Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10."

Transkript

1 /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik Bilgileri Onay Tarih Bütün Yayın 0 Yeni Yayın Bütün Yayın Yeni Yayın

2 2/25 Başlık 0. GİRİŞ. HEDEFLERİMİZ 2. KAPSAM 3. DAĞITIM LİSTESİ 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.. Genel Şartlar 4.2. Dokümantasyon Şartları Genel Kalite Elkitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü 5. YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.. Yönetimin Taahhüdü 5.2. Üye Odaklılık 5.3. Kalite Politikası 5.4. Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdisi Gözden Geçirme Çıktısı 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.. Kaynakların Sağlanması 6.2. İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Bilinçlendirme ve Eğitim 6.3. Altyapı 6.4. Çalışma Ortamı 7. HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.. Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması 7.2. Müşteri İle ilgili Prosesler Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Üye ile İletişim 7.3. Tasarım ve Geliştirme 7.4. Satın alma Satın alma Prosesi Satın alma Bilgisi Satın alınan Ürünün Doğrulanması 7.5. Hizmetin Sunulması Hizmet Sağlamanın Kontrolü Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği Belirleme ve İzlenebilirlik Üye Mülkiyeti Ürünün Muhafazası 7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.. Genel 8.2. İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti İç Tetkik Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3. Uygun olmayan Hizmetin Kontrolü 8.4. Veri Analizi 8.5. İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet Sayfa

3 3/25 0. GİRİŞ Mersin 886 tarihinde kurulmuş olup, Türkiye nin en eski Odalarından birisidir. Odamız bugün kişilik Yönetim Kurulu, 36 Meslek Grubunu temsil eden 82 kişilik Meclisi, 7 müdürlük altında 4 servis ve 56 personeli ile hizmet vermektedir. Mersin in Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasında bir limana sahip olması nedeniyle, hızla büyüyen ekonomik potansiyeline paralel olarak; Odamız da hızlı bir gelişim sürecinden geçerek üye sayısı e ulaşmıştır.. HEDEFLERİMİZ 574 sayılı Kanundan kaynaklanan görevleri yerine getirmek, Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek, Mersin in, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak, Ülke çıkarlarını üye çıkarlarının önünde tutmak, Oda Üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; Oda-üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek, Odayı, üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek, Üreteceğimiz eserler ve yapacağımız çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal hayatımıza katkıda bulunmak, Daha iyi hizmet ve gelişim için üyelerimizi ve personelimizi mesleki konularda eğitmek, Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır, Departmanların birbirlerini iç müşteri gibi görerek çalışmalarını sağlamak. 2. KAPSAM Bu Kalite Elkitabı MTSO da yürürlükte olan ve hizmet kalitesinin korunmasını ve sürekliliğini sağlayan Kalite Yönetim Sistemini tanıtmaktadır. Kalite Elkitabı, Oda da uygulanan Kalite Prosedürleri ile birlikte ISO 900: 2000 Kalite Yönetim Sistemleri nin şartlarını asgari derecede karşılamaktadır. Bu Kalite Elkitabı kayıtlı sahibine verildiği tarihte tam olarak güncelleştirilmiştir. Yapılacak tüm eklemeler ve değişiklikler, kopya sahibine derhal iletilecektir. Güncelliğini kaybetmiş sayfalar Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yenisi ile değiştirilir. Bu Kalite Elkitabı Mersin nın malıdır ve önceden Genel Sekreter in onayı olmadan kopyalanamaz ve ödünç verilemez. Kalite Elkitabı nda yer alan ve kalite seviyesini olumsuz yönde etkileyecek hata veya eksiklerin Kalite Yönetim Temsilcisi ne bildirilmesini rica ederiz. 3. DAĞITIM LİSTESİ Kalite Elkitabı nın kopyaları aşağıdaki kişiler tarafından saklanmaktadır. KOPYA NO SAKLAYAN - Meclis Başkanı 2- Yönetim Kurulu Başkanı 3- Genel Sekreter 4- Genel Sekreter Yardımcısı 5 +Master Kopya* Bilgi ve İletişim Tek. Müdürü. (Kalite Yönetim Temsilcisi)

4 4/25 *Master Kopya hazırlayan ve onaylayanın orijinal imzalarıyla Kalite Yönetim temsilcisi tarafından saklanır. Diğer kopyalar ise fotokopi ile çoğaltılır. En son güncel revizyon intranet üzerinden tüm personelin erişimine açıktır. 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.. Genel Şartlar Bu Kalite Elkitabı, MTSO da uygulanan ISO 900:2000 standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi nin yapısını açıklamak ve bu sistemin anlaşılmasını sağlamak için düzenlenmiştir. Kalite Yönetim Sistemi aşağıdaki dokümanları içerir: Kalite Elkitabı Kalite Prosedürleri Servis Prosedürleri Görev Tanımları Talimatlar Planlar Formlar Kalite Yönetim Sistemi nin çalışmasını sürdürmek için gerekli faaliyetlerin yapılmasında izlenecek adımların doğru olarak nasıl yapılacağını ve devam ettirileceğini açık bir şekilde ifade eden Kalite Prosedürleri hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Oda içerisindeki her faaliyetin nasıl etkin bir şekilde yapılacağını belirleyen Servis Prosedürleri hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Kalite Sistemi ayrıca görev tanımları, talimatlar ve formlarla da desteklenmektedir. Dokümante edilen sistemin etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli izlenmesi amacıyla her seviyedeki tüm çalışanlara eğitimler verilmekte ve periyodik olarak planlı kalite tetkikleri yapılmaktadır. Ayrıca Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği her yıl Aralık ayında yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında ele alınır. Kalite Sistem Dokümantasyon Yapısı:

5 5/25 KEK (.Sevi ye) Kalite Prosedürleri (2.Seviye) Servis Prosedürleri (3.Seviye) Talimatlar, Görev Tanımları, Planlar, Formlar (4.Seviye) Standartlar, Mevzuatlar, Yasal Dokümanlar, Dış Kaynaklı Dokümanlar (5.Seviye) 4.2. Dokümantasyon Şartları Genel MTSO Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları temelde iki özellikten oluşmaktadır: ISO 900: 2000 Kalite Yönetim Sistemi nin gerektirdiği dokümanlar; Bu doküman yapısının ana hatlarını Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite Elkitabı, Kalite Prosedürleri ve Servis Prosedürleri oluşturmaktadır. Oda nın yasal dayanağının gerektirdiği doküman ve mevzuatlardır Kalite Elkitabı Kalite El Kitabı; sistemin genel işleyişini anlatmak, Kalite Sistemi açısından yazılmış prosedürleri ve bunlara yapılan atıfları göstermek için hazırlanmıştır Dokümanların Kontrolü Kalite Elkitabı nda yapılacak olan değişiklik, ekleme ve çıkarmalar Kalite Yönetim Temsilcisi nin önerisiyle Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır ve yürürlüğe girer. Kalite Prosedürlerinde yapılacak olan değişiklik, ekleme ve çıkarmalar Kalite Yönetim Temsilcisi nin önerisiyle Genel Sekreter tarafından onaylanır ve yürürlüğe girer. Dokümantasyonda yapılacak olan ekleme, çıkarma ve değişiklikler Kalite Yönetim Temsilcisi nin bilgisi dahillinde yapılır. Bunların dağıtımı ve bu işlemlerin devamında Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Geçerli dokümanların yürürlükte olmasından ve geçersiz dokümanların yürürlükten kaldırılıp yırtılarak yok edilmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Dokümanların geçerli kopyaları sadece Doküman

6 6/25 Dağıtım ve Kontrol Planı nda yazılı kişilere verilir, ayrıca intranet üzerinde herkesin erişebilmesi için elektronik dosya formatında yayınlanır. Kalite Elkitabı, Kalite Prosedürleri ve Servis Prosedürlerinde yapılan değişikliklerle ilgili Satırların altları çizilerek belli edilir. Ayrıca revizyon numaraları değiştirilir. Diğer dokümanlarda sadece revizyon numaraları değiştirilir. Kalite Elkitabı ve Kalite Prosedürleri her 3 yılda bir yeniden düzeltilir. Bunların dışında kalan diğer bütün kontrollü dokümanları Revizyon No su 0 olduğunda yeniden yazılır Kayıtların Kontrolü KPR.0 Doküman ve Veri Kontrolü Bölümler, hizmet kalitesi ve Kalite Yönetim Sistemi ne ait kayıtların sistematik olarak tutulması, tanımlanması, dosyalanması ve belirlenen süre boyunca saklanması temin etmekten sorumludur. Kalite kayıtları, istenilen kalitenin gerçekleştirildiği ve Kalite Yönetim Sistemi nin etkili olarak işlediğini göstermek amacıyla tutulur ve saklanır. Kalite kayıtları aşağıdaki dokümanları kapsar.. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı ile ilgili kayıtlar, 2. Yıllık kalite hedeflerini tanımlayan raporlar, 3. Eğitime ilişkin kayıtlar, 4. Satın alma ile ilgili kayıtlar, 5. Üye memnuniyetinin ölçülmesine ilişkin kayıtlar, 6. İç kalite denetimlerine ilişkin kayıtlar, 7. Verilen hizmete ilişkin kayıtlar, KPR.0 Kalite Kayıtları Prosedürü 5. YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.. Yönetimin Taahhüdü MTSO, Kamu vicdanını gözeterek; üyelerinden gelen talepler, kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar. Bölgemiz özel sektörünün en önemli temsilcilerinden biri olan MTSO, değişen dünya koşullarında kurumsal varlığını ve bölge özel sektörünü temsil iddiasını devam ettirebilmek ve üyelerinin rekabet gücünü arttırabilmek için organizasyon ve faaliyetlerini, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik ve proaktif bir yapıya kavuşturmayı ve bu çerçevede; Sürekli gelişme düşüncesiyle politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı ve gerekli kaynaklar ayırarak bu planları hayata geçirmeyi, Üyelerinden gelen talepleri de göz önüne alarak çağın gereklerine uygun yeni fonksiyon, görev ve hizmetler geliştirmeyi, Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi, Ürettiği hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlamayı, Takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı, Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesiyle kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı,

7 7/25 Ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları ve üyeleriyle beraber gerçekleştirebilen bir MTSO Hizmet Kurumu anlayışı ile sağlamayı TAAHHÜT EDER Üye Odaklılık MTSO nun tüm hizmetleri ve çalışma sistematiği Yönetim Kurulu tarafından Üye Odaklı olarak planlanmıştır. MTSO da üyelere verilen hizmet her zaman en iyi kalitede verilir. Ayrıca hizmette tarafsızlık ve bağımsızlık gözetilir. Faaliyetlerin Kalite Elkitabına, Kalite ve Servis Prosedürlerine göre yapılması zorunludur. Hizmet üretiminde ayrımcı davranışlardan; yasal, teknik ve bilimsel yargıya dayanmayan faaliyetlerden kaçınılır. Ayrıca MTSO tarafından verilen hizmet ve bilgilere ilişkin kayıtlarda mevzuat hükümleri çerçevesinde gizlilik prensibine uygun hareket edilir. KPR.05 Hizmetin Tanımı, Verilmesi Ve İzlenebilirliği Prosedürü KPR.08 Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü 5.3. Kalite Politikası MTSO, Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için doğru, güncel, hızlı hizmeti sevgi, saygı ve güven ortamında sunmayı KALİTE POLİTİKASI olarak benimsemiştir. Bu amacın gerçekleşmesi için MTSO nun tüm hizmetlerinin belirli bir kalite seviyesinde, günün ekonomik ve teknik ihtiyaçlarına en uygun biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Hedefimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve üye beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm birimlerin faaliyetlerinde Kalite Yönetim Sistemi nin gereklilikleri esas olacaktır. Oda Yönetim Kurulu, tüm çalışanların Kalite Politikasını anladıklarından, uyguladıklarından ve desteklediklerinden emin olmak durumundadır. Kalite Politikası, yapılan toplantılar ve bina içinde çeşitli yerlere asılma şeklinde duyurulmuştur. İç tetkiklerde de ayrıca üzerinde durulur. Kalite Politikası, her yıl Aralık ayında yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında gözden geçirilir Planlama Kalite Hedefleri Oda Yönetim Kurulu hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini arttırmak ve çalışanın motivasyonunu yükseltmek için ölçülebilir ve Kalite Politikası ile tutarlı ve uyumlu hedefler ortaya koymuştur. Hedeflenen sonuçlara ulaşıldıkça hedefler daha yükseğe alınmaktadır. Kalite Hedef Kriterleri: Üye memnuniyeti Çalışan memnuniyeti Çalışan eğitimi İç tetkik sonuçları başarısı Üyeye yönelik eğitim faaliyetleri Üyeye yönelik bilgilendirme faaliyetleri

8 8/25 Üyeye yönelik sosyal faaliyetler Bütçe hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması MTSO Kalite Yönetim Sistem; Kalite Politikası ile planlanmaya başlamış olup, politikada taahhüt edilmiş prensiplerin uygulanmasına yönelik olarak oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi ISO 900: 2000 in 4.2. Maddesinde belirtilen şekilde dokümante edilmiştir. MTSO Kalite Yönetim Sistemi aşağıdaki noktalar üzerinde yeterli kontrolü ve güvenceyi sağlar: Hizmetin belirlenen gerekliliklere uygun olarak verilmesi, Hizmetten bağımsız olarak kalite önlemlerinin belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi, Kalite Yönetim Sistemi nin dokümanlarla temsil edilmesi, Kalite Yönetim Sistemi ve bunun organizasyonel birimlere getirdiği sorumluluklarla ilgili eksiksiz belgelendirme. Kalite Elkitabı nda MTSO Kalite Yönetim Sistemi nin esasları tanımlanmıştır. Kalite Prosedürleri nde Kalite Yönetim Sistemi nin nasıl uygulandığı, işlevler ve sorumluluklar anlatılmaktadır. Servis Prosedürleri nde ise organizasyonel birimlerin iş akışları ve gerekleri yer alır. Gerekirse talimatlarla desteklenir. Ayrıca 574 sayılı TOBB yasası, TOBB ve MTSO İç Yönetmelikleri de destek dokümanlardır. Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu net olarak süreçler arası ilişkileri ve faaliyetlerin sırasını tanımladığı için sistemin bütünlüğü sağlanmış olur. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları ile sistemdeki değişiklik ve yeniliklerin kolayca ve etkin işlerliği sağlanır, sistem içinde bütünlük korunur Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki MTSO Yönetim Kurulu tüm sorumlulukların dağılımını organizasyon şeması kapsamında tanımlamıştır. Organizasyon şemasında yer alan her bir unvan/birim bazında görev tanımları şöyledir; Meclis Başkanı Protokolde Odayı temsil etmek. Kendisinin bulunmadığı hallerde Odayı temsil etmek üzere Meclis Başkan Vekillerinden birini, her iki Başkan Vekilinin bulunmaması halinde de bir Meclis Üyesini seçmek. Oda Meclisini sevk ve idare etmek. Meclis toplantılarını yönetmek Oda meclisinin gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek. Oda Meclisini toplantıya davet etmek Toplantı tutanaklarının sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak Meclisçe alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek Oylamaya iştirak etmemek koşulu ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak. Mecliste görüşülecek konuları, gerektiğinde önceden İhtisas Komisyonlarına havale etmek ve konu hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek. Meclis Başkan Vekilleri, Başkanın bulunmadığı hallerde, Meclis Başkanlığına vekalet eder ve Meclis Başkanının vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirirler. Yönetim Kurulu Başkanı Odayı hukuki bakımdan temsil etmek. 574 Sayılı Kanun, Tüzük ve bu yönetmelik ile diğer yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak. Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek. Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek.

9 9/25 Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak. Yönetim Kurulu nca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek ve izlemek. Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak. Kalite politika ve hedeflerini saptayarak Yönetim Kurulu na sunmak. Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri, Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın görevlerini ve vereceği diğer işleri yerine getirirler. Genel Sekreter Genel Sekreter, Oda memur ve hizmetlilerinin amiridir. 574 Sayılı kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Oda nın işlem ve yazışmalarını idare etmek, Oda tarafından verilecek belgelerin tanzim edilmesi ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamak. Oda bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak. MTSO nun bina ve demirbaşlarının korunması yönünde gerekli çalışmaları denetlemek ve bunlara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak. MTSO nun servislerinin hızlı, verimli ve yeterli hizmet sunmalarını sağlayacak tedbirleri almak. Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, görüşme konularına ilişkin açıklamalarda bulunmak. Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aykırılık ve aksaklıkları önleyici tedbirler almak. MTSO tarafından yapılan sürekli ve süresiz yayınların yönetimini koordine etmek. Oda nın ihtiyacını karşılamak için gerekli olan harcamaları Yönetim Kurulu nun belirleyeceği sınırlar içinde yapmak. Yönetim Kuruluna, yıllık faaliyet raporlarının zamanında düzenlenerek sunulmasını sağlamak. Oda personelinin atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kurulu na öneri sunmak, Oda personelinin özlük işlerine ait dosyaların düzenlenmesi ve saklanmasını sağlamak. Genel Sekreter yardımcıları arasında iş ve görev dağılımı yapmak. Genel Sekreter yardımcılarının birden fazla olması halinde hangisinin vekalet edeceğini Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesini sağlamak. Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter in Oda Yönetimine ilişkin verdiği görevi yürütmek. Kendine bağlı hizmet birimleri arasında etkin bir işbirliği eşgüdümü sağlayarak hizmetin sunulmasını sağlamak. Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter den sonra Oda nın en yüksek idari amiridir. Genel Sekreter in bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter e ait görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir. Bağlı birimlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmelerine yönelik öneriler hazırlayarak Genel Sekreter e sunmak. Danışmanlar Oda Meclis ve Yönetim Kurulunun Özel İhtisas gerektiren talep edilen görevleri yapmak. Mersin ve mensuplarını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yaparak görüş oluşturmak. Hukuk Müşaviri Oda yı ilgilendiren konularda hukuki araştırma yapmak ve görüş oluşturmak. Oda nın yargıyı ilgilendiren işlerini, davalarını ve Oda yı ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek. Oda nın diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı sözleşmeleri hazırlamak.

10 0/25 Oda nın taraf olduğu davalarda Oda yı temsil etmek. Oda nın alacakları için yapılan icra takiplerini yürütmek. Davet edildiğinde Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunmak. Meslek Komiteleri Md. Meslek Komitelerinin verimli ve düzenli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak. Meslek Komitelerinin çalışması için gerekli sekreterya işlemlerini yürütmek, evrak, zabıt ve karar defterlerini tanzim etmek, muhafaza edilmesini sağlamak, hiçbir şekilde oda dışına çıkarmamak ve raporlarını tutmak. İç ticaret konusunda mensupların sorunlarını tespit etmek ve bunların sorunlarının giderilmesi amacıyla Genel Sekreterliğe teklifte bulunarak gerekli organizasyonları yapmak. Meslek Komitelerinin aylık olağan ve olağanüstü toplantılarını düzenlemek. Hazırlanan gündem uyarınca alınan kararların Yönetim Kuruluna ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. Genel Sekreter tarafından verilecek diğer işlemleri yapmak. Ekonomik Araştırmalar Md. İl, ilçe ve bölge kapsamında ekonomik ve ticari veriler sağlamak, istatistikleri düzenlemek, raporlar ve yayınlar hazırlamak. Yıllık Ekonomik Raporun hazırlanması Odanın birimlerine göre yıllık faaliyet raporunun hazırlanması Oda üyelerini ilgilendiren mal, hizmet ve diğer konularda araştırmalar yapmak, bu konularda üyelerin görüşlerini tespit etmek ve çözüm getirmek amacıyla çalışmalar yapmak. Genel Sekreter tarafından verilen diğer işleri yapmak. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Her türlü bilgi işlem faaliyetini yürütmek Her türlü donanım ve yazılım sistemini işletmek. Yeni yazılım uygulamaların ihtiyaçlarını belirlemek ve mevcut yazılım uygulamalarındaki düzenlemeleri yapmak Bilgileri yedeklemek ve güvenliğini sağlamak Mevcut bilgi işlem sisteminin bakım ve onarım problemlerini belirleyip, takip etmek ve sonuçlandırmak. Personeli kullanılan yazılım programları hakkında bilgilendirmek ve gerektiğinde eğitmek Bilgi işlem sistemlerinin satın alınması faaliyetlerinde teknik komisyonu oluşturmak ve toplantılarını düzenlemek. Üyelerin taleplerine cevap verebilecek bilgi bankasını oluşturmak. Bilgi bütünlüğünü sağlamak amacıyla Oda içi birimlerin bu bilgilerden faydalanabilmesi için gerekli ortamı oluşturmak. Proje Müdürlüğü İlin ekonomik altyapısını incelemek ve ekonominin sosyal gelişimini takip etmek. Ülke ve dünyadaki ekonomik ve sosyal değişimlerin bölge ekonomisine yapacağı etkiyi tahmin etmek ve yorumlamak. Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Bölgenin ekonomik kaynaklarını incelemek ve bu kaynakların bölge içinde katma değer yaratma olanaklarını ve yollarını araştırarak uygun yatırım alanlarını ve konularını belirlemek. Belirlenen konularla ilgili projeler hazırlamak, projelerin karlı olup olmadığını belirlemek amacıyla fizibilitelerini hazırlamak ya da hazırlatmak. Hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca uygun bulunmuş projeleri, yine Yönetim Kurulu kararı ile bölgede, ülkede ve yurtdışında potansiyel yatırımcılara tanıtmak. Finans kaynaklarının bu yatırımlara yönlendirilebilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak

11 /25 Bahsi geçen konularla ilgili olarak devlet kurumlarıyla ilişki kurmak, bu kurumlardan bilgi toplamak. Koordinatörlük çerçevesinde sonuçlandırılabilecek işleri sonuçlandırmak. Diğerlerini Yönetim Kuruluna bildirerek Kurul ile birlikte işleri sonuçlandırmak amacıyla strateji ve taktikler geliştirmek. AR-GE ve Yönlendirme Müdürlüğü KOBİ ler ve Dışa Açılım o KOBİ Desteklerini takip eder, Finansman kaynaklarını araştırır, bilgilendirir, o Yurt içi ve yurt dışı fuar takibi yapar, o Fuar katılımlarını ve iş heyeti organizasyonlarını yapar, o Mal ve hizmet taleplerini toplar ve gerekli duyuruları yapar, o E-Bülten hazırlar, o Ülke tanıtım toplantıları düzenler, o Yatırım, teşvik, Mevzuat takibi yapar, o Yurtdışı çıkış harç muafiyeti yazısı, banka referans yazısı, vize referans yazısı, yatırım teşvik belgesini hazırlar, o Mersin de düzenlenecek olan Fuarların organizasyonu görevlerini yerine getirir. o IRC-Mersin kapsamındaki görevlerini yerine getirir, o İGEME il temsilciliği görevini yerine getirir, Eğitim ve Organizasyon o Eğitim kurumları ile irtibata geçer, portföy takibi yapar, o Diğer odaların sayfalarını takip eder, o Yıllık Eğitim, seminer, konferans programını belirler, o İlgili kurumlara duyuru yapar, o Katılımın sağlanması için birimlerle temasa geçer, o Hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesine yönelik yenilikleri takip eder, o Seyahat ve ulaşım organizasyonunu gerçekleştirir, o Sektörel toplantılar düzenler, o MTSO misafirlerinin ağırlanmasını organize eder, o Üye-müşteri memnuniyet anketleri düzenler, raporlar, o Eğitim memnuniyet anketlerini oluşturur, raporlar, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler o MTSO Haber gazetesini çıkarır, o Günlük yerel ve ulusal haberleri takip eder, haber arşivi yapar o Yerel basınla iletişim içinde bulunur, o Aktivite ve organizasyonların basın duyurularını yapar, o Basın bülteni hazırlar, o Seminer, toplantı, sempozyum kaset deşifrelerini yapar, o Etkinliklerin reklâm çalışmalarını yapar, davetiyeleri hazırlar, etiketler ve postalar, Genel Sekreter tarafından verilen diğer işleri yapmak. Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicili Birimi Ticari işletmelerin kuruluşları için Türk Ticaret Kanunu nun zorunlu kıldığı tescil, iş ve işlemlerini yerine getirmek. İşletmelerin ticaret sicil dosyalarını arşivlemek ve her an kullanıma hazır tutmak. İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek. Çeşitli nedenlerle yaşamı sona eren işletmelerin sicil kayıtlarının terkinini sağlamak. Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak, tescili gerektiği halde başvuru yapılmayan işletmelerin re sen tescil işlemlerini yapmak. Kişilerin ve kuruluşların sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge taleplerini karşılamak. Ticaret sicil iş ve işlemlerini hızlı ve verimli yürütebilmek için gerekli tedbirleri almak. Ticaret siciline ilişkin görüş ve öneri taleplerini hazırlamak.

12 2/25 Sicil Müdürlüğü Oda Sicili Birimi Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle Odaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek. Üyeliğe kaydolunan Meslek grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak. Odaya kaydı gerektiği halde başvurmayanları izlemek ve kayıt yaptırılmasını sağlamak. Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek Oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek. Oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak Üyelerin derece değişikliği taleplerini tetkik edip, görüş hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak. Ticaret Müdürlüğü Dış Ticaret Birimi Dış ticaret konusunda çıkarılmış ve çıkarılacak olan kanun, yönetmelik, sirküler ve kararları takip etmek, incelemek ve görüş bildirmek. Bu mevzuat ve kararların odaya ve üyelere yüklediği mükellefiyetler konusunda Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Ekonomik Araştırmalarca talep edilecek istatistiki bilgilerin derlenmesine ve yapılacak araştırmalara yardımcı olmak. Konusuyla ilgili olarak kamu kurumları, KİT ler ve özel kuruluşlarla Oda nın ilişkisini sağlamak. Talep üzerine ihracata ilişkin belgeleri yasal sınırlar çerçevesinde tanzim ve tasdik etmek. Dış Ticaret ile ilgili istenen görüşleri hazırlamak. Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri gerçekleştirmek. Ticaret Müdürlüğü TIR Hizmetleri Birimi Firmaların TIR sistemine girişi ile ilgili işleri yapmak. TOBB adına Onay, Yetki Belgesi ve TIR Karnesi ile ilgili işleri yapmak Kaybedilen TIR Karneleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek. TIR Karnesi alan firmanın unvan, adres ve ortak değişikliği ile ilgili işlerini gerçekleştirmek. Konteyner, Ağır ve Havaleli eşya nakli ile ilgili işleri yapmak. Yabancı firmalara TIR Karnesi vermek ve yabancı TIR Karnelerinin geçerlilik süresini uzatmak TIR Karnelerinin mühürlenmesi işleri yapmak Birlik talimatlarının firmalara iletilmesi, Talimatların uygulanması ve ilgili mercilere görüş bildirilmek. Firma sorularını cevaplamak TOBB adına A.T.A. Karnesi işlemlerini yürütmek Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri gerçekleştirmek. Ticaret Müdürlüğü İç Ticaret Birimi İç ticaret konusunda çıkarılmış ve çıkarılacak olan kanun, yönetmelik, sirküler ve kararları takip etmek, incelemek ve görüş bildirmek. Bu mevzuat ve kararların odaya ve üyelere yüklediği mükellefiyetler konusunda Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Sınaî nitelikte olmayan fire ve zayiat nispetlerinin tespiti işlemlerini yapmak Ticari ve sınaî teamüllerin, örf ve adetlerin tespiti, Birliğe bildirilmesi, yayınlanması ve ilanını sağlamak Mücbir sebep belgesi verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak. Faturaların rayiç fiyat tasdikini yapmak Mersin in ticari teamüllerini toplamak, kaydetmek ve yayınlamak Talep edilen konularda ekspertiz hizmetleri sunmak. İhale işleri ve diğer iş tekliflerini meslek mensuplarına duyurmak

13 3/25 K Belgesi Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer işleri yapmak. Personel ve Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe Birimi Oda bütçesi hazırlık çalışmalarını yapmak Oda gelirlerinin tahakkuk ettirilip tahsil edilmesini sağlamak Harcamaların bütçeye ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılmasını temin etmek Aylık mizanları hazırlamak; yılsonu bilânço ve kesin hesabı çıkarmak. Yıl içinde tahsisatı biten bütçe fasıl ve maddeleri arasında aktarma teklifleri hazırlamak. Muhasebe kayıtlarını muntazam bir şekilde tutmak Aktif ve pasif hesapların kontrolünü yapmak ve denkliğini sağlamak Oda ya borçlu oldukları meblağları ödemeyenler hakkında icra takibatının yaptırılmasını sağlamak. Üyelerin derece değişikliği taleplerini tetkik edip, görüş hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak Personel ve Muhasebe Müdürlüğü - Personel Birimi Oda personelinin tayini, terfi, cezalandırılması, görevine son verilmesi, sigorta ve emeklilik sandığı ve diğer kurumlarla olan münasebetlerine ait her türlü işlemleri yapmak, buna ilişkin dosyalar tutmak. Oda personeli hasta sevk evraklarını hazırlamak, bu konudaki yazışmaları yapmak Oda personelinin izinlerine ilişkin idari işlemleri yapmak Oda personeli eğitiminin idari işlerini takip etmek Oda personelinin Oda ile ilişkilerini, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını takip etmek, bu ilişkilerin ve ihtiyaçların iyi bir şekilde karşılanması imkânlarını araştırmak. Yukarıda yazılı olmayan hususlarda Muhasebe ve Personel Yönetmeliği doğrultusunda verilecek vazifeleri yapmak. Personel ve Muhasebe Müdürlüğü - İdari İşler Birimi Oda Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündem ve tutanaklarını Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda hazırlamak, yazılıp çoğaltılması ve ilgililere iletilmesini sağlamak. Oda hizmet ve vazifelerine ait bütün yazışmaları yapmak Odaya gelen evrakların kaydı ile ilgililere dağıtımı, Oda dan çıkan yazıların kayıt, sevk ve postalanmasını gerçekleştirmek, yazıların suretlerini dosyalamak, Oda nın genel arşivini düzenlemek, İdari İşler kadrosunda bulunan hizmetlilere Oda nın genel temizliğinin yaptırılması veya herhangi bir kuruma yaptırılıyorsa bunlara nezaret etmek ve kontrolü sağlamak. Genel Sekreterlik ve Müdürlüklerin Oda içindeki evrak akış işlerini yürütme. Çoğaltılması gereken evrakların ilgili yerden alınarak fotokopi vb. araçlarla çoğaltılarak geri teslim edilmesini sağlamak Oda ya gelen posta ve kargoların kabulü ve posta kutularına gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak Oda yı ilgilendiren ve elden teslimi gereken yazıları ilgililere ulaştırmak Meclis ve Yönetim Kurulu gündem yazılarını ilgililere ulaştırmak Şoför hizmetlilerin Oda otolarının genel bakımını ve temizliğini yapmak. Ödenmesi gereken vergi ve harçların takibini yapmak MTSO bünyesinde bulunan kütüphaneye (Ticari Dokümantasyon Merkezi) yayın kaydı yapmak, Kütüphaneden faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak, Yayınların tasnif ve bakımlarını yapmak, Kurum dışına verilen yayınların takibini yapmak, Genel Sekreter tarafından verilen diğer işleri yapmak. Sanayi Müdürlüğü

14 4/25 Sanayi Müdürlüğünü ilgilendiren her türlü kanun, kararname, yönetmelik ve sirküleri takip etmek, raporları hazırlamak ve mensupların istifadesi için çoğaltılarak ilgililere gönderilmesini sağlamak. Sanayi ile ilgili olarak Oda görüşlerini hazırlamak ve ilgili yerlere intikalini sağlamak. Sanayi ile ilgili incelemeler yapmak, bilgiler derlemek ve bunların üyelerimize ulaşmasını sağlamak. Sanayicilerin sorunlarının çözümü için gerekli çalışma ve girişimleri yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak ve ilgililere sunmak. Oda üyesi sanayicilerin Kapasite Raporlarını hazırlamak, bunların dosyalarını tanzim ve muhafaza etmek Talep edilen Ekspertiz Raporlarını tanzim ve muhafaza etmek İş Makinelerinin tescil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapmak. Bunlarla ilgili kayıtları tutmak ve muhafaza etmek Üyelere Sanayici Belgesi ve Yerli Malı Belgesi hazırlamak, Odamıza kayıtlı işyerlerinde çalışan çırakların sözleşmesini onaylamak Kapasite ve Ekspertiz Raporlarından alınan Eksper Ücretleri bordrosunu hazırlamak ve Muhasebe Müdürlüğüne vermek Genel Sekreterce verilen görevleri yapmak Yönetim Temsilcisi Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması; sistemin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda Yönetim Kurulu na rapor verilmesi; Odada müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması konularında yetkili ve sorumlu olmak üzere bir Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır İç İletişim Oda içerisinde uygun iletişim prosesleri oluşturulmuş ve iletişimin Kalite Yönetim Sistemi nin etkinliğinin arttırılmasındaki önemi kavranmıştır. Oda Yönetim Kurulu; sistem içindeki liderliğini ve Kalite Yönetimine olan inancını vurgulamak ve bunu her seviyede çalışana örnek olması amacıyla iç tetkikler gibi önemli gözden geçirme faaliyetlerinde ve eğitimlerde doğrudan bulunması ile tüm Oda çalışanlarıyla iletişim halinde olur. Ayrıca tüm Kalite Sistem dokümanları, tüm noktalara dağıtılarak sistem içindeki her bireyin diğerinin yaptığı işten ve kendi işi ile bağlantısından haberdar olması sağlanmıştır. Bu anlamda, Kalite Sistem Dokümanları iyi bir iletişim aracı olmaktadır. Öte yandan her hafta Pazartesi günü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının Yönetiminde yapılan ve departman yöneticilerinin katıldığı haftalık toplantıda da departmanların görüş ve önerileri tartışılır. SPR İletişim, Evrak Kayıt, Dosyalama Ve Arşiv Prosedürü 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Üst Yönetim; sistemin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapar. Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları, değişiklikler için gereksinim ve iyileştirme için fırsatların değerlendirildiği bir ortam sağlar Gözden Geçirme Girdisi MTSO da Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları her yıl Aralık ayında gündemli olarak yapılır. Toplantıya; Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Müdürler katılır.

15 5/25 Bu Gözden Geçirme aktivitesinin amacı, Kalite Yönetim Sistemi nin işlerliğini geçmiş dönemlerdeki performansa göre değerlendirip gelecek yıllar için hedef belirlemektir. Yönetim Kurulu Gözden Geçirme faaliyetleri sonrasında bir sonraki dönem için hedeflerini planlar ve belirler. Bu hedefler sistemin geliştirilmesi ve uygulanması için alınacak önlemleri, ulaşılacak sonuçları kapsar. Gözden Geçirme Toplantısında Kalite Sistemi nin etkinliği, yürürlükteki politika ve hedefler uygunluğu göz önüne alınır. İç denetim, uygunsuzluklar ve düzeltici ve önleyici faaliyetler Gözden Geçirmenin minimum gündemini oluşturur. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının girdileri; İç denetim sonuçları, Üye memnuniyeti ölçüm sonuçları, Proses performansı ve hizmet uygunluğu, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, Önceki toplantılarda alınan kararların gözden geçirilmesi, Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler, İyileştirmeler için tavsiyeler, Eğitim faaliyetleri, Çalışanların memnuniyeti. Kalite Hedefleri Toplantıda alınan kararlar bir tutanak şeklinde düzenlenerek Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından toplantıya katılanlara dağıtılır Gözden Geçirme Çıktısı Gözden Geçirme Çıktıları; Kalite Yönetim Sistemi yle ilgili yapılacak uygulama/ doküman değişiklikleri, İyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi, Yeni kaynak ( İnsan, donanım) ihtiyaçlarının belirlenmesi, Revize edilecek hedefler ve yeni hedefler, 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.. Kaynakların Sağlanması KPR.02 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Kalite Yönetim Sistemi nin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, üye şartlarının karşılanarak üye tatmininin arttırılması için gerekli olan kaynakların tayini ve sağlanması Yönetim tarafından yerine getirilir. Gerekli olan kaynaklar şunlardır; İnsan Kaynakları, Bilgi Kaynakları, Finansal Kaynaklar, Elektronik araç- gereç ve donanım kaynakları ( IT), Tedarikçilerden sağlanan hizmet ve ürünler, Diğer fiziksel kaynaklar, 6.2. İnsan Kaynakları Genel

16 6/25 Hizmet Kalitesini etkileyebilecek işleri yapan personel uygun eğitim ve öğrenimden geçmiş olmalıdır. Ayrıca beceri ve deneyim bazında da yeterli olmalıdır Yeterlilik, Bilinçlendirme ve Eğitim Yeni personelin seçiminde ve işe başlatılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Personel seçiminde, pozisyonların tanımları (işin gerektirdiği özellikler, görev tanımı, gerekli eğitim seviyesi, deneyimler) kriter olarak kullanılır. İstenilen niteliklere sahip bulunan aday personel, tam olarak çalışmaya başlamadan önce tüm servisleri ve oda işleyişini tanıyabileceği oryantasyon eğitimine tabi tutulur. İlgili kayıtlar Personel ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından saklanır. İlk iş eğitimi gereksinimi yukarıdaki kriterlere göre saptanır. MTSO bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan elemanlar tarafından yapılmasını güvence altına almak için, çalışanların eğitim ihtiyaçları, ilgili bölüm yöneticileri tarafından sürekli olarak takip edilir. Eğitim ihtiyaçları periyodik olarak gözden geçirilerek bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim planları oluşturulur. Tüm eğitim çalışmaları yıllık programlar halinde hazırlanır ve yürütülür. Bölüm yöneticileri, iç eğitim programlarına ilaveten kendileri ve personelleri için başka eğitim olanaklarını da sürekli araştırır ve değerlendirirler. Personelin atanmasında mevcut nitelikleri gözönüne alınır. Yıl içerisinde yapılan plansız eğitimler de yıllık eğitim planına dahil edilir. Personelin katıldığı eğitimler, tecrübe ve teknik yeterlilikleri ile ilgili bilgiler Personel ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından dosyalanır, güncelleştirilir ve bölüm yöneticilerinin bu kayıtlara kolayca ulaşabilmesi olanağı sağlanır. KPR.06 Eğitim Prosedürü 6.3. Altyapı Kalite Yönetim Sistemi nin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli altyapı olanakları sağlanır. Bina ile ilgili düzen, temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri organize edilir. Bilgi İşlem ve elektronik iletişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Müdürlüğü tarafından sağlanır. Hizmetler kapsamındaki taşıma faaliyetleri Oda ulaşım araçları ve görevlileri tarafından sağlanır. Telefon santrali, santral operatörü tarafından yönetilir. Tüm personelin işinin gerektirdiği durumlarda yurtiçi ve yurtdışı telefon görüşmesi ve internet bağlantısı hizmetlerinden yararlanması sağlanır. Oda nın çok yaygın ve güçlü bir elektronik donanımı vardır. Her çalışanın bir bilgisayarı mevcuttur Çalışma Ortamı MTSO, iş verimliliğinin artması ve çalışanların işyeri güvenliği ve huzuru için gerekli tedbirleri almaktadır. Herkesin yaptığı iş gereği kullanması gereken ekipman ve donanımı vardır. Çalışma ortamı klimatize edilmiş olup ses izolasyonu vardır. Çalışma ortamı açık ofis şeklinde dizayn edilmiş olup, iletişim kolaylaştırır. 7. HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.. Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması MTSO da hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli prosesler planlanır ve geliştirilir. Hizmet gerçekleştirme Kalite Yönetim Sistemi nin diğer proseslerinin şartları ile de tutarlıdır.

17 7/25 Kalite Yönetim Temsilcisi, servislerde gerçekleştirilen hizmetlerin kalitesinin çeşitli aşamalarda kontrol edilmesini ve: Servislerde hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında performansın gerektiği şekilde yani ilgili metot ve teknolojileri bilen kişiler tarafından yerine getirilmesini; ki personelde tespit edilecek eksiklikler için ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması ilgili prosedür (Ref: KPR.06) doğrultusunda gerçekleştirilir. Hazırlanan raporların açıklayıcı, düzenli, tatmin edici olmasını, Dosyaların izlenebilir ve uygun olmasını, sağlar. KPR kısaltmasıyla kodlanan Kalite Prosedürleri izlenecek yöntemleri tanımlar. Üyelere verilen hizmetin kalitesinin kontrol durumu, hizmetin verilmesi sürecinde tutulan kayıtlar aracılığı ile gösterilir. Üyelere verilen hizmetin uygunluğu ve üye memnuniyetinin belirlenmesi açısından Üye Memnuniyeti Ölçme Anketleri yapılır. Bu anketle ilgili uygulamalar Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedüründe (Ref: KPR.08) belirtilmiştir. Elde edilen veriler İstatistiksel Yöntemler Prosedürü (Ref:KPR.09) göre irdelenir. Uygunsuzluk bulunması durumunda, Uygunsuzluk, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü (Ref: KPR.04) uygulanır. MTSO da hazırlanan belge ve dokümanlar ilgili kişiye verilmeden önce imzaya yetkili birim sorumlusu tarafından kontrol edilir, uygunsuzluk durumunda yeniden hazırlanarak, hatasız ürün üretme çabası güdülür. MTSO da hizmetin verilmesi esnasında kullanılan alet ve ekipman en az yılda bir kez ilgili servisler tarafından gözden geçirilir. İlgili servisin yetersiz kalması durumunda MTSO dışından da hizmet talep edilebilir. Bu gibi durumlarda alınan hizmete ait kayıtlar saklanır. Benzer şekilde, anket formları da bir çeşit deney ekipmanı olarak kabul edilebileceğinden içerik açısından kontrol edilerek değiştirilmeleri ve yenilenmeleri sağlanır. Donanım ve yazılım bazında yapılan kontrollerle yetersizliklerin ve eksikliklerin giderilmesi yoluna gidilir. Tüm araştırma ve hizmet geliştirme çalışmaları ilgili birimin konusunda eğitilmiş, deneyimli personeli tarafından yürütülür. Tüm birim sorumluları MTSO bünyesindeki hizmetlerin geliştirilmesi için araştırmalar yaparlar. Kavram olarak sorumlu birim yöneticisi tarafından diğer bölümlerin işbirliği ile planlanabilir. Bu planlama safhasında kapasite, geliştirme safhaları ara hedefler ve kontrol yöntemleri de dikkate alınır, sorumluluklar tanımlanır. Hizmet geliştirme faaliyetleri Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir, geçerliliği araştırılır ve doğrulanır. Yönetimin kararından sonra çalışmalar gerçekleştirilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda uygulamadan önce gözden geçirilir ve ilgili birimlere duyurulur. KPR.08 Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü 7.2. Müşteri İle ilgili Prosesler Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi Mersin tarafından verilen hizmet, tarafsız, bağımsız olarak, bilgi, belge ve teknik konularda yardım verilmesi şeklinde olur. Bu faaliyetler, Kalite El Kitabı, Kalite Prosedürleri ve MTSO birimlerinin çalışma yöntemlerini açıklayan Servis Prosedürlerine göre gerçekleşir. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken, ayrımcı davranışlardan, yasal, teknik ve bilimsel yargıya dayanmayan faaliyetlerden kaçınılır. Mersin tarafından verilen hizmetlerin özellikleri temelde mevcut kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerde açıklanmaktadır. MTSO tarafından hizmetlerle ilgili verilen dokümanlar ve yayınlar ücret karşılığı verilebilir. MTSO dan talep edilen hizmetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulunun yılda bir kez belirlediği Yıllık Hizmet Ücret Tarifesi uyarınca ücretlendirme yapılır. Bu tarifeler Yıllık Bütçe Kitapçığında açıkça belirtilir.

18 8/25 MTSO tarafından verilen hizmet ve bilgilere ilişkin kayıtlarda mevzuat hükümleri çerçevesinde gizlilik prensibine uygun hareket edilir. KPR.05 Hizmetin Tanımı, Verilmesi ve İzlenebilirliği Prosedürü Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Mersin tarafından verilen hizmetler ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Üye talebinin alınmasını takiben ilgili bölümler, talep ile ilgili olarak mevzuat hükümleri dahilinde yasal bir engel bulunup bulunmadığını araştırırlar. Hizmetin verilmesi ile ilgili bir engel bulunmadığı takdirde, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Hizmeti verecek olan birim amiri, hizmetin kim tarafından yerine getirileceğini belirler ve verilen işlerin düzenli yapılmasını sağlar. Talep edilen hizmet ile verilen hizmet arasında çelişki olması durumunda ilgili birim sorumlusu durumu Üyeye bildirir ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapar. Çelişkinin giderilememesi durumunda ilgili birim yöneticisi durumu Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere Genel Sekreter e aktarır. Verilen hizmete ilişkin tüm kayıtlar/evraklar hizmeti veren birim tarafından uygun biçimde ve verilen hizmetin izlenebilirliğini sağlayacak biçimde dosyalanır, arşivlenirler Üye ile İletişim KPR.05 Hizmetin Tanımı, Verilmesi ve İzlenebilirliği Prosedürü MTSO, Üyelerle iletişim için etkin düzenlemeler tayin etmekte ve uygulamaktadır. Bunlar; Meclis toplantıları, Meslek Komiteleri Toplantıları, Üyeleri bilgilendirmeye yönelik panel, seminer ve konferanslar, MTSO Haber Gazetesi, MTSO Web Sitesi, Üye Memnuniyeti ölçüm anketi, 7.3. Tasarım ve Geliştirme Standardın bu maddesi MTSO da verilen hizmetler 574 sayılı TOBB Yasasına göre verildiğinden uygulanmamaktadır. Gerektiğinde bu maddeyle ilgili prosedürler oluşturulacaktır Satın alma Satın alma Prosesi Mal veya hizmet satın alma işlemi, istekte bulunan birim tarafından doldurularak Genel Sekreterlik tarafından onaylanan ve Muhasebe Birimine sunulan İhtiyaç Bildirim Formu aracılığı ile gerçekleştirilir. Satın alma işlemi mümkünse Onaylı Taşeron Listesi ne dahil tedarikçilerden yapılır.

19 9/25 Onaylı Taşeron Listesinin sürekliliği Personel ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından sağlanır. Oda ya uygun mal veya hizmeti sunamayan taşeronlar bu listeden çıkartılır. Acil durumlarda Onaylı Taşeron Listesi dışındaki kişi ya da kuruluşlardan satın alma işlemi Yönetim Kurulu Başkanı ya da Genel Sekreterin oluru ile yapılır. KPR.03 Satınalma Prosedürü Satın alma Bilgisi Mal veya hizmet alımlarında siparişler, yoruma açık olmayacak şekilde gerekli tüm bilgileri içerir. Mal veya hizmet spesifikasyonları ve standart gibi dokümanlar, yetkili kişiler tarafından gözden geçirilerek sipariş bilgilerine dahil edilir. KPR.03 Satınalma Prosedürü Satın alınan Ürünün Doğrulanması Siparişi veren ve satın alma işlemini yapan bölümler, satın alınan malzemenin kalite ve sayısının doğruluğundan sorumludur. KPR.03 Satınalma Prosedürü 7.5. Hizmetin Sunulması Hizmet Sağlamanın Kontrolü Hizmetlerin sağlanmasına yönelik Kalite Sistem Dokümanlarının tamamı tüm noktalara dağıtılarak faaliyetlerin tanımları yapılmış ve duyurulmuştur. Hizmetin etkin sunumu için elektronik sistemler etkin olarak planlanmıştır. Hizmetin etkinliği Üye Memnuniyeti Anketi ile ölçülmektedir. MTSO dan talep edilen hizmetler, ilgili yasal mevzuata uygun olarak hazırlanan Servis Prosedürlerine göre, yetkilendirilmiş birimler ve personel tarafından gereğinde ilgili Oda birimlerinin görüş ve önerileri alınarak yerine getirilirler. Hizmetin verilmesi sırasında kullanılacak olan her türlü belge ve kayıt ilgili yasal mevzuatta veya Servis Prosedüründe tanımlıdır. Bu belgeler ve kayıtlar şöyle tanımlanabilir. Faturalar Dilekçeler Beyannameler, Talepnameler, Menşe Şehadetnameleri Ticaret Sicil Memurluğuna getirilen ana sözleşme, karar vb. belgeler. (Ref: 574 Sayılı Kanun; Servis Prosedürleri) MTSO nun üstlendiği hizmetler arasında, üyelerine mesleklerini geliştirici eğitim programlarının hazırlanması, yurt içi veya yurt dışı fuar, toplantı, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklerin duyurulması, bunlara katılımlarının sağlanması, ithal ve ihraç taleplerinin duyurulması gibi faaliyetlerde sayılabilir. Oda ya teslim edilen bu belgeler veya kayıtlar, ilgili bölüm Müdürlüğü tarafından teslim alınır, kaydı yapıldıktan sonra ilgili birime gönderilir. Hizmet talebinin yerine getirilmesi sırasında, teslim alınan belgelere ilişkin herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda, durum saptanarak ilgili Müdürlük aracılığıyla Üye ile temasa geçilir ve çözüme kavuşturulur.

20 20/25 Hizmet üretimi ve verilmesi aşamalarında, kalitenin izlenmesi ve kontrolü gibi kalitenin güvence altında tutulmasını sağlayan aktiviteler ilgili yönetmelik ve prosedürlere göre gerçekleştirilir. Uygulama yöntemlerinin doğruluğu kontrol altında tutulur. Hizmetin verilmesi esnasında oluşabilecek uygunsuzluklar ve bununla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlere ilişkin uygulamalar KPR.04-Uygunsuzluk, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedüründe tanımlanmaktadır. Hizmetin üretimi ve verilmesi uygun olduğu yerde ilgili mevzuat hükümleri ve Servis Prosedürleri de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterliğin ve ilgili birim amirinin vereceği talimatlar çerçevesinde yürütülür. İşlemler ilgili birim yöneticilerinin sürekli gözetimi altında tutulurlar. KPR.04 Uygunsuzluk, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü KPR.05 Hizmetin Tanımı, Verilmesi ve İzlenebilirliği Prosedürü KPR.08 Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği Standardın bu maddesi MTSO da verilen hizmetler 574 sayılı TOBB Yasasına göre verildiğinden uygulanmamaktadır. Gerektiğinde bu maddeyle ilgili prosedürler oluşturulacaktır Belirleme ve İzlenebilirlik Standarda göre hizmet sunumunun her aşamasında, hizmet tanımı ve izlenebilirliği temin edilerek hizmet durumunu tespit etmek için geçmiş kayıtları bulma ve geriye dönük araştırma imkanı sağlanır. Resmi evrak ve doküman talebi için yapılan müracaatlar genel evrak kaydına alındıktan sonra ilgili bölüme gönderilir. İlgili bölüm, talebi inceleyerek, kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli belgeyi düzenleyerek ilgiliye verir. Resmi evrak ve dokümanlarda: o talep eden, o hazırlanış tarihi, o hazırlayanın işareti (paraf) o onaylayan kaşesi ve imzası o mühür olur. Verilen hizmetler, hizmeti gerçekleştiren birimin, hizmetin değişik aşamalarında tuttuğu kayıtlarla izlenirler. Bu kayıtlarda evraka ait: o talep tarihi, o ilk kayıt numarası (giriş no), o kimden geldiği o konusu o teslim tarihi o çıkış no o belgenin cinsi o hazırlayan birim gibi bilgiler olur. İlgili evraka ait kayıt bilgileri kullanılarak, İdari İşler Servisinin Evrak Kayıt Biriminden geriye dönük olarak her türlü hizmete ilişkin belge ve kayıta ulaşmak mümkündür. Hizmet kalitesinin izlenebilirliği açısından Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi prosedüründe (KPR.08) belirtilen anketler yapılır ve sonuçları değerlendirilir. KPR.05 Hizmetin Tanımı, Verilmesi ve İzlenebilirliği

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır. Sayfa :1/5 1.AMAÇ Prosedürün amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik, 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ Eğitim Yayım Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.070 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı