KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması (tasarımı), yazılımı, uygulama geliştirme işlerinin yapılması ile bunlara ilişkin eğitim hizmetleri, garanti ve destek hizmetleri oluşturmaya yönelik tüm ihtiyaçların karşılanması işidir. Madde 2- Terimler: Bu şartnameye konu olan taraflar aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır: İdare : Kayseri Ticaret Odası İstekli : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler, Yüklenici : İşi alan ve kendisiyle sözleşme imzalanacak istekli Madde 3- İşin Süresi: İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 48 takvim günüdür. Madde 4- İşin Kapsamı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında hazırlanması kapsamında verilecek hizmetlerin tanımlanması ve idare talimatları doğrultusunda ifası, çalışma şekil ve koşulları ile üretilecek web portalı ve bağlı bileşenleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslardır. Madde 5- Genel Hükümler: 5.1. Ön Koşul: KTO web portalı üç katmanlı (veritabanı, sunucu, istemci modeli) mimariye uygun olarak hazırlanacaktır Bu teknik şartname kapsamında tanımı yapılan iş, anahtar teslimi olup teslim müddeti içerisinde çalışır vaziyette, şartname hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir Uygulama yazılımının (portal ve yönetim panelinin) kurulumu, sistem testi, yönetici eğitimleri ve gerekli tüm dokümanların kağıt ve CD ortamında hazırlanması Yüklenici sorumluluğundadır Donanımlar ve gerekli lisanslar idare tarafından karşılanacaktır Bu şartname içerisindeki işler ile ilgili tüm yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, işin bir bölümünü ya da tamamını, başka bir firmaya ya da şahıslara devredemeyecektir Yüklenici tarafından hazırlanacak yazılımlar, Web tabanlı, merkezi yapıda, üç katmanlı mimaride ve genişleyebilir bir yapıda çalışacaktır Uygulama yazılımlarının tasarım ve üretiminde yaygın standartlar kullanılacaktır, program kodları açık kaynak kodlu olacaktır. İdarenin bu şartname kapsamında talep etmiş olduğu web portalına ait kaynak kodları ve açıklamaları düzenli periyotlar halinde İdareye CD/DVD ortamında teslim edilecektir İdare için özel olarak oluşturulacak yazılım ve yazılım parçacıkları, veritabanı yapısı ve ekran tasarımları yüklenici tarafından başka bir kurum veya kuruluşta kullanılamaz Uygulama yazılımlarının tümü bütünleşik olarak çalışacak, farklı ürünlerin entegrasyonu söz konusu olacak şekilde teklif edilmeyecektir Yüklenici, KTO dan teslim aldığı onaylanmış arayüzü (PSD formatında) uygun şekilde kodlayacaktır Uygulama yazılımının, kullanıcıların erişemediği (şifreli) bir yönetim paneli olacaktır. Bu panel üzerinden, yetkili kullanıcılar veri girişi, kullanıcı tanımlama, kullanıcı devre dışı bırakma, haber, duyuru ve etkinlik girişi, yeni sayfa oluşturma, yeni menü oluşturma, yeni şablon oluşturma vb. işlemleri kolaylıkla yapabilecektir. Yeni oluşturulan her sayfa için içerik eklemeye yetkilendirilecek kullanıcı atanabilmelidir Talep halinde bütün komite ve komisyonlar için ana domain altında yeni siteler oluşturulabilmeli ve ana sayfa üzerinden uygun şekilde bağlantıları kurulmalıdır Uygulama yazılımları içerisinde veri tabanı bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunacak ve tutarsız veri girişi engellenecektir Uygulama yazılımları, tanımlı kullanıcıların tümünün aynı anda sistemi kullandığı durumda dahi, tüm işlevlerini sorunsuz olarak yerine getirebilecektir Uygulama yazılımları ara yüzlerinde Yazılım Bütünlüğü ve Yazılım Kullanım Kolaylığı getiren kısa yollar, menüler, bağlantı linkleri, yardım ekranları ve komutları bulunacaktır Uygulama yazılımlarında kullanılan ara yüzler ve görsel öğeler, Türkçe dil yapısına ilave olarak farklı dillerde (başlangıç aşamasında İngilizce ve Türkçe) yayın yapabilecek halde tasarlanmalıdır. Dil ekleme konusunda veri tabanında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. İdare bu 1

2 diller için gerekli tercümeleri yaptırmak suretiyle hazır oldukça sisteme kendi personelleriyle kolaylıkla girebilmelidir Site URL adresleri teknik olarak mümkün olan diller için sayfaların kullandığı dile göre SEO uyumlu olarak özelleştirilmelidir Uyarı resim ve diğer sabitler dile uygun olmalıdır Dil siteleri farklı kategorilere göre özelleştirilebilmelidir Bilgi giriş ekranlarında dilin özelliklerine uygun ekran tasarımı yapılmalıdır Uygulama yazılımları yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet Explorer 8 ve üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) sorunsuz görüntülenebilmeli ve istemci tarafında işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilmelidir Geliştirilecek web portalleri JQuery ve Ajax destekli olmalı yönetim panelinden eklenen tüm sayfa kodları içerisinde JQuery ve Ajax teknolojileri kullanılabilmelidir Yüklenici teklif edeceği uygulama yazılımlarının tümünü İdare bünyesinde bir test ortamı üzerinde hazırlayacak ve gerekli test ve geliştirme işlemleri tamamlandıktan sonra tüm kaynak kodları ve tüm gerekli yardımcı dokümanları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edecektir Uygulama yazılımına sınırsız sayıda veri girişi, düzenleme ve değişiklik işlemlerinin yapılabileceği bir alt yapı hazırlanmalıdır Uygulama yazılımı.net dili kullanılarak hazırlanmalıdır Kurulum işlemleri yüklenici sorumluluğunda olacaktır Uygulama yazılımı MySQL, MsSQL veya ORACLE veritabanlarından en az ikisi ile sorunsuz çalışabilmelidir Kurum bünyesindeki diğer veri tabanları ile haberleşme, veri alışverişi vs. gibi entegrasyon işlemleri yüklenici tarafından İdare personeli gözetiminde yapılacaktır Veri tabanında onaylama, çapraz kontrol, çift ve birden fazla kayıt oluşmasını önleme gibi yöntemlerle verilerin tutarlılığı ve geçerliliği sağlanacaktır Hazırlanacak web portali kurum bünyesindeki diğer veri tabanlarıyla çalışacak şekilde entegre edilecek ve istenen verilerin, raporların vs. otomatik yayınlanması amacıyla gerekli entegrasyonlar yapılacaktır Geliştirilecek web portalin mobil istemci desteği olmalı ve bilinen tüm mobil istemcilerde, başta menü yapısı olmak üzere header, footer, banner ve diğer alanlar için her bir çözünürlük seviyesinde planlama yapılacaktır. Uygulama browserlarından (İOS, Android, Windows Mobile) içerikler düzgün ve sorunsuz görüntülenebilmelidir Günlük döviz kurları, yerel, genel hava durumu, borsa vs istatistiki bilgilerin güncel olarak istenilen sayfalarda gösterilmesi sağlanmalıdır Sosyal paylaşım siteleri üzerinden verilerin, mesajların filtre edilerek istenilen sayfa içeriğinde farklı görsellerle (kayan yazı gibi) yayınlanması sağlanmalıdır İstekli Sorumlulukları: İstekli, talep edildiğinde veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmaları ve önerileri konusunda idareye bilgi verecektir İstekli, elemanları idare genel yapısına ve iş disiplinine uyacaktır. İstekli elemanlarının ihmal ya da kusurundan doğan zararlar yasal faiziyle birlikte İstekli tarafından ayrıca tazmin edilecektir İstekli, mevcut yazılım ve sistemlerin entegrasyonu süresince, idaredeki mevcut uygulama ve sistemlere bakım hizmeti veren firmalar ile birlikte çalışmayı kabul edecektir İdare nin yazılı onayı olmadan önerilen proje ekibi değiştirilemeyecektir. Değiştirilmesi durumunda, teklif edilen personel değiştirilecek kişinin özelliklerine eşit ya da üstün olacaktır Proje Planı: İdare tarafından önerilen iş planı ekte yer alan Tablo:1 de verilmiştir İstekli planda oluşabilecek riskleri ve bu risklerin nasıl giderileceğini ayrı ayrı tüm aşamalar için açıklamak kaydıyla, uygulama aşamasında, planda değişiklik talebinde bulunabilecektir. Değişiklik taleplerini kabul edip etmemekte idare serbest olacaktır İşe başlanmasından itibaren en fazla 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Yüklenici, Proje Yönetim Planını, Yazılım Gereksinim Analizini hazırlayacaktır İşin Aşamaları a) Sistem Analiz ve Tasarımı b) Sistem Mimarisi Tasarımı c) Veri Tabanı Tasarımı d) Portal Arayüz Tasarımı (Markalaştırma) Portal Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi, Site Mimarisinin Oluşturulması ve Yüklenici Test Çalışmaları a) Yazılım Geliştirme Planının Hazırlanması b) Yazılım Geliştirilmesi c) Kabul Testleri 2

3 Kabulü yapılmayan aşamalar, yüklenici tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar aynı kabul sürecine tabi tutulacaktır Proje aşamaları için hazırlanması gereken raporların yüklenici tarafından belirtilen sürede sonuçlandırılmaması ve yüklenici nin makul bir gerekçe öne sürerek talepte bulunması durumunda idare tarafından ilave süre verilebilecektir Yüklenici projenin her aşamasında çalışacak elemanlar ve aşama sorumlularına ait iletişim bilgilerini başlama raporu ile birlikte idare ye sunacaktır Her ne kadar kurulacak portalın yapısı ile ilgili teknik detaylar işbu şartnamede belirtilmiş olsa da kurulacak sistemin yapısı, şartnamenin özü bozulmadan, sözleşmenin imzalanması sonrasında yapılacak analiz çalışmaları safhasında son halini alacaktır Proje Ekibi: Proje ekibi için aşağıda belirtilen yeterlilik kriterleri ile ilgi belgeler sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce idareye teslim edilecektir Proje Yöneticisi: Proje kapsamında Yüklenici tarafından görevlendirilecek en üst düzeydeki kişidir. Yüklenici proje yöneticisini ismen belirtecektir. Yüklenici nin görevlendireceği proje yöneticisi en az aşağıdaki niteliklere sahip olacak ve bu niteliklere sahip olduğu belgelendirilecektir. a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, Uygulama Geliştirme Ekibi: Kodlama yapacak ekipte çalışacakların sayısı ve nitelikleri İstekli tarafından bildirilecektir. İstekli ekip sorumlusunu ismen belirtecektir. Kodlama Ekip sorumlusu en az aşağıdaki niteliklere sahip olacak ve bu niteliklere sahip olduğu belgelendirilecektir. a) Benzer en az bir(1) projenin başlangıcından bitimine kadar görev almış olacaktır. b) Görevlendirilecek programcılar en az aşağıdaki niteliklere sahip olacaklardır. c) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacaklardır. d) Programcılar kullanılacak programlama aracı konusunda deneyimli olacaktır. e) Programcılar en az 2 (iki) yıl programlama deneyimine sahip olacaktır Grafik Tasarımcı: a) En az 3 (üç) yıl grafik kullanıcı ara yüz görsel tasarım tecrübesine sahip olmak, b) Photoshop veya muadili grafik tasarım programlarından en az birine iyi derecede hakim olmak c) Kullanıcı dostu arayüz geliştirme standartları hakkında bilgi sahibi olmak Madde 6- Portal Özellikleri: 6.1. Üye Modülü Geliştirilecek portal üzerinde üyelere özel gelişmiş üyelik sistemi modülü olacaktır Üyeler internet üzerinden kendilerine ayrılmış alanlara kullanıcı adı-şifre kombinasyonun ile sisteme giriş yapabilmeliler. Yüklenici bahsi geçen giriş yöntemlerine göre ilgili giriş metot ve görsel tasarımları dahil tüm yapıyı güvenli bir şekilde oluşturacaktır. Hizmetlerin kullanımından dolayı oluşacak aylık ücretlendirmeler Idare ye aittir Online Üyelik Modülü sayesinde; Firma bilgilerini görüntülenebilmek Bilgi formları (şikayet, talep, bilgi güncelleme, dilekçe vb) doldurulabilmelidir Yüklenici söz konusu işlemler için ihtiyaç duyacağı bilgileri İdarenin onay verdiği Web servisleri aracılığı ile temin edebilecektir Haber - Duyuru Modülü Web portalı üzerinde içerden veya internet üzerinden özel doğrulama yöntemleri ile girilebilecek yönetim paneli üzerinden İdare ve/veya İdare tarafından yetkili kılınan kişi(ler) tarafından portalda haber ve duyurular yayınlanabilmelidir Her bir haber ve duyurunun başlığı, içeriği, ilgili fotoğrafları, ilan tarihi, yayında kalma süresi, kimin tarafından yayına alındığı portal yönetim paneli üzerinden görülebilmelidir Haberlerin içeriklerinin farklı şablonlar aracılığı ile yayınlanması mümkün olmalıdır Yönetim paneli üzerinden tüm haber ve duyurular yayın tarihine göre azalan ve artan yapıda listelenebilmelidir Yönetim paneli üzerinden tüm haber ve duyurular aktif ve pasif hale getirilerek sitede yayını kısmen durdurulabilmeli ve tek tıklama ile yayına alınabilmelidir Yayınlanan tüm haberler, arama motorları tarafından indekslenmesini sağlayacak arama motoru bileşenleri içermelidir Haberlerin önceden belirlenen tarih ve saate göre kendiliğinden yayına girmesi veya yayından çıkması mümkün olmalıdır Her haber içi sosyal medya bağlantıları yapılmalı, beğen paylaş vb. butonlar olmalıdır Etkinlik Modülü 3

4 Portal üzerinden yayınlanması planlanan tüm etkinlikler ile ilgili tarih ve saat bilgilerinin kolaylıkla girilebileceği alanlar bulunmalıdır Etkinlik takviminde listeden bir tarihe gelindiğinde, o tarihte olacak tüm etkinliklerin gösterimi yapılmalıdır Etkinlik takvimi üzerine tıklanarak, etkinlikle ilgili detaylı bilgilerin gösterilebildiği sayfaların açılması sağlanmalıdır Web portalı üzerinde sınırsız sayıda etkinlik eklenmesine imkân sunulmalıdır Etkinlik modülü ile etkinlik girme, değiştirme, pasife alma ve silme işlemleri yapılabilmelidir Etkinlikler yıllık, aylık, haftalık olarak filtre edilebilmek suretiyle detaylandırılabilmelidir Şuan yayına olan sitede olduğu gibi tarihin üzerine gelindiğinde etkinliğin kısa bilgileri yer almalıdır Dinamik Sayfalar Modülü Portal yönetim modülü üzerinden, kolaylıkla yeni sayfaların oluşturulabileceği bir yapı kurulmalıdır Web portalı üzerinde sınırsız sayfa oluşturulabilmelidir Web portalı üzerinde oluşturulan tüm sayfalara doküman, resim, video, rar, zip vb. eklerin eklenebildiği özel alanlar ve şablonlar oluşturulmalıdır Web portal üzerinde oluşturulan tüm sayfalar, birbirlerine çapraz bağlanabilmelidir Oluşturulan tüm sayfalar arama motorları tarafından indekslenmesini sağlayacak, arama motoru bileşenleri içermelidir Bir sayfayı oluşturma, değiştirme, silme, pasife alma gibi fonksiyonlar yönetim paneli üzerinden kolaylıkla yapılabilmelidir. Oluşturulacak sayfalar için şablon seçimleri olmalıdır Resim Video ve Yazı İşleme Modülü Portal yönetim modülü üzerinden, kolaylıkla resim ve video galerilerinin oluşturulabileceği bir yapı kurulmalıdır Web portal üzerinde farklı şablonlar sayesinde animasyonlu resim galerileri oluşturulabilmelidir. Bu galerileri hem haber ve duyuruların bulunduğu sayfalara hemde oluşturulan sayfalara eklenebilmelidir. Resimler otomatik olarak resize edilmelidir Web portal üzerinde video galerileri oluşturulabilmelidir Web portal üzerinde oluşturulan video galerileri doğrudan dış kaynaktan videoları sisteme alabilmelidir. (youtube, vimeo) Resim ve videolar, ayrı bir galeride gösterilebileceği gibi haber, etkinlik gibi alanlar sayesinde her bir sayfa içeriğinde kullanılabilmelidir Word, pdf, multipagetif vb. tarzda çoklu sayfa içeren materyallerin kitap formatında kullanılabilir halde otomatik olarak dönüşünün sağlanacağı farklı şablonları içeren uygulama ara birimi portal bünyesinde kullanılabilir olmalıdır Kullanıcı Yönetim Modülü Sistem yöneticisinin portal ve içeriği ile ilgili tüm fonksiyonlarının yönetilebileceği işlevsel bir yönetim arabirimi modülü olmalıdır Portal yönetim modülüne özel bir sayfa üzerinden girilebilmeli, bu sayfanın arama motorları tarafından erişimine engel olacak önlemler alınmalıdır Portal yönetim modülünü kullanacak kişilerin bilgileri sisteme girilerek, kendilerine verilen haklar çerçevesinde portal üzerinde içerik yayınlama, etkinlik-haber-duyuru girme, resim ve video yükleme gibi işlemler kullanıcılar tarafından şifreli olarak yapılabilmelidir Her bir kullanıcı kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde işlem yapabilmelidir Sistem üzerinde, aşağıdaki kullanıcı rollerinin işletilmesi gerekmektedir; a) Sistem Yöneticisi: Tüm portalın ve kullanıcıları en üst yönetme yetkisine sahip kullanıcı ve/veya kullanıcılar. b) Kullanıcı: Portal üzerinde tanımlanan tüm içeriği görebilen, sayfalara ve dokümanlara erişebilen (yazı, resim, video vb.) c) Gruplar: Farklı yetkilerdeki kullanıcılar için ortak yönetim alanları d) Kullanıcıların gruptan alacağı yetkiler gerektiğinde özelleştirilebilmelidir. e) Kullanıcıların gruplarına göre değişen menü sistemi olmalıdır. f) Portal yönetim modülü üzerinden tüm kullanıcılar görüntülenebilmeli, kullanıcıların erişim hakları kısmen ve/veya tamamen kapatılabilmelidir Portal yönetim modülünü kullanan tüm kullanıcıların yapmış oldukları işlemler detaylı olarak kullanıcı, tarih, işlem bazında kayıt altına (Log) alınmalıdır Portal üzerindeki tüm işlemlerin kayıtları güvenli olarak saklanmalı ve ilgili raporları detaylı olarak kullanıcı veya sistem bazlı alınabilmelidir Veri Yönetimi Haber, makale gibi modüllerde kayıtlar için: 4

5 a) Giriş, düzenleme, yayına verme vb. bilgiler loglanmalıdır ( kullanıcı, zaman, içerik). b) Okunma adedi ve ilgili olabilecek sayaçlar veri giriş ekranlarında da görüntülenmeli Hiçbir veri sistemden silinmeyecek, sadece pasif hale getirilecektir Gerektiğinde liste üzerinden onaylama ve veri düzenleme yapılabilmelidir Veri yönetimiyle gönderilen dosyalar kategorilere ayrılabilmelidir. Dosya formatları pdf, doc, xls vb. formatları desteklemelidir Raporlama; Tüm haber kategorilerinde, dil, editör, tarih, kategori bazlı yazılan haber sayıları, okunma sayıları vb raporlar alınabilmelidir Web portalı için özel bir raporlama, takip, analiz ve trafik modülü geliştirilecektir (Google Analytics yöntemi referans alınabilir). Portalin gelen giden ziyaretçi sayısı, hangi araçlarla ziyaret ettiği, siteyi nereden bulduğu, sitede kalma süresi, gezdiği sayfalar, gelen giden data büyüklükleri gibi detaylı istatistiki bilgiler anlık olarak raporlanabilmelidir Geliştirilecek portal üzerinde belirli zaman aralıklarında çalıştırılabilecek online anketler oluşturulabilmeli ve bu anketler aracılığı ile elde edilecek veriler raporlanabilmeli, harici ortamlara aktarılabilmelidir (Word, Excel vs) Verilerin, dosyaların, istenildiği takdirde varsa daha kaliteli halinin bilinen genel formatlarının kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden indirilebilmesine imkan sağlanmalıdır Medya Yönetimi Siteye konulacak orijinal haldeki resimler yayınlanma yerine ve içeriğe göre otomatik olarak ölçeklendirilebilmeli ve farklı formatlara dönüştürülebilmelidir (jpg, gif, png gibi) Farklı resim kategorileri oluşturulabilmeli ve farklı resimleri görsel efektlerle topluca yayınlamak mümkün olmalıdır Raw format veya diğer orijinal halde siteye yüklenmiş olan videolar sistem tarafından otomatik olarak isteğe göre Flv, mp4, wmv gibi bilinen formatlara dönüştürülebilmeli ve farklı video galeri kategorileri oluşturulabilmelidir Resimlerin, videoların istenildiği takdirde varsa daha kaliteli halinin bilinen genel formatlarının kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden indirilebilmesine imkan sağlanmalıdır. İçerik yayınlanmasında düşük kalitedeki resim, video gibi görsel materyallerin daha kaliteli hallerinin ayrı pencere veya ortamda izlenmesi gibi Arama Motoru Optimizasyonu Web sitelerine yüklenen her türlü içeriğin, arama motorları tarafından kolaylıkla etiketlenebilmesi (indekslenmesi), arama motoru kullanan ziyaretçilerin sitenize kolaylıkla erişmesi sağlanabilmelidir Web sitesinin html yapısı arama motorları tarafından istenilen yapıda tasarlanmalıdır Sitemap otomatik olarak oluşturulup Google haberdar edilmelidir Sosyal Ağlara Entegrasyon Kullanıcılar kendilerine sağlanan erişim kolaylıkları ve basit kullanımı sebebiyle sosyal ağlar üzerinden etkileşimli bilgi, belge (resim, yazı, video) paylaşımı yapabilmelidir Sosyal ağlar ile entegre olabilen web siteleri, içeriklerini kolaylıkla bu ağlar üzerinden tüm ziyaretçileri ile kolaylıkla paylaşabilmelidir Popüler sosyal ağlar (Facebook, Twitter, Google+ vb.) üzerinde bir tıklama ile web içeriği kolaylıkla paylaşılabilmelidir. Madde 7- Portal Testleri: 7.1. Portal Yazılımı Testleri Portalın testleri BT birimi tarafından belirtilen teslim süresinin hemen ardından yapılacaktır Yüklenici, ancak uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması işinin onaylanmasını takiben bir sonraki Eğitim aşamasına geçebilecektir İşlev ve Performans Testleri Yüklenici tarafından idare gözetiminde eşzamanlı olarak işlev ve performans testleri yapılacak, sonuçları rapor halinde idare ye teslim edilecektir İşlev testi, İdare tarafından portaldan beklenen işlev özelliklerinin ne kadar yerine getirildiğinin test edilmesi suretiyle yapılacaktır Test raporları, düzeltmeleri ile birlikte 7 (yedi) takvim günü içerisinde idare tarafından incelenecek ve uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır Test belirtilen teslim süresinin hemen ardından yapılacaktır. Madde 8- Eğitim ve Dokümantasyon: 8.1. Yüklenici, portalin kullanımı ile ilgili eğitim hizmetlerini İdare ce belirlenecek yer ve donanımlar üzerinden ilgili kullanıcılara ücretsiz olarak verecektir Eğitim süresince her türlü basılı ve elektronik ortamdaki içerikler yüklenici tarafından hazırlanarak idareye sunulacak ve onay alınacaktır. 5

6 8.3. İdare, gerekli gördüğü durumlarda, eğitmenin değiştirilmesini ve/veya eğitimin tekrarlanmasını talep edebilecektir Yüklenici tarafından kurularak çalışır halde teslim edilecek sistemin garanti süresi dolduktan sonra izlenebilmesi ve oluşabilecek sorunların giderilmesi konusunda Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ve idarenin diğer ilgili personeline gereken eğitimler ücretsiz verilecektir Yüklenici eğitim programlarını tasarlarken işbu şartname kapsamındaki işlerin gerektirdiği tüm eğitimi içerik olarak oluşturup sunacaktır Portal yazılımının Kullanım kılavuzları, tüm ekranların örnekleri ile birlikte ve hata mesajlarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Geliştirilen yazılımlar üzerinde değişiklikler ve düzeltmeler yapıldıktan sonra yazılımların son versiyonlarını içeren CD, DVD vb. materyali 2 kopya olarak, idare ye geçici kabulde teslim edecektir Portalı kullanacak editörler için Türkçe kullanım kılavuzları hazırlanacak ve kuruma, kurulum hizmetlerinin tamamlanmasını takiben teslim edilecektir Aşağıdaki tabloda verilen eğitim konuları yazılım üreticisinin kendisi ya da ilgili eğitimleri vermeye yetkili kıldığı ve sertifikalandırdığı eğitim kurumlarınca verilecektir. EĞİTİMİN KONUSU Süre (Gün) Portal ve Uygulama Sunucusu Yönetimi 5 Uygulama Geliştirme Ortamı 5 Bilgi Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme 2 Veritabanı ve Yönetim Sistemi 2 İçerik Yönetim Sistemi 5 Madde 9- Muayene, Kabul: 9.1. Portalın, gerekli düzeltmelerle birlikte, şartnamede bahsedilen tüm şartları ve analiz çalışması sonrası tasarlanan yapıda belirtilen koşulları yerine getirdiğinin tespit edilmesi, eğitimlerin tamamlanması ve ilgili raporların yüklenici tarafından idare ye tesliminden sonra 5 (beş) takvim günü içerisinde kontrol edilerek muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilecektir Muayene Kabul işlemleri sırasında idare tarafından tespit edilen eksiklik ve hatalar yazıyla yüklenici ye bildirilir, yüklenici nin yaptığı düzeltmeler idare tarafından incelenir ve uygun görülmesi halinde 7 (yedi) takvim günü içerisinde Muayene Kabul yapılır. Madde 10- Sunum İsteklilerden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıda belirtilen kriterleri içeren sunum yapmaları istenecektir. - Şartnamede yer alan kriterlere uygunluk, - Hedef ve stratejisi, - Farklı olma, rekabet üstünlüğü yaratma, - Hedef Kitle ile duygusal bağ kurma, - Yaratıcılık/görsel çekicilik, - Kullanıcı ara yüzü kolaylığı, verimliliği ve zenginliği - İstekli ekibinin deneyimi ve yetkinliği, Sunumlar her bir istekli için 40 dakikayı geçmeyecektir. İşbu teknik şartname, idari şartname ile sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 6

7 EK Tablo: 1 No Süreç Sorumlu Başlangıç Tarihi Süre Bitiş Tarihi Proje Yönetim Planı, Yazılım Gereksinim Analizinin hazırlanması Analiz Raporu - Sistem Tasarımı - Sistem Mimarisi Tasarımı - Veri Tabanı Tasarımı - Portal Arayüz Tasarımı (Markalaştırma) Uygulama Yazılımı - Yazılım Geliştirme Planının Hazırlanması - Yazılım Geliştirilmesi 4 İşlev ve Performans Testleri Firma gün Firma gün Firma gün Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü - Firma gün Eğitimlerinin Verilmesi Firma Muayene & Kabul ile ilgili raporların hazırlanması Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü - Firma 7 Portalin Kullanımına Açılması Toplam Proje Süresi 48 gün 7

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

YÖNETİM SAYFALARI İÇERİĞİ

YÖNETİM SAYFALARI İÇERİĞİ YÖNETİM SAYFALARI İÇERİĞİ Ayarlar İletişim bilgileri düzenleme silme Sosyal medya linklerini ekleme logo düzenleme Size özel etiket girme silme düzenleme Site başlığı ekleme düzenleme silme Copyright düzenleme

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

FİYAT TEKLİFİDİR. Özyılmaz Petrol Ürün. Paz. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti. GLYAZILIM a göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

FİYAT TEKLİFİDİR. Özyılmaz Petrol Ürün. Paz. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti. GLYAZILIM a göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 03 Kasım 2012 FİYAT TEKLİFİDİR Özyılmaz Petrol Ürün. Paz. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti. GLYAZILIM a göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Her türlü soru ya da sorunda iletişim içerisinde kalmak dileğiyle;

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ Taraflar: Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Çelik İhracatçıları

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. 2. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.

Detaylı

Doktor Web Tasarım ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz

Doktor Web Tasarım ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz KULLANIM KILAVUZU Doktor Web Tasarım ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz Her doktorun ihtiyacı olan doktor web sitesi, hasta ve doktor arasındaki

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. VSP Teknoloji ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz

KULLANIM KILAVUZU. VSP Teknoloji ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz KULLANIM KILAVUZU VSP Teknoloji ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz Kullanıcı dostu kontrol panelli dünya standartlarında web tasarım uygulaması.

Detaylı

LOGİN EKRANI. Şekil -1

LOGİN EKRANI. Şekil -1 LOGİN EKRANI Yönetim paneline ilk giriş ekranıdır, size verilen kullanıcı adı ve parola girilerek yönetim paneline giriş yapılır. Şifresiz girilemez, şifrenizi unuttunuz yada kaybettiniz ise lütfen PRO.GEN

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Merkez vb. birimlerin kendi çabaları veya Firmalar aracılığıyla oluşturmuş oldukları web sayfalarında, Üniversite nin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Web Sayfası Yapım İşi Teknik Şartnamesi

Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Web Sayfası Yapım İşi Teknik Şartnamesi Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Web Sayfası Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1 Genel Tanımlamalar 1.1 TÖÜ : Bu şartname kapsamında Turgut Özal Üniversitesi TÖÜ olarak ifade edilecektir.

Detaylı

KURUMSAL SİTE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL SİTE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU KURUMSAL SİTE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU 1. İSTATİSTİKLER MENÜSÜ Bu menü sitenizdeki içeriklerin kaç adet olduğunu gösterir.incele butonuna tıkladığınızda içeriğe yönlendirir. 2. İLETİŞİM MESAJLARI Bu

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Çoklu Dil Desteği Panelden Dil Özelliği Açma/Kapama Dil Dosyaları Editleyerek Farklı Dillere Çevirebilirsiniz.Kendiniz Dil Dosyası Yapabilirsiniz. Tek

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Sampaş Akademi Eğitim Portali Kullanım Kılavuzu

Sampaş Akademi Eğitim Portali Kullanım Kılavuzu Sampaş Akademi Eğitim Portali Kullanım Kılavuzu 1. Sistem Özellikleri Sampaş Akademi ye istikrarlı erişim ve uzaktan eğitim aktivitelerine katılabilmek için kullanıcı bilgisayarının aşağıdaki özellikleri

Detaylı

AKINSOFT CMS (İçerik Yönetim Sistemi)

AKINSOFT CMS (İçerik Yönetim Sistemi) AKINSOFT (Content Management System) Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.12.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ Yönetici paneli, sayfa oluşturma, menü tasarımı, galeri

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

Persono Performans Yönetim Sistemi

Persono Performans Yönetim Sistemi Persono Performans Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme, işletmenin stratejik, taktiksel ve operasyonel amaçlarını gerçekleştirmesinde, çalışanların işin nitelik ve gereklerini yerine getirmek için

Detaylı

Smart Commerce Proje Teklifi

Smart Commerce Proje Teklifi Proje Teklifi Code Brother Ship Trading Ltd. Lefkoşa 1. Giriş Smart Commerce, profesyonel bir alt yapı ile ürünlerini sergileyip isterlerse banka havalesi, kapıda ödeme sistemi ve kredi kartı ile de satış

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ SUNUM PLANI * Eğitim Programının İçeriği * Gelişim Süreci * Yazılımının Sağlayacağı Faydalar * İç Denetim Birimlerinden Beklentiler * İçDen Yazılımı Genel Özellikleri

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TRT Web Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılımı. Taslak Teknik Şartnamesi

TRT Web Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılımı. Taslak Teknik Şartnamesi TRT Web Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılımı Taslak Teknik Şartnamesi İşin Konusu: TRT web portallarının tasarımının yapılması ve bu tasarımların ihtiyaç duyduğu tüm materyalleri düzenleyen

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Web Tasarımı ve Programlama İçerik Hedef Kitle Beklentileri Tasarım Renk Dengesi İşlevsellik Okunabilirlik Kullanılabilirlik Hizalama Uyumluluk Ses ve Görüntü Dosyaları 2 İçerik

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Ayhan Akbal 1, Erhan Akbal 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Blok Yapısı Sitede Sağ Altta Bulunan Kampanyalı Araçlar-En Çok Kiralananlar-Bizim Seçtiklerimi Alanlarını Silebilir Yerine Yenisini Oluşturabilirsiniz Açtığınız

Detaylı

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI 1. Genel Özellikler 1.1. Yazılımın tüm arabirimi web tabanlı olmalıdır. 1.2. Yazılımın ayarlarında yapılacak olan tüm işlemler web üzerinden yapılabilmelidir. Web tarayıcı

Detaylı

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Teknik Alt Yapı Microsoft Visual Studio Asp.Net C# Oracle Veritabanı Framework 2 Genel Özellikler Tamamen Web Tabanlı Modüler yapıya sahip Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor

Detaylı

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri mevcut bilgisayarlar

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

CMS (İçerik Yönetim Sistemi)

CMS (İçerik Yönetim Sistemi) AKINSOFT (Content Management System) Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 10.10.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ Yönetici paneli, sayfa oluşturma, menü tasarımı, galeri

Detaylı

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR 1 T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı internet adresinde duyuru ve gerekli tüm bilgiler yer almaktadır. www.ab.gov.tr)

Detaylı

Dijital Katalog Nedir?

Dijital Katalog Nedir? Dijital Katalog Nedir? Dijital Katalog, Dijital ortamda eskimeyen, yıpranmayan, daima renkli ve interaktif kalan bir Online Katalog olarak özetleyebiliriz. Dijital Katalog ile Ürünlerinizi, Hizmetlerinizi

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Mustafa Özçelikörs 1, Yunus Özçelikörs 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık

Detaylı

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER 1.WEB PANELE GİRİŞ www.okuladı.meb.k12.tr/mebpanel Resim1: Okul Web Siteleri Yönetim Paneli [MebWeb] Giriş Ekranı AÇIKLAMA: Okulunuzun web

Detaylı

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya PERFORMANS BÜTÇE E MODÜLÜ Mayıs 2009 - Antalya 1 SUNUM PLANI e-bütçe sistemi hakkında genel bilgiler e-bütçe sistemine giriş ve yetkilendirme performans bütçe modülü -stratejik plan -performans raporu

Detaylı

T.C. OKAN ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. OKAN ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. OKAN ÜNĐVERSĐTESĐ OKAN LĐNKBOARD PROJESĐ http://olb.okan.edu.tr Kullanım Kılavuzu Bu projenin bütün hakları Okan Üniversitesi ne aittir. Okan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayfa 1 Đçindekiler

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 1 www.webguvenligi.org Web uygulama güvenliği kontrol listesi 2010, OWASP-Türkiye ve Web Güvenliği Topluluğu tarafından güvenli web uygulamalarında aktif olması

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo. Genel Amaçları. Seo da Kullanılan Terimler. Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır?

Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo. Genel Amaçları. Seo da Kullanılan Terimler. Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır? Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo Genel Amaçları Seo da Kullanılan Terimler Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır? Sitenizi Google 'a kaydetmek. Meta Tag Meta Tag kullanımları Dinamik yapılı meta tag

Detaylı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress nedir? WordPress, dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biridir, açık kaynaklı ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.wordpress açık kaynaklı bir yazılım

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB FAYDALARI Kağıt İsrafını Önler Yazışma Sürecini Hızlandırır Diğer Yazılımlar = 5-20 Dk. E-MEB = 1-7 Dk. Çevreyi Korur Bilgisayarınız Formatlandığında

Detaylı

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu!

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Firmanıza özel karşılama ekranı oluşturabilir, farklı kimlik doğrulama yöntemlerini kolaylıkla belirleyebilirsiniz. İnternet erişimlerini kayıt

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Yardım Masası Kullanım Klavuzu

Yardım Masası Kullanım Klavuzu Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir Technical Assistance for Implementation of REACH Regulation REACH tüzüğünün uygulanması için teknik destek projesi

Detaylı

VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ

VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ Her Kliniğin Web Sitesi Olsun! VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ Günümüzde web sitesi tüm kurum ve kuruluşlar için ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Ayrıca yeni yürürlüğe giren Türk

Detaylı

1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME

1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.4. BİT Nİ KULLANMA ve YÖNETME Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 13 Mustafa KATLANÇ, Ankara

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU YENİ TASARIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU WYS : WEB YÖNETİM SİSTEMİ Wys yetkili olduğumuz birimin web sayfası ile ilgili her

Detaylı

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution.

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution. Consulting & Internet Services BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz - info@doublesolution.com WEB SiTESi TASARIMI Firmanıza özel LOGO ve KURUMSAL KiMLiK çalışmaları yapıyoruz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU MEDULA Hastane Uygulaması ve Şahıs Ödemeleri Sisteminde kullanıcı tanımlanması ve mevcut kullanıcıların yetkilerinde değişiklik

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Merkezi İşlem. Birimi

Merkezi İşlem. Birimi VERİ: Kullanıcı veya bilgisayar tarafından sağlanırlar. Sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır.. Veriler bilgisayarın giriş birimleri tarafından toplanırlar. Giriş İşlem Çıkış Önbellek

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları

Detaylı

[TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI]

[TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI] 2015 Kart-Sis Kart Sistemleri Ticaret A.Ş. [TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI] Toplu Taşıma Sistemi SQL Server 2008 ve üzeri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SQL Server ın Sürümü nün(microsoft

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 TEMANIN ÖZELLİKLERİ - Wordpress 3.1.1 sürümü için hazırlanmıştır. - Basit kontrol paneli

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

Detaylar ilerleyen sayfalarda!

Detaylar ilerleyen sayfalarda! Detaylar ilerleyen sayfalarda! Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Profesyonel veya Premium üyeliklerle site içerisinde kurumunuzu en iyi şekilde tanıtarak hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Detaylı

Bu logoya uygun olacak biçimde; menü ve bölüm başlıklarındaki aşağıda örneklendiği gibi büyük harfle başlayarak yazılmasını önermekteyim:

Bu logoya uygun olacak biçimde; menü ve bölüm başlıklarındaki aşağıda örneklendiği gibi büyük harfle başlayarak yazılmasını önermekteyim: TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 24 Haziran 2014 SAYI 1 KONU MTMD Web Sitesi Değerlendirmesi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY KONSEPT BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANMALI: 1) MTMD ana sayfasında yer alan menü ve bölüm başlıkları

Detaylı

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın.

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın. İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI REPX ile verinize değer katın. Anahtar Kelimeler WEB Tabanlı İş Zekâsı Çevik Raporlama Liste Rapor Pivot Tablo Dashboard Tepe/Detay Rapor Pasta Grafik Çubuk Grafik Çizgi

Detaylı

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı Hakan KÖR Hitit Üniversitesi, Çorum hakankor@hitit.edu.tr Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde

Detaylı

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Akademik Bilişim 2012 Neden Kullancı Merkezli Web Sitesi Akademik kütüphaneler Web siteleri üzerinden birçok

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı. Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88

İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı. Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88 İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88 Sunum Planı Gelişim Süreci Yazılımın Sağlayacağı Faydalar İç Denetim Birimlerinden Beklentiler

Detaylı