DERSLERİN İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERİN İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin hareketi, iş ve enerji, ve termodinamiğin kanunları bu dersin ana konularıdır. Fiziğin Temelleri-I. Çeviri: Prof. Dr. Cengiz Yalçın Fen ve Mühendislik İçin Fizik I: Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu Fizik İlkeleri-I. Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakaoğlu TB 103 Mühendislik Kimyası I (3-0) 3 Maddelerin özellikleri. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: Bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar1, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2000 Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler, Atkins ve Jones, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz, İkinci Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık Chemistry, Charles E. Mortimer, 6th edition TB 105 Mühendislik Matemetiği I (3-0) 3 Cümleler teorisi, sayılar sistemi, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları Genel Matematik -vmustafa Balcı Matematik Analiz I - Berki Yurtsever MLZ 101 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Malzemelerin Sınıflandırılması. Dünyada ve Türkiye de malzeme alanındaki gelişmeler. Türkiye de bulunan doğal hammaddeleri ve özellikleri. Hammaddelerin hazırlanmasını. Şekillendirme teknikleri. Kurutma. Sinterleme mekanizmaları. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. Materials Science and Engineering: An Introduction, W. D. Callister McGraw-Hill International Edition. MLZ 103 Bilgisayar Destekli Teknik Resim (1-2) 2 Teknik resme giriş ve teknik resmin bileşenleri. Geometrik şekillerin oluşturulması. Projeksiyon teorisi. Ortografik çizim. İzometrik görünümler. Ölçülendirme ve kesit alma. Engineering Design Graphics: AutoCAD2007, J.H. Earle, Prentice-Hall Publ. Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, Ý.Gerdemeli, C.E.Imrak, Birsen yayınevi. Aİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 2 Osmanlı Devleti yenileşme sürecinde XIX. Yy ve XX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti nin siyasi, askeri, sosyo kültürel durumunu tespitlendirme. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mustafa Turan, 2006 Ankara. Siyasi Tarih ( ), Rifat UÇAROL 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Fahir ARMAOĞLU. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Fahir ARMAOĞLU.

2 TD 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dil Bilgisi, Dil - Kültür Münasebeti, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi, Dil Bilgisinin Bölümleri, İmlâ Kuralları ve Uygulaması, Yapım Ekleri ve Uygulaması, Türkçede İsim ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler Üniversiteler için Türk Dili, Muharrem ERGİN Yükseköğretim öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Heyet. YD 101 İngilizce (3-0) 3 İngilizce gramer kurallarının işletilmesi ve güncel olayları basit kelimelerle ifade etme yeteneğinin kazandırılması. Beginner New Headway English Course, Liz and John Soars. İnside Grammar English TB 102 Mühendislik Fiziği II (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin hareketi, iş ve enerji, ve termodinamiğin kanunları bu dersin ana konularıdır. Fiziğin Temelleri-I. Çeviri, Cengiz Yalçın Fen ve Mühendislik İçin Fizik I, Çeviri, Kemal Çolakoğlu Fizik İlkeleri-I, Çeviri, Kemal Çolakaoğlu TB 104 Mühendislik Kimyası II (3-0) 3 Bağ Teorisi ve moleküler yapı. Maddelerin halleri ve moleküller arası kuvvetler. Çözeltilerin fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asit, baz ve asit-baz dengesi. Sulu çözeltilerde denge. Termodinamik. Elektrokimya. General Chemistry, Hill J.W., Petrucci R. H., McCreary T. W., Perry S. S Pearson Prentice Hall. Yardımcı Chemistry, Mortimer, C.E. 1986, Wadsworth Publishing Company. TB 106 Mühendislik Matematiği II (3-0) 3 Belirsiz integral, belirli integral ve uygulamaları, matrisler teorisi, determinant fonksiyonu, lineer denklem sistemleri, çok değişkenli fonksiyonlar Genel matematik, Mustafa Balcı. Matematik Analiz II, Berki Yurtsever ve ilgili diğer kitaplar MLZ 102 Malzeme ve Yaşam (3-0) 3 Malzeme biliminin önemi, malzeme uygulama alanları; spor malzemeleri, yarış arabaları malzemeleri, uçak sanayi malzemeleri, medikal malzemeler, günlük hayata kullanılan özel malzeme örnekleri, şekil hafızalı alaşımlar, süper iletkenler, kesme takımları, elektronik cihazlar. Materials in Today s World, P. A. Thrower, McGraw-Hill MLZ 104 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri (1-2) 2 Malzeme biliminde zaman ve uzunluk boyutları. Nano ve micro boyut: ab-inito methodu, Monte Carlo simulasyonları, molekül dinamikleri ve ilgili teknikler. Micro ve mezo boyut: micro yapılar, sonlu elementler ve sonlu fark metodu, polikristal modeller. İntegrated zaman ve uzunluk boyuttlaarında modelleme ve simulasyonlar. Molecular Modelling, Leach A. R Prentice Hall.

3 Aİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 2 Osmanlı Devleti yenileşme sürecinde XIX. Yy ve XX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti nin siyasi, askeri, sosyo kültürel durumunu tespitlendirme. Milli Mücadele Dönemi Siyasi ve Sosyal Gelişmeleri değerlendirme. Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarını değerlendirme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mustafa Turan, 2006 Ankara. Siyasi Tarih ( ), Rifat UÇAROL TD 102 Türk Dili II (2-0) 2 Zarflar ve Edatların Türkçe deki kullanılış şekilleri, Cümle bilgisi, Sözlü Kompozisyon Türleri,Kompozisyonda anlatım şekilleri, Dil Yanlışları ve Anlatım bozuklukları, İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Üniversiteler için Türk Dili, Muharrem ERGİN Yükseköğretim öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Heyet. YD 102 İngilizce (3-0) 3 İngilizce gramer kurallarının işletilmesi ve güncel olayları basit kelimelerle ifatre etme yeteneğinin kazandırılması. Beginner New Headway English Course, Liz and John Soars. İnside Grammar English Dictionary and The Documents MLZ 201 Malzeme Bilimi I (4-0) 4 Malzeme Biliminin temel kavramlarını öğrenmek ve günlük yaşamımıza etkilerini irdelemek. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde etik ilkelerin öğrenilmesi. Diğer bölüm derslerinin daha iyi anlaşılmasına dönük bilgiler. Materials in Today s World, Thrower P. A McGraw-Hill. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. MLZ 203 Malzeme Termodinamiği I (4-0) 4 Termodinamiğin hayatımızdaki ve malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki önemi. Termodinamiğin temel tanımlarını ve kavramları. Süreç değişkenleri ile hal fonksiyonları arasındaki farkı. Termodinamik problemlerinin çözümünde tersinir süreçlerin ve denge koşullarının önemi. Introduction to the Thermodynamics of Materials, D.R. Gaskell New York: Taylor and Francis Publishers. Malzeme Termodinamiği Ders Notları, A. Hitit Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 205 Malzemelerin Kristal Yapısı (4-0) 4 Atomun yapısı, atomik ve kristal bağ yapıları. Temel kristal yapılar ve simetrileri. İki ve üç boyutlu kristal örgü. Kristal örgü düzlemleri, düzlem yönleri, ters ve gerçek örgü arasındaki ilişki. Miller indisleri. Bragg kırınım yasası. Temel kristal yapıda örgü boşlukları ve kusurları. Katılarda fononlar. Introduction to solid state physics, C. Kittel John-Wiley&Sons Inc. Introduction to solid state physics, R. Turton Oxford University Press. TB 201 Diferansiyel Denklemler (4-0) 4 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Lineer diferansiyel denklem ve denklem sistemlerinin çözümü. Cauchy Euler denklem çözümleri. Laplace dönüşümünün temel özellikleri. Differential Equations, Ross, Shepley L baskı. J. Wiley, New York. Diferansiyel denklemler ve Uygulamaları. M. Aydın, G. Gündüz, B. Kuryel, G. Oturanç 1999, Barış Yayınları. İzmir.

4 BM 201 Bilgisayar Programlama I (4-0) 4 Bilgisayar mimarisi, yüksek seviyeli programlama dilleri. İşletim sistemleri. Çoklu kullanıcılı işletim sistemleri, editör kullanımı. Temel programlama (değişkenler, giriş/çıkış, yönetim ve kontrol, boyutlu değişkenler, alt programlama. Bilgisayarda Temel Algoritmalar ve C++ Dili ile Programlama Örnekleri, M. Uysal, 2010, Nirvana Yayınları. Bilgisayar I, K. Esengün, M. Tuncer , Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını Ders Notları Serisi Yayın No: 54, Tokat. MLZ 202 Malzeme Bilimi II (4-0) 4 Malzemelerde yapı-özellik ilişkileri ve farklılaşan kullanım koşullarına bağlı olarak oluşan değişimler hakkındaki sağlam bilgilere dayalı olarak uygun dizayn kriterlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bu konuda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerini eğitmek. Materials in Today s World, Thrower P. A McGraw-Hill. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, MLZ 204 Malzeme Termodinamiği II (4-0) 4 Gazların gerçekte sıcaklığa ve basınca bağlı olarak nasıl bir davranış gösterdiği. Gazlar arası reaksiyonlar ile ilgili hesaplamalar. Gazlar ile yoğun maddeler (katı veya sıvı) arasındaki reaksiyonlar ile ilgili hesaplamalar. Çözeltiler ile ilgili hesaplamalar. Çözeltiler ile ilgili yapılan hesaplamalar ile faz diyagramları arasındaki bağlantı. Introduction to the Thermodynamics of Materials, D.R. Gaskell New York: Taylor Publishers. Yardımcı Malzeme Termodinamiği Ders Notları, A. Hitit Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 206 Statik-Mukavemet (4-0) 4 Statiğin temel kavramları (etki -tepki). Gerçek hayattaki problemler için modelleme yeteneğinin kazandırılması (Serbest cisim diyagramı çizimi). Problem çözümlerinde kullanılacak mantıksal ve matematiksel bilgiler. Cisimlerin dayanımındaki temel kavramlar, basit gerilme, basit birim uzama ve burulma problemlerinin çözümü. Gerilme-birim uzama ilişkileri, malzemenin sıcaklık etkisinde davranışı ve termal gerilmeler. Kirişlerde ortaya çıkacak gerilmeler; çökme, bileşik gerilme türleri ve bunların makine elemanlarında etkisi. Kirişlerde çökmenin nasıl bulunacağını değişik yöntemleri. Strength of Materials, F.L, Pytel A baskı. Harper & Row Publishers, New York. Yardımcı Mühendisler için Mekanik Statik ve Mukavemet Çözümlü Problemleri, M. Omurtag Beta Basım Yayım. TB 202 Olasılık ve İstatistiğe Giriş (4-0) 4 İstatistiğin tanımı ve kapsamı, tanımlayıcı istatistik, yer ve dağılış ölçüleri, ihtimaller, populasyon dağılışları, örnekleme planları ve örnek dağılışları, tahminler, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon, varyans analizi konularını içermektedir. İstatistiğe Giriş, Necati YILDIZ, Ömer AKBULUT, Hüdaverdi BİRCAN. Statistics, Concept and Applications, Harry Frank, Steven C. Althoen BM 202 Bilgisayar Programlama II (4-0) 4 Bilgisayar mimarisi, yüksek seviyeli programlama dilleri, işletim sistemleri, çok kullanıcılı işletim sistemleri, editör kullanımı, DELPHI programlama (değişkenler, giriş/çıkış, yönetim ve kontrol, boyutlu değişkenler, alt programlar. Borland Delphi 8,2005 ve 2006 For.Net Framework Veri Tabanı Uygulamaları, M. Yanık, Seçkin Yayınevi. Adım Adım Delphi 7.0 Uygulamaları, E. Akpınar, Nirvana Yayınları.

5 MLZ 301 Malzeme Lab. I (0-4) 2 Klasik seramik hammaddelerinin teknik özelliklerinin tespit edilmesi, seramik üretiminde proseslerde yapılan kontroller, karışımın pişirim esnasında ve pişirimden sonraki yapı özelliklerinin tesbiti hakkında yeterli bilginin verilmesi temel amaçtır. Seramik Süreçler Lab.I, A. Kartal, 2007, Ders notları. MLZ 303 Faz Diagramları (4-0) 4 Temel kavramların tanımı(çözünürlük, bileşen, denge, faz). Faz diyagramlarına giriş ve termodinamik temelleri. Tek bileşenli sistemlerde faz ilişkileri, iki bileşenli izomorf sistemler, sabit reaksiyon içeren iki bileşenli sitemler. Üç ve dört bileşenli sistemler; sıvı ve katı yüzeylerin izdüşümü, Alkamed çizgileri, uyumluluk üçgenleri, üçlü sabit reaksiyonlar, denge kristalleşme yolları, üçlü sistemlerde sabit sıcaklık kesitleri ve dikey ikili sistem kesitleri. Uygulamalar. Introduction to Phase Equilibria in Ceramics, C. G. Bergeron, S. H. Risbud, The American Society, Inc. Yardımcı Phase Equilibria Diagrams, M. A. Clevinger The American Society, Inc. MLZ 305 Polimer Bilimi ve Teknolojisine Giriş (3-0) 3 Polimerlerin sentez ve yapısına genel bir bakış, polimer bilim ve mühendislik alanına giriş. Kristal ve amorf hali; çözelti özellikleri ve faz davranışları, mekanik ve reolojik özellikleri. Polimer Teknolojisi, M. Saçak, 2005, Gazi Kitapevi. Polimer Teknolojisine Giriş, E. Pişkin, Inkilap Kitapevi. MLZ 307 Malzeme Karakterizasyonu I (4-0) 4 Elektromanyetik spektrum, X-ısınlarının eldesi, kenar ve uç pencereli tüpler, atomların elektronik konfigurasyonu, ışıma temel prensipleri, beyaz x-ısınları, karakteristik x-ışınları, sogurma, filtreler, difraksiyon teorisi, kristal sistemlere göre difraksiyon olusum sartları, difraksiyon şiddeti, Hanawalt yöntemiyle difraksiyon paternlerinden bilinmeyen fazların tanımlanması. X - Işınları Difraksiyonu. B. D. Gullity, Çeviren: Prof. Dr. Ali Sümer, İTÜ Matbaası. Introduction to X - Ray Powder Diffractometry, R. Jenkins, R. L. Snyder, 1996, John Wiley & Sons. Inc. New York. MLZ 309 Seramik Malzemeler (3-0) 3 Seramik malzemelerin özelliklerini anlama ve yapılarının ve bağlarıyla ilişkilendirilmesi. Noktasal kusurlar ve stokiyometrinin seramiklerin elektronik ve difuzyonel özellikleri üzerine temel rolü. Optik, manyetik ve dielektrik özellikleri. Kusurların, yüzeylerin ve arayüzlerin mekanik özellikleri üzerindeki kritik rolü. Modern Ceramic Engineering, D. W. Richerson, II.Edition, Marcel Dekker, New York. Introduction to Ceramics, W. D. Kingery, H. K. Bovven, D. R. Uhlmann, 1976, John Wiley&Sons. Ceramic Microstructures, W. E. Lee, W. M. Rainforth, Chapman&Hall, London. MLZ 311 Malzeme Biliminde Özel Konular (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Malzemelerin tanımlanması ve sınıflandırıması, Metaller, Polimerler, Optik Malzemeler, Elektronik Malzemeler, Biomalzemeler, Nanomalzemeler, Camsı malzemeler, Seramikler ve Kompozitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi ve teknolojideki uygulamaları. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. Polimer Teknolojisine Giriş, E. Pişkin, Inkilap Kitapevi.

6 MLZ 313 Katıhal Kimyası (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Kristalin katılar, Amorf katılar, Kristal sistemler, Kristallerde bağlanma, Katı Çözeltiler, Faz Diyagramları, Katkılama, Katılarda difüzyon, Katı çözelti karakterizasyonu. Solid State Chemistry, A. R. West, John Wiley and Sons. İnorganik Kimya I-II, Cemal Kaya, Palme Yayıncılık. MLZ 315 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Malzemelerde Yapı-Malzeme Özellikleri İlişkisi. Malzeme özelliklerini belirleyen yapısal faktörler. Üretim süreçlerinin malzeme özelliklerine etkisi. Kinetik ve termodinamik etkenler. Isıl ve mekanik özellikler. Seramiklerde kırılganlık ve tokluk arttırma yöntemleri. Termal iletkenlik, Termal genleşme, Termal şok direnci. Elektriksel özelikler; Metaller (İletkenler), Yalıtkanlar, Yarı -iletkenler, İyonik iletkenler, Polimerlerde ve camlarda iletkenlik, Dielektrik malzemeler, Polar malzemeler. Manyetik özellikler. Optik özellikler. Temel bilgi ve donanıma sahip olması ve bu bilgileri doğru malzeme seçiminde kullanabilme. Physical Ceramics Y.-M. Chiang, D.P. Birnie, W.D. Kingery,, John Wiley & Sons 1997 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Ders Notları, M. Özgül, Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 317 Katıhal Elektroniği (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Yarıiletken aygıt fabrikasyon teknolojisi, p-n eklemi, Metal-yarıiletken eklemi, Güneş pili, Işık yayan diyot, Çift kutuplu transistor, Alan etkili transistor, Metal-oksit-yarıiletken aygıtlar. Fundamentals of Solid State Electronics, C.T. Sah, World Scientific Publishing Co. Solid State Electronic Devices, B.G. Streetman, Prentice Hall. Physics of Semiconductor Devices, S. M. Sze, Wiley, New York. MLZ 302 Malzeme Lab. II (0-4) 2 Metal ve alaşımların eritilmesi. Metal ve alaşımların ısıl işlemleri. Metal ve alaşımların sinterlenmesi. Metal ve alaşımların birleştirilmeleri. Temel mekanik testler hakkında uygulama. Optik mikroskop ile mikroyapı incelenmesi. Metallic Materials: Physical, Mechanical, and Corrosion Properties, P. E. Philip, A. Schweitzer, Malzeme Üretim Labotaruarı II Ders Notları, A. Hitit, 2009, Afyon Kocatepe Üniversitesi. MLZ 304 Kinetik ve İç yapı Oluşumu (4-0) 4 Arayüzeyler: sınıflandırma, arayüzeylerin geometrisi ve enerjisi, tane sınırı çökelmesi, arayüzeylerin hareketliliği. Difüzyonun temelleri, çekirdeklenme, büyüme ve faz dönüşümü içeren reaksiyonlarda kinetik. Normal tane büyümesi. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Dönüşüm kinetiği (Zaman - sıcaklık-dönüşüm diyagramları), yaşlandırılabilir alaşımlarda çökelme. Yeniden yapılanma ve çekirdeklenme. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. F. Smith, 3. basımdan çeviri, N.G. Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık. MLZ 306 Nanoyapıların Bilimi ve Teknolojisi (3-0) 3 Nanoyapıların oluşturulmasi için hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarı üretim yöntemleri. Taramalı prob mikroskobu gibi nano boyutlar için karakterizasyon teknikleri. Fullerenler, karbon nanotüpler, kuantum noktaları ve nanokompozitler gibi nanomalzemeler. Insan vücudu içindeki işlevlerin çoğu nanoboyuttaki mekanizmalar tarafından kontrol edilmesi, ve bu fenomenlerin moleküler motor gibi yeni teknolojilere nasıl uygulandığı açıklanması. Sensörler özellikle ele alınarak kuvantum sınırlama etkilerinin optik özelliklere etkisi ele alınması. Aygıtların mikroboyuttan nanoboyuta taşınmasını sağlayan mikroelektronik gelişmeler ve moleküler ölçekli elektronikler. Nanophysics and Nanotechnology, E. L. Wolf, Wiley. Yardımcı Ders Kitpları Nanotechnology: A gentle introduction to the next big idea, M.Ratner, D. Ratner, Prentice Hall.

7 MLZ 308 Malzeme Karakterizasyonu II (4-0) 4 X-ısınları spektrometresi ile kimyasal analiz yapılması. Atomik absorbsiyon ve emisyon spektrometre teknikleri. X-ısınları difraksiyon teknigi ile hassas kafes sabiti ölçümü. Kalıntı ostenit tayini. Kalıntı gerilme ölçümü. Faz diyagramları tespiti. Termal analiz yöntemleri (DTA, TG, Dilatometre). Tahribatsız muayene teknikleri (röntgen, sıvı penetrant, manyetik, akustik) X-ısınları difraksiyonu, B.D. Cullity,1978, çeviren: Ali Sümer, İTÜ. Yardımcı Ders Kitpları Metals handbook, Vol.10, Materials Characterization, G. M. Crankovic,1988. MLZ 310 İleri Malzemeler ve Kompozitler (3-0) 3 Seramik, metal ve polimer esaslı ileri malzemeler. Kompozit malzemelerin mikroyapısal tasarım ve üretimi;,metalik, polimerik ve seramik matrisler; elyaflar ve elyaf takviyeli kompozitler, termal, mekanik ve elektriksel özellikleri. Composite Materials, Vol.1, Properties, Non Destructive Testing and Repair, M. Schwartz,1997, Wiley. Yardımcı Ders Kitpları Composite Applications, T.Vigo, B.Kinzig, 1992, Wiley. Industrial Materials, Vol.2, Polymers, Ceramics and,composites, D. Colling, T. Vasilas, 1995, Wiley. MLZ 312 Elektronik Malzemeler ve Aygıtlar (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Elektronik malzemelerin kristal yapıları ve fiziksel özellikleri, elektronik malzemelerin aygıt fabrikasyon teknolojisindeki yeri ve önemi, p-n eklemi, Metal-yarıiletken eklemi, Güneş pili, Işık yayan diyot, Çift kutuplu transistor, Alan etkili transistor, Metal-oksit-yarıiletken aygıtlar. Sze S. M. (1981). Physics of Semiconductor Devices. Wiley, New York. Yardımcı Ders Kitpları Sah C.T. (1991). Fundamentals of Solid State Electronics. World Scientific Publishing Co. MLZ 314 Optik Malzemeler ve Aygıtlar (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Malzemelerin öz elektrik, optik ve manyetik özelliklerini açıklamak için, elektronların birbirleri ile, elektromanyetik radyasyon ve kristal yapı ile etkileşimi irdelenecektir. Yarı iletkenler, metaller, yalıtkanlar, polimer ve süperiletkenler tartışılacaktır. Elektriksel iletkenlik ve dopingin yani sıra tranzistörler, fotovoltaikler, ışık yayan diyotlar (LEDler), lazerler, optik olayları, fotonik, ferromanyetizma dahil olmak üzere fiziksel olayların aygıt uygulamaları ele alınacaktir. Fibre science and technology, V. I. Kostikov, 1995, Springer. MLZ 316 Polimer Sentez Yöntemleri (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Aşamalı ve zincir polimerizasyonlarının ayrıntılı incelenmesi, polimerler üzerinde kimyasal reaksiyonlar, stereo-düzenliliği sağlayan polimerizasyon, fonksiyonel polimerler, özel polimer sentezleri üzerine tartışmalar. Polymer Synthesis, P. Remp, E. W. Merill, Hüthig & Wepf. Basel. Yardımcı Ders Kitpları Handbook of Polymer Synthesis, H. R. Richeldorf, Marcel&Dekker, New York. MLZ 318 Malzemelerin Isıl İşlemleri (2-0) 2 (Teknik Seçmeli) Isıl işlem kaynaklı özellik değişimleri. Demir-karbon sistemi. Çözünürlük. Östenitleme, östenit dönüşümü. İç yapısal gelişim. İç yapı-özellik ilişkisi. I-T ve C-T diyagramları, tavlama, havada soğutma, sertleştirme, kritik soğuma hızı (CCR). Gerçek soğuma hızı, su verme ortamları, büyüklük ve kütle etkisi. Sertleştirilebilirlik ve yalın karbonlu ve alaşımlı çeliklerde serleştirme uygulamaları. Temperleme. İkincil sertleşme, temperleme kırılganlığı, östemperleme. Yüzey sertleştirmesi (alev ve indüksiyon sertleştirmesi, karbürleme, nitrürleme). Kalıntı gerilimlerin oluşumu ve etkisi, martemperleme uygulamaları. Isıl İşlemler, M. A. Topbaş, Prestij Basın Yayın ve Hizmetleri, İstanbul. MLZ 401 Mezuniyet Projesi (Tasarım) (4-0) 4 Malzeme mühendisliğinde proje planlaması, ürün tasarlanması, ürün özelliklerinin araştırılması, ürün boyutlarının tayin edilmesi, ürün maliyetinin hesaplanması, üretim için çeşitli tekniklerin belirlenmesi, en uygun tekniğin seçimi ve test edilmesi, gerekli bilgisayar donanımlarının (programlama gibi) hazırlanması ve ürün tasarımı ile ilgili bir sunum hazırlanması.

8 MLZ 403 Cam Teknolojisi (4-0) 4 Cam oluşumunda yapısal ve kinetik teorileri ayrıntılı dikkate alınarak vitreus halin incelenmesi. Belirli bir dizi ürün gereksinimlerini yerine getirmek üzere cam kompozisyonlarının nasıl tasarlandığını göstermek için kompozisyon-yapı-özellik ilişkileri üzerinde durulacaktır. Istenen özellikleri oluşturmak adına uygulanan Post-formlama için süreçler de sunulacaktir. Cam Teknolojisi, B. Karasu, N. Nay, 2000, MEB Yayınları, Ankara. Introduction to Glass Science and Technology, J. E. Shelby, The Royal Society of Chemistry, England. MLZ 405 Mesleki İngilizce I (4-0) 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili konularda İngilizce. MLZ 407 Yarıiletken Fiziği ve Devreleri (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Yarıiletkenlerin kristal yapıları, Bant kuramı ve yarıiletkenlerin enerji-bant yapıları, Yarıiletkenlerin katkılanması, P-tipi ve n-tipi katkılı yarıiletkenlerin özellikleri, Genel yük taşınım ilkeleri, Taşıyıcı yaratılması ve tekrar birleşme mekanizmaları, p-n eklemi, Metal-yarıiletken eklemi, tranzistor, Alan etkili transistor, Metal-oksit-yarıiletken aygıtlar. Neamen D.A. ( 2007). Yarıiletken Fiziğine Giriş. Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Sağlam/ Doç. Dr. Aytunç Ateş, Aktif Yayınevi Caferov T. (1998). Yarıiletken Fiziği I. YTÜ Yayınevi. Hamaguchi C. (2010). Basic Semiconductor Physics. 2nd ed., Berlin: Springer. MLZ 409 Fiber Optik Malzemeler (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Fiber malzeme özellikleri. Cam, Seramik, Karbon, Polimer ve Metal fiberlere giriş. Cam, Seramik, Karbon, Polimer ve Metal fiber üretimi ve özellikleri. Cam, Seramik, Karbon, Polimer ve Metal fiberlerin dizaynı. Silikon karbid esaslı fiberler. Diğer oksit olmayan fiberler. Alumina fiberler. Diğer polikristalin oksit fiberler. Tek kristalli oksit fiberler. High-performance fibres, J. W. S. Hearle, Cembridge England. Fibre science and technology, V. I. Kostikov, 1995, Springer. MLZ 411 X ışınları ve Kristalografi (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) X-ışınının özellikleri, Kristal geometrisi, Birim hücre ve Miller indisleri, Uzay grupları ve kristal sınıfları, X-ışını desenleri ve yönleri, Bragg kanunu, X-ışını fotoğraf simetrileri, Dağılım istatistiği, X-ışınlarının günümüzde kullanılması, X-ışını spektrumlarının yorumlanması. Elements of X-Ray Diffraction, B.D. Cullity,1978. Reading, Massachusetts: Add.-Wes. Pub. Company. Theory of X-ray Diffraction in Crystals, W.H. Zachariasen, New York: Dover Publications. MLZ 413 Üretim Metalurjisi (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Giriş ve temel kavramlar. Ekstraktif metaluji temel işlemleri. Demir çelik metalurjisine giriş. Yüksek fırın. Demir oksitlerin indirgenmesi ve yüksek fırındaki reaksiyonlar. Şarj hesabı. Çelik üretimi. Oksitleme reaksiyonları ve S,P, N, H. Alaşımlandırma. Deoksidasyon. Pota metalurjisi ve ikincil çelik üretimi. Bakır üretimi. Konsantarsyon, kavurma ve mat ergitmesi. Konvertisaj ve bakırın saflaştırılması. Çinko: Konsantrasyon, kavurma, sinterleme, ergitme. Çözdürme ve elektroliz. Kurşun: Sinterleme, yüksek fırın ergitmesi ve saflaştırma. Mineral Processing Technology, B. A. Wills, Pergamon Press. Ekstraktif Metalurji Prensipleri, 1. ve 2. cilt, F. Y. Bor, İTÜ Matbaası. Principles of Exractive Metallurgy, T. Rosenqvist, McGraw-Hill. MLZ 402 Mezuniyet Projesi (Uygulama) (4-0) 4 Mezuniyet projesi tasarım dersinde üretilmesi tasarlanan ürünün laboratuar ortamında hazırlanması, gerekli malzeme ve sistemlerin oluşturulması, ürünün hazırlanması, hazırlanan proje ile ilgili bilimsel veri alınması ve elde edilen bütün sonuçlar ile ilgli bir sunum hazırlanması.

9 MLZ 404 Biomalzemeler (4-0) 4 Biyomalzemelerin tanımı ve uygulama alanları. İmplant malzeme olarak kullanılan biyomalzemelerin yapılarına göre sınıflandırılması. Biyomalzemenin implant malzeme olarak kullanım şartları. Biyomalzemelerin strilizasyonu ve önemi. İmplant malzemelerin kullanım alanlarına göre problemleri. İmplant malzemenin sağlık, çevre ve güvenlik boyutları. Handbook of Biomaterial Properties, J. Black, G: Hastings, Chapman & Hall Pub. Biomaterials Science and Engineering, B.Park, Plenum press, New York. MLZ 406 Mesleki İngilizce II (4-0) 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili konularda İngilizce. MLZ 408 Optoelektronikte Özel Konular (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Güneş ışığı hakkında giriş, ışık altında yarıiletken aygıtların karakteristiklerini belirleyen temel denklemler, Işığın soğurulması, yokolma mekanizması, Poisson, akım yoğunluğu, ve süreklilik denklemleri, Güneş pili ve ışık yayan diyotlar için malzeme seçimi ve dizayn öngörüleri, Hetero-eklem güneş pilleri, metal-yarıiletken güneş pilleri (Schottky kavşak tipi), yarıiletken-yarıiletken hetero-eklem güneş pilleri, Güneş pilleri ve LED üretim teknolojileri. Optoelecronics of Solar Cells, G.P. Smestad, SPIE, USA, The Physics of Solar Cells, J. Nelson, Imperial College Press, MLZ 410 Luminesent Malzemeler (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Floresans, Fosforesans, Luminesans tanımı ve çeşitleri, Luminesans mekanizması, Uyarma ve ışıma spektrumları, elektronik geçişler, Terim sembolleri, Luminesans malzeme sentez teknikleri. İnorganik Kimya I-II, Cemal Kaya, Palme Yayıncılık. Luminesans Malzemeler Ders Notları, Esra Çırçır, (Basılmamış ders notları). MLZ 412 Biomedical Uygulamalar için Malzemeler (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Biyomedikal malzeme seçimi ve tasarımı ile ilgili konular hakkındaki bilgilerini genişletmek. Biyomedikal malzemelerin yapı-özellik ilişkileri ve biyolojik sistemler ile etkileşimi. Kavramların uygulamaları, kan malzeme uyumluluğu, biomimetik malzemeler, sert ve yumuşak doku malzemelerin etkileşimleri, ilaç dağıtımı ve biyoteknoloji gibi konular. Biomaterial Science, An introduction to Materials in Medicine, B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen, Academic Press. Biomaterials, L.L. Hench, E.C.Ethridge, Acedemic press, New York. MLZ 414 Malzemelerin Kaynaklanması (3-0) 3 (Teknik Seçmeli) Çeşitli malzemelerin kaynaklama ve birleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması. Yapısal ( metal, seramik, plastik ve kompozitlerin) birleşme teknikleri: kaynaklama, lehimleme, difüzyon kaynağı, yapıştırma. Prensipler, bağlantı dizaynı, değişik bağlantı tiplerinde operasyon ve uygulamalar. Elektronik bağlantılar: dalga ve akış lehimleme; tel, flip-çip ve yonga bağlantılar. Biyo bağlantılar: kalça ve diz protezleri; Nano bağlantılar: nano tüpler, teller, fiberler ve kompozitler. Bağlantıların karakterizasyonu. ZM 401 Genel Ekonomi (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli ders) Ekonominin faaliyet alanı ve metodu, ekonominin problemi : kıtlık ve tercih. Türkiye ekonomisinin yapısı: özel sektör, kamu sektörü ve uluslararası sektörler. Talep, arz ve denge, fiyat sistemi, arz ve talep ve elastikiyet. Hanehalkı davranışları ve tüketici tercihleri, firmaların kar maksimizasyonu davranışı ve üretim süreci. Kısa dönem maliyetler ve üretim kararları, uzun dönemde maliyetler ve üretim kararları. Girdi talebi : iş gücü ve toprak piyasası, sermaye piyasası ve yatırım kararları. Tam rekabet piyasasının genel dengesi ve etkinliği, monopolcü rekabet ve oligopol. İktisada Giriş ve Makro İktisat, A.Z. Gürler, O. Fırat, H. Erdal Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Yayın No:7, Ders Kitapları Seri No:2, Tokat. Principles of Economics, K.E. Case, R.C. Fair Prentice Hall,New Jersey.

10 İİBF 401 İnsan Hakları (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Öğrencileri temel hak ve özgürlükleri konusunda bilgilendirmek. Ulusal ve uluslar arası kuruluşların bu konudaki faaliyetlerini incelemek İnsan Hakları Bilgileri, A. Kuyaksil, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara İnsan Hakları Eğitimi, Y. Karaman Kepenekçi, Anı Yayıncılık, Ankara. GM 401 Moleküler Biyolojiye Giriş (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Moleküler biyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi. Hücre, organeller ve moleküler biyolojik açıdan işlevleri. Nükleik asitler ve analiz yöntemleri. Protein, amino asit, enzim metabolizması ve analiz yöntemleri. Fizyolojik parametrelerin moleküler biyolojik açıdan incelenmesi. Virüsler ve moleküler biyolojide önemleri. Molecular Biology of The Cell, B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson, Garland Publishing, Inc. New York & London. Molecular Genetics of Plant Development, S. H. Howell, Cambridge University Press, UK. İİBF 402 Genel İşletme (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Temel kavramlar, işletme, yönetim, yönetici, ekonomik sistemler ve üretim faktörleri, işletmenin çevresi ve çevresel güçleri, işletmelerin kuruluşu, büyük ve küçük işletmeler, yönetim ve organizasyon, yönetim alanı ve tarihsel gelişimi, yönetim fonksiyonları, planlama, örgütleme, yönetme ve kontrol, yönetsel rolleri: kişiler arası, enformasyonel, kararlara ilişkin roller, işletmenin fonksiyonları, üretim, pazarlama, finans, personel ve halkla ilişkiler. İİBF 404 Temel Hukuk (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) Hukukun temel içeriği, hukuka değişik yaklaşımlar, haklar, adalet ve eşitlik. Hukukun kaynağı, hukuk normlarının yorumu, hukuk kuralları ve diğer kuralların metodolojisi,, ahlak ve din kuralları gibi öteki toplumsal davranış kurallarıyla hukuk kuralları arasındaki etkileşim ve farklılıklar, çeşitli hukuk sistemleri (Roma Hukuku, Kara Avrupası Hukuku, Dini Hukuk, Sosyalist Hukuk), temel insan hakları kavramları konularını da kapsamaktadır. GM 402 Bitki Bioteknolojisi (2-0) 2 (Teknik olmayan seçmeli) DNA nın Moleküler Yapısı ve Kromozomlar, Genlerin Moleküler Yapıları ve Protein Biyosentezi, Gen İzolasyonu ve Klonlanması, Doğrudan Gen Aktarım Teknikleri, Transgenik Bitkilerin Geliştirilmesi, Genetik Markörler ve Analiz Metodları, Proteinler ve Protein Mühendisliği, Biyoteknolojinin Ahlaki ve Hukuki Yönleri Bitki Biyoteknolojisi-I ve II (Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları), S. Özcan, E. Gürel, M. Babaoğlu, Selçuk Üniv. Vakfı. Yay., Konya.

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı I. GENEL BİLGİLER TEM 600 Seminer DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği ECTS KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ EEM 341 Elektrik Makineleri Manyetik devreler ve sistemler. Trasformatörlerin temel prensipleri, empedans transferi, tek faz transformatörler,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı