Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Beton Santral Operatörü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Beton Santral Operatörü"

Transkript

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI (TASLAK) MESLEK / BETON SANTRAL OPERATÖRÜ 3.SEVİYE (USTA) REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

2 Meslek: BETON SANTRAL OPERATÖRÜ Seviye: 3. SEVİYE(USTA) Referans Kodu: Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): YÜKLENİCİ KURUM: İNTES YARDIMCI KURUM: TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: Resmi Gazete Tarih/Sayı: Revizyon No: 2/22

3 ÖNSÖZ ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır. Standart taslağı, MYK Yönetim Kurulunun xxxxx tarih ve xxxxx sayılı kararı ile görevlendirilen İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelenip, değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun xxxx tarih ve xxxx sayılı kararı ile onaylanarak Resmi Gazete de yayımına karar verilmiştir. Standardın hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara 1 görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu 1 Standart hazırlama sürecine katkı verenler Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfasında bulunmaktadır. 3/22

4 TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR 1. Agrega: Hammadde (kum, çakıl, mıcır) 2. Ampermetre: Voltaj ölçer; Karışım esnasındaki zorlanmayı gösterir 3. Besleme bandı sistemi: Pan miksere veya bekleme bunkerine malzeme taşınmasını sağlar 4. Beton reçetesi: Üretimi yapılacak olan beton sınıfının formülüne göre olan içeriğidir. 5. Beton üretim raporu: Günlük beton üretim raporu 6. Bunker: Üretimdeki agreganın(hammaddenin) stoklandığı yer 7. Çimento silosu: Çimentonun stoklandığı yer 8. Emniyet ipli şalter: Üretim sırasında dışarıdan birinin müdahale etmesini engelleyen, bu durumda üretim sistemini devre dışı bırakan emniyet switchi. 9. Geri dönüşüm havuzu: Çevre temizliği için suyun tekrar değerlendirildiği yer 10. Geri dönüşüm tankı: Artan betonları geri dönüşüm ünitesinde ayrıştırarak tekrar üretime kazandırır. 11. Hidrolik Sistem: Santral boşaltma kapağı 12. Katkı Tankı: Kimyasal maddenin stoklandığı yer 13. Katkı tartı bunkeri: Üretim esnasında kimyasal katkının tartılıp beklediği yer 14. Kontrol listesi: Günlük, haftalık, aylık, periyodik olarak bakımların yapılmasını öngören liste 15. Makara: Kovanın halatını sarmaya yarayan; halatlı sistemde kullanılan mekanizma 16. Mekanik aksam: Beton santralinin tüm parçaları 17. Nemölçer: Agreganın nemini ölçer. 18. Pan mikser: Bütün hammaddenin harmanlandığı yer 19. Pnömatik sistem: Hava sistemi 20. Redüktör: Motordan aldığı hareket gücünü hareketli parçaya aktarır. Hareketli parçanın çalışmasını sağlar.(pan mikser, bant) 21. Rulo: Bant sisteminin doğru çalıştırılmasını sağlayan mekanizma 22. Stok sahası: Agreganın stoklandığı yer 23. Şartlandırıcı: Valfların yağlanmasını sağlayan sistem 24. Tambur: Bandın dönmesini sağlar. Bandın iç kısmında başta ve sondadır. 25. Tartı sistemi: Betonun mukavemetinin doğru alınması için hammaddenin doğru tartılmasını sağlayan sistem. 26. Valf: Hammaddenin boşaltım kapağının açılmasını sağlayan kol 4/22

5 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ MESLEK TANITIMI Meslek Tanımı Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat Çalışma Ortamı ve Koşulları Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler MESLEK PROFİLİ Görevler, İşlemler ve Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Bilgi ve Beceriler Tutum ve Davranışlar... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME /22

6 1. GİRİŞ Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler belirlenmiştir. Buna göre meslek standardı; İş analizine dayanır. Hazırlama sürecine, ilgili sosyal tarafların etkin katılımı, görüş ve katkılarının alınması esastır. Mesleğin yeterlilik seviyesi itibarıyla kişinin yürütmesi gereken asgari görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder. Mesleki yeterlilik seviyelerini 2 yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir. Mesleki alanla ilgili idari ve teknik gereklilikleri içerir. Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki gereklilikleri içerir. Açık ve anlaşılır şekilde yazılır. Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez. Meslek standartları başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlara temel teşkil edecek başarım ölçütleri hakkında fikir vermektedir. Ulusal meslek standartları sektörün ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ve sektörden gelen talepler ve iş piyasasının ihtiyaçları esas alınarak en geç beş (5) yılda bir yeniden değerlendirilir. 2 Seviyelere ilişkin açıklayıcı bilgi Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfasında ve meslek standardı hazırlayan kuruluşlar için geliştirilen rehberde verilmiştir. 6/22

7 2. MESLEK TANITIMI 2.1. Meslek Tanımı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, beton santralindeki sistemleri kullanarak, üretim programı yardımıyla daha önce tespit edilmiş beton reçetesine göre beton üretme, üretim sürecini kontrol etme ve santralin periyodik bakımını yapma veya yaptırma, gerekli hallerde beton sevkiyatını idare edebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO-88 sınıflandırma sistemi: "Çimento ve Diğer Mineral Ürünler Makine Operatörleri" ünite grubu (Ana Grup 8, Alt-Ana Grup 82, Alt Grup 821 ve Ünite Grubu 8212) ISCED 97 Eğitim Sistemi Sınıflandırması: 8/84/840 (İş Makinesi Operatörlüğü) NACE Sınıflandırma Sistemi: 29 İnşaat Faaliyetleri 2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Yasal Düzenlemeler Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili olarak son çıkan mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır. Ayrıca mesleğe ilişkin olarak düzenlenen yasal düzenlemelere uyulması da esastır Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 4857 Sayılı İş Kanunu 4947 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili Yönetmelikler İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği 2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları Beton santral operatörlüğü, çalışma saatlerinin uzunluğu, kapalı ve açık mekanlarda çalışma zorunluluğu, iş kazasının riskinin fazla olması vb. nedenlerle oldukça güç çalışma şartlarına sahip bir meslek olma özelliği göstermektedir Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler: Beton santral operatörü çalışma esnasında mutlaka bir yardımcı ile birlikte çalışmalıdır. Çalışma saatleri işin ağır olması nedeniyle günde en fazla 12 saat olmalıdır. 7/22

8 3. MESLEK PROFİLİ 3.1. Görevler, İşlemler ve Görev A İşlem A.1. İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve alınmasını sağlamak. A.1.1. İş güvenliği kıyafet ve ekipmanlarını kullanır ve kullanılmasını sağlar. A.1.2. Arızalara yalnızca yetkili kişinin müdahale etmesini sağlar. A.1.3. Çalışma saatlerinin, iş güvenliği açısından, fazla mesai uygunluğunu kontrol eder. A.1.4. Çalışanlara, iş güvenliği açısından vardiya değişimlerini hatırlatır. A.1.5. Elektrik pano kapaklarının gözle kontrolünü yapar, arıza varsa amirine bildirir. İşlem A.2. Santralin periyodik bakımını yapmak A.2.1. Beton santralinin periyodik bakımlarını (yağ, elektrik kontrolü) kontrol listesine göre günlük(sabah), haftalık ve aylık olarak yapar. İşlem A.3. Bakım ve arıza kayıtlarını tutmak A.3.1. Arıza vb. ile ilgili gece raporlarını tutar ve rapor sonucunu amirine bildirir. A.3.2. Geceden kalan arıza varsa sabah takibini yapar. A.3.2. Bakım kontrol listesinin sonuçlarını merkeze gönderir. A.3.3.Tüm bakım kayıtlarının tesis şefine onaylatır. A.3.4. Arıza bildirim raporlarının (servis raporlarının)bir kopyasını ilgili amire iletir. İşlem A.4. Günlük sevkıyat üretim çizelgesini doldurmak ve sevkıyat yapmak 8/22

9 A.4.1. O günkü üretim durumuna göre siparişler doğrultusunda programı belirler. A.4.2. Müşterinin mekan uygunluğuna göre sevkiyat yapar (dar sokak, yüksek gerilim vb.). İşlem A.5. İş programı yapmak A.5.1.İşin yoğunluğuna ve müşterinin uzaklığına göre iş programını yapar. A.5.2.İş yoğunluğuna göre araç, ekipman sayısını belirler. İşlem A.6. Hammadde stok kontrolü yapmak A.6.1. O gün yapacağı üretim için yeterli hammadde olup olmadığını kontrol eder. A.6.2. Raporlara göre günlük, haftalık, aylık teorik tüketim ve fiili tüketim arasındaki farkı kontrol eder. İşlem A.7. Agregaların kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak A.7.1. Günlük gelen agregaları gözle kontrol eder. A.7.2. Problem sezmesi halinde laboratuar analistine bildirir. İşlem A.8. İrsaliye işlemlerini kontrol etmek A.8.1. Yanlış beton dökümünü önlemek ve faturanın doğru çıkmasını sağlamak için irsaliyede yazılı olan isim, imza ve şantiye adresini (doğru istikamet) kontrol eder. A.8.2 İrsaliyedeki fatura bilgilerini kontrol eder. A.8.3. İrsaliyede yazılı olan beton sınıfı ve çimento oranını kontrol eder. A.8.4. İrsaliyedeki çıkış saatine göre varış ve boşaltma saatini kontrol eder. 9/22

10 A.8.5. İrsaliye ve referans numarasını kontrol eder. İşlem A.9. Yedek parça talep etmek A.9.1. Bakım kayıtlarına göre yedek parça sipariş eder veya edilmesini sağlar. A.9.2. Sarf malzemesini sayar ve acil durumlar için yedek parçadan elinde yeterli miktarda bulunmasını sağlamak için sipariş verir. Görev B BETON SANTRALİNİ ÜRETİME HAZIRLAMAK İşlem B.1. Otomasyon sistemini kontrol etmek B.1.1. Sistemin gözle kontrolünü yapar ve müdahale gerektiren durumlarda (ekranda görülen bir arızada) yetkili birime haber verir. B.1.2. Gözden kaçan herhangi bir sorun varsa görebilmek için santrali boşta çalıştırır. İşlem B.2. Mekanik aksamları yağlamak veya yağlanmasını sağlamak B.2.1. Yağ seviye göstergesinin gözle kontrolü sonucunda, günlük ve haftalık yağlama yapar veya yaptırır. İşlem B.3. Hidrolik sistemi kontrol etmek B.3.1. Boşaltma kapağının çalışıp çalışmadığını ve hidrolik yağ seviye kontrolünü yapar İşlem B.4. Pnömatik sistemi kontrol etmek B.4.1. Hava kaçağının kontrolünü yapar ve hava kaçağı olması durumunda müdahale eder. B.4.2. Şartlandırıcı seviyesini kontrol eder ve su tutucudaki suyun boşaltılmasını sağlar. 10/22

11 B.4.3.Kompresörün günlük su tahliyesini yapar B.4.4. Kompresörün yağ seviyesi ve basıncını kontrol eder. B.4.5. Valfları çalıştırarak çalışıp çalışmadığını kontrol eder İşlem B.5. Su sistemini kontrol etmek B.5.1. Su deposu ve geri dönüşüm havuzu içerisinde su olup olmadığını kontrol eder. B.5.2. Su vanalarında ve su hatlarında kaçak olup olmadığını kontrol eder. B.5.3. Hidrofor ve su pompalarının kontrolünü yapar. İşlem B.6. Tartı sistemini kontrol etmek B.6.1. Tartı kantarlarının ağırlığının sıfır olup olmadığını kontrol eder. B.6.2. Tartı kantarlarının bir yere temas edip etmediğini kontrol eder. İşlem B.7. Mekanik sistemi kontrol etmek B.7.1. Mekanik aksamların gözle ve elle kontrolünü yapar. B.7.2. Arızayı tespit eder ve yetkiliye bildirir. İşlem B.8. Bant sistemini kontrol etmek B.8.1. Emniyet ipli şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. B.8.2.Bandı boşta çalıştırıp bir problem olup olmadığını kontrol eder. B.8.3.Tamburların çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 11/22

12 B.8.4.Bandın gerginliğini kontrol eder B.8.5.Makara ve ruloların gözle kontrolünü yapar B.8.6.Bandın üstünde hasar olup olmadığını kontrol eder B.8.7. Redüktörün ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol eder İşlem B.9. Katkı tankını kontrol etmek B.9.1. Katkı tankının sirkülasyonunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder B.9.2. Katkı tartı bunkerinin temizliğinin kontrolünü yapar Görev C İşlem C.1. BETON ÜRETİMİNİ SAĞLAMAK Makineyi boşta çalıştırmak C.1.1. Makineyi çalıştırmaya başlamadan önce gerekli emniyet tedbirini alır ve bakımcının çalışıp çalışmadığını kontrol eder. C.1.2. Makineyi çalıştırmadan önce, sireni çalar. İşlem C.2. Transmikserin dolum pozisyonunda çalıştırılmasını sağlamak C.2.1. Doluma girmeden önce transmikseri boşaltma yönüne çevirir ve içinin boş olup olmadığını kontrol eder. İşlem C.3. Müşteri siparişi açmak (sevk irsaliye bilgilerini bilgisayar kaydetmek) C.3.1.Siparişe göre doğru beton sınıfı ve şantiyeyi seçer İşlem C.4. Parametreleri kontrol etmek 12/22

13 C.4.1.Malzemenin santrale giriş sıralarını takip eder C.4.2.Monitörden üretimi takip eder İşlem C.5. Üretim sırasında betonun kalitesini kontrol etmek C.5.1. Betonun kıvamını görmek için panmikser ampermetresini kontrol eder. C.5.2.Yetersiz geldiği yerlerde betona bakarak ve beton sesinden betonun kıvamını takip eder. C.5.3. Üretim esnasında, kantar tartımları ile teorik olarak alması gereken miktarlar arasındaki farkların kontrolünü yapar. İşlem C.6. Betonun mikserdeki kalma süresini takip etmek C.6.1. Otomasyon sistemine girilen karıştırma süresinin, reçete ile belirlenen süreyle aynı olmasını sağlar. İşlem C.7. Arızayı tespit etmek C.7.1.Otomasyon sisteminin gösterdiği arızanın asıl nedenini yerinde tespit eder C.7.2.Arızaya müdahale bilgisi ve yetkisi varsa müdahale eder yoksa yetkili kişiye bilgi verir GÖREV D İşlem D.1. ÜRETİM SONRASI BETON SANTRALİNİ TEMİZLEMEK Pan mikserin iç kısmını temizlemek D.1.1. Pan mikseri temizlemeden önce makinenin çalışmaması için gerekli emniyet önlemlerini alır D.1.2.Pan mikserin içinde beton artığının kalmamasını sağlar 13/22

14 D.1.3.Pan mikserin içindeki tüm aksamları temizler veya temizlenmesini sağlar. D.1.4.Temizlik esnasında iç aksamların kontrolünü yapar D.1.5.İç aksamlara zarar vermeden temizlik işlemini tamamlar veya tamamlatır İşlem D.2. Beton santralinin dış kısmını ve platformunu temizlemek D.2.1. Kazaya neden olabilecek herhangi bir parça varsa (Kum, çakıl, demir parçası vb.) su ile temizliğini yapar veya yaptırır. İşlem D.3. Asansörün ve bantların alt kısmını temizlemek D.3.1.Bant ve siloların üzerine yapışan kum, çakıl vs. temizliğini yapar veya yaptırır. İşlem D.4. Beton santral sahasının temizliğini sağlamak D.3.1. Sahada çamur, kum, çakıl vb. varsa toplar veya toplatır. Görev E İşlem E.1. MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN FAALİYETLERİ YÜRÜTMEK Yardımcı elemanlara eğitim vermek E.1.1. Öğrendiklerini ve bilgisini birlikte çalıştığı ekiple paylaşır. E.1.2. Yanında çalışanların yaptıkları işleri kontrol eder İşlem E.2. Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak E.2.1.Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır 14/22

15 E.2.2.Firma içi tanıtım toplantılarına katılır İşlem E.3. Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek E.3.1. Kullandığı makinenin operatör kullanma katalogunu mutlaka okur ve santralde bulundurur. İşlem E.4. Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak E.4.1. Eğitimler sonunda elde ettiği yeni bilgileri mesleğinde kullanır. 15/22

16 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 1. Agrega kantarı 2. Agrega bunkeri 3. Ampermetre 4. Anahtar takımı 5. Artezyen pompası 6. Asansör 7. Asit 8. Aşınma plakası 9. Avometre 10. Ayarlı pense 11. Bant lastiği 12. Bant makaraları 13. Bant rulosu 14. Bant sıyırıcıları 15. Bant tamburu 16. Baret 17. Bekleme bunkeri 18. Beton kırma tabancası 19. Bilezik 20. Bilgisayar 21. Boru anahtarı 22. Buhar hortumu 23. Cıvata 24. Conta 25. Çek valf 26. Çekiç 27. Çektirme aleti 28. Çelik halat 29. Çimento seviye ölçme aleti 30. Çimento silosu 31. Devir kontrol cihazı (Ampermetre) 32. Disk 33. Eldiven (bez, lastik) 34. Elektrik bobini 35. Elektrik motoru 36. Elektrik panosu 37. Elektrik sigortası 38. Emniyet ipli şalter 39. Emniyet kemeri 40. Gezer bant 41. Grasörlük 42. Gres yağı 43. Halat makaraları 44. Hava filtreleri 45. Hava hortumları 46. Hava pedleri 47. Helezon 48. Hidrofor 49. Hidrolik hortum 50. Hidrolik yağı 51. Istaka 52. İş ayakkabısı 53. İş elbisesi 54. Jeneratör 55. Kalibrasyon ağırlıkları 56. Kalibrasyon halatı 57. Kaplin 58. Kaplin lastiği 59. Karga burun 60. Karıştırıcı paleti 61. Karıştırıcı yağı 62. Katkı Tankı 63. Kayış 64. Kaynak kayışı 65. Kaynak takımı 66. Keçe (hava piston keçesi) 67. Kesintisiz güç kaynağı 68. Keski 69. Klepe 70. Kompresör 71. Kompresör yağı 72. Kontaktörler 73. Kontrol kalemi 74. Konveyör bant 75. Körüklü lastik 76. Kumanda panosu 77. Küresel vana 78. Lastik 79. Makine yağı 80. Manyetik fren 81. Manyetik fren balatası 82. Manyetik fren yağı 83. Manyetik yağı 84. Matkap 85. Matkap ucu 86. Mengene 87. Murç 88. Numaratör 89. Numune kabı 90. Ofis malzemeleri 91. Oksijen takımı 92. Oto fırçası 93. Pan mikser 94. Pan mikser kol yayları (deveboynu) 95. Pan mikser paleti 96. Pan mikser zinciri 16/22

17 97. Pens ampermetre 98. Pense 99. Pinçe 100. Piston 101. Pnömatik valf 102. Printer(Yazıcı) 103. Proje 104. Redüktör 105. Regülatör 106. Rondela 107. Rulman 108. Rutubet ölçer (nemölçer) 109. Santral boşaltma kapağı 110. Santral manüel bakım panosu 111. Selenoid valf 112. Sensör 113. Sıcak sulu yıkama makinesi 114. Silo 115. Siren 116. Skrayper 117. Slamp ölçü aleti 118. Somun 119. Spiral taşı 120. Su hortumu 121. Su pompası 122. Su tankı 123. Süzgeç filtreleri 124. Switch (düğme) 125. Şamandra 126. Şanzuman ve şaft 127. Şartlandırıcı 128. Şut lastiği 129. Tahrik tamburu 130. Tartı bandı (Agrega kantarı) 131. Telefon 132. Telsiz 133. Termin röleler 134. Tonajlı kantar 135. Tornavida takımı 136. Toz filtresi 137. Transformatör(Kaynak Makinesi) 138. Üstübü 139. Vibratör 140. Ventil 141. Yağmurluk 142. Yalıtım taburesi 143. Yan keski 144. Yük hücresi (load-cell) 145. Zaman rölesi 146. Zincir 3.3. Bilgi ve Beceriler 1- Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2- Beton bilgisi 3- Bilgisayar programları kullanma bilgisi 4- Çevre düzenlemeleri bilgisi 5- Ekip içinde çalışma yeteneği 6- El becerisi 7- Görsel yeterlilik 8- Hidrolik bilgisi 9- İletişim yeteneği 10- İlkyardım bilgisi 11- İnşaat bilgisi 12- İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi 13- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 14- Kalite kontrol prensipleri bilgisi 15- Karar verme yeteneği 16- Malzeme bilgisi 17- Malzeme katalogları/el kitapları bilgisi 18- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 19- Mesleki elektrik bilgisi 20- Mesleki fizik bilgisi 17/22

18 21- Mesleki matematik bilgisi 22- Mesleki mekanik bilgisi 23- Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 24- Mesleki terim bilgisi 25- Öğrenme yeteneği 26- Öğretme yeteneği 27- Raporlama bilgisi 28- Standart ölçüler bilgisi 29- Yedek parça bilgisi 3.4. Tutum ve Davranışlar 1- Çalışkan olmak 2- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 3- Detaylara özen göstermek 4- Dikkatli olmak 5- Dürüst olmak 6- Enerjik olmak 7- Esnek çalışmaya yatkın olmak 8- İnsan ilişkilerine özen göstermek 9- İş disiplinine sahip olmak 10- İş güvenliğine dikkat etmek 11- İşyeri çalışma prensiplerine uymak 12- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 13- Kaliteye dikkat etmek 14- Kararlı olmak 15- Meslek ahlakına sahip olmak 16- Planlı ve organize olmak 17- Sabırlı olmak 18- Soğukkanlı olmak 19- Sorumluluk sahibi olmak 20- Temiz olmaya özen göstermek 21- Titiz olmak 22- Yaratıcı olmak (çözüm üretebilme yeteneği) 23- Yeniliklere açık olmak 24- Zamanı iyi kullanmak 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME Beton santral operatörü meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme yöntemi: Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirmeye ilişkin Yönetmelik çerçevesinde yürütülür. 18/22

19 BETON SANTRAL OPERATÖRÜ MESLEK STANDARDI ÇALIŞMASINA KATKIDA BULUNANLAR MESLEK STANDARDI HAZIRLAYAN KURULUŞUN, MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA EKİBİ ADI SOYADI MESLEĞİ/GÖREVİ KURUM/ FİRMA İL 1 H. Necati ERSOY Genel Sekreter İNTES ANKARA 2 Süheyla ASLAN İnsan Kaynakları Uzmanı İNTES ANKARA 3 Dr. Aytekin AKAGÜN İnşaat Mühendisi İNTES ANKARA 4 Gülesen KURU İşletme-Uzman İNTES ANKARA 5 Aslı KARATEKİN İstatistikçi İNTES ANKARA 6 Buket ATAR Tekniker İNTES ANKARA MESLEK STANDARDINI HAZIRLAYAN TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İNŞAAT MÜHENDİSİ/ TÜRKİYE HAZIR BETON 1 YASİN ENGİN TEKNİK OFİS İSTANBUL BİRLİĞİ MÜHENDİSİ 2 Murat GÖKÇEK İNŞAAT MÜH. HAZIR BETON BİRLİĞİ İSTANBUL Hasan ENGİN SET BETON İSTANBUL Oğuzhan AKTÜRK CİMPOR YİBİTAŞ İSTANBUL Ömür KALA NUH BETON İSTANBUL Şahin SAKTAN OYAK BETON İSTANBUL Mahmut ÖZGÖL NUH BETON İSTANBUL 19/22

20 BETON SANTRAL OPERATÖRÜ MESLEK STANDARDI ÇALIŞMASINA GÖRÜŞ ALMAK İÇİN BELİRLENEN FİRMA VE KURUMLAR 3 SEKTÖR: İNŞAAT KURUM / FİRMA 1 ASO (Ankara Sanayi Odası ) 2 ATO (Ankara Ticaret Odası ) 3 BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 4 BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI (Yüksek Fen Kurulu) 5 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 6 ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 7 ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü 8 ÇSGB ÇASGEM(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) 9 ÇSGB İSGGM(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) İL ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA 10 ÇSGB İŞKUR(Türkiye İş Kurumu) ANKARA 11 ÇSGB SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ANKARA 12 ÇSGB SSK(Sosyal Sigortalar Kurumu) Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA 13 DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) İSTANBUL 14 DSİ (Proje ve İnşaat Dairesi) ANKARA 15 HAK-İŞ Konfederasyonu ANKARA 16 İNİŞEV-TÜRKİYE İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ EĞİTİM VAKFI ANKARA 17 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA / İSTANBUL 18 İNTES ÜYE FİRMALARI 19 İSO (İstanbul Sanayi Odası ) İSTANBUL 20 İTO (İstanbul Ticaret Odası) İSTANBUL 3 Kurumlar alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. 20/22

21 21 MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA / İSTANBUL 22 MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ANKARA 23 MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı EARGED ANKARA 24 MEB-Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ANKARA 25 MEB-Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ANKARA 26 MEGEP ANKARA 27 MEKSA VAKFI (Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı) ANKARA 28 MESS İSTANBUL 29 MESS EĞİTİM VAKFI ANKARA 30 MÜSİAD ANKARA 31 TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ANKARA 32 TCK (Karayolları Genel Müdürlüğü) ANKARA 33 TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) ANKARA 34 TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) ANKARA 35 TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ANKARA 36 TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ANKARA 37 TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ- TMMMB ANKARA 38 TÜRKAK ANKARA 39 TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ANKARA 40 TÜRKİYE İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TİM-SE) ANKARA 41 TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB ANKARA 42 TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI TÜRK-İNŞA- ANKARA 43 TÜSİAD İSTANBUL 44 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ANKARA 45 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ ANKARA 46 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH ANKARA 21/22

22 47 YOL-İŞ ANKARA 48 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) ANKARA ÜNİVERSİTELER Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi İSTANBUL Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ANKARA İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi ) İnşaat Fakültesi İSTANBUL KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü TRABZON ANKARA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi İSTANBUL MESLEĞE ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR 55 TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ İSTANBUL 56 İMMB ANKARA 22/22

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON SANTRAL OPERATÖRÜ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON SANTRAL OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.11.

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.11. ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.11.2015-29529 Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 1 Meslek: BETON SANTRAL

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON POMPA OPERATÖRÜ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON POMPA OPERATÖRÜ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON POMPA OPERATÖRÜ Seviye:

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 EK-16 KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0383-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.11.

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.11. ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 REFERANS KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.11.2015-29529 Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 1 Meslek: BETON POMPA

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0383-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0383-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0383-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 26.12.2013 28863 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN ÖNGERME USTASI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN ÖNGERME USTASI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN ÖNGERME USTASI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Ön Dökümlü Beton Eleman Öngerme Ustası (Seviye 3).

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ULUSAL MESLEK STANDARDI ULUSAL MESLEK STANDARDI MESLEK / ARK KAYNAKÇISI SEVİYE:3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ MESLEK: ARK KAYNAKÇISI SEVİYE: 3 REFERANS KODU: STANDARDI HAZIRLAYAN KURULUŞ(LAR): Yüklenici Kurum: İNTES

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON KÜRCÜSÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0248-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /15.09.2012 28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON KÜRCÜSÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0248-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /15.09.2012 28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON KÜRCÜSÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0248-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /15.09.2012 28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: ÖN DÖKÜMLÜ BETON

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0247-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0247-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0247-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: ÖN

Detaylı

2m³ YATAY ÇİFTMİLLİ KARIŞTIRICI

2m³ YATAY ÇİFTMİLLİ KARIŞTIRICI 2m³ YATAY ÇİFTMİLLİ KARIŞTIRICI 1 KARIŞTIRICI PALET 2 SIYIRICI PALET SAĞ 3 SIYIRIYI PALET SOL 4 SIYIRICI PALET ORTA 5 KARIŞTIRICI KOL 6 SIYIRICI KOL 7 KOL KEPİ 8 ARA KEP TAKIMI 9 EĞRİ PLAKA 10 YAN DUVAR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KAZANCI-KÜRCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KAZANCI-KÜRCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KAZANCI-KÜRCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Ön Dökümlü Beton Eleman Kazancı-Kürcü (Seviye 3).

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KAZANCISI-KÜRCÜSÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KAZANCISI-KÜRCÜSÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KAZANCISI-KÜRCÜSÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Ön Dökümlü Beton Eleman Kazancısı-Kürcüsü (Seviye

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ÖNGERMECİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0249-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ÖNGERMECİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0249-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ÖNGERMECİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0249-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: ÖN DÖKÜMLÜ

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 EK-14 ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0381-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 ULUSAL MESLEK STANDARDI İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KALİTE KONTROL FORMENİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KALİTE KONTROL FORMENİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN KALİTE KONTROL FORMENİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Ön Dökümlü Beton Eleman Kalite Kontrol Formeni

Detaylı

KEPÇELİ ARAÇ OPERATÖRÜ

KEPÇELİ ARAÇ OPERATÖRÜ TANIM Depo veya diğer tesislerde kum, çakıl ve gübre gibi gevşek malzemeleri, kepçesi olan bir araçla bir yere veya bir araca boşaltan kişidir. A - GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Aracı, çalışacak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONCU SEVİYE 3 REFERANS KODU /12UMS0186-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONCU SEVİYE 3 REFERANS KODU /12UMS0186-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONCU SEVİYE 3 REFERANS KODU /12UMS0186-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: BETONCU Seviye: 3 I Referans Kodu: 12UMS0186-3 Standardı Hazırlayan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJ FORMENİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJ FORMENİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJ FORMENİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Ön Dökümlü Beton Eleman Montaj Formeni (Seviye 4).

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI TANIM Motorlu taşıtlarda aracın mekanik, hidrolik, havalı, ABS, elektro manyetik şaft freni ve eksoz fren sistemlerindeki arızaları bulan, bakım ve onarımını yapan kişidir. A-GÖREVLERİ KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. A - GÖREVLER - Kule vinç operatörü; - Kule vincin genel kontrolünü yapar, - Yürümeyi gerektiren durumlarda

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ÜRETİM HATTI SORUMLUSU SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0246-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ÜRETİM HATTI SORUMLUSU SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0246-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ÜRETİM HATTI SORUMLUSU SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0246-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Sayfa 1 Atık Yakma Elemanı (Seviye 3). /.. /00 Meslek: ATIK YAKMA ELEMANI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI 3.SEVİYE REFERANS KODU /

ULUSAL MESLEK STANDARDI 3.SEVİYE REFERANS KODU / ULUSAL MESLEK STANDARDI SİLİNDİR OPERATÖRÜ 3.SEVİYE REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Silindir Operatörü. / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: SİLİNDİR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Distribütör Operatörü (Seviye 3) / / 00 Meslek: DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0311-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0311-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0311-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: P.V.C. DOĞRAMA

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0382-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 26.12.2013 28863 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0382-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 26.12.2013 28863 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0382-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 26.12.2013 28863 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: DİSTRİBÜTÖR OPERATÖRÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Sayfa 1 Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı (Seviye 2).

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9 2 İÇİNDEKİLER İÇERİK SAYFA HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9 BETON POMPASI YEDEK PARÇALARI 10-11 HAKKIMIZDA 3 GCE, Türkiye,

Detaylı

MOBIL BETON SANTRALLERI

MOBIL BETON SANTRALLERI Tel :00903782272230 Fax :00903782278143 web :www.ustaoglugrup.net e-mail :ustaoglugrup@hotmail.com msn :ustaoglugrup@hotmail.com MOBIL BETON SANTRALLERI 1985 yilinda BARTIN' da faaliyetlerine baslamis

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150 Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150 İlk yatırım maliyeti Yeni nesil mobil beton santralleri klasik santrallere göre ilk yatırım maliyeti %50 daha uygundur. Nakliye Yeni

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0381-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0381-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT BETONU KAZIMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0381-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 26.12.2013 28863 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER TANIM Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir. A GÖREVLER Forklift

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM

TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM MURAT APAKHAN MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ MAYIS 2017 1 BAKIM NEDİR Bir işletmede veya proseste yer alan makine, ekipman veya teçhizatın sürekli olarak çalışır

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Yayın Tarihi:14/12/2014 Rev.

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 110

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 110 Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 110 İlk yatırım maliyeti Yeni nesil mobil beton santralleri klasik santrallere göre ilk yatırım maliyeti %50 daha uygundur. Nakliye Yeni

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

BULDOZER OPERATÖRÜ TANIM

BULDOZER OPERATÖRÜ TANIM TANIM Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda "Traktör Operatörlüğü" olarak da tanınmaktadır.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI (TASLAK) DOZER OPERATÖRÜ 3.SEVİYE REFERANS KODU/

ULUSAL MESLEK STANDARDI (TASLAK) DOZER OPERATÖRÜ 3.SEVİYE REFERANS KODU/ ULUSAL MESLEK STANDARDI (TASLAK) DOZER OPERATÖRÜ 3.SEVİYE REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: DOZER OPERATÖRÜ Seviye: Seviye 3 Referans Kodu: Standardı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) ÖNSÖZ İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)

Detaylı

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ TANIM Yapının inşaası süresince, inşaata ait agrega, çimento, alt yapı, beton ve zemin deney ve uygunluk kontrollerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN ÜRETİM HAT SORUMLUSU SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN ÜRETİM HAT SORUMLUSU SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN ÜRETİM HAT SORUMLUSU SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Ön Dökümlü Beton Eleman Üretim Hat Sorumlusu

Detaylı

BETON TEKNİKERİ TANIM

BETON TEKNİKERİ TANIM TANIM Hazır beton santralleri veya beton laboratuarlarında, hazır beton üretimini, kalite kontrolünü ve test işlemlerini gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER - İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT PLENT OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT PLENT OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ASFALT PLENT OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Asfalt Plent Operatörü (Seviye 3) Meslek: Seviye:. /.. / 00 ASFALT

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

bölüm 15 oda görüşleri

bölüm 15 oda görüşleri bölüm 15 oda görüşleri BÖLÜM 15. ODA GÖRÜŞLERİ Dönem içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerine yanıt verilmeye çalışılmış, hazırlanan rapor ve görüşlerimiz zamanında iletilmiştir.

Detaylı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI. 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye Belgelendirme Programı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI. 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye 3-4-5 Programı Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden

Detaylı

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U .0 B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U MÜŞTERİ / SERVİS ADI : KABİN TİPİ /MARKASI ADRES :.. :...... TELEFON :.. FAX :. VERGİ DAİRE / NO :. BAKIM

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0026-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BETON SANTRAL OPERATÖRÜ Seviye:

Detaylı

Naturel Kauçuk Sızdırmazlık Elemanları İml. San. İÇİNDEKİLER

Naturel Kauçuk Sızdırmazlık Elemanları İml. San. İÇİNDEKİLER Sızdırmazlık Elemanları İml. San. İÇİNDEKİLER PUTZMEISTER... 2 SERMAC... 5 CİFA... 6 SCHWİNG... 8 REICH... 10 WEITZİNGER... 12 ELBA DRUETTA... 13 BETON GRUBU... 14 MİKSER... 15 VOLVO... 18 ATLAS... 19

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/

ULUSAL MESLEK STANDARDI EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ ULUSAL MESLEK STANDARDI EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 MESLEK: EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE: Seviye 3 REFERANS KODU: STANDARDI

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler İş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Türk Mühendis ve

Detaylı

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞ : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

TMD PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU

TMD PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU Techical Machine Desing üretim ve Ar-Ge faaliyetleri için gerekli olan en verimli ve kaliteli makinelerin uluslararası standartlarda tasarım ve üretimini yapan makine sanayisinde

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 1. KURUMUN ADI : KURS PROGRAMI 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI PÜSKÜRTME TİPİ POLİÜRETAN ISI YALITIM UYGULAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) REFERANS KODU / 15UMS0508-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI PÜSKÜRTME TİPİ POLİÜRETAN ISI YALITIM UYGULAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) REFERANS KODU / 15UMS0508-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI PÜSKÜRTME TİPİ POLİÜRETAN ISI YALITIM UYGULAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) REFERANS KODU / 15UMS0508-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 18.04.2016 29688 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2016

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU /09UMS0033-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu /

Detaylı

BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ/ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIMCISI

BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ/ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIMCISI TANIM Her türlü sanayi kuruluşlarında, inşaat alanlarında, meskenlerde, diğer kurum ve kuruluşlarda elektrikli tesisat ve teçhizatın bakım ve onarımını yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BİÇERDÖVER OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BİÇERDÖVER OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BİÇERDÖVER OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Biçerdöver Operatörü

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı Referans Standart Kapsamı NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Programı Bu belgelendirme programı ülkemiz talaşlı imalat sektöründe NC/CNC Tezgah İşçisinin niteliklerinin belirlenmesi

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Betonarme Demircisi (Seviye 3) Meslek: Seviye:. /.. / 00 BETONARME DEMİRCİSİ

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0195-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0195-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0195-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 10/04/2012 28260 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: REMAYÖZCÜ

Detaylı

Belgeli İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi 19 Eylül 2014 Le Meridien Otel İSTANBUL

Belgeli İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi 19 Eylül 2014 Le Meridien Otel İSTANBUL Belgeli İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi 19 Eylül 2014 Le Meridien Otel İSTANBUL Ulusal Meslek Standartları 2009 Mayıs Protokolü kapsamında standardı geliştirilen meslekler 2012 Kasım Protokolü

Detaylı

Beton Pompaları Concrete Pumps

Beton Pompaları Concrete Pumps 1 Boru Kelepçeleri Beton Boruları Temizle Topları Su Pompası ve Tamir Takımı 2 Elektrik & Hidrolik Aksamı Azot Tüpü Redüksiyon Boruları Şanzuman Ayracı ve Dişlisi Filtre Çeşitleri Ayak Takozu 3 Gaz Kutusu,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ELEKTROSTATİK BOYA OPERATÖRÜ

ELEKTROSTATİK BOYA OPERATÖRÜ TANIM Otomobil, makine, uçak v.b. endüstri dallarında boya ve boyama yüzeylerini hazırlayan ve elektrostatik boyama işlerini yapan kişidir. GÖREVLER İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda,

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

SKF Solution Factory İstanbul, TR

SKF Solution Factory İstanbul, TR SKF Solution Factory İstanbul, TR SF Müdürü: Burak Kasımoğlu Lokasyon: Merkez Mah. Sanayi Cd. No:23 Giris Kat 34197 Yenibosna - Istanbul Kuruluş : Eylül 2010 Kapalı Alan : 1300 m 2 Çalışan Sayısı :5 Tesis

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02 z [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 25/8/2009-27330 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa

Detaylı

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ TEKNİKERİ

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ TEKNİKERİ TANIM Kamu ve özel teşebbüslerindeki hidroelektrik santrallerinde ara insan gücü niteliğinde tekniker vasıfları ile teçhiz edilmiş elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Hidroelektrik

Detaylı