TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU BAHAR 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU BAHAR 2010"

Transkript

1 TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU BAHAR 2010

2 TARİHSEL GELİ İM 1878 Abbe Işık şiddet sınırını buldu 1923 de Broglie elektronların dalga davranışına sahip olduğunu gösterdi 1926 Busch elektronların mağnetik alanda saptığını gösterdi 1932 Von Borris ve Ruska TEM i icat etti 1935 Max Knoll Đlk SEM i üretti 1938 Siemens Đlk ticari TEM üretti 1965 Đlk ticari SEM üretildi

3 TARİHSEL GELİ İM Max Knoll, 1935 te Berlinde ilk Taramalı Elektron Mikroskopu imal ettiğinde daha yüksek çözünürlüğe sahip olan Geçirimli Elektron Mikroskopunun-Transmission Electron Microscopy- gölgesinde kalmış olduğunu fark eder ve patent almaya gerek duymaz!!! Yıllar sonra Siemens und Halke Berlin de çalışan Von Borris ve Ruska-Yüksek çözünürlüklü TEM in mucitleri- Manfred von Ardenne adlı bir mucitin kendi özel laboratuarında geliştirilmesi için verilen SEM projesinin iptali için başvururlar. Şirket kendi parasını çöpe atma pahasına mucitleri kırmaz ve proje iptal edilir. Bu iki mucid SEM in hiçbir zaman TEM e rakip olamayacağı için iptalini istedikleri söylenir ancak muhtemeldir ki SEM in TEM e rakip olabileceği akıllarından geçmiş olabilir. Ancak şuda varki TEM de uygulanan real time mikroskopi tekniğinin o zamanki SEM makinalarında uygulanması oldukca zordu. Ancak elektroniğin gelişmesi ile buda aşılmış olmasına rağmen yinede SEM bir alternatif olarak düşünülmemiştir. Field Emission Gun-Alan Etkili Elektron Tabancalar icat edildiğinde bu görüş değişmiş ve SEM in potansiyeli fark edilmiş.

4 TARİHSEL GELİ İM Son yıllarda SEM lerde ortaya çıkan gelişmeler SEM in kullanım alanlarını genişletmiş ve malzeme analizinde artık birincil araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son gelişmeler örneğin 0.5kV hızlandırma geriliminin kullanılması- Bilgisayarların efektif kullanımı ile dijital resimleme, kolon ve hassas elektronik kontroller EBSD ile oryantasyonların çıkarılması Düşük vakum altında biyolojik ve hassas numunelerin yüksek çözünürlükle incelenmesi vb.. Elektron sayıcı- Everhart-Thornley detektör ü, ilk defa Sir Charles Oatley önerilmiş ancak bugünlerde her firmanın neredeyse kendi geliştirdiği özel detektörler kullanılmaktadır. Si-Li X-ışını detektörlerinin dahada geliştirilmesi ile Malzeme analizleri daha hassas hala gelmiştir. Bunun en önemli kısmı kullanılan ekranlamanın daha düşük atom numaralı elementlerle yapılıp kalınlığının oldukca azaltılması SEM in analitik çözme kabiliyetinin artırılması ile sağlanmıştır.

5 TARİHSEL GELİ İM Çözünürlük

6 AVANTAJLAR-DEZAVANTAJLAR Avantajları Çözme Gücü Çözme Derinliği Büyütme Dezavantajları Vakum Đletken numune Bakım masrafları yüksek Pahalı ($300K)

7 KULLANIM YERLERİ Topografi Morfoloji Şekil, boyut, vs. Bileşim Kristalografik Bilgi

8 TANIM Taramalı Elektron Mikroskopu yüksek çözünürlüklü resim oluşturmak için vakum ortamında oluşturulan ve aynı ortamda elektromağnetik lenslerle inceltilen elektron demeti ile incelenecek malzemeyi analiz etme imkanı sunar. Mikroskopta oluşturulan resimler, elektron demetinin malzeme ile olan etkileşiminden ortaya çıkan ışımalar veya geri yansıyan elektronlar sayılarak oluşturulur. Bunlar Đkincil elektron yansımalı(secondary electron image) geri yansımaya uğramış elektronlar (backscattered electrons), karakteristik x ışınları, Auger elektronları, vs.

9 MİKROSKOP KOLONU Tipik bir Taramalı Elektron Mikroskopunun diyagramı yanda verilmiştir: Elektron tabancası Elektron Tabancası Yoğunlaştırma lensi Saptırma Bobinleri Tarama bobinleri Elektron demeti Yoğunlaştırıcı EM lensler Vakum Detektör Objektif lensi Son apertüre Detektör Görüntü Numune

10 MİKROSKOP KOLONU Elektron demeti Elektron tabancası Anot Yoğunlaştırma lensi TV ekranı Tarama bobinleri Gerisaçılım elektron dedektörü Numune platformu Đkincil elektron dedektörü Numune

11 SEM DONANIMI Vakum Sistemi Elektron Tabancası Elektromağnetik Mercekler Apertürler Numune Haznesi Elektron tabancası SEM kolonu Yoğunlaştırma Lensleri Görüntü Objektif Lensleri Tarama Bobinleri Dedektör SEM KOLONU.mov

12 VAKUM SİSTEMİ Mekanik Pompa(Fore-Rotary) Liter per minute 0.01 Torr sınırı vardır Difüzyon Pompası Liter per minute 10 -(5-7) Torr a ulaşılır

13 VAKUM SEM de vakum sistemi oldukca önemlidir, basınç elektron tabancasının çalışmasını engellemeyecek kadar düşük olmalıdır. Elektron yayan yüzeylerin koroze olmasını engellemek için düşük olması istenir. Tungsten filamant için 10-5 torr olması ve LaB6 filamant içinse 10-5 ile 10-6 torr arası ve FEG filament için 10-9 torr dur. Eğer iyi bir vakum yoksa yüzeyde pislikler birikecektir. Bu tür pislikler Elektron Tabanca haznesinde birikip performasını etkileyecektir. Çünkü bu tür yüzeyler voltaj ölçümlerinin hassasiyetini azaltır. Elektron tabancasının haznesi ve kolon ortak olarak vakuma alınır!!. SEM lerde difüzyon pompası kullanılır ve bazende rotary pompalarla desteklenir. Yüksek vakum için-feg- iyon pompaları kullanılır.

14 ELEKTRON TABANCALARI Neden ihtiyaç duyulur? Elektron tabancaları numune üzerine yoğunlaştıracak kadar elektron üreten kaynaklardır. 3 tür elektron tabancası mevcuttur!!! Hairpin Tungsten Lanthanum hexaboride (LaB6) Field emission electron tabancaları

15 ELEKTRON TABANCASI Filament, elektrik akımı verilerek ısıtılır. Bu sayede yeterli enerjiye sahip elektronlar filamentin ucunda birikerek bir elektron bulutu oluştururlar. Eğer filamente verilen akım kaldırılısa bu elektronlar filament tarafından tekrar absorbe edilirler. Eğer filamentin yanına bir pozitif yüklü bir plaka (Anot) yerleştirilirse, elektronlar bu anotun çekim etkisi altında kalırlar. Bu durumda da elektronlar anot tarafından absorbe edilirler. Eğer anotla elektron bulutu arasına negatif yüklü bir plaka (katod) yerleştirilirse anoda doğru yönlenen elektronlardan dikey doğrultuda bir ışınım elde edilir. Tungsten filament Wehlnet silindiri (-) (~ V) Elektronlar W filament Elektron bulutu Katod (-) Anot (+) Anot(+) Apertüre Bahar Sem-gun.mov 2009

16 Tungsten filament Wehlnet silindiri (-) (~ V) Elektronlar W filament Elektron bulutu Katod (-) Anot (+) Anot(+) Apertüre

17 ELEKTRON TABANCALARI Tungsten Tel filament ve LaB6 uç FEG filamantı

18 TUNGSTEN TABANCA Bu kaynakta yayınım yüzeyinin çok küçük olması için 120- µm tungsten tel ince uç biçimi verecek şekilde bükülmüştür. Đçinden geçen akımla filamant ısınır. Yeterince enerji verildiğinde elektronlar yüzeyi terk ederler o C ye kadar ısı üretilir saat ömrü vardır. Ucuzdur 10-5 torr çalışma vakumuna ihtiyaç duyar.

19 LANTHANUM HEXABORIDE (LaB6) TABANCA Lanthanum hexaboride (LaB6) elektron tabancası kristal haldeki LaB6 in Tungsten veya Rhenium üzerine oturtulması ile oluşturulur. Voltaj uygulandığında kristal ısınır ve elektron yaymaya başlar. Düşük sıcaklıkta çalışır ve yüksek akımları kaldıracak kadar dayanıklıdır.

20 TERMOİONİK TABANCALAR Sıcaklık arttıkça filamentten ayrılan elektronların sayısı artar. J = AT 2 e Φ kt J=Elektron akışı A=Malzeme sabiti T=Filament sıcaklığı Φ=Đş fonksiyonu k=boltzman sabiti (1.38 x10-23 J/K)

21 FEG TABANCA FEG tabancası tungsten-zirconium uca sahiptir ve en iyi çözme gücüne ve performans a sahiptir. Yüksek vakumda ve yüksek mağnetik alan etkisiyle elektronlar telden çekilir. Bu tabancada ısıtma yoktur- Soğuk katod Diğer elektron tabancalarına karşı olan avantajları: Yüksek ışık verme kabiliyeti- daha fazla elektron- Elektronlar daha küçük bir alandan yayınırlar. Ve daha düşük enerjide elektron salınımı sağlar ve çözünürlüğü daha yüksektir. Tungsten elektrodun 1/10 u ve LaB6 in 1/5 i. BU tabancanın ömrü Tungsten filamantınkinden 1000 kat daha fazladır ve ya vakum gerektirir. W filament Katot Anot Elektron demeti

22 ELEKTRON TABANCALARI Enerji dağılımının ( E/E) küçük olması elde edilen elektronların enerjilerinin birbirine yakın olması anlamına gelir. Bu sayede elde edilen görüntülerin kalitesi daha yüksek olur. Birim W LaB 6 FEG Φ (Eşik enerjisi) ev Çalışma sıcaklığı K Parlaklık A/m x Enerji saçılımı ev Vakum Pa Kullanım ömrü saat >1000

23 Haftaya!! Saptırma bobinleri Mercekler Detektörler Numune-Elektron etkileşimi Daha sonraki hafta Resim oluşumu vs.. Kontrast tekniklerinin kullanımı

24

25 5.HAFTA

26 ELEKTRON-NUMUNE ETKİLE İMİ Filamentten elde edilen elektronların numune ile çarpışması sonucu ortaya çıkan sonuçlar iki kategoriye ayrılır: Elektron sinyalleri Photon sinyalleri Gelen elektronlar Gerisaçılan elektronlar X-ışınları Auger elektronları Katod ışıması Đkincil elektronlar Elastik olmayan bir şekilde saçılan elektronlar Saçılmayan elektronlar Elastik şekilde Saçılan elektronlar

27 ELEKTRON-NUMUNE ETKİLE İMİ Elektron demeti Numune yüzeyi Auger elektronlarının elde edildiği hacim (D 10Å) Geri saçılan elektronların elde edildiği hacim (D 1-2µ) Đkincil elektronların elde edildiği hacim. (D 100Å) X-ışınlarının elde edildiği hacim (D 5µ)

28 ELEKTRON-NUMUNE ETKİLE İMİ Đkincil elektronlar Gerisaçılan elektronlar Gelen Elektronlar Gelen Elektronlar Đkincil Elektronlar Gelen Elektronlar Gelen Elektronlar

29 İKİNCİL ELEKTRONLAR Bu elektronlar gelen elektronlar ile iletkenlik bandındaki zayıf bağlı elektronlar veya valans elektronları arasındaki elastik olmayan (enerji transferine yol açan) çarpışmadan dolayı meydan gelir. Transfer edilen enerji elektronların bağlanma enerjilerini yenmeye yeterli büyüklüktedir. Böylece incelenen numuneden elektron koparılmış olur. Gelen Elektronlar Gelen Elektronlar Đkincil Elektronlar Bu elektronlar ikincil elektronlar olarak isimlendirilir.

30 İKİNCİL ELEKTRONLAR Đkincil elektronlar düşük enerjili elektronlardır. Detektöre V arasında bir positif voltaj uygulanması ile kolaylıkla toplanabilirler. Bu yolla ikincil elektronların % arasındaki kısmı toplanabilir. Böylece incelenen bölgenin 3 boyutlu görüntüsü elde edilmiş olur. Çukurda kalan bölgelerden kaynaklanan ikincil elektronlar sayısı, tümseklerden kaynaklanan elektronların sayısından farklıdır. Bundan dolayı fotoğrafta değişik bölgeler için kontrast görülür.

31

32 GERİSAÇILAN ELEKTRONLAR Gerisaçılan elektronlar, gelen elektronlar ile incelenen numunedeki atomların çekirdekleri ile arasındaki elastik (enerji trasferi olamayan) çarpışmalardan dolayı oluşur. (Rutherford saçınımı) Numunedeki atomların atom numarası ne kadar büyük olursa o kadar çok sayıda gerisaçılan elektron elde edilir. Gelen Elektronlar Gelen Elektronlar Elastik çarpışmada, gelen elektronların enerji kaybı çok küçüktür (<1eV)

33 GERİSAÇILAN ELEKTRONLAR Gerisaçılan elektronlar ile elde edilen görüntüler, incelenen numunedeki atomların atom numaraları hakkında bilgi verir. Atomik numarası küçük olan elementler daha az sayıda elastik elektron yansıtır(düşük parlaklık) ve atom numarası büyüdükçe elastik bir şekilde yansıtılan elektronların sayısı artar (yüksek parlaklık). Atom numarasına bağlı olarak ortaya çıkan bu durum SEM fotoğrafında bir kontrast meydana getirir. C Fe Au

34 GÖRÜNTÜLEME MODLARI Đkincil Elektron Fotoğrafı Gerisaçılım Fotoğrafı Kursun-Kalay alaşımı. Gerisaçılan elektronların kullanıldığı fotoğrafta beyaz bölgeler Kursun konsantrasyonunun yüksek olduğu bölgelerdir.

35 DEDEKTÖRLER Đkincil Elektron Detektörü Gerisaçılan Elektron Detektörü

36 BÜYÜTME ORANI Taranan alanın boyutu küçültülürse büyütme oranı (magnification) artar. Numune üzerinde taranan alan I Katod tüpü üzerinde taranan alan L Büyütme oranı Alan 10x (1cm) 2 100x (1mm) 2 1Kx (100µ) 2 10Kx (10µ) 2 100Kx (1µ) 2 1Mx (100nm) 2 Büyütme oranı:m=l/i

37 BÜYÜTME ORANI

38 EDS ANALİZİ

39 EDS ANALİZİ Đkincil Elektronlar Numunenin yüzeyine yüksek enerjili elektronlar çarptığında bu çarpışmalardan dolayı, numune yüzeyinden bazı elektronlar kopar. Eğer bu elektronlar içteki (çekirdeğe yakın) orbitallerden koparılmışlarsa atomlar kararlıklarını kaybederler. Tekrar karalı hale gelebilmek için dış orbitallerdeki elektronlar iç orbitallerdeki boşlukları doldururlar. Gelen Elektronlar Dış orbitallerdeki elektronların enerjileri iç orbitallerdeki elektronların enerjilerinden daha yüksek olduğu için, dış orbital elektronları iç orbitalleri doldururken belli bir miktar enerji kaybetmek zorundadırlar. Bu kaybedilen enerji X-ışını şeklinde ortaya çıkar.

40 EDS ANALİZİ 6400 ev 7057 ev 704 ev Ortaya çıkan X-ışınlarının enerjisi ve dalgaboyu sadece atomla ilgili olmayıp o atomun alışverişde bulunan orbitalleri ile ilgili karakteristik bir özelliktir.

41 EDS ANALİZİ Orbitaller arasındaki elektron geçişi ve oluşan X-ışınlarının isimlendirilmesi. O N M K δ L γ L β L α L K K γ K α K β M α M β

42 EDS ANALİZİ Numuneden kaynaklanan x-ışınları yarıiletken detektör tarafından algılanır. Đletkenlik bandına geçen elektronlar, elektrik sinyaline dönüştürülür. x-ışını E= hc λ Đletkenlik bandı Valans bandı

43 EDS ANALİZİ Enerji (kev)

44 EDS ANALİZİ Ni bazlı alaşım Numune içindeki elementlerin yüzdeleri, elementlerin piklerinin altındaki alanlarla orantılıdır.

45 ARA

46 EDS HARİTASI Sadece, ilgi duyulan elementin sahip olduğu piklerin temsil ettiği X- ışınlarının seçilmesiyle ve sadece X ışınlarının EDX detektöründe sayılmasıyla, numune yüzeyindeki her bir nokta için o elementin göreceli oranı tespit edilebilir. Bu sayımların iki boyutlu dağılımı gösterimi (haritası) o elementin X-ışınları haritasını verir. SEM Fotoğrafı Cu Haritası

47 EDS HARİTASI SEM Fotoğrafı Ni Haritası Cu Haritası Sn Haritası Pb Haritası Ni,Pb ve Sn Haritası

48 EDS HARİTASI Si (Açık renk) Al (Açık renk)

49 EDS HARİTASI

50 EDS HARİTASI

51 EDS-DOĞRUSAL PROFİL

52 WDS ANALİZİ

53 WDS-EDS WDS:Wavelength Dispersive Spectrometry EDS:Energy Dispersive Spectrometry

54 FAZ DURUMU Faz farkına göre toplam şiddet değişmektedir. λ Faz farkı=0 Faz farkı=0.25λ Eğer faz farkı dalga boyunun tam katları ise toplam şiddet maksimum olmaktadır. Faz farkı=0.4λ Faz farkı=0.5λ Eğer faz farkı dalgaboyunun yarısının tek katları ise toplam şiddet sıfırdır. Faz farkı=0.75λ Faz farkı=λ

55 BRAG YASASI Θ Θ d hkl ΘΘ dsinθ dsinθ Ekstra mesafe= 2dSinΘ Dalga şiddetlerinin toplarının maksimum olması için ikinci ışının katettiği ekstra mesafe (faz farkı) dalga boyunun katları olmalıdır. nλ= 2dSinΘ

56 WDS ANALİZİ Kristal de kırılan x-ışınlarının ancak Bragg koşulunu sağlayan dalga boyuna sahip olanları güçlü bir şekilde yansıtılır ve detektör tarafından algılanır. Böylece detektörde x-ışınları enerjilerine göre değil dalga boylarına göre sınıflandırılmış olur. Elektron Demeti Kristal Rowland Çemberi Numune X-ışını dedektörü n λ= 2d sinθ

57 WDS DETECTOR Wdsrow.mov

58 EDS-WDS KAR ILA TIRILMASI

59 EDS-WDS KAR ILA TIRILMASI EDS Z 4 olan elementleri belirleyebilir. Çözünürlük ev Aynı anda birçok elementi belirleyebilir. (Paralel teknik) SEM ve TEM ile birlikte kullanılabilir. Tipik olarak tarama için 2-3 dk yeterlidir. WDS Z 4 olan elementleri belirleyebilir. Çözünürlük 2-20 ev Elementler seri halde (ardışık olarak) belirlenir. Ancak çözünürlük oldukça yüksek. Yüksek oranda x-ışını oluşumuna ihtiyaç vardır. Bu yüzden dolayı TEM ile kullanılması zordur. Tipik olarak tarama saatler sürer.

60 EDS-WDS KAR ILA TIRILMASI Energy (kev)

61 WDS HARİTASI Ni-19Si-3Nb-0.3B alaşımında WDS ile elde edilen B haritası

62 EDS-WDS KAR ILA TIRILMASI Gerisaçılım modu Nikel (EDS) Demir (EDS) Krom (EDS) Bor (WDS) Silisyum(WDS) Karbon(WDS)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları)

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) Dr. İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ - 2002 Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

Fiber Optik Kablonun Çalismasi:

Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiberin çalışma prensibi temel optik kurallarına dayanır. Bir ışın demeti az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken geliş açısına bağlı olarak yansıması ( tam

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr.

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. Erdinç Altuğ 1 Bu hafta algılayıcıları ve eyleyicileri inceleyeceğiz. Bir işlemi

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI Fotoelektrik Etki 1888 de gözlemlendi; izahı, Einstein 1905. Negatif yüklü metal bir levha ışıkla aydınlatıldığında yükünü yavaş yavaş kaybederken, pozitif bir yük geriye kalır. Şekil I: Fotoelektrik etki.

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli Türkçe Özet Bu tezdeki araştırma, yılıdızların olağanüstü koşullar altındaki oluşumu hakkında bilgi edinmeye odaklanır. Bu çerçevede özellikle yıldızların meşhur başlangıç kütle fonksiyonunun bağımlılığını

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı