arasından geçip cömertçe merhametini sunuyor bizlere. Çiçekli bir

Detaylı

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre Hayatta, insanlar üzerinde en çok etkili olan şeyi arayan bir kız, bu sorusunu karşılaştığı herkese sorar. Çeşitli cevaplar alır ama bir türlü ikna olamaz. En sonunda şehrin bilgesi bir nineye gönderilir.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır 1. Bölüm Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır Savaşı nın hikâyesidir. Diğer adıyla ona Akşam Yemeği Savaşları da diyebiliriz. Aslında Hayalet Avcıları III de diyebiliriz, ama açıkçası

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

istiklâl Aylık siyaset, ekonomi, toplum dergisi BİR GARİP HAL! Ithal Fikirlerle Milli Menfaatler Korunamaz...

istiklâl Aylık siyaset, ekonomi, toplum dergisi BİR GARİP HAL! Ithal Fikirlerle Milli Menfaatler Korunamaz... istiklâl Aylık siyaset, ekonomi, toplum dergisi Agustos ~ 2011, Sayı: 23 www.istiklaldergisi.com BİR GARİP HAL!. Ithal Fikirlerle Milli Menfaatler Korunamaz... İstiklal Dergisi ne ücretisiz abone olun,

Detaylı

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI YECDER KiTAPLARI ı YECDER l.ulusal DIN GüREVLILERI \J SEMPOZYUMU TEBLIGLERI (22 Mayıs 2010) V. BÖLÜM 1- YAYGIN VE ÖRGÜN DİN EGİTİMİNDE CAMi MODELİ Kurban EREZ- İmam Hatip 1 İstanbul Giriş İslam, İnsanlığın

Detaylı

Sevgili Kültür ve Sanat Dostları,

Sevgili Kültür ve Sanat Dostları, Sevgili Kültür ve Sanat Dostları, İlim, kültür ve sanat eserleri bir medeniyetin ulaştığı seviyeyi gösterir. Şehrimiz tarih boyunca, ticaretin olduğu kadar ilmin, kültür ve sanatın da önemli merkezlerinden

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :(

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( 56\'ya Lazým Parçalar Gönderen : classic61-17/07/2012 12:15 Sedat abi ve sevgili klasik severler; Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( *

Detaylı

"Beyoğlu Müzesi" İçin Öneriler

Beyoğlu Müzesi İçin Öneriler Beyoğlu iki ayrı noktadan, tende iki yarık, iki hançer "Beyoğlu Müzesi" İçin Öneriler yarası nasıl açılır ve içine geçesiye yürürse, öyle hareket eder; Galatasaray'da kavuşur bu iki çizgi, bir anlamda

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

ilk yar'larımızın sevgili dostları

ilk yar'larımızın sevgili dostları ilk yar'larımızın sevgili dostları Bu akşam da Mersin üniversitesinden sevgili İbrahim'in izlenimini paylaşıyoruz... Daha önce Mersin ekibinin her projemize gelişi ile verdiği eşsiz katkıya değinmiştik...

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Sevda Altunsoy. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Sevda Altunsoy. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 23.12.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0 SAKA (SAtır KApama) Kişi Sayısı: Yaş grubu: Oyun Türü: 2 (ve üstü) 8 yaş ve üstü Kelime şifreleme SAKA oyunundaki her bir oyuncu (bu açıklamada 2 adet oyuncu olduğu varsayılacaktır), Kayıp Hattat 1 12

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin!

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Böyle buyurdu ekonomi, iş adamına. Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Çok kazanacak, çok büyüyeceksin. Başkalarından geri kalmayacaksın. Bir eksiğin olmayacak.

Detaylı

RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. AŞAĞIDAKİ SATIRLARI 10'AR DEFA YAZALIM.

RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. AŞAĞIDAKİ SATIRLARI 10'AR DEFA YAZALIM. RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. 1 u1u u1u 111 1u1 111 uyu uyu 111 ulu cami 1111 2 1u1 1u1 saat 11'de 11.nci günde 1111 uyku saati 11 3 11 de 11.nci ders saat 11'de başlayacak.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Cihan Demirci. Şiir ŞİİR KÜÇÜĞÜN. 2. basım. Resimleyen: Cihan Demirci

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Cihan Demirci. Şiir ŞİİR KÜÇÜĞÜN. 2. basım. Resimleyen: Cihan Demirci Cihan Demirci ŞİİR KÜÇÜĞÜN ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Cihan Demirci 2. basım Cihan Demirci ŞİİR KÜÇÜĞÜN Resimleyen: Cihan Demirci Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret ve Sanayi Ltd.

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ Bodrum Çarşı Esnaf temsilcileri, turizmine katkıları nedeniyle Global Port Bodrum yetkililerini ziyaret ederek teşekkür ettiler. Esnaf temsilcileri,

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava SUNUM İÇERİĞİ Bağımlılık Nedir? Tütün Ürünleri Nelerdir? Sigaranın Arttırdığı Riskler Kendimi Nasıl Korurum? Sigara İçmemenin Faydaları 2 3 4 5 Bağımlılık Nedir? Bağımlılık

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

Hayata dair küçük notlar

Hayata dair küçük notlar Hayata dair küçük notlar İlk önce sen merhaba- de. Olanaklarının altında yaşa. Sık sık -teşekkür ederim- de. Bir müzik aleti çalmayı öğren. Herhangi bir konuda öğretmenlik yap, herhangi bir konuda öğrenci

Detaylı

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 Cumhuriyet Bayram1n1n co_kusunu farkl1 bir yerde Mudurnu halk1 ile kutlad1k;y1llard1r tan1d11m

Detaylı

Öğretmen: Başak Berna CORDAN. Duvarlar Konuşuyor, Pera nın Ziyaretçileri Dinliyor

Öğretmen: Başak Berna CORDAN. Duvarlar Konuşuyor, Pera nın Ziyaretçileri Dinliyor Doğan,1 Adı: Tuğçe Soyadı: DOĞAN ID: 21302262 Section: 18 Öğretmen: Başak Berna CORDAN 09.12.2014 Duvarlar Konuşuyor, Pera nın Ziyaretçileri Dinliyor Bugün 24 Ağustos 2014. Yaz tatilinin büyük bir kısmını

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 0lk görülüp al1nd11 bu resimlerine bak1ld11nda 1967 Mustang asl1nda fena deildi; ancak olabildiince sadelik ve titizlik hastas1

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

EZBERLEMİYORUZ, ÖĞRENİYORUZ. Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ

EZBERLEMİYORUZ, ÖĞRENİYORUZ. Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ Zamanın birinde bir bahçe varmış. Bahçede bir bezelye varmış. Bezelye bahçede büyümüş. Tohum vermeye başlamış. Bir bezelye tanesi kabuğundan ayıklanmış. Evin çocuğu

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

OHIO DOĞAÇLAMASI (OHIO IMPROMPTU)

OHIO DOĞAÇLAMASI (OHIO IMPROMPTU) OHIO DOĞAÇLAMASI (OHIO IMPROMPTU) Samuel Beckett (1981) Türkçesi: Semih Fırıncıoğlu Ohio Doğaçlaması (Ohio Impromptu) ilk kez 9 Mart 1981 de, Ohio State Üniversitesi nin işbirliğiyle, Drake Union, Stadium

Detaylı

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan 1. Sahne (Koruluk. Uzaktan kuş cıvıltıları duyulmaktadır. Sahnenin solunda birbirine yakın iki ağaç. Ortadaki ağacın hemen yanında, önü sahneye dönük, uzun ayaklık üzerinde bir dürbün. Dürbünün arkasında

Detaylı