Preinvazif Lezyonlarda Eksizyonel Tedaviler teknik, başarı, sonuçlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Preinvazif Lezyonlarda Eksizyonel Tedaviler teknik, başarı, sonuçlar"

Transkript

1 Preinvazif Lezyonlarda Eksizyonel Tedaviler teknik, başarı, sonuçlar Prof. Dr. Müfit C. YENEN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Ünitesi 02.MAYIS.2015 Çorum Hitit Üniversitesi

2 Preinvazif LezyonlardaTedavi Teknikleri Ablasyon Kriyoterapi Elektrokoagülasyon diatermi Soğuk koagülasyon (cold coagulation) CO 2 lazer ablasyon Eksizyon LEEP Lazer kon biyopsi Soğuk konizasyon Histerektomi 2

3 TZ nun eksizyonu endikasyonları Persiste sitolojik anormallik varlığında, yetersiz kolposkopide Servikal lezyon endoservikal kanala uzandığında Sitoloji, kolposkopi ve histopatoloji arasında uyumsuzluk olduğunda Mikroinvaziv veya invaziv hastalık şüphesinde Glandüler lezyon şüphesinde TZ nun tedavisi sonrasında rezidüel veya rekürren displazi varlığında 3

4 KONİZASYON KONİZASYON; hem tanısal hem de tedavi edici olabilir Soğuk Konizasyon Laser Konizasyon LEEP

5 TZ Tipleri

6 KONİZASYON OPTİMAL TEKNİK; TZ ve derin glandları içine almalı Silindirik bir şekilde olmalı

7 KONİZASYON Teknik; Anestezi lokal (paraservikal), spinal, epidural, genel olabilir Bisturi, koter, CO 2 laser yardımı ile serviks koni tarzında çıkarılır Kalan endoservikal kanal kürete edilir Kanama için koterizasyon tercih edilir

8 SOĞUK KONİZASYON (CKC)

9 SOĞUK KONİZASYON (CKC)

10 CKC Hemostaz için ; surgicel, koterizasyon, Strumdorf sütürü, Monsel s solüsyonu (ferrous subsulfate) seçenekleri mevcut. Strumdorf sütürü uygulananlarda daha sonra takip zorluğu olur. 142 vakada hemostaz için; Strumdorf vs.monsel s solüsyonu Monsel solüsyonu uygulanan grupta operasyon süresi daha kısa (p<0.05) ve geç hemoraji daha az (p<0.05) peroperatif kan kaybı bakımından farksız. Tangtrakul S, et al. J Obstet Gynaecol, 1995

11 LEEP: Ekipman

12 LEEP: Ekipman Tungsten veya paslanmaz çelikten yapılan tel kısım Koter ucuna takılacak tutma ucu

13 LEEP: Ekipman Tel ne kadar ince olursa, gücün yoğunluğu da o kadar artar, kesme işlemi daha kolay ve iyi yapılır, termal hasara daha az yol açılır Elektrod tel çapı > 0.20 mm derin koagülasyon Tercihen kullanılan spekulumlar metal yerine elektrik yalıtkan bir materyalden olmalı Mümkünse spekulumda duman tahliye borusu olmalı

14 LEEP: Teknik Vaginaya uygun bir spekulumun yerleştirilmesi Kolposkopik muayene %5 asetik asit veya Lugol yardımıyla lezyon sınırlarının belirlenmesi

15 LEEP: Teknik Loop büyüklüğü lezyonun transformasyon zonunun lateral endoservikal uzanımına göre seçilir

16 LEEP: Teknik Uygulama Genel anestezi altında veya Lokal anestezi solüsyonu + vazokonstriktör (adrenalin) 1/ İnce gauge (27 G) ~10 ml ~3 dakika (injeksiyon sırasında hastanın öksürtülmesi uygulamanın ağrısız olmasını sağlar Valsalva manevrası ) 11 ~ 2 8 5

17 LEEP: Teknik LEEP sırasında termal hasarı azaltmak ve dokunun patologlar tarafından değerlendirilmesini kolaylaştırmak için koter güç seviyelerini minimumda tutmak gerekir Kesici 40 W (35 55) Koagülasyon 50 W (40 60)

18 LEEP: Teknik İşlem transformasyon zonunun 2 5 mm periferinden loop ucu dokuya temas ettirilmeden başlamalı

19 LEEP: Teknik İdeal LEEP materyali 5 8 mm derinlikte olmalı Lezyon endoservikal kanala uzanıyorsa derinlik bu lezyonu kapsayacak şekilde planlanmalı

20 LEEP: Teknik LEEP tercihen tek hamlede gerçekleştirilmeli İşlem sırasında ara verilirse kesimde aksaklıklar yaşanabilir ve dokuya olan termal hasar artar

21 LEEP: Teknik Bazen yüzeyel bir kesim sonrası küçük bir endoservikal kısım da ardından çıkarılır: Bu tekniğe kovboy şapkası tekniği de denir. Dezavantajı parçalarda ciddi termal hasar görülebilmesi nedeniyle laboratuvarın değerlendirilememe ihtimali olmasıdır Berek & Hacker. Practical Gynecologic Oncology 4th ed. 2005

22

23

24

25 LEEP: Teknik İşlem sonrası kanama bir top uçlu koter veya Monsel solusyonu ile genellikle kolayca kontrol altına alınır Fulgurasyon (2 3 mm derin) Tampon genellikle gerekmez

26 LEEP: Başarı Başarı şansı lazer ve soğuk konizasyona benzerdir Konizasyon sınırlarının patolojik durumu önemli Sınırlar negatif ise %95 Sınırlar pozitif ise %70 Luesley et al BMJ 1990 Wright et al. Obstet Gynecol 1992 Cardoza Favarato G et al. Hum Pathol 2007 Fadare O et al. Ann Diagn Pathol 2008 Spitzer et al. Obstet Gynecol 1993Livasy CA et al. Mod Pathol 1999 Fadare O et al. Ann Diagn Pathol 2008

27 LEEP: Başarı Referens ve yıl Hasta sayısı Rezidüel Tm % Prendville Murdoch Bigrigg Gardell Flannelly Baldouf Pareskevaides Dobbs Narducci Ortalama: 5.4 The Cervix: Ed.by Jordan AJ, Singer A 2nd ed Blackwell 31:462, 2006

28 LEEP: Başarı Ektoserviksteki lezyonlar ne kadar ağır olursa olsun başarı şansı çok yüksektir. Endoservikseuzanan lezyonların servikal kanal içerisinde nereye kadar uzandıkları önemlidir. Lezyonun üst sınırı görülmeden işlem yapılır. İnkomplet eksizyon (pozitif cerrahi sınır) Başarısızlık oranı 12 ay içerisinde %3 ve %6.9

29 LEEP: Başarı LEEP sonrası cerrahi sınırlarda CIN1 Servikal kanalda tek bir yerde veya ektoservikste ise 4 6 ay takip Kolposkopik muayene + endoservikal örnek LEEP sonrası cerrahi sınırlarda CIN2 veya CIN3 Ektoservikste ise takip 4 6 ay takip Kolposkopik muayene + endoservikal örnek Endoservikste ise reeksizyon!?

30 LEEP: Başarı LEEP sonrası koterizasyon veya fulgurasyon uygulanması, sınırlarda kalan küçük displazi alanlarının yok olmasına neden olabilir. 4 6 ay sonraki kontrolde rezidü hastalık gösterilmesi durumunda reeksizyon düşünülmelidir. LEEP uygulamalarında olguların %1 5 inde beklenmeyen invazif kanser olasıllığı bulunmaktadır. Prendiville, 2003

31 Tedavi yetersizliği için risk faktörleri Üç veya dört kadranı tutan geniş lezyonlar 1 cm 2 üstünde yüksek dereceli lezyonlarla ilişkili Yüksek dereceli lezyonlar özellikle CIN3 Yaşlı kadınlar TZ u her zaman tam görülemez. Daha sık endoservikse uzanır. 50 yaş üstünde sınır tutulumu varsa artmış rezidü/rekürren hastalık riski İnkomplet eksizyon sınırları (özellikle endoservikal sınır) Operatif zorluklar ve hastalığın şiddetinin tanınamaması 31

32 İzlem süresi CIN lokal tedavisi sonrası en az 10 yıl artmış risk var. Smear izlem başlangıcı 6 ve 12 ay 10 yıl rutin takip Tedavi sonrası sigara içenlerde üç kat artmış başarısızlık riski

33 CIN cerrahi tedavisi

34 Soğuk konizasyon vs loop eksizyon «rezidü hastalık riskinde anlamlı fark yok»

35 LEEP vs kriyoterapi «6 ayda rezidü hastalıkta fark yok»

36 LEEP vs kriyoterapi «12 ayda rezidü hastalık riski LEEP için anlamlı azalıyor»

37 LEEP «6 ayda rezidü hastalık riski blend vs pure cut modunda farklı değil»

38 Derin stromal sınırda termal artefakt derinliği «anlamlı olarak pure cut modunda az»

39 LEEP vs CKC Çıkarılan kon çapları farksızdır Postop enfeksiyon farksızdır Postop kanama farksızdır, (>2cm derinlikte fazla) Servikal stenoz farksız (derinlik >2 cm ise artar) Marjin pozitifliği farksızdır (~%10 18 vs %9 19) CKC ile LEEP den daha büyük doku, daha derin kon çıkarılır CKC ile LEEP den daha fazla operatif kanama olur Fanning et al, Mathevet et al, Huang et al, Takac et al, Oyesenya et al, Duggan et al,

40 Maliyet/Etkinlik CRYO cost-effective. LEEP cost-effective Kleinberg MJ et al., Am J Obstet Gynecol. 2003

41 LEEP: Komplikasyonlar ERKEN LEEP sonrası 2 3 hafta süren kahverengi, hafif kokulu akıntı görülür Kısa dönemli komplikasyonlar %1 2 civarında Kanama Enfeksiyon

42 LEEP: Komplikasyonlar İşleme bağlı enfeksiyon kötü kokulu akıntı, geç dönemde kanama ve iyileşmede gecikme şeklinde kendini belli edebilir İşlemin kendisi de akıntıya sebep olduğundan enfeksiyon tanısı koymak kolay olmayabilir

43 LEEP: Komplikasyonlar İşlem sonrası 2 hafta kadar ağır egzersiz, 4 hafta kadar tampon kullanılmamalı ve koitus yapılmamalı LEEP hemen adet sonrasına planlanmalı

44 LEEP: Komplikasyonlar Geç Geç dönemde kanama Servikal stenoz Yetersiz kolposkopi bulgusu gelişme ihtimali (%1.3 9) Fertilite sorunları Erken membran rüptürü Prematür doğum Servikal stenoz gelişme ihtimali Postmenopozal kadınlarda Azaltmak için vaginal östrojen krem vb verilebilir İkinci kez LEEP yapılanlarda Derin LEEP yapılanlarda daha fazla

45 LEEP: Komplikasyonlar Geç Erken membran rüptürü, prematür serviks dilatasyonu ve prematür doğum (< 37 hafta) oranını arttırabilir kısalan serviks Yaklaşık iki kat kadar Ancak perinatal mortalite ve neonatal komplikasyonlarda artış görülmemiştir Crane JM et al. Obstet Gynecol 2006 Samson SL et al. Obstet Gynecol 2005 Krygiou et al. Lancet 2006 Nohr et al. Acta Obstet Gynecol 2007 Bruinsma et al. BJOG 2007

46

47 Perinatal mortalite

48 Pregnancy Outcome after the Treatment of Loop Electrosurgical Excision Procedure or Cold Knife Conizationfor CIN n: 244 CIN II III olgusu, CKC : 120 LEEP: 124 Membranların preterm prematur ruptürü ( %16 vs. %8; p = 0.03) Preterm doğum ( %11 vs. %5; p = 0.04) Düşük doğum ağırlıklı bebek(<2,500 g) ( %10 vs. %6; p = 0.04) CKC grubunda LEEP grubuna göre daha yüksek. Ancak, Ortalama doğum ağırlığı Sezaryen oranları Doğum indüksiyonu Yeni doğan yoğun bakım ünitesi gerekliliği Açılarından fark yok Sonuç: Gebelik planlayan olgularda LEEP, daha güvenli olarak değerlendirilmektedir. Liu Y. Gynecol Obstet Invest 2014;77:

49

50

51

52

53

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

1) Burun Estetiği 2) Göz çizgilerinin yok edilmesi. 3) Göz kapağı ameliyatları 4) Kol germe 5) Meme büyütme ve küçültme 6) Liposuction 7) Karın germe 8) Varis tedavisi 9) Botoks Bütün bu konu başlıkları

Detaylı

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir?

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? İçindekiler 2 içindekiler 05 Rumeli BÖLÜM 12 24 Rumeli SAĞLIK Rumeli GÜNCEL 26 30 32 34 Rumeli HABERLER Rumeli Gezi Rumeli

Detaylı

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ

Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ K. M. Groom, T. Z. Jacobson F. Akercan GİRİŞ İkincil doğum sonu kanama doğumdan 24 saat sonrası ile 6 hafta arasındaki aşırı kanama olarak tanımlanır 1. Birincil

Detaylı

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Bölüm 1 Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Girifl %5 asetik asit (VIA) ve/veya Lugol solüsyonu (VILI) uygulad ktan sonra serviksin gözle muayenesi,

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı