ISO 9001:2008 DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001:2008 DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ"

Transkript

1 Giriş ISO standardına göre belge almak isteyen firmaların denetim her safhasında belirli koşulları sağlamış olmaları beklenmektedir. 1. Denetim öncesi beklentiler 2. Belgelendirme denetimi beklentileri 3. Ara denetim beklentileri 4. Uygunsuzluklara verilen yanıtlarla ilgili beklentiler 1. Denetim Öncesi Beklentiler Kalite el kitabı ve prosedürleri içeren kalite yönetim sistemi denetim öncesinde denetçi tarafından ISO 9001:2008 koşullarını karşılayıp karşılamadığı açısından gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda müşteri yönetim sisteminin yapısını göstermek üzere Kiwa - Meyer S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunu dolduracak ve Kalite El Kitabı ve prosedürlerle birlikte denetçiye gönderecektir. Karşılanması gereken koşullarla ilgili bilgiler kapsamında: Kalite el kitabı kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalı, ve varsa standart gereksinimlerinden hariç tutmaları gerekçeleri ile birlikte bu bölümde belirtmelidir. Hariç tutmalar sadece 7. Madde başlığı altında yer alabilir. Tüm hariç tutmalar ve gerekçeleri denetçi tarafından doğrulanmalı ve organizasyonun ürün ve hizmet sağlama becerisini ve sorumluluğunu olumsuz etkilemediği tespit edilmelidir. İzin verilebilen hariç tutmalar aşağıda kısaca açıklanmıştır.: Madde 7.1 Ürün gerçekleştime planlaması hariç tutulamaz 7.2 Müşteri gereksinimlerinin tespit edilmesi hariç tutulamaz 7.3 Ürün tasarımı gerçekleştirilmiyor ise hariç tutulabilir. Ürün tasarımı, gereksinimlerin (ihtiyaç ya da beklentiler) spesifik karakteristikler (özellikler) haline dönüştürülmesi demektir. Bir imalat operasyon için ele alınırsa, genel olarak resmi çizen ve kontrol edenin tasarım sorumluluğu var denilebilir Bir kurs ya da eğitim kurumu için ders programını hazırlayan ve kontrol edenin tasarım sorumluluğu var denilebilir 7.4 Eğer tedarikçi mevcut değilse hariç tutulabilir ancak bu durum son derece sınırlıdır Kontrollü koşullar her zaman sağlanması gerektiğinden hariç tutulamaz Genel prensip olarak hariç tutulmamalıdır. Yapılan işin tabiatı gereği özel proseslerin uygulanması hiçbir zaman mümkün olmayacaksa hariç tutulabilir. Eğer mevcut halde gerekli değil ancak gelecekte gerekli olabilecekse KYS gelecekte muhtemel uygulama durumunda kapsama alınacağını taahhüt etmelidir Tanımlama, ürünün ölçülemez olduğu haller dışında genel olarak uygulanabilirdir Genel prensip olarak hariç tutulmamalıdır Yapılan işin tabiatı gereği müşteri mülkiyeti uygulanması hiçbir zaman mümkün olmayacaksa hariç tutulabilir. Eğer mevcut halde gerekli değil ancak gelecekte gerekli olabilecekse KYS gelecekte muhtemel uygulama durumunda kapsama alınacağını taahhüt etmelidir. Ürün ya da oluşturan parçalar için fiziksel bir depolama söz konusu değilse hariç tutulabilir Bu hususa özel dikkat gösterilmelidir zira bir çok hizmet sektöründe dahi depolama gerekli olabilir. (sağlık sektöründe ilaçlar vb.) 7.6 Eğer herhangi bir ölçüm ve izleme cihazı mevcut değilse hariç tutulabilir.. S.Q.GD.001/ /R8 1/11

2 Kalite el kitabı, müşteriye ait dokümante edilmiş prosedürleri içermeli ya da referans vermelidir. Aşağıda sayılan prosedürler dokümante edilmelidir: 1. Doküman Kontrolü 2. Kalite Kayıtlarının Kontrolü 3. İç Denetimler 4. Uygunsuzluk Kontrolü 5. Düzeltici Faaliyet 6. Önleyici Faaliyet Kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi için müşteri tarafından ön görülen prosedürler el kitabında bulunabilir ya da referans verilebilir. ISO proses yönetimi yaklaşımına dayanan kalite yönetim sistemine geçişi ön görmektedir. Bu yaklaşım ISO 9001:2008 koşullarını karşılarken birbirine bağlı aktiviteleri tanımlamakta ve yönetmektedir. Kalite el kitabı müşteri yönetim sisteminin proseslerinin (süreçlerinin) birbiriyle etkileşiminin tanımlanmasını mutlaka içermelidir. Ana süreçler, destek süreçler ve yönetim süreçleri ayrı ayrı tanımlanmalıdır. (Kiwa - Meyer S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporu örnek ana süreçler, destek süreçler ve yönetim süreçleri vermektedir. Kiwa - Meyer bu bağlantının ya da etkileşimin resmedilmesini önemle tavsiye etmektedir ancak etkileşimin tanımlanması ile ilgili herhangi bir yöntemde tüm süreçlerin bir ağ mantığı içerisinde işlediğinin denetçi tarafından doğrulanması kaydıyla kabul edilebilirdir. Aşağıdaki şekilde süreçlerin etkileşimi ile ilgili örnek bir çalışma verilmektedir. ISO 9001 teknik komitesi tarafından hazırlanan bir doküman N544 ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the Concept and Use of the Process Approach linkinden istifade edilerek temin edilebilir. Bu doküman proses yaklaşımının uygulanmasına ilişkin güzel bir rehber niteliğindedir. Yukarıdaki bir örnektir. Müşterilerin örnektekileri değil, kendi proseslerini (özellikle ana proseslerini) belirtmesi gereklidir. S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporu matrisinde ana süreçler bölümünün doldurulmuş bir örneği aşağıda Şekil 2 dedir: S.Q.GD.001/ /R8 2/11

3 8.5.3 Önleyici Faaliyetler Düzeltici Faaliyetler Sürekli Gelişme 8.5 İyileştirme 8.4 Veri Analizi 8.3 Uyg. Olm. Ürün Kont Ürünün İzl. Ve Ölç Prosesleri İzl. Ve Ölç İç Denetimler Müşteri Tatmini. 8.1 Ölçüm Analiz İyileştirme 7.6 Ölçüm İzl. Cih. Kont. 7.5 Ürün Hizmet Sağl Satınalınan Ürün Doğr. 7.4 Satınalma 7.3 Tasarım ve Geliştirme 7.2. Müşteri İle İlişkili Proses 7.1 Ürün Gerçekleştirme Plan 6.4. İş Ortamı 6.3 Altyapı 6.2 İnsan Kaynakları 6.1 Kaynakların Sağlanması 5.6 Yön. Gözden Geçirmesi 5.5 Sor, Yetki ve İletişim 5.4 Planlama 5.3 Kalite Politikası 5.2 Müşteri Odaklılık 5.1 Yönetimin Taahhüdü Kayıtların Kontrolü Doküman Kontrolü 4.2 Dokümantasyon 4.1 Genel Eğitim ISO 9001:2008 DENETİM VE II PROSES -GEREKSİNİM MATRİSİ A =Uygundur Dokümante edilmiş prosedür gereklidir. Denetim Zorunludur E=Her Denetimde; A. ANA PROSESLER Teklif/Sözleşme Sahibi: Satış, Muhasebe&Mühendislik Proseür: QSP A3 Teklif Sahibi :Satış &Muhasbe Prosedür: QSP A3 & S2 Ürün Tasarımı Sahibi: Mühendislik Prosedür: QSP E1, E4, E5, Ürün Doğrulama Sahibi : Üretim, Mühendislik &Kalite Kontrol Prosedür :QSP M3, M8& M9 İmalat Sahibi: Üretim, Mühendislik Prosedür: QSP M5 Baskı Sahibi: Boyama & Kalite Bölümü Prosedür: QSP M3, M7, M8, Sevkiyat Sahibi: Servis Bölümü Prosedürü: DQSP 19 Şekil 2 E E E E E E E E E E E E E E A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S.Q.GD.001/ /R8 3/11

4 ISO 9001:2008 DENETİM VE Yukarıdaki bir örnektir. Müşterilerin örnektekileri değil, kendi ana proseslerini belirtmeleri gerekmektedir. Müşteri yönetim ve destek prosesler çoğunlukla standart gereksinimleriyle bire bir ilişki içerisinde olacaktır. F-019 matrisi için bir örnek aşağıda Şekil 3 verilmiştir: B. DESTEK PROSESLER Doküman Kontrolü Sahibi : Bütün Departmanlar Prosedür : DQSP-02, DQSP-05 A C. YÖNETİM PROSESLERİ: Yönetim Gözden Geçirme Ahibi : Yönetim Prosedür DQSP-03 Şekil 3 A Yukarıdaki bir örnektir. Müşterilerin örnektekileri değil, kendi proseslerini (özellikle ana proseslerini) belirtmesi gereklidir. S.Q.GD.001/ /R8 4/11

5 4. Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir (1) yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olması. 5. Standardın her bir maddesinin eğitimli ve nitelikli denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir (1) iç denetim çevriminin tamamlanmış olmalıdır. Kiwa - Meyer ön denetimi bu gereksinimi karşılama konusunda bulgu olarak kullanılamaz. 6. Kalite yönetim sisteminin ön gördüğü en az üç (3) aylık kayıt bulunmalıdır. Denetim tarihi öncesinde bu koşullardan her hangi birisi yerine getirilmemiş ise denetimin yeniden programlanması için Kiwa - Meyer Operasyon Müdürü ile görüşünüz. 2. Belgelendirme Denetimi Beklentileri Kiwa - Meyer belgelendirme denetimi için proses denetimi yaklaşımını kullanacaktır. Denetim planı yönetim süreçleri ve ana süreçlere odaklanacak. Destek süreçler denetim sürecinde yeri geldikçe ele alınacaktır. Denetçi süreç sahiplerinin tanımlı olmasını bekleyecek ve süreçlerin izlenmesini, ölçülmesini ve tekinlik açısından değerlendirilmesini talep edecektir. 3. Ara Denetim Beklentileri Ara denetimlerde de proses denetimi yaklaşımı esas olacaktır. Bunun dışında denetçi aşağıdaki hususları özel olarak inceleyecektir. 1. Bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara karşılık düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmüş olması. 2. Sürekli gelişmeye ilişkin çabalarla ilgili bulguların mevcut olması 3. Kalite el kitabı ve prosedürleri ile ilgili revizyonların yapısını ortaya koyan geniş kapsamlı bir liste ya da eşdeğer kontrol sistemi Uygunsuzluklara Karşı Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Beklentiler Uygunsuzluklar iki seviye olarak kategorize edilirler, minör ve majör uygunsuzluklar. MİNÖR uygunsuzluk, kalite sisteminin yapısından kaynaklanmayan ve sistemin kontrollü proses, üretim sağlama becerisini azaltmayan uygunsuzluk türüdür. 1. Firmanın dokümante edilmiş kalite sistemi ya da gereksinimlerle ilgili kısmi uygunsuzluklar 2. Firma kalite sisteminin uygulanmasında görülen sapmalar MAJÖR uygunsuzluk örnekleri aşağıda verilmektedir: 1. Sistemin gereksinimleri karşılayacak yapıyı oluşturmamış olması. Belirli bir gereksinimle ilgili olarak sistemsizliğe işaret olabilecek çok sayıda minör uygunsuzluk. 2. Uygun olmayan ürünün müşteriye ulaşmasına neden olabilecek her hangi bir uygunsuzluk. Ürün ya da hizmetlerin kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılmalarına engel olabilecek şartların tespit edilmesi ya da 3. Kalite sisteminin yapısından kaynaklanan ve sistemin kontrollü proses, üretim sağlama becerisini azaltan uygunsuzluklar. S.Q.GD.001/ /R8 5/11

6 Denetimin olumlu tavsiye ile sonuçlanabilmesi için uygunsuzlukların giderilmiş olması beklenir. Uygunsuzluklar denetim süresinde kapatılamadı ise tercihen 30 maksimum 60 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu amaçla gerekli dokümantasyon Kiwa - Meyer e gönderilmelidir. 1 Major uygunsuzluk tespit edilmesi ya da çok sayıda (büyükeşit 10) minör uygunsuzluk olması durumunda takip denetimi yapılması tavsiye kararı olarak gereklidir. Denetçi takip denetimi ile ilgili karar verirken müşterinin sisteme olan yaklaşımı ve denetim boyunca gözlemlerini dikkate alabilir. Bu durum denetim raporunda belirtilmelidir. Denetçi sistemin etkin bir şekilde uygulanmadığı kanısına varırsa belgelendirmenin gerçekleşmemesi yönünde tavsiye kararı verebilir. Verilen tüm kararlar tavsiye niteliğinde olup, nihai karar Kiwa - Meyer belgelendirme komitesine aittir. Müşterilerin Kiwa - Meyer tarafından tespit edilen uygunsuzluklar için kök sebep tespiti, düzeltici faaliyetlerin yürütülmesi ve doğrulanması konusunda kendi düzeltici faaliyet sistemlerini kullanmaları beklenir. Müşteri düzeltici faaliyet formları Kiwa - Meyer uygunsuzluk numarasına referans vermeli ve denetçi tarafından tespit edilen zamanda işlem görmelidir. Müşteri düzeltici faaliyet formu şu hususları kapsamalıdır: 1. Kök Sebep uygunsuzluğu kaynağını ortadan kaldırmaya ve tekrarını önlemeye yönelik olarak tespit edilen uygunsuzluğun asıl sebebidir. 2. Düzeltici faaliyetler şu hususları kapsamalıdır: a Uygunsuzluğun kapsamının belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalardır. b. Kök sebep üzerinde durarak tekrarının önlenmesi yönündeki çalışmalardır 3. Tercihen, müşterinin düzeltici faaliyeti doğruladıktan sonra Kiwa - Meyer ya göndermesi beklenir. Termin tarihine kadar doğrulanamayan uzun vadeli planlar için bir hedef tarih olmalıdır. 4. Uygunsuzluğa ilişkin somut delillerin kopyaları (revize prosedürler, eğitim kayıtları vb.) mümkün olduğunca eklenmelidir. Kiwa - Meyer müşterilerin uygunsuzlukları kapatırken ortaya çıkan risk, gerektirdiği kaynaklar (maliyet vb.) hususları dikkate alması gerektiğinin bilincindedir. Müşteri tarafından sağlanan düzeltici faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır.: 1. Uygunsuzluğun en temel (kök) sebebinin ortaya konması amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları. Kök sebep analizi yapılmaması durumunda uygunsuzluğun tekrarının önüne geçilememesi muhtemeldir. Esasen kök sebep tespitinin yapılıp yapılmadığı şu sorunun cevaplanması ile ortaya çıkacaktır. sebebi ortadan kaldırdık, ancak yine de bu uygunsuzluk tekrarlanabilir mi? Eğer cevap hayır ise sebep doğru edilmiştir. Eğer cevap evet ya da belki ise sebebin daha detaylı analiz edilmesi gereklidir. Kök sebebe daha rahat ulaşım için neden sorusunun bir kaç kez sorulması çoğu zaman yeterli olur. Böylece düzeltici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önlemek üzere gerçekleştirilebilir. Aşağıda bazı zayıf kök sebep tespitleri yer almaktadır: Operatör hatası ya da Operatör gözden kaçırmış Zayıf eğitim ya da Eğitim etkin olmamış, Standart anlaşılmamış, ya da bunu bilmiyorduk S.Q.GD.001/ /R8 6/11

7 Tek sefer yaşanan bir durum Bu kök sebeplerin kullanımı belgelendirme kurumunun daha derin araştırma talep etmesine sebep olacaktır zira tespitler olaya has değildir ve bu tespite istinaden yapılan düzeltici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önüne geçilmeyebilir. Bu tür durumlarda neden sorusu en azından bir kere sorulmalıdır. Örnek vermek gerekirse, eğer operatör hatası ise acaba operatör doğru anahtarı kapatmak isterken benzer görünümlü bir diğerini mi seçmiştir. Bu kök sebep bizi hata önleme prensipleri uyarınca anahtarların birbirinden açık olarak ayrılmasına götürecektir. Kök sebepler yönetimin üzerinde kontrolü olabileceği şekilde tespit edilmelidir. Kötü hava koşulları bir sebep olabilir ancak bu durumun tekrarını önlemek mümkün değildir. Bu hallerde kötü hava koşullarına karşı yetersiz acil durum planlaması daha doğru bir tespit olacaktır. 2. Aşağıdaki hususları içeren düzeltici faaliyet: Uygunsuzluğun boyutunun belirlenmesi, durdurulması ve düzeltilmesi ile ilgili düzeltici faaliyetler Kök sebebin ortadan kaldırılması ve böylece tekrarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler. Bu düzeltici faaliyetler proses değişikliklerine odaklanmalıdır. Genel olarak düzeltici faaliyetler sadece durumun yani hatanın tamiri ile ilgilenmekte ancak tekrarının önlenmesi ile uğraşmamaktadır. 3. Düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının doğrulama Düzeltici faaliyetlerin doğrulanması ve bu doğrulamanın uygulama nesnel kanıtları ile gönderilmesi gereklidir (prosedürler, kayıtlar, resimler, kontrol planları vb.). Genel olarak, uygulanmayan düzeltici faaliyetler kabul edilemezler. Yapılan işin tabiatı gereği, zaman gerektiren ve uygulama doğrulaması daha sonra yapılabilen düzeltici faaliyetler hedef tarih ve yeterli gerekçe ile birlikte gönderilmelidir. İyi Kök Sebep Analizi ve Düzeltici Faaliyet Örnekleri: Uygunsuzluk, Kök Sebep ve Düzeltici Faaliyet Uygunsuzluk : Uygun olmayan malzemeler tanımlanmamıştır. Kök sebep: neden? Red işlemini gerçekleştiren kalite kontrol etiket yapıştırmamıştır. neden? Kalite kontrol etiketi asmadan önce şefinin onayını beklemiş. neden? Talimat nihai red kararının şef verir demektedir. Düzeltici Faaliyet: (1) Talimat revize edilmiş ve her türlü şüheli malzemeye şef onayı olmaksızın etiket yapıştırılır ifadesi eklenmiş. Şef uygunsuzluk analizini gerçekleştirdikten sonra etiketi imzalar. Eğer malzeme yeniden işlenecekse şef yeniden işleme etiketi koyacaktır. (2) Tüm kalite kontrol elemanları ve şefler yeni talimatla ilgili eğitim alacaklardır. (3) Denetim yapılarak etkinlik değerlendirilmesi yapılacaktır. Uygunsuzluk: Ürün koruması sürdürülememiştir. Üretimde miadı geçmiş kimyasal kullanılmıştır. Kök sebep: Sipariş seviyeleri ve üretim miktarları dikkate alındığında kimyasalların son kullanma tarihlerinin geçmesi beklenmemektedir. Bununla beraber bu kimyasal az miktarlarda kullanıldığından miadı geçmiştir. Miad kontrolünü içeren herhangi bir sistem tanımlanmamıştır. Düzeltici Faaliyet: 1.Önlem: Miadı geçmiş kimyasal üretimden kaldırılmıştır. 2. Düzeltme: Düşük seviyeli kullanıma uygun olarak bu kimyasal için satınalma miktarları S.Q.GD.001/ /R8 7/11

8 azaltılmıştır. 3. Düzeltici Faaliyet: Depo bölgesi kontrol listesine miad kontrol kondu. Aynı zamanda miadı geçmiş kimyasallar üretimden depoya alınır ve ortadan kaldırılır. Talimat revize edilmiş ve denetim gerçekleştirilerek üretim ve depoda uygulama teyit edilmiştir. Uygunsuzluk: Bazı çalışanlar için yeterlilik kayıtları mevcut değildir. Kök sebep: Bu çalışanlara ilişkin yeterlilik iş başı eğitiminde tespit edilmiştir. İnsan kaynakları müdürü kayıtları tutmaktayken prosedürde değişiklik yapılarak bu görev imalat şeflerine verilmiştir. Bu değişiklik şeflere bildirilmediğinden uygulama yapılmamıştır. Düzeltici Faaliyet: Prosedür değişikliği öncesi tüm iş başı eğitim kayıtlarının insan kaynakları bölümünde olduğu doğrulanmıştır. Bu prosedür değişikliği sonrasındaki eğitim kayıtları bulunmuş ve dosyalanmıştır. Eğitim prosedürü revize edilerek değişikliklere ilişkin bildirimin yazılı olması kararlaştırıldı. Ekte ilgili revize eğitim prosedürü ve imzalı dağıtım listesi yer almaktadır. Eğitim etkinliği değerlendirilmesi, yeni prosedürlerle ilgili Ağustos 2005 e denetim programlanmıştır. Kötü Kök Sebep Analizi ve Düzeltici Faaliyet Örnekleri 1. Uygunsuzluk: İç denetim planı denetimlerin faaliyetlerin önem derecesi ve geçmiş performansına göre yapılmasına ilişkin yeterli kanıt sağlamıyor Kök sebep: İç denetimlerle ilgili tüm hususlar anlaşılmamış Düzeltici Faaliyet: Yönetim tarafından yeterliliği teyit edilen iç denetçiler için yeniden eğitim verilecek iç denetim planı yeniden formule edilecek firma kalite aktiviteleri önceliğine göre planlama yapılacak. Kabul edilmeme sebepleri Kök sebep uygunsuzluğun altında yatan sebebi ortaya koymuyor Düzeltici Faaliyet 2005 denetim planı düzeltiliyor ancak doğruluk açısından teyit edilmeli ya da planın tamamlanması için hedef tarih olmalıdır. Düzeltici Faaliyet iç denetçi eğitimi ile ilgili yetersizlik kök sebep analizinde yer almıyor 2. Uygunsuzluk: ABC firmasının tedarikçi değerlendirmesi prosedür uyarınca yapılmamıştır. Kök sebep: performans değerlendirilmesi atlanmıştır Düzeltici Faaliyet: ABC firması değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Kabul edilmeme sebepleri Kök sebep uygunsuzluğun yeniden belirtilmesidir, prosedüre neden uyulmadığı ile ilgili analiz yetersizdir. Düzeltici Faaliyet ABC sorununu çözüyor ancak diğerleri ile ilgili bir açıklama yok. Düzeltici Faaliyet yeniden olmaması ile ilgili bir tedbir yok 3. Uygunsuzluk: Ölçme cihazı kalibrasyon dışı bulunmuştur. Kök sebep: Sorumlu kalibrasyon yapmayı unutmuştur. S.Q.GD.001/ /R8 8/11

9 Düzeltici Faaliyet: Cihaz kalibre edilmiştir Kabul edilmeme sebepleri Kök sebep sistemin neden kalibrasyonsuz cihazın kullanılmasına izin verdiğini açıklamıyor. Düzeltici Faaliyet cihazı düzeltiyor ancak tüm cihazların düzeltilip tanımlandığına dair tespit yok. Düzeltici Faaliyet bu cihaz nedeniyle uygun olmayan ürün sevki olup olmadığına dair bir analizi kapsamıyor. Düzeltici Faaliyet yeniden oluşma ihtimalini ortadan kaldırmıyor S.Q.GD.001/ /R8 9/11

10 Sıkça Sorulan Sorular SSS 1: ISO bölümlerinden bazıları niçin üst sıradan çıkarıldı? gibi alt maddeler sadece dokümante prosedür gerektirme gibi özel gereksinimin olduğu yerde belirlenmiştir. SSS 2: Kiwa - Meyer bütün ana prosesler için prosedürler istiyor mu? Hayır. ISO 9001:2008 için sadece 6 prosedür zorunludur ve 8.2.1, ve 8.4 gibi maddeler tek dokümanda belirtilebilir. Zorunlu prosedürler matriste gölgelendirilmiştir. SSS 3: S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunu matriksindeki yeterlilik nasıl belirtilir? Müşteri ilk olarak matriste A olarak belirtilen gereksinimleri göstermelidir. Denetçi matrisi ve ilgili dokümantasyonu inceleyecektir. Yeterlilikle ilgili yorumlar C1, C2 vs olarak matriste ve 4. bölümde açıklama kısmında belirtilir. SSS 4: Satın alma niçin ana proses değilde dsstek proses olarak belirlenmiş? Kiwa - Meyer bu tanımları otomotiv rehberinden almıştır. Kiwa - Meyer satın almayı ana proses olarak ta kabul eder. SSS 5: Proses Sahibi olarak ne yazılmalıdır? Pozisyon (Yönetici vs.) yazılması önerilir fakat kişinin ismide kabul edilir. SSS 6: S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunu matriksindeki Her Denetimde Zorunlu ne demektir? Denetçiler bu maddeleri her gözetim denetiminde denetlemelidir. SSS 7: S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunun her gözetim denetiminde müşteri tarafından doldurulması gerekiyor mu? Hayır, Kiwa - Meyer denetiçileri her denetim sonrası değişiklikleri güncelleyeceklerdir. S.Q.GD.001/ /R8 10/11

11 ARA DENETİM REHBERİ Kalite Yönetim Sistemi Maddeleri Ay Ay 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 den ye Doküman İncelemesi Sırasında Doğrulanmıştır) Yenileme Denetimi Doküman Kontrolü R Kalite Kayıtları Kontrolü R 5 Yönetim Sorumluluğu 5.1 den 5.6 ya tüm maddeler R R R 6. Kaynak Yönetimi 6.1 den 6.4 de tüm maddeler R 7 Ürün Hizmet Gerçekleştirme 7.1Ürün Ger. Planlaması T 7.2. Müş. İle İlgili Prosesler T 7.3 Tasarım ve Geliştirme T 7.4 Satınalma T 7.5 Ür. ve Hizm. Sağ. T 7.6 İzl. Ölçme Cih. Kontrolü T 8 Ölçme Analiz İyileştirme 8.1 Genel R 8.2 İzleme ve Ölçme Müşteri Tatmini R İç Denetimler R R R Proseslerin İzl. Ölç T Ürünün İzl. Ölç T 8.3 Uygunsuzlukların Kont T 8.4 Veri Analizi R 8.5 İyileştirme R R R Kiwa - Meyer ve TÜRKAK logosunun kullanımı R R R R= zorunlu T = Tavsiye Edilir Notlar : 1. Denetçi daha önceki denetimlerde öngörülen düzeltici faaliyetlerin yürütüldüğünü görmelidir. 2. Yenileme denetimleri sırasında denetçi, zorunlu elementler ve geçmiş denetim raporlarını incelemek sureti ile sistem bütününün uygunluğunu doğrular. S.Q.GD.001/ /R8 11/11

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Satınalma Günümüzün rekabet koşulları, Teknolojinin gelişimi, Dünya pazarlarının

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı