Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Duvarı Teknik Şartname"

Transkript

1 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici firma tarafından geliştirilmiş ve güçlendirilmiş özel bir işletim sistemi üzerinde çalışacaktır 1.3. Teklif edilecek güvenlik duvarı çözümleri ve yönetim modülü aynı ve tek marka olmalıdır Aktif/Aktif ve Aktif/Pasif yedekli çalışmayı desteklemelidir Cihaz üzerinde trafiği inceleyen firewall modülü ve bu mödülün yönetimini yapam management katmanı birbirinden ayrı olacak ve birbirlerinin çalışmalarından etkilenmeyecektir. Firewall herhangi bir atak anında yada aşırı yük gelmesi durumunda bile yönetilebilir olmalı gerekli kurallar yazılabilmelidir Mimari açıdan stateful inspection ve IP paket filtreleme özelliklerini bünyesinde bulundurmalıdır 1.7. OSI Layer-3 ile Layer-7 arasındaki ağ trafiğini izleyebilmelidir 1.8. Cihaz farklı network topolojilerine kolay adapte olabilmesi için farklı network seviyelerinde çalışabilmelidir (sadece dinlemenin ve loglanmanın yapılabildiği TAP mode, herhangi bir MAC adresinin olmadığı Transparan Virtualwire Mode,Layer2 bridge mode, Layer3 routing mode) İnternette kullanılan her servisi; TCP, UDP, RPC ve ICMP tabanlı protokolleri desteklemelidir. Kullanıcı tanımlı servis hizmeti tanımlamaya izin vermelidir Yerel ağdaki bir ya da birden fazla adres aralığındaki birçok IP yi istenirse tek bir adres arkasında, istenirse her bir aralığı başka bir tek adres arkasında saklayabilmeli ya da bire bir adres çevrim özelliği (NAT) olmalıdır. En az 4000 adet NAT kuralı yazılabilmeli ve üretici bu değerleri datasheet değerlerinde gösterebilmelidir Teklif edilecek sistemde sanal sistem desteği olmalıdır ve en az 25 adet sanal sistem lisansı cihaz üzerinde yüklü olmalıdır DHCP server ve DHCP Relay Agent olarak yapılandırabilmelidir OSPF, RIP, BGP,static yönlendirme ve kaynak tabanlı (policy based) yönlendirme desteklenmelidir Cihaz üzerinde sanal yönlendirici desteği olmalıdır ve en az 125 adet sanal yönlendirici tanımlanabilmelidir Cihazlar üzerinde IP v6 desteği olmalıdır Cihazlarda jumbo frame desteği olmalıdır Cihazarda NAT64 desteği olmalıdır Cihazlarda Link aggregation 802.3ad desteği olmalıdır Loglar SNMP, syslog, CEF ve yolları ile harici log yönetim sistemlerine gönderilebilmelidir. Ayrıca sistemin kendi özel merkezi yönetim sistemine logları gönderilebilmelidir. Merkezi yönetim sistemine erişemediği durumlarda logları kendi üzerinde tutabilmelidir Site to site IPSEC ve client to site SSL VPN desteği olmalıdır Güvenlik duvarı, IPSec VPN standardını desteklemelidir. IKE şifreleme şemalarını desteklemelidir. 3DES, AES algoritmaları ile paket şifreleme yapabilmelidir. Veri bütünlüğü için MD5 ve SHA1 algoritmalarını desteklemelidir. Diffie-Hellman groups 1, 2 ve 5 desteği olmalıdır Sistem en az adet uzak kullanıcı için SSL VPN ile sisteme bağlanabilme imkanı verecek kapasitede olacaktır.en az MS Windows XP, MS Windows7 (32/64 bit) Apple ios ve Android tabanlı cihazlar SSL VPN client olarak desteklenmelidir.

2 1.23. SSL VPN Gateway üzerine erişen kullanıcılar, Sistem üzerinde tanımlı kullanıcı veritabanı, RADIUS, LDAP ve Active-Directory üzerinden yetkilendirilebilmelidir ve bu yetkilendirme ile erişilebilecek iç kaynaklar tanımlanabilmelidir SSL-VPN ile bağlanan kullanıcıların IPS ve anti-virus taramasından geçirilip güvenli bir şekilde lokal ağa bağlantısı sağlanabilmelidir Sistem Network Arayüz lerin herbiri; LAN, WAN, DMZ, veya kullanıcı tarafından kuralları belirlenen bir segment olarak tanımlanabilmelidir. Sistem IEEE 802.1Q VLAN desteklemeli ve Sistem en az adet VLAN sanal arayüz desteklemelidir Sistem Bant Genişliği kontrolu (QoS) yapabilmelidir. Trafiği en az kullanıcı, uygulama ve kaynak/hedef IP bilgisine göre yönetebilmelidir Açık olan oturumlar anlık olarak görülebilmeli ve istenilen oturumlar düşürülebilmelidir Saat, gün, tarih, periyot bazında erişim kontrolü yapabilmelidir Sistemin SNMP desteği olmalıdır ve SNMP v3 desteklemelidir Önerilecek sistemlerde Kural kontrol özelliği olmalıdır. Böylelikle firewall kurallarında birbirini ezen kurallar veya mevcut kuralları geçersiz kılan bir kural yazılması durumunda sistemler uyarı vermelidir Farklı ülkelerden gelebilecek trafiği tehdit anında kesebilmelidir. Coğrafi koruma sağlayabilmelidir MS Active Directory ile entegre olarak kişi ve grup bazında firewall kuralı yazılmasına olanak tanımalı, tutulan kayıtlarda kullanıcı ismi yer alabilmelidir. Bu sayede trafiği yaratan kullanıcı isim ile takibinin yapılabilmesine olanak sağlamalıdır Kullanıcı entegrasyonu herhangi bir ajan yuklemesine ihtiyaç duymamalıdır Kullanıcı entegrasyonu için Active Directory yapısında her hangi bir değişikliğe ihtiyaç duymamalıdır Kullanıcıları ve kullanıcı grouplarını otomatik olarak Active Directory den okuyabilmeli Firewall üzerinden herhangi bir tanıma ihtiyaç duymamalıdır Kullanıcı ve kullanıcı grubu bazlı firewall kuralı yazılabilmelidir.kullanıcıya göre kural yazma sadece credential gonderen uygulamalar için değil tüm uygulamalar için geçerli olmalıdır (basit bir ping paketinden kuruma özel uygulamalara kadar tüm uygulamalar AD User Name'e göre yetkilendirilebilmelidir) Kullanıcının oluşturduğu anlık trafik miktarı görüntülenebilmelidir Ağ Güvenliği Sistemi üzerinde Malware tarama özelliği bulunmalıdır. Sistem; Ağ girişinde veya ağ içerisinde HTTP, SMTP, FTP, POP3, IMAP ve SMB (file sharing) trafiğini tarayarak virüsleri engelleyebilmelidir. Sistem, anılan protokoller içinde tarama yaparak; Worm, Trojan, Keylogger, Spy, Dialer türünden tehditleri tanıyıp durdurabilmelidir Sadece protokol bazlı değil, istenilen uygulamalar bazında da antivirus tarama politikaları yaratılabilmelidir (örn: rapidshare veya gmail-base den gelen trafiği tarama gibi) Cihaz üzerinde HTTPS inspection özelliği olmalıdır Cihaz kurum dışına çıkan yada kurum dışından indirilen dosya türlerine göre engelleme yapılabilmelidir Cihaz kurum dışına çıkan yada kurum dışındna indirilen trafik içerisinde belirlenen anahtar kelime veya expressionlara göre trafiği kesebilmelidir Cihaz üzerinden geçen trafikte uygulamları tanıyabilmelidir. Tanıyamadığı uygulamalar için gerekli loglama ve alarm mekanizmalarına sahip olmalıdır Cihaz üzerinde en az 1600 adet uygulamayı tanıyabilmelidir Uygulama kontrolü özelliği active directory ile entegre çalışabilecek bu sayede active directory de tanımlı olan kullanıcı ve gruplar bazında uygulama kontrolü kuralları tanımlanabilecektir Uygulamaları port ve protokol bağımsız tanıyabilmelidir.uygulama kendisini tunellenmiş veya ssl/ssh ile şifrelenmiş olsa dahi trafik içerisinden geçen uygulamaları tanıyabilmeli uygulama tanıma özelliği kesinlikle devre dışı bırakılamamalıdır ve uygulama tanımlaması için ekstra konfigurasyona ihtiyaç duymamalıdır

3 1.47. Uygulamaya göre firewall kuralı yazılabilmelidir. Herhangi bir kural tablosu içindeki değişik kurallar içinde yer alan farklı uygulama ya da uygulama grupları sayısı, kombinasyonu ve içerikleri açısından herhangi bir sınır olmamalıdır.uygulama bazında yazılan kurallar izin veya bloklma kuralı olabilmelidir Ingress ve egress olarak SSL ve SSH ile şifrelenmiş trafiği açıp kontrol edebilmelidir Uygulama bloklama ve içerik filtreleme uyarı ekranları tamamen değiştirilebilecektir Uygulamalar en az haftalık güncellemeler ile otomatik alınabilmelidir Cihazın IPS özelliği olmalıdır IPS sisteminin saldırıları karşılama biçimi, sistem yöneticisi tarafından her bir imza icin ayrı ayrı ayarlanabilmelidir IPS özelliğinde saldırılara karşı kullanılan filtreler, güncelleme dosyasından ya da internet üzerinden güncellenebilmelidir. Ayrıca eğer istenirse, imza güncellemeleri kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak da yapılabilmelidir Sistem yöneticileri kuruma/ihtiyaca özel zaafiyet imzaları yaratıp bloklama yapabilmelidir Botnet aktivitesi tespit, raporlama ve bilinen botnet komuta kontrol merkezlerine doğru irtibat trafiğini bloklama imkanı olmalıdır DoS ve DDoS ataklarına karşı koruma sağlamalıdır.syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, ICMPv6 Flood ve diğer IP protokolleri bazlı Flood ataklarına karşı koruma sağlamalıdır. Farklı zon, servis, kaynak IP ve/veya hedef IP blokları için farklı DoS ve DDoS politikaları/profilleri yaratılabilecek, her bir DoS/DDoS profilinin sistem kaynaklarını korumak amacıyla farklı eşik seviyeleri (örneğin maks. eşzamanlı bağlantı sayısı vs.) tanımlanabilmelidir Normal trafik akışı içersinde var olabilecek zararlı trafik akışını anlayabilecek şekilde normalizasyon kaabiliyetlerine sahip olmalıdır Önerilecek IPS fonksiyonunda saldırı imzalarına bağımlı kalmaksızın saldırıları engelleyen, bu sayede 0-gün saldırılarına engel olan Protokol Anormallik Tespiti (Protocol Anomaly Detection) teknolojisine sahip olacaktır. IPS fonksiyonu aşağıdaki saldırı tiplerine karşı koyabilmelidir; a. Backdoors b. Botnets c. Denial of Service (DoS) d. Distributed Denial of Service (DDoS) e. Anlık mesajlaşma (MSN, ICQ vb.) f. İşletim sistemlerine dönük saldırılar g. Peer-to-peer (Emule, Edonkey vb.) h.protocol tunneling i. Traffic Anomaly j. Protocol Anomaly Spoof edilmiş paketleri tespit edip bloklayabilmelidir Fragmante edilmiş paketleri tesbit edip bloklayabilmelidir TCP port taramalarına karşı engelleme yapabilmelidir Bilinen zaafiyetleri SSL ile şifrelenmiş trafik içinde dahi olsa tespit edip bloklayabilmelidir. Ingress ve egress SSL ile şifrelenmiş trafiği açıp kontrol edebilmelidir Bütün IPS/Anti-Malware korumalarını IPv6 trafiği içinde yapabilemelidir exe ve.dll uzantılı dosyaları bulut ortamında çalıştırıp herhangi bir şekilde virus yada malware imzalarınca tesbit edilemeyen bilinmeyen zararlı içerikleri yakalayabilmelidir Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 12 adet 10/100/1000 Mbps hızında ethernet port 4 adet 10 G hızında fiber port olmalıdır. ilerde ihtiyaç duyulması halinde bakır yada fiber port takılabilecek en az 8 adet boş SFP yuvesı olmalıdır.

4 1.66. Teklif edilecek ürün uygulama kontrol özellikleri devrede iken minimum 10 Gbps throughput değerine sahip olmalıdır ve bu değer üretici web sayfasında yayınlanan ürün dokümanlarında gösterilebilir olmalıdır Teklif edilecek cihazda bütün koruma filitreleri (IPS ve Anti-virus, Anti-Spyware) devreye alındığında Througput değeri en az 5 Gbps olmalıdır ve bu değer üretici web sayfasında yayınlanan ürün dokümanlarında gösterilebilir olmalıdır Teklif edilecek cihaz anlık olarak en az oturum desteklemelidir Teklif edilecek cihaz saniyede en az bağlantı açma değerine sahip olmalıdır Teklif edilecek cihaz en az 4 Gbps IPSEC VPN througput değerine sahip olmalıdır Teklif edilecek cihaz en az adet IPSEC VPN tunel tanımlanabilmelidir ve bu değer üretici web sayfasında yayınlanan ürün dokümanlarında gösterilebilir olmalıdır Teklif edilecek cihaz üzerinde logların tutulması amacıyla en az 120 GB SSD HDD olmalıdır Teklif edilecek cihaz üzerinde yönetim amaçlı 10/100/1000 ethernet port ve Seri Consol portu olmalıdır Teklif edilecek cihaz üzerinde güç ünüteleri yedekli olmalıdır Teklif edilecek cihaz üzeride yedeklilik için en az 2 adet dedike ethernet port bulunmalıdır. 2. Yönetim ve Raporlama 2.1. Merkezi yönetim ve raporlama modülü Vmware üzerinde virtual appliance olarak teklif edilecektir Yukarıda belirtilen güvenlik duvarı sistemlerinin tüm yönetimsel ve raporlama işlemleri ilgili yönetim modülü üzerinden yapılacaktır 2.3. Yönetim modülünün otomatik log arşivleme özelliği (gün, saat, hafta veya belli bir boyu aşan log dosyaları durumunda) olmalıdır Yönetim modülü güvenlik duvarı sistemleri üzerinden geçen trafikle ilgili istatistiksel ve ayrıntılı raporlar oluşturabilecek kabiliyete sahip olacaktır 2.5. Yönetim modülü grafik raporlama (geriye dönük trafik, uygulama, IPS v.b), atak kaynağı tespiti ve kayıt tutma özelliklerine sahip olacaktır 2.6. Yönetim modülü tarafından güvenlik duvarı sistemlerine ait performans ve cihazlar üzerinden geçen trafik ile ilgili bilgiler gerçek zamanlı olarak gösterilebilecektir Web tabanlı kullanıcı arabirimi aracılığı ile sadece izin verilen IP adreslerinden yönetim işlemleri yapılacaktır Farklı yöneticilere farklı erişim hakları (tam yetki, yalnızca okuma, yalnızca izleme) verebilmelidir Yönetim modülü üretilen logları toplamalı, log izleme arabiriminde aynı anda birden fazla kriter için filtreleme yapılabilmelidir Yönetim modülü loglardan istatistiksel raporlar oluşturabilmeli, bu amaçla önceden tanımlanmış rapor formatları bulunmalıdır. Raporları manuel ve otomatik olarak üretebilmeli, e-posta ile gönderebilmelidir Olay raporlama, trend raporlama, düz metin ve grafiksel raporlama, yönetici özet raporları ve özelleştirilebilir hazır rapor şablonları sunma imkanı olacaktır Kullanıcı adına veya bulunduğu Active Directory grubuna göre raporlamalar alınabilmelidir. Raporlarda kaynak IP adresi yanında tanınan/bilinen kullanıcıların isimleri de yer alacaktır Firewall ve ilgili bileşenleri (varsa IPS, URL Filter vs.) ile ilgili tüm loglar kullanıcı adına göre filtrelenebilmeli ve anlık olarak izlenebilmelidir.

5 2.14. Konfigürasyon yedeklerini (revizyon) otomatik olarak saklayacak gerektiğinde eski konfigürasyonlardan birine geri dönmeye imkan verecektir Detaylı bir rol bazlı yönetim imkanı olmalı, hangi kullanıcının hangi haklarla sisteme erişebileceği sistem yöneticisi tarafından tanımlanabilmelidir Antivirüs, IPS ve Uygulama imzalarını internet üzerinden güncelleyip gerektiğinde yönetilen sistemleri güncelleme amaçlı merkez olarak hizmet verebilecektir Merkezi yönetim sistemine erişilemediği durumlarda bütün yönetimsel ve raporlama işlemleri Firewall cihaziüzerinde Web ara yüzü üzerinden yapılabilmelidir.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YÖNETİMLİ WIRELESS CONTROLLER ve ACCESS POINT SİSTEMİ LOGLAMA YAZILIMI MİSAFİR HOTSPOT UYGULAMASI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ OCAK 2014 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı A.

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı.

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı. ÜNİTESİ Satın Alma Müdürlüğü 11.01.2012 SAYI :2013/871 KONU :Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı SON BAŞVURU TARİHİ: 18.01.2013 Saat15:00 TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter IP TELEFON SANTRALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çağrı yönetimi işini üstlenmek üzere çağrı yönetici yazılımı ve bu yazılımın çalışacağı üreticinin önereceği donanım alımı yapılacaktır. Sistem üzerindeki bütün cihazlar

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

Palo Alto Networks Yeni Nesil Güvenlik Duvarına Genel Bakış

Palo Alto Networks Yeni Nesil Güvenlik Duvarına Genel Bakış PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: Yeni Next-Generation Nesil Güvenlik Duvarına Firewall Genel Feature Bakış Overview Palo Alto Networks Yeni Nesil Güvenlik Duvarına Genel Bakış Uygulama ve tehdit

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter KENAR ANAHTAR (SWİTCH) TEKNİK ŞARTNAME Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 2 adet SFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-BX,

Detaylı

Symantec Endpoint Protection. Kurulum Belgesi

Symantec Endpoint Protection. Kurulum Belgesi Symantec Endpoint Protection Kurulum Belgesi Barış İnceişçi & Kazım Bozkurt Sürüm : 1.1 Symantec Endpoint Protection Symantec Endpoint Protection (SEP), kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için komple

Detaylı

Linux Yaz Kampı 2012 pfsense 2.0 Eğitimi. Çağrı Ersen cagri.ersen@gmail.com http://www.syslogs.org

Linux Yaz Kampı 2012 pfsense 2.0 Eğitimi. Çağrı Ersen cagri.ersen@gmail.com http://www.syslogs.org Linux Yaz Kampı 2012 pfsense 2.0 Eğitimi Çağrı Ersen cagri.ersen@gmail.com http://www.syslogs.org Eğitim Hakkında Bu eğitim pfsense 2.0 kurulumu/yapılandırması, network trafiğinin yönlendirilmesi ve filtrelenmesi,

Detaylı

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR)

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Arif YILDIZ M. Ali AKDENİZ DANIŞMAN Yrd Dç.Dr. Hasan BALIK Haziran, 2005 ELAZIĞ

Detaylı

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ Sistemin Genel Özellikleri Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır; 1. Yüz tanıma ünitesi 2. Harici röle kutusu veya TCP / IP röle kutusu 3. Wiegand çevirici 4. Server bilgisayar

Detaylı

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu R46.1175.00 rev 3 Kurulum... 3 Wireless 54Mbps ADSL Router konfigürasyonu... 7 Sorun Giderme... 63 Spesifikasyonlar... 77 Yasal bilgiler... 83 Garanti...

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı