-SENAT Broj: IBU Sarajevo, godine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-SENAT Broj:2073-10-IBU Sarajevo,15.09.2010. godine"

Transkript

1 -SENAT Broj: IBU Sarajevo, godine Na osnovu čl. 126., a u vezi sa članom 56. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 22/10), člana 32 Statuta International Burch University, Senat Intrenacionalnog Burč univerziteta na XXV sjednici, održanoj godine, usvojio je sljedeću ODLUKU o utvrđivanju obaveznih i preporučenih udžebenika i priručnika za sve cikluse studija na organizacionim jedinicama International Burch University I Utvrđuju se obavezni i preporučeni udžebnici i priručnici za sve cikluse studija na organizacionim jednicama International Burch University, kako slijedi: 1. Edukacijski fakultet a) Odsjek za orijentalnu filologiju 1. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code: TDE 107 Course title: Yazılı ve Sözlü Anlatım I Zeynep Korkmaz ve diğerleri,(2009). Türk Dili ve Kompozisyon;Ekin yayınları, İstanbul. 2. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code: TDE 301 Course title: Türk Dili IV(Sentaks) Ergin M. (2001). Türk Dil Bilgisi;Bayrak yayınları,ġstanbul. 3. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code:tde 722 Course title: Genel Dilbilim I Kıran Z.(2006). Dilbilimine Giriş;Seçkin yayınları, Ankara 4. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code:tde 709 Course title: ÇağdaĢ Türk Lehçeleri I Bozkurt F.(2005). Türklerin Dili;Kapı Yayınları,İstanbul.

2 5. Professor Name: Prof.dr. Menderes Coskun Course code: TDE 307 Course title: Classical Turkish Literature III 1.Büyük Türk Klasikleri IV, Ötüken Yayınları. 2.Fuzûlî Hayatı Sanatı Eserleri, Haluk ĠPEKTEN, Akçağ Yayınları. 3.Bâkî Hayatı Sanatı Eserleri, Haluk ĠPEKTEN, Akçağ Yayınları 4.Eski Türk Edebiyatı Tarihi, A.Atilla ġentürk, Dergah Yayınları 1.Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Mine MENGĠ Akçağ Yayınları 2.Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ġsmail PARLATIR, Yargı Yayınları 6. Professor Name: Prof.dr. Menderes Coskun Course code: TDE 201 Course title: Ottoman Language III 1.Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Ġ.Hakkı AKSOYAK, Grafiker Yayınları 2. Osmanlı Türkçesi Klavuzu-2, Hayati DEVELĠ, Kesit Yayınları 1.Osmanlıca Dersleri, Muharrem ERGĠN, Boğaziçi Yayınları 2.Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ġsmail PARLATIR, Yargı Yayınları 3.Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Ferit DEVELLĠOĞLU 7. Professor Name: Prof.dr. Menderes Coskun Course code: TDE 604 Course title: Poetry in Classical Turkish Literature 1.Fahir ĠZ, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yayınları 2.Abdulkadir Erkal, Divan ġiirinin Poetikası, BirleĢik Yayınları 3.M.Nur Doğan, Fuzûlî nin Poetikası 1.Tahir Özgör, Türkçe Divan Dibaceleri, Kültür Bakanlığı Yayınları 8. Professor Name: Prof.dr. Menderes CoĢkun Course code: TDE 207 Course title: Eski Türk Edebiyatına GiriĢ ġentürk, Ahmet Atillâ, Ahmet Kartal, Üniversiteler Ġçin Eski Türk Edebiyatı Tarih, Dergâh Yayınları, Ġstanbul, Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 101 Course title: Osmanlı Türkçesi I

3 Aksoyak, Ġ. Hakkı, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, Professor Name: Mr.sci. Nurgul Karayazi Course code: ELC 337 Course title: Farsça Yıldırım, Nimet, Farsça Dilbilgisi, Fenomen Yayıncılık, Ġstanbul, Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi CoĢkun Course code: TDE 209 Course title: Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1.Ahmet Hamdi Tanpınar, 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi. 2.Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. 3.Orhan Okay, BatılılaĢma Devri Türk Edebiyatı 4. Ġnci Engünün, Tanzimattan Cumhuriyete,Yeni Türk Edebiyatı. 12. Professor Name: Ass.Prof.dr. Sezayi CoĢkun Course code: TDE 208 Course title: Yeni Türk Edebiyatı II 1.Orhan Okay, Servet-i Fünûn ġiiri. 2.Kenan Akyüz, Tevfik Fikret. 3.Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret 4.Berna Moran, Türk Romanına EleĢtirel Bir BakıĢ. 5.Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya UĢaklıgil. 6. Hasan Akay, Cenab ġehabettin 13. Professor Name: Mr.sci.Zübeyde Bildirici Course code: ELC 237 Course title: Dil, Toplum, Kültür Dr. Hamdi HASAN, Saraybosna Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalarda Türküler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Dr. Hamdi HASAN, Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, Türk Dil Kurumu, Ankara, Güven Kaya, Yugoslavya daki Türk Halk Edebiyatı, Boğaziçi üniversitesi yayınevi, Ġstanbul Hüseyin Yorulmaz, Osmanlının Batı Yakası Bosna, 3F yayınları, Ġstanbul Mehmet Kaplan, Dil Toplum ve Kültür. 6.Ġbrahim Kafesoğlu, Türk Kültürü. 7.Günay Karaağaç, Dil Toplum Kültür.

4 14. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 191 Course title: YABANCILARA TÜRKÇE I 15. Professor Name: Ass.Prof.dr. Melih Karakuzu Course code: ELT 132 Course title: Ġngilizce I 1. Schoenberg Irene; Focus On Grammar 2, Pearson Longman, USA. 2. Schoenberg Irene; Focus On Grammar 2 (Workbook), USA. 16. Professor Name: Zenaıde Karavdiç Course code: ECL 137 Course title: BoĢnakça I 17. Professor Name: Ass.Prof.dr. Sezayi Coskun Course code: TDE 105 Course title: Edebiyat Bilgi ve Teorileri-I Mandatory textbooks Macit Muhsin ve Uğur Soldan (2008), Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara. ÇetiĢli, Ġsmali (2007), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yay., Ankara 18. Professor Name: Ass.Prof.dr.Huseyin Ozcan Course code: TDE 205 Course title: Halk Edebiyatına GiriĢ-I Artun, Erman (2008), Dini- Tasavvufi Halk Edebiyatı, Kitabevi Yay., Ġstanbul, Artun, Erman (2010), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlileri, Kitabevi Yay. Ġstanbul. Tatcı, Mustafa (2008), İşitin Ey Yarenler, H yayınları, Ġstanbul. Demirci, Mehmet (2008), Yunus'ta Hak ve Halk Sevgisi, H yayınları, Ġstanbul. Konur, Himmet (2009), İnsana Yolculuk, H yayınları, Ġstanbul. 19. Professor Name: Ass.Prof.dr.Huseyin Ozcan Course code: TDE 303 Course title: Halk Edebiyatı-III Artun, Erman (2009), Anonim Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul Kaya, Doğan (2004), Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ġstanbul. Ergin, Muharrem (2008), Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yay., Ġstanbul

5 20. Professor Name: Ass.Prof.dr. Amel Alić Course code: EDU 133 Course title: Egitim Bilimine Giris Exam type: Written Egitim Bilimine Giris (Remzi Kincal) Egitim Bilimine Giris(Ayla Oktay) Egitim Bilimine Giris( Muhsin Hesapcioglu) 21. Professor Name: Ass.Prof.dr. Amel Alić Course code: EDU 233 Course title: Ögrenme - Ögretme Süreci Yeni Teori ve Yaklasimlar 1.Ögrenme - Ögretme Süreci Yeni Teori ve Yaklasimlar Nobel Kitabevi 2.Öğrenme Öğretme Süreci Yazar: Ahmet Saban 22. Professor Name: Ass.Prof.dr. Amel Alić Course code: EDU 333 Course title: Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme 1.Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme Halil Ibrahim Yalin Nobel Yayin Dagitim 2.Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme Zeki Kaya 23. Professor Name: Ass.Prof.dr.Mustafa Arslan Course code:tde 103 Course title: Türkiye Türkçesi I Ergin M. (2001). Türk Dil Bilgisi;Bayrak yayınları,ġstanbul. 24. Professor Name: Ass. Prof.dr.Mustafa Arslan Course code: TDE 203 Course title: Türkiye Türkçesi III Ergin M. (2001). Türk Dil Bilgisi;Bayrak yayınları,ġstanbul. 25. Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi Coskun Course code: TDE 739 Course title: Cagdas turk romani Ġnci Engünin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,Dergah yayınları.

6 26. Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi Coskun Course code: TDE 611 Course title: Edebi akimlar Ġsmail Ç.(2008), Edebi Akımlar, Akçağ Yayınları. 27. Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi Coskun Course code: TDE 645 Course title: Türk edebiyatinda roman Gıyasettin A.(2008), Tematik Roman Ġncelemeleri, Akçağ Yayınevi 28. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ramazan Gulandam Course code: TDE 707 Course title: Edebiyat kuramlari 1.Eagleton,T. Edebiyat Kuramı, ĠletiĢim Yayınları. 2.Berna M. Edebiyat Kuramları ve EleĢtiri, ĠletĢim Yayınları. 29. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ramazan Gulandam Course code: TDE 705 Course title: Poetika Okay, O. Poetika Dersleri, Hece yayınları. 30. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Cetin Course code: TDE 722 Course title: Genel Dilbilim I Kıran Z.(2006). Dilbilimine GiriĢ;Seçkin yayınları, Ankara 31. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Cetin Course code: TDE 709 Course title: ÇağdaĢ Türk Lehçeleri I Bozkurt F.(2005). Türklerin Dili;Kapı Yayınları,Ġstanbul.

7 32. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 730 Course title: Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde yöntem ve yaklaģimlar I. Demircan, Ömer(1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Ġstanbul. 33. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 747 Course title: Yabanci dil olarak türkçe öğretiminin tarihsel geliģimi. Talat, T.(1997). Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara: Simurg Yayınevi: Professor Name: Assoc.prof.dr.Huseyin Ozcan Course code: TDE 640 Course title: Dini-tasavvufi halk edebiyati metin tahlilleri. Mustafa Potçı(2009). Yunus Emre Divanı, H yayınları:ġstanbul. 35. Professor Name: Prof.dr.Huseyin Padem Course code: TDE 607 Course title: Turk dil ve edebiyatialaninda arastirma yonetem ve teknikleri. Scietific research metodhs, b) Odsjek za anglistiku 1. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 213 Course title: Linguistics I Adrian Akmajian, Richard A. Demers, Ann K. Farmer, Robert M. Harnish Linguistics: An Introduction to Language and Communication The MIT Press 2001 William O'Grady, John Archibald, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller : Contemporary Linguistics 5e & Study Guide Bedford/St. Martin's; Fifth Edition Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 217 Course title: Translation Methods I Peter Newmark. Approaches to Translation, London, Prentice Hall Mona Baker (1992): In Other Words: A Coursebook on Translation, London, Routledge.

8 3. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 612 Course title: An Applied Linguistics (Second Language Acquisition) Susan M.Gass, Larry Selinker: Second Language Acquisition, second edition, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey 2001 Chaudron, C. (1988). Second language classrooms. Research on teaching and learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 4. Professor Name: Ass.Prof.dr. John Dayton Course code: ELT 221 Course title: History of the English Language Algeo, J. and Pyles, T. (2004). The Origins and Development of the English Language, 5e. Boston: Wadsworth 5. Professor Name: Ass.Prof.dr. John Dayton Course code: ELT 323 Course title: Drama Education Way, B. (1967). Development Through Drama. New York: Press Humanities 6. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 319 Course title: Teaching Language Skills I Gebhard, J. G. (2006). Teaching English as a Foreign or Second Language. Ann Arbor: U. of Michigan Press 7. Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 315 Course title: Teaching Foreign Languages to Young Learners I Barone, D. M. And Xu, S. H. (2007). Literacy Instruction for English Language Learners Pre-K 2 (Solving Problems in the Teaching of Literacy) 8. Professor Name: Ass.Prof.dr.Azamat Akbarov Course code: ELT 115 Course title: Contextual Grammar Course I 1. Marjorie Fuchs, Margaret Bonner and Miriam Westhemeimer, Focus On Grammar 3: An Integrated Skills Approach, Third Edition, Pearson, 2006.

9 2. Marjorie Fuchs, Focus On Grammar 3: An Integrated Skills Approach Workbook, Third Edition, Pearson, Professor Name: Ass.Prof.dr.Azamat Akbarov Course code: ELT 119 Course title: Listening and Pronounciation I Miles Craven, Real Listening and Speaking 3, Cambridge University Press, Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 121 Course title: Oral Communication Skills I Peg Sarosy and Kathy Sherak, Lecture Ready 1, Oxford, Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 121 Course title: Effective Communication Skills 1. Stanton Nicky: Mastering Communication, Palgrave Macmillan; 4th Revised edition edition (11 Nov 2003) 1. Barker Alan: Improve Your Communication Skills, Kogan Page; 2nd edition (2006) 2. Nielsen John Nielsen. Effective Communication Skills: The Foundations for Change, Xlibris Corporation (2008) 12. Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 211 Course title: English Literature I Denis Delaney, Ciaran Ward, Carla Rho Fiorina: Fields of Vision Literature in the English Language, Longman, Denise Pivarnik-Nova: Kaplan AP English Literature and Composition, Kaplan Publishing John Peck, Martin Coyle : A Brief History of English Literature, Palgrave publishing Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 117 Course title: Advanced Reading and Writing I Fellag Linda Robinson. From Reading to Writing Level 3, Pearson ESL, January 2010

10 1. Mikulecky Beatrice S, and Jeffries Linda. Reading Power Series, Pearson ESL, March Thoreau Mary. Write on Track, Pearson Education 14. Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 219 Course title: Oral Expression and Public Speaking 1. Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking, McGraw-Hill; 10th edition (October 31, 2008) 1. Templeton Melody, Public Speaking and Presentations Demystified, McGraw-Hill; 1 edition (December 14, 2009) 2. Beebe Steven A. and Beebe Susan J. Public Speaking: An Audience-Centered Approach, Allyn & Bacon; 5 edition (March 13, 2002) 15. Professor Name: Zenaida Karavdić Course code: ELT 125 Course title: Bosanski jezik Z. Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik. A. Mujezinović (2010): Bosansko-Turski / Tursko-Bosanski rječnik. Tuzla: Bosanska riječ. ISBN: ; I. Smajlović (2003): Bosansko-turski rječnik. Sarajevo: El-Kalem. ISBN-13: ; E. Tuna, S. Lisica (2005): Turski rečnik. Beograd: Jasen. ISBN: Professor Name: Ass.Prof.dr.John Dayton Course code: ELT 621 Course title: Epic Poetry Homer, Iliad, Odyssey, Vergil, Aeneid Beowulf, Milton, Paradise Lost Pope, The Rape of the Lock 17. Professor Name: Ass.Prof.dr.Azamat Akbarov Course code: ELT 612 Course title: An applied linguistics (second language acquisition) 1. Susan M.Gass, Larry Selinker: Second Language Acquisition, second edition, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey Chomsky, N. (1975). Reflections on language. New York: Pantheon. 3. Chaudron, C. (1988). Second language classrooms. Research on teaching and learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 4.Gass, S. (1997). Input, interaction, and the second language learner. Mahwah, NJ: Erlbaum

11 18. Professor Name: Prof.dr.Srebren Dizdar Course code: ELT 605 Course title: History of English poetry The Norton Anthology of English Poetry 19. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 537 Course title: Content Based Instruction in the EFL Classroom Independent research materials, classroom handouts 20. Professor Name: Prof.dr. Srebren Dizdar Course code: ELT 516 Course title: Literary Criticism 1.Vincent E. Leitch, gen. ed., The Norton Anthology of Theory and Criticism,,, W.W. Norton and Co. New York and London, Texts not found in Norton s Anthology will be provided from other sources as handouts. 2. Ekonomski fakultet a) Odsjek za menadžment 1. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ali Coskun Course code: BUS 103 Course title: Introduction to Business Ronald J. Ebert and Ricky W Griffin, ''Business Essentials'', 8th edition, Prentice Hall 2. Professor Name: Ass. Prof.dr. Ugur Ergun Course code: BUS 307 Course title: Financial Management CJ Van Horne and J M Wachowicz, Fundamentals of Financial Management, 12 th edition, Prentice Hall 3. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ugur Ergun Course code: BUS 321 Course title: Financial Markets and Institutions

12 Federic S.Mishkin and Stanley, Financial Markets and Institutions, 6th Edition, Prentice Hall 4. Professor Name: Assoc.Prof.dr.Teoman Duman Course code: BUS 221 Course title: Marketing I Kotler, P. and Armstrong, G. (2008). Principles of Marketing 12e. Pearson: London. 5. Professor Name: Assoc.Prof.dr.Teoman Duman Course code: BUS 337 Course title: International Marketing Keegan, W. J. and Green, M. C. (2008). Global Marketing 6e. Pearson: London. 6. Professor Name: Assoc.Prof.dr.Teoman Duman Course code: BUS 506 Course title: Marketing Management 1. Kotler, P. and Keller, K. L. (2006). Marketing Management 12e. Pearson: London. 2. Dibb, S. and Simkin, L. (2008). Marketing Planning: A Workbook for Marketing Managers. Southwestern: Bath, UK. 3. Kerin, R. A. and Peterson, R. A. (2007). Strategic Marketing Problems: Cases and Comments. Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey. 7. Professor Name: Prof.dr. Serkan Bayraktaroglu Course code: BUS 131 Course title: Behavioral Sciences David G., Myers, ''Exploring Social Psychology'', 4/e, McGraw Hill, 2007, ISBN: /

13 8. Professor Name: Prof.dr. Serkan Bayraktaroglu Course code: BUS 211 Course title: Organization Theory I Stephen P. Robbinson, ''Organization Theory: structures, Designs, and Applications'', 3/e, Precentice Hall, 1990., ISBN 10: Professor Name: Prof.dr. Serkan Bayraktaroglu Course code: BUS 319 Course title: Strategic Management Strategic Management: Concept and Cases 13 th edition Fread David ISBN 13: / ISBN 10: Professor Name: Prof.dr. Huseyin Padem Course code: BUS 301 Course title: Introduction to Research Methods Business Research Methods, second european edition, Mc Graw Hill Companies ISBN: Professor Name: Assoc.Prof.dr. Muzaffer Aydemir Course code: ECO 101 Course title: Introduction to Economics 1 - Mankiw, N. G.: Essentials of Economics, 4th edition, Thomson South-Western, Mankiw, N. G.: Principles of Economics, 4th edition, Thomson South-Western, Samuelson, P. A.; Nordhaus, W. D.: Economics, International Edition (18 th), McGraw-Hill, Microeconomics, 9th Global edition by Michael Parkin published by Pearson Addison-Wesley. 12. Professor Name: Assoc.Prof.dr. Muzaffer Aydemir Course code: ECO 205 Course title: Microeconomics Jeffrey M. Perloff, Microeconomics: Theory & Applications with Calculus, 5 th edition; Pearson Addison Wesley, International Edition, 2009

14 13. Professor Name: Ass.Prof.dr. Melih Karakuzu Course code: BUS 105 Course title: Business English 14. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ali Coskun Course code: BUS 231 Course title: Financial Accounting I Accounting, 13/e, by William, Haka, Bettner & Carcello, 2008, McGraw Hill 15. Professor Name: Ass. Prof.dr. Ali Goksu Course code: Math. For Business and Economics I Course title: BUS 101 Applied Mathematics for Business, economics and the social sciences, Frank S. Budnick, fourth edition, Mc. Grow Hill International Edition 16. Professor Name: Ass. Prof.dr. Ali Goksu Course code: Statistics I Course title: BUS 201 Basic Business Statistics; Berenson, Lavine, Krehbiel, tenth edition, Professor Name: Ass. Prof.dr. Ali Goksu Course code: Production Management Course title: BUS Professor Name: Ass. Prof.dr. Ahmet Turan Ozcerit Course code: Informational technologies Course title: Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4th ed), Pearson, 2010

15 19. Professor Name: Zenaida Karavdić Course code: Course title: Bosnian language Zenaida Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik 20. Professor Name: Assoc.Prof.dr. Muzaffer Aydemir Course code: Course title: Bussines law Phd Veljko Trivun and group of authors, Applied Business Law, ISBN: Professor Name: Ass.Prof.dr.Ali Goksu Course code: Matematical Programming Course title: BUS 657 Stevenson, J. W., (1996), Production/Operations Management, 5 th edition, Irwin. 22. Professor Name: Ugur Ergun Course code: Financial Reporting and Analysis Course title: BUS 501 Federic S.Mishkin and Stanley, Financial Markets and Institutions, 6th Edition, Prentice Hall 23. Professor Name: Prof.dr. Meliha Handzic Course code: Management Information Systems Course title: CEN551 Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4 th ed), Pearson, References: 2. -Kroenke D., Using MIS (3 rd ed), Pearson, Laudon K. & Laudon J., Management Information Systems (11 th ed), Pearson, Professor Name: Prof.dr. Meliha Handzic Course code: Data Mining Course title: CEN552

16 Prescribed Textbook: 3. -Selected readings (see reference list) 4. Useful Web Links: -The Data Warehousing Institute -The OLAP Report -Teradata University Network 3.Fakultet za inžinjering i informacijske studije a) Odsjek za informacijske tehnologije 1.Professor Name: Ass.Prof. Ali Goksu Course code: Course title: Calculus 1 James Stewart, Calculus, Sixth Edition 2.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Dženana Đonko Course code: CEN 308 Course title: Software Engineering Ian Sommerville, Software Engineering (9th Edition), Addison Wesley; 9 edition, Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java, Prentice Hall; (3 Edition ), Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Professor Name: Prof. Dr. Rajfa Musemić Course code: Course title: General Physics 1 Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, Inc., 2008 D.C. Giancoli: Physics for scientist and engineers, Prentice Hall, New Jersey, 2006

17 4.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 283 Course title: Digital Design M. Moris Mano and Charles R. Kime, Logic and Computer Design Fundamentals, Fourth Edition, Pearson, 2008 Professor Name: Assoc. Prof. Dr. M. Akif Kutlu Course code: CEN 137 Course title: Computer Literature and Skills June Jamrich Parsons, Dan Oja, New Prespective For Computer Concepts, 10th Edition, Thomson Course Technology 5.Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ahmet T. Ozcerit Course code: ENG 103 Course title: Technical Drawing CHING F. D. K., Architecture: Form, Space, and Order, Wiley, 2 nd edition, New York, HOKE, J. R., Architectural Graphic Standards Students Edition, John Wiley & Sons, INC., New York, FLEMING, J., Dictionary of Architecture, The Penguin Books, England, PENTAK, L.,D.,S., Design Basics (5 th Edition), Wadsworth Thompson Learning, WONG, WUCIUS, Principles of Two-Dimensional Design, Van Nostrand Reinhold Co., New York, WONG WUCIUS, Principles of Three-Dimensional Design, Van Nostrand Reinhold Co., New York, RASMUSSEN, STEEN E., Experiencing Architecture, 2 nd Edition. MIT Press, GOETSCH, DAVID L., Tecnical Drawing, Cengage Learning, Professor Name: Assoc. Prof. Dr. M. Akif Kutlu Course code: CEN 301 Course title: Operating System William Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles 5 th Edition Professor Name: Ass.Prof. Ali Goksu Course code: BUS 303 Course title: Introduction to Production/Operations Management Operations Management with MyOMLab, 6/E Nigel Slack Stuart Chambers Robert Johnston. ISBN-10: ISBN-13:

18 8. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 364 Course title: Introduction to Network Security William Stallings and Lawrie Brown, Computer Security, Principles and Practice, Prentice Hall, Dieter Gollmann, Computer Security, Wiley, William Stallings, Cryptography and Network Security, Principles and Practices, Fourth Edition, Prentice Hall, Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ahmet T. Ozcerit Course code: CEN 281 Course title: Electronic Circuits and Devices Robert L.Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 10 th Edition, Pearson James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Electric Circuits, 7 th Edition, Pearson 10. Professor Name: Senada Kalabušić Course code: MTH 203 Course title: Discrete Mathematics Grimaldi, R. (2004) Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction.New York :Addison Wesley Pub.Co.Inc. 5 th edition Kenneth H. Rosen (2003) Discrete Mathematics and its Applications : Mc Graw Hill. 5 th edition 11. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Akif Kutlu Course code: CEN 369 Course title: Object oriented programming Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum. Prentice Hall 12. Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN352 Course title: Introduction to MIS Kroenke D., Using MIS (3rd ed), Pearson, Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4th ed), Pearson, Laudon K. & Laudon J., Management Information Systems (11th ed), Pearson, 2010

19 13. Professor Name: Zenaida Karavdić Course code: Course title: Bosnian language Zenaida Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik 14. Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN 351 Course title: Database Management Systems Modern Database Management 7 th Edition by Hoffer, McFadden, and Prescott. Published by Addison Wesley Lab Material posted on the web. Password is required 15. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Akif Kutlu Course code: CEN 517 Course title: Distributed Systems Distributed Systems: Concepts and Design, 4th Edition,, Authors: Jean Dollimore, Tim Kindberg, and George Coulouris, Published by: Addison Wesley, 2005, ISBN-10: , ISBN-13: Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN 551 Course title: Management Information Systems Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4 th ed), Pearson, Kroenke D., Using MIS (3 rd ed), Pearson, Laudon K. & Laudon J., Management Information Systems (11 th ed), Pearson, Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN 552 Course title: Data Mining (Business Analytics) Selected readings 1. The Data Warehousing Institute 2. The OLAP Report 3. Teradata University Network 18. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 665 Course title: Data Communications and Computer Networks William Stallings, Data and Computer Communications, Pearson, 2009

20 1. Diane Barrett and Todd King, Computer Networking Illuminated, Jones and Bartlett Publishers Inc., Dr. K.V. Prasad, Principles of Digital Communication Systems and Computer Networks, Charles River Media, Larry L. Peterson & Bruce S. Davie, Computer Networks A Systems Approach, Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers, Nader F. Mir, Computer and Communication Networks, Prentice Hall, Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 4th Ed, Prentice Hall, Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 559 Course title: Machine Learning Du and Swamy, Neural Networks in a Softcomputing Framework, Springer-Verlag London Limited, Sebe, Cohen, Garg and Huang, Machine Learning in Computer Vision, Springer, Chow and Cho, Neural Networks and Computing, Imperial College Press, Mitchell T., Machine Learning, McGraw Hill, Professor Name: Ass.Prof.dr. Melih Karakuzu Course code: ELT 101 Course title: Development of reading and writing skills in English 1 McEntire, Jo (2004). Read Ahead: Reading and Life Skills Development. White Plains, NY: Pearson Education, Inc. 21. Professor Name: Ass.Prof.dr. Akif Kutlu Course code: CEN 101 Course title: Computer Engineering Orientation Computer Tools for an Information Age, by H.L. Capron and J.A. Johnson Larry Long and Nancy Long, Computers: Information Technology in Perspective, 11th Edition, Prentice Hall, Professor Name: Assist. Prof. Dr. A. Turan Özcerit Course code: CEN 111 Course title: Introduction to Algorithms and Programming Deitel, D., 2005: C How to Program. Prentice Hall Kleinberg J., Tardos E.,2005,: Algorithm Design. Addison Wesley

21 23. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Senada Kalabušić Course code: MTH 201 Course title: Differential Equation W. Boyce and R. DiPrima; Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems (Eight Edition) John Wiley and Sons, Inc. E.Akyildiz, Y.Akyildiz, S.Alpay, A.Erkip, A.Yazici, Lectures on Differential Equations, World Mathematical Year Odluka stupa na snagu danom donošenja. II Dostavljeno: 1x internet stranica: 1x a/a Predsjedavajući Senata Prof.dr.Hüseyin Padem

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ *Ders kitaplarını almadan önce dersi veren öğretim üyesine mutlaka danışın. Birinci Yıl 1.Yarıyıl BLM101 Bilgisayar Yazılımı I Ana Ders Kitabı: C How

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik-Bilgisayar 2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER MCS 102 01 Mathematics for International Trade II 4 0 4 Dr. Nurgül GÖKGÖZ KÜÇÜKSAKALLI (Part-Time) MCS 108 01

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.75564 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sayı : 54261193-302.99 Konu : Çap ve Yandal

Detaylı

IES 2013 AMERİKA SERTİFİKA PROGRAMLARI ($) PROGRAM ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ. 16 hafta 4 AY + 4 AY STAJ. 10 hafta

IES 2013 AMERİKA SERTİFİKA PROGRAMLARI ($) PROGRAM ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ. 16 hafta 4 AY + 4 AY STAJ. 10 hafta SAN DIEGO CALIFORNIA BERKELEY IES 2013 AMERİKA SERTİFİKA LARI ($) ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ Global Business Management Project Management 16 hafta 07 Ocak,06 Mayıs, 03 Haizran,04,08 Ocak 2014 13.500

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Güvenlik ve Gizlilik Mühendisliği Dersin Orjinal Adı: Security and Privacy Engineering Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151221201 ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2,0

Detaylı

2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI

2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI Ek 2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI Önerilen Program 1. Dönem SSD 4400 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2 0 2 2 MTH 1301 Mathematics I 4 0 4 6 PHY

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi PSK 102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II ING 104 PSK 208 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ PSK 302 KLİNİK PSİKOLOJİ II PSK 304 PSİKOLOJİK TESTLER VE ÖLÇME II PSK104 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ TAR 101 UYGARLIK TARİHİ

Detaylı

1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI

1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI Ek 1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI Önerilen Program 1. Dönem SSD 4400 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2 0 2 2 MTH 1301 Mathematics I 4 0 4 6 PHY 1301

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Haziran 2014 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

KTO Karatay University, Faculty of Engineering, Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday

KTO Karatay University, Faculty of Engineering, Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday KTO Karatay University, Faculty of Engineering, 2015-2016 Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday EEE MEM ME CIE MNT EEE MEM ME CIE

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

-SENAT Broj:-11-IBU Sarajevo, godine

-SENAT Broj:-11-IBU Sarajevo, godine -SENAT Broj:-11-IBU Sarajevo,04.02.2011. godine Na osnovu čl. 126., a u vezi sa članom 56. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 22/10), člana 32

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

BURSA ORHANGAZI UNIVERSITY

BURSA ORHANGAZI UNIVERSITY BURSA ORHANGAZI UNIVERSITY 2014 Fall Term Final Exam Schedule Bölüm / Department Dersin Kodu ve Adı / Course Code and Name Dersi Veren Öğretim Elemanı / Instructor's Name Sınav Tarihi /Exam Date Exam Date

Detaylı

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit)

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Mechanical Engineering) ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers Yrd.Doç.Dr.Ender YILDIRIM ME 506 Advanced Heat Transfer Prof.Dr. Nevzat ONUR and Applications

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf A şubesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf

İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf A şubesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf A şubesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE UMA ELT 121 Advanced Reading and Writing I Öğrt. Gör. Seda Altıner AL06 BTP 151 omputer I EDU 111

Detaylı

Ürün Tasarımı ve Geliştirme. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı

Ürün Tasarımı ve Geliştirme. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Ürün Tasarımı ve Geliştirme KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Kocaeli 2010 Ürün Tasarımı ve Geliştirme Program/Bölüm: Makine Mühendisliği Türü: Seçmeli Seviye:

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

SEÇMELİ-I (SOSYAL DERSLER) DÖNEM-VII, VIII

SEÇMELİ-I (SOSYAL DERSLER) DÖNEM-VII, VIII SEÇMELİ-I (SOSYAL DERSLER) DÖNEM-VII, VIII -252- Dersin Kodu ve Adı Dersin Kredisi 2 AKTS Kredisi 3 Ders Sorumlusu ve e-postası ABD/Program GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKTS FORMU ETM-360

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4. Yarıyıl Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi TDE790 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Z 0 4 2 30 Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30 Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Detaylı

91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence)

91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence) 91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence) Dersi Veren Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 27.09.2009 Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR (517 Yapay Zeka)

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) / 1. Öğretim / 1. Sınıf 5. Hafta

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) / 1. Öğretim / 1. Sınıf 5. Hafta YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) / 1. Öğretim / 1. Sınıf 5. Hafta Programınızda hata/eksiklik olduğunu düşünüyorsanız lütfen Eğitim Planlama Birimi ile irtibata geçiniz. Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Detaylı

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması 2.lik Ödülü (Diyarbakır-22 Mart 2003)

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması 2.lik Ödülü (Diyarbakır-22 Mart 2003) ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Batuhan Karagöz Doğum Tarihi : 22.06.1989 Medeni Durum : Bekar Uyruk : Türkiye Cep Tel : 0 537 215 83 55 E-posta : batuhan.karagoz@ceng.metu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1376 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2671 DELTA Part Time 32 29.Eyl 2671 ITTC Certificate in TESOL 4 Aralık hariç her ay 1268 BEET Refresher Courses

Detaylı

IMAT103 & IMAT 303 Analitik. Geometri 1

IMAT103 & IMAT 303 Analitik. Geometri 1 1 ŞUBAT PAZARTESİ 2 ŞUBAT SALI 3 ŞUBAT ÇARŞAMBA 4 ŞUBAT PERŞEMBE 5 ŞUBAT CUMA Sınıf Öğretmenliği Sınav Yeri Okul Öncesi Bölümü Sınav Yeri İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sınav Yeri Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

LEO 2016 AMERİKA SERTİFİKA - DİPLOMA PROGRAMLARI ($) PROGRAM ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ. 2 AY 13 Haziran 2016, 12 Ağustos AY + 4 AY STAJ

LEO 2016 AMERİKA SERTİFİKA - DİPLOMA PROGRAMLARI ($) PROGRAM ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ. 2 AY 13 Haziran 2016, 12 Ağustos AY + 4 AY STAJ LEO 2016 MERİK SERTİFİK - DİPLOM PROGRMLRI ($) OKUL DI PROGRM DI SÜRE BŞLNGIÇ TRİHLERİ PROGRM FİYTLRI ÖN KYIT KONKLM KBUL KOŞUL Business dministration (Diploma) Management and Leadership ( Diploma) 2 Y

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION (AIPE) AUSTRALIAN INSTITUTE OF MUSIC (AIM) Certificate IV in Business 6 Ay 4100 Diploma of Business 1 Yıl 8200 Advanced Diploma of Business 1 Yıl 8200 Diploma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Ç.Ü. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

Ç.Ü. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI Ç.Ü. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Sınıf 08:15 Normal ve İkinci Öğretim BİL 141 BİL 151 BİL 131 BIL 101 BİL 103 BİL 121 lik-3 TD 111 ENF 101 ENF 101 LAB. ENF 101 LAB. AİİT 101 AİİT 101* - Atatürk İlkeleri

Detaylı