ISO 9001:2008 DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001:2008 DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ"

Transkript

1 Giriş ISO standardına göre belge almak isteyen firmaların denetim her safhasında belirli koşulları sağlamış olmaları beklenmektedir. 1. Denetim öncesi beklentiler 2. Belgelendirme denetimi beklentileri 3. Ara denetim beklentileri 4. Uygunsuzluklara verilen yanıtlarla ilgili beklentiler 1. Denetim Öncesi Beklentiler Kalite el kitabı ve prosedürleri içeren kalite yönetim sistemi denetim öncesinde denetçi tarafından ISO 9001:2008 koşullarını karşılayıp karşılamadığı açısından gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda müşteri yönetim sisteminin yapısını göstermek üzere Kiwa - Meyer S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunu dolduracak ve Kalite El Kitabı ve prosedürlerle birlikte denetçiye gönderecektir. Karşılanması gereken koşullarla ilgili bilgiler kapsamında: Kalite el kitabı kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalı, ve varsa standart gereksinimlerinden hariç tutmaları gerekçeleri ile birlikte bu bölümde belirtmelidir. Hariç tutmalar sadece 7. Madde başlığı altında yer alabilir. Tüm hariç tutmalar ve gerekçeleri denetçi tarafından doğrulanmalı ve organizasyonun ürün ve hizmet sağlama becerisini ve sorumluluğunu olumsuz etkilemediği tespit edilmelidir. İzin verilebilen hariç tutmalar aşağıda kısaca açıklanmıştır.: Madde 7.1 Ürün gerçekleştime planlaması hariç tutulamaz 7.2 Müşteri gereksinimlerinin tespit edilmesi hariç tutulamaz 7.3 Ürün tasarımı gerçekleştirilmiyor ise hariç tutulabilir. Ürün tasarımı, gereksinimlerin (ihtiyaç ya da beklentiler) spesifik karakteristikler (özellikler) haline dönüştürülmesi demektir. Bir imalat operasyon için ele alınırsa, genel olarak resmi çizen ve kontrol edenin tasarım sorumluluğu var denilebilir Bir kurs ya da eğitim kurumu için ders programını hazırlayan ve kontrol edenin tasarım sorumluluğu var denilebilir 7.4 Eğer tedarikçi mevcut değilse hariç tutulabilir ancak bu durum son derece sınırlıdır Kontrollü koşullar her zaman sağlanması gerektiğinden hariç tutulamaz Genel prensip olarak hariç tutulmamalıdır. Yapılan işin tabiatı gereği özel proseslerin uygulanması hiçbir zaman mümkün olmayacaksa hariç tutulabilir. Eğer mevcut halde gerekli değil ancak gelecekte gerekli olabilecekse KYS gelecekte muhtemel uygulama durumunda kapsama alınacağını taahhüt etmelidir Tanımlama, ürünün ölçülemez olduğu haller dışında genel olarak uygulanabilirdir Genel prensip olarak hariç tutulmamalıdır Yapılan işin tabiatı gereği müşteri mülkiyeti uygulanması hiçbir zaman mümkün olmayacaksa hariç tutulabilir. Eğer mevcut halde gerekli değil ancak gelecekte gerekli olabilecekse KYS gelecekte muhtemel uygulama durumunda kapsama alınacağını taahhüt etmelidir. Ürün ya da oluşturan parçalar için fiziksel bir depolama söz konusu değilse hariç tutulabilir Bu hususa özel dikkat gösterilmelidir zira bir çok hizmet sektöründe dahi depolama gerekli olabilir. (sağlık sektöründe ilaçlar vb.) 7.6 Eğer herhangi bir ölçüm ve izleme cihazı mevcut değilse hariç tutulabilir.. S.Q.GD.001/ /R8 1/11

2 Kalite el kitabı, müşteriye ait dokümante edilmiş prosedürleri içermeli ya da referans vermelidir. Aşağıda sayılan prosedürler dokümante edilmelidir: 1. Doküman Kontrolü 2. Kalite Kayıtlarının Kontrolü 3. İç Denetimler 4. Uygunsuzluk Kontrolü 5. Düzeltici Faaliyet 6. Önleyici Faaliyet Kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi için müşteri tarafından ön görülen prosedürler el kitabında bulunabilir ya da referans verilebilir. ISO proses yönetimi yaklaşımına dayanan kalite yönetim sistemine geçişi ön görmektedir. Bu yaklaşım ISO 9001:2008 koşullarını karşılarken birbirine bağlı aktiviteleri tanımlamakta ve yönetmektedir. Kalite el kitabı müşteri yönetim sisteminin proseslerinin (süreçlerinin) birbiriyle etkileşiminin tanımlanmasını mutlaka içermelidir. Ana süreçler, destek süreçler ve yönetim süreçleri ayrı ayrı tanımlanmalıdır. (Kiwa - Meyer S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporu örnek ana süreçler, destek süreçler ve yönetim süreçleri vermektedir. Kiwa - Meyer bu bağlantının ya da etkileşimin resmedilmesini önemle tavsiye etmektedir ancak etkileşimin tanımlanması ile ilgili herhangi bir yöntemde tüm süreçlerin bir ağ mantığı içerisinde işlediğinin denetçi tarafından doğrulanması kaydıyla kabul edilebilirdir. Aşağıdaki şekilde süreçlerin etkileşimi ile ilgili örnek bir çalışma verilmektedir. ISO 9001 teknik komitesi tarafından hazırlanan bir doküman N544 ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the Concept and Use of the Process Approach linkinden istifade edilerek temin edilebilir. Bu doküman proses yaklaşımının uygulanmasına ilişkin güzel bir rehber niteliğindedir. Yukarıdaki bir örnektir. Müşterilerin örnektekileri değil, kendi proseslerini (özellikle ana proseslerini) belirtmesi gereklidir. S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporu matrisinde ana süreçler bölümünün doldurulmuş bir örneği aşağıda Şekil 2 dedir: S.Q.GD.001/ /R8 2/11

3 8.5.3 Önleyici Faaliyetler Düzeltici Faaliyetler Sürekli Gelişme 8.5 İyileştirme 8.4 Veri Analizi 8.3 Uyg. Olm. Ürün Kont Ürünün İzl. Ve Ölç Prosesleri İzl. Ve Ölç İç Denetimler Müşteri Tatmini. 8.1 Ölçüm Analiz İyileştirme 7.6 Ölçüm İzl. Cih. Kont. 7.5 Ürün Hizmet Sağl Satınalınan Ürün Doğr. 7.4 Satınalma 7.3 Tasarım ve Geliştirme 7.2. Müşteri İle İlişkili Proses 7.1 Ürün Gerçekleştirme Plan 6.4. İş Ortamı 6.3 Altyapı 6.2 İnsan Kaynakları 6.1 Kaynakların Sağlanması 5.6 Yön. Gözden Geçirmesi 5.5 Sor, Yetki ve İletişim 5.4 Planlama 5.3 Kalite Politikası 5.2 Müşteri Odaklılık 5.1 Yönetimin Taahhüdü Kayıtların Kontrolü Doküman Kontrolü 4.2 Dokümantasyon 4.1 Genel Eğitim ISO 9001:2008 DENETİM VE II PROSES -GEREKSİNİM MATRİSİ A =Uygundur Dokümante edilmiş prosedür gereklidir. Denetim Zorunludur E=Her Denetimde; A. ANA PROSESLER Teklif/Sözleşme Sahibi: Satış, Muhasebe&Mühendislik Proseür: QSP A3 Teklif Sahibi :Satış &Muhasbe Prosedür: QSP A3 & S2 Ürün Tasarımı Sahibi: Mühendislik Prosedür: QSP E1, E4, E5, Ürün Doğrulama Sahibi : Üretim, Mühendislik &Kalite Kontrol Prosedür :QSP M3, M8& M9 İmalat Sahibi: Üretim, Mühendislik Prosedür: QSP M5 Baskı Sahibi: Boyama & Kalite Bölümü Prosedür: QSP M3, M7, M8, Sevkiyat Sahibi: Servis Bölümü Prosedürü: DQSP 19 Şekil 2 E E E E E E E E E E E E E E A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S.Q.GD.001/ /R8 3/11

4 ISO 9001:2008 DENETİM VE Yukarıdaki bir örnektir. Müşterilerin örnektekileri değil, kendi ana proseslerini belirtmeleri gerekmektedir. Müşteri yönetim ve destek prosesler çoğunlukla standart gereksinimleriyle bire bir ilişki içerisinde olacaktır. F-019 matrisi için bir örnek aşağıda Şekil 3 verilmiştir: B. DESTEK PROSESLER Doküman Kontrolü Sahibi : Bütün Departmanlar Prosedür : DQSP-02, DQSP-05 A C. YÖNETİM PROSESLERİ: Yönetim Gözden Geçirme Ahibi : Yönetim Prosedür DQSP-03 Şekil 3 A Yukarıdaki bir örnektir. Müşterilerin örnektekileri değil, kendi proseslerini (özellikle ana proseslerini) belirtmesi gereklidir. S.Q.GD.001/ /R8 4/11

5 4. Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir (1) yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olması. 5. Standardın her bir maddesinin eğitimli ve nitelikli denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir (1) iç denetim çevriminin tamamlanmış olmalıdır. Kiwa - Meyer ön denetimi bu gereksinimi karşılama konusunda bulgu olarak kullanılamaz. 6. Kalite yönetim sisteminin ön gördüğü en az üç (3) aylık kayıt bulunmalıdır. Denetim tarihi öncesinde bu koşullardan her hangi birisi yerine getirilmemiş ise denetimin yeniden programlanması için Kiwa - Meyer Operasyon Müdürü ile görüşünüz. 2. Belgelendirme Denetimi Beklentileri Kiwa - Meyer belgelendirme denetimi için proses denetimi yaklaşımını kullanacaktır. Denetim planı yönetim süreçleri ve ana süreçlere odaklanacak. Destek süreçler denetim sürecinde yeri geldikçe ele alınacaktır. Denetçi süreç sahiplerinin tanımlı olmasını bekleyecek ve süreçlerin izlenmesini, ölçülmesini ve tekinlik açısından değerlendirilmesini talep edecektir. 3. Ara Denetim Beklentileri Ara denetimlerde de proses denetimi yaklaşımı esas olacaktır. Bunun dışında denetçi aşağıdaki hususları özel olarak inceleyecektir. 1. Bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara karşılık düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmüş olması. 2. Sürekli gelişmeye ilişkin çabalarla ilgili bulguların mevcut olması 3. Kalite el kitabı ve prosedürleri ile ilgili revizyonların yapısını ortaya koyan geniş kapsamlı bir liste ya da eşdeğer kontrol sistemi Uygunsuzluklara Karşı Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Beklentiler Uygunsuzluklar iki seviye olarak kategorize edilirler, minör ve majör uygunsuzluklar. MİNÖR uygunsuzluk, kalite sisteminin yapısından kaynaklanmayan ve sistemin kontrollü proses, üretim sağlama becerisini azaltmayan uygunsuzluk türüdür. 1. Firmanın dokümante edilmiş kalite sistemi ya da gereksinimlerle ilgili kısmi uygunsuzluklar 2. Firma kalite sisteminin uygulanmasında görülen sapmalar MAJÖR uygunsuzluk örnekleri aşağıda verilmektedir: 1. Sistemin gereksinimleri karşılayacak yapıyı oluşturmamış olması. Belirli bir gereksinimle ilgili olarak sistemsizliğe işaret olabilecek çok sayıda minör uygunsuzluk. 2. Uygun olmayan ürünün müşteriye ulaşmasına neden olabilecek her hangi bir uygunsuzluk. Ürün ya da hizmetlerin kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılmalarına engel olabilecek şartların tespit edilmesi ya da 3. Kalite sisteminin yapısından kaynaklanan ve sistemin kontrollü proses, üretim sağlama becerisini azaltan uygunsuzluklar. S.Q.GD.001/ /R8 5/11

6 Denetimin olumlu tavsiye ile sonuçlanabilmesi için uygunsuzlukların giderilmiş olması beklenir. Uygunsuzluklar denetim süresinde kapatılamadı ise tercihen 30 maksimum 60 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu amaçla gerekli dokümantasyon Kiwa - Meyer e gönderilmelidir. 1 Major uygunsuzluk tespit edilmesi ya da çok sayıda (büyükeşit 10) minör uygunsuzluk olması durumunda takip denetimi yapılması tavsiye kararı olarak gereklidir. Denetçi takip denetimi ile ilgili karar verirken müşterinin sisteme olan yaklaşımı ve denetim boyunca gözlemlerini dikkate alabilir. Bu durum denetim raporunda belirtilmelidir. Denetçi sistemin etkin bir şekilde uygulanmadığı kanısına varırsa belgelendirmenin gerçekleşmemesi yönünde tavsiye kararı verebilir. Verilen tüm kararlar tavsiye niteliğinde olup, nihai karar Kiwa - Meyer belgelendirme komitesine aittir. Müşterilerin Kiwa - Meyer tarafından tespit edilen uygunsuzluklar için kök sebep tespiti, düzeltici faaliyetlerin yürütülmesi ve doğrulanması konusunda kendi düzeltici faaliyet sistemlerini kullanmaları beklenir. Müşteri düzeltici faaliyet formları Kiwa - Meyer uygunsuzluk numarasına referans vermeli ve denetçi tarafından tespit edilen zamanda işlem görmelidir. Müşteri düzeltici faaliyet formu şu hususları kapsamalıdır: 1. Kök Sebep uygunsuzluğu kaynağını ortadan kaldırmaya ve tekrarını önlemeye yönelik olarak tespit edilen uygunsuzluğun asıl sebebidir. 2. Düzeltici faaliyetler şu hususları kapsamalıdır: a Uygunsuzluğun kapsamının belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalardır. b. Kök sebep üzerinde durarak tekrarının önlenmesi yönündeki çalışmalardır 3. Tercihen, müşterinin düzeltici faaliyeti doğruladıktan sonra Kiwa - Meyer ya göndermesi beklenir. Termin tarihine kadar doğrulanamayan uzun vadeli planlar için bir hedef tarih olmalıdır. 4. Uygunsuzluğa ilişkin somut delillerin kopyaları (revize prosedürler, eğitim kayıtları vb.) mümkün olduğunca eklenmelidir. Kiwa - Meyer müşterilerin uygunsuzlukları kapatırken ortaya çıkan risk, gerektirdiği kaynaklar (maliyet vb.) hususları dikkate alması gerektiğinin bilincindedir. Müşteri tarafından sağlanan düzeltici faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır.: 1. Uygunsuzluğun en temel (kök) sebebinin ortaya konması amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları. Kök sebep analizi yapılmaması durumunda uygunsuzluğun tekrarının önüne geçilememesi muhtemeldir. Esasen kök sebep tespitinin yapılıp yapılmadığı şu sorunun cevaplanması ile ortaya çıkacaktır. sebebi ortadan kaldırdık, ancak yine de bu uygunsuzluk tekrarlanabilir mi? Eğer cevap hayır ise sebep doğru edilmiştir. Eğer cevap evet ya da belki ise sebebin daha detaylı analiz edilmesi gereklidir. Kök sebebe daha rahat ulaşım için neden sorusunun bir kaç kez sorulması çoğu zaman yeterli olur. Böylece düzeltici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önlemek üzere gerçekleştirilebilir. Aşağıda bazı zayıf kök sebep tespitleri yer almaktadır: Operatör hatası ya da Operatör gözden kaçırmış Zayıf eğitim ya da Eğitim etkin olmamış, Standart anlaşılmamış, ya da bunu bilmiyorduk S.Q.GD.001/ /R8 6/11

7 Tek sefer yaşanan bir durum Bu kök sebeplerin kullanımı belgelendirme kurumunun daha derin araştırma talep etmesine sebep olacaktır zira tespitler olaya has değildir ve bu tespite istinaden yapılan düzeltici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önüne geçilmeyebilir. Bu tür durumlarda neden sorusu en azından bir kere sorulmalıdır. Örnek vermek gerekirse, eğer operatör hatası ise acaba operatör doğru anahtarı kapatmak isterken benzer görünümlü bir diğerini mi seçmiştir. Bu kök sebep bizi hata önleme prensipleri uyarınca anahtarların birbirinden açık olarak ayrılmasına götürecektir. Kök sebepler yönetimin üzerinde kontrolü olabileceği şekilde tespit edilmelidir. Kötü hava koşulları bir sebep olabilir ancak bu durumun tekrarını önlemek mümkün değildir. Bu hallerde kötü hava koşullarına karşı yetersiz acil durum planlaması daha doğru bir tespit olacaktır. 2. Aşağıdaki hususları içeren düzeltici faaliyet: Uygunsuzluğun boyutunun belirlenmesi, durdurulması ve düzeltilmesi ile ilgili düzeltici faaliyetler Kök sebebin ortadan kaldırılması ve böylece tekrarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler. Bu düzeltici faaliyetler proses değişikliklerine odaklanmalıdır. Genel olarak düzeltici faaliyetler sadece durumun yani hatanın tamiri ile ilgilenmekte ancak tekrarının önlenmesi ile uğraşmamaktadır. 3. Düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının doğrulama Düzeltici faaliyetlerin doğrulanması ve bu doğrulamanın uygulama nesnel kanıtları ile gönderilmesi gereklidir (prosedürler, kayıtlar, resimler, kontrol planları vb.). Genel olarak, uygulanmayan düzeltici faaliyetler kabul edilemezler. Yapılan işin tabiatı gereği, zaman gerektiren ve uygulama doğrulaması daha sonra yapılabilen düzeltici faaliyetler hedef tarih ve yeterli gerekçe ile birlikte gönderilmelidir. İyi Kök Sebep Analizi ve Düzeltici Faaliyet Örnekleri: Uygunsuzluk, Kök Sebep ve Düzeltici Faaliyet Uygunsuzluk : Uygun olmayan malzemeler tanımlanmamıştır. Kök sebep: neden? Red işlemini gerçekleştiren kalite kontrol etiket yapıştırmamıştır. neden? Kalite kontrol etiketi asmadan önce şefinin onayını beklemiş. neden? Talimat nihai red kararının şef verir demektedir. Düzeltici Faaliyet: (1) Talimat revize edilmiş ve her türlü şüheli malzemeye şef onayı olmaksızın etiket yapıştırılır ifadesi eklenmiş. Şef uygunsuzluk analizini gerçekleştirdikten sonra etiketi imzalar. Eğer malzeme yeniden işlenecekse şef yeniden işleme etiketi koyacaktır. (2) Tüm kalite kontrol elemanları ve şefler yeni talimatla ilgili eğitim alacaklardır. (3) Denetim yapılarak etkinlik değerlendirilmesi yapılacaktır. Uygunsuzluk: Ürün koruması sürdürülememiştir. Üretimde miadı geçmiş kimyasal kullanılmıştır. Kök sebep: Sipariş seviyeleri ve üretim miktarları dikkate alındığında kimyasalların son kullanma tarihlerinin geçmesi beklenmemektedir. Bununla beraber bu kimyasal az miktarlarda kullanıldığından miadı geçmiştir. Miad kontrolünü içeren herhangi bir sistem tanımlanmamıştır. Düzeltici Faaliyet: 1.Önlem: Miadı geçmiş kimyasal üretimden kaldırılmıştır. 2. Düzeltme: Düşük seviyeli kullanıma uygun olarak bu kimyasal için satınalma miktarları S.Q.GD.001/ /R8 7/11

8 azaltılmıştır. 3. Düzeltici Faaliyet: Depo bölgesi kontrol listesine miad kontrol kondu. Aynı zamanda miadı geçmiş kimyasallar üretimden depoya alınır ve ortadan kaldırılır. Talimat revize edilmiş ve denetim gerçekleştirilerek üretim ve depoda uygulama teyit edilmiştir. Uygunsuzluk: Bazı çalışanlar için yeterlilik kayıtları mevcut değildir. Kök sebep: Bu çalışanlara ilişkin yeterlilik iş başı eğitiminde tespit edilmiştir. İnsan kaynakları müdürü kayıtları tutmaktayken prosedürde değişiklik yapılarak bu görev imalat şeflerine verilmiştir. Bu değişiklik şeflere bildirilmediğinden uygulama yapılmamıştır. Düzeltici Faaliyet: Prosedür değişikliği öncesi tüm iş başı eğitim kayıtlarının insan kaynakları bölümünde olduğu doğrulanmıştır. Bu prosedür değişikliği sonrasındaki eğitim kayıtları bulunmuş ve dosyalanmıştır. Eğitim prosedürü revize edilerek değişikliklere ilişkin bildirimin yazılı olması kararlaştırıldı. Ekte ilgili revize eğitim prosedürü ve imzalı dağıtım listesi yer almaktadır. Eğitim etkinliği değerlendirilmesi, yeni prosedürlerle ilgili Ağustos 2005 e denetim programlanmıştır. Kötü Kök Sebep Analizi ve Düzeltici Faaliyet Örnekleri 1. Uygunsuzluk: İç denetim planı denetimlerin faaliyetlerin önem derecesi ve geçmiş performansına göre yapılmasına ilişkin yeterli kanıt sağlamıyor Kök sebep: İç denetimlerle ilgili tüm hususlar anlaşılmamış Düzeltici Faaliyet: Yönetim tarafından yeterliliği teyit edilen iç denetçiler için yeniden eğitim verilecek iç denetim planı yeniden formule edilecek firma kalite aktiviteleri önceliğine göre planlama yapılacak. Kabul edilmeme sebepleri Kök sebep uygunsuzluğun altında yatan sebebi ortaya koymuyor Düzeltici Faaliyet 2005 denetim planı düzeltiliyor ancak doğruluk açısından teyit edilmeli ya da planın tamamlanması için hedef tarih olmalıdır. Düzeltici Faaliyet iç denetçi eğitimi ile ilgili yetersizlik kök sebep analizinde yer almıyor 2. Uygunsuzluk: ABC firmasının tedarikçi değerlendirmesi prosedür uyarınca yapılmamıştır. Kök sebep: performans değerlendirilmesi atlanmıştır Düzeltici Faaliyet: ABC firması değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Kabul edilmeme sebepleri Kök sebep uygunsuzluğun yeniden belirtilmesidir, prosedüre neden uyulmadığı ile ilgili analiz yetersizdir. Düzeltici Faaliyet ABC sorununu çözüyor ancak diğerleri ile ilgili bir açıklama yok. Düzeltici Faaliyet yeniden olmaması ile ilgili bir tedbir yok 3. Uygunsuzluk: Ölçme cihazı kalibrasyon dışı bulunmuştur. Kök sebep: Sorumlu kalibrasyon yapmayı unutmuştur. S.Q.GD.001/ /R8 8/11

9 Düzeltici Faaliyet: Cihaz kalibre edilmiştir Kabul edilmeme sebepleri Kök sebep sistemin neden kalibrasyonsuz cihazın kullanılmasına izin verdiğini açıklamıyor. Düzeltici Faaliyet cihazı düzeltiyor ancak tüm cihazların düzeltilip tanımlandığına dair tespit yok. Düzeltici Faaliyet bu cihaz nedeniyle uygun olmayan ürün sevki olup olmadığına dair bir analizi kapsamıyor. Düzeltici Faaliyet yeniden oluşma ihtimalini ortadan kaldırmıyor S.Q.GD.001/ /R8 9/11

10 Sıkça Sorulan Sorular SSS 1: ISO bölümlerinden bazıları niçin üst sıradan çıkarıldı? gibi alt maddeler sadece dokümante prosedür gerektirme gibi özel gereksinimin olduğu yerde belirlenmiştir. SSS 2: Kiwa - Meyer bütün ana prosesler için prosedürler istiyor mu? Hayır. ISO 9001:2008 için sadece 6 prosedür zorunludur ve 8.2.1, ve 8.4 gibi maddeler tek dokümanda belirtilebilir. Zorunlu prosedürler matriste gölgelendirilmiştir. SSS 3: S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunu matriksindeki yeterlilik nasıl belirtilir? Müşteri ilk olarak matriste A olarak belirtilen gereksinimleri göstermelidir. Denetçi matrisi ve ilgili dokümantasyonu inceleyecektir. Yeterlilikle ilgili yorumlar C1, C2 vs olarak matriste ve 4. bölümde açıklama kısmında belirtilir. SSS 4: Satın alma niçin ana proses değilde dsstek proses olarak belirlenmiş? Kiwa - Meyer bu tanımları otomotiv rehberinden almıştır. Kiwa - Meyer satın almayı ana proses olarak ta kabul eder. SSS 5: Proses Sahibi olarak ne yazılmalıdır? Pozisyon (Yönetici vs.) yazılması önerilir fakat kişinin ismide kabul edilir. SSS 6: S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunu matriksindeki Her Denetimde Zorunlu ne demektir? Denetçiler bu maddeleri her gözetim denetiminde denetlemelidir. SSS 7: S.Q.FR.003 ISO 9001: Aşama Denetim Raporunun her gözetim denetiminde müşteri tarafından doldurulması gerekiyor mu? Hayır, Kiwa - Meyer denetiçileri her denetim sonrası değişiklikleri güncelleyeceklerdir. S.Q.GD.001/ /R8 10/11

11 ARA DENETİM REHBERİ Kalite Yönetim Sistemi Maddeleri Ay Ay 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 den ye Doküman İncelemesi Sırasında Doğrulanmıştır) Yenileme Denetimi Doküman Kontrolü R Kalite Kayıtları Kontrolü R 5 Yönetim Sorumluluğu 5.1 den 5.6 ya tüm maddeler R R R 6. Kaynak Yönetimi 6.1 den 6.4 de tüm maddeler R 7 Ürün Hizmet Gerçekleştirme 7.1Ürün Ger. Planlaması T 7.2. Müş. İle İlgili Prosesler T 7.3 Tasarım ve Geliştirme T 7.4 Satınalma T 7.5 Ür. ve Hizm. Sağ. T 7.6 İzl. Ölçme Cih. Kontrolü T 8 Ölçme Analiz İyileştirme 8.1 Genel R 8.2 İzleme ve Ölçme Müşteri Tatmini R İç Denetimler R R R Proseslerin İzl. Ölç T Ürünün İzl. Ölç T 8.3 Uygunsuzlukların Kont T 8.4 Veri Analizi R 8.5 İyileştirme R R R Kiwa - Meyer ve TÜRKAK logosunun kullanımı R R R R= zorunlu T = Tavsiye Edilir Notlar : 1. Denetçi daha önceki denetimlerde öngörülen düzeltici faaliyetlerin yürütüldüğünü görmelidir. 2. Yenileme denetimleri sırasında denetçi, zorunlu elementler ve geçmiş denetim raporlarını incelemek sureti ile sistem bütününün uygunluğunu doğrular. S.Q.GD.001/ /R8 11/11

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Terimler ve tarifler (Ref. ISO 14001) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Tetkikçi Bir tetkiki yapabilmeye yetkili uzman kişi. [ISO 9000:2000, Madde 3.9.9] Sürekli

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1 Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/8 1.AMAÇ CPC ye sistem belgelendirme için başvuran ayrı yerlerde bulunan işletmelerin başvuru kabul esasları ve tetkik kurallarının IAF MD 1 e göre belirlenmesi.

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No S.PR.002 01.01.2003 04 30.04.2010 1/10 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 F 008

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Serhat GÖK Akreditasyon Uzmanı Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu 3 Kasım 2016 SİVAS Sunum İçeriği

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL - 2009. Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL - 2009. Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ İSTANBUL - 2009 Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İç Denetim Eğitimi Sayfa: 1 / 5 1- ISO 9001:2008 Standardına bakış

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Revizyon Revizyon 0 9.0.2004 02 6.0.2006 03 24.2.2006 04 0.03.2007 Madde Revizyon İçeriği Sadece müşteri olarak belirtilen itiraz hakkı tanımı tüm müşteriler, etkilenen kişi ve organizasyonlar (ilgili

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon P07 02 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen - 2,3,4 Tarih Değişiklik Revizyon 24/02/2014 10/02/2015 Yeni yayın Şikâyet ve İtiraz tanımlarının ayrıştırılması ve detaylandırılması

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.37 (3) SHY 6A Md.37 (1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 1 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PROSES DENETİMİ (DENETİM SONUCU 80 PUAN) ÜRÜN ONAYI

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ AQAP 2105 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN KALİTE NEDİR??? KALİTE; KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. TANIMLAR Kalitenin

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi DOBİ: Dokümante

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı