Hazırlayan: S. DOĞAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014"

Transkript

1 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim, yeniden belgelendirme ve transfer denetimi açıklandı Belgenin tairihi, karar tarihinden önce olamaz ibaresi yazıldı Uygunsuzlukların kapatılması için net süre revize edildi. Değişikliği Yapan Kişi S.DOĞAN S.DOĞAN S.DOĞAN

2 Sayfa: 2 / 13 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA ya yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin, belgenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması, belgelendirme şartlarında olabilecek değişikliklerin nasıl bildirileceği konularını açıklamaktır. 2 KAPSAM Bu prosedür kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. 3 SORUMLULUKLAR Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Yönetim Temsilcisi ve uygulattırılmasından Genel Müdür sorumludur. Belgelendirme faaliyetlerinden ve yazışmalardan belgelendirme bölümü sorumludur. 4 YÖNTEM 4.1 3D INCERTA, kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvuruda bulunan firmalara Müşteri Bilgi/Denetim Başvuru Formu gönderir. 4.2 Başvuruda bulunan firmalar bu formları eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Eksik doldurulan formlar işleme alınmaz Belgelendirme Denetimi: Eğer başvuran kuruluş tarafından belgelendirme denetimi talep edilmişse; Denetim Teklifi / Sözleşmesi doldurulur. (sadece belgelendirme, yeniden belgelendirme denetimi). Müşteri Denetim teklifi / sözleşmesini onayladığında sözleşme yerine geçer. Sözleşmenin geçerliliğin kabulü için müşteri aşağıda belirtilen dokümanların, belgelerin ve bilgilerin doğrulayıcı kayıtları, sözleşme yerine geçen Denetim Teklifi / Sözleşmesi formu ile sözleşmeyi etkileyebilecek kayıtları göndermekle yükümlüdür. Vergi levhası, Ticari sicil kaydı, İmza Sirküleri Taşeron çalışan sayısı (taşeron sayısının güncelliği her yıl denetim öncesi karşılıklı teyitleşilecektir. Gerekli hallerde 3D INCERTA sözleşmeyi revize etme hakkına haizdir. Firma çalışan sayısını doğrulayıcı kayıtları (SSK bordrosu veya personel listesi) Firma tarafından istendiğinde, denetim ekibi üyelerinin özgeçmişleri firmaya gönderilir Firma denetim ekibi üyelerine itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer objektif delillere dayanarak denetim ekibi üyelerine bir itiraz varsa yeni denetim ekibi görevlendirilir.

3 Sayfa: 3 / Denetim teklifi ve denetim ekibi Denetim Teklifi Hesabı Talimatı na ve Personel Nitelendirme Prosedürüne göre oluşturulur.(sadece belgelendirme ve yeniden belgelendirme) Denetim öncesinde baş denetçi ve denetim ekibi üyeleri dokümantasyonu inceler ve denetim esnasında yapılması gerekenleri tespit ederler. (sadece belgelendirme, yeniden belgelendirme) (zamanlama için bakınız Yönetim Sistemleri Zaman Takvimi) Eğer teknik anlamda dokümanlar incelemeye alınacaksa teknik kapsamda tecrübeli bir denetçi denetim öncesinde dokümanları incelemeye alır Başvuran firmalar Kalite yönetim sistemlerini yeterli kayıt oluşacak şekilde işletmek durumundadır. Bu süre zarfı dolmamışsa denetim bu süre dolana kadar bekletilir Birden fazla yerde hizmet veren kuruluşlar için TÜRKAK R rehberine göre denetimler organize edilir ve ayrıca konu ile ilgili Matriks Belgelendirme Talimatı mevcuttur Firmanın denetim teklifini kabulünden sonra, Kalite Yönetim temsilcisi denetime uygun olan denetim ekibini Personel Nitelendirme prosedürüne göre belirler. Denetim ekibi atama formu ile ataması yapılan personel, denetimden önce firmaya bilgilendirilir Denetim planı baş denetçi tarafından oluşturulur. Denetim için firmaya gidilmeden önce denetim planı gönderilir ve mutabakata varılır. Eğer 1.aşama denetimi ile belgelendirme denetimi arasında 5 günden daha az bir zaman varsa denetim planı 1.aşama denetimin bitiminde hazırlanır. Denetim planı hazırlanırken mutlaka denetçilerin hangi maddeleri denetledikleri açık olmalı. Yönetim sisteminin ilk belgelendirme tetkiki iki aşamada yapılır, 1. aşamanın saha veya ofis ortamında yapılması kararı TÜRKAK R rehberindeki NACE kodlarına göre belirlenen risk faktörü tablosuna göre belirlenir. ISO 9001:2008 denetimleri için: En yüksek risk ve yüksek risk grubuna dahil firmaların 1. aşama denetimlerinin sahada gerçekleştirilir. ISO 14001:2004 denetimleri için: En yüksek risk, yüksek risk ve orta risk grubuna dahil firmaların 1. aşama denetimlerinin sahada gerçekleştirilir. Birleşik denetimlerde ise 1. Aşama denetim kriteri olarak ISO 14001:2004 sistemi göz önünde bulundurulur. Birinci aşama denetim aşağıdakiler için yapılır: a) Müşterinin yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilmesi b) Müşterinin lokasyonun ve sahaya özgü koşulların değerlendirilmesi, müşterinin personeli ile 2. aşama denetimi hazırlıklarının yeterliliğine yönelik görüşmeler c) Müşterinin durumunun gözden geçirilmesi, standardın gerekliliklerinin anlaşıldığının belirlenmesi (özellikle kilit performanslar yada önemli bölümler ile ilgili, prosesler, amaçlar ve yönetim sisteminin operasyonu) d) Yönetim sistem kapsamı, ilgili kanuni yükümlülükler, mevcut riskler ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması e) 2. aşama denetimi için kaynak tahsisinin gözden geçirilmesi

4 Sayfa: 4 / 13 f) Müşterinin yönetim sisteminin yeteri kadar anlaşılması sonrasında, 2. aşama denetimin planlanmasına odaklanılması g) İç denetim ya da YGG planlanması ve yürütülmesinin gözden geçirilmesi, müşterinin 2. aşama denetim için hazır olup olmadığının belirlenmesi 1. aşama denetimindeki bulgular dokümante edilir ve müşteriye bildirilir, buna 2. aşama denetiminde uygunsuzluk olabilecek konular da dahildir. 1. ve 2. aşama denetimi arasındaki süre, müşterinin ihtiyaçları ve gerekli çözümleri bulmak için zaman ihtiyacı esas alınarak belirlenir.3d INCERTA 2. aşama denetim tarihi için ayarlamaları tekrar düzenleyebilir. 1. Aşama ve 2. Aşama denetimleri arasındaki süre en fazla 3 aydır. Bu sürenin aşılması durumunda firma yeniden 1. Aşama denetimine tabi tutulur. İkinci aşama denetim aşağıdakiler için yapılır: 2. Aşama denetimin amacı, müşterinin yönetim sisteminin yeterliliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesidir. 2. Aşama denetim, müşterinin yerinde uygulanır. 2.aşama denetim aşağıdaki yer alan maddeleri içerir; a) Kabul edilecek tüm bilgi ve kanıtlar yönetim sistemi standartlarına ya da diğer kurala uygun dokümanlara uygun şekilde olması b) Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması c) Müşterinin yönetim sistemi ve performansının yasal sorumluluğa uyması d) Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü e) İç denetim ve yönetim yeniden gözden geçirilmesi f) Müşteri politikası için yönetim sorumlulukları g) Kural gereklilikleri, politika, performans hedefleri arasındaki bağlantılar (idari sistemin standartlarına veya diğer kurallarla uygun olup olmadığı), diğer uygulanabilir yasal gereklilikler, sorumluluklar, personel faaliyetlerinin yetkinliği, prosedürler, performans bilgileri, iç denetim bulguları ve sonuçlar Takım olarak yapılan denetimlerde mutlaka denetim ekibi baş denetçi tarafından bölünür. Firmanın denetimi kabul mutabakatından sonra denetim ekibi için firmayı yerinde ziyaret eder. ISO ve ilgili belgelendirme standardına göre denetim gerçekleştirilir.denetim esnasında açılış ve kapanış toplantıları Katılımcı Listesi ile kayıt altına alınır. Katılımcı listesi yerine denetim planı ile de kimlerle görüşüldüğü kayıt altına alınabilir. Açılış toplantısının amacı, genellikle baş denetçi tarafından yürütülür ve gerçekleştirilecek denetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağı özetlenir. Açılış toplantısında verilen detaylar, müşterinin tetkik prosesi ile uyumlu olmalıdır.

5 Sayfa: 5 / 13 AÇILIŞ TOPLANTISI GÜNDEMİ 3D INCERTA tercihinden dolayı firmaya teşekkür 3D INCERTA politikası doğrultusunda firmaya katma değer sağlayacak bir denetim olması dileğiyle Görevlerinin bir özeti de dahil olmak üzere, katılımcıların tanıtılması,(rehber ve gözlemciler dahil Belgelendirme kapsamının teyit edilmesi, Denetim ekibi ve müşterinin yönetim otoritesi arasındaki geçici görüşmeler, kapanış toplantısının tarih ve zamanı Denetimin tipi, kapsamı, ve kriterleri dahil her türlü değişiklikler, denetim planının onaylanması Denetim ekibi ve müşteri arasındaki resmi iletişim kanallarının teyit edilmesi, Denetim ekibi tarafından ihtiyaç duyulan kaynakların ve tesislerin mevcut olduğunun teyit edilmesi, Gizlilik ile ilgili konuların onaylanması, Denetim ekibi ile ilgili iş güvenliği, acil durum ve güvenlik prosedürlerinin teyit edilmesi, Denetim bulgularının herhangi bir sınıflaması dahil olmak üzere raporlama yöntemi, Denetimin zamanından önce sona erdirilebilir koşulları hakkında bilgi verilmesi, Denetim planı, denetim faaliyetleri ve denetim yolları da dahil olmak üzere denetimin yürütülmesi ve kontrolü, Önceki gözetim veya denetim bulguları varsa, bu durumun onaylanması, Örneklemeye dayalı denetim yapılacaksa, kullanılacak prosedürler ve yöntemler, Denetim sırasında kullanılacak lisanın onaylanması, Denetim sırasında, müşterinin denetimin ilerlemesi ve herhangi bir endişe verici durumdan haberdar edileceğinin teyit edilmesi, Müşteriye soru sorması için fırsat verilmesi.

6 Sayfa: 6 / 13 KAPANIŞ TOPLANTISI GÜNDEMİ Tanışma (açılışta toplantısına katılmayanlarla) Denetimdeki iş birliği ve misafirperverlik için teşekkürler Firmanın iyi yanlarının anlatılması (Kesinlikle uygunsuzluklardan önce bildiriniz) Denetimin örnekleme metodu olduğunun tekrarlanması Denetimin genel özeti Denetim bulgularının herhangi bir sınıflandırması da dahil, raporlama yöntemi ve süresi, Denetim sırasında tespit edilen herhangi bir uygunsuzluğu düzeltme ve düzeltici faaliyeti yapmak için, bir plan hazırlaması için müşteriye süre verilmesi, Müşterinin belgelendirilme durumu ile ilgili herhangi bir sonuç da dahil, uygunsuzlukların çözümlenmesi için 3D INCERTA nın ele alma prosesi, 3D INCERTA nın denetim sonrası faaliyetleri, Sonraki denetimle ilgili şartların belirlenmesi Belge almaya hak kazanması durumunda logoları kullanmadan önce mutlaka Logo Kullanma Talimatını 3D INCERTA web sitesinden okuması Şikayetlerin ele alınması ve itiraz prosesleri hakkında bilgiler. Soru-cevap Kapanış toplantısında müşteriye soru sorma fırsatı verilir. Denetim ekibi ve müşteri arasındaki görüş farklılıkları tartışılıp karara bağlanır. Çözümlenemeyen durumlarda, farklı görüşler kayıt altına alınır ve 3D INCERTA ya bildirilir Denetim esnasında denetçiler objektif delilleri toplayarak Denetim Soru Listesi tam olarak doldururlar. Doldurulması istenen soru listesinde firmanın uyması gereken yasal mevzuat mevcuttur. Böylece firmanın uyması gereken yasal mevzuatlar varsa bunlar kontrol altına alınır Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar Aksiyon Planı na kaydedilir. Kapanış toplantısı ile beraber hazırlanan Aksiyon Planı firmaya verilir D INCERTA denetimlerinde uygunsuzluk sınıfları; Sapma (Büyük Uygunsuzluk) : Sistemi direkt etkileyen bir prosedürün olmaması veya uygulanmaması, standardın bir maddesinin tamamen eksikliği durumlarıdır. Tespit (Küçük Uygunsuzluk) : İlgili standardın herhangi bir maddesinin eksik işletilmesi gibi sistemi doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır. 4.5 Firma denetimden sonra yapacağı düzeltici faaliyetleri Aksiyon Planı na yazarak 15 gün içerisinde gönderir. Firma sertifikanın geçerliliğini tehlikeye atmayacak bir planlama yaparak uygunsuzluklar için yapılan faaliyetleri denetimin baş denetçisine ve 3D INCERTA ye bildirmek durumundadır. Uygunsuzluklar, aksiyon planının baş denetçiye sunulmasının ardından, max 3 ay içinde kapatılmalıdır. Bu süre içinde kapatılamayan uygunsuzluklar için haklı gerekçeler

7 Sayfa: 7 / 13 sunulursa 1 ay daha ek süre verilir. Eğer bu süre içinde de uygunsuzluklar kapatılmazsa firmanın dosyası askıya alınarak dokümanları kendilerine iade edilir. 4.6 Baş denetçi aşağıdaki durumlar karşısında takip denetimine karar verebilir. Düzeltici faaliyetleri yerinde görmek için, Sistemin önemli derecede uygunsuzluklar içermesi durumunda (Sapma-Büyük uygunsuzluk durumu). Takip denetimlerin değerlendirilmesi baş denetçi tarafından yapılmakta ve karar Belgelendirme Komitesi tarafından verilmektedir. 4.7 Takip denetimi belgelendirme denetime katılan baş denetçi tarafından yapılır. Denetim teklifi yine belgelendirme denetimi gibi planlanır ve yapılır Belgelendirme Kararı: Denetimler gerçekleştikten sonra uygunsuzluk tespit edilmemişse veya tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldığı baş denetçi tarafından güvence altına alınmışsa, Baş denetçi denetim raporunu hazırlar ve diğer ilgili dokümanlarla birlikte Belgelendirme Komitesine belgenin verilmesi yönünde teklifte bulunur. 3D INCERTA belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararlarına katılan kişilerin tetkikleri yapanlardan farklı olmalarını sağlar. Belgelendirme Komitesine sunulması gereken asgari dokümantasyon: - Denetim Teklifi / Sözleşmesi - Denetim Kaydı (1. Ve 2. Aşama denetim kayıtları ayrı ayrı) - Denetim Planı - Çoklu Şube Denetim Planı (Firma yapısına bağlı) - Katılımcı Listesi (isteğe bağlı olarak) - Denetim Soru Listeleri - Denetim Raporları - Denetim Aksiyon Planı - Sertifika Basım emri - Firma ile ilgili yasal dokümanlar - Firma Logosu (isteğe bağlı) Bir firmanın denetiminden en geç 1 ay sonra Belgelendirme Komitesi üyeleri belgelendirme konusunda karar vermelidir. Belgelendirme kararını verenlerin denetime katılanlardan farklı olması garanti altına alınır. Belgelendirme kararını Belgelendirme Komitesi üyeleri alır.

8 Sayfa: 8 / 13 Belgelendirme kararı baş denetçinin komiteye sunacağı örnek sertifikaya verilen onay ile sağlanır. Belgelendirme Komitesi üyelerinin sistem belgelendirme konusunda bilgi sahibi olması garanti altına alınmıştır. Belgelendirme komitesi üyeleri ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 standartlarına hakim, belgelendirme faaliyetlerini bilen ve sektörün içinden gelen kişilerden seçilmiştir (Belgelendirme Komitesi Listesi). Eğer belgelenen firma Belgelendirme Komitesi Üyeleri kapsamı dışında yer alırsa, komite dışından ilgili kapsamda bir uzman veya denetçiden dokümantasyonun kontrolü konusunda destek alınır. Denetlenen firma ve ilgili dokümanlar Belgelendirme kararı verilen firmalara 3D INCERTA belgesi düzenlenir. Bu belge aşağıdakileri içerir; a) İsim ve adres, b) Yapılan belgelendirmenin aşağıdakileri de içerecek şekilde kapsamı: Kalite sisteminin belgelendirildiği kalite sistem standardları ve/veya diğer standard özelliğindeki dokümanlar, Ürün, proses veya hizmet kategorileri c) Belgelendirmenin yürürlüğe giriş tarihi ve belgelendirmenin geçerlilik süresi. d) Sertifika Numarası e) Rapor numarası (İş No) Ara (Takip) Denetim: Belgelendirme denetimi tarihinden en geç 1 yıl içinde en az bir kez firmaya gözetim (ara) denetimi düzenlenir Ara denetimler için belgelendirme denetimi için ayrılan sürenin yaklaşık 1/3 ü ayrılır ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinde 3 yıllık denetim periyodunda gerçekleştirilecek 2 ara denetimde standardın zorunlu kontrol edilmesi gereken maddeleri (4, 5, , , , 8.5.) dışındaki maddeler yapılacak bu 2 ara denetime bölüştürülür ISO Çevre Yönetim Sisteminin ara denetimlerinde standardın bütün maddeleri denetime tabidir D INCERTA dan belge almaya hak kazanan firmaların belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgenin üzerindeki yürürlülük tarihi, belgelendirme kararından once olamaz. Belge süresi dolan firmalara son tarihten en az 3 ay önce sürenin dolmak üzere olduğu bildirimi yapılarak uyarılır. Yeniden belgelendirme için denetim teklifinde bulunulur.

9 Sayfa: 9 / D INCERTA Yeniden Belgelendirme sürecinde firmanın 3 yıllık denetim performansı dikkate alınır. Bu 3 yıllık denetimleri sürecinde firmanın yönetim sistemlerinde denetim ekipleri tarafında iyileşme gözlemlenmiş ve raporlanmışsa denetim süresi hesaplaması ve teklifi Denetim Teklifi Hesabı Talimatı na göre gerçekleştirilir. Ancak bu 3 yıllık denetimleri sürecinde firmanın yönetim sistemlerinde denetim ekipleri tarafında iyileşme gözlemlenmemiş ve raporlanmışsa denetim süresi hesaplaması ve teklifi Denetim Teklifi Hesabı Talimatı nda ki Belgelendirme Denetimi sürecine göre gerçekleştirilir D INCERTA kendisi ile aynı faaliyette bulunan firmalar için sistem belgelendirmesi yapmaz Diğer Sistemlerin belgelendirilmesinde izlenecek yollar(kalite yönetim sistemleri+diğer yönetim sistemleri) 3D INCERTA bünyesinde Kalite Yönetim Sisteminin başka yönetim sistemleri ile bağlantılı yapılacak kombi denetimlerinde her bir yönetim sistemi için ayrı sertifikalar verilir ve verilecek tekliflerde belli oranlarda indirimlerde sağlanmaktadır. Bu oranlarda adam günler temel alınır. ISO 14001:2004 belgelendirmesinin ISO 9001:2008 ile birlikte gerçekleşmesi durumunda denetimlerinde aşağıdaki tabloda verilen indirim faktörleri göz önüne alınır.(bu indirimler %30 u geçemez) (bkz.birleşik Denetim Belgelendirme Talimatı) Kombitipi İF ISO 9001 İF ISO BD9001/BD YB9001/YB AD9001/AD AD9001/BD YD9001/BD YD9001/AD AD9001/YD OHSAS denetimlerinde yapılacak indirimler Belgelendirme Bölümü tarafından yapılır. Fakat adam günlerinde yapılan indirimler %30 u geçemez.

10 Sayfa: 10 / Kural Değişikliği: D INCERTA, Sistem belgelendirme faaliyetlerinde olabilecek herhangi bir standard değişikliği veya kurallarında olabilecek değişiklikleri ilgili taraflara kendi web sitesi yoluyla duyurur Yapılan kural değişiklikleri firmalara mail yolu ile bildirilir ve firmaların bu duruma uyum sağlaması için 45 gün süre verilir. 3D INCERTA bu süre zarfında firmalardan gerekli dokümanlarında değişiklik yapmasını ister. Yapılan değişiklikler Gözetim denetimi esnasında kontrol edilir. Gerekli değişikliğin yapılmaması durumunda belge bu prosedürde belirtildiği gibi askıya alınır D INCERTA dan belgeli firmalar, uygulamakta oldukları kalite yönetim sistemi ile ilgili uygunsuzluklardan kaynaklanan ürün, hizmet ve varsa servislerinin performansı ile ilgili müşteri şikayetlerinin kayıtlarını muhafaza etmek ve istenildiğinde ulaşabilir durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu durum 3D INCERTA denetçileri tarafından denetim esnasında kontrol edilir D INCERTA dan belge almaya hak kazanmış kuruluşlar, 3D INCERTA logosunu ilgili talimatlara uygun olarak kullanmak durumundadır. 3D INCERTA logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş olup, bu logolar belgenin ürüne değil sisteme verildiğinin belirtilmesi şartı ile kullanılabilir. 3D INCERTA logo kullanımı ile ilgili firmalara yazılı izin verilmeden kullanılmaması gerektiğini garanti altına alır. 3D INCERTA logosu, 3D INCERTA Logosu Kullanım Talimatına göre kullanılır Özel tetkikler Kapsam genişletme: 3D INCERTA müşterinin kabul görmüş kapsamı dışında genişletme talebi olduğunda başvuruyu inceler. Kapsam genişletme için ek bir denetimin gerekli olup olmadığına karar verir. Bu ek denetim gözetim tetkiki ile birleştirilmek suretiyle de yapılabilir Acil istenen denetimler: 3D INCERTA şikayetleri araştırmak veya değişikliklere cevap vermek üzere belgelendirilmiş müşterinin tetkiklerini kısa zaman içerisinde yapması gerekli olduğunda aşağıdaki hususları yerine getirir: a) Kısa süre içerisinde yapılacak olan ziyaret şartlarını açıklamak ve belgelendirilmiş müşterisine önceden haber vermek, b) Kuruluşların tetkik ekip üyelerine itiraz etmeye imkan bulamayacaklarından dolayı tetkik ekibinin tayine daha fazla ihtimam göstermek.

11 Sayfa: 11 / Yeniden Belgelendirme Denetimi: Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi (3 yıl) sona erdiğinde firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalarla irtibata geçilir ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder Kuruluş belge geçerlilik süresi bitiminden sonraki 3 ay için tekrar belgelendirilmek isterse Sistem Belgelendirme Müdürü nün kararı ve onayı doğrultusunda 1. Aşama denetimi yapılmayabilir. Yönetim sistemi düzgün işliyor ise, bir önceki denetimde çıkan uygusuzluklar önemsiz ve sayısı az ise ve kapatma süresi hızlı ise, sistem belgelendirme müdürü onayı ile 1. Aşam denetimi yapılmayabilir Ancak 3 ay sürenin aşıldığı durumlarda başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır Yeniden belgelendirme denetimi için belgelendirme denetimindeki şartlarda (kapsam, çalışan sayısı vb.) bir değişiklik olmaması durumunda belgelendirme denetimi süresinin 2/3 ü alınır. Bu şartlarda oluşabilecek değişikliklerde 5.5. deki belgelendirme denetim kriterleri uygulanır Transfer Denetimi: Transfer Denetimleri bir başka denetim firması tarafından verilmiş olan yönetim sistem belgesinin 3D INCERTA tarafına geçişinin sağlanması için ilgili sertifikanın geçerliliğinin teyidi için yapılan denetimlerdir. Belge geçişinin transfer denetimi statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır; Transfer denetimleri IAF üyesi bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmalarının vermiş olduğu belgeler için geçerlidir. Transfer denetimi yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Askıda bulunan belgeler için transfer denetimleri gerçekleştirilemez.

12 Sayfa: 12 / 13 Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir. Transfer şartlarının karşılanıp karşılanmadığının gözden geçirilmesi ve transfer kararının verilebilmesi için son denetim periyoduna ait olmak üzere firmanın güncel ve geçerli belgesi, denetim raporları, son denetimde uygunsuzluk mevcut ise bu uygunsuzluklara ait kapama kayıtları firmadan temin edilmelidir. Transfer başvurusu yapan kuruluşun son denetim tarihi 3D INCERTA transfer denetim tarihinden en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır Transfer denetimi başvuruları başvuru formunda belirtilen maddelerin doldurulması ile yapılır. Sistem Belgelendirme Müdürü veya sertifikasyon ve planlama koordinatörü tarafından yapılacak Transfer Denetim Teklif Hazırlama Soru Listesindeki kriterlerin değerlendirmesine göre transferin yapılıp yapılmayacağı kararı verilir. Bu şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun yayın tarihinden son kullanma tarihine kadardır. Ara denetim süresi, müşterinin belgelendirilme için uygulanan denetim periyodu dikkate alınarak belirlenir 5 ÖZEL DURUMLAR 3D INCERTA tüm yönetim sistemleri ile ilgili belgelendirme faaliyetlerinin akreditasyon kurumunca askıya alınması veya iptali durumunda bunu müşterilerine ivedilikle bildirmek durumundadır. 3D INCERTA böyle bir durumun hasıl olması halinde, müşterilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli planlamaları yapacak ve müşterilerininde onayı ile, gerekirse farklı akreditasyonla sertifikasyon süreci faaliyetlerine devam edecektir. 6 KAYITLAR İlgili baş denetçi tarafından hazırlanmış evraklar dosyalanır ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınır. Kayıtların saklanma süresi kalite kayıtları listesinde belirtilmiştir.

13 Sayfa: 13 / 13 7 DÖKÜMANTASYON Belgelenen Firmaların Takibi/Askıya Alınması/İptali Prosedürü Personel Nitelendirme Prosedürü Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği 3D INCERTA logo kullanım talimatı Denetim Teklifi Talimatı Birleşik Denetim Belgelendirme Talimatı Müşteri bilgi/denetim başvuru formu Denetim Teklifi / Sözleşmesi Denetim Kaydı Formu Denetim Raporu Denetim soru listesi Sertifika basım emri Denetim planı Çoklu Şube Planı Aksiyon Planı Katılımcı Listesi Belgelendirme Komitesi Listesi Denetim iş akışı şeması Kalite kayıtları listesi

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır.

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. Sayfa No 1/9 REVİZYON GEÇMİŞİ 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. 02 03.08.15 Personel şartları revize edildi. Performans değerlendirme şartları revize edildi. 3.2.5 Eğitim ve 3.2.6

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı