Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Hakan ÇÖREKÇİOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Hakan ÇÖREKÇİOĞLU"

Transkript

1 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Hakan ÇÖREKÇİOĞLU (The Concept of the Will to Power in Nietzsche) ABSTRACT This paper aims to expose the place of the will tpower as a philosophical concept in Nietzsche s thought. In this context, it explores the several descriptions on the concept of the will to power in his writings, and measure the metaphysical, cosmological, and the psychological interpretations of this concept in Nietzsche studies. And it disputes the relation of these interpretations with Nietzsche s perspectivism and his critique of metaphysics, and seek to show that will to power has a hypothetical statues in his philosophy. Keywords: will to power, perspectivism, domination, self- discipline, critique of metaphysics. Aus dem Türkischen übersetzt von Osman Samur * * *

2

3 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche 1 Nietzsche de Güç İstemi Kavramı Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Felsefenin, başka herşey bir yana, kavramlar üretme sanatı olarak tanımlandığını biliyoruz. Nasıl bir marangozun en önemli aracı çekiç ise ve nasıl işinin ehli bir marangoz çekici kullanma konusunda ustalığa sahipse, benzer şekilde felsefenin en önemli aracı da kavramlardır ve bir filozofun felsefesini yetkin kılan en önemli unsur onun kavramlar üretme konusundaki ustalığıdır. Ve felsefede öyle kavramlar mevcuttur ki, onlar üreticisi olan filozofun bütün düşünce sistematiğinin ya da düşünme tarzının merkezine yerleşebilir. Böyle durumlarda söz konusu kavramı anlamak, dahası onun filozofun düşünme tarzındaki yerini ve düşüncesinin gelişim sürecinde aldığı biçimleri keşfetmek, söz konusu filozofu anlamak açısından işlevsel bir karakter kazanır. Ancak yine biliyoruz ki, kavramların bir alımlanma ve yorumlanma tarihi de mevcuttur. Bu süreç bir gelişme tarihi ya da bir manipülasyon tarihi olarak ortaya çıkabileceği gibi filozof hakkında ucu açık bir tartışma olarak da şekillenebilir. Bu bakımdan bazı filozofların bazı kavramları sadece filozofun düşüncesinde kalarak değil, aynı zamanda o ka vramlar hakkındaki yor umların ve tartışmaların incelenmesiyle daha iyi anlaşılabilir. Nietzsche nin güç istemi felsefe tarihinin bu tür kavramlarından biridir. Söz konusu kavramı ve onun hakkındaki tartışmaları incelemek, Nietzsche nin felsefesini anlamak konusunda önemli bir rol üstlenir.güç istemi kavramı Nietzsche nin yaşam felsefesinin merkezinde yer alır. Ancak onun gerek içeriği gerekse söz konusu yaşam felsefesindeki yeri, Nietzsche uzmanları arasında önemli tartışma konularından birini oluşturur. Bu tartışma büyük ölçüde metinsel bir takım faktörlerden beslenir. Nitekim Nietzsche, genel yazma tarzının bir sonucu olarak, eserlerinde güç istemi hakkında sistematik açıklamalarda bulunmaz. Bu bakımdan kavramı sistematik bağlamı içerisine yerleştirmek büyük ölçüde okuyuculara ve onların yorumuna kalır. Üstelik yüzeysel bir okumada, Nietzsche ka vram hakkında kararsızlığa ve tutarsızlığa düşmüş gibi görünür; çünkü onu farklı eserlerinde, hatta aynı eserin farklı pasajlarında değişik anlamlarda kullanır. Buna göre, güç istemi bazı yerde canlı cansız bütün varlıkların kendi enerjilerini boşaltma ve güç alanlarını genişletme eğilimi, bazı pasajlarda canlı organizmalara ait bir dürtü, başka bazılarında ise sadece istemeye veya irade yetisine sahip bir varlığın, yani insanın sahip olduğu hakimiyet güdüsü olarak betimlenir. Bazı pasajlarda da yöntemsel bir hipotez olarak Dass Philosophie neben allem anderen als Begriffsbildungskunst definiert wird, wissen wir. So wie ein Hammer das wichtigste Werkzeug eines Tischlers ist und ein behänder Tischler in der Benutzung desselben um das Geschick weiß, ähnlich sind Begriffe das wichtigste Werkzeug der Philosophie. Das oberste Merkmal eines Philosophen und seiner Philosophie liegt in der Kunst, Begriffe zu bilden.die Philosophie birgt Begriffe in sich derart, dass solche sich ins Zentrum der Denksystematik oder Denkweise des begriffsbildenden Philosophen etablieren können. Den infrage kommenden Begriff in Situationen wie diesen zu verstehen, ja mehr noch den Ort dieses Begriffes im Denken des Philosophen und welche Formen sie in der Entwicklungsphase annimmt und sich gestaltet, herauszufinden ist beim Verständnis des betreffenden Philosophen von funktionalem Charakter. Dabei wissen wir, dass Begriffe eine Interpretations- und Rezeptionsgeschichte haben. Dieser Prozess kann sich entweder als Entwicklungsgeschichte oder als Geschichte der Manipulation herausstellen oder aber sich zu einer Debatte mit offenem Ende über den Philosophen ausformen. In dieser Hinsicht können Begriffe mancher Philosophen besser verstanden werden wenn man nicht nur beim Denken des Philosophen bleibt, sondern die Interpretationen und Diskussionen über diese Begriffe untersucht. Nietzsches Wille zur Macht ist eines der Begriffe der Philosophiegeschichte. Untersuchungen über den betreffenden Begriff und der dazugehörigen Diskussionen nehmen eine wichtige Rolle beim Verständnis in Nietzsches Philosophie ein. Der Begriff des Willens zur Macht liegt im Zentrum der Lebensphilosophie Nietzsches. Der Inhalt und die betreffende Stellung dieses Begriffes in seiner Lebensphilosophie bildet unter Nietzsche-Experten eines der wichtigsten Diskussionsthemen. Diese Diskussion nährt sich größtenteils von einigen inhaltlichen Faktoren. So zum Beispiel macht Nietzsche als Ergebnis seines allgemeinen Schreibstils keine systematische Erklärungen über den Willen zur Macht. Aus diesem Grund bleibt die Einbettung des Begriffes in einen systematischen Kontext in großem Maße den Lesern und ihrer Interpretation vorbehalten. Sogar bei einer oberflächlichen Lektüre scheint Nietzsche über den Begriff in eine Unentschlossen- und Widersprüchlichkeit verfallen zu sein; denn er benutzt ihn in seinen verschiedenen Werken, ja sogar in verschiedenen Passagen desselben Werkes in verschiedenen Bedeutungen. Demzufolge wird der Wille zur Macht an manchen Stellen gekennzeichnet als die Tendenz aller Lebewesen, ihre eigenen Energien freizusetzen und ihre Kraftfelder zu erweitern, an anderen Passagen als Trieb lebender Organismen und wieder an anderen als Wollen und als Willenskraft eines Wesens, d.h als Herrschaftstrieb des Menschen. In manchen

4 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche 2 Passagen wird er als methodologische Hypothese formuliert. Im Geleit dieser Kennzeichnungen wird der Wille zur Macht manchmal als die Voraussetzung, das Universum und alles Leben zu verstehen und zu deuten, manchmal als metaphysisch-kosmologische Grundlage, manchmal als das organische Gesetz der Lebewesen und manchmal nur als zum Menschen gehöriger, psychologischer Trieb bezeichnet. Wenn der Begriff speziell auf psychologischer Ebene betrachtet wird, ist er definiert als Trieb, die menschliche Kraft zu verbreiten, mit anderen Worten als Tendenz, die natürliche Welt und die anderen Menschen zu beherrschen, währenddessen wird er auch als Selbstbemeisterung, als Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen oder als Selbstdisziplin definiert. Da Nietzsche glaubt, dass die treibende Kraft hinter all seinen Handlungen der Wille zur Macht sei, erklärt er darüber hinaus die Entstehung und den Niedergang von Kulturen mit den Termini Macht und Herrschaft; so präsentiert er den Willen zur Macht als Lebensprinzip, das gleichzeitig die Geschichte prägt. Dies führt zwangsläufig zu vielen Interpretationen sowohl über den Inhalt des Begriffs als auch über die Stellung, die es in der Philosophie Nietzsches einnimmt.hinzu kommt der schlechte Ruf, den der Wille zur Macht und die Übermensch-Konzeption besaß und die Beziehung zur Gewaltherrschaft, zum Faschismus und Nazi-Regime ist ein weiterer Faktor, der die Debatte über den Begriff aufstachelt. formüle edilir. Bu betimlemelerden hareketle güç istemi, kimi zaman evreni ve yaşamı anlamaya ve yorumlama yarayan bir varsayım, kimi zaman canlı cansız tüm evrenin metafizik-kozmolojik temeli, kimi yerde canlı yaşamın organik yasası, kimi yerde de sadece insana ait psikolojik bir güdü olarak tanımlanır. Kavram özel olarak psikolojik düzlemde ele alındığında ise bir yandan insanın gücünü yayma güdüsü, başka bir deyişle doğal dünya ve diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurma eğilimi olarak açıklanır, öte yandan kişinin kendi kendini alt etme, kendinin hakimi olma yeteneği veya bir öz-disiplin olarak tanımlanır. Üstelik Nietzsche insanın bütün eylemlerinin, yapıp etmelerinin ardında yatan esas itici kökenin güç istemi olduğunu düşündüğü için, kültürlerin ve toplumların doğuşlarını ve çöküşlerini de güç ve tahakküm terimleriyle açıklar; böylece güç istemini aynı zamanda tarihi biçimlendiren bir yaşam ilkesi olaraksunar. Bu durum, kaçınılmaz olarak, kavramın hem içeriği hususunda hem de onun Nietzsche nin felsefesinde kapsadığı yer konusunda, birçok yorumun ortaya çıkmasına neden olur. Tüm bunlara ilaveten güç isteminin, Nietzscheci üstün insan anlayışıyla birlikte sahip olduğu kötü şöhret, yani onun şiddete dayalı tahakkümle, faşizmle ve Nazi rejimiyle ilişkilendirilmesi, ka vram hakkındaki tartışmaları körükleyen bir diğer faktördür.

5 3 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche İyinin ve Kötünün Ötesinde adlı eserinde Nietzsche güç istemini yaşamın özü olarak formüle eder: Canlı bir şey kuvvetini dışarı salmak ister. Yaşam güç istemidir. 1 Yine aynı eserde, bir paragraf önce, tözsel atom fikrine karşı çıkıp maddeyi güç merkezlerinin toplamı olarak gören Boscovich e olumlu gönderme yapılır.2 Bilindiği gibi, bir 18. yüzyıl fizikçisi olan Boscovich, organik ve canlı evreni de içine alan bir parçacıklar fiziği geliştirir. Onun bir doğa felsefesi zemininde ortaya koyduğu yeni teorisi, kimyasal atom anlayışının ve çağdaş alan teorisinin gelişimine öncülük eder. Boscovich in parçacıklar fiziğinde maddenin bütün nitelikleri gücün nitelikleri bağlamında açıklanır. Buna göre her bir parçacık bir güç alanı merkezidir ve bütün doğal varlıkların oluşumu fiziksel güç merkezleri arasındaki karşılıklı etkileşimin bir sonucudur. Boscovich in yeni fiziğinde, doğal varlıklar artık materyalist-tözsel atomculukta olduğu gibi yekpare, sabit ve değişmez atomlar arasındaki zorunlu mekanik ilişkilerle değil, güç merkezlerinin, aralarındaki mesafeye ve etki gücüne göreli olan, farklı ve değişken etkileşimleriyle açıklanır. Boscovich fiziğine yapılan göndermeden ve yaşamın güç istemi olduğu iddiasından hareketle, Nietzsche nin, tüm evreni büyük bir güç merkezi ve evrendeki tüm varlıkları da bu güç merkezinin birer görünümü olarak tasarladığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Nitekim ölümünden sonra Güç İstemi adıyla yayınlanan el yazmalarında, Nietzsche güç istemini canlı ve cansız tüm varlığın temel ilkesi olarak tanımlar: Evren güç istemidir, onun ötesinde hiçbir şey yoktur. 3 In Jenseits von Gut und Böse formuliert Nietzsche den Willen zur Macht wie folgt: Vor allem will etwas Lebendiges seine Kraft auslassen Leben selbst ist Wille zur Macht. 1 Im selben Werk, ein Absatz vorher wird eine positive Anspielung auf Boscovich gemacht, der gegen die Idee des substanziellen Atoms war und die Materie als Summe der Machtzentren sah.2 Wie bekannt, entwickelt Boscovich, der ein Physiker des 18. Jahrhunderts ist, eine Teilchenphysik, die das Organische und Lebende Universum einschließt. Sein neues Theorem basierend auf einer Naturphilosophie leistet eine Pionierarbeit bei der Entwicklung der chemischen Atomund der zeitgenössischen Feldtheorie.In der Teilchenphysik von Boscovich werden alle Eigenschaften der Materie in ihren Machtqualitäten erklärt.dementsprechend ist jedes Teilchen das Zentrum eines Kraftfeldes, und die Entstehung aller natürlichen Lebewesen ist eine Folge der Wechselwirkung zwischen den physischen Machtzentren.In der neuen Physik von Boscovich werden natürliche Lebewesen wie im materialistisch-substanziellen Atomismus üblich nicht durch mechanische Beziehungen zwischen festen und unveränderlichen Atomen erklärt, sondern durch variable Wechselwirkungen, die sich relativ auf die Entfernung und Kraft von Machtzentren untereinander beziehen. Wenn man von der Anspielung auf die Boscovich-Physik und der Behauptung des Lebens als Wille zur Macht ausgeht, ist es möglich, das Ergebnis zu erreichen, dass Nietzsche das gesamte Universum als ein großes Machtzentrum und alle Lebewesen im Universum als Ebenbild dieses Machtzentrums entwarf. So zum Beispiel definiert Nietzsche in seinen nach seinem Tod veröffentlichten Handschriften, die den Namen Wille zur Macht trägt, denselben als Grundprinzip aller organischen und unorganischen Existenz. Das Universum ist Wille zur Macht und darüber hinaus gibt es nichts. 3 1 JGB ibid NF-a, s JGB a.g.e NF-a, s. 611.

6 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche 4 Wir können daher Nietzsches Wille zur Macht als kosmologisches und metaphysisch-ontologisches Prinzip betrachten.in der Tat bilden die oben zitierten Passagen den wesentlichen Ausgangspunkt für Interpretationen im Stile Heideggers und in denen behauptet wird, den Willen zur Macht Nietzsches als Wesen des Seins entworfen zu haben. Nach Heidegger ist Nietzsche und seine Idee des Willens zur Macht Antwort auf alte metaphysische Fragen wie der letzte große Metaphysiker des Westens 4 und das We s e n d e s Da s e i n s. Diese Antwort im allgemeinsten Sinn deutet auf die Bejahung der Dinge hin, die den Wert des Lebens erhöhen. An dieser Stelle behauptet Heidegger, Nietzsche habe den Willen zur Macht als Stärkung, Unterstützung und Förderung des Lebens und den Willen zur Macht als das Wesen des Lebens gesehen.5 Trotz dieser metaphysischen Deutungen macht Nietzsche im Kapitel "Selbst- Überwindung" des Also Sprach Zarathustra eine Feststellung, mit der eine Interpretation des Willens zur Macht als Trieb oder Impuls günstiger wird: Nur, wo Leben ist... da ist auch der Wille zur Macht.6 In die Genealogie der Moral finden wir eine andere Feststellung, die dies unterstützt: Jedes Thier, somit auch la bête philosophe, strebt instinktiv nach einem Optimum von günstigen Bedingungen, unter denen es seine Kraft ganz herauslassen kann und sein Maximum im Machtgefühl erreicht. 7 Diese Passagen bilden den Stützpunkt derer, welche den Willen zur Macht nicht als metaphysisches Grundprinzip, sondern als organischphysiologischen Impuls interpretieren. Gemäß dieser Interpretation ist der Wille zur Macht ein Grundimpuls, den alle Lebewesen außer den unbelebten materiellen Wesen untereinander teilen und alle übrigen Impulse können auf ihn zurückgeführt werden. Der Wille zur Macht als Impuls regt die Organismen an, ihre Kräfte freizusetzen, d.h die natürliche Umwelt zu beherrschen und ihre O halde Nietzsche nin güç istemini, kozmolojik ve metafizik- ontolojik bir ilke olarak temellendirdiğini düşünebiliriz. Nitekim yukarıda alıntıladığımız pasajlar, Nietzsche nin güç istemini varlığın özü olarak tasarladığını iddia eden Heidegger tarzındaki yorumların temel çıkış noktasını oluşturur. Heidegger e göre, Nietzsche güç istemi fikriyle "Batı nın son büyük metafizikçisidir"4 ve onun güç istemi kavramı yaşamın özü nedir? gibi eski metafizik sorulara verilen bir cevaptır. Bu cevap en genel anlamda, yaşamın değerini arttırmaya yönelik şeylerin olumlanmasına işaret eder. Bu noktada Heideg ger, Nietzsche nin yaşamı güçlendiren, ilerleten ve destekleyen şeyleri güç istemi olarak, güç istemini de yaşamın özü olarak gördüğünü iddia eder. 5 Bu tür metafizik yorumlara karşın, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt ün Selbst-Überwindung (Kendi Kendini Alt Etme) başlıklı bölümünde, güç istemini bir dürtü veya bir güdü olarak yorumlamaya daha müsait bir saptamada bulunur: Nerede canlılık varsa.. orada güç istemi vardır. 6 Ahlakın Soykütüğü Üstüne de ise bunu destekleyen başka bir saptamayla karşılaşırız: Her hayvan, la beté philosophie [felsefe yapan hayvan da] dahil olmak üzere, içgüdüsel olarak, kuvvetini tamamen yayabileceği ve güç duygusunu en fazla hissedebileceği uygun durumların en iyisine erişmeye çalışır. 7 Bu iki pasaj, güç istemini, metafizik bir ilke olarak değil de, daha ziyade organik-fizyolojik bir dürtü olarak yorumlayanların temel dayanak noktasıdır. Bu yoruma göre, güç istemi, cansız maddi varlıklar haricinde, bütün canlı varlıkların paylaştığı temel dürtüdür ve bütün geri kalan dürtüler ona geri götürülebilir. Bir dürtü olarak güç istemi, organizmaları kendi kuvvetlerini dışarı salmaya, yani doğal çevre üzerinde hakimiyet kurmaya ve kendi etki alanlarını genişletmeye sevk eder. 4 Martin Heidegger, Nietzsches Lehre vom Willen Zur Macht Als Erkenntnis, Gesamtausgabe, Band 47, Ed. Eberhard Habser, Vittorio Klostermann, Frankfurt 5 ibid., s ASZ., s [112]. 7 GM. III. 7 4 Martin Heidegger, Nietzsches Lehre vom Willen Zur Macht Als Erkenntnis, Gesamtausgabe, Band 47, Ed. Eberhard Habser, Vittorio Klostermann, Frankfurt 5 a.g.e., s ASZ., s [112]. 7 GM. III. 7

7 5 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Canlı organizmaların en gelişmişi olan insan söz konusu olduğunda ise, güç istemi psikolojik bir boyut kazanır ve insanın temel güdüsü haline gelir. Üstelik Nietzsche, yukarıdaki alıntının da işaret ettiği gibi, güç isteminin, felsefeden sanata, sanattan teknolojiye kadar bütün kültürel yaratımların olduğu kadar ahlaki davranışların ve politik eylemlerin de temel motivasyon kaynağı olduğunu iddia eder. Şen Bilim de ise, Schopenhauer un irade tanımını eleştirirken, ahlaki davranışların kökeni olarak tasarlanan iradenin ya da istemin, yalnızca, haz ve acı duygusuna sahip olan varlıklar da ortaya çıkabileceğini yazar. Bu iki duygu, en güçlü olarak ve bilinçli bir şekilde sadece insanda ortaya çıktığı için, isteme sadece akla sahip olan bir varlıkta söz konusu olabilir: Haz, acı ve isteme yalnızca akılsal varlıklar da bulunur, organizmaların büyük çoğunluğunda böyle bir şey yoktur. 8 Şimdi İrade yetisine ilişkin bu açıklama, güç isteminin daha çok insan varlığı ile sınırlandırıldığı izlenimini verir. Nitekim bu pasaj, güç istemini, bütün insani güdülerin ve motivasyonların kendisine geri götürülebileceği psikolojik bir kategori olarak alan yorumların temel çıkış noktasıdır. Örneğin Belliotti'ye göre, Nietzsche, insanın "her değerlendirme ediminde, yüreğinin kin ve öfkesinde... her aşk ve arkadaşlık arzusunda güç isteminin kendini ifşa ettiğini" düşünür.9 Psikolojik yoruma göre, Nietzsche de güç istemi, bir istem olması bakımından daha çok insana özgü bir şeydir; dolayısıyla insan güç istemidir.yukarıda açıklanan şekliyle organik ve psikolojik yorum, metafizik yorumdan daha sağlam metinsel dayanaklara sahip olmasına rağmen, nihayetinde söz konusu iki yorum da güç istemini ontolojikleştirir ve böylece metafizik yoruma yaklaşır.10 Wenn der am weitesten entwickelte lebende Organismus Mensch der Fall ist, erhält der Wille zur Macht eine psychologische Dimension und wird zum Grundimpuls des Menschen. Darüber hinaus behauptet Nietzsche, wie das obige Zitat andeutet, dass der Wille zur Macht, von der Philosophie zur Kunst, von der Kunst zur Technologie die Hauptmotivationsquelle aller kulturellen Schöpfungen sowie moralischen und politischen Handlungen sei. In die Fröhliche Wissenschaft aber schreibt er, während er Schopenhauers Definition des Willens kritisiert, dass der als Wurzel aller moralischen Handlungen entworfener Wille nur bei Wesen sich zeigen könne, die auch in der Lage seien, Lust und Unlust zu empfinden. Da diese beiden Emotionen am stärksten und bewusst nur bei Menschen auftreten, kann das Wollen nur bei einem vernunftbegabten Wesen der Fall sein: nur bei den intellectuellen Wesen giebt es Lust, Unlust und Wille; die ungeheure Mehrzahl der Organismen hat Nichts davon. 8 Diese Erläuterung bezogen auf die Willenskraft vermittelt den Eindruck, als sei der Wille zur Macht mehr auf den Menschen beschränkt. In der Tat ist diese Passage der wichtigste Ausgangspunkt für Interpretationen, die den Willen zur Macht als eine psychologische Kategorie betrachten, die durch alle menschlichen Triebe und Motivationen zu sich selbst zurückgebracht werden kann.laut Belliotti glaubt Nietzsche z.b, dass "in jeder Wertschätzung des Menschen, in seinem Hass und Zorn... im Verlangen jeder Liebe und Gesellschaft der Wille zur Macht sich offenbare.9 Nach psychologischer Deutung ist der Wille zur Macht bei Nietzsche als Wille, dem Menschen zugehörig; deshalb ist der Mensch Wille zur Macht. Obwohl die oben beschriebene organische und psychologische Interpretation festere Textgrundlagen hat als die metaphysische Interpretation, ontologisieren beide diese beiden Interpretationen letztlich den Willen zur Macht und nähern sich somit der metaphysischen Interpretation.10 8 FW Raymond Belliotti, Stalking Nietzsche, Grennword Press, London, 1998 s. 83 bkz. aynı zamanda s İnsani tutkularla güç istemi arasındaki ilişkiye ilişkin benzer bir piskolojik yorum için bkz. Robert C. Solomon, Living With Nietzsche, Oxford University Press.; Oxford, s Bu konuda ayrıntılı bir analiz için bkz. James L. Porter, "Nietzsche's Theory of the Will to Power", A Companion to Nietzsche, Ed. K. Ansell Pearson, Blacwell, London, s FW Raymond Belliotti, Stalking Nietzsche, Grennword Press, London, 1998 s. 83 bkz. aynı zamanda s İnsani tutkularla güç istemi arasındaki ilişkiye ilişkin benzer bir piskolojik yorum için bkz. Robert C. Solomon, Living With Nietzsche, Oxford University Press.; Oxford, s Bu konuda ayrıntılı bir analiz için bkz. James L. Porter, "Nietzsche's Theory of the Will to Power", A Companion to Nietzsche, Ed. K. Ansell Pearson, Blacwell, London, s

8 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche 6 Ob es sich um eine metaphysische, eine organische oder eine sich als Erweiterung der organischen Interpretation herausstellende psychologische Interpretation handelt, geht es hier also um den Willen zur Macht als Antwort auf die Fragen, was das Universum, das Leben und der Mensch jeweils sind. Mit anderen Worten, diese Interpretationen kommen bei Nietzsche zu dem Schluss, dass das Universum, das Leben und schließlich das Wesen des Menschen als Wille zur Macht entworfen sind. Es ist jedoch schwierig, solche essenzielle Interpretationen mit Nietzsches perspektivistischem Verständnis von Wissen, mit seiner Metaphysikkritik und kritischer Haltung gegenüber der Auffassung des Menschen, begriffen als ein substanzielles Wesen, in Einklang zu bringen. Den Willen zur Macht als eine Aussage des Seins, der Realität oder als des Wesens des Menschen zu sehen ist gleichbedeutend mit der Behauptung, Nietzsche habe ihn als das absolute Wissen des Ding an sich genommen.nietzsche behauptet demgegenüber, dass es ihm unmöglich sei, das absolute Wissen des Ding an sich zu erreichen. Nach seinem perspektivischen Verständnis von Wissen ist die Welt nicht etwas, das in einem absoluten Sinn erkannt werden, über den man ausdrücklich Gewissheit haben kann. Nietzsche behauptet, dass wir die Realität an sich niemals erreichen können und dass aus diesem Grund alles, was wir über die Realität wissen können, seine Interpretation sei: Soweit überhaupt das Wort Erkenntniß Sinn hat, ist die Welt erkennbar: aber sie ist anders deutbar, sie hat keinen Sinn hinter sich, sondern unzählige Sinne Perspektivismus. 11 Wenn das der Fall ist, können wir nicht von einer einzigen Wahrheit über die Welt sprechen, sondern von verschiedenen Interpretationen. So zum Beispiel bildet Nietzsche auch in Jenseits von Gut und Böse in einer höchst konsequenten Weise mit seiner eigenen Perspektive den Willen zur Macht als eine Hypothese, als ein Auslegungsprinzip(!): Buna göre ister metafizik, ister organik yorum olsun, isterse de organik yorumun bir uzantısı olarak ortaya çıkan psikolojik yorum olsun, bunların hepsi de, güç istemini sırasıyla evrenin, yaşamın ve insanın ne olduğuna sorusuna verilen birer cevap olarak ele alır. Diğer bir deyişle bu yorumlar, Nietzsche'de evrenin, yaşamın ve nihayet insanın özünün güç istemi olarak tasarlandığı sonucuna ulaşırlar. Ne var ki bu tür özcü yorumları, Nietzsche nin perspektivist bilgi anlayışıyla, metafizik eleştirisiyle, insanın tözsel bir varlık olarak kavranışına karşı eleştirel tutumuyla uzlaştırmak oldukça zordur.güç istemini varlığın, gerçekliğin, yaşamın veya insanın özüne ilişkin bir açıklama olarak görmek, Nietzsche nin onu kendinde şeyin mutlak bilgisi olarak aldığını iddia etmekle eş anlamlıdır. Oysaki Nietzsche kendinde şeyin mutlak bilgisine erişmenin imkansız olduğunu iddia eder. Onun perspektivist bilgi anlayışına göre, dünya, hakkında açık seçik ve kesin bilgiye sahip olabileceğiniz, mutlak anlamda bilinebilir bir şey değildir. Nietzsche bizim kendinde haliyle gerçekliğe asla ulaşamayacağımızı, bu nedenle gerçeklik hakkında elde edebileceğimiz tek şeyin, onun yorumu olduğunu iddia eder: "Doğrudan olgular yoktur; sadece yorumlar vardır... Bilgi kelimesinin anlamı olduğu sürece dünya bilinebilir, aksi halde yorumlanabilir; dünyanın arkasında bir anlamı yoktur, sadece sayısız anlamları vardır - perspektivizm."11 Eğer durum buysa, dünya hakkında tek bir hakikatten bahsetmeyiz, sadece farklı farklı yorumlardan söz edebiliriz. Nitekim kendi perspektivizmiyle son derece tutarlı bir biçimde Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde de, güç istemini, bir hipotez, bir yorumlama ilkesi olarak formüle eder: 11 NF-b, s NF-b, s. 382.

9 7 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Varsayalım ki, arzular ve tutkular dünyamızın dışında, bize veri olan daha gerçek hiçbir şey yok, güdülerimizden başka herhangi bir gerçekliğe batıp çıkamıyoruz çünkü düşünme bu güdülerin birbiriyle ilişkisinden ibarettir. O halde bu veri olanın, mekanik (veya maddi) dünya denilen dünyayı anlamak için de... yeterli olup olup olmadığını sormaya teşebbüs edemez miyiz?... Ve nihayet varsayalım ki, bütün organik işlevler güç istemine indirgenebiliyor... o zaman açıkçası, bütün etkin (aktif) kudreti güç istemi olarak tanımlama hakkına sahip oluruz. Eğer içimizden hareketle bakarsak, dünya... güç isteminden başka bir şey değildir. 12 Bu pasajda da göstermektedir ki, Nietzsche güç istemini, insan dahil tüm evreni yorumlamak ve yaşamı anlamak için kullanabileceğimiz bir hipotez olarak formüle eder. O halde güç istemine kozmolojik, metafizik veya ontolojik bir hakikat statüsü yükleyemeyeceğimiz gibi, onu insan nedir? sorusuna verilen somut ve kesin bir cevap olarak da alamayız. Ama onu, evrenin veya insanın özünü bilmek için değilse bile, evreni ve insanı anlamak ve yorumlamak için bir hipotez, bir yöntem olarak kullanabiliriz. Kısacası, evren nedir?, insan nedir? gibi metafizik soruları cevaplandıramayız, ama evrene nasıl yaklaşabiliriz?, insanı nasıl anlayabiliriz? gibi sor ulara birer ce vap verebiliriz. Nietzsche nin güç istemini bir hipotez olarak tasarladığını gösteren en açık kanıt, metinde yer alan varsayalım ki gibi ifadeler ve koşullu cümlelerdir. Burası, Kaufmann gibi, güç istemini deneysel bir hipotez olarak ele alanların13 veya onu, evrene ilişkin varsayımsal bir açıklama ve yor umlama ilkesi14 olarak değerlendirenlerin esas çıkış noktasıdır. Gerçekten de bu yorum, sadece metinsel dayanakları bakımından değil, dahası Nietzsche nin felsefesinin temel amaçlarıyla uzlaşması, yani onun metafizik eleştirisini ve perspektivizmini kapsayabilmesi bakımından en makul yorumdur. Gesetzt, dass nichts Anderes als real gegeben ist als unsre Welt der Begierden und Leidenschaften, dass wir zu keiner anderen Realität hinab oder hinauf können als gerade zur Realität unsrer Triebe denn Denken ist nur ein Verhalten dieser Triebe zu einander : ist es nicht erlaubt, den Versuch zu machen und die Frage zu fragen, ob dies Gegeben nicht ausreicht, um aus Seines-Gleichen auch die sogenannte mechanistische (oder materielle ) Welt zu verstehen? Und... gesetzt, dass man alle organischen Funktionen auf diesen Willen zur Macht zurückführen könnte... so hätte man damit sich das Recht verschafft, alle wirkende Kraft eindeutig zu bestimmen als: Wille zur Macht. Die Welt von innen gesehen,... wäre eben Wille zur Macht und nichts ausserdem. 12 In dieser Passage wird klar, dass Nietzsche den Willen zur Macht als eine Hy pothese formuliert, die wir verwenden können, um das ganze Universum einschließlich des Menschen zu interpretieren und das Leben zu verstehen.in diesem Fall können wir dem Willen zur Macht keinen kosmologischen, metaphysischen oder ontologischen Wahrheitsstatus beimessen, noch können wir ihn als eine konkrete und endgültige Antwort auf die Frage "Was ist der Mensch?" nehmen. Aber wir können ihn als eine Hypothese, als eine Methode verwenden, um das Universum und den Menschen zu verstehen und zu interpretieren, auch wenn er nicht das Universum oder das Wesen des Menschen wissen soll.kurz gesagt, wir können keine metaphysischen Fragen wie "Was ist das Universum?" Oder "Was ist der Mensch?" beantworten, können aber auf Fragen wie "Wie können wir uns dem Universum nähern? oder Wie können wir den Menschen verstehen? einzeln Antwort geben.der offensichtlichste Beweis dafür, dass Nietzsche den Willen zur Macht als Hypothese entworfen hat, geben Ausdrücke und bedingte Sätze wie gesetzt im Text. Dies ist, wie Kaufmanns, der wesentliche Hauptausgangspunkt derjenigen13, die den Willen zur Macht als eine experimentelle Hypothese betrachten, oder derjenigen, die ihn als die Universum betreffende hypothetische Aussage und Auslegungsprinzip14 beurteilen. In der Tat ist diese Interpretation die plausibelste, nicht nur hinsichtlich ihrer textlichen Grundlagen, der Versöhnung mit Nietzsches Philosophie und seinen grundlegenden Zielen und hinsichtlich der Einbeziehung seiner Metaphysikkritik und seines Perspektivismus. 12 JGB Kaufmann, s Jean Granier, Nietzsche, çev. Işık Ergüden, Dost Yayınları, Ankara, 2005, s JGB Kaufmann, s Jean Granier, Nietzsche,

10 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche 8 Als hypothetisches Auslegungsprinzip strebt Nietzsche nach einer "dynamischen Lebensauffassung"15, die offen für Verwandlung und Wechsel ist. In diesem Punkt verfolgt die Hypothese Wille zur Macht zwei Hauptziele in der Philosophie von Nietzsche. Das erste besteht in der Aufklärung des Gegebenen, d.h die Gründe für den Zusammenbruch der menschlichen und kulturellen Dekadenz zu geben, die sich laut Nietzsche im 19.Jahrhundert als Nihilismus ereignet hat. Das zweite besteht darin, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, das heißt auf die Fähigkeit, neue Werte zu schaffen, die auf der Überwindung der Dekadenz beruhen und die sich auf das Leben und die Dynamik des Lebens beziehen.die Hypothese Wille zur Macht ist im wesentlichen gleich einer kopernikanische Wende, die Kant in der Philosophie vollzogen hat; eine Perspektive bezogen auf die Welt und das Leben ist der Ausgangspunkt der Veränderung. In der Kantischen Kritik der reinen Vernunft ist der Übergang von der Perspektive des Objekts zur Perspektive des Subjekts zur Gr undlegung der intersubjektiven Bedingungen des Wissens ähnlich der kopernikanischen Revolution.16 So wie Kopernikus sich als Beobachter von der Sonne zur Erde angenommen hat, um das kopernikanische Universums-System erklären zu können, so benutzte Kant die Annahme, sich dem Subjekt aus der Perspektive des Subjekts zu nähern, um das mögliche objektive Wissen begründen zu können; zu prüfen, ob die Perspektive des Subjekts ein besseres Ergebnis bei der Lösung des Wissensproblems ergibt oder nicht.kant glaubt, mit dieser Veränderung eine Revolution in der Philosophie gemacht zu haben. Nietzsches Ziel ist das gleiche; es verändert auch die Art, Philosophie zu machen; auf diese Weise möchte er eine neue Methode der Untersuchung und Reflexion über die Realität, die Menschen und die Kultur entwickeln. Varsayımsal bir yorumlama ilkesi olarak güç istemiyle Nietzsche, değişim ve dönüşüme açık, "dinamik bir yaşam görüşü"15 tesis etmeye çalışır. Bu noktada güç istemi hipotezinin Nietzsche nin felsefesinde iki temel amacı bulunur. Birincisi olanı açıklamak, yani insani ve kültürel dekadansın, Nietzsche'nin 19. yüzyılda nihilizm olarak ortaya çıktığını iddia ettiği çöküşün nedenlerini ortaya koymaktır. İkincisi ise olması gerekeni göstermek, yani insanın söz konusu dekandansı aşma yoluna, yaşama ve yaşamın dinamizmine dayanan yeni değerleri yaratma gücüne işaret etmektir.güç istemi hipotezi aslında Kant ın felsefede yaptığı Kopernikçi dönüşüme benzer bir hamledir; yani dünyaya ve yaşama dair bir bakış açısı değişiminin temel hareket noktasıdır. Kant, Saf Aklın Eleştirisi'nde bilginin özneler-arası koşullarını temellendirmek için nesne perspektifinden özne perspektifine geçişi Kopernikçi devrime benzetir.16 Buna göre nasıl Kopernik evren sistemini açıklayabilmek için kendisini güneşten dünyaya bakan bir gözlemci olarak varsaydıysa, Kant da nesnel bilginin imkanını temellendirebilmek için nesneye özne perspektifinden yaklaşmayı bir varsayım olarak kullanmış; özne perspektifinin bilgi sorununu çözümlemekte daha iyi bir sonuç verip vermeyeceğini sınamak istemiştir. Kant bu yer değiştirmeyle felsefe yapma tarzında bir devrim gerçekleştirdiğini düşünür. Nietzsche'nin de amacı aynıdır; o da felsefe yapma tarzını değiştirmek; böylece gerçeklik, insan ve kültür üstüne yeni bir soruşturma ve düşünme yöntemini geliştirmek ister. 15 Spinks Lee, Friedrich Nietzsche, Routledge, London, 2003, s Kant, Kritik der reinen Vernunft, s Spinks Lee, Friedrich Nietzsche, Routledge, London, 2003, s Kant, Kritik der reinen Vernunft, s

11 9 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Ancak söz konusu dönüşümün yönü söz konusu olduğunda Nietzsche, Kant'dan farklı bir pozisyonu benimser. Kant, Kopernikçi dönüşümle akılsal özneye, dolayısıyla transandantal akıl ilkesine yönelirken, Nietzsche yaşamsal-bedensel olana yönelir; yani bakışını bedenin canlı güçlerine ve güdülerine döndürür. Bedenin canlı güçlerine yönelmek demek, kaçınılmaz olarak bütün bir gerçekliğe, güç istemi hipotezinden hareketle bakmak, gerçekliği birkez de bu hipotez üzerinden yorumlamak anlamına gelir.nietzsche bedensel olanı, dolayısıyla güç istemini merkeze alarak hem Kantçı transandantal akıl ilkesine hem de onun önceli olduğunu düşündüğü Kartezyen tözsel öz-bilince mesafe takınır. Bu bağlamda bedensel olana dönmek, tinsel olan yerine maddi olanı, tözsel olan yerine olumsalı, varlık yerine oluşu referans almayı ifade eder. Bu bakış açısı, metafiziğin idealara ve formlara dayanan durağan ve sabit varlık dünyasının yerine, değişime ve dönüşüme açık hareketli ve değişken oluş dünyasını geçirir. "Varlığın boş bir kurgu olduğunu" ve bu bakımdan "Herakleitos'un sonsuza kadar haklı kalacağını"17 söyleyen Nietzsche'ye göre, kökeni Herakleitos sonrası Antik Yunan a uzanan metafizik düşünce, rasyonel ve irrasyonel, hakikat ve görünüş ayrımı çerçevesinde dikotomik bir düşünme biçimi tesis etmiş ve bu düşünme tarzı varlık lehine oluşu, tözsel olan lehine olumsal olanı reddetmiştir.bu yönüyle metafizik düşünme tarzı, evrenin ve yaşamın akılsallaştırılmasını, yani oluş dünyasına tözsel olanın dayatılmasını ifade eder. Nietzsche nimmt jedoch gegenüber Kant eine andere Stellung ein, wenn es um die Richtung der Verwandlung geht. Nietzsche ist auf das Vital-Körperliche gerichtet, während Kant mit der kopernikanischen Wende auf das rationale Subjekt und damit auf das transzendentale Vernunftprinzip gerichtet ist; Das heißt, sie richtet ihren Blick auf die lebendigen Kräfte und Triebe des Körpers.Sich den Lebenskräften des Körpers zuzuwenden, bedeutet zwangsläufig, die gesamte Realität aus der Bewegung der Hypothese des Willens zur Macht zu betrachten, die Realität noch einmal durch diese Hy pothese zu interpretieren.nietzsche führt das körperliche und damit den Willen zur Macht ins Zentrum und nimmt zum kantischen transzendentalen Vernunftprinzip und zu seinem Vorgänger, dem kartesischen substanziellen Selbstbewusstsein Abstand.In diesem Zusammenhang bedeutet die Rückkehr zum Leiblichen, das Materielle statt das Geistige, das Kontingente statt das Substanzielle, das Werden statt das Sein Referenz zu nehmen.diese Perspektive setzt anstatt die statische Welt des Seins, die auf metaphysischen Idealen und Formen basiert, auf die Welt des Werdens, das offen ist für Veränder ung und Verwandlung.Nach Nietzsche, der sagt, dass das Sein eine leere Fiktion ist und dass Heraklit ewig Recht behalten wird 17, konstituierte das im antiken Griechenland verwurzelte metaphysische Denken nach Heraklit im Rahmen der Unterscheidung von Wahrheit von Erscheinung, Rationalem und Irrationalem eine dichotomische Denkweise und diese lehnte das Werden zugunsten des Seins, das Kontingente zugunsten des Substanziellen ab.mit dieser Seite akzentuiert die metaphysische Denkweise die Rationalisierung des Universums und des Lebens, d.h. die Auferlegung des Substanziellen gegen die Welt des Werdens. 17 GD., s.75. [24]. 17 GD., s.75. [24].

12 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche 10 Dieser Rationalisierungsprozess führt zwangsläufig dazu, dass all die Dynamik im Leben eingefroren wird.nach Nietzsche ist der bestimmende Faktor dieses Prozess der Entwurf des Geistes als Seinscharakter. 18 Beim modernen Idealismus wird der Geist mit Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein mit Willen identifiziert.im Zuge dieser Identifikation wird das mit Vernunft und Willen begabte Subjekt als Wurzel der Existenz; das Geistige als Ursache der materiellen Welt begründet.nietzsches Denken zufolge sind alle metaphysischen Universumsentwürfe, die sie auf das Intelligente und Geistige konzentrieren, tatsächlich Interpretationen.Die metaphysische Denkweise als Metainterpretation ist der Verantwortliche für den modernen Nihilismus und der Dekadenz, sowohl mit den Dichotomien, die er erzeugt, als auch mit den Dichotomien, die dem Substanziellen das Kontingente aufzwingen und zu über winden versuchen.statt dieser Metainterpretation versucht Nietzsche, seine eigene Interpretation zu geben; er schlägt vor, sich in die Perspektive der Welt und Lebens niederlassend, d.h den Blick auf das Kontingente richtend zu betrachten.er will auf diese Weise prüfen, ob wir die Dichotomien des metaphysischen Denkens überwinden können.bei der nietzscheanische Sichtweise, die das Leben ins Zentrum rückt, wird der selbstbewußte Wille nicht länger als Ursache der Existenz entworfen; er wird, abgesehen von der Ursache, als Ergebnis einer stärkeren Quelle, d.h als Dynamik des Lebens, interpretiert.im Zentrum dieser Dynamik steht der natürliche Wille zur Macht, der aus dem menschlichen Willen zur Macht entstanden sein soll.diese metaphysischsubstanzielle Kritik der Vernunft aus der Bewegung der Wille-zur-Macht-Hypothese führt Nietzsche zu einer neuen Deutung der Welt und des Lebens. Bu akılsallaştırma süreci kaçılmaz olarak yaşamın tüm dinamizminin dondur ulmasıyla sonuçlanır. Nietzsche'nin düşüncesine göre, bu süreçte esas belirleyici olan unsur, aklın varlığın öz-niteliği olarak tasarlanmasıdır.18 Modern idealizme gelindiğinde ise akıl öz-bilinçle, özbilinç de iradeyle özdeşleştirilir. Bu özdeşleştirme sonucunda akıl ve irade sahibi özne, varoluşun kökeni; tinsel olan ise maddi dünyanın nedeni olarak t e m e l l e n d i r i l i r. Ni e t z s c h e n i n düşüncesine göre, akılsal ve tinsel olanı merkeze olan bütün metafizik evren tasarımları aslında birer yorumdur. Bir meta yorum olarak metafizik düşünme tarzı, hem ürettiği dikotomilerle hem de bu dikotomileri, tözsel olanı olumsal olana dikte ederek aşma çabasıyla, modern nihilizmin ve dekadansın sorumlusudur. İşte bu meta yorumun yerine Nietzsche kendi yorumunu geçirmeye çalışır; dünyaya bir de yaşamın perspektifine yerleşerek, yani olumsal olanın bakış açısına geçerek bakmamızı önerir. Bu yolla o, metafizik düşünme tarzının ürettiği dikotomileri aşıp aşamayacağımızı sınamak ister. Yaşamı merkeze alan Nietzscheci bakış açısında, öz-bilinçli irade artık varoluşun nedeni olarak tasarlanmaz; o, neden olmak bir yana, daha güçlü bir kökenin, yani yaşamın dinamizminin bir sonucu olarak yorumlanır. Bu dinamizmin merkezinde yatan şey ise, insandaki güç isteminin de kendisinden türediği varsayılan, doğal güç istemidir.güç istemi hipotezinden hareketle tözsel-metafizik akla yaptığı bu eleştiri, Nietzsche yi dünyaya ve yaşama ilişkin yeni bir yoruma götürür. 18 siehe NF-a, s bkz. NF-a, s. 637.

13 11 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Şimdi, "güç istemi kavramı zaten mücadele kavramını içerdiği"19 için yaşam farklı güç merkezlerinin çatışma alanına dönüşür. Bu çatışmanın temel kaynağı, yaşama içkin olduğu varsayılan güç istemidir. Nietzsche doğal süreçleri olduğu kadar, yukarıda da değindiğimiz gibi, kültürel yaratımları da bu içkin nedene indirger. Bu bakımdan insanın sadece yaşamsal güçleri değil, aklı ve bilinci de güç isteminin bir ürünü olarak değerlendirilir. Şimdi açıktır ki, güç istemi hem doğal üretimin hem de kültürel yaratımın etkin ilkesi olduğu için yaşamın bir oluş ve dönüşüm alanı olarak tasarlanması kaçınılmazdır. Bu oluş ve dönüşüm alanının tek bir amacı vardır: Güç istemini gerçek kılmak. O halde yaşamın amacı ne akılsal Aydınlanma dır (örneğin Kant da olduğu gibi) ne de kendini korumadır (örneğin Hobbes veya Spinoza'da olduğu gibi).20nietzsche için gerek akıl olsun gerekse de aklın felsefe gibi en üstün ürünleri olsun hepsi güç istemine geri götürülebilir. Akılsal Aydınlanma olarak adlandırılan şey aslında gücü elde etme isteğinin bir görünümüdür. Aynı şekilde Nietzsche için kendini koruma güdüsünün altında da güç istemi yatar. Ama kendini koruma, güç isteminin zor unlu olmayan sonuçlarından biridir. Bunun en açık kanıtı ise tarihsel örneklerdir. Tarih, insanların ve toplumların güç kazanma uğruna yaşamlarını tehlikeye attığını gösteren örneklerle doludur. Böylece Nietzsche ahlaktan felsefeye, bilimden teknolojiye, aşk ve sevgi ilişkilerinden kamusal ilişkilere, kültürlerin doğuşundan çöküşüne kadar her şeyi, monist bir tarzda, güç istemine ve bu istemden kaynaklanan güç mücadelesine indirger. In der Lebensphilosophie Nietzsches wird alles Leben als Wille zur Macht definiert.nun wird das Leben zum Konfliktgebiet verschiedener Machtzentren, weil "der Begriff Wille zur Macht bereits den Begriff des Kampfes einschließt".19 Die Hauptquelle dieses Konflikts ist der Wille zur Macht, die dem Leben immanent sein soll. Wie wir oben er wähnt haben, werden natürliche Vorgänge sowie kulturelle Erzeugnisse auf diese immanente Ursache reduziert. In dieser Hinsicht werden nicht nur die menschlichen Lebenskräfte, sondern auch Vernunft und Bewusstsein als Produkte des Willens zur Macht beurteilt.es ist nun klar, dass es unvermeidbar ist, dass das Leben als Bereich des Werdens und der Verwandlung entworfen wird, da der Wille zur Macht das aktive Prinzip von natürlicher Erzeugung und kultureller Schöpfung ist. Der Bereich des Werdens und der Verwandlung hat nur ein Ziel: den Willen zur Macht Realität werden zu lassen. Der Sinn des Lebens ist also weder geistige Erleuchtung (wie zum Beispiel bei Kant) noch Selbstschutz (wie etwa bei Hobbes oder Spinoza).20 Sowohl Vernunft als auch die höchsten Produkte der Vernunft wie z.b die Philosophie können alle zum Willen zur Macht zurückgeführt werden.was als vernünftige Erleuchtung genannt wird, ist eigentlich eine Erscheinung des Wunsches, Macht zu erlangen. In gleicher Weise liegt für Nietzsche unter Selbsterhaltungstrieb der Wille zur Macht. Aber Selbsterhaltung ist eine der zwanglosen Folgen des Willens zur Macht. Der offensichtlichste Beweis sind historische Beispiele. Die Geschichte ist voll von Beispielen, die zeigen, dass Menschen und Gesellschaften ihr Leben des Machtgewinns wegen gefährdet haben.so reduziert Nietzsche alles, von Moral zur Philosophie, von Wissenschaft zur Technologie, von Liebe und Zuneigung zur öffentlichen Beziehungen, von der Geburt und Niedergang der Kulturen in 19 Ciano Aydın, "Nietzsche on Reality as Will to Power: Toward an Organization- Struggle Model", Journal of Nietzsche Studies, no. 33, 2007, s Bu perspektiften Nietzsche'nin modern politik düşünce geleneğine ve Aydınlama'ya yaptığı eleştiri hakkında ayrıntılı bir analiz için bkz. Volker Gerhardt, Vom Willen zur Macht, de Gruyter, Berlin, 1996, s Ciano Aydın, "Nietzsche on Reality as Will to Power: Toward an Organization- Struggle Model", Journal of Nietzsche Studies, no. 33, 2007, s Für eine detaillierte Analyse der Kritik Nietzsches an die moderne politische Denktradition siehe Volker Gerhardt, Vom Willen zur Macht, de Gruyter, Berlin, 1996, s

14 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche 12 Die Interpretation des Lebens bezogen auf den Willen zur Macht und Machtbeziehungen führt unweigerlich zur Einführung einer neuen Kausalitätsart.In dieser Art von Kausalität, wie im metaphysischen Denken, ist jetzt zwischen Ursache und Folge oder Handlung keine Beziehung der Vorrangigkeit- Nachrangigkeit die Rede. Es ist die gegenseitige Wechselwirkung, die aus dem Kampf zwischen dem Willen zur Macht und der anderen entsteht.demnach entsteht die Kausalität des Lebens zwischen dem Willen der Machtvergrößerung und dem Widerstand, der Gegenstand des Willens ist.dieses Kausalitätsverständnis steht im Zentrum von Nietzsches Definition des Wollens oder des Willens. Nietzsche definiert in Jenseits von Gut und Böse das Wollen als einen komplexen Prozess, der aus Summe vieler Faktoren und der wechselseitigen Interaktion besteht.dementsprechend wird die erste Stufe beim Wollen als eine Vielzahl von Empfindungen identifiziert.diese Empfindungen umfassen alle Arten von Bewegungen, die zwischen den Willen und dem Körper entstehen.die Vielzahl dieser Empfindungen begleitet jedoch immer ein Denken. Nietzsche behauptet, dass Denken und der damit verbundene Wille nicht voneinander getrennt werden können.21 Wenn wir es mit einem Beispiel erklären: jemand, der Durst und das Verlangen hat, Wasser zu trinken, begleitet gleichzeitig der Gedanke von Ich möchte Wasser trinken. Mit dieser bewussten Empfindung übt die Person einen Befehl, Druck und eine Kraft auf sich aus und wenn er das Wasser getrunken hat scheint er diesem Befehl gehorcht zu haben.dann gibt es einen Teil, der im Wollen befehlt und einen Teil, der gehorcht und das Ziel des Wollens wird erreicht, wenn der Befehlende Teil seinen Zweck erreicht hat. Nietzsche behauptet, dass dies ein Gefühl der Lust erzeuge, genau wie die Lust, die wir beim Trinken von Wasser empfinden.22 Yaşamı bu şekilde güç istemine ve güç ilişkilerine dayalı olarak yorumlamak kaçınılmaz olarak yeni bir nedensellik türünü devreye sokar. Bu nedensellik türünde, metafizik düşünme tarzında olduğu gibi, artık neden ile sonuç veya irade ile eylem arasında bir önceliksonralık ilişkisi söz konusu değildir. Burada söz konusu olan bir güç istemi ile diğeri arasındaki mücadeleden doğan karşılıklı etkileşimdir. Buna göre yaşamın nedenselliği, bir gücün çoğalma istemi ile bu istemin nesnesi olan şeyin ona gösterdiği direnç arasında ortaya çıkar. Bu nedensellik anlayışı Nietzsche nin isteme veya irade tanımının da temelinde yatar. Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde de istemeyi bir dizi faktörün toplamından ve karşılıklı etkileşiminden ibaret karmaşık bir süreç olarak tanımlar. Buna göre, istemede ilk aşama bir duyumlar çokluğu olarak belirir. Bu duyumlar bir irade ile beden arasındaki ilişkide ortaya çıkan her türlü hareketi içerir. Ancak bu duyumlar çokluğuna her zaman bir düşünme eşlik eder. Nietzsche, düşünme ile ona eşlik eden iradenin birbirinden ayrılamayacağını iddia eder.21bir örnekle açıklarsak, susuzluk duyumuna sahip olan birinin su içme isteğine aynı zamanda su içmek istiyorum düşüncesi eşlik eder. Bu bilinçli duyumla kişi aslında kendisi üzerine bir buyruk, bir baskı, bir güç uygular ve suyu içtiğinde bu baskıya itaat etmiş bir kısım vardır ve istemin hedefi buyuran kısmın amacına erişmesiyle gerçekleşir. Nietzsche bunun insanda, tıpkı suyu içtiğimizde aldığımız haz gibi, bir zevk duygusu yarattığını iddia eder siehe. JGB siehe a.a.o 21 bkz. JGB bkz. a.g.y.

15 13 Der Begriff Wille zur Macht bei Nietzsche Kısacası Nietzsche, irade yetisini veya kişide ortaya çıkan isteme fenomenini güç ve alt etme terimleriyle açıklayarak her türlü eylemin temeline, gücü elde etme isteğini ve aynı zamanda gücü elde etmeden duyulan hazzı yerleştirir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Nietzsche su içme isteğinin hedefinin sadece susuzluğu doyurmak olduğunu söylemez; su içme davranışının altında yatan esas hedef, güç elde etme isteğidir. Bu nedenle Nietzsche için istemenin özü güçtür. İsteme her zaman gücü istemedir.nietzsche bu irade tanımının rehberliğinde ahlakın soykütüksel bir soruşturmasına yönelir. Ona göre, ahlaki değerler olarak adlandırdığımız şey, farklı dünya yorumları arasındaki güç mücadelesinin bir ürünüdür. Bu mücadelede güçlü olan irade, zayıf olanı alt eder ve kendi değerler yorumunu bir hakikat olarak dayatır. Ama bu mücadelede aynı zamanda güçlü olanın etkin (aktif) istemi zayıf olanın tepkisel (reaktif) istemini üretir.23 Buna göre, örneğin, gücü elinde tutan Roma İmparatorluğunun aristokratik ahlaki değerleri etkin güç isteminin ifadesi iken, Yahudi- Hristiyan köle ahlakı tepkisel güç isteminin bir görünümüdür. O halde Romalı aristokratik sınıfın soylu değerleri ile Yahudilerin köle değerleri güç ve itaat ilişkisinden doğan karşılıklı etkinin bir sonucudur.başka türlü ifade edersek, soylu ve hakim sınıf Romalılar ile zayıf ve köle sınıfı Yahudiler arasındaki karşılıklı etkileşimin yarattığı güç dikotomisi, hiyerarşik bir bölünmeye yol açar. Nietzsche erklärt die Willenskraft oder das Phänomen des Wollens mit dem Begriff der Macht und Überwindung, indem er allen Arten der Handlung das Verlangen nach Macht und die Lust, die der Machtergreifung folgt, den Grund legt. Es ist wichtig, hier zu bemerken: Nietzsche sagt nicht, dass der Wunsch als Ziel, Wasser zu trinken, nur da ist, um den Durst zu befriedigen; Das Hauptziel, das diesem Verhalten zugrunde liegt, ist der Wunsch, die Macht zu ergreifen. Aus diesem Grund ist das Wesen des Wollens die Macht. Wollen heißt immer Wollen der Macht. Nietzsche begibt sich unter Führung dieser Willensdefinition zu einer genealogischen Untersuchung.Was wir moralische Werte nennen, ist für ihn ein Produkt des Machtkampfes zwischen verschiedenen Weltinterpretationen.Der starke Wille in diesem Kampf besiegt das Schwache und zwingt seine eigene Interpretation als Wahrheit auf. Aber gleichzeitig erzeugt der aktive Wille des Starken in diesem Kampf den reaktiven Willen des Schwachen.23 Während zum Beispiel die aristokratischen moralischen Werte des römischen Reiches Ausdruck eines aktiven Willens zur Macht sind, ist die Sklavenmoral der Jüdisch-Christlichen eine Erscheinung des reaktiven Willens zur Macht.So sind die edlen Werte der römischen Aristokratie und die Sklavenwerte der Juden das Ergebnis des wechselseitigen Einflusses, der sich aus der Beziehung von Macht und Gehorsam ergibt. Mit anderen Worten: die Machtdichotomie, die durch Wechselwirkung zwischen der vornehmen und dominanten Römerschicht und der schwachen und sklavischen Judenschicht entstanden ist, führt zu einer hierarchischen Spaltung. 23 Bkz..GM. I siehe.gm. I. 7-10

NİETZSCHE DE GÜÇ İSTEMİ KAVRAMI

NİETZSCHE DE GÜÇ İSTEMİ KAVRAMI NİETZSCHE DE GÜÇ İSTEMİ KAVRAMI Hakan ÇÖREKÇİOĞLU * ÖZET Bu çalışmanın amacı Nietzsche nin düşüncesinde felsefi bir kavram olarak güç isteminin yerini serimlemektir. Bu doğrultuda çalışmamız Nietzsche

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Nereden bulabilirim?... ein Zimmer zu vermieten? kiralamak için... oda? Art der... ein Hostel?... bir hostel? Art der... ein Hotel?... bir otel? Art

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Formell, weibliche Empfängerin,

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

Hallo Manni! Merhaba Medo!

Hallo Manni! Merhaba Medo! 1 Hallo Manni! Merhaba Medo! Vorwort Vorerst möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie sich entschieden haben, unser Buch im Unterricht zu verwenden. Das vorliegende Lehrwerk soll eine wertvolle Unterstützung

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN (Sayın Prof. Dr. Beyza BİLGİN'in tebliğinin tartışması) 1

Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN (Sayın Prof. Dr. Beyza BİLGİN'in tebliğinin tartışması) 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN (Sayın Prof. Dr. Beyza BİLGİN'in tebliğinin tartışması) 1 Teşekkür ediyorum, Sayın Başkan. Ben öncelikle değerli konuşmacılara teşekkür ediyor, dinleyenlerimizi de saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

Research Game - The European scientific research game Spielregeln

Research Game - The European scientific research game Spielregeln Research Game The European scientific research game Spielregeln 1.. Das Spiel 1. 1 Research Game das Forschungsspiel Das Projekt kombiniert praktische und theoretische Aktivitäten mit der Arbeit am Computer,

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr Science Bridging Nations Science Bridging Nations: Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014 2014 ist das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation eine gemeinsame

Detaylı

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden.

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu HUK- 7 Dersin Adı İleri Alman Hukuku III Polizeiliche Gefahrenabwehr, Bauen und Infrastruktur Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Den

Detaylı

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Derdini söylemeyen derman bulamaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Uyuşturucu sorunu ile karşılaşan veliler için bilgilendirme broşürü Eine Drogeninformationsbroschüre für Eltern Es ist schwer, jemandem zu helfen, der nicht sagt, was

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

"Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar"

Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar "Keine Gewalt im Namen Gottes! Christen und Muslime als Anwälte für den Frieden" Erklärung des Gesprächskreises "Christen und Muslime" beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken "Allah Adına Şiddete

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE

MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE Elternbroschüre Anne-Babalar için broşür MIT DEN AUGEN DER KINDER ÇOCUK GÖZÜ İLE Ergebnisse einer Kinderbefragung in Migrantenfamilien Göçmen ailelerinin çocukları arasinda yapılan bir anketin sonuçları

Detaylı

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Generiert am 09 Oktober 2015 18:53 PM Der Wert ist 76/100 SEO Inhalte Seitentitel Kredi Kartı Borç Sorgulama Ve Öğrenme Länge : 37 Perfekt, denn Ihr Seitentitel

Detaylı

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Deutscher Ethikrat Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Almanya ve Türkiye deki Yaklaşımlar Ethische Entscheidungen am Lebensende im interkulturellen Kontext Deutsche und türkische Perspektiven

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL B1 www.telc.net İÇİNDEKİLER 1. Ünite Gelecekten Beklentilerimiz 1 Hayal ve Hedefler... Gençlerin Düşleri...5 Değişik Meslek Türleri...6 İş ve Kariyer...6

Detaylı

Offenbarung in Christentum und Islam

Offenbarung in Christentum und Islam Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung 5 Offenbarung in Christentum und Islam Bearbeitet von Prof. Dr. Richard Heinzmann, Prof. Dr. Mualla Selçuk 1. Auflage 2011. Taschenbuch.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht Ders Öğretim Planı/Lehrveranstaltungsplan Vorlesungskode Name der Vorlesung Art der Vorlesung Jahr Halbjahr ECTS HUK-420 İleri Alman Hukuku IV - Zivilrechtliche Sondergebiete, Grundzüge des Zivilprozesses

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

HAMDİ ŞAHİN EINE NEUE GRABINSCHRIFT AUS SELEUKEIA AD CALYCADNUM. aus: Epigraphica Anatolica 39 (2006) 117 120. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

HAMDİ ŞAHİN EINE NEUE GRABINSCHRIFT AUS SELEUKEIA AD CALYCADNUM. aus: Epigraphica Anatolica 39 (2006) 117 120. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn HAMDİ ŞAHİN EINE NEUE GRABINSCHRIFT AUS SELEUKEIA AD CALYCADNUM aus: Epigraphica Anatolica 39 (2006) 117 120 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EINE NEUE GRABINSCHRIFT AUS SELEUKEIA AD CALYCADNUM * Im Rahmen

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

Orientierende Überprüfung der muttersprachlichen Kompetenz Türkisch sprechender Kleinkindern

Orientierende Überprüfung der muttersprachlichen Kompetenz Türkisch sprechender Kleinkindern Orientierende Überprüfung der muttersprachlichen Kompetenz Türkisch sprechender Kleinkindern Herausgeber: Arbeitskreis Mehrsprachigkeit bei Kindern, Region Hannover (Sozialpädiatrie und Jugendmedizin)

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe İnfluenza (grip) aşısı hakkında Solunum yollarının aniden başlayıp şiddetli belirtiler gösteren hastalıkları insanlarda en sıklıkla görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar çok sayıda farklı nedenden, özellikle

Detaylı

ÇOCUKLARA SU DÌZELERÌ MINIK KITAP

ÇOCUKLARA SU DÌZELERÌ MINIK KITAP Lokale Agenda 21 Hannover deutsch/türkisch Almanca/Türkçe ÇOCUKLARA SU DÌZELERÌ MINIK KITAP José vom Amazonas, der denkt sich etwas aus. Amazonlar dan Jose, birs eyler düs ünür. Die Esther sitzt am Jordan

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe Dilekler : Evlilik Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir

Detaylı

Okul öncesi Almanca dil gelişimi

Okul öncesi Almanca dil gelişimi TÜRKÇE TÜRKISCH Okul öncesi Almanca dil gelişimi Deutschkenntnisse von Vorschulkindern Veliler için anket (soru) formu Elternfragebogen Wünschen Sie den Fragebogen in einer anderen Sprache, können Sie

Detaylı

Marie sucht ein Wildschweinkind. Sevgi bir yabandomuzu yavrusu arar

Marie sucht ein Wildschweinkind. Sevgi bir yabandomuzu yavrusu arar Marie sucht ein Wildschweinkind Jetzt muss sich Tina erstmal ausruhen. Und Marie macht sich auf die Suche nach einem Wildschweinkind. Sie fliegt los und sucht und sucht! Endlich sieht sie etwas Borstiges!

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Yeni evli bir

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

Auszug aus dem Türkisch-Deutschen Lukasevangelium by Peter J. Ischka 73099 Adelberg, 07166-91930, peter@ischka.de. Hagia Sophia, Ayasofya, Istanbul

Auszug aus dem Türkisch-Deutschen Lukasevangelium by Peter J. Ischka 73099 Adelberg, 07166-91930, peter@ischka.de. Hagia Sophia, Ayasofya, Istanbul Auszug aus dem Türkisch-Deutschen Lukasevangelium by Peter J. Ischka 73099 Adelberg, 07166-91930, peter@ischka.de Hagia Sophia, Ayasofya, Istanbul 126 127 Türkiye, ilk Hıristiyan topluluklar için en önemli

Detaylı

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe Hepatit B'ye karşı koruyucu aşı Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu virüs enfeksiyona yakalanmış bir insanın kanı veya vücut sıvıları

Detaylı

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss - Notfall Hastaneye gitmem lazım. Ich muss in ein Krankhaus. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss Hastayım. Mir ist übel. Derhal doktoru görmem gerekiyor! Um unverzügliche medizinische

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 22 Kayıp sörfçü

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 22 Kayıp sörfçü Ders 22 Kayıp sörfçü ve köpek balığının izini ararken tuhaf birşey bulurlar: Limanda üzerinde sörfçü olmayan bir sörf tahtası ve kafaları karıştıran bir gazete haberi dikkatlerini çeker. Đki muhabir kalabalıktan

Detaylı

içeriğinden örnekler olarak durulaştırmayı istediğimiz

içeriğinden örnekler olarak durulaştırmayı istediğimiz Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Tarih Felsefesi I. Giriş. Übersetzt von Aziz Yardımlı. 3. Aufl. İstanbul: İdea Cep Kitapları, 2011. (Erstdruck: 2006) Vorschau im Internet bis S. 20: http://www.ideayayinevi.com/satis/pdf_cep_01_20/014%2

Detaylı

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti)

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti) Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı Vornamen

Detaylı

Dinleyiniz Hören&Sie

Dinleyiniz Hören&Sie Dinleyiniz Hören&Sie Datum&/&Tarih Freitag&/&Cuma)25.05.2012 Samstag&/&Cumartesi)26.05.2012 09:30&8&18:00 Ort&/&Yer Müzik Terapi Türkiye de iki farkl Müzik Terapi yöntemi bir arada yürütülmektedir. Birincisi

Detaylı

Yapılacak araştırma: Türk kökenli diyabet hastalarının sağlık yeterliği Hastalar için proje bilgilendirme ve verilerin korunması hakkında açıklama

Yapılacak araştırma: Türk kökenli diyabet hastalarının sağlık yeterliği Hastalar için proje bilgilendirme ve verilerin korunması hakkında açıklama Forschungsvorhaben Gesundheitskompetenz von türkischstämmigen Diabetikern Projektinformation und Datenschutzerläuterung für Patientinnen und Patienten Yapılacak araştırma: Türk kökenli diyabet hastalarının

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Homophobie oder Rassismus? Eşcinsel Düşmanlığı mı Irkçılık mı?

Homophobie oder Rassismus? Eşcinsel Düşmanlığı mı Irkçılık mı? 2 Eşcinsel Düşmanlığı mı Irkçılık mı? Sevgili «lubunya» okurları, Türkiyeli eşcinseller olarak tuhaf bir durumda yaşıyoruz. Hem Türkiyeli göçmenler arasında eşcinsel olarak, hem de Alman eşcinseller arasında

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel. - Fragebögen deutsch-türkisch -

Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel. - Fragebögen deutsch-türkisch - ZA5083 Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel [Regulation biographischer Übergänge bei Migranten der zweiten Generation in Deutschland und Israel]

Detaylı

Başvuru Referans Mektubu

Başvuru Referans Mektubu - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau,

Detaylı