Pazar Tekke Aralığı Sok 1/A Çapa Fatih İSTANBUL TEL: (212) FAX: ( RADYOCERRAHĐ NEDĐR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazar Tekke Aralığı Sok 1/A Çapa Fatih 34104 İSTANBUL TEL: (212) 586 6026 FAX: (212 586 6037 E-MAIL: ist@leofarma.com RADYOCERRAHĐ NEDĐR?"

Transkript

1 Ş.Çetin Görgü Sok. 10/7 Maltepe ANKARA TEL: (312) FAX: (312) Pazar Tekke Aralığı Sok 1/A Çapa Fatih İSTANBUL TEL: (212) FAX: ( Kıbrıs Şehitleri Cad. 96/ Alsancak İZMİR TEL: (232) FAX: (232) RADYOCERRAHĐ NEDĐR? 1. RADYOCERRAHĐNĐN TEMELĐ: Kanamanın ısı kullanarak kontrolü muhtemelen ilk olarak eski mısırda uygulanmıştır. Uygulama daha çok bir metalin ısıtılması yoluyla yapılmıştır. Bir asırdan daha uzun bir süredir ise bu amaçla elektrik akımı kullanılmaktadır. Geleneksel elektrokoterler, elektrik akımı ile kor haline getirilen platin telden ibarettir. Bu hem koagülasyon ve hem de kesme için kullanılmıştır. Daha sonraları alternatif akım ve voltaj değiştirici trafonun bulunması ile tıpta yüksek elektrik akımları koagülasyon, kesme ve doku tahribi için kullanılmaya başlanmıştır. Bugün dünyadaki tüm ameliyathanelerde bir diyatermi cihazı bulunabilir. Standart diyatermide, yüksek frekanslı elektrik akımları hastanın içinden geçmektedir. Đki adet elektrod kullanılmaktadır. Biri pasif elektroddur; geniş bir plaka şeklindedir ve nemli olarak hastanın bacağına kayışla bağlanmaktadır. Diğeri ise aktif elektroddur ve dokuya temas için kullanılır. Isınma etkisi, kullanılan elektriğin yoğunluğuna bağlıdır. Akım, geniş bir alan üzerinden geçerse oluşan ısı minimaldir ve fakat küçük bir noktada konsantre olursa, ısınır ve kesme, koagülasyon ve doku tahribi etkisi gösterir. Düşük frekanslı alternatif akım kas kasılmalarına sebep olur (Fizyoterapideki adıyla Faradik Etki); yüksek frekans (>10000Hz) ise bu etkiyi göstermeden dokuda ısınmaya neden olmuştur. Vakumlu tüplerin bulunması ile -radyo ve televizyonlarda kullanıldığı gibi- dokuda kesme etkisi yaratan güçlendirilmiş elektrik akımlarının üretilmesini mümkün olmuştur de Mannes 3,8 megaherzin yumuşak dokuların kesilmesi için optimum frekans olduğunu göstermiştir. Bu frekans halen modern radyocerrahi cihazlarında kullanılmaktadır. (Şekil 42.2) Bunun yanısıra modern radyocerrahi cihazları, doku üzerinde kesme, eksizyon ve kaogülasyon etkisi gösteren birçok değişik dalga tipi üretilebilmektedir. (Şekil 42.3) Radyocerrahi, yumuşak doku üzerinde kesme ve koagülasyon çin atravmatik bir metoddur. Basınç gerektirmez. Radyo dalgaları, hücreleri vaporize ederek kesme etkisi gösterir. Bu da hücrelerde daha az travmaya ve skar bırakmadan, daha az post-operatif rahatsızlıkla cerrahi demektir. Diğer bir avantajı ise elektrodların işlem esnasında kendi kendine steril olmalarıdır.

2 2. DEĞĐŞĐK DALGA TĐPLERĐ VE işlevlerđ Kullanılan beş değişik dalga tipi aşağıdaki gibidir Filtre edilmiş saf (Pure filtered) dalga tipi) Saf mikro yumuşak kesme Bu dalga tipi, deri insizyonunda ve kanama problemi olmayacak yerde, halka tel ile eksizyon için kullanılabilir. Bu dalga tipinin oluşturduğu lateral ısı en azdır ve bu sayede de doku hasarı minimumdur Tam düzenlenmiş (Fully rectified) dalga tipi Kesme ve koagülasyon karışık Bu dalga tipi biraz kanama beklenebilecek, ben, papilom, keloid, keratoz için ve nevüs çıkarmak için kullanılabilir. Bu dalga tipi, keserken koagülasyon etkisi de gösterir ve önemsiz bir miktarda ısı oluşturur Yarı düzenlemiş (Partially rectified) dalga tipi Kanama durdurma Bu dalga tipi öncelikle hemostaz için kullanılır. Kesme için kullanılmaz; fakat koagülasyon, telanjektazi ve spider venler için mükemmeldir.

3 2.4. Fulgurasyon Kıvılcımla doku tahribi Bu ünipolar diatermiye çok benzer. Çivi elektrodun dokuya yaklaştırılması ile kıvılcımlar dokuya atlar ve yüzeysel doku tahribine yol açar. Bu dalga tipi yüzeysel hemostaz için ve küçük basal cell carcinom ve kistler için uygundur Bipolar Koagülasyon Mikro Hemostaz Bipolar forsepsler kullanılarak çok hassas hemostaz elde edilebilir. Her iki ucu da radyocerrahi ünitesine bağlıdır ve akım forsepsin iki ucu arasında seyahat eder. Mikro cerrahide kanayan küçük damarların hemostazı için uygundur. 3. DOKU HASARINI AZALTMAK: Sayfa 9 Elektrod dokudan geçerken oluşturduğu ısıya lateral ısı denir ve aşağıdaki formülle hesaplanabilir. LATERAL ISI= T x I x W x D FREKANS T= Elektrodun dokuya temas ettiği süre I = Güç W= Dalga tipi D= Elektrod ölçüleridir. Lateral ısı ne kadar fazla olursa, doku tahribi de o kadar fazla olur. Elektrodun dokuya temas süresinin az olması, kullanılan elektrodun ince olması ve daha az güç kullanılması daha az lateral ısıya neden olur. Ve formülün en önemli faktörü frekans, lateral ısıyla ters orantılıdır. Yani frekans ne kadar yüksek olursa lateral ısı o kadar az olur. Elman-Surgitron 3,8 Megaherz ile frekansı en yüksek olan tek cihazdır. Diğer tüm elektrokoterlerin çalışma frekansı Megaherzdir. Yani Surgitron dan sekiz kat daha düşük; dolayısıyla da Surgitron dan sekiz kat daha fazla lateral ısıya doku hasarınaneden olurlar.

4 4. RADYOCERRAHĐ TEKNĐĞĐNĐ ÖĞRENMEK: Radyocerrahi ile konvansiyonel koterle yapılan tüm cerrahi işlemler, çok daha az doku hasarıyla gerçekleştirilir. Radyocerrahiyi klasik elektrokoter ile aynı işlemlerde kullanabilirsiniz. Ancak doku hasarını minimumda tutmak için dikkat edilmesini istediğimiz bazı konular aşağıdaki gibidir. Đlk olarak; radyocerrahiyi kullanırken elektrod ile dokuya bastırmayınız ve basınç uygulamayınız. Radyocerrahide kesme işini yapan basınç değil- radyo dalgalarıdır. Dolayısıyla elektroda hiçbir basınç uygulamanız gerekmez. Elektrod tereyağından kıl çeker gibi hareket etmelidir. Kullanılacak güç ayarı ile ilgili kesin bir talimat yoktur. Tavsiye edilen; kesme için 3-5, koagülasyon için ise 5-7 dir. Güç ayarına bir et parçası üzerinde deney yaparak alışabilirsiniz. Örneğin küçük ve nemli bir doku daha az güç gerektirirken; büyük ve keratinize doku daha fazla güç gerektirmektedir. Doku hasarını minimumda tutabilmek için; keserken şimşekler çakmayacak kadar düşük güçte ve elektrodun takılmasını önleyecek kadar yüksek güçte çalışmalısınız. Şimşekler çakmasını kesme hızınızı artırarak da önleyebilirsiniz veya elektrodun takılmasını, kesme hızınızı azaltarak. Lezyonun tamamını bir hamlede çıkartmak yerine; -daha iyi kozmetik sonuca ulaşmak için- öncelikle histoloji için uçtan bir numune almak ve daha sonra aşamalı olarak lezyonun tamamını sağlıklı dokuya ulaşana dek- çıkarmak daha çok önerilir. 5. HASTANIN HAZIRLANMASI: Operasyon öncesi hastaya radyocerrahi hakkında bilgi veriniz ve operasyon sonrası bakımı anlatınız. Eğer koku/duman aspiratörü kullanıyorsanız, bu ünitenin gürültü yapabileceğini, radyocerrahinin ise sessiz olduğunu söyleyiniz. Özellikle operasyon bölgesine yakın olanlar olmak üzere, hastanın yüzük, bilezik, küpe vs taşımıyor olmasını sağlayınız. Hastayı rahat edeceği şekilde yerleştirip; işlem esnasında ani hareketlerde bulunmaması için uyarınız. Hastaya, -koku/duman aspiratörü kullanıyor olsanız dahi- duman ve koku çıkabileceğini bildiriniz. 6. ANESTEZĐ: Bazı nadir durumlar hariç olmak üzere, konvansiyonel cerrahide ve elektrokoter uygulamalarında olduğu gibi lokal anestezi önerilir. Lokal anestetik olarak kanama riskini önlemek amacıyla- adrenalinsiz lidocain önerilir. Anestetik enjeksiyonu için, en ince iğne kullanılabilir veya Mada-Jet. Dokunun infiltrasyonu, lezyonun ölçü ve şeklini değiştirebileceği için, lezyon çevresinin anestezi öncesi kalemle işaretlenmesi önerilir.

5 7. RADYOCERRAHĐNĐN ANA NOKTALARI: Daima doğru dalga tipini seçiniz. Koagülasyon modunda kesmeyi kesinlikle denemeyiniz. Anten plakası işlem bölgesine mümkün olduğu kadar yakın olmak üzere hasta altına yerleştirilmelidir. Anten plakasının hastayla direk ve çıplak teması zorunlu değildir. Doku nemlendirilmelidir. Cihazı, elektrodu dokuya değdirmeden hemen önce aktive ediniz. Elektroda baskı uygulamayınız. Bırakınız kesmeyi radyodalgaları yapsın. Eğer elektrod takılıyorsa, gücü artırın veya kesme hızınızı azaltın. Eğer şimşekler çakıyorsa, gücü azaltın veya kesme hızınızı artırın. 8. ELEKTROD TEMĐZLEME: Sayfa 12 Tekrar kullanılabilir özellikte olan tüm elektrodlar otoklava dayanıklıdır. Uygulama sırasında elektroda yapışan dokuları temizlemek için; Eldiven giyin Cihazı Saf Kesme moduna ayarlayın. Gücü 5 e getirin. Đki gazlı bezi üstüste koyup, su ile ıslatın. Elektrodu cihazı aktif ederek- katlanmış gazlı bezin arasında gezdirerek temizleyin. Bazı elektrodlar, çalışma bölgesine daha rahat ulaşım için bükülebilir özelliktedir. Ancak tungsten teller hassastır ve kırılabilir. 9. KULLANIM SONRASI ELEKTROD BAKIMI: Elektrodları fırçalamayınız, zımparalamayınız. Elektrodu, kan ve salgılardan temizlemek için, hidrojen peroksid sıvısına batırabilir veya 5 dakika ultrasonik temizleyicide tutabilirsiniz. Elektrodları, otoklavla sterilizasyon için, birbirleriyle temas etmeyecek şekilde paketleyiniz. 10. UYARILAR: Kalp pili olan hastalarda kardiyologuna danışmadan- kullanılmamalıdır. Đspirto bazlı veya alev alabilir özellikte antiseptikler kullanılmamalıdır. Lokal anesteziye, post-op yara bantlarına allerjisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Gecikmeli kanama oluşabilir. Bunu önlemek için adrenalinli anestetik kullanmaktan kaçınabilir veya işlemden sonra monsel solüsyon veya %20 alüminyum klorid kullanabilirsiniz. Sızıntı durumunda hastaya 10 dakika yaraya parmakla basması önerilebilir. Elektrokoterde olduğu gibi müdahale ortamındaki bağırsak gazları veya oksijenden dolayı patlama riski göz önünde bulundurulmalıdır. Elektrik şoku tehlikesine karşı; çıplak elle aktif elektroda dokunmayınız ve hastanızın bir metale dokunmasını engelleyiniz.

AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS. Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR

AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS. Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Ve ren Hekimler için El Kitabı Bu kitapçık, Plastic Surgery Educational Foundation izni

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı 1 İçindekiler Tablosu 1. Önemli Güvenlik Bilgileri... 3 1.1. Genel Güvenlik Önlemleri... 3 1.2. Akü ile Çalışırken Alınacak

Detaylı

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEExp Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu Üretici FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 AB Yetkili Temsilcisi Emergo

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

www.makrodedektor.com

www.makrodedektor.com K U L L A N I M K I L AV U Z U www.makrodedektor.com DİKKAT! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! Cihaz kullanımı esnasında bölgenin geçerli kanun ve yönetmeliklerine uyulması gerekmektedir.

Detaylı

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker 5392 Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya tescilli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

SEWERIN ekipmanları yoluyla ölçülebilir başarı

SEWERIN ekipmanları yoluyla ölçülebilir başarı SEWERIN ekipmanları yoluyla ölçülebilir başarı Doğru bir cihaz satın aldınız. Đyi bir seçim! Ekipmanımız garanti edilen bir emniyet, optimum verim ve sonuçlar sağlar. Bu cihazlar ulusal ve uluslar arası

Detaylı

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu - 1 2012. Tüm Hakları Saklıdır. Acer ICONIA Kullanıcı Kılavuzu Model: W510 İlk baskı: 09/2012 2 - İçindekiler Güvenlik ve kullanım rahatlığı 5 İlk Yapılacaklar 16 Kılavuzlarınız...

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B ve sistemi klima RXYSQP8VB RXYSQP8VB RXYSQ6P8VB RXYSQP8YB RXYSQP8YB RXYSQ6P8YB RXYSQPA7VB RXYSQPA7VB RXYSQ6PA7VB RXYSQPA7YB RXYSQPA7YB RXYSQ6PA7YB RXYQP9WB RXYQ8P9WB RXYQ0P9WB RXYQP9WB RXYQP9WB RXYQ6P9WB

Detaylı

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR Yusuf Fikret UMUR Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Fikret Umur Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i AÇIKLAMALAR...iv

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ- SAKAL TIRAŞI ( SAÇ TIRAŞI) Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu K 2715 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı