KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması (tasarımı), yazılımı, uygulama geliştirme işlerinin yapılması ile bunlara ilişkin eğitim hizmetleri, garanti ve destek hizmetleri oluşturmaya yönelik tüm ihtiyaçların karşılanması işidir. Madde 2- Terimler: Bu şartnameye konu olan taraflar aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır: İdare : Kayseri Ticaret Odası İstekli : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler, Yüklenici : İşi alan ve kendisiyle sözleşme imzalanacak istekli Madde 3- İşin Süresi: İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 48 takvim günüdür. Madde 4- İşin Kapsamı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında hazırlanması kapsamında verilecek hizmetlerin tanımlanması ve idare talimatları doğrultusunda ifası, çalışma şekil ve koşulları ile üretilecek web portalı ve bağlı bileşenleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslardır. Madde 5- Genel Hükümler: 5.1. Ön Koşul: KTO web portalı üç katmanlı (veritabanı, sunucu, istemci modeli) mimariye uygun olarak hazırlanacaktır Bu teknik şartname kapsamında tanımı yapılan iş, anahtar teslimi olup teslim müddeti içerisinde çalışır vaziyette, şartname hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir Uygulama yazılımının (portal ve yönetim panelinin) kurulumu, sistem testi, yönetici eğitimleri ve gerekli tüm dokümanların kağıt ve CD ortamında hazırlanması Yüklenici sorumluluğundadır Donanımlar ve gerekli lisanslar idare tarafından karşılanacaktır Bu şartname içerisindeki işler ile ilgili tüm yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, işin bir bölümünü ya da tamamını, başka bir firmaya ya da şahıslara devredemeyecektir Yüklenici tarafından hazırlanacak yazılımlar, Web tabanlı, merkezi yapıda, üç katmanlı mimaride ve genişleyebilir bir yapıda çalışacaktır Uygulama yazılımlarının tasarım ve üretiminde yaygın standartlar kullanılacaktır, program kodları açık kaynak kodlu olacaktır. İdarenin bu şartname kapsamında talep etmiş olduğu web portalına ait kaynak kodları ve açıklamaları düzenli periyotlar halinde İdareye CD/DVD ortamında teslim edilecektir İdare için özel olarak oluşturulacak yazılım ve yazılım parçacıkları, veritabanı yapısı ve ekran tasarımları yüklenici tarafından başka bir kurum veya kuruluşta kullanılamaz Uygulama yazılımlarının tümü bütünleşik olarak çalışacak, farklı ürünlerin entegrasyonu söz konusu olacak şekilde teklif edilmeyecektir Yüklenici, KTO dan teslim aldığı onaylanmış arayüzü (PSD formatında) uygun şekilde kodlayacaktır Uygulama yazılımının, kullanıcıların erişemediği (şifreli) bir yönetim paneli olacaktır. Bu panel üzerinden, yetkili kullanıcılar veri girişi, kullanıcı tanımlama, kullanıcı devre dışı bırakma, haber, duyuru ve etkinlik girişi, yeni sayfa oluşturma, yeni menü oluşturma, yeni şablon oluşturma vb. işlemleri kolaylıkla yapabilecektir. Yeni oluşturulan her sayfa için içerik eklemeye yetkilendirilecek kullanıcı atanabilmelidir Talep halinde bütün komite ve komisyonlar için ana domain altında yeni siteler oluşturulabilmeli ve ana sayfa üzerinden uygun şekilde bağlantıları kurulmalıdır Uygulama yazılımları içerisinde veri tabanı bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunacak ve tutarsız veri girişi engellenecektir Uygulama yazılımları, tanımlı kullanıcıların tümünün aynı anda sistemi kullandığı durumda dahi, tüm işlevlerini sorunsuz olarak yerine getirebilecektir Uygulama yazılımları ara yüzlerinde Yazılım Bütünlüğü ve Yazılım Kullanım Kolaylığı getiren kısa yollar, menüler, bağlantı linkleri, yardım ekranları ve komutları bulunacaktır Uygulama yazılımlarında kullanılan ara yüzler ve görsel öğeler, Türkçe dil yapısına ilave olarak farklı dillerde (başlangıç aşamasında İngilizce ve Türkçe) yayın yapabilecek halde tasarlanmalıdır. Dil ekleme konusunda veri tabanında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. İdare bu 1

2 diller için gerekli tercümeleri yaptırmak suretiyle hazır oldukça sisteme kendi personelleriyle kolaylıkla girebilmelidir Site URL adresleri teknik olarak mümkün olan diller için sayfaların kullandığı dile göre SEO uyumlu olarak özelleştirilmelidir Uyarı resim ve diğer sabitler dile uygun olmalıdır Dil siteleri farklı kategorilere göre özelleştirilebilmelidir Bilgi giriş ekranlarında dilin özelliklerine uygun ekran tasarımı yapılmalıdır Uygulama yazılımları yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet Explorer 8 ve üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) sorunsuz görüntülenebilmeli ve istemci tarafında işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilmelidir Geliştirilecek web portalleri JQuery ve Ajax destekli olmalı yönetim panelinden eklenen tüm sayfa kodları içerisinde JQuery ve Ajax teknolojileri kullanılabilmelidir Yüklenici teklif edeceği uygulama yazılımlarının tümünü İdare bünyesinde bir test ortamı üzerinde hazırlayacak ve gerekli test ve geliştirme işlemleri tamamlandıktan sonra tüm kaynak kodları ve tüm gerekli yardımcı dokümanları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edecektir Uygulama yazılımına sınırsız sayıda veri girişi, düzenleme ve değişiklik işlemlerinin yapılabileceği bir alt yapı hazırlanmalıdır Uygulama yazılımı.net dili kullanılarak hazırlanmalıdır Kurulum işlemleri yüklenici sorumluluğunda olacaktır Uygulama yazılımı MySQL, MsSQL veya ORACLE veritabanlarından en az ikisi ile sorunsuz çalışabilmelidir Kurum bünyesindeki diğer veri tabanları ile haberleşme, veri alışverişi vs. gibi entegrasyon işlemleri yüklenici tarafından İdare personeli gözetiminde yapılacaktır Veri tabanında onaylama, çapraz kontrol, çift ve birden fazla kayıt oluşmasını önleme gibi yöntemlerle verilerin tutarlılığı ve geçerliliği sağlanacaktır Hazırlanacak web portali kurum bünyesindeki diğer veri tabanlarıyla çalışacak şekilde entegre edilecek ve istenen verilerin, raporların vs. otomatik yayınlanması amacıyla gerekli entegrasyonlar yapılacaktır Geliştirilecek web portalin mobil istemci desteği olmalı ve bilinen tüm mobil istemcilerde, başta menü yapısı olmak üzere header, footer, banner ve diğer alanlar için her bir çözünürlük seviyesinde planlama yapılacaktır. Uygulama browserlarından (İOS, Android, Windows Mobile) içerikler düzgün ve sorunsuz görüntülenebilmelidir Günlük döviz kurları, yerel, genel hava durumu, borsa vs istatistiki bilgilerin güncel olarak istenilen sayfalarda gösterilmesi sağlanmalıdır Sosyal paylaşım siteleri üzerinden verilerin, mesajların filtre edilerek istenilen sayfa içeriğinde farklı görsellerle (kayan yazı gibi) yayınlanması sağlanmalıdır İstekli Sorumlulukları: İstekli, talep edildiğinde veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmaları ve önerileri konusunda idareye bilgi verecektir İstekli, elemanları idare genel yapısına ve iş disiplinine uyacaktır. İstekli elemanlarının ihmal ya da kusurundan doğan zararlar yasal faiziyle birlikte İstekli tarafından ayrıca tazmin edilecektir İstekli, mevcut yazılım ve sistemlerin entegrasyonu süresince, idaredeki mevcut uygulama ve sistemlere bakım hizmeti veren firmalar ile birlikte çalışmayı kabul edecektir İdare nin yazılı onayı olmadan önerilen proje ekibi değiştirilemeyecektir. Değiştirilmesi durumunda, teklif edilen personel değiştirilecek kişinin özelliklerine eşit ya da üstün olacaktır Proje Planı: İdare tarafından önerilen iş planı ekte yer alan Tablo:1 de verilmiştir İstekli planda oluşabilecek riskleri ve bu risklerin nasıl giderileceğini ayrı ayrı tüm aşamalar için açıklamak kaydıyla, uygulama aşamasında, planda değişiklik talebinde bulunabilecektir. Değişiklik taleplerini kabul edip etmemekte idare serbest olacaktır İşe başlanmasından itibaren en fazla 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Yüklenici, Proje Yönetim Planını, Yazılım Gereksinim Analizini hazırlayacaktır İşin Aşamaları a) Sistem Analiz ve Tasarımı b) Sistem Mimarisi Tasarımı c) Veri Tabanı Tasarımı d) Portal Arayüz Tasarımı (Markalaştırma) Portal Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi, Site Mimarisinin Oluşturulması ve Yüklenici Test Çalışmaları a) Yazılım Geliştirme Planının Hazırlanması b) Yazılım Geliştirilmesi c) Kabul Testleri 2

3 Kabulü yapılmayan aşamalar, yüklenici tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar aynı kabul sürecine tabi tutulacaktır Proje aşamaları için hazırlanması gereken raporların yüklenici tarafından belirtilen sürede sonuçlandırılmaması ve yüklenici nin makul bir gerekçe öne sürerek talepte bulunması durumunda idare tarafından ilave süre verilebilecektir Yüklenici projenin her aşamasında çalışacak elemanlar ve aşama sorumlularına ait iletişim bilgilerini başlama raporu ile birlikte idare ye sunacaktır Her ne kadar kurulacak portalın yapısı ile ilgili teknik detaylar işbu şartnamede belirtilmiş olsa da kurulacak sistemin yapısı, şartnamenin özü bozulmadan, sözleşmenin imzalanması sonrasında yapılacak analiz çalışmaları safhasında son halini alacaktır Proje Ekibi: Proje ekibi için aşağıda belirtilen yeterlilik kriterleri ile ilgi belgeler sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce idareye teslim edilecektir Proje Yöneticisi: Proje kapsamında Yüklenici tarafından görevlendirilecek en üst düzeydeki kişidir. Yüklenici proje yöneticisini ismen belirtecektir. Yüklenici nin görevlendireceği proje yöneticisi en az aşağıdaki niteliklere sahip olacak ve bu niteliklere sahip olduğu belgelendirilecektir. a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, Uygulama Geliştirme Ekibi: Kodlama yapacak ekipte çalışacakların sayısı ve nitelikleri İstekli tarafından bildirilecektir. İstekli ekip sorumlusunu ismen belirtecektir. Kodlama Ekip sorumlusu en az aşağıdaki niteliklere sahip olacak ve bu niteliklere sahip olduğu belgelendirilecektir. a) Benzer en az bir(1) projenin başlangıcından bitimine kadar görev almış olacaktır. b) Görevlendirilecek programcılar en az aşağıdaki niteliklere sahip olacaklardır. c) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacaklardır. d) Programcılar kullanılacak programlama aracı konusunda deneyimli olacaktır. e) Programcılar en az 2 (iki) yıl programlama deneyimine sahip olacaktır Grafik Tasarımcı: a) En az 3 (üç) yıl grafik kullanıcı ara yüz görsel tasarım tecrübesine sahip olmak, b) Photoshop veya muadili grafik tasarım programlarından en az birine iyi derecede hakim olmak c) Kullanıcı dostu arayüz geliştirme standartları hakkında bilgi sahibi olmak Madde 6- Portal Özellikleri: 6.1. Üye Modülü Geliştirilecek portal üzerinde üyelere özel gelişmiş üyelik sistemi modülü olacaktır Üyeler internet üzerinden kendilerine ayrılmış alanlara kullanıcı adı-şifre kombinasyonun ile sisteme giriş yapabilmeliler. Yüklenici bahsi geçen giriş yöntemlerine göre ilgili giriş metot ve görsel tasarımları dahil tüm yapıyı güvenli bir şekilde oluşturacaktır. Hizmetlerin kullanımından dolayı oluşacak aylık ücretlendirmeler Idare ye aittir Online Üyelik Modülü sayesinde; Firma bilgilerini görüntülenebilmek Bilgi formları (şikayet, talep, bilgi güncelleme, dilekçe vb) doldurulabilmelidir Yüklenici söz konusu işlemler için ihtiyaç duyacağı bilgileri İdarenin onay verdiği Web servisleri aracılığı ile temin edebilecektir Haber - Duyuru Modülü Web portalı üzerinde içerden veya internet üzerinden özel doğrulama yöntemleri ile girilebilecek yönetim paneli üzerinden İdare ve/veya İdare tarafından yetkili kılınan kişi(ler) tarafından portalda haber ve duyurular yayınlanabilmelidir Her bir haber ve duyurunun başlığı, içeriği, ilgili fotoğrafları, ilan tarihi, yayında kalma süresi, kimin tarafından yayına alındığı portal yönetim paneli üzerinden görülebilmelidir Haberlerin içeriklerinin farklı şablonlar aracılığı ile yayınlanması mümkün olmalıdır Yönetim paneli üzerinden tüm haber ve duyurular yayın tarihine göre azalan ve artan yapıda listelenebilmelidir Yönetim paneli üzerinden tüm haber ve duyurular aktif ve pasif hale getirilerek sitede yayını kısmen durdurulabilmeli ve tek tıklama ile yayına alınabilmelidir Yayınlanan tüm haberler, arama motorları tarafından indekslenmesini sağlayacak arama motoru bileşenleri içermelidir Haberlerin önceden belirlenen tarih ve saate göre kendiliğinden yayına girmesi veya yayından çıkması mümkün olmalıdır Her haber içi sosyal medya bağlantıları yapılmalı, beğen paylaş vb. butonlar olmalıdır Etkinlik Modülü 3

4 Portal üzerinden yayınlanması planlanan tüm etkinlikler ile ilgili tarih ve saat bilgilerinin kolaylıkla girilebileceği alanlar bulunmalıdır Etkinlik takviminde listeden bir tarihe gelindiğinde, o tarihte olacak tüm etkinliklerin gösterimi yapılmalıdır Etkinlik takvimi üzerine tıklanarak, etkinlikle ilgili detaylı bilgilerin gösterilebildiği sayfaların açılması sağlanmalıdır Web portalı üzerinde sınırsız sayıda etkinlik eklenmesine imkân sunulmalıdır Etkinlik modülü ile etkinlik girme, değiştirme, pasife alma ve silme işlemleri yapılabilmelidir Etkinlikler yıllık, aylık, haftalık olarak filtre edilebilmek suretiyle detaylandırılabilmelidir Şuan yayına olan sitede olduğu gibi tarihin üzerine gelindiğinde etkinliğin kısa bilgileri yer almalıdır Dinamik Sayfalar Modülü Portal yönetim modülü üzerinden, kolaylıkla yeni sayfaların oluşturulabileceği bir yapı kurulmalıdır Web portalı üzerinde sınırsız sayfa oluşturulabilmelidir Web portalı üzerinde oluşturulan tüm sayfalara doküman, resim, video, rar, zip vb. eklerin eklenebildiği özel alanlar ve şablonlar oluşturulmalıdır Web portal üzerinde oluşturulan tüm sayfalar, birbirlerine çapraz bağlanabilmelidir Oluşturulan tüm sayfalar arama motorları tarafından indekslenmesini sağlayacak, arama motoru bileşenleri içermelidir Bir sayfayı oluşturma, değiştirme, silme, pasife alma gibi fonksiyonlar yönetim paneli üzerinden kolaylıkla yapılabilmelidir. Oluşturulacak sayfalar için şablon seçimleri olmalıdır Resim Video ve Yazı İşleme Modülü Portal yönetim modülü üzerinden, kolaylıkla resim ve video galerilerinin oluşturulabileceği bir yapı kurulmalıdır Web portal üzerinde farklı şablonlar sayesinde animasyonlu resim galerileri oluşturulabilmelidir. Bu galerileri hem haber ve duyuruların bulunduğu sayfalara hemde oluşturulan sayfalara eklenebilmelidir. Resimler otomatik olarak resize edilmelidir Web portal üzerinde video galerileri oluşturulabilmelidir Web portal üzerinde oluşturulan video galerileri doğrudan dış kaynaktan videoları sisteme alabilmelidir. (youtube, vimeo) Resim ve videolar, ayrı bir galeride gösterilebileceği gibi haber, etkinlik gibi alanlar sayesinde her bir sayfa içeriğinde kullanılabilmelidir Word, pdf, multipagetif vb. tarzda çoklu sayfa içeren materyallerin kitap formatında kullanılabilir halde otomatik olarak dönüşünün sağlanacağı farklı şablonları içeren uygulama ara birimi portal bünyesinde kullanılabilir olmalıdır Kullanıcı Yönetim Modülü Sistem yöneticisinin portal ve içeriği ile ilgili tüm fonksiyonlarının yönetilebileceği işlevsel bir yönetim arabirimi modülü olmalıdır Portal yönetim modülüne özel bir sayfa üzerinden girilebilmeli, bu sayfanın arama motorları tarafından erişimine engel olacak önlemler alınmalıdır Portal yönetim modülünü kullanacak kişilerin bilgileri sisteme girilerek, kendilerine verilen haklar çerçevesinde portal üzerinde içerik yayınlama, etkinlik-haber-duyuru girme, resim ve video yükleme gibi işlemler kullanıcılar tarafından şifreli olarak yapılabilmelidir Her bir kullanıcı kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde işlem yapabilmelidir Sistem üzerinde, aşağıdaki kullanıcı rollerinin işletilmesi gerekmektedir; a) Sistem Yöneticisi: Tüm portalın ve kullanıcıları en üst yönetme yetkisine sahip kullanıcı ve/veya kullanıcılar. b) Kullanıcı: Portal üzerinde tanımlanan tüm içeriği görebilen, sayfalara ve dokümanlara erişebilen (yazı, resim, video vb.) c) Gruplar: Farklı yetkilerdeki kullanıcılar için ortak yönetim alanları d) Kullanıcıların gruptan alacağı yetkiler gerektiğinde özelleştirilebilmelidir. e) Kullanıcıların gruplarına göre değişen menü sistemi olmalıdır. f) Portal yönetim modülü üzerinden tüm kullanıcılar görüntülenebilmeli, kullanıcıların erişim hakları kısmen ve/veya tamamen kapatılabilmelidir Portal yönetim modülünü kullanan tüm kullanıcıların yapmış oldukları işlemler detaylı olarak kullanıcı, tarih, işlem bazında kayıt altına (Log) alınmalıdır Portal üzerindeki tüm işlemlerin kayıtları güvenli olarak saklanmalı ve ilgili raporları detaylı olarak kullanıcı veya sistem bazlı alınabilmelidir Veri Yönetimi Haber, makale gibi modüllerde kayıtlar için: 4

5 a) Giriş, düzenleme, yayına verme vb. bilgiler loglanmalıdır ( kullanıcı, zaman, içerik). b) Okunma adedi ve ilgili olabilecek sayaçlar veri giriş ekranlarında da görüntülenmeli Hiçbir veri sistemden silinmeyecek, sadece pasif hale getirilecektir Gerektiğinde liste üzerinden onaylama ve veri düzenleme yapılabilmelidir Veri yönetimiyle gönderilen dosyalar kategorilere ayrılabilmelidir. Dosya formatları pdf, doc, xls vb. formatları desteklemelidir Raporlama; Tüm haber kategorilerinde, dil, editör, tarih, kategori bazlı yazılan haber sayıları, okunma sayıları vb raporlar alınabilmelidir Web portalı için özel bir raporlama, takip, analiz ve trafik modülü geliştirilecektir (Google Analytics yöntemi referans alınabilir). Portalin gelen giden ziyaretçi sayısı, hangi araçlarla ziyaret ettiği, siteyi nereden bulduğu, sitede kalma süresi, gezdiği sayfalar, gelen giden data büyüklükleri gibi detaylı istatistiki bilgiler anlık olarak raporlanabilmelidir Geliştirilecek portal üzerinde belirli zaman aralıklarında çalıştırılabilecek online anketler oluşturulabilmeli ve bu anketler aracılığı ile elde edilecek veriler raporlanabilmeli, harici ortamlara aktarılabilmelidir (Word, Excel vs) Verilerin, dosyaların, istenildiği takdirde varsa daha kaliteli halinin bilinen genel formatlarının kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden indirilebilmesine imkan sağlanmalıdır Medya Yönetimi Siteye konulacak orijinal haldeki resimler yayınlanma yerine ve içeriğe göre otomatik olarak ölçeklendirilebilmeli ve farklı formatlara dönüştürülebilmelidir (jpg, gif, png gibi) Farklı resim kategorileri oluşturulabilmeli ve farklı resimleri görsel efektlerle topluca yayınlamak mümkün olmalıdır Raw format veya diğer orijinal halde siteye yüklenmiş olan videolar sistem tarafından otomatik olarak isteğe göre Flv, mp4, wmv gibi bilinen formatlara dönüştürülebilmeli ve farklı video galeri kategorileri oluşturulabilmelidir Resimlerin, videoların istenildiği takdirde varsa daha kaliteli halinin bilinen genel formatlarının kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden indirilebilmesine imkan sağlanmalıdır. İçerik yayınlanmasında düşük kalitedeki resim, video gibi görsel materyallerin daha kaliteli hallerinin ayrı pencere veya ortamda izlenmesi gibi Arama Motoru Optimizasyonu Web sitelerine yüklenen her türlü içeriğin, arama motorları tarafından kolaylıkla etiketlenebilmesi (indekslenmesi), arama motoru kullanan ziyaretçilerin sitenize kolaylıkla erişmesi sağlanabilmelidir Web sitesinin html yapısı arama motorları tarafından istenilen yapıda tasarlanmalıdır Sitemap otomatik olarak oluşturulup Google haberdar edilmelidir Sosyal Ağlara Entegrasyon Kullanıcılar kendilerine sağlanan erişim kolaylıkları ve basit kullanımı sebebiyle sosyal ağlar üzerinden etkileşimli bilgi, belge (resim, yazı, video) paylaşımı yapabilmelidir Sosyal ağlar ile entegre olabilen web siteleri, içeriklerini kolaylıkla bu ağlar üzerinden tüm ziyaretçileri ile kolaylıkla paylaşabilmelidir Popüler sosyal ağlar (Facebook, Twitter, Google+ vb.) üzerinde bir tıklama ile web içeriği kolaylıkla paylaşılabilmelidir. Madde 7- Portal Testleri: 7.1. Portal Yazılımı Testleri Portalın testleri BT birimi tarafından belirtilen teslim süresinin hemen ardından yapılacaktır Yüklenici, ancak uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması işinin onaylanmasını takiben bir sonraki Eğitim aşamasına geçebilecektir İşlev ve Performans Testleri Yüklenici tarafından idare gözetiminde eşzamanlı olarak işlev ve performans testleri yapılacak, sonuçları rapor halinde idare ye teslim edilecektir İşlev testi, İdare tarafından portaldan beklenen işlev özelliklerinin ne kadar yerine getirildiğinin test edilmesi suretiyle yapılacaktır Test raporları, düzeltmeleri ile birlikte 7 (yedi) takvim günü içerisinde idare tarafından incelenecek ve uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır Test belirtilen teslim süresinin hemen ardından yapılacaktır. Madde 8- Eğitim ve Dokümantasyon: 8.1. Yüklenici, portalin kullanımı ile ilgili eğitim hizmetlerini İdare ce belirlenecek yer ve donanımlar üzerinden ilgili kullanıcılara ücretsiz olarak verecektir Eğitim süresince her türlü basılı ve elektronik ortamdaki içerikler yüklenici tarafından hazırlanarak idareye sunulacak ve onay alınacaktır. 5

6 8.3. İdare, gerekli gördüğü durumlarda, eğitmenin değiştirilmesini ve/veya eğitimin tekrarlanmasını talep edebilecektir Yüklenici tarafından kurularak çalışır halde teslim edilecek sistemin garanti süresi dolduktan sonra izlenebilmesi ve oluşabilecek sorunların giderilmesi konusunda Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ve idarenin diğer ilgili personeline gereken eğitimler ücretsiz verilecektir Yüklenici eğitim programlarını tasarlarken işbu şartname kapsamındaki işlerin gerektirdiği tüm eğitimi içerik olarak oluşturup sunacaktır Portal yazılımının Kullanım kılavuzları, tüm ekranların örnekleri ile birlikte ve hata mesajlarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Geliştirilen yazılımlar üzerinde değişiklikler ve düzeltmeler yapıldıktan sonra yazılımların son versiyonlarını içeren CD, DVD vb. materyali 2 kopya olarak, idare ye geçici kabulde teslim edecektir Portalı kullanacak editörler için Türkçe kullanım kılavuzları hazırlanacak ve kuruma, kurulum hizmetlerinin tamamlanmasını takiben teslim edilecektir Aşağıdaki tabloda verilen eğitim konuları yazılım üreticisinin kendisi ya da ilgili eğitimleri vermeye yetkili kıldığı ve sertifikalandırdığı eğitim kurumlarınca verilecektir. EĞİTİMİN KONUSU Süre (Gün) Portal ve Uygulama Sunucusu Yönetimi 5 Uygulama Geliştirme Ortamı 5 Bilgi Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme 2 Veritabanı ve Yönetim Sistemi 2 İçerik Yönetim Sistemi 5 Madde 9- Muayene, Kabul: 9.1. Portalın, gerekli düzeltmelerle birlikte, şartnamede bahsedilen tüm şartları ve analiz çalışması sonrası tasarlanan yapıda belirtilen koşulları yerine getirdiğinin tespit edilmesi, eğitimlerin tamamlanması ve ilgili raporların yüklenici tarafından idare ye tesliminden sonra 5 (beş) takvim günü içerisinde kontrol edilerek muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilecektir Muayene Kabul işlemleri sırasında idare tarafından tespit edilen eksiklik ve hatalar yazıyla yüklenici ye bildirilir, yüklenici nin yaptığı düzeltmeler idare tarafından incelenir ve uygun görülmesi halinde 7 (yedi) takvim günü içerisinde Muayene Kabul yapılır. Madde 10- Sunum İsteklilerden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıda belirtilen kriterleri içeren sunum yapmaları istenecektir. - Şartnamede yer alan kriterlere uygunluk, - Hedef ve stratejisi, - Farklı olma, rekabet üstünlüğü yaratma, - Hedef Kitle ile duygusal bağ kurma, - Yaratıcılık/görsel çekicilik, - Kullanıcı ara yüzü kolaylığı, verimliliği ve zenginliği - İstekli ekibinin deneyimi ve yetkinliği, Sunumlar her bir istekli için 40 dakikayı geçmeyecektir. İşbu teknik şartname, idari şartname ile sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 6

7 EK Tablo: 1 No Süreç Sorumlu Başlangıç Tarihi Süre Bitiş Tarihi Proje Yönetim Planı, Yazılım Gereksinim Analizinin hazırlanması Analiz Raporu - Sistem Tasarımı - Sistem Mimarisi Tasarımı - Veri Tabanı Tasarımı - Portal Arayüz Tasarımı (Markalaştırma) Uygulama Yazılımı - Yazılım Geliştirme Planının Hazırlanması - Yazılım Geliştirilmesi 4 İşlev ve Performans Testleri Firma gün Firma gün Firma gün Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü - Firma gün Eğitimlerinin Verilmesi Firma Muayene & Kabul ile ilgili raporların hazırlanması Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü - Firma 7 Portalin Kullanımına Açılması Toplam Proje Süresi 48 gün 7

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. İş Tanımı: Uzaktan

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı.

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı. ÜNİTESİ Satın Alma Müdürlüğü 11.01.2012 SAYI :2013/871 KONU :Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı SON BAŞVURU TARİHİ: 18.01.2013 Saat15:00 TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ 1. KONU ve AMAÇ 1.1. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (bundan böyle ELDER ya da Dernek olarak

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı