Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO ISO OHSAS ISO ISO19011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO 9001- ISO 14001 - OHSAS 18001 - ISO22000 - ISO19011)"

Transkript

1 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO ISO OHSAS ISO ISO19011) USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen)

2 DENETİM Kalite ile ilgili faaliyetlerin planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik olarak incelenmesidir. (ISO 8402) Bir kalite sisteminin uygulanabilir unsurlarının geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve etkin bir şekilde uygulandığını; objektif delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile doğrulayan, yazılı soru listelerine ve prosedürlere uygun, bağımsız olarak dokümante edilmiş bir faaliyettir.

3 TEMEL KAVRAMLAR DENETÇİ TARAFSIZLIK BAŞ DENETÇİ TECRÜBE DENETİM HEYETİ DENETÇİ EĞİTİMİ

4 DENETİM ÇEŞİTLERİ 1. Yönetim Sisteminin Denetimi 2. Proses Denetimi 3. Ürün Kalitesinin Denetimi 4. Hizmet Kalitesinin Denetimi

5 DENETİM TÜRLERİ İç Denetim (1. Şahıs) Müşteri ve Dış Denetim (2. Şahıs) Tarafsız Kuruluş Denetimleri (3. Şahıs) Yeterlilik Denetimleri (Doküman Kontrolü) Saha Denetimi (Uygunluk Denetimi)

6 DENETİMİNİN SAFHALARI 1. Planlama 2. Hazırlık 3. Uygulama 4. Raporlama ve Takip

7 1. DENETİMLERİNİN PLANLANMASI 1. Sıklık/Zamanlama: Faaliyetin durumu ve önemine göre değişir 2. Sorumluluk: Eğitimli denetçiler, denetlenen birimin yöneticileri 3. Kriterler: Uyulması gereken prosedürler, özel standartlar, ISO 9001:2000 Standardı 4. Kapsam: Bir prosedür / prosedürler grubu / bölüm / departman / süreç / ÇYS boyutu / İSG Riski v.s 5. Süre: Bir gün veya daha az Kapsama bağlı olarak belirlenir.

8 2. HAZIRLIK 1. Denetimin amacı ve kapsamı hakkında yeterli bilgi toplanmalıdır 2. Denetlenecek olan birimin en son güncel dokümantasyonu temin edilmelidir (Masa başı çalışması) 3. Varsa önceki denetim kayıtları gözden geçirilmelidir 4. Denetlenecek olan prosedürlere ilişkin soru listesi hazırlanmalıdır

9 SORU LİSTELERİ Denetimin yapısını ortaya koyar Çok iyi bir hatırlatma mekanizması sağlar, denetçilere rehberlik eder Rapor yazma sırasında destek olur Denetlenecek tüm hususların kapsanmasını garanti altına alır Denetimin yapıldığına dair somut delillerdir

10 SORU LİSTELERİ HAZIRLANIRKEN Ne arıyoruz? Nelere bakmak istiyoruz? Hangi bölümlerden/kimlerden cevap isteyeceğiz? Cevapları hangi sırada arayacağız? Bölümün rutin işleri nelerdir? Beklenmeyen durumlarda sistemin tepkisi nedir? GİBİ SORULAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR

11 İYİ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ İyi bir dinleyici Sabırlı Açık fikirli Disiplinli Diplomatik davranabilen Konuşmasını bilen Esnek İletişim kurabilen Tarafsız İlgili Dürüst Anlayışlı

12 KÖTÜ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ Ukala Çekingen İnatçı Saf Kendini beğenmiş Sabırsız Tembel İletişim kuramayan Tartışmayı seven Sevilmek isteyen Utangaç Amatör

13 DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Denetim kapsamı içinde kalmalı Denetim gerekliklerini denetlenen birime bildirmeli Varsa düzeltici faaliyet isteklerini dokümante etmeli Denetim bulgularını denetlenen birime rapor etmeli Denetlenecek birim hakkında mümkün olduğunca bilgi edinmeli Denetlenenlerin her söylediğini dikkatle dinlemeli Denetimin kontrolünü elinde tutmalı Baş denetçiyle işbirliği yapmalı ve onu desteklemeli Her durumda profesyonelce davranmalı

14 DENETÇİLERİN YAPMAMASI GEREKENLER Tenkit etmek Denetimden önce içki içmek Alaycı olmak Tartışmak Menfi davranmamak Denetlenen birimi başkalarıyla karşılaştırmak Kötü sözler sarf etmek Şirket politikasını veya çalışanlarını tartışmak

15 BAŞ DENETÇİ Denetimini yönetecek olan kişidir (ISO 19011) Bütün denetim safhalarından ve denetimin amaçlarının sağlanmasından sorumlu olan kimsedir BAŞ DENETÇİNİN SORUMLUKLARI Diğer takım üyelerinin seçimine yardım etmek Denetim planını hazırlamak Denetim takımını açılış ve kapanış toplantılarında teslim etmek Denetim raporunu sunmak

16 3. DENETİMİN UYGULANMASI Dokümante edilmiş prosedürlerin ve talimatların istenilen standartlara uygun olup olmadığı (YETERLİLİK) Prosedürlerin ve talimatların uygulanıp uygulanmadığının doğrulanması (UYGUNLUK) Kalite sisteminin etkin olarak işleyip işlemediğinin kontrolü (ETKİNLİK) Denetçiler tarafından kontrol edilmesi gereken noktalardır

17 AÇILIŞ TOPLANTISI Denetçiler ve denetlenenleri tanıştırmak Denetimin hedef ve kapsamını gözden geçirmek Denetim tekniği hakkında bilgi vermek İhtiyaç duyulan materyalin ve personelin temin edilmesini sağlamak Kapanış toplantısının zamanını teyit etmek amacıyla yapılan bir toplantıdır

18 NİÇİN AÇILIŞ TOPLANTISI Denetim amacı, kapsamı, uygulaması ve idaresi teyidi Denetlenenleri rahatlatmak Denetim için doğru atmosferi oluşturmak

19 AÇILIŞ TOPLANTISI GÜNDEMİ Denetçi ve denetlenenlerin tanıtımı Denetimin amacı ve kapsamının gözden geçirilmesi Denetim programının gözden geçirilmesi Ara ve yemek düzenlemeleri Tesisler arası ulaşım organizasyonu Araç/gereç temini Denetim teknikleri hakkında bilgilendirme Kapanış toplantısı planlaması Denetçinin bilgili olması gereken kural ve düzenlemeler Denetlenen bölümün açıklamaları Yönetim sistemi kapsamı

20 HEDEF İNİSİYATİFİ ELE ALMAK

21 DENETİM ESNASINDA En başta birim yöneticisiyle görüşün Her zaman işi yapanlarla konuşun Denetim ziyaretinin sebebini açıklayın Sakin, nazik ve güven verici olun Hiçbir zaman küçük düşürücü olmayın, yukarıdan bakmayın Açık ve dikkatli konuşun Kanıt toplayın

22 DENETİM ÜÇGENİ SOR KONTROL ET GÖZLE

23 OBJEKTİF KANIT VE GÖZLEM Objektif Kanıt: Bir ürün veya gözlem, ölçüm veya deneylere dayalı ve doğrulanabilen bir kalite sistem elemanının mevcudiyetine ve uygulamasına ait kalitatif veya kantitatif bilgiler, kayıtlar veya beyanlardır. Gözlem : Denetim esnasında elde edilen ve objektif delillerle teyid edilen bir sonuçtur.

24 DENETİM PROGRAMI Denetlenecek bölüm ya da prosedürlerin tespiti Her bir konu için harcanacak süre Konuların hangi sıra ile inceleneceği

25 DENETİM ESNASINDA CEVAP ARANACAK SORULAR NE NEDEN NASIL NEREDE NE ZAMAN KİM GÖSTERİNİZ SORULARA CEVAP ARANMALIDIR

26 SORU TİPLERİ 1. Açık Uçlu Soru 2. İnceleyici Soru 3. Kapalı Uçlu Soru

27 SORU ÖRNEKLERİ Nerede muhafaza ediliyor? Nasıl yürütülüyor? Bunu hangi durumda yaparsınız? Bu tamamlandıktan sonra ne yapılıyor? Bunu kim yapacak? Lütfen gösterir misiniz?

28 BİLGİ ALINMASI Açık sorular sorulması lütfen bana gösterir misiniz? Yanıtların dinlenmesi Denetçinin kendi örneklerini seçmesi Masa-başı yerine yerinde denetim Karşılaştırmalı kontrol Kayıtların incelenmesi

29 NEDEN SORU LİSTELERİ? Denetim öncesi Sistemin incelenmesi İzlenecek taktiğin tespiti Denetim anı Belirlenen yolun izlenmesi Zamanı iyi kullanma İnceleme kaydı

30 ÖRNEKLEME Yatay ilişki 6-12 adet örnek yeterlidir Denetimin amacı Uygulamanın önemi Kaliteye etkisi Önceki denetim soruları ve bulguları Mevcut sorunlar

31 SORU LİSTESİ İÇERİĞİ Onaylı tedarikçi kayıtları. Tedarikçi onaylama prosedürü. Tedarikçi onaylama prosedürünün doğrulanması. Onaylı tedarikçi kayıtlarının doğrulanması. Satınalma verilerinin doğrulanması. Tedarikçi performansı ve düzeltici faaliyetler.

32 BAŞ DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Denetimin genel yönetimi; Denetlenen bölüm ile olan ilişkiler; Denetimin amacının ve kapsamının gözden geçirilmesi; Denetim zamanının belirlenmesi; Denetim planının ve programının oluşturulması; Dokümantasyonun gözden geçirilmesi; Soru listelerinin uygun şekilde hazırlandığının kontrolü; Denetim ekibinin tanıtılması; Açılış toplantısının gerçekleştirilmesi; Denetim uygulamasının yönlendirilmesi; Denetim ekibinin idaresi; Sistemin durumu hakkında genel bir yargıya varılması; Kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi; Denetim raporunun hazırlanması;

33 DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Baş Denetçi tarafından oluşturulmuş plana uygun hareket etmek; Baş Denetçiyi desteklemek ve işbirliği kurmak; Kendi soru listesini hazırlamak; Baş Denetçi tarafından onaylanan her doküman hakkında bilgi edinmek ve haberdar olmak; Denetim zamanında yerinde olmak; Açılış toplantısına katılmak; Denetimdeki görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; Denetim programına uygun hareket etmek: Tüm gözlemlerini not almak; Denetlenenleri denetlenen konular ve gereksinimler hakkında bilgilendirmek; Tespit edilen uygunsuzlukları kaydetmek; Denetimle ilgili dokümanları uygun şekilde muhafaza etmek; Baş Denetçi tarafından yönetilen kapanış toplantısına katılmak; Denetim ve denetim sonuçları hakkında gizliliği korumak.

34 BUNLARI YAPMAYIN Denetim planına ve soru listesine uyun Sorgu hakimi olmayın Detaylarda kaybolmayın Konudan sapmayın Yönlendirmeyin, yönlendirilmeyi önleyin Batağa saplanmayın Denetimin hızını kestirmeyin Tahminde bulunmayın

35 BUNLARI YAPIN Hazırlıklı olun Dakik olun Cevapları soru sorduğunuz kişilerden alın Az konuşun Yanlış anlamalardan kaçının Nazik ve sakin olun Sorularınızı açık ve kısa tutun Tahminde bulunmayın

36 DENETÇİ DAVRANIŞI Sakin, profesyonel, rahat, sıcak, nazik Denetlenenlerin görüş ayrılığına düşmesi Program takibinin önemi Denetçinin aldatılması Somut delil gösterilmesi Denetçi misafir kişidir

37 İYİ - DENETÇİ - KÖTÜ SABIRLI OBJEKTİF ISRARCI - İNATÇI BÜTÜNSEL DÜŞÜNEBİLEN İYİ BİR DİNLEYİCİ MERAKLI HER SEVİYE İLE İYİ İLETİŞİM KURABİLEN ANALİTİK DÜŞÜNEBİLEN SEKTÖR DENEYİMLİ DİPLOMATİK DAVRANABİLEN DİSİPLİNLİ İYİ PLANLAYICI GİZLİLİĞİ KORUYABİLEN DENETİM AHLAKI OLAN KAVGACI TAHMİNLERİNE GÖRE HAREKET EDEN TEMBEL HEMEN KESİN YARGIYA VARAN SAF HERŞEYE İNANAN KENDİNİ BEĞENMİŞ

38 KALİTE VE ÇEVRE DENETÇİLERİ NİTELENDİRME KRİTERLERİ YETERLİLİK Kalite Kaliteye Özel Bilgi ve Beceriler (7.3.3) Genel bilgi ve beceriler (7.3.1 ve 7.3.2) Çevre Çevreye Özel Bilgi ve Beceriler (7.3.4) Eğitim İş Tecrübesi Tetkikçi Eğitimi Tetkik Tecrübesi (7.4) Kişisel Özellikler (7.2)

39 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ a. Çevre yönetimine ilişkin metotlar ve teknikler Çevre terminolojisi Çevre yönetim prensipleri ve bunların uygulanması Çevre yönetim araçları ve bunların uygulanması(örnek: çevre yönleri, etkilerin değerlendirilmesi,ömür döngüsü değerlendirmesi(lca:life Cycle Assessment), çevresel performans değerlendirmesi,...vb)

40 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ b. Çevre bilimi ve teknolojisi İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi Ekosistemlerin etkileşimleri Çevre ortamları (hava, su, toprak..vb) Doğal kaynakların yönetilmesi(fosil yakıtları, su bitki örtüsü, hayvan topluluğu) Genel çevre koruma metotları

41 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ c. İşletmelerin Teknik ve Çevresel Yönleri Sektöre özel terminoloji Çevresel hususlar (yönler) ve etkiler Çevresel hususların önemini değerlendirme metotları İşletme proseslerinin, ürünlerin ve hizmetlerin kritik özellikleri, İzleme ve ölçüm metotları, Kirlenmeyi önleme teknolojileri

42 DENETLENENLERİN YAPMASI GEREKENLER Personeli denetim hedefleri ve kapsamı hakkında bilgilendirmek Denetim heyetinin ihtiyaçlarını sağlamak Denetçi için gerekli bütün imkanları ve dokümanları kullanıma hazır bulundurmak Denetim raporuna göre düzeltici faaliyetleri tespit etmek ve gerekli işlemleri başlatmak

43 DENETİM SÜRPRİZLERİ Denetlenen kişilerin saldırgan davranışları Denetlenen kişilerin çekingen davranışları Bazı insanların bulunmaması Dokümanların bulunmaması Duygu sömürüsü Yetkiyi tanımama

44 UYGUNSUZLUK Uygunsuzluk belirtilen şartların yerine getirilmemesidir UYGUNSUZLUK TÜRLERİ BÜYÜK (MAJÖR) UYGUNSUZLUKLAR Standardın maddelerinden hiç birinin olmaması veya standarda uygun olmaması, sistemin işleyişini bozan büyük hatalardır. KÜÇÜK (MİNÖR) UYGUNSUZLUKLAR Standard'daki herhangi bir madde veya denetlenen birimdeki prosedürlere aykırı, sistemin işleyişini bozmayan, düzeltilmesi kolay olan hatalardır. Küçük (minör) hataların bir kısmı bir araya gelerek büyük (majör) hata oluşturabilir.

45 UYGUNSUZLUKLAR Açık / Objektif olmalı Özet halinde olmalı Referansa bağlanmalı Mevcut durumu tanımlıyor olmalı Kategorize edilmiş olmalı (majör/minör/gözlem) Diğer denetçiler tarafından gözlemlenebilir olmalı Denetlenen kişi tarafından imzalanmış olmalı Denetlenen kişi tarafından imzalanmış olmalı Düzeltici faaliyet tavsiye edilmelidir

46 UYGUNSUZLUK Belirlenmiş şartların yerine getirilmemesidir Gereksinim (şart) Yönetim Sistemi Standardı Kuruluşun Kendi Sistemi Özel Sözleşme Şartları Yasal Şartlar Kanıt Prosedür eksikliği Yerleştirme hatası Uygulama hatası Etkin olmama

47 UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİĞİNDE Hemen bildirilecek Bölüm Temsilcisinin uygunsuzluğun büyüklüğünü anlaması sağlanacak Varsa, eksik bilgileri tamamlanacak Sonradan bildirilmesi durumunda olabilecek farklı açıklamaların önüne geçilebilecek

48 TERMİNOLOJİ KARIŞIKLIĞI Uygunluk (Conformity) Uyumluluk (Compliance) ISO 9001 Yasal düzenlemeler Sözleşme

49 SİSTEMİN ETKİNLİĞİ Uygulama hataları Trend analizi Geri besleme (feed back)

50 GÖZLEMLER Yorumlanması gereken ancak uygunsuzluk olmayan hususlardır Daha esnek bir raporlama mekanizması sağlar GÖZLEMLER Kuruluşun diğer alanlarına yararlı olabilecek iyi uygulamalar Henüz uygunsuzluk gerektirecek kadar ciddi olmayan sorunlu alanlar Ele alınmadığı takdirde ileride uygunsuzluklara yol açabilecek durumlar İÇİN YAZILABİLİR

51 DENETİM GÖZLEMLERİNİN KAYDI Doküman referansları Ekipman referansları İsim ve unvanlar Takip bilgileri Çevre şartları Gözlemler

52 4. DENETİMİN RAPORLANMASI VE TAKİBİ Denetimin kapsamı Denetim heyeti / denetlenen bölüm (kişiler, yapılan gözlem sayısı, standartlar, check-listler ve kullanılan materyaller) Denetimde referans alınan dokümanlar/kayıtlar Uygunsuzluklar ve tipleri Denetim heyetinin kararı, tavsiyeler Takip denetim tarihi

53 UYGUNSUZLUKLARIN RAPORLANMASI Gerçekleri kayıt altına almak Yanlış anlamaları engellemek İyileştirme çalışmalarını başlatmak Uygunsuzluklara resmiyet kazandırmak

54 UYGUNSUZLUK TİPLERİ MİNÖR MAJÖR

55 RAPORUN İÇERİĞİ 1. ÖNCELİKLİ NEREDE TESPİT EDİLDİĞİ SOMUT DELİL REFERANS (GEREKLİ İSE) GEREKSİNİMİN AÇIKLAMASI 2. ÖNCELİKLİ (DİKKAT!!!) DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ KİŞİSEL DÜŞÜNCELER

56 UYGUNSUZLUK TARİFİ - 1 Kalite kontol laboratuarında kullanılan rutubet ölçümü kayıt formu (form no QC- 8) üzerinde %15.66 şeklinde bir üst limit gösterilmektedir. Çalışanlar bu değeri, üretilen bir partinin ambara sevkinden önce yapılan kontrol işlemlerinin spesifikasyonu olarak kullanmaktadır. İlgili ürünün spesifikasyonunun W\5671 mevcut revizyonunda (rev 3, ) rutubet üst limiti %14 olarak tarif edilmektedir. Kontrol kayıtlarına göre, nolu üretim partisi 5 Kasım 2007 tarihinde teste tabi tutularak %14.8 rutubet değeri ile kabul edilerek ambara sevkedilmiştir. Bu durum ISO 9001 madde ün kabul\red kriterlerinin belirlenmesi maddesine aykırılık göstermektedir.

57 UYGUNSUZLUK TARİFİ - 2 Merkez ofisin duvarına asılmış ve üzerinde tarih olmayan organizasyon şemasına göre 2 metot mühendisi üretim şefine bağlı çalışmaktadır. D\svb\9 numaralı 3 Haziran 2007 tarihli toplantı tutanağına göre ise metot mühendisleri doğrudan üretim müdürüne bağlı çalışacaktır. Bu durum ISO 9001 madde in organizasyon yapısı ve sorumluluklar gereksinimine aykırılık göstermektedir.

58 KAPANIŞ TOPLANTISI Yapıcı olmalı, sistemin gelişmesine katkıda bulunmalıdır Tüm bulgu ve deliller dikkatli ve tam olarak açıklanmalıdır Toplantı tartışmaya dönüştürülmemelidir Hata durumunda denetçi özür dilemeli, gerekiyorsa uygunsuzluğu değiştirmeli veya geri almalıdır

59 KAPANIŞ TOPLANTISI 1/2 saat hazırlık Toplantı raporunun oluşturulması Uygunsuzluk formunun hazırlanması Toplantı atmosferi

60 TOPLANTI GÜNDEMİ Tanıtım Teşekkür Denetimin amacı Denetimin kapsamı Denetim tekniği Denetim sonucu Bulguların sunulması Açıklama Düzeltici faaliyetler ve takibi Toplantının kapatılması

61 TOPLANTIYA KATILIM OLMAMASI Kesin neden öğrenilmeli Yönetimin bilgi olup olmadığı teyid edilmeli Mümkün ise alt seviye çalışanların katılımı sağlanmalı Raporda durum belirtilmeli

62 SÜRPRİZLER Uygunsuzlukları kabul etmeme Uygunsuzlukların giderildiğinin beyan edilmesi rapor denetim esnasındaki durumu gösterir doğrulama yapmak artık mümkün değildir

63 İÇ DENETÇİLER VE DÖF İç denetçi kesinlikle düzeltici faaliyet talebinde bulunmaz İç denetçi düzeltici faaliyet önerisinde bulunmak zorundadır

64 DENETİM RAPORU Denetim detayı İncelenen örnekler Uygunsuzluklar Gözlemler Yorumlar Pozitif noktalar Öneriler

65 DENETİM RAPORU İÇERİĞİ Denetlenen bölüm Denetim tarihi Denetimin amacı Denetimin kapsamı Standart Denetim ekibi Görüşülen kişiler Denetim yöntemi Yorum Uygunsuzluklar

66 DENETÇİDE KALACAKLAR Soru listeleri Tutulan notlar Denetim raporu kopyası Uygunsuzlukların kopyası

67 DENETLENEN BÖLÜMDE KALACAKLAR Denetim raporu orijinali Uygunsuzlukların orijinali

68 YÖNETİM TEMSİLCİSİNE GİDECEKLER Soru listeleri Denetim raporu kopyası Uygunsuzlukların kopyası Eski denetim dokümanları

69 DÜZELTİCİ FAALİYET ISO 8402 Mevcut uygunsuzluk, kusur veya istenmeyen durumların yeniden meydana gelmesini önlemek amacıyla sebeplerin yok edilmesi için alınan önlemlerle ilgili faaliyetlerdir

70 DÜZELTİCİ FAALİYET AŞAMALARI Sorun için acil önlem Sorunun boyutunun tespiti Sorunun ürünlere etki seviyesinin belirlenmesi Sorunun temel nedenlerinin belirlenmesi Tekrarını engellemek için kalite sistem düzenlemeleri Düzeltici faaliyetler için zaman ve kişi planlaması Düzeltici faaliyetin etkinliğinin takibi

71 TAKİP Denetçinin, denetlenen bölüm yönetiminin düzeltici faaliyet önerileri sunmasını sağlaması, bu önerilerin değerlendirilmesi ve anlaşılan düzeltici faaliyetlerin doğrulanmasıdır

72 DENETLENEN BÖLÜM Acil önlem alır Düzeltici faaliyeti planlar Yönetim Temsilcisini bilgilendirir

73 YÖNETİM TEMSİLCİSİ Acil önlem ve düzeltici faaliyet talep eder Düzeltici faaliyetin uygunluğunu değerlendirir Kabul etmezse bölümü bilgilendirir Düzeltici faaliyeti kapatır yazılı delil incelenmesi iyileştirme olması diğer deliller

74 TAKİP DENETİMLERİ Uygunsuzluk kapatıldıktan sonra 1 denetçi tarafından gerçekleştirilir Uygunsuzlukla ilgili konular değerlendirilir

75 İÇ DENETİMLER Denetim prosedürü Üst yönetim desteği Eğitimli denetçiler

76 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARININ ŞARTI Dokümante edilmiş iç denetim prosedürü Denetimlerin planlanması Denetimlerin bağımsızlığı Denetim sonuçlarının raporlanması Düzeltici faaliyetlerin başlatılması Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi Eğitilmiş personel temini

77 EK İÇ DENETİM İHTİYACI Sistem değişikliklerinde Uygunsuzluk/şikayet artışında Kaliteyi tehlikeye düşürebilecek durumlarda Yönetim isteği ile

78 İÇ DENETİMİN FARKLARI Denetçi düzeltici faaliyet önerebilir Denetçiler kuruluşun bir bölümünde keşfedilen bir iyileştirici faaliyeti diğer bölümlere taşıyabilir Belirli bir alan/faaliyet/prosedür incelenir Daha fazla detaya girilir Genellikli resmi bir açılış toplantısı yapılmaz Genellikle resmi bir kapanış toplantısı yapılmaz

79 DÜZELTİCİ FAALİYET Tekrarlanmasını önlemek için mevcut bir uygunsuzluk, kusur veya arzu edilmeyen bir durumun sebeplerini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet KYM-BÖLÜM YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI Problemi araştırmak ve açıkça tanımlamak Uzun vadeli bir düzeltici faaliyet programı önermek Tamamlanması için bir hedef tarih üzerinde anlaşmak Değişiklikleri devreye sokmak Takip denetimleri ve iç denetimlerle etkinliğini doğrulamak

80 KALİTE YÖNETİCİSİNİN YAPMASI GEREKENLER Önerilen düzeltici faaliyetleri onaylamak Düzeltici faaliyeti tamamlamada gösterilen ilerlemeyi izlemek Etkinliği doğrulamak için takip denetimleri düzenlemek TAKİP DENETİMLERİ Planlı olması şart değildir Takip denetimini öngören denetçi tarafından yapılması tavsiye edilir Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini ortaya çıkarır

81 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. USB ULUSAL SİSTEM BELGELENDİRME HİZM. LTD. ŞTİ. Tel : Faks :

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı