KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU"

Transkript

1 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

2 2 INDEKS 1.- GİRİŞ İÇERİK GENEL KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI KALİTENİN GELİŞİM AŞAMALARI: KÜLTÜR, İLKELER VE YÖNTEMLER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN UYGULANMALIDIR? ISO 9000:2008 STANDARDTI 9 3. ISO 9001 STANDARTLARININ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE UYGULANMASI KOBİ AVRUPA TANIMI GIZLI DEVLER ISO STANDARDININ UYGULANMASI ISO NEYLE ILGILI OLMALI/OLMAMALI? YÖNETIM İLKELERI TICARI KOBİ LERDE ISO- BAZI ETKIN ÖZELLIKLER ISO KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESI, KÜÇÜK VE BÜYÜK BOY KYS UYGULAMASININ BASAMAKLARI ADIMLARI BELİRLEMEK KYS i uygulama kararı Kaynakların ilk planı Dış danışmanlar İLK ÖZDEĞERLENDİRME AYRINTILI UYGULAMA PLANI 34

3 3 1.- GİRİŞ 1.1 İÇERİK İşletmeler, rekabet güçlerini artırmak için, geçtiğimiz on yıllar boyunca kaliteyi geliştirme yönünde çaba göstermiştir. Kalite düzeyinin ekseriya deneme yanılma metoduyla artırılması, bu süreçte işletmelerin zaman ve para kaybetmesine yol açmış, yapılan hatalar müşterilerin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Kaliteyi artırma ve koruma prosedürlerinin düzenlenmesi için ISO modeli adı altında bir dizi uluslararası standart oluşturulmuştur. Bu şekilde, birçok işletmenin halihazırda deneyip uyguladığı birtakım standart prosedürler çerçevesinde kaliteyi artırmanın mümkün olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda uygulanan prosedürler, çoğu kez şirketin yeniden yapılanmasını ve her durumda personelin eğitilmesini içerir. Söz konusu standartlarda 2008 yılında yapılan değişiklikler işletmelere daha fazla yükümlülük getirmiştir. Ancak, Avrupa da toplam işgücünün önemli bir yüzdesini oluşturan Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) - ticari amaçlı olanlar dahil- ISO 9000 i uygulamanın, daha fazla personel ve evrak işi gerektirmesi nedeniyle, pahalı olmasından şikâyet etmişlerdir. Bunlar ayrıca ISO nun taleplerinin KOBİ lerin faaliyetleriyle bir ilişkisi olmadığından yakınmıştır. Artık şirketler, daha dinamik olan ekonomik koşullar ve ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla daha fazla mücadele etmek zorundadır. Günümüzde kısa süreler içinde yeni pazarlar oluşup ortadan kayboluyor; müşterilerin aldıkları mal ve hizmet, satış sonrası servis konusunda beklentileri artıyor. Bugün ücretlerin düşük olduğu ülkelerin (örneğin, Çin mağazaları) üretimi haksız rekabet oluşturmaktadır ve ticari işletmeler için rekabetin tek yolu mallarının kalite düzeyini olabildiğince yüksek tutmaktır. Ayrıca, karşılıklı güveni garanti eden süreçlere ve prosedürlere dayalı kuvvetli bir tedarik zinciri geliştirip sürdürmek, günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Küçük bir ticari işletme için bunun avantajı yalnız kendi şirketi içinde kalitenin sistematik şekilde uygulanmasına destek sağlamak değil, aynı zamanda bir tedarikçinin kabul görmüş bir Kalite Yönetim Sistemi nin (KYS) kriterlerini yerine getirme bilincinde olduğunu da gösterir yani, kurum böylece gerekli standartları barındırdığını ve kalitesi yüksek ticari hizmet vereceğini temin etmiş olur. Yapılan sertifikasyon faaliyetleri tedarikçi seçimini büyük oranda etkilemekte ve hatta bazı alanlarda bu seçim için asgari kriter oluşturmaktadır. Kalite geliştirmede başarı Avrupa da KOBİ lerin Gücü ISO 9000 standartları ilk başta özellikle büyük işletmelerde uygulamaya konmuş olsa da son birkaç yıl zarfında bu standartları uygulamaya karar veren küçük ve orta boy işletmelerin sayısı giderek artmıştır. Bu nedenle, ticari işletmelerin ve hatta bunlardan küçük boy olanların birçoğu, tedarikçi ve taşeronlarından ISO-9001 sertifikasını ve bunun kalite kurallarına uyulmasını istemekte ve bazı sektörlerde (paramedikal gibi) de ISO sertifikası ulusal mevzuat kapsamında zorunlu olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, artık müşteriler de onanmış ürün ve tedarikçi talep etmektedir. Bir KYS uygulanmasında, içsel ve dışsal olarak iki kriter söz konusudur: içsel olarak, siparişlerin ve stok envanter sisteminin daha iyi yönetilmesi suretiyle kaliteyi yükseltmek ve maliyetleri düşürmek; dışsal olarak ise ürün iadelerini azaltmak, daha iyi bir imaj oluşturmak ve uzun vadeli kalite stratejileriyle farklılık yaratmak. KYS ni uygulamanın diğer bir nedeni de bunun artık müşteri tarafından talep edilmesidir (ancak bu tek neden olmamalıdır). Belli bir dala ait özel koşulların göz önüne alınması / KYS uygulamasında iç ve dış nedenler

4 4 Şu halde, bu konuyla ilgili eğitim programlarına ve eğitim materyaline ihtiyaç vardır. Ancak, halen bunların büyük bir bölümü büyük işletmelere hitap etmektedir. Özellikle küçük ve orta boy işletmelere yönelik, bürokratik işlemlerden geçmeden ISO-9000 nin uygulanmasıyla ilgili yol gösterici pratik bilgiler içeren eğitim materyali ve araçlarında eksiklik bulunmaktadır. Ayrıca, ISO-9001 in öngördüğü koşullar belirli olmakla beraber, hedefleri, sektörleri ve çalışma şekilleri bakımından farklılık gösteren işletmelerde bu standartların uygulanması farklı şekillerde olmaktadır. Profesyonel işletmelerden bazıları, ISO-9001 in öngördüğü genel koşulların kendi durumlarına nasıl uyarlanacağını açıklayan kılavuzlar hazırlamışlardır; fakat bunlar genelde, küçük işletmelerin özel ihtiyaçlarına hitap etmemektedir. Küçük ve Orta Boy İşletmeler için eğitim malzeme ve gereçlerinin eksikliği

5 5 2.- GENEL 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI Soyut bir kavram olan "kalite" kelimesinin, bir kimse veya maddenin içsel niteliği veya bir şeyin kendine özgü yapısını tanımlayan özellik gibi farklı tanımları olabilir; bunlar kalite kelimesinin sözlükte bulunan birçok tanımından birkaçıdır. Kalite kelimesinin klasik, günümüzde eski moda sayılan, tanımı belirli koşullara uygunluk tur. Bu bağlamda kalite, doğrudan ürünün veya hizmetin özelliklerini ve bunların gerçekleştirilmesindeki gerekliliği belirtir (kalitenin bir özellik olması). Bu tanıma göre, tanımlanmış üretim ve hizmet süreçlerine, örneğin satış sürecina harfiyen uyulur ve müşterinin isteklerini göz önüne alınmaz. Bunun aksine, günümüzde herhangi bir ürün veya hizmetin kalitesi müşterinin ihtiyacını anlama, koşulları bu doğrultuda tam olarak tespit etme ve yerine getirme becerisi demektir. Bu da Ürün veya hizmetin nasıl kullanılmak istendiğini anlama yeteneğini vurgulayarak (Kalitenin bir değer olması) müşterinin ihtiyaçlarına odaklanır. Kalitenin bir değer olarak kabul edilmesiyle kelimenin tanımı değiştirilip çeşitli şekillerde düzeltilmiştir. Bu düzeltmelerden ikisi özellikle önemlidir: 1. Kalite müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla isteklerinin tespit edilmesi ve ürünün niteliklerinin bu doğrultuda oluşturulmasıdır. Bu anlamda, kalite kâr etmeye yöneliktir. Kaliteyi yükseltmenin amacı müşteriyi memnun etmek ve sonuçta elde edilen kârı artırmaktır. Böylece, kalitenin yükseltilmesi veya iyileştirilmesi parasal yatırım gerektirmekte ya da bir başka deyişle, giderleri artırmaktadır. Bu anlamda Kalite, daha yüksek fiyat demektir. 2. Kalite, pazarda mali kaybına, müşterinin hoşnutsuzluğuna ve benzeri zararlara yol açacak kusur ve hatalara yönelik faaliyetlerin giderilmesine ve düzeltilmesine yöneliktir. Bu anlamda Kalite maliyetin düşürülmesine yöneliktir ve kalite yükselişi daha düşük fiyat anlamına gelir. Son olarak, ISO 9000:2008 kalite kelimesini, yapısal özelliklerin gerekli koşulları ne derece yerine getirdiğinin ölçütü olarak tanımlar. - Açıklama (mevzuatın açıklayıcı notları): Kalite kelimesinin düşük, iyi veya yüksek gibi sıfatlarla kullanılabileceğini; içsel kelimesinin ise bir şeyin yapısında özellikle kalıcı olarak bulunan özellikler olduğunu belirtmek gerekir Kalite kelimesinin farklı tanımları Kalitenin bir özellik olması Kalitenin bir değer olması Kalite daha yüksek fiyat demektir. Kalite daha düşük fiyat demektir ISO 9000:2000 tanımı

6 6 2.2 KALİTENİN GELİŞİM AŞAMALARI: KÜLTÜR, İLKELER VE YÖNTEMLER Kaliteye ilişkin problemler ticaret faaliyetlerinin başlangıcı kadar eskidir. Çok eski olan bu kavram, pazarın oluşumuyla ilgili olup müşteri-tüketici ve satıcı-üretici gibi temel özellikleriyle ilgilidir. Ancak, kalite nin anlamı zamana uygun olarak farklı evrimsel değişikliklere uğramış ve kelimenin herkes tarafından bilinen anlamının değişmesine neden olmuştur. Biz şimdi kalite kelimesinin 20. yüzyılda geliştirilen temel anlamı üzerinde duralım. Birinci Dünya Savaşı ndan önceki yıllarda nicelik veya üretim miktarı ile nitelik veya kalite arasında büyük bir fark vardı; bunlardan birincisi üretimle, ikincisi ise ürünün üretim sonrası denenmesiyle ilgiliydi. Miktar ana hedefti, kalite ise ürünün başarılı olması için gereken faktörlerden biri olarak kabul edilirdi. Bazen müşterinin kendisi üretim veya satış süreçlerini izler ve son testleri yapardı ve 1945 yılları arasında Kalite Kontrol diye bilinen faaliyetler ortaya çıktı. Bunlar, bir ürünün özelliklerini belirleme, ölçme ve bunları önceden tespit edilen parametrelerle karşılaştırmaya yönelik birtakım çalışmalar içeriyordu. O yıllarda bakış açısı değişmişti ama üretim/hizmet sürecine müdahale edilerek ürünün uygunluğunu garantilemek fikri aynıydı. Ürünün son kalitesini garantilemek için üretim/hizmet derinden incelenmekte ve kontrol aşamalarından geçirilmekteydi. Hizmetin ölçülebilen değerli bir sonucu olmadığı düşüncesi hakim olduğundan hizmet şirketleri henüz Kalite Yönetim yöntemine dahil edilmemişti. 50 li yıllarda Kalite ye yaklaşım önemli şekilde değişti ve hiçbir iş faaliyetinin diğerlerinden tamamen ayrıştırılmasının mümkün olmadığı fikri giderek yaygınlaştı. Bunun sonucu olarak, birçok farklı şirket departmanının entegrasyonu ve koordinasyonuyla başarılı sonuçlar alma imkânı doğdu. 50 li yıllar ABD de Toplam Kalite yaklaşımının doğum yılları oldu. Hâlâ her faaliyette Kalite Kontrol vardır ve bu tüm organizasyonu kapsamamaktadır Ancak Kalite Kontrol kavramının organizasyon ve planlama evrelerini kapsaması gerektiği yönünde eğilim başlamıştır. 60 lı yıllarda Kalite kavramı tekrar yenilendi ve gerek üretim/hizmet, gerekse ürün/hizmet süreçlerinde sistematik olarak işlemeye başladı; buna Kalite Güvencesi dendi. Kalite Güvencesi, ürünün kalitesine katkıda bulunan aktivitelerin entegre bir şekilde ele alınmasına yönelik bir yönetim sistemidir. Bu faaliyetler arasında, faaliyet planı, personelin eğitimi, dosyalama ve yönetim, düzenleme vb. faaliyetler sayılabilir. Birinci Dünya Savaşı ndan sonra 1935 ve 1945 yılları arasında 50 li yıllarda Diğer yaklaşımlarla karşılaştırıldığında Kalite Güvencesi nin sağladığı en uygun yenilikler şunlardır: 60 lı yıllarda - Kalite yönetiminin, tüm sistemin bir parçası olarak görülmesi sonucu, tüm organizasyon tarafından ve çoğunlukla yönetim tarafından kontrol altında tutulması; - hizmetlere adapte edilmesi; - planlamaya ve faaliyetlerin kayıt edilmesine özen gösterilmesi; - planlama ve test etme kavramlarının üretim/hizmet sağlamadan tasarıma kadar genişletilmesi. Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi arasındaki fark, yaklaşımlarının farklı olmasından kaynaklanır: bunlardan birincisi statik, ikincisi ise dinamiktir. Toplam Kalite Sistemi, iş değerleri arasında Kalite yi en ön plana alır ve müşteri ilişkilerini geliştirmeyi hedefler. Kalite ye aktif bir şekilde yönelme sayesinde yenilikçi tutumlar gündeme gelir ve geleneksel yaklaşımlardan üç noktada ayrılır: 1. kalitenin iyileştirilmesi devam eden bir süreçtir; 2. politikalar ve hedefler aracılığıyla gelişim sağlanır; 3. tüm organizasyon Kalite nin kural olduğu konusunda eğitilir.

7 li yıllarda Kalite kavramı hizmet şirketlerine yayılır. Hizmette Kalite konusunda iki farklı yaklaşım vardır: Geleneksel yaklaşımda müşteri ihtiyaçları ve beklentileri tespit edilir ve ürün tasarımı, Kalite sürecinin faaliyete geçirilmesi (hataların azaltımasıyla ilgili olarak), kontrolün planlanması ve geliştirilmesi bu doğrultuda gerçekleştirilir. Diğer yaklaşım, -ki personele yönelik yaklaşım diye de anılır- kalite programının kültür değişimi, değerler ve tüm personelin davranış farkını esas alması gerektiğini iddia eder. Bu yaklaşımın temelinde personelin yönetimi ve müşteri geribildirimleri vardır. Başlangıç noktası ürün ün tanımıdır. Bu da ticari şirketin başkalarınınkine kıyasla herhangi bir ürünle ilgili verdiği hizmet ve özellikleri içerir. Aşağıda bu özelliklere örnekler verilmektedir: - Hizmet satınalma ile başlar; - hizmet stoklanamaz; - üretim ve tüketim aynı zamanda gerçekleşir; - müşteri üretim sürecinde yer alır; - hizmet elle tutulamaz; - hizmet tedarik sistemi hareketlidir. Hizmete verilen değer, kaliteyle ilgili sorunlarla karşılaşıldığında bakış açısının değişmesine yardımcı olur: işletme yalnız ürün ü veya verilecek hizmeti değil, aynı zamanda hizmetin verilmesinde gerekli olan idari ve teknik faaliyetleri, yani işin yapılma sürecini de dikkate alır. Süreç, farklı iş birimlerinin sonuca varmak için gösterdikleri tüm faaliyetleri içerir. Her birim, kendi entegrasyon becerisi ve hedefe ulaşma yeteneğiyle doğrudan orantılı olarak verilen hizmete yeni bir değer katar. Süreç yönetimi, farklı faaliyetler arasındaki bağların çok iyi denetlenmesini, müşterinin ihtiyaçlarının tespitini ve bu doğrultuda müşteriyi memnun etmeyi ve ortak hedefe yönelmeyi gerektirir. Kalite den sorumlu olan kişi Kalite Sistemi ne yatırım yapmaya başlar; yani işi Kalite yi hedefleyerek yürütür. Kalite Sistemi nin özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 1. işin ve hedeflerinin tanımlanması 2. görev ve sorumlulukların dağıtımı 3. personel ve diğer kaynakların tespiti 4. yönetim ve işletme faaliyetlerinin uygulanması, bunların izlenmesi ve kontrolü Kalite politikasına göre, iş dünyasında müşteriyi memnun etme arzusu giderek artmaktadır ve işletmelerin hedefi artık, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan malları daha düşük fiyata üreterek onu memnun etmektir. Yüksek Kalite hem iç hem de dış kalitenin sağlanması anlamına gelir li yıllarda Dış Kalite, müşteriyle kurulan ilişki tarzına ve her şeyden çok müşterinin ihtiyaçlarına, davranışlarına, beklentilerine, isteklerinin ne derece yerine getirildiğine, müşteriyle iletişime ne kadar dikkat edildiğine (karşılama, hizmet verme ve uğurlama), sorunları çözme yeteneğine ve gerekirse müşterinin ihtiyaç ve isteklerini sezinlemeye ve açıkça belitilmeyen konularda hizmet vermeye dayanır. Şirketin imajı dış kalite yi büyük ölçüde etkileyeceği için, Dış Kalite aynı zamanda tedarikçilerle, basınla, vs. iyi ilişki kurmak anlamına da gelir. İç Kalite, çalışanların memnuniyetine ilişkin her şeye ve, vardiya, bilgi akışı, zaman yönetimi, tamamlanmış işlerin geribildirimi gibi parametrelere dayanır. Bu nedenle, kalite, hizmet in müşteriyi memnun eden dış ve iç özelliklere uygun olması şeklinde de

8 8 tanımlanabilir döneminde tüketicilerin, vatandaşların ve kullanıcıların memnuniyetini hedefleyen sosyal kalite talebi öne çıkmıştır. Artık temel amaç yaşam kalitesini yükseltmektir ve işletmelerin tümü kalite, çevre ve güvenlik için daha entegre sistemler geliştirmektedir. Bu bağlamda SA 8000 (Socail Accountability: Sosyal Sorumluluk) standardı geliştirilmiştir. Sosyal sorumluluk konusundaki bu ilk standardın çıkış noktası ve geliştirilmesi dünya çapında kabul görmüştür. Burada temel amaç her türlü iş alanında, uygun olmayan, insafsız denebilecek çalışma koşullarını ortadan kaldırmaktır dönemi 2.3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite Yönetim Sistemi geniş kapsamlı bir kavramdır ve en iyi hizmeti en ucuz şekilde verebilmek amacıyla işletmenin işlevsel ve finansal performanslarının izlenmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesinde uygulanan bir dizi sistematik işletme prosedürleri olarak tanımlanabilir. Tanım Kalite Yönetim Sistemi nin kapsamına giren kurallar, yapılan faaliyetler açısından Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol ve Kalite İyileştirme gibi birimlere ayrılır. Kalite Güvencesi faaliyetleri, süreç içinde yapılan tüm değişikliklerin açıkça tespit edilip değerlendirilmesini garantilemeyi hedefler. Ayrıca, hem müşterinin hem de ürün/hizmet üreticisinin taleplerine uygun ürün ve hizmet özelliklerinin açık ve kesin olarak tespit edilmesini de güvenceye alır. Kalite Kontrol bir süreçtir ve bir işletmenin yürürlükteki ticari süreçlerinin performansını değerlendirmeyi ve bunlardan olumsuz olanları ortadan kaldırmak için gerekli olan faaliyetleri yapmayı sağlar. Aynı zamanda buna istatistiksel kalite kontrol de denir. Bu süreç, Kalite Yükseltme standartlarına tamamen güvenilebilmesini sağlar. Ürünlerin kusurlarını düzeltme çalışmaları Kalite Kontrol kapsamına girebilir veya girmeyebilir. Sistematik ve sürekli bir faaliyet olan Kalite İyileştirme işletmenin tüm süreçlerini kapsar ve daha yüksek performans sağlamayı hedefler. Kalite Güvencesi Kalite Kontrol Kalite İyileştirme Kalite yönetim sistemi yüksek kalite elde etmeyi sağlayacak politikalara dayanmalıdır. Nitekim finans, ürün/hizmet tipolojisi, sosyal problemler ve personel güvenliği gibi bütün iş faaliyetlerinde yönetim politikasının etkileri bulunmaktadır. Son olarak, kalite yönetim sistemi ne iyi bir kalite teknoloji sistemi nin eşlik etmesi gerekir. Bunlar, ticari hizmetin kalitesini temin etmeyi, kontrol etmeyi ve yükseltmeyi sağlamaya yönelik teknolojilerdir. 2.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN UYGULANMALIDIR? KYS nin oluşturulması, ticari şirketin, müşterinin ve diğer ilgili kişilerin memnuniyetini artırmasına yardımcı olur. Ayrıca, iyi uygulanan bir KYS, işletmenin sürekli olarak gelişim faaliyetlerinde bulunmasını sağlar. Müşterinin ve verilen ticari hizmette rolü olan diğer ilgili tarafların memnuniyetinin artırılması ve gelişimin sürekliliği tamamen birbirine bağlıdır. Aslında, müşterinin devamlı olarak değişen ihtiyaçları ve beklentilerine ek olarak rekabet ortamı ve teknik ilerlemeler göz önüne alınırsa, satılmış olan ürünlerin ve satış süreçlerinin sürekli olarak geliştirilmesi pazarda tutunabilmek için elzemdir. Ancak, insanların memnuniyetini artırmak ve sürekli olarak gelişme faaliyetlerinde bulunmak için ticari şirketin bazı önemli ilkeleri göz önünde bulundurması gerekir. Bu Müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim

9 9 ilkeler aşağıda belirtilmiştir: İlke 1 İlke 2 İlke 3 İlke 4 İlke 5 İlke 6 İlke 7 İlke 8 Müşteri odaklılık Liderlik İnsanların katılımı Süreç yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Karar almada gerçekçi yaklaşım Ortak çıkarlara dayalı tedarikçi yaklaşımı Müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim ilkeleri 2.5 ISO 9000:2008 STANDARDI ISO 9000, ilk defa 1987 yılında Cenevre Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization -ISO) tarafından yayımlanan, bir dizi uluslararası standarttan oluşur. Firmalar, bu standartların öngördüğü koşulları etkin bir KYS uygulamak amacıyla kullanır. Örneğin, standartlar, ölçüm ve test cihazlarının (tartı ve ağırlıklar gibi) kalibrasyonu veya uygun bir kayıt sisteminin oluşturulması için gerekli olan koşulları belirtir. ISO 9000 standartları, müşterinin kalite beklentilerine uygun ürün ve hizmetlerin süreç, yönetim ve denetimler yoluyla sağlanmasıyla ilgili uluslararası iyi yönetim uygulaması anlaşmasının sonucudur. ISO 9000 standartları, faaliyet ve boyutları ne olursa olsun her türde kamu veya özel kuruluşunda bir KYS oluşturup bunu sürdürmek için gerekli olan, bir dizi ilke ve koşulları kapsar. ISO 9000 üç temel belgeden oluşur: ISO 9000:2005, Kalite Yönetim Sistemleri Temel bilgiler ve sözlük. ISO 9001:2008, Kalite Yönetim Sistemleri Koşullar. ISO 9004:2000- revizyonda, Kalite Yönetim Sistemleri Performans iyileştirme rehberi. ISO 9000 in kaynağı ISO 9000 serileri ISO versiyonu KYS için tek bir model (ISO 9001) içerdiğinden, KYS uygulamak isteyen bir kuruluşun standardın hangi maddelerini yönetim faaliyetlerinde kullanmak istediğine karar vermesi ve o maddelerin koşulları kapsamında kendi sistemini oluşturması gerekir. Şirket, kendi yapısına uygun olmaması durumunda, standardın 7. paragrafındaki hükümlerin bazılarından muaf tutulabilir. Tasarım ve geliştirme şirket tarafından gerçekleştiriliyorsa bunların denetlenip belgelenmesi gereklidir. Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olan şimdiki ISO 9001:2008 versiyonu ve ISO 9004 te halen yapılmakta olan gözden geçirmeler, daha önceki versiyona çok ufak değişiklikler getirmektedir. Bunlar: ISO 9000 serisi standartlarıyla ISO ve ISO in standartları arasındaki uyumun daha iyi sağlanması için yapılan ifade değişiklikleri Çevre ve risk kavramlarının eklenmesi Dış kaynaklardan sağlanan hizmetlerle ilgili süreçlerin denetiminin daha açık tanımı Yasal ve düzenleyici koşulların iyileştirilmesi Koşullara uygunluk sağlamak için gerekli olan iş çevresinin yönetimi -ki bu fiziksel, çevresel ve diğer faktörleri içerir Kişisel verilerin tanımı gibi, korunması gereken müşteri hakları Bilgi sistemleri, kalibrasyon (doğrulama ve konfigurasyon) gibi, ürünle ilgili Bugünkü ISO 9000 baskısı (2008)

10 10 koşullara uygunluk sağlamaya etkisi olabilecek destek hizmetler, Garanti koşulları, bakım hizmetleri ve geridönüşüm gibi malın tesliminden sonraki ek hizmetlere açıklık getirme Bir üçüncü bağımsız bölüm, sertifikasyon grubunun KYS nin ISO 9001 standartlarına uygunluğunu onaylamasıyla ilgilidir. Onay belgesinde, onay istenen işin faaliyet alanıyla birlikte ISO 9001 koşullarında öngörülen ve kurum tarafından göz önüne alınmayan yönetim faaliyetleri belirtilir. 3.- ISO 9001 STANDARTLARININ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE UYGULANMASI Bu bölümün amacı, öncelikle KOBİ nin (Küçük ve Orta Boy İşletme) özelliklerini kısaca tanıtmak ve daha sonra bu özelliklerin KYSnin küçük bir ticari kuruluşta uygulanmasını nasıl etkilediğini özetlemektir KOBİ Avrupa daki işletmelerin % 99 unu oluşturan ve yaklaşık 65 1 milyon kişiye iş imkânı sağlayan mikro, küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ ler) sosyal ve ekonomik açılardan önemlidir. Ayrıca, bunlar girişimcilik ruhu ve yenilikler yaratma açısından gerekli kaynaklardır. Bölüm 3 ün amacı KOBİ lerin ekonomilerde temel bir rolü olması nedeniyle KOBİ terimi sık sık kullanılır. Ancak, bu terimin tek bir tanımı yoktur. Aksine, küçük ve orta boy işletmelerle ilgili kriterler, farklı Avrupa ülkeleri arasında farklılık gösterdiği gibi, aynı ülke içinde de işletmelerin faaliyet alanlarına göre değişebilir. Örneğin, KOBİ kriterleri faaliyet alanına göre değişebilir ve çeşitli yardım programlarında girişimciliğe destek sağlamaya yönelik kriterler kullanılabilir. 1 Karşılaştır (http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm)

11 Avrupa Tanımı Bir KOBİ tanımı olarak Avrupa daki KOBİ tanımını örnek aldık; bu tanım, istatistiki amaçların yanı sıra destek programlarında (özellikle Devlet Yardımı, Yapısal Yardım ve Araştırma ve Geliştirme Çerçevesindeki Programlar) da kullanılmaktadır. Ayrıca, Avrupa nın kullandığı tanım bize KOBİ teriminin içeriğinin zamanla değişikliklere uğradığını da göstermektedir. KOBİ nin aşağıda verilen ve Recommendation 96/280/EC ye (Öneri 96/280/EC) dayanan Avrupa tanımı 1996 yılından beri kullanılmaktadır: çalışan sayısı 250 den ve toplam bilançosu 27 milyon Euro/yıl veya cirosu yılda 40 milyon Euro dan az olan işletmeler KOBİ grubuna girer. Aynı zamanda, bağımsızlık koşuluna (KOBİ tanımına göre tek bir işletme veya işletmeler grubu sermaye veya oyların %25 inden fazlasına sahip olamaz) uymak gereklidir. Ekonomik gelişmenin KOBİ lerin durumunu etkilediği göz önüne alındığından kriterler yenilenmiş ve Mayıs 2003 te Recommendation 2003/361/EC (Tavsiye 2003/361/EC) adı altında kabul edilen yeni bir tanım 1 Ocak 2005 ten 2 itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Çalışan sayısı aynı kalmakla beraber, ciro ve bilanço toplamlarıyla ilgili değişiklikler vardır: Avrupa tanımı Tablo 3.1 AB de KOBI ye bakış açısındaki son gelişmeler İşletme kategorisi Orta büyüklükte işletme Küçük işletme Mikro ölçekli işletme Kişi sayısı < 250 < 250 < 50 < 50 < 10 < 10 Maksimum ciro. (mio. Euro) Bilanço toplamı (mio. Eur)

12 12

13 Gizli Devler Bu bölümün başında belirtildiği gibi, KOBİ lerin ekonomimizde temel bir rolü vardır. Hatta büyük işletmeler toplam işletme sayısının ancak %1 ini oluşturduğundan, KOBİ lere bazen gizli devler veya Avrupa ekonomisinin gerçek devleri denir. Dahası, tüm işletmelerin %93 ü mikro işletmelerdir (0-9 personel) 3. KOBİ ler gizli devler küçük 6,0% orta büyüklük 0,8% büyük 0,2% mikro 93,0% Şekil 3.1 Avrupa daki işletmelerin boyutları Kaynak: KOBİ ler. (Observatory of European SMEs 2002; EC, 2002) Tüm işgücünün üçte ikisi (hammadde üretimi yapmayan özel sektör) KOBİ lerin elindedir ve bu yaklaşık eşit biçimde mikro, küçük ve orta boy işletmeler arasında bölünmüştür. Ancak, istihdamın boy-sınıf dağılımı ülkeler arasında değişiktir. Çok önemli olan bir nokta da KOBİ lerin -büyük işletmelerin aksine- istihdam yaratmada net bir artış sağlamasıdır. KOBİ lerin güçlü konumu ve özellikle mikro işletmeler, Avrupa ya özel addedilebilir: ortalama bir Avrupa işletmesinde 6 personel olmasına karşın, bu sayı Japonya da 10 ve ABD de 19 dur. Bu nedenle, Avrupa da istihdamın %66 sını oluşturan KOBİ ler Japonya da istihdamın %33 ve ABD de de %46 sını oluşturur. 4 Avrupa da özel sektör işleri: İşletmenin boyutuna göredir ISO sertifikası Mikro Büyük Mikro işletme: 1-9 alışan Küçük işletme: Orta boy: Büyük: 250+ Küçük Orta KOBİ lerin Avrupa pazarındaki önemli konumunu ISO uygulamasına bağlamanın önemi konusunda üç nokta ilginç olabilir: dünya çapında giderek artan toplam ISO 9000 sertifika sayısı,

14 14 Dünya sonuçları Ara 2003 Ara 2007 Dünya Dünya toplamı sonuçları Dünya büyümesi Ülke sayısı Dünya genelinde ISO 9001:2000 sertifikaları Aralık Aralık 2007 Ara Ara Ara Ara Ara Şekil 3.2 Verilen ISO 9000 sertifikaları, dünya çapında toplam (Kaynak: Verilen sertifikaların dünyanın çeşitli bölgelerine dağılımı, Avrupa ülkelerinde ISO sertifikasyonuna büyük önem verildiğini gösterir.

15 15 Çin: İtalya: Japonya: İspanya: Hindistan: Almanya: ABD: Birleşik Krallık: Fransa: Hollanda: Şekil 3.3. Verilen ISO 9000 sertifikalarının dünya çapında dağılımı (2007) (Kaynak: yenilenen ISO 9001:2000 standardında verilen sertifika sayısı (bu 1994 ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 versiyonlarının yerine geçer) 2002 yılında 2001 yılına göre üç kattan daha fazla artmıştır ve 2002 yılı sonundaki ISO 9000 toplamının hemen hemen % 30 u eder. ISO 9001: ,8% ISO 9000 ( versiyonları) ,2% Şekil 3.4 ISO 9001:2000 uygunluk belgesi payları ISO 9000 toplamı üzerinden (2002). (Kaynak: Bu elkitabı konunun daha fazla derinliklerine inme imkânı tanımıyorsa da, verilen ISO sertifikalarında Avrupa nın yüksek olan payının yanı sıra Avrupa daki işletmelerin çoğunluğunun KOBİ olması ve yeni standardın büyük oranda kabul görmesi KYS nin

16 16 Avrupa daki KOBİ lerde ISO 9001:2000 koşullarına göre uygulanma potansiyelinin yüksek olduğunu gösterir. 3.2 ISO STANDARDININ UYGULANMASI ISO neyle ilgili olmalı/olmamalı? İşletmenin boyutuna bağlı olarak uygulanan KYS, işletmenin kuruluşundan beri sürdürdüğü iş alışkanlıklarına tamamen farklı bir düzen getirmemelidir. Her işletmenin oturttuğu bir yönetim sistemi olduğunu ve hatta dokümante edilmemiş olsa bile ISO standardı koşullarından bazılarını yerine getirmiş olabileceğini dikkate alın.. ISO standardının hedefi kesinlikle tamamen yeni bir yönetim sistemini uygulatmak veya işletme sahibini uygulamakta olduğu yönetim sistemini değiştirmeye zorlamak değildir. Aksine, ISO e uygun bir KYS uygulamayı, işi kontrol etmeye, olan biteni izlemeye ve odaklanılması gereken konuları belirlemeye yardımcı olacak stratejik bir araç olarak algılamak gerekir. Standardın koşullarını yerine getirirken özünü kavrayarak uygunluğu sağlamak gerekir. KYS, işletmede halen uygulanan sistemin çalışanlar tarafından bilinen, kanıtlanmış olan ve kullanılan faaliyetlerini olabildiğince sürdürmelidir. İşletme ancak o zaman KYS nin uygulanmasından yarar görebilir, iç faaliyetlerini geliştirebilir ve bunları mükemmel bir pazar oluşturmak için bir araç olarak kullanabilir. Küçük ve Orta Boy İşletmelerde KYS ni uygulamanın anlamı Yönetim ilkeleri Gerek KOBİ ler ve gerekse büyük ticari işletmelerde yönetim, insan kaynaklarının yönetimi, satıcı-alıcı ilişkisi, mali yönetim, pazarlama, satış öncesi ve sonrası yönetim, güvenlik yönetimi, çevre yönetimi, vs. gibi birbirine karşılıklı bağlı olan birkaç faktörden oluşur. Yukarıda belirtilen değişik yönetim konuları ISO 9001:2008 standardının farklı koşullarında ele alınmıştır. Küçük ve orta boy işletmelerde bile standardı uygulamaya başlamadan önce yönetim kadrosunun, yukarıda belirtilen değişik yönetim konularıyla ilgili olarak sekiz yönetim ilkesini iyi bilmesi gerekir. Bunlar: ISO 9001:2008 in sekiz yönetim ilkesi İlke 1 İlke 2 İlke 3 İlke 4 İlke 5 İlke 6 İlke 7 İlke 8 Müşteri odaklılık Liderlik İnsanların katılımı Süreç yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Karar almada gerçekçi yaklaşım Ortak çıkarlara dayalı tedarikçi yaklaşımı Bu sekiz ilke ISO 9001:2008 standardında açıkça belirtilmemiş olmakla beraber, bunlar iyi bir yönetim sistemi oluşturmak için gerekli olan ilkelerdir. Bu ilkelerin standardın değişik maddelerinde ele alınan çeşitli yönetim faaliyetlerinin hangilerinde önemli olduğu aşağıda belirtilmiştir: insan kaynaklarının geliştirilmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması, altyapının geliştirilmesi ve korunması, iş çevresinin iyileştirilmesi ve personelin faaliyetlere etkin olarak katılması (ilke 2 ve 3), güvenli bilgi sağlanması ve yönetimin, kuruluşun uzun vadeli tanımını buna göre yapması kalite politikası, kısa-vadeli somut ölçülebilir görevler verilmesi alt yönetim için yıllık kalite hedefleri (ilke 1, 2 ve 3),

17 17 tedarikçi ve müşterilerle belirgin ticari ve teknik kontratlar yapılması, (ilke 1 ve 4), temel faaliyet için ekonomik açıdan elverişli ve yüksek kaliteli girdiler sağlamak (ilke 8), kendi faaliyetlerini denetlemek ISO 9001 in ticari hizmetlerin sağlanmasındaki temel süreçlerle ilgili gerekli gördüğü satış belgeleri, kontrol süreçleri ve talimatlarını temin etmek, işletme denetiminin gereklerine uymak, denetim belgelerini doğru hazırlamak, tanımlamak ve geriye dönük izlenebilirlik (ilke 4), temel süreçlerin çıktılarını güvenceye almak, böylece ticari hizmetlerin müşterinin ihtiyaçlarına uygun kalitede olmasını sağlamak (ilke 1 ); müşteri memnuniyetinin derecesine ilişkin bilgi toplayarak bunları değerlendirmek (müşteri memnuniyet anketleri, teslim edilen ürünlerle ilgili müşteri verileri, kullanıcının görüşleriyle ilgili anketler, şikâyetler, garanti talepleri, tedarikçi raporları, vs.) ve bu değerlendirmelere dayanarak önlemler almak (ilke 4 ve 7), sürekli iyileştirme programları oluşturmak; bu etkin bir yönetim aracı olmanın yanı sıra personelin faal olmasını sağlar ve iç kalite kontrollerini, şeffaf, düzeltilebilir ve önlenebilir faaliyetleri içerir. (ilke 6). İşleyiş ve sistem yaklaşımı ilkelerinin (4 ve 5) tanımladığı iki durum vardır: öncelikle özel süreçler arasındaki bağların önemi ve ikinci olarak da süreçler, kaynaklar (finansal, kaliteli personel, altyapı, iş çevresi, bilgi) ve şartlar (kapsamı ilgili tarafların isteklerine göre oluşturulur) arasındaki bağların önemi. Aynı zamanda, sürekli iyileştirme (ilke 6) için gerekli olan değişikliklerin uygulanması ve personelin eğitilmesi gibi süreçlerde kuruluşun faal katılımı gereklidir. Kararlar verilere dayanır test ve analiz sonuçları (ilke 7). Diğer başlıca etkenler -davranışlar, motivasyon ve personelin yetenekleri- yaklaşık olarak sekiz ilkenin hepsinin kapsamında vardır. Özetle, yukarıda bahsedilen kalite yönetiminin sekiz ilkesi başlıca iki temel yönetim alanına bölünebilir: 1. süreç yönetimi süreç ve sistem ilkelerinin uygulanması, kuruluş yönetiminin gereçlerinin ve tutumunun hayata geçirilmesi (ilke 4 ve 5, hatta 1, 6, 7, ve 8), 2. insan kaynakları yönetimi tutum ve davranışların sistematik olması için gerekli olan gereçlerin hayata geçirilmesi, çalışma yeteneğinin artırılması ve insan faktörünün etkili ve verimli olmasını sağlayacak bir iş çevresi yaratılması (ilke 2 ve 3, ama aynı zamanda 1, 6 ve 7). ISO 9001:2008 standardında bu alanların her ikisinin de yönetimiyle ilgili ilkelerin belirtilmesinin yanı sıra, yalnız satılan mallarla ilgili değil, sağlık ve iş güvenliği gibi normlarla da ilgili olan daha yüksek yasa ve standartlara uyulması gerektiği de vurgulanır. İki temel yönetim alanı

18 18 MÜŞTERİ T E D A R İ K Ç İ İ L İ Ş K. Ç E V R E G Ü V E N L İ K R İ S P A Z A R L A M A F I N A N S İ N S A N K A Y N A K L A R I süreçler-kaynaklar-şartlar Liderlik ve yönetim adanmışlık tutumlar Yöneticiler ve çalışanların yetenekleri K 5 Değişim yönetimi 7 Bilgi yönetimi 6 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (sistemler, süreçler, kaynaklar) GERÇEKLERİ KULLANMAK Şekil 3.5 Sekiz ISO 9000 ilkesine göre Kalite Yönetim işleyişi: 1 Müşteri odaklılık, 2 Liderlik, 3 İnsanların katılımı, 4 Süreç yönetimi, 5 Yönetimde sistem yaklaşımı, 6 Sürekli iyileştirme, 7 Karar almada gerçekçi yaklaşım, 8 Ortak çıkarlara dayalı tedarikçi yaklaşımı

19 Ticari KOBİ lerde ISO- bazı etkin özellikler Tek bir ISO 9001:2008 standardı olduğu gibi, KYS nde yerine getirilmesi gereken koşullar da tektir; ancak, KOBİ lerle büyük işletmelerin arasında bu koşulların uygulanmasına etki eden bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan bazıları KOBİ lere daha kolay bir başlangıç yapmalarını sağlamakla beraber, genellikle özel dikkat gerektirir. KOBİ lerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan mikro ve küçük boy işletmelerin daha da özel bir konumu vardır. Bu nedenle, bunları ayrı ayrı ele alacağız. Orta boy işletmeler (50 ila 250 personel) Bunlarda KYS hayata geçirilirken kuruluşun her bir üyesinin atılan bu adımın öneminin bilincinde ve bu doğrultuda katkıda bulunmaya istekli olması gerekir. İşletme küçük boyutta olduğu için, kalite yöneticisinin büyük boy bir işletmeye göre tüm personeli bu konuda faaliyete geçirmesi daha kolaydır. Ayrıca, büyük boy işletmelerle karşılaştırıldığında, orta boy işletmeler daha sade bir organizasyon yapısına sahip olduğundan, bunların KYS ne uyması gereken süreçleri daha azdır ve daha sade iletişim araçlarıyla iş görebilirler. Bu da sistem belgelerinin büyük oranda azalmasını sağlar. Diğer taraftan, personel sayısının çokluğu ve işletmenin kompleks bir yapıya sahip olması (mikro ve küçük işletmelerden farklı olarak) genellikle, en azından kısmen, faaliyetlerin belgelenerek yürütülmesini gerektirdiği için kalite belgelenmesini belli bir temel üzerine oturtmak gerekir. İşletmenin yapısına bağlı olarak, ekseriya vurgulanan diğer önemli bir özellik de müşterinin ihtiyaç ve isteklerine verilen önemdir. Orta boy işletmelerin pazar potansiyeli büyük işletmelere veya mağazalar zincirine göre kısıtlı olduğundan bunların belli müşterileri (devamlı, önemli ve yerel) vardır ve aynı zamanda belli tedarikçilerle çalışır. Bu nedenle, bunlar için tedarikçi ve müşteri ilişkileri önemlidir. Bu durum, herkesin birbirini tanıdığı ve rivayetlerin kolaylıkla yayıldığı küçük şehirlerdeki orta boy işletmeler için daha da önemli olur. Mikro ve küçük boy işletmeler (50 personele kadar) Bunlar temelde küçük şehirlerdeki ticari kuruluşlara benzeyen işletmelerdir. Mikro ve küçük işletmelerin en bariz avantajı, bunların ekseriya aile kuruluşları olmasıdır; başlarında bir idareci bulunur ve bu kişi çoğunlukla kuruluşun sahibidir. Bu nedenle, idareci işe motivedir, iyi para kazanmak, eski müşterileri memnun etmek ve yeni müşteri cezbetmek için canla başla çalışır. Mikro ve küçük boy işletmeler, bölgesel pazarlarla çalıştığı ve bunların ekseriya kısıtlı sayıda müşteri ve tedarikçi ile ilişkisi olduğu için müşteriye odaklanmak çok daha kolaydır. Bunların tutunabilmesi için tedarikçi ve müşteri ilişkilerinin çok iyi olması şarttır. Yönetimde resmiyet olmamasının diğer bir avantajı daha vardır: baştaki yönetici/işletme sahibi kimin neyi nasıl yapacağını sözle belirtir, hizmetin kalitesini kontrol eder, kendisi devamlı olarak yol gösterir ve diğerleri onun talimatlarını yerine getirir. İşletmenin küçük boy olması ve yönetimde resmiyet olmaması çalışanları KYS ne heveslendirmeyi kolaylaştırır. Genellikle, her işletmenin işi yürütmede yerleşmiş bir sistemi vardır. Yukarıda açıklandığı gibi, mikro ve küçük işletmelerde resmiyetin olmaması olumlu bir etki yaratır; ancak, bu çok ender olarak belgelenir. Belgelenmiş prosedür ve süreçlerin olmaması ise kalitenin belgelenmesine sıfırdan başlamayı gerektirir. Mikro ve küçük boy işletmelerin çok sade bir organizasyon yapısı vardır ve bunlar çok az sayıda ve basit iletişim araçları kullanır. Bu nedenle, sistem belgelendirmelerinde önemli sayıda azalma olur. Diğer taraftan, kaçınılmaz olan işlev birikimi personelin çok yetenekli olmasını, yetki ve sorumlulukların iyi belirtilmesini, iletişime, içeriklerine ve dokümantasyon şekillerine önem vermeyi gerektirir. Mikro ve küçük boy işletmelerle orta boy işletmeler arasındaki diğer bir fark (şart olmamakla beraber) etkin bir yönetimi gerçekleştirmek için gerekli olan yönetim süreçlerinin sayısındadır. Orta boy işletmelerde ISO uygulamasıyla ilgili ayrıntılar Mikro ve küçük işletmelerin ISO uygulamasıyla ilgili özellikleri

20 ISO koşullarının gerçekleşmesi, Küçük ve Büyük Boy işletmeler arasındaki farklar Bir önceki bölümde, ISO nun KOBİ lerde uygulanmasıyla ilgili bazı tipik durumlardan bahsettik. Şimdi de, özel sayılan alanların, bu bölümde anlatılacak olan Karşılaştırma tablosuna dayanılarak yapılan genel bir açıklamasını vereceğiz. Öncelikle, ISO uygulamasına ilişkin bazı özel durumların, KOBİ lerin aşağıda belirtilen kendine özgü yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtmek gerekir. yönetim formal olmayan, doğrudan motive, basit organizasyon yapısı, sorumlulukların / yetkilerin iyi tanımlanmasını gerektirir. personel az sayıda, değişik yeteneklere sahip, birden fazla iş yapan, kalite yönetim sisteminden doğrudan sorumlulu olmayan dokümantasyon prosedürler belgelenmemiş iletişim basit form ve araçlar Satıcı-alıcı ilişkileri, müşteri odaklı bazı konulara daha fazla dayalı, bölgesel olarak kısıtlı süreç düşük sayıda, oldukça basit yapı KOBİ ve büyük boy işletmelerin karşılaştırılması Bundan başka, karşılaştırma tablosunda görüldüğü gibi standardın KOBİ lerde uygulanması önemli olan bazı maddeleri ve belirli koşulları vardır. Bunlardan en belirgin olanlarını özetlersek: Grup - birey Büyük bir işletmede yönetim toplantısı yapmak ve grup olarak karar almak gerekli olmasına karşın, KOBİ lerde sorumluluk ekseriya işletme sahibi/yöneticiye aittir - yönetim sorumlulukları ve yönetimin gözden geçirilmesiyle ilgili olan 5.1. ve 5.6. maddelerde bu durum açıkça belirtilmiştir. Uzun vade - kısa vade 5.4 Planlama, 6.1 Kaynak temini, 6.3 Altyapı, 7.1 Planlama, vb. maddelerde KOBİ lerde nakit akışı geliştirmesiyle ilgili kısa vadeli planlama konusu kuvvetle vurgulanmıştır. Bunu kısmen siparişlere dayanan yapılar olmalarıyla açıklamak mümkündür. Dışarıya kayma Büyük bir işletmede süreç ve girdiler büyük oranda içerden karşılanırkan, KOBİ lerde bunların bir kısmı dışarıdan temin edilen süreç/girdilerdir. Böyle olunca, örneğin, 7.4 Satınalma maddesindeki girdi kontrol testlerinin yerini, ekseriya çıktı kontrol sonuçları ve tedarikçinin verdiği sertifikalar alır. Aynı şekilde, müşteri tarafından gerçekleştirilen 7.3 Tasarım ve Gelişim maddesi veya ekseriya müşterinin belgelerine dayanan 7.5 Hizmet temini maddesi örnek olarak gösterilebilir. Yine önemli olarak, İç Denetleme maddesi, bazen sayıları az olduğu ve menfaat çatışmalarına yol açabileceği için eğitimli personel -iç deneticiler- tarafından verilemez. Dış kaynak kullanımı ve dış kaynaklı süreçlerin kontrolü konularında ISO 9001:2008 de özel koşullar bulunmaktadır. Birleşmiş sorumluluklar Büyük bir işletmede belli bir faaliyetin sorumluluğunu yüklenmek üzere belli personel seçilir ve buna göre eğitilir. Buna karşın KOBİ lerde bu tür görevleri ekseriya daha başka sorumlulukları olan kimseler yüklenir örneğin, 7.6. İzlem ve ölçüm aletlerinin denetimi ve bunların metroloji koşullarına uyumunun tespiti maddesi, başka biri görevlendirilmemişse otomatikman genel müdürün sorumluluğundadır. Bu tür Grup ve bireysel işletmelerin karşılaştırılması Uzun vadeli/kısa vadeli Dışa dönüş Sorumluluk birikimi

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı