MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke ve yöntemlerinin yanı sıra yaratıcı ve eleştirel düşünceyi tanıtmaktır. İki ve üç boyutlu tasarım için gereken kuramsal bilginin yanında çeşitli tasarım becerileri kazandıracak çalışma ve ödevlerden oluşur. Öğrencinin farklı tasarım yaklaşımlarını ve araçlarını tanıması için farklı tasarım ortamları ve eğitim yöntemleri kullanılır. Ders, tüm tasarım disiplinlerine giriş yapabilecek genel bir kapsamdadır. English: The course aims at introducing principles and methods of design as well as the natures of critical and creative thinking processes. It consists of a series of studio works and homework which help the students to develop their theoretical background and practical skills for 2D and 3D design. The course uses various teaching methods and design media in order to encourage the students to recognize plural design approaches and tools. AR 121 YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE GİRİŞ AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Yapılaşmış çevrenin oluşum sürecine etki eden sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik, epistemolojik dönüşümler dersin temel bakış açısını oluşturur. Ders, öğrencilileri gelenek ve yaratıcılık dikotomisi konusunda eleştirel düşünmeye teşvik eder. English: This course deals with various factors such as socio-economic structure, technological and epistemological shifts and economy which all effect the formation of the physical built environment. The course encourages the students to critically think about the dichotomy of tradition and creativity from a historical perspective. AR MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ AKTS 4, Kredi (1+4) 3 Turkish: Öğrencilerin kağıt düzleminde form ve hacimleri iki ve üç boyutlu olarak değerlendirme ve algılama becerilerinin geliştirilmesi; eskiz, çizim, modelleme gibi yöntemlerle proje sunum tekniklerini öğrenmeleri amaç edinilmektedir. Temel geometrik formların ortografik çizim teknikleri ile, iki ve üç boyutlu olarak farklı ölçeklerde kağıt düzlemine aktarılması ve modellerinin yapılmasını kapsamaktadır. Plan, kesit ve görünüşleri verilen çeşitli formların perspektiflerinin çizilmesi, eskiz tekniklerinin tanıtılması ve uygulamalarını da içermektedir. English: Within the course it is intended to improve the students skills of assessment and perception of forms and volumes two-and three-dimensionally on paper plane and to teach students the presentation techniques by the methods such as sketching, drawing, modeling. The course includes transferring basic geometric forms two-and three-dimensionally to the paper plane by orthographic drawing techniques and making models of them in different scales. It also includes drawing the perspectives of a variety of forms of which plan, section and elevations are presented; introduction and applications of sketching techniques. 1

2 AR TASARIMCILAR İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders, ilk etapta öğrencilerin metin oluşturmada kullanmaları için kelime işlemcisinin temel özelliklerinin neler olduğunu; basit veri yönetimi tekniklerinden hesap tablosu oluşturmayı ve grafik, tablo, diyagram gibi bazı temel istatistik analiz yöntemleri ile uğraşmayı ve sunum tekniklerine ilişkin slayt gösterisi hazırlamayı bir paket program kullanarak yapmayı (Microsoft Office) göstermektedir. Ayrıca her türlü görsel sunu, poster ve pafta yaratmak için kullanılan Adobe Photoshop tasarım programı ile tanışmayı; mimari ve kentsel tasarım projeleri için üç boyutlu çizim oluşturmada Google SketchUp programlarının öğrenilmesini içermektedir. English: Topics that will be covered in this course consist of basic word processing for creating text; computerized spreadsheets for database operations and some basic statistical analysis including planning and creating of spreadsheets with charts, graphs, tables, or diagrams; consist of creating slide presentations with software (Microsoft Office). Furthermore it focuses on introduction to design software (Adobe Photoshop) for creating illustrations, posters and presentations, and learning drawing software (Google SketchUp) for creating 3D drawings to use in urban and/or architectural design projects. MAT MATEMATİK I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Bu ders kapsamında, Fonksiyonlar, Fonksiyonların türleri, Fonksiyonel işlemler, Ters fonksiyonlar, Limit, Belirsiz formlar, Süreklilik, Türev, Türevin geometrik ve fiziksel yorumu, Türevler üzerine teoremler, Fonksiyonların türevleri, Diferansiyel, Rolle ve Ortalama Değer teoremleri, L Hospital kuralı, Dışbükeylik, Maksimum ve minimum, Taylor ve Maclaurin serileri, Fonksiyon çizimi, Belirsiz integral, İntegral yöntemleri, Belirli integral, Belirli integralin uygulamaları, Matrisler, Determinantlar, Vektörler, Vektör uzayları ve alt uzaylar, Doğrusal bağımsızlık, Dört temel uzay, Özdeğerler ve özvektörler, Matris fonksiyonları, Doğrusal denklem sistemleri, Doğrusal eşitsizlikler, Dışbükey kümeler, Doğrusal programlama problemi konuları işlenecektir. English: This course subjects are, Functions, Types of functions, Operations with functions, Inverse functions, Limit, Indeterminate forms, Continuity, Derivative, Geometric and physical interpretations of the derivative, Theorems on derivatives, Derivatives of functions, Differential, Rolle s and Mean Value Theorems, L Hospital s rule, Concavity, Maxima and minima, Taylor and Maclaurin series, Sketching the graphs of functions, Indefinite integral, Method of integrations, Definite Integrals, Improper integrals, Applications of definite integrals, Some numerical evaluation of definite integrals, Matrices, Determinants, Vectors, Vector spaces and subspaces, Linear independence, Four fundamental subspaces, Eigenvalues and eigenvectors, Matrix functions, Systems of linear equations, Linear inequalities, Convex sets and Linear programming problem. ATA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. English: The aim of Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution is to teach the students Atatürk s reforms, thinking on the basis of Atatürk s ideas and baseline of Turkish Republic Government and scientific interpretation of the basic principles in Constitution. 2

3 TDL TÜRK DİLİ I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir; Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler ele alınacaktır. English: The aim of the course is teach the students the characteristics of Turkish Language: The linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors. ENGL İNGİLİZCE I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. İKİNCİ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM I AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı mimari mekanın kavram ve tanımlarını öğretmek, mekan tasarlama becerisi kazandırmaktır. Mekan algısını oluşturan duyumsal ve fiziksel öğeler, mekan hiyerarşisi konularında örnek incelemeleri ve analizler içeren çalışma ve ödevler yapılır. Bu kavramları mekan, form/kabuk, çevre ile ilişkiler, ergonomi, taşıyıcı sistemler ve tesisat açısından olgun bir mimari uç ürüne dönüştürme becerisi kazandırmayı amaçlar. Stüdyo problemlerinin bireysel çalışmalar kadar grup çalışmaları da içermesine dikkat edilir. Ayrıca, dersin sonunda öğrencinin mimari iletişim kanonlarını doğru uygulayarak tekil işlevli basit bir tasarım problemini, fikir diyagramları, vaziyet planı, kat planları, kesitler, cepheler, perspektif ve maket ile sunması beklenir English: The aim of this studio is to introduce the space concepts and its terminology as well as to meet with required skills for space design. The homework and studio works include analysis on case studies from the points of sensational and physical aspects of space perception as well as space hierarchy. The students are expected to apply this theoretical knowledge into the design of an architectural end-product for a simple function which will be solved by considering space, form and skin, site relations, ergonomics, as well as structure and maintenance. The studio problems cover both teamwork and individual work. Additionally, the students present their project by using the canons of architectural communication in the form of concept diagrams, site plan, floor plans, sections, elevations, perspectives and model. 3

4 AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders kapsamında mimarlık tarihinin bir bilgi alanı olarak tasarımcıya katkısı; tarih, tarihçi ve okuyucu arasındaki ideolojik ilişkinin varlığı tartışılacaktır. Kronolojik açıdan dersin inceleme alanı neolitik dönemden Mezopotamya ve Antik Mısır gibi erken tarih dönemlerine kadar gelmektedir. Antik Yunan ve Roma mimarlık kültürleri de bu dersin kapsamındadır. Barınma gereksinimlerinin nasıl karşılandığı farklı coğrafi bağlamlarda barınma ve mekan düzenleme geleneği kültürler arası okuma ile verilecektir. Bununla beraber özellikle Anadolu daki yerleşimlere vurgu yapılacaktır. English: The aim of the course is to give a general idea about the contributes of history as a discipline for designers; the ideological relations among the historical text, historian and the reader. The chronological scope of the course mainly covers the period from the pre-historical period to the early historical periods such as Mesopotamia, Ancient Egypt. Ancient Greek and Roman architectural cultures are also the focus of this course. Although the general method is cross-cultural readings, emphasize will be given to the settlements in Anatolia. AR TASARI GEOMETRİ AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Formların cetvel, pergel ve bilgisayar yazılımları yardımı ile tasarlanması, hesaplanması ve çizilmesi bu dersin temel hedefidir. Burada amaç öğrencinin kompleks geometrileri anlaması ve yeni tasarımlar sırasında bu geometrileri estetik ve matematiksel açıdan kontrol edebilmesidir. Dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda matematik bilgisine ve uygulama becerilerine sahip olacaktır. Düzgün çokyüzlüler; dairesel geometriler; papametrik yüzeyler ve hacimler ve fraktal geometrinin geleneksel çizim araçlarına ilaveten CAD sistemleri kullanılarak iki boyutlu olarak çizimi, boyutlandırılması, çevre, yüzölçümü ve hacim değerlerinin hesaplanması. English: Designing, measuring and drawing of forms, with both straight-edge and compass as well as a sophisticated CAD system will be the main target of this course. The object is to improve comprehension of complex geometries and to make the students capable of designing of some entirely new ones. At the end of the course the students will have an knowledge that is both mathematical and operative of the following topics: Regular and uniform polyhedra, polyhedra and polyhedral symmetry; Geodesic domes and networks; Design procedures, cycles and other control structures, the generation of recursive structures (fractals), definition of mobile structures; Parametric curves and parametric surfaces, how to select the most suitable formula in order to represent a given shape; Conch shells, helixes, serrated surfaces, topologically complex surfaces; Definite surfaces in implicit form; Some Renaissance design tools (Leonardo's elliptograph, etc.); trihedron of vectors attached to a curve and its use in animation; fractal objects and their fractal dimensions. AR TASARIMCILAR İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Ders kapsamında mimari tasarım ve bilgisayar tabanlı modelleme ilişkisi kurulacaktır. CAD çizimlerine giriş, basit kaplama ve görsel prototip oluşturma üzerine odaklanılacaktır. Öğrencinin daha sonrada ilerletebileceği 2D/3D temel mimari modelleme mantığı üzerine odaklanılacaktır. Ders uygulamalarında AutoCAD programı kullanılacaktır. English: This course will introduce students to architectural design and computation through the use of computer modeling. The course focuses on teaching architectural design with 2D/3D CAD drawing, basic rendering and rapid prototyping. Students will be required to build computer models that will lead to a full package of architectural explorations with computers. AutoCAD software will be used in lab lectures. 4

5 MİM YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ I AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Yapı teknolojisine ait temel kavram ve terminolojilerin tanıtılması, kuvvet hareket ve taşıyıcı sistem arasındaki ilişki, yığma yapı teknolojisi, temel, duvar ve döşemeler, ahşap karkas yapı teknolojisi ve Türkiye deki deprem yönetmeliği konularını içerir. Ayrıca öğrencilerin 1/50, 1/20 ve 1/5 ölçeklerinde çizim kurallarını öğrenmesi beklenir. English: The course starts with the general introduction of the related concepts and the terminology. The contents of the course includes masonry buildings, foundations, walls, floors, timber frames as well as expected to learn the drawing codes in 1/50, 1/20 and 1/5 scales. ATA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri bilimsel olarak incelenmeye devam edilecektir. Atatürk ilkelerinin toplumsal kalkınmadaki yeri, Atatürk ilkeleri ve kadın, Atatürk ilkeleri ve liderlik konularını içermektedir English: It continues to investigate scientific interpretation of the basic principles in Constitution the revolutions related to New Republic, Atatürk s Principles and social development and leadership Atatürk s Principles and women. TDL TÜRK DİLİ II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Türk dilinin yapısı ve temel özelliklerini, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserleri inceleme devam edilecektir. English: Turkish II continues to provide the linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors for students for students. ENGL İNGİLİZCE II AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. ÜÇÜNCÜ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM II AKTS 10, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyo içerisinde öğrencilerin mimari tasarımın çok boyutlu niteliğini kavraması beklenmektedir. Bunu sağlamak için birinci sınıftan kazanımları tekrar eden birkaç kısa süreli çalışma ve bir yarıyıl çalışması verilecektir. Fonksiyonel karmaşası ve programatik ağırlığı en aza indirgenmiş bir problem ile eğimli arazi, eğimli çatı, doğal aydınlatma ve havalandırma üzerinde durulacaktır. 5

6 Öğrencilerin dersin sonunda form, fonksiyon, taşıyıcı sistem, mekan hiyerarşisi ve çevre ile ilişkiler konusunda tutarlı bir öneri proje sunması gerekmektedir. Örnek proje konuları: Kır restoranı, Tren istasyonu, Vapur iskelesi, Aktivite Merkezleri English: The students are expected to conceive the multi-dimensional nature of architectural design as an outcome of this studio. The emphasis will be given to site topography, inclined roof, natural lighting and ventilation on a simple architectural program and single function. At the end of the course, students are expected to present a coherent project from the point of form, function, structure, space hierarchy and various site issues. Sample problems: Country restaurant, Train Station, Ferry Station, Exhibition Halls, Activity Halls. AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin kapsamı Avrupa mimarlığında Ortaçağ, Rönesans ve Manyerizm dönemleridir. Bizans, Romanesk ve Gotik mimarlık ortaçağ mimarlığının farklı dönemleri olarak incelenmektedir. Rönesans mimarlığı da ortaçağ mimarlığı ile ve özellikle Gotik mimarlık ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu ders Rönesans mimarlığının teorik dayanaklarını da tartışmaktadır. Ders ortaçağın karanlık çağlar olarak, Rönesans döneminin ise aydınlık çağlar olarak tanımlanmasını mimarlık üzerinden sorgulamayı amaçlamaktadır. English: This course encompasses the periods of middle ages, the Renaissance and Mannerism in European architecture. Byzantine architecture, Romanesque architecture and Gothic architecture are analyzed as different phases of the medieval architecture. Renaissance architecture is approached by comparing with middle ages. In addition, this course also discusses the theoretical underpinnings of the Renaissance architecture. It aims to question the common view that the middle ages were the dark ages and the Renaissance was the age when illumination was realized. AR 241 -TASARIMCILAR İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI III AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Bu derste, bilgisayar destekli mimari tasarım araçları kullanılarak, bir mimari tasarımın üç boyutlu olarak tasarlanması, tasarımın geliştirilmesi, uygulama projelerinin çizilmesi ve sunuma yönelik olarak hazırlanması öğretilecektir. Üretilen model ile tasarım ve yapı detayı test edilecek, modeli oluşturan yüzeylerin kaplanması ve malzeme, ışık, perspektif açıları gibi parametrelerin öğrenilmesi ile görselleştirme kısmı tamamlanacaktır. Ders kapsamında ArchiCAD mimari programı ve ilgili kaplama araçları (Artlantis) kullanılacaktır. English: This course mainly aims to introduce fundamentals of Computer Aided Architectural Design (CAAD) software packages. For this purpose, following topics will be handled: How to develop conceptual design, prepare application and presentation drawings in computer medium. It begins with design and testing process of a solid 3D computer model and continues with exploring the rendering the surfaces of 3D model and learning the visual parameters such as material, lighting and perspective. ArchiCAD software and related rendering module (Artlantis) will be used in applications. MİM YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ II AKTS 5, Kredi (2+2) 3 Turkish: Bu ders kapsamında zemin özellikleri ve temel çeşitleri (derin, radye ve kazık temel), iskelet taşıyıcı sistem (kolon, perde duvar ve kiriş), döşeme çeşitleri (tek yönlü, çift yönlü, kaset ve plak), düşey sirkülasyon elemanları (merdivenler, rampalar ve asansör ve yürüyen merdivenler), eğimli çatı çözümü ve ahşap çatılar ele alınacaktır. English: The course includes soil types, foundation types (point, mat and pile foundations), skeleton structure system (columns, concrete walls and beams), roof solutions and timber roof constructions. 6

7 MİM MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER I AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders kapsamında: Vektörler ve kuvvetler kavramı ile malzeme mekaniğine giriş; Katı cisim kavramı, katı cisimlerde eşlenik kuvvet sistemleri ve denge koşulları, Katı cisimlerin Serbest Alan Diyagramı ile analizi; Alanların ve bileşik cisimlerin ağırlık merkezi; Kafes sistemlerin strüktürel analizi; Kiriş ve Kablolardaki kuvvetler; Atalet momenti konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır. English: This course mainly deals with: Vectors and forces, introduction to mechanics of materials; Rigid body concept, Equilibrium conditions and equivalent force systems, Free-body diagram; Centroids; The structural analysis of trusses; Forces in beams and cables; Moments of inertia. DÖRDÜNCÜ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM III AKTS 10, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun konusu okul, kütüphane, yurt, araştırma enstitüsü gibi eğitim temalı işlevler için tarihsel dokuda bir program geliştirilmesi ve yapı gruplarından oluşan bir proje çözülmesidir. Burada gelenek ve yenilik, mekan-taşıyıcı sistem ilişkileri, iklimsel performans ve kullanıcı odaklı planlama konuları işlenecektir. English: The studio emphasizes architectural programming particular to education facilities in historical settings such as school, libraries, dormitories or research institutes. The studio arises a series of questions on issues such as tradition and creativity, space and structure, climatic performance as well as user-centered planning. AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI III AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders Avrupa da ve Osmanlı İmparatorluğu nda Barok dönem ve erken modern dönemler üzerine odaklanır. Ders Barok dönemden Endüstri Devrimi ne kadar olan dönemi içerir. Ders kapsamında mimari üretimi etkileyen sosyal bağlam ve bir ülkeden diğerine aktarılan mimari fikirler de tartışılacaktır. Bu ders 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki dönemde mimarlıktaki modernliğin temellerinin izini sürer. English: This course will focus on Baroque and Early Modern periods in Europe and Ottoman Empire. It contains the period between the Baroque and the beginning of the Industrial Revolution. The course ends with the beginning of Industrial Revolution. The social context that affected the architectural production and transitions of architectural ideas from one country to other will also be discussed. This course traces the fundamentals of modernity in architecture in the period between 16th and 18th centuries. AR DİJİTAL MİMARİ MODELLEME AKTS 3, Kredi (2+2) 3 Turkish: Bu derste, üç boyutlu katı ve yüzey modelleme programları kullanılarak, tasarım ve modelleme yapılması ile, oluşturulmuş üç boyutlu modellerden nitelikli mimari görselleştirmeler yapılması öğretilecektir. İç ve dış mekan görselleştirmeleri ve sunumu ders kapsamındadır. Bu amaçla, 3D Studio MAX yazılımı ve eklentileri kullanılacaktır.. 7

8 English: This course mainly aims to introduce three dimensional solid and mesh modeling software packages. Interior and exterior visualization of space is within the scope of the course. For this purpose, basic and advanced 3D modeling and architectural presentation techniques will be given by using 3D Studio MAX software package and add-ons. MİM YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ III AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: İnce Yapıya ait tüm konular bu ders kapsamındadır. Pencere ve kapılar, duvar, tavan ve yer kaplamaları, taşıyıcı olmayan duvar ve tavanlar, ıslak hacim çözümleri (banyo, WC, mutfak), su, ısı ve ses izolasyonu öğretilecektir. English: All subjects related with finishing construction are included in this course. Namely, windows, doors, all types of surface cover for walls, floors and ceilings, partition walls, catwalks and suspending ceilings, wet cores (bathrooms, toilets and kitchens), heat sound and water insulations are among the teaching targets. MİM MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER II AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders kapsamında: Gerilmeler: Normal gerilmeler, kesme/kayma gerilmeleri ve mesnet gerilmeleri; Gerilme ve şekil değiştirme; Burulma; Elemanlardaki iç kuvvetler ve momentler; Kirişlerdeki gerilmeler: Eğilme momenti etkisi ve kayma gerilmesi etkisi; Kirişlerdeki elastik eğilme; Bileşik gerilmeler konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır. English: Ders kapsamında: Yapı statiğine giriş; İzostatik sistemlerin hesabı; Basit, konsol ve çıkmalı kiriş ve çerçeve sistemlerinin analizi; Kemerlerin analizi; Kabloların analizi; Çatı makaslarının analizi; Hiperstatiklik kavramı; Hiperstatik kiriş ve çerçevelerin analizi; Yer değiştirme hesapları; Moment alan yöntemi, Açı-deplesman yöntemi; Moment dağıtma (Cross) yöntemi konuları ele alınacaktır. AR 200 ŞANTİYE STAJI (YAZ DÖNEMİNDE 4 HAFTA) AKTS 4 Turkish: Şantiye Stajı nda, öğrencilerin bina üretiminin kaba ve ince yapı, yapıma yönelik detay üretilmesi, maliyet analizi ve keşif gibi şantiye çalışmasının çeşitli safhalarıyla ilgili deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Şantiye stajı, staj komisyonu tarafından uygun görülen, kamu ve özel sektörde hizmet vermekte olan mimarlık, inşaat mühendisliği, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama, rölöve ve restorasyon uygulama firmalarında yalnızca yaz döneminde ve kesintisiz dört haftalık süreyi kapsayacak biçimde yapılabilir. English: Construction Site Internship aims to provide students experiences in different phases of the site-work such as coarse and fine structure of building, the development of details for construction, cost analysis and budget estimate. This internship could be done in architectural, civil engineering, urban design, city-planning and restoration firms and offices which service in public and private sectors. These firms should be approved by internship commission. This internship could be done only in summer term and in uninterrupted four weeks. BEŞİNCİ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM IV AKTS 10, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyoda, konut ve konut çevrelerinin tasarımı ele alınmaktadır. Türkiye özelinde farklı hane halkı tiplerinin mekan gereksinimleri ve konut çevrelerinde nitelikli kentsel tasarım konularının 8

9 tartışılması hedeflenecektir. Bir komşuluk ünitesi ölçeğinden başlayarak mimari ölçekte konutun tasarımına kadar inilmesi gerekmektedir. Tasarım problemi içerisinde ayrıca, özel ve kamusal alanların dengesi ve ilişkisi, ergonomi ve hijyen konularına vurgu yapılacaktır. English: Housing and neighborhood settings are the primary targets of this studio. The problem will be held from the point of the necessities of different house hold types specific to Turkey. The studio should also address the qualities of neighborhood in the urban scale and undertake it starting from urban scale to architectural scale. It is also required to emphasize public-private space divisions and technical aspects such as ergonomics as well as hygiene throughout the studio. AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IV AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Üretim modları ve mimarlık arasındaki ilişki vurgulanarak 19. yy. ve 20. yy. Batı Mimarlığı anlatılacaktır. Türk Modern Mimarlığının genel modernleşme sürecindeki yeri ve niteliği Batı ile karşılaştırmalı olarak verilecektir. English: The course emphasizes interrelations between production modes and architecture by teaching 19th and 20th century Western Architecture. Turkish Modern Architecture will be also given by comparing modes of modernity in the Western world. AR ÇEVRE KONTROL SİSTEMLERİ AKTS 3, Kredi (2+2) 3 Turkish: Bu ders kapsamında, İklim; İnsan Konfor Koşulları; Bina ve çevre tasarımında etkili olan iklimsel faktörler ve enerji kullanımı; Pasif iklimlendirme sistemleri; Doğal aydınlatma; Yapay aydınlatma; Akustik; Mekanik ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri; Sıhhi tesisat sistemleri; Yangın kontrolü; Bina otomasyon sistemleri; Asansörler ve yürüyen merdivenler; Erişilebilirlik için tasarım ve ders içeriğinde Türkiye de geçerli olan yönetmelikler (Yangın yönetmeliği, Isı yönetmeliği ve Gürültü yönetmeliği) konuları incelenecektir. English: The course deals with Climate; Human comfort conditions; Climatic and energy related factors effective on building and environmental design; Passive climatization systems; Natural lighting; Artificial lighting; Acoustics; Mechanical heating, ventilation and cooling systems (HVAC Systems); Water supply and waste Systems; Fire control; Building security and communication systems; Elevators and escalators; Design for accessibility; and Regulations in Turkey related to the course content: Fire regulation, Heat regulation and Noise regulation. MİM MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER III AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Ders kapsamında: Yapı statiğine giriş; İzostatik sistemlerin hesabı; Basit, konsol ve çıkmalı kiriş ve çerçeve sistemlerinin analizi; Kemerlerin analizi; Kabloların analizi; Çatı makaslarının analizi; Hiperstatiklik kavramı; Hiperstatik kiriş ve çerçevelerin analizi; Yer değiştirme hesapları; Moment alan yöntemi, Açı-deplesman yöntemi; Moment dağıtma (Cross) yöntemi konuları ele alınacaktır. English: This course deals with: Introduction to theory of structure; Stress analysis of statically determinate structures; The analysis of simply supported, cantilever and overhanged beams and frames; The analysis of arches; The analysis of cables; Structural characteristics of statically undetermined structures; Stress analysis of indeterminate beams and frames; Moment area theorems; Slope deflection method; Moment distribution method. 9

10 ALTINCI YARIYIL AR MİMARİ TASARIM V AKTS 10, Kredi (4+4) 6 Turkish: Kentsel parselde kamusal amaçlı bir toplantı veya ticaret yapısı ele alınacaktır. Stüdyonun ana eksenini kentsel siluet ve kamusal yapının nasıl ele alınacağı tartışmaları oluşturur. Bununla beraber, öğrencinin probleme depreme dayanım, akustik kontrol veya kamusal alan konularından bir veya bir kaçı ile ilgili bir yaklaşımı olması beklenmektedir. Nihai sunumda ileri prezantasyon tekniklerinin uygulanması beklenmektedir. English: The studio aims at discussing the problems of urban presence, silhouette and public design around a design problem such as a congregation or trade center. In addition to this, the students are expected to develop an approach by emphasizing one of the issues among earthquake resistance, acoustic control or public space design. At the final submission advanced presentation techniques are required. MİM YAPI PROJESİ AKTS 5, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders bir uygulama projesinin aşama ve tekniklerinin tanıtılmasıdır. Öğrencilerin daha önceki yarıyıllarda kendileri tarafından tasarlanmış projelerden birini seçerek tam bir uygulama projesi çizmesi beklenmektedir. Burada Belediye ve Meslek Odalarından onay almak için gereken süreç tanıtılacak, yasa ve yürütmeliklerde yer alan çizim formatlarına ve imar mevzuatına uyulması istenecektir. English: Throughout the course students learn all phases and techniques of preparing an application project. Students are expected to solve the entire the construction details and write the specifications for one of their former projects that was designed by themselves. It is also one of the requirements to follow all building and drawing codes that exist in the legal framework for the approvement of Professional Unions as well as Municipalities. MİM310-MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER IV AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders kapsamında, çelik ve betonarme yapı tasarımı konusu ele alınacaktır. Öncelikle çeliğin malzeme olarak özellikleri; Çelik yapı tasarımının prensipleri; Çelik tasarımında kullanılan yönetmeliklerin açıklanması; Çelik yapı elemanlarının tanıtılması; Çekme, basınç etkisi; Kirişlerin ve kafes kirişlerin hesabı ve boyutlandırılması; Kiriş ve kolon birleşimleri konuları ele alınacaktır. Sonrasında: Betonarmenin malzeme olarak özellikleri; Betonarme hesabında kullanılan yönetmeliklerin açıklanması; Kolonların tasarımı; Kirişlerin tasarımı; Alt yapı problemleri ve Temellerin tasarımı; Tek ve çift yönlü döşemeler konuları ele alınacaktır. Derste öğrencilere genel olarak betonarme taşıyıcı sistemlerin özellikleri ve oluşturulma prensipleri anlatılacaktır. Dersin öğrencilere betonarme bir yapının taşıyıcı sisteminin tasarımına yönelik analizi ve çözümlemeleri öğretmesi hedeflenmektedir. English: The course includes the design of steel and reinforced concrete structures. First: Material properties of steel; The design of steel structure buildings; Regulations used in steel design; The introduction of steel members; Tension and compression; The calculation and dimensioning of steel beams and trusses; Beams-columns are covered. Then: Material properties of reinforced concrete; Regulations used in reinforced concrete assumptions and calculations; The design of structural columns; The design of beams; Infrastructure problems and the design of foundations; One-way and two-way slabs are explained. The course also introduces students the general principles and design of reinforced concrete structures. In addition, the course aims to teach the analysis and solution methods for the design of reinforced concrete structures. 10

11 AR 300- MİMARİ BÜRO VEYA ARKEOLOJİK KAZI STAJI (YAZ DÖNEMİNDE 4 HAFTA) AKTS 4 Turkish: Büro stajında öğrencilerin; mimari ve kentsel tasarım alanlarında üretilen projelerin tasarım, avan proje ve uygulama projesi çizimi, rölöve ve restorasyon projesi hazırlanması, maket ve sunum yapılması gibi projelerin üretimi ve sunumuna yönelik çalışmalar konusunda deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Büro stajı, staj komisyonu tarafından uygun görülen ve kamu ve özel sektörde hizmet vermekte olan mimarlık, inşaat mühendisliği, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama, rölöve ve restorasyon bürolarında ve inşaat firmalarında yalnızca yaz döneminde ve kesintisiz dört haftalık süreyi kapsayacak biçimde yapılabilir. Büro stajı yerine, isteyen öğrenciler Arkeolojik Kazı Stajı yapabilir. Bu stajda ise öğrenciler mimarlık mesleğinin disiplinlerarası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı deneyimler kazanmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın, yalnızca yaz döneminde ve kesintisiz biçimde dört haftalık süreyi kapsayacak biçimde belgeleme ve dökümantasyon çalışmalara katılır; bu çalışmalarını belgeleyen raporu beyan ederler. English: In office internship, students are aimed to gain experience by introducing with issues which produced by the fields of architecture and urban design projects; design, preliminary project drawings and implementation, preparation of survey and restoration project, making models and presentations about the project. Office internship can be held in the offices which already approved by the internship commission both in public and private sector companies that provide services in architecture, civil engineering, urban design, city and regional planning, surveying, restoration and construction, only during summer time and continuous four weeks (uninterrupted). Instead of office internship, students also have an opportunity to make archaeological excavation internship. In this respect, students could gain experience in the interdisciplinary relations of architectural profession by participating studies including documentation, archiving and preparing final report. Study area should be located within Turkey and the survey should be executed under the supervision of Ministry of Culture and Tourism during the summer time and continuous four weeks (uninterrupted). YEDİNCİ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM VI AKTS 11, Kredi (4+4) 6 Turkish: Bu stüdyoda öğrenciler kentsel tasarım sürecindeki fiziksel bileşenleri tanıyarak, yapılaşmış çevre, kentsel mekan, kentsel peyzaj, yaya ve araç trafiği, yoğunluk, etkinlik mekanları, kentsel bağlam gibi kavramlarla çalışma ve bu kavramları anlama fırsatı bulacaklardır. Metropolitan alanlarda belli başlı büyük ölçekli geliştirme ve yeniden geliştirme çalışmaları içinde kentsel tasarım kuram, yöntem ve tekniklerinin uygulanması. Kentlerin büyük alanları içerisinde zamanla gelişecek ve farklı aktörleri içerecek değişim stratejilerinin geliştirilmesi. Doğal, yapay, tarihi ve kültürel bakış açılarına yönelik tasarımların geliştirilmesi; Tercih edilen işlevsel yapıların oluşması; Yapılaşmış formun kavramsallaşması. Altyapı ve servis sistemlerinin temini. Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan kentsel veri toplama, kentsel analiz, kentsel programı geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; kentsel öge ve bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin tasarım problemleri ile geliştirilmesi; karmaşık çevrelerde kentsel mekan / bina grubu programlarının geliştirilmesi ve mimari çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü. Bu stüdyonun diğer amaçları arasında: kentsel çevrede tasarım ve proje çalışması yaparken karşılaşılabilecek doğal, kurumsal ve yapısal engelleri tanımlayabilme, kentsel morfolojisi analizi ve buna bağlı olarak kavramsal yaklaşımlar geliştirebilme, açık mekan tasarımı, kullanımlar, bina tipolojileri, kentsel çevrede uygulama teknikleri; etaplama; kentsel tasarım projelerinde disiplinlerarası takım çalışmasını deneyimleme; kamusal, finansal, özel sektör gibi farklı kurumsal yapıları değerlendirme ve uygulama; ve kentsel tasarım çalışmalarına özgün dijital çıktılar üretebilme yer 11

12 almaktadır. English: The studio aims to introduce and engage students with physical attributes utilized in urban design process: built form, public space, townscape, path and access systems, parking, density, activity location and intensity and urban context. Application of urban design theory, methods and techniques to specific large scale development and redevelopment projects within metropolitan areas. Strategies for change in large areas of cities to be developed over time, involving different actors. Development of personalized processes of urban data collection, urban analysis and urban programming which reflect the nature and interests of designers; development of ability of applying the knowledge about the urban design process by design problems; control of the ability of developing complicated programs for urban environments - building groups in complicated environments and finding relevant design solutions. Other objectives are: to explain and differentiate the nature, strength and relevance of design propositions that seek to relate behavioral and organizational outcomes to the physical attributes and institutional interventions in urban environments; to analyze urban morphology and propose conceptual plans, open spaces, uses and activities, building typologies, implementation techniques for urban settings; to experiment and develop skills in working in multi-disciplinary teams in urban design projects; to assess and apply instrumental propositions about the realization of urban design, including planning, finance, public/private partnerships, parcelization, phasing; to build abilities for working in digital environments including the production of graphic and written outputs for urban design studies. AR MİMARİ TASARIM İÇİN ARAŞTIRMA METOTLARI AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders kapsamında, öğrencinin alternatif araştırma stratejilerini ve mimarlık araştırmalarında geniş bir yelpaze içine dağılmış araştırma metotlarını, daha basit olanlardan karmaşık tekniklere doğru, bir sistematik içinde tanıması hedeflenmektedir. Ders kapsamında ele alınacak temel konular arasında: Araştırma kavramı, türleri, niteliksel ve sayısal içerikli araştırmalar, çeşitli yaklaşımlar ve teknikler. Araştırma probleminin tanımlanması ve ortaya konması. Varsayımların oluşturulması. Araştırma tasarımı ve ön planlama aşaması: Kapsam, süreç ve zaman planlaması. Veri toplanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi, temel istatistik metotlarının, parametrik ve parametrik olmayan veriler için kullanılan istatistik tekniklerin ve kullanım amaçlarının tanıtılması: regresyon, korelasyon, çok değişkenli analiz teknikleri, sınıflandırma, hipotez sınama vb. amaçlarla kullanılan ileri istatistik tekniklerine giriş. Diğer veri toplama yöntemleri: Görüşme, gözlem, soru sorma, arşiv, hazır bilgi vb. Araştırmanın duyurulması: Rapor, bildiri, makale yazım yöntemleri. English: This course aims to engage and become familiar with alternative research strategies in architectural design and to identify research methodology from simple to complex techniques. Topics include: Concept of research, its types and techniques, various approaches to research problem. Peculiar characteristics of architectural research; Satisfaction and environmental quality; Postoccupancy evaluation studies; Concept, hypothesis, strategy and method in research planning; Research approaches: diagnostic, descriptive, theoretical, action; Research design: case study, survey, experiment; Research environment: natural, contrived; Data collection techniques: Observation (observing physical cues, observing behavior), Asking questions (structured interview, questionnaire), Archives; Data analysis; Reporting. Quantitative and qualitative research. Problem definition and objective statement of research, stating hypothesis, research design, content, procedures, and time planning of research. Strategies, methods and techniques of data gathering, data analysing, hypothesis testing, comparison, classification and evaluation in research. Introduction to Advanced statistics for data analysing, hypothesis testing, classification etc. Communicating the research results: Techniques of writing report, articles and papers. 12

13 SEKİZİNCİ YARIYIL AR BİTİRME PROJESİ AKTS 11, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı öğrencinin eğitiminin sonunda bağımsız bir çalışma yapabileceğini kanıtlamasına olanak tanımaktır. Öğrenci çalışacağı konuyu, arazisini ve kullanıcılarını saptayarak program geliştirecektir. Bu proje için öğrencinin sürdürülebilir tasarım, herkes için tasarım, yapı sağlığı veya ileri yapım teknikleri konularından en az bir tanesi ile çalışması zorunludur. English: The studio is to provide the student an opportunity of carrying all stages of a design project independently. Students decide about the problem, context, users and the program that they will work on. All students are obliged to choose one of the issues among sustainable design, social justice, building health or advanced construction systems. AR YAPIM YÖNETİMİ AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders kapsamında, yapım yönetim ilkeleri, proje ve proje yönetimi kavramları açıklanacaktır. Proje döngüsü içerisinde, projenin belirlenen kalite, kapsam, zaman ve maliyet hedefleri içerisinde başarıyla tamamlanmalarına yönelik tüm planlama, koordinasyon, denetim ve kontrol aşamaları ile ilgili araç ve teknikleri çalışılacaktır. English: In the scope of this course, the principles of construction management and the concepts of a project and the project management will be explained. From inception to completion, the overall planning, coordination and control phases of a project and the required tools and techniques to achieve the preconcerted targets of quality, scope, time and cost will be studied. 13

14 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) SEÇİMLİK DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 271- MİMARİ TASARIMDA ÖRNEK OLAY ÇALIŞMALARI AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Dersin kapsamı mimari ve kentsel tasarım projelerini geliştirirken ve mekansal problemleri ele alırken, önceden yapılmış uygulamaların teorik ve pratik bilgisinden faydalanmak amacıyla örnek çalışmaların incelenmesini içermektedir. Örnek çalışmalar üzerinden benzer önceki tecrübelerin tartışılması, başarılı örneklerden bilgi transferi ve yanlış örneklerdeki hataların gösterimi amaçlanmaktadır. Örnek tasarımlar, malzeme, strüktür ve mimari tasarım açılarından getirdikleri yaratıcı çözümler vurgulanarak incelenecek, örnek araştırmalarına paralel olarak strüktür, malzeme, üretim ve inşaat terminolojisi ile süreçlerin belli bir bölümü ele alınacaktır. Grafik ve tablolar ile örneklere ait karşılaştırmalar-değerlendirmeler tamamlanacaktır. English: The context of this course is to analyze the selected case studies. It aims to retrieve theoretical and practical information from previous cases when developing architectural and urban design projects and also dealing with spatial problems. Similar experiences will be discussed through knowledge inference from successful cases and demonstrations of failures. Studies of creative solutions to material, structural and architectural design problems in the selected design projects, related structural, material, fabrication, and construction terminology and some history of the processes will be described. Graphical and tabular illustrations will be used to compare and evaluate cases. AR HAFİF STRÜKTÜRLER AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Türkçe: Okuma ve yazma yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin akademik, yarı-teknik ve teknik İngilizcede kelime bilgilerini zenginleştirme. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili orta ve ileri seviyeli teknik okuma ve yazma çalışmaları sınıfta yapılacak. Öğrencilerin bağımsız olarak ta fazla okuma ve yazma çalışmaları yapmaları beklenmektedir. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviriler. Teknik raporlar, kısa yazılar, mektuplar ve teknik teklifler yazma. Uzun teknik dokümanların yazılı ve sözlü özeti. English: This course mainly aims to introduce kinetic design principles and architectural applications of these principles. For this purpose, first, kinematic analysis and synthesis methods will be investigated by the help of common structural, architectural and industrial examples. During the course, students will investigate common examples by making their physical and computational models. At final step, students are expected to design their own products according to the methods which they have learned during the semester. Physical models and Solidworks software package will be used as the course material. AR 273 EKOLOJİ (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere ekoloji kavramı hakkında fikir ve tasarım yaklaşımı vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramının tanımı, kronolojik gelişimi ve prensiplerine ilişkin bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Doğal enerji kaynaklarının tanımı: Fosil yakıtlar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, nükleer enerji, enerji kaynaklarının sınıflandırılması: yenilenebilir vs yenilenemez; Sera etkisi; Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimarlık; Yapılarda enerji tüketimi; düşük enerji kullanımlı yapılar için tasarım yaklaşımı; enerji kaynaklarının seçimi (güneş mimarlığı ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları) gibi konular işlenecek ve tartışılacaktır. 14

15 English: This course aims to give the students an idea about the concept of ecology, in this context: the definitions, principles and chronological development of sustainability. The definition of natural energy sources: fossil-fuels, solar energy, wind power, tidal power, hydroelectric power, geothermal power, nuclear power, the classification of energy sources: renewable vs. non-renewable; The greenhouse effect; definition of sustainability, sustainable architecture; The main principles of sustainable design; Common building energy consumption by sources; the design approach toward low-cost energy building: selection of energy sources: solar architecture and other renewable energy sources; will be taught and discussed. MİM 273 EKOLOJİ (TR) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere ekoloji kavramı hakkında fikir ve tasarım yaklaşımı vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramının tanımı, kronolojik gelişimi ve prensiplerine ilişkin bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Doğal enerji kaynaklarının tanımı: Fosil yakıtlar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, nükleer enerji, enerji kaynaklarının sınıflandırılması: yenilenebilir vs yenilenemez; Sera etkisi; Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimarlık; Yapılarda enerji tüketimi; düşük enerji kullanımlı yapılar için tasarım yaklaşımı; enerji kaynaklarının seçimi (güneş mimarlığı ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları) gibi konular işlenecek ve tartışılacaktır. English: This course aims to give the students an idea about the concept of ecology, in this context: the definitions, principles and chronological development of sustainability. The definition of natural energy sources: fossil-fuels, solar energy, wind power, tidal power, hydroelectric power, geothermal power, nuclear power, the classification of energy sources: renewable vs. non-renewable; The greenhouse effect; definition of sustainability, sustainable architecture; The main principles of sustainable design; Common building energy consumption by sources; the design approach toward low-cost energy building: selection of energy sources: solar architecture and other renewable energy sources; will be taught and discussed. AR BATI SANAT TARİHİ AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Mimarlık öğrencilerinin resim, heykel, müzik, sinema ve edebiyatın mimarlık tarihi ile ilişkilerini kurmasını sağlayacak biçimde 15.yy dan başlayarak günümüze kadar dönemden örnekleri aktarmayı hedefler. Bu açıdan, batı sanat tarihi gibi çok kapsamlı bir bilgi alanına bu ders, dönem zevki kavramı açısından yaklaşarak sınırlarını çizer. English: The course is intended to provide the students to establish links between architecture and the history of painting, sculpture, music, cinema and literature with examples starting from 15the century. Thence, the course approaches to this wide scope by limiting its interest with zeitgeist. AR GELENEKSEL MİMARLIK (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu dersin amacı geleneksel yerleşimleri kültürel ve fiziksel boyutları ile öğrencilere tanıtmaktır. Aynı zamanda, bina formlarının iklim ve peyzaj ile çevredeki yapı malzemesi kaynakları ve de özellikle o yapıları inşa edenlerin kültürel arka yapısı ile nasıl ilişkili olduğunu sorgular. Geleneksel yerleşimlerde yeni yapı tasarlarken geçmişten çıkaracakları dersleri kullanmak üzere öğrenciler teşvik edilir. English: The intent of the course is to introduce the students the physical and cultural issues of traditional settlements. It aims to question how the shape of buildings and environments is related to climate and landscape, to the availability of resources for building, and especially to the cultural background of builders. The students will be encouraged to interpret the lessons taken from vernacular architecture when designing new buildings in historical context. 15

16 MİM 276 GELENEKSEL MİMARLIK (TR) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu dersin amacı geleneksel yerleşimleri kültürel ve fiziksel boyutları ile öğrencilere tanıtmaktır. Aynı zamanda, bina formlarının iklim ve peyzaj ile çevredeki yapı malzemesi kaynakları ve de özellikle o yapıları inşa edenlerin kültürel arka yapısı ile nasıl ilişkili olduğunu sorgular. Geleneksel yerleşimlerde yeni yapı tasarlarken geçmişten çıkaracakları dersleri kullanmak üzere öğrenciler teşvik edilir. English: The intent of the course is to introduce the students the physical and cultural issues of traditional settlements. It aims to question how the shape of buildings and environments is related to climate and landscape, to the availability of resources for building, and especially to the cultural background of builders. The students will be encouraged to interpret the lessons taken from vernacular architecture when designing new buildings in historical context. AR 274 İZMİR İN KENTSEL ANALİZLERİ AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Dersin içeriğinde mekan analizi ve teknikleri, mekan ve bina tipleri örneklerinin sınıflanması ve biçimsel ve morfolojik temelli analiz yöntemleri anlatılmakta, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerde yerel örneklerle açıklanması ve bu tekniklerin uygulaması yapılmaktadır. Derste İzmir in tarihi gelişim sürecinde kentin mekansal yapısını belirleyen sosyal ve ekonomik faktörlerin ilişkisi üzerinde de durulmaktadır. English: In this course space analysis and techniques, classification of different space and building types and morphology-based analysis methods are discussed, local examples from different scales are explained and practiced. Course also focuses on the relationship of social and economic factors that determine the spatial structure of the urban space through the historical development process of İzmir. AR 277 İMAR HUKUKU VE KENTSEL PLANLAMA (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Türkiye deki kentsel planlama sisteminin yasal, idari ve organizasyonel yapısını anlamak. Türk İmar Mevzuatında yer alan kentsel planlama kavramları tanımak ve temel mevzuatın incelenmesi. Kentsel alanlar: Konut, ticari, endüstriyel bölgeler ile ulaşım ağı ve altyapı ilişkileri. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları. İmar planları, amaçları ve ölçekleri. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile mimarlık ilişkileri. Kentsel Tasarım İlkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluşumu. Kentlerin idari yapısı, belediye ve büyükşehir sınırları içinde ve dışında yapılaşma için sorumlulukların paylaşımı ve dağılımı. Kıyılar, doğal, arkeolojik ve kentsel SİT alanları, doğal ve yapılaşmış çevre, kamu arazisinin özelleştirilmesi ve diğer çevre koruma yasalarıyla ilgili planlama mevzuatı üzerine güncel konular, tartışmalar; kamu yararı, adil planlama, planlama etiği, gibi kavramları anlamak. Yapı izinleri ve izin süreçleri. English: Understanding administrative, legal and organisational structure of urban planning system in Turkey. A review of legal concepts in Turkish legislative and administrative systems. Analysis of planning and development laws, by-laws and regulations and their usage. Urban zoning: residential, commercial, industrial zoning; transportation network and infrastructure. Population density and building density. Development plans, their aims and urban scales. Relationship of legal issues with architectural practice. Urban design guidelines. Urban public space, settlement pattern and urban fabric. Discussion of the administrative structure of cities, municipal and metropolitan areas and the distribution of responsibility and authority related with physical development. Coastal zones, protection of environmentally, historically and archeologically sensitive areas, public land, and other special areas for development. Discussion on planning justice, planning ethic, public benefit, and governance concepts. Building permits and processes. MİM 277 İMAR HUKUKU VE KENTSEL PLANLAMA (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Türkiye deki kentsel planlama sisteminin yasal, idari ve organizasyonel yapısını anlamak. Türk 16

17 İmar Mevzuatında yer alan kentsel planlama kavramları tanımak ve temel mevzuatın incelenmesi. Kentsel alanlar: Konut, ticari, endüstriyel bölgeler ile ulaşım ağı ve altyapı ilişkileri. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları. İmar planları, amaçları ve ölçekleri. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile mimarlık ilişkileri. Kentsel Tasarım İlkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluşumu. Kentlerin idari yapısı, belediye ve büyükşehir sınırları içinde ve dışında yapılaşma için sorumlulukların paylaşımı ve dağılımı. Kıyılar, doğal, arkeolojik ve kentsel SİT alanları, doğal ve yapılaşmış çevre, kamu arazisinin özelleştirilmesi ve diğer çevre koruma yasalarıyla ilgili planlama mevzuatı üzerine güncel konular, tartışmalar; kamu yararı, adil planlama, planlama etiği, gibi kavramları anlamak. Yapı izinleri ve izin süreçleri. English: Understanding administrative, legal and organisational structure of urban planning system in Turkey. A review of legal concepts in Turkish legislative and administrative systems. Analysis of planning and development laws, by-laws and regulations and their usage. Urban zoning: residential, commercial, industrial zoning; transportation network and infrastructure. Population density and building density. Development plans, their aims and urban scales. Relationship of legal issues with architectural practice. Urban design guidelines. Urban public space, settlement pattern and urban fabric. Discussion of the administrative structure of cities, municipal and metropolitan areas and the distribution of responsibility and authority related with physical development. Coastal zones, protection of environmentally, historically and archeologically sensitive areas, public land, and other special areas for development. Discussion on planning justice, planning ethic, public benefit, and governance concepts. Building permits and processes. AR MİMARLAR İÇİN EKONOMİ VE FİNANS (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Temel ekonomi ve finans kavramlarının işleneceği ders sonunda öğrencilerin güncel piyasaları anlayabilecek, yatırım projelerini değerlendirebilecek hale gelmesi amaçlanır. Ders kapsamında, para değeri, faiz türleri, enflasyon, kar maksimizasyonu, fayda-maliyet analizi vb. konular bulunmaktadır. English: As studying the basic concepts of economics and finance, at the end of this course, students will be able to comprehend the current markets and evaluate the investment projects. This course includes topics such as the value of money, types of interest, inflation, profit maximization, costbenefit analysis, etc. MİM MİMARLAR İÇİN EKONOMİ VE FİNANS (TR) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Temel ekonomi ve finans kavramlarının işleneceği ders sonunda öğrencilerin güncel piyasaları anlayabilecek, yatırım projelerini değerlendirebilecek hale gelmesi amaçlanır. Ders kapsamında, para değeri, faiz türleri, enflasyon, kar maksimizasyonu, fayda-maliyet analizi vb. konular bulunmaktadır. English: As studying the basic concepts of economics and finance, at the end of this course, students will be able to comprehend the current markets and evaluate the investment projects. This course includes topics such as the value of money, types of interest, inflation, profit maximization, costbenefit analysis, etc. AR MAKET YAPIM TEKNİKLERİ AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Türkçe: Gerek proje etüdü gerekse sunum aşamasında önemli bir araç olarak, geleneksel bir modelleme yöntemi olan maket yapım tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Maket ve ölçek kavramı, maket tipleri hakkında teorik bilgilerin verilmesinin ardından maket yapımında kullanılan malzeme ve aletler tanıtılmaktadır. Ağaçla çalışma teknikleri, alçı maketler, bina kitlelerinin yapılması, sunum maketleri, maketi tamamlayıcı hazır elemanlar (ağaç, insan, araba maketleri, vb.) ve renklendirme konuları dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır. English: Within the course, it is intended to teach students the architectural model making techniques, a traditional method of modeling, as an important tool both in the preliminary process of project and both in the presentation After providing theoretical information about the concept of architectural 17

18 model, scale and architectural model types, materials and tools used in constructing architectural models are introduced. Techniques of working with wood, plaster models, making the building masses, presentation models, model complementary ready elements (models of trees, people, cars, etc.) and the coloring is taking place within the scope of the course topics. AR ÖZEL KULLANICILAR İÇİN KONUT TASARIMI AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bekar konut kullanıcısı, engelli konut kullanıcısı, mobilize konut kullanıcısı gibi farklı tipte konut kullanıcıları için konut tasarım kavramını örneklerle anlatılması ile konutun zaman içerisindeki kavramsal ve bağlamsal değişiminin kavranması amaçlanmaktadır. İnsanoğlunun varoluşundan bu yana temel barınma ihtiyacını karşılayan konut un tasarımı, zaman içerisinde farklı anlamlar ve nitelikler kazanmış, dönüşüme uğramıştır. Kullanıcı profilinin değişimi ile birlikte bu özel kullanıcılar için stüdyo tipi konut, paylaşımlı konut, mobil konut, engelli için konut gibi farklı konut tipolojileri de gelişmiştir. Farklı konut tipolojilerinin, tasarım süreçlerinin ve kavramsal yapısının, görsellerle ve örnek projelerle desteklenerek incelenmesini kapsamaktadır. English: The intent of the course is to make the students comprehend the conceptual and contextual transformation of housing throughout time by teaching concept of housing design for different types of inhabitants such as single inhabitant, handicapped/disabled inhabitant, mobilized inhabitant by sample projects. The design of housing which meets the very basic need of sheltering since the existence of humankind, has transformed and gained different meanings and specifications throughout time. Together with the change in the inhabitant s profile, different housing typologies such as studio- housing, shared-housing, mobilized-housing, housing for disabled have been developed for these special users. The course includes analysis of different housing typologies, their design process and conceptual structures, by the support of sample projects. AR 372 ÇAĞDAŞ KONUTLAR (İNG) AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere günümüzde gereksinimlere uygun farklı konut tiplerini seçmek ve planlamak için gereken altyapıyı vermeyi amaçlar. Bu nedenle, farklı konut tipi mimari programları, konutla ilişkili yasa ve yönetmelikleri ve konut mimarisi için gerekli teknolojiyi anlatmayı verilir. English: The course introduces the student to the selection and planning of living environments to meet the needs and wants of individuals and families across the life span. Course content includes: options in housing, program for different types of housing, housing legislation, environmental issues and technology for housing architecture. MİM 372 ÇAĞDAŞ KONUTLAR (TR) AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere günümüzde gereksinimlere uygun farklı konut tiplerini seçmek ve planlamak için gereken altyapıyı vermeyi amaçlar. Bu nedenle, farklı konut tipi mimari programları, konutla ilişkili yasa ve yönetmelikleri ve konut mimarisi için gerekli teknolojiyi anlatmayı verilir. English: The course introduces the student to the selection and planning of living environments to meet the needs and wants of individuals and families across the life span. Course content includes: options in housing, program for different types of housing, housing legislation, environmental issues and technology for housing architecture. AR MİMARİ TASARIM YAKLAŞIMLARI AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Farklı mimari tasarım yaklaşımlarının öğrenciye aktarılması ile tarihsel süreç içerisindeki mimari kuramlar hakkında bilgi birikimi oluşturmak amaç edinilmiştir. İkonik, kanonik, pragmatik ve analojik 18

19 tasarım yaklaşımlarının analizini, tarihsel süreç içinde karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda farklı tasarım yaklaşımlarının önde gelen mimar, kuramcı ve tasarımcıların; bu kişilerin gerçekleştirdikleri projelerin görsellerle desteklenerek öğrenciye tanıtılmasını da içermektedir. English: Within the course, it is intended to create knowledge about the architectural theories throughout the history by introducing students different architectural design approaches. The course includes the analysis and the evaluation of iconic, canonic, pragmatic and analogic design approaches comparatively throughout the history. In this context, the course also comprises of introducing the leading architects, theorists and designers of different design approaches and the projects of them to students. AR BAĞLAMSAL TASARIM AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Dersin öncelikli amacı öğrencileri mimari tasarımda bağlam teriminin çoklu anlamları ile tanıştırmaktır. Bu nedenle, tarihsel, toplumsal, kültürel, iklimsel, kentsel ve topoğrafik bağlam üzerinde durulur. Ayrıca bu bağlamların mimari tasarımda nasıl bir ana fikre dönüştürülüp geliştirilebileceği konusunda farklı yaklaşımlar içeren örnekler aktarılır. English: It is the purpose of this course to equip the students with the multiple meanings of the term of context in architectural design such as historical, social, cultural, climatic context, urban and topographic contexts. In addition to this, the course examines various examples which interprets the issue of context in different ways as precedents of design. AR İÇ MEKAN TASARIM İLKELERİ AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Zamanla mimarlığın içinde ayrı bir uzmanlık alanına dönüşen iç mekan tasarımının temel prensiplerinin aktarılması amaç edinilmektedir. Renk, ışık, doku gibi iç mekan tasarımının temel prensiplerin aktarılması; aydınlatma, mekan organizasyonu, mobilya donanımı gibi iç mekan tasarımındaki öğeler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında konut, ofis, mağaza, kitapevi, sergi alanı, kafeterya ve restoran gibi farklı fonksiyonlar içeren mekanların tasarımı örneklerle incelenecektir. English: This course aims to give information to students about the basic principles for interior design which transformed to an area of specialization in architecture throughout time. The course includes giving information to students about basic principles of interior design such as color, light, texture; the items of interior design such as lighting, space organization, furniture equipment. Within the course, the design of spaces with different functions such as housing, office, shop, bookstore, gallery, cafe and restaurant will be analyzed with examples. AR 376 KAPSAYICI TASARIM AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders, kamusal alanların ve mekanların tasarımında kullanıcıların sosyal, psikolojik ve bedensel farklılıkların yarattığı çeşitliliğe değer ve önem veren bir tasarım anlayışının yerleşebilmesi için gerekli kuramsal tartışmaları yürütür; öğrencilere örnekler üzerinden yaklaşımları tanıtır ve gerekli tasarım standartlarını aktarır. English: The course aims at improving a sensitive design approach in especially design for public buildings and spaces which concerns and cares about social, psychological and bodily differences of user groups. For this reason, the course contains current theoretical discussions and the latest examples as well as valid standards. AR 377 MİMARİ AYDINLATMA AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Ders kapsamında mimaride doğal ve yapay aydınlatma ve uygulamaları incelenecektir. Doğal 19

20 aydınlatma bölümünde, bina yönlendiriminde ve tasarımında günışığının rolü, güneş açıları, günışığını hesaplama yöntemleri, güneş kırıcı elemanların tasarımı ve hesaplanması konuları ele alınacaktır. Bunlara ek olarak, yapay aydınlatma sistemleri, mekana ve işleve göre doğru aydınlatma sisteminin seçilmesi konuları işlenecektir. Konut mekanlarında doğru aydınlatma sisteminin seçilmesi, tarihi binalarda, müzelerde, galerilerde ve ofislerde doğru aydınlatma konuları ele alınacak ve örneklerle analiz edilecektir. English: This course covers the principles and applications of daylight and artificial light in architecture. The role of daylight in building orientation and design, solar angles, the methods to calculate daylight, and the methodology and calculations of solar control devices are covered at daylight section of the course. In addition, this course is intended to give information about artificial lighting systems and covers topics such as choosing the right lighting techniques according to the function of the space and application of these techniques. The course includes the different lighting systems and application techniques of these systems that should be used in different spaces of the house as kitchen, living room, dining room and bedroom. Besides, architectural lighting of buildings which have different functions such as historical buildings, museums, galleries, and offices is analyzed. AR 378 MİMARİ TASARIMDA AKUSTİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Ders kapsamında öncelikle ses, insanın ses algısı ve işitsel konfor konuları işlenecektir. Gürültünün tanımı, gürültünün insan ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, gürültü kriteri ve standartlar detaylı olarak anlatılacaktır. Mimari tasarımda gürültü kontrol prensipleri örnek çalışmalarla incelenecektir. Hava doğumlu, strüktür doğumlu seslerin yapı elemanlarıyla yalıtımı ve HVAC sistemleri tartışılacaktır. Konser salonlarının, tiyatro binalarının ve çok amaçlı salonların akustiği ve bunlara ilişkin kriterler ve standartlar incelenecektir. Eğitim, sağlık, hükümet, kamu binaları ve konutlardaki akustik sorunlar ve çözümler örneklerle analiz edilecektir. English: The aim of the course is to explain the basic physical principles of acoustics and to introduce various measurement-analysis methods and applications at different fields. In this context, first the research areas at different fields related to acoustics are explored and technical fields are explained; then the physical properties of sound is introduced. Sound sources, the propagation of sound is explained. Then with an introduction to wave theory, the concepts such as wavelength, frequency, sound pressure level are examined. The reflection, absorption and diffusion of sound are investigated; frequency bands, spectrum, and analysis are explained. After the topics of human hearing, the perception of sound and speech are covered, room acoustics is introduced where sound in rooms, reverberation time, absorption and room modes are the sub-topics. The definition and evaluation of noise will be explained; and sound-vibration isolation will be explored and discussed with different examples and solution methods. The students will prepare a research related to their fields and prepare a presentation where they discuss simulation, measurement and analysis methods at different fields such as mechanical engineering, electronics engineering, and architecture. AR 379 AKILLI BİNALAR AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders, akıllı binaların temel tasarım kurallarını, kullanılabilecek elektronik ekipman ve sistemlerin çalışma prensiplerini tanıtmayı amaçlar. Bu amaçla, temel tasarım prensipleri, akıllı bina yönetim sistemleri, bina otomasyon sistemleri ve destek sistemleri (HVAC, güç yönetimi, ekipman yönetimi, yangın ve güvenlik kontrol sistemleri) derinlemesine tanıtılacaktır. English: This course mainly aims to introduce general design principles and intelligent electronic devices and equipment of smart buildings. For this purpose; main design principles of smart buildings, intelligent building management systems, building automation systems, supporting systems like HVAC, power management, facility management, fire and safety systems will be thoroughly investigated. AR 381 ÇEVRE HUKUKU VE POLİTİKALARI I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Doğal kaynakların tükenmeye başladığı, sürdürülebilir çevre ve ekonominin bir zorunluluğa 20

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

MIM113 Tasarımcılar için Matematik / Mathematics for Designers Tr AZ. ING101E Advanced English I / İleri İngilizce I En ÜZ

MIM113 Tasarımcılar için Matematik / Mathematics for Designers Tr AZ. ING101E Advanced English I / İleri İngilizce I En ÜZ 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) MIM101E Basic Design / Temel Tasarım 4 4 9 En AZ MIM103 Mimari Anlatım Dili / Architectural Communication Skills 2 2 4 Tr AZ MIM111 Mimarlığa Giriş / Introduction

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( )

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( ) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Yürürlükteki programdaki tüm zorunlu derslerin adı ve/veya kodu ve/veya kredisi değişmiş olduğundan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI Fakülte/MYO/YO Adı : Bölüm/Program Adı : MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DEMİ... 2 1. SINIF BAHAR DEMİ... 3 2. SINIF GÜZ DEMİ... 5 2. SINIF BAHAR DEMİ... 7

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ( ) TUR 101 TÜRKÇE I (2+0+0) 2 AKTS: 2

IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ( ) TUR 101 TÜRKÇE I (2+0+0) 2 AKTS: 2 IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2015-2016) TUR 101 TÜRKÇE I (2+0+0) 2 AKTS: 2 (Turkish I) İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın

Detaylı

MIM113 Tasarımcılar için Matematik / Mathematics for Designers 2 0 3 Tr AZ. ING101E Advanced English I / İleri İngilizce I 2 0 3 En ÜZ

MIM113 Tasarımcılar için Matematik / Mathematics for Designers 2 0 3 Tr AZ. ING101E Advanced English I / İleri İngilizce I 2 0 3 En ÜZ 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) MIM101E Basic Design / Temel Tasarım 4 4 9 En AZ MIM103 Mimari Anlatım Dili / Architectural Communication Skills 2 2 4 Tr AZ MIM111 Mimarlığa Giriş / Introduction

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı POMPALAMA SİSTEMLERİ Course Name PUMPING SYSTEMS Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS Kredisi

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl :

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl : T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.yarıyıl : MİM 101 TEMEL TASARIM I Bu derste, temel tasarım ilke ve kavramlarının, çizgi, biçim, hacim, perspektif,

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj ve Hukuk İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Landscape and Law Kodu (Code) PEM 429 PEM 429E Yarıyılı (Semester) Bölüm / Program (Department/Program) Dersin Türü

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Filmde Bilgisayar Uygulamaları Dersin Kodu ÇFA 217 AKTS Kredisi 3 2. yıl

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj Yönetimi Course Name Landscape Management AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name Management Engineering Design Project

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name ANTĠK ÇAĞ DA MĠMARLIK VE TOPLUM ARCHITECTURE AND SOCIETY IN ANTIQUITY Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS Kredisi Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı UZMANLIK ALAN DERSİ Kodu (Code) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name SPECIALIZATION FIELD Yarıyıl (Semester) COURSE Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Ön Koşul

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Introduction To Geographical Information Systems Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation,

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Öğrenciye ısıtma ve havalandırma bilgisi vermek DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Öğrenciye ısıtma ve havalandırma bilgisi vermek DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS ISITMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ MM50

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Introduction To Geographical Information Systems Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı