POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) ( ) n 7 8. ( ) ( ) 2 4.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4."

Transkript

1 POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır? B) 6 C) 9 E) IV. ( ) P = + V. P( ) = B) C) E). ( ) n 7 P = + n+ + polinomu veriliyor. Buna göre P() değeri aşağıdakilerden hangisidir? 8 B) 9 C) 0 E). ( ) P = + + eşitliği veriliyor. Buna göre P( ) polinomu aşağıdakilerden hangisidir? + 8 B) C) 7. ( ) ( ) 99 ( ) 99 ( ) 99 P = ( + ) 99 polinomunun sabit terimi kaçtır? 99 B) 00 C) 8. ( ) P = + ( ) Q = E) 0 polinomları veriliyor. Buna göre P( ) polinomunun katsayılar toplamı ile Q( ) polinomunun sabit teriminin toplamı kaçtır? 8 B) 0 C) E) 6 E) +. ( ) P = + + ( ) Q = + polinomları veriliyor. lü teri- Buna göre P(), Q() çarpımı yapıldığında min katsayısı kaç olur? 9. P(,y) = y y+ y + k polinomunun katsayılar toplamı 6 olduğuna göre sabit terimi kaçtır? 8 B) 6 C) E) 0 B) C) 0 E) LYS / 0 A. ( ) P = Q( ) = + polinomları veriliyor. R( ) = ( + ) P( ) Q( ) polinomu için R() değeri kaçtır? 6 B) C) 0 E) 0 0. P() ve Q() polimonları için P ( ) = + Q( ) eşitliği veriliyor. P() polinomunun katsayılar toplamı olduğuna göre Q() polinomunun sabit terimi kaçtır? B) C) E)

2 MATEMATİK POLİNOMLAR I LYS/0-A. ( ) P + = a ( a ) + a + eşitliği veriliyor. P( ) polinomunun katsayılar toplamı 7 olduğuna göre P( ) polinomunun sabit terimi kaçtır? B) 7 C) 8 0 E) 6. P() polinomu için ( ) ( ) ( ) ( ) P = a+ a + b b + eşitliği veriliyor. Buna göre P( + ) polinomunun sabit terimi kaçtır? B) C) 6 E) 7. ( + ) 8 açılımı yapıldığında oluşan çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaçtır? B) 6 C) 7 8 E) 9 7. Her reel sayısı için + = a + b+ c ( ) ( ) eşitliği daima sağlandığına göre b+c a değeri kaçtır? B) C) E). ( ) ( ) 7 a+ b P = a + + ab polinomu. dereceden bir polinom olduğuna göre bu polinomun katsayılar toplamı kaçtır? 9 B) 0 C) E) + 8 A B 8. = eşitliği daima sağlandığına göre A B farkı kaçtır? B) C) E). P() ve Q() polinomları için der[ P( ) ] = der[ Q( ) ] = 7 olduğuna göre ( ) ( ) + P Q( ) polinomunun derecesi kaçtır? B) 0 C) 9 8 E) 7 9. P() polinomu veriliyor. P( ) + P( + ) = 6 8 eşitliği sağlandığına göre P(67) değeri kaçtır? 009 B) 00 C) 0 0 E) 0. P() ve Q() polinomları için der[ P( ) Q( ) ] = P( + ) der = 7 Q( ) olduğuna göre P() polinomunun derecesi kaçtır? 8 B) 9 C) 0 E) 0. P( ) = + 6 P( ) ( ) ( ) ( ) Q = a + + b + + c( + ) + d şeklinde verilen P() ve Q() polinomları için P() = Q() olduğuna göre a + b + c + d toplamı kaçtır? B) 6 C) E).B.E.A.C.A 6.D 7.C 8.D 9.E 0.A.B.B.A.E.D 6.C 7.B 8.C 9.D 0.A

3 POLİNOMLAR II MATEMATİK. ( ) P = + polinomunun + polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu aşağıdakilerden hangisidir? C) + + B) ( ) P = + + polinomunun + polinomu ile bölümünden elde edilen kalan polinomun + polinomu ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? B) C) E) E) +. P() ve Q() birer polinom olmak üzere ( ) P + + Q() şeklinde verilen bölme işleminde Q() bölüm polinomu aşağıdakilerden hangisidir? P = ( ) ( ) ( ) polinomunun + polinomu ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? B) C) E) ( ) P + B) P( ) + C) P( ) + P( ) + E) ( + ) P( ) + 7. ( ) 7 P = + 7 polinomunun + polinomu ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? B) C) 6 7 E) 8. ( ) P = + polinomunun + polinomu ile bölümünden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir? B) 6 + C) 6 6 E) 6 8. P( + ) polinomunun ile bölümünden kalan 8 ve P( + ) = + Q( ) eşitliği sağlanıyorsa Q() polinomunun katayılar toplamı kaçtır? B) C) 6 E) 7 LYS / 0 A. ( ) P = + polinomunun + polinomu ile bölümünden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir? B) C) + E) + 9. ( ) P + = a ( a + ) a + polinomu veriliyor. P() polinomunun ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre P( ) polinomunun sabit terimi kaçtır? B) C) 0 E)

4 MATEMATİK POLİNOMLAR II LYS/0-A 0. P( + ) polinomunun + ile bölümünden kalan, Q ( ) polinomunun ile bölümünden kalan 6 dır. ( ) ( ) + + P + k Q polinomunun ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre k değeri kaçtır?. ( ) P = a ( + ) b polinomu polinomu ile tam bölünüyorsa a b çarpımı kaçtır? B) C) E) B) C) E) 6. ( ) P = ( a ) + b+. P() polinomunun 8 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre P() polinomunun ile bölümünden kalan kaçtır? 6 B) 8 C) E) 0. P() polinomunun ile bölümünden kalan + olduğuna göre P() polinomunun + ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? polinomunun + polinomu ile bölümünden kalan olduğuna göre a b farkı kaçtır? B) C) E) 7. P() polinomunun + ile bölümünde bölüm polinom Q() kalan tür. Q() polinomunun ile bölümünden kalan olduğuna göre P() polinomunun 6 ile bölü- münden kalan aşağıdakilerden hangisidir? 6 B) C) E) + B) C) 6 7 E) 8 8. ( ) ( ) + P = a + a eşitliğiyle verilen P() polinomu için P( + ) polinomunun katsayıları toplamı kaçtır?. P() polinomunun + ile bölümünden kalan, ile bölümünden kalan olduğuna göre bu polinomun + ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? + B) C) + E) + B) 8 C) 0 E) 9. ( ) ( ) P + = ( a) + a+ eşitliği veriliyor. Buna göre P() polinomunun ile bölümünden kalan kaçtır? B) C) 0 E). ( ) P = a + b polinomu ( ) ile tam bölünüyorsa a + b toplamı kaçtır? 6 B) C) E) + P = + + a+ + b + 0. ( ) ( ) ( ) ( ) eşitliğinden P() bir polinomdur. Buna göre a + b toplamı kaçtır? B) C) E) 6.A.C.D.B.E 6.A 7.C 8.B 9.E 0.A.D.D.B.E.C 6.E 7.B 8.A 9.B 0.D

5 POLİNOMLAR III MATEMATİK. P() polinomu için n ( ) n ( ) n 8 P = + m + + eşitliği veriliyor. Buna göre m + n toplamı kaçtır? B) 8 C) 6 E) 6. P() polinomu.dereceden bir polinomdur. P( + ) = + olduğuna göre Q( ) P( ) Q( ) çarpım polinomunun derecesi kaçtır? B) 6 C) 7 8 E). P( + ) = eşitliğini sağlayan P() polinomu için P( ) +P( ) toplamı aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) 7. P() polinomu için ( ) P P = eşitliği veriliyor. Buna göre P( + ) polinomunun sabit terimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) C) 7 8 E) 0. ( ) a b P = + ifadesi bir polinom belirttiğine göre P(0) + P(a + b) toplamı kaçtır? B) C) 6 8 E) 0 8. P() polinomu için P( ) + P( ) + P( + ) = + 6 eşitliği veriliyor. Buna göre P() P() farkı kaçtır? B) C) E). P( ) = ( ) n+ polinomunun katsayılar toplamı olduğuna göre P( ) polinomunun sabit terimi kaçtır? B) C) 0 E) a 9. 6b + c ( ) = 9 eşitliği her reel sayısı için sağlandığına göre a + b + c toplamı kaçtır? 0 B) 8 C) 6 E) LYS / 0 A. ( ) P = a ( a + ) + a 7 polinomunun katsayılar toplamı 9 dur. ( ) ( ) m + P + polinomunun katsayılar toplamı olduğuna göre m değeri kaçtır? B) C) E) + + A B C 0. = eşitliğini sağlayan A, B, C değerleri için A + B + C toplamı kaçtır? B) C) E)

6 MATEMATİK POLİNOMLAR III LYS/0-A P + P = ( ) ( ) eşitliğini sağlayan P() polinomu için P( ) çarpım polinomunun başkatsayısı kaçtır? B) C) 0 E) 6.. dereceden P() polinomunun,, ile bölümünden kalan ve ile bölümünden kalan dir. Buna göre P() polinomunun ile bölümünden kalan kaçtır? B) 9 C) 7 8 E). 7. P(+) polinomunun + ile bölümünden kalan ve P(+) polinomunun bir çarpanı olduğuna göre Yukarıda verilen bölme işleminde bölen polinom ve bölüm polinomun dereceleri eşit olduğuna göre bölünen polinomun derecesi en az kaçtır? B) 6 C) 9 E) 6 P() polinomunun ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? + B) C) E) + +. P() polinomunun + ile bölümünde bölüm Q() ve kalan tür. Q() polinomunun ile bölümünden kalan olduğuna göre P( ) polinomunun ile bölümünden kalan kaçtır? 6 B) 7 C) 8 9 E) 0 8. ( ) P = + a + b polinomu ( + ) ile tam bölündüğüne göre a + b toplamı kaçtır? 6 B) C) E) P = ( ) ( ) ( ) polinomunun + ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) 9. ( ) ( ) + P + = ( a+ ) + a+ eşitliğiyle verilen P() polinomu için P() in ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E). ( ) 0 0 P = polinomu ile bölümünden ka- polinomunun lan kaçtır? 0 B) C) 0 0 E) 0 + P = + a+ b ( ) ( ) ( ) eşitliği veriliyor. Buna göre P() polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? B) C) 6 E) 7.A.C.B.A.E 6.E 7.D 8.C 9.B 0.A.E.D.C.A.D 6.E 7.E 8.B 9.B 0.A

7 II. DERECE DENKLEMLER I MATEMATİK. = 0 denkleminin kökleri, ve 9= 0 denkleminin kökleri, tür. Buna göre + oranı kaçtır? + 6. ( m + ) m m = 0 denkleminin eşit iki reel kökü olduğuna göre m'nin alacağı değerlerden en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır? B) C) E) 6 B) C) E). ( ) ( ) + 6 = 0 denkleminin köklerinden en büyük olanı en küçük olanından kaç büyüktür? 8 B) C) 0 E) 7. ( ) m m + + m + ifadesi bir tamkare oluşturduğuna göre m'nin alacağı değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) ( + )( ). + + = 0 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? 0 B) C) E) 8. Katsayılar toplamı sıfır olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi daima olur? B) C) 0 E). ( ) m + m+ m+ = 0 denkleminin kökleri ve dir. = olduğuna göre m+ toplamı kaçtır? 9. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) + + = 0 denkleminin kaç tane reel kökü vardır? B) 0 C) 7 E) B) C) E) LYS / 0 A. m m + m + = 0 denkleminin reel kökleri olmadığına göre m'nin alacağı en küçük tamsayı değeri kaçtır? B) C) E) + = 0 0. ( ) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? {,0} B) {,} C) {,} {,} E) {,}

8 MATEMATİK İKİNCİ DERECE DENKLEMLER I LYS/0-A. 8= 0 a a denkleminin kökü değişkenine bağlı +m=0 denkleminin de bir kökü olduğuna göre +m=0 denkleminin diğer kökü kaçtır? 6. = 8 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? 0 B) C) E) B) C) 6 E) 7. ( ) + a = a + = = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? {,} B) {,} C) {,} {,0} E) {, } denklemlerinin birer kökleri ortaktır. a olmak üzere a değeri kaçtır? B) C) 7 E) 9. 6= 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? { 79, } B) { 79} C) { } R E) 8. + = 0 denklemini bir kökü olduğuna göre + değeri kaçtır? B) C) E) = 90 denkleminin kökleri aşağıdaki denklemlerden hangisininde kökleridir? C) = 0 B) 8 = 0 = 0 + = 0 a+ c 9. ( ) ( ) ( ) a b+ + c+ a c= 0 ifadesi değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ise bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? {,} B) {0,} C) {,} {,} E) {,} E) + + = 0. + = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? {} B) {,0} E) C), 0. Bir kökü olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir? C) + = 0 B) + = 0 E) + + = 0 = 0 = 0.C.C.B.E.E 6.D 7.C 8.D 9.B 0.C.D.E.B.B.A 6.C 7.A 8.E 9.C 0.B

9 II. DERECE DENKLEMLER II MATEMATİK. = 0 denkleminin çözüm kümesi {, } olduğuna göre = 0 6. ( ) ( ) denkleminin reel kökleri toplamı kaçtır? + değeri kaçtır? B) C) E) 6 B) C) E) 7. m + = 0 denkleminin kökleri ve dir.. ( m+ ) + m+ = 0 denkleminin kökleri ve dir. + = olduğuna göre m değeri kaçtır? B) C) E) Kökler arasında = bağıntısı olduğuna göre m değeri kaçtır? 6 B) 8 C) 9 0 E) 8. a( a ) 8 = 0. ( m + ) m + = 0 denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? B) C) E) denkleminin kökleri ve dir. Kökler arasında = bağıntısı olduğuna göre a nın alacağı büyük değer küçük değerinden kaç büyüktür? 0 B) 9 C) 8 7 E) 6. m m = 0 denkleminin kökleri ve dir. + = 0 olduğuna göre m nin alacağı değerleri toplamı kaçtır? 0 B) C) E) 9. y 6 + y = 0 denklemi değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Buna göre bu denklemin kökler çarpımıyla kökler toplamının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E). y y a = 0 LYS / 0 A denklemi y değişkenine bağlı ikinci derece denklemdir. Bu denklemin kökleri y ve y dir. ( )( ) y y = 0 olduğuna göre a değeri kaçtır? B) C) E) 6 0. Kökleri sıfırdan farklı ve olan ( ) + + = 0 denklem için + değeri kaçtır? 6 B) 8 C) 0 E)

10 MATEMATİK İKİNCİ DERECE DENKLEMLER II LYS/0-A. + a + b = 0 denkleminin bir kökü, + c + d = 0 denkleminin bir kökü tür. Bu denklemlerin diğer kökleri ortak olduğuna göre b( a c) oranı kaçtır? d B) C) 6 E) 8 6. ( ) ( + ) ( + ) = ( ) ( + ) ( ) denkleminin kökleri aşağıdaki denklemlerden hangisinin kökleriyle aynıdır? C) = 0 B) + = 0 E) = 0 + = 0 = 0. a + b + c = 0 denkleminin köklerinden biri olduğuna göre diğer kökü aşağıdakilerden hangisi olabilir? a c B) a b C) b c a E) a c = 0 denkleminin kökleri ve dir. Buna göre olabilir? değeri aşağıdakilerden hangisi B) C) E) m m + = 0 denkleminin çözüm kümesi {,} dir. = + olduğuna göre m nin alacağı değerler çarpımı kaçtır? B) C) 6 7 E) m + = 0 denkleminin kökleri ve dir. 7 + = olduğuna göre m değeri kaçtır? 8 B) C) E) 9. m m + = 0. m ( m ) m + = 0 denkleminin köklerinin aritmetik ortası olduğuna göre köklerinin çarpımı kaçtır? 0 B) 8 C) 6 E) denkleminin kökleri m ve m dir. Buna göre kökleri m ve olan ikinci dereceden m denklem aşağıdakilerden hangisidir? C) m 0m + = 0 B) m m = 0 m m + = 0 m m = 0 a + + a = 0. ( ) ifadesi değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Buna göre bu denklemin kökleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Reel kökleri yoktur. B) Eşit iki reel kökü vardır. C) Köklerinden biri sıfırdır. Zıt işaretli iki reel kökü vardır. E) Simetrik iki reel kökü vardır. 0. m m = 0 E) m m + = 0 denkleminin kökleri ve dir. + = olduğuna göre değeri kaçtır? B) C) E).C.A.E.E.B 6.C 7.D 8.B 9.B 0.C.A.D.D.E.D 6.B 7.B 8.C 9.A 0.B

11 II. DERECE DENKLEMLER III MATEMATİK. ( ) ( ) m+ n+ n + m+ n = 0 denklemi değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre bu denklemin çözüm kümesi nedir? = 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır? B) C) 6 9 E) {, } B) {,} C) {,} {,} E) {,} =. 6 = 0 denkleminin köklerinden biri + m + = 0 denklemininde kökü olduğuna göre m değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) C) E) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) { } C) { } 8. + = { } E) R. + m + m + = 0 denkleminin eşit iki reel kökü olduğu biliniyor. Buna göre m nin alacağı küçük değer için; ( m + ) n n + m = 0 denkleminde n değerinin alacağı büyük sayı kaçtır? B) C) E) denklemi veriliyor. Buna göre bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) { } C) {} {} E) R = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 9. ( m+ ) + m+ = 0 denkleminin kökler çarpımının en büyük olması için m nin alacağı pozitif değer kaç olmalıdır? B) C) E) { } B) {6} C) {9} {7} E) {} 0. ( m ) + m= 0 LYS / 0 A6. ab ab + ab = 0 denklemi ikinci dereceden değişkenine bağlı denklem belirttiğine göre çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) {,} C) {} { } E) R denkleminin kökleri ve dir. = 6 olduğuna göre m değeri kaçtır? B) C) E)

12 MATEMATİK İKİNCİ DERECE DENKLEMLER III LYS/0-A6. ( ) = 0 denkleminin kökleri ve dir. Buna göre + toplamı kaçtır? B) C) 0 E) 6. m m = 0 denkleminin kökleri arasındaki uzaklığın 6 birim olduğu bilindiğine göre m nin alacağı değerler toplamı kaçtır? B) C) E). ( ) m+ m ( + ) m+ = 0 denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? 0 B) 9 C) 8 6 E). a + b + c = 0 ikinci dereceden bir bilinmeyenli denkleminde a c<0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Reel kökleri yoktur. B) Eşit iki reel kökü vardır. C) Reel kökleri vardır. Simetrik iki kökü vardır. E) Negatif iki reel kökü vardır. 7. Kökleri ve olan ikinci derece denklemin kökleri arasında ( ) = ve = 0 bağıntıları vardır. ( ) ( ) Buna göre bu denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) + = 0 B) + = 0 E) 8. 6 ( m + ) = = 0 denkleminin kökleri ve dir. = olduğuna göre m değeri aşağıdakilerden hangisidir? + + = 0 = 0 8 B) 9 C) E). m + m = 0 denkleminin kökleri ve dir. + = 6 eşitliği sağlandığına göre m değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) C) E) 9. a + b + c= 0 denkleminin bir kökü, a + b+ c = 0 denkleminin bir kökü dir. Bu denklemlerin diğer kökleri ortak olduğuna göre a c oranı kaçtır? a c B) C) E) = 0 denkleminin kökleri ve dir. Buna göre kökleri + ve + olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? C) + + = 0 B) = 0 E) + + = = = 0 0. ( m ) + = 0 denkleminin kökleri ve dir. = olduğuna göre m değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) C) 7 E) 8.C.E.E.B.C 6.A 7.D 8.C 9.B 0.B.C.E.C.E.A 6.B 7.B 8.C 9.A 0.D

13 EŞİTSİZLİKLER I MATEMATİK. ( )( + ) < 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? (,) B) (, ) C) (,) [,] E) (,] eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? R B) C) R {0} ( 0, ) E) (,0). 0 eşitsizliğini sağlamayan kaç tamsayı vardır? B) C) E) 7. < + eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? (,0) B) R {,0} C) (,0) (,) E) (, ). 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? B) [,0) C) (,0] (,) E) {} eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? < 0 B) > C) < < 0 0 E) < <. ( + )( ) 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? [, ) B) ( 0, ] C) ( 0, ) R + E) 9. ( ) 0 + eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır? B) C) E) LYS / 0 A7. ( ) ( ) 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir? (,] B) (,] { } C) [,] R {,} E) [, ) { } eşitsizliğini sağlayan kaç tamsayı değeri vardır? B) C) E)

14 MATEMATİK EŞİTSİZLİKLER I LYS/0-A7. 0 ve + < 0 eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? [,) B) (, ) C) (,) (,] E) [,). ( ) ( ) Grafikte y=f() fonksiyonu verilmiştir. f 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir? [,] B) [,] { } C) [,] (, ) { } E) [, ] { }. m < 0 ve m+ m 0 m+ > eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı nedir? (, ) ( 0,) B) (,) C) (, 0 ) (, ) (, 0 ) E) (, 0 ) (, ) 6.. Grafikte y=f() fonksiyonu verilmiştir. Yukarıda y=f() fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f( ) 0 eşitsizliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaçtır? 8 B) 7 C) 6 E) 0 f( ) eşitsizliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaçtır? B) C) E) a < 0 < b olmak üzere a +b >0 b a eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda f() ve g() fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre f( ) g( ) >0 eşitsizliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaçtır? B) C) E) a b, b a B) a b, b a b 0, a a C), b b E), a.c.d.c.a.e 6.B 7.C 8.B 9.E 0.D.D.A.A.C.E 6.D 7.A

15 EŞİTSİZLİKLER II MATEMATİK. ( m ) 8 < 0 eşitsizliği daima sağlandığına göre m nin alacağı kaç tamsayı değeri vardır? B) C) 6 7 E) 8 6. ( ) m + m + p = 0 denkleminin kökleri ve dir. + <0 olduğuna göre m hangi aralıkta olmalıdır? (, ) B) (, ) C) (,0) (0,) E) ( 0, ). ( ) 6 m + > 0 eşitsizliğinin daima sağlanması için m hangi aralıkta olmalıdır? (,6) B) (,) C) (,6) (0,) E) ( 6, ). ( ) f = a ( a ) fonksiyonu veriliyor. Her reel sayısı için f( ) <0 eşitsizliğinin sağlanması için a hangi aralıkta olmalıdır? B) (,0) C) (,) ( 0, ) E) R 7. ( ) m m + m = 0 denkleminin kökleri dir. + < eşitsizliği sağlanıyorsa m hangi aralıkta olmalıdır? (0,) B) [0,] C) R (0,) R [0,] E) R 8. m m + = 0 denkleminin kökleri ve dir. + < eşitsizliği sağlanıyorsa m nin alacağı tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? B) C) E) ve. m ( m) + = 0 denkleminin farklı iki reel kökünün olması için m hangi aralıkta olmalıdır? B) R { } C) (,0) { } [,) E) R 9. ( ) m + m + m 8 = 0 denkleminin ters işaretli iki reel kökü olduğuna göre m hangi aralıkta olmalıdır? (,) B) (,0) C) R {} (, ) E) (, ) LYS / 0 A8. p + p p + = 0 denkleminin reel köklerinin olmaması için p nin değişim aralığı ne olmalıdır? (,0) B) (,0) C) (,) (,) E) (0,) 0. m ( m ) + m = 0 denkleminin kökleri ve dir. <0< ve > olduğuna göre m hangi aralıktadır? (, ) B) (0,) C) (,) (,) E) (, )

16 MATEMATİK EŞİTSİZLİKLER II LYS/0-A8. ( ) m + m + m = 0 denkleminin kökleri ve dir. <0< ve < olduğuna göre m hangi aralıktadır? (, ) B) (, ) C) (,0) (0,) E) (, ) eşitsizliğinin çözüm aralıklarından biri aşağıdakilerden hangisidir? (, ] B) (,) C) [,] [,) E) ( 8, ) 7. ( m + ) = 0 denkleminin kökleri ve dir.. m + m = 0 denkleminin pozitif iki reel kökü olduğuna göre m nin alacağı en küçük tamsayı değeri kaçtır? B) C) 6 7 E) 8 << olduğuna göre m nin alacağı en küçük tamsayı değeri kaçtır? B) C) E). > + eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? (,) B) [, ) (, ) C) (,) (,0) E) (, ) p p + = 0 denkleminin kökleri ve dir. 8. ( ) < <olduğuna göre p nin bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? (, ) B) (,0) C) (,) (0,) E) (,) 9. ( ) m+ + m= 0denkleminin kökleri ve dir.. A = ( ) 6 şeklinde verilen A sayısının bir reel sayı belirtmesi için hangi aralıkta olmalıdır? B) R (,) C) R [,]. < (,) E) [,] eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? < < olduğuna göre m nin çözüm aralığı nedir? R B) R {0} C) R {} R {} E) 0. Kökleri ve olan ikinci dereceden denklemin kökleri arasında < 0< ve > bağıntıları bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki denklemlerden hangisi bu bağıntıları sağlar? + = 0 B) = 0 (,) B) (, ) { } C) [,] [, ] { } E) (,) C) + + = 0 E) + + = 0 + = 0.D.A.A.B.E 6.C 7.D 8.A 9.E 0.B.D.C.E.B.D 6.E 7.B 8.B 9.E 0.D

17 EŞİTSİZLİKLER III MATEMATİK. ( ) 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? (,0] B) (,0] { } C) [0,] {0,} E) [, ) { 0} eşitsizliğini sağlayan değerleri için + ifadesinin alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? B) 6 C) 7 8 E) <. ( ) 0 eşitsizliğinin çözüm aralıklarından biri aşağıdakilerden hangisidir? (,] B) (,) C) (0,] [,) E) [,) 8. eşitsizliğini sağlamayan değerleri için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? > B) C) 0 ve 0 E) > eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?. + < eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır? 0 B) C) E) (,0] B) (,0) C) (, ) 9. a < b < 0 olmak üzere a 0 b + (0,) E) (, ) eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?. 6 0 eşitsizliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaçtır? 0 B) C) E) 0. ( a,b) B) b, a,a b E), a b C),b a LYS / 0 A eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? (, ) B) (,) C) (0,) (,) E) (, ) Grafikte y = f() fonksiyonu verilmiştir. Buna göre ( +) f( ) 0eşitsizliğinin çözüm aralığında kaç tamsayı değeri vardır? B) C) 6 7 E) 8

18 MATEMATİK EŞİTSİZLİKLER III LYS/0-A9. a+ > 0 eşitsizliğinin daima sağlanması için a hangi aralıkta olmalıdır? a < B) a > C) a < 0 < a < E) a > 6. ( ) m + n n 7= 0 denkleminin simetrik kökleri vardır. Buna göre bu denklemin kökler çarpımının den küçük olması için m + n toplamının alacağı en büyük tamsayı değeri kaçtır? B) C) E). ( ) f = a ve ( ) g = + afonksiyonları veriliyor. f() < 0 ve g() < 0 eşitsizlikleri daima sağlanıyorsa a nın çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? B) R C) (,0) (0,) E) ( 0, ). m m m + = 0 denkleminin en az bir reel kökünün olduğu biliniyorsa m nin alacağı en küçük pozitif tamsayı kaçtır? B) C) E) 7. ( ) ( ) n n + + n n + n = 0 denkleminin ters işaretli iki kökü vardır. Buna göre n nin alacağı en büyük tamsayı değeri kaçtır? B) C) 0 E) 8. m ( m ) + m + 6 = 0 denkleminin kökleri ve dir = 0 denkleminin kökleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? <0< ve < olduğuna göre m nin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (, ) B) (,0) C) (,0) (0,) E) (, ) Reel kökleri yoktur. B) Pozitif iki reel kökü vardır. C) Negatif iki reel kökü vardır. Pozitif kökü, negatif kökünden mutlak değerce büyük ters işaretli iki reel kökü vardır. E) Pozitif kökü, negatif kökünden mutlak değerce küçük ters işaretli iki reel kökü vardır. 9. ( m+ ) m+ = 0denkleminin kökleri ve dir. + <9 eşitsizliğinin sağlanması için m nin alacağı kaç tamsayı değeri vardır? B) C) 6 E) 7. ( ) m + m + = 0 denkleminin kökleri ve dir. + <0 eşitsizliğini sağlayan m değerlerinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? m < B) m > C) m < m > E) m < 0 0. m m + m + = 0 denkleminin kökleri ve dir. << olduğuna göre m nin alacağı tamsayı değerleri toplamı kaçtır? 8 B) 6 C) E).E.A.B.C.B 6.D 7.D 8.D 9.E 0.E.A.C.C.D.B 6.D 7.A 8.C 9.E 0.B

19 PARABOL I MATEMATİK. ( ) ( ) ( ) n f = m + n + + fonksiyonu bir parabol belirttiğine göre m n kaçtır? B) C) E) 6 6. ( ) f = + parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır? B) C) E) 6. ( ) f = + m + n parabolü (0, ) ve (, ) noktalarından geçiyorsa m n kaçtır? B) C) E) 7. ( ) f = ( m ) + m parabolünün simetri ekseni = doğrusu olduğuna göre f() in en küçük değeri kaçtır? B) C) E). ( ) f = m m + parabolünün ekseni ile hiç ortak noktası yoksa m nin alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? B) 6 C) 7 8 E) 9 8. ( ) f = ( ) g = parabollerinin tepe noktaları arası uzaklık kaç birimdir? B) C) E). ( ) f = + n + parabolü eksenini farklı iki noktada kesiyorsa n nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? B) C) 0 E) 9. ( ) f = ( m ) + 9 parabolünün tepe noktası ekseni üzerinde olduğuna göre m nin pozitif değeri kaçtır? 9 B) 0 C) E) LYS / 0 A0. ( ) f = m ( m ) parabolünün grafiği eksenine teğet olduğuna göre m kaçtır? B) C) E) 0. ( ) f = ( m + ) + m + parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre f() in en küçük değeri kaçtır? B) C) E)

20 MATEMATİK PARABOL I LYS/0-A0. ( ) f = + m + 9 parabolü eksenine pozitif tarafta teğet olduğuna göre m kaçtır? 6 B) C) 6 9 E) 6. f : [, ] R ( ) f = + + parabolü veriliyor. f() in alabileceği en büyük ve en küçük tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? 0 B) 8 C) 6 E). Bir malın alış fiyatı, satış fiyatı y dir. ile y arasında y = bağıntısı olduğuna göre bu malın satışından elde edilecek kar en çok kaçtır? 7. B) C) 6 8 E) 0. f : [ 0, ] R ( ) f = + fonksiyonu veriliyor. f() in alabileceği en büyük ve en küçük tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şekilde y = f() parabolünün grafiği verilmiştir. OB = OA olduğuna göre n kaçtır? B) C) 0 8 E) 6 B) C) 6 E) 7. Kenar uzunlukları + ve 6 olan dikdörtgenin alanı en çok kaçtır? B) 0 C) 0 E) 8. m bir reel sayı olmak üzere = k + y = k + k parametrik denklemi ile verilen y = f() fonksiyonunun alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? B) C) 0 E). 9. Şekilde y = f() parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? I. a < 0 II. a c > 0 III. b c > 0 IV. V. b = ac b ac > 0 B) C) E) Şekilde y = a, y = b, y = c ve y = d parabollerinin grafikleri verilmiştir. Buna göre a, b, c, d nin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? d > a > b > c B) b > a > d > c C) a > b > c > d a > b > d > c E) c > d > a > b.e.b.c.d.a 6.C 7.A 8.D 9.E 0.A.C.D.E.C.C 6.B 7.A 8.B 9.C

21 PARABOL II MATEMATİK.. Yukarıda parabol denklemine göre f(0) + f() toplamı kaçtır? Yukarıda verilen parabolün tepe noktası T(6, 7) dir. AB = 6 OA ise B noktasının apsisi kaçtır?. B) 0 C) 9 7 E) 6. B) C) E) Yukarıda verilen y = f() parabolüne göre f() + f( ) = olduğuna göre f( ) kaçtır? B) 8 C) 8 E) Şekildeki OABC karesinin alanı 6 birim kare olduğuna göre k sayısı aşağıdakilerden hangisidir? B) C) 6 E) LYS / 0 A Yukarıda f() parabolünün grafiği verilmiştir. T(, ) tepe noktası olduğuna göre f( ) kaçtır? B) C) E) Şekilde y = parabolü içine AOB eşkenar üçgeni çizilmiştir. Buna göre eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir? B) C) 6 E) 9

22 MATEMATİK PARABOL II LYS/0-A a < b < 0 < c olmak üzere ( ) f = c a +b fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yukarıda y = 6 + a denklemi ile verilen parabolün tepe noktası T olmak üzere ve (OT üçgeninin alanı br ise a kaçtır? 9 B) C) E) 7 8. Yukarıda ABCD bir kare ve B(, 0) olduğuna göre A(ABC alanı kaçtır?. Analitik düzlemde y eşitsizlik sisteminin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 9 B) 6 C) 8 00 E) 9. Yukarıda y = f() parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre 9 0 f( ) tamsayısı vardır? eşitsizliğini sağlayan kaç farklı 8 B) 7 C) 6 E).C.E.E.E.C 6.C 7.B 8.C 9.E 0.B.B

23 PARABOL III MATEMATİK. y= parabolü ile y = + doğrusunun kesim noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? 6. B) 0 C) E). y = + 7 parabolü ile Şekilde y = parabolü ve y = 6 doğrusu verilmiştir. y = 7 +n doğrusunun kesim noktalarının orta nok- Buna göre AB kaç birimdir? tasının apsisi kaçtır? 6 B) C) E) 7. B) C) 6 E) 6. y = + parabolü ile y = + n parabolü birbirine teğet ise n kaçtır? B) C) 6 7 E) 8 Şekilde y = f() parabolü ve y = doğrusunun grafiği verilmiştir. Buna göre A(OAB) kaçtır?. y = + + n parabolü ile y = + doğrusu iki farklı noktada kesişiyorsa n nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? 8. 8 B) C) E) 6 B) 7 C) 8 9 E) 0 LYS / 0 A. y = parabolü ile y = + n doğrusunun hiçbir ortak noktası yoksa n nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? 6 B) C) E) Şekilde y = f() parabolü ve y = doğrusu verilmiştir. Buna göre A(ABC) kaçtır? B) C) E)

24 MATEMATİK PARABOL III LYS/0-A 9. y = parabolünün. y = doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır? B) C) E) Şekildeki y = + +k parabolüne A ve B noktalarından çizilen teğetler dikse k kaçtır? 0. y = k + k B) 9 C) 9 E) = k+ parametrik denklemi ile verilen y=f( ) parabolünün tepe noktasının orjine olan uzaklığı kaç birimdir? B) C) 0 E).. ( ) f = m + parabollerinin tepe noktalarının geometrik yer denklemi nedir? + B) + C) + E) + + y = parabolü veriliyor.. ( ) f = m + parabollerinin geçtiği sabit noktanın koordinatları toplamı kaçtır? y = m + n doğrusu, parabolün eksenleri kestiği ve teğet olduğu noktalarda kesişiyor. Buna göre m + n değeri kaçtır? B) 6 C) 7 8 E) 9 0 B) C) E). ( ) f = + a parabolüne orjinden çizilen teğetler dikse a kaçtır? 6. y = + a + parabolleri y = b + doğrularının kesim noktalarının apsisleri çarpımı kaçtır? B) C) 7 E) 9 7 B) 8 C) 9 0 E).C.D.E.E.B 6.C 7.D 8.A 9.B 0.D.B.C.A.E.B 6.C

25 PARABOL IV MATEMATİK. y = 6 + parabolü ile y = doğrusunun kesim noktalarının orta noktasının koordinatları toplamı kaçtır? B) C) E) 6. y = k + parabollerinin tepe noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? y = B) y = + C) y = + E) y = + y =. (0, ), (, 0), (, 6) noktalarından geçen parabolün simetri ekseni hangi doğrudur? = 0 B) + = 0 C) = 0 = 0 E) + = 0 6. Yukarıdaki şekilde ABCD karesi ve ( ) f = parabolü veriliyor.. y = + b + 6 Buna göre A(ABC kaçtır? eğrisine başlangıç noktasından çizilen teğet doğrularının birbirine dik olması için b aşağıdakilerden hangisi olabilir? 7 B) 0 C) 7 0 E) 7. B) C) 6 E) LYS / 0 A. ( ) f = k k parabollerinin geçtiği sabit noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir? (, 7) B) (, ) C) (0, ) (, ) E) (, ) Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni ve y = parabolü veriliyor. Buna göre A(ABC) kaçtır? B) C) 6 E) 8

26 MATEMATİK PARABOL IV LYS/0-A parabolü ile 6 parabolünün birbirine göre durumlarını ifade eden yargılardan hangisi doğrudur? Paraboller birbirine teğettir. B) Paraboller birbirini kesmez. C) Paraboller birbirini iki farklı noktada keser. Paraboller birbirini yalnızca (, ) noktasında keser. E) Paraboller birbirini yalnızca (, 0) noktasında keser.. y = + parabolü ile y = doğrusunun birbirlerine göre durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Doğru parabole teğettir. B) Doğru parabolü kesmez. C) Doğru parabolü tek noktada keser. Doğru parabolü farklı iki noktada keser. E) Doğru ile parabol (, ) noktasında kesişir. 9. Kenar uzunlukları ( ) ile ( + 8) birim olan dikdörtgen şeklindeki arazinin alanı en fazla kaç birimdir? 96 B) 6 C) 6 00 E) 0. y. y y + eşitsizlik sistemini sağlayan noktaların kümesi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? y + 6 eşitsizlik sistemini sağlayan noktaların kümesi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?. y = parabolünün tepe noktasını merkez kabul eden yarı çapı birim olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?. y = 8 parabolünün eksenleri kestiği noktalar A ve B noktaları olmak üzere A ve B noktaları arası uzaklığı çap kabul eden çemberin alanı kaç π dir? B) C) 9 6 E) ( ) ( ) + + y+ = B) ( ) ( ) + y+ = C) ( ) ( ) + + y = ( ) ( ) + y = E) ( ) ( ) + y+ =.A.A.A.D.E 6.C 7.E 8.C 9.D 0.E.C.B.B.B

27 TRİGONOMETRİ I (YÖNLÜ AÇILAR, ESAS ÖLÇÜ, BİRİM ÇEMBER, TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR). 0 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir? B) C) 7 E) 7 6. π π cos + tan toplamı kaçtır? + B) + C) + + E). 0 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir? B) C) 7 9 E) 7 7. π π cos0 + cot + tan 6 toplamı kaçtır?. 7π radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? 8. I. sin( π+ ) = sin B) C) + + E) π B) π C) π π E) π II. cos( π ) = sin III. π cos + = sin π IV. tan + = cot V. sin( π ) = sin ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?. A n, noktası birim çember üzerinde olduğuna göre, n nin alacağı değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) 9. B) C) E) π π sin + cos 6 π π sin + tan değeri kaçtır? 0 B) C) E) LYS / 0 A. sin0 + sin + sin90 toplamı kaçtır? + B) E) C) 0. ( ) π π f = cos sin 6 olduğuna göre f() değeri kaçtır? 0 B) C) E)

28 MATEMATİK TRİGONOMETRİ (YÖNLÜ AÇILAR, ESAS ÖLÇÜ, BİRİM ÇEMBER, TRİG. FONK.) I LYS / 0 A. Birim çember üzerinde A, ve B, noktaları veriliyor. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen pozitif yönlü açıların esas ölçüleri toplamı kaçtır? 6. N = cos sin sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? 6 B) C) E) 60 B) 90 C) 0 0 E) p = sin olarak veriliyor.. a = sin7 b = cos c = tan0 olarak veriliyor. Buna göre a, b ve c sayılarının işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?, +, + B) +, +, + C) +, +, +,, E) +,, +. = sin60 y = cos80 z = tan0 olarak veriliyor. Buna göre, y ve z sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre p sayısı aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur? [, ] B) (, ) C) [, ] (, ) E) [, ] cosecθ sinθ tanθ 8. cot θ sec θ cosθ ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? cotθ B) tanθ C) sinθ cosθ E) secθ < z < y B) < y < z C) z < < y z < y < E) y < < z. π <α<β<π olmak üzere aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sinα< sinβ B) cosα< cosβ sin cos cos sin 9. : + cos sin sin işleminin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? sin B) sin C) cos cos E) sin C) tanα> tanβ cot α> cotβ E) sinα< cosβ. M = cos sin y olarak veriliyor. Buna göre M sayısının alacağı en büyük ve en küçük değerlerin oranı aşağıdakilerden hangisidir? sinθ cosθ 0. + cot θ tanθ ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) sinθ B) cosθ C) sinθ sinθ + cosθ E) sinθ cosθ.b.c.e.d.a 6.B 7.D 8.C 9.A 0.B.E.D.E.D.E 6.B 7.C 8.A 9.B 0.D

29 TRİGONOMETRİ II (TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARI BİRBİRİNE ÇEVİRME, SADELEŞTİRME). Aşağıdakilerden kaç tanesi cosθ ya eşittir? I. ( ) sin θ π II. III. 7π cos θ 7π sin θ IV. cos( 8π θ ) V. cos( θ π ) 6. + cos sin : tan sec ifadesinin en sade biçimi nedir? sin B) sec C) cosec tan E) cos. B) C) E) cos cos sin sin değeri kaçtır? B) 0 C) E) 7. tan + cot = olduğuna göre tan + cot değeri kaçtır? B) 6 C) 7 8 E) 9 π 8. 0< < olmak üzere. tan0 = m ise tan00 tan0 tan0 + tan60 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? tan = olduğuna göre sin değeri kaçtır? B) C) E) m + m m B) m+ C) m m. m m+ + cos sin + sin + cos ifadesinin sadeleşmiş şekli nedir? m E) m π 9. < <π olmak üzere sin = 0,6 ise cos + cot toplamı kaçtır? 7 B) C) E) 8 B) cos C) sin sec E) cosec LYS / 0 A. + cosec cos sec sin + ifadesinin sadeleşmiş şekli nedir? B) sin C) cos cot E) tan π 0. π< < olmak üzere cos = 0,8 ise tan sin farkı kaçtır? 0 B) 9 C) E) 0

30 MATEMATİK TRİGONOMETRİ (TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARI BİRBİRİNE ÇEVİRME, SAD.) II LYS / 0 A. π <θ<π olmak üzere cosθ= ise 6. tanθ sinθ değeri kaçtır? 6 B) E) 6 C) Şekildeki özdeş karelerin içinde verilen açısı için tan değeri kaçtır? B) C) E) π. 0< < olmak üzere tan = 0,7 ise 7. sin + cos değeri kaçtır? sin cos B) 6 C) 7 π. < <π olmak üzere sin = ise 8 π π sin + + sin değeri kaçtır? π cos cos ( π+ ) B) C) E) 9 E) Şekildeki üçgende AD = BD = DC dir. cos( CBA ) Buna göre oranı kaçtır? sin( ACB ) B) C) 0 E) Koordinat düzlemindeki AOB üçgeninde A(,), B(,0) verilmiştir.. Şekildeki birim çembere d doğrusu y ekseninde teğettir. Buna göre cotα değeri kaçtır? B) C) 9. E) Buna göre OA uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? sinθ B) cosθ C) tanθ secθ E) cosecθ. ( ) ABC dik üçgeninde m C = 90 m( ADB ) = 0 ve [AD] kenarortaydır. Şekilde özdeş karelerin içinde verilen α açısı için tanα değeri kaçtır? B) C) E) Buna göre sinb değeri kaçtır? B) C) E).B.A.A.E.D 6.C 7.C 8.B 9.C 0.A.E.C.D.D.E 6.E 7.D 8.E 9.A

31 TRİGONOMETRİ III (TOPLAM FARK VE YARIMAÇI FORMÜLLERİ). sin0 cos0 sin0 cos0 cos0 cos0 + sin0 sin0 işleminin sonucu kaçtır? 6. ABCD karesinde DE = EB olduğuna göre B) C) E) tanα değeri kaçtır?. sin cos + cos sin B) C) E) 6 işleminin sonucu kaçtır? B) C) 6 E) cos sin cos7 sin7 değeri kaçtır? B) C) E) Koordinat düzleminde A(,), B(,) veriliyor. Buna göre cos( AOB ) = cos α değeri kaçtır?. sin cos cos sin sin cos cos B) C) E) ifadesinin değeri kaçtır?. B) C) E) 8. Şekil beş eş kareden oluşmuştur. Şekilde verilen α ve β açıları için tan(α+β) değeri kaçtır? B) C) 0 E) LYS / 0 A6 ABCD dikdörtgeninde 6 AD = 0 AF = FB olduğuna göre sinα değeri kaçtır? B) C) 7 7 E) 7 9. sin0 sin80 değeri kaçtır? B) C) sin0 E) cos0

32 MATEMATİK TRİGONOMETRİ (TOPLAM FARK VE YARIMAÇI FORMÜLLERİ) III LYS / 0 A6 π 0. 0< < olmak üzere. sin = olduğuna göre tan = ise sin değeri kaçtır? + sin cos toplamı kaçtır? 9 B) 9 C) 6 B) 7 C) 7 6 E) 9 9 E). cos80 = p olduğuna göre sin0 nin p türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ( p p ) B) p p C) p p p p E) p p 6. sin8 + cos8 ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? sin9 B) cos9 C) tan9 cot9 E) π. 0< < olmak üzere sin = ise tan değeri kaçtır? π 7. ve y açıları 0, aralığındadır. sin = 0,8 ve B) C) E) siny = 0,6 olduğuna göre. sin cos = olduğuna göre tan( + y) değeri kaçtır? B) C) E) sin değeri kaçtır? B) C) E) π 8. 0< < olmak üzere. cos sin sin ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? toplamı kaçtır? sin cos B) cos sin B) C) E) C) cos sin + cos E) sin.b.a.a.e.d 6.B 7.A 8.B 9.C 0.D.B.E.A.B.D 6.C 7.E 8.B

33 TRİGONOMETRİ IV (ÜÇGEN ALANI, SİNÜS TEOREMİ, COSİNÜS TEOREMİ). ( ). Bir ABC üçgeninde m A = 60, m( B ) = ve a = br olduğuna göre b kenarının uzunluğu kaç br dir? 6 B) C) 6 Şekilde verilenlere göre ABC üçgeninin alanı kaç br dir? 6 E). B) C) 6 E) 6 Şekildeki ABC üçgeninde AD = DB ve AE = EC. Bir üçgenin bir açısı 0 ve bu açının karşısındaki kenarının uzunluğu 8 br olduğuna göre bu üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı kaç br dir? 6 B) C) 0 9 E) 8 6. Şekildeki üçgende m( A ) = 90 m( ADC ) = 0 olduğuna göre A ( ADE) A ( ABC) oranı kaçtır? AB = 6, AC = 8 olduğuna göre AD kaçtır?. B) C) 0 E) 8 6 B) E) 7 6 C) Şekildeki üçgende AC = 6, BC = 8 m( ABC ) = α LYS / 0 A7 Şekilde AF =, FB = 9, BC = 6 ve A(AFE) = A(EC olduğuna göre CD = uzunluğu kaçtır? B) C) E) m( BAC ) = α olduğuna göre cosα değeri kaçtır? B) C) 9 E) 9

34 MATEMATİK TRİGONOMETRİ (ÜÇGEN ALANI, SİNÜS TEOREMİ, COSİNÜS TEOREMİ) IV LYS / 0 A7 8.. Şekildeki üçgende verilenlere göre sinα değeri kaçtır? B) 6 C) 6 E) ( ) Şekilde m A = 90, AD = EB, BC = CD EB =, AE = olduğuna göre CD kaçtır? 8 B) 9 C) 9 E) Şekilde verilen üçgende cosa değeri kaçtır? ABCD dikdörtgeninde B) C) 7 E) 9 DE = EC = CF = FB olduğuna göre cos değeri kaçtır? 0. 7 B) 7 7 E) C) 7 Şekilde verilen uzunluklara göre DE kaçtır? 68 B) 7 E) 6 C) 79. Buna göre cos değeri kaçtır? Şekilde ABCD kirişler dörtgeninin kenar uzunlukları verilmiştir.. 6 B) C) E) 7. Şekildeki küpün içindeki EAH açısı için cos EAH kaçtır? ( ) Şekildeki üçgende verilen uzunluklara göre uzunluğu kaçtır?, B) C),, E), B) C) 0 E).B.C.A.D.E 6.D 7.B 8.D 9.A 0.C.D.E.A.E.E

35 TRİGONOMETRİ V (DÖNÜŞÜM, TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ). sin6 sin cos6 + cos ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6. 8 = π olmak üzere sin7 + sin sin cos6 tan B) sin C) tan ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? cos E) cot B) 0 C) E). sin + sin7 cos7 cos ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? tan B) sin C) cot tan E) cot π 7. = olmak üzere 6 cos0 + cos sin8 sin ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) π. = olmak üzere 0 sin8 sin cos7 + cos ifadesinin sadeleşmiş biçimi nedir? B) C) tan cot E) sec 8. sin80 + sin0 cos60 işleminin sonucu kaçtır? B) C) E). cosθ cosθ sinθ cosθ ifadesinin eşiti nedir? sinθ B) cosθ C) sinθ 9. a = 9 olmak üzere b sina + sinb cosa + cosb işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? cosθ E) tanθ B) sinb C) cosb cotb E) tanb LYS / 0 A8. 0 = π olmak üzere sin8 sin sin cos7 ifadesinin eşiti nedir? B) C) E) sin7 + sin 0. cos( 60) sin0 işleminin sonucu kaçtır? B) 6 C) 6 E)

36 MATEMATİK TRİGONOMETRİ (DÖNÜŞÜM, TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ) V LYS / 0 A8 sin( 60 + ) + sin( 60 ). cos( + ) + cos( ) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 B) C) E) 6. sin7 sin değeri kaçtır? B) C) E) sin + sin + sin8. cos + cos + cos8 ifadesinin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? tan B) sin C) cos cot E) sec sin70 7. cos80 cos0 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sin0 B) cot0 C) tan0 cos0 E) sec0 cos + cos + cos. = olduğuna göre sin + sin + sin tan değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8. sin0 cos70 cos0 işleminin sonucu kaçtır? B) C) 6 E) B) C) E). sin + sin + sin = m olduğuna göre cos + cos + cos cos6 nın m türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m + m + m m B) + m m E) m + m m C) + m sin sin0 9. cos cos0 işleminin sonucu kaçtır? B) C) E) 0. cos0 cos0 cos80 sin + sin + sin9 + sin. cos + cos + cos9 + cos ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? tan7 B) sin C) cos sin7 E) tan çarpımının sonucu kaçtır? B) 8 cos0 E) C) tan0.c.c.b.c.e 6.A 7.D 8.B 9.E 0.C.A.A.E.A.A 6.D 7.C 8.B 9.A 0.B

37 TRİGONOMETRİ VI (PERİYOT, TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR, GRAFİKLER). f ( ) = + sin fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir? 6. tan arccos değeri kaçtır? π B) π C) π π E) π B) C) E) 6. ( ) f = + cos fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) π π E) π 7. sin arccos değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) 7. f ( ) = sin ( + ) fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) 6 π π E) π 8. cos arctan değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E). f ( ) = sin( ) + tan( + ) fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) π π E) π 9. sin arccos değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) 9 E) 9 LYS / 0 A9. arcsin + arccos toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 7 B) 0 C) 0 E) 6 0. tan( arcsin ) değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) E) C)

38 MATEMATİK TRİGONOMETRİ (PERİYOT, TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR, GRAFİKLER) VI LYS / 0 A9. sin arctan + arccos değeri aşağıdakilerden hangisidir?. y = cos fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? + B) C) E). tan arccos arcsin değeri aşağıdakilerden hangisidir? ( ) 0 + B) 0 + E) 0 C) +. [0, π] aralığında grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? y = cos B) y = sin 6. f() = sin fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?. C) y = cos E) y = cos y = sin [0, π] aralığında grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? f ( ) = sin B) ( ) f = sin C) ( ) f = sin ( ) f = cos + E) f ( ) = cos +.C.C.B.C.E 6.B 7.D 8.E 9.E 0.C.A.A.B.C.E 6.E

39 TRİGONOMETRİ VII (TRİGONOMETRİK DENKLEMLER). sin6 = denkleminin [0,π] aralığında kaç tane kökü vardır? 6. sin + = cos denklemini sağlayan en küçük pozitif kök aşağıdakilerden hangisidir? 0 B) C) E) 8 π B) π C) π π E) π. ( ) cos 0 = denkleminin [0,π] aralığında kaç tane kökü vardır? B) C) 6 E) 7 7. sin + cos = denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 0 B) C) 60 6 E) cos = sin denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. π π sin + = cos + denkleminin en küçük pozitif iki farklı kökünün toplamı kaçtır? 7 π B) π π. cos θ = sinθ C) 8 π 7 π E) π denkleminin [0,π] aralığında kaç tane kökü vardır? 0 B) C) E) 9. { =π+ k π, k Z} π B) { = + k π, k Z } π π C) { = + kπ veya = + k π, k Z } π { = + k π, k Z } π E) { = + k π, k Z} sin + = sin + cos denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) π π E) π LYS / 0 A0. sin + sin = 0 denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıdakilerden hangisidir? 00 B) 0 C) 0 60 E) 0 cos 0. tan = sin denkleminin en küçük pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir? 8 π B) π C) π 6 π E) π

40 MATEMATİK TRİGONOMETRİ (TRİGONOMETRİK DENKLEMLER) VII LYS / 0 A0. tan = cot denkleminin [0,π] aralığında kaç tane kökü vardır? B) C) 6 E) 7 6. sin + cos = denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) π π E) π. tan = cot + denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? π 8 B) π 8 C) π 6 π E) π cos sin y 7. = eşitliğindeki,y açıları için y farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? π B) π C) π π E) π. sin6 + sin = 0 π denkleminin 0, aralığında kaç kökü vardır? 6 B) C) E) 8. cos sin = denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? B) 0 C) 60 E) 7. sin cos = 0 denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir? { = 60 + kπ veya = 0 + k π, k Z} B) { = π veya = 60 + k π, k Z} C) { = 0 + kπ veya = k π, k Z} { = 0 + kπ veya = 0 + k π, k Z} E) { = kπ veya = kπ+ 60, k Z} 9. sin + sin cos = 0 denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) π π E) π. sin + cos = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 60 C) 90 0 E) 0. sin sin = cos denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) π 6 π E) π.b.a.e.c.e 6.B 7.D 8.E 9.A 0.C.D.A.E.A.D 6.D 7.B 8.B 9.A 0.B

41 KARMAŞIK SAYILAR I MATEMATİK. 6 + i 8 işleminin sonucu kaçtır? i B) i C) 0 i E) i 6. i= ve n Z + olmak üzere 0n+ 8n i i n+ i işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? B) 0 C) + i i E) i işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? i B) C) E) i 7. ( + i) 6 + ( i) 6 toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 6i B) 8i C) 0 i E) 8i. + + = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 8. i i z = i i sayısının imajiner kısmı kaçtır? i B) + i C) i i E) + i B) C) E). i + i + i + + i toplamı aşağıdakilerden hangisidir? i B) C) 0 E) i 9. i + i işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? i B) + i C) i + i E) i LYS / 0 A 6 0 ( ) (( 9) ). ( i ) 7 i çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? i B) C) 0 i E) 0. z = + i olmak üzere z+z değeri kaçtır? z z B) C) E)

42 MATEMATİK KARMAŞIK SAYILAR I LYS / 0 A. z = i sayısının çarpmaya göre tersinin reel kısmı kaçtır? B) C) E) 6., y R ve z = y+ i ( ) z = + + yiolarak veriliyor. z =z olduğuna göre y farkı kaçtır?. ( ) + i f = olmak üzere f(i) değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E). i B) i C) + i i E) i Kompleks düzlemde z ve z karmaşık sayıları verilmiştir. 7. z C olmak üzere z i z = i eşitliğindeki z sayısının reel kısmı aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) Buna göre; z+ z w = z sayısının sanal kısmı kaçtır? B) C) E) 8. z karmaşık sayısının eşleniği z dir. z z i i + = + eşitliğini sağlayan z sayısının sanal kısmı kaçtır? B) C) 0 E). z = 7 + 6i ve z = + i karmaşık sayıları veriliyor. Buna göre kompleks düzlemde z ve z noktalarının orta noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? B) C) E) 9. z ( i) = i z + i eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? i B) + i C) i + i E) i. 0. z karmaşık sayısının eşleniği z dir. Karmaşık düzlemde verilen z ve z sayıları için z z çarpımı kaçtır? B) C) 0 E) z z + = + i i eşitliğini sağladığına göre z sayısının reel kısmı ile sanal kısmının toplamı kaçtır? B) C) E).D.B.E.A.B 6.A 7.C 8.A 9.C 0.A.E.B.C.E.A 6.B 7.E 8.B 9.B 0.E

43 KARMAŞIK SAYILAR II MATEMATİK. z = + i 6. R için z = + i sayıları için z oranı aşağıdakilerden hangisidir? z + ( i ) = eşitliğini sağlayan değerlerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) B) C) E). i z = + i karmaşık sayısı veriliyor. Buna göre z değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) 7. z C için z z = i eşitliğini sağlayan z sayısı aşağıdakilerden hangisidir? + i B) i C) + i. z = ( i) ( i) + i E) + i karmaşık sayısının orjine uzaklığı kaçtır? B) C) E) 0 8. z = i ve. z = + i ( + i) i karmaşık sayısı veriliyor. Buna göre z sayısının modülü aşağıdakilerden hangisidir? B) C) 0 0 E) z = + i karmaşık sayıları veriliyor. Buna göre z ve z sayıları arasındaki uzaklık kaç birimdir? B) C) E) 9. z = z. i z = + i eşitliğini sağlayan karmaşık sayılar kümesi karmaşık düzlemde ne belirtir? LYS / 0 A karmaşık sayısında bir reel sayıdır. Buna göre z değeri aşağıdakilerden hangisidir? + B) + C) E) eksenine paralel bir doğru B) y eksenine paralel bir doğru C). açıortay doğrusu Bir çember E) Bir elips

44 MATEMATİK KARMAŞIK SAYILAR II LYS / 0 A 0. z i = z + eşitliğini sağlayan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? + y = B) + y = C) + y = y = E) + y =. z C olmak üzere < z koşulunu sağlayan noktalardan oluşan bölgenin alanı kaç br dir? π B) π C) π π E) π. z + = z+ i eşitliğini sağlayan noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. z C olmak üzere z + i = koşulunu sağlayan noktalardan orijine en yakın olanının orijine uzaklığı kaç br dir? y + = B) y = C) y = y = E) y =. z C olmak üzere z + i = eşitliği kompleks düzlemde ne belirtir? (, ) merkezli, yarıçaplı çember B) (,) merkezli, yarıçaplı çember C) (,) merkezli, yarıçaplı çember (, ) merkezli, yarıçaplı çember E) (, ) merkezli, 6 yarıçaplı çember. z C olmak üzere z + i = koşulunu sağlayan noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? B) C) E) 7 6. z C olmak üzere z + + i = koşulunu sağlayan noktalar için z + + i değeri en çok kaçtır? B) C) + 7. z,z + E) + C olmak üzere z + i ve z + i < koşullarını aynı anda sağlayan noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?.d.d.d.a.e 6.B 7.E 8.E 9.B 0.C.E.D.C.E.B 6.D 7.A

45 KARMAŞIK SAYILAR III MATEMATİK. z = + i sayısının argümenti aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) 6 π π 6 E) π 6. ( cos0 + isin0) ( cos + isin) z = ( cos0 + isin0) sayısının esas argümenti aşağıdakilerden hangisidir? 0 B) 60 C) 8 E) 0. Grafikte verilen z karmaşık sayısının argümenti aşağıdakilerden hangisidir? 7. ( cos0 isin0) ( sin0 + icos0) işleminin sonucunda oluşan karmaşık sayının standart biçimi aşağıdakilerden hangisidir? + i B) i C) + i + i E) i 00 B) C) 0 0 E) z = + i ve z = i karmaşık sayıları için ( ) Arg z z değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 9 B) C) 8 E) 0. z = cis ve w = cis7 olmak üzere z w değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kompleks düzlemde verilen z ve z sayıları için ( z ) Arg z değeri aşağıdakilerden hangisidir? π B) π C) π π E) π B) C) 7 E) 9. z = i LYS / 0 A. z = i karmaşık sayısının kutupsal biçimi aşağıdakilerden hangisidir? cis B) cis C) cis cis E) cis 0 z sayısı aşağıdakilerden hangisi- olduğuna göre, dir? 9 ( + i) B) 0 ( i) 0 C) ( + i) 9 ( i) 9 E) ( ) + i

46 MATEMATİK KARMAŞIK SAYILAR III LYS / 0 A 0. z = i olduğuna göre, z sayısının kutupsal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?. z = + i sayısının kareköklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? C) π cis π cis B) π cis 7π cis i B) i C) + i + i E) + i. E) 7π cis 6. z = + i sayısının karekökleri arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) Karmaşık düzlemde verilen z ve z sayıları için z z çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? 7. z = 8i sayısının küpköklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? cis60 B) cis0 C) cis0 cis0 E) cis0 6 B) 6i C) i E) 8i. z = i sayısının kareköklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 8. z = 8i sayısının küpköklerini köşe noktaları kabul eden üçgenin alanı kaç br dir? cis0 B) cis60 C) cis90 cis E) cis70. z = + i sayısının kareköklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? B) C) E) 9. Bir kökü i olan reel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir? + i B) + i C) i i E) + i C) + + = 0 B) = 0 E) + = 0 + = 0 + = 0. z = i eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarından biri aşağıdakilerden hangisidir? cis0 B) cis0 C) cis80 cis0 E) cis0 0. z = + cos8 + isin8 sayısının esas argümenti aşağıdakilerden hangisidir? B) 8 C) 6 E) 70.B.C.C.D.E 6.E 7.E 8.E 9.A 0.D.B.D.B.A.C 6.D 7.E 8.C 9.D 0.A

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

TRİGONOMETRİ Test -1

TRİGONOMETRİ Test -1 TRİGONOMETRİ Test -. y. y K O O. nalitik düzlemde verilen O merkezli birim çemberde hangi noktanın koordinatları (0, ) dir? (O noktası orijindir.) O y [OK] açıortay olmak üzere, nalitik düzlemde verilen

Detaylı

Cebir Notları. Trigonometri TEST I. 37π 'ün esas ölçüsü kaçtır? Gökhan DEMĐR,

Cebir Notları. Trigonometri TEST I. 37π 'ün esas ölçüsü kaçtır? Gökhan DEMĐR, , 00 M ebir Notları Gökhan EMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Trigonometri. TEST I π 'ün esas ölçüsü kaçtır? ) p ) p ) p ) π p. tanθ = ) ) olduğuna göre, sinθ değeri kaçtır? ) ). 0 'nin esas ölçüsü kaçtır?. θ

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B)

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+ ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. a+ = b 4. a = b 0+ a b a b = b a+ b = 0. A ( a + 4, a) noktası y ekseni üzerinde ise, ( + ) a + 4 = 0 A 0, 5 a = 4 B b, b 0 noktası x ekseni

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 )

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 ) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 010 ) 1) Dar açılı ABC üçgeninde BB 1 ve CC 1 yükseklikleri H noktasında kesişiyor. CH = C H, BH = B H ise BAC açısını bulunuz. 1 1 A)0 0 B)45 0 C) arccos

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl LYS MATEMATİK DENEME SINAVI 0505- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barbaros GÜR Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF FİNAL SORULARI 10. SINIF FİNAL SORULARI 1. a,b,c,d sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere, + c + d = 0 denkleminin kökleri a ve b, + a + b = 0 denkleminin kökleri c ve d ise b + d değerini bulunuz.. sin + cos cos +

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

KARMAŞIK SAYILAR Test -1

KARMAŞIK SAYILAR Test -1 KARMAŞIK SAYILAR Test -. i olmak üere, i olduğuna göre, Re() kaçtır? B) C) 0 D) E). i olmak üere, 00 0 06 i i i işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine i B) i C) i + D) E) i. i olmak üere, i olduğuna

Detaylı

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer ARALIKLAR Gerçel sayıların, aralık olarak adlandırılan bazı kümeleri kalkülüste sık sık kullanılır ve geometrik olarak doğru parçalarına karşılık gelir. Örneğin, a < b ise, a dan b ye açık aralık, a ile

Detaylı

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 2. a bir gerçel sayı olmak üzere, karmaşık sayılarda eşitliği veriliyor.

Detaylı

+ i. i. i. Z =, Z 1 olarak verilmiştir. A B grafiğini çizin. Z 2 = Z sistemini sağlayan. = ise. Argz. B = Z olduğuna göre, Arg

+ i. i. i. Z =, Z 1 olarak verilmiştir. A B grafiğini çizin. Z 2 = Z sistemini sağlayan. = ise. Argz. B = Z olduğuna göre, Arg ĐFL Karmaşık Sayılar Çalışma Soruları: (Ekim 7) (+i) -(-i) +(+i) +(+i) + i + i +? + i i i + i?? i (+i) +(x-yi) +y ise x+y bir karmaşık sayı olmak üere, -ii(i-) olduğuna göre, Re() 7 Şekildeki kompleks

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1 MTEMTİK TRİGONOMETRİ - I irim Çember II III sin I IV 0 nin esas ölçüsünü bulunuz 0 00 0 00 + olduğundan, esas ölçüsü olur I ölge (0 < < II ölge ( ) < < ) III ölge ( < < IV ölge ( ) < < ) sin tan cot +

Detaylı

II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -1

II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -1 II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -. 5 {, 5} {, 5} { 5, } {, 5} {, 5} 5. 5 {,, } {,, } {,, } {,, } {,, }.. 5 7 7 5 5,, 5 5, 5 5, 5 5, 6. 7. 5 95 { 5,, } {,, 5} { 5,, 9} {,, 5} { 9,, 5} 6 66 {, } {,, } {,,

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir? HAZİNE- HAZİNE-2 O başlangıç noktasında dik kesişen iki sayı ekseninin oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Bir noktanın x-eksenindeki dik izdüşümüne karşılık gelen x sayısına noktanın apsis i

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI SORU 1. Köşeleri (1,4) (3,0) (7,2) noktaları olan ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen (İpucu:, ve vektörlerinden yararlanın) SORU 2. Bir ABC üçgeninin

Detaylı

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır.

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır. AYT 08 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. ai ai i ai ai aii ai ai ai ai 0 ai a 0 olmalıdır. Cevap : E 8 in asal çarpanları ve 3 tür. 8.3 3 40 ın asal çarpanları ve 5 tir. 40.5 İkisinde

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI

11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI . SINIF SOYADI : MATEMATİK. DÖNEM. YAZILI DENEME. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi önermedir? I. Cuma sinemaya gidelim. II. Bugün hava çok güzel. III. Beşiktaş ilk futbol takımıdır. IV. = 00. A) 0 B) C)

Detaylı

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14.

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14. 1. Ünite: Polinomlar Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polinomlarda Bölme, Bölüm ve Kalan Bulma 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. abba dört basamaklı, ab iki basamaklı doğal saıları için, abba ab. a b eşitliğini sağlaan kaç farklı (a, b) doğal saı ikilisi vardır? 7 olduğuna göre, a b toplamı kaçtır? 9.,,

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31 SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 11 32159 Rasyonel sayı kavramını açıklar. 2 12 32151 İki ya da daha çok doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını bulur.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri. f (x) + x lim f ( x) a x x ve, x ise fonksiyonu için,, x lim f ( x) b olduğuna göre, a b kaçtır? x A) B) C) D) E) Çözüm x x için,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM 1 MTMTÝK OMTRÝ NMLRÝ 1. o o = 75 ve y = 5 olduğuna göre,. 3 + 8 = 0 sin( y)cos( + y) + sin( + y)cos( y) sin( y)sin( + y) cos( + y)cos( y) denkleminin kaç tane farklı reel kökü vardır? ifadesinin eşiti

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır? 99 ÖYS. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 97 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?.,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

BÖLÜM 1 1- KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR 1-1 KARMAŞIK SAYILAR VE ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 1- KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR 1-1 KARMAŞIK SAYILAR VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM - KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR - KARMAŞIK SAYILAR VE ÖELLİKLERİ ax + bx +c ikinci derece denkleminin < iken reel köklerinin olmadığını biliyoruz. Örneğin x + denkleminin reel sayılar kümesinde çözümü

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 8 Haziran 0 Geometri Soruları ve Çözümleri. Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarının her birinin uzunluğu 0 cm ve üçüncü kenarının uzunluğu 4 cm olduğuna göre, alanı kaç

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

7.1 Karmaşık Sayılar. x 2 = 1. denkleminin çözümü olarak +i ve i sayıları tanımlanır. Tanım 7.1.

7.1 Karmaşık Sayılar. x 2 = 1. denkleminin çözümü olarak +i ve i sayıları tanımlanır. Tanım 7.1. Bölüm 7 Karmaşık Sayılar Karmaşık sayılar gerçel sayıların genişlemesiyle elde edilen daha büyük bir kümedier. Genişleme şu gereksemeden doğmuştur: x 2 = +1 denklemimin çözümü +1, 1 sayılarıdır ve R içindedir.

Detaylı

DERS: MATEMATİK I MAT101(04)

DERS: MATEMATİK I MAT101(04) DERS: MATEMATİK I MAT0(0) ÜNİTE: FONKSİYONLAR KONU:. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR Öncelikle açı ölçü birimlerine göz atalım: Bilindiği gibi bir tam açının ölçüsü 0 derecedir. Diğer bir açı ölçü birimi de

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 23 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 23 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / Haziran 996 Matematik Soruları Ve Çözümleri. Bir sınıftaki örencilerin 5 nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 9 Eylül- Eylül 0-07 TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 0. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Veri, Sayma ve Sayma. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. Sıralama

Detaylı

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Koordinatlar DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Bilindiği gibi, düzlemdeki her bir noktaya bir (a,b) sıralı ikilisi, her bir (a,b) sıralı ikilisine bir nokta karşılık gelir. Eğer bir A noktasına karşılık gelen

Detaylı