Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü"

Transkript

1 Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması, Müşteriye Gönderilmesi Müşteri ile Belgelendirme Sözleşmesi İmzalanması ve Gerekli Dokümanların Alınması ve Belgelendirme Müdürünün Tarafsızlık İncelemesi 4 6. İlgili Dökümanlar 5 7. İlgili Kayıtlar 5 8. Ekler 5 Hazırlayan (BM) Aydın DEMİR Gözden Geçiren (YT) L. Hilal AY Onaylayan (GM) Yusuf YILMAZ Tarih: Tarih: Tarih:

2 Sayfa 2 / 5 1. Amaç Belgelendirme hizmeti verilebilmesi için müşteri kuruluşlardan belgelendirme müracaatlarının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakların dökümante edilmesi. 2. Kapsam Bu prosedür,tüv AUSTRIA BBS tarafından verilen teklifleri ve yapılan sözleşmeleri kapsar. 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar Prosedürün uygulamasından Genel Müdür; Belgelendirme Müdürü ve Belgelendirme Hizmetleri Sorumluları sorumludur. 5. Uygulama 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi Belgelendirme süreci müşteri kuruluşun TÜV AUSTRIA BBS ile gerek telefon gerekse internet yolu ile temasa geçmesi ile başlar. İlk temasla müşterinin talebi belgelendirme hizmet sorumluları tarafından anlaşılır. Ardından belirlenen müşteri isteği; ISO 9001, ISO ve/veya ISO standartlarından birisi veya bir kaçı ise; Belgelendirme Müracaat Formu (F.ENT.50) müşteri kuruluşa fax veya mail yolu ile ulaştırılır ve firmanın müracaatı alınır. Eğer müşteri isteği sadece ISO veya ile entegre bir sistemse F.ENT.50_Ek.1 Belgelendirme Müracaat Formu müşteri kuruluşa fax veya mail yolu ile ulaştırılır ve firmanın müracaatı alınır. Müşteri kuruluştan gelen ISO 9001, ISO 14001, ISO ve/veya ISO müracaat formu;. Müdürünün kontrolünde yeterliliği olan bir TÜV AUSTRIA BBS denetçisi ISO 9001 standardı için ilgili müracaatı; TÜRK AK rehberleri R ve R doğrultusunda inceler. Bu sayede firmanın risk grupları ve kapsamı ortaya çıkarılır. Çıkan kapsam ve riskler dahilinde firmanın yasal şartları sağlayıp sağlayamadığı Müdürünün kontrolünde yeterliliği olan bir TÜV AUSTRIA BBS denetçisi ISO standardı için ilgili müracaatı; TÜRK AK rehberleri R.40.01, R doğrultusunda inceler. Bu sayede firmanın risk grupları ve kapsamı ortaya çıkarılır. Çıkan kapsam ve riskler dahilinde firmanın yasal şartları sağlayıp sağlayamadığı

3 Sayfa 3 / 5 Belgelendirme Sorumlusu ve/veya bu alanda TÜV AUSTRIA BBS ile sözleşme imzalamış, ISO konusunda yeterliliği olan diğer personeller İlgili Belgelendirme Sorumlusunun kontrolünde ilgili müracaatı; ISO standardı için TÜV AUSTRIA BBS sistem dokümantasyonu PR.GGYS.03_Ek.4.Kategori ve Alt Kategori Kodlarına göre inceler. Bu sayede firmanın risk grupları ve kategori kodları ortaya çıkarılır. Çıkan kapsam ve riskler dahilinde firmanın yasal şartları sağlayıp sağlayamadığı ve oluşturulan tehlike analizlerinin, OÖGN ve HACCP planlarının sayıları ortaya çıkarılır. Ardından uygun görülen müracaatların adam/gün hesapları yapılır. Müdürünün kontrolünde yeterliliği olan bir TÜV AUSTRIA BBS denetçisi ISO standardı için TÜV AUSTRIA BBS sistem dokümantasyonunda ortaya konan Kategori Kodlarına göre inceler. Bu sayede firmanın risk grupları, kategori kodları ve kapsamı ortaya çıkarılır. Çıkan kapsam ve riskler dâhilinde firmanın yasal şartları sağlayıp sağlayamadığı, firmadaki IT-Departmanı ve diğer departmanlardaki çalışan sayıları, sunucu sayıları, varsa kurumsal yazılım uygulamaları, BGYS kapsamındaki süreçlerin sayısı ve karmaşıklığı, Network güvenlik uygulamaları, varsa dış kaynaklı prosesleri ve hariç tutmaları netleştirilip Belgelendirme Müracaat Formunun gözden geçirmesi sonucu olarak, gerek gördüğünde eksik görülen noktaların (Şube(ler), Şantiye(ler), Fabrika(lar), vb) netleştirilmesi için Belgelendirme Müdürü ve ilgili sorumlular tarafından ekstra bir inceleme yapılır. Gerekli durumlarda firma ile görüşülüp sonuçlandırılır. Bu ekstra görüşmelerin sonuçları Belgelendirme Müracaat Formları F.ENT 50 de Belgelendirilecek Şube Adresleri, Firmanın Şantiyeleri bölümüne, F.ENT 50 Ek.1 de ayrıca Ekstra Müracaat Notları bölümüne işlenir. TÜV AUSTRIA BBS, bu hizmeti verip veremeyeceğini değerlendirir. Eğer TÜV AUSTRIA BBS bu hizmeti verecek akreditasyonu veya kapasitesi olmadığını belirlerse müşteriye durumu bildirir ve dosyasını kapatır. Eğer TÜV AUSTRIA BBS nin akreditasyon kapsamı verilecek hizmet için uygun ise; Belgelendirme Müdürü tarafından incelenen müracaat formu Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu tarafından TÜV AUSTRIA BBS İş akışına ve/veya TÜV AUSTRIA BBS yazılımına girilir ve kayıt altına alınır. TÜV AUSTRIA BBS yazılımında ve/veya kağıt ortamında Adam/Gün Hesaplama Formu nu (F.ENT.07) kullanarak belgelendirme, gözetim ve gerektiği durumda yeniden belgelendirme tetkikleri için ayrı ayrı tetkik adam/gün sayısını belirlenir. Form, adam/gün hesabının izlenebilirliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İlgili personel hesabı yaparken a) Tetkikçi Adam Gün Tespit Kılavuzu (PR.KYS.01_EK1), b) Tetkikçi Adam.Gün Tespit Kılavuzu (PR.ÇYS.01.EK1), c) Tetkikçi Adam.Gün Tespit Kılavuzu (PR.GGYS.01_EK1), d) Tetkikçi Adam/Gün Tespit Kılavuzu (PR.BGYS.01.EK1) ve e)grup Belgelendirmesi Adam/Gün Sayısı Belirleme Talimatı (TA.KYS.01) dokümanlarını referans alır. 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması, Müşteriye Gönderilmesi İncelemesi uygun bulunan ve adam/gün hesabı yapılan müracaatlarda verilecek teklifin fiyatlandırması için, Belgelendirme Hizmeti Ücretlendirme Prosedürü ne (PR.ENT.08) göre yapılır. Teklife esas olacak veriler hazırlandıktan sonra Belgelendirme Müdürü verileri Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu na verir. Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu, TÜV AUSTRIA BBS Yazılım programıyla veya kağıt ortamında Belgelendirme Hizmeti Teklif

4 Sayfa 4 / 5 Formu nu (F.ENT.37) kullanarak teklifi hazırlar. Belgelendirme Müdürünün onayını alır ve teklifi müşteriye gönderir. Verilen teklifte revizyon gerektiğinde teklif, 01 den başlayarak revizyon numarası verilerek tekrar düzenlenir Müşteri ile Belgelendirme Sözleşmesi İmzalanması ve Gerekli Dokümanların Alınması ve Belgelendirme Müdürünün Tarafsızlık İncelemesi Teklif kabul edildiğinde Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu TÜV AUSTRIA BBS Yazılım programıyla veya doğrudan Belgelendirme Sözleşmesi (F. ENT.39) formatını kullanarak kuruluş ile TÜV AUSTRIA BBS arasındaki sözleşmeyi hazırlar. Sözleşme ile birlikte müşteriye ayrıca tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarının da yer aldığı Belgelendirme Sözleşmesi Genel Şartları (F.ENT.38), Belgelendirme Tetkiki ve Sertifika için Gerekli Dokümanlar Talep Formu nu (F.ENT.40) ve ekinde ayrıca KYS için ISO9001 Belgelendirmeye Hazırlık Ön Soru Listesi ni (F.KYS.07)/ÇYS için ISO14001 Belgelendirmeye Hazırlık Ön Soru Listesi ni (F.ÇYS.08)/ GGYS için ISO22000 Belgelendirmeye Hazırlık Ön Soru Listesi ni (F.GYS.02)/ BGYS için ISO27001 Belgelendirmeye Hazırlık Ön Soru Listesi ni (F.BGYS.02) ile BBS Logo Kullanım Şekli (F.ENT.67), TÜV AUSTRIA Logo kullanım şekli (F.ENT.67-1) ve Logo Kullanımı İle İlgili Genel Şartlar (F.ENT.68) gönderir. Sözleşmeyi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür ün bulunmadığı durumlarda, Genel Müdür ün onayını almak şartı ile Belgelendirme Müdürü de sözleşmeyi imzalayabilir. Sözleşme imzalandıktan sonra Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu tetkike gelinmeden önce gereken dokümanların alınması amacı ile kuruluşa Kendileri ile sözleşme yapılan her kuruluşa BBS markalı Belgelendirme talep edildiği takdirde 001 den, TÜV AUSTRIA markalı Belgelendirme talep edildiği takdirde T-001 den başlamak üzere müşteri numarası verilir. Kuruluş ile yapılan her bir sözleşmeye de, başında müşteri numarası olacak şekilde, 01 den başlamak üzere her bir Standard için numara verilir (Örnek:ISO 9001/ISO14001/ISO22000/ISO27001 için; /02/03/04). Sözleşmeler ve teklifler, kuruluşa ait her türlü KYS/ÇYS/GGYS/BGYS dokümanları ve kuruluş ile yazışmalar, kuruluşa özel açılan dosyada muhafaza edilir. Dosyalama ve muhafaza sorumluluğu Belgelendirme Hizmetleri Sorumlusu na aittir. Belgelendirme müdürü ayrıca TA.02 Tarafsızlığın Yönetilmesi ve Risk Değerlendirme Talimatı doğrultusunda tarafsızlık açısından aşağıdaki incelemeleri yapar; 1. Talepte bulunan firmanın bir şirket ortağı, yönetici personel ve çalışanlarla ilgili her hangi bir tarafsızlık ilkesi açısından birinci derece akraba varlığının olup olmadığı, 2. Müşteriden gelen Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenerek tarafsızlık ilkesinin zedeleyecek durumun olup olmadığı ( TÜV AUSTRIA BBS A.Ş. ve TA Holding Ortak ve Yöneticilerinin o firmada %10 un üzerinde hissesinin varlığı), 3. TÜV AUSTRIA BBS A.Ş. ve TA Holding Ortakları ve/veya Yöneticilerinin TÜV AUSTRIA BBS A.Ş. ye belgelendirme amaçlı firma yönlendirmesi veya herhangi bir danışmanlık faaliyeti vermesi durumu (TÜV AUSTRIA BBS ortakları, yöneticileri ve çalışanları herhangi bir danışmanlık faaliyeti yapamaz.) 4. Gelen firma müracaatı doğrultusunda gönderilecek denetçinin o firma ile ilgili organik bağının olup olmaması ( Son üç yıl içerisinde herhangi bir faaliyette bulunup bulunmaması. Ör: Yönetim Danışmanlığı, GGYS risk analizi danışmanlığı, Yönetim Temsilciliği vb.),

5 Sayfa 5 / 5 5. TÜV AUSTRIA BBS ve Gözetim Hizmeti konusunda çıkar çatışması oluşturma ihtimali (Gözetim Hizmeti almış veya almakta olan firmalarda faaliyetlerin tarafsızlığı olumsuz yönde etkilemesi durumu ), 6. Başvuru yapan firmada TÜV AUSTRIA BBS. A.Ş. ve TA Holding ortaklarından birinin veya bir kaçının faaliyet göstermesi (Risk oluşturabilecek Taşeronluk faaliyeti, Tam zamanlı yönetim danışmanlığı, Yönetim Temsilcisi vb ), 7. Danışmanlardan gelen müşteri firma müracaatları, Doldurulan Müracaat Formu doğrultusunda iş akışına girilerek Danışman firma ve herhangi bir tarafsızlık riski ortaya çıkması durumu,izlenir. 8. TÜV AUSTRIA BBS A.Ş. nin Belgelendirdiği veya belgelendireceği firma tarafından iç tetkik hizmeti talebi durumu (TÜV AUSTRIA BBS A.Ş. hiçbir Belgelendirdiği veya belgelendireceği firmaya iç tetkik hizmeti veremez) 9. TA Holding tarafından TÜV AUSTRIA BBS A.Ş ye belgelendirme hizmeti için firma yönlendirilmesi durumu, Bu tür durumların varlığı tespit edildiğinde Belgelendirme Müdürü Riski değerlendirir ve tarafsızlık ilkesine aykırı bir durum görürse firma ile yapılan süreci durdurur veya faaliyetin devam etmesi kararı sonrasında, ilgili proses sonuçlanan kadar tarafsızlığı bozucu herhangi bir durum olmaması için faaliyeti izler ve yönetir. 6. İlgili Dökümanlar Belgelendirme Hizmeti Ücretlendirme Prosedürü (PR.ENT.08) Tetkikçi Adam.Gün Tespit Kılavuzu (PR.ÇYS.01.EK1) Grup Belgelendirmesi Adam/Gün Sayısı Belirleme Talimatı (TA.KYS.01) Tarafsızlığın Yönetilmesi ve Risk Değerlendirme Talimatı ( TA.02 ) 7. İlgili Kayıtlar ISO9001 Belgelendirmeye Hazırlık Ön Soru Listesi (F.KYS.07) ISO14001 Belgelendirmeye Hazırlık Ön Soru Listesi (F.ÇYS.08) ISO22000 Belgelendirmeye Hazırlık Ön Soru Listesi ni (F.GYS.02) Adam / Gün Hesaplama Formu (F.ENT.07) Müşteri Talebi Takip Formu (F.ENT.36) Belgelendirme Hizmeti Teklif Formu (F.ENT.37) Belgelendirme Sözleşmesi Genel Şartları (F.ENT.38) Belgelendirme Sözleşmesi (F. ENT.39) Belgelendirme Tetkiki ve Sertifika için Gerekli Dokümanlar Talep Formu (F.ENT.40) ISO9001 Belgelendirme Müracaat Formu (F.ENT.50) Kuruluş Bilgi Formu (F.ENT.51) 8. Ekler

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır.

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. Sayfa No 1/9 REVİZYON GEÇMİŞİ 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. 02 03.08.15 Personel şartları revize edildi. Performans değerlendirme şartları revize edildi. 3.2.5 Eğitim ve 3.2.6

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı