ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK"

Transkript

1 ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 7 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK C ELEKTK ENEJSNN ISI ETKS (ELEKTK ENEJS ISIYA DÖNÜŞÜ) 1 Direnç Direncin Bağlı Olduğu Faktörler 3 Elektrik Akımının Etkileri 4 Elektrik Akımının Isı Etkisi 5 Elektrik Akımının Isı Etkisiyle Sıvıların Isıtılması 6 Sıvıların Sıcaklığının Değiştirilmesi çin Uygulanacak Yöntemler 7 Sigortalar 8 Elektrik Akımının Işık Etkisi (6 SAAT) 1

2 C ELEKTK AKIMININ ISI ETKS : (ELEKTK ENEJS ISIYA DÖNÜŞÜ) : 1 Direnç : Maddelerin, üzerinden geçen elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdikleri zorluğa, karşı koymaya direnç denir. Direnç ile gösterilir, birimi ohm dur ve direnç ölçer ya da ohm metre denilen araçla ölçülür. Bütün maddeler elektrik enerjisinin geçişine karşı koyarlar yani direnç gösterir. Maddelerin elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdikleri dirençlerin büyüklüğü, maddelerin iletkenlik veya yalıtkanlık özelliğini belirler. Maddelerin elektrik iletkenlikleri birbirinden farklı olduğu için dirençleri de birbirinden farklıdır. letken maddelerin direnci küçüktür ve bu nedenle bu maddeler elektrik enerjisini iletilebilir. (Metaller altın, gümüş, bakır, demir, çinko, alüminyum, alüminyum folyo, tuzlu su, asitli su, sirke, bazlı su, insan vücudu iletken maddelerdir). Yalıtkan maddelerin direnci büyüktür ve bu nedenle bu maddeler elektrik enerjisini iletemezler ya da çok az iletirler. (Plastik, cam, tahta, hava, porselen, kauçuk, silgi, kâğıt, saf su, alkol, şekerli su, ebonit, mika, teflon, bakalit yalıtkan maddelerdir). Sembol Birim (SI) Direnç Ohm (Ω = Omega) Elektron Atomlar Direncin Bağlı Olduğu Faktörler : Bir iletkenin direnci iletkenin uzunluğuna, kalınlığına (kesitine), cinsine (öz direncine) ve sıcaklığa bağlıdır. S ρ l Sembol Birim (CGS) Birim (SI) letkenin Uzunluğu l cm m letkenin Kalınlığı (Kesiti) S (A) cm m letkenin Öz Direnci ρ (ro) ohm. cm ohm. m letkenin Direnci ohm ohm Öz Direnç x Uzunluk Direnç= Kalınlık(Kesit) ρ x l = S( A) a) Direncin letkenin Uzunluğuna Bağlılığı : Aynı maddeden yapılan ve aynı kalınlıktaki iki iletken telin uzunlukları farklı ise dirençleri de farklıdır. Direnç, iletken telin uzunluğu ile doğru orantılıdır. 1 > 1

3 (*) Bağımlı Değişken : letkenin direnci. Bağımsız Değişken : letkenin uzunluğu. Sabit Tutulan Değişkenler : letkenin cinsi, kesit alanı, sıcaklığı. b) Direncin letkenin Kalınlığına (Kesit Alanına) Bağlılığı : Aynı maddeden yapılan ve aynı uzunluktaki iki iletken telin kalınlıkları farklı ise dirençleri de farklıdır. Direnç, iletken telin kalınlığı ile ters orantılıdır. 1 1 > (*) Bağımlı Değişken : letkenin direnci. Bağımsız Değişken : letkenin kalınlığı. Sabit Tutulan Değişkenler : letkenin cinsi, uzunluğu, sıcaklığı. c) Direncin letkenin Öz Direncine Bağlılığı : Aynı uzunlukta ve kalınlıkta olan iki iletken tel farklı cins maddelerden yapılmış ise dirençleri de farklı olur. Her madeninin kendine özgü olan direncine öz direnç denir. Direnç, iletken telin öz direnci ile doğru orantılıdır. (Öz direnç arttıkça direnç artar, öz direnç azaldıkça direnç azalır). Nikel krom telin direnci demir telin direncinden, demir telin direnci de bakır telin direncinden büyüktür. Bakır Nikel Krom 1 > 1 (*) Bağımlı Değişken : letkenin direnci. Bağımsız Değişken : letkenin cinsi. Sabit Tutulan Değişkenler : letkenin kalınlığı, uzunluğu, sıcaklığı. d) Direncin letkenin Sıcaklığına Bağlılığı : Aynı uzunlukta, kalınlıkta ve cinste olan iki iletken telin sıcaklıkları farklı ise dirençleri de farklı olur. Direnç, iletken telin sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik enerjisi artacağından elektron hareketine daha fazla karşı konur ve direnç artar C 50 0 C 1 > 1 (*) Bağımlı Değişken : letkenin direnci. Bağımsız Değişken : letkenin sıcaklığı. Sabit Tutulan Değişkenler : letkenin kalınlığı, uzunluğu, cinsi. 3

4 3 Değişken Direnç (eosta) : Bir elektrik devresinde, devre üzerinden geçen elektrik akımını ayarlamak, değiştirmek için kullanılan dirence değişken direnç (reosta) denir. Direncin değiştirilebilmesi için; iletkenin uzunluğunun, kalınlığının veya cinsinin değiştirilmesi gerekir. Direnci değiştirebilmek için bunlardan en kolayı iletkenin uzunluğunun değiştirilmesidir. Bu nedenle iletkenin uzunluğunu değiştirebilmek için reosta kullanılır. Direnç () eosta () Pil Anahtar Pil Anahtar Sabit Dirençli Devre Değişken Dirençli Devre 4 Elektrik Akımının Etkileri : Elektrik akımı, elektronların titreşim hareketi sonucu oluşur. Kapalı elektrik devrelerinde elektron hareketi görülmez. Bu nedenle kapalı elektrik devrelerinde elektrik akımının geçip geçmediği ancak elektrik akımının etkileri gözlenerek anlaşılır. Elektrik akımının ısı, ışık, kimyasal, manyetik, hareket gibi etkileri vardır ve bu nedenle elektrik enerjisi ısı, ışık, kimyasal, elektromanyetik ve hareket enerjisine dönüşebilir. 5 Elektrik Akımının Isı Etkisi : Elektrik devrelerinde iletken telden elektrik akımı geçerken yani elektronlar titreşim hareketi yaparken, elektronlar iletken teli oluşturan atomlara çarpar ve atomlar elektronların hareketini zorlaştırır, hareketlerine karşı koyar ve bunun sonucunda direnç oluşur. Direnç nedeniyle elektronların iletkeni oluşturan atomlara sürtünmesi sonucu ısı enerjisi açığa çıkar yani elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve iletken tel ısınır. letken (maddelerin direnci küçük olduğu için elektrik akımı bu maddelerden kolay geçer ve elektrik enerjisi daha az ısı enerjisine dönüşeceği için bu maddeler fazla ısınmaz. Elektrik akımını iyi iletemeyen maddelerin direnci büyük olduğu için elektrik akımı bu maddelerden kolay geçemez ve bu maddeler fazla ısınır. a) Elektrik Akımının Isı Etkisinin Bağlı Olduğu Faktörler : Elektrik devrelerinde, üzerinden akım geçen iletken telde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Üzerinden akım geçen iletken telin sahip olduğu elektrik enerjisi; iletkenin uçları arasındaki potansiyel farka, iletkenin direncine, iletkenden geçen akım şiddetine ve akımın geçme süresine bağlı olduğu için iletken telde açığa çıkan ısı enerjisi de iletkenin uçları arasındaki potansiyel farka, iletkenin direncine, iletkenden geçen akım şiddetine ve akımın geçme süresine bağlıdır. Sembol Birim Elektrik Enerjisi E Joule (J) Isı Enerjisi Q Kalori (cal) Potansiyel Fark olt Direnç Ohm Akım Şiddeti Amper Zaman t Saniye Elektrik enerjisi; potansiyel fark, akım şiddeti ve akımın geçme süresine bağlıdır ve bunlarla doğru orantılıdır. 4

5 Elektrik Enerjisi = Potansiyel Fark x Akım Şiddeti x Zaman E =.. t Elektrik enerjisi; akım şiddeti, direnç ve akımın geçme süresine bağlıdır ve bunlarla doğru orantılıdır. =. ise ; E =.. t Elektrik enerjisi; potansiyel fark ve akımın geçme süresi ile doğru orantılı, direnç ile ters orantılıdır. = ise; E =.t olur. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştüğü için Joule olan elektrik enerjisi biriminin de kalori olan ısı enerjisi birimine dönüştürülmesi gerekir. 1 cal = 4,18 Joule E Q = 4,18 veya E..t..t Q = = = 4,18 4,18 4,18 olur. b) Elektrik Akımının Isı Etkisinin Kullanıldığı Yerler : Elektrik akımının ısı etkisiyle; ütü, fırın, elektrikli su ısıtıcıları, saç kurutma makineleri, elektrikli battaniye gibi araçlar yapılmıştır. Bunun dışında futbol sahalarında, otoyollarda, metro zeminlerinde, çatılarda, seralarda, evlerde yüzeye yakın yerler elektrik kabloları ile ısıtılır ve elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi özelliği kullanılır. Elektrik akımının ısı etkisiyle çalışan araçlar yapılırken elektrik akımını iyi iletemeyen yani elektrik akımının geçişine fazla direnç gösteren ve fazla ısı açığa çıkaran iletken teller (tungsten, nikel, krom) kullanılır. Isıtıcılarda kullanılan nikel krom tellere rezistans denir. 6 Elektrik Akımının Isı Etkisiyle Sıvıların Isıtılması : Elektrik enerjisi sayesinde sıvıların sıcaklıkları değiştirilebilir. Üzerinden akım geçen iletken tel sıvıya daldırıldığında iletken telin elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve ısı enerjisi sayesinde sıvının sıcaklığı arttırılabilir. Sıvının sıcaklığının daha fazla arttırılabilmesi için; Isı enerjisi arttırılır. Isı enerjisinin arttırılabilmesi için elektrik enerjisi arttırılır. Sıvının kütlesi azaltılabilir. Sıvının cinsi değiştirilebilir ve daha düşük öz ısılı sıvı kullanılabilir. t 5

6 Q = m. c. t E=..t=..t=.t ve E Q = 4,18 ise;..t..t.t m.c.δt = = = 4,18 4,18.4,18..t..t.t Δt = = = 4,18.m.c 4,18.m.c 4,18..m.c olur. 7 Sıvıların Sıcaklığının Değiştirilmesi çin Uygulanacak Yöntemler : a) Potansiyel Farkın Değiştirilmesi : Potansiyel fark arttırıldığında iletkenden geçen akım şiddeti de artacağı için elektrik enerjisi artar. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve ısı enerjisi artacağı için de sıvının sıcaklığı artar. t 1 t 1 1 > 1 > 1 ve E > E 1 olur. E > E 1 Q > Q 1 olur...t 1. 1.t Δt = ve Δt 4,18.m.c 1 = t > t 1 olur. 4,18.m.c Bağımlı Değişken : Açığa çıkan ısı miktarı. Bağımsız Değişken : Potansiyel fark ve akım şiddeti. Sabit Tutulan Değişken : Telin direnci, akımın geçme süresi, sıvının cinsi, sıvının ilk sıcaklığı, sıvı miktarı (kütlesi). b) Direncin Değiştirilmesi : letkenin direnci azaltıldığında elektrik enerjisi artar. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve ısı enerjisi artacağından sıvının sıcaklığı artar. 1 t 1 t 6

7 > 1 E 1 > E olur. E 1 > E Q 1 > Q olur. Δt = 4,18..m.c.t ve 1.t Δt = t 1 > t olur. 4,18..m.c Bağımlı Değişken : Açığa çıkan ısı miktarı. Bağımsız Değişken : Telin direnci. Sabit Tutulan Değişken : Potansiyel fark, akım şiddeti, akımın geçme süresi, sıvının cinsi, sıvının ilk sıcaklığı, sıvı miktarı (kütlesi). c) Akımın Geçme Süresinin Değiştirilmesi : letkenden daha uzun süre elektrik akımı geçirildiğinde elektrik enerjisi artar. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve ısı enerjisi artacağından sıvının sıcaklığı artar. 1..t..t.t Δt = = = 4,18.m.c 4,18.m.c 4,18..m.c Bağımlı Değişken : Açığa çıkan ısı miktarı. Bağımsız Değişken : Akımın geçme süresi. Sabit Tutulan Değişken : Potansiyel fark, akım şiddeti, telin direnci, sıvının cinsi, sıvının ilk sıcaklığı, sıvı miktarı (kütlesi). d) Sıvı Kütlesinin (Miktarının) Değiştirilmesi : Sıvı kütlesi azaltıldığında elektrik ve ısı enerjisi değişmemesine rağmen verilen ısı enerjisi daha az tanecik tarafından hareket enerjisine dönüşeceği için tanecik başına düşen enerji miktarı yani sıvının sıcaklığı artar. m 1 m t 1 t E 1 = E Q 1 = Q olur. m 1 > m..t..t Δt = ve Δt 4,18.m.c 1 = 4,18.m.c t > t 1 olur. 1 Bağımlı Değişken : Açığa çıkan ısı miktarı. Bağımsız Değişken : Sıvı kütlesi. Sabit Tutulan Değişken : Potansiyel fark, akım şiddeti, telin direnci, akımın geçme süresi, sıvının cinsi, sıvının ilk sıcaklığı. 7

8 e) Sıvının Cinsinin Değiştirilmesi : Sıvının cinsi değiştirilerek daha küçük öz ısılı sıvı kullanıldığında elektrik ve ısı enerjisi değişmemesine rağmen verilen ısı enerjisi, öz ısısı küçük olan maddede daha az tanecik bulunduğundan daha az tanecik tarafından hareket enerjisine dönüşeceği için tanecik başına düşen enerji miktarı yani sıvının sıcaklığı artar. 1 c 1 c t 1 t E 1 = E Q 1 = Q olur. c 1 > c..t..t Δt = ve Δt 4,18.m.c 1 = 4,18.m.c t > t 1 olur. 1 Bağımlı Değişken : Açığa çıkan ısı miktarı. Bağımsız Değişken : Sıvının cinsi (öz ısısı). Sabit Tutulan Değişken : Potansiyel fark, akım şiddeti, telin direnci, akımın geçme süresi, sıvı miktarı (kütlesi), sıvının ilk sıcaklığı. ÖNEKLE : 1 Bir iletkenin uçları arasına 0 voltluk bir gerilim dakika uygulandığında iletkenden geçen akım şiddeti 1,6 amper ise iletkenin etrafa yayacağı elektrik enerjisi kaç Joule dür? Direnci 50 ohm olan bir iletkenden amperlik akım 10 dakika süre ile geçirildiğinde kaç Joule lük elektrik enerjisi harcanır? 3 Direnci 4,18 ohm olan elektrik ısıtıcısından amperlik akım geçmektedir. Elektrik ısıtıcısı 00 gramlık suyun içine atılarak 1 dakika süreyle su ısıtıldığında suyun sıcaklığı kaç 0 C artar? (c su = 1 cal/gr. 0 C) 4 Direnci 1 ohm olan elektrik ısıtıcısının uçları arasına 36 voltluk gerilim uygulanıyor. Bu ısıtıcı kütlesi 3 kg olan suyun içine 5 dakika daldırılırsa suyun sıcaklığı kaç 0 C artar? (c su = 1 cal/gr. 0 C) (1 cal = 4 Joule alınacak). 7 Sigortalar : Elektrik devrelerinde veya elektrikle çalışan araçlarda yüksek akım nedeniyle aşırı ısınma sonucu oluşacak tehlikelere karşı güvenlik açısından kullanılan devre elemanına sigorta denir. Bir devreden gereğinden fazla elektrik akımı geçmesi sonucu açığa çıkan ısı enerjisi devrede kullanılan kabloların ve cihazların yalıtkan kaplamalarının erimesine ve yangınlara sebep olur. Bunun önlenmesi için sigortalar kullanılır. 8

9 a) Sigortaların Özellikleri : 1 Elektrik devrelerinde veya elektrikle çalışan araçlarda kullanılır. Elektrik devrelerinin veya devrelerde kullanılan elektrikli araçların (elektrikli araçların kendi sigortası vardır) yüksek akım nedeniyle aşırı ısınması sonucu oluşacak tehlikelere karşı koruması için kullanılır. 3 Elektrik devrelerinden veya elektrikli araçlardan fazla akım geçtiğinde akımın kesilmesini sağlar. 4 Devreye seri olarak bağlanır. 5 Sigortalar taşıyabilecekleri en yüksek akım miktarına göre sınıflandırılırlar. 6 Sigortalar, kullanılacağı devreden geçen akım değerinden biraz yüksek değerde seçilmelidir. NOT : 1 Sigortalar devreye paralel bağlandığında, yüksek akım nedeniyle devreye giren sigorta bulunduğu koldaki elektrik akımını keser fakat diğer paralel koldan elektrik akımı geçmeye devam eder. Bu nedenle de elektrikli aracı yüksek elektrik akımına karşı koruyamaz. b) Uygun Sigortaların Kullanılması : Sigortalar taşıyabilecekleri en yüksek akım miktarına göre sınıflandırılırlar. Sigortalar, kullanılacağı devreden geçen akım değerinden biraz yüksek değerde seçilir. Kullanılacağı devreden geçen akım değerinden düşük veya çok yüksek değerde sigortanın seçilmesi uygun değildir. Kullanılacağı devreden geçen akım değerinden düşük değere sahip sigortalarda, geçen akım nedeniyle sigorta devreyi keser ve devre ki hiçbir zaman elektrik akımı geçmez ve elektrikli cihaz çalışmaz. Kullanılacağı devreden geçen akım değerinden çok yüksek değere sahip sigortalarda, geçen yüksek akım nedeniyle devrede oluşabilecek bir sorunda devredeki akım değeri sigortanınkine eşit olmadıktan sonra akım kesilmez. Bunun sonucunda devredeki elektrikli araçlar ve iletken teller aşırı ısınır ve yangın çıkar. ÖNEKLE : 1 Sigortalar, taşıyabilecekleri en yüksek akım miktarına göre sınıflandırılır. 13 A lik sigorta en fazla 13 A lik akımın geçmesine izin verir. Daha fazla akım geçtiğinde sigorta devreyi keser ve yüksek akımın oluşturacağı tehlikeler önlenmiş olur. Elektrik devrelerinde ve elektrikli araçlarda kullanılacak sigortanın, devreden veya elektrikli araçtan geçen akıma uygun olması gerekir. A lik akım ile çalışan bir saç kurutma makinesi 1A lik sigorta ile korunmaz. Saç kurutma makinesi çalıştırıldığında sigorta, üzerinden 1A den fazla akım geçeceği için atar ve makine çalışmaz. A lik akım ile çalışan bir saç kurutma makinesi 13 A lik sigorta ile korunmaz. Saç kurutma makinesi çalışırken oluşabilecek bir sorunda akım 13 A oluncaya kadar sigorta atmaz ve aşırı ısınma sonucu yangın çıkabilir. A lik akım ile çalışan bir saç kurutma makinesini korumak için 3 A lik sigorta kullanmak uygundur. 9

10 c) Sigorta Çeşitleri : Sigortalar kullandığı yerlere göre farklı çeşitte olabilir. 1) Elektrikli Araçlarda Kullanılan Sigortalar (Minyatür Sigortalar) : Elektrik akımını iyi ileten fakat erime sıcaklığı çok düşük olan iletken kullanılarak yapılan sigortalara minyatür sigortalar denir. Minyatür sigortalar genelde elektrikli cihazlarda kullanılır. Minyatür sigortalarda, cihazdan çok fazla akım geçmesi sonucu sigorta telinde açığa çıkan ısı enerjisi devreye seri bağlı olan sigortanın içindeki erime sıcaklığı düşük olan iletken telin erimesine neden olur. Eriyen tel elektrik akımının geçmesini önler ve devredeki elektrik akımı kesilerek cihazın hasar görmesi önlenir. zole Borucuk Sigorta Teli Çap (0,5 cm) Kapsül Boy ( cm) Kapsül ) Ev (B C D) Tipi Sigortalar : Yapısındaki bobinin fazla akım nedeniyle mıknatıslanarak yapısındaki metal parçayı çekip devreyi açarak akımın geçmesini engelleyen sigortalara ev tipi sigortalar denir. Ev tipi sigortalarda devreye fazla miktarda akım geldiğinde sigortadaki bobin mıknatıslanarak devredeki metal parçayı kendine çeker ve anahtarın açılarak devrenin kesilmesini sağlar. Devrenin kesilmesi sonucu devreden akım geçmez ve devre yüksek elektrik akımına karşı korunmuş olur. Hem binaların hem de dairelerin girişinde sigortalar bulunur. Daire girişlerindeki sigortaların bulunduğu sigorta kutusunda, dairelere gelen elektrik akımı paralel devrelere bölünerek dağıtılır. Böylece bir tehlike durumunda dairedeki tüm araçların zarar görmesi önlenmiş olur. Anahtar Metal Parça Gelen Akım Bobin letken Parça Giden Akım Elektrikli Araç 1. Şekil 10

11 Anahtar Metal Parça Gelen Akım Bobin letken Parça Giden Akım Elektrikli Araç. Şekil NOT : 1 Elektrikli cihazların tamamında kendine ait bir sigorta bulunur. Güç kaynağı, direnç ölçer, voltmetre, ampermetre gibi laboratuar araçlarında sigorta bulunur. 3 Elektrik enerjisinin iletkenlerde ısı enerjisine dönüşmesinin tehlikeli sonuçları olabileceği gibi günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaları da vardır. 4 Otomobillerde her sigorta otomobilin belli bölümlerindeki elektrik devresini korur ve bu sayede herhangi bir devrede oluşacak hasarın, tüm elektrik devresine zarar vermesi önlenir. 8 Elektrik Akımının Işık Etkisi : Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren araçlara ampul (lamba) denir. Üzerinden akım geçen bir iletken tel etrafına görülebilir ışık yayar ve bu özellik kullanılarak lambalar yapılır. Lambalar, akkor flamanlı lamba ve flüoresan lamba olarak iki çeşittir. a) Akkor Flamanlı Lamba : çindeki büyük dirençli telin akkor hale gelmesi sonucu ışık yayan lambalara akkor flamanlı lamba denir. Flamanlı lambalarda iki bakır ayak arasında direnci büyük ve erime noktası yüksek olan tungsten metalinden yapılan ince tel (gelincik teli) yani flaman bulunur. Lambadan geçen elektrik akımına karşı flaman direnç gösterir ve ısınarak akkor hale gelip ışık yayar. Akkor flamanlı lambalarda flamanın oksitlenip kopmaması için flamanın içinde bulunduğu cam tüpün içindeki hava boşaltılıp bunun yerine kimyasal tepkimeye girmeyen He, Ne, Ar, Kr, Xe, n gibi soy gazlar doldurulur. Akkor flamanlı lambalarda kullanılan flamanın direncinin arttırılabilmesi ve elektrik enerjisinin daha fazla ışık enerjisine dönüştürülebilmesi için flaman hem uzun hem de ince yapılmıştır. Ampuldeki flamanın kopması sonucu lamba patlar ve patlamış lambalarda elektrik akımı iletilemeyeceği için elektrik enerjisi ışık enerjisine çevrilmez ve lamba ışık vermez. 11

12 Flaman = Gelincik Teli Bakır Tel Bakır Tel Cam Fanus Metal Cam Metal (Bakır ) NOT : 1 Tungsten gibi direnci büyük olan birçok iletken, üzerinden elektrik akımı geçmesi sonucu görülebilir ışık yayar. Bu özellik kullanılarak elektrik sobaları yapılmıştır. Bir ampulün filamanında, elektrik enerjisinin yaklaşık %5 i ışık enerjisine dönüşürken %95 i ise ısıya dönüşür. b) Flüoresan Lamba : Elektrik ve manyetik etkilerle ışık yayan lambalara flüoresan lamba denir. Flüoresan lambanın, içerisinde çok az cıva ve bir miktar da soy gaz bulunur. Lambayı oluşturan cam tüpün iç yüzeyi çok ince fosfor tabakasıyla kaplıdır. Flüoresan lambada cam tüpün her iki ucunda bulunan elektrotlara uygulanan gerilim bu elektrotların birinden elektronların kopmasını ve büyük bir hızla diğer elektrota doğru hareket etmesini sağlar. Kopan ve yüksek hızla hareket eden bu elektronlar tüp içerisinde gaz halinde bulunan cıva atomlarıyla çarpışır. Bu sırada cıva atomları insan gözünün algılayamadığı mor ötesi ışıma yapar. Bu mor ötesi ışın cam tüpün iç yüzeyini kaplayan fosfora çarptığında görünür ışık meydana gelir. 1

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KONDANSATÖRLER kondansatör

KONDANSATÖRLER kondansatör KONDANSATÖRLER Dielektrik (yalıtkan) maddeler, elektrik yükünü depo etme özelliğine sahiptir.çünkü,elektro ve protonlar yalıtkan maddede hareket ederek bir yere gidemezler.yalıtkan maddelerin yük depo

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI 1. BÖLÜM: ENDÜSTİYEL ELEKTONİK UYGULAMALAI A. ISI VE IŞIK KONTOL ELEMANLAI 1. Isı kontrol elemanları Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolü (denetimi) yapabilmek, ortam sıcaklığını belirlemek, alıcıları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i AÇIKLAMALAR...iv

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek verebiliriz. Bir arabanın itilmesi, bir

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı