Yarışma Sınavı. B ) Depolama birimi. D ) Çıkış birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. B ) Depolama birimi. D ) Çıkış birimi"

Transkript

1 1 Bir CD yazıcı üzerinde 2X hızında yazabildiği belirtilmişse, uygun bir CD-R seçilmesi durumunda ulaşabileceği en yüksek yazma hızı kaçtır? ) 30 KB/s B ) 3 MB/s C ) 300 KB/s D ) 3 KB/s E ) 30 MB/s 2 Standart şekil ve boyuttaki (12 cm çapında daire) bir Blu-ray diskin kapasitesi teorik olarak en fazla ne kadar olabilir? ) 128 GB B ) 25 GB C ) 100 GB D ) 50 GB 3 Klavye, fare ve tarayıcı gibi cihazların tümünü kapsayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ) Depolama birimi B ) Çıkış birimi C ) Giriş birimi D ) İletişim birimi E ) Sistem birimi 4 DVD-RM ve Blu-Ray Disk aşağıdaki bilgisayar donanım birimlerinden hangisine örnektir? ) İletişim birimi B ) Depolama birimi C ) Giriş birimi D ) Çıkış birimi E ) Sistem birimi 5 şağıdakilerden hangisi harddiskleri anakarta bağlamak için kullanılabilen arayüzlerden biri değildir? ) ST B ) PT C ) RID D ) IDE E ) SCSI 6 şağıdakilerden hangisi tuşların dizilişine göre klavyelere verilen isimlerden değildir? ) DVORK B ) ENIC C ) QWERTY D ) COLEMK E ) NORMN 1

2 7 şağıdakilerden hangisi ekran kartlarında bulunan bağlantı noktalarından (port) biri değildir? ) VG B ) DVI C ) HDMI D ) IDE E ) S-Video 8 Baskı için mürekkepli şerit kullanan yazıcı türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Inkjet (Mürekkep püskürtmeli) B ) Punched card (Delikli kart) C ) Dot matrix (Nokta vuruşlu) D ) Laser (Lazer) 9 şağıdaki cihazlardan hangisinde veri aktarımı hem cihazdan bilgisayara doğru, hem de bilgisayardan cihaza doğru yapılabilir? I- Sabit disk II- ğ kartı III- Web kamerası ) II, III B ) I, III C ) I, II, III D ) I, II 10 nakartlarda bulunan PCI genişleme yuvasına aşağıdakilerden hangileri takılabilir? I- ğ kartı II- TV kartı III- Dahili modem kartı ) I, III B ) I C ) II, III D ) I, II E ) I, II, III 11 Microsoft Word 2007'de Kes, Kopyala, Yapıştır komutları hangi bölümde yer alır? ) Gözden Geçir Sekmesi'ndeki Değişiklikler Grubu B ) Görünüm Sekmesi'ndeki Makrolar Grubu C ) Sayfa Düzeni Sekmesi'ndeki Yerleştir Grubu D ) Ekle Sekmesi'ndeki Metin Grubu E ) Giriş Sekmesi'ndeki Pano Grubu 12 Microsoft Word 2007'de bir sayfadaki herhangi bir paragraftaki herhangi bir kelimenin üzerine hızla 3 kez tıklanırsa sonuç ne olur? ) Cümlenin tümü seçilir B ) Paragrafın tümü seçilir C ) Kelimenin tümü seçilir D ) Satırın tümü seçilir E ) Sayfanın tümü seçilir 2

3 13 Microsoft Word 2007'de seçilen bir yazıya aşağıdaki işlemlerin kaç tanesi Büyük/Küçük Harf Değiştir düğmesindeki seçenekler sayesinde "tek tıklama" ile yapılabilir? I- Her kelimenin ilk harfini küçük harfe diğerlerini ise büyük harfe çevirme II- Her kelimenin ilk harfini büyük harfe diğerlerini ise küçük harfe çevirme III- Her kelimenin son harfini büyük harfe çevirme ) I, II B ) II, III C ) I, II, III D ) I, III 15 Yukarıda verilen Microsoft Excel tablosuna göre D1 hücresine =$$1*$B$1 yazıp bunu aşağıdaki hücrelere kopyalarsak D1, D2 ve D3'te sırasıyla hangi değerler olur? ) 12, 12, 35 B ) 6, 6, 6 C ) 6, 14, 6 D ) 12, 8, 20 E ) 12, 12, ) 16 Microsoft Excel 2007'de yanyana olmayan iki sütunu birden seçebilmek için klavyeden hangi tuş basılı tutulmalıdır? ) Tab B ) Esc C ) lt Gr D ) Shift E ) Ctrl B ) C ) D ) E ) 3

4 17 20 Yukarıda verilen Microsoft Excel sayfası kesitine göre =TOPL(1;3:5) formülün sonucu kaçtır? ) 9 B ) 5.25 C ) 12 D ) 13 E ) 15 Yukarıda verilen Microsoft Excel sayfası kesitine göre =TOPL(1+2;5) formülün sonucu kaçtır? ) 5 B ) 7 C ) 8 D ) 11 E ) Microsoft Excel'de =TOPL(B3:B5;B7:B9;4) ifadesi için hangisi söylenemez? ) İçerisinde iki tane hücre aralığı kullanılmıştır B ) Bu bir formüldür C ) B6'daki değer değişirse sonuç da otomatik olarak değişir D ) 6 tane hücredeki değerlerin toplamını hesaplar ve bunlara 4 ekler E ) Bu ifadenin sonucu hangi hücre içerisine yazıldığına bağlı değildir 21 şağıdakilerden hangileri Microsoft PowerPoint 2007'de hazırlanan bir belgeyi kaydederken seçilebilecek dosya türlerindendir? I- PowerPoint Şablonu II- JPEG Dosya Değişim Biçimi III- PDF Dosyası ) I, III B ) I, II C ) I, II, III D ) II, III 19 Microsoft Excel 2007'de mevcut olan fonksiyonlardan hangisinin Türkçe sürümdeki karşılığı aşağıda verildiği gibi değildir? ) COUNT( ) - SY( ) B ) VERGE( ) - ORTLM( ) C ) MX( ) - MK( ) D ) SUM( ) - TOPL( ) E ) IF( ) - EĞER( ) 4

5 22 şağıda verilen Microsoft Office 2007 programlarından hangilerinde Wordrt ekleme seçeneği vardır? I- Word II- Excel III- PowerPoint ) II, III B ) I, III C ) I, II, III D ) I, II 23 şağıdakilerden hangileri Microsoft ccess 2007'de bir veritabanından dışa aktarılabilecek dosya türleri arasında yer almaz? I- Metin dosyası II- Word RTF dosyası III- Excel dosyası ) I, III B ) II, III C ) I, II, III D ) I, II 24 Microsoft ccess 2007'de tablolar arasında ilişki oluşturmak için kullanılan düğme hangi sekmede yer alır? ) Giriş B ) Dış Veri C ) Veritabanı raçları D ) Oluştur E ) Tablolar 25 şağıdakilerden hangisi Microsoft ccess 2007'nin Türkçe sürümünde metin veri türüne ait alan özellikleri arasında yer almaz? ) Geçerlilik kuralı B ) Gerekli C ) Varsayılan değer D ) Geçerlilik metni E ) Etiket 26 Microsoft ccess 2007'de adı araba plakası olarak tanımlanan ve alan boyutu 6 olan bir metin alanına en az 1 en çok 3 harften ve 3 tane rakamdan oluşan karakterler girilebilmesi ve daha farklı karakterlerin engellenmesi için aşağıdaki giriş maskelerinden hangisi kullanılmalıdır? ) &&&CC? B ) LLLCC& C ) C??999 D )??L000 E ) CC?LLL 27 şağıdakilerden hangisi Microsoft ccess 2007'nin Türkçe sürümünde Rapor Tasarım raçları Denetimler Grubunda yer almaz? ) Düğme B ) Onay kutusu C ) Etiket D ) Metin kutusu E ) Desen 5

6 28 800x600 çözünürlüğe ve 1 bayt renk derinliğine sahip bir ekranda tam ekran bir görüntü için yaklaşık olarak ne kadar bellek alanına ihtiyaç duyulur? ) 5 KB B ) 500 b C ) 500 KB D ) 500 B E ) 5 MB 29 Microsoft Paint'te dikdörtgen aracı seçilip Shift tuşu basılı tutularak çizim yapılırsa aşağıdakilerden hangisi olur? ) Köşegenleri de olan bir dikdörtgen çizilir B ) Dikdörtgenin tüm kenarları birbirine eşit uzunlukta olur C ) Fare ile sayfaya ilk tıklanan yer dikdörtgenin merkezi olur D )İz bırakarak çizildiği için dikdörtgenin içi dolu olur E ) Farenin ne kadar sürüklendiğine bağlı olarak eğimi ayarlanan bir paralelkenar çizilir 30 şağıdaki dosya türlerinden hangisi biçimlendirme içermez? ) RTF B ) ODT C ) DOCX D ) DOC E ) CSV 31 Renk derinliği 2 bit olan bir piksel kaç değişik renk alabilir? ) 3 B ) 2 C ) 1 D ) 4 E ) 5 32 şağıdakilerden hangisi bir DOS komutu değildir? ) RD B ) LS C ) DIR D ) TTRIB E ) CIPHER 33 DOS'ta Move komutu aşağıdakilerden hangileri için kullanılabilir? I- Dosya taşıma II- Dosya adı değiştirme III- Dizin adı değiştirme ) I, III B ) I, II C ) I D ) II, III E ) I, II, III 6

7 34 Windows işletim sisteminde sabit diskler adlandırılırken neden C harfi ve sonrasındaki harfler kullanılır? ) ve B harfleri disket sürücülere ayrıldığı için B ) Windows işletim sitemi C dili ile programlandığı için C ) ve B harflerinin patentini pple firması aldığı için D ) Windows işletim sitemi C++ dili ile programlandığı için E ) DOS'ta bulunan ve B komutlarıyla geriye dönük uyumluluk sağlanması için 35 şağıdakilerden hangisi Windows 7 Kayıt Defteri'nde (Registry) bulunan kök anahtarlarından biri değildir? 36 ) HKEY_Users B ) HKEY_Local_Machine C ) HKEY_System_Data D ) HKEY_Classes_Root E ) HKEY_Current_Config DOS'ta attrib *.* +r komutu mevcut dizindeki tüm dosyaları ne yapar? 37 şağıdakilerden hangisi uygulama yazılımıdır? ) Glympse B ) BIOS C ) Symbian D ) ndroid E ) UNIX 38 Windows 7'de LT + Tab tuş kombinasyonu ne işe yarar? ) çık pencerenin ekranı kaplamasını sağlama B ) çık pencereyi simge durumuna indirme C ) çık pencereler arasında istenileni seçme D ) çık pencereyi kapatma 39 şağıda verilenlerden hangileri işletim sistemidir? I- Symbian II- Telnet III- Linux ) I, II B ) II, III C ) I, III D ) I, II, III ) Sadece okunabilen dosya yapar B ) Sistem dosyası yapar C ) Gizler D ) rşiv dosyası yapar E ) Yeniden yükler 7

8 40 şağıda verilen kod bloğu çalıştırılınca, sonuçta X ve BX'in içereceği değerler sırasıyla hangi şıkta verildiği gibi olur? MOV BX, 5 MOV X, 3 DEC X DD X, BX ) 3, 5 B ) 7, 5 C ) 5, 5 D ) 3, 8 E ) 9, 5 42 şağıda verilenlerden hangileri bilgisayar programlamada kullanılan sıralama yöntemlerindendir? I- Short Sort II- Bubble Sort III- Merge Sort ) I - III B ) I - II C ) I - II - III D ) II - III 41 Yukarıda verilen şekil program akış şemalarında (flowchart) aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılır? ) Girdi / Çıktı B ) Karar işlemleri C ) Matematiksel işlemler D ) Başlangıç / Bitiş E ) lt program (Fonksiyon) 43 şağıda verilen kod parçası çalışınca neticede a'nın değeri kaç olur? int a=0; for(int i=0; i<=5; i++) a=a+i; ) 1 B ) 5 C ) 0 D ) 6 E ) C'de olmayan ama C++'ta olan aşağıdakilerden hangisidir? ) class B ) float C ) struct D ) enum E ) long 8

9 45 şağıda verilen kod parçası çalışınca neticede a'nın değeri kaç olur? int a, i[5]={1,2,3,4,5}; a=i[3]; ) 3 B ) 4 C ) 1 D ) 2 E ) 5 46 Logo programlama dilinde bir program yazıldıkça satır satır yorumlanıp çalıştırılmak istenirse aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Interpreter B ) Linder C ) Compiler D ) ssembler 47 şağıdakilerden hangisi PSTN ve TCP/IP gibi birbirinden tamamen farklı teknolojiye sahip olan iki ağ arasındaki haberleşmeyi sağlayan fiziksel bir cihaz veya yazılımdır? ) gateway B ) router C ) hub D ) proxy E ) switch hangi sınıfa ait bir IP adresidir? ) C B ) B C ) D D ) E ) E 49 de gizli kopya (bcc) gönderilen kişi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mektubun kimden geldiğini göremez. B ) Mektubun başka kimlere gönderildiğini göremez. C ) Onun bu mektubu aldığını diğer alıcılar göremez. D ) Mektubu görebilmek için göndericinin belirlediği şifreyi kullanması gerekir. E ) O kişi gizli hesaba sahip olduğu için kendisine sadece gizli kopyalar gönderilebilir. 50 ğlarda güvenlik maksadıyla veri giriş-çıkışlarını kontrol etmek ve ağa ulaşılmasına belli kriterlere göre izin vermek için ne kullanılır? ) Digital Sertifika B ) Biometrik Kontrol C ) Digital İmza D ) Güvenlik Duvarı E ) Kriptolama 9

10 51 Extranet ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sadece bir şirketin çalışanları tarafından kullanılabilen ağdır. B ) İnternet teknolojisinden farklı ve daha gelişmiş bir teknoloji kullanır. C ) İnternet'e daha başka ağların eklenmesiyle oluşan, günümüzün en büyük ağıdır. D ) Bir şirketin çalışanlarına ilaveten, müşterileri ve iş ortakları tarafından da kullanılabilen ağdır. E ) Bir şirketin çalışanları tarafından kullanılamayan, yalnızca şirketin müşterilerine yönelik olarak kurulan ağdır. 54 Geniş alan ağının kısaltması hangisidir? 55 ) BN B ) GN C ) MN D ) LN E ) WN 52 Kullanıcının web tarayıcısına yazdığı bir URL'nin hangi IP adresine ait olduğunu bildiren sunucu aşağıdakilerden hangisidir? ) IPS B ) VPN C ) UDP D ) RP E ) DNS Yukarıda verilen notlar tablosunda hangi alanın birincil anahtar olması uygundur? ) Öğrenci No B ) Örenci No ve Ders Kodu birlikte C ) Final Sınavı D ) Ders Kodu 53 şağıdaki İnternet bağlantı yöntemlerinden hangisinde kullanıcının ev telefonu hattı olması gerekir? ) HSP+ B ) DSL C ) GPRS D ) LTE 56 Yukarıdaki veritabanı tablosunda kaç tane alan vardır? ) 6 B ) 5 C ) 20 D ) 4 E ) 24 10

11 57 İlişkisel bir veritabanı içerisinde bir varlık hakkındaki verilerin tutulduğu bir tabloda bu varlığı en iyi biçimde karakterize eden ve boş veya tekrarlanan değerler içermeyen sütun veya sütunlar grubuna ne ad verilir? ) Karakteristik Sütun B ) Dış nahtar C ) na Bölüm D ) Birincil nahtar E ) Karakteristik Bölüm 60 şağıdakilerden hangisi ergonomik klavye veya fare modelleri tercih edilse bile parmakların uzun süre hareketsiz şekilde ayni pozisyonda basılı bekletilmesi sonucunda yaşanabilecek bir rahatsızlıktır? ) VHF B ) PCI C ) DVI D ) RSI E ) UHF 58 Bir ilişkisel veritabanında öğrencilerin adres, telefon numarası, vs, iletişim detaylarının tutulduğu bir tablo içerisinde herhangi bir öğrenciye ait bir satıra ne denir? ) lan B ) Kayıt C ) Veri D ) Bilgi E ) nahtar 59 Veri nedir? ) Bilginin işlenmesi sonucunda oluşanlar B ) Bilgi elde etmek için yapılan işlemler C ) Bilgisayara girilenler D ) Bilgisayarda işlemler sonucu elde edilenler E ) Bilgisayara giriş yapmayı sağlayan cihazlar 61 Bluetooth hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? ) Veri aktarımına imkan sunan bir cihazdır B ) Duvar gibi katı engelleri aşamaz C ) Optik farelerde farenin hareketlerini algılamak için kullanılan ışındır D ) 50 metre derinde yüzen bir dalgıcın suya dayanıklı cep telefonuna gemiden mesaj göndermek için kullanılabilir E ) Bilgisayarın çevre birimlerinde kablo kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır 62 şağıdakilerden hangileri pple firmasının sunduğu ürünlerdendir? I- iphone II- ipad III- imac ) I, III B ) I, II C ) II, III D ) I, II, III 11

12 63 Her biri ayrı açma-kapama düğmesi ile kontrol edilebilen 6 adet lamba kaç farklı şekilde açılabilir? ) 8 B ) 2 C ) 64 D ) 6 E ) Hangi şıkta verilen kayıt alanları kapasiteye göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanmıştır? ) Exabayt - Zettabayt - Petabayt - Terabayt B ) Zettabayt - Petabayt - Exabayt - Terabayt C ) Petabayt - Exabayt - Terabayt - Gigabayt D ) Exabayt - Petabayt - Terabayt - Gigabayt E ) Zettabayt - Yottabayt - Exabayt -Terabayt 65 5 megabayt boyutunda bir dosya 10 Mbps hızında aktarılırsa, aktarım kaç saniye sürer? ) 4 B ) 2 C ) 0.5 D ) 8 E ) 50 TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ 12

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Ulu tanrının adı ile Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Toplayan: Aydın yenilmez 1 A A sembolü PC'nin birinci disk sürücüsü. Her bilgisayarın farklı disk sürücüleri mevcuttur ve her biri ayrı bir harfle

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Word 2007 Betül Bozyürük Düzelti: Görkem Can Grafik Uygulama: Barış Başaran Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org OpenOffice.org Başlangıç Kılavuzu Ersan YILDIRIM OpenOffice.org Telif Hakkı Bu belge Ersan YILDIRIM tarafından hazırlanmış olup, CC lisansı (http://www.creativecommons.org) altında kopyalayabilir, türevlerini

Detaylı

haberleşmek için kullandıkları ortak dile ne ad verilir? biri değildir?

haberleşmek için kullandıkları ortak dile ne ad verilir? biri değildir? A A 1 Network ilk olarak hangi şirket tarafından bulunmuştur? A ) Intel B ) Dec C ) XEROX D ) ARP E ) ARPANET 2 Telefon hatlarının bağlandığı ve bilgisayarların internet içinde birbirleriyle haberleşmesini

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi:... 3 2. GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları...

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu SARUHANBEY ULUBORLU TEKNİK MESLEKİ ve ENDÜSTRİ ve TEKNİK MESLEK ANADOLU LİSESİ LİSESİ 2014-2015 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM YILI TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme 1.BÖLÜM - BİLGİSAYAR KULLANMA 1.1.Bilgisayar Nedir? 1.1.1.Bilgisayar Açma 1.1.2.Bilgisayar Kapatma 1.2.KLAVYE VE FARE KULLANIMI 1.2.1. Fare Nasıl Kullanılır? 1.2.2. KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ 1.3.DONANIM

Detaylı

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ 1. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KAVRAMLARI 1.1. Genel Kavramlar 1.1.1. Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri,

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 0 AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1-BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ... 2 A.BĠLGĠSAYAR ÇEġĠTLERĠ... 2 B. ANAKARTLAR... 3 C.ĠġLEMCĠLER... 3 D.BELLEK BĠRĠMLERĠ...

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı