DERSLERİN İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERİN İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin hareketi, iş ve enerji, ve termodinamiğin kanunları bu dersin ana konularıdır. Fiziğin Temelleri-I. Çeviri: Prof. Dr. Cengiz Yalçın Fen ve Mühendislik İçin Fizik I: Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu Fizik İlkeleri-I. Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakaoğlu TB 103 Mühendislik Kimyası I (3-0) 3 Maddelerin özellikleri. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: Bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar1, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2000 Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler, Atkins ve Jones, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz, İkinci Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık Chemistry, Charles E. Mortimer, 6th edition TB 105 Mühendislik Matemetiği I (3-0) 3 Cümleler teorisi, sayılar sistemi, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları Genel Matematik -vmustafa Balcı Matematik Analiz I - Berki Yurtsever MLZ 101 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Malzemelerin Sınıflandırılması. Dünyada ve Türkiye de malzeme alanındaki gelişmeler. Türkiye de bulunan doğal hammaddeleri ve özellikleri. Hammaddelerin hazırlanmasını. Şekillendirme teknikleri. Kurutma. Sinterleme mekanizmaları. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. Materials Science and Engineering: An Introduction, W. D. Callister McGraw-Hill International Edition. MLZ 103 Bilgisayar Destekli Teknik Resim (1-2) 2 Teknik resme giriş ve teknik resmin bileşenleri. Geometrik şekillerin oluşturulması. Projeksiyon teorisi. Ortografik çizim. İzometrik görünümler. Ölçülendirme ve kesit alma. Engineering Design Graphics: AutoCAD2007, J.H. Earle, Prentice-Hall Publ. Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, Ý.Gerdemeli, C.E.Imrak, Birsen yayınevi. Aİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 2 Osmanlı Devleti yenileşme sürecinde XIX. Yy ve XX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti nin siyasi, askeri, sosyo kültürel durumunu tespitlendirme. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mustafa Turan, 2006 Ankara. Siyasi Tarih ( ), Rifat UÇAROL 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Fahir ARMAOĞLU. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Fahir ARMAOĞLU.

2 TD 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dil Bilgisi, Dil - Kültür Münasebeti, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi, Dil Bilgisinin Bölümleri, İmlâ Kuralları ve Uygulaması, Yapım Ekleri ve Uygulaması, Türkçede İsim ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler Üniversiteler için Türk Dili, Muharrem ERGİN Yükseköğretim öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Heyet. YD 101 İngilizce (3-0) 3 İngilizce gramer kurallarının işletilmesi ve güncel olayları basit kelimelerle ifade etme yeteneğinin kazandırılması. Beginner New Headway English Course, Liz and John Soars. İnside Grammar English TB 102 Mühendislik Fiziği II (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin hareketi, iş ve enerji, ve termodinamiğin kanunları bu dersin ana konularıdır. Fiziğin Temelleri-I. Çeviri, Cengiz Yalçın Fen ve Mühendislik İçin Fizik I, Çeviri, Kemal Çolakoğlu Fizik İlkeleri-I, Çeviri, Kemal Çolakaoğlu TB 104 Mühendislik Kimyası II (3-0) 3 Bağ Teorisi ve moleküler yapı. Maddelerin halleri ve moleküller arası kuvvetler. Çözeltilerin fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asit, baz ve asit-baz dengesi. Sulu çözeltilerde denge. Termodinamik. Elektrokimya. General Chemistry, Hill J.W., Petrucci R. H., McCreary T. W., Perry S. S Pearson Prentice Hall. Yardımcı Chemistry, Mortimer, C.E. 1986, Wadsworth Publishing Company. TB 106 Mühendislik Matematiği II (3-0) 3 Belirsiz integral, belirli integral ve uygulamaları, matrisler teorisi, determinant fonksiyonu, lineer denklem sistemleri, çok değişkenli fonksiyonlar Genel matematik, Mustafa Balcı. Matematik Analiz II, Berki Yurtsever ve ilgili diğer kitaplar MLZ 102 Malzeme ve Yaşam (3-0) 3 Malzeme biliminin önemi, malzeme uygulama alanları; spor malzemeleri, yarış arabaları malzemeleri, uçak sanayi malzemeleri, medikal malzemeler, günlük hayata kullanılan özel malzeme örnekleri, şekil hafızalı alaşımlar, süper iletkenler, kesme takımları, elektronik cihazlar. Materials in Today s World, P. A. Thrower, McGraw-Hill MLZ 104 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri (1-2) 2 Malzeme biliminde zaman ve uzunluk boyutları. Nano ve micro boyut: ab-inito methodu, Monte Carlo simulasyonları, molekül dinamikleri ve ilgili teknikler. Micro ve mezo boyut: micro yapılar, sonlu elementler ve sonlu fark metodu, polikristal modeller. İntegrated zaman ve uzunluk boyuttlaarında modelleme ve simulasyonlar. Molecular Modelling, Leach A. R Prentice Hall.

3 Aİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 2 Osmanlı Devleti yenileşme sürecinde XIX. Yy ve XX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti nin siyasi, askeri, sosyo kültürel durumunu tespitlendirme. Milli Mücadele Dönemi Siyasi ve Sosyal Gelişmeleri değerlendirme. Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarını değerlendirme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mustafa Turan, 2006 Ankara. Siyasi Tarih ( ), Rifat UÇAROL TD 102 Türk Dili II (2-0) 2 Zarflar ve Edatların Türkçe deki kullanılış şekilleri, Cümle bilgisi, Sözlü Kompozisyon Türleri,Kompozisyonda anlatım şekilleri, Dil Yanlışları ve Anlatım bozuklukları, İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Üniversiteler için Türk Dili, Muharrem ERGİN Yükseköğretim öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Heyet. YD 102 İngilizce (3-0) 3 İngilizce gramer kurallarının işletilmesi ve güncel olayları basit kelimelerle ifatre etme yeteneğinin kazandırılması. Beginner New Headway English Course, Liz and John Soars. İnside Grammar English Dictionary and The Documents MLZ 201 Malzeme Bilimi I (4-0) 4 Malzeme Biliminin temel kavramlarını öğrenmek ve günlük yaşamımıza etkilerini irdelemek. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde etik ilkelerin öğrenilmesi. Diğer bölüm derslerinin daha iyi anlaşılmasına dönük bilgiler. Materials in Today s World, Thrower P. A McGraw-Hill. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. MLZ 203 Malzeme Termodinamiği I (4-0) 4 Termodinamiğin hayatımızdaki ve malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki önemi. Termodinamiğin temel tanımlarını ve kavramları. Süreç değişkenleri ile hal fonksiyonları arasındaki farkı. Termodinamik problemlerinin çözümünde tersinir süreçlerin ve denge koşullarının önemi. Introduction to the Thermodynamics of Materials, D.R. Gaskell New York: Taylor and Francis Publishers. Malzeme Termodinamiği Ders Notları, A. Hitit Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 205 Malzemelerin Kristal Yapısı (4-0) 4 Atomun yapısı, atomik ve kristal bağ yapıları. Temel kristal yapılar ve simetrileri. İki ve üç boyutlu kristal örgü. Kristal örgü düzlemleri, düzlem yönleri, ters ve gerçek örgü arasındaki ilişki. Miller indisleri. Bragg kırınım yasası. Temel kristal yapıda örgü boşlukları ve kusurları. Katılarda fononlar. Introduction to solid state physics, C. Kittel John-Wiley&Sons Inc. Introduction to solid state physics, R. Turton Oxford University Press. TB 201 Diferansiyel Denklemler (4-0) 4 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Lineer diferansiyel denklem ve denklem sistemlerinin çözümü. Cauchy Euler denklem çözümleri. Laplace dönüşümünün temel özellikleri. Differential Equations, Ross, Shepley L baskı. J. Wiley, New York. Diferansiyel denklemler ve Uygulamaları. M. Aydın, G. Gündüz, B. Kuryel, G. Oturanç 1999, Barış Yayınları. İzmir.

4 BM 201 Bilgisayar Programlama I (4-0) 4 Bilgisayar mimarisi, yüksek seviyeli programlama dilleri. İşletim sistemleri. Çoklu kullanıcılı işletim sistemleri, editör kullanımı. Temel programlama (değişkenler, giriş/çıkış, yönetim ve kontrol, boyutlu değişkenler, alt programlama. Bilgisayarda Temel Algoritmalar ve C++ Dili ile Programlama Örnekleri, M. Uysal, 2010, Nirvana Yayınları. Bilgisayar I, K. Esengün, M. Tuncer , Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını Ders Notları Serisi Yayın No: 54, Tokat. MLZ 202 Malzeme Bilimi II (4-0) 4 Malzemelerde yapı-özellik ilişkileri ve farklılaşan kullanım koşullarına bağlı olarak oluşan değişimler hakkındaki sağlam bilgilere dayalı olarak uygun dizayn kriterlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bu konuda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerini eğitmek. Materials in Today s World, Thrower P. A McGraw-Hill. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, MLZ 204 Malzeme Termodinamiği II (4-0) 4 Gazların gerçekte sıcaklığa ve basınca bağlı olarak nasıl bir davranış gösterdiği. Gazlar arası reaksiyonlar ile ilgili hesaplamalar. Gazlar ile yoğun maddeler (katı veya sıvı) arasındaki reaksiyonlar ile ilgili hesaplamalar. Çözeltiler ile ilgili hesaplamalar. Çözeltiler ile ilgili yapılan hesaplamalar ile faz diyagramları arasındaki bağlantı. Introduction to the Thermodynamics of Materials, D.R. Gaskell New York: Taylor Publishers. Yardımcı Malzeme Termodinamiği Ders Notları, A. Hitit Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 206 Statik-Mukavemet (4-0) 4 Statiğin temel kavramları (etki -tepki). Gerçek hayattaki problemler için modelleme yeteneğinin kazandırılması (Serbest cisim diyagramı çizimi). Problem çözümlerinde kullanılacak mantıksal ve matematiksel bilgiler. Cisimlerin dayanımındaki temel kavramlar, basit gerilme, basit birim uzama ve burulma problemlerinin çözümü. Gerilme-birim uzama ilişkileri, malzemenin sıcaklık etkisinde davranışı ve termal gerilmeler. Kirişlerde ortaya çıkacak gerilmeler; çökme, bileşik gerilme türleri ve bunların makine elemanlarında etkisi. Kirişlerde çökmenin nasıl bulunacağını değişik yöntemleri. Strength of Materials, F.L, Pytel A baskı. Harper & Row Publishers, New York. Yardımcı Mühendisler için Mekanik Statik ve Mukavemet Çözümlü Problemleri, M. Omurtag Beta Basım Yayım. TB 202 Olasılık ve İstatistiğe Giriş (4-0) 4 İstatistiğin tanımı ve kapsamı, tanımlayıcı istatistik, yer ve dağılış ölçüleri, ihtimaller, populasyon dağılışları, örnekleme planları ve örnek dağılışları, tahminler, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon, varyans analizi konularını içermektedir. İstatistiğe Giriş, Necati YILDIZ, Ömer AKBULUT, Hüdaverdi BİRCAN. Statistics, Concept and Applications, Harry Frank, Steven C. Althoen BM 202 Bilgisayar Programlama II (4-0) 4 Bilgisayar mimarisi, yüksek seviyeli programlama dilleri, işletim sistemleri, çok kullanıcılı işletim sistemleri, editör kullanımı, DELPHI programlama (değişkenler, giriş/çıkış, yönetim ve kontrol, boyutlu değişkenler, alt programlar. Borland Delphi 8,2005 ve 2006 For.Net Framework Veri Tabanı Uygulamaları, M. Yanık, Seçkin Yayınevi. Adım Adım Delphi 7.0 Uygulamaları, E. Akpınar, Nirvana Yayınları.

5 MLZ 301 Malzeme Lab. I (0-4) 2 Klasik seramik hammaddelerinin teknik özelliklerinin tespit edilmesi, seramik üretiminde proseslerde yapılan kontroller, karışımın pişirim esnasında ve pişirimden sonraki yapı özelliklerinin tesbiti hakkında yeterli bilginin verilmesi temel amaçtır. Seramik Süreçler Lab.I, A. Kartal, 2007, Ders notları. MLZ 303 Faz Diagramları (4-0) 4 Temel kavramların tanımı(çözünürlük, bileşen, denge, faz). Faz diyagramlarına giriş ve termodinamik temelleri. Tek bileşenli sistemlerde faz ilişkileri, iki bileşenli izomorf sistemler, sabit reaksiyon içeren iki bileşenli sitemler. Üç ve dört bileşenli sistemler; sıvı ve katı yüzeylerin izdüşümü, Alkamed çizgileri, uyumluluk üçgenleri, üçlü sabit reaksiyonlar, denge kristalleşme yolları, üçlü sistemlerde sabit sıcaklık kesitleri ve dikey ikili sistem kesitleri. Uygulamalar. Introduction to Phase Equilibria in Ceramics, C. G. Bergeron, S. H. Risbud, The American Society, Inc. Yardımcı Phase Equilibria Diagrams, M. A. Clevinger The American Society, Inc. MLZ 305 Polimer Bilimi ve Teknolojisine Giriş (3-0) 3 Polimerlerin sentez ve yapısına genel bir bakış, polimer bilim ve mühendislik alanına giriş. Kristal ve amorf hali; çözelti özellikleri ve faz davranışları, mekanik ve reolojik özellikleri. Polimer Teknolojisi, M. Saçak, 2005, Gazi Kitapevi. Polimer Teknolojisine Giriş, E. Pişkin, Inkilap Kitapevi. MLZ 307 Malzeme Karakterizasyonu I (4-0) 4 Elektromanyetik spektrum, X-ısınlarının eldesi, kenar ve uç pencereli tüpler, atomların elektronik konfigurasyonu, ışıma temel prensipleri, beyaz x-ısınları, karakteristik x-ışınları, sogurma, filtreler, difraksiyon teorisi, kristal sistemlere göre difraksiyon olusum sartları, difraksiyon şiddeti, Hanawalt yöntemiyle difraksiyon paternlerinden bilinmeyen fazların tanımlanması. X - Işınları Difraksiyonu. B. D. Gullity, Çeviren: Prof. Dr. Ali Sümer, İTÜ Matbaası. Introduction to X - Ray Powder Diffractometry, R. Jenkins, R. L. Snyder, 1996, John Wiley & Sons. Inc. New York. MLZ 309 Seramik Malzemeler (3-0) 3 Seramik malzemelerin özelliklerini anlama ve yapılarının ve bağlarıyla ilişkilendirilmesi. Noktasal kusurlar ve stokiyometrinin seramiklerin elektronik ve difuzyonel özellikleri üzerine temel rolü. Optik, manyetik ve dielektrik özellikleri. Kusurların, yüzeylerin ve arayüzlerin mekanik özellikleri üzerindeki kritik rolü. Modern Ceramic Engineering, D. W. Richerson, II.Edition, Marcel Dekker, New York. Introduction to Ceramics, W. D. Kingery, H. K. Bovven, D. R. Uhlmann, 1976, John Wiley&Sons. Ceramic Microstructures, W. E. Lee, W. M. Rainforth, Chapman&Hall, London. MLZ 311 Malzeme Biliminde Özel Konular (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Malzemelerin tanımlanması ve sınıflandırıması, Metaller, Polimerler, Optik Malzemeler, Elektronik Malzemeler, Biomalzemeler, Nanomalzemeler, Camsı malzemeler, Seramikler ve Kompozitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi ve teknolojideki uygulamaları. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. Polimer Teknolojisine Giriş, E. Pişkin, Inkilap Kitapevi.

6 MLZ 313 Katıhal Kimyası (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Kristalin katılar, Amorf katılar, Kristal sistemler, Kristallerde bağlanma, Katı Çözeltiler, Faz Diyagramları, Katkılama, Katılarda difüzyon, Katı çözelti karakterizasyonu. Solid State Chemistry, A. R. West, John Wiley and Sons. İnorganik Kimya I-II, Cemal Kaya, Palme Yayıncılık. MLZ 315 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Malzemelerde Yapı-Malzeme Özellikleri İlişkisi. Malzeme özelliklerini belirleyen yapısal faktörler. Üretim süreçlerinin malzeme özelliklerine etkisi. Kinetik ve termodinamik etkenler. Isıl ve mekanik özellikler. Seramiklerde kırılganlık ve tokluk arttırma yöntemleri. Termal iletkenlik, Termal genleşme, Termal şok direnci. Elektriksel özelikler; Metaller (İletkenler), Yalıtkanlar, Yarı -iletkenler, İyonik iletkenler, Polimerlerde ve camlarda iletkenlik, Dielektrik malzemeler, Polar malzemeler. Manyetik özellikler. Optik özellikler. Temel bilgi ve donanıma sahip olması ve bu bilgileri doğru malzeme seçiminde kullanabilme. Physical Ceramics Y.-M. Chiang, D.P. Birnie, W.D. Kingery,, John Wiley & Sons 1997 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Ders Notları, M. Özgül, Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 317 Katıhal Elektroniği (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Yarıiletken aygıt fabrikasyon teknolojisi, p-n eklemi, Metal-yarıiletken eklemi, Güneş pili, Işık yayan diyot, Çift kutuplu transistor, Alan etkili transistor, Metal-oksit-yarıiletken aygıtlar. Fundamentals of Solid State Electronics, C.T. Sah, World Scientific Publishing Co. Solid State Electronic Devices, B.G. Streetman, Prentice Hall. Physics of Semiconductor Devices, S. M. Sze, Wiley, New York. MLZ 302 Malzeme Lab. II (0-4) 2 Metal ve alaşımların eritilmesi. Metal ve alaşımların ısıl işlemleri. Metal ve alaşımların sinterlenmesi. Metal ve alaşımların birleştirilmeleri. Temel mekanik testler hakkında uygulama. Optik mikroskop ile mikroyapı incelenmesi. Metallic Materials: Physical, Mechanical, and Corrosion Properties, P. E. Philip, A. Schweitzer, Malzeme Üretim Labotaruarı II Ders Notları, A. Hitit, 2009, Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 304 Kinetik ve İç yapı Oluşumu (4-0) 4 Arayüzeyler: sınıflandırma, arayüzeylerin geometrisi ve enerjisi, tane sınırı çökelmesi, arayüzeylerin hareketliliği. Difüzyonun temelleri, çekirdeklenme, büyüme ve faz dönüşümü içeren reaksiyonlarda kinetik. Normal tane büyümesi. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Dönüşüm kinetiği (Zaman - sıcaklık-dönüşüm diyagramları), yaşlandırılabilir alaşımlarda çökelme. Yeniden yapılanma ve çekirdeklenme. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. MLZ 306 Nanoyapıların Bilimi ve Teknolojisi (3-0) 3 Nanoyapıların oluşturulmasi için hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarı üretim yöntemleri. Taramalı prob mikroskobu gibi nano boyutlar için karakterizasyon teknikleri. Fullerenler, karbon nanotüpler, kuantum noktaları ve nanokompozitler gibi nanomalzemeler. Insan vücudu içindeki işlevlerin çoğu nanoboyuttaki mekanizmalar tarafından kontrol edilmesi, ve bu fenomenlerin moleküler motor gibi yeni teknolojilere nasıl uygulandığı açıklanması. Sensörler özellikle ele alınarak kuvantum sınırlama etkilerinin optik özelliklere etkisi ele alınması. Aygıtların mikroboyuttan nanoboyuta taşınmasını sağlayan mikroelektronik gelişmeler ve moleküler ölçekli elektronikler. Nanophysics and Nanotechnology, E. L. Wolf, Wiley. Yardımcı Ders Kitpları Nanotechnology: A gentle introduction to the next big idea, M.Ratner, D. Ratner, Prentice Hall.

7 MLZ 308 Malzeme Karakterizasyonu II (4-0) 4 X-ısınları spektrometresi ile kimyasal analiz yapılması. Atomik absorbsiyon ve emisyon spektrometre teknikleri. X-ısınları difraksiyon teknigi ile hassas kafes sabiti ölçümü. Kalıntı ostenit tayini. Kalıntı gerilme ölçümü. Faz diyagramları tespiti. Termal analiz yöntemleri (DTA, TG, Dilatometre). Tahribatsız muayene teknikleri (röntgen, sıvı penetrant, manyetik, akustik) X-ısınları difraksiyonu, B.D. Cullity,1978, çeviren: Ali Sümer, İTÜ. Yardımcı Ders Kitpları Metals handbook, Vol.10, Materials Characterization, G. M. Crankovic,1988. MLZ 310 İleri Malzemeler ve Kompozitler (3-0) 3 Seramik, metal ve polimer esaslı ileri malzemeler. Kompozit malzemelerin mikroyapısal tasarım ve üretimi;,metalik, polimerik ve seramik matrisler; elyaflar ve elyaf takviyeli kompozitler, termal, mekanik ve elektriksel özellikleri. Composite Materials, Vol.1, Properties, Non Destructive Testing and Repair, M. Schwartz,1997, Wiley. Yardımcı Ders Kitpları Composite Applications, T.Vigo, B.Kinzig, 1992, Wiley. Industrial Materials, Vol.2, Polymers, Ceramics and,composites, D. Colling, T. Vasilas, 1995, Wiley. MLZ 312 Elektronik Malzemeler ve Aygıtlar (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Elektronik malzemelerin kristal yapıları ve fiziksel özellikleri, elektronik malzemelerin aygıt fabrikasyon teknolojisindeki yeri ve önemi, p-n eklemi, Metal-yarıiletken eklemi, Güneş pili, Işık yayan diyot, Çift kutuplu transistor, Alan etkili transistor, Metal-oksit-yarıiletken aygıtlar. Sze S. M. (1981). Physics of Semiconductor Devices. Wiley, New York. Yardımcı Ders Kitpları Sah C.T. (1991). Fundamentals of Solid State Electronics. World Scientific Publishing Co. MLZ 314 Optik Malzemeler ve Aygıtlar (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Malzemelerin öz elektrik, optik ve manyetik özelliklerini açıklamak için, elektronların birbirleri ile, elektromanyetik radyasyon ve kristal yapı ile etkileşimi irdelenecektir. Yarı iletkenler, metaller, yalıtkanlar, polimer ve süperiletkenler tartışılacaktır. Elektriksel iletkenlik ve dopingin yani sıra tranzistörler, fotovoltaikler, ışık yayan diyotlar (LEDler), lazerler, optik olayları, fotonik, ferromanyetizma dahil olmak üzere fiziksel olayların aygıt uygulamaları ele alınacaktir. Fibre science and technology, V. I. Kostikov, 1995, Springer. MLZ 316 Polimer Sentez Yöntemleri (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Aşamalı ve zincir polimerizasyonlarının ayrıntılı incelenmesi, polimerler üzerinde kimyasal reaksiyonlar, stereo-düzenliliği sağlayan polimerizasyon, fonksiyonel polimerler, özel polimer sentezleri üzerine tartışmalar. Polymer Synthesis, P. Remp, E. W. Merill, Hüthig & Wepf. Basel. Yardımcı Ders Kitpları Handbook of Polymer Synthesis, H. R. Richeldorf, Marcel&Dekker, New York. MLZ 318 Malzemelerin Isıl İşlemleri (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Isıl işlem kaynaklı özellik değişimleri. Demir-karbon sistemi. Çözünürlük. Östenitleme, östenit dönüşümü. İç yapısal gelişim. İç yapı-özellik ilişkisi. I-T ve C-T diyagramları, tavlama, havada soğutma, sertleştirme, kritik soğuma hızı (CCR). Gerçek soğuma hızı, su verme ortamları, büyüklük ve kütle etkisi. Sertleştirilebilirlik ve yalın karbonlu ve alaşımlı çeliklerde serleştirme uygulamaları. Temperleme. İkincil sertleşme, temperleme kırılganlığı, östemperleme. Yüzey sertleştirmesi (alev ve indüksiyon sertleştirmesi, karbürleme, nitrürleme). Kalıntı gerilimlerin oluşumu ve etkisi, martemperleme uygulamaları. Isıl İşlemler, M. A. Topbaş, Prestij Basın Yayın ve Hizmetleri, İstanbul. MLZ 401 Mezuniyet Projesi (Tasarım) (4-0) 4 Malzeme mühendisliğinde proje planlaması, ürün tasarlanması, ürün özelliklerinin araştırılması, ürün boyutlarının tayin edilmesi, ürün maliyetinin hesaplanması, üretim için çeşitli tekniklerin belirlenmesi, en uygun tekniğin seçimi ve test edilmesi, gerekli bilgisayar donanımlarının (programlama gibi) hazırlanması ve ürün tasarımı ile ilgili bir sunum hazırlanması.

8 MLZ 403 Cam Teknolojisi (4-0) 4 Cam oluşumunda yapısal ve kinetik teorileri ayrıntılı dikkate alınarak vitreus halin incelenmesi. Belirli bir dizi ürün gereksinimlerini yerine getirmek üzere cam kompozisyonlarının nasıl tasarlandığını göstermek için kompozisyon-yapı-özellik ilişkileri üzerinde durulacaktır. Istenen özellikleri oluşturmak adına uygulanan Post-formlama için süreçler de sunulacaktir. Cam Teknolojisi, B. Karasu, N. Nay, 2000, MEB Yayınları, Ankara. Introduction to Glass Science and Technology, J. E. Shelby, The Royal Society of Chemistry, England. MLZ 405 Mesleki İngilizce I (4-0) 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili konularda İngilizce. MLZ 407 Yarıiletken Fiziği ve Devreleri (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Yarıiletkenlerin kristal yapıları, Bant kuramı ve yarıiletkenlerin enerji-bant yapıları, Yarıiletkenlerin katkılanması, P-tipi ve n-tipi katkılı yarıiletkenlerin özellikleri, Genel yük taşınım ilkeleri, Taşıyıcı yaratılması ve tekrar birleşme mekanizmaları, p-n eklemi, Metal-yarıiletken eklemi, tranzistor, Alan etkili transistor, Metal-oksit-yarıiletken aygıtlar. Neamen D.A. ( 2007). Yarıiletken Fiziğine Giriş. Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Sağlam/ Doç. Dr. Aytunç Ateş, Aktif Yayınevi Caferov T. (1998). Yarıiletken Fiziği I. YTÜ Yayınevi. Hamaguchi C. (2010). Basic Semiconductor Physics. 2nd ed., Berlin: Springer. MLZ 409 Fiber Optik Malzemeler (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Fiber malzeme özellikleri. Cam, Seramik, Karbon, Polimer ve Metal fiberlere giriş. Cam, Seramik, Karbon, Polimer ve Metal fiber üretimi ve özellikleri. Cam, Seramik, Karbon, Polimer ve Metal fiberlerin dizaynı. Silikon karbid esaslı fiberler. Diğer oksit olmayan fiberler. Alumina fiberler. Diğer polikristalin oksit fiberler. Tek kristalli oksit fiberler. High-performance fibres, J. W. S. Hearle, Cembridge England. Fibre science and technology, V. I. Kostikov, 1995, Springer. MLZ 411 X ışınları ve Kristalografi (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) X-ışınının özellikleri, Kristal geometrisi, Birim hücre ve Miller indisleri, Uzay grupları ve kristal sınıfları, X-ışını desenleri ve yönleri, Bragg kanunu, X-ışını fotoğraf simetrileri, Dağılım istatistiği, X-ışınlarının günümüzde kullanılması, X-ışını spektrumlarının yorumlanması. Elements of X-Ray Diffraction, B.D. Cullity,1978. Reading, Massachusetts: Add.-Wes. Pub. Company. Theory of X-ray Diffraction in Crystals, W.H. Zachariasen, New York: Dover Publications. MLZ 413 Üretim Metalurjisi (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Giriş ve temel kavramlar. Ekstraktif metaluji temel işlemleri. Demir çelik metalurjisine giriş. Yüksek fırın. Demir oksitlerin indirgenmesi ve yüksek fırındaki reaksiyonlar. Şarj hesabı. Çelik üretimi. Oksitleme reaksiyonları ve S,P, N, H. Alaşımlandırma. Deoksidasyon. Pota metalurjisi ve ikincil çelik üretimi. Bakır üretimi. Konsantarsyon, kavurma ve mat ergitmesi. Konvertisaj ve bakırın saflaştırılması. Çinko: Konsantrasyon, kavurma, sinterleme, ergitme. Çözdürme ve elektroliz. Kurşun: Sinterleme, yüksek fırın ergitmesi ve saflaştırma. Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Pergamon Press. Ekstraktif Metalurji Prensipleri, 1. ve 2. cilt, F. Y. Bor, İTÜ Matbaası. Principles of Exractive Metallurgy, T. Rosenqvist, McGraw-Hill. MLZ 402 Mezuniyet Projesi (Uygulama) (4-0) 4 Mezuniyet projesi tasarım dersinde üretilmesi tasarlanan ürünün laboratuar ortamında hazırlanması, gerekli malzeme ve sistemlerin oluşturulması, ürünün hazırlanması, hazırlanan proje ile ilgili bilimsel veri alınması ve elde edilen bütün sonuçlar ile ilgli bir sunum hazırlanması.

9 MLZ 404 Biomalzemeler (4-0) 4 Biyomalzemelerin tanımı ve uygulama alanları. İmplant malzeme olarak kullanılan biyomalzemelerin yapılarına göre sınıflandırılması. Biyomalzemenin implant malzeme olarak kullanım şartları. Biyomalzemelerin strilizasyonu ve önemi. İmplant malzemelerin kullanım alanlarına göre problemleri. İmplant malzemenin sağlık, çevre ve güvenlik boyutları. Handbook of Biomaterial Properties, J. Black, G: Hastings, Chapman & Hall Pub. Biomaterials Science and Engineering, B.Park, Plenum press, New York. MLZ 406 Mesleki İngilizce II (4-0) 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili konularda İngilizce. MLZ 408 Optoelektronikte Özel Konular (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Güneş ışığı hakkında giriş, ışık altında yarıiletken aygıtların karakteristiklerini belirleyen temel denklemler, Işığın soğurulması, yokolma mekanizması, Poisson, akım yoğunluğu, ve süreklilik denklemleri, Güneş pili ve ışık yayan diyotlar için malzeme seçimi ve dizayn öngörüleri, Hetero-eklem güneş pilleri, metal-yarıiletken güneş pilleri (Schottky kavşak tipi), yarıiletken-yarıiletken hetero-eklem güneş pilleri, Güneş pilleri ve LED üretim teknolojileri. Optoelecronics of Solar Cells, G.P. Smestad, SPIE, USA, The Physics of Solar Cells, J. Nelson, Imperial College Press, MLZ 410 Luminesent Malzemeler (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Floresans, Fosforesans, Luminesans tanımı ve çeşitleri, Luminesans mekanizması, Uyarma ve ışıma spektrumları, elektronik geçişler, Terim sembolleri, Luminesans malzeme sentez teknikleri. İnorganik Kimya I-II, Cemal Kaya, Palme Yayıncılık. Luminesans Malzemeler Ders Notları, Esra Çırçır, (Basılmamış ders notları). MLZ 412 Biomedical Uygulamalar için Malzemeler (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Biyomedikal malzeme seçimi ve tasarımı ile ilgili konular hakkındaki bilgilerini genişletmek. Biyomedikal malzemelerin yapı-özellik ilişkileri ve biyolojik sistemler ile etkileşimi. Kavramların uygulamaları, kan malzeme uyumluluğu, biomimetik malzemeler, sert ve yumuşak doku malzemelerin etkileşimleri, ilaç dağıtımı ve biyoteknoloji gibi konular. Biomaterial Science, An introduction to Materials in Medicine, B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen, Academic Press. Biomaterials, L.L. Hench, E.C.Ethridge, Acedemic press, New York. MLZ 414 Malzemelerin Kaynaklanması (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Çeşitli malzemelerin kaynaklama ve birleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması. Yapısal ( metal, seramik, plastik ve kompozitlerin) birleşme teknikleri: kaynaklama, lehimleme, difüzyon kaynağı, yapıştırma. Prensipler, bağlantı dizaynı, değişik bağlantı tiplerinde operasyon ve uygulamalar. Elektronik bağlantılar: dalga ve akış lehimleme; tel, flip-çip ve yonga bağlantılar. Biyo bağlantılar: kalça ve diz protezleri; Nano bağlantılar: nano tüpler, teller, fiberler ve kompozitler. Bağlantıların karakterizasyonu. ZM 401 Genel Ekonomi (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli ders) Ekonominin faaliyet alanı ve metodu, ekonominin problemi : kıtlık ve tercih. Türkiye ekonomisinin yapısı: özel sektör, kamu sektörü ve uluslararası sektörler. Talep, arz ve denge, fiyat sistemi, arz ve talep ve elastikiyet. Hanehalkı davranışları ve tüketici tercihleri, firmaların kar maksimizasyonu davranışı ve üretim süreci. Kısa dönem maliyetler ve üretim kararları, uzun dönemde maliyetler ve üretim kararları. Girdi talebi : iş gücü ve toprak piyasası, sermaye piyasası ve yatırım kararları. Tam rekabet piyasasının genel dengesi ve etkinliği, monopolcü rekabet ve oligopol. İktisada Giriş ve Makro İktisat, A.Z. Gürler, O. Fırat, H. Erdal Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Yayın No:7, Ders Kitapları Seri No:2, Tokat. Principles of Economics, K.E. Case, R.C. Fair Prentice Hall,New Jersey.

10 İİBF 401 İnsan Hakları (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Öğrencileri temel hak ve özgürlükleri konusunda bilgilendirmek. Ulusal ve uluslar arası kuruluşların bu konudaki faaliyetlerini incelemek İnsan Hakları Bilgileri, A. Kuyaksil, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara İnsan Hakları Eğitimi, Y. Karaman Kepenekçi, Anı Yayıncılık, Ankara. GM 401 Moleküler Biyolojiye Giriş (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Moleküler biyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi. Hücre, organeller ve moleküler biyolojik açıdan işlevleri. Nükleik asitler ve analiz yöntemleri. Protein, amino asit, enzim metabolizması ve analiz yöntemleri. Fizyolojik parametrelerin moleküler biyolojik açıdan incelenmesi. Virüsler ve moleküler biyolojide önemleri. Molecular Biology of The Cell, B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson, Garland Publishing, Inc. New York & London. Molecular Genetics of Plant Development, S. H. Howell, Cambridge University Press, UK. İİBF 402 Genel İşletme (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Temel kavramlar, işletme, yönetim, yönetici, ekonomik sistemler ve üretim faktörleri, işletmenin çevresi ve çevresel güçleri, işletmelerin kuruluşu, büyük ve küçük işletmeler, yönetim ve organizasyon, yönetim alanı ve tarihsel gelişimi, yönetim fonksiyonları, planlama, örgütleme, yönetme ve kontrol, yönetsel rolleri: kişiler arası, enformasyonel, kararlara ilişkin roller, işletmenin fonksiyonları, üretim, pazarlama, finans, personel ve halkla ilişkiler. İİBF 404 Temel Hukuk (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Hukukun temel içeriği, hukuka değişik yaklaşımlar, haklar, adalet ve eşitlik. Hukukun kaynağı, hukuk normlarının yorumu, hukuk kuralları ve diğer kuralların metodolojisi,, ahlak ve din kuralları gibi öteki toplumsal davranış kurallarıyla hukuk kuralları arasındaki etkileşim ve farklılıklar, çeşitli hukuk sistemleri (Roma Hukuku, Kara Avrupası Hukuku, Dini Hukuk, Sosyalist Hukuk), temel insan hakları kavramları konularını da kapsamaktadır. GM 402 Bitki Bioteknolojisi (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) DNA nın Moleküler Yapısı ve Kromozomlar, Genlerin Moleküler Yapıları ve Protein Biyosentezi, Gen İzolasyonu ve Klonlanması, Doğrudan Gen Aktarım Teknikleri, Transgenik Bitkilerin Geliştirilmesi, Genetik Markörler ve Analiz Metodları, Proteinler ve Protein Mühendisliği, Biyoteknolojinin Ahlaki ve Hukuki Yönleri Bitki Biyoteknolojisi-I ve II (Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları), S. Özcan, E. Gürel, M. Babaoğlu, Selçuk Üniv. Vakfı. Yay., Konya.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3 1 st Year MAT 101 Matematik I Autumn 7 FİZ 101 Fizik I Autumn 7 KİM 101 Kimya I Autumn 5 MSE 115 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Autumn 4 İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn TAR 101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları

Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları Ders Adı Seramik Malzemeler Ders Kodu MATE 468 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Bölüm kararıyla

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Ders Adı Seramikler ve Refrakter Malzemeler Ders Kodu MATE 311 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net DERSİN AMACI: Malzeme Biliminde temel kavramları tanıtmak ÖĞRENECEKLERİNİZ: Malzeme yapısı Yapının özelliklere olan etkisi Malzemenin

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir BÖLÜM 1. HEDEFLER Malzeme Bilimi ve Mühendislik Alanlarını tanıtmak Yapı, Özellik ve Üretim arasındaki ilişkiyi

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar CEAC 555 Güz 3 0 0

Detaylı

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar CEAC 555 Güz 3 0 0

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MALZEME BİLGİSİ. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MALZEME BİLGİSİ. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MMM 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

İçindekiler. 1. Giriş. 2. Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ 18

İçindekiler. 1. Giriş. 2. Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ 18 İçindekiler Sembol Lİstesİ xxi 1. Giriş Öğrenim Çıktıları 2 1.1 Tarihsel Bakış 2 1.2 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3 1.3 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 5 1.4 Malzemelerin Sınıflandırılması 5

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya (CHEM 106) Ders Detayları

Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya (CHEM 106) Ders Detayları Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya (CHEM 106) Ders Detayları Ders Adı Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya Ders Kodu CHEM 106 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 4 0

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2007-2008Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEK OKULU SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK PROGRAMI ÖNLİSANS PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEK OKULU SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK PROGRAMI ÖNLİSANS PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEK OKULU SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK PROGRAMI ÖNLİSANS PROGRAMI I.YARIYIL T+U TOPLAM AKTS KREDİSİ TDB 107 Türk Dili- I 2+0 2 2 YDB 105English I 2+0 2

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Malzeme Karakterizasyonu (MATE 403) Ders Detayları

Malzeme Karakterizasyonu (MATE 403) Ders Detayları Malzeme Karakterizasyonu (MATE 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzeme Karakterizasyonu MATE 403 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS. Dersin Kodu: MME 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS. Dersin Kodu: MME 2006 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: FAZ DİYAGRAMLARI Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Nedir? Genel anlamda ihtiyaçlarımızı karşılamak ve belli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her türlü maddeye malzeme denir. Teknik anlamda

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Ders Adı Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 442 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I MBM 345 MSE

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları 1 1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları A nın Yanıtları 1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına... fizikçi adı verilir. 2...., Mekanik kuvvet, hareket

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-Işınları

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I MBM 345 MSE

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Göknur Büke, Ersin Emre Ören, Turgut Baştuğ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3mes, Anadolu

Detaylı

Nanobilim ve Nanoteknoloji (CEAC 420) Ders Detayları

Nanobilim ve Nanoteknoloji (CEAC 420) Ders Detayları Nanobilim ve Nanoteknoloji (CEAC 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Nanobilim ve Nanoteknoloji CEAC 420 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (MATE 474) Ders Detayları

Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (MATE 474) Ders Detayları Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (MATE 474) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seramik Malzeme Üretim Süreçleri MATE 474 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İkincil Çelik Metalurjisi MATE 482 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU DOKTORA DERS KATALOĞU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GDM 638 Lipid Kimyası Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Yrd. Doç. Dr. Hasan YALÇIN KREDİSİ :3 Tel:(352) 4374901 (32731), E-mail: hyalcin@erciyes.edu.tr, Web sayfası

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

SINAV TARİHİ SAATİ A/103/108 D/101/102/ A/103/108 D102/107. Fizik I A/103/108 D/101/102/106/107

SINAV TARİHİ SAATİ A/103/108 D/101/102/ A/103/108 D102/107. Fizik I A/103/108 D/101/102/106/107 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ATA BIL L ING 121 ISM RES 103 TDB KIM KIM L MAT İN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Bilgi Teknolojileri Kullanımı YERİ 30.10.2017 09.00 A/103/108 D//102/106 3.11.2017

Detaylı

1.SINIF / 1.YARIYIL*

1.SINIF / 1.YARIYIL* PROGRAM ADI:MATEMATİK 1.SINIF / 1.YARIYIL* 1 FİZ 5 Mekanik I (Mechanics I) Z 4 2 6 5 8 2 FİZ 5 Mekanik I Laboratuvarı (Mechanics I Laboratuory) Z 0 4 4 2 4 3 MAT 1 Matematik I (Calculus I) Z 4 2 6 5 4

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2011-2012Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir.

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir. ÇİFT ANADAL/YANDAL YAPILACAK LİSANS PROGRAMININ ADI: 1 151611195 Fizik I 3 0 3 1 121511132 Fizik I 3 2 4 1 151611196 Fizik I Lab. 0 2 1 1 151611197 Matematik I 3 2 4 1 121511131 Analiz I 3 2 4 1 151611129

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) TEMEL KİMYA I BES115 1.Güz Önkoşullar Yok

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) TEMEL KİMYA I BES115 1.Güz Önkoşullar Yok TEMEL KİMYA I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar TEMEL KİMYA I BES115 1.Güz 2 2 0 3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Adres: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,, 38039, Talas / Kayseri. Tel: 0352 207 66 66-32925 Web: http://mbm.erciyes.edu.tr Mail: malz.muh@erciyes.edu.tr 1 Malzeme Nedir? Erciyes Üniversitesi

Detaylı