TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2011 ve 2012 KPSS P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak kazanacaklar; yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak 5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir. I-BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. ylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 veya 3 katına kadar ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. ylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir. ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır). d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. e) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 kat olarak başvurmuş kabul edilecektir. 1

2 1) En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip 2) Genel Şartlar b maddesine uymak. B ÖZEL ŞARTLAR 1) Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi) a) Oracle veri tabanı yönetimi konusunda deneyimli b) Oracle Certified Professional (OCP) (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip c) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli ç) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip d) Windows platformlarında tecrübe sahibi e) Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi f) Yedekleme ve kurtarma (backup/recovery), Recovery Manager (RMAN) konusunda deneyimli g) Veri tabanı optimizasyonu konusunda deneyimli ğ) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage hakkında tecrübe sahibi olmak. h) Oracle RAC (Real Application Clusters) konusunda bilgi sahibi ı) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi i) Microsoft SQL Server (2008+) veri tabanı yönetim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak. 2) Güvenlik Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi) a) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi b) Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zaafiyet Tarama Sistemleri vb.), c) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi (ISO 27001, PCI DSS, COBIT...vb), ç) En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda dmin olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış d) şağıdaki sertifikalardan en az birine sahip ISO Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi Sertifikası, Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP), Cisco Certified Security Professional (CCSP), Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security), Certified Ethical Hacker (CEH). e) Web Uygulama Güvenliği, OW SP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi f) Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak. 3) Proje Yönetim Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi) a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip b) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış c) Yazılım projelerinde en az 3 (üç) yıl görev almış 2

3 ç) En az 1 (bir) web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş d) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması, e) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi f) Microsoft Office, Microsoft Project, JIR proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi g) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip ğ) şağıdaki süreç yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak CMMI, SPICE, Çevik Metodolojiler, Scrum, Kanban. 4) Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 kişi) a) şağıdaki sertifikalardan en az birisine sahip Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator 2008, Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008, MCSA: Windows Server ( ) Solutions Associate. b) Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi c) Microsoft Server ürün ailesine yüksek hakimiyeti ç) Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyimli d) IIS, Exchange, proxy yazılımları, ctive Directory ve domain kurulumları konusunda uzman olmak. e) şağıdaki sertifikalardan birisine sahip olmak Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration, VMware Certified Professional (VCP), VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration, VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design. 5) Ağ Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi) a) En az 100 birimde çalışan geniş alan ağına sahip sistem merkezinde; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistemde; bilişim ağları ve sistem güvenliği yönetimi konularında en az 3 yıl çalışmış b) Network mimarileri konusunda deneyimli, LAN, WAN protokolleri bilgisine sahip, ağ yönetim kavramları konularında deneyimli c) Routing, switching, VoIP, wireless yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi ç) Firewall ve güvenlik ürünleri kullanımı konusunda tecrübe sahibi d) Cisco 6000/7000 serisi router/switch ve FWSM, CSM, SSL modülleri konusunda tecrübe sahibi e) İletişim alt yapısı ile ilgili hizmet ve tarifelere (F/O, R/L, SDH, TM, PCM, TDM, Metro- Ethernet) hakim f) şağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip olmak Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE), 3

4 Cisco Certified Network Professional (CCNP), Cisco Certified Security Professional (CCSP), Check Point Security Expert (CCSE). g) Wireless L N, W N, 802.1x ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi ğ) İşletim Sistemleri Güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak. 6) Karar Destek Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanın 3 Katına Kadar, 1 kişi) a) Daha önce en az bir kurumsal veri ambarı projesinde görev almış b) Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli c) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli ç) Microsoft İş Zekâsı platformunda bilgili/deneyimli d) Microsoft SQL Server üzerinde saklı yordamlar (stored procedures) konusunda deneyimli e) OL P küpleri, MDX (Multidimensional Expressions), SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili f) SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services) konusunda bilgili g) ETL süreçlerine hakim tercihen SSIS (MS SQL Server Integration Services ETL aracı), ğ) şağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip olmak Microsoft SQL Server MCITP: Business Intelligence Developer 2005/2008, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server h) Microsoft SQL Server MCITP: Database Developer 2005/2008/2012 sertifikasına sahip ı) Oracle SQL ve PL/SQL dillerine hakim i).net programlama dilleri (C# veya VB.NET) yazılım dillerinde bilgi sahibi olmak. 7) Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 8 kişi) a) İyi seviyede SQL bilgisine sahip b) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip c) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim racı (svn, cvs, git, mercurial, tfs) kullanmış ç) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş d) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, jax, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş e) şağıda (f ve g) maddelerinde belirtilen.net veya Java teknolojileri konularından birininin tüm şartlarını karşılıyor olmak. f).net Programlama konusunda bilgi sahibi olmak.net Framework (2.0 ve üstü, tercihen 4.0) konusunda bilgi sahibi Visual Studio kullanımında deneyimli olmak (2005, 2008, 2010, 2012),.NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) bilgi sahibi ASP.NET ve/veya Windows uygulama geliştirme konularında deneyimli Geniş ölçekli web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SO P, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş şağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak 4

5 Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme veya Veritabanı hakkında, Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). g) Java programlama konusunda bilgi sahibi olmak Temel Java programlama bilgisine sahip Java uygulamaları kullanarak en az bir uygulama geliştirmiş Temel Java web teknolojileri, Servlet ve JSP konusunda bilgi sahibi şağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak Sun Java Associate, Sun Java Programmer, Sun Java Developer, Sun Java Architect, Oracle Certified Associate (OCA) Java, Oracle Certified Professional (OCP) Java. Hibernate (ORM) ve/veya JPA konusunda bilgi sahibi Spring Framework konusunda bilgi sahibi olmak. ğ) Mobile uygulamalar (Android, IOS, Windows Mobile) konusunda bilgi sahibi En az bir mobil uygulama geliştirmiş şağıdaki programlama dillerinden en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak HTML5, Javascript, Java (Android), Objective-C (IPhone-IOS), C# ve/veya VB.NET (Windows Mobile). 8) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi) a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (İlan Sıra No:7) şartlarını sağlamak, b) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi c) Geniş ölçekli web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş ç) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış d) Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi e) UML ile modelleme konusunda tecrübeli f) Oracle veya Microsoft SQL veritabanı konusunda deneyim sahibi g) Microsoft Office, Microsoft Project, JIR proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi ğ) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip h) Proje Geliştirme Döngüsüne hakim 5

6 ı) şağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). i) CMMI gibi süreç iyileştirme alt yapıları hakkında bilgi sahibi j) PL/SQL Developer OC veya dvanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak. 9) Portal Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 kişi) a) şağıdaki portal teknolojilerinden en az biri hakkında bilgi sahibi DotNetNuke ürün ailesi konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak ve DotNetNuke üzerinde Thema, Skins, Modules, Workflow gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip Sharepoint Portal ürün ailesi konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak ve Sharepoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip olmak. ASP.NET üzerinde en az 3 yıl deneyimli b).net programlama dilleri (C# veya VB.NET) kullanarak uygulama geliştirmiş c) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, J X, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş ç) İyi seviyede SQL bilgisine sahip d) MS SQL Server (MS SQL Server 2005/2008/2012) hakkında bilgi sahibi e) Internet Information Services (IIS) teknolojilerine hakim f) şağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme,Sharepoint veya Veritabanı hakkında, Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Professional: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. g) WCF ve WWF konusunda deneyim sahibi ğ) dobe Photoshop hakkında bilgi sahibi h) Microsoft Silverlight veya Adobe Flash hakkında bilgi sahibi olmak. II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. İstenilen Belgeler 1. Başvuru formu (Kurumumuz internet sitesinden (www.iskur.gov.tr) temin edilecektir). 2. Özgeçmiş. 3. Referans mektubu. 4. Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti, ( slı ibraz edildiği takdirde sureti Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.) veya mezun olduğu bölümde ingilizce eğitim yapıldığına dair üniversiteden alınan yazı. 5. Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti. ( slı ibraz edildiği takdirde sureti Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.) 6

7 6. En az iki programlama dili bildiğini gösteren belgeler. 7. Çalışma sürelerini gösteren belgeler, a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge. 8. Genel Şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler. ( slı ibraz edildiği takdirde suretler Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.) 9. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. ( slı ibraz edildiği takdirde suretler Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.) Başvuru Şekli Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü web adresinde (www.iskur.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgelerle beraber başvuruların en geç günü mesai saati bitimine (17:30 a) kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Beşevler/ NK R adresine şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru Yeri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Beşevler/ANKARA Telefon: (0312) III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, Pozisyonlara Göre lınacak Kişi, Unvan ve Ücret Tablosu nda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden 5 katına kadar aday sınav için çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: KPSS P3 puanı X 0,7 + Yabancı Dil puanı X 0,3 IV-BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz web adresinde (www.iskur.gov.tr) tarihinde ilân edilecektir. yrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. V-SINAV Sınav Şekli ve Başarı Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. daylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. 7

8 Sınav Konuları Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sınav Yeri ve Tarihi Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Beşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır. VI-ÜCRETİ ylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak-Haziran 2013 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 3.435,27 TL) özel şartlarda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Buna göre aylık brüt ücret; iki katı için 6.870,54 TL, üç katı için ,81 TL olarak belirlenmiştir. Ancak Kurumumuz, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi, Unvan ve Ücret Tablosu İlan Sıra No Alınacak Kişi Sayısı Pozisyon Ücret (Sözleşme Ücret Tavanının) 1 1 Veri Tabanı Uzmanı 3 Katına Kadar 2 1 Güvenlik Uzmanı 3 Katına Kadar 3 1 Proje Yönetim Uzmanı 3 Katına Kadar 4 2 Sistem Uzmanı 2 Kat 5 1 ğ Sistemleri Uzmanı 3 Katına Kadar 6 1 Karar Destek Sistemleri Uzmanı 3 Katına Kadar 7 8 Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 Kat 8 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Katına Kadar 9 1 Portal Sistemleri Uzmanı 2 Kat Toplam 17 VII- SONUÇLARIN DUYURULMASI Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. yrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Duyurulur. İLETİŞİM BİLGİLERİ Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) E-posta: Web: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin) Tel: (0312)

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI 1/5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 16.06.2014 DUYURU 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 16/06/2014-30/06/2014 (saat:17.00) tarihleri arasında başvuru yapılmak

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı na ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı