STRATEJİK PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLANI (2014-2018)"

Transkript

1 BALIKESİR TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI ( ) BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU

2 İÇİNDEKİLER I. SUNUŞ II. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI III. HAZIRLIK VE PLANLAMA SÜRECİ a) Mevcut Durum Analizi b) Atölye Çalışması c) Paydaş Analizi d) İç Paydaş Çalıştayı e) Dış Paydaş Çalıştayı f) Anketler (Çalışan/Üye Memnuniyeti Anketi) g) PEST Analizi h) SWOT Analizi i) Mülakatlar 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Ticaret Borsacılığı 2.2. Balıkesir ve Ekonomisi Tarihçe Coğrafi ve İdari Yapı Balıkesir Ekonomisi 2.3. Balıkesir Ticaret Borsası 3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3.1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat 3.2. Süreçler ve Faaliyetler 3.3. Paydaşlar 3.4. İç Çevre Analizi Organizasyon Yapısı Fiziksel Şartlar Mali Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Altyapı Borsanın Kapasitesinin Değerlendirilmesi Güçlü Yönler Zayıf (Gelişmeye Açık) Yönler 3.5. Dış Çevre Analizi Fırsatlar (P-E-S-T)+Çevresel Tehditler (P-E-S-T)+Çevresel 1

3 Beklentiler (Üye / Dış Paydaş) Beklentiler (İç Paydaş) 4. GELECEK ÖNGÖRÜSÜ VE TASARIMI 4.1. Ortaya Çıkan Durum 4.2. Misyon 4.3. Vizyon 4.4. Değerler 4.5. Stratejik Öncelikler / Stratejik Alanlar 4.6. Amaçlar 4.7. Hedefler 4.8. Stratejiler ve Performans Göstergeleri 4.9. Kurumsal Performans Göstergeleri (KBF-Kritik Başarı Faktörleri) 5. MALİYETLENDİRME VE İŞ PLANI 6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 7. SONUÇ 2

4 I. SUNUŞ Çok Kıymetli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız, 5174 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumlulukların bilincinde, üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ulusal ve uluslararası ticaret kapasitelerinin gelişmesi, serbest piyasa fiyatlarının oluşması için hizmet kalitemizi sürekli olarak artırmayı hedefliyoruz. Bilgi ve hizmetlerin sürekliliği, geliştirilmesi ve belgelendirilmesi yoluyla ülkemizin gelişimine katkı koymak bizim varlık sebebimizdir. Tarım ve hayvancılığın başkenti olan Balıkesir ekonomisinin lokomotif gücü olan Balıkesir Ticaret Borsası, hizmet kalitesini Avrupa standartlarına taşımak, üyelerinin kalkınması, kurumun geleceğinin stratejik anlamda planlanarak, yapılan tüm eylemlerin sahip olduğu vizyona ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Vizyonumuz; kurumumuzun, kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, Teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısı ve gelişmiş borsa kompleksi ne geçilerek hizmet kalitesine sürekli üst seviyede tutmak, bilgili, becerili ve yaratıcılıkla donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırma ve üyelerimizle birlikte bütünleştirip iş dünyasında ilimize, bölgemize ve ülkemize yön vermektir. Bu stratejik planın, hem geleceğimizin şekillenmesinde, hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Süreci nde önemli bir temel doküman olmasını amaçlamaktayız. Bu planın oluşmasında, fikirleri, görüşleri, önerileri ve yönlendirmeleri ile katkıda bulunan iç ve dış paydaşlarımıza, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Güney Marmara Kalkınma Ajansı na ve özellikle de çıtamızı hep yukarıya taşımamızda bize büyük destek olan üyelerimize teşekkürü bir borç bilir, bu stratejik planın Borsa mıza, ilimize, bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Faruk KULA Yönetim Kurulu Başkanı 3

5 II. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI Stratejik planımızı hazırlarken, oluşturduğumuz çalışma planında, kendi iç toplantılarımızla ve analizlerimizle ortaya çıkarmış olduğumuz var oluş sebebimiz ve gelecekte varmak istediğimiz nihai sonuç ışığında bir perspektif oluşturuldu. Tüm yapılan/yapılacak analizlerde, misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz belirleyici bir filtre vazifesi gördü. Çalışma planı dâhilinde, hem iç hem de dış paydaşlarımıza ulaşarak, onların gelecek öngörülerini, beklentilerini, Borsa mızla ilgili sahip oldukları fikirleri alarak belli bir strateji dahlinde politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel geleceği temel alan, güçlü yönlerimizle tehditleri ortadan kaldırabileceğimiz veya azaltacağımız, iyileştirmeye açık yönlerimizi de geleceğin bize sunacağı fırsatlarla geliştirmeye dönük bir planlama içinde olundu. Ortaya çıkan değerlendirmeler ışığında stratejik alanlar, bu alanlarda sonuç elde edebilmek için gerçekleştirmemiz gereken amaçlar tespit edildi. Her amaç için, hangi eylemin ne zaman, hangi takvim ve iş planı ile yapılacağı kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, önümüzdeki dönemin bütçelerinde bu eylemler için ne kadar harcama yapılacağı tek tek öngörüldü. Stratejik plan, uzun bir yolculuk gibidir. Kaptanına bir rota sunar. Ancak bu rotanın da belli dönemlerde kontrol edilmesi gerekir. Bu sebeple, bu stratejik planın ve unsurlarının hangi şartlarda, hangi performans kriterlerine göre izleneceği, değerlendireceği de plan aşamasında belirlendi. III. HAZIRLIK VE PLANLAMA SÜRECİ a) Mevcut Durum Analizi Tüm süreç, Borsa Akreditasyon İzleme Komitesi nin hazırlamış olduğu planlama takvimi doğrultusunda yürütüldü. Planlama sürecinin başında, Borsa mızın tüm üst yönetimi ve idari personeli ile mülakatlar yapıldı. Sürece başlamadan önce, iç paydaşlara (özellikle de çalışanlara) Stratejik Planlama eğitimi verildi. Bu eğitimin haricinde, çalışanlardan Stratejik Plan Ön Değerlendirme Anketi nin doldurulması istendi. Planlama öncesindeki farklı bakış açıları, bilgi eksiklikleri tespit edildi. Ortaya çıkan sonuçlar tekrar değerlendirildi. Borsa mızın mevcut kaynakları, tabii olduğu kanunlar, yaptığı işler ve faaliyetler, sahip olduğu mevcut yeterlilikler başlangıç aşamasında analiz edildi. b) Atölye Çalışması Hem iç paydaş olarak, hem de stratejik önceliklerin belirlenmesi anlamında nihai karar merci olması açısından, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin katıldığı bir atölye çalışması ile diğer iç paydaş ve dış paydaşların geri bildirimlerinin görüşüldüğü, nihai olarak ortak akılla bulunmuş gelecek öngörüsünün, buna bağlı oluşan beklentilerin, stratejik önceliklerin ve matrislerin belirlendiği bir atölye çalışması yapıldı. 4

6 c) Paydaş Analizi Akreditasyon İzleme Komitesi, planlama sürecini başlatırken aynı zamanda da, Borsa mızın iç ve dış paydaşlarını kurulan ilişkilerin etkinliğine, konumlarına, alınan/verilen hizmet ve/veya faydanın türüne, önceliğine göre belirleyerek, geri bildirim yoluyla alınacak bilgilerin tasnifinin ve kullanılmasının çalışmayı doğru bir şekilde amaçlanan hedefe ulaştırmasını sağlamıştır. d) İç Paydaş Çalıştayı İç paydaşların katılımı ile görüşlerini grup çalışması, anket, değerlendirme formu gibi farklı yöntemlerle aktardıkları, Dış Paydaş Çalıştayı nda yapılan PEST Analizi sonuçlarını değerlendirdikleri ve kendi SWOT Analizlerini yaptıkları bir çalıştay düzenlenmiştir. e) Dış Paydaş Çalıştayı Dış paydaşların katılımı ile görüşlerini grup çalışması, anket, değerlendirme formu gibi farklı yöntemlerle aktardıkları, PEST Analizini ortak akılla oluşturarak, gelecek ile ilgili beklentilerini ve mevcut durumla ilgili görüşlerini farklı metotlarla planlama sürecinde katkı sağlamışlardır. Bu çalıştayda Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz de hazır bulunmuş, sonuçların oluşmasına içerik anlamında da destek vermişlerdir. f) Çalışan / Üye Memnuniyet Anketleri Hem üyelerin, hem de çalışanların beklentilerini görebilmek adına mevcut yapılmış, en son sonuçları yansıtan çalışan ve üye memnuniyet anketlerinin sonuçları tek tek incelenmiş, kritik sonuçlar planlama sürecine dâhil edilmiştir. g) PEST Analizi Dış paydaşların ve stratejik karar vericilerin katkısı ile Balıkesir, Türkiye ve Dünya ölçeğinde politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel öngörüler grup çalışması yöntemi ile derlenmiş, önemli ve muhtemel olanlar ise SWOT Analizi ne temel teşkil edilecek şekilde ayrıştırılmıştır. h) SWOT Analizi Özellikle iç paydaş çalıştayında, SWOT Analizi temellendirilmiş, dış paydaş analizinde elde edilen çıktılarla şekillendirilmiş, güçlü ve iyileştirmeye açık yönler belirlenmiş; Borsa nın faaliyetleri ve hedefleri odağında tehditler ve fırsatlar tespit edilmiştir. i) Mülakatlar Planlama süreci dâhilinde, özellikle mevcut durumun analizi aşamasında iç ve dış paydaşlar birçok mülakat yapılmış, açık uçlu soru yöntemi ile sürece katkı koyacak geri bildirimler elde edilmiştir. 5

7 1. GİRİŞ Balıkesir Ticaret Borsası olarak TOBB 10. Dönem Akredite olacak Oda ve Borsalar arasında yer alarak yeni bir sayfa açmış bulunuyoruz. Daha önce aldığımız TSE-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgemizle bunun ilk adımlarını atmış bulunmaktayız. Üyelerimize ve üreticilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek ve 5 Yıldızlı Borsa Olma yolunda çalışmalarımız sürmektedir. Üyelerimize, üreticilerimize ve İlimize daha kaliteli hizmet vermek için, iletişim ağımızı, alt yapımızı ve hizmetlerimizi daha da güçlendirerek çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Balıkesir her türlü tarım ve hayvancılığın yapıldığı ender illerden biridir. Balıkesir in tarım ve hayvancılığın başkenti ve Türkiye yi doyuran il olduğunu her fırsatta ve her platformda söylüyoruz. Üyelerimiz ve üreticilerimizin üretiminin artması için Balıkesir Ticaret Borsası olarak her türlü hizmeti vermek için çeşitli projelerimiz ve desteklerimizle hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Ürün fiyatlarının serbest rekabet ortamında oluşması ve gerçek değerini bulması; hem kayıt dışını ortadan kaldırma, hem de tarımsal ürünlerin rekabetçi bir ortamda kendi fiyatlarını temel alarak güçlenmesi herkesin istediği ve öncelik olarak belirlediği bir olgudur. Borsaların standartlarının gelişmiş ülkelerin benimsediği standartlara gelmesi, bu olgunun en büyük destekçisi olacaktır. Ulusal büyüme, sahip olduğumuz ürünlerin üretimini nitelik olarak artırabilme, çeşitlenmesine imkân sağlayacak altyapıyı oluşturma, hacmini geliştirme kanalıyla olacaktır. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi ve ticaretinin bu boyuta gelmesi hem bizim, hem de ticaret borsacılığının var oluş sebebidir. Verimlilik, bilişim, teknoloji ve ticaret kavramlarının mekân ve yapılış şekli açısından başka bir boyuta geçtiği günümüzde, geleceğin tarım ve hayvancılık ürünlerini, gelecek için altyapılarını hazırlamış ticaret borsaları oluşturacakları vizyonla şekillendirecekler. Bu sebeple, ticaret borsacılığının gelişmesi, kurumsal altyapısını güçlendirmesi, mevcut rolünü sunduğu hizmetleri, ürettiği çözümleri ve sunduğu gelecek vizyonu büyük önem arz etmektedir. İşte, bu stratejik plan bugünkü mevcut durumun gerçeklerini analiz edip, geleceğin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun bir şekilde, Balıkesir Ticaret Borsa mızın hangi yol haritasını kullanmasını gerektiğine odaklanmıştır. Hedefimiz, bu stratejik planla geleceğimizi vizyon, misyon ve değerlerimiz çerçevesinde şekillendirerek, nitelik ve nicelik olarak yeterliliklerimizi geliştirerek, geleceğin ticaret borsacılığına yön veren bir kuruma dönüşümümüzü sağlamaktır. 6

8 2. GENEL BİLGİLER 2.1. TİCARET BORSACILIĞI Borsacılığın tarihinin Ortaçağ fuarlarına kadar uzandığı bilinmektedir. Fuar-panayırlar, belli aralıklarla açılırken, borsaların her gün belirlenmiş iş saatleri çerçevesinde çalışması; Fuar-panayırlarda; alışverişe konu olan mallar bütün özellikleri ve çekicilikleriyle sergilenirken, Borsalarda ise; malların genellikle ortada olmaması; alışverişin, alıcı ve satıcı tarafından özellikleri bilinen belli tip ve kalite üzerinde (Ticaret Borsaları ) veya nitelikleri belli, kıymetli kâğıtlar üzerinden (Menkul Kıymetler Borsası) çoğunlukla bir aracı eliyle yapılması, Borsalar ile Fuar-panayırlar arasındaki belli başlı farklılıklardır. Borsadaki işlem hacmi, yoğunluğu ve çeşitliliği de fuardakilerden farklıdır. Ekonomik gelişmeler sonucunda borsalarda, her gün çok büyük miktarlarda alım-satımlar yapılır olmuştur. Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım yaptıkları kurum olarak devamlılığı bulunan ticarete mahsus pazar yerleridir. Borsacılığın tarihi genel olarak 14.yüzyıla dayanmakla beraber, alım satım faaliyetlerinin belli düzen içinde yapılma çabaları bakımından, M.Ö yıllarına kadar uzan-maktadır. Bu çağda yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri panayırlarla ilk borsacılığın temelini atmışlardır. Borsaların resmi hayatı ise, ortaçağ fuarlarında başlamaktadır. 15. yüzyılda ise, Anvers, Lyon ve Cenevre deki fuarlar ekonomik gelişmede önemli bir canlılık sağlamıştır. Belçika nın Bruges kentinde, bir banker ailesi olan ve armasında üç para kesesi bulunan bir han işleten, Van Der Bourse (veya Van Der Börse gibi değişik biçimlerde söylenebilmektedir) ailesi, hem borsacılığın ortaya çıkışı, hem de borsa kelimesinin etimolojisini ortaya koyması açısından borsacılığın tarihinde yerini almış bir ailedir. Ortaçağdan beri canlı ticaret merkezlerinden biri olan Bruges a gelen işadamları için bu han toplanma merkezi niteliğine sahip olmuştur. Alıcı ve satıcılar; fuar zamanı dışında veya bozuk havalarda, loca, alışveriş odası veya burjuva kıraathanesi adı verilen yerlerde toplanırlardı. Hotel des Bourses un şöhreti zamanla yayılmış, oradaki muamele usulleri taklit edilmiş ve borsa sözcüğü de kavram olarak yerleşmiştir. Bourses ailesinin hanlarında tacirleri ağırlayarak, ticari işlemlerinde aracılık etmeleri, büyük bir ihtiyacı karşıladığından dolayı, hızlı bir şekilde yaygınlaşarak, Avrupa nın birçok yerinde buna benzer kurumlar meydana getirilmiştir. 7

9 Dünyada ise; Kıtaların keşfi sonucu büyük deniz yollarının açılmasıyla dünya ticaretinin Atlantik kıyılarına kayması Anvers şehrinin önemini arttırmıştır yılında kurulan Anvers Borsası, 1531 de gelişmesini tamamlayarak mükemmel bir hale gelmiş ve uluslararası bir önem kazanmıştır. Dört tarafı bölmelerle çevrili salonu ile Anvers borsası kalabalık bir iş ada-mı grubunun muamelelere katılmasını sağlamıştır. Anvers borsa kapısını tüm milletlere açmıştır. Bu borsanın açılışının ardından kısa zaman dilimleriyle Amsterdam ve Lyon (1530) borsaları da ticari yaşamın hizmetine girmişlerdir. XVI. Yüzyıl, borsaların yaygınlaşması açısından önemli bir dönemdir. Mevcut borsalara ek olarak yeni borsalar da kurulmaya başlanmıştır. Nitekim 1549 yılın-da Toulouse Borsası, 1568 yılında Rounen Borsası,1571 yılında da Londra Borsası kurulmuştur. Paris Borsası 1724 yılında hizmete girerken aynı dönemde Hamburg ve Bremen borsaları da faaliyete geçmiştir. Günümüzde dünyanın en büyük borsası olarak nitelendirilen New York Borsası ise 1792 yılında 24 kişinin öncülüğünde ticaret hayatına katılmıştır. Dünyanın önemli borsalarından olan Londra, New York, Brüksel, Berlin borsaları, borsacılığın gelişmesinde etkili olmuş ve bunların sayesinde borsacılık sahasında önemli adımlar atılmış, böylece borsalar bugünkü mükemmel şekillerini almışlardır. Yurdumuzdaki borsalar, dünyadaki lonca çalışmalarının bir uzantısıdır. İlerleyen dönemlerde, Lonca sözcüğünün yerine yine batı kaynaklı olan Borsa ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. İlk resmi borsa 2 Aralık 1873 yılında bir Nizamname ile Taşınır Değerler Borsası anlamına gelen, Der saadet Tahvilat Borsası adı altında kurulmuştur. Bu tarihten 13 yıl sonra, 15 Nisan 1886 da yayınlanan Umum Borsalar Nizamnamesi ile günümüz anlamında ticaret borsalarının kuruluşuna geçilmiştir. Yurdumuzda ilk ticaret borsası 1892 yılında İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası adı altında kurulmuştur. Adana Ticaret Borsası, 1913 yılında, İstanbul Ticaret Borsası 1923 de, Trabzon Ticaret Borsası ( resmi olmayan kayıtlara göre )1923 de, Ankara Ticaret Borsası da 1927 yılında hizmete girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu nda borsaların örgütlenmesi, dünyadaki gelişmelerden yaklaşık üç yüz yıldan fazla bir zaman sonra gerçekleştirilmiştir. İmparatorlukta bu alanda ilk çaba XIX. Yüzyıl ın son çeyreğinde gündeme gelmiştir. XV. yüzyıldan itibaren Galata bankerleri aracılığıyla gerçekleştirilen para ticaretinin belirli bir düzene sokularak kurumsallaştırılabilmesi ancak 1873 yılında sağlanabilmiştir. 12 Teşrin-i Sani 1298 (1 Aralık 1873) tarihinde çıkartılan İrade ile Dersaadet Tahvilat Borsası nın kuruluşundan sonra merkezi yönetim bir nizamname hazırlama çabasına girişmiş; bu doğrultuda 15 8

10 Nisan 1886 tarihli irade sonucunda yürürlüğe giren Umum Borsalar Nizamnamesiyle imparatorlukta kurulmuş ve kurulacak olan borsaların düzenlenmesi hedeflemiştir. (Kaynak: Balıkesir Ticaret Borsası) 2.2. BALIKESİR VE EKONOMİSİ TARİHÇE Balıkesir ili genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö yılları arası yerleşildiği ortaya çıkmıştır. Havran'a 8 km. mesafedeki İnboğazı mağaralarında Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik devirlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur. Babaköy (Başpınar) kazılarında, Yortan mezarlığında, Ayvalık Dikili yolu üzerindeki Kaymak Tepe'de Bakır Çağı'na ait kalıntılar ve yerleşim yerleri bulunmuştur. Bu bölgede ilk defa adı geçen şehir Agiros (Achiraus)'dur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bölgede Karesi Beyliği kurulmuş, ardından bölge Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Antik Çağlar Balıkesir ilinin bulunduğu bölgenin adı eski çağlarda Misya'dır. Bu kelimenin Lidya dilindeki anlamı Kayın Ağacı dır. Bölgenin sınırları zamanla çeşitli değişikliklere uğramış olup, kuzeyde Marmara Denizi, batıda Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi, doğuda Atranos Çayı ve güneyde de Lidya ile çevrilmiştir. Keşiş Dağından itibaren Marmara Denizi sahilini takiben Çanakkale Boğazı'na kadar olan kısma Küçük Misya, geri kalan kısma ise Büyük Misya denilmiştir. Büyük Misya; Pergam (Bergama), Adramitiyum (Edremit), Arjiza (Balya-Pazarköy), Assos (Behramkale), Teruvad (Truvada), Gargar, Antandos (Avcılar civarı), Belodos (Dursunbey) ve Adriyanatere (Balıkesir) şehirlerinden oluşmaktadır. Küçük Misya ise Sizik (Belkız), Lâmpesak (Lâpseki), Perkot (Bergoz), Abidus, Milotopolis (Mihaliç), Apoloni, Periyapos (Kara Biga), Pemaninos (Eski Manyas), Artemea (Gönen), Zeleya (Sarıköy), Artas (Erdek) ve Panormos (Bandırma) şehirlerinden oluşmaktadır. M.Ö yılları arasında bu bölgede farklı diller konuşan Pelasg ve Leleg kolonileri kurulmuştur. Bu bölgede yaşayan Misyalıların soyu da Pelasglardan gelmektedir. Misyalılar bu bölgeye geldiklerinde Bitinyalıları yendikten sonra Misya'ya hâkim olmuşlardır. Serbest yaşamayı sevdikleri için şehir kurmamışlardır. M.Ö. 1120'lerde Hitit kralı IV. Tuthalya devrinde, Misya Hitit egemenliğine girmiştir. Hititler bölge için Assuva adını kullanmıştır. M.Ö yıllarında Akalar ile Troya arasında çıkan ve dokuz yıl süren Truva Savaşı'nda, başlarında Khromis ve bilici Ennomos bulunan Misyalılar Troya'yı destekleyerek Troya'nın egemenliğine girmişlerdir. Troya'nın dağılmasından sonra Misya, Lidya egemenliğine girmiştir. M.Ö. 546 yılında, Büyük Kiros ve halefleri zamanında Misya, Ahameniş İmparatorluğu'na dahil olmuştur. Büyük İskender M.Ö. 334 yılında Biga Çayı civarında Ahameniş İmparatorluğu ile yaptığı Granikos Savaşı'nı kazanarak Misya'yı ele geçirmiştir. Bu tarihten sonra Misya halkı paralı asker olarak ün kazanmıştır. O dönemde Mısır ordusunda bile Misya süvari birliği vardır. İskender'in ölümünden 9

11 sonra kumandanları birbirleri ile savaşmıştır. Savaş sonunda Misya'yı Lisimakus ele geçirmiştir. O da Korupedyon Savaşı'nda I. Selevkos Nikator tarafından öldürülmüştür. Misya, Nikator'un eline geçse de Lisimakus'un emrinde çalışmış Paflagonyalı Fletairos, Bergama'yı ele geçirmiş, Misya'ın bir kısmına da egemen olmuştur. Fletairos'dan sonra yeğeni I. Eumenes geçmiştir. M.Ö. 278 yıllarında Galyalılar Misya'ya gelmiştir. I. Eumenes'den sonra Bergama Krallığı'nın başına geçen I. Attalos, Misya'nın geri kalan kısmını da ele geçirmiştir. Bergama Krallığı egemenliğinde Misya ekonomik yönden rahat bir dönem yaşamıştır. M.Ö. 133 yılında Misya, Bergama kralı III. Attalos'un vasiyeti ile Roma İmparatorluğu hâkimiyetine geçmiştir. Roma ve Bizans Dönemi Misya, Roma egemenliğine girdikten sonra M.Ö. 133 yılında konsül Manius Aquillius tarafından Roma'ya bağlı Asya Eyaleti kurulmuş ve Misya'nın bir kısmı bu eyalete bağlanmıştır. Romalılar Misya'yı, uzun süre vergi ve kölelikle sömürmüş ve baskı altında tutmuşlardır. Bunlara karşı halkın da desteklediği Pontus kralı VI. Mithridates'in başlattığı hareket başarılı olduysa da çok uzun sürmemiş ve M.Ö. 85 yılında bölge tekrar tamamen Roma idaresine girmiştir. Kavimler Göçü nün etkisi nedeniyle M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu doğu ve batı diye ikiye ayrılmış ve Misya yeni kurulan Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın egemenliğine girmiştir. Misya topraklarının büyük bir kısmı Bizans egemenliği döneminde Opsikion Theması'nda yer almıştır. 675 yılında İstanbul Kuşatması sırasında Araplar, Misya'ya saldırmışlardır yıllarındaki İkinci İstanbul Kuşatması'nda Suriye sahillerinden hareket eden Araplar, Bergama ve Edremit yörelerini yağmalamışlardır. Selçuklular Dönemi 1015 yılından itibaren Selçuklu Türkleri, Bizans İmparatorluğu egemenliğindeki Anadolu'da görülmeye başlamıştır tarihli Pasinler Muharebesi ile Türklerin Anadolu'ya yaptığı akınlar hız kazanmıştır tarihli Malazgirt Meydan Muharebesi nden sonra da Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İzmit çevresi ve Marmara sahillerinde Malazgirt Meydan Muharebesi'nden dört yıl sonra 1075 yılında İznik merkezli Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur yılında da Misya'nın şehirlerinden Sizik ve Edincik'i ülkesine ilhak etmiştir yılında Türkler nehir yolu ile Apollonia (Gölyazı)'ya gelen bir Bizans birliğini yok etmişlerdir. Fakat başka bir Bizans birliği Sizik ve Poimanenon (Manyas)'ı Türklerden geri almıştır yılında Süleyman Şah doğudayken, ona bağlı emirlerinden biri olan İlhan Bey, kısa bir süre önce ellerinden çıkmış olan Sizik, Apollonia, Poimanenon ve Edincik'i geri almıştır yılında Süleyman Şah'ın Halep'i kuşatması üzerine kardeşi Melikşah tarafından görevlendirilen Tutuş, Ayn Seylam (Ayn Selm veya Aynı Salem) mevkiinde Süleyman Şah'ı yenmiş, bunun üzerine Süleyman Şah, 5 Haziran 1086 tarihinde intihar etmiştir. Ardından vezir Ebu'l-Kasım devletin başına geçmiştir. Sizik'i üst edinerek Marmara sahillerinin hâkimi olmuştur yılında I. Aleksios 10

12 Komnenos'un Eufuryanis Alexaders'ı göndermesiyle bölgede savaşlar olmuştur. Ebu'l-Kasım, Gemlik'i alarak burada gemiler yaptırmaya başlasa da burası Bizans'ın eline geçmiştir. Ebu'l-Kasım'dan sonra Anadolu Selçuklu Sultanı olan I. Kılıç Arslan, Marmara kıyılarını ve Edremit Körfezi'ne kadar olan kısmı ülkesine ilhak etmiştir. Kılıç Arslan'ın kayınpederi İzmir Beyi Çaka Bey ise Edremit'den Abydos'a kadar olan kıyılar ile Sakız ve Midilli Adası'nı ele geçirmiştir. Fakat verilen bir ziyafette Kılıç Arslan tarafından öldürülmüştür. Kılıç Arslan, bölgeyi 1099 yılında gelen Haçlılar'a karşı savunmuştur yılında Kılıç Arslan ölünce Türkler Batı Anadolu'dan çekilmek zorunda kalmıştır. Misya'yı yeniden ele geçiren Bizanslılar, Marmara sahillerinde bulunan bütün Türkmenlere savaş açmışlardır yılına kadar bölgede Türk-Bizans çekişmesi yaşanmıştır yılında Eskişehir ovasında toplanan çadır Türkmen'in bir kısmı bu bölgeye gelmiştir yılında Türkmenler Misya kentlerine akın etmeye başlamış ve Bizans ahalisi bölgeyi terk ederek Türkmenler bölgeye yerleşmiştir yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Misya'daki uç beylerini teftiş etmiştir. 1280'li yıllarda, daha sonra Karesi Beyliği'ni kuracak olan ve soyu Danişmend Gazi'den gelen Karesi Bey, babası Kalemşah ve büyük bir Türkmen grubu Misya'ya gelmiştir. Bunların yayınında Germiyanoğlu Yakup Bey de vardır. Karesi Beyliği Dönemi Kara İsa adıyla da bilinen Karesi Bey, muhtemelen yıllarında Erdek, Biga, Edremit, Bergama, Çanakkale hariç büyük Misya sahasını Germiyan kuvvetlerinin desteğiyle ele geçirmiştir yılında (bu tarih kesin değil) bir grup Türkmen, Ece Halil önderliğinde Trakya üzerinden Karesi topraklarına gelmiştir. Karesi Bey'den sonra yerine oğlu olan Aclan Bey'in geçtiği söylense de Aclan Bey'in kimliği henüz netlik kazanmamıştır. Aclan Bey'in oğlu olduğu düşünülen Demirhan Bey hükümdar olduğu dönemde kardeşi Yahşi Bey de Bergama taraflarını yönetmektedir. Diğer kardeşi Dursun Bey ise Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'ye sığınmıştır. Dursun Bey, Orhan Gazi'ye Karesi Beyliği'ne saldırırsa Balıkesir, Edincik ve Bergamayı vereceğini ve kendinin de sadece Kızılca Tuzla ile Makhram'ı alacağını söylemiştir. Makhram denilen yer ise Makhramion yani Behram Kale batı yakınında, Strabon'un andığı Tragasai Tuzlası'dır. Bu teklifin üzerine Orhan Gazi, Dursun Bey ile birlikte Balıkesir'e doğru gelmiştir. Orhan'ın hareketini duyan Demirhan Bey, Balıkesir'den Bergama'ya kaçmıştır. Burada Dursun Bey kaleden atılan bir ok yüzünden ölmüştür. Karesi'nin Osmanlı'ya ilhakı 1361 yılında Çanakkale'nin alınmasıyla tamamlanmıştır. Karesi ümerası, Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'ya Rumeli'ye geçişinin gerek hazırlık döneminde gerekse icraat sırasında yardım etmişler ve destek olmuşlardır. Osmanlı Devleti Dönemi Karesi Beyliği'nin tarih sahnesinden çekilişi ve yerini henüz devlet olma aşamasında bulunan Osmanlı Beyliği'ne bırakışı, ileride güçlü bir devlet hâline gelecek olan Osmanlılar için askeri ve siyasi genişleme açısından önemli bir adım olmuştur. 11

13 Karesi, Osmanlı'ya ilhak olduktan sonra müstakil bir sancak yapılıp yönetimi Süleyman Gazi'ye verilmiştir. Yıldırım Bayezid, Saruhanoğulları Beyliği'ni 1390'da ele geçirdikten sonra Saruhan ve Karesi'yi birleştirerek oğlu Ertuğrul'a vermiş, daha sonra buranın yönetimine Bayezid'in oğullarından bir diğeri olan İsa Bey getirilmiştir. Bir süre sonra Saruhan ve Karesi tekrar ayrılmıştır yılında Karesi Sancağı, aynı yıl kurulan Anadolu Eyaleti'ne bağlanmıştır tarihli Ankara Muharebesi'nde Karesi kuvvetleri, Osmanlı büyük ordusunun sağ kolunda bulunmuştur. Yenilginin ardından Balıkesir ilinin bulunduğu bölge Timur ordusunun saldırılarına maruz kalmıştır. Timur'un kendilerine bağımsızlık verdiği öteki beylikler gibi Karesi Beyliği, yeniden bir canlanma dönemi yaşamamıştır. Anadolu'nun genelinde yaşanan kıtlık, 1494 ile 1503 yılları arası Balıkesir ili genelinde de yaşanmıştır yılından 1527 yılına kadar 3 mahsul yılında çekirge felaketi yaşanmıştır. 21 Eylül 1577 (H. 8 Recep 985) tarihinde ise bu yörede çok şiddetli bir deprem olmuştur. 1596'dan 1610'a kadar olan dönemde, Anadolu'daki Celali isyanları sonucu doğudan batıya doğru göç eden Yörüklerin bir kısmı Balıkesir yöresine gelmiştir yılına gelindiğinde Karesi Sancağı, Anadolu Eyaleti'nden ayrılarak kurulan Hüdavendigar ve Kocaeli Eyaleti'ne bağlanmıştır. Ardından 1841 yılında, bu eyaletin yenilenmesiyle kurulan Hüdavendigar Eyaleti'ne bağlanmıştır. Bu arada 1821 yılında Ayvalık Rumları, Yunan İsyanı'na katılmışlardır. Bunun üzerine Balıkesir Mutasarrıfı, bölgedeki konargöçer aşiretleri Rumların üzerine salmıştır. Bu aşiretler içinde en büyüğü başlarında Davasoğlu isimli biri bulunan Kepsut Çepnileri'dir. Ardından isyan bastırılmıştır yılında Karesi ile Saruhan Sancağı'nın birleşmesiyle yeni bir eyalet kurulsa da bu eyalet 1847 yılında kaldırılmış, Karesi yeniden Hüdavendigar Eyaleti'ne bağlanmıştır yılında Hüdavendigar, vilayet olmuştur. Karesi, yılları arasında vilayet olmuştur. 29 Ocak 1898 tarihinde Balıkesir ilinde çok şiddetli bir deprem olmuştur yılında Karesi, bağımsız bir sancak olmuştur. Kurtuluş Savaşı Dönemi I. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlar, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal etmişlerdir. Ertesi gün İzmir'in işgali haberi telgraf ile Balıkesir'e de ulaşmıştır. 17 Mayıs günü Balıkesir şehrindeki Alaca Mescit'te toplantı yapılmasına karar verilmiş ve ertesi gün burada Vehbi (Bolak) Bey önderliğinde 41 kişiden oluşan Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur. Yunan orduları, 29 Mayıs 1919 tarihinde Ayvalık taraflarına küçük bir çıkarma yapmışlardır Temmuz 1919 ve Eylül tarihlerinde I. ve II. Balıkesir Kongreleri düzenlenmiş ve bölgede Kuva-i Milliye birlikleri kurulmuştur. 22 Haziran 1920 tarihinde Yunan orduları Soma-Akhisar cephesine karşı taarruza geçmiştir. Bu cephenin dağılmasının ardından Yunan orduları, 30 Haziran 1920 tarihinde hem Balıkesir şehrini hem de Bigadiç'i ele geçirmişlerdir. 6 Eylül 1922 tarihinde Balıkesir işgalden kurtulmuştur. Cumhuriyet Dönemi 1923 yılında bütün sancakların il olmasıyla Karesi ili kurulmuştur yılında ilin adı Balıkesir olmuştur. 12

14 COĞRAFİ VE İDARİ YAPI Balıkesir; Marmara Bölgesi nin Güney Marmara Bölümü nde, hem Marmara hem de Ege Denizi ne kıyısı bulunan bir ilimizdir. Türkiye genelinde iki denize komşu olan 6 ilden biridir. Ege Denizi ndeki kıyı uzunluğu 115,5 km, Marmara Denizi ndeki kıyı uzunluğu 175 km dir. Yüzölçümü bakımından ( km2) Türkiye nin en büyük 12. İlidir. Doğusunda bursa ve Kütahya, güneyinde Manisa ve İzmir, batısında Çanakkale yer almaktadır. İlin Ege Denizi'nde Ayvalık Adaları olarak bilinen 22 adası, Marmara Denizi'nde de Marmara Adaları olarak bilinen adaları vardır. Başlıca ovaları ise Gönen Ovası, Manyas Ovası, Balıkesir Ovası ve Körfez Ovası dır. Önemli gölleri Manyas ve Tabak Gölü'dür. Önemli akarsuları Susurluk Çayı, Gönen Çayı, Koca Çay, Havran Çayı, Simav Çayı, Atnos Çayı, Üzümcü Çayı ve Kille Deresi'dir. İlin düzlük yerleri olduğu kadar dağlık kısımları da vardır. İlin en yüksek noktası 2089 metre ile Dursunbey ilçesinde bulunan Akdağ tepesidir. Karadağ, Edincik Dağı, Kapıdağ, Sularya Dağı, Keltepe, Çataldağı, Alaçam Dağları, Madra Dağları, Kaz Dağı ve Hodul Dağı, ilin önemli dağlarıdır. Ormanlar, ilin topraklarının % 31'ini kaplamaktadır. Bu değer il arazisinin % 45'ine tekabül etmektedir. İlin arazisinin %32'si kültür arazisi, % 8'i çayır ile mera ve %15'i kullanılmayan arazidir. Genel olarak ormanlarda karaçam, kızılçam, kayın, gürgen, meşe, söğüt, ılgın, çınar ve zeytin ağaçları vardır. Kuşcenneti Millî Parkı'nda çeşitli kuş türleri vardır. İlin iki denize kıyısı bulunduğundan balık türlerinde çeşitlilik görülür. Balıkesir 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Bununla birlikte yeni ilçe olan Altı Eylül ve Karesi İlçesi ile birlikte 20 İlçesi, 892 köyü bulunmaktadır. Balıkesir ilinin 21 Belediyesi bulunmaktadır. Balıkesir 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Bununla birlikte yeni ilçe olan Altı Eylül ve Karesi İlçesi ile birlikte 20 İlçesi, 892 köyü bulunmaktadır. Balıkesir ilinin 21 Belediyesi bulunmaktadır. 13

15 Nüfus Durumu ve Demografik Nitelikler 2013 yılında yapılan nüfus sayımına göre Balıkesir in Nüfusu 1 Milyon 162 Bin 761 kişidir. Balıkesir, nüfus sıralamasında ilçeleri de değerlendirmeye aldığımızda Türkiye genelinde 17. sırada yer almaktadır yılı sonu itibariyle nüfus artış hızı binde 1,7 dir. Balıkesir in nüfusunun %61 kentte %39 u kırsal kesimde yaşamaktadır. Türkiye genelinde ise bu rakamlar %77 ye %23 dür. Bir yılda ilimizde kentsel nüfusunda binde 9 luk bir artış meydana gelmiştir. Balıkesir de kilometrekareye 81 kişi düşmektedir. Balıkesir de kilometrekareye 81 kişi düşmekte olup nüfus yoğunluğu bakımından 81 il arasında 30. Sırada yer almaktadır BALIKESİR EKONOMİSİ Tarım ve Hayvancılık İlin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ekonomik faaliyetler içinde tarımın payı sanayiye göre az olup %49'dur. Çalışan nüfusun ise % 56,7'si tarım ile uğraşmaktadır. İlin tarım yapılan arazisi hektardır. İlde genel olarak yetiştirilen tarım ürünleri; tahıl ürünleri, susam, haşhaş, ayçiçeği, tütün, şeker pancarı, domates, kavundur. Yetiştirilen diğer önemli ürünler tütün, taze fasulye, börülce, şeftali, elma ve mandalinadır. 2002'de Türkiye'de üretilen baklanın %4,3 ü, sarımsağın %13,5 i, karnabaharın %9,8 i, pirincin %12,2 si, domatesin %5,5 i, karpuzun %3,9 u, kavunun %6,9 u, aspirin %89'u ve buğdayın %2,2 si Balıkesir ili topraklarında yetiştirilmiştir. Türkiye'nin 12 tonluk kuşkonmaz üretiminin tamamı Balıkesir ilinden gerçekleştirilmekte olup, baklagiller üretiminde de birinci sıradaki ildir. İlin 71 dekarlık alanında seracılık yapılmakta olup, buralarda domates, salatalık ve taze fasulye üretilmektedir. Balıkesir'deki traktör sayısı ise 2002 rakamlarına göre 33449'dur. Toplam tarım ürünü üretimine bakıldığında il, ülkede 3. sıradadır. Pamuk üretimi de yapılmakta olup Marmara Bölgesi'nde Bursa ili ile birlikte en çok pamuk üreten ildir. İlin sahil kesiminde zeytincilik yapılmaktadır. İl sınırları için 10 milyon kadar zeytin ağacı bulunmaktadır. İldeki zeytin üretimi, ülkedeki toplam zeytin üretiminin % 8'i kadardır. Hâlbuki bu oran 2002 yılında %10,7 dir. Balıkesir Ovası, Gönen Ovası, Susurluk Ovası ve Edremit Ovası ilin başlıca üretim yerleridir. Gönen ovasının başlıca ürünü ise pirinçtir hektarlık meralar ve çayırlar ile yüksek kesimlerde küçük ve büyük baş hayvancılık yapılmaktadır yılında il, kırmızı et üretiminde birinci olmuştur. İl, ülkedeki tavuk işletmelerinin % 9'u barındırarak ülkede 3. konumdadır. Balıkesir'de 2000 yılı verilerine göre, yaklaşık 700 bin koyun, 238 bin sığır, 151 bin kıl keçisi ve 15 milyon tavuk bulunmaktadır. Türkiye süt üretiminin %3,8 i, kırmızı 14

16 etin %5,6'sı, beyaz etin %18'i Balıkesir'de üretilmektedir. Merkez, Havran, İvrindi, Susurluk, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde peynir ve yoğurt mandıraları yaygındır. Sanayi İlde yapılan sanayi işlerinin payı % 51'dir. İl sınırları içerisinde Sanayi siciline kayıtlı 4 tane Organize Sanayi Bölgesi vardır. İlin başlıca geçim kaynağı tarım olduğu için de tarıma dayalı endüstri gelişmiştir. İlin iç kesimlerinde tarıma dayalı sanayi egemendir. Ayrıca buralarda şeker, un, yem, döküm, tarım alet ve makinaları, transformatör, floresan-aydınlatma, pamuklu dokuma, kağıt, mobilya, sentetik dokuma ve elektrik teçhizatları üretimi de yapılmaktadır. Körfez yöresinde konserve, sabun, bitki çayı ve zeytinyağı üretimi yaygındır. Bandırma taraflarında; kimyasal madde, şarap ve gübre sanayi gelişmiş, Dursunbey taraflarında ise kereste sanayi gelişmiştir. İlde kolonya imalatı sektörü de gelişmiş durumdadır. İmalat sanayi ise toplam GSYH nin %17'sini oluşturmaktadır. Sındırgı ve Bigadiç'te ise çok miktarda halı tezgâhı vardır Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrika sayısı 104'tür ve buralarda 14 bin kişi çalışmaktadır. 8 ticaret odası ve 5 ticaret borsası bulunan Balıkesir'de üretilen ürünlerin çoğu yurtiçinde tüketilmekte, bir kısmı da Bandırma Limanı'ndan ihraç edilmektedir. Gümrüklerinde, aralarında kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sentetik çuval, gıda, madencilik, mermer gibi ürünlerin de bulunduğu ihracatta 50, ithalatta 32 ayrı ürün çeşidi yer almaktadır. İlin dış ticaret merkezi olan Bandırma Limanı, tüm Balıkesir in ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını gerçekleştirmektedir. Madencilik Balıkesir, tarım, hayvancılık ve turizm ili olarak bilinmesine rağmen antik dönemden günümüze kadar madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir yöredir. Yurdumuzun önemli metalojenik yörelerinden biri olan Kuzeybatı Anadolu Bölgesi nde yer alan Balıkesir İli, metalik cevherleşmeler, enerji hammaddeleri ve özellikle endüstriyel hammadde kaynakları yönünden ülkemizin madencilik sektöründe ve dış ticaretinde önemli yer tutan yataklara sahiptir. Yörede antik dönemlerden bu yana çeşitli uygarlıklar tarafından işletilmiş olan birçok maden sahasının varlığı bilinmektedir. Antik dönemlerde Edremit-Altınoluk-Papazlık ve Kepsut-Beyköy de altın, Şamlı Ilıca da bakır, Dursunbey-Demirboku Sırtı nda ve Balya da kurşun madenciliği yapıldığı arkeolojik ve antik madencilik bulgularıyla sabittir. Yine Marmara Adası Saraylar beldesinde, çok sayıdaki antik mermer ocağının, özellikle Roma ve Bizans döneminde yoğun faaliyet gösterdiğini belgeleyen çok sayıda arkeolojik malzeme mevcuttur. 15

17 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ülkenin büyük bir kalkınma hamlesine girmesi, madencilik konusunun önemini ortaya koymuş ve ülkemiz yeraltı servetlerinin devlet eliyle meydana çıkarılması ve değerlendirilmesi amacıyla 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur. MTA, kuruluşundan günümüze uzanan süreçte tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir İlini içine alan bölgede de yoğun bir maden arama çalışması yürütmüştür ve halen yürütmektedir. Bunun sonucunda birçok yeni maden yatağı ve zuhuru tespit edilmiş, bilinen maden yataklarına yeni rezervler ilave edilerek yatakların gelişmesi sağlanmıştır. Günümüzde metalik madenlere, enerji hammaddelerine ve özellikle endüstriyel hammaddelere yönelik madencilik çalışmaları ilimiz sınırları içerisinde devlet ve özel sektör kuruluşları tarafından yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Önümüzdeki yıllarda Balıkesir ilinin ekonomisinin lokomotifi madencilik olacaktır BALIKESİR TİCARET BORSASI Borsamız; 1 Haziran 1958 yılında Ali Hikmet Paşa Mahallesi, Eski Zahire Pazarı adresinde 82 üye ile faaliyete geçmiştir. İlk Borsa Binamız ve üyelerimize ait dükkânlar zaman içinde şehir içinde kalması, trafik sıkışıklığı ve yer darlığı ile açık döküm alanlarının yeterli olmayışı gibi nedenlerle modern tesislere ihtiyaç duyulmuştur. Ticaret Borsası Sitesi-Eski Kepsut Caddesi 3.km. de m2 alanda; Borsamız önderliğinde Kooperatif olarak Ocak-1993 tarihinde kurulmuş ve 17/Mayıs/1999 tarihinde üyelerimize ait 204 adet işyeri ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapımı tamamlanmış ve üyelerimize teslim edilmiştir. Borsamız 2003 yılında üreticimizin sütlerinin kalitesinin bozulmaması için, 500 kg. ile 6 ton arasında değişen değerinde 25 adet süt tankı alarak, kar amacı gütmeden üyelerine kiraya vermiştir. Bu proje ile ülkemize öncülük yapıp, örnek bir borsa olmuştur. 19 Ocak 2006 tarih ve 12 Sayılı Borsa Meclisi kararıyla, Balıkesir Ticaret Borsası Tarımsal ve Hayvansal Ürünleri İktisadi İşletmesi kurularak süt tanklarımız, gıda laboratuvarımız ve kantarlarımız işletmemize devredilmiştir. Gıda laboratuvarlarımız, üyelerimize ve üye olmayan üreticilerimize hizmet vermektedir. 8 ayrı analiz yapılmaktadır: Hektolitre, glüten, glüten indeksi, kül, protein, rutubet, sedimantasyon, selüloz ve nişasta analizleri çok düşük fiyatlara kar amacı güdülmeden yapılmaktadır. Ayrıca 40 ve 80 tonluk kalibre edilmiş kantarlarımızla başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yle birlikte süne ile mücadele projesi yapılmış, tüm merkez köylerimizin buğday tarlalarını ilaçlayarak, süne ile mücadelesinde başarılı sonuçlar alınmıştır yıllarında Almanya Anuga, 2012 yılında Fransa SIAL ve 2013 yılında Çin SIAL fuarlarına katılarak ve destek verilerek ilimizin ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması için hiç bir ücret almadan gerekli çalışmaları yapmıştır. 16

18 Kırsal kalkınma başta olmak üzere, tarım ve hayvancılık ile iştigal eden üyelerimize tüm üretici ve birliklerimize her türlü güncel konuda eğitimler ve bilgilendirme toplantıları, Borsamız toplantı salonunda yapılarak, başta üyelerimizin ve üreticilerimizin olmak üzere Balıkesirli iş insanlarının vizyonunu geliştirmekteyiz. Ege Lisanslı Depoculuk A.Ş. nin (Türkiye de kurulan ilk makbuzlu Lisanslı depoculuk şirketidir. Bölgesel birliktelik içinde 19 oda, borsa ve banka bulunmaktadır) kurucu ortağı olarak yer almış bulunmaktayız. Halen, bu kurumda Borsamızı Yönetim Kurulu Başkanı mız Faruk Kula, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak temsil etmektedir. Ayrıca Borsa mız, Batı Anadolu Lojistik A.Ş. nin kurucu ortağı olarak yer almıştır. Bu kurumun Yönetim Kurulu nda halen bir üyemiz bulunmaktadır.(kuruluş amacı: Ürünlerin ucuz ve güvenilir bir şekilde yurtdışı ve yurtiçi transferlerini sağlamak) Tüm bu girişimlerin yanı sıra, Yaprak, Toprak ve Su Analizi yapan bir laboratuvarımız kurulmuş olup üyelerimizin ve üreticilerimizin hizmetine girmiştir. Kalite Politikamızda da yer aldığı gibi; Borsamızın amaç ve hedefleri, Kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, Teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısı ve "Gelişmiş Borsa Kompleksi ne geçilerek hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutmak, Bilgili, becerili ve yaratıcılıkla donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak, Üyelerimizle birlikte bütünleşip iş dünyasında ilimize, bölgemize ve ülkemize yön vermektir. 17

19 3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT Borsamız mevcut bulunan 5174 sayılı kanun esasları dâhilinde tüccar-tacir, şirket, kooperatif gibi doğrudan ticaret imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ticari kuruluşların kayıt tescillerini kayıt altına alan, 5174 sayılı yasanın 51. Maddesinde tanzim edilmiş belgeleri üyeleri için tasnif, tanzim ve tespit eden, bölgenin, tüccarın, üretici ve çiftçinin ekonomik sorun ve ihtiyaçlarına çözüm önerileri oluşturabilen genel bir hizmet idari yapılanması içinde faaliyet göstermektedir. Kanun da belirtilen görevleri ise; a. Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b. Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite ilan etmek, c. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerini tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak, d. Yurtiçi ve yurtdışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek e. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak, f. Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, g. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek, h. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak, i. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. j. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak, l. Yurtiçi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, m. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe imkânları el verdiği ölçüde sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 18

20 Bu görevleri ifa etmek üzere kurulmuş organizasyonda temel bazı organlar belirlenmiş ve farklı yetki/sorumluluklarla tarif edilmişlerdir: Balıkesir Ticaret Borsası Organları: A. Meclis, B. Yönetim Kurulu, C. Disiplin Kurulu, D. Hesapları İnceleme Kurulu Şeklindedir. Bu organların yer aldığı organizasyon şeması ise aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Balıkesir Ticaret Borsası, 131 aktif üyesi, 14 Meclis Üyesi, 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 3 Yönetim Kurulu Üyesi ve 14 personeliyle hizmet vermektedir. Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları, Borsa işlemlerinin tescili ve Borsada alım satım yapanlara ilişkin kurallar kanunda verilirken, Borsaların gelirleri liste halinde sunularak, Bütçe konusunda kurallar açıklanmıştır. Kanunda borsalarla ilgili son olarak, Ürün İhtisas Borsaları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu çerçevede; Şartlar yerine getirildiğinde ve Bakanlıkça izin verildiğinde, Anonim Şirket Statüsünde Ürün İhtisas Borsaları kurulabileceği, Ticaret borsalarının, kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak olabileceği veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bunların acentesi olarak çalışabileceği, Ürün ihtisas borsalarının yönetim kurulunun bir üyeliği için Bakanlıkça atama yapılacağı, Ürün ihtisas Borsaları ve ticaret borsalarının, lisanslı depo işletmeciliği yapan şirketler kurabileceği ve ortak olabileceği gibi konulara açıklık getirilmektedir Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili aşağıdaki tüm ikincil mevzuat; Borsa Muamelat Yönetmeliği, Odalarda/Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler Hakkında Yönetmelik, Organ Seçimleri Yönetmeliği, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği, Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği, Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik, Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği, Genel Sekreter Yönetmeliği ile şekillenmektedir. 19

21 3.3. PAYDAŞLAR Stratejik planın hazırlanma sürecinin başında, plana etkisi olacak, hizmet alışverişinde bulunulan, Borsa nın almış olduğu kararlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenen paydaşlar tespit edildi. Bu paydaşlar, türüne, etkisine, önemine, niteliğine ve önceliğine göre sıralanarak, çalışmalara katılması için sürece davet edildi. PAYDAŞLAR P. TÜRÜ ETKİ ÖNEM NİTELİK ÖNCELİK MECLİS İÇ GÜÇLÜ ÖNEMLİ TEM. ORT. BİR. ÇAL. YÖNETİM KURULU İÇ GÜÇLÜ ÖNEMLİ TEM. ORT. BİR. ÇAL. DİSİPLİN KURULU İÇ GÜÇLÜ ÖNEMLİ TEM. ORT. BİR. ÇAL. ÜYELER İÇ GÜÇLÜ ÖNEMLİ TEM. ORT. BİR. ÇAL. PERSONEL İÇ GÜÇLÜ ÖNEMLİ TEM. ORT. BİR. ÇAL. TOBB DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ TEM. ORT. BİR. ÇAL. ODA/BORSALAR DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. BAKANLIKLAR DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. VALİLİK DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. ÇIK. GOZ. İL MÜDÜRLÜKLERİ DIŞ ZAYIF ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. BELEDİYELER DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. ÇIK. GOZ. KOSGEB DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. GMKA DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. ZİRAAT ODALARI DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. KOOPERATİFLER DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. ZİRAAT MÜH. DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. ODASI TSE, TPE DIŞ ZAYIF ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. MEDYA DIŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. DİĞER STK LAR DIŞ ZAYIF ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL. ÜNİVERSİTE DIŞ ZAYIF ÖNEMLİ STR. ORT. BİR. ÇAL İÇ ÇEVRE ANALİZİ Stratejik planın ana amaçlarından biri, mevcut durum analizi üzerinden, gelecekte gelinmesi planlanan noktaya varabilmek için bir yol haritası oluşturmak, bu yol haritasının da dönem dönem, belli kriterlere dayalı bir şekilde ölçülmesini sağlamaktır. Bir kurumun potansiyeli, sahip olduklarının çok ötesinde olabileceği gibi, mevcut durumu da bazen yetersizliklerle başarılmış büyük sonuçlar içerebilir. Bu sebeple, eldeki yapının yeterliliklerini iyi algılayıp, yapabileceklerini tespit etmek, sahip olduğu vizyona kurumun varmasını sağlayacak eylemleri bu tespitler ışığında yapmak büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, iç çevre analizi sadece güçlü yönler, iyileştirilmesi gereken yönler perspektifinden değil, fiziki, mali, idari, teknolojik, insan kaynağı gibi diğer açık tüm veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 20

22 ORGANİZASYON YAPISI FİZİKSEL ŞARTLAR Ticaret Borsası Sitesi-Eski Kepsut Caddesi 3.km. de m2 (83 dönüm) alanda; sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarihli, 3178 sayılı oluru ile Borsa önderliğinde Kooperatif olarak kurulmuştur. BORSA BİNASI : M2. Arsa üzerine (500 M2.) Bodrum (Arşiv ve Laboratuvar) Zemin Kat (Satış Salonu ve Tescil Odası) Asma kat (Komiser Odası-Satış salonu) 1.Kat (Yönetim ve Meclis Toplantı Salonu)- Muhasebe ve Personel Odası 2. Kat (Restoran) DÜKKÂNLAR M2.Arsa dâhil M2. Adet Büyük dükkânlar : 264 m2 216 m2 130 adet Orta dükkânlar : 132 m2 108 m2 55 adet Küçük dükkânlar : 66 m2 54 m2 19 Adet TOPLAM: 204 ADET SOSYAL TESİSLER Tesis Ad. M2. Toplam m2. Banka 2 95 m2 190 m2 Lokanta 1 100m2 100 m2 Kahve 2 90 m2 180 m2 Berber 1 15 m2 15 m2 Büfe 1 15 m2 15 m2 TOPLAM: 500 M2 21

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Borsamız Yönetim Kurulu; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre Borsamızın, üyelerimizin,

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI TİCARET BORSALARININ TANIMI Ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ne bağlı, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR

Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR -2- Gıda Sektöründe En Güçlü İllerden Biri Olan BALIKESİR Tüm Ülkeye ve Dünyaya Açılıyor Balıkesir birçok gıda üretiminde gerçekten Türkiye yi Doyuran il olma özelliğini

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Belediyesi İl Planlama ve Koordinasyon + 5 Müdürlüğü

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Belediyesi İl Planlama ve Koordinasyon + 5 Müdürlüğü GMKA KALKINMA KURULU (Balıkesir) BALIKESİR S.No 1. Toplantı 2. Toplantı 3. Toplantı 4. Toplantı Temsil Edilen Kurum Kuruluş 5. Toplantı 1 Balıkesir Sanayi Odası 2 Balıkesir Üniversitesi 3 Balıkesir İl

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

İSTANBUL BALIKESİR. 2012 Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 2013

İSTANBUL BALIKESİR. 2012 Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 2013 İSTANBUL BALIKESİR Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 203 BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU Balıkesir Özet Bilgiler Banka Çalışan Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU CİLT II 2012 & DOĞUKAN İMAR & BHA PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Nihai Puan 1 MDP/00 Hayal Et, Gerçeğe Dönüştür Dursunbey Mesleki Ve Teknik 85,0 2 MDP/0001 "Visit Cunda" Ayvalık

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Alan: 1.453,97 km² Kıyı Uzunluğu: 291 km Marmara ve Ege Denizi ne kıyı.

Alan: 1.453,97 km² Kıyı Uzunluğu: 291 km Marmara ve Ege Denizi ne kıyı. COĞRAFİ YAPI 2 Alan: 1.453,97 km² Kıyı Uzunluğu: 291 km Marmara ve Ege Denizi ne kıyı. Arazi Alan (hektar) Oran Tarım Alanı 424.272 %29.31 Çayır Mera 81.006 %5.6 Orman 680.220 %47 Tarım dışı 261.802 %18.09

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bizans tan Osmanlı ya Balık Halleri İstanbullumuz,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ. Genel Sekreter Vehbi AKBULUT

Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ. Genel Sekreter Vehbi AKBULUT Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ Genel Sekreter Vehbi AKBULUT Hilal Mahallesi Nergiz Cadddesi No:151 BATMAN Tel: 04882153792 Fax:04882146492 Web:

Detaylı

Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü 1 Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü GİRİŞ Balıkesir ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

TARİHÇE. Karesi Beyliği nin Osmanlı Devleti ne katılması ile 1345 yılında Balya ve çevresi de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

TARİHÇE. Karesi Beyliği nin Osmanlı Devleti ne katılması ile 1345 yılında Balya ve çevresi de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. İLÇEMİZ HAKKINDA 1 TARİHÇE Antik çağlardan beri, madenlerden dolayı yerleşik hayatın var olduğu bilinen ve özellikle 1840 1939 yılları arasında en hareketli dönemini yaşayan Balya, maden işletmesinin 1939

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

1 / 1000 ÖLÇEKLİ İLAVE- REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1 / 1000 ÖLÇEKLİ İLAVE- REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, BELEDİYE HİZMET ALANI PARK ALANI AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ İLAVE- REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU PAFTA: 21L_I, 21L_IV ADA/ PARSEL: 770/ 3-4-5,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ

2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 06.02.2017 TARİHİNDE ANKARA DA DÜZENLENEN "AKREDİTASYON SİSTEMİ TANITIM EĞİTİMİ" NE BORSAMIZ AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ OLARAK KATILIM SAĞLADIK. 7 Şubat 2017 Salı günü TOBB konferans

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ Hedefler ve Faaliyetler Strateji 1 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Hedef: 2009 Laboratuarlarımızın Gelişimini sağlamak 1.1.1 Faaliyet. Gelibolu ilçemizde bulunan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI Balıkesir

Detaylı

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman Toprak ve Su; en güvenilir iki liman 21. Yüzyılın Uluslararası Politikaları ve Planları (ULUSLARARASI SAVAŞLAR) Gıda, Su ve Enerji temeline dayalıdır ve söz konusu bu üç unsurun güvenliği arazi ve topraklarla

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı