Bakan Sunuşu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakan Sunuşu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı"

Transkript

1

2 2 İLETİŞİM BİLGİLERİ Kemankeş C. Kara Mustafa Paşa Sk. No : Karaköy/İSTANBUL Tel : ( 8 Hat) Faks : (222)

3 Bakan Sunuşu 2004 ve 2005 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararları nda yedi kurumla birlikte pilot olarak belirlenmiş olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 2005 Mali Yılı Performans Programından sonra, 2006 Mali Yılı Performans Programı nı da tamamlanmış bulunmaktadır Mali Yılı Performans Programı nın 2005 yılında elde ettiği deneyimlerle Genel Müdürlük faaliyetlerinde kullanılır bir belge halini alacağı ve geleceğe ışık tutacağı düşüncesindeyim. Bu Performans Programı nın hazırlanmasında emeği geçen tüm Genel Müdürlük çalışma arkadaşlarım ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü uzmanlarına teşekkür ederim. Mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırlanan bu programın hem Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ne hem de Türk Kamu Yönetimi ne hayırlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 3

4 Üst Yönetici Sunuşu Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanabilmesini sağlamaya yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin esaslar düzenlenmiş ve 2004 ve 2005 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı nda aralarında Genel Müdürlüğümüzün de bulunduğu sekiz kurum pilot olarak belirlenmiştir. 4 Bu çerçevede 2004 yılında 2005 yılı bütçesinde esas olmak üzere eski Genel Müdürümüz Uzm. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU nun destekleri ve Genel Müdürlük ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının katkıları ile 2005 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmış ve 2005 yılında Genel Müdürlük uygulamalarında kullanılmaya çalışılmıştır yılında ise 2006 yılı bütçesine esas olmak üzere 2006 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu programın 2006 yılı çalışmalarında Genel Müdürlük çalışmalarında yardımcı olmasını, diğer yandan da Türk Kamu Yönetimi nin yeniden yapılandırması çalışmalarında bilgi birikiminin sağlanması ve deneyimlerin elde edilmesine katkı sağlamasını dilerim. Dr. Gürbüz AYAS Genel Müdür V. 4

5 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 6 I- GENEL BİLGİLER... 7 A- Misyon ve Vizyon...9 B-İdari Bilgiler ) Teşkilat Yapısı ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...12 a) Yönetim Sistemi...12 b) İç Kontrol Sistemi ) Bilişim Sistemi ) Mevzuat...13 C-Temel Politikalar ve Öncelikler...13 D- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler...13 Serbest pratika faaliyeti...13 Transit pratika faaliyeti...14 Otomasyon projesi...15 Hava sağlık, kara sağlık ve poliklinik hizmetleri...15 Seyahat sağlığı hizmetleri...16 Belgelendirme işlemleri...16 Tahsilat işlemleri...17 Gelir kontrol işlemleri...18 Toplam kalite yönetimi projesi...18 Genel yönetim hizmetleri...18 Sivil savunma hizmetleri...18 İdari ve mali hizmetler...19 Personel ve eğitim hizmetleri...19 Takibat ve hukuk işleri...19 Karantina yönetim hizmetleri...19 Denetleme motorbotu, deniz acil yardım botu ve deniz ambulansı alım projesi...20 Telesağlık projesi...20 Büyük onarım projesi...20 Çeşme Sağlık Denetleme Merkezi binası inşaatı projesi...20 Bandırma Sağlık Denetleme Merkezi binası inşaatı projesi...21 Sağlık pratikası ve deniz ambulansı hizmet satın alması projesi...21 Mobilize sağlık denetleme merkezleri projesi...21 E- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar ) İnsan Kaynakları ) Fiziki Kaynaklar

6 II- PERFORMANS BİLGİLERİ...34 A) Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler ) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler ) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar...43 B- Performans Tablosu...52 C- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar...62 D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği...64 III- BÜTÇE BİLGİLERİ...66 EKLER

7 I-Genel Bilgiler Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek temeline dayanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1924 yılında bu adı almasına ve faaliyetlerini bu ad altında sürdürmesine rağmen tarihçesi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusunda ülkemizde yapılan mücadele ile yaşıttır. Bu mücadele 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. 7 II. Mahmut'un emriyle karantina için ilk defa bir meclis (Meclis-i Tahaffuz) toplanarak 1838 yılında göreve başlamıştır. Bu mecliste Meclis-i Tahaffuz-ı Ula (Yüksek Karantina Meclisi) ve Meclis-i Tahaffuz-ı Sanı (Yüksek Karantina Bürosu) olmak üzere iki meclis görev yapmaktaydı. Meclis, Sağlık Resmi Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya Boğazlardan transit geçen gemilerden her net tonu üzerinden alınan bedeldir. Çanakkale'de Akdeniz yolcularının İstanbul'a gelmeden evvel sağlık kontrolünden geçirildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bir merkez kurdurmuştur. Merkez yetkililerine Akdeniz tarafından gelecek imtiyazlı veya imtiyazsız her gemiye karantina konulması, bu gemilerde bulunan istisnasız herkesin aynı kayda tabi tutulması, karantina sonunda da kendilerine bir vesika verildikten sonra İstanbul'a gitmelerinde bir sakınca bulunmadığının bildirilmesi, hatta emri dinlemeyenlere zor kullanılması ve karantinadan kaçarak İstanbul'a gelecek gemilerin tekrar boğaza iade edilmesi talimatını vermiştir. Ülkenin her tarafı için bir Karantina Talimatnamesi düzenlenerek dağıtımı yapılmıştır yılında Meclis-i Tahaffuz-ı Ula, Meclis-i Umuru Sıhhiye adını almış, meclisin ilk işi Türkiye ve İstanbul Limanı hakkında bir tüzük düzenlemek olmuş, 26 maddeden ibaret olan bu tüzükte patentalar, gemilerin zorunlulukları, şüpheli veya bulaşık gemiler ve karantina sırasında uyulacak kurallar açıklanmış, 8 Nisan 1840'da da karadan gelecek olanlar için ayrı bir tüzük çıkarılmıştır. Kurulduğu günden beri hizmetlerini Kuleli Askeri Kışlasında sürdüren Sıhhiye İdaresi 1842 yılında ordunun ihtiyacı nedeniyle kışlayı boşaltmış, idare merkezini halen aynı amaçla kullanılan Galata'da Kurşunlu Mahzen civarında Yeraltı Camii nin üstünde bulunan bugünkü yerine taşımıştır. Ülkeler genel sağlık için gerek görülen bazı karantina tedbirlerinin düzenlenmesi için 1851 yılında Paris te toplanmıştır. Karantina hastalıkları veba, kolera ve sarıhumma ile sınırlandırılmıştır. Aynı toplantıda karantina süresi tüm ülkeler için 15 gün olarak belirlenmiştir. Meclis-i Umuru Sıhhiye 1914 yılında 7

8 kapitülasyonlarla beraber kaldırılmış yerine bağımsız Türk doktor ve bilim adamlarının yönetiminde Hudut Sıhhiye Müdüriyeti kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı yenilgimizle sona erip İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilince 1918 yılında bu kez çoğunluğu yabancılardan oluşan Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol İdaresi kurulmuştur. Bu gelişmeler ışığında ülkemiz Lozan'da bu kapitülasyonu kaldırmak kararlılığındaydı. Türkiye İdaresi tarafından bağışlanan rüsumu sıhhiye geliri bağımsız Türkiye nin Umuru Sıhhiyesi ne tahsis edilecek ve Sıhhiye Vekâletince bu husus için tanzim edilecek bir katma bütçede yer alacaktır. Lozan 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. Buna göre Türkiye 5 sene süreyle danışman unvanı ve Türk memuru olarak 3 Avrupalı doktorun karantina işlemlerinde çalışmasına izin verecektir yılında İstanbul geri alındıktan sonra Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol İdaresi dağıtılmış ve Lozan anlaşmasından sonra yerine "İstanbul Limanı ve Boğazları Sıhhiye Müdüriyeti" kurulmuştur yılında bu Müdüriyetin adı "Hudut ve Sevahil Sıhhiyesi Müdüriyeti Umumiyesi" (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) olarak değiştirilmiştir Temmuz 1936 tarihinde Montreux'de imza edilen Boğazlar Rejimi Hakkındaki Mukavelename ile Genel Müdürlüğün görevlerinden olan boğazlardan geçecek gemilerin tabi olacakları koşullar aydınlığa kavuşturulmuştur. Bu konuda en önemli maddeleri oluşturan 2 ve 3 üncü maddelerin metni aşağıya çıkarılmıştır. Madde 2- Barış zamanında ticaret gemileri gündüz ve gece bayrak ve yük ne olursa olsun aşağıdaki 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere hiçbir işlem olmaksızın boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) tam özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bu gemiler boğazların bir limana uğramaksızın transit geçerlerken Türk makamlarınca alınması iş bu sözleşmenin 1 sayılı ekinde öngörülen vergilerden ve harçlardan başka bu gemilerden hiç bir vergi ya da harç alınmayacaktır. Bu vergilerin ya da harçların alınmasını kolaylaştırmak üzere boğazlardan geçecek ticaret gemileri 3 üncü maddede belirtilen istasyonun görevlilerine adlarını, uyruklarını, tonajlarını, gidecekleri yeri ve nereden geldiklerini bildireceklerdir. Madde 3- Ege Denizinden ya da Karadeniz inden boğazlara giren her gemi Uluslararası Sağlık Kurulları çerçevesinde Türk yasalarıyla konulmuş olan sağlık denetimi için boğazların girişine yakın bir sağlık istasyonunda duracaktır. Bu denetim bir temiz sağlık belgesi (patentası) ya da iş bu maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerin kapsamına girmediklerini doğrulayan bir sağlık bildirisi gösteren gemiler için gündüz ve gece olabilen en büyük hızla yapılacak ve bu gemiler boğazlardan geçişleri sırasında başka hiçbir duruş zorunda bırakılmayacaklardır. İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekeli humma ya da çiçek hastalığı olayları bulunan ya da 7 günden az bir süre önce bu hastalık bulunmuş olan gemilerle bulaşık bir limandan 5 kez 24 saatten az bir süreden beri ayrılmış olan gemiler Türk makamlarının gösterebilecekleri sağlık koruma görevlilerini gemiye almak üzere sağlık istasyonunda duracaklardır. Bu yüzden hiç bir vergi ya da harç alınmayacaktır. Sağlık koruma görevlileri boğazların çıkışında bir sağlık istasyonunda gemiden indirileceklerdir. 8

9 Lozan Anlaşması ve Montreaux Sözleşmesiyle kuruluşu tamamlanan, Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nın 21. ve 22 nci maddeleri uyarınca hazırlanmış ve 6368 sayılı Yasayla onaylanmış Uluslararası Sağlık Tüzüğü ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile görevleri şekillenmiş Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tüm kara hudut kapıları, limanlar ve havalimanlarında örgütlenmesine devam ederek hizmetlerini sürdürmektedir. A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz; Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve uluslararası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemek tir. 9 Vizyonumuz; Uluslararası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına sahip uluslararası normlarda, etkin sağlık denetimi yapan sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak tır. B-İdari Bilgiler 1)Teşkilat Yapısı Genel Müdürlüğümüz Sağlık Bakanlığı na bağlı katma bütçeli bir kuruluştur. Kurum merkezi İstanbul olup, teşkilat yapımız merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir. Merkez teşkilatı bir Genel Müdür ve İki Genel Müdür Yardımcısı yönetiminde ana ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimi Karantina Dairesi Başkanlığı dır. 9

10 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI (MERKEZ) Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği A.P.K. Şube Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı Karantina Daire Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 10 Sağlık Denetleme Merkezleri Şube Müdürlüğü Kadro Atama ve Terfi Şube Müdürlüğü İkmal ve Satın Alma Şube Müdürlüğü Gelirleri Tetkik ve Kontrol Şube Müdürlüğü Disiplin ve Sicil Şube Müdürlüğü İç Hizmetler ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Epidemiyoloji, İstatistik ve Seyahat Sağlığı Şube Md. Ücret ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Eğitim, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü/Bilgi Edinme Birimi Evrak, Arşiv ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Ankara Koordinasyon Birimi Müdürlüğü Kalite Yönetimi Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Taşra teşkilatımız yedi bölge baştabipliği şeklinde örgütlenmiş olup bu bölge baştabipliklerine bağlı 41 adet Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, 14 adet Hava Limanı Sağlık Denetleme Merkezi ve 14 adet Kara Hudut Sağlık Denetleme Merkezi bulunmaktadır. 10

11 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI (TAŞRA) I.Bölge Baştabipliği II.Bölge Baştabipliği III.Bölge Baştabipliği IV.Bölge Baştabipliği V.Bölge Baştabipliği VI.Bölge Baştabipliği VII.Bölge Baştabipliği Merkez:İstanbul Merkez:Çanakkale Merkez:İzmir Merkez:Antalya Merkez:Mersin Merkez:Samsun Merkez:Şırnak/Nusaybin Ataköy Yat L.S.D.M. Çanakkale S.S.D.M. İzmir S.S.D.M. Antalya S.S.D.M. Mersin S.S.D.M. Samsun S.S.D.M. Yayladağı K.H.S.D.M. Ambarlı S.S.D.M. Gökçeada S.S.D.M. Çeşme S.S.D.M. Alanya S.S.D.M. Taşucu S.S.D.M. Zonguldak S.S.D.M. Cilvegözü K.H.S.D.M. A.F.Korutürk Y.Lim. Ayvalık S.S.D.M. Kuşadası S.S.D.M. Kemer S.S.D.M. Botaş S.S.D.M. Bartın S.S.D.M. Öncüpınar K.H.S.D.M. Büyükdere S.S.D.M. Edremit S.S.D.M. Aliğa S.S.D.M. Finike S.S.D.M. İskenderun S.S.D.M. İnebolu S.S.D.M. Akçakale K.H.S.D.M. İstanbul S.S.D.M. Bandırma S.S.D.M. Dikili S.S.D.M. Kaş S.S.D.M. Adana H.Al.S.D.M. Kdz.Ereğli S.S.D.M. Esendere K.H.S.D.M. Karaköy S.S.D.M. Enez S.S.D.M. Bodrum S.S.D.M. Fethiye S.S.D.M. 11 Tuzköy K.H.S.D.M. Sinop S.S.D.M. Nusaybin K.H.S.D.M. Tuzla S.S.D.M. Tekirdağ S.S.D.M. Güllük S.S.D.M. Antalya H.Al.S.D.M. Kayseri H.Al.S.D.M. Ordu S.S.D.M. Habur K.H.S.D.M. İzmit S.S.D.M. Çorlu H.Al.S.D.M. Marmaris S.S.D.M. Konya H.Al.S.D.M. Giresun S.S.D.M. Derince S.S.D.M. Kapıkule K.H.S.D.M. A.Menderes H.Al.S.D.M. S.Demirel H.Al.S.D.M. Rize S.S.D.M. Gemlik S.S.D.M. İpsala K.H.S.D.M. Milas H.Al.S.D.M. Trabzon S.S.D.M. Atatürk H.L.S.D.M. Dereköy K.H.S.D.M. Dalaman H.Al.S.D.M. Hopa S.S.D.M. Bursa/Yenişehir H.Al. İzmir Lim.Şeh.Bak.M.Müd. Trabzon H.Al.S.D.M. Esenboğa H.Lim.S.D.M. Urla Sağ.Kor.Yeri Müd. Çarşamba H.Al.S.D.M. S.Gökçen H.Al.S.D.M. Türkgözü K.H.S.D.M. Kavak Sağ.Kor.Y.Müd. Gürbulak K.H.S.D.M. İst.Lim.Şeh.Bak.Mües.Md. Dilucu K.H.S.D.M. Sarp K.H.S.D.M. 2) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi a) Yönetim Sistemi Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı nın bağlı bir kuruluşudur. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları kararname ile Daire Başkanı, Şube Müdürü, Hukuk Müşaviri Bakanlıkça, diğer tüm memurlar Genel Müdürlükçe atanmaktadır. Bütçe hazırlama dahil satın alma işlem ve kararları Genel Müdürlükçe alınmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı, A.P.K. Şube Müdürlüğü ve Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Genel Müdüre, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Müdürlüğü, Karantina Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 11

12 Yönetim sisteminde kurumumuzda Maliye Bakanlığı na bağlı Bütçe Dairesi Başkanlığı bulunmakta olup bu Başkanlık kurumumuzun saymanlık ve bütçe işlemlerini yürütmektedir. b) İç Kontrol Sistemi Genel Müdürlüğün kendine ait bir denetim birimi mevcut olmayıp Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer denetim organlarınca gerekli inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetime tabidir. 3) Bilişim Sistemi Genel Müdürlüğün bilişim sistemini yürüten bir Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü vardır. Bilişim sistemini yürütmek üzere iki tane elektronik haberleşme mühendisi, bir tane elektrik mühendisi, bir tane bilgisayar işletmeni ve iki tane firma kaynaklı yazılım ve donanım uzmanı görev yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün bilişim alt yapısında sunucular (uygulama, posta, web ile internet, virüs ve veri tabanı), network cihazları (omurga: ses görüşmesine, dial-up, taşra ve internet yönlendiricisi, omurga ve taşra anahtar), modemler: taşra birimlerinde kiralanmış hat (leased-line) bağlantısında, güvenlik duvarı, istemci makineler (76 sı merkezde, 71 i taşrada toplam 147 adet masaüstü bilgisayar, 15 i merkezde, 21 i taşrada pratika amaçlı küresel yer belirleme sistemi (GPRS) destekli toplam 36 adet dizüstü bilgisayar), yazıcılar: 38 si genel müdürlükte 65 taşrada olmak üzere toplam 103 adettir. Kesintisiz güç kaynakları, tarayıcılar, 1 adet SDH (Telekom dan gelen sinyalleri uygunlaştırma sistemleri) sistemi mevcuttur. 12 Kurumumuz mevcut bilişim sistemi ile geçiş yapan gemileri, yapılan işlemleri takip etmekte bu suretle daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunumu sağlanmaktadır. Kurumumuzun bilişim siteminin şu anda diğer kamu idareleri ile her hangi online veri paylaşımı söz konusu değildir. Fakat Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı ile veri alışverişi on-line olmayan ortamda yapılmaktadır. 4) Mevzuat Lozan Barış Anlaşması ile kurulan ve görevleri 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilat ve Memurin Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ile belirlenmiş ve Montrö Boğazlar sözleşmesi ile Türk boğazlarındaki görevleri şekillenmiş olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nün faaliyetlerine yön veren mevzuata ilişkin bilgiler programın 1 no lu ekinde yer almaktadır. Ayrıca kurumumuz Uluslararası Sağlık Örgütü nün yayınlamış olduğu direktiflere uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 12

13 C-Temel Politikalar ve Öncelikler VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programda kurumumuzla ilgili herhangi bir açık politika ve öncelik bulunmamaktadır. D-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Kurumumuz 2005 yılı faaliyetlerini 14 adet faaliyet ve 6 adet proje altında yürütecektir. Faaliyet ve projelerimize ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. Serbest pratika faaliyeti Yurt dışından gelen tüm gemiler, geldikleri ilk Türk Limanında, sağlık sorgusu ve pratika işlemine tabidirler. Gemiler, limana gelmelerinden 24 saat önce Serbest Pratika bildirimde bulunurlar. Sağlık sorgusunun gemi limana yanaşmadan önce Yabancı bir limandan gelen Türk veya yabancı bir yapılması esastır. Ancak zorunlu hallerde geminin limana yaklaştığında yapılan pratikadır sağlık sorgusu, tayin olunan saatte, sağlık denetleme merkezi sağlık görevlileri tarafından gemi limana yanaştığında da yapılabilir. 13 Yabancı limanlardan gelen gemilerin, sağlık sorgusu ve pratika işlemi tamamlanıncaya kadar karantina işaretlerini taşımaları zorunludur. Geminin varsa geldiği limandan aldığı patentası alındıktan sonra, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sağlık Ekibi tarafından geminin sağlık durumu hakkında sorulacak sorulara varsa gemi hekimi yoksa kaptan veya kaptanın bu işe memur ettiği gemi personelinden biri tarafından cevap verilir. Sağlık patentası ve sağlık durumları incelenir ve bu şekilde sağlık sorgusu yapılarak gemiye Serbest Pratika verilir. Serbest pratika verilmedikçe gemilerin kara ile ihtilatı yasaktır. Bütün gemiler; gemide bulaşıcı hastalık bulunması, bu hastalığa yakalanmış hastanın veya bu hastalıktan ölmüş cenaze olması durumlarında, yolları üzerinde varacakları ilk Türk Limandaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezine durumlarını önceden bildirmek zorundadırlar. Bu gibi hallerde Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sağlık Ekibi, geminin sağlık durumunu incelemekle, gerekli sağlık tedbirlerini almakla yükümlüdürler. 13

14 Sahil Sağlık Denetleme Merkezince sağlık sorgusu yapılan bir gemiye, patentasının, deniz sağlık bildiriminin ve geminin sağlık durumunun temiz olduğuna kanaat getirildiği takdirde serbest pratika verilir. Sağlık denetimi ve patenta işlemi faaliyeti Serbest Pratika alan gemilerin limana girmesini takiben Sağlık Denetimi ve Sağlık Kontrolü yapılır. Bu kontrol sırasında, gemilerin yaşam mahalleri ve genel hijyeni, gemi bölümleri gezilerek denetlenir. Bu denetimler bir form üzerinde gösterilir. Sağlık denetimi sırasında geminin belgeleri (Deratizasyon veya Deratizasyondan İstisna Belgesi ile Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası (Medikal Sertifika) da kontrol edilir. İlaç ve tıbbi donanım eksikliği varsa tespit edilir ve geminin hareketinden önce tamamlattırılır. 14 Patenta işlemi,geminin mevcut mürettebatının, taşıdığı yolcuların ve yükün, hareket limanının sağlık durumlarını gösteren, gemide bulaşıcı ve salgın hastalık olmadığını bildiren, geminin uğradığı limanlarda uygulanan sağlık tedbirleriyle ilgili bilgileri kapsayan ve limandan ayrılmasında sağlık yönünden sakınca olmadığını gösteren belgedir. Patentalar üç çeşittir. Bunlar; a) Sağlık Kontrol Kartı: Türk limanlarından yabancı limanlara sefer açan yabancı ve Türk Bayraklı bütün gemilere, Türk limanları arasında seyreden yabancı gemilere, son ayrıldıkları Türk limanındaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezince düzenlenen patentadır. Bu belge, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi yetkili memurları tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol edilip denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu; tahsil edilen sağlık resminin makbuz bilgilerini içeren resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli bir patentadır. b) Seferlik Gemi Sağlık Belgesi: Türk limanları arasında sefer yapan Türk bayraklı gemilerin, gittikleri limandaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezinden yenisini alarak değiştirecekleri patentadır. Bu belge, merkezin yetkili memurları tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol edilip denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu; sefer durumuna göre sağlık resmi alınması gerekiyor ise makbuz bilgilerini içeren resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli bir patentadır. 14

15 c) Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı: Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 net tona kadar olan gemilere 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereğince yılda bir defa, ücreti alınarak yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Transit pratika faaliyeti Yurdumuza yurtdışından gelen gemilere Genel Müdürlüğümüzün ikinci temas şekli Montreaux Boğazlar Sözleşmesi ne bağlı olarak Türk Boğazları ndan transit geçen gemilere uygulanan sağlık denetimleridir. Bir geminin transit sayılabilmesi için Hudut 15 Transit Pratika Montreaux Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Türk boğazlarından transit geçen gemilere uygulanan pratikadır. ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü mevzuatına göre bir yabancı limandan gelip yine yabancı bir limana gitmesi gerekir. Transit pratikada Türk Boğazları ndan geçen gemilere teknik personeli tam olan motorbotla bir doktor ve bir sağlık memurundan oluşan ekibi, hareket halindeki gemiye yanaşarak sağlık sorgusu ve diğer sağlık denetim işlemlerini yapmaktadır. Türk Boğazları ndan geçecek gemiler ülkemizde yetkili acenteleri aracılığıyla seyir, gemi ve personel bilgilerini içeren bir dilekçe ile 24 saat önce geçecekleri boğazda bulunan Sahil Sağlık Denetleme Merkezine başvururlar. Motorbot ile gemiye yanaşılarak pratika işlemi gerçekleştirilip geminin boğaz geçişine izin verilir ve yanaşmış olan motorbot gemiden ayrılır. Bu sağlık denetiminin yapabilmemizin ön koşulu ise yukarıda da belirtildiği gibi, her an sefere hazır motorbotların varlığıdır. Bu da motorbotların önemini artırmaktadır yılı Nisan ayına kadar 20 yıllık eski motorbotlarla transit pratika işlemi yapılmaya çalışılmaktaydı. Sağlık kuruluşu olmamız nedeniyle motorbotların işletilmesiyle ilgili, yıllardır zorluklar yaşanmıştır. Eskiyen motorbotların bakım ve onarımı hem yetersiz teknik personel, hem de mali mevzuattan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, onarımının hızla gerçekleştirmesi mümkün olamamakta ve uzun aralıklarla transit pratika işlemine ara vermek zorunda kalınmaktaydı yılı Nisan ayından itibaren daha önce siparişini verdiğimiz modern motorbotların hizmete sunulması ile motorbot teknik eksiklikleri ile ilgili sorunların azalacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, 24 saat boyunca aktif olmak zorunda olan bu motorbotlarımızın hareketi için teknik personel dediğimiz kaptan, gemi adamı ve teknisyen bulunması zorunludur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalışmak durumunda olan teknik personelin 15

16 özellikle maaş ve özlük hakları, benzeri işleri yapan başka kamu kurum ve kuruluşlarındaki teknik personele göre çok düşük olması, bu motorbotlarda çalışacak teknik personel bulmakta kurumumuzun zorlanmasına neden olmaktadır. Bu da transit pratika işleminin standartlara uygun bir şekilde yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu teknik personelin sözleşmeli olarak istihdamı için çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan, motorbotların hizmet satın alınması yoluyla karşılanıp, bu motorbotlarda Genel Müdürlüğümüz sağlık personelinin görev yapması ile transit pratika işleminin yapılması da alternatif olarak düşünülebilir. 16 Yeterli sayıda motorbotun her an göreve hazır halde bulundurulması. Genel Müdürlüğümüz Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanalıyla 4 adet, İstanbul Tersanesi Komutanlığı kanalıyla 1 adet olmak üzere,toplam 5 adet Sağlık denetleme botu siparişi vermiştir yılı içerisinde tamamının teslim alınacağı planlanmıştır. Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde teknik personel sorununun çözümü için girişimde bulunulmuş ve sözleşmeli personel alınması için çalışmalar başlatılmıştır. Bilgisayar ağının yenilenmesi ve geliştirilmesi projesi 2003 yılında bütçeye konulan otomasyon projesi çerçevesinde 2004 yılında daha önce dial-up bağlantılı olan 25 merkez Frame Relay olarak Genel Müdürlüğe bağlanarak tüm sağlık denetleme merkezleri ve genel müdürlüğümüz aynı network (ağ) içine alınmıştır. Aynı proje kapsamında taşra teşkilatı ve Genel Müdürlüğümüzün bilgisayar donanımı geliştirilmiştir.. Bu proje ile ülkemize gelen ve Türk Boğazları ndan geçen gemilerin limanlar arası bilgisayar ortamında anında takip edilmesi ve kontrolü sağlanmıştır yılında Otomasyon projesinin tamamlanması ile bilgi akışı hızlandırılmış olup, hizmetten yararlananların denetleme merkezinin kırtasiye ve personel ihtiyacı azalacak, standartlara uygun belgelerin düzenlemesi sağlanacak, istatistik alt yapısı güçlenecek, iş akışı hızlanacak, hizmetlerde kalite artacaktır yılında tüm Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinin aynı ağda olmasından dolayı kurulan Data hatları üzerinden telefon görüşmesi (Voice over ip) sistemi ile taşra teşkilatı ve Genel Müdürlüğü n telefon giderleri azaltılması sağlanmıştır. 16

17 2006 yılında sistemin devamı sağlanarak yeni gelişen teknolojilerle desteklenerek network yapılarının ve sistemin hızlandırılması için çalışmalar yapılarak performans arttırılacaktır yılında yeni katılan personellere bilgisayar ve HSSBS Program eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. Hava sağlık, kara sağlık ve poliklinik hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yurtdışından havalimanlarımıza gelen uçaklar ile karayolları ile sınırlarımıza gelen toplu taşım araçlarından sağlık deklarasyonu adı altında beyanname almaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu konuda hükümetimizce bir karar alınması halinde bu uygulamanın sadece Dünya Sağlık Örgütü nün yayınladığı bulaşık bölgeler listeleri de dikkate alınarak riskli ülkelerden gelecek taşıtların sınıflandırılması ve risk analizine göre kontrol edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca hava ve kara denetleme merkezlerimizde mevcut sağlık personelimiz gümrüklü sahada çalışan diğer kurum personeline ve yolculara poliklinik hizmeti de sunmaktadır. 17 Seyahat sağlığı hizmetleri Seyahat sağlığı; uluslararası seyahatlere bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarına ve gidilecek ülkelerdeki hastalıklardan korunmada yolculara sağlık desteği veren bir sağlık alanıdır. Seyahat sağlığının ana odak noktası; yolcuların seyahatleri süresince özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı sağlığının korunması ve iyilik halinin devamı için verilecek sağlık desteğini kapsar. Bu çerçevede seyahat sağlığı hizmeti Genel Müdürlüğümüzce; 1) Bizzat seyahat sağlığı merkezlerine başvurarak alınan hizmetler, 2) Uzaktan bilgilendirme hizmetleri (Telefon ve Web Sitesi) şeklinde sunmaktadır. Şu anda seyahat sağlığı hizmeti vermeye 25 (yirmi beş) merkezimiz yetkilidir. Bunlar; Karaköy Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Atatürk Hava Limanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Ambarlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Tuzla Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Esenboğa Hava Limanı Sağlık Denetleme Baştabipliği İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği 17

18 18 Adnan Menderes Hava Limanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Aliağa Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği. İzmir Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Antalya Hava Limanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Antalya Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Mersin Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği BOTAŞ Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği. Bodrum Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği. Marmaris Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Samsun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği. Gemlik Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği. Bandırma Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği. Kuşadası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Trabzon Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Karadeniz Ereğli Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Tekirdağ Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği. Çanakkale Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Baştabipliğidir. Seyahat sağlığı hizmeti vermeye yetkili merkezlerimizde uluslararası yaptırılması zorunlu olan Sarıhumma Aşısı ve diğer bazı aşılar uygulanarak, uluslararası geçerliliği olan Uluslararası Aşı Sertifikası düzenlenmektedir. Merkezlerimizde seyahat sağlığı hizmeti mesai saatleri içinde verilmektedir. Seyahat sağlığı hizmet kalitesini arttırmak, olabilecek hataları minimum seviyeye indirmek ve başvuran memnuniyetini arttırmak amacıyla bilimsel yeniliklere dayanılarak hazırlanan Seyahat sağlığı hizmeti uygulama genelgesi yayınlanmıştır. Seyahat sağlığı hizmetleri tarihi itibariyle genelge doğrultusunda yürütülmektedir. Seyahat Sağlığı Ülkemizden yurt dışına giden vatandaşlarımızın yurt dışına çıkmadan önce; Sağlık Denetleme Merkezlerinde oluşturulan Seyahat Sağlığı Merkezlerine şahsen başvuru veya telefon, internet yoluyla gidecekleri ülkelerde bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunmak için gerekli bilgilerin verildiği, gerektiği durumlarda aşı ve ilaç gibi koruyucu önlemlerin uygulandığı bir sağlık hizmet alanıdır. Seyahat sağlığı hizmetlerinin duyurulması sağlanmıştır. Bu kapsamda: 2004 yılında web sitemizde seyahat sağlığı ile ilgili herkesin anlayabileceği şekilde seyahat sağlığı önerileri, aşılar ve hastalıklarla ilgili bilgiler yayınlanmış ve her zaman güncelleştirilmektedir. Tüm kurum ve kuruluşlara web sitemiz ve vermiş olduğumuz seyahat sağlığı hizmeti konusunda bilgi verilmiştir. ( tarih ve 212 sayılı yazı) Sağlık Bakanımız basın açıklaması ile seyahat sağlığı hizmetlerimizi kamuoyuna duyurmuştur. Çeşitli gazetelerde hizmetlerimizle ilgili haberler yayınlanmış, seyahat sağlığı konusunda sitemizin referans olarak ismi verilmiştir. Klorakine dirençli P. Falciparum kaynaklı sıtmanın yaygın olduğu ülkelere gidecek olan vatandaşlarımızın sıtmadan korunmasını sağlamak için 2005 yılı içinde 18

19 Meflokin Hidroklorid isimli ilacın alınması planlanmıştı. Kızılay Genel Müdürlüğü monopolünde olan Meflokin Hidroklorid in satın alımı için yazışmalar yapılmıştır yılı fiyat tespitinde Meflokin Hidroklorid in bir tabletinin fiyatı 0,26 USD olarak alınmış, 2005 yılında en fazla %100 artış olabileceği hesaplanarak mali kaynak ayrılmıştır. Meflokin Hidroklorid in alımı aşamasında alım fiyatının 8 USD/adet olduğu öğrenilmiş, ayrılan kaynak yetersiz olduğu için 2005 yılı içinde Meflokin Hidroklorid alımı yapılamamıştır. Tifo, Kolera, Japon Ensefaliti hastalığının yaygın olduğu ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımızı bu hastalıklardan korumak için 2005 yılında Tifo, Kolera, Japon Ensefaliti Aşılarının temin edilmesi planlanmış, alım için teknik şartnameleri hazırlanmış, aşı firmalarına gereken duyurular yapılmıştır. Firmaların fiyat vermemesi sebebiyle bu aşılar alınamamıştır yılında 635 tablet Meflokin Hidroklorid Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığından, 22 adet Tifo Aşısı Genelkurmay Başkanlığından alınıp yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarına uygulanmıştır yılında Tifo, Kolera, Japon Ensefaliti Aşısı ve Meflokin hidroklorid in seyahate çıkacak vatandaşlarımızın ulaşımının sağlanması çalışmalarına devam edilecektir yılında 5976 kişiye seyahat sağlığı hizmeti verilmiştir. Bu kişi sayısı aşı yapılan kişi sayısı olup 5413 kişiye Sarı Humma Aşısı yapılmış, 563 kişiye diğer aşılar yapılmıştır adet uluslararası aşı sertifikası kullanılmıştır yılında seyahat sağlığı hizmeti verilen kişi sayısı aşılama yapılmış kişi sayısıdır. Aşı yapılmadan seyahat sağlığı hizmeti verilen kişilerle ilgili kayıt sistemimiz olmadığı için seyahat sağlığı hizmeti verilen kişi sayısı aşı yapılan kadar alınmıştır yılında seyahat sağlığı genelgesinde yer alan Gezi öncesi seyahat sağlığı formu uygulanmaya başlamıştır yılına kadar telefonla ve web sayfasını ziyaret şeklinde yapılan seyahat sağlığı danışmanlığının kayıtlarının tutulması planlanmıştır. Belgelendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz ulusal ve uluslararası hareket eden taşıtların bulundurması gereken sağlık şartlarını belirten belgelerle bu taşıtlarda görev yapan personelin sağlık şartlarını belirten belgeleri düzenleyen bir kuruluştur. Bu çerçevede verilen belgeler, aşağıdaki şekilde gruplandırılır. 19

20 Uluslararası Belgeler Sağlık Kontrol Kartı Deratizasyon Belgesi Cenaze Nakil Belgesi Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım (Medikal) Sertifika Ulusal Belgeler Gemiadamları Belgeleri Gemi Sağlık Cüzdanı Seferlik Gemi Sağlık Belgesi Personel Değişim Belgesi Sağlık Sorgusu 1-Sağlık Sorgu Defterinin Doldurulması 20 Sağlık sorgusu için çıkılan gemide; 1) Varsa eski patentası alınır, 2) Gemi hekiminden, yoksa kaptandan veya kaptanın bu işle görevlendirdiği gemi personelinden biri tarafından verilen sağlık bildirimi alınır, 3) Geminin genel sağlık durumu değerlendirilir, 4) Sağlık Sorgu Defteri aşağıda belirtilen şekilde doldurulur; a) Sorgu Defterindeki sorular, gerçeğe uygun olarak, okunaklı ve anlaşılır şekilde doldurulur, b) Sorgu Defterinde bahsi geçen belgelerin (Deratizasyon belgesi, Tonaj Sertifikası vb.) aslı görülür, c) Sorgu Defteri, kaptana veya gemi yetkilisine tasdik ettirilir, d) Sağlık Sorgu Defteri, Gemi Sağlık Bildirimindeki soruları da kapsadığından, bildirimin verilmediği durumlarda Gemi Sağlık Bildirimi yerine de geçer, e) Defter üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz; yanlışlık yapıldığında yazı okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilir ve üst tarafına doğrusu yazılır. 5) Sağlık sorgusu ve pratika işlemleri tamamlanan gemi, karantina işaretlerini kaldırır, 6) Serbest pratika verilmedikçe gemilerin kara ile ihtilatı yasaktır. 2- Patenta Patenta geminin mevcut mürettebatının, taşıdığı yolcuların ve yükün, hareket limanının sağlık durumlarını gösteren, gemide bulaşıcı ve salgın hastalık olmadığını bildiren, geminin uğradığı limanlarda uygulanan sağlık tedbirleriyle ilgili bilgileri kapsayan ve limandan ayrılmasında sağlık yönünden sakınca olmadığını gösteren belgedir. Patenta Çeşitleri Patentalar üç çeşittir: 20

Bakan Sunuşu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

Bakan Sunuşu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 2 İLETİŞİM BİLGİLERİ Kemankeş C. Kara Mustafa Paşa Sk. No : 67 80030 Karaköy/İSTANBUL Tel : +90 212 293 36 74 ( 8 Hat) Faks : +90 212 293 36 74 (222) - 293 36 83 E-Mail : hssgm@hssgm.gov.tr 2 Bakan Sunuşu

Detaylı

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 5395 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU Kanun Numarası : 2548 Kabul Tarihi : 6/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/11/1981 Sayı : 17510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 32 * * * Bu Kanunun

Detaylı

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2 C- İdareye İlişkin Bilgiler.....2

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

Bu Performans Programı. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Bu Performans Programı. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 1/81 Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Elektronik örneğini http://www.hssgm.gov.tr/perprog2007/ adresinde

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü - 1-2008 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Elektronik örneğini www.hssgm.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2 2005 Mali Yılı Performans Programı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2 2005 Mali Yılı Performans Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Kemankeş C. Karamustafa Paşa Sk. No : 67 80030 Karaköy/İSTANBUL Tel : +90 212 293 36 74 ( 8 Hat) Faks : +90 212 293 36 74 (222) - 293 36 83 E-Mail : hssgm@hssgm.gov.tr Hudut ve Sahiller

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE Sayı :73421605/166.01 Konu :Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel :B.21.0.RKG.0.06.00.00-166.01 Konu :Yeni Gümrük Kodları 26.11.2012 / 06775 GÜMRÜK NE Bakanlığımız taşra teşkilatının örgütlenmesine ilişkin

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru ESKİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE MUHAFAZA, TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) ESKİ KOD YENİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2009 Mali Yılı Performans Programı Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2008 Mali Yılı Performans Programı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2008 Mali Yılı Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2008 Mali Yılı Performans Programı Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik R.G.Tarihi: 23.06.2002 R.G.Sayısı: 24794 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT KULLANIMI ÖTV siz yakıt uygulaması; 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar ile, I sayılı tarifedeki,

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HUDUT VE SAHİİLLER SAĞLIIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03. ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 1-Değişiklik: 26.03.2005/25767 R.G. 2-Değişiklik: 17.08.2006/26262 R.G.

Detaylı

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili Ek- 1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar 1 Ağrı 2 Ankara 3 Antalya 4 Antalya 5 Ardahan 6 Artvin 7 Balıkesir 8 Edirne 9 Edirne

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik. 13.05.2005 R.G. Sayısı:25814

Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik. 13.05.2005 R.G. Sayısı:25814 Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 13.05.2005 R.G. Sayısı:25814 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli 23923088 sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Sayı : 96603261-120.01.02 Konu : Açık Transit Beyannamelerine

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm Sayfa 1 / 7 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Haziran 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27254 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Haziran 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27254 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER 1-KIYI TESİSLERİ İşletme İzni Yönetmeliği değişikliği İşletme İzni taleplerinin gecikmeksizin yapılmasının sağlanması Liman tesisi Program Dışı denetim sonuçları Liman tesisi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605/166.01 Konu : Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

STAJ ESASLARI PROSEDÜRÜ

STAJ ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 5 1. KAPSAM Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu nda öğrenci stajlarının yürütülmesi ile ilgili konuları kapsar. 2. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilen konutların personele tahsisine ve boşaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 21558579-848.12.96 Konu : Muhasebe yetkilisi mutemetliği T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ler Genel 03.01.2013 / 181 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: 28/6/2013 tarihli ve 12266 sayılı yazımız.

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile etkinlik, ekonomiklik ve verimliliğin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZASI BİLDİRİM TALİMATI SAYFA NO Sayfa 1 / 1 1.AMAÇ Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının yasal bildirim süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesidir.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük adı Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı