P R O C E S V E R B A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O C E S V E R B A L"

Transkript

1 P R O C E S V E R B A L Nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më , duke filluar prej orës minuta në sallën e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. Në mbledhje ishin të pranishëm 40 anëtarë. Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, OSBE-ja, Zyra e EULEX-it, KFOR-it dhe përfaqësues të mediumeve. Mbledhjen e Jashtëzakonshme e hapi dhe e kryesoi kryesuesi i KK-së të Prizrenit, z. Kujtim Gashi, i cila theksoi kjo seancë është thirrës e jashtëzakonshme është thirrës nga kryetari i Komunës, pas qarkores që ka sjellë Ministria e Financave për rishikimin e buxhetit, ku data e fundit, data 25 maj. Gjithashtu e kemi një kërkesë të Hidroregjionit dhe me propozim të kryetarit. Për dhënien në shfrytëzim të pronës për ndërtimin e Impiantit, për të cilën do të diskutojmë dhe ta shqyrtojmë. Kërkoi nga Drejtoria e Financave të bëjë prezantimin. Mybera Mustafa: Theksoi se ne jemi pajtuar në mbledhjen e kaluar, që do të kemi një mbledhje të jashtëzakonshme me një pikë të rendit të ditës, sepse ka qenë shkresa prej Ministrisë për Ekonomi dhe Financa që ne të bëjmë rishikimin e buxhetit në këtë afat. Mirëpo, pika e dytë, e cila na është dërguar në material, ne nuk jemi pajtuar që kjo të jetë në rend ditë. Kjo është mbledhje e jashtëzakonshme dhe shkon me një pikë. Në bazë të rregulloreve dhe ligjeve, vetëm pikat urgjente hynë, pasi që të kalojnë prej KPF-së. Kështu që ne mendojmë që pika e dytë sot mos të shqyrtohet. Kryesuesi: Theksoi se sa i përket rendit të ditës, këtë mbledhje nuk e kemi thirr ne, dhe nuk është e thirrur në procedurë të rregullt. Mbledhja është thirrur prej kryetarit të komunës, si mbledhje e jashtëzakonshme. Ligji për Vetëqeverisje Lokale, Statuti i Komunës dhe Udhëzimi Administrativ e përcaktojnë mënyrën e thirrjes së mbledhjeve dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një mbledhje të jashtëzakonshme, ku rendi i ditës përcaktohet nga thirrësi i mbledhjes. Në këtë rast kryetari i komunës e ka përcaktuar rendin e ditës. Po ashtu ju informoj se rendi i ditës nuk ndryshohet në mbledhje të jashtëzakonshme, as nuk mund të hiqet nga 1

2 rendi i ditës asnjë pikë. Megjithatë rendi i ditës, ju e dini që as nuk votohet në mbledhje të jashtëzakonshme, por është i përcaktuar nga thirrësi i mbledhjes. Ka raste kur edhe 1/3 e anëtarëve të Kuvendit e thërrasin. Por nuk ndryshohet rendi i ditës, sepse është nën mandatin e thirrësit. Prandaj do ti shqyrtojmë pikat ashtu siç janë thirr. Haziz Hodaj: Theksoi se kjo është mbledhje e jashtëzakonshme dhe nuk duhet të jenë dy pika të rendit të ditës. Mbledhja e jashtëzakonshme thirren me një pikë të rendit të ditës dhe atëherë kur është urgjente. Nëse e konsideroni ju që është urgjente, dhënia në shfrytëzim e impiantit tani Hidroregjionit, pa e analizuar dhe pa kaluar nëpër KPF-ca. Unë nuk besoj që kjo është aq urgjente pa kalua në KPF-ca, aq më tepër, kur bëhet fjalë për pronën e që është një çështje komplekse, dhënia në shfrytëzim e pronave. Kryesuesi: Sqaroi se neni 44 takimet e jashtëzakonshme, pika 44 dhe pika 3. Pikat e caktuara në rendin e ditës, për mbledhjen e jashtëzakonshme, nuk mund të ndryshohen gjatë mbledhjes. Andaj, unë nuk mund të luftoi me ligjin. Alush Shala: Theksoi se opozita nuk e kundërshton si veprim, por kërkuan të din pse e kanë pru si pikë në mbledhjes në jashtëzakonshme. Kur ka pas mundësi edhe para një javë, sepse ky proces ka filluar me vite. Ka mund të ndodhë edhe në mbledhjen e sapo kaluar, apo edhe mu thirr edhe një mbledhje e jashtëzakonshme. Kryesuesi: Theksoi se sa i përket rendit të ditë e sqarova edhe më herët. Hasan Hasani: Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike: Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoi se nuk bëhet kiameti me pikën e rendit të ditës. Ne pasi që kemi bërë një punë të madhe bashkërisht edhe Kuvendi edhe ekzekutivi dhe ju e dini se përfundimi i punimeve në qytet përfundojnë me 30 maj. Sipas asaj që jemi marrë vesh më datë , ku do të kthehet rruga në gjendjen e njëjtë dhe një punë ngel për muajin tetor, nëntor mu krye nga komuna deri te Rezidenca. Theksoi se ne kemi një marrëveshje tri paleshe, Qeveria e Republikës së Kosovës, KFV-ea, Komuna e Prizrenit. Andaj, ne duhet ti krijojmë kushte KFV-së, bankës gjermane, që ti vazhdon punimet menjëherë. Në impiantin ku ne kemi siguruar, e kemi ekzekutuar bartjen e pronave dhe ato prona janë në emër të komunës. Ata 2

3 munden me marr penalti, komuna e Prizrenit jo, po Qeveria e Kosovës, në qoftë se vonohemi edhe për një javë. Ne duhet të mbajmë një mbledhje të jashtëzakonshme nesër për këtë pikë. Kjo është e jashtëzakonshme në kuptimin kohor. Nuk ka të keqe sot të votohet një vendim që ti jepet në shfrytëzim Hidroregjionit, kompanisë publike, e cila është edhe organ mbikëqyrës i krejt punimeve së bashku me Qeverinë e Berlinit. Prandaj kanë kërkuar donatori dhe Hidroregjioni, që menjëherë të fillojmë, është procedurë. Sot merret vendimi dhe duhet të bëhet i plotfuqishëm brenda dhjetë dite. Ky vendim që e votoni ju, sot i ndihmon shumë procesit, sepse me datën 30 përfundon kjo dhe duhet të shkon në fusha, të punohet në ndërtimin e impiantit. Prandaj edhe njëherë po ju lus, kjo pikë është aq e rëndësishme sa edhe rishikimi i buxhetit. Më qëllimin më të mirë dola këtu, jo për t ju kundërshtuar, por të keni mirëkuptim. Nuk mund ky Kuvend ta anashkalon apo ta ve në dilemë ti jepet në shfrytëzim të përkohshëm. Ajo është pronë e komunës, i jepet një kompanie publike profesionale e cila ka me menaxhua impiantin. Kryesuesi: Kërkoi nga Zenel Ahmetaj të jap sqarime, pastaj e hapim debatin. Zenal Ahmetaj: Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoi se më datën , i kemi marrë instruksionet nga Ministria e Financave lidhur me rishikimin e buxhetit, që është proces realisht çdo vit. Ky afat që deri më datën 25 d.m.th. nesër, në Prishtinë duhet ta dorëzojmë me ndryshimet e mundshme, të cilat mund të ndodhin me rishikimet e këtij buxheti. Prandaj, duke u bazuar në instruksionin që kemi marrë nga Ministria e Financave, na u është udhëzuar të bëjmë diferencat apo mungesat që kanë ndodhur nëpër projekte të caktuara. Pastaj nëpër kategori ekonomike, sidomos në kategorinë e pagave, nëse ka minuse, për ti mbuluar nga kategoria tjetër që është në plus. Kështu në përgjithësi ne i identifikuam disa kategori, të cilat kanë pas nevojë të ndërhymë dhe të bëhen ndryshime apo rialokime gjatë kësaj kohe. Në propozim-vendim, në pjesën e parë ne kemi identifikuar në dy, tri drejtori që kanë minus të vogël në kategorinë e pagave. Andaj ato minuse i kemi mbuluar nga programi i asamblesë komunale në vlerë prej 1.650,00 dhe kjo shumë është shpërnda në tri drejtori. Shuma prej 250,00, do të shkoj në infrastrukturën rrugore, apo në kudër të Shërbimeve Publike, pastaj në zyrën komunale për Komunitete në shumë prej 400,00. Në programin Kadastër dhe Gjeodezi 400,00. Në Administratën e Arsimit në vlerë prej 600,00. Këto mjete do të mbulohen nga zyra e Kuvendit komunal, pasi e kemi një diferencë, një plus të mjeteve deri në fund të vitit. Në projektet kapitale, ne kemi identifikuar pothuajse në shumicën e programeve dhe duke u bazuar në kategoritë ekonomike, në burimin e tyre. Burimin nga grandi dhe nga të hyrat. Aty ku ka mbetje janë transferuar apo janë rialokuar në projektet tjera të cilat ka pas 3

4 minus të mjeteve, në mënyrë për ti mbuluar diferencat e kontratave. Kjo në pika të shkurta rreth asaj se si ka shkuar procedura, ku kemi intervenuar. Ka pasur shumë projekte në kuadër të programeve të rritjes së vlerës së projekteve. Diku ku është paraparë që nuk është projekt urgjent është anuluar dhe janë zvogëluar vlerat e mjeteve, aty ku nuk ka pas nevojë. Diferencat në rritje, apo minuset në bazë të projekteve, jam i bindur që çdo drejtorë, janë sot prezent dhe eventualisht nëse kërkohet nga ju të ju sqarojnë në lidhje me këto ndërhyrje në rialokim apo në transferim të mjeteve. Nëse ka nevojë ndonjë sqarim, në lidhje me tabelat apo diçka tjetër, jam në dispozicion. Mybera Mustafa: Theksoi se rishikimi dhe ridefinimi i buxhetit, e dimë që është kategori ligjore dhe se ka ardhur shkresa prej Ministrisë. Përkundër asaj që kemi pas një kohë të shkurtër ta analizojmë, mirëpo përqindje nuk kam mundur ti nxjerrë. Që të thuhet kaq po rishikohen prej këtij pozicioni, kaq mjete në total po bartën. Nuk ka pas kësi përshkrimi. Këto janë përmbledhje të një raporti dhe të një rishikimi. Këto tabela që na u kanë ofruar neve, këto janë të dhëna që çdo drejtori i ka. Mirëpo, kur të na propozohet ndryshimi, duhet të na prezantohen përqindjet, sa janë rishikua, a ka pas ndryshime prej pozicioni në pozicion, prej kapitales në kapitale. Po ashtu sa ka qenë përqindja dhe sa ka qenë vlera. Nga ana tjetër rishikimi i buxhetit bëhet vetëm në qoftë se vlera e kontratës nuk ka qenë ajo që është parapa. Ndoshta për arsye të ndryshme, ndonjë projekt del shumë emergjent, dhe hiqet ndonjë projekt që s është aq i rëndësishëm. Mirëpo, para neve e kemi pa rastin që shumë projekte që janë planifikua disa janë hekë krejt. P.sh. në Administratë, ka ,00, dy herë. Njëra është për ngritje të kapaciteteve të resurseve njerëzore, tjetra është për trajnim të stafit, janë hekë krejt. Nga ana tjetër, automjetet është shtuar, më tepër se gjysma e asaj që është planifikuar. Me plan të tenderit mundet një përqindje 30, e jo 100% të rritët shuma e tenderit. Janë disa pozicione nëpër disa drejtori që ne ju kemi dhënë prioritet gjatë planifikimit të buxhetit p.sh. në turizëm. Na kemi thënë që buxheti i turizmit ka qenë tepër i madh, sivjet duhet me u rrit. Sivjet shumë pozicioneve ju kanë hekë krejt p.sh. zejet e vjetra, që gjithë thirremi në atë pozitë e opozitë që duhet me i afirmua për Prizrenin tradicional ,00, është hekë fare. Nga aspekti tjetër, te mirëqenia sociale, kemi zvogëlim të disa pozicioneve. Kështu që krejt këto neve na bëjnë me thënë që ky planifikim i buxhetit dhe ky raport që na është ofruar për ridifinim të buxhetit, nuk është aspak profesional dhe na lënë kuptua që nuk mundemi me votua. Faleminderit. 4

5 Arbër Rexhaj: Theksoi se analizën e rishikimit të buxhetit, do ta bëjnë kuvendarët e LVV-je. Ndërsa ngriti një çështje që ka të bëjë në lidhje me shembjen e dheut në fshatin Korishë. Në pjesën e sipërme të fshatit Korishë të komunës së Prizrenit ka disa vite që është problematike shembja e dheut. Andaj, kërkoi përkrahjen të opozitës dhe të pozitës, sepse ka të bëjë me rrezikimin e jetës së njerëzve, ku aty mund të ndodhë një restelicë e dytë. Pas takimit më drejtorin e Shërbimeve Publike z. Hasan Hasani, pres që edhe ai ta thotë ndonjë fjalë në lidhje me këtë rast. Nga ju në këtë rishikim do të kërkoja një projeksion buxhetor, sepse aty duhet të ndërhyhet sa më shpejtë, sepse brenda një nate, një ditë krejt të zakonshëm mund të ketë shembje të dheut, ku mund të ketë edhe viktima. Po ashtu, qytetarët e fshatit Korishë, kanë nis një peticion, me ç rast do ti drejtohen edhe organeve relevante që do të kërkojnë ndërhyrje të shpejt. Mendoj që Drejtoria e Emergjencave sigurisht që edhe ai besoj mbi bazën morale do duhej të fliste këtu. Është mirë që ta evakuoj sa më shpejt atë pjesë, që edhe punohet më lehtë. Pak më parë edhe drejtori i Shërbimeve Publike, më tregoj që në vitin 2016 komuna ka qenë atje. Po megjithatë, është mirë që kjo çështje, të problematizohet në kuptimin pozitiv, që të gjinden mjete edhe të ndërhyhet sa më shpejt. Ndërsa në anën tjetër dheu ka prishur pjesërisht edhe disa shtëpi dhe mendoj që do ti prish së shpejti edhe dy lagje dhe nuk do të mbetet me aq. Përpos dy lagjeve, dëmtimi do të jetë deri në gjysmë të fshatit. Prandaj do të kërkoja nga të gjithë ju, që ta mbështesni këtë propozim timin dhe të futet një projeksion buxhetor i cili parasheh intervenimin sa më shpejt të mundshëm, në ato shtëpi dhe në ato lagje të fshatit Korishë, të disa lagjeve të mësipërme. Faleminderit. Gzim Duraj: Theksoi se për këtë pikë të rendit të ditës, edhe pse ka qenë një kohë mjaft e shkurtër për ti shikuar ndryshimet që janë bërë në buxhet, mendoj që është bërë një punë e mirë nga ana e ekzekutivit. Ka bartje të mjeteve nga projektet të cilat ka pas mjete më shumë se sa kanë qenë të nevojshme, e disa raste kur janë hekë mjetet që kanë qenë më pak prioritare, për banorët e komunës sonë dhe janë fut në projekte që kanë qenë më prioritet. Pa deshtë të ndalëm ne secilën drejtori, pasi që zyrtari i Drejtorisë së Financave i dha sqarimin, sidomos Drejtorinë e Arsimit, që ne si Kuvend vazhdimisht kemi pas vërejtje, qoftë nga opozita, por nga pozita. Ka pas ngecje në përfundimin e disa shkollave dhe me këtë rishikim janë parapa mjete të nevojshme, që atyre dhjetëra shkollave që i ka ndërtuar komuna e Prizrenit me buxhetin vetanak, ti shtohen këtë vit edhe disa të tjera. Shpresoj që në shtator edhe disa shkolla do të jenë të gatshme për nxënësit që t i krijojmë kushte më të volitshme në procesin mësimor. Po ashtu një vërejtje për Drejtorinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ku nga një vijë buxhetore që ka qenë bashkëfinancim me donator dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 5

6 Rural, janë hekë një shumë e mjeteve prej ,00, dhe janë bartë në një vijë buxhetore kur parasheh ndarjen e disa multi kultivatorëve, dhe disa pajisje shtesë, për makina të vogla që përdorën në bujqësi. Mendoj që ka qenë e nevojshme që ajo vijë buxhetore të mos preket, për shkak se unë personalisht nga ajo drejtori kam një projekt që mendoj që është shumë më rëndësi për banorët e komunës tonë. Një projekt për ujitje të sipërfaqeve tokësore, ku përfshihen katër fshatra të komunës tonë, siç është Pirana, Krajki, Landovica edhe fshati Tupec i cili projekt, jam shumë i sigurt që në qoftë se ne arrimë si komunë ta sigurojmë 20% e totalit të përgjithshëm të atij projekti. Është një projekt mjaft kapital dhe mjaft i rëndësishëm, për zhvillimin e bujqësisë në fshatrat e komunës tonë ku ka vlerën përafërsisht diku ,00 dhe është në interes të qytetarëve, që 80% të këtij projekti financimin do ta bënë Ministria e Bujqësisë edhe Zhvillimit Rural. Në qoftë se shikohen tash këto mjete, se prej kujt janë bartë, ku kanë shkuar. Drejtori i kësaj Drejtorie e dinë mirë se nga ato mjete përfitojnë më së shumti gjashtë fermerë, pasi që dihet çmimi i një multi kultivatori sa kushton. Prandaj kisha kërkua në qoftë se është e mundshme, që kjo vijë buxhetore, të kthehet aty ku ka qenë, ose të planifikohet që më vonë, me një kërkesë të këtij Kuvendit ti siguroj edhe mjete. Sepse shumë shpejt Ministri i Bujqësisë do ti informon të gjithë kryetarët e komunave të Kosovës, që të konkurrojnë në projekte të përbashkëta. Andaj ky projekt besoj që është shumë i sigurt që do të fiton, sepse është projekt modern i tipit të mbyllur që komunat tjera nuk e kanë fatin me pas kësi sistemi të ujitjes, sikur që e kemi ne me Radoniçin. Shpresoj që grupi parlamentar i PDK-së, edhe partnerët e koalicionit do ta votojnë këtë rishikim të buxhetit. Faleminderit. Bujar Nerjovaj: Theksoi se duke e ditë rëndësinë e rishikimit të buxhetit, edhe si kategori ligjore paraprakisht po them se do ta votojmë këtë rishikim të buxhetit. Duke qenë gjithmonë koshient që drejtorët kanë bërë lëvizjet e pozicioneve të tyre brenda atyre kategorive ligjore të lejueshme, dhe të cilat mund të bartën pa problem dhe në interes të gjitha projekteve në interes të qytetarëve të komunës së Prizrenit. Në emër të grupit kemi një sugjerim për Drejtorinë e Bujqësisë, që mendoj edhe duhet të hyj, dhe e ka vendin. Që të gjitha grandet qeveritare që vinë në emër të projekteve të vogla, që janë në komunë tonë të Prizrenit të jenë me participim 20%, sepse në bazë të asaj që kemi analizua është që edhe fermat edhe lopët edhe gjitha ato projekte të vogla që ekzistojnë. Ndryshe do të kishin peshën tek qytetarët dhe ata shfrytëzuesit e tyre. Në qoftë se e japim një pjesë dhe siguria e asaj marrje të jetë participimi i tyre. Po njëkohësisht më të njëjtën rrugë i japim mundësi që në të njëjtin emër të përfituesve, po e marrë shembull të përfituesve që do të jenë, të shtohet numri i përfituesve. Dhe në këtë mënyrë të masivizohet pak a shumë përfituesin në komunën tonë të Prizrenit. Duke 6

7 pas parasysh që ky participim 20% të hy në këto dhe gjërat tjera për të cilat jemi dakorduar edhe në grup. Mendoj që do ta votojmë dhe si i tillë do të kaloj. Faleminderit. Haziz Hodaj: Theksoi se ky rishikim i buxhetit do duhej të ishte një përmirësim i asaj çka është bërë dhe çka nuk është bërë në fakt në realizimin e buxhetit. Që unë ndryshe e kam quajt fontin dëshirash e jo një buxhet i realizueshëm edhe kur është votua, edhe kur është debatua rreth tij. Mirëpo, kam shpresua shumë që rishikimi do të sjell përmirësime adekuate dhe konkrete, në mënyrë që bile ato projekte çka parashihen në rishikim të buxhetit, të realizohen deri në fund të vitit. Me sinqeritetin më të madh po ju them, ajo çka unë pash në rishikim edhe pozicione të reja të shtuara është një sinjal që ne prapë jemi në avazin e vjetër të realizimit të këtyre projekteve. Në këtë projektbuxhet, në këtë rishikim të buxhetit ndoshta për herë të parë, po më bëni të jem edhe lokalist, edhe mahallist, edhe familiarist, sepse parashihen do projekte që nuk janë prioritet para se të realizohen shumë prioritete tjera. Po e zëmë nuk parashihet asnjë pozicion rrugor i rrugëve në Gjonaj, kurse në disa lokalitete thotë rregullimi i rrugicave. Andaj ti rregullojmë se pari rrugët që janë në shërbim të qytetarëve dhe të shumë lagjeve që janë të frekuentuara më me shumë banorë. Me kompetencë të plotë po i them drejtorit të Arsimit që ,00, që janë paraparë për fazën e tretë të ndërtimit të shkollës në Gjonaj. Nuk mund ta rehabilitojnë atë çka është dëmtua brenda kësaj kohe, sa s është punua në shkollë. Aty është i dëmtuar totalisht po thuaj se i hedhur krejt poshtë kulmi. Po ashtu brenda kanë hy edhe lopët i kanë thye pllakat, kabllot e rrymës të gjitha janë të janë dëmtuara. Andaj është e pamundur që me ato mjete që janë të parapara, të realizohet dhe shkolla të vihet në dispozicion në shtator të këtij viti. Për çudi shihen prapë projekte, nisje të shkollave të reja, nisje të objekteve të reja, pa i përfundua objektet që kanë filluar me pesë- gjashtë vite. Kam shpresua që ky rishikim do ti sjellë këto përmirësime nuk po shihen. Ndërsa nga drejtori e Shërbimeve Publike kërkoi që rezervuari që është ndërtuar vitin e kaluar edhe nuk përfundua ende në Gjonaj. Sigurisht që do duhej me shtua ende mjete për ta vu në funksionalizim, për ta vu në funksion atë rezervuar. Sepse ai donë tani lidhjet me rrjetin e ujësjellësit për të hy në dispozicion, për ti hy në shërbim qytetarëve. Përndryshe si objekt ai ma ato mjete sigurisht që përfundon, sepse kompania që e ka marrë do ta përfundoj punën, se e ka edhe kontratën. Mirëpo, duhet ende mjete shtesë për ta vu në funksion. Kam edhe shumë vërejtje tjera, mirëpo po them po kemi problem sepse nuk po e kemi një kopje fizike dhe ti evidentoj një nga një. Por mbetet ende forma e buxhetit si fontanë dëshirash e shumë lokaliteteve, e shumë lagjeve, e shumë mëhallëve për efekte elektorale. Faleminderit. 7

8 Sehare Maliqi: Theksoi se mbledhja e ditës së sotshme është e rëndësishme për shkak se diskutohet rishikimi i buxhetit. Është më rëndësi që përpos kritikave të përmenden edhe aspektet pozitive të asaj se si është shpenzuar buxheti, të cilin jemi duke rishikuar. Qeveria komunale ka bërë një varg investimesh, të cilat në mënyrë direkte ka ndikuar në përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme të banorëve të komunës së Prizrenit. Megjithatë edhe pse janë bërë investime të shumta, nga ky rishikim janë ndryshuar shumë projekte të rëndësishme, të cilat shpresoj të parashikohen për buxhetin e vitit Faleminderit. Ganimete Hoxha: Theksoi se Bashkimi Demokratik, si parti politike angazhuese për interesimet e qytetarëve të Prizrenit në përgjithësi, ka pasur qasje konstruktive ndaj politikave komunale, duke përfshirë edhe atë buxhetore. Por propozimet tona nuk janë trajtuar me seriozitetin e duhur nga ekzekutivi komunal, ku shpesh edhe janë paragjykuar. Megjithatë ne kemi vazhduar të bëjmë punën tonë si parti opozitare. Në rastin konkret kur po bëhet fjalë për shqyrtimin dhe miratimin për rishikimin e buxhetit të komunës për vitin fiskal Ne pretendojë se ekzekutivi e ka injoruar dhe anashkaluar tërësisht Kuvendin komunal, duke mos e përfshirë në këtë proces as edhe një komision të vetëm të këtij Kuvendi, gjithashtu edhe atë të Komitetit për Politikë dhe Financa. Gjë që për ne si parti politike, është i papranueshëm ky anashkalim. Po tentohet që ky rishikim i buxhetit të kaloj përmes një mbledhje të quajtur e jashtëzakonshme. Pa pasur një debat të mirëfilltë dhe konstruktiv. Me arsyetimet se kjo po ndodh me kërkesën e nivelit qendror e të tilla arsyetime të paqëndrueshme. Ne nuk mund të votojmë një dokument buxhetor, pa e ditur se çfarë përmban ai dokument, cilat ndryshime dhe pse ndodhin këto ndryshime. Po ashtu çfarë synohet me këto ndryshime e të tjera informacione të kësaj natyre. Dokumenti na është përcjell dje pasdite, gjë që është tepër vonë për të bërë një analizë të mirëfilltë. Kuvendi në përgjithësi, dhe në veçanti opozita është anashkaluar tërësisht në këtë vendimmarrje. Rrjedhimisht ne e ndjejmë vetën të përjashtuar nga ky proces i vendimmarrjes. Andaj e themi me zë të lartë dhe shumë hapur se vota e jonë si Bashkim Demokratik, është jo. Pra kundër këtij procesi të cilin e vlerësojmë të njëanshëm dhe arbitrar. Në asnjë rast nuk do të pranojmë të votojmë dhe mbështesim politika arbitrare dhe përjashtuese. Duke e quajtur këtë vendimmarrje arbitrare ne e vlerësojmë të panevojshme dhe të paarsyeshme të lëshohemi në përmbajtjen e vendimit. Për të cilin gjithashtu kemi shumë dyshime të cilat i kemi shprehur në momentin e miratimit të buxhetit për vitin Nga se të njëjtin e kemi pas vlerësua si dokument politik, abuziv dhe jo zhvillimor. Faleminderit. 8

9 Kimete Hoxha: Pati vërejtje për Drejtorinë e Mirëqenies Sociale nga planifikimi i të hyrave, nga ,00, për ndërtimin e kësaj shtëpie të pleqve, janë heq ,00. Andaj mendoj që kjo shumë është e vogël për të bërë diçka ashtu siç duhet. Këtu u tha që aty ku s ka pas nevojë, është bërë zvogëlimi. Kurse unë them është nevojë shumë e madhe për të gjithë banorët e komunës së Prizrenit. Andaj, kërkoj që mundësisht edhe më tepër të rritet ky fond dhe të bëhet diçka si duhet, e jo të zvogëlohet. Agnesa Bytyqi: Theksoi se sot po shqyrtojmë rishikimin e buxhetit, i cili ka ardhur si kërkesë urgjente dhe e shpejt nga Ministria e Financave. Pa dyshim që komuna e jonë për shkak të vëllimit të madh të punëve në investimet kapitale, do duhej të bënte një rishikim të këtij buxheti. Nga se zhvillimi i procedurave tenderuese ta imponon bërjen e një rishikimi dhe bilanci të pozicioneve. Për këtë duhet të reflektojmë të gjithë, duke dhënë vërejtjet, sugjerimet dhe komentet tona, për një rishikim sa më praktik dhe të lehtë implementuese. Të gjithë jemi dëshmitarë të investimeve të mëdha në të gjitha sektorët, veçanërisht në ndërtimin e infrastrukturës në qytet dhe fshatra. Pa dyshim se draftin që po e diskutojmë sot i sjell nga ekzekutivi komunal, ka për qëllim plotësimin e zbrazëtirave buxhetore në projektet që janë zhvilluar dhe po zhvillohen. Mbështetja jonë për rishikimin e buxhetit nënkupton dhe mbështetjen e Kuvendit për projektet që do të zhvillohen në gjashtëmujorin e dytë të cilat kryekëput shkojnë në interesat e qytetit dhe qytetarëve tanë. Të nderuar kuvendarë, më lejoni të theksoj edhe njëherë mbështetjen për këtë rishikim dhe shpresoj se draftbuxheti i vitit të ardhshëm do të jetë në dispozicionin tonë më herët. Në mënyrë që së bashku t i artikulojmë interesat e qytetarëve dhe qytetit tonë. Ju faleminderit. Alush Shala: Theksoi se edhe pse koha ka qenë e shkurtër, jam munduar ta analizoi këtë draft. Mirëpo përfundimi nuk ka qenë i dëshirueshëm. Realisht dëgjova këtu lëvdata, po edhe kundërthënie. Ndërsa unë jam në mesin të lëvdatave dhe të mangësitë. Sigurisht që në Komunën e Prizrenit është punuar, sepse dihet një buxhet prej 40 e sa milion dhe mos të punohet kjo që është pa, nuk është normale. Po nuk është edhe normale të mos punohet edhe aty ku është shumë e nevojshme. Realisht edhe në buxhetin e vitit 2015 premtimet kanë qenë krejt ndryshme. Të cilat nuk janë realizua me një përqindje shumë të vogël. Gjithashtu në drejtorinë e Arsimit aty ku ka pas më shumë nevojë nuk ja kryer. Që dy tri vjet në shkollat në lagjen 11 Mars, tani diskutohet në 2 Korrik, herë te TA-ja. Një vijë buxhetore prej ,00, e kanë nda po realisht nuk dinë ku donë me qua. Andaj nuk e di si do të përgjigjet drejtori sepse nuk e di ku ka vend. Këtë projekt 9

10 buxhet e shikoj si dëshirë të drejtorëve të ekzekutivit tonë, të cilët e kanë dërguar në vendet ku kanë pas ma së shumti dëshirë apo të njohur. Faleminderit. Drita Millaku: Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoi se materiali është vonuar qëllimisht, sepse për këtë afat të shkurt kohor kanë mund të fshihen shumë dallavere, prej disa projekteve të cilat i kanë konsideruar që janë shumë të jashtëzakonshme. Po ashtu edhe vitin e kaluar e rishikimi i buxhetit, ka shkua me seancë të jashtëzakonshme. Andaj konsideroj që kjo qeveri jo vetëm në nivelin lokal por edhe qendror me të vërtetë po tregon një e paaftësi, se jo rastësisht çdo vit buxheti shkon me seancë të jashtëzakonshme. Duhet ta shikojmë edhe njëherë të bëhem konkret, sepse një rishikim të një buxheti, me seancë të jashtëzakonshme, shkon do si do dhe nuk përfillët ashtu si duhet me qenë. Kur ka ardhur miratimi i buxhetit për vitin 2016, na është thënë se projektet kanë pas prioritet, sepse kanë dal prej debatit me qytetarët. Ndërsa tani në këtë rishikim, po shihet se nuk paskan pas prioritet debatet me qytetarë, sepse 50% të këtyre projekteve janë ndryshua. Ne sot, si zakonisht, me mbledhje të jashtëzakonshme, po shqyrtojmë rebalancin, apo siç pi themi rishikimin e buxhetit. Më lejoni edhe njëherë që të gjithë të pranishmit kolegë, t ju përkujtoj mbi termin rehabilitim, apo rishikim i buxhetit. Rishikimi përfshinë ndërrimin e vlerave të llogaritura, zvogëlimin apo rritjen e tyre. Krahasuar me planin e llogaritjes, të aprovuar më herët, siç ishte në fillim të vitit 2015, të cilin ju e keni aprovuar në shtator të vitit Korrigjimi i llogaritjeve në shumicën e rasteve ndodhet si pasojë e vlerësimit jo real, në shumicën e projekteve kapitale. Për arsye të mos realizimit të të hyrave të planifikuara për ndryshimet që ndodhin edhe si kërkesë e shpenzimeve shtesë. Thjesht rishikimi bëhet si nevojë e balancimit të barazimit të planit financiar, i cili ndodhet si pasojë i krijimit të të hyrave jashtë të planifikuara. Gjë të cilët unë nuk e besoj dhe si shkak i rritjes së shpenzimeve të paplanifikuara. Tani këta analfabet dhe dallavergji, këta drejtorë, neve përsëri po na detyrojnë që në emër të tyre ti korrigjojmë vendimet që i kanë marrë vetë. Të njëjtën gjë ne e kemi paralajmëruar edhe në vitin 2015, sa i përket këtyre projekteve dhe përsëri pa këto informacione. Andaj shtrohet pyetja, a janë rritur apo janë zvogëluar të hyrat. A janë rritur apo janë zvogëluar shpenzimet, cilat ishin kërkesat që kanë dal prej qytetarëve, do më thënë prej debateve që kanë dal prej qytetarëve. Për rishikimin e buxhetit të vitit 2015, në mënyrë statistikore i kemi paraqitur gjithë paaftësitë e tyre. Ndërsa këtë vit i kanë bërë pak gabimet më të sofistikuar dhe më të qëllimshme për nevojat për nevoja elektorale, e në disa raste edhe për nevojat e tyre për përfitime personale. E them këtë, sepse në këtë material që na e kanë dërguar, e vërejtëm lëvizjen e projekteve që e kishin bërë nga territor në një territor tjetër. Do më thënë prej Kurillës, kanë bartur në Has, prej Prizrenit në Jeshkovë. Projektet e Hatmaxhës e Medvecit, kanë shkua në Gryk të 10

11 Lumëbardhit. Do më thënë një lëvizje të projekteve pa planifikuar. Shumica e projekteve po realizohen sipas vendimit të drejtorëve, siç thanë edhe parafolësit. Ka pas që më ra në sy lapidari në Dedaj. Sipas vendimeve që i kanë marrë të asamblistëve, pse jo edhe të militantëve partiak. Përsëri prioritet kanë mbet projektet e vitit Ndërsa për projektet e vitit 2016 besoj që do t ia lënë qeverisjes së ardhshme, sepse nuk do të mund ti realizojnë. Në Drejtorin e Shërbimeve Publike, vlera e projekteve të posaçëm kanë pasur emër dhe mbiemër dhe një shumë prej ,00, në vlerën e të cilës e kanë shndërruar në një projekt. Ndërtimi i projekteve në infrastrukturë, ndërtimi i emrit të projektet, është mundësia më e madhe e manipulimit të projekteve në përgjithësi. E për këtë drejtori i Shërbimeve Publike, është bajagi një specialist. Në këtë rishikim të buxhetit kemi projekte që fare nuk janë kompetencë e komunës dhe që realisht paratë e qytetarëve të Prizrenit shkojnë në merita të të tjerëve. Vlerat e korrigjuara të projekteve, gabimet e planifikuara mesatarisht, janë prej ,00 e deri në ,00, siç i pamë. Shtrohet pyetja, a janë këto vlerat e ekzekutivit, që i ka planifikuar si provizion të vetën apo thjeshtë nuk kanë ditë të vlerësojnë. I lus të gjithë asamblistët më vëmendje ti shikojnë edhe njëherë prioritetet e Drejtorisë së Arsimit, sepse nuk ka rishikim, por vetëm ka anulim të projekteve, si dhe ngritje të vlerës të kontratës. Ngritja e vlerës së projekteve direkt konsiderojmë që është një manipulim. Kjo na tregon paaftësinë e drejtorit të KDA-së dhe stafit të tij, nuk dinë të planifikojnë, apo po dinë me planifikua vetëm atëherë kur janë për interesat e veta personale. Ne si LVV-je, nuk do ta përkrahim këtë rishikim të buxhetit, për shkak të mos transparencës së kryetarit dhe stafit të tij. Ju faleminderit. Skender Susuri: Theksoi se ky propozim-vendim nuk është diskutua në asnjë organ të Kuvendit dhe as në KPF-ca. Pra nuk përmban as kriteret më minimale të transparencës dhe vendimmarrjes komunale gjithëpërfshirëse. Për të cilën zyrtarët komunal të caktuar deklarohen plot gojë, se janë model i qeverisjes dhe vendimmarrjes transparente në nivel të Kosovës. Është e vërtetë dhe ligjërisht e garantuar, se institucioni i kryetarit të komunës, në çdo kohë mund të kërkoj mbledhje të jashtëzakonshme të Kuvendit komunal për tema të caktuara, duke përfshirë edhe politikat buxhetore. Por kjo nuk nënkupton për të anashkaluar komitetet e përhershme të Kuvendit, konkretisht KPF-ca. Dhe kuvendarët të mos marrin materialet për rendin e ditës, së paku tre ditë para mbledhjes së jashtëzakonshme, ashtu siç parashihet me nenin 44 pika 5 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale. Personalisht si kuvendar, pretendoj se në rastin konkret, kemi të bëjmë me shkelje të nenit 52 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale pika 2, ku përcaktohet që KPF-ca, është autoriteti për çdo ndryshim buxhetor gjatë vitit fiskal. Në këtë rast KPF-ca nuk është mbledhur dhe nuk është deklaruar për 11

12 ndryshimet përkatësisht rishikimin e buxhetit Andaj ne nuk do të jemi pjesëmarrës i shkeljeve të tilla ligjore. Faleminderit. Memnuna Ajdini: Zahvaljujem predsedavajući, pozdrav za vas, pozdrav za predsednika g. Ramadana Muju, za izvršnu vlast, za kolege, medije i sve prisutne u sali. Ja bih želela najpre da izrazim jedno nezadovoljstvo. Najpre zbog toga što niste nas udostojili uopšte da i mi razmatramo i da uzmemo učešće u izgradnji ovog buďeta. I ovaj rebalans definitivno da ima puno nedostataka. Čak smo primetili da nema čak ni kozmetičke promene, a neke dublje. A posebno bih istakla nezadovoljstvo to što u ovom rebalansu nemamo čak absolutno izdvojena sredstva za kulturni-bošnjački centar, gde imamo jako velike zamerke. A takoďe zamerku prenosim direktno i direktoru za Kulturu, Omladinu i Sport, g. Arhimu. Kako je mogao da dozvoli da absolutno nema nikakav buďet za ovaj naš centar. TakoĎe pitanje koje me zbunjuje. A znam sigurno da se radi o tome da škola u Drajčići uopšte nije započeta. Ovde stoji da su odvojena sredstva i da su odvojena sredstva. Možda nisam najbolje upoznata. Ali ako nisam, onda bih htela da zaista dobijem odgovor. Kakva je to druga faza, obzirom da prva faza nije počela. Ja bih završila, neću puno da polemišem. Obzirom da zaista vidim da prioritetne projekte nemamo uvrštene. Čak bih istakla da u sredinama Župe i Podgora, imamo da na neki način izdvajamo pojedina naselje, sa većim brojem projekata. A mi smo predstavnici i Podgore i Župe gde uviďamo da neka sela, tj. većina sela je zapostavljena. Pa onda ispada da dajemo privilegiju samo pojedinim selima. Zaista apelujem na sve direktorijate da uzmu u obir sve projekte koji su dati iz različitih sela da ih uzimaju prema prioritetima. I da na taj način rešavaju sve probleme meštana Župe, Prizrena, Podgora. Tako da u ovom mom obračanju želim zaista iz jedne iskrene namerne da dam primedbe gde uviďate i sami, i kao što možete primetiti nezadovoljstvo koje možemo mi sami istaknuti, i da pod brojem jedan, ipak kao koalicioni partneri moramo biti i mi konsultovani, kada se radi o našim sredinama. Zahvaljujem. Artan Abrashi: Theksoi se ky vendim për rishikimin e buxhetit, nuk ka ndonjë vizion politik të kryetarit të komunës, në veçanti për zhvillimin ekonomik të qytetit, i cili është deklarua si një nga prioritet e tij. Gjithashtu është shqetësues fakti se ndryshimi nga planifikimi fillestar. Ndryshimi kaq i madh i vijave buxhetore, paraqet një shqetësim shumë, serioz lidhur me aftësitë planifikuese buxhetore të kësaj qeverisje dhe ky devijim kaq i madh që na prezantohet tash e disa vite mendoj që është një sinjal jo i mirë. Qeverisja aktuale duhet ta merr parasysh që të harmonizoj së paku planifikimin, të mos ketë një diferencë kaq të madhe me rishikimin e buxhetit që bëhet. Gjithashtu shqetësues është edhe mos 12

13 procedimi i këtij vendimi në një organ ligjor, pra si KPF-ca, ku përcaktohet ekskluzivisht në këtë funksion shqyrtimin e të gjitha dokumenteve të cilat kanë vija dhe baza buxhetore, para se të vije në një seancë ku merret vendim këtu në mbledhje të Kuvendit. Gjithashtu, shqetësimet të cilët tash e një kohë janë ngritë nga gjithë kolegët asamblistë të mos merren parasysh, sidomos në këto raste, kur bëhet rishikimi i buxhetit. Propozimet, çështjet të cilat janë ngritë nga qytetarët, peticionet e vazhdueshme të cilët qytetarët e komunës së Prizrenit i adresojnë në organet kompetente të kësaj komune. Pa dashur të hy në propozimet konkrete të cilat ne vazhdimisht i kemi bërë, çoftë si LVV- je, që propozimet e shumë asamblistëve, pavarësisht subjekteve politike, që i takojnë. Mendoj që mospërfshirja edhe të një çështje të cilën vazhdimisht e kemi theksua, si grup parlamentar. Pra, mos ndarja e mjeteve të caktuara për ndriçimin e lagjes Petrovë- Therandë, të cilën e kemi ngritë. Është duke shkaktuar probleme jashtëzakonisht të mëdha, sidomos për çështjet që lidhën me sigurinë e pronës, pasurisë së qytetarëve, dhe jetës së tyre. Atje vërehet një shtim i aktiviteteve kriminale në atë zonë. Të plaçkitjeve, pikërisht për shkak të faktit, që personave të kriminalizuar ju mundësohen kushte të përshtatshme për ti kryer ato veprime të tyre, duke shfrytëzuar rastin se ajo pjesë nuk ka ndriçim. Mendoj që kjo çështje duhet të na brengos edhe neve, sepse ndarja e një shume buxhetore do të mund ta minimizonte së paku një rrezik të tillë. Mospërfshirja në një kategori të kësaj çështje, pra mos ndarja e mjeteve buxhetore për këtë punë që mund të rregullohet shumë lehtë, është një sinjal shumë i keq që i dërgohet qytetarëve të komunës së Prizrenit. Sidomos për çështjet që lidhën me sigurinë e pasurisë së tyre dhe veçanërisht jetës dhe shëndetit të tyre. Pra në përgjithësi edhe njëherë po e theksoj duke pasur parasysh mos transparencën për hartimin e këtij buxheti për rishikim. Duke pasur parasysh anashkalimin e organeve të cilët ekskluzivisht merren me çështje të këtilla pra, sikur se ky vendim. Duke marr parasysh edhe shumë çështje të cilat janë ngritë nga kuvendarët vazhdimisht. Ky rishikim i buxhetit nuk mendoj se është në interes të komunës së Prizrenit dhe se lënë për të dëshiruar akoma për ta përmirësuar edhe efikasitetin e qeverisjes. Në veçanti që të del një vendim që është i harmonizuar për interesa dhe vullnetin e qytetarëve. Prandaj, ne nuk do ta votojmë. Faleminderit. Kastriot Krasniqi: Theksoi se rishikimi i buxhetit, unë i pash edhe kolegët e mi se ka vërejtje. Po mos të harrojmë se ka edhe lëvdata. Për shembull e kemi Drejtorinë e Shërbimeve Publike, e cila deri më sot gjithë cepin e qytetit e ka prek me infrastrukturë. Po ashtu Drejtoria e Arsimit se nuk mundemi me thënë se s ka punua asgjë, sepse janë ndërtimi i shkollave e disa gjëra tjera. Drejtoria e Mirëqenies Sociale. Dëgjova dikush tha se e ka zvogëluar buxhetin. Po ajo besoj se ka bërë punë të mrekullueshme, se ka ndërtua banesat e familjet të dëshmorëve, 13

14 shtëpi për raste sociale. Po ashtu kërkoi nga drejtori i Arsimit. Z. Nexhat Çoçaj, të shikohet të ndërtohet busti i Xhevat Berishës, në shkollën Xhevat Berisha. Kujtim Gashi, kryesuesi: Pasi i përshëndeti të pranishmit, theksoi se shpesh gjatë diskutimeve këtu, po ngritën edhe dilema edhe çështje të ndryshme. Nganjëherë kur po e dëgjoj debatin, nuk e di a jemi ne duke e shqyrtua këtë dokument apo e kemi marr një dokument të gatshëm. Dikush këtu e tha pak më përpara, që ne nuk po kemi mundësi shqyrtimi. Ne e pranuam që është dokument që ka ardhur në shpejtësi, që nuk ka kaluar organin e KPF-ca. Po nuk mund të thirret një mbledhje kur s ka material. Prandaj këto janë kërkesa të nivelit qendror, që komunat janë të detyruara dhe të obliguara mi thirr mbledhjet edhe mi krye procedurat sipas kërkesave të Ministrisë. Në këtë kuptim ne si komunë jemi krejt në rregull, sepse e kemi proceduar sipas kërkesës edhe sipas nevojës që ka komuna Prizrenit. Kanë ardhur tash disa kërkesa prej ekzekutivit për ti bërë disa ndryshime në linjat buxhetore, por nuk jemi duke fol për një buxhet të ri të komunës. Se buxheti i ri i komunës, bëhet në muajin shtator. Prandaj, të përgatitemi atëherë për mi dhënë rekomandimet tona. Në të kundërtën ne edhe sot kemi pas mundësi këtu me dhënë ndonjë ide, ndonjë mendim për projekte të caktuara, aty këtu brenda drejtorive. Ishin disa kërkesa shumë të vogla, të cilat i thanë Arbëri, Gëzimi, Bujari. Ky dokument sot është në duart e anëtarëve të Kuvendit. Keni mund krejt me dhënë propozime, askush s ju ka ndal. Po nuk dhatë, dikush tha se kam lexuar. Aq material me shtatë, tetë faqe ka ardhur dje. Prej dje shtatëqind herë keni mund me lexua. Nuk besoj që dikush ka pas aq shumë punë sa që nuk ka arrit ti lexon shtatë faqe. Një dokument i cili më thënë të drejtë, i cili prej buxhetit që ka qenë, draftit të dokumentit të buxhetit, ka ndryshime diku nja 30 linja. Diku është heq një shumë, diku është shtua një shumë. Për shkak të zhvillimit të procedurave që kanë ndodh në komunë. Nëse një procedurë prokurimi ka përfundua dhe kanë mbet ,00, është krejt normale që të bartën në një projekt tjetër. Prandaj për atë edhe bëhet rishikimi. Andaj sot është në dorën tonë, të vendosim a duamë komunën e Prizrenit me qua në suficit, apo mi ruajt qeto mjete, që nuk janë ndoshta as afër ,00, për nevojat e komunës, edhe për investimet komunale. Po e pranoj edhe si kryesues, edhe si anëtar i Kuvendit, që ka pas vonesa, në sjelljen e dokumenteve tek anëtarët e Kuvendit. Po kjo ka qenë kërkesë, ju e dini ka ardhur të enjten. Ne kemi qenë në seancë dhe unë ju kam paralajmëruar. Pastaj të premten Drejtoria e Financave, bashkë me drejtoritë tjera kanë punuar edhe të shtunën ku i kanë bërë ndryshimet, dhe na kanë shpërnda materialin të hënën. Është në dorën tonë edhe ishte në dorën tonë për mi dhënë rekomandimet. Prandaj po ju lus si kolegë, ta mbështesim këtë rishikim, sepse është në interes të komunës. Përfundojnë projekte ato që janë duke u zhvillua dhe 14

15 po ashtu mund të përgatitemi që në shtator, që bashkërisht ta bëjmë edhe buxhetin për vitin e ardhshëm. Unë gjatë shfletimit të këtij dokumenti, të këtij drafti të rishikimit pash që kërkesat, që kryesisht janë bërë gjatë seancave, pyetjet për çështje të caktuara, veç janë pjesë e buxhetit. E kemi rastin vendosjen e tabelave, që fatkeqësisht se përmendi askush. Disa herë është përmend në seanca, po sot se tha askush. Prandaj, të falënderoj drejtor z. Hasan Hasani, që e ke parapa. Ka qenë një kërkesë e Kuvendit dhe komuna e Prizrenit përfundimisht duhet të bëhet me tabela për emërtimin e rrugëve. Pastaj e pash aty edhe një kërkesë që ka qenë edhe këtu. Ngritja e bustit, ose lapidarit të veprimtarit Ukshin Hoti në Universitetin e Prizrenit. Gjithashtu e pash në linjat e Drejtorisë së Urbanizmit. Askush nuk po e përmend këtu një vepër kapitale që duhet me pas Prizreni edhe qyteti i Prizrenit, është stadiumi i qytetit. Sigurisht se me këto anëtarësime duhet që ne të krijojmë edhe infrastrukturë edhe për klubet tona. Prandaj e kisha lutur Drejtorinë e Kulturës, të parasheh që për vitin e ardhshëm eventualisht edhe sot nëse ka mundësi me bo ndonjë ndryshim të rritet buxheti për investime në stadiumin e Prizrenit. Pastaj përfundimi dhe finalizimi i projektit të bibliotekës, që gjithashtu është shumë i rëndësishëm për Prizrenin. Kemi ardhur deri të një fazë të ndërtimit edhe duhet këtë projekt ta përfundojmë. Po është në dorën e qeti Kuvendi me mbështet sot, edhe në këto linja ato mjete që kanë mbet prej projekteve tjera me u bartë në projektin e bibliotekës. Po ashtu është edhe një projekt i rëndësishëm edhe për komunën e Prizrenit, edhe për qytetarët edhe për vizitorët. Është parku turistik i Nashecit. Unë e falënderoj Drejtorinë e Turizmit, që e ka filluar këtë projekt.por mjetet që janë nda nuk janë të mjaftueshme për atë vend. Prandaj, duhet gjithsesi të ndahen edhe mjete shtesë edhe të fillon faza e ndërtimit tek Parku i Nashecit, sepse të gjithë e dinë kush ka qenë dikush në Nashec. Do ta mbështesim këtë linjë buxhetore, që të rritet buxheti për revitalizimin e parkut turistik të Nashecit. Pastaj ishte ajo rritja e buxhetit për zgjerimin e sistemit të ujitjes, që e thanë edhe Gzimi edhe të tjerët, që nuk kam çka flas. Dhe po ashtu e falënderoj edhe z. Baldedaj që e ka parapa në linjën e vetë buxhetore, ti ndërron edhe këto të përkthimit, sepse anëtarët e Kuvendit janë ballafaqua gjithmonë, në seancë me problem të përkthimit. Dhe po më vjen mirë që më në fund do të ndryshohet edhe kjo qasje edhe ky ndryshim për zërimin. Unë ju falënderoj edhe njëherë, po ju lus si koleg, ta mbështesim këtë rishikim sepse është në interes të komunës së Prizrenit dhe përfundimisht komunë e Prizrenit nuk e qon në suficit. Sevil Kazaz: Teşekkür ederim Sn. Belediye Başkanımız, Meclis Başkanımız ve Meclis Başkan Yardımcımız, müdürlerimiz, meclis üyeleri arkadaşlarımız, STK ve medya mensupları hepinizi selamlıyorum. Dolayısıyla bütünsel olarak 2016 bütçesine baktığımızda önerilerim şöyle: Prizren Turizim ve Kültür Başkenti 15

16 olarak bu konuda kalkınma politikalarını geliştirmesi ve bütçeye daha fazla gelir ayırmasını düşünmekteyim kodlu projenin Kalealtı kanalizasyon su ishale hattı ve yolların rehabilitasyonu projesinin iptali söz konusudur. Bu projenin gerçekleşmesi halkımız ve turist misafirlerimiz için çok önemlidir dolayısıyla bu projenin gerçekleşmesi gerekmektedir. İkinci olarak göreve başladığımızdan beri dile getirdiğimiz Yeni Mahalle semti yolun inşaatı ve projesi koda sahip ancak yuro luk değerinin %50 azaltılması doğru değildir. Bu değerin yuro dan tekarar eski haline yani yuro ya getirilmesini talep ediyorum. Aynı zamanda kodlu Kurilla semtinde yolların rehabilitasyonu projesinin de azaltılması olmuştur bu değerin de arttırılmasını talep ediyorum. Prizrenin ve Türk toplumunun merakla ve sabırsızlıkla beklediği proje kodlu Türk Kültür Gençlik Merkezinin inşaa edilmesi projesine ayrılan bütçe sadece yuro iken bugün bize getirilen malzemede yuro değerinin düşürüldüğünü görmek bizi şaşkınlığa uğratmaktadır. Değil yuro bize yuro luk değer bile sadece temellerin atılmasına yetmemektedir. Öyleki bu proje için yuro dan yuro ya değil yuro ya getirilmesini talep ediyorum. Geleneksel festivallerin düzenlenmesi projesine ayrılan yuro nun da Prizrendeki Türk, Boşnak, Rom ve diğer toplulukların gerçekleştirdiği çeşitli festivalleri de göz önünde bulundurarak arttırılması gerektiğini düşünmekteyim. Son olarak kodlu şehir parkın atletik yolun inşaa edilmesi projesine bütçe ayrılmamıştır oysa Prizrendeki tüm gençlerimizi ve halkımızı spora yönlendirmek bizim için çok önemli ve kesinlikle gereklidir. Sadece atletik yolun inşaa edilmesi değil ancak çocuklara oyun gereçlerin de atılması gereklidir. Bu projeye de bütçenin ayrılmasını talep ediyorum. Önerilerimin hepsinin gerekli ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak öneriler olduğunu düşünüyorum ve dikkate alınıp bütçeye aktarılması aktarılırsa ancak o şekilde bu bütçeyi oylayacağımızı bilmenizi isterim teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. z. Kryetar i Komunës, Kryesues dhe zv. Kryesues, drejtor, anëtarët e kuvendit, OJQ dhe përfaqësuesit e medieve të gjithë ju përshëndes. Kurë e shikojmë në tërësi buxhetin e 2016 propozimet e mija janë si në vijim: Prizreni si kryeqytet i kulturës dhe turizmit mendoj se duhet të ndahet më shumë buxhet për të pasur mundësi ti zhvillon politikat. Kodi lidhur me projektin e rehabilitimit të rrugëve, kanalizimit dhe të ujësjellësit në Nënkala bëhet fjalë rreth anulimit të projektit. Realizimi i këtij projekti pasi që është shumë i rëndësishëm për qytetarët dhe turistet tanë mendoja se duhet të realizohet. E dyta, që nga fillimi i mandatit bëjmë fjalë për projektin me kod për ndërtimin e rrugës në Jeni mëhallë për të cilën nuk është e drejtë të përgjysmohet 50% vlera euro. Andaj kërkoja që euro të rikthehet përsëri në euro. Po ashtu është bërë zvogëlim te kodi në projektin e rehabilitimit të rrugëve në lagjen Kurillë, kërkoj që të bëhet rritja e kësaj vlere. Për projektin të cilën Prizreni dhe komuniteti Turk e pret 16

17 pa durim kodi ndërtimi i Qendrës Kulturore dhe Rinore Turke e cila ka pasur buxhetin në vlerë të euro-ve kurse sot në materialin e sjellë shohim se kjo vlerë është zvogëluar për euro dhe kjo na bën të befasohemi. Jo vetëm euro por edhe euro nuk janë të mjaftueshme për themelet. Andaj kërkoja që vlera e këtij projekti të mos zvogëlohet nga euro në por të rritet në vlerë euro. Edhe euro të ndara për projektin e organizimit të festivaleve tradicionale mendoja se duhet të rritet duke pasur parasysh festivalet e ndryshme të organizuara nga Turqit, Boshnakët, Rom dhe të tjerët. Së fundi shoh se nuk është ndarë buxhet për projektin e ndërtimit të rrugës për atletikët në parkun e qytetit me kod Është shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme që ti udhëzojmë të rinjtë dhe qytetarët tanë në sport. Jo vetëm ndërtimi i rrugës për atletikë por është e duhur të vendosen edhe lodra për fëmijët kështu që kërkoj të ndahet edhe për këtë buxhet. Mendoja se të gjitha propozimet e mija janë të nevojshme, do ti plotësojnë kërkesat e qytetarëve dhe duhet të merren në konsideratë dhe të vendosen në buxhet nëse nuk vendosen në nuk do ta votojmë. Faleminderit. Kryesuesi: Theksoi se të gjitha rekomandimet që u dhanë, u diskutuan këtu, nga Arbëri, Gëzimi, Bujari, Sevili, disa të mijat aty dhe gjithë anëtarëve tjerë të Kuvendit, do të jenë pjesë e këtij rishikimi të buxhetit. 36 jemi të pranishëm, e hedh në votim. Pas diskutimeve me 12 vota për, 20 kundër, dhe 2 abstenime nuk miratohet rishikimi i buxhetit. 2. Shqyrtimi i propozim-vendimit për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale, ndërmarrjes publike Hidroregjioni Jugor për ndërtimin e impiantit. Kryesuesi: E hapi debatin për këtë pikë, duke kërkuar nga kuvendarët të japin mendimin e tyre. Naxhije Memaj: Theksoi se propozimi i kryetarit të komunës të Prizrenit z. Ramadan Muja për dhënien në shfrytëzim pa kompensim pronës komunale të shpronësuar kompanisë publike të Hidroregjionit Jugor, është i pa vend. Në propozimin e kryetarit nuk është arsyetuar arsyeja e kërkesës së Hidroregjinit se 17

18 përse duhet ti jepet në shfrytëzim pa kompensim. Nuk është i drejtë konstatimi se kërkesa e Hidroregjionit është e bazuar në ligj, ngase kjo kompani nuk bënë pjesë në grupin e institucioneve që mund të jepet prona komunale në shfrytëzim pa procedurë. Ligji mbi dhënien në shfrytëzim të pronës publike, i cek saktësisht rastet se cilave institucione mund tu jepet prona publike komunale për rastet e veçanta, por jo domosdoshmërish pa kompensim. Dhe në asnjërin prej këtyre rasteve ligjore, nuk parashihet ndonjë kompani publike, siç është kjo e Hidroregjionit Jugor. Më saktësisht po e lexoj nenin e ligjit për dhënie në shfrytëzim të pronës të paluajtshme komunale. Neni 10, dhënia e pronës së paluajtshme të komunës, për rastet e veçanta. 1) Procedurat e konkurrimit nuk zbatohen për rastet si vijon: Kur kërkesa për dhënien në shfrytëzim bëhet nga institucionet qendrore të Republikës ë Kosovës. 2) Pastaj përfaqësitë diplomatike dhe konsullore, organizatat, institucionet ndërkombëtare që kanë marrëveshje me Republikën e Kosovës. 3) Me rastin e legalizimit të vendbanimeve jo formale, duke u bazuar në legjislacionin e zbatueshëm. 4) Për bashkësitë fetare për zhvillim të aktiviteteve fetare. Dhënia e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim me qëllim të realizimit të investimeve në sektorin e energjisë. Pra të nderuar kuvendarë kompania e Hidroregjionit Jugor, nuk është ndonjë kompani e sektorit të energjisë. 6) Procedura për dhënien në shfrytëzim për prona të paluajtshme për këto raste do të përcaktohet me akt nënligjor. Dhe në aktin nënligjor të miratuar për këtë qëllim siç është: Rregullore, qarkore nr. 23/2013 për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbim të pronës të paluajtshme të komunës. Nuk parashihet në asnjë rast se kompanitë publike bëjnë pjesë në institucionet që mund të marrin në shfrytëzim pronën publike komunale pa procedurë. Prandaj, është komplet e panevojshme që kjo pronë ti jepet Hidroregjionit në shfrytëzim pa kompensim. E aq më tepër që kompania Hidroregjionit Jugor, nuk është investitor i projektit të impiantit. Më sa di unë investitori është qeveria e Republikës së Kosovës në vlerë prej 20%, ndërsa investimet tjera në vlerë prej 80%, i bënë Bashkimi Evropian. Hidroregjioni do të jetë menaxhues i impiantit. Impiantin mund ta menaxhoj kjo kompani, duke qenë në pronën publike. A ka ndonjë pengesë ligjore të menaxhohet duke qenë i ndërtuar impianti në pronën publike. Apo ndoshta duhet dhënë prona në shfrytëzim kësaj kompanie, për të ndërtua ndonjë zyrtar i lartë i kësaj kompanie një objekt për ndonjë biznes të vetin. Atëherë, cila është arsye e dhënies së pronës në shfrytëzim pa kompensim. A mos po e menaxhon kompania e Hidroregjionit rrjedhën e ujësjellësit të qytetit dhe më gjerë pa kompensim. Përkundrazi, kjo kompani i këputi qytetarët me tarifa të veta të larta dhe me shërbime të dobëta. Unë po ju bëjë me dije vetëm një fakt. Urdhëroni dhe tregoni se sa kushton një kyçje në rrjetin e ujësjellësit apo të kanalizimit për personat fizik. E mos të flasim për bizneset, se thjesht i këputën kompanitë publike, duke u ngarkuar me tarifa vend e pa vend. Dhe nëse është kjo arsye pse duhet të menaxhoj impiantin ti jepet edhe 18

P R O C E S V E R B A L

P R O C E S V E R B A L P R O C E S V E R B A L Nga mbledhja III e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 26.02.2014, duke filluar në orën 10,15 në sallën e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. Në mbledhje ishin të pranishëm 38 anëtarë,

Detaylı

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike. Erkan Vardari

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike. Erkan Vardari Përkrahur nga: Zbatuar nga: Udhëheqës projekti: Konsulentë: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike Bari Zenelaj Arben Shala Erkan Vardari 1 Republika e Kosovës

Detaylı

Ekonomik Bölgeler için Türkiye Örnek Olabilir Për Zonat Ekonomike të merret shembull Turqia

Ekonomik Bölgeler için Türkiye Örnek Olabilir Për Zonat Ekonomike të merret shembull Turqia Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /3 1 Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /3 Yatırımlara Teşvik Öngörüsü Propozohen lehtësira për investime Ekonomik Bölgeler için Türkiye Örnek Olabilir Për

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, E MBAJTUR MË 3, 4 DHE 11 TETOR 2012

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T NGA SEANCA PLENARE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, TË MBAJTUR MË 16 PRILL 2009 SA PLENARNE

Detaylı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilset Yayınları Gökkuşağı Öğretim Setindeki Kültür Ögeleri

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilset Yayınları Gökkuşağı Öğretim Setindeki Kültür Ögeleri Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilset Yayınları Gökkuşağı Öğretim Setindeki Kültür Ögeleri (Culture Items in the Gokkusagi Turkish for Foreigners Coursebook Dilset Publishings) (Ceshtjet Kulturore në Metodën

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, E MBAJTUR MË 23 PRILL 2014 (Ora 10:00)

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Oda Bülteni Buletini i Odës Ocak Şubat / Janar -Shkurt 2014 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Ocak Şubat / Janar Shkurt 2014 Sayı / Numri 4 İbrahim Rugova Ulusal Otoyolu Açıldı U Përurua Autostrada e Kombit

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T NGA SEANCA SOLEMNE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS ME RASTIN E VIZITËS SË KRYETARIT TË KUVENDIT

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, TË MBAJTUR MË 7 QERSHOR 2012 SA PLENARNE

Detaylı

KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ. 12-14 Ağustos 2014 Hotel Theranda Prizren KOSOVA

KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ. 12-14 Ağustos 2014 Hotel Theranda Prizren KOSOVA KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ 12-14 Ağustos 2014 Hotel Theranda Prizren KOSOVA Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) ve Kosova Adli Bilimler Ajansının katkılarıyla

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Oda Bülteni Buletini i Odës Mart - Nisan Mars - Prill 2013 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Mart - Nisan / Mars - Prill 2013 Funksionimi i Zhvillimit Ekonomik në 5 vjetorin e Pavarësisësë Kosovës 10 Shtetet

Detaylı

Metin IZETI KLLAPIA E TESAVVUFIT

Metin IZETI KLLAPIA E TESAVVUFIT Metin IZETI KLLAPIA E TESAVVUFIT Fakulteti i Shkencave Islame Shkup 2004. Boton: Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Dr. Ismail Bardhi Redaktor gjuhësor: Fatmire

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Oda Bülteni Buletini i Odës Eylül Ekim / Shtator -Tetor 2013 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Eylül Ekim / Shtator Tetor 2013 Sayı / Numri 3 LİMAK tarafından Aeroports de Lyon ortaklığında Uluslar arası Adem

Detaylı

Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës 1

Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës 1 Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës 1 2 Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës Içindekiler.../ Përmbajtja Başlarken / Parthënie Ekonomi Haberleri / Lajme nga Ekonomia

Detaylı

RRJETI I GRUPEVE TË GRAVE TË KOSOVËS Shoqata e femrave me aftësi të kufizuara FEMRAT PËR FEMRAT

RRJETI I GRUPEVE TË GRAVE TË KOSOVËS Shoqata e femrave me aftësi të kufizuara FEMRAT PËR FEMRAT Përkrahur nga: Zbatuar nga: Konsulentë: RRJETI I GRUPEVE TË GRAVE TË KOSOVËS Shoqata e femrave me aftësi të kufizuara FEMRAT PËR FEMRAT Arben Shala Bari Zenelaj 1 Republika e Kosovës Republika Kosova Kosova

Detaylı

Türkçe Unsurlarının Arnavutça Gramer Yapısına Etkisi

Türkçe Unsurlarının Arnavutça Gramer Yapısına Etkisi Türkçe Unsurlarının Arnavutça Gramer Yapısına Etkisi Spartak Kadıu Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi, Türkoloji Bölümü Özet Bir toplumun başka toplumlar ile hiç bir ilişki kurmaksızın yaşaması

Detaylı

Siguria juaj në spital

Siguria juaj në spital Evitimi i gabimeve ndihmoni edhe ju! Siguria juaj në spital Impresum Botuesi Fondacioni për siguri pacientësh Asylstrasse 77 CH-8032 Zürich Telefon 043 244 14 80 info@patientensicherheit.ch www.patientensicherheit.ch

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, E MBAJTUR MË 9 DHE 10 KORRIK 2015

Detaylı

INTERVISTË ME PROF. DR. SHABAN SINANIN, DREJTOR I PËRGJITHSHËM I ARKIVAVE KOMBËTARE TË SHQIPËRISË

INTERVISTË ME PROF. DR. SHABAN SINANIN, DREJTOR I PËRGJITHSHËM I ARKIVAVE KOMBËTARE TË SHQIPËRISË INTERVISTË ME PROF. DR. SHABAN SINANIN, DREJTOR I PËRGJITHSHËM I ARKIVAVE KOMBËTARE TË SHQIPËRISË ATA QË HISTORIA I KA BASHKUAR, ARKIVAT DUHET T I AFROJNË Anila POLAT Pyetje: Cila është rëndësia e Arkivave

Detaylı

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT KOMBËTAR TË MATURËS SHTETËRORE LËNDA: GJUHA TURKE (gjuha e huaj e

Detaylı

KORAB SEJDIU për kryetar të Prishtinës. Programi zgjedhor

KORAB SEJDIU për kryetar të Prishtinës. Programi zgjedhor KORAB SEJDIU për kryetar të Prishtinës Programi zgjedhor Të ndëruar votues, Për të votuar AKR-në, kryetarin e komunës dhe asambleistët gjithsesi duhët të përdorni dy fletëvotime. Për kryetarin: Në fletëvotimin

Detaylı

1. Ndonëse ka kaluar një kohë bukur e gjatë, afër 110 vjet, prej se Sami Frashëri

1. Ndonëse ka kaluar një kohë bukur e gjatë, afër 110 vjet, prej se Sami Frashëri KDU 811.18-26 Sami Frashëri në fushën e gjuhësisë Mehdi Polisi 1. Ndonëse ka kaluar një kohë bukur e gjatë, afër 110 vjet, prej se Sami Frashëri ështe ndarë nga kjo jetë, megjithatë, emri i tij, falë punës

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Mayıs Haziran / Maj -Qershor 2013 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Mayıs Haziran / Maj -Qershor 2013 2 Kosova Parlamentosu Sağlık, Çalışma ve Sosyal Refah Komisyonu Heyeti Türkiye yi ziyaret etti İstanbul

Detaylı

IDETË SOCIO-POLITIKE TË FARABIUT

IDETË SOCIO-POLITIKE TË FARABIUT Mr. Rejhan Neziri IDETË SOCIO-POLITIKE TË FARABIUT Farabiu (Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluk) i lindur në krahinën Farab të Turkistanit më 870 dhe i vdekur në Damask rreth vitit 950, ka

Detaylı

Ballkani dhe toleranca osmane në shek. XIV-XVII *

Ballkani dhe toleranca osmane në shek. XIV-XVII * Dr. Qani Nesimi Ballkani dhe toleranca osmane në shek. XIV-XVII * Në këtë shtet, krahas ushqimit të frengut (katolikëve), e preferojmë çallmën dhe shpatën e osmanit (Gennadios - lider shpirtëror në Bizant)

Detaylı

7. Niveli Arsimor: Institucioni: Fakulteti Filozofik dega e Orijentalistikës Data e diplomimit: 26.06.1977 Diploma : Nuk është nënshtruar diplomës

7. Niveli Arsimor: Institucioni: Fakulteti Filozofik dega e Orijentalistikës Data e diplomimit: 26.06.1977 Diploma : Nuk është nënshtruar diplomës BİOGRAFİA Prof.Dr.İrfan Morina 1. Mbiemri: Morina 2. Emri: İrfan 3. Shtetësia: Kosovar 4. Data e Lindjes: 26.03.1955 5. Gjinia: M 6. Detajet kontaktuese: Email: irfan_morina@hotmail.com Tel: +37744119457

Detaylı

Letërsia shqiptare e Alamiados*

Letërsia shqiptare e Alamiados* KDU 821.18:28 Letërsia shqiptare e Alamiados* Hasan Kaleshi Përktheu: Abdullah Hamiti Njëra nga çështjet e rëndësishme në studimin e historisë së popujve të Ballkanit është çështja e islamizimit të disa

Detaylı

tnn NE MATURA shtetiinone MINI$TRIA X ARSIMIT DHE SPORTIT PROGRAMET ORIENTUESE RtrPUELrKA r s$qlp&fileg IKOLLA LiiNoA.: crune rurke (Niveti 82)

tnn NE MATURA shtetiinone MINI$TRIA X ARSIMIT DHE SPORTIT PROGRAMET ORIENTUESE RtrPUELrKA r s$qlp&fileg IKOLLA LiiNoA.: crune rurke (Niveti 82) RtrPUELrKA r s$qlp&fileg MINI$TRIA X ARSIMIT DHE SPORTIT IKOLLA tnn NE MATURA shtetiinone PROGRAMET ORIENTUESE (Provim me zgiedhje) LiiNoA.: crune rurke (Niveti 82) Koordinator: LUDMILLA STEFANI, VIOLA

Detaylı

PISHTARJA E NDERSHMËRISË MERJEMJA SIPAS BIBLËS DHE KURANIT FAMËLARTË ADEM KARATASH

PISHTARJA E NDERSHMËRISË MERJEMJA SIPAS BIBLËS DHE KURANIT FAMËLARTË ADEM KARATASH PISHTARJA E NDERSHMËRISË MERJEMJA SIPAS BIBLËS DHE KURANIT FAMËLARTË ADEM KARATASH Përkthyes: Redaktor: Konsulent teologjik: Titulli origjinal: Ma. Ilir Rruga Edlira Boriçi, Roald A. Hysa Ma. Ilir Rruga

Detaylı

Njëra dorë nuk di se çfarë bën tjetra - mbështetje për lëvizjen: PRO Nartës - JO Naftës

Njëra dorë nuk di se çfarë bën tjetra - mbështetje për lëvizjen: PRO Nartës - JO Naftës Njëra dorë nuk di se çfarë bën tjetra - mbështetje për lëvizjen: PRO Nartës - JO Naftës Nga Prof. A. Miho, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Gjithashtu,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı.işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI LIBRI I REFERATEVE

BİLDİRİ KİTABI LIBRI I REFERATEVE 1 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT ÇALIŞMALARI KONFERANSI Türk ve Arnavut Kültüründe Ortak Yönler 25-26 Mayıs 2012 KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E GJUHËS DHE E LETËRSİSË Aspektet e Përbashkëta në Kulturën Turke

Detaylı

PERCEPTIMET E IDENTITETIT SOCIAL DHE FETAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI DHE TURQI

PERCEPTIMET E IDENTITETIT SOCIAL DHE FETAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI DHE TURQI Dr. Musa Musai PERCEPTIMET E IDENTITETIT SOCIAL DHE FETAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI DHE TURQI Hyrje: Ky punim është një rezyme e temës së magjistraturës të punuar në vitin 1998 në Universitetin e Marmarasë,

Detaylı

Kryengritjet shqiptare përballë Perandorisë Osmane dhe rezultatet e tyre

Kryengritjet shqiptare përballë Perandorisë Osmane dhe rezultatet e tyre KDU 94 (=18). 084.1/.3 Kryengritjet shqiptare përballë Perandorisë Osmane dhe rezultatet e tyre Dr. Suat Zeyrek Abstrakt Me fillimin e dobësimit të Perandorisë Osmane në Ballkan, shqiptarët filluan të

Detaylı

Metin Izeti TARIKATI BEKTASHIAN

Metin Izeti TARIKATI BEKTASHIAN Metin Izeti TARIKATI BEKTASHIAN Tetovë, 2001 Lektor: Mr. Elez Ismaili Shtypi: Shtypshkronja ÇABEJ Tetovë 3 Veprat e bëjnë të pavdekshëm njeriun Libri i kushtohet rahmetli Nazmi Gamgamit 5 PARATHËNIE Tarikati

Detaylı

ARNAVUTLUK NOTLARI. Alemdar YALÇIN - Gıyasettin AYTAŞ

ARNAVUTLUK NOTLARI. Alemdar YALÇIN - Gıyasettin AYTAŞ ARNAVUTLUK NOTLARI Alemdar YALÇIN - Gıyasettin AYTAŞ Arnavutluk Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz belgesel film projesinin Arnavutluk çekimleri sırasında başladı. Arnavutluk Cumhuriyeti en çok çekindiğimiz

Detaylı

RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN

RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015 Autoriteti i Konkurrencës Adresa: Rr. Sami Frashëri, nr. 4, Kati IV, Tiranë Tel: +355 4 2 234 504 Fax: +355 4 2 234 497 Faqe e internetit:

Detaylı

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirminci sayısı ile merhaba diyoruz.

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirminci sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirminci sayısı ile merhaba diyoruz. Her şeyden evvel Ramazan ayınızın ilahi lütuflarla dolu olması duamızı yineliyoruz.

Detaylı

HAZIRLAYAN HIDIR YILDIRIM

HAZIRLAYAN HIDIR YILDIRIM 1 2 BİLDİRİLERİ HAZIRLAYAN P Ë R G A T I T HIDIR YILDIRIM BİLDİRİLERİ Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 71 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ali YALÇIN / Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Şükrü KOLUKISA / Genel Başkan

Detaylı

Koncepti i Tjetrit te osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të

Koncepti i Tjetrit te osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të Dr. Qani NESIMI 1 Koncepti i Tjetrit te osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të Gel, gel, ne olursan gel, Kafir, mecusi, putperest de olsan gel! Bizim dergahimiz umutsuzluk dergahi degildir, Yuzbin kere

Detaylı

Kujdes nga Tarikatet Sufiste (Dervishët)

Kujdes nga Tarikatet Sufiste (Dervishët) 1 MBUROJA.net Kujdes nga Tarikatet Sufiste (Dervishët) [Nakshibenditë, Sulejmanxhitë, Nurxhitë] Përgatiti: Ebu Unejs Kontrolloi [redaktura fetare]:lulzim Perçuku Prizren, 1428h/2007 PËRMBAJTJA: Parathënie

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I SEANCËS SOLEMNE TË KUVENDIT TË KOSOVËS ME RASTIN E VIZITËS NË KOSOVË TË KRYETARIT TË ASAMBLESË

Detaylı

Përvojë pune KOMPETENCË. Punë vullnetare pa pagesë

Përvojë pune KOMPETENCË. Punë vullnetare pa pagesë Parathënie Gjatë githë jetës tuaj, ju mësoni me gjërat që bëni. Ndonjëherë me vetëdije dhe me qëllim, ndonjëherë pa vetëdije dhe pa planifikim. Domëthënë ju përvetësoni vazhdimisht kompetenca të reja.

Detaylı

FLETËPALOSJE - INFORMACION PËR PËRDORUESIT

FLETËPALOSJE - INFORMACION PËR PËRDORUESIT FLETËPALOSJE - INFORMACION PËR PËRDORUESIT DEXIREN 50 mg / 2 ml tretësirë Për përdorim intramuskular ose intravenoz. Substanca aktive: Çdo ampulë 2 ml përmban 73.80 mg deksketoprofen trometamol e barazvlefshme

Detaylı

Pyjet në rrezik, pas sëpatës vjen zjarri

Pyjet në rrezik, pas sëpatës vjen zjarri 100 vjet pavaresi Market KEN Laprakë, Tiranë Tel: +355 4 22 50 480 Cel. 068 20 36 394 www.rrugaearberit.com gazetë e pavarur. nr. 8 (). Gusht 2012. Çmimi: 50 lekë. 20 denarë. 1.5 Euro. opinion Eksperimenti

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu Historia e feve (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Titulli origjinal: Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi Botoi: Logos-A, Shkup 2007 FETË E MESOPOTAMISË

Detaylı

Plani i Veprimit për Barazi Gjinore

Plani i Veprimit për Barazi Gjinore Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit Plani i Veprimit për Barazi Gjinore 2012-2014 Prizren 2011 2 Të nderuar qytetarë, Me qëllim të veprimit sa më efektiv dhe efikas në arritjen e Barazisë Gjinore, Komuna

Detaylı

5th International Vocational Schools Symposium Prizren May 2016

5th International Vocational Schools Symposium Prizren May 2016 i CONTENTS Kosova da PriĢtine Üniversitesi Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümleri Mezunları ve ĠĢ Ġmkanları... 1 Rëndesia E Arimit Profesional Në Botë, Bazuar Në Teknologjine Ġnformative, Globalizimin

Detaylı

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Orientalistikë Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 1 Niveli: Bachellor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: II

Detaylı

Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 1

Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 1 Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 1 2 Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 Oda Bülteni Buletini i Odës Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 3 4 Yıl -Viti /Sayı Numri:2014

Detaylı

Të dhëna bazike të lëndës. Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 2. Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+2 Vlera në kredi ECTS: 6

Të dhëna bazike të lëndës. Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 2. Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+2 Vlera në kredi ECTS: 6 Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 2 Niveli: Bachelor Statusi lëndës: E obligueshme Viti i studimeve: II Numri

Detaylı

Madde 1. Madde 2. Madde 3

Madde 1. Madde 2. Madde 3 Republika e Kosovës Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Komuna e it Opština Belediyesi Yerel Özyönetim Yasası nın 12. Maddesi, 2. fıkrası, d noktası ve Belediye Tüzüğün 27. Maddesi, 1. Fıkrası gereğince

Detaylı

Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+1 Vlera në kredi ECTS: 5 Fakulteti i Filologjisë/ UP Prishtinë

Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+1 Vlera në kredi ECTS: 5 Fakulteti i Filologjisë/ UP Prishtinë Njësia akademike: Orientalistikë Titulli i lëndës: Letërsi bashkëkohore turke Niveli: Bachellor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: III Numri i orëve në javë: 2+1 Vlera në kredi ECTS: 5 Koha /

Detaylı

KALLIRI. Çfarë kam Dhe imja është S është e vërtetë. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmidokuzuncu sayısı ile merhaba diyoruz.

KALLIRI. Çfarë kam Dhe imja është S është e vërtetë. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmidokuzuncu sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmidokuzuncu sayısı ile merhaba diyoruz. Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal Bakara Suresinin

Detaylı

Interpretimi i këngës Neji të Mevlana Xhelaluddin Rumi. Fjalët kyçe: Mevlana Xhelaluddin Rumi, Mesnevia, neji, dashuria

Interpretimi i këngës Neji të Mevlana Xhelaluddin Rumi. Fjalët kyçe: Mevlana Xhelaluddin Rumi, Mesnevia, neji, dashuria Interpretimi i këngës Neji të Mevlana Xhelaluddin Rumi Prof. dr. Abdullah Hamiti & Urata Agagjyshi Në këtë punim do të përqëndrohemi në interpretimin e shkurtë të tetëmbëdhjetë bejteve të para të Mesnevisë

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı.işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

MA. Sadullah Yılmaz Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi

MA. Sadullah Yılmaz Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Arnavutluk ta Yaşamış Bir Türkolog: Tahir Dizdari Yrd. Doç. Dr. Adem Balaban Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi MA. Sadullah Yılmaz Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi

Detaylı

\. -~'iils,izrj~ -p~ep---- \ ' ~ J

\. -~'iils,izrj~ -p~ep---- \ ' ~ J '~,;- ~. :,-'.",~ ~':"; ';~ o S.:-:. f',, "\ l." " '- ', k I"".~...L.,rtl.;',;ne ~;-,..---..---..---..- -------\. -~'iils,izrj~ -p~ep---- \---------------------------.---------.----' ~ J - DATt f- 0 J'

Detaylı

PRİZREN BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PRİZREN BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit Republika Kosova- Kosova CumhuriyetiOpština Prizren Prizren Belediyesi Nr. 1515 Datë: 21.08.2017 PRİZREN BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kosova Devleti Üniversite Öncesi

Detaylı

Kâzım Nami Duru nun Tiran Ve Berat taki Eğitim Hizmetleri

Kâzım Nami Duru nun Tiran Ve Berat taki Eğitim Hizmetleri Kâzım Nami Duru nun Tiran Ve Berat taki Eğitim Hizmetleri Prof. Dr. Murat ÖZBAY Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Özet 1876 yılında İstanbul da doğan Kâzım Nami Duru, hem Osmanlı

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu Historia e feve (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Titulli origjinal: Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi Botoi: Logos-A, Shkup 2007 FEJA TRADICIONALE

Detaylı

GRIPORT 650mg+60mg+4mg tableta të veshura me film Paracetamol,Pseudoephedrine HCl,Klorfeneramine maleat Për aplikim nga goja.

GRIPORT 650mg+60mg+4mg tableta të veshura me film Paracetamol,Pseudoephedrine HCl,Klorfeneramine maleat Për aplikim nga goja. FLETËUDHËZIM: INFORMACIONE PËR PËRDORUESIN GRIPORT 650mg+60mg+4mg tableta të veshura me film Paracetamol,Pseudoephedrine HCl,Klorfeneramine maleat Për aplikim nga goja. Lexojeni këtë FLETËUDHËZIM të tërin

Detaylı

SONUÇ. Sonucun uygulanması için Teminat Sektörü, Kamu Hizmetler Müdürlüğü ve Maliye, Ekonomi Müdürlüğü ilgilenecektir.

SONUÇ. Sonucun uygulanması için Teminat Sektörü, Kamu Hizmetler Müdürlüğü ve Maliye, Ekonomi Müdürlüğü ilgilenecektir. No. 01/06-135464, 30.9.2014 tarihinde Belediye Müdürleri ile yapmış olduğu toplantıda yatay, dikey işaretlerin ve yol bariyerlerin yerleştirilmesi ile ilgili ihalenin ilan edilmesi iznine ilişkin Kamu

Detaylı

ZOTI ĖSHTĖ NJĖ. Mexhid YVEJSI, Gjakovė. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmisekizinci sayısı ile merhaba diyoruz.

ZOTI ĖSHTĖ NJĖ. Mexhid YVEJSI, Gjakovė. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmisekizinci sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmisekizinci sayısı ile merhaba diyoruz. ZOTI ĖSHTĖ NJĖ Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Elona RUSI Jonida BAJRAKTARI Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve

Detaylı

Kalendari Akademik Akademik Takvim 2015-2016

Kalendari Akademik Akademik Takvim 2015-2016 Kalendari Akademik Akademik Takvim 2015-2016 Shtator / Eylül 2015 1 2 3 4 5 6 Ceremonia E Hapjes Test Okul Açılış Level Test for 9-10 Töreni (Mustafa,Muzhaqi) 7 8 9 10 11 12 13 Matjet Motorike Cooking

Detaylı

ab-ı hayat ujë i bekuar abajur abazhur abartılı söz fjalëmadh abartma madhështi abartmak ekzagjeroj abartmak tepëroj abes kaçmak është e pahijshme, e

ab-ı hayat ujë i bekuar abajur abazhur abartılı söz fjalëmadh abartma madhështi abartmak ekzagjeroj abartmak tepëroj abes kaçmak është e pahijshme, e ab-ı hayat ujë i bekuar abajur abazhur abartılı söz fjalëmadh abartma madhështi abartmak ekzagjeroj abartmak tepëroj abes kaçmak është e pahijshme, e pa pëlqyeshme, e pa përshtats abıhayat ujë i përjetshëm,

Detaylı

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 KUJDES! MOS DËMTO BARKODIN BARKODI AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 SESIONI I VARIANTI B E mërkurë, 18 qershor 2014 Ora 10.00 Lënda: Gjuhë Turke Udhëzime për

Detaylı

QABJA E MADHNUESHME. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzüçüncü sayısı ile merhaba diyoruz.

QABJA E MADHNUESHME. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzüçüncü sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzüçüncü sayısı ile merhaba diyoruz. QABJA E MADHNUESHME Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz.

Detaylı

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmialtıncı sayısı ile merhaba diyoruz.

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmialtıncı sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmialtıncı sayısı ile merhaba diyoruz. Geçtigimiz hafta sonu İHH tarafından organize edilen Balkan Sempozyumu vesilesiyle

Detaylı

Progresi sh.p.k

Progresi sh.p.k Titulli i origjialit turqisht: Kadir MISIROĞLU İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ Sebil Yayıevi İSTANBUL 2008 E përktheu ga origjiali: MITHAT HOXHA Stamboll, gusht-tetor 2008 Progresi sh.p.k www.progresibotime.com Adresa:

Detaylı

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 KUJDES! MOS DËMTO BARKODIN BARKODI AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 SESIONI I VARIANTI A E mërkurë, 18 qershor 2014 Ora 10.00 Lënda: Gjuhë Turke Udhëzime për

Detaylı

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police Sot, krenare me Ju! MISIONI I SHOQATËS SË GRAVE NË POLICINË E KOSOVËS Të fuqizojë, unifikojë

Detaylı

Belediye Başkanı No. 01/ Tarih:

Belediye Başkanı No. 01/ Tarih: No. 01/011-123407 Yerel Öz Yönetim Kanun un 13 ve 58. Maddeleri, b noktası ve Prizren Belediye Tüzüğün 51. Maddesi gereğince Şehirleşme ve Alan Planlama Müdürlüğü sunmuş olduğu öneriden sonra 14 Temmuz

Detaylı

Editors: Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Assoc. Prof. Dr. Adriatik DERJAJ Assoc. Prof. Dr. Bekir İNCE Assoc. Prof. Dr. Alpaslan OKUR

Editors: Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Assoc. Prof. Dr. Adriatik DERJAJ Assoc. Prof. Dr. Bekir İNCE Assoc. Prof. Dr. Alpaslan OKUR Editors: Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Assoc. Prof. Dr. Adriatik DERJAJ Assoc. Prof. Dr. Bekir İNCE Assoc. Prof. Dr. Alpaslan OKUR 1 2 Organizing Committee Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Prof.Dr. Mynyr KONNİ Prof. Dr.

Detaylı

S O N U C A vardı. Sonucunun uygulanmasıyla: Teminat Sektörü, Yönetim Müdürlüğü ve Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir.

S O N U C A vardı. Sonucunun uygulanmasıyla: Teminat Sektörü, Yönetim Müdürlüğü ve Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir. , 17.6.2014 tarihinde düzenlediği oturumunda, Yönetim Müdürlüğün, nde UÇK Savaş Anıtların bakımı için ihalenin açılmasına izin verilmesine ilişkin önerisini görüştü ve işbu: Yönetim Müdürlüğün, 11.06.2014

Detaylı

NAİM BEY FRAŞERİ NİN BEKTAŞİLİĞİ VE DÜŞÜNCESİ. The Bektashim Of Naim Bey Fraşeri And His Philosophy. Metin İzeti 1

NAİM BEY FRAŞERİ NİN BEKTAŞİLİĞİ VE DÜŞÜNCESİ. The Bektashim Of Naim Bey Fraşeri And His Philosophy. Metin İzeti 1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi NAİM BEY FRAŞERİ NİN BEKTAŞİLİĞİ VE DÜŞÜNCESİ The Bektashim Of Naim Bey Fraşeri And His Philosophy Metin İzeti 1 ÖZET 1826 yılından başlayarak Arnavutluk

Detaylı

BELEDİYE BÜTÇE KAYNAKLARIN İZNİNE İLİŞKİN KARAR. Madde 1

BELEDİYE BÜTÇE KAYNAKLARIN İZNİNE İLİŞKİN KARAR. Madde 1 Belediye Tüzüğün 25. Maddesi, 1. Fıkrası, c noktası, 27. Maddesi, 1. Fıkrası ve Yerel Öz Yönetim Kanun un 12. Maddesi, 40. Maddesi, 1. Fıkrası, c noktası gereğince, Belediye Meclis üyelerin şehir dışında

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Kur dy namaze kanë nji vlerë

Kur dy namaze kanë nji vlerë ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Kur dy namaze kanë nji vlerë Merhaba derken, Sizleri Müslüman Arnavutluk un Sesi Muştu nun kırkıncı sayısı ile selamlıyoruz. Yayın hayatına başladığından bu yana sürekli

Detaylı

Arnavut Milliyetçi Doktrininde Osmanlı İmparatorluğu nun ve Avrupa nın Algılanışı

Arnavut Milliyetçi Doktrininde Osmanlı İmparatorluğu nun ve Avrupa nın Algılanışı (OTAM, 33/Bahar 2013), (31-41) Arnavut Milliyetçi Doktrininde Osmanlı İmparatorluğu nun ve Avrupa nın Algılanışı Perception of the Ottoman Empire and Europe in the Albanian Nationalist Doctrine Dritan

Detaylı

2016/2017 öğretim yılında Yetkinlik Merkezi onuncu (10.) sınıflarında boş kalan yerlere öğrenci kayıtlarına ilişkin İLAN. Priştine, Haziran 2016

2016/2017 öğretim yılında Yetkinlik Merkezi onuncu (10.) sınıflarında boş kalan yerlere öğrenci kayıtlarına ilişkin İLAN. Priştine, Haziran 2016 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCES DHE TEKNOLOGJIS AGJENCIA PËR ARSIM DHE AFTËSIM PROFESIONAL DHE ARSIM PËR TË RRITUR AGENCIA

Detaylı

6 vite profesor në shkollen mesme Gjimnazi (Gjon Buzuku)

6 vite profesor në shkollen mesme Gjimnazi (Gjon Buzuku) Curriculum Vitae Emri, Mbiemri Data e lindjes dhe vendi i lindjes Statusi martesor Gjuhët Titulli i arsimit Ergin JABLE 11.04.1970- Prizren I martuar Shqip, Gjuha Boshnjake Doktora Përvoja ne punë 6 vite

Detaylı

KOSOVËS I FALËT NJË DIELL... (Jasharajve të Prekazit, Drenicë) Merhaba derken,

KOSOVËS I FALËT NJË DIELL... (Jasharajve të Prekazit, Drenicë) Merhaba derken, ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم KOSOVËS I FALËT NJË DIELL... (Jasharajve të Prekazit, Drenicë) Merhaba derken, Müslüman Arnavutluk un Sesi Muştu nun yeni sayısı ile sizleri selamlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

Dr. Murat YALÇINTAŞ. istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Kryetari i Dhomes se Tregtise se Stambollit

Dr. Murat YALÇINTAŞ. istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Kryetari i Dhomes se Tregtise se Stambollit ~! : Dr. Murat YALÇINTAŞ istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kryetari i Dhomes se Tregtise se Stambollit President of istanbul Chamber of Commerce Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlardaki en önemli

Detaylı

KOPSHT GR1-RË MATEMATIKË DITA E PARË. *Plotesojeni shkrimin e numrit 1 sepas drejtimit te shigjetes ( Ok işaretlerini takip ederek 1 sayısını çizin)

KOPSHT GR1-RË MATEMATIKË DITA E PARË. *Plotesojeni shkrimin e numrit 1 sepas drejtimit te shigjetes ( Ok işaretlerini takip ederek 1 sayısını çizin) KOPSHT GR1-RË Detyra Për Pushimet Dimërore MATEMATIKË DITA E PARË *Plotesojeni shkrimin e numrit 1 sepas drejtimit te shigjetes ( Ok işaretlerini takip ederek 1 sayısını çizin) 1 International School of

Detaylı

SONUÇ. Sonucun uygulanması için Teminat Sektörü, Şehirleşme ve Alan Planlama Müdürlüğü ve Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ilgilenecektir.

SONUÇ. Sonucun uygulanması için Teminat Sektörü, Şehirleşme ve Alan Planlama Müdürlüğü ve Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ilgilenecektir. 7 Nisan 2015 tarihinde Belediye Müdürleri ile yapmış olduğu toplantıda Gernqar KB ve Lubizhda şehrin KB Dardania 2 Düzenleme Planına göre yeniden parselleştirilmesi için ihalenin ilan edilmesi iznine ilişkin

Detaylı

O ti me dritë shpërndan

O ti me dritë shpërndan ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Merhaba derken, Müslüman Arnavutluk un Sesi Muştu nun 52.sayısı ile selamlıyoruz sizleri. İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ni barındıran Ramazan ayına ulaşmış olmanın

Detaylı

Natës me Hënë. Rrahman FERIZI. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzbirinci sayısı ile merhaba diyoruz.

Natës me Hënë. Rrahman FERIZI. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzbirinci sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzbirinci sayısı ile merhaba diyoruz. Natës me Hënë Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal

Detaylı

GİLAN BELEDİYESİNDE BELGE YÖNETİMİ PROGRAMININ KURULMASI

GİLAN BELEDİYESİNDE BELGE YÖNETİMİ PROGRAMININ KURULMASI T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GİLAN BELEDİYESİNDE BELGE YÖNETİMİ PROGRAMININ KURULMASI MUSTAFA MORİNA 2501091194 Tez Danışmanı

Detaylı

UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA P A S Q Y R A E PROGRAMEVE STUDIMORE DHE E PERSONELIT AKADEMIK

UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA P A S Q Y R A E PROGRAMEVE STUDIMORE DHE E PERSONELIT AKADEMIK UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA P A S Q Y R A E PROGRAMEVE STUDIMORE DHE E PERSONELIT AKADEMIK 2011 2012 PRISHTINË, 2012 www.uni pr.edu 1 UNIVERSITETI I PRISHTINËS PASQYRA e programeve

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA Ministria për komunitete dhe kthim / Ministarstvo za zajednice i povratak / MINSTRY OF

Detaylı

SONUÇ. Sonucun uygulanmas için: Teminat Sektörü, Yönetim Müdürlü ü ve Maliye ve Ekonomi Müdülü ü ilgilenecektir.

SONUÇ. Sonucun uygulanmas için: Teminat Sektörü, Yönetim Müdürlü ü ve Maliye ve Ekonomi Müdülü ü ilgilenecektir. No. 01/06-resmi Tarih: 4.12.2012 4.12.2012 tarihinde Belediye müdürleri ile yapm oldu u toplant da, çal anlar, Belediye Meclis üyeleri ve bölgesinde özel ihtiyaçlar olan çocuklara da t lmas için 2013 y

Detaylı

SONUÇ. Sonucun uygulanması için Teminat Ofisi, Kamu Hizmetler Müdürlüğü ve Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ilgilenecektir.

SONUÇ. Sonucun uygulanması için Teminat Ofisi, Kamu Hizmetler Müdürlüğü ve Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ilgilenecektir. 3 Şubat 2015 tarihinde düzenlediği toplantıda Kamu Hizmetler Müdürlüğü çalışmalarının bakımı için ihalenin ilan edilmesi iznine ilişkin Kamu Hizmetler Müdürlüğün önerisini görüştü ve yapılan görüşmeler

Detaylı

SON YEMEK. Gürkan Biçen. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzdördüncü sayısı ile merhaba diyoruz.

SON YEMEK. Gürkan Biçen. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzdördüncü sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم SON YEMEK Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzdördüncü sayısı ile merhaba diyoruz. Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal Bakara

Detaylı

PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP

PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP Jedlnstvena Goranska Partija je pokrenut;i od strane mladlh enuzljasta lz Goranske zajednlce da bl kasnlje prerasla u polti~ku partiju. Jedlnstvcna

Detaylı

ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA PRIZRENASE

ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA PRIZRENASE ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA PRIZRENASE "ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA" Autore e projektit: Alida Miftari Zbatuesit e projektit: Drita Vukshinaj, koordinatore e Projektit Alida Miftari, ndihmës koordinatore

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı