ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com"

Transkript

1 THE POWER OF BLUE.

2 Ç NDEK LER

3 Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27 Tavlama Sistemleri 29 Aksesuarlar 30

4 4 Maxstar 150 S ÖRTÜLÜ ELEKTROT Maxstar 150 S nvertör teknolojisi ile üretilmifl örtülü elektrot kaynak makinas d r. Omuz ask s ve 6 kg. a rl sayesinde kolayca tafl nabilir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk afl r dalgalanmalarda dahi, makinan n kaynak kabiliyeti ve ark kararl l de iflmez. Düflük boflta çal flma gerilimi özelli i ile güç kayna kullan mda de ilken boflta çal flma gerilimi V aral na otomatik olarak düfler. Bu sayede hem afl r enerji sarfiyat önlenir, hem de kaynakç n n can güvenli i sa lanm fl olur. S cak bafllang ç özelli i sayesinde ise kayna n bafllang c nda elektrotun tutuflmas oldukça rahat olup, kaynak esnas nda elektrotun yap flmas engellenir. Hafif Endüstriyel CC DC 1 - TIG Maxstar 150 S ile Gelenler: - Maxstar 150 S Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 4 m Elektrot Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - 3 m fiase Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - Askı Kayıflı 5 fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Monofaze, 100 A, 24 VDC, 100% DKO 90 VDC A 230 VAC 150 A, 26 VDC, 30% DKO (12-16 VDC)* Yükseklik: 229 mm En: 140 mm Derinlik: 337 mm 6 Kg * Örtülü elektrot için sensör voltaj Maxstar 200 STR nvertör teknolojisi ile üretilmifl örtülü elektrot kaynak makinasıdır. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk dalgalanmalarda dahi, monofaze ya da trifaze güce otomatik olarak ba lanarak, kaynak kabiliyeti ve ark kararl nda de ifliklik olmamas n sa lar. Düflük boflta çal flma gerilimi özelli i ile güç kayna kullan mda de ilken boflta çal flma gerilimi 9-14 V aral na otomatik olarak düfler. Bu sayede hem afl r enerji sarfiyat önlenir, hem de kaynakç n n can güvenli i sa lanm fl olur. Endüstriyel CC DC TIG Maxstar 200 STR ile Gelenler: - Maxstar 200 STR Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Opsiyonel Aksesuarlar - D fl Koruma K l f - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda Maxstar 200 STR Kaynak ark bafllang çlar için uygun s cak bafllang ç özelli i sayesinde elektrotun kolay tutuflmas sa lan r, yap flmas engellenir. Lift-Arc özelli i sayesinde yüksek frekans kullan m gerektirmeksizin TIG kayna yap labilir. Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Trifaze 150 A, 26 V, 60% DKO Örtülü 150 A, 26 V, 60% DKO Elektrot Monofaze 125 A, 25 V, 50% DKO Yükseklik: 343 mm 90 A, 24 V, 100% DKO 70 VDC En: 191 mm A Trifaze 175 A, 17 V, 60% DKO (9-14 VDC) Derinlik: 445 mm 175 A, 17 V, 60% DKO TIG Monofaze 150 A, 16 V, 70% DKO 110 A, 15 V, 100% DKO 14.5 Kg ÖRTÜLÜ ELEKTROT

5 A r Endüstriyel CC DC 3 - TIG CST 280 ile Gelenler: - CST 280 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Opsiyonel Aksesuarlar - Grup için Tafl ma Kabini - Uzaktan Kumanda CST 280 Hafif, güçlü, ergonomik! Miller'in özellikle Tersaneleri hedef alarak üretti i CST 280 inverter kaynak makinas, 280 Amper ak m kapasitesiyle 5'lik elektrota kadar kaynak yapabilmektedir. Sahip oldu u inverter kaynak teknolojisi sayesinde di er makinalara oranla çok büyük bir elektrik tasarrufu ve kusursuz bir kaynak karakteristi i sa lamaktad r. Tig kaynak yapma özelli ine de sahip olan CST 280 Dünya tersanelerinde, Miller'in Örtülü Elektrot kayna için en çok satt modeldir. ÖRTÜLÜ ELEKTROT 5 Tekli veya grup halde kullan m imkan. Opsiyonel olan 4 lü, 6 l, 8 li ve 10 lu gruplar tersaneler ve çelik yap uygulamalar nda çoklu kullan m mümkün k lar. Açma kapama dü mesi dahil bütün kontrol donan mlar ön panelde oldu undan kullan m son derece kolayd r. CST 280 (8 li grup) Proses seçme dü mesi, E6010 ve E7018 elektrotlar baflta olmak üzere elektrot özelli ine göre ark karakteristi ini mükemmellefltirir ve kusursuz bir kaynak sa lar. Fan-On-Demand so utma sistemi, sadece ihtiyaç duyuldu u zaman devreye girmektedir. Bu sayede kaynak yap lmad zamanlarda hem enerji tasarrufu hem de sessiz çal flma sa lanm fl olur. Lift-Arc özelli i sayesinde yüksek frekans kullan m gerektirmeksizin TIG kayna yap labilir. Uzaktan kumanda özelli i opsiyonel olup kullan c lara, uzak mesafeden hassas ak m ayar yapabilme olana sa lar. CST 280 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k CST 280 Trifaze Monofaze 280 A, 31.2 VDC, A 67 VDC 35% DKO Yükseklik: 343 mm En:191 mm Derinlik: 457 mm 18.6 Kg ÖRTÜLÜ ELEKTROT

6 6 Goldstar 452 / 602 ÖRTÜLÜ ELEKTROT Gold Star Serisi A r sanayi flartlar nda sürekli kullan ma uygun, örtülü elektrot, TIG, karbon kesme ve oluk açma uygulamalar için gelifltirilmifl kaynak redresörüdür. Bu makinalar n 395 A, 590 A ve 850 A'lik modelleri mevcuttur. S cak bafllang ç özelli i ile her tip örtülü elektrotun ilk tutuflmas oldukça kolayd r. Basit kontrol paneli sayesinde kullan c ya kolay ve etkili kullan m sa lar. Fan-On-Demand so utma sistemi sadece gerekti inde çal flt ndan çal flma alan ndaki gürültüyü azalt r. Makina afl r s nmalara karfl otomatik olarak koruma alt nda olup, bu gibi durumlarda, gösterge fl yanarak kullan c y uyar r. Kapal devre kart, makina içindeki parçalar n çabuk ar zalanmas na sebep olan yabanc maddeleri temizleyerek ek bir koruma sa lar. Uzaktan kumanda özelli i opsiyonel olup kullan c lara, uzak mesafeden hassas ayar yapabilme olana sa lar. A r Endüstriyel CC DC 3 - TIG - Karbon Kesme, Oluk Açma (302: 6.4 mm) (452: 7.5 mm) (652: 9.5 mm) (VS serisi Suitcase tel sürme ünitesi ile) Aksesuarlar - Suitcase 8VS ya da X-TREME 12 VS - Tafl ma Arabas - Dijital Metreler - Uzaktan Kumanda - Su So utma Ünitesi Goldstar 302 / 402 Goldstar 652 / 852 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Gold Star 300 A, 32 VDC, 302/402 60% DKO Yükseklik: 762 mm A En: 585 mm Derinlik: 775 mm 180 Kg Gold Star Trifaze 450 A, 38 VDC 452/602 60% DKO Gold Star 650 A, 44 VDC 652/852 60% DKO A A 72 VDC Yükseklik: 762 mm En: 585 mm Derinlik: 966 mm 215 Kg 262 Kg ÖRTÜLÜ ELEKTROT

7 Endüstriyel DC 3 MIG 7 Migmatic 253 ve 383 ile Gelenler: - Migmatic Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - fiase Kablosu (3m.) Aksesuarlar - Torç - Gaz Saati Migmatic 253 ve 383 Tel sürme üniteleri gövdesinde olan, kompakt tip A MIG/MAG gazalt kaynak makinalar d r. Tel sürme üiteleri alüminyum döküm olup 4 makaral d r. Bu özelli inden ötürü 2 makaral sürücülerde s kça rastlanan patenaj ve tel k rma gibi sorunlar yaflanmayaca ndan, özellikle alüminyum ve paslanmaz tellerin kayna bu seri makinalar ile sorunsuz olarak yap labilir. Makinalar n ön panelinde bulunan dijital ampermetre, kaynak parametrelerinin kolayca ayarlanmas n ve takip edilmesini sa lar. Migmatic 253 Migmatic 383 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Migmatic 253 Trifaze 250 A, 27 VDC, 35% DKO 38 VDC Y: 700 mm, E: 480 mm, D: 910 mm 84 Kg Migmatic 383 Trifaze 350 A, 32 VDC, 50% DKO 42 VDC Y: 800 mm, E: 480 mm, D: 1050 mm 123 Kg Endüstriyel DC 3 Blu-Pak 35 ve 45 ile Gelenler: - Blu-Pak Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - fiase Kablosu (3m.) Aksesuarlar: - Torç - Gaz Saati - Isıtıcı - Su So utma Ünitesi Blu-Pak 35 ve 45 Tel sürme üniteleri d flar da olan, su so utmal (iste e ba l ) A MIG/MAG gazalt kaynak makinalar d r. Ön panellerinde bulunan dijital voltmetre ve ampermetre göstergeleri sayesinde operatörün kaynak parametrelerini ayarlamas ve takip etmesi oldukça kolayd r. MILLER patentli 14 pinli konnektör sayesinde MILLER marka her tip tel sürme çantas yla uyumlu olarak çal flabilir. Tel sürme üniteleri alüminyum döküm olup 4 makaral d r. Bu özelli inden ötürü 2 makaral sürücülerde rastlanan patinaj ve tel k rma gibi sorunlar yaflanmayaca ndan, özellikle alüminyum ve paslanmaz tellerin kayna bu seri makinalar ile sorunsuz olarak yap labilir. Blu-Pak 45 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Blu-Pak A, 32 VDC, 45% DKO 42 VDC 135 Kg Trifaze Y: 760 mm, E: 435 mm, D: 1040 mm Blu-Pak A, 37 VDC, 45% DKO 47 VDC 156 Kg MIG

8 8 MIG A r Endüstriyel DC 3 Deltaweld 652 / 852 Deltaweld Serisi A r sanayi flartlar nda sürekli kullan ma uygun, gazalt MIG/MAG, özlü tel, karbon kesme ve oluk açma ve tozalt kaynak (652 model) makinalar d r. Bu makinalar n 300 A, 450 A ve 650 A'lik modelleri mevcuttur. Voltaj dengeleme özelli i sayesinde, girifl voltaj ± %10 de iflse bile kaynak parametreleri sabit kal r. Böylece kaynak ark n n kararl l de iflmez. So utma sistemi sadece gerekti inde çal flt ndan çal flma alan ndaki gürültü ve enerji sarfiyat minimum düzeydedir. Kapal devre kart, makina içindeki parçalar n çabuk ar zalanmas na sebep olan yabanc maddeleri temizleyerek ek bir koruma sa lar. Uzaktan kumanda özelli i opsiyonel olup kullan c lara, uzak mesafeden hassas ayar yapabilme olana sa lar. Dijital metreler sayesinde kaynak voltaj n n ayarlanmas ve takibi oldukça kolayd r. - Karbon Kesme ve Oluk Açma (452: 6.4 mm) (652: 9.5 mm) - Tozalt (652 model) Aksesuarlar - 20 Serisi Tel Sürme Üniteleri - Tafl ma Arabas - Uzaktan Kumanda - Torç - Gaz Saati - Isıtıcı - Su So utma Ünitesi Deltaweld 452 / 602 Deltaweld 302 / 402 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Voltaj Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Deltaweld 300 A, 32 VDC, 302/ % DKO Deltaweld 450 A, 38 VDC Trifaze 452/ % DKO Deltaweld 650 A, 44 VDC 652/ % DKO V 42 VDC Y: 762 mm, E: 585 mm, D: 775 mm 147 Kg V 48 VDC 174 Kg Y: 762 mm, E: 585 mm, D: 966 mm V 54 VDC 214 Kg MIG

9 A r Endüstriyel DC 3 MIG 9 - Pulse'li MIG (Opsiyonel Kontrol Ünitesi ile) Aksesuarlar - 70 ve 75 seri Tel Sürme Üniteleri - Optima Pulse Kontrol Ünitesi - Torç - Gaz Saati - Su So utma Ünitesi Invision 456 P Inverter teknolojisi ile üretilmifl, a r endüstriyel kullan ma uygun, opsiyonel pulse'li (Optima Pulse Ünitesiyle) MIG/MAG kaynak makinas d r. De iflken elektronik indüksiyon kontrolü sayesinde kaynak esnas nda s çrant minumum seviyededir. Çift dijital metreler kaynak parametrelerinin ayarlanmas n ve takibini kolaylaflt r r. Voltaj dengeleme özelli i ile, girifl voltaj nda oluflabilecek de iflimlerden kaynak ark etkilenmez. So utma sistemi gerekti inde çal flarak, ses kirlili i ve afl r enerji sarfiyat engellenir. Rüzgar tüneli teknolojisi elektronik parçalar n ve PC kartlar n toz ve dumandan etkilenerek ar za yapmas n engeller. Invision 456 P CC Endüstriyel DC 3 - Pulse'li MIG (Dahili Pulse Özelli i) Aksesuarlar - 20 Serisi Tel Sürme Üniteleri - Optima Pulse Kontrol Ünitesi - Torç - Gaz Saati - Su So utma Ünitesi Invision 354 MP Inverter teknolojisi ile üretilmifl, a ır endüstriyel kullanıma uygun, entegre pulse'li Multiproses MIG/MAG kaynak makinasıdır. Örtülü Elektrot Kayna ı da yapılabilen Invision 354MP çok genifl bir kullanım alanı sa lamaktadır. Dahili Pulse Ünitesi, makinan n Opsiyonel, harici ekipmanlara ihtiyaç duymaksızın Pulse li Kaynak yapabilmesini sa lar. Her türlü alüminyum ve paslanmaz malzemelerin kayna ını mükemmel olarak yapar. De iflken elektronik indüksiyon kontrolü sayesinde kaynak esnasında sıçrantı minimum seviyededir. Çift dijital metreler kaynak parametrelerinin ayarlanmasını ve takibini kolaylafltırır. Voltaj dengeleme özelli i ile, girifl voltajında oluflabilecek de iflimlerden kaynak arkı etkilenmez. Invision 354 MP Model Ç k fl Gücü fiebeke Gerilimi Amper / Voltaj Aral Boflta Çal flma Gerilimi A rl k Invision 456 P 600 A, 43 VDC, 45% DKO Trifaze V 95 VDC 59 Kg Invision 354 MP 300 A, 32 VDC, Trifaze / Monofaze A (CC) 60% DKO V () 75 VDC 38.5 Kg MIG

10 10 TIG Maxstar 150 STH Hafif Endüstriyel DC 1 Invertör teknolojisi ile üretilmifl, 6 kg a rl nda tafl nabilir pulse'l DC TIG kaynak makinas d r. Haf zas nda 4 farkl pulse frekans mevcuttur. HF özelli i sayesinde tungsten elektrot ifl parças na temas ettirilmeden, tetikleme ile ark oluflur. - TIG - Pulse 'li TIG Maxstar 150 STH ile Gelenler: Maxstar 150 STH Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde oluflabilecek V aras ndaki voltaj dalgalanmalar nda dahi makinan n kaynak kabiliyeti de iflmez. Makina kullan mda olmad nda boflta çal flma gerilimi otomatik olarak VDC'ye düfltü ünden enerji sarfiyat minumum, operatörün can güvenli i aç s ndan emniyet maksimumdur. - Maxstar 150 STH Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 4 m Elektrot Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - 3 m fiase Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - Askı Kayıflı Kaynak Metodu Girifl Gücü Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k 100 A, 14 VDC, 100% DKO 115 VAC TIG 150 A, 16 VDC, 30% DKO 230 VAC 100 A, 14 VDC, 100% DKO A 150 A, 16 VDC, 30% DKO 90 VDC Yükseklik: 229 mm 115 VAC 70 A, 22.8 VDC, 35% DKO A (12-16 VDC)* En: 140 mm Örtülü 100 A, 24 VDC, 35% DKO Derinlik: 337 mm elektrot 100 A, 24 VDC, 100% DKO 230 VAC A 150 A, 26 VDC, 30% DKO 6.2 Kg * Örtülü elektrot için sensör voltaj Maxstar 200 DX HF özelli i sayesinde tungsten elektrot ifl parças na temas ettirilmeksizin, ark tetikleme ile bafllat l r. Lift-Arc özelli i yüksek gerilim kullan lmadan TIG kayna için ark oluflumunu sa lar. Programlanabilir HF özelli i sayesinde, operatör elektrot çap na ve malzeme kal nl na ba l olarak HF bafllang ç parametrelerini her uygulama için ayr ayr ayarlayabilir. Program haf zas na her ifllem için (DC TIG ve DC elektrot) 4 farkl parametre kaydedilebilir. Son ifllemden sonra haf zaya kaydedilmifl parametreler görüntülenir. A r Endüstriyel CC DC TIG - Pulse'li TIG Maxstar 200 DX ile Gelenler: - Maxstar 200 DX Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Hava So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda Maxstar 200 DX Geliflmifl teknolojieri sayesinde, ön gaz-son gaz, pulse frekans, bafllang ç-bitifl ak m ayarlar gibi detayl ayarlar yap labilir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V aras ndaki dalgalanmalardan etkilenmez. Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k TIG Örtülü Elektrot Trifaze Monofaze Trifaze Monofaze 175 A, 17 V, 60% DKO 175 A, 17 V, 60% DKO 110 A, 15 V, 100% DKO 150 A, 26 V, 60% DKO 150 A, 26 V, 60% DKO 90 A, 24 V, 100% DKO A 70 VDC (9-14 VDC) 95 VDC (9-14 VDC) Yükseklik: 343 mm En: 191 mm Derinlik: 445 mm 16.8 Kg TIG

11 A r Endüstriyel CC DC 3 1 TIG 11 - TIG - Pulse'li TIG Maxstar 350 ile Gelenler: - Maxstar 350 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Maxstar 700 ile Gelenler: - Maxstar 700 Güç Ünitesi - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - Kaynak Kablosu Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda - Opsiyonel Otomasyon Kiti (PC kart, 28 pinli soket, 28 pinli elektirik ba lant s içerir.) - Su So utma Ünitesi Maxstar 350 ve 700 Eflsiz performans - üstün ürün güvenilirli i ve ark performans sa layan en iyi inverter DC TIG/Elektrot kaynak makinas d r. DC TIG Özellikleri - Bütün kaynak malzemeleri için eflsiz yumuflak, düzgün bir ark sa lama özelli i. - Yüksek h zl DC TIG Pulse kontrolu (5000pulse/sn) DC Elektrot Özellikleri - Ark kontrol özelli iyle özel uygulamalar ve elektrot için ark karakteristi inin uygun flekilde ayarlanmas n sa lar ya da daha sert elektrotlar için yumuflak bafllang ç özelli i, 6010 için ise daha güçlü nüfuziyet özelli i mevcuttur. S cak bafllang ç özelli i sayesinde ise kayna n bafllang c nda elektrotun tutuflmas oldukça rahat olup, kaynak esnas nda elektrotun yap flmas engellenir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk dalgalanmalarda dahi, kaynak kabiliyeti ve ark kararl nda de ifliklik olmamas n sa lar. Rüzgar Tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Fan-On-Demand teknolojisi sayesinde so utma gerekli hallerde çal flt ndan enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. Su So utma sistemi için 120V luk harici beslemesi mevcuttur. Program Haf zas na her ifllem için (DC TIG ve DC Elektrot) 9 farkl parametre kaydedilebilir. Son ifllemden sonra haf zaya kaydedilmifl parametreler görüntülenir. Programlanabilir bafllang ç parametreleri, Proses seçimine ba l olarak birbirinden ba ms z bafllang ç seçenekleri sa lar. HF özelli i sayesinde tungsten temas ettirilmeksizin ark n bafllamas sa lan r. Otomatik Postflow ayarlama özellli i ile amper miktar na ba l olarak kaynak bitimindeki son gaz ve ak m rampas için gerekli ayarlamalar otomatik olarak yap l r. Böylece farkl amperler için tekrar ayarlamak zorunda kal nmaz. Bu sayede tungsten elektrot korunur, kaynak bitimindeki krater oluflumu engellenir. Maxstar 350 Maxstar 700 Maxstar 350 ve 700 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Maxstar 350 Trifaze Monofaze 250 A, 30 V, 100% DKO 300 A, 32 V, 60% DKO 75 VDC Y: 629 mm, E: 349 mm A 180 A, 27 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 225 A, 29 V, 60% DKO 61 Kg Maxstar 700 Trifaze Monofaze 500 A, 40 V, 100% DKO 600 A, 44 V, 60% DKO 75 VDC Y: 876 mm, E: 349 mm A 360 A, 34 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 450 A, 38 V, 60% DKO 90 Kg TIG

12 12 TIG A r Endüstriyel CC AC 3 1 DC Dynasty 200 DX Dynasty 200 DX Invertör teknolojisi ile üretilmifl, HF'li, pulse'l AC/DC TIG kaynak makinalar d r. Geliflmifl kare dalga ark özelli i sayesinde alüminyum ve magnezyum malzemelerin kayna sürekli yüksek frekans kullan m na gerek kalmaks z n daha düflük amperde baflar ile yap l r. Denge kontrol sistemi sayesinde tungsten elektrotun ömrü daha uzundur. So utma sistemi sadece gerekti inde çal fl r. Enerji sarfiyat bu sayede minumum seviyededir. Auto-Line özelli i ile flebeke geriliminde meydana gelebilecek V aras ndaki afl r dalgalanmalarda dahi, kaynak ark n n kararl l bozulmaz. HF özelli i sayesinde tungsten elektrot ifl parças na temas ettirilmeden, ark oluflumu tetikleme ile sa lan r. AC frekans kontrol aral Hz aras nda oldu undan, kaynak ark n n kontrolü dolay s ile, istenilen kaynak formunu elde etmek oldukça kolayd r. Kaynak yap lmad nda makinan n boflta çal flma gerilimi 5-10 VDC 'ye kadar düflerek enerji sarfiyat minimize edilir. Geliflmifl teknolojisi sayesinde selülozik elektrotlar dahil, tüm elektrotlar kaynak edilebilir. Pulse özelli i sayesinde kaynak esnas nda düflük s girdisi ile kararl bir ark sa lan r. Programlanabilir HF özelli i sayesinde, operatör elektrot çap na ve malzeme kal nl na ba l olarak HF bafllang ç parametrelerini her uygulama için ayr ayr ayarlayabilir. - TIG - Pulse'li TIG Dynasty 200 DX ile Gelenler: - Dynasty 200 DX Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Hava So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda Program haf zas her ifllem için (DC TIG ve DC elektrot) 4 farkl parametre kaydedilebilir. Son ifllemden sonra haf zaya kaydedilmifl parametreler görüntülenir. Geliflmifl teknolojieri sayesinde, ön gaz-son gaz, pulse frekans, bafllang ç-bitifl ak m ayarlar gibi detayl ayarlar yap labilir. Model Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k TIG Trifaze Monofaze 200 A, 18 V, 20% DKO 150 A, 16 V, 60% DKO 150 A, 16 V, 60% DKO Dynasty 100 A, 14 V, 100% DKO A 80 VDC Y: 343 mm, E: 191 mm 20.5 Kg 200 DX Trifaze 200 A, 28 V, 20% DKO (5-10 VDC) D: 546 mm Örtülü 130 A, 25 V, 60% DKO elektrot Monofaze 130 A, 25 V, 60% DKO 90 A, 24 V, 100% DKO TIG

13 A r Endüstriyel CC AC 3 1 DC TIG 13 - TIG - Pulse'li TIG Dynasty 350 ile Gelenler: - Dynasty 350 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Dynasty 700 ile Gelenler: - Dynasty 700 Güç Ünitesi - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - Kaynak Kablosu Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda - Su So utma Ünitesi Dynasty 350 ve 700 Eflsiz performans - üstün ürün güvenilirli i ve ark performans sa layan en iyi inverter AC / DC TIG Elektrot kaynak makinas d r. AC TIG özellikleri Ba ms z Genlik/Amper Kontrolü EP ve EN amperlerinin, s girifllerinin ba ms z bir flekilde kusursuz olarak ayarlanmas n sa lar. Yay lm fl Denge (30-99%) özelli i alüminyum kayna ndaki oksitlenmeyi temizleyerek yüksek kalitede bir alüminyum kayna sa lar. AC frekans (20-400Hz) kaynak dikiflinin geniflli ini ve ark n gücünü kontrol eder. AC dalga formu (kare dalga, sinüs dalga ve üçgen dalga) ark karakteristi ini kusursuz k lar. DC TIG özellikleri Yüksek h zl DC TIG pulse özelli i (5000 pulse/sn) mükemmel görünümlü kaynak dikiflleri sa lar. AC/DC Elektrot Özellikleri 7018 ya da daha sert elektrotlar için yumuflak bafllang ç özelli i, 6010 için ise daha güçlü nüfuziyet özelli i mevcuttur. S cak bafllang ç özelli i sayesinde ise kayna n bafllang c nda elektrotun tutuflmas oldukça kolay olup, kaynak esnas nda elektrotun yap flmas engellenir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk dalgalanmalarda dahi, kaynak kabiliyeti ve ark kararl nda de ifliklik olmamas n sa lar. Rüzgar tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Dynasty 350 Dynasty 700 Fan-On-Demand teknolojisi so utmay gerekli hallerde çal flt r r, enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. Parametrelerinizi kaydeden ve destekleyen birbirinden ba ms z 9 adet program haf zas. Programlanabilir bafllang ç parametreleri, Proses seçimine ba l olarak birbirinden ba ms z bafllang ç seçenekleri sa lar. HF özelli i tungsten elektrotu ifl parças na temas ettirmeden ark n bafllamas n sa lar. Lift-Ark özelli i tungsten elektrotu ifl parças na dokundurarak yap flmadan ark n bafllamas n sa lar. Otomatik songaz ayarlama özellli i ile amper miktar na ba l olarak kaynak bitimindeki son gaz ve ak m rampas için gerekli ayarlamalar otomatik olarak yap l r. Böylece farkl amperler için tekrar ayarlamak zorunda kal nmaz. Bu sayede tungsten elektrot korunur, kaynak bitimindeki krater oluflumu engellenir. Model Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Trifaze 250 A, 30 V, 100% DKO Dynasty TIG 300 A, 32 V, 60% DKO A 75 VDC Y: 629 mm, E: 349 mm 61 Kg 350 Monofaze 180 A, 27 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 225 A, 29 V, 60% DKO 500 A, 40 V, 100% DKO Trifaze Dynasty TIG 600 A, 44 V, 60% DKO A 75 VDC Y: 876 mm, E: 349 mm 90 Kg 700 Monofaze 360 A, 34 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 450 A, 38 V, 60% DKO TIG

14 14 TIG A r Endüstriyel CC AC 1 DC Syncrowave 250DX ve 350LX Endüstriyel ve a r endüstriyel uygulamalar için gelifltirilmifl, atölye tipi, pulse'l AC DC TIG kaynak makinalar d r. Alüminyum dahil olmak üzere her türlü malzemenin kayna bu seri makinalar ile yap labilir. Syncrowave serisi kaynak makinalar, tüm dünyada büyük flantiye ve iflletmelerde yerini alm fl ve MILLER markas n n de iflmeyen klasik bir ürünü olarak kendini ispat etmifltir. Syncro start teknolojisi sayesinde kaynak parametrelerinin hassas ayarlar yap larak, kararl bir ark oluflmas sa lan r. - TIG - Pulse'l TIG (250 DX model 'de opsiyonel) Aksesuarlar: - RFCS-14 HD Ayak Kumandas - RCC-14 Uzaktan Kumanda - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RHC-14 Uzaktan Kumanda - Tafl ma Arabas (Syncrowave 250 DX) (Syncrowave 350 LX) - Avrupa tip TIG Torcu - Su So utma Ünitesi Syncrowave 250 DX AC balance kontrolü ile kare dalga ç k fl ayarlanarak, özellikle alüminyum alafl ml malzemelerin kayna nda ark kararl l sa lan r. Çift dijital metreler sayesinde kaynak parametrelerinin ayarlanmas ve takibi kolayd r. Son ifllem hat rlatma özelli i ile son yap lan kaynak parametrelerini operatöre hat rlat r. Voltaj dengeleme sistemi sayesinde, girifl voltaj nda oluflabilecek ± %10 'luk de iflimlerde kaynak ark n n kararl l bozulmaz. Ön gaz (0,2-5 saniye) ve son gaz (0-50 saniye) ayarlar hassas bir flekilde yap larak, kaynak formunun istenilen flekilde oluflumu sa lan r. Syncrowave 350 LX Model Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Syncrowave 200 A, 28 VAC, 60% DKO Y: 921 mm, E: 572 mm 172 Kg A 250 DX 250 A, 30 VAC, 40% DKO D: 635 mm 80 V Syncrowave 300 A, 32 VAC, 60% DKO Y: 921 mm, E: 572 mm 225 Kg A 350 LX 350 A, 34 VAC, 40% DKO D: 635 mm TIG

15 CC A r Endüstriyel DC 3 - TIG - Karbon Açma - RMD Pro - Pulse MIG - Pro-Pulse MIG Aksesuarlar: - Tafl ma Arabas - Uzaktan Kumandalar - Bernard Torçlar - Ara Paketler - fiase Ba lant s Pipe Pro Welding System Boru kaynaklar n n atölye ve arazi fabrikasyonu için üretilmifl olup, Patentli RMD Pro ve Pro-Pulse özelliklerini içeren, çelik ve paslanmaz çelik borular için tasarlanm fl multi proses kaynak makinas d r. Geliflmifl Bilgisayar Yaz l m Teknolojisi RMD Pro (Kontrollü Metal Depolama) K sa devre metal transfer sürecini kontrol ederek kararl ve sürekli bir ark sa lar. Kaynak banyosunun birleflme zorlu unu ortadan kald r r. Daha az s çrama ve boru üstünde daha yüksek kalitede kök paso elde etmeyi sa lar. MULT PROSES 15 Yetiflmifl kaynakç gereksinimini ortadan kald r r. Yüksek s girdisine gerek kalmaks z n kal n kaynak dikiflleri sa lar. Baz paslanmaz çelik uyugulamalar nda yard mc gaz gereksinimini ortadan kald r r. Üretkenli i artt rarak tüketim maliyetlerininin düflmesini sa lar. Pipe Pro 450 RFC Pipe Pro 12 RC Pro-Pulse Pulse'li kaynak metodu daha k sa ve daha dar bir ark konisi ve geleneksel spray pulse k yasla daha az s girifli sa lar. Proses sinerjiktir. Hemen hemen oluflabilecek tüm ark sapmalar n, çal flma mesafesinden kaynaklanan aksakl klar azaltarak kolay bir kaynak kontrolü sa lar. Birleflmeyi ilerleterek ve yüksek h zda kaynak transferi sa layarak dolgu özelli ini artt r r. RMD pro sistemiyle bir ikili oluflturarak paso geçiflleri için de kullan c n n ayn teli ve gaz kullanmas n sa lar. Pipe Pro 450 RFC güç ünitesi, Pipe Pro 12RC Suitcase veya Pipe Pro DX Bench Feeders ve Bernard Pipeworx Guns ile boru kayna nda birlikte kullan lmaktad r. Pipe Pro DX (Tekli/ kili) program haf zal, uzaktan tetikleme özellikli, iki tel tak labilen (kök paso ve di er pasolar için) Pipe Pro için gelifltirilmifl tel sürme ünitesidir. Pipe Pro 12 RC Suitcase tel sürme ünitesi dayan kl kasas sayesinde a r flartlar ve aç k arazi uygulamalar için gelifltirilmifl Pipe Pro ya uygun tel sürme ünitesidir. Pipe Pro 450 RFC Tafl ma Arabas ve Dual çantas yla Bernard Torch Model Kaynak Modu Voltaj/Amper Aral Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k PipePro 450 RFC CC A 450 A, 44 V, %100 DKO 80 VDC Y: 787 mm, E: 438 mm V D: 572 mm 72.9 Kg Model Girifl Gücü Kaynak Gücü Tel Ölçüleri Tel Sürme H z Ölçüler A rl k DX Tel Sürme 40 VDC, 10 A 100 V, 750 A, %100 DKO mm m/dak Y: 356 mm, E: 318 mm Tekli: 20 Kg Ünitesi (Tekli/ kili) D: 686 mm kili: 35.5 Kg Suitcase 12 RC 40 VDC, 10 A 500 A, %100 DKO mm m/dak Y: 394 mm, E: 203 mm D: 508 mm 11.6 Kg MULT PROSES

16 16 MULT PROSES XMS 4000 Endüstriyel uygulamalar için tasarlanm fl, ileri teknoloji ürünü invertör tip, yeni nesil çok fonksiyonlu kaynak makinalar d r. Tel sürme ünitesi gövdesinde, kompakt (XMC) ve ayr olan (XMS) iki modeli mevcuttur. Her iki model de su so utmal olup, so utma üniteleri makinalar n içine entegre edilmifltir. Pulse ve Double Pulse özelliklerinden ötürü, alüminyum, paslanmaz, magnezyum ve bak r alafl ml malzemeler gibi standart makinaler ile ideal kaynaklar mümkün olmayan malzemeler bu yeni nesil kaynak makinalar ile s çrant s z olarak kaynak edilebilirler. Double pulse özelli i ile kaynak banyosunun kontrolu daha rahat oldu undan kaynak dikifl görüntüsü mükemmeldir. Voltaj dengeleme özelli i sayesinde, girifl voltaj nda oluflabilecek ±%10 de iflimlerde kaynak parametreleri de iflmez, ark n kararl l devam eder. So utucu fan ve su so utma üniteleri gerekli hallerde çal flt ndan enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. A r Endüstriyel CC DC 3 - Pulse 'l MIG - Double Pulse - TIG XMS 4000 ile Gelenler: - XMS 4000 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı - Dahili Su So utma Ünitesi Aksesuarlar: - Su So utmal MIG Torcu - Endüstriyel Güç Kablosu - fiase Kablosu ve Pensesi - Tafl ma Arabas mm Tel Sürme Makaralar ve Kontak Memeler Endüstriyel - Konstrüksiyon - Tersane - Tamir Bak m - Demirçelik XMS 4000 Tel sürme üniteleri 4 makaral olup alüminyum dökümden imal edilmifltir. Makaralar n de iflimi son derece kolay olup alet gerektirmez. Büyük ve çift dijital göstergeleri ile kaynak parametrelerin ayarlar ve izlenebilirli i rahatt r. Rüzgar tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Model Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Tel Ölçüleri Tel Sürme H z Ölçüler A rl k Çelik Tel: mm Yükseklik: 813 mm XMS A, 29 VDC, 60% DKO 35 VDC Al. Tel: mm 0-20 m/dak En: 483 mm 85 Kg Özlü Tel: mm Derinlik: 1000 mm MULT PROSES

17 MULT PROSES 17 A r Endüstriyel CC CC CC DC DC DC Pulse 'l MIG - TIG - Pulse 'l TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma (304: 6.4 mm) (350: 7.5 mm) (456: 9.5 mm) Aksesuarlar: - Spoolmatic 30 A WC-24 ile - XR Kontrol Ünitesi - 22 A ve 24 A Tel Sürme ünitesi - Optima Pulse Kontrol - RCC-14 Uzaktan Kumanda - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 Uzaktan Kumanda - Ak m Sensörü (XMT 456 model'de) - Su So utma Ünitesi XMT Serisi Invertör teknolojisi ile üretilmifl, a r endüstriyel kullan mlar için gelifltirilmifl MIG kaynak makinalar d r. Rüzgar tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Lift-Arc özelli i ile yüksek gerilim kullan lmadan TIG ark oluflumu sa lan r. S cak bafllang ç özelli i sayesinde her tip örtülü elektrotun kolay tutuflmas sa lan r ve gerekli durumlarda makina bafllang ç amperini yükselterek elektrotun ilk tutuflma esnas nda yap flmas n önler. Inverter ark kontrol teknolojisi, kaynak banyosunun kontrolünü kolaylaflt rarak, özellikle selülozik elektrotlar n kayna nda yüksek performans sa lar. Voltaj dengeleme hatt sayesinde, girifl voltaj ±%10 de iflse bile kaynak parametreleri de iflmez. XMT 425 modelinde, makina 460 V'da çal flt nda, voltaj dengeleme hatt sayesinde girifl voltaj ndaki (+% 34 ile -%59) aras de iflimlerde bile kaynak parametreleri sabit kal r. ki adet büyük dijital metreleri kaynak parametrelerinin ayar ve takibini kolaylaflt r r. Optima kontrol cihaz kullan larak pulse'l MIG yap labilir. Bu sayede kaynak esnas nda, s çramalar ve ana metalin çarp lmalar önlenir. XMT 304 CC / XMT 425 CC / XMT 456 CC / Model Girifl Gücü Ç k fl Gücü Konumunda Voltaj CC Konumunda Ak m Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k XMT 304 CC / XMT 425 CC / Trifaze Monofaze Trifaze Monofaze 300 A, 32 VDC, 60% DKO V A 90 VDC Y: 432 mm, E: 318 mm 225 A, 29 VDC, D: 610 mm 60% DKO 350 A, 34 VDC, 60% DKO A 75 VDC Y: 432 mm, E: 318 mm 300 A, 32 VDC D: 610 mm 60% DKO 450 A, 38 VDC V 36 Kg XMT 456 CC / Trifaze 100% DKO Y: 432 mm, E: 368 mm 565 A, 43 VDC, A 95 VDC D: 660 mm 53.5 Kg 100% DKO MULT PROSES

18 18 MULT PROSES Dimension Serisi A r sanayi flartlar nda süreli kullan ma uygun, Mi,Tig, Örtülü Elektrot, Karbon Kesme ve olukaçma uygulamalar için gelifltirilmifl Multi Proses Kaynak Makinesidir. Bu makinalar n 375 A, 565 A ve 815 A lik modelleri mevcuttur. DC Multiproses, (Mig), CC (Tig, Örtülü Elektrot ve Karbon Açma) için kusursuz ark karakteristi i. Dijital Voltaj Kontrol (DVC), kaynak s ras ndaki istenen voltaj önceden ayarlamaya olanak sa lar. Voltaj Dengeleme Sistemi sayesinde, girifl voltaj nda oluflabilecek +-%10 luk de iflimlerde kaynak ark n n kararl l bozulmaz. CC A r Endüstriyel DC 3 -MIG -Örtülü Elektrot -Tig -Özlü Tel -Karbon Kesme ve Oluk Açma Aksesuarlar: -Tafl ma Arabas -Uzaktan Kumanda -Torç -Gaz Saati -Is t c -Su So utma Ünitesi Dimension 452 / 562 Fan-On-Demand, teknolojisi sayesinde so utma gerekli hallerde çal flt ndan enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. S cak Bafllang ç, özelli i ie her tip örtülü elektrotun ilk tutuflmas oldukça kolayd r. Enerji Verimlili i, kullan m s ras nda sa lad tasarrufla yat r m maliyetlerini düflürür. Dijital Göstergeler, kaynak s ras ndaki Voltaj ve Amper miktar n gerçek zamanl olarak gösterir. Dimension 652 / 812 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Dimension 450 A, 38 VDC, 452 / 562 Trifaze 100 % DKO CC A V Yükseklik:762 mm En:585 mm 164 Kg Dimension 450 A, 38 VDC, 652 / % DKO CC A V Derinlik: 966 mm 192 Kg MULT PROSES

19 A r Endüstriyel (çanta kullanarak) - TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma CC Opsiyonel Aksesuarlar: - RHC-14 Uzaktan Kumanda - RHC-3GD34A Uzaktan Kumanda - Suitcase X-TREME 12 VS DC D ZEL KAYNAK JENERATÖRLER Trailblazer 302 Profesyonel kaynakç lar için gelifltirilmifl, bütün elektrotlarda mükemmel ark performans sa layan; çok zorlu saha ve flantiye flartlar nda çal flabilecek flekilde tasarlanm fl, sa lam, dayan kl ve uzun ömürlü dizel Kubota motorlu kaynak jeneratörüdür. Trailblazer mükemmel kaynak kalitesi için 4 Kutuplu 3 faz olarak Tasarlanm fl w gücünde harici güç jeneratörüne sahip s n f n n tek kaynak jeneratörüdür. 19 Günefl alt nda da kolayl kla görülebilen özel dijital göstergeler ön panel yak t göstergesi do rudan günefl alt nda bile okunmay mümkün k lar. Trailblazer watt harici jeneratör gücü pek çok uygulama için yeterli güç ç k fl sa lamaktad r. Düflük ya bas nc, yüksek so utma suyu s cakl ve düflük yak t seviyesi korumalar jeneratörün emniyetli ve uzun ömürlü olmas n sa lar. Artt r lm fl yak t kapasitesi 45 Litre olup, uzun süre kaynak imkan sa lamaktad r. 4 seviye örtülü elektrot yakma karakteristi i ve mükemmel ark bafllang c özellikle selülozik baflta olmak üzere bütün elektrot çeflitlerinde kusursuz ark karakteristi i sa lar. Miller Patentli Lift-Ark, krater dolgu ve otomatik durma özellikleri sayesinde Trailblazer ile TIG kaynak yöntemi bütün jeneratörlerden daha üstün olmaktad r. Boflta otomatik çal flma, yak t tasarrufu sa lar gürültü seviyesini de azalt r ve motor ömrünü uzat r. Model Kaynak Türü Metod Amp/Volt De erleri Kaynak De erleri Tek Ses Seviyesi 25 V (40 C) Jeneratör Gücü Ölçüler Net A rl k Trailblazer 302 /DC MIG/FCAW V, 325 A 300 A, 100% DKO CC/DC Stick/TIG A CC/AC TIG/Stick A Maksimum 11,000 watt 280 A, 100% Sürekli: Duty Cycle 9,500 watt 200 A, 60% 120/240 VAC, Duty Cycle 88/44 A, 60 Hz Kubota 80.5 db (105.5 Lwa) Diesel Model Yükseklik: 726 mm En: 508 mm Diesel Model 327 Kg Motor Özellikleri Motor Garanti Beygirgücü (HP) Tip Kaynak H z Boflta H z Yak t Kap. Ya Kapasitesi Koruma Kapatmalar Kubata: 2 Y l 19 HP at 3-Silindir, Endüstriyel 3600 RPM Su so utmal Dizel 3600 RPM 2450 RPM 45 L 3.2 L Düflük Ya Bas nc / Yüksek Su S cakl / Düflük Yak t D ZEL KAYNAK JENERATÖRLER

20 DİZEL KAYNAK JENERATÖRLERİ 20 Ağır Endüstriyel Big Blue 400 X Pro CC DC CC DC (çanta kullanarak) - TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma Ağır endüstriyel kullanımlar için geliştirilmiş, çok zorlu saha ve şantiye şartlarında çalışabilecek şekilde tasarlanmış olan sağlam ve dayanıklı dizel motorlu multiproses kaynak jeneratörüdür. Opsiyonel Aksesuarlar: Örtülü elektrot kaynağı, TIG kaynağı, karbon elektrot ile kesme, oluk açma ve MIG (çanta kullanarak) kaynağı yapılabilir. - RHC-14 Uzaktan Kumanda - HVY-224 Taşıma Arabası - Çanta X-TREME 12 VS Lift-Arc özelliği ile yüksek gerilim kullanılmadan TIG kaynağında ark oluşumu sağlanır. Düşük boşta çalışma gerilimi sayesinde makina kaynak yapmadığında enerji sarfiyatı minumum düzeydedir. Big Blue 400 X Pro Endüstriyel dizel motoru, uzun ömürlü ve düşük çalışma maliyetli olup oldukça sessiz çalışır. Model B ig B lue 400 X Pro Motor Tipi Kubota V S ilindir Su soğutmalı H p dize l Kaynak Modu Kaynak Çıkış Voltajı /DC V Çıkış Gücü 400 A, 24 VDC, (Ö zlü T e l) Açık Devre Gerilimi Yakıt Kapasitesi 85 VDC 43.5 lt Ağırlık Y: 813 mm 100 % D K O CC/DC Ölçüler E: 667 mm V 431 Kg D: 1422 mm DKO; Devrede Kalma Oranı Ağır Endüstriyel Big Blue 500 X - TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma Ağır endüstriyel kullanımlar için geliştirilmiş, çok zorlu saha ve şantiye şartlarında çalışabilecek şekilde tasarlanmış, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü dizel PERKINS motorlu kaynak jenaratörüdür. Opsiyonel Aksesuarlar: - RHC-3GD34A Uzaktan Kumanda - HWY-224 Taşıma Arabası - OFR-224 Taşıma Arabası - RCT-224 Taşıma Arabası Örtülü elektrot kaynağı, TIG kaynağı, karbon elektrot ile kesme ve oluk açma işlemleri yapılabilir. Dayanıklı kapalı kasa tasarımı iç parçaları, darbelerden korurken motoru soğutmak ve ömrünü uzatmak için gerekli havanın içeri girmesine imkan verir. Sıcak başlangıç özelliği ilk tutuşması kolaydır. ile her tip örtülü elektrotun Makinanın üzerinde; yağ, basınç ve sıcaklık göstergeleri standart olup, yağ basıncı aşırı düştüğünde ve sıcaklık aşırı yükseldiğinde jeneratör kendini otomatik olarak korumaya alarak kapanır. Big Blue 500 X Tüm modellerde taşıma arabaları opsiyoneldir. Model Motor Tipi Big Blue 500 X P e rk ins Silindir, Su soğutmalı H p dize l Amper A Çıkış Gücü (40 C de) A, 3 6 V, % D K O ( k W ) 400 A, 38 V, 60% DKO (17.1 kw) A, 3 0 V, 4 0 % D K O (1 5 k W ) Yakıt Kapasitesi 95 lt Ölçüler Y : 1092 m m E: 724 mm D : 1637 m m Ağırlık 723 Kg DKO; Devrede Kalma Oranı DİZEL KAYNAK JENERATÖRLERİ Makina San. ve Tic. A.Ş.

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ Güven Veren Mavi w w w. v e g a m a k. c o m MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ PLAZMA KESME

Detaylı

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ 06/2013 www.oerlikon.com.tr ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI İNVERTÖR SERİSİ DC kaynak invertörü, 5 mm elektroda kadar tüm elektrod tiplerinde kaynak kabiliyeti, Potansiyometre ile hassas

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi Fiyat Listesi 17.05.2017 RV 350 Redresör Kaynak Makinesi 35-350 A Elektrot Çapı %20: 350A %60 : 190A 26 kva 72 VDC 540*800*640 mm 2,5-3,25-4.00-5.00 mm 115 Kg 5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi Stok Kodu 1.01.01.00.0005

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1 Yayın Numarası: TR0702.13-03/27-01 Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Üretim Serisi LogiTIG

Üretim Serisi LogiTIG Üretim Serisi LogiTIG Taşınabilir TIG AC/DC Profesyonel Makineler ELECTRODE TIG www.merkle.com.tr TIG DC TIG AC 2 1. Çelik ve Paslanmaz Çelik İçin TIG DC Kaynak Makinesi 2. Alümi Üretim Serisi LogiTIG

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

MobiTIG Üretim Serisi

MobiTIG Üretim Serisi MobiTIG Üretim Serisi Kompakt Formda Güç Paketleri! MIG MIG / MAG TIG TIG PLA CUT ELECTRODE AUTOMATION WEL PLASMA MERKLE www.merkle.com.tr CUTTING ROBOTICS PLA TIG DC TIG AC 1. Çelik ve Paslanmaz Çelik

Detaylı

EXPRESSWELD Ürünleri. Örtülü Elektrod Kaynak Makineleri. Argon (TIG) Kaynak Makineleri. Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri. Plazma Kesme Makineleri

EXPRESSWELD Ürünleri. Örtülü Elektrod Kaynak Makineleri. Argon (TIG) Kaynak Makineleri. Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri. Plazma Kesme Makineleri EXPRESSWELD Ürünleri Örtülü Elektrod Kaynak Makineleri Argon (TIG) Kaynak Makineleri Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri Plazma Kesme Makineleri Kaynak Eldivenleri Otomatik Kararan Kaynak Maskesi Kaynak

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

SpeedMIG. Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi! MIG/ MAG

SpeedMIG. Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi!  MIG/ MAG SpeedMIG Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi! MIG/ MAG www.merkle.com.tr MERKLE SpeedMIG Yüksek Teknoloji, Kalite ve Verimlilik! Merkle SpeedMIG jenerasyonu, birinci sınıf avantajlar sunan yeni dizayn kontrol

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 2 Birleştirir. Hayat İçin. GEDİK KAYNAK, GeKa ve GeKaTec markalı kaynak sarf malzemeleri, GeKaMac markalı kaynak makineleri ve GekaRobot markası altında

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

TIG Üretim Serisi Insquare

TIG Üretim Serisi Insquare TIG Üretim Serisi Insquare Insquare W 321/ W 421/ W 600 TIG ELECTRODE www.merkle.com.tr GERÇEK PROFESYONELLER İÇİN MÜKEMMEL KAYNAK TEKNOLOJİSİ Insquare, hergün en yüksek performansı amaçlar. Insquare

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Eczacıbaşı - Askaynak EXPRESSWELD. Inverter 405-Ultra SINIFININ EN GÜÇLÜSÜ! Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi. %45 te 400A SADECE 20,5.

Eczacıbaşı - Askaynak EXPRESSWELD. Inverter 405-Ultra SINIFININ EN GÜÇLÜSÜ! Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi. %45 te 400A SADECE 20,5. Eczacıbaşı - Askaynak EXPRESSWELD Inverter 405-Ultra SINIFININ EN GÜÇLÜSÜ! %45 te 400A Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi SADECE 20,5 kilogram Inverter 405-Ultra 5.0 mm Düşük Elektrik Tüketimi Şebekeden çekilen

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

13,5. Inverter 255-Ultra. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi. EN İYİ KAYNAK PERFORMANSINA SAHİP, EN GÜVENLİ ve TAŞIMASI EN KOLAY

13,5. Inverter 255-Ultra. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi. EN İYİ KAYNAK PERFORMANSINA SAHİP, EN GÜVENLİ ve TAŞIMASI EN KOLAY Eczacıbaşı - Askaynak EXPRESSWELD Inverter 255-Ultra SINIFININ EN İYİ KAYNAK PERFORMANSINA SAHİP, EN GÜVENLİ ve TAŞIMASI EN KOLAY KAYNAK MAKİNESİ Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi SADECE 13,5 kilogram Inverter

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler.

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun E şsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi s n f ürünler aras nda yüksek verimi ve sanat niteli ğindeki e şsiz tasar m

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

MobiMIG Üretim Serisi

MobiMIG Üretim Serisi MobiMIG Üretim Serisi Taşınabilir Çok Yönlü Kabiliyet MIG/ MAG ELECTRODE TIG www.merkle.com.tr MobiMIG Üretim Serisi TAŞINABİLİR ÇOK YÖNLÜ KABİLİYET Merkle MobiMIG üretim serisi makineler, hem şantiye

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi 12 Ağustos 2013 KAYNAK MAKİNA VE AKSESUARLARI

Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi 12 Ağustos 2013 KAYNAK MAKİNA VE AKSESUARLARI KAYNAK MAKİNA VE AKSESUARLARI İÇİNDEKİLER ÜRÜN GRUBU GEÇERLİLİK TARİHİ SAYFA NUMARASI LINCOLN ELECTRIC ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAK MAKİNALARI 12-Ağu-2013 EQ/00-01 LINCOLN ELECTRIC TIG KAYNAK MAKİNALARI 12-Ağu-2013

Detaylı

Lider Markalar Mükemmel Sonuçlar

Lider Markalar Mükemmel Sonuçlar Lider Markalar Mükemmel Sonuçlar eresit B MAKİNA beresit makina ve sanayi ürünleri temsilcilik ve ticaret a.ş. HAKKIMIZDA Şirketimiz 5 Mayıs 1936 tarihinde A.R. BERESİT tarafından ithalat ve yurtdışı mümessillik

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

www.ercelikhirdavat.com KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodlar ve Sanayi A..

www.ercelikhirdavat.com KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodlar ve Sanayi A.. www.ercelikhirdavat.com KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodlar ve Sanayi A.. 02 / 2015 İÇİNDEKİLER Monofaze Kaynak Makineleri Grubu Monostick 160i PFC, Monostick 200i PFC Monotig 160i Basic,

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 04 / 2015 www.oerlikon.com.tr 444 93 53 MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını icra ederken

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Rutil Elektrodlar. Bazik Elektrodlar. Selülozik Elektrodlar

Rutil Elektrodlar. Bazik Elektrodlar. Selülozik Elektrodlar Rutil Elektrodlar Bazik Elektrodlar Selülozik Elektrodlar Demir Tozlu Elektrodlar Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Elektrodlar Paslanmaz Çelik Elektrodları Demirdışı Metal Elektrodları Dökme Demir Elektrodları

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Lincoln Electric EMEA Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C. Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün. Kasım 2012. www.lincolnelectric.

Lincoln Electric EMEA Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C. Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün. Kasım 2012. www.lincolnelectric. Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün Kasım 2012 www.lincolnelectric.eu INVERTER GÜÇ KAYNAKLARI MULTIPROCESS Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün Kaportacılar

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

YENİ INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S INVERTEC SERİSİ

YENİ INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S INVERTEC SERİSİ YENİ INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S Çok Daha Kompakt Ergonomik Boyutlar Lincoln Electric, Invertec150S ve 170S modellerinin boyutlarını küçültmesine rağmen profesyonel

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28 K5 Basınçlı yıkama makinesi ile geniş araçları, taş duvarları ya da bisikletleri etkili bir şekilde kolayca temizleyebilirsiniz. Güçlü su soğutma motorunun yanı sıra; kolay basınç ayarlamayı sağlayan Vario

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ. www.oerlikon.com.tr 08/2014

ÜRÜN KATALOĞU KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ. www.oerlikon.com.tr 08/2014 ÜRÜN KATALOĞU KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ 08/2014 www.oerlikon.com.tr FİRMA TANITIMI MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını icra ederken kaynak elektrodunun ve makinesinin onu yarı yolda

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma DEKUPAJ CJ 65V3 65 mm / 400 W gelifltirilmifl endüvi yap s sayesinde daha uzun kullan m güvenli ve rahat tutufl için yumuflak sap elektronik

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı