ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com"

Transkript

1 THE POWER OF BLUE.

2 Ç NDEK LER

3 Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27 Tavlama Sistemleri 29 Aksesuarlar 30

4 4 Maxstar 150 S ÖRTÜLÜ ELEKTROT Maxstar 150 S nvertör teknolojisi ile üretilmifl örtülü elektrot kaynak makinas d r. Omuz ask s ve 6 kg. a rl sayesinde kolayca tafl nabilir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk afl r dalgalanmalarda dahi, makinan n kaynak kabiliyeti ve ark kararl l de iflmez. Düflük boflta çal flma gerilimi özelli i ile güç kayna kullan mda de ilken boflta çal flma gerilimi V aral na otomatik olarak düfler. Bu sayede hem afl r enerji sarfiyat önlenir, hem de kaynakç n n can güvenli i sa lanm fl olur. S cak bafllang ç özelli i sayesinde ise kayna n bafllang c nda elektrotun tutuflmas oldukça rahat olup, kaynak esnas nda elektrotun yap flmas engellenir. Hafif Endüstriyel CC DC 1 - TIG Maxstar 150 S ile Gelenler: - Maxstar 150 S Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 4 m Elektrot Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - 3 m fiase Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - Askı Kayıflı 5 fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Monofaze, 100 A, 24 VDC, 100% DKO 90 VDC A 230 VAC 150 A, 26 VDC, 30% DKO (12-16 VDC)* Yükseklik: 229 mm En: 140 mm Derinlik: 337 mm 6 Kg * Örtülü elektrot için sensör voltaj Maxstar 200 STR nvertör teknolojisi ile üretilmifl örtülü elektrot kaynak makinasıdır. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk dalgalanmalarda dahi, monofaze ya da trifaze güce otomatik olarak ba lanarak, kaynak kabiliyeti ve ark kararl nda de ifliklik olmamas n sa lar. Düflük boflta çal flma gerilimi özelli i ile güç kayna kullan mda de ilken boflta çal flma gerilimi 9-14 V aral na otomatik olarak düfler. Bu sayede hem afl r enerji sarfiyat önlenir, hem de kaynakç n n can güvenli i sa lanm fl olur. Endüstriyel CC DC TIG Maxstar 200 STR ile Gelenler: - Maxstar 200 STR Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Opsiyonel Aksesuarlar - D fl Koruma K l f - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda Maxstar 200 STR Kaynak ark bafllang çlar için uygun s cak bafllang ç özelli i sayesinde elektrotun kolay tutuflmas sa lan r, yap flmas engellenir. Lift-Arc özelli i sayesinde yüksek frekans kullan m gerektirmeksizin TIG kayna yap labilir. Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Trifaze 150 A, 26 V, 60% DKO Örtülü 150 A, 26 V, 60% DKO Elektrot Monofaze 125 A, 25 V, 50% DKO Yükseklik: 343 mm 90 A, 24 V, 100% DKO 70 VDC En: 191 mm A Trifaze 175 A, 17 V, 60% DKO (9-14 VDC) Derinlik: 445 mm 175 A, 17 V, 60% DKO TIG Monofaze 150 A, 16 V, 70% DKO 110 A, 15 V, 100% DKO 14.5 Kg ÖRTÜLÜ ELEKTROT

5 A r Endüstriyel CC DC 3 - TIG CST 280 ile Gelenler: - CST 280 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Opsiyonel Aksesuarlar - Grup için Tafl ma Kabini - Uzaktan Kumanda CST 280 Hafif, güçlü, ergonomik! Miller'in özellikle Tersaneleri hedef alarak üretti i CST 280 inverter kaynak makinas, 280 Amper ak m kapasitesiyle 5'lik elektrota kadar kaynak yapabilmektedir. Sahip oldu u inverter kaynak teknolojisi sayesinde di er makinalara oranla çok büyük bir elektrik tasarrufu ve kusursuz bir kaynak karakteristi i sa lamaktad r. Tig kaynak yapma özelli ine de sahip olan CST 280 Dünya tersanelerinde, Miller'in Örtülü Elektrot kayna için en çok satt modeldir. ÖRTÜLÜ ELEKTROT 5 Tekli veya grup halde kullan m imkan. Opsiyonel olan 4 lü, 6 l, 8 li ve 10 lu gruplar tersaneler ve çelik yap uygulamalar nda çoklu kullan m mümkün k lar. Açma kapama dü mesi dahil bütün kontrol donan mlar ön panelde oldu undan kullan m son derece kolayd r. CST 280 (8 li grup) Proses seçme dü mesi, E6010 ve E7018 elektrotlar baflta olmak üzere elektrot özelli ine göre ark karakteristi ini mükemmellefltirir ve kusursuz bir kaynak sa lar. Fan-On-Demand so utma sistemi, sadece ihtiyaç duyuldu u zaman devreye girmektedir. Bu sayede kaynak yap lmad zamanlarda hem enerji tasarrufu hem de sessiz çal flma sa lanm fl olur. Lift-Arc özelli i sayesinde yüksek frekans kullan m gerektirmeksizin TIG kayna yap labilir. Uzaktan kumanda özelli i opsiyonel olup kullan c lara, uzak mesafeden hassas ak m ayar yapabilme olana sa lar. CST 280 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k CST 280 Trifaze Monofaze 280 A, 31.2 VDC, A 67 VDC 35% DKO Yükseklik: 343 mm En:191 mm Derinlik: 457 mm 18.6 Kg ÖRTÜLÜ ELEKTROT

6 6 Goldstar 452 / 602 ÖRTÜLÜ ELEKTROT Gold Star Serisi A r sanayi flartlar nda sürekli kullan ma uygun, örtülü elektrot, TIG, karbon kesme ve oluk açma uygulamalar için gelifltirilmifl kaynak redresörüdür. Bu makinalar n 395 A, 590 A ve 850 A'lik modelleri mevcuttur. S cak bafllang ç özelli i ile her tip örtülü elektrotun ilk tutuflmas oldukça kolayd r. Basit kontrol paneli sayesinde kullan c ya kolay ve etkili kullan m sa lar. Fan-On-Demand so utma sistemi sadece gerekti inde çal flt ndan çal flma alan ndaki gürültüyü azalt r. Makina afl r s nmalara karfl otomatik olarak koruma alt nda olup, bu gibi durumlarda, gösterge fl yanarak kullan c y uyar r. Kapal devre kart, makina içindeki parçalar n çabuk ar zalanmas na sebep olan yabanc maddeleri temizleyerek ek bir koruma sa lar. Uzaktan kumanda özelli i opsiyonel olup kullan c lara, uzak mesafeden hassas ayar yapabilme olana sa lar. A r Endüstriyel CC DC 3 - TIG - Karbon Kesme, Oluk Açma (302: 6.4 mm) (452: 7.5 mm) (652: 9.5 mm) (VS serisi Suitcase tel sürme ünitesi ile) Aksesuarlar - Suitcase 8VS ya da X-TREME 12 VS - Tafl ma Arabas - Dijital Metreler - Uzaktan Kumanda - Su So utma Ünitesi Goldstar 302 / 402 Goldstar 652 / 852 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Gold Star 300 A, 32 VDC, 302/402 60% DKO Yükseklik: 762 mm A En: 585 mm Derinlik: 775 mm 180 Kg Gold Star Trifaze 450 A, 38 VDC 452/602 60% DKO Gold Star 650 A, 44 VDC 652/852 60% DKO A A 72 VDC Yükseklik: 762 mm En: 585 mm Derinlik: 966 mm 215 Kg 262 Kg ÖRTÜLÜ ELEKTROT

7 Endüstriyel DC 3 MIG 7 Migmatic 253 ve 383 ile Gelenler: - Migmatic Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - fiase Kablosu (3m.) Aksesuarlar - Torç - Gaz Saati Migmatic 253 ve 383 Tel sürme üniteleri gövdesinde olan, kompakt tip A MIG/MAG gazalt kaynak makinalar d r. Tel sürme üiteleri alüminyum döküm olup 4 makaral d r. Bu özelli inden ötürü 2 makaral sürücülerde s kça rastlanan patenaj ve tel k rma gibi sorunlar yaflanmayaca ndan, özellikle alüminyum ve paslanmaz tellerin kayna bu seri makinalar ile sorunsuz olarak yap labilir. Makinalar n ön panelinde bulunan dijital ampermetre, kaynak parametrelerinin kolayca ayarlanmas n ve takip edilmesini sa lar. Migmatic 253 Migmatic 383 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Migmatic 253 Trifaze 250 A, 27 VDC, 35% DKO 38 VDC Y: 700 mm, E: 480 mm, D: 910 mm 84 Kg Migmatic 383 Trifaze 350 A, 32 VDC, 50% DKO 42 VDC Y: 800 mm, E: 480 mm, D: 1050 mm 123 Kg Endüstriyel DC 3 Blu-Pak 35 ve 45 ile Gelenler: - Blu-Pak Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - fiase Kablosu (3m.) Aksesuarlar: - Torç - Gaz Saati - Isıtıcı - Su So utma Ünitesi Blu-Pak 35 ve 45 Tel sürme üniteleri d flar da olan, su so utmal (iste e ba l ) A MIG/MAG gazalt kaynak makinalar d r. Ön panellerinde bulunan dijital voltmetre ve ampermetre göstergeleri sayesinde operatörün kaynak parametrelerini ayarlamas ve takip etmesi oldukça kolayd r. MILLER patentli 14 pinli konnektör sayesinde MILLER marka her tip tel sürme çantas yla uyumlu olarak çal flabilir. Tel sürme üniteleri alüminyum döküm olup 4 makaral d r. Bu özelli inden ötürü 2 makaral sürücülerde rastlanan patinaj ve tel k rma gibi sorunlar yaflanmayaca ndan, özellikle alüminyum ve paslanmaz tellerin kayna bu seri makinalar ile sorunsuz olarak yap labilir. Blu-Pak 45 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Blu-Pak A, 32 VDC, 45% DKO 42 VDC 135 Kg Trifaze Y: 760 mm, E: 435 mm, D: 1040 mm Blu-Pak A, 37 VDC, 45% DKO 47 VDC 156 Kg MIG

8 8 MIG A r Endüstriyel DC 3 Deltaweld 652 / 852 Deltaweld Serisi A r sanayi flartlar nda sürekli kullan ma uygun, gazalt MIG/MAG, özlü tel, karbon kesme ve oluk açma ve tozalt kaynak (652 model) makinalar d r. Bu makinalar n 300 A, 450 A ve 650 A'lik modelleri mevcuttur. Voltaj dengeleme özelli i sayesinde, girifl voltaj ± %10 de iflse bile kaynak parametreleri sabit kal r. Böylece kaynak ark n n kararl l de iflmez. So utma sistemi sadece gerekti inde çal flt ndan çal flma alan ndaki gürültü ve enerji sarfiyat minimum düzeydedir. Kapal devre kart, makina içindeki parçalar n çabuk ar zalanmas na sebep olan yabanc maddeleri temizleyerek ek bir koruma sa lar. Uzaktan kumanda özelli i opsiyonel olup kullan c lara, uzak mesafeden hassas ayar yapabilme olana sa lar. Dijital metreler sayesinde kaynak voltaj n n ayarlanmas ve takibi oldukça kolayd r. - Karbon Kesme ve Oluk Açma (452: 6.4 mm) (652: 9.5 mm) - Tozalt (652 model) Aksesuarlar - 20 Serisi Tel Sürme Üniteleri - Tafl ma Arabas - Uzaktan Kumanda - Torç - Gaz Saati - Isıtıcı - Su So utma Ünitesi Deltaweld 452 / 602 Deltaweld 302 / 402 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Voltaj Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Deltaweld 300 A, 32 VDC, 302/ % DKO Deltaweld 450 A, 38 VDC Trifaze 452/ % DKO Deltaweld 650 A, 44 VDC 652/ % DKO V 42 VDC Y: 762 mm, E: 585 mm, D: 775 mm 147 Kg V 48 VDC 174 Kg Y: 762 mm, E: 585 mm, D: 966 mm V 54 VDC 214 Kg MIG

9 A r Endüstriyel DC 3 MIG 9 - Pulse'li MIG (Opsiyonel Kontrol Ünitesi ile) Aksesuarlar - 70 ve 75 seri Tel Sürme Üniteleri - Optima Pulse Kontrol Ünitesi - Torç - Gaz Saati - Su So utma Ünitesi Invision 456 P Inverter teknolojisi ile üretilmifl, a r endüstriyel kullan ma uygun, opsiyonel pulse'li (Optima Pulse Ünitesiyle) MIG/MAG kaynak makinas d r. De iflken elektronik indüksiyon kontrolü sayesinde kaynak esnas nda s çrant minumum seviyededir. Çift dijital metreler kaynak parametrelerinin ayarlanmas n ve takibini kolaylaflt r r. Voltaj dengeleme özelli i ile, girifl voltaj nda oluflabilecek de iflimlerden kaynak ark etkilenmez. So utma sistemi gerekti inde çal flarak, ses kirlili i ve afl r enerji sarfiyat engellenir. Rüzgar tüneli teknolojisi elektronik parçalar n ve PC kartlar n toz ve dumandan etkilenerek ar za yapmas n engeller. Invision 456 P CC Endüstriyel DC 3 - Pulse'li MIG (Dahili Pulse Özelli i) Aksesuarlar - 20 Serisi Tel Sürme Üniteleri - Optima Pulse Kontrol Ünitesi - Torç - Gaz Saati - Su So utma Ünitesi Invision 354 MP Inverter teknolojisi ile üretilmifl, a ır endüstriyel kullanıma uygun, entegre pulse'li Multiproses MIG/MAG kaynak makinasıdır. Örtülü Elektrot Kayna ı da yapılabilen Invision 354MP çok genifl bir kullanım alanı sa lamaktadır. Dahili Pulse Ünitesi, makinan n Opsiyonel, harici ekipmanlara ihtiyaç duymaksızın Pulse li Kaynak yapabilmesini sa lar. Her türlü alüminyum ve paslanmaz malzemelerin kayna ını mükemmel olarak yapar. De iflken elektronik indüksiyon kontrolü sayesinde kaynak esnasında sıçrantı minimum seviyededir. Çift dijital metreler kaynak parametrelerinin ayarlanmasını ve takibini kolaylafltırır. Voltaj dengeleme özelli i ile, girifl voltajında oluflabilecek de iflimlerden kaynak arkı etkilenmez. Invision 354 MP Model Ç k fl Gücü fiebeke Gerilimi Amper / Voltaj Aral Boflta Çal flma Gerilimi A rl k Invision 456 P 600 A, 43 VDC, 45% DKO Trifaze V 95 VDC 59 Kg Invision 354 MP 300 A, 32 VDC, Trifaze / Monofaze A (CC) 60% DKO V () 75 VDC 38.5 Kg MIG

10 10 TIG Maxstar 150 STH Hafif Endüstriyel DC 1 Invertör teknolojisi ile üretilmifl, 6 kg a rl nda tafl nabilir pulse'l DC TIG kaynak makinas d r. Haf zas nda 4 farkl pulse frekans mevcuttur. HF özelli i sayesinde tungsten elektrot ifl parças na temas ettirilmeden, tetikleme ile ark oluflur. - TIG - Pulse 'li TIG Maxstar 150 STH ile Gelenler: Maxstar 150 STH Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde oluflabilecek V aras ndaki voltaj dalgalanmalar nda dahi makinan n kaynak kabiliyeti de iflmez. Makina kullan mda olmad nda boflta çal flma gerilimi otomatik olarak VDC'ye düfltü ünden enerji sarfiyat minumum, operatörün can güvenli i aç s ndan emniyet maksimumdur. - Maxstar 150 STH Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 4 m Elektrot Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - 3 m fiase Pensesi (25mm Kablo ve DINSE Ba lantı Elemanıyla.) - Askı Kayıflı Kaynak Metodu Girifl Gücü Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k 100 A, 14 VDC, 100% DKO 115 VAC TIG 150 A, 16 VDC, 30% DKO 230 VAC 100 A, 14 VDC, 100% DKO A 150 A, 16 VDC, 30% DKO 90 VDC Yükseklik: 229 mm 115 VAC 70 A, 22.8 VDC, 35% DKO A (12-16 VDC)* En: 140 mm Örtülü 100 A, 24 VDC, 35% DKO Derinlik: 337 mm elektrot 100 A, 24 VDC, 100% DKO 230 VAC A 150 A, 26 VDC, 30% DKO 6.2 Kg * Örtülü elektrot için sensör voltaj Maxstar 200 DX HF özelli i sayesinde tungsten elektrot ifl parças na temas ettirilmeksizin, ark tetikleme ile bafllat l r. Lift-Arc özelli i yüksek gerilim kullan lmadan TIG kayna için ark oluflumunu sa lar. Programlanabilir HF özelli i sayesinde, operatör elektrot çap na ve malzeme kal nl na ba l olarak HF bafllang ç parametrelerini her uygulama için ayr ayr ayarlayabilir. Program haf zas na her ifllem için (DC TIG ve DC elektrot) 4 farkl parametre kaydedilebilir. Son ifllemden sonra haf zaya kaydedilmifl parametreler görüntülenir. A r Endüstriyel CC DC TIG - Pulse'li TIG Maxstar 200 DX ile Gelenler: - Maxstar 200 DX Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Hava So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda Maxstar 200 DX Geliflmifl teknolojieri sayesinde, ön gaz-son gaz, pulse frekans, bafllang ç-bitifl ak m ayarlar gibi detayl ayarlar yap labilir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V aras ndaki dalgalanmalardan etkilenmez. Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k TIG Örtülü Elektrot Trifaze Monofaze Trifaze Monofaze 175 A, 17 V, 60% DKO 175 A, 17 V, 60% DKO 110 A, 15 V, 100% DKO 150 A, 26 V, 60% DKO 150 A, 26 V, 60% DKO 90 A, 24 V, 100% DKO A 70 VDC (9-14 VDC) 95 VDC (9-14 VDC) Yükseklik: 343 mm En: 191 mm Derinlik: 445 mm 16.8 Kg TIG

11 A r Endüstriyel CC DC 3 1 TIG 11 - TIG - Pulse'li TIG Maxstar 350 ile Gelenler: - Maxstar 350 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Maxstar 700 ile Gelenler: - Maxstar 700 Güç Ünitesi - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - Kaynak Kablosu Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda - Opsiyonel Otomasyon Kiti (PC kart, 28 pinli soket, 28 pinli elektirik ba lant s içerir.) - Su So utma Ünitesi Maxstar 350 ve 700 Eflsiz performans - üstün ürün güvenilirli i ve ark performans sa layan en iyi inverter DC TIG/Elektrot kaynak makinas d r. DC TIG Özellikleri - Bütün kaynak malzemeleri için eflsiz yumuflak, düzgün bir ark sa lama özelli i. - Yüksek h zl DC TIG Pulse kontrolu (5000pulse/sn) DC Elektrot Özellikleri - Ark kontrol özelli iyle özel uygulamalar ve elektrot için ark karakteristi inin uygun flekilde ayarlanmas n sa lar ya da daha sert elektrotlar için yumuflak bafllang ç özelli i, 6010 için ise daha güçlü nüfuziyet özelli i mevcuttur. S cak bafllang ç özelli i sayesinde ise kayna n bafllang c nda elektrotun tutuflmas oldukça rahat olup, kaynak esnas nda elektrotun yap flmas engellenir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk dalgalanmalarda dahi, kaynak kabiliyeti ve ark kararl nda de ifliklik olmamas n sa lar. Rüzgar Tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Fan-On-Demand teknolojisi sayesinde so utma gerekli hallerde çal flt ndan enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. Su So utma sistemi için 120V luk harici beslemesi mevcuttur. Program Haf zas na her ifllem için (DC TIG ve DC Elektrot) 9 farkl parametre kaydedilebilir. Son ifllemden sonra haf zaya kaydedilmifl parametreler görüntülenir. Programlanabilir bafllang ç parametreleri, Proses seçimine ba l olarak birbirinden ba ms z bafllang ç seçenekleri sa lar. HF özelli i sayesinde tungsten temas ettirilmeksizin ark n bafllamas sa lan r. Otomatik Postflow ayarlama özellli i ile amper miktar na ba l olarak kaynak bitimindeki son gaz ve ak m rampas için gerekli ayarlamalar otomatik olarak yap l r. Böylece farkl amperler için tekrar ayarlamak zorunda kal nmaz. Bu sayede tungsten elektrot korunur, kaynak bitimindeki krater oluflumu engellenir. Maxstar 350 Maxstar 700 Maxstar 350 ve 700 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Maxstar 350 Trifaze Monofaze 250 A, 30 V, 100% DKO 300 A, 32 V, 60% DKO 75 VDC Y: 629 mm, E: 349 mm A 180 A, 27 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 225 A, 29 V, 60% DKO 61 Kg Maxstar 700 Trifaze Monofaze 500 A, 40 V, 100% DKO 600 A, 44 V, 60% DKO 75 VDC Y: 876 mm, E: 349 mm A 360 A, 34 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 450 A, 38 V, 60% DKO 90 Kg TIG

12 12 TIG A r Endüstriyel CC AC 3 1 DC Dynasty 200 DX Dynasty 200 DX Invertör teknolojisi ile üretilmifl, HF'li, pulse'l AC/DC TIG kaynak makinalar d r. Geliflmifl kare dalga ark özelli i sayesinde alüminyum ve magnezyum malzemelerin kayna sürekli yüksek frekans kullan m na gerek kalmaks z n daha düflük amperde baflar ile yap l r. Denge kontrol sistemi sayesinde tungsten elektrotun ömrü daha uzundur. So utma sistemi sadece gerekti inde çal fl r. Enerji sarfiyat bu sayede minumum seviyededir. Auto-Line özelli i ile flebeke geriliminde meydana gelebilecek V aras ndaki afl r dalgalanmalarda dahi, kaynak ark n n kararl l bozulmaz. HF özelli i sayesinde tungsten elektrot ifl parças na temas ettirilmeden, ark oluflumu tetikleme ile sa lan r. AC frekans kontrol aral Hz aras nda oldu undan, kaynak ark n n kontrolü dolay s ile, istenilen kaynak formunu elde etmek oldukça kolayd r. Kaynak yap lmad nda makinan n boflta çal flma gerilimi 5-10 VDC 'ye kadar düflerek enerji sarfiyat minimize edilir. Geliflmifl teknolojisi sayesinde selülozik elektrotlar dahil, tüm elektrotlar kaynak edilebilir. Pulse özelli i sayesinde kaynak esnas nda düflük s girdisi ile kararl bir ark sa lan r. Programlanabilir HF özelli i sayesinde, operatör elektrot çap na ve malzeme kal nl na ba l olarak HF bafllang ç parametrelerini her uygulama için ayr ayr ayarlayabilir. - TIG - Pulse'li TIG Dynasty 200 DX ile Gelenler: - Dynasty 200 DX Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Hava So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda Program haf zas her ifllem için (DC TIG ve DC elektrot) 4 farkl parametre kaydedilebilir. Son ifllemden sonra haf zaya kaydedilmifl parametreler görüntülenir. Geliflmifl teknolojieri sayesinde, ön gaz-son gaz, pulse frekans, bafllang ç-bitifl ak m ayarlar gibi detayl ayarlar yap labilir. Model Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k TIG Trifaze Monofaze 200 A, 18 V, 20% DKO 150 A, 16 V, 60% DKO 150 A, 16 V, 60% DKO Dynasty 100 A, 14 V, 100% DKO A 80 VDC Y: 343 mm, E: 191 mm 20.5 Kg 200 DX Trifaze 200 A, 28 V, 20% DKO (5-10 VDC) D: 546 mm Örtülü 130 A, 25 V, 60% DKO elektrot Monofaze 130 A, 25 V, 60% DKO 90 A, 24 V, 100% DKO TIG

13 A r Endüstriyel CC AC 3 1 DC TIG 13 - TIG - Pulse'li TIG Dynasty 350 ile Gelenler: - Dynasty 350 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı Dynasty 700 ile Gelenler: - Dynasty 700 Güç Ünitesi - Su So utmalı Tig Torch Adaptörü - Kaynak Kablosu Ba lantı Elemanı Aksesuarlar: - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 HD Uzaktan Kumanda - Su So utma Ünitesi Dynasty 350 ve 700 Eflsiz performans - üstün ürün güvenilirli i ve ark performans sa layan en iyi inverter AC / DC TIG Elektrot kaynak makinas d r. AC TIG özellikleri Ba ms z Genlik/Amper Kontrolü EP ve EN amperlerinin, s girifllerinin ba ms z bir flekilde kusursuz olarak ayarlanmas n sa lar. Yay lm fl Denge (30-99%) özelli i alüminyum kayna ndaki oksitlenmeyi temizleyerek yüksek kalitede bir alüminyum kayna sa lar. AC frekans (20-400Hz) kaynak dikiflinin geniflli ini ve ark n gücünü kontrol eder. AC dalga formu (kare dalga, sinüs dalga ve üçgen dalga) ark karakteristi ini kusursuz k lar. DC TIG özellikleri Yüksek h zl DC TIG pulse özelli i (5000 pulse/sn) mükemmel görünümlü kaynak dikiflleri sa lar. AC/DC Elektrot Özellikleri 7018 ya da daha sert elektrotlar için yumuflak bafllang ç özelli i, 6010 için ise daha güçlü nüfuziyet özelli i mevcuttur. S cak bafllang ç özelli i sayesinde ise kayna n bafllang c nda elektrotun tutuflmas oldukça kolay olup, kaynak esnas nda elektrotun yap flmas engellenir. Auto-Line özelli i sayesinde flebeke geriliminde meydana gelebilecek V'luk dalgalanmalarda dahi, kaynak kabiliyeti ve ark kararl nda de ifliklik olmamas n sa lar. Rüzgar tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Dynasty 350 Dynasty 700 Fan-On-Demand teknolojisi so utmay gerekli hallerde çal flt r r, enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. Parametrelerinizi kaydeden ve destekleyen birbirinden ba ms z 9 adet program haf zas. Programlanabilir bafllang ç parametreleri, Proses seçimine ba l olarak birbirinden ba ms z bafllang ç seçenekleri sa lar. HF özelli i tungsten elektrotu ifl parças na temas ettirmeden ark n bafllamas n sa lar. Lift-Ark özelli i tungsten elektrotu ifl parças na dokundurarak yap flmadan ark n bafllamas n sa lar. Otomatik songaz ayarlama özellli i ile amper miktar na ba l olarak kaynak bitimindeki son gaz ve ak m rampas için gerekli ayarlamalar otomatik olarak yap l r. Böylece farkl amperler için tekrar ayarlamak zorunda kal nmaz. Bu sayede tungsten elektrot korunur, kaynak bitimindeki krater oluflumu engellenir. Model Kaynak Metodu fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Trifaze 250 A, 30 V, 100% DKO Dynasty TIG 300 A, 32 V, 60% DKO A 75 VDC Y: 629 mm, E: 349 mm 61 Kg 350 Monofaze 180 A, 27 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 225 A, 29 V, 60% DKO 500 A, 40 V, 100% DKO Trifaze Dynasty TIG 600 A, 44 V, 60% DKO A 75 VDC Y: 876 mm, E: 349 mm 90 Kg 700 Monofaze 360 A, 34 V, 100% DKO (10-15 VDC) D: 559 mm 450 A, 38 V, 60% DKO TIG

14 14 TIG A r Endüstriyel CC AC 1 DC Syncrowave 250DX ve 350LX Endüstriyel ve a r endüstriyel uygulamalar için gelifltirilmifl, atölye tipi, pulse'l AC DC TIG kaynak makinalar d r. Alüminyum dahil olmak üzere her türlü malzemenin kayna bu seri makinalar ile yap labilir. Syncrowave serisi kaynak makinalar, tüm dünyada büyük flantiye ve iflletmelerde yerini alm fl ve MILLER markas n n de iflmeyen klasik bir ürünü olarak kendini ispat etmifltir. Syncro start teknolojisi sayesinde kaynak parametrelerinin hassas ayarlar yap larak, kararl bir ark oluflmas sa lan r. - TIG - Pulse'l TIG (250 DX model 'de opsiyonel) Aksesuarlar: - RFCS-14 HD Ayak Kumandas - RCC-14 Uzaktan Kumanda - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RHC-14 Uzaktan Kumanda - Tafl ma Arabas (Syncrowave 250 DX) (Syncrowave 350 LX) - Avrupa tip TIG Torcu - Su So utma Ünitesi Syncrowave 250 DX AC balance kontrolü ile kare dalga ç k fl ayarlanarak, özellikle alüminyum alafl ml malzemelerin kayna nda ark kararl l sa lan r. Çift dijital metreler sayesinde kaynak parametrelerinin ayarlanmas ve takibi kolayd r. Son ifllem hat rlatma özelli i ile son yap lan kaynak parametrelerini operatöre hat rlat r. Voltaj dengeleme sistemi sayesinde, girifl voltaj nda oluflabilecek ± %10 'luk de iflimlerde kaynak ark n n kararl l bozulmaz. Ön gaz (0,2-5 saniye) ve son gaz (0-50 saniye) ayarlar hassas bir flekilde yap larak, kaynak formunun istenilen flekilde oluflumu sa lan r. Syncrowave 350 LX Model Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Syncrowave 200 A, 28 VAC, 60% DKO Y: 921 mm, E: 572 mm 172 Kg A 250 DX 250 A, 30 VAC, 40% DKO D: 635 mm 80 V Syncrowave 300 A, 32 VAC, 60% DKO Y: 921 mm, E: 572 mm 225 Kg A 350 LX 350 A, 34 VAC, 40% DKO D: 635 mm TIG

15 CC A r Endüstriyel DC 3 - TIG - Karbon Açma - RMD Pro - Pulse MIG - Pro-Pulse MIG Aksesuarlar: - Tafl ma Arabas - Uzaktan Kumandalar - Bernard Torçlar - Ara Paketler - fiase Ba lant s Pipe Pro Welding System Boru kaynaklar n n atölye ve arazi fabrikasyonu için üretilmifl olup, Patentli RMD Pro ve Pro-Pulse özelliklerini içeren, çelik ve paslanmaz çelik borular için tasarlanm fl multi proses kaynak makinas d r. Geliflmifl Bilgisayar Yaz l m Teknolojisi RMD Pro (Kontrollü Metal Depolama) K sa devre metal transfer sürecini kontrol ederek kararl ve sürekli bir ark sa lar. Kaynak banyosunun birleflme zorlu unu ortadan kald r r. Daha az s çrama ve boru üstünde daha yüksek kalitede kök paso elde etmeyi sa lar. MULT PROSES 15 Yetiflmifl kaynakç gereksinimini ortadan kald r r. Yüksek s girdisine gerek kalmaks z n kal n kaynak dikiflleri sa lar. Baz paslanmaz çelik uyugulamalar nda yard mc gaz gereksinimini ortadan kald r r. Üretkenli i artt rarak tüketim maliyetlerininin düflmesini sa lar. Pipe Pro 450 RFC Pipe Pro 12 RC Pro-Pulse Pulse'li kaynak metodu daha k sa ve daha dar bir ark konisi ve geleneksel spray pulse k yasla daha az s girifli sa lar. Proses sinerjiktir. Hemen hemen oluflabilecek tüm ark sapmalar n, çal flma mesafesinden kaynaklanan aksakl klar azaltarak kolay bir kaynak kontrolü sa lar. Birleflmeyi ilerleterek ve yüksek h zda kaynak transferi sa layarak dolgu özelli ini artt r r. RMD pro sistemiyle bir ikili oluflturarak paso geçiflleri için de kullan c n n ayn teli ve gaz kullanmas n sa lar. Pipe Pro 450 RFC güç ünitesi, Pipe Pro 12RC Suitcase veya Pipe Pro DX Bench Feeders ve Bernard Pipeworx Guns ile boru kayna nda birlikte kullan lmaktad r. Pipe Pro DX (Tekli/ kili) program haf zal, uzaktan tetikleme özellikli, iki tel tak labilen (kök paso ve di er pasolar için) Pipe Pro için gelifltirilmifl tel sürme ünitesidir. Pipe Pro 12 RC Suitcase tel sürme ünitesi dayan kl kasas sayesinde a r flartlar ve aç k arazi uygulamalar için gelifltirilmifl Pipe Pro ya uygun tel sürme ünitesidir. Pipe Pro 450 RFC Tafl ma Arabas ve Dual çantas yla Bernard Torch Model Kaynak Modu Voltaj/Amper Aral Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k PipePro 450 RFC CC A 450 A, 44 V, %100 DKO 80 VDC Y: 787 mm, E: 438 mm V D: 572 mm 72.9 Kg Model Girifl Gücü Kaynak Gücü Tel Ölçüleri Tel Sürme H z Ölçüler A rl k DX Tel Sürme 40 VDC, 10 A 100 V, 750 A, %100 DKO mm m/dak Y: 356 mm, E: 318 mm Tekli: 20 Kg Ünitesi (Tekli/ kili) D: 686 mm kili: 35.5 Kg Suitcase 12 RC 40 VDC, 10 A 500 A, %100 DKO mm m/dak Y: 394 mm, E: 203 mm D: 508 mm 11.6 Kg MULT PROSES

16 16 MULT PROSES XMS 4000 Endüstriyel uygulamalar için tasarlanm fl, ileri teknoloji ürünü invertör tip, yeni nesil çok fonksiyonlu kaynak makinalar d r. Tel sürme ünitesi gövdesinde, kompakt (XMC) ve ayr olan (XMS) iki modeli mevcuttur. Her iki model de su so utmal olup, so utma üniteleri makinalar n içine entegre edilmifltir. Pulse ve Double Pulse özelliklerinden ötürü, alüminyum, paslanmaz, magnezyum ve bak r alafl ml malzemeler gibi standart makinaler ile ideal kaynaklar mümkün olmayan malzemeler bu yeni nesil kaynak makinalar ile s çrant s z olarak kaynak edilebilirler. Double pulse özelli i ile kaynak banyosunun kontrolu daha rahat oldu undan kaynak dikifl görüntüsü mükemmeldir. Voltaj dengeleme özelli i sayesinde, girifl voltaj nda oluflabilecek ±%10 de iflimlerde kaynak parametreleri de iflmez, ark n kararl l devam eder. So utucu fan ve su so utma üniteleri gerekli hallerde çal flt ndan enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. A r Endüstriyel CC DC 3 - Pulse 'l MIG - Double Pulse - TIG XMS 4000 ile Gelenler: - XMS 4000 Güç Ünitesi (fiebeke Kablosuyla.) - 50mm DINSE Ba lantı Elemanı - Dahili Su So utma Ünitesi Aksesuarlar: - Su So utmal MIG Torcu - Endüstriyel Güç Kablosu - fiase Kablosu ve Pensesi - Tafl ma Arabas mm Tel Sürme Makaralar ve Kontak Memeler Endüstriyel - Konstrüksiyon - Tersane - Tamir Bak m - Demirçelik XMS 4000 Tel sürme üniteleri 4 makaral olup alüminyum dökümden imal edilmifltir. Makaralar n de iflimi son derece kolay olup alet gerektirmez. Büyük ve çift dijital göstergeleri ile kaynak parametrelerin ayarlar ve izlenebilirli i rahatt r. Rüzgar tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Model Ç k fl Gücü Aç k Devre Gerilimi Tel Ölçüleri Tel Sürme H z Ölçüler A rl k Çelik Tel: mm Yükseklik: 813 mm XMS A, 29 VDC, 60% DKO 35 VDC Al. Tel: mm 0-20 m/dak En: 483 mm 85 Kg Özlü Tel: mm Derinlik: 1000 mm MULT PROSES

17 MULT PROSES 17 A r Endüstriyel CC CC CC DC DC DC Pulse 'l MIG - TIG - Pulse 'l TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma (304: 6.4 mm) (350: 7.5 mm) (456: 9.5 mm) Aksesuarlar: - Spoolmatic 30 A WC-24 ile - XR Kontrol Ünitesi - 22 A ve 24 A Tel Sürme ünitesi - Optima Pulse Kontrol - RCC-14 Uzaktan Kumanda - RCCS-14 Uzaktan Kumanda - RFCS-14 Uzaktan Kumanda - Ak m Sensörü (XMT 456 model'de) - Su So utma Ünitesi XMT Serisi Invertör teknolojisi ile üretilmifl, a r endüstriyel kullan mlar için gelifltirilmifl MIG kaynak makinalar d r. Rüzgar tüneli teknolojisi sayesinde, elektronik parçalar ve PC kartlar, toz v.b. kirleticilerden etkilenmezler. Lift-Arc özelli i ile yüksek gerilim kullan lmadan TIG ark oluflumu sa lan r. S cak bafllang ç özelli i sayesinde her tip örtülü elektrotun kolay tutuflmas sa lan r ve gerekli durumlarda makina bafllang ç amperini yükselterek elektrotun ilk tutuflma esnas nda yap flmas n önler. Inverter ark kontrol teknolojisi, kaynak banyosunun kontrolünü kolaylaflt rarak, özellikle selülozik elektrotlar n kayna nda yüksek performans sa lar. Voltaj dengeleme hatt sayesinde, girifl voltaj ±%10 de iflse bile kaynak parametreleri de iflmez. XMT 425 modelinde, makina 460 V'da çal flt nda, voltaj dengeleme hatt sayesinde girifl voltaj ndaki (+% 34 ile -%59) aras de iflimlerde bile kaynak parametreleri sabit kal r. ki adet büyük dijital metreleri kaynak parametrelerinin ayar ve takibini kolaylaflt r r. Optima kontrol cihaz kullan larak pulse'l MIG yap labilir. Bu sayede kaynak esnas nda, s çramalar ve ana metalin çarp lmalar önlenir. XMT 304 CC / XMT 425 CC / XMT 456 CC / Model Girifl Gücü Ç k fl Gücü Konumunda Voltaj CC Konumunda Ak m Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k XMT 304 CC / XMT 425 CC / Trifaze Monofaze Trifaze Monofaze 300 A, 32 VDC, 60% DKO V A 90 VDC Y: 432 mm, E: 318 mm 225 A, 29 VDC, D: 610 mm 60% DKO 350 A, 34 VDC, 60% DKO A 75 VDC Y: 432 mm, E: 318 mm 300 A, 32 VDC D: 610 mm 60% DKO 450 A, 38 VDC V 36 Kg XMT 456 CC / Trifaze 100% DKO Y: 432 mm, E: 368 mm 565 A, 43 VDC, A 95 VDC D: 660 mm 53.5 Kg 100% DKO MULT PROSES

18 18 MULT PROSES Dimension Serisi A r sanayi flartlar nda süreli kullan ma uygun, Mi,Tig, Örtülü Elektrot, Karbon Kesme ve olukaçma uygulamalar için gelifltirilmifl Multi Proses Kaynak Makinesidir. Bu makinalar n 375 A, 565 A ve 815 A lik modelleri mevcuttur. DC Multiproses, (Mig), CC (Tig, Örtülü Elektrot ve Karbon Açma) için kusursuz ark karakteristi i. Dijital Voltaj Kontrol (DVC), kaynak s ras ndaki istenen voltaj önceden ayarlamaya olanak sa lar. Voltaj Dengeleme Sistemi sayesinde, girifl voltaj nda oluflabilecek +-%10 luk de iflimlerde kaynak ark n n kararl l bozulmaz. CC A r Endüstriyel DC 3 -MIG -Örtülü Elektrot -Tig -Özlü Tel -Karbon Kesme ve Oluk Açma Aksesuarlar: -Tafl ma Arabas -Uzaktan Kumanda -Torç -Gaz Saati -Is t c -Su So utma Ünitesi Dimension 452 / 562 Fan-On-Demand, teknolojisi sayesinde so utma gerekli hallerde çal flt ndan enerji sarfiyat ve gürültü minimum seviyededir. S cak Bafllang ç, özelli i ie her tip örtülü elektrotun ilk tutuflmas oldukça kolayd r. Enerji Verimlili i, kullan m s ras nda sa lad tasarrufla yat r m maliyetlerini düflürür. Dijital Göstergeler, kaynak s ras ndaki Voltaj ve Amper miktar n gerçek zamanl olarak gösterir. Dimension 652 / 812 Model fiebeke Gerilimi Ç k fl Gücü Kaynak Amper Aral Aç k Devre Gerilimi Ölçüler A rl k Dimension 450 A, 38 VDC, 452 / 562 Trifaze 100 % DKO CC A V Yükseklik:762 mm En:585 mm 164 Kg Dimension 450 A, 38 VDC, 652 / % DKO CC A V Derinlik: 966 mm 192 Kg MULT PROSES

19 A r Endüstriyel (çanta kullanarak) - TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma CC Opsiyonel Aksesuarlar: - RHC-14 Uzaktan Kumanda - RHC-3GD34A Uzaktan Kumanda - Suitcase X-TREME 12 VS DC D ZEL KAYNAK JENERATÖRLER Trailblazer 302 Profesyonel kaynakç lar için gelifltirilmifl, bütün elektrotlarda mükemmel ark performans sa layan; çok zorlu saha ve flantiye flartlar nda çal flabilecek flekilde tasarlanm fl, sa lam, dayan kl ve uzun ömürlü dizel Kubota motorlu kaynak jeneratörüdür. Trailblazer mükemmel kaynak kalitesi için 4 Kutuplu 3 faz olarak Tasarlanm fl w gücünde harici güç jeneratörüne sahip s n f n n tek kaynak jeneratörüdür. 19 Günefl alt nda da kolayl kla görülebilen özel dijital göstergeler ön panel yak t göstergesi do rudan günefl alt nda bile okunmay mümkün k lar. Trailblazer watt harici jeneratör gücü pek çok uygulama için yeterli güç ç k fl sa lamaktad r. Düflük ya bas nc, yüksek so utma suyu s cakl ve düflük yak t seviyesi korumalar jeneratörün emniyetli ve uzun ömürlü olmas n sa lar. Artt r lm fl yak t kapasitesi 45 Litre olup, uzun süre kaynak imkan sa lamaktad r. 4 seviye örtülü elektrot yakma karakteristi i ve mükemmel ark bafllang c özellikle selülozik baflta olmak üzere bütün elektrot çeflitlerinde kusursuz ark karakteristi i sa lar. Miller Patentli Lift-Ark, krater dolgu ve otomatik durma özellikleri sayesinde Trailblazer ile TIG kaynak yöntemi bütün jeneratörlerden daha üstün olmaktad r. Boflta otomatik çal flma, yak t tasarrufu sa lar gürültü seviyesini de azalt r ve motor ömrünü uzat r. Model Kaynak Türü Metod Amp/Volt De erleri Kaynak De erleri Tek Ses Seviyesi 25 V (40 C) Jeneratör Gücü Ölçüler Net A rl k Trailblazer 302 /DC MIG/FCAW V, 325 A 300 A, 100% DKO CC/DC Stick/TIG A CC/AC TIG/Stick A Maksimum 11,000 watt 280 A, 100% Sürekli: Duty Cycle 9,500 watt 200 A, 60% 120/240 VAC, Duty Cycle 88/44 A, 60 Hz Kubota 80.5 db (105.5 Lwa) Diesel Model Yükseklik: 726 mm En: 508 mm Diesel Model 327 Kg Motor Özellikleri Motor Garanti Beygirgücü (HP) Tip Kaynak H z Boflta H z Yak t Kap. Ya Kapasitesi Koruma Kapatmalar Kubata: 2 Y l 19 HP at 3-Silindir, Endüstriyel 3600 RPM Su so utmal Dizel 3600 RPM 2450 RPM 45 L 3.2 L Düflük Ya Bas nc / Yüksek Su S cakl / Düflük Yak t D ZEL KAYNAK JENERATÖRLER

20 DİZEL KAYNAK JENERATÖRLERİ 20 Ağır Endüstriyel Big Blue 400 X Pro CC DC CC DC (çanta kullanarak) - TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma Ağır endüstriyel kullanımlar için geliştirilmiş, çok zorlu saha ve şantiye şartlarında çalışabilecek şekilde tasarlanmış olan sağlam ve dayanıklı dizel motorlu multiproses kaynak jeneratörüdür. Opsiyonel Aksesuarlar: Örtülü elektrot kaynağı, TIG kaynağı, karbon elektrot ile kesme, oluk açma ve MIG (çanta kullanarak) kaynağı yapılabilir. - RHC-14 Uzaktan Kumanda - HVY-224 Taşıma Arabası - Çanta X-TREME 12 VS Lift-Arc özelliği ile yüksek gerilim kullanılmadan TIG kaynağında ark oluşumu sağlanır. Düşük boşta çalışma gerilimi sayesinde makina kaynak yapmadığında enerji sarfiyatı minumum düzeydedir. Big Blue 400 X Pro Endüstriyel dizel motoru, uzun ömürlü ve düşük çalışma maliyetli olup oldukça sessiz çalışır. Model B ig B lue 400 X Pro Motor Tipi Kubota V S ilindir Su soğutmalı H p dize l Kaynak Modu Kaynak Çıkış Voltajı /DC V Çıkış Gücü 400 A, 24 VDC, (Ö zlü T e l) Açık Devre Gerilimi Yakıt Kapasitesi 85 VDC 43.5 lt Ağırlık Y: 813 mm 100 % D K O CC/DC Ölçüler E: 667 mm V 431 Kg D: 1422 mm DKO; Devrede Kalma Oranı Ağır Endüstriyel Big Blue 500 X - TIG - Karbon Kesme ve Oluk Açma Ağır endüstriyel kullanımlar için geliştirilmiş, çok zorlu saha ve şantiye şartlarında çalışabilecek şekilde tasarlanmış, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü dizel PERKINS motorlu kaynak jenaratörüdür. Opsiyonel Aksesuarlar: - RHC-3GD34A Uzaktan Kumanda - HWY-224 Taşıma Arabası - OFR-224 Taşıma Arabası - RCT-224 Taşıma Arabası Örtülü elektrot kaynağı, TIG kaynağı, karbon elektrot ile kesme ve oluk açma işlemleri yapılabilir. Dayanıklı kapalı kasa tasarımı iç parçaları, darbelerden korurken motoru soğutmak ve ömrünü uzatmak için gerekli havanın içeri girmesine imkan verir. Sıcak başlangıç özelliği ilk tutuşması kolaydır. ile her tip örtülü elektrotun Makinanın üzerinde; yağ, basınç ve sıcaklık göstergeleri standart olup, yağ basıncı aşırı düştüğünde ve sıcaklık aşırı yükseldiğinde jeneratör kendini otomatik olarak korumaya alarak kapanır. Big Blue 500 X Tüm modellerde taşıma arabaları opsiyoneldir. Model Motor Tipi Big Blue 500 X P e rk ins Silindir, Su soğutmalı H p dize l Amper A Çıkış Gücü (40 C de) A, 3 6 V, % D K O ( k W ) 400 A, 38 V, 60% DKO (17.1 kw) A, 3 0 V, 4 0 % D K O (1 5 k W ) Yakıt Kapasitesi 95 lt Ölçüler Y : 1092 m m E: 724 mm D : 1637 m m Ağırlık 723 Kg DKO; Devrede Kalma Oranı DİZEL KAYNAK JENERATÖRLERİ Makina San. ve Tic. A.Ş.

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Robotik Kaynak Otomasyonu Sistemleri

Robotik Kaynak Otomasyonu Sistemleri Robotik Kaynak Otomasyonu Sistemleri İçindekiler Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lincoln Robotik Güç Üniteleri Power Wave i400 Power Wave 455M/455MSTT Power Wave 655R Power Wave R350/R500 Power Wave

Detaylı