Giriş. Yukarıdaki denklemden hacimsel debi ise; m Q

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. Yukarıdaki denklemden hacimsel debi ise; m Q"

Transkript

1 MAK 40 Konu 5 : Akış Ölçümleri (Burada verilenler sadece slaytlardır. Dersleri dinleyerek gerekli yerlerde notlar almanız ve kita destekli çalışmanız sizin açınızdan çok daha uygun olacaktır.)

2 Giriş Akışkanın hareketi sırasındaki hızı ve debisi, bilim ve sanayinin ek çok yerinde ihtiyaç duyulan bilgilerdir. Bu verilerin ölçülmesi için ek çok cihaz geliştirilmiştir. Herhangi bir akış ölçme işleminde ölçme cihazı ve yönteminin seçiminde başta cihazın hassasiyeti, kaasite aralığı ve fiyatı olmak üzere ek çok etken rol oynar. Kütlenin korunumu rensibine göre içerisinde üretim olmayan bir sistem için; m M t giren m : kutlesel debi (kg/s) M : kutle (kg) M t t : zaman dilimi (s) cikan Sabit oldugu soylenebilir.

3 Giriş Yukarıdaki denklemden hacimsel debi ise; m Q (m 3 /s) olarak tanimlanir.dolayisi ile hacimsel debi ρ t Q VA olarakta gosterilebilir. Burada V ortalama hiz degeridir.

4 Hacimsel ve Kütlesel Debi Ölçerler Belirli bir zaman aralığında akan akışkanın kütlesinin veya hacminin ölçülmesi en basit debi ölçüm yöntemidir. Ancak bu yöntem her zaman için uygun değildir. Hacimsel debinin sürekli olarak tesiti istenen durumlarda hacimsel süürmeli ölçme cihazları kullanılır. Bu cihazlarda ölçülen debi kümülatif olarak değerlendirilir ve bu değer sayısal olarak dişli mekanizmalar yardımı ile iletilerek değerin cihaz üzerindeki sayaçtan okunması sağlanır. Bu ti debi ölçerlerde hassasiyet ve yük kayıları debi ile birlikte akışkan viskozitesinede bağlıdır.

5 Hacimsel ve Kütlesel Debi Ölçerler Hacimsel debi ölçerler; Tek ve çok girişli ervaneli debi ölçer Döner kanatlı istonlu debi ölçer İki sürücü elemanlı debi ölçer Helisel kanatlı türbinli ti debi ölçer. Hacimsel debi ölçmelerinde basınç ve sıcaklığın etkisinden dolayı, özellikle sıkıştırılabilir akışkanlarda, hassas olarak basınç ve sıcaklığında ölçülmesi gereklidir.

6 Tek girişli ervaneli debiölçer Döner kanatlı istonlu ti debi ölçer Helisel kanatlı türbinli ti debi ölçer İki sürücü elemanlı debi ölçer

7 Hacimsel ve Kütlesel Debi Ölçerler Türbinli ti debi ölçerler sıvı ve gazlarda kullanılabilir m 3 /h gibi geniş bir aralıkta kullanılabilen bu debi ölçerlerin hassasyietleri ±% seviyesindedir. Bu cihazdaki hacimsel debi; Q v KnAl bağıntısı ile bulunabilir. n : saniyedeki devir sayısı (/s) A : cihazın serbest geçiş kesiti (m ) l : kanatçıkların hatvesi (m) K : karakteristik katsayısı

8 Hacimsel ve Kütlesel Debi Ölçerler Ticari gaz debi ölçme cihazları standart atmosferik basınçta (,033 bar) ve 5 0 C (standart hacimsel debi (Sm 3 /s)) ile 0 0 C (normal hacimsel debi (Nm 3 /s)) değerlerine göre üretilmektedir. Bu değerlerde okumalar her zaman mümkün olmadığından değişik sıcaklık ve basınçlar için gerekli düzeltmeler yaılmak zorundadır. Q n C Q ölç Debi ölçerlerde bu düzeltme anlık olarak uygulanır. Anlık olarak ölçülen sıcaklık ve basınç değerlerine göre gerekli olan düzeltmeler mekanik veya elektronik olarak uygulanır.

9 Açık Kanallarda Debi Ölçümü Sıvıların bir kanal içerisinde veya bir boru içerisinde boru kesitini tam doldurmadan akması durumuna açık kanallarda akış denir. Açık kanallarda akışta akışkanın bir yüzeyi serbest, diğer yüzeyleri ise katı yüzeylerle çevrelenmiştir. Bu ti akışlarda debi ölçümü kanalın bir noktasına yerleştirilen savak adı verilen elemanlar ile yaılır.

10 Açık Kanallarda Debi Ölçümü Savaklar; Kesitlerine göre; Dikdörtgen Üçgen Traez Akış biçimlerine göre; Yaışık Serbest Dalmış savaklar olarak sınıflandırılabilir.

11 Açık Kanallarda Debi Ölçümü

12 Açık Kanallarda Debi Ölçümü

13 Açık Kanallarda Debi Ölçümü Dikdörtgen biçimli bir savakta Bernoulli denklemi kullanılarak; dq Q h H 0 KL dq h gh dh H 0 KL gh dh 3 KL g H Burada K : debi katsayısı g : yerçekimi ivmesi L : savak eni Savak katsayısı deneysel bağıntılardan bulunmaktadır. 3

14 Kaalı Kanallarda Kesit Daralması ile Debi Ölçümü Kaalı kanallarda, kanalda kesit daralması oluşturarak akışta meydana gelen basınç farkının ölçülmesi ile akışkanın kütlesel veya hacimsel debisi bulunabilir. Kesit daralması kullanan üç adet debi ölçer bulunur. Bunlar; Venturimetre Lüle Diyafram dır.

15 Kaalı Kanallarda Kesit Daralması ile Debi Ölçümü Bu ti cihazlarda süreklilik ve Bernoulli denklemi denklemleri kullanılabilir. Sıkıştırılamayan, adiyabatik ve sürtünmesiz akışlarda; ( ) ( ) ( ) ( ) r. formülünden bulunabili Süreklilik denkleminden ve A A A A V m A A V A A V V A A V V A V V A z z gz V P gz V P teo ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

16 Kaalı Kanallarda Kesit Daralması ile Debi Ölçümü Gerçek akışlar C katsayısı kullanılarak teorik değerlerden bulunabilir. C : Bosalma katsayisi teo ger m C m Sıkıştırılabilir akışlarda; Adyabatik ve sürekli bir akışta enerji denklemi yazılırsa γ γ γ γ γ γ ρ ρ, denklemi; enerji rejimde ve adyabatik akista Surekli gaz oldugu varsayildiginda; Akiskanin ideal degerleridir. ve cikis entali giris : RT V V V c c h gz V h gz V h v

17 Kaalı Kanallarda Kesit Daralması ile Debi Ölçümü ( ) γ γ γ γ γ γ ρ. + A A RT A V A m teo Pratikte kesit daralmasına göre debi ölçen cihazlarda basınç oranları yerine iki noktadaki basınç farkları ölçülür. Bu durumda C boşalma katsayısı ve M yaklaşım hızı katsayısı tanımları gözönüne alındığında; ( ) edilir. elde. CMYA m ger ρ

18 Kaalı Kanallarda Kesit Daralması ile Yukarıdaki denklemde; Y : Genişleme katsayısı Y Debi Ölçümü (sıkıştırılabilir akış halinde kütlesel debi) (sıkıştırılamaz akış halinde kütlesel debi) Kesit daralmasına dayanan üç ti debi ölçerin birbirleri ile karşılaştırılmasında kullanılan en büyük etkenlerden birisi bu cihazlarda oluşan yük kayılarıdır. Diyafram ve lülelerde yük kayıları fazla iken venturimetrelerde bu kayılar oldukça küçüktür.

19 Kaalı Kanallarda Kesit Daralması ile Debi Ölçümü Bu üç debi ölçerin birbirlerine göre üstünlük ve sakıncaları şunlardır; Venturimetre Ölçüm hassasiyetleri çok yüksektir. Cihazın biçiminden dolayı erozyona dayanıklıdır. Üretimleri zor, ağır ve ahalıdır. Lüle Boyutları venturimetreler kadar uzun değildir. Erozyona karşı dayanıklıdır ve tortu tutmaz. Üretimleri ahalıdır. Basınç ölçme noktalarının konumlarına dikkat edilmelidir.

20 Kaalı Kanallarda Kesit Daralması ile Debi Ölçümü Diyafram Üretimleri basit ve ucuzdur. Az yer kalar ve montajı her yere kolaylıkla yaılabilir. Büyük kaasitedeki ölçümler için uygun değildir. Dayanıklı olmadıklarından dolayı darbe aldıklarında şekilleri bozulabilir. Boru tii, akışın daraldığı kesit tii ve flanş tii olmak üzere basınç ölçüm noktasına göre üç çeşittir. Debi ölçmesi yaılan boru veya kanallarda akışı bozan dirsek, T ayrılma, vana gibi elemanlar ölçme hatalarına neden olabilirler. Bu nedenle bu ti elemanlar ölçme cihazlarına belli bir mesafede bulunmak zorundadır. Mesafeyi kısaltmak için akışı düzelten elemanlar kullanılabilir.

21 Rotametreler Pratikte debi ölçümünde kullanılan bir araçtır. Düşey saydam bir konik borunun içinde akışkan hareketi ile oynayabilen bir elemandan meydana gelmiştir. Akışkan koninin dar kesitinden giri geniş kesitinden çıkar. Konik saydam borunun üzerindeki taksimat yardımı ile hareketli elemanın dengede bulunduğu yükseklik, akan akışkanın debisini belirler.

22 Rotametreler

23 Rotametreler Rotametrelerde debi, doğrudan şeffaf konik silindir üzerine işaretlenmiş taksimatlardan okunabildiği gibi elektrikli veya nömatik sinyaller almak mümkündür. Cam veya lastik rotametreler 6 bara kadar olan basınçlarda kullanılırken 6-64 bar gibi yüksek basınçlarda konik boru çelikten imal edilir.

24 Kata Termometresi Genellikle iklimlendirme tesisatlarında hava hızlarının bulunuşu için kullanılır. Ölçme rensibi termometrenin zaman sabitinin tesitine (τ) dayanır. Bu termometrenin haznesi niseten daha büyüktür. Başlangıçta ortam sıcaklığından daha yüksek sıcaklığa getirilmiş olan bu termometrenin sıcaklığındaki değişim;

25 Kata Termometresi T T 0 ex V h 0,37k ν mc τ 0,37kA V V T T ( t / τ ) 0,6 ( ν ) mc ν 0,37kAτd d 0,6 0,4 0,4 d 0,4 0,6 K τ T : termometreden okunan değer T 0 : termometrenin başlangıç değeri T : ortalam sıcaklığı τmc/ha m:termometre haznesinin kütlesi c: haznenin ısıl kaasitesi A: haznenin dış yüzey alanı h : hazne ile ortam arasındaki ısı taşınım katsayısı d : haznenin çaı ν : Akışkanın kinematik viskozitesi V : Akışkanın hızı 0,6

26 Sıcak Tel Anemometresi Akışkanlar mekaniğinde ve sanayide kullanılan önemli bir cihazdır. Bu cihaz elektrik akımı ile ısıtılan çok küçük elemanlardan oluşmaktadır. Gaz hızlarının ölçülmesinde kullanılan bu cihazın roblarının boyu -3mm uzunlukta ve -0 µm çaında tungsten, latin veya latiniridyum alaşımından üretilir.

27 Sıcak Tel Anemometresi Avantajları Çok hassas ölçümler yaabilir. Yüksek teki frekansı, >0kHz khz arası Dezavantajları Pahalıdır. Toz tolanmasından dolayı sıklıkla kalibrasyona ihtiyaç duyması Kırılgan olması. Cihaz sadece temiz hava akışlarında kullanılabilir.

28 Pitot Tüü Akışın herhangi bir noktasında statik ve tolam basınçlardan yararlanarak bu noktadaki hızı bulmak amacı ile itot tüü kullanılır.

29 Pitot Tüü Sıkıştırılamaz akışlar için; V C ( ) t ρ 0,<M< aralığındaki sıkıştırılabilen akışlar için; V γ TR γ t ( γ ) γ T : Akışkanın sıcaklığı R : Akışkanın gaz sabiti γ :c /c v akışkanın özgül ısıları oranı

30 Pitot Tüü Ses üstü hızlarda robun ön kısmında bir şok dalgası oluşacağından rob ile ölçülen tolam basınç serbest akıştaki tolam basınçtan farklıdır. o [ γ /( γ + ) ] M ( γ ) /( γ + ) { [( ) / ] } γ ( γ + M ) { } ( γ ) γ Bu bağıntı ro çaına göre tanımlanmış Reynolds sayısının 400 den büyük olduğu durumlar için geçerlidir.

31 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler Pro tii aletlerden farklı olarak akışı görünür hale getiren yöntemlerdir. İki rensibe göre işlerler; Akışkanın içerisine madde ilave ederek. Akışkanın otik özelliklerini kullanarak. Akışı izleyen madde ilavesi Akışı izleyebilecek boya, gaz kabarcıkları, duman veya küçük katı arçacıklar deney arçasının bütün yüzeyinden, yüzeyindeki deliklerden veya küçük yarıklardan yada serbest akış içine yerleştirilen küçük borulardan akışa verilir. Uygun bir aydınlatma kullanılarak sistemin izlenmesi sağlanır.

32 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler

33 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler İki boyutlu akışta, akış düzlemine aralel konulan tek bir yarıktan darbeli olarak verilen gazlar yardımı ile eş zaman çizgileri, akışa dik konulan yarık sıraları ile akışa ait cereyan çizgileri elde edilir.

34 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler Akışı görünür hale getirmek için kullanılabilecek maddeler şunlardır; Duman: Test alanına ince bir duman tabası verilerek akış görselleştirilir. Kullanımı kolay Test yaılan ortamı çabucak doldurabildiğinden havalandırmanın iyi yaılması gereklidir. İlikçik yöntemi : Test arçasının üzerine yaıştırılan ilikçikler ile yaılan akış görselleştirmesidir. Yerleştirilmesi kolay ve her şekilde görselleştirmeye izin veren bir yöntemdir. Parçanın üzerine yaıştığından dolayı detaylı bir bilgi vermez.

35 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler Süblimleşme : Naftalin ve trikloroetilenin test arçası üzerine sürülmesi ile uygulanır. Parça üzerinde test yaıldıktan sonra arça üzerindeki süblimleşmeye bakılır. Türbülanslı alanlar laminer alanlardan daha hızlı süblimleşir. Laminer ve türbülanslı alanların iyi bir gösterimini yaar. Model ozisyonunu değiştirmenize izin vermez. Test arçası mutlaka koyu renkte olmalıdır.

36 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler Otik yöntemler : Gölge tekniği : Bu teknikte, ışığın saması ile oluşan arlak ve karanlık bölgeler doğrudan doğruya yada küresel aynalar yardımı ile yaılmış uygun bir düzenleme ile bir fotoğraf makinasında incelenebilir. Gölge yöntemi genellikle yoğunluğun çok değiştiği şok dalgalarının, süersonik akışların ve kütle transferi olaylarının incelenmesinde kullanılır. Schlieren yöntemi : Gölge tekniği gibidir. İnce bir yarıktan çıkan ışının mercekler ile aralel hale getirilmesinden sonra yine bir mercek sistemi sayesinde işlenerek bir ekrana yansıtılması ile uygulanır.

37 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler b-) gölge tekniği

38 Akışı Görünür Hale Getiren Yöntemler Interferometreler: Akışın görünür hale getirilmesinde kullanılan en hassas yöntemlerdendir. En çok kullanılan interferometreler Mach-Zehnder Interferometresi ile Holografik interferometrelerdir.

39 Kaynaklar Ölçme Tekniği (Boyut, Basınç, Akış ve Sıcaklık Ölçmeleri), GENCELİ, O., Birsen Yayınevi, 005 htt://www.controlelectronics.com/ceiimages/photo%0drawings/weir.gif htt://envanter.ogu.edu.tr/resimler/makine/ucgensavakdeneyseti.jg htt://site.mynet.com/ozbenaziz/mynet_resimlerim/33.jg htt://envanter.ogu.edu.tr/resimler/makine/dikdortensavakdeneyseti.jg htt://www.alibaba.com/catalog/08960/metal_tube_rotameter_variable_area_fl ow_meter_/showimg.html htt://www.amazon.com/g/roduct/images/b0003rvo8/refd_image_text_0?ie UTF8&n803&shi htt://www.efunda.com/designstandards/sensors/hot_wires/hot_wires_intro.cfm htt://www.efunda.com/designstandards/sensors/itot_tubes/itot_tubes_theory.cfm htt://www.aoe.vt.edu/~devenor/aoe3054/manual/ext/text.html htt://www.aerosaceweb.org/question/aerodynamics/q009.shtml htt://www.uwal.org/uwalinfo/techguide/flowvis.htm

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri MAK 41 Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri Boyut Ölçümü Pratikte yapılan boyut ölçümlerinde kullanılan yöntemler genellikle doğrudan karşılaştırma adı verilen temasla yapılan ölçmelerdir. Bu iş için

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Basınçlı Hava Sistemlerinde Tüketim ve Kalite Analizleri ile Enerji Verimliliği Ölçümleri

Basınçlı Hava Sistemlerinde Tüketim ve Kalite Analizleri ile Enerji Verimliliği Ölçümleri Basınçlı Hava Sistemlerinde Tüketim ve Kalite Analizleri ile Enerji Verimliliği Ölçümleri Basınçlı hava, hemen her işletmede kullanılan bir enerji çeşididir. Günümüzdeki önemi ise, gelişen teknoloji ile

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr.

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. Erdinç Altuğ 1 Bu hafta algılayıcıları ve eyleyicileri inceleyeceğiz. Bir işlemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI:

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: 8.yüzyılın başlarından itibaren tekstil endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak artan güç ihtiyacı ve bunun insan veya hayvan gücüyle karşılanamaması,

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

Fark basınç transmitteri

Fark basınç transmitteri Elektronik Fark Basınç Transmiteri Proseslerde hem seviye hem de akış hızı ölçümünde kullanılır. Ölçme olarak fark basıncı parametresini kullandığı için kullanım alanı geniştir. Fark basınç ölçüm transmiteri

Detaylı

MAK-LAB019 JĠROSKOP DENEYĠ. 1. GĠRĠġ

MAK-LAB019 JĠROSKOP DENEYĠ. 1. GĠRĠġ JĠROSKOP DENEYĠ MAK-LAB019 1. GĠRĠġ Basit olarak serbest hareketli bir eksen etrafında dönen bir cisim (disk veya tekerlek) "jirosko" olarak adlandırılır. Burada sisteme dış bir moment etki etmediği sürece

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

AKıŞ HIDROGRAFLARıNıN ANALIZI

AKıŞ HIDROGRAFLARıNıN ANALIZI AKıŞ HIDROGRAFLARıNıN ANALIZI Küçük örnek havzalar seçilir Yağışlara karşılık gelen akışların hidrografları çizilir Yağışların ne kadarının akışa geçtiği saptanır Yağış-akış arasındaki fark infiltrasyon

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ 333 HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ Murat EMİL 1. DATA TOPLAMA Basınçlı hava sistemindeki ekipmanları seçmek ve hava dağıtımını dizayn etmeye başlamadan önce mümkün olduğunca çok data toplanmalıdır. Aşağıdaki

Detaylı

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI TEMEL TEKNĠK TERĠMLER GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA DUYULAN ĠHTĠYAÇ ÇEKĠġ SĠSTEMLERĠ KAVRAMALAR VĠTES KUTULARI

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

HİDROLİK SINIFLANDIRMA

HİDROLİK SINIFLANDIRMA HİDROLİK SINIFLANDIRMA 1. Tanenin Akışkan İçerisindeki Hareket Bölgeleri Şekil 1. Akışkan ortamda çökelen küresel bir tane için, Reynolds sayısı (Re) ile Direnç Sabiti (C D ) arasındaki deneysel ilişki.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9.1 Kavitasyon Kavitasyon, sıvı akışkan içinde bir takım boşlukların veya kabarcıkların oluşumunu ifade eden fiziksel

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı