SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI"

Transkript

1 SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

2 İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi. Entegre Yönetim Sistemi Entegre Yönetim Sistemi İç Denetim Kuruluş İçi Kalite Denetimi ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Temel Araçları.. ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi İç Denetim. Kalite İyileştirme Takımları (Kalite Çemberleri)... Problem Çözme Kültürü ve Teknikleri... ISO 10002: 2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi... ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi BRC/ FOOD Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Uygulamalı) BRC/ IOP Teknik Standart Ambalaj Malzemeleri Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Uygulamalı).. IFS Uluslar arası Gıda Standardı Bilgilendirme. HACCP- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları. KANBAN.. Kalite Ekonomisi. Kurumsal Bilgi Güvenliği ve ISMS

3 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n v e N e d e n? N a s ıl? Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını şirketlerinde başlatacak veya ISO 9001 : 2008 versiyonunu güncelleştirecek olan her kademe yöneticiler. ISO 9001 standart serisi Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO) ) tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış ve 1994 de revize edilmiştir. Standartları her beş yılda bir gözden geçirerek günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan 2008 revizyonu yürürlüğe girmiştir.iso 9001 standartlarının 2008 revizyonunun temel nedeni kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamaktadır.müşteri tatminini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir. Best Practice kabul edilen uygulamalar ve vaka çalışmaları ile fizibilite süreçlerinden proje yönetimi süreçlerinin sonuna kadar uçtan uca Uluslararası Yatırım Projeleri analizleri PMI (Project Management Institue) metodolojisine göre Proje Yönetimi esasları nın aktarımı ve fiili vakalarla pekiştirme. Proje Yönetimine 9 ayrı bakış açısı ile bakılmasının sağlanması ve başarıya ulaşmanın kilit noktalarının aktarımı Strateji oluşturma, planlama ve proje yönetimi süreçlerindeki hatalı yaklaşımlar ve potansiyel sonuçlarının grup çalışmaları ile irdelenmesi Günümüzün değişen dünya koşulları içinde yeni uluslararası strateji oluşturma metodlar ile birlikte geleneksel metodların aktarımı Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: İki gün Standart gereksinimlere tam hakimiyet Katılımcıların kendi firmalarına ait süreçleri belirleyebilme kabiliyeti Süreç performans ölçümü ve iyileştirme konusunda beceri kazanması ISO 9001:2008 Sistemini kurabilme becerisi Earned Value metodu ile Proje Perfomans Ölçümlemeleri ve Proje Performans Raporlaması

4 I. Giriş Kalitenin Tanımı Kalitenin Evrimi Süreç Yönetimi Temel ve Destek Süreçler Süreç Performans Ölçümü II. ISO 9001:2008 ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standart Gereklilikleri Uygulama Planı Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi III. Örnek Uygulamalar Standart Maddelerinin Uygulamaya Geçirilmesi İçin Uygulamalar Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 ad. Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

5 ISO14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Çevreyi korumak karlılığı arttırır K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n? N a s ıl? Çevre Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları, çevre sistem tetkikçileri. ISO standardı herhangi bir çevresel zararın ortaya çıkmaması için yönetime en iyi önerileri vermeyi hedefleyen bir standarttır ve kilit noktası önleyicilik özelliğidir. Ancak tüm önleyiciliğine rağmen standart hataların tespiti için gerekli izleme ve kontrol sistemlerini de içermektedir. Çevre Yönetim Sistemleri nin gereklerini yerine getirerek konuya sistematik yaklaşımı sağlamaktır. Sistematik yapıyı oluşturmak amacı ile Çevre Yönetim Sistemleri ni konu alan ISO serisi bir dizi standart yayımlanmıştır. Bu dizi için "ISO Çevre Yönetim Sistemleri- Özellikler ve Kullanım Kılavuzu" standardı belgelendirmeye esas bir standarttır. Bu standart önleyici yaklaşım ile kirliliğin önlenmesini sağlarken kuruluşun kayıplarını asgariye indirmesini ve iş performansını arttırmayı temel alır. Kuruluşların uyguladıkları çevre sistemlerinin ulusal/ uluslararası standartlara uygunluğu 3.taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standardın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile çevreye olan etkilerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Standart Gereksinimlerine Tam Hakimiyet Katılımcıların Kendi Firmalarına Ait Çevresel Etkileri ve Mevzuat Gereksinimlerini Belirleyebilme Kabiliyeti ISO Çevre Yönetim Sistemini Kurabilme Becerisi

6 I. Giriş Çevre Nedir? Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve çevre Yönetim Sistemi gerekliliği Neden Çevre Yönetim Sistemi? III. Örnek Uygulamalar Standart Maddelerinin Uygulamaya Geçirilmesi İçin Uygulamalar II. ISO Çevre politikası ve hedeflerin tespiti, Şirketlerin çevresel durumlarının tespiti, Türk Çevre Mevzuatları Çevresel etkiler ve bu etkilerin değerlendirilmesi, Çevre yönetim planlarının oluşturulması, Çevre Yönetim Sistemi'nin dokümantasyonu, Çevre yönetimi denetimi, Çevresel yönetim programı ve gözden geçirilmesi, Doğrulama faaliyetleri, Atık yönetimi. Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-16 Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

7 ISO14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n v e N e d e n? N a s ıl? Çevre Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları, çevre sistem tetkikçileri. Üretim maliyet dengelerinin iyi bir şekilde kurulmasının sağlanması, sürekli gelişim sağlanmasında en etkili çalışmanın yapılması, sürdürülebilir kalkınma felsefesinin uygulanabilirliğinin sağlanması, kaynak kullanımında israfın önlenmesi, denetim birimlerinin istedikleri gerekliliklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün Kazanımlar: Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Mevzuat gerekliliklerinin kavranması, Sürekli gelişmeye açık, yaygın, geniş katılımlı, etkin atık yönetiminin yerleştirilmesi Atıklardan kaynaklanan maliyetlerin azaltılması, atığa artı değer kazandırılması Satış, satınalma, ihracat, taşeron hizmetleri, ürün sorumluluğu süreçlerinde atıklar ile ilgili sorumlulukların paylaşımı, Risk yönetiminin sağlanması

8 Atık Yönetimi Türk Çevre Mevzuatı Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi I. Atığın Genel Tarihi II. Atıkların Kaynaklandığı Faaliyetler- Proses Ve Hizmetlere Genel Bir Bakış III. Atıkların Kategorizasyonu ve Karekterizasyonu IV. Kategorilerine Göre Yasal ve diğer Nedenlerle Yapılması Gerekenler V. Atık Envanteri I. Çevre Nedir? II. Çevre Koruma Nedir III. Çevre Mevzuatının Oluşmasında Tarihsel Gelişim IV. Diğer Mevzuatların Çevre Mevzuatı İle Örtüşen Yanları V. Türkiye de Çevre Mevzuatının Kontrol ve Denetiminden Yetkili Birimler I. Çevre Boyutları Değerlendirme Çevre Yönetim Sistemi Tanıtımı Çevre Boyutları Nelerdir? Çevre Boyut Analizi Çevre Etkilerinin Belirlenmesi Önemli Boyutlar Uygulama * Modüller istenildiğinde ayrı ayrı verilmektedir. Lütfen detaylı içerik isteyiniz. VI. Atık Yönetimi Safhaları VI. Uluslararası Çevresel İmzalanan Taraf Olunan Sözleşmeler VII. Etkin Atık yönetiminden Elde Edilen Kazanımlar Diğer Bilgiler VII. Ulusal Çevre Mevzuatından Tesisler İçin Önemli Olanlarına Genel Bir Bakış VIII. Atıklarla İlgili Mevzuatlar Eğitim Süresi 3 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-16 Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

9 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımlanamayan Riskler Yönetilemez K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n v e N e d e n? N a s ıl? İSG Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları. İş sağlığı ve iş güvenliği gerekliliği tüm dünyada, bütün iş sahalarında gündemde olan konulardan biri haline gelmiştir. Bugün birçok ülkede iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi kurmak ve işletmek yasal bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin yasal gereklilikler çerçevesinde İSİG yönetim sistemini bir araç olarak kullanarak; kaza risklerini ve kayıp günlerini azaltmaları karlılık yolunda odaklanılması geren en önemli konulardır. Etkin bir iş sağlığı iş güvenliği sistemi işletmenizde risklerin azaltılmasını, rekabet avantajı sağlamanızı, yasalarla uyum içersinde olmanızı ve toplam performansın sürekli iyileştirilmesini sağlayacaktır. Bu eğitim, OHSAS İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi gerekliliklerini ve katılımcıların sistemin kuruluşu sırasında ihtiyaç duyacakları teknikleri kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Standart Gereksinimlerine Tam Hakimiyet Katılımcıların Kendi Firmalarına Ait Mevzuat Gereksinimlerini Belirleyebilme Kabiliyeti Katılımcıların Kendi Firmalarına Ait Tehlike ve Risklerini Belirleyebilme Kabiliyeti OHSAS İSG Yönetim Sistemini Kurabilme Becerisi Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

10 I. İş Sağlığı İş güvenliği Tanımları, Terimler Kaza Teorisi İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış OHSAS Standardı Genel Yapısı Türkiye deki Yasal Mevzuatlar II. OHSAS Standardın Amacı ve Gelişimi OHSAS Standardı Şartları Tanıtımı Risk Analizi Yöntemleri (HAZOP,FMEA v.b.) İSİG Performans Ölçümleri Diğer Yönetim Sistemleri İle Entegrasyon Standardın Gerekliliklerine Ve Tetkikine Yönelik Vaka Çalışması Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

11 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı K im le r ka t ılm a lı? Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerini şirketlerinde entegre şekilde kurmaya başlatacak veya ISO ISO entegre sistemlerini yeni versiyona göre yeniden düzenleyecek olan her kademe yöneticiler N i ç i n? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, birbirinden farklı ancak ortak bir sistem ve yönetim prensiplerinde kesişen disiplinlerdir. Bu sistemlerin birbirinden bağımsız, yinelenen tekrarlarla, işletmelerde hayata geçirilmesi gereksiz dublikasyonlara, zaman kaybına ve yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Oysa ki tamamen entegre sorumluluk ve yetkiler ile iki yönetim sisteminin, tek bir sistem paketi haline dönüştürülmesi, zaman, maliyet avantajlarının yanı sıra, merkezi kontrolünü de beraberinde getirmektedir. Bu eğitim, ISO 9001 Kalite, ISO 14001Çevre ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin birlikte kurulabilmesi için gerekli yol haritasını sunmak ve standart gereklilikleri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün Kazanımlar ISO 9001, ISO ve OHSAS Standart Gereksinimlerine Tam Hakimiyet Katılımcıların Kendi Firmalarına Ait Süreçleri Belirleyebilme Kabiliyeti Çevre Boyutları ve Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Yöntemler Süreç Performans Ölçümü ve İyileştirme Konusunda Beceri Kazanması Entegre Sistem Kurulumunu Başlatabilme Becerisi Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

12 I. Sistem Yaklaşımı Önleyici Yaklaşım Bilinçlenme Süreci; Kalite Yönetim Sistemi Tanımları İSİG ve Çevre İSİG Tanımlar Çevre Tanımlar Yönetim Sistemlerinin Gelişimi III. Standart Gereklilikleri ISO 9001, ISO ve OHSAS Yönetim Sistemleri Standart Maddeleri Çevre Boyutlarının ve Etkilerin belirlenmesi Risk analizleri Atık Yönetimi Risk Yönetimi Entegre Sistem Tarzları Tam Entegrasyon Bölümsel Entegrasyon II. Kanuni Gereklilikler Uygulama Örnekleri Türk Çevre Mevzuatları Kalite ile ilgili mevzuatlar İSİG Yönetmelik ve Mevzuatları Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-16 Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

13 ISO 9001:2008 ISO 14001: OHSAS 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Eğitim Dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n? N a s ıl? Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerini şirketlerinde entegre şekilde kurmaya başlatacak veya ISO OHSAS entegre sistemlerini yeni versiyona göre yeniden düzenleyecek olan her kademe yöneticiler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, birbirinden farklı ancak ortak bir sistem ve yönetim prensiplerinde kesişen disiplinlerdir. Bu sistemlerin birbirinden bağımsız, yinelenen tekrarlarla, işletmelerde hayata geçirilmesi gereksiz dublikasyonlara, zaman kaybına ve yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Oysa ki tamamen entegre sorumluluk ve yetkiler ile iki yönetim sisteminin, tek bir sistem paketi haline dönüştürülmesi, zaman, maliyet avantajlarının yanı sıra, merkezi kontrolünü de beraberinde getirmektedir. Bu eğitim, ISO 9001 Kalite, ISO 14001Çevre ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin birlikte kurulabilmesi için gerekli yol haritasını sunmak ve standart gereklilikleri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün K a z a n ım la r ISO 9001, ve OHSAS standart Gereksinimlerine Tam hakimiyet Katılımcıların Kendi Firmalarına Ait Çevresel Etkilerini ve Risklerini Belirleyebilme Becerisi Kendi firmaları için geçerli Çevre ve İSİG Mevzuat Yönetmeliklerini Belirleyebilme Becerisi Kalite, Çevre ve İSİG Performans Ölçümü ve İyileştirme Konusunda Beceri Kazanması Entegre Sistem Kurulumunu Başlatabilme Becerisi Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

14 I. Sistem Yaklaşımı Önleyici Yaklaşım Bilinçlenme Süreci; Kalite Yönetim Sistemi Tanımları İSİG ve Çevre İSİG Tanımlar Çevre Tanımlar Yönetim Sistemlerinin Gelişimi III. Standart Gereklilikleri ISO 9001, ISO ve OHSAS Yönetim Sistemleri Standart Maddeleri Çevre Boyutlarının ve Etkilerin belirlenmesi Risk analizleri Atık Yönetimi Risk Yönetimi Entegre Sistem Tarzları Tam Entegrasyon Bölümsel Entegrasyon II. Kanuni Gereklilikler Türk Çevre Mevzuatları Kalite ile ilgili mevzuatlar İSİG Yönetmelik ve Mevzuatları Uygulama Örnekleri IV. Denetim Denetimin Planlanması Denetim Öncesi Hazırlık Açılış Toplantısı Denetim Gerçekleştirme Objektif Kanıtlar Uygunsuzluk Tipleri Uygunsuzlukların Raporlanması Kapanış Toplantısı V. Sınav Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-16 Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

15 Kuruluş İçi Kalite Denetimi Sürekli gelişim için içe bakış K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n? N a s ıl? Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını şirketlerinde başlatmış / başlatacak veya Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar. Kalite denetimleri kuruluş içinde kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için sistematik olarak içe bakışı sağlayan yönetim araçlarından biridir. İç denetimlerin gerçekleştirilmesi, ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerindendir. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak program yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İç denetim yapan personelin iş süreçleri konusunda bilgili, tecrübeli ve yetkin olmasının sistemin sürekli gelişimi ve kurumlara fayda sağlaması açısından önemi vardır. İç denetimleri gerçekleştirecek denetçi adaylarının ISO 9001:2008 standardını bir denetçi olarak yorumlayabilmeleri, süreç yaklaşımının farkında olmaları ve denetim tekniklerini bilmeleri kuruluşlarına katma değer sağlamak açısından gereklidir. İç Denetimlerin sağlıklı, amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi sistemin kontrolünden çok gelişimi, çalışanların denetiminden çok iletişimi ve süreç farkındalığını geliştirmeleri için önemli bir zemin hazırlar. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün K a z a n ım la r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: İletişimi geliştirebilmek amacıyla kişisel farkındalığın arttırılması Standart Gereksinimlerine Tam Hakimiyet Süreç Yaklaşımını Öğrenmek İç Denetimlerin sürekli iyileştirme sağlayacak şekilde uygulanması

16 I. Giriş Denetim nedir? Denetim standartları (ISO 10011) ISO 9001:2008 gereklilikleri Süreç yönetimi yaklaşım II. ISO 9001 :2008 Denetçi sorumluluk ve yetkileri Denetçi özellikleri Denetim teknikleri Planlama Soru listesi hazırlama Açılış toplantısı Denetim uygulaması Uygunsuzluk raporları Raporlama Kapanış toplantısı Düzeltici faaliyet etkinlik değerlendirmesi III. Örnek Uygulamalar Standart maddelerinin uygulamaya geçirilmesi için uygulamalar Örnek uygulamalar Sınav Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-16 Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

17 ISO/TS 16949:2009 KYS ve Otomotiv Süreç Yönetimi Toplam Kalite Yolculuğunun İlk Basamağı nedir? K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n? N a s ıl? Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını şirketlerinde başlatmış / başlatacak veya Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar. ISO/TS Teknik Spesifikasyonu, Ford, Chrysler ve General Motors tarafından tanımlanmış QS 9000, Fransız EAQF, Alman VDA ve İtalyan ANFIA Otomotiv Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuştur yılında QS 9000 temeli üzerine ek zorunluluklarla inşa edilmiş olan standard, ISO 9001:2000 revizyonunu takiben ISO 9001:2000 referans alınarak 2005 de Süreç bazlı olarak revize edilmiştir. Ulusal veya bölgesel standardlar arasında farklılıkları entegre etmeyi, mükerrer denetleme, belgeleme uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan ISO/TS dünya otomotiv ana sanayi firmalarının büyük çoğunluğunca kabul görmektedir. Bir eğitim paketi şeklinde planlanan seminerlerle, katılımcılara Kalite kavramından yola çıkarak Kalite Sistemine ve Toplam Kalite Yönetimine giden yola otomotiv spesifik Kalite Yönetimi kavramlarıyla bir bakış açısı kazandırabilmek, katılımcı bir ortamda deneyimlerin paylaşımı ile seminer sonunda katılımcıların kendi sistemlerini geliştirebilmeleri için yol haritasına sahip olmaları hedeflenmektedir. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün K a z a n ım la r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Otomotiv / Kalite Kavramı, Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı, Süreçlerle Yönetim / Süreç Analiz / Tanımlama, Süreç Etkileşimleri, Süreç Performans Göstergeleri Süreç Performansı İzleme, Ölçme, Değerlendirme, Müşteri Özel İstekleri / Standard Gereklilikleri Sistem (İç), Proses, Ürün Denetimi, Yeni Ürün Devreye Alma Süreci (APQP / ANPQP) ÖSA, İPK, FMEA uygulamaları, Problem Çözme Teknikleri, Belgelendirme Denetim Süreci

18 Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi Otomotiv / Kalite Kavramı Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı Klasik Yönetim / Süreçlerle Yönetim Süreç Analiz / Tanımlama / Gruplama Süreç Etkileşimleri, Ana / Alt süreçler Süreç Performans Göstergeleri / Süreç Sahibi Müşteri Özel İstekleri Standard Gereklilikleri Sistem (İç), Proses, Ürün Denetimi Yeni Ürün Devreye Alma Süreci (APQP / ANPQP) ÖSA, İPK uygulamaları FMEA uygulamaları Problem Çözme Teknikleri DÖF uygulamaları Kök neden analizi 8D kavramı Eski /Yeni metodlar Belgelendirme Denetim Süreci Başvuru öncesi gereklilikler Başvuru Ön denetim Denetim Belgelendirme süreci Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-16 Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

19 ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi Temel Araçları Toplam Kalite Yolculuğunun İlk Basamağı nedir? K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n? N a s ıl? Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını şirketlerinde başlatmış / başlatacak veya Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar. ISO/TS Teknik Spesifikasyonu, Ford, Chrysler ve General Motors tarafından tanımlanmış QS 9000, Fransız EAQF, Alman VDA ve İtalyan ANFIA Otomotiv Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuştur yılında QS 9000 temeli üzerine ek zorunluluklarla inşa edilmiş olan standard, ISO 9001:2000 revizyonunu takiben ISO 9001:2000 referans alınarak 2005 de Süreç bazlı olarak revize edilmiştir. Ulusal veya bölgesel standardlar arasında farklılıkları entegre etmeyi, mükerrer denetleme, belgeleme uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan ISO/TS dünya otomotiv ana sanayi firmalarının büyük çoğunluğunca kabul görmektedir. Bir eğitim paketi şeklinde planlanan seminerlerle, katılımcılara Kalite kavramından yola çıkarak Kalite Sistemine ve Toplam Kalite Yönetimine giden yola otomotiv spesifik Kalite Yönetimi kavramlarıyla bir bakış açısı kazandırabilmek, katılımcı bir ortamda deneyimlerin paylaşımı ile seminer sonunda katılımcıların kendi sistemlerini geliştirebilmeleri için yol haritasına sahip olmaları hedeflenmektedir. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması On gün K a z a n ım la r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Otomotiv / Kalite Kavramı, Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı, Süreçlerle Yönetim / Süreç Analiz / Tanımlama, Süreç Etkileşimleri, Süreç Performans Göstergeleri Süreç Performansı İzleme, Ölçme, Değerlendirme, Müşteri Özel İstekleri / Standard Gereklilikleri Sistem (İç), Proses, Ürün Denetimi, Yeni Ürün Devreye Alma Süreci (APQP / ANPQP) ÖSA, İPK, FMEA uygulamaları, Problem Çözme Teknikleri, Belgelendirme Denetim Süreci

20 İleri Ürün Kalite Planlaması- APQP Ürün Parçası Onay Süreci PPAP * Modüller istenildiğinde ayrı ayrı verilebilmektedir. Lütfen detaylı içerik isteyiniz. Otomotiv Proje Yönetimi APQP/PPAP FMEA İstatistiksel Proses Kontrol Ölçüm Sistem Analizi MSA- ÖSA Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 10 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-16 Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

21 ISO/TS Standardı Kalite Yönetim Sistemi ve İç Denetçi Eğitimi Dokümantasyondan çok uygulamaya önem veren bir yapı K i m l e r ka t ı l m a l ı? N i ç i n v e N e d e n? N a s ı l? Kalite Yönetim Sistemi kurulmasında görev alan üretimi direk etkileyen faaliyetlerde çalışan ve ISO 9001 temel bilgilendirmesine sahip olması tercih edilir. Katılımcılara, ISO/TS Standardının gerektirdiği iç denetçi eğitiminin verilerek, çalışma gruplarıyla ve örnek çalışmalarla denetim metodolojisi kazandırılması. Sınavda başarılı olan katılımcılara başarı belgesi verilecektir. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün K a z a n ım la r Standart Gereksinimlerine Tam Hakimiyet Denetimde Süreç Yaklaşımını Öğrenmek Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: İç Denetimlerin sürekli iyileştirme sağlayacak şekilde uygulanması

22 Otomotiv sektörü ve üç büyük Ford, DaimlerChrysler, GM APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA genel bilgiler Süreç yaklaşımı Süreç nedir? Temel süreçler Müşteri odaklı süreçler Destek süreçler Süreçlerin dokümantasyonu Süreç akış şemaları Süreçlerin geliştirilmesi ISO/TS Standardı gerekleri Müşteriye özgü kurallar ISO 9001:2008 Standardından fakları Sertifikasyon Denetimi kuralları Denetimin amacı, tanımı ve çeşitleri Baş denetçi ve denetçi sorumlulukları Denetici özellikleri Denetime hazırlanma (planlama) Uygulama: soru listesi hazırlama Denetim aşamaları ve denetimin gerçekleştirilmesi Uygulama: Kalite el kitabı ve prosedür inceleme Denetimin raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi Uygulama: tetkik yapılması Sınav 2 saat Diğer Bilgiler Eğitim No. S Saatler 09:30-17:30 Eğitim Süresi 3 gün Katılımcı sayısı Katılım belgesi Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Giyim Serbest Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye

23 ISO 10002:2006 Kalite Yönetimi Müşteri Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Dünya piyasasında şikayetlerin tutarlı bir şekilde ele alındığı güvenini verdiğinden dolayı bu standardın değeri daha fazla açığa çıkar K i m l e r ka t ı l m a l ı? Bütün ölçeklerdeki ve bütün sektörlerdeki kuruluşlarda ürünle/hizmetle ilgili şikayetlerin ele alınması için ISO Sistemi çalışmalarını şirketlerinde başlatacak olan her kademe yöneticiler. N i ç i n? ISO10002 standardı Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO) ) tarafından 2004 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış ve TSE tarafından 07 Aralık 2006 tarihinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. ISO standardından Kuruluşların, müşterilerinin, şikayet sahiplerinin ve diğer ilgili tarafların yararlanması amaçlanmıştır. Etkin bir Şikayet Yönetimi Sistemi, başarılı kurumlar için müşterilerinin ihtiyaçlarını yönetmek ve markalarını korumak açısından çok değerlidir. Standardın temel nedeni kuruluşlarda şikayetlerin ele alınması ile ilgili proseslerde katma değer kazandırma, müşteri memnuniyeti ve sadakatine dair performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Açık ve sorumlu bir Şikayetleri Ele Alma prosesine önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, süreç yaklaşımını esas almak, ölçülebilir hedeflerin belirlenmesini ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak planlamanın yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir. N a s ı l? Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen uygulamalara ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması ISO Standardı şartlarının açıklanması Müşteri sadakatinin ve memnuniyetinin arttırılmasına ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamaları İki gün K a z a n ım la r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Standart gereksinimlere tam hakimiyet ISO 10002:2006 Sistemini kurabilme becerisi Şikayetlerin ele alınmasına dair süreç performans ölçümü Müşteri hizmetlerinin iyileştirme için Kuruluşun kabiliyetinin arttırılması

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com Değişimi yönetir Değişimi Yönetir Eğitim Danışmanlık KURUMSAL Zesko Danışmanlık İşletmelerin ve Girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarla rekabet edebilir düzeye gelmelerinde,rekabet gücünü arttırmalarında

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı