FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI"

Transkript

1 TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

3 Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu Tel: Faks: İnternet E-posta Yayın No: 3680 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Faks: Haziran, 2012 MTB: Adet II ISBN

4 Bakan Sunuşu BAKAN SUNUU Türkiye statistik Kurumu, 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu ile ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olarak, uluslararas alandaki istatistiki gelimeleri, standart ve tanmlar yakndan takip ederek, karlatrlabilir istatistikler üretmek adna kendisini ve ülkemiz istatistik sistemini gelitirmeyi kendisine görev edinmi bir kurumdur. statistiki veriler, geçmii daha iyi anlamann, bugünü daha objektif ve doru bir ekilde kavramann ve gelecei en iyi ekilde öngörerek planlamann anahtarlardr. Bu anahtarlar sayesinde rasyonel kararlar alnabilmekte, toplumsal refahn artmas için sosyo-ekonomik admlar daha bilinçli bir ekilde atlabilmektedir. Ekonomik ve toplumsal gelime hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflerin baarsnda güncel ve güvenilir verilere gereksinim duyulduu aikardr. Bilimsel metotlarla elde edilmi güvenilir istatistikler olmakszn doru kararlar alnmas, ksa veya uzun planlar yaplmas düünülemez. Bu ihtiyaçtan hareketle, Türkiye statistik Kurumu bir yandan istatistik üretim yelpazesini geniletmekte, bir yandan da ulusal istatistik sistemi içerisinde sorumluluu bulunan bütün kamu kurum ve kurulular ile yakn ibirlii içinde çalmalarna devam etmektedir. Bunun yan sra, Kamu sektöründe stratejik plan ve performans programnn hazrlanmas çalmalarnda pilot kurulu olarak yer alan Türkiye statistik Kurumu, Stratejik Plan na dayal olarak yllk performans programlarn hazrlamakta ve performans sonuçlarn yllk faaliyet raporlarnda kamuoyunun bilgisine sunmaktadr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dorultusunda, 2011 ylnda gerçekletirilen çalmalarn bir envanteri olarak hazrlanan ve Stratejik Plan nn son uygulama ylnn deerlendirilmesi nedeniyle ayr bir önem arz eden, TÜK, 2011 Mali Yl Faaliyet Raporu nun tüm ilgililere yararl olmasn dilerim. Cevdet YILMAZ Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ Kalknma Bakan III

5 Başkan Sunuşu BAKAN SUNUU Bir ülkenin gelimesine yönelik doru politikalarn belirlenmesi için en önemli unsurlardan biri, doru ve zamanl bilgiye sahip olmaktr. Bilimsel metotlarla elde edilmi güvenilir istatistikler olmakszn doru kararlar alnmas, ksa veya uzun planlar yaplmas düünülemez. Bilgi toplama ve bilgiyi deerlendirmenin öneminin farknda olan TÜK, ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olarak, kuruluundan bugüne, ulusal ve uluslararas kullanc ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsz ve uluslararas standartlara uygun istatistikleri üretmek ve dier kurum ve kurulular tarafndan yürütülen resmi istatistik faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. Güvenilir istatistikler ve salkl ileyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmek mümkün deildir. Bu noktada üstlendiimiz sorumluluun farknda olarak statistik Sistemindeki tüm verilerin karlatrlabilirliini ve tutarlln temin etmek üzere, üretilen tüm verilerin entegrasyonu temel hedefimizdir. Resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilikin temel ilke ve standartlar belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduu alanlarda gerekli veri ve bilgiyi derleyen, deerlendiren ve kullanclara sunan TÜK, Kurumun 2011 ylndaki faaliyet ve projelerinin gerçekleme durumlar ile performans deerlendirmesinin yer ald 2011 Mali Yl Faaliyet Raporu nu kamuoyu ile paylamaktan memnuniyet duymaktadr stratejik plannn son uygulama yl olmas nedeniyle 5 yllk genel bir deerlendirmeye de yer verilmitir. Kamuoyunun bilgi edinme hakk ve effaflk ilkeleri gerei, Kurumumuzun web sitesinde de yaymlanan Raporun hazrlanmasnda emei geçen tüm çalma arkadalarma teekkür ederim. Birol AYDEMİR Başkan Birol AYDEMR Bakan V

6 İçindekiler ÇNDEKLER Bakan Sunuu Bakan Sunuu çindekiler Sayfa III V VII 1. Genel Bilgiler 1 A. Misyon ve Vizyon 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C. dareye likin Bilgiler 2 1. Örgüt Yaps 2 2. Fiziki Kaynaklar 3 3. Teknolojik Kaynaklar ve Biliim 4 4. nsan Kaynaklar 4 5. Sunulan Hizmetler 6 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 8 2. Temel Politika ve Öncelikler 10 A. TÜK in Plan ve Programlar Resmi statistik Program, Stratejik Plan, Kalknma Plan ve Programlar Avrupa statistik Sistemi nin Yeni Unsurlar ve Bu Kapsamda Yürütülen Çalmalar 12 B. Stratejik Amaç ve Hedefler Faaliyetlere likin Bilgi ve Deerlendirmeler 21 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçlar ve Temel Mali Tablolara likin Açklamalar Mali Denetim Sonuçlar 24 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyetler statistiki Altyap Faaliyetleri statistiki Faaliyetleri Alan Uygulamalar statistik Üretim Faaliyetleri Yöntem Aratrmalar Faaliyeti Yayn ve Bilgi Datm Faaliyetleri Biliim Faaliyetleri Basn ve Tantm Faaliyetleri Uluslararas Faaliyetler 42 VII VII

7 İçindekiler Yönetsel ve Mali Hizmetler Projeler Performans Sonuçlar Performans Sonuçlarnn Deerlendirilmesi Stratejik Hedeflerdeki Gerçeklemeler, Performans Hedeflerine likin Deerlendirmeler, Faaliyetlere likin Deerlendirmeler, Performans Göstergelerine likin Deerlendirmeler, Performans Etkileyen Faktörler (2011) Kurumsal Çktlara likin Deerlendirmeler Performans Sisteminin Deerlendirilmesi Dier Hususlar Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deerlendirilmesi 62 A. Üstünlükler 62 B. Zayflklar 62 C. Frsatlar 63 D. Tehditler 63 E. Deerlendirme Öneri ve Tedbirler 67 Ek 1. TÜK Tekilat emas Harcama Birimleri Baznda Gider Tablosu, Ekonomik Snflandrmaya Göre Gider Tablosu, Bütçe Harcama Kalemleri tibariyle Ödenek ve Harcama Gerçeklemeleri, Gerçekleen Alan Uygulamalar, Ylnda Çkarlan Yaynlar (Konularna göre) Ylnda Çkarlan Haber Bültenleri (Konularna göre) Datm Veritabanlar Döner Sermaye letmesi Müdürlüü Gelir ve Giderleri, Üst Yöneticinin ç Kontrol Güvence Beyan Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan 88 VIII VIII

8 İçindekiler Grafik 1.1 Üniversite ve yüksek okul mezunu personelin meslek dallarna göre dalm, Bütçe balangç ödenei ve yl sonu gerçekleen harcamalar toplam, Konularna göre alan uygulamalar, Veri derleme dönemlerine göre alan uygulamalar, Uygulamay yürüten birimlere göre alan uygulamalar, Planlanan ve gerçekleen/ksmen gerçekleen stratejik hedef oranlar, Performans hedeflerinin gerçekleme durumu, Faaliyetlerin gerçekleme durumu, Göstergelerin gerçekleme durumu, Periyotlarna göre yaynlarn dalm, Periyotlarna göre haber bültenlerinin dalm, Tablo 1.1 Merkez Tekilat yaps, Tara Tekilat yaps, Fiziki kaynaklarn saysal dalm, Aralk Biliim ve iletiim araçlarnn saysal dalm, Aralk Personelin istihdam ekline göre saysal dalm, ylnda TÜK Bakanl na alnan personel says Ana harcama kalemleri ayrmnda bütçe dalm, Kurumsal kod baznda harcama tutarlar, Ekonomik kod baznda harcama tutarlar, Fonksiyonel kod baznda harcama tutarlar, Bütçe balangç ödenekleri ve yl sonu gerçekleen harcama toplamlarnn bütçe harcama 24 kalemleri ayrmnda dalm (%), Amaçlar itibaryla stratejik hedeflerin gerçekleme durumu 54 IX IX

9 Simge ve Kısaltmalar Simge ve Ksaltmalar AB ABGS ADNKS AS BM CoP DÖSM EAMER ET ESA Eurostat GG GB GSYH GTHB ICD IMF IPA ISBN ISCO AS BBS KKTC KTB MBP MEB MERNS MFB NACE NKA NVGM OECD Prodcom RP SAS SGP SMIS SMS TKA TKAS TSG TKY TL TÜFE TÜK UAVT ÜFE Avrupa Birlii Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi Avrupa statistik Sistemi Birlemi Milletler Avrupa statistikleri Uygulama Esaslar Döner Sermaye letmesi Müdürlüü Eitim ve Aratrma Merkezi Müdürlüü Ekonomik birlii Tekilat Avrupa Hesaplar Sistemi Avrupa Birlii statistik Ofisi Giriim Grubu Gelir daresi Bakanl Gayri Safi Yurt çi Hasla Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl Hastalklar ve Salkla lgili Sorunlarn Uluslararas statistiksel Snflamas Uluslararas Para Fonu Katlm Öncesi Mali Yardm Arac Uluslararas Standart Kitap Numaras Uluslararas Standart Meslek Snflamas statistik Aratrma Sempozyumu statistiki Bölge Birimleri Snflamas Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl Çok Yararlananl statistik birlii Program Milli Eitim Bakanl Merkezi Nüfus daresi Sistemi Merkezi Finans ve hale Birimi Avrupa Topluluunda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki Snflamas Nüfus ve Konut Aratrmas Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüü Ekonomik birlii ve Kalknma Tekilat Avrupa Topluluunda Sanayi Ürün Listesi Resmi statistik Program statistiksel Analiz Sistemi Satnalma Gücü Paritesi statistiksel Yönetim Bilgi Sistemi Ksa Mesaj Servisi Türk birlii ve Koordinasyon Ajans Tarmsal letme Kayt Sistemi Türk statistik Sisteminin Gelitirilmesi Toplam Kalite Yönetimi Türk Liras Tüketici Fiyatlar Endeksi Türkiye statistik Kurumu Ulusal Adres Veri Taban Üretici Fiyatlar Endeksi X X

10 Genel Bilgiler 1. Genel Bilgiler A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz, ülkenin ekonomik ve sosyal yapsnn ortaya konulmas ve doru politikalarn oluturulmas amacyla; karar alclarn, aratrmaclarn ve dier kullanclarn beklentilerine cevap verebilecek çeitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsz ve uluslararas standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanma sunmaktr. Vizyonumuz, resmi istatistik alannda ülkenin bilgi yöneticisi olmaktr. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye statistik Kurumu (TÜK), resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilikin temel ilkeleri ve standartlar belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, deerlendiren ve kullanclara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜK, 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu kapsamnda faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumluluklar; Resmî statistik Programn hazrlamak, Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasn salamak, Resmî istatistiklerin üretimi srasnda kullanlacak istatistiksel yöntemleri, tanmlar, snflamalar ve standartlar, ulusal ve uluslararas normlara uygun olarak belirlemek, Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlar ile gerekli görülen dier alanlardaki istatistiklerini derlemek, deerlendirmek, analiz etmek ve yaymlamak, Resmî istatistik sonuçlarnn bilimsel ve teknik açklamalarn yapmak, statistik alanndaki bilimsel aratrma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilikin gelimeleri takip etmek ve bunlarn uygulanmas için gerekli önlemleri almak, statistik alanndaki ulusal ve uluslararas öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyac duyulan alanlar ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kurulularla ibirlii içinde belirlemek, Programn kurum ve kurululara verdii resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararas standartlara uygunluunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu salamak, Kalknma plânlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedii temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarn belirlemek; Kurumun stratejik plânlarna, yllk amaç ve hedeflerine bal olarak tekilât yapsn, hizmet kalite standartlarn, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli gelitirici tedbirler almak, Programn uygulanmasna ilikin Yllk zleme Raporlarn hazrlamak, statistikî bilgilerin saklanmasn, kullancya sunulmasn, bu alanlara ilikin sistemlerin gelitirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararas bir bilgi a ve bilgi ak sisteminin oluturulmasn koordine etmek, Ulusal kayt sistemlerinin oluturulmasnda standartlar tanmlamak, uygulamak ve kurumlar aras koordinasyon ile uygulanmasn salamak, Uluslararas düzeyde karlatrmalar yapmak amacyla dier ülkelere veya ülke gruplarna ait göstergeleri takip etmek, deerlendirmek ve gerekli durumlarda yaymlamak, htiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin gelitirilmesi ve güçlendirilmesi amacyla, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii içinde aratrma ve teknik yardm projeleri hazrlamak, gelitirmek ve yürütmek, statistikle ilgili konularda dier ülkelerle ve uluslararas kurulularla ibirliini salamak ve uluslararas toplantlar düzenlemek, Kanunla verilen dier görevleri yerine getirmektir. TÜK, Faaliyet Raporu,

11 Genel Bilgiler 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu ile TÜK'in görev, yetki ve sorumluluklarnn belirlenmesinin yan sra, tüm kamu kurumlarnn istatistik faaliyetlerine de bir çerçeve getirilmi ve TÜK'in koordinasyon rolü güçlendirilmitir. Ayrca, Kurumun görev alanna giren, özel önem ve öncelik tayan konularda, kurullar oluturulmas da hükme balanmtr. C. dareye likin Bilgiler 1. Örgüt Yaps TÜK, 18 Kasm 2005 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu ile statistik Konseyi ve TÜK Bakanl olarak yaplandrlmtr. statistik Konseyi, Resmi statistik Program (RP) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalmalar yapmak üzere oluturulmutur. TÜK Bakanl ise, Kanunun uygulanmasn salamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmutur. TÜK, merkez ve tara tekilat olarak yaplandrlm olup, çalmalarn yurt sathnda yürütmektedir. 02/11/2011 tarihli ve sayl Mükerrer Resmi Gazete de yaymlanan 662 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 5429 sayl Türkiye statistik Kanununun Ana Hizmet Birimleri balkl 25 inci maddesi deitirilmitir. Söz konusu deiiklik sonucunda, Kurumun 2011 yl bütçesinde harcama birimi olarak yer alan 3 daire bakanl kapatlm, bunlarn yerine 6 yeni daire bakanl kurulmutur. Buna göre Merkez tekilatnda; 11 Ana Hizmet Birimi, 3 Danma Birimi ve 2 Yardmc Hizmet Birimi bulunmaktadr. Ayrca, Bakanla bal bir Eitim ve Aratrma Merkezi (EAMER) ile Döner Sermaye letmesi Müdürlüü (DÖSM) vardr. Merkez tekilatnn yaplanmas hizmet birimleri ayrmnda Tablo 1.1'de, TÜK Tekilat emas ise Ek 1'de verilmitir. 1.1 Merkez tekilat yaps, 2011 Bakan 4 Bakan Yardmcs Ana Hizmet Birimleri Danma Birimleri Yardmc Hizmet Birimleri Ulusal Hesaplar Daire Bakanl Ekonomik Göstergeler ve Fiyat statistikleri Daire Bakanl Tarm ve Çevre statistikleri Daire Bakanl statistikleri Daire Bakanl Sektörel statistikler Daire Bakanl Nüfus ve Demografi statistikleri Daire Bakanl Sosyal Sektörler ve Aratrmalar Daire Bakanl Yöntem Aratrmalar Daire Bakanl D likiler Daire Bakanl Yayn ve Bilgi Datm Daire Bakanl Bilgi ve letiim Teknolojileri Daire Bakanl Strateji Gelitirme Daire Bakanl Hukuk Müavirlii Basn ve Halkla likiler Müavirlii nsan Kaynaklar Daire Bakanl Destek Hizmetleri Daire Bakanl 2 TÜK, Faaliyet Raporu,

12 Genel Bilgiler Tara tekilat; ulusal düzeydeki saym ve aratrma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, deerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarm ile bölgesel istatistiklerin alt yapsn oluturmak ve üretmekle görevlidir. 26 bölge müdürlüünden oluan tara tekilatnn bulunduu iller ile sorumlu olduu iller statistiki Bölge Birimleri Snflamasna (BBS) göre Tablo 1.2'de verilmitir. 1.2 Tara tekilat yaps, 2011 Bölge Müdürlüü Ad stanbul Bölge Müdürlüü Edirne Bölge Müdürlüü Denizli Bölge Müdürlüü zmir Bölge Müdürlüü Bursa Bölge Müdürlüü Kocaeli Bölge Müdürlüü Konya Bölge Müdürlüü Antalya Bölge Müdürlüü Adana Bölge Müdürlüü Kayseri Bölge Müdürlüü Zonguldak Bölge Müdürlüü Samsun Bölge Müdürlüü Trabzon Bölge Müdürlüü Erzurum Bölge Müdürlüü Kars Bölge Müdürlüü Malatya Bölge Müdürlüü Gaziantep Bölge Müdürlüü Diyarbakr Bölge Müdürlüü Balkesir Bölge Müdürlüü Manisa Bölge Müdürlüü Ankara Bölge Müdürlüü Nevehir Bölge Müdürlüü Kastamonu Bölge Müdürlüü Hatay Bölge Müdürlüü Siirt Bölge Müdürlüü Van Bölge Müdürlüü Bal ller stanbul Edirne, Tekirda, Krklareli Denizli, Aydn, Mula zmir Bursa, Eskiehir, Bilecik Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Konya, Karaman Antalya, Isparta, Burdur Adana, Mersin Kayseri, Sivas, Yozgat Zonguldak, Karabük, Bartn Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümühane Erzurum, Erzincan, Bayburt Kars, Ar, Idr, Ardahan Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli Gaziantep, Adyaman, Kilis Diyarbakr, anlurfa Balkesir, Çanakkale Manisa, Afyon, Kütahya, Uak Ankara Nevehir, Aksaray, Nide, Krkkale, Krehir Kastamonu, Çankr, Sinop Hatay, Kahramanmara, Osmaniye Siirt, Mardin, Batman, rnak Van, Mu, Bitlis, Hakkari 2.Fiziki Kaynaklar Kurumun mevcut sabit sermayesi bakmndan tahsisli olan hizmet binalar, Ankara merkez hizmet binas ile 14 bölge müdürlüü binasdr. Bölge müdürlüklerimizden 13 ü ise kiralk hizmet binas kullanmaktadr. Bilgi ihtiyacn daha etkin karlayabilmek için stanbul Bölge Müdürlüüne ek bir hizmet binas tahsis edilmitir. TÜK in 31 Aralk 2011 itibaryla sahip olduu fiziki kaynaklarn saysal dalm Tablo 1.3'te verilmitir. TÜK, Faaliyet Raporu,

13 Genel Bilgiler 1.3 Fiziki kaynaklarn saysal dalm, Aralk 2011 Toplam Merkez Tara Tahsisli Hizmet Binalar Kiralk Hizmet Binalar Lojman Demirba Tatlar Kiralk Tatlar Teknolojik Kaynaklar ve Biliim TÜK, biliim hizmetlerini yürütürken yeni teknolojileri de yakndan takip etmektedir. Kiisel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi iletiim araçlar, veri toplama, analiz ve datm süreçlerinde etkin olarak kullanlmaktadr. TÜK de yürütülen biliim hizmetleri arlkl olarak Ankara merkezli gerçeklemekle birlikte, özellikle son yllarda bölgesel veri ileme çalmalarnda art görülmektedir. Bölge Müdürlüklerinin güçlendirilmesi politikas çerçevesinde, öncelikle biliim altyaplarnn güçlendirilmesi ve mümkün olan operasyonel biliim süreçlerinin Bölge Müdürlüklerine kaydrlmas yönündeki çalmalar büyük oranda tamamlanmtr. Nüfus ve Konut Aratrmas (NKA) 2011 ve NKA 2011 Kalite Kontrol çalmas birlikte yürütülmü ve söz konusu çalmalarn veri giri, kontrol ve veri analiz aamalar için uygulamalar gelitirilmitir. Web tabanl uygulamalar, netbook uygulamalar, BI rapor uygulamalar, statistiksel Analiz Sistemi (SAS) veri analiz uygulamalar ile Web Servis uygulamalar yazlmtr. Aratrmalarn etkin bir ekilde yürütülebilmesi için, 2011 ylnda merkez ve bölge müdürlüklerine 150 adet kiisel bilgisayar, 2400 adet dizüstü/tablet/netbook bilgisayar, 50 adet yazc alnmtr yl sonu itibaryla kurumdaki biliim ve iletiim araçlarnn merkez ve tara tekilat ayrmnda saysal dalm Tablo 1.4'de verilmitir. 1.4 Biliim ve iletiim araçlarnn saysal dalm, Aralk 2011 Toplam Merkez Tara Kiisel Bilgisayar Diz üstü / Tablet Bilgisayar Sunucu Yazc Tarayc Video Konferans Projektör Telefon Faks Telefon Santral nsan Kaynaklar TÜK in personel says, 31 Aralk 2011 itibaryla merkez ve tara tekilat olmak üzere toplam kiidir. Bu personelin %31 i merkez, %69 u tara tekilatnda çalmaktadr. Kurum personelinin %48 i kadrolu, %50,7'si geçici personel, %1,3 ü da sürekli içi olarak istihdam edilmektedir. stihdam ekline göre personelin dalm, merkez ve tara tekilat ayrmnda Tablo 1.5'te verilmitir. TÜK, Faaliyet Raporu,

14 Genel Bilgiler 1.5 Personelin istihdam ekline göre saysal dalm, 2011 stihdam ekli Toplam Merkez Tara Toplam Kadrolu Personel Geçici Personel Sürekli çi /12/2011 tarihi itibariyle TÜK merkez ve tara tekilatnda kadrolu olarak çalan toplam personelin %89 u (1449 kii yüksekokul ve üzeri) yüksekokul mezunudur. Üniversite mezunu olan 1325 kiinin 275 i yüksek lisans, 22 si doktora derecelerine sahip olup, üniversite mezunu personel; TÜK Uzman, TÜK Uzman Yardmcs, statistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Programc gibi çeitli kadrolarda istihdam edilmektedir. Söz konusu personelin meslek dallar itibaryla dalm Grafik 1.1'de verilmitir. 1.1 Üniversite ve yüksek okul mezunu personelin meslek dallarna göre dalm, /12/2011 tarihi itibariyle Kurumun bilimsel ve teknolojik yapsndaki gelimelere paralel olarak izlenen insan gücü planlamas sonucunda, özellikle tara tekilatndaki teknik personel saysnda art olmutur ylnda Kuruma alnan 67 personelin, %91'i tara tekilatnda, %9'u ise merkez tekilatnda görevlendirilmi olup kadro unvanlarna göre dalm Tablo 1.6'da verilmitir ylnda TÜK Bakanl na alnan personel says, Kadro Unvan Toplam Merkez Tara Toplam statistikçi Matematikçi Dier TÜK, Faaliyet Raporu,

15 Genel Bilgiler Kurumumuz, 2011 ylnda olduu gibi ileriki yllarda da personel ihtiyacn, 3 Mays 2002 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Kamu Görevlerine lk Defa Atanacaklar çin Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Yönetmelik esaslarna göre A grubu kadrolar için Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personel Seçme Snavnda baarl olan uzman yardmclar ile, B grubu kadrolardan 4 yllk lisans eitimi veren fakülte ve 2 yllk ön lisans mezunlar arasndan istatistikçi, matematikçi, memur, anketör, veri hazrlama ve kontrol iletmeni ile dier kadro unvanlarndan temin etmek suretiyle karlamaya devam edecektir. 5. Sunulan Hizmetler Ülkemizde ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlar ile ihtiyaç duyulan dier alanlardaki resmi istatistikleri derleme, deerlendirme, analiz etme, yaymlama, resmi istatistik sonuçlarnn bilimsel ve teknik açklamalarn yapma görevi 5429 sayl kanun ile TÜK e verilmitir. Bu çerçevede TÜK, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çeitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsz ve uluslararas standartlarda üretilmi olan istatistikleri kullanclarn hizmetine sunmakla yükümlüdür. TÜK tarafndan sunulan hizmetleri genel olarak u ekilde sralayabiliriz: statistiki Altyap Hizmetleri: statistik altyapsn güçlendirmek amacyla Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi (ADNKS), Tarmsal letme Kayt Sistemi (TKAS) ve Kaytlar Sistemi gibi önemli alanlarda ulusal kayt sistemlerinin kurulmas ve güncellenmesi çalmalar yaplmaktadr. Ayrca, istatistik alannda tanm birlii ve karlatrlabilirlii salamak için snflama standartlarn gelitirilmesi çalmalar yürütülmektedir. Yöntem Aratrma ve Gelitirme Hizmeti: TÜK bünyesinde yaplan saym ve aratrmalarn teknik altyaplarn hazrlamak, örnekleme tasarm, tahmin ve analizlerle ilgili çalmalar yürütmek, saym ve anket aamalarnda gerekli olan adresler, ana kütükler ile ilgili dokümanlar salamak ve veri kalitesinin arttrlmasna yönelik metodolojik çalmalar, veri denetim ilevlerinin yürütülmesi, hata analizleri çalmalarnn yan sra, soru kad hazrlama, yöntem belirleme, vb. konularda Kurum dndan yaplan bavurulara da cevap verilmektedir. Ayrca istatistiki snflamalarn belirlenmesi, uyarlanmas çalmalar yaplmakta, uluslararas gelimeler takip edilmekte, resmi istatistikler kapsamnda ele alnan istatistiki snflamalar, temel tanmlar ve kavramlarla ilgili çalmalar yürütülmekte ve bu kapsamda kurum içi ve d koordinasyon salanmaktadr. statistik Üretimi: Resmi istatistik üretimi kapsamnda, makro ekonomik istatistikler, sosyal ve demografik istatistikler, tarm ve çevre istatistikleri, sanayi ve i istatistikleri üretilmektedir. Temel balklar altnda üretilen balca istatistiklere aada yer verilmitir; Makro Ekonomik statistikler: Milli gelir hesaplar ve analizleri, d ticaret istatistikleri, endüstriler aras ilemler ile ilgili hesaplar, kurumsal hesaplar, girdi-çkt tablolar ve uydu hesaplar, üretici ve tüketici fiyatlar, satn alma gücü paritesi, güven endeksleri vb. Sosyal ve Demografik statistikler: Nüfus ve göç, demografi, igücü piyasas, igücü maliyeti ve kazanç yaps, tüketim harcamalar, gelir ve yaam koullar, zaman kullanm, sosyal koruma, toplumsal cinsiyet, yaam memnuniyeti, eitim, kültür, medya ve spor, salk ve i güvenlii, suç, adalet ve seçim, turizm vb. Tarm ve Çevre statistikleri: Tarmsal yap, bitkisel üretim, hayvansal üretim, deniz, iç su ürünleri ve kültür balkçl, tarmsal fiyat, tarmsal çevre, denge ve hesaplar, gda güvenlii istatistikleri, ormanclk ve uzaktan alglama vb. TÜK, Faaliyet Raporu,

16 Genel Bilgiler statistikleri: Yllk i ve sanayi ürün istatistikleri, yllk sanayi ve hizmet istatistikleri, ksa dönemli i istatistikleri, enerji istatistikleri, ulatrma istatistikleri, bilim ve teknoloji istatistikleri, mali arac kurulu istatistikleri vb. Yayn ve Bilgi Datm Hizmeti: Üretilen istatistik ve göstergeler çeitli araç ve kanallarla kamuoyu ile paylalmaktadr. Bu kapsamda hizmetlerin sunumu, haber bülteni, yayn vb. araçlarla yaplmakta ve basl yayn, manyetik veya elektronik ortamda datm salanmaktadr. Zaman içerisinde kullanclarn görü ve önerilerini almak ve taleplerini deerlendirmek amacyla kullanc memnuniyetine ilikin aratrmalar yaplmakta ve yayn politikalar yeniden gözden geçirilmektedir. Ayrca, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yürütülmektedir. Biliim Hizmetleri: Kurum stratejileri dorultusunda yazlm, veri taban yönetimi, a ve donanm vb. alanlarda biliim imkânlar en üst düzeyde kullanlarak üretilen istatistiksel bilgiler Kurumun web sayfas üzerinden düzenli olarak yaymlanmakta, dinamik veri tabanlar uygulamalar ile kullancya daha kapsaml bilgi sunulmakta ve web üzerinden bilgi paylam yaygnlatrlmaktadr. Basn ve Tantm Hizmeti: Kurumun hizmet politikas hakknda kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu politikalarn benimsetilmesi, üretilen resmi istatistiklerin ve bilginin önemine yönelik bilinçlenmenin salanmas, kurumsal imaj ve kimliin oluturulmas, hedef kitlemiz ile katlmc ve paylamc bir politika izlenerek iletiimin gelitirilmesi için kullanc gruplarna göre kitle iletiim kanallar kullanlarak basn, halkla ilikiler ve tantm faaliyetleri ile bu konularda organizasyon ve koordinasyon çalmalar yürütülmektedir. Ayrca statistik Aratrma Sempozyumu (AS), Kurulu Yldönümü ve Türkiye statistik Günü Etkinlikleri ile Bilgi Edinme Kanunu kapsamndaki çalmalar yürütülmektedir. Uluslararas birlii Hizmetleri: Uluslararas kurulular, bölgesel tekilatlar ve ulusal istatistik ofisleri ile ibirlii ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesinin yan sra, TÜK in uluslararas ortamdaki etkinliini artrmak ve uluslararas kurulular ve/veya ulusal istatistik ofislerinin talepleri dorultusunda, gelimekte olan ülkelere veya ülke gruplarna yönelik çeitli istatistik konularnda eitim ve danmanlk hizmetleri verilmektedir. Eitim Hizmetleri: Uzman yardmclar uzmanlk alan eitimi, TÜK uzmanl yeterlik snav, aday memur eitimi, hizmet içi eitimler gibi kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini güçlendirmek amacyla kurum içine yönelik hazrlanan programlarn yan sra, özellikle resmi istatistiklerin gelitirilmesi kapsamnda kamu kesimindeki istatistik bilgisini artrmak ve uygulamalarn açklamalarn yapmak üzere kurum dna yönelik eitimler de verilmektedir. Yönetsel ve Mali Hizmetler: Kurum hizmetleri, insan kaynaklar yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çada yönetim anlaylar paralelinde yürütülmektedir. Planlama, programlama ve koordinasyon konularnda gerek orta ve uzun vadeli gerekse yllk düzeyde stratejiler oluturulmakta ve uygulanmakta, Kurumun mali, hukuki ve destek hizmetleri mevzuata uygun ekilde yürütülmektedir. ç Denetim: 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu idaresinin çalmalarna deer katmak ve gelitirmek için kaynaklarn ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarna göre yönetilip yönetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz, nesnel güvence salama ve danmanlk olarak tanmlanan iç denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Döner Sermaye Hizmetleri: Kamu kurum ve kurulular ile gerçek ve tüzel kiilere her türlü bilgi ilem hizmetlerinin verilmesi, proje gelitirilmesi, anket düzenlenmesi, alan uygulamas yaplmas, her türlü dizgi ve bask ilerinin yaplmas ile üretilen bilgi, belge ve kitaplarn sat vb. hizmetler DÖSM aracl ile yaplmaktadr. TÜK, Faaliyet Raporu,

17 Genel Bilgiler 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi Türkiye statistik Kurumu Bakan, TÜK in en üst yöneticisidir ve Bakanlar Kurulu karar ile be yl süre için atanr. Bakan, Bakanlk hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, Kurumun amaç ve politikalarna, RP e, stratejik plana, Kurumun amaç ve politikalarna, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarna uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkilidir. TÜK de, bakan yardmclar, birinci hukuk müaviri, daire bakanlar ve bölge müdürleri, Bakan n önerisi üzerine müterek kararname ile atanr, bunlarn dnda kalan personelin atamalar ise Bakan tarafndan yaplr. Bölge müdürleri, bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu salamaktan, dorudan TÜK Bakanna kar sorumludur. Bakanlkta, daire bakanlklar ve bölge müdürlükleri bünyesinde ilerin niteliine göre, devaml veya geçici gruplar ve takmlar oluturulabilir. Bakan, bu birimlere sorumlular görevlendirir sayl Türkiye statistik Kanunu uyarnca RP in hazrlanmas, uygulanmas, resmi istatistik ihtiyacnn tespiti, geliimi ve ilevleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalmalar yapmak üzere statistik Konseyi oluturulmutur. Ayrca, Kurumun görev alanna giren, özel önem ve öncelik tayan konularda, kurullar oluturulmas hükme balanmtr. Türkiye statistik Kanununun, 18 Kasm 2005 tarihinde yürürlüe girmesinin ardndan çkarlan yönetmelik ve yönergeler aada verilmitir. Türkiye statistik Konseyi Yönetmelii TÜK Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii Yönetmelii Türkiye statistik Kurumu EAMER in Kuruluu Görevleri ve Çalma Esaslarna likin Yönetmelik TÜK Uzman Yardmcl Giri ve Türkiye statistik Kurumu Uzmanl Yeterlik Snavlar ile Atanma ve Yetitirilmelerine Dair Yönetmelik Resmi statistiklerde Veri Gizlilii ve Gizli Veri Güvenliine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluumu ve Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik TÜK Bakanl Sicil Amirleri Yönetmelii (17/04/2011 tarihinde yürürlükten kaldrlmtr.) TÜK Bakanl Disiplin Amirleri Yönetmelii TÜK Bakanlnda Staj Yapacak Kiiler Hakknda Yönerge TÜK Bakanl Sözlemeli Personelinin Performans Deerlendirmesine likin Yönetmelik Türkiye statistik Kurumu Bakanl Personelinin Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna Dair Yönetmelik TÜK Bakanl Konut Tahsisi Yönergesi TÜK Bakanl Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi TÜK Bakanl Döner Sermaye letmesi Yönetmelii Türkiye statistik Kurumu Veritabanlar Yaymlama Yönergesi TÜK, Faaliyet Raporu,

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü TAHS S NDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü TAHS S NDE UYULACAK USUL VE ESASLAR StratejiGelitirmeDaireBakanl TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜÜ TOPLULATIRILMI PROJELERDE ALT PROJE SEÇM VE ÖDENEK TAHSSNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BRNC BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı