Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO ISO OHSAS ISO ISO19011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO 9001- ISO 14001 - OHSAS 18001 - ISO22000 - ISO19011)"

Transkript

1 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO ISO OHSAS ISO ISO19011) USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen)

2 DENETİM Kalite ile ilgili faaliyetlerin planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik olarak incelenmesidir. (ISO 8402) Bir kalite sisteminin uygulanabilir unsurlarının geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve etkin bir şekilde uygulandığını; objektif delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile doğrulayan, yazılı soru listelerine ve prosedürlere uygun, bağımsız olarak dokümante edilmiş bir faaliyettir.

3 TEMEL KAVRAMLAR DENETÇİ TARAFSIZLIK BAŞ DENETÇİ TECRÜBE DENETİM HEYETİ DENETÇİ EĞİTİMİ

4 DENETİM ÇEŞİTLERİ 1. Yönetim Sisteminin Denetimi 2. Proses Denetimi 3. Ürün Kalitesinin Denetimi 4. Hizmet Kalitesinin Denetimi

5 DENETİM TÜRLERİ İç Denetim (1. Şahıs) Müşteri ve Dış Denetim (2. Şahıs) Tarafsız Kuruluş Denetimleri (3. Şahıs) Yeterlilik Denetimleri (Doküman Kontrolü) Saha Denetimi (Uygunluk Denetimi)

6 DENETİMİNİN SAFHALARI 1. Planlama 2. Hazırlık 3. Uygulama 4. Raporlama ve Takip

7 1. DENETİMLERİNİN PLANLANMASI 1. Sıklık/Zamanlama: Faaliyetin durumu ve önemine göre değişir 2. Sorumluluk: Eğitimli denetçiler, denetlenen birimin yöneticileri 3. Kriterler: Uyulması gereken prosedürler, özel standartlar, ISO 9001:2000 Standardı 4. Kapsam: Bir prosedür / prosedürler grubu / bölüm / departman / süreç / ÇYS boyutu / İSG Riski v.s 5. Süre: Bir gün veya daha az Kapsama bağlı olarak belirlenir.

8 2. HAZIRLIK 1. Denetimin amacı ve kapsamı hakkında yeterli bilgi toplanmalıdır 2. Denetlenecek olan birimin en son güncel dokümantasyonu temin edilmelidir (Masa başı çalışması) 3. Varsa önceki denetim kayıtları gözden geçirilmelidir 4. Denetlenecek olan prosedürlere ilişkin soru listesi hazırlanmalıdır

9 SORU LİSTELERİ Denetimin yapısını ortaya koyar Çok iyi bir hatırlatma mekanizması sağlar, denetçilere rehberlik eder Rapor yazma sırasında destek olur Denetlenecek tüm hususların kapsanmasını garanti altına alır Denetimin yapıldığına dair somut delillerdir

10 SORU LİSTELERİ HAZIRLANIRKEN Ne arıyoruz? Nelere bakmak istiyoruz? Hangi bölümlerden/kimlerden cevap isteyeceğiz? Cevapları hangi sırada arayacağız? Bölümün rutin işleri nelerdir? Beklenmeyen durumlarda sistemin tepkisi nedir? GİBİ SORULAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR

11 İYİ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ İyi bir dinleyici Sabırlı Açık fikirli Disiplinli Diplomatik davranabilen Konuşmasını bilen Esnek İletişim kurabilen Tarafsız İlgili Dürüst Anlayışlı

12 KÖTÜ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ Ukala Çekingen İnatçı Saf Kendini beğenmiş Sabırsız Tembel İletişim kuramayan Tartışmayı seven Sevilmek isteyen Utangaç Amatör

13 DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Denetim kapsamı içinde kalmalı Denetim gerekliklerini denetlenen birime bildirmeli Varsa düzeltici faaliyet isteklerini dokümante etmeli Denetim bulgularını denetlenen birime rapor etmeli Denetlenecek birim hakkında mümkün olduğunca bilgi edinmeli Denetlenenlerin her söylediğini dikkatle dinlemeli Denetimin kontrolünü elinde tutmalı Baş denetçiyle işbirliği yapmalı ve onu desteklemeli Her durumda profesyonelce davranmalı

14 DENETÇİLERİN YAPMAMASI GEREKENLER Tenkit etmek Denetimden önce içki içmek Alaycı olmak Tartışmak Menfi davranmamak Denetlenen birimi başkalarıyla karşılaştırmak Kötü sözler sarf etmek Şirket politikasını veya çalışanlarını tartışmak

15 BAŞ DENETÇİ Denetimini yönetecek olan kişidir (ISO 19011) Bütün denetim safhalarından ve denetimin amaçlarının sağlanmasından sorumlu olan kimsedir BAŞ DENETÇİNİN SORUMLUKLARI Diğer takım üyelerinin seçimine yardım etmek Denetim planını hazırlamak Denetim takımını açılış ve kapanış toplantılarında teslim etmek Denetim raporunu sunmak

16 3. DENETİMİN UYGULANMASI Dokümante edilmiş prosedürlerin ve talimatların istenilen standartlara uygun olup olmadığı (YETERLİLİK) Prosedürlerin ve talimatların uygulanıp uygulanmadığının doğrulanması (UYGUNLUK) Kalite sisteminin etkin olarak işleyip işlemediğinin kontrolü (ETKİNLİK) Denetçiler tarafından kontrol edilmesi gereken noktalardır

17 AÇILIŞ TOPLANTISI Denetçiler ve denetlenenleri tanıştırmak Denetimin hedef ve kapsamını gözden geçirmek Denetim tekniği hakkında bilgi vermek İhtiyaç duyulan materyalin ve personelin temin edilmesini sağlamak Kapanış toplantısının zamanını teyit etmek amacıyla yapılan bir toplantıdır

18 NİÇİN AÇILIŞ TOPLANTISI Denetim amacı, kapsamı, uygulaması ve idaresi teyidi Denetlenenleri rahatlatmak Denetim için doğru atmosferi oluşturmak

19 AÇILIŞ TOPLANTISI GÜNDEMİ Denetçi ve denetlenenlerin tanıtımı Denetimin amacı ve kapsamının gözden geçirilmesi Denetim programının gözden geçirilmesi Ara ve yemek düzenlemeleri Tesisler arası ulaşım organizasyonu Araç/gereç temini Denetim teknikleri hakkında bilgilendirme Kapanış toplantısı planlaması Denetçinin bilgili olması gereken kural ve düzenlemeler Denetlenen bölümün açıklamaları Yönetim sistemi kapsamı

20 HEDEF İNİSİYATİFİ ELE ALMAK

21 DENETİM ESNASINDA En başta birim yöneticisiyle görüşün Her zaman işi yapanlarla konuşun Denetim ziyaretinin sebebini açıklayın Sakin, nazik ve güven verici olun Hiçbir zaman küçük düşürücü olmayın, yukarıdan bakmayın Açık ve dikkatli konuşun Kanıt toplayın

22 DENETİM ÜÇGENİ SOR KONTROL ET GÖZLE

23 OBJEKTİF KANIT VE GÖZLEM Objektif Kanıt: Bir ürün veya gözlem, ölçüm veya deneylere dayalı ve doğrulanabilen bir kalite sistem elemanının mevcudiyetine ve uygulamasına ait kalitatif veya kantitatif bilgiler, kayıtlar veya beyanlardır. Gözlem : Denetim esnasında elde edilen ve objektif delillerle teyid edilen bir sonuçtur.

24 DENETİM PROGRAMI Denetlenecek bölüm ya da prosedürlerin tespiti Her bir konu için harcanacak süre Konuların hangi sıra ile inceleneceği

25 DENETİM ESNASINDA CEVAP ARANACAK SORULAR NE NEDEN NASIL NEREDE NE ZAMAN KİM GÖSTERİNİZ SORULARA CEVAP ARANMALIDIR

26 SORU TİPLERİ 1. Açık Uçlu Soru 2. İnceleyici Soru 3. Kapalı Uçlu Soru

27 SORU ÖRNEKLERİ Nerede muhafaza ediliyor? Nasıl yürütülüyor? Bunu hangi durumda yaparsınız? Bu tamamlandıktan sonra ne yapılıyor? Bunu kim yapacak? Lütfen gösterir misiniz?

28 BİLGİ ALINMASI Açık sorular sorulması lütfen bana gösterir misiniz? Yanıtların dinlenmesi Denetçinin kendi örneklerini seçmesi Masa-başı yerine yerinde denetim Karşılaştırmalı kontrol Kayıtların incelenmesi

29 NEDEN SORU LİSTELERİ? Denetim öncesi Sistemin incelenmesi İzlenecek taktiğin tespiti Denetim anı Belirlenen yolun izlenmesi Zamanı iyi kullanma İnceleme kaydı

30 ÖRNEKLEME Yatay ilişki 6-12 adet örnek yeterlidir Denetimin amacı Uygulamanın önemi Kaliteye etkisi Önceki denetim soruları ve bulguları Mevcut sorunlar

31 SORU LİSTESİ İÇERİĞİ Onaylı tedarikçi kayıtları. Tedarikçi onaylama prosedürü. Tedarikçi onaylama prosedürünün doğrulanması. Onaylı tedarikçi kayıtlarının doğrulanması. Satınalma verilerinin doğrulanması. Tedarikçi performansı ve düzeltici faaliyetler.

32 BAŞ DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Denetimin genel yönetimi; Denetlenen bölüm ile olan ilişkiler; Denetimin amacının ve kapsamının gözden geçirilmesi; Denetim zamanının belirlenmesi; Denetim planının ve programının oluşturulması; Dokümantasyonun gözden geçirilmesi; Soru listelerinin uygun şekilde hazırlandığının kontrolü; Denetim ekibinin tanıtılması; Açılış toplantısının gerçekleştirilmesi; Denetim uygulamasının yönlendirilmesi; Denetim ekibinin idaresi; Sistemin durumu hakkında genel bir yargıya varılması; Kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi; Denetim raporunun hazırlanması;

33 DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Baş Denetçi tarafından oluşturulmuş plana uygun hareket etmek; Baş Denetçiyi desteklemek ve işbirliği kurmak; Kendi soru listesini hazırlamak; Baş Denetçi tarafından onaylanan her doküman hakkında bilgi edinmek ve haberdar olmak; Denetim zamanında yerinde olmak; Açılış toplantısına katılmak; Denetimdeki görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; Denetim programına uygun hareket etmek: Tüm gözlemlerini not almak; Denetlenenleri denetlenen konular ve gereksinimler hakkında bilgilendirmek; Tespit edilen uygunsuzlukları kaydetmek; Denetimle ilgili dokümanları uygun şekilde muhafaza etmek; Baş Denetçi tarafından yönetilen kapanış toplantısına katılmak; Denetim ve denetim sonuçları hakkında gizliliği korumak.

34 BUNLARI YAPMAYIN Denetim planına ve soru listesine uyun Sorgu hakimi olmayın Detaylarda kaybolmayın Konudan sapmayın Yönlendirmeyin, yönlendirilmeyi önleyin Batağa saplanmayın Denetimin hızını kestirmeyin Tahminde bulunmayın

35 BUNLARI YAPIN Hazırlıklı olun Dakik olun Cevapları soru sorduğunuz kişilerden alın Az konuşun Yanlış anlamalardan kaçının Nazik ve sakin olun Sorularınızı açık ve kısa tutun Tahminde bulunmayın

36 DENETÇİ DAVRANIŞI Sakin, profesyonel, rahat, sıcak, nazik Denetlenenlerin görüş ayrılığına düşmesi Program takibinin önemi Denetçinin aldatılması Somut delil gösterilmesi Denetçi misafir kişidir

37 İYİ - DENETÇİ - KÖTÜ SABIRLI OBJEKTİF ISRARCI - İNATÇI BÜTÜNSEL DÜŞÜNEBİLEN İYİ BİR DİNLEYİCİ MERAKLI HER SEVİYE İLE İYİ İLETİŞİM KURABİLEN ANALİTİK DÜŞÜNEBİLEN SEKTÖR DENEYİMLİ DİPLOMATİK DAVRANABİLEN DİSİPLİNLİ İYİ PLANLAYICI GİZLİLİĞİ KORUYABİLEN DENETİM AHLAKI OLAN KAVGACI TAHMİNLERİNE GÖRE HAREKET EDEN TEMBEL HEMEN KESİN YARGIYA VARAN SAF HERŞEYE İNANAN KENDİNİ BEĞENMİŞ

38 KALİTE VE ÇEVRE DENETÇİLERİ NİTELENDİRME KRİTERLERİ YETERLİLİK Kalite Kaliteye Özel Bilgi ve Beceriler (7.3.3) Genel bilgi ve beceriler (7.3.1 ve 7.3.2) Çevre Çevreye Özel Bilgi ve Beceriler (7.3.4) Eğitim İş Tecrübesi Tetkikçi Eğitimi Tetkik Tecrübesi (7.4) Kişisel Özellikler (7.2)

39 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ a. Çevre yönetimine ilişkin metotlar ve teknikler Çevre terminolojisi Çevre yönetim prensipleri ve bunların uygulanması Çevre yönetim araçları ve bunların uygulanması(örnek: çevre yönleri, etkilerin değerlendirilmesi,ömür döngüsü değerlendirmesi(lca:life Cycle Assessment), çevresel performans değerlendirmesi,...vb)

40 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ b. Çevre bilimi ve teknolojisi İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi Ekosistemlerin etkileşimleri Çevre ortamları (hava, su, toprak..vb) Doğal kaynakların yönetilmesi(fosil yakıtları, su bitki örtüsü, hayvan topluluğu) Genel çevre koruma metotları

41 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ c. İşletmelerin Teknik ve Çevresel Yönleri Sektöre özel terminoloji Çevresel hususlar (yönler) ve etkiler Çevresel hususların önemini değerlendirme metotları İşletme proseslerinin, ürünlerin ve hizmetlerin kritik özellikleri, İzleme ve ölçüm metotları, Kirlenmeyi önleme teknolojileri

42 DENETLENENLERİN YAPMASI GEREKENLER Personeli denetim hedefleri ve kapsamı hakkında bilgilendirmek Denetim heyetinin ihtiyaçlarını sağlamak Denetçi için gerekli bütün imkanları ve dokümanları kullanıma hazır bulundurmak Denetim raporuna göre düzeltici faaliyetleri tespit etmek ve gerekli işlemleri başlatmak

43 DENETİM SÜRPRİZLERİ Denetlenen kişilerin saldırgan davranışları Denetlenen kişilerin çekingen davranışları Bazı insanların bulunmaması Dokümanların bulunmaması Duygu sömürüsü Yetkiyi tanımama

44 UYGUNSUZLUK Uygunsuzluk belirtilen şartların yerine getirilmemesidir UYGUNSUZLUK TÜRLERİ BÜYÜK (MAJÖR) UYGUNSUZLUKLAR Standardın maddelerinden hiç birinin olmaması veya standarda uygun olmaması, sistemin işleyişini bozan büyük hatalardır. KÜÇÜK (MİNÖR) UYGUNSUZLUKLAR Standard'daki herhangi bir madde veya denetlenen birimdeki prosedürlere aykırı, sistemin işleyişini bozmayan, düzeltilmesi kolay olan hatalardır. Küçük (minör) hataların bir kısmı bir araya gelerek büyük (majör) hata oluşturabilir.

45 UYGUNSUZLUKLAR Açık / Objektif olmalı Özet halinde olmalı Referansa bağlanmalı Mevcut durumu tanımlıyor olmalı Kategorize edilmiş olmalı (majör/minör/gözlem) Diğer denetçiler tarafından gözlemlenebilir olmalı Denetlenen kişi tarafından imzalanmış olmalı Denetlenen kişi tarafından imzalanmış olmalı Düzeltici faaliyet tavsiye edilmelidir

46 UYGUNSUZLUK Belirlenmiş şartların yerine getirilmemesidir Gereksinim (şart) Yönetim Sistemi Standardı Kuruluşun Kendi Sistemi Özel Sözleşme Şartları Yasal Şartlar Kanıt Prosedür eksikliği Yerleştirme hatası Uygulama hatası Etkin olmama

47 UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİĞİNDE Hemen bildirilecek Bölüm Temsilcisinin uygunsuzluğun büyüklüğünü anlaması sağlanacak Varsa, eksik bilgileri tamamlanacak Sonradan bildirilmesi durumunda olabilecek farklı açıklamaların önüne geçilebilecek

48 TERMİNOLOJİ KARIŞIKLIĞI Uygunluk (Conformity) Uyumluluk (Compliance) ISO 9001 Yasal düzenlemeler Sözleşme

49 SİSTEMİN ETKİNLİĞİ Uygulama hataları Trend analizi Geri besleme (feed back)

50 GÖZLEMLER Yorumlanması gereken ancak uygunsuzluk olmayan hususlardır Daha esnek bir raporlama mekanizması sağlar GÖZLEMLER Kuruluşun diğer alanlarına yararlı olabilecek iyi uygulamalar Henüz uygunsuzluk gerektirecek kadar ciddi olmayan sorunlu alanlar Ele alınmadığı takdirde ileride uygunsuzluklara yol açabilecek durumlar İÇİN YAZILABİLİR

51 DENETİM GÖZLEMLERİNİN KAYDI Doküman referansları Ekipman referansları İsim ve unvanlar Takip bilgileri Çevre şartları Gözlemler

52 4. DENETİMİN RAPORLANMASI VE TAKİBİ Denetimin kapsamı Denetim heyeti / denetlenen bölüm (kişiler, yapılan gözlem sayısı, standartlar, check-listler ve kullanılan materyaller) Denetimde referans alınan dokümanlar/kayıtlar Uygunsuzluklar ve tipleri Denetim heyetinin kararı, tavsiyeler Takip denetim tarihi

53 UYGUNSUZLUKLARIN RAPORLANMASI Gerçekleri kayıt altına almak Yanlış anlamaları engellemek İyileştirme çalışmalarını başlatmak Uygunsuzluklara resmiyet kazandırmak

54 UYGUNSUZLUK TİPLERİ MİNÖR MAJÖR

55 RAPORUN İÇERİĞİ 1. ÖNCELİKLİ NEREDE TESPİT EDİLDİĞİ SOMUT DELİL REFERANS (GEREKLİ İSE) GEREKSİNİMİN AÇIKLAMASI 2. ÖNCELİKLİ (DİKKAT!!!) DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ KİŞİSEL DÜŞÜNCELER

56 UYGUNSUZLUK TARİFİ - 1 Kalite kontol laboratuarında kullanılan rutubet ölçümü kayıt formu (form no QC- 8) üzerinde %15.66 şeklinde bir üst limit gösterilmektedir. Çalışanlar bu değeri, üretilen bir partinin ambara sevkinden önce yapılan kontrol işlemlerinin spesifikasyonu olarak kullanmaktadır. İlgili ürünün spesifikasyonunun W\5671 mevcut revizyonunda (rev 3, ) rutubet üst limiti %14 olarak tarif edilmektedir. Kontrol kayıtlarına göre, nolu üretim partisi 5 Kasım 2007 tarihinde teste tabi tutularak %14.8 rutubet değeri ile kabul edilerek ambara sevkedilmiştir. Bu durum ISO 9001 madde ün kabul\red kriterlerinin belirlenmesi maddesine aykırılık göstermektedir.

57 UYGUNSUZLUK TARİFİ - 2 Merkez ofisin duvarına asılmış ve üzerinde tarih olmayan organizasyon şemasına göre 2 metot mühendisi üretim şefine bağlı çalışmaktadır. D\svb\9 numaralı 3 Haziran 2007 tarihli toplantı tutanağına göre ise metot mühendisleri doğrudan üretim müdürüne bağlı çalışacaktır. Bu durum ISO 9001 madde in organizasyon yapısı ve sorumluluklar gereksinimine aykırılık göstermektedir.

58 KAPANIŞ TOPLANTISI Yapıcı olmalı, sistemin gelişmesine katkıda bulunmalıdır Tüm bulgu ve deliller dikkatli ve tam olarak açıklanmalıdır Toplantı tartışmaya dönüştürülmemelidir Hata durumunda denetçi özür dilemeli, gerekiyorsa uygunsuzluğu değiştirmeli veya geri almalıdır

59 KAPANIŞ TOPLANTISI 1/2 saat hazırlık Toplantı raporunun oluşturulması Uygunsuzluk formunun hazırlanması Toplantı atmosferi

60 TOPLANTI GÜNDEMİ Tanıtım Teşekkür Denetimin amacı Denetimin kapsamı Denetim tekniği Denetim sonucu Bulguların sunulması Açıklama Düzeltici faaliyetler ve takibi Toplantının kapatılması

61 TOPLANTIYA KATILIM OLMAMASI Kesin neden öğrenilmeli Yönetimin bilgi olup olmadığı teyid edilmeli Mümkün ise alt seviye çalışanların katılımı sağlanmalı Raporda durum belirtilmeli

62 SÜRPRİZLER Uygunsuzlukları kabul etmeme Uygunsuzlukların giderildiğinin beyan edilmesi rapor denetim esnasındaki durumu gösterir doğrulama yapmak artık mümkün değildir

63 İÇ DENETÇİLER VE DÖF İç denetçi kesinlikle düzeltici faaliyet talebinde bulunmaz İç denetçi düzeltici faaliyet önerisinde bulunmak zorundadır

64 DENETİM RAPORU Denetim detayı İncelenen örnekler Uygunsuzluklar Gözlemler Yorumlar Pozitif noktalar Öneriler

65 DENETİM RAPORU İÇERİĞİ Denetlenen bölüm Denetim tarihi Denetimin amacı Denetimin kapsamı Standart Denetim ekibi Görüşülen kişiler Denetim yöntemi Yorum Uygunsuzluklar

66 DENETÇİDE KALACAKLAR Soru listeleri Tutulan notlar Denetim raporu kopyası Uygunsuzlukların kopyası

67 DENETLENEN BÖLÜMDE KALACAKLAR Denetim raporu orijinali Uygunsuzlukların orijinali

68 YÖNETİM TEMSİLCİSİNE GİDECEKLER Soru listeleri Denetim raporu kopyası Uygunsuzlukların kopyası Eski denetim dokümanları

69 DÜZELTİCİ FAALİYET ISO 8402 Mevcut uygunsuzluk, kusur veya istenmeyen durumların yeniden meydana gelmesini önlemek amacıyla sebeplerin yok edilmesi için alınan önlemlerle ilgili faaliyetlerdir

70 DÜZELTİCİ FAALİYET AŞAMALARI Sorun için acil önlem Sorunun boyutunun tespiti Sorunun ürünlere etki seviyesinin belirlenmesi Sorunun temel nedenlerinin belirlenmesi Tekrarını engellemek için kalite sistem düzenlemeleri Düzeltici faaliyetler için zaman ve kişi planlaması Düzeltici faaliyetin etkinliğinin takibi

71 TAKİP Denetçinin, denetlenen bölüm yönetiminin düzeltici faaliyet önerileri sunmasını sağlaması, bu önerilerin değerlendirilmesi ve anlaşılan düzeltici faaliyetlerin doğrulanmasıdır

72 DENETLENEN BÖLÜM Acil önlem alır Düzeltici faaliyeti planlar Yönetim Temsilcisini bilgilendirir

73 YÖNETİM TEMSİLCİSİ Acil önlem ve düzeltici faaliyet talep eder Düzeltici faaliyetin uygunluğunu değerlendirir Kabul etmezse bölümü bilgilendirir Düzeltici faaliyeti kapatır yazılı delil incelenmesi iyileştirme olması diğer deliller

74 TAKİP DENETİMLERİ Uygunsuzluk kapatıldıktan sonra 1 denetçi tarafından gerçekleştirilir Uygunsuzlukla ilgili konular değerlendirilir

75 İÇ DENETİMLER Denetim prosedürü Üst yönetim desteği Eğitimli denetçiler

76 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARININ ŞARTI Dokümante edilmiş iç denetim prosedürü Denetimlerin planlanması Denetimlerin bağımsızlığı Denetim sonuçlarının raporlanması Düzeltici faaliyetlerin başlatılması Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi Eğitilmiş personel temini

77 EK İÇ DENETİM İHTİYACI Sistem değişikliklerinde Uygunsuzluk/şikayet artışında Kaliteyi tehlikeye düşürebilecek durumlarda Yönetim isteği ile

78 İÇ DENETİMİN FARKLARI Denetçi düzeltici faaliyet önerebilir Denetçiler kuruluşun bir bölümünde keşfedilen bir iyileştirici faaliyeti diğer bölümlere taşıyabilir Belirli bir alan/faaliyet/prosedür incelenir Daha fazla detaya girilir Genellikli resmi bir açılış toplantısı yapılmaz Genellikle resmi bir kapanış toplantısı yapılmaz

79 DÜZELTİCİ FAALİYET Tekrarlanmasını önlemek için mevcut bir uygunsuzluk, kusur veya arzu edilmeyen bir durumun sebeplerini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet KYM-BÖLÜM YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI Problemi araştırmak ve açıkça tanımlamak Uzun vadeli bir düzeltici faaliyet programı önermek Tamamlanması için bir hedef tarih üzerinde anlaşmak Değişiklikleri devreye sokmak Takip denetimleri ve iç denetimlerle etkinliğini doğrulamak

80 KALİTE YÖNETİCİSİNİN YAPMASI GEREKENLER Önerilen düzeltici faaliyetleri onaylamak Düzeltici faaliyeti tamamlamada gösterilen ilerlemeyi izlemek Etkinliği doğrulamak için takip denetimleri düzenlemek TAKİP DENETİMLERİ Planlı olması şart değildir Takip denetimini öngören denetçi tarafından yapılması tavsiye edilir Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini ortaya çıkarır

81 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. USB ULUSAL SİSTEM BELGELENDİRME HİZM. LTD. ŞTİ. Tel : Faks :

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ Slayt 1 Slayt 2 İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1 Slayt 3 KALİTE TETKİKİ KALİTE İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VE SONUÇLARIN, PLANLANAN DÜZENLEMELERE

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL - 2009. Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL - 2009. Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ İSTANBUL - 2009 Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İç Denetim Eğitimi Sayfa: 1 / 5 1- ISO 9001:2008 Standardına bakış

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KYS) ĠÇ DENETĠM KILAVUZU

ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KYS) ĠÇ DENETĠM KILAVUZU TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU KALĠTE YÖNETĠMĠ VE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KYS) ĠÇ DENETĠM KILAVUZU Doküman No: KL-001; Revizyon Tarihi:---------; Revizyon

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.37 (3) SHY 6A Md.37 (1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Dr. Hamide Z Şenyuva 16 17 Ekim 2007, Bursa İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Terimler ve tarifler (Ref. ISO 14001) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Tetkikçi Bir tetkiki yapabilmeye yetkili uzman kişi. [ISO 9000:2000, Madde 3.9.9] Sürekli

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ İÇİNDEKİLER Giriş... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ 1.1. Finansal Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar... 2 1.1. 1. Bilgilendirme Amacı... 2 1.1.2. Koruyu

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Hamide Z Şenyuva 8 9 Ekim 2008, İzmir İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite Kontrol

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. Mali Veriler 4.2. İç Kontrol Sistemi 4.3. İç Denetim 4.4. Dış Denetim 4.5. Uyumluluk 4.6. Raporlama 4.7. Diğer 5. Süre 6. İlgili

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME. Yönetim Sorumluluğu. Üret im yönetimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME. Yönetim Sorumluluğu. Üret im yönetimi 2. Bölüm Tetkik Tetkik Hedefleri Tetkik Hedefleri Tetkik Çeşitleri Görevler ve Sorumluluklar ISO 10011 Kalite Sistemleri Denetim Kılavuzları Tetkik Programı ve Tetkikin Gerçekleştirilmesi KALİTE YÖNETİM

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Hamide Z Şenyuva 8 9 Ekim 2008, İzmir İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite Kontrol

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...3 VİZYONUMUZ...4 MİSYONUMUZ...4 I. İÇ DENETİM NEDİR...5 II. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN KAPSAMI...6 III.

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ Bu talimatın amacı; müşteri şikâyetlerinin nerede- nasıl alınacağı ve ön incelemenin ne şekilde yapılması gerektiği, şikâyetlerin kapatılması ve müşteri memnuniyetinin hangi yollarla

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ Nihal KAFALI ÜNLÜTÜRK MPHG Kalite Grup Müdürü 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta

Detaylı

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam İSG YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kapsam Bu Standart, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını İyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİM PROGRAMI. İÇ TETKİK EĞİTİMİ Şubat- Mart 2015

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİM PROGRAMI. İÇ TETKİK EĞİTİMİ Şubat- Mart 2015 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİM PROGRAMI İÇ TETKİK EĞİTİMİ Şubat- Mart 2015 DİKKAT! Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma getiriniz veya kapatınız. Kayıt almanıza izin verilmemektedir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 84 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1 / 5 DAĞITIM LİSTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ) AKREDİTASYON KURULUŞU ( ) İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SORUMLULUKLAR 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. UYGULAMA 5. REFERANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Tetkik Tetkik kriterlerinin yerine getirilme derecesini belirlemek amacıyla tetkik delilini elde etmek ve objektif olarak değerlendirmek için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses. -İki

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı