TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT"

Transkript

1 TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT Proje Danışmanları Prof. Dr. Mehmet KANDAZ Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR KEPEZ/ÇANAKKALE TEMMUZ,

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Proje kapağı.1 İçindekiler...2 Proje özeti Giriş.. 4 Materyal ve Yöntem 10 Sonuçlar ve Tartışma.11 Kaynakça 18 Katkıda Bulunanlar

3 PROJE ÖZETİ Bu projede elektrokimyasal yöntemlerden biri olan döngüsel voltametri ve diferansiyel puls voltametrisi ile kalem grafit elektrot kullanarak C vitamininin kalitatif-kantitatif analizi yapılmaktadır. Bunun için çeşitli ph değerlerinde denemeler ve en uygun ortam seçilmiştir. Yapılan döngüsel voltametri sonucu askorbik asitin tersinmez olduğu gözlemlenmiş ve döngüsel voltametriye kıyasla daha seçici bir yöntem olan diferansiyel puls yöntemiyle voltametrik denemeler yapılmıştır. voltamogramdan elde edilen verilerle derişim-akım grafiği geçirilerek gerekli işlemler yapıldıktan sonra numuneler içindeki askorbik asit miktarı mg cinsinden tayin edilmiştir. PROJENİN AMACI Bu projede ticari olarak satılan 0,5 kalem uçlarının grafit elektrot olarak kullanıldığı voltametrik bir yöntemle C vitamini tayininin yapılması amaçlanmaktadır. PROJENİN HEDEFİ 1. Maddelerin elektrokimyasal özelliklerinden yararlanarak siklik ve diferansiyel puls voltametri yöntemleri ile kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapılması ve C vitamini miktarının tayin edilmesi. 2. Belirli bir yükseltgenme basamağına sahip askorbik asit miktarının, elektroanalitik yöntemlerin uygulanmasını sağlayan diğer cihazlara (kromatograflara ve spektrofotometrelere) kıyasla daha ucuz olan voltamogram kullanılarak kolayca saptanabilmesi. 3. Elektrot olarak kalem grafit elektrot (0,5 kalem ucu) kullanılmasıyla maliyetin düşürülmesi. 3

4 1. GİRİŞ Son yıllarda, bazı gıdaların içindeki C vitamini miktarı firmalar tarafından düşürülmüş ve hatta C vitamini yerine, sağlığı tetikleyen katkı maddeleri katılmış olabilmektedir. Vitamin tabletleri ve meyve suları buna örnek olarak gösterilebilir. Bu deneysel çalışmada; limon, portakal gibi C vitamini bakımından zengin olan doğal gıdalarla, meyve suları gibi yapay ürünlerin vitamin oranları karşılaştırılmış ve böylece insan sağlığını korumanın önemi vurgulanmıştır. Vitaminler, bilinen besin değerlerinden ayrı yapıda, normal büyüme ve yaşamın sürdürülebilmesi için önemli organik maddelerdir ve herhangi biri vücuda alınmazsa, o vitaminin yardımcı olduğu kimyasal reaksiyon yürümeyeceğinden dolayı büyümede ve vücut çalışmalarında aksamalar olabilir. Vitaminlerin vücut çalışmasındaki etkileri, biyokimyasal reaksiyonların düzenlenmesiyle ilgilidir. Vitaminlerin insan sağlığına etkisi üç grupta toplanabilir; Sağlıklı nesillerin oluşmasına yardım Sinir ve sindirim sistemlerinin normal çalışması, besin öğelerinin elverişli olarak kullanılması ve vücut direncine yardımcı olur. Provitaminler (vitamin öncüsü) halinde vücuda alındıktan sonra bir dizi kimyasal değişikliğe uğrayarak bir ya da daha fazla vitamin aktivitesi gösteren bileşiğe dönüşür. Vitaminler gıdalarda farklı miktarlarda bulunur ve farklı dağılımlar gösterir. Bazı gıdalar bir veya birkaç vitamince oldukça zengin olmalarına rağmen bazı vitaminleri eser düzeyde içerir. Vücutta büyüme, gelişme, onarım gibi birçok işlevde rol alan bu bileşiklerin düzenli olarak her gün belirli miktarlarda alınması gerekir. Bu nedenle kişi günlük diyetini gıdalardan 4

5 dengeli bir biçimde oluşturmalıdır. Vitaminlerin gıdalarla eksik alınması, emilim bozuklukları ya da bazı metabolik bozukluklara neden olur Vitamin tayini Gıdalardaki vitamin analizleri; volumetrik titrasyon ve enstrümental analiz yöntemle tayin edilebilir. Çoğu gıda maddesindeki vitamin analizleri spektroskopik yöntemlerle yapılabilmektedir. Bunun için gıda maddesindeki vitamin uygun çözücülerle (çoğunlukla asidik ortamda) özütlenip çözeltiye alınır. Çözelti özel bir kromotografik kolondan geçirilerek vitaminler ayrılır ve fluometri veya başka optik yöntemler kullanılarak miktarları bulunur. Doğruluk açısından en geçerli olan yöntem HPLC yöntemidir. Fakat çok pahalı olduğu için pek tercih edilmemektedir. Gıdalarda en çok yapılan vitamin analizleri; Meyve ve sebze ürünlerinde, gazozda A vitamini (beta karoten) tayini Bitkisel margarinlerde A ve D vitamini tayini Meyve ve sebze ürünlerinde C vitamini tayinidir. Askorbikasit (C vitamini), erime noktası C ve molekül ağırlığı 176 olan, renksiz kristallerden oluşan bir antiskorbüt faktörüdür. Hem indirgen gücü olan hem de asidik özellik veren bir dienol grup ihtiva eder. Suda, metanol ve etanolde kolay çözünür. Benzen, eter, petrol eter, kloroform ve yağda çözünmez. Bu asitin diğer özellikleri şöyle sıralanabilir; C vitamini (Askorbikasit) vitaminler arasında en dayanıksız olanıdır. Alkalilere ve oksidasyona karşı ve özellikle Cu ve Fe gibi katalizörler bulunduğu zaman çok hassastır. Kuru kristaller halinde iken dayanıklıdır. Asit çözeltilerinde de ( ph 4 den aşağıda) oldukça dayanıklıdır. Askorbik asit havanın oksijeni ile de okside olur. Bu oksidasyon sonucu molekül vitamin aktivitesini kaybeder. Doğada indirgenmiş (C6H8O6) ve yükseltgenmiş (C6H6O6) şeklinde bulunur. 5

6 Figür Askorbik asitin yükseltgenmesi tepkimesi C vitamini oksidasyonla ve ayrıca özellikle yüksek sıcaklıklarda termik yolla çok kolay parçalanır. Gıdaların işlenmesi, depolanması ve pişirilmesinde en fazla kayba uğrayan vitamin C vitaminidir. Çeşitli işlemlere bu kadar duyarlı olması nedeniyle, gıdalara uygulanan birçok işlemin olumsuz etkisinin belirlenmesinde, askorbik asitteki kayıp miktarı bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Sebze ve meyvelerden yapılan ürünlerde, etikette gösterildiği gibi C vitamini olup olmadığı, miktarının ne kadar olduğu, beslenmeye bir katkısının olup olmayacağını araştırmak için C vitamini tayini yapılır. Bazı ürünlere işlemeyi kolaylaştırmak ya da oksitlenmeyi önlemek için C vitamini veya askorbik asit katılabilir. Bu durumda da üründeki miktarın izin verilen miktar kadar olup olmadığı araştırılır. Bulgular standartlardaki değerler (TS 6397) ile karşılaştırılır Voltametri Maddelerin elektrokimyasal özelliklerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlere elektroanalitik yöntemler denir. Elektroanalitik yöntemler, değişik yükseltgenme basamağına sahip türlerin kolayca saptanabilmesi, bu yöntemlerin uygulanmasını sağlayan ticari cihazların kromatograflara ve spektrofotometrelere göre çok daha ucuz olması ve genellikle kimyasal türlerin analitik derişimini belirtmesi gibi üstünlüklere sahiptir.(henden ve diğ., 2001). Voltametri; bir indikatör ya da çalışma elektrodunun polarize olduğu şartlar altında akımın, uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak ölçülmesinden faydalanarak, analit hakkında (yükseltgenebilen ve/veya indirgenebilen, elektroaktif, elektrot tepkimesine giren, organik ve inorganik maddeler) bilgi edinilen bir grup elektroanalitik metotlara verilen isimdir. (Skoog ve diğ., 2000) 6

7 Günümüzde ise; voltametrik ve polarografik yöntemler, eczacılık alanında ve klinik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun nedeni; düşük derişimlerde farmasötik analizlerin yapılabilmesi, numunelerin kolayca ve çok kısa bir sürede hazırlanabilmesi, analiz süresinin kısa olması, ortamda bulunan katkı maddelerinin veya safsızlıkların analiz sonucunu etkilememesi, bu tekniklerin ürün kalite kontrolünde kullanabilmesidir. Tablet, kapsül, süspansiyon, şurup v.b. ilaç formülasyonlarının çözünmeyen kısımlarının veya katkı maddelerinin genelde elektroaktiviteleri bulunmadığı için herhangi bir ayırma işlemine gerek olmadan analizleri yapılabilmektedir. Ayrıca bu yöntemlerin diğer bir avantajı da, daha ekonomik olması ve ilaçların analizinde çok az miktarda numuneye ihtiyaç duyulmasıdır. Voltametrinin çalışma prensibi; elektrokimyasal hücrede, polarize olabilen bir çalışma (indikatör) elektrodu ile karşılaştırma (referans) elektrodu arasına değeri zamanla değiştirilen potansiyel uygulanması sonucu ortaya çıkan akımın, üç elektrotlu hücrelerde çalışma elektrodu ile yardımcı (karşıt) elektrot, iki elektrotlu hücrelerde ise çalışma elektrodu ile karşılaştırma elektrodu arasından ölçülmesi ilkesine dayanır. (Yıldız ve Genç, 1993; Bond, 1980). Voltametrik hücrenin bileşenleri; voltametrik kap, destek elektrolit, çalışma (indikatör) elektrodudur Voltametrik Hücrenin Bileşenleri Voltametrik Kap Voltametrik analizler cam, kuartz veya teflon kaplarda yürütülür. Kabın yapıldığı malzeme kirlenme ve adsorpsiyon yanılgılarının en az olduğu maddelerden seçilir (Henden, 2001) Destek Elektrolit Voltametride elde edilen akımın yalnız difüzyon kontrollü olabilmesi için ortama iyonik göçün tamamını üstlenmek üzere destek elektrolit eklenir. Bu amaçla ortama KCl, KNO3 gibi bir inorganik tuz, bir mineral asidi veya baz katılabilir. Sitrik asit/sitrat veya asetik asit/asetat gibi tampon sistemleri ph kontrolünün gerektiği konularda destek elektrolit olarak kullanılabilir. 7

8 Çalışma (İndikatör) Elektrodu Voltametride kullanılan elektrotların hem kimyasal hem de elektrokimyasal özellikleri önemlidir. Bu nedenle voltametride sınırlı sayıda polarlanabilen elektrot kullanılır. Bunlar soy metal elektrotlar, çeşitli karbon elektrotlar, modifiye elektrotlardır. Sabit ya da döndürülerek kullanılabilen bu elektrotların her birinin potansiyel çalışma aralığı farklıdır. Bu aralık elektrot türüne bağlı olduğu gibi, çözücüye, kullanılan elektrolit türüne ve ph a da bağlıdır. Katodik sınırı hidrojenin oluşumu ya da destek elektrolitinin indirgenmesi, anodik sınırı ise elektrot materyalinin ya da çözücünün yükseltgenmesi belirler. Şekil 1. Voltametrik çalışma elektrotlarının genel sınıflandırılması Karşılaştırma (Referans) Elektrodu Voltametride karşılaştırma (referans) elektrot olarak ikinci sınıftan metal- metal iyonu elektrotları kullanılır. Bu elektrotlar küçük akım şiddetlerinde polarlanmazlar. Akım şiddeti artınca ideal konumlarından saparlar. En çok kullanılanlar kalomel ve Ag/AgCl elektrotlardır. Bu elektrotlardan anodik akım geçtiğinde metaller yükseltgenir ve ortamdaki aşırı klorürle çökeldiklerinden, elektrot yüzeyindeki derişimleri değişmez ve böylece potansiyelleri 8

9 akımdan bağımsız olur. Bu elektrotlardan katodik akım geçtiğinde ise, çözünürlükten gelen metal iyonları indirgenir, elektrot yüzeyinde çökelek ayrışarak tekrar aynı denge düzeyinde metal iyonu oluşturur, böylece potansiyel yine değişmeden kalır Yardımcı (Karşıt) Elektrot İki elektrotlu sistemlerdeki polarlanmayan elektrot, üzerinden akım geçtiği için, yüksek akımlarda polarlanır. Ayrıca çözelti direnci yüksek ise bu direnci yenmek için gerekli olan potansiyel (IR) önemli bir düzeye çıkar. Bu iki nedenden dolayı çalışma elektrodunun polarizasyon potansiyeli hatalı okunabilir. Bunun sonucu olarak i = f (E) eğrileri yatıklaşırlar ve belirli bir noktadan sonra pikler kaybolur. Bu sorun, sistemde üçüncü bir elektrot kullanılarak çözümlenir. Akım, çalışma elektrodu ile yardımcı elektrot ikilisinden geçirilir ve çalışma elektrodunun potansiyeli karşılaştırma elektroduna karşı sıfır akım altında saptanır. Akım yardımcı elektrot üzerinden geçtiği için bu elektrotların soy metal olmaları gerekir. Bu nedenle daha çok platin, grafit, tantal ya da tungsten tel çubuklar kullanılır. Bu elektrotların alanı çalışma elektrodu alanının en az 50 katı olmalıdır. Ayrıca çok küçük hacimlerle çalışıldığında yardımcı elektrotta oluşan ürünlerin, çalışma elektrodunda girişim yapmayacağı elektrot türü seçilmelidir Grafit elektrot Elektrokimyasal çalışmalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Grafit doğal olarak oluşur. Ancak kül içeriği (% 5 - % 20), elektrokimyasal uygulanabilirliğini sınırlar. Bu nedenle elektrokimyasal çalışmalarda bu grafiti saflaştırıp kullanmak yerine yapay grafitin kullanımı tercih edilir. Kimyasal olarak temizlenmiş grafit genellikle 1896 da Achenson tarafından geliştirilen bir yöntemle hazırlanır. Grafit, yumuşak ve gözenekli bir materyal olduğu için yüksek adsorbsiyon kapasitesi vardır Diferansiyel Puls voltametresi Normal puls voltametrisinde pulsun sonunda saptanan akım az da olsa sığasal bileşen içerir. Bu bileşenin ölçülen akımdaki payını daha da azaltmak ve seçimliliği arttırmak için pulsun başında ve sonundaki akımları ölçüp, farklarını alma yoluna gidilmiştir. Bu teknikle çalışan yönteme diferansiyel puls voltammetrisi denir. 9

10 Özet olarak, askorbik asitin tayini için çok çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları (elektroanalitik olmayan); gaz kromotografisi ve UV spektroskopisidir. Ancak; bu metotlarda, maliyet, zaman, seçicilik, duyarlılık gibi değişik özellikler incelendiğinde, bazı istenmeyen sonuçlar gözlenebilmektedir. Fakat; voltametrik analizin yapılması, seçicilik, duyarlılık ve maliyet bakımından değişik avantajlar sağlayabilmektedir. Başka bir deyişle, kalem grafit elektrot, diğer elektrotlarla karşılaştırıldığında yüksek elektrokimyasal, ticari geçerliliği, tek kullanımlık özelliği, düşük maliyet, ileri teknoloji ve modifikasyon kolaylılığı gibi avantajları vardır. Bu gibi faydalı ve önemli fonksiyonlar gözlemlendiğinden dolayı, son yıllarda birçok bilim adamı, elektroanalitik uygulamalarda bu tür elektrotlara odaklanmışlardır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Kullanılan kimyasal maddeler ve cihazlar Deneyde, askorbik asit( Merck KGaA, Germany),Na 2 HPO 4.2H 2 O( Merck KGaA, Germany), NaH 2 PO 4 (Merck KGaA Darmstadt, Germany), KCl, portakal, limon,kutu portakal suyu(dimes portakal suyu), argon gazı, ph metre, voltametrik analizör, elektrokimyasal hücre ve üçlü elektrot sistemi, analitik terazi kullanıldı Yöntem Öncelikle seçilen çözücülerde ph=5 posfat tampon çözeltisi hazırlandı. Voltamogramlar, oksijeni uzaklaştırmak için çözeltiden 2 dakika argon gazı geçirildikten sonra alındı. Hazırlanan destek elektrolitlerde, kalem grafit elektrodun -0, potansiyel aralığında ve 0,05 V/s arama hızında döngüsel voltamogram alınır. Daha sonra bu ortama C vitamini ekleyerek aynı şartlarda döngüsel voltamogramları alınır. Böylece C vitamininin (askorbik asidin) dehidroaskorbik aside yükseltgenmesi için gerekli potansiyel belirlenir. Pik akımına ve pik potansiyeline ph etkisi araştırıldı ve bulunan deneysel sonuçlara göre, çalışma ortamı belirlendi. Seçilen çalışma ortamında; pik akımına ve pik potansiyeline tarama hızının etkisi ise, dönüşümlü voltametri (CV) tekniği ile incelendi. DPV teknikleri ile derişim-pik akımı (C-i); değişimi incelendi. Elde edilen sonuçlara göre kalibrasyon grafiği çizilerek, doğrusallığın gözlendiği derişim aralığı belirlendi ve grafikten okunan verilere göre gerekli işlemler yapılarak numunelerin içindeki askorbik asit miktarı belirlendi. 10

11 Askorbik asit miktarı belirlenecek 1.ekleme(µl) 2.ekleme(µl) (standart askorbik asit) 3.ekleme(µl) (standart askorbik asit) 4.ekleme(µl) (standart askorbik asit) 5.ekleme(µl) (standart askorbik asit) 6.ekleme(µl) (standart askorbik asit) örnekler Limon 15(µl) limon suyu Kutu 30(µl) portakal suyu Portakal suyu 10(µl) C tableti vitamini 30(µl) Tablo1.ölçüm sırasında eklenen madde miktarları 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA C vitaminin kalitatif tayini ( Döngüsel voltametri) Hazırlanan 10-3 M standart askorbik asitin ph=7 fosfat tamponunun bulunduğu ortamdaki döngüsel voltamogramı alındığında aşağıdaki pikler gözlemlendi. 11

12 Figür Askorbik asitin yükseltgenmesi tepkimesi Askorbik asit vitaminler arasında en dayanıksız olanıdır. Havayla kolayca okside olarak dehidroaskorbik aside yükseltgenir ve molekül vitamin aktivitesini kaybeder. Yukarıdaki tepkimeden de anlaşılabileceği gibi reaksiyon tersinir değildir. Bu yüzden oluşan pikler tek bir yöndedir C vitamininin kantitatif tayini ( diferansiyel puls voltametri) ph=5 tamponlu ortamda tabloda belirtilen miktarlarda yapılan standart ekleme metoduyla aşağıdaki voltamogramlar elde edildi. 1. Ölçüm limon suyu Grafik 1.Limon suyu içindeki askorbik asit ölçüm voltamogramı 12

13 Voltamogramdan okunan akım değerlerinin eklenen askorbik asit miktarıyla doğru orantılı olarak arttığı gözlemlendi. Bu ölçüme dayanarak voltametrik hücre içerisindeki son derişimler hesaplanarak akıma karşı grafiğe geçirildi. Grafik üzerinden elde edilen R 2 formülüyle gerekli işlemler yapılarak limon içerisindeki askorbik asit miktarı mg cinsinden hesaplandı. Grafik 3. Limon suyu içindeki askorbik asit miktarına karşı akım grafiği 15 µl limon suyundaki C vitamini : 0,285 mg 2. Ölçüm Kutu portakal suyu Grafik 2. Kutu portakal suyu içindeki askorbik asit ölçüm voltamogram 13

14 Grafik 4. Kutu meyve suyu içindeki askorbik asit miktarına karşı akım grafiği 30 µl meyve suyundaki C vitamini : 0,192 mg 3. Ölçüm Portakal suyu Grafik 5. Portakal suyu içindeki askorbik asit ölçüm voltamogramı 14

15 Grafik 6. Portakal suyu içindeki askorbik asit miktarına karşı akım grafiği 10 µl portakal suyundaki C vitamini : 1,30 mg 4. Ölçüm C vitamini tableti Grafik 7. Tablet içindeki askorbik asit ölçüm voltamogramı 15

16 Grafik 8. Tablet içindeki askorbik asit miktarına karşı akım grafiği 30 µl tablet çözeltisindeki C vitamini : 6,94 mg Numunelerden alınan örneklerin diferansiyel puls voltamogramları alındıktan sonra elde edilen verilere askorbik asit miktarı en fazla tablet C vitamini tabletinde gözlemlenmiştir. Ayrıca standart askorbik asitin döngüsel voltamogramları ile tersinmez olduğu anlaşılmıştır. Kullanılan kalem grafit elektrotun C vitamini tayininde elektrot olarak kullanılabilirliği tespit edilmiştir. Bu deneyde dikkat edilmesi gereken yardımcı ve referans elektrotlerı her ölçüm bitiminde saf suda yıkamaktır. Ek olarak tapon çözelti içindeki oksijeni uzaklaştırmak için argon gazı kullanılmasıdır. Diferansiyel puls un kullanılmasındaki amaç bu yöntemin döngüsele göre daha seçici olmasıdır. Kalem grafit elektrot kalınlaştırılırsa askorbik asitin elektrot yüzeyine tutunma ihtimali artabilir ama iletkenlik azalır. Bu sebepten dolayı 0,5 kalem ucu kullanılmıştır. Sonuç olarak voltamogram grafiğinde zeminde oluşan titreşim hareketleri konsantrasyon düşüklüğünden kaynaklandığı söylenebilir. 16

17 KAYNAKÇA 1- T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Gıdalarda Askorbik Asit Tayini, Ankara Poli(vinilferrosenyum) Modifiye Elektrotlar Kullanılarak Elektrokimyasal DNA Biyosensörlerinin Hazırlanması, Doç. Dr. Serdar ABACI, Doç. Dr. Arzum ERDEM GÜRSAN, Ars. Gör. Filiz KURALAY, Dr. Hakan KARADENİZ, Ankara, Eylül Richard A. Larson; Naturally Occuring Antioxidants, Boca Raton (Lewis Publishers, 1997) 4- Fereidoo Shaihidi; Natural Antioxidant: Chemistry, Health Effects and Applications, Champaigh, III (AOCS Press, 1997) 5- Andreas M. Papas; Antioxidant Status, Diet, Nutrition and Health, Boca Raton (CRC Press, Reinmuth, W. H. ( ). "Theory of Stationary Electrode Polarography". Analytical Chemistry Henden ve diğ Skoog ve diğ Yıldız ve Genç, 1993; Bond, Henden, Zopiklonun voltametrik metodlar ile elektrokimyasal davranışının incelenmesi ve ilaçlarda kantitatif tayini, Fatma Baycan Koyuncu,

18 KATKIDA BULUNANLAR: Çalıştay süresince projelendirmemize yardımcı olan tüm proje ekibine, danışmanlarımıza, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı nda bu deneyin yürütülmesine onay veren Doç. Dr. Yusuf DİLGİN e, deney süresince yardımlarını bizden eksik etmeyen değerli hocamız Prof. Dr. Handan GÜLCE ye teşekkürlerimizi bir borç bileriz. Beste BALCI 1989 yılında Datça, Muğla da doğdu. İlköğretimini Yedieylül İlköğretim Okulu nda, orta öğretimini Aydın Yabancı Dil Ağırlıklı Lise de tamamladı yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği (İngilizce) Bölümü nü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Girişimcilik Kulübü nde görev almaktadır ve 2010 yılında Çeşme de düzenlenen 6. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı başta olmak üzere Etkili İletişim ve Beden Dili, İş Hayatında Motivasyon ve Takım Oyunu, İletişim Teknikleri ve Empati ve Bilgisayar İşletmenliği gibi konularda eğitim almıştır. Halen lisans eğitimine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği nde 3. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Seval ÖZYOL 1989 yılında Çanakkale nin Ezine ilçesinde doğdu. İlköğretimi Gökçebayır İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi Ezine Çok Programlı Lisenin (yabancı dil ağırlıklı) fen bölümünde tamamladı yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde yüksek öğretimine başladı. 3 dönem burada kaldıktan sonra Erasmus Socrates programıyla Çek Cumhuriyeti Palacky Üniversitesine gitmeye hak kazandı ve bir dönem orada öğrenimine devam etti yılının 1. Döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine yatay geçiş yaptı ve halen orada okumaktadır. 18

19 19

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Kromatografi Nedir? HPLC

Kromatografi Nedir? HPLC Kromatografi Nedir? Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON

KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON II. Bölüm Prof. Dr. Olcay KINCAY Kimya Y. Müh. Haluk AĞUSTOS Arş. Gör. Uğur AKBULUT Arş. Gör. Dr. Alpay KÜREKÇİ KAPALI DEVRE, SORUNLAR ve KORUNMA YÖNTEMLERİ KAPALI

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı