DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS"

Transkript

1 DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL 102 TR Bilgisayar BİL 106 TR Veritabanı Yönetimi BİL 111 TR Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri BİL 112 TR Yapısal BİL 113 TR Bilgisayar I Fundamental Applications in Engineering Database Management Fundamentals of Engineering Structured I Bilgisayar ve Bilişimin temel kavramları. Bilgisayarların donanım elemanları. Yazılım kavramları. dilleri. İşletim sistemleri ve uygulama yazılımları. Kelime işlemciler, elektronik tablolama ve veritabanları. Bilgisayar ağları ve İnternet. Web sayfası hazırlama. Bilişim etiği. Assembler (çevrici) programlama temel komutları. Assembler programlamaya giriş. Linux/Unix işletim sistemi ve Shell komutları. C programlamaya giriş. ya giris. Derleyici ve yorumlayicilar. Dilin temel elemanlari. Giris ve çikis deyimleri. Degiskenler ve atama deyimi.temel veri tipleri ve ifadeler. Karar verme: If ve Switch deyimleri. Döngü yapilari: while, for ve do-while döngüleri. 1 boyutlu dizinler. 2 boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapilari. Dizin, Karakter ve Dosya Giris/Çikis islemleri. Fundamentals of computers and informatics. hardware. Software concepts. languages. Operating systems and application software. Word processors, electronic spreadsheets, presentation software and databases. Networks and Internet. Designing web pages. ethics. Basic assempler instructions. An introduction to Assrmbler. Linux/Unix Operating Systems and Shell commands. Introduction rto C programming. Introduction to programming. Compilers and interpreters. Fundamentals of programming and data types. Variables and assignment statement. Control statements: Decision making (if-then-else, switch) and iteration (while, do-while, and for) statements. Classes and methods. 1-d arrays and its applications Veritabanı sistemlerine temel kavramları ve uygulamaları. Basic concepts and applications of database systems Bilgisayarlara giriş. Donanım parçaları: MİB, ve Bellek üniteleri. İkincil bellek üniteleri: Teyp, Disk ve CD-ROM. Sayısal ve doğrusal dosya erişimi. Giriş/Çıkış cihazları ve özellikleri. İkili sayı sistemi ve sayıların gösterimi. Veri sıkıştırma. Bilgisayar mimarisi. Makine dili. İşletim sistemleri. Yazılım kavramları: sistem ve uygulama yazılımları; programlama dilleri ve çeviriciler; yazılım mühendisliği. Algoritma tasarımı ve veri soyutlama. Hesaplama Kuramı. ya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giriş ve çıkış işlemleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış denetimleri: Karar verme ve döngü yapıları. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapıları. Sınıf ve nesne tanımları. Metot tanımları. Statik metotlar. Paketler. Kural dışı durum yönetimi. Web arayüzleri (appletler). Java ile programlamaya giris. Derleyici ve yorumlayicilar. Dilin temel elemanlari ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giris ve çikis islemleri. Degiskenler ve atama deyimi. Isleyis akis denetimleri: Karar verme ve döngü yapilari. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapilari. Sinif ve nesne tanimlari. Metot tanimlari. Statik metotlar. Paketler. Kural disi durum yönetimi. Web arayüzleri (appletler). Introduction to computers. Hardware components: CPU and memory, secondary storage: tape, disk and CD ROM. File syatems. Input output devices. Number system and binary numbers. architecture. Assembly language. Operating systems. Software concepts: system and application software, programming languages and compilers; software Engineering. Algorithm design and data abstraction. Theory of computation. Introduction to programming. Compiler and interpreter tools and how they work. Fundemantal constructs of a programming language, and data types. Variables and assignments operations. Loops and nested loops. Arrays, one and two-dimentional arrays. File input and output operations. Methods, static methods. Packages. Exception handling. Introduction to programming using Java. Compiler and interpreter tools and how they work. Fundemantal constructs of a programming language, and data types. Variables and assignments operations. Loops and nested loops. Arrays, one and two-dimentional arrays. File input and output operations. Methods, static methods. Packages. Exception handling

2 BİL 114 TR Bilgisayar II BİL 121 TR Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi BİL 122 TR C ile Yapısal BİL 131 TR Bilişim Teknolojileri ve BİL 134 TR Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik II Information Technologies and Data Management Structured with C Information Technologies and Discrete Mathematics for Science C ve C++ ile ya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giriş ve çıkış işlemleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış denetimleri: Karar verme ve döngü yapıları. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapıları. Modüler programlama temelleri. Fonksiyon tanımları. Modüler programlama incelikleri, fonksiyonlar, işaretçiler. Nesnesel programlama temelleri, korunma, kalıtım, çokyüzlülük, şablonlar, aykırı durum teknikleri, hafıza kullanımı (çöp toplama) Bilgisayar ve Bilişimin temel kavramları. Bilgisayarlarin donanım elemanlari. Yazilim kavramlari. dilleri. Isletim sistemleri ve uygulama yazilimlari. Kelime islemciler. Bilgisayar aglari ve Internet. Web sayfasi hazirlama. Bilisim etigi. Veritabanı Yönetim Sistemleri. Veritabanı tasarım adimları. Veritabanı kullanimı,sql sorgulama dili komutları: Select, Insert, Update, Modify, Create, Delete ve Drop komutlariı Access ile database sorgulama. Access'e veri girisi için form yaratmak, raporlama ve grafik hazirlama araçlari ve bunların kullanımı, excelde belirli formullerin kullanılması, excel'de makro yazılımı C ile Yapısal ya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giriş ve çıkış işlemleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış denetimleri: Karar verme ve döngü yapıları. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapıları. Modüler programlama temelleri. Fonksiyon tanımları. Modüler programlama incelikleri, fonksiyonlar Bilgisayar ve Bilisimin temel kavramlari. Bilgisayarlarin donanim elemanlari. Yazilim kavramlari. dilleri. Isletim sistemleri ve uygulama yazilimlari. Kelime islemciler, elektronik tablolama ve veritabanlari. Bilgisayar aglari ve Internet. Web sayfasi hazirlama. Bilisim etigi. Dilin temel elemanlari. Giris ve çikis deyimleri. Degiskenler ve atama deyimi.temel veri tipleri ve ifadeler. Karar verme: If ve Switch deyimleri. Döngü yapilari: while, for ve do-while döngüleri. 1 boyutlu dizinler. 2 boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapilari. Dizin, Karakter ve Dosya Giris/Çikis islemleri. Hesaplamalı matematik için temel matematik nesneleri: küme aritmetiği, sıralar, bağıntılar, fonksiyonlar ve bölüntüler. Çıkarsamalı matematiksel mantık. Ayrık sayı sistemleri. Tümevarım ve özyineleme. Çizgeler ve altçizgeler. Örtme problemleri. Patika problemleri. Yöneltilmiş grafikler. Kombinatorik. Introduction to programming using C/C++. Compiler and interpreter tools and how they work. Fundemantal constructs of a programming language, and data types. Variables and assignments operations. Loops and nested loops. Arrays, one and two-dimentional arrays. Modular programming essentials, functions, pointers. Object oriented programming fundamentals, encapsulation, inheritance, polymorphism, templates, exception handling, garbage collection. Basic concepts of informatics and computer. Hardware components. Software concept. Operating systems and application programs. Word processors. Spreadsheets. Internet. Webpage design. Ethics. Fundamental programming language constructs. Database access using SQL. Select, Insert, Update, Modify, Create, Delete and Drop statements. Access forms, reporting and graphics. Using Excel and macro writing. Introduction to structured programming using C. Compiler and interpreter tools and how they work. Fundemantal constructs of a programming language, and data types. Variables and assignments operations. Loops and nested loops. Arrays, one and twodimentional arrays. Modular programming essentials, functions Basic concepts of informatics and computer. Hardware components. Software concept. Operating systems and application programs. Word processors. Spreadsheets. Internet. Webpage design. Ethics. Fundamental programming language constructs. Primitive data types. Input/output statements. Flow control. Loop structures and nested loops. File processing and string processing. Basic mathematical objects for computational mathematics. Set arithmetic. Sequences, relations, functions and partions. Deductive mathematical logic. Discrete number systems. Induction and recursion. Graphs and subgraphs. Covering problems. Path problems. Directed graphs. Combinatorics

3 BİL 141 TR Bilgisayar I (Java) BİL 142 TR Bilgisayar II (C/C++) BİL 211 TR Nesnesel Tasarım ve I(Java) II(C/C++) Object-Oriented Design and Bilgisayar ve Bilisimin temel kavramlari. Bilgisayarlarin donanim elemanlari. Yazilim kavramlari. Isletim sistemleri ve uygulama yazilimlari. ya giris. Dilin temel elemanlari ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giris ve çikis islemleri. Degiskenler ve atama deyimi. Isleyis akis denetimleri: Karar verme ve döngü yapilari. 1-boyutlu diziler. 2-boyutlu diziler ve içiçe döngü yapilari. Altprogramlar. Sinif ve nesne tanimlari. Kalinti (miras). Kural disi durum yönetimi. Web arayüzleri (applet?ler). Assembler (çevrici) programlama temel komutlari. Assembler programlamaya giris. İşaretçiler. Özyineleme. Referans değişkenler. İsim uzayları. template kütüphaneleri. C++ sinif ve nesne tanimlari. Metot tanimlari. Statik metotlar. Paketler. İleri C ve C++ programlama. Java ile nesnesel programlama kavramları. UML (Unified Modeling Language) kullanarak nesnesel program tasarımı. Bilgi saklama prensibi. Sınıf tasarımı. Kalıntı (miras). Arayüz ve soyut sınıflar. Nesnelerin çalışma zamanında dinamik olarak sınıflarla ilişkilendirilmeleri. Tasarım örüntüleri. Uygulama çerçeveleri. Uygulama programlama arayüzleri (API). BİL 212 EN Veri Yapıları Data Structures Yığınlar. Özyineleme teknikleri. Kuyruklar. Dinamik değişkenlerin yaratılmaları ve ortadan kaldırılmaları. Dairesel listeler. Çift bağlı listeler. O- notasyonu. Sıralama ve arama yöntemleri. Algoritmaların yer ve zaman değerleri. İkili ağaçlar. İkili arama ağaçları. Ağaç tarama algoritmaları. İkili ağaç sıralama algoritmaları. BİL 264 TR Mantıksal Devre Tasarımı BİL 264L TR Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı Logic Circuit Design Logic Circuit Design Laboratory BİL 331 TR Algoritma Analizi Design and Analysis of Algorithms İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri. Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Böl ve fethet algoritmaları. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş. Basic concepts of informatics and computer. Hardware components. Software concept. Operating systems and application programs. Introduction to programming. Compilers and interpreters. Fundamental programming language constructs and data types. Strings and file input/output. Variables and assignment statements. Flow control. Arrays. Loop structures and nested loops. Subprograms. Class and object concepts. Inheritance. Exception handling. Applets. Assemblers. C/C++ programming. Pointers. Recursion.Reference variables. Namespaces. Template libraries. C/C++ advanced programming. Object-oriented programming concepts using Java programming language. Object-oriented program design using Unified Modelling Language (UML). Information hiding principle, encapsulation. Class design. Inheritance. Interfaces and abstract classes. Late binding. Design patterns. Application frameworks. Application programming interfaces (API). Stacks. Queues. Dynamic variables, constructors. Lists, linked lists, double-linked lists. Sorting and searching techniques. Recursive algorithms. Algorithmic complexity, O-notation, memory and time requirements of algorithms. Binary trees and searching. Tree traversals. Tree sorting algorithms. Binary systems and codes. Boolean Algebra. Digital logic gates. Simplification of Boolean functions. Combinational logic. Synchronous sequential logic. Counters. Design problems. Introduction to integrated circuit data sheets and laboratory equipments. Simplification and implementation of Boolean functions using logic gates. Function implementation using gates, and combinational logic gates (multiplexers and decoders), Flip flops, shift registers and counters. Oscillator design. Design and analysis of algorithms. O-notation. Divide and conquer algorithms. Dynamic programming. Backtracing and Branch and Bound methods. Lower bound theorem. Time and computational complexities of sort and search algorithms. Graph algorithms. NPhard and NP-complete problems. Fundamental NPC

4 problems. Analysis of string processing algorithms. Introduction to paralel algorithms. BİL 320 TR Web Tasarımı Web Design Web sitesi planlamak. Görüntüleme ve dolaşma tasarımı. Tasarımı geliştirme. Metin, sayı, ve görüntülerin toplanması ve hazırlanması. Çokluortam elemanlarının, formların ve veritabanlarının hazırlanması. Araç yazılım seçilmesi. Dosyaların organizasyonu. Şablon yaratmak. Sayfaların toplanması. Sitenin denenmesi ve ağa eklenmesi. BİL 332 TR Sayısal Yöntemler Numerical Methods Yaklaşık hesaplamalar. Kesme ve yuvarlama hataları. Cebirsel denklemlerin sayısal çözümü. Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri: Gauss Eliminasyon yöntemi. LU-parçalama ve yineleme yöntemleri. Matris tersi hesaplama. İnterpolasyon: Lagrange, Newton ve Gauss formülleri. Sayısal integrasyon: Trapez, Simpson ve Romberg yöntemleri. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. BİL 334 TR Biçimsel Diller ve Otomata Formal Languages and Automata Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata) ve düzenli gramerler. Bağlam-duyarsız gramerler.soyut makineler ve dilin kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve hesaplama teorisini giriş. BİL 341 TR Uzman Sistemler Expert Systems Uzman sistemlere giriş, uzman gösterimi. Kural tabanlı uzman sistemler. Kural tabanlı uzman sistemlerde belirsizlik yönetimi. Bulanık kümeler. Bulanık mantık. Bulanık uzman sistemler. Çerçeve tabanlı uzman sistemler. Bilgi mühendisliği ve veri madenciliği.sistemlerin temel özellikleri. BİL 361 TR Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Architecture and Organization Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler. BİL 362 TR Mikroişlemciler Microprocessors Mikroişlemcilere giriş. Adresleme kipleri. Makine kodları ve çevirici dili programlaması. Altyordamlar, kesintiler ve temel giriş/çıkış. Seri ve paralel iletişim. BİL 362L TR Mikroişlemciler Laboratuvarı Microprocessors Laboratory Asembler dili programlama. Kesme programlaması. Giriş/Çıkış cihazlarının programlanması. Webpage design. Visualization and navigation. Simple components, text, label and forms. Multimedia forms and database design. Development tool selection. File organization. Template creation. Test and deployment. Approximations. Truncation and rounding errors. Numerical solution of algebraic equations. Methods fort he solution of linear algebraic systems: Gaussian Elimination method. LU-decompositon and iteration schemes. Matrix inversion. Interpolation: Lagrange, Newton and Gauss formulae. Numerical integration: Trapezoidal, Simpson and Romberg methods. Introduction to numerical solution of differential equations. Languages and their representations. Finite automata, and regular grammars. Context-free grammars. Abstract machines. Deterministic and nondeterministic finite-state machines. Pushdown automata. Turing machines and introduction to computation theory. Introduction to expert systems. Knowledge representation. Rule based expert systems. Uncertainty management. Fuzzy sets. Fuzzy logic and fuzzy expert systems. Frame based expert systems. Knowledge engineering and data mining. Introduction to computer Technologies. Performance comparison. Assembly language. arithmetic. Processor design. Pipeline methods. Cache and virtual memory. Input output structure and interface. Multi processor systems. Introduction to Microprocessors. Addressing modes. Machine codes and assembly language programming. Subroutines, interrupts and basic input output. Serial and paralel communications. Assembly language programming. Interrupt programming. input output devices

5 BİL 370 TR Dijital Sinyal İşleme Digital Signal Processing BİL 372 TR Veritabanı Sistemleri BİL 395 EN Dilleri BİL 396 TR Yazılım Geliştirme Platformları BİL 401 EN Dağıtık Veri İşleme ve Analiz BİL 404 EN Algoritmik Oyun Kuramı BİL 405 TR e-devlet : Tasarım ve Yönetim Esasları Database Systems Languages Software Development Environments Distributed Data Processing and Analysis Algorithmic Game Theory e-government : Design and Administration Sinyal ve sistemlerin Frekans ve ayrık domen tanımları, Ayrık fourier transformu, Z- transformu, Sayısal filtreler, FIR, IIR, FFT ve uygulamaları, DSP işlemcilerinin mimarisi ve programlaması. Veritabanı kavramları. ER ve ERR ile veri modelleme. İlişkisel Veri modeli. Kütük yapıları ve indisleme. SQL dili. Veritabanı tasarımı: fonksiyonal bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı sistemleri yönetimi. Veritabanı programlamaya giriş. dilleri kavramları: veri tipleri, değerler, ifadeler, ve deyimler. Program yapısı. Yöntemler ve fonksiyonlar. Yapısal veri. Soyutlama ve sarma. Kalıt. Dinamik bağlayıcılık. Karşılaştırmalı fonksiyonel, yöntemsel ve nesnesel programlama dilleri paradigmaları. Yazılım geliştirme platformalrının genel bir değerlendirmesi. Microsoft.net platformuna genel bir bakış. C# ile bir.net uygulaması hazırlama ve derleme..net ortamı geliştirme teknolojileri. Bir konsol istemcisi yaratmak. ASP.net istemcisi yaratmak. Uygulama kurma ve sürümleme. Ortak veri tipi sistemleri. Veri tipleri ve uygulamalar. Diziler, dizgiler ve koleksiyonlar. Olay yönetimi. Kaynak ve bellek yönetimi. Discrete signals and frequencies definitions. Discrete Fourier transform. Z-transform. Digital filters, FIR, IIR, FFT and applications. DSP processor architectures and programming. Database concepts. Entity-Relationship (ER ve ERR) diagrams. Relational data model. File structures and indexing. Structured Query Language (SQL). Database design: functional dependencies, and normalization. Database management system concepts. database systems. PL syntax and semantics. Lexical and syntax analysis. Top-down and bottom-up parsing. PL concepts: names, bindings, data types, type checking. Scoping. Static and dynamic scopes. Expressions and assignment statements. Statement level control structures. Subprograms. Abstract data types. language paradigms. Imperative PLs. Functional PLs. Logic PLs. - An evaluation of software development platforms. Microsoft.Net platform. Application development with C#. Console appication development. Application deployment and versioning. Common data type system. Data types and applications. Arrays, strings, and collections. Event management. Resource and memory management TBD TBD TBD TBD e-devlet konusunda güncel çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi. E-devlet uygulamalarının tasarımı. BİL 411 EN Derleyiciler Compilers Derleyiciler ve yorumlayıcılar. Tek-geçişli ve çift-geçişli dil çeviriciler. Lexical analiz. Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri.özyinelemeli iniş yöntemi. Aşağıdan-yukarıya ayrıştırma. Kaydırma azaltma tekniği. Operatör öncelik grameri. LR(0) ve SLR(1) gramerleri. Sözdizimsel çeviri. Hata işleme ve hatadan kurtarma. Bellek ayırımı. Statik ve dinamik ayırımlar. Kod üretme. Derleyicilerde optimizasyon yöntemleri. Tarayıcı ve ayırıcı üreticiler. Investigation and evaluation of recent work on e- government. Design of e-government applications. Compilers and interpreters. Single-pass and multi-pass language translators. Lexical analysis. Top-down parsing and LL(1) grammars. Recursive descent parsing. Bottom-up parsing. Shift-Reduce parsers. Operator precence grammar. LR(0) and SLR(1) grammars. Syntaxdirected translation. Syntax error handling and recovery. Memory allocation. Static and dynamic allocations. Code generation. Compiler optimization techniques. Lexical analyzer and parser generators. 7

6 BİL 412 TR İnternet BİL 414 TR Görsel Internet Visual İnternet programlama ortamları. HTML ve DHTML ile sayfa Tasarımı. Javascript. Web Sunucular. CGI. SSI. SSL. Cookiler. XML. İteraktif internet uygulamaları geliştirme. Bu ders en son teknolojilerle zengin görsel kullanıcı arayüzü tasarımı ve geliştirmesi ile ilgili pratik çalışmaları içerir. Internet programming tools. Webpage design using HTML and DHTML. Javascript. Web servers. CGI. SSI. SSL. Cookies. XML. Interactive web application development. The objective with this course is to design and develop visually rich user interfaces using recent technologies. BİL 421 TR Bilgisayar Grafiği Graphics Grafik sistemleri ve modelleri. Grafik programlama. OpenGL. Koordinat dönüşümleri, pencere ve görüalanı. Ortogonal ve projeksiyon görünümler. Arkada kalan yüzey silme. Işık, gölge ve malzemeler. Örüntü giydirme. Grafik veriyapıları. Eğri ve yüzey gösterimleri. İleri render teknikleri. BİL 422 TR İnsan Bilgisayar Etkileşimi BİL 424 TR Bilgisayar Oyunu Tasarım ve sı BİL 425 EN Mobil Cihazlar Için Yazilim Gelistirme Human Interaction Games Design and Software Development for Mobile Devices IBE yaklaşımları ve tarihi. Kullanışlılık prensibi. Kullanıcı-merkezli tasarım. İnsan yetenekleri. Bilişsel modeller.tahmine dayalı değerlendirme. Yoruma dayalı değerlendirme. Grafik tasarım. Kullanıcı arayüzü yazılımı. Kalem ve PDA. Yardım ve dokümantasyon. Konuşma. Konuşma harici ses. Kullanıcı arayüzü etmenleri. Oyun tasarım süreci. Oyun tasarım prensipleri. Oyun mimarileri. 2B oyun motorları. Grafikler. Sihirbaz çıkarma. Interaktif senaryolar. Katı modelleme. Animasyon ve çarpma tespiti. Zamanlayıcı ve çoklu threading. Yapay zeka oyunları. Hızlandırma teknikleri. Gerçek-zamanlı simülasyonlar. Çok-oyunculu oyunlar. Mobil cihazlar (akıllı telefonlar ve tabletler) için yeni teknolojiler kullanılarak uygulama yazılımı geliştirme. Android platformu için yazılım geliştirme. Yazılım geliştirme ortamını kullanma, debug etme. Arayüz geliştirme. Multithreading ve ağ uygulamaları geliştirme. Algılayıcıları (GPS, kamera, pusula, accelerometer, dokunmatik ekran, vb.) kullanma. Graphics systems and models. Graphics. OpenGL. Coordinates transformation, windows and viewports. Orthogonal and projective views. Hidden surface removal. Light, shading and Materials. Texture Mapping. Graphics data structure. Curve and surface representations. Advanced rendering techniques. HCI paradigms and history. Usability principles. Usercentered design. Human abilities. Cognitive models. Predictive evaluation. Interpretive evaluation. Graphic design. UI software. Pen and PDA. Help and documentation. Speech. Non-speech audio. UI agents. Game design process. Game design principles. Game architecture. 2D game engines. Graphics. Sprites, interaction paradigm. Interactive fiction. Solid modeling. Animation and collision detection. Timers and multi-threading. AI games. Techniques for accelerating. Real-time simulations. Multi-player games. This course introduces topics to develop Android mobile apps for smartphones and tablets using Java programming language. The Android platform uses a specialized Java Virtual Machine, called Dalvik Virtual Machine, optimized for the resource-constrained mobile devices. After a very brief review of the Java programming language, we will be studying various complete Android mobile apps in order to have a good handle of some of the most commonly used features in mobile software development, including Android layouts, Android Activity and its lifecyle, Intents, Processes and threads, various multithreading and concurrency techniques, XML resources, animation techniques, using sensors, Fragments and ActionBar as well as intro to Google Play

7 BİL 431 TR Algoritma Pratikleri Practices of Algorithms ileri veri yapıları, etkili veri yapıları tasarımı, ileri çizge teorisi problemleri, ileri dinamik programlama problemleri, ileri arama teknikleri, kombinatorik, probleme özgü yaratıcı algoritma tasarımı, NP-Hard problemler, zor problemler için yaklaşık ve sezgisel yöntemler, etkili gerçekleştirim, yarışmalar için şık problem tasarımı, online yarışmalarda soru çözme. BİL 441 TR Yapay Us Artificial Intelligence Akıllı aracılar. Problem çözümünde arama yöntemleri. Bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş arama yöntemleri. Keşif yöntemleri. Kısıt yerine getirme problemleri. Oyun oynama. Bilgi ve akıl yürütme: Birinci derece mantık. Bilgi gösterimi. Öğrenme. Planlama. Seçilmiş konular: Yapay Sinir Ağları ve genetik algoritmalar. BİL 442 TR Yapay Sinir Ağları Artificial Neural Networks Yapay sinir ağlarına (YSA) giriş. YSA'lerin temel kavramları ve modelleri; YSA modelleri, Yapay sinir öğrenme kuralları. Sinir algoritmaları ve sistemlerinin uygulamaları. Sinir ağlarının gerçeklenmesi. BİL 443 EN Örüntü Tanıma Pattern Recognition Makine algılaması, parametre tahmini, öğrenme, lineer ayrıştırma fonksiyonları, öbekleme, Bayes karar verme teorisi, parametrik olmayan teknikler, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, örüntü tanımlama uygulamaları BİL 447 TR Akıllı Şebekelerin Haberleşme Altyapısı Communications Infrastructure of Smart Grids Şimdiki elektrik şebekesinin sahip olmadığı ""unsurlar arası çift taraflı bilgi akisinin sağlanabilmesi"" akıllı şebekelerin en mühim saiklerinden biri. Bu yüzden, haberleşme ve ağ altyapısı geleceğin akıllı şebekelerine imkân sağlayan anahtar teknolojisi. Bu ders öğrencilere hal-i hazırdaki ve gelişmekte olan akıllı şebeke evriminin haberleşme altyapılarını takdim eder. En son gelişmeler, standartlar ve teknolojiler bu sahada yayınlanmış makalelerden takip edilecek. Genel konu baslıkları: Ev Alan Ağları, Saha Alan Ağları, Geniş Alan Ağları, irtibatlı ve müşterek çalışma, İleri Ölçü ve Akıllı Sayaç Altyapısı, SCADA, akıllı şebekelerin güvenlik ve mahremiyeti, mikro şebekeler, talep idaresi ve geniş alan ölçümü. Advanced data structures, efficient data structures design, advanced graph theory problems, advanced dynamic programming problems, advanced search, combinatorics, problem specific creative algorithm design, NP-Hard problems, approximations and heuristics for hard problems, efficient implementations, smart problem design for contests, hands on practices on online contest tasks Intelligent agents. Search techniques in problem solving. Brute-force and heuristic search techniques. Conquer techniques. Constraint satisfaction problems. Game playing. Knowledge and reasoning: first-order logic. Knowledge representation. Learning. Planning. Selected topics: artificial neural networks and genetic algorithms. Introduction to ANNs. Fundamental concepts and models. Training-learning techniques. Application of ANNs. Implementation of ANNs. Introduction to machine learning and pattern recognition, Bayesian decision theory, parametric methods, linear classifiers, clustering, non parametric methods, artificial neural networks, support vector machines, pattern recognition applications. This course covers topics in upgrading the current power grid to a smarter grid by means of information technologies, data communications and networking infrastructure. The integration and marriage of computing, especially communications, technologies with the electric power grid is to bring many benefits, such as increased reliability, more efficiency, increased capacity, greener energy supply and more user-centric energy distribution. However, a new set of problems, issues and obstacles must be overcome in order to reach the aforementioned goals. This course will focus on the current and the upcoming communications technologies to enable the bidirectional flow of electricity and information in the power grid during this evolution. Latest developments, standards and technologies will be studied from the papers in the field

8 BİL 448 EN İnternet Güvenlik Protokolleri BİL 452 EN Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Internet Security Protocols Data Communications and Networks Temel kriptografik yapılar, simetrik anahtar şifreleme, açık anahtar kriptografisi, dijital imza, sertifikalar, güvenli anahtar değişim protokolleri, İnternet ve güvenlik, IPsec, SSL/TLS, DNSsec, routing güvenliği, PGP, DKIM, SSH, Tor, seçilmiş konular. Temel kavramlar. Çok katlı mimari ve OSI modeli. Fiziksel katman protokolleri. Sinyaller, kodlama ve ayarlanma düzeni. Hata yakalama ve düzeltme. Veri bağı denetimi. Veri bağı protokolleri. LAN, ağ oluşturma ve ağ oluşturma araçları. Yönelticiler ve tıkanma. Üst OSI katmanları. TCP/IP protokolleri ve katmanları. Ipv6 protokol çifti. BİL 455 EN Paralel İşleme Parallel Computing Paralel bilgisayar mimarileri. Paralel algoritma tasarımı. Mesaj geçirme tabanlı programlama. Ortak hafıza tabanlı programlama. Performans analizi. Matris-vektör çarpımı. Yük dengeleme. Heterojen mimariler. BİL 456 TR İnternet Mimarisi Internet Architecture Adresleme. Protokoller. Sunucular. PPP. Erişim Yöntemleri. İnternet Omurgası. VPN. Mobile IP. VoIP. İnternet Ağ Yönetimi. BİL 457 TR Kablosuz Ağlar Wireless Networks Kablosuz iletişim temelleri. Modülasyon, Çoklu erişim metotları. Kablosuz LAN. IEEE Bluetooth. Kablosuz ağ tabakası. Tasarsız (ad hoc) ağlar. Kablosuz TCP. Kablosuz ağların güvenliği. BİL 461 EN İşletim Sistemleri Operating Systems İşletim Sistemleri tasarım ilkeleri. Ek kullanıcılı sistemler. Komut yorumlayıcı. Semaforlar. Kilitlenmenin ortaya çıkartılması, kurtarılması, önlenmesi ve kaçınılması. Çok kullanıcılı işletim sistemleri. İşlemci yönetimi ve algoritmaları. Bellek yönetimi: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve thrashing. Cihaz yönetimi: Kesinti bakıcısı.cihaz sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil bellek yönetimi. Kütük yönetimi. Veri ve program güvenliği ve koruması. Dağıtık sistem kavramları. BİL 465 TR İleri Bilgisayar Mimarisi Advanced Architecture Düşük güç tüketimi için mimari düzeyinde uygulanan teknikler; işlemci başarımı ve güç tüketimi arasındaki ilişki. Mikroişlemcilerde dayanıklılık ve güvenilirlik: Geçici ve kalıcı hatalar. Verilerin önbelleğe önceden getirilmesi teknikleri. Çok kümeli, çok çekirdekli işlemciler. İşlemcilerde çoklu kullanım (multithreading) ve tahmine dayalı çoklu kullanım. Sanal makineler. Program dönemlerinin tespit edilmesi ve bu dönemlere kendini uyduran işlemcilerin tasarımı. Mikromimari düzeyinde manyetik gürültü önleme teknikleri. Aynı anda çok yüksek sayıda komut işleyebilen bilgisayarlardaki karmaşıklık sorunları. Derleyici ve mikroişlemci ilişkisini kullanan teknikler. Basic cryptology related concepts, symmetric key cryptology, open key crytology, digital signatures, certificates, secure key interchange protocols, internet and security, IPsec, DNSsec, routing security, PGP, DKIM, SSH, Tor, selected topics. Fundamental concepts. Multi-layered architecture and OSI reference model. Physical layer protocols. Introduction to signals, coding, queing theory and delay analysis. Error detection and correction. Data link control and protocols. LAN, network layer tools and protocols. Routing and congestion. Higher OSI layers. TCP/IP protocols and layers. Ipv6 protocol pair. Parallel architectures. Parallel algorithm design. Message passing programming. Shared memory programming. Performance analysis. Matrix-vector multiplication. Load balancing. Heterogeneous architectures. Addressing. Protocols. Servers. PPP. Access methods. Internet backbone. VPN. Mobil IP. VoIP. Network management. Basics of wireless communication. Modulation. Multiple access methods. Wireless LAN. IEEE Bluetooth. Wireless network layer. Ad hoc networks. Wireless TCP. Security of wireless networks. Design principles of operating systems. Multi user systems. Semaphores. Deadlock detection and avoidance. Multiuser operating systems. Process scheduling algorithms. Memory management: partitioning, paging, thrashing. Device management: interrupt handler. Device derivers and controllers. Secondary memory management. File management. Data and program security and protection. Distributed system concepts. Arhitecture level techniques for reduced power consumption. The relation between power consumption and computation power. Robustness and reliability. Transient and permanent faults. Caching techniques. Multi-core, multi-cluster processors. Multithreading and path prediction. Virtual computers. Micro-architecture level magnetic noise reduction. Complexity problems in high-throughput computers. Techniques utilizing compiler and processor coupling

9 BİL 467 EN Görüntü İşleme Image Processing Görüntü işleme temel kavramları, sayısal görüntü işleme işleçleri, görüntü seviyeleme ve histogram, görüntü filtreleme, görüntü dönüşümleri, kenar tespit etme, morfolojik işleçler, görüntü bölütleme teknikleri, görüntülerde öznitelik çıkarımı, doku çözümlemesi, şablon eşleme, görüntü analizi ve nesne tespiti. BİL 466 EN Gömülü Sistem BİL 471 EN Web Veritabanı Uygulamaları Embedded System Web Database Applications BİL 475 EN Bilgi Mühendisliği Knowledge Engineering Gömülü işlemci mimarisi ve programlama. G/Ç ve diğer sürücü arayüzleri. Ağ, video ve diske sahip gömülü işlemciler. Eş zamanlılık, zaman aşması, planlama, haberleşme ve senkronizasyon için işletim sistemi ilkelleri. Gerçek-zamanlı kaynak yönetimi. Uygulama seviyesinde gömülü sistem tasarımı. e-ticaret uygulamalarında kullanılan web teknolojileri. Web programlama teknikleri ile veritabanı destekli web uygulamaları geliştirmek. HTML formları, PHP, JSP, ASP ile veri tabanı destekli uygulamalar geliştirmek. XML ile veri, XML sorgulama dilleri, XML veritabanları ve XML destekli uygulamalar. Web servisleri.tabanları, ve XML destekli uygulamalar. Web servisleri. Bilgi: edinim, gösterim ve sonuç çıkarma. Bilgi tabanlı sistemler. Monotonic ve monotonik olmayan sonuç çıkarma. Doğruluk koruyucu sistemler. Tümevarımsal sistemler. Kural tabanlı sistemler. Üretim sistemleri. BİL 476 EN Veri Madenciligi Data Mining Veri ambarı ve çevrimiçi analitik işleme. Zaman serileri analizi. Verinin ön işlemden geçirilmesi. Veri madenciliği görevlerinin analizi. Gruplama. Birliktelik ve kural çıkarımı. Sınıflandırma ve tahmin. Dizisel analiz. Veri madenciliği uygulamaları. BİL 477 EN Yeni Veritabanı Teknolojileri ve Uygulamaları BİL 478 EN Veritabanı Sistemi Geliştirme BİL 481 EN Yazılım Mühendisliği Emerging Database Technologies and Applications Database Systems Development İlişkisel, nesne-yönelimli, mantık, mobil, çokluortam ve coğrafi bilgi sistemi veritabanlarındaki son gelişmeler. Veri ambaları ve OLAP. Veritabanı yönetim sistemleri. Hareket işleme. Eşzamanlılık kontrolü. Veritabanı kurtarma teknikleri. Veritabanı güvenliği. Dağıtık veritabanları ve istemci-sunucu mimarisi. Veritabanı programlama. Software Engineering Yazılım proje yönetimi: ölçütler, tahminler ve planlama. Yazılım gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım uyarlama. Yazılım kalite güvencesi. Yazılım muayene ve bakımı. Case teknolojilerinin karşılaştırması. Fundamental concepts of image processing. Digital information processing operators. Layering and histograms. Image filtering. Image transformations. Edge detection. Morphological operators. Image segmentation techniques. Feature extraction. Texture extraction. Template matching. Image analysis and object identification. Embedded processor architecture and programming. I/O and device driver interfaces. Embedded processors with networks, video cards and disk. OS primitives for concurrency, timeouts, scheduling, communication and synchronization drives. Real-time resource management techniques. Application-level embedded system design. E-commerce applications leveraging web technologies. Web application development. HTML forms. Scripting. Web database application development with PHP, JSP, andasp. XML data format, databases, and enabled applications. Web services. Knowledge: acquisition, representation and reasoning. Knowledge-based systems. Monotonic and nonmonotonic reasoning. Truth maintenance systems. Inductive learning systems. Rule-based systems. Production systems. Datawarehousing and online analytical processing. Time series analysis. Data pre-processing. Data mining tasks. Clustering. Association rule mining. Classification and prediction. Sequential rule mining. Data mining applications. Recent developments in relational, object-oriented, logic, mobile, multimedia, geographic information databases. Data warehousing and OLAP. Database managament systems. Transaction processing. Concurrency control. Database recovery techniques. Database security. Distributed databases and client-server architectures. Database programming. Software Project management: metrics, estimation and planning. Software requirement analysis techniques. Software design techniques. Software implementation. Software quality assurance. Software maintenance and testing. Review and comparison of CASE Technologies. 11

10 BİL 484 EN Yazılım Proje Yönetimi Software Project Management BİL 486 EN Robotiğe Giriş Introduction to Robotics Proje yönetimine genel bir bakis. Temel proje yönetim kavramlarinin degerlendirilmesi. Proje yönetim araçlarinin kullanimi. Planlama süreci. Kestirim ve bütçeleme süreçleri. Zamanlama süreci. Risk ve degisim yönetimi. Gelisim yönetimi. Proje denetimi. Sistem deneme süreci. Proje basarim ölçütleri. Yazilim projelerinin özellikleri, yazilim projelerine özel metodolojiler. Örnek proje teklifi ve süreçlerin gösterimi. Türkiye?deki ve AB deki Arastirma ve Gelistirme Fonlari hakkinda bilgi. Robot nedir. İlk robotlardan günümüze robotu oluşturan kısımlar. Yapay zeka ve robot ilişkisi. Algılayıcılar (sensörler) ve değişik algılayıcıların özellikleri. Robot hareketi. Robot kontrolü, kontrol algoritmaları, kontrol mimarileri. Robotun çevresini algılaması. Algıla-planla-harekete geç yapısı, tepkisel harekete geçme yapısı, hareketin belirlenmesi. Konum belirleme, arama, rota planlama, SLAM. BİL 487 EN Dağıtık Sistemler Distributed Systems İletişim. Koordinasyon. Hata hoşgörüsü. Yerellik. Paralellik. Simetri bozma. Senkronizasyon. Belirsizlik. Köşe boyama. Lider seçimi. Ağaç algoritmaları. En büyük bağımsız küme. Hakim küme. Bütünüyle iletişim.uzlaşma. Dağıtık sıralama. Noktadan noktaya hesaplama. Yerellik alt sınırları. Nesne paylaşımı. Hafıza paylaşımı. BİL 488 EN Kombinatoriksel Algoritmalar Combinatorial Algorithms Kombinatoriksel algoritmalar. Deterministic olmayan algoritmalar. P ve NP sınıfları. NP-hard ve NP-complete problemler. Hızlı kombinatoriksel algoritma dizaynı. Optimizasyon problemleri. Simplex algoritması. Dualite. Primal-Dual algoritması. Akış algoritmaları. Lineer programlama. BİL 489 EN Çizge Kuramı Graph Theory Yollar ve arama. Ağaçlar. Ağlar. Devreler. Düzlemsellik. Eşleme ve bağımsızlık. Bağlanabilirlik. Boyama. Akış. Project management at a glance. Basic project management concepts. Project management tools. Prediction and budget planning. Timeline planning. Risk and change management. Project audit. Success criteria. A case study on project proposal development and administration. What is robot. Robot components since early designs. The robot and AI relationship. Sensors and sensor features. Robot motion. Robot control, control algorithms and control architectures. Environment sensing. Sensing-planning-acting template. Reflex actions. Situational awareness. Route planning. SLAM. Communication. Coordination. Fault-tolerance. Locality. Parallelism.Symmetry breaking. Synchronization. Uncertainty. Vertex coloring. Leader election. Tree algorithms. Maximal independent set. Dominating set. All to all communication. Consensus. Distributed sorting. Peer to peer computing. Locality lower bounds. Shared objects. Shared memory. Combinatorial algorithms. Nondeterministic algorithms. Classes P and NP. NP-hard and NPcomplete problems, and intractability. Design techniques for fast combinatorial algorithms. Optimization problems. The Simplex algorithm. Duality. The Primal-Dual algorithm. Flow algorithms. Integer linear programming. Paths and searching. Trees. Networks. Cycles. Planarity. Matching, and independence. Connectivity. Coloring. Flows BİL 490 EN Serbest Araştırma Independent Study I Öğretim üyesi tarafından belirlenen bir araştırma konusu. Research study on a faculty assigned topic. Dersi I BİL 491 EN Serbest Araştırma Independent Study II Öğretim üyesi tarafından belirlenen bir araştırma konusu. Research study on a faculty assigned topic. Dersi II BİL 496 EN Bitirme Projesi Graduation Design Project Bu derste, öğrenciler bir araştırma projesini yürütürler. Bu proje kapsamında, bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için, literatür taraması, problem formülasyonu ve kapsamlı bir tasarım yapılır. Tasarımın sonucu, dönem sonunda, proje yöneticisine istenilen biçimde sunulur. For this class, the students are involved in implementing a research project. The project scope consists of literature survey, problem formulation and a detailed design of a software engineering problem. At the end of the semester, the outcome of the research and design are presented to the project manager or instructor as requested

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

CISA Exam Terminology List

CISA Exam Terminology List Abrupt changeover Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Accountability Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Selsoft Eğitim Kataloğu

Selsoft Eğitim Kataloğu Selsoft Eğitim Kataloğu Haziran 2015 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. le İlgili Genel Bilgiler... 3 a. Sınıf İçi ve Online... 3 b. Eğitim İhtiyaç Analizi... 4 c. Seviye ve Performans Değerlendirme... 4 d.

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Ersun BAYRAKTAROĞLU İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı