4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB"

Transkript

1 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına hangi yollarla ulaştığımız örneklerle paylaşılacaktır. Çalışmalar sırasında öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca verilmiştir. Gezegeni Paylaşmak Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü. ANAFİKİR: İnsanlar ve diğer canlılar doğada birlikte yaşarken sınırlı kaynakları paylaşırlar.

2 SORGULAMA HATLARI Sınırlı Kaynaklar ve Adaletli Paylaşım Çevreye Yarar ve Zarar Getiren Davranışlar Diğer Canlılara Karşı Sorumluluklarımız Fen ve Teknoloji Derslerinde, Öğrenenler, Gezegeni Paylaşmak temamızla ilgili hazırlanan kitapçıkta da Ne Biliyorum?- Ne Öğrenmek İstiyorum?- Neyi Merak Ediyorum kısmını doldurmuşlardır. Öğrenenlere ana fikrin buldurulması için ana fikre yönelik sorular sorulmuştur. Öğrenenler, sınırlı kaynakların yaşam için çok gerekli olduğunu, insanların sınırlı kaynakları adaletli paylaşımları ile ilgili ppt sunumlarını, hazırladıkları videoları, broşür ve afişleri, internetten incelenen gazete haberlerini, insanların yaşamındaki yeri, önemini, sınırlı kaynaklarımız ile ilgili görselleri, tükenmeyen kaynaklar ile ilgili görselleri, yazıları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ile ilgili videoları, su, hava, toprak, bitki, hayvanlar, petrol ve doğal gaz ile ilgili sunuları, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ile ilgili videoları izleyerek öğrenme sürecinin merkezinde yer almışlardır. Son temamız Gezegeni Paylaşmak Anahtar Kavramlarını, Bağlantılı Kavramlarını ve Sorgulama Hatlarını incelemişlerdir. Kapıdaki görsellerden hareketle ana fikri yazmışlardır.

3 Gezegeni Paylaşmak teması altında öğrencilerimiz, okulumuza konuk olarak gelen Selcen Küçüküstel ile keyifle sohbet etmişlerdir. Yaşadığı coğrafyanın dışında farklı yaşam koşullarını ve kültürlerini araştıran Selcen Küçüküstel, yaptığı sıradışı yolculuğu, Moğolistan da göçebe kültürlerini sürdüren Dukha kabilesinin çadırlarında geçirdiği 3 ayı ve oradaki deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmıştır. Öğrencilerimizin keyifle ve merakla dinledikleri, sorular sordukları etkinliğimiz öğrencilerimizin farkındalıklarına büyük katkı sağlamıştır. Tükenmeyen enerji kaynaklarını, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine nasıl sahip çıkmaları gerektiğini, kaynaklara sahip çıkmada ve tüketimde sorumluluklarını öğrenmişlerdir. Dünya daki karaların taş küre (yer kabuğu), suların su küre ve bunları çevreleyen havaya hava küre denildiğini öğrenmişlerdir. Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin (çekirdek) belirgin özelliklerini ifade edebilmişlerdir. Dünya nın yapısındaki katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırmışlar, Dünya nın katmanlarını gösteren kendine özgü bir model oluşturmuşlar, fen laboratuvarında renkli hamurlarla Dünya nın katmanlarını yapmışlardır.

4 Atık kâğıtları hamur haline getirerek yeniden kâğıt elde etmişlerdir. Fen laboratuvarında yanardağ yapmışlar ve yaptıkları yanardağları patlatmışlardır. Mikroskopta, soğan zarı ve doku incelemesi yapmışlar ve çok keyif almışlardır. Mineral, kayaç ve maden arasında ilişki kurmuşlar, toprağın nasıl oluştuğunu açıklayabilmişler, erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kurmuşlardır. Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine varmışlar, hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemleri araştırıp performans ödevi hazırlayıp sunmuşlardır.

5 Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler vermişler, bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna sorgulayarak karar vermişlerdir. Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri açısından karşılaştırmışlardır. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olup olmadığını tartışmışlardır. Uyku halindeki canlı varlıkların uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterdiği çıkarımını yapmışlardır. Çevresinde farklı tipte yaşam alanları olduğunu keşfetmişlerdir. Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazanmışlar, Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler vermişlerdir. Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili sunu izlemişlerdir. Denizlerin temizliği için faaliyette bulunan kişi ve kurumlarla ilgili örnekler vermişlerdir. Denizlerin çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu öğrenmişlerdir. Evsel ve endüstriyel atıkların denizleri kirletmesinden, denizlerin kirlenmesinin, öncelikle denizlerde yaşayan canlılara, dolayısıyla da insanlara zarar vermesini konuşmuşlardır. İnsanların denizlerden çeşitli şekilde yararlandıkları belirtilmişlerdir. Denizlerin temiz tutulmasının bütün canlılar için önemli olduğu, bunun için herkese sorumluluk düştüğünü anlamışlardır. Deniz kirliliğini önlemek ve denizleri temiz tutmak için faaliyette bulunan kişi ve kurumların desteklenmesi gerektiğinin bilincine varmışlardır. Sosyal Bilgiler derslerinde; İnsanlar ve Yönetim temasında yerel yönetimler konusunda, Atatürk Mahallesi Muhtarlığına gitmişler, Atatürk Mahallesi muhtarı Sayın Leyla Yeşim Şaylan ı ziyaret etmişlerdir.

6 Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanımışlar, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklayabilmişlerdir. Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler vermişlerdir. T.C. Devleti nin, yönetim yapısını şema şeklinde göstermiş ve deftere çizmişlerdir. Kamuoyunun kendiliğinden oluşmadığını, kamuoyunun oluşabilmesi için halkın bilinçlenip duyarlı hale gelmesi gerektiğini ve kamuoyunu etkileyenin sivil toplum örgütleri ve medya olduğunun bilincine varmışlardır. 19Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili pano hazırlamışlar, Atatürk ün Milli Mücadele de verdiği uğraşıyı içselleştirmişlerdir. Remi ve özel kurumları ayırmayı drama yoluyla daha iyi kavramışlardır. Belediye başkanına yeşillik alanların korunması ve çoğaltılması için dilekçe yazmışlardır.

7 Matematik dersinde, üçgenleri kenar uzunluklarına göre ve açı ölçülerine göre sınıflandırmışlardır. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirlemişler, açıölçer, gönye ve cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgen çizmişlerdir. Acıları açıölçer ve gönye ile ölçmüşlerdir. Akıllı tahtada farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri ve farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülmüştür. Üçgenin iki iç açısının ölçüsü verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulamışlardır. İzometri kâğıda dikdörtgen, kare ve üçgen şekilleri çizmişlerdir. Çizilen geometrik şekiller ve kenarlarına isim vermişler, isimlendirmenin nasıl yapıldığını kavramışlardır. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve acı özellikleri açıklamışlar, köşegenleri belirtmişler, köşegenlerin özelliklerini açıklamışlardır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirlemişler, kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirlemişlerdir. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturmuşlardır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözmüş karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplamışlardır. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklamışlar, saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapmışlardır. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklamışlardır. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözmüşlerdir. Türkçe dersinde, Metin çalışmaları yapılmış, metinde ana fikir, konu ve başlık üzerinde durulmuş, 5N1K çalışmaları yapılmıştır. İstiklal Marşı nın Yazılış Hikâyesi Dinleme Metni işlenmiş ve öğrenenlerin çok ilgisini çekmiştir. Mehmet Akif Ersoy la ilgili sunu izlenmiştir. Yazma yöntemleri ve yazma kuralları hatırlatılmış, güncel konularla ilgili kompozisyon çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Giriş, gelişme ve sonuç üzerinde durulmuş, öğrenenlerin bu yönde olumlu gelişmeleri gözlemlenmiştir. Deyimler konusu pekiştirilmiş, atasözlerinin anlamı üzerinde durulmuştur. Özdeyiş, atasözü ve deyimlerin özellikleri ve aralarındaki farklılıkları kavramışlardır. Öğrenenler etkinlik kitaplarında konularla ilgili alıştırmaları

8 yapmışlardır. Atatürk ün yazdığı kitap ve Türk dilinin gelişmesi için yaptıkları ile ilgili sunular izlemişlerdir. Atatürk ve Sanat dinleme metni işlenmiş, dinleme metnindeki Atatürk ün söylediği özdeyişleri açıklamışlar, Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan özdeyişlerle ilgili sunu izlemişlerdir. Genel yazım kuralları üzerinde konuşmuşlar,büyük harflerin kullanıldığı yerler ile ilgili bilgilerini pekiştirmişlerdir. Kütüphane dersinde, Dünya bize sesleniyor adlı belgesel seyredilmiştir. Yok olan doğal kaynaklarımızla ilgili internet araştırması yapılarak PowerPoint hazırlanmıştır. Çizgilerle; İsraf, Tüketim Çılgınlığı ve Çevre Kirliliği konulu video izlemişler, insanlar ve diğer canlılar doğada birlikte yaşarken sınırlı kaynakları paylaşmaları gerektiğinin önemini fark etmişlerdir. İngilizce dersinde, Öğrencilerimiz evrendeki kaynakları koruma ile ilgili slogan yazmışlar ve sonra bu sloganları Tshirt üzerine yazarak boyamışlardır. Rehberlik dersinde, 4. Edirne'de 1448'den bu yana yer alan Beyazıd Külliyesi Sağlık Müzesi'nde geçmişte ruh hastalarının su ile tedavi edilmesi ile ilgili bilgilendirme ve görseller ile uygulamaya giriş yapılmıştır. Daha sonra "New Age" müziği ile kas gevşetme egzersizleri uygulamalı olarak öğrencilere öğretilmiştir. Egzersiz sonunda o an ki duygularına dair geri bildirimler alınmıştır. Değer bilme tutumu vurgulanmıştır. Uygulama öğrenci öz değerlendirme formu ile değerlendirilmiştir. Görsel Sanatlar dersinde, Sınırlı doğal kaynaklar ile araştırma yapmaları istenmiştir. Yapmış oldukları araştırmalar arkadaşlarına bir sunum olarak anlattırılmış ve bunun ile ilgili kolaj çalışması yaptırılmıştır.

9 Müzik dersinde, PYP 6. Tema Müzik Dersi Etkinliği kapsamında öğrenenlerle sınırlı kaynaklardan bir tanesi seçilmiş ve onunla ilgili şiir yazılmış, fon müziği eşliğinde seslendirilmiştir. Beden Eğitimi dersinde, Öğrenenlere dünyanın sınırlı kaynaklarından ağaçların azalmasıyla ilgili görsel sunu izlettirilmiş, görsel sunu üzerinde konuşma yapmışlardır. Daha sonra ormanda öğrenenlere trekking doğa yürüyüşü turu yaptırılmıştır. Ataşehir ilçesinde yapılan masa tenisi yarışmasında; Ataşehir kaymakamlığından erkeklerde 1.lik ve kızlarda 2.lik kupalarını Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Konferans Salonu nda düzenlenen törende teslim almışlardır. Yeditepe Üniversitesi kapalı- açık havuzunda 4 haftalık yüzme dersine gitmekten büyük bir keyif almışlardır. Çok eğlenmişler ve yüzme sitillerini pekiştirmişlerdir.

10 Bilgisayar dersinde, Ana fikir ile ilgili 20 tane resimden oluşan bir video hazırlamışlardır. Movie Maker programı ile ; Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı yaptığı çalışmalaını gösteren bir video hazırlamışlardır.

11

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında çocuklarımızla birlikte hazırlayacağımız tüm etkinliklerimizi aylık bültenimizden takip edebilirsiniz. Bültenimizde sınıf içerisinde uyguladığımız tüm

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

İSTEK TARABYA BÜLTENİ

İSTEK TARABYA BÜLTENİ IB Dünya Okulu İSTEK TARABYA BÜLTENİ 2013/2014 Ocak İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI OCAK 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aslan

Detaylı

ISBN: 978-963-9638-17-4

ISBN: 978-963-9638-17-4 Öğretmen El Kitabı Yeşil Kutu Öğretmen El Kitabı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi ile Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya dan çok sayıda kişi ve kurumun işbirliğiyle hazırlamıştır. Yeşil

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

2014 / 2015 SAYI: 22 Haftanın Bazı Başlıkları

2014 / 2015 SAYI: 22 Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 22 Haftanın Bazı Başlıkları Psikolojik Sorunlarla Baş Eden Kişilere Destek Olma Rehberi 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladık TED Bursa Koleji nde IB Diploma Sevinci Fransa ve İsviçre de Eğlence

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

2011 YIL 5 SAYI 10. Hayal ve hedeflerimizin peşinde beş yıl

2011 YIL 5 SAYI 10. Hayal ve hedeflerimizin peşinde beş yıl 2011 YIL 5 SAYI 10 Hayal ve hedeflerimizin peşinde beş yıl Yayın Türü Yaygın Yayın / G. Siyasi Değerli Tüpraş Ailesi, Tüpraş Dostları, Tüpraş Adına İmtiyaz Sahibi Yavuz Erkut Dergimizin 10. sayısıyla

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

Anasınıfları, nisan ayı bülteni ile yeniden MERHABA! Anasınıfımızdaki yolculuk başlıyor. Bu ayki temalarımız: - Gökyüzü. - Tohum

Anasınıfları, nisan ayı bülteni ile yeniden MERHABA! Anasınıfımızdaki yolculuk başlıyor. Bu ayki temalarımız: - Gökyüzü. - Tohum Anasınıfları, nisan ayı bülteni ile yeniden MERHABA! Anasınıfımızdaki yolculuk başlıyor. Bu ayki temalarımız: - Gökyüzü - Tohum - Hava, Toprak, Su, Güneş - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı -

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Araştırmanın yürütücüleri:

Detaylı

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sanatsız kalmayın! Bilgi Evleri Sanat Kursları Kayıtları Devam Ediyor. n Gitar

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 81 İl 81 Proje/Ulusal Ajansın 10. Yılı Festivalinin Değerli Ziyaretçileri 2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı