İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme"

Transkript

1 73

2

3 Genel 1 İÇİNDEKİLER Genel Bağımsız Denetçi Görüşü Coca-Cola İçecek 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi Coca-Cola İçecek Faaliyet Coğrafyası Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı CEO nun Mesajı Operasyonel Değerlendirme Tüketicilerimiz için Değer Yaratmak Müşterilerimiz için Değer Yaratmak Çalışanlarımız için Değer Yaratmak Yatırımcılarımız için Değer Yaratmak Çevre ve Toplum için Değer Yaratmak Kurumsal Değerlendirme Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bağımsızlık Beyanı Üst Düzey Yöneticiler Ortaklık Yapısı İştirak Tablosu Kâr Dağıtım Teklifi Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Finansal Değerlendirme Finansal Performans Değerlendirmesi Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı Bağımsız Denetim Raporu Terimler Sözlüğü Yatırımcı Bilgileri

4 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Coca Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor 1. Coca Cola İçecek A.Ş. nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) II-14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, Grup un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup un 5 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Grup un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Burak Özpoyraz, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 11 Mart 2015

5 Genel 3 COCA-COLA İÇECEK 2020 VİZYONU VE STRATEJİK YÖNETİM ÇERÇEVESİ Vizyonumuz Sektörüne liderlik eden, çalışanlarına ilham veren ve mükemmellik ile katma değer yaratan örnek bir içecek şirketi olmak. Misyonumuz Tüketicilerinin susuzluğunu gideren, müşterileri ile iş ortaklığı yapan, hissedarları için üstün değer yaratan ve topluma güven veren, sürdürülebilir ve kârlı bir şirket olmak. Değerlerimiz Tutku Yaptığımız her işe aklımızı ve yüreğimizi koyarız. Hesap Verebilirlik Büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket eder ve hesap verebiliriz. Doğruluk Etik değerlere bağlı, açık ve dürüstüz; birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Takım Çalışması Ortak başarımız için birlikte çalışırız. Kültürümüzün Yapı Taşları Birbirimize güveniriz Müşteriye odaklanırız İşimizi sahipleniriz Yeniliklere ilham veririz Başarı için işbirliği yaparız Çeviğiz Katılımcıyız Çalışırken keyif alırız Hedeflerimiz Çalışanlar ve Organizasyonel Liderlik Her zaman tercih edilen yetkin bir organizasyon inşa etmek. Ticari Liderlik Tüketiciler ve müşteriler için en uygun maliyetle ve kârlı bir şekilde üstün değer yaratmak. Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde en yüksek kalite ve en düşük maliyet yaklaşımıyla müşteri beklentilerini aşarak, tüketici taleplerini karşılayan en iyi şirket olmak. Operasyonel Mükemmellik Süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileşmeyi teşvik eden operasyonel mükemmellik kültürünü yaratmak. Sürdürülebilirlik İşimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde en sorumlu kurumsal vatandaşlardan biri olarak kabul görmek.

6 4 COCA-COLA İÇECEK FAALİYET COĞRAFYASI Kurumsal Profil Coca-Cola sisteminde satýþ hacmine göre altýncý sýrada yer alan Coca-Cola Ýçecek A.Þ. (CCÝ), The Coca-Cola Company markalarýndan oluþan gazlý ve gazsýz içeceklerin üretim, satýþ ve daðýtýmýný gerçekleþtirmektedir. CCÝ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kýrgýzistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan da 10 bin çalýþaný ile faaliyet göstermektedir. CCÝ 23 fabrikasý ile 370 milyonu aþan tüketici kitlesine gazlý içeceklerin yaný sýra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluþan gazsýz içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadýr. 30 yaşın altındaki CCİ nin gazlı nüfusun Kişi başı içecekler Nüfus toplam Kişi başı gazlı içecek pazarındaki (2014) nüfusa GSYH ($) tüketimi (L) konumu (milyon) (2) oranı (2) (2014) (3) (2014) (4) (2014) (5) Türkiye 77,7 (1) %49 (1) Pakistan 185,1 % Kazakistan 16,6 % Azerbaycan 9,5 % (6) Irak 34,8 % (7) Ürdün 7,5 % (8) Türkmenistan 5,3 % (6) Kırgızistan 5,6 % (6) Suriye 22,0 % (8) - - Tacikistan 8,4 % Kaynak: (1) TÜİK, (2) BM, (3) IMF, (4) CCİ ve TCCC Tahmini, (5) Nielsen, (6) Ipsos Retail Audit, (7) Retail Zoom, (8) CCİ Tahmini Not: Kişi başı GSYH rakamları satınalma gücü paritesine göredir. CCÝ nin hisseleri Borsa Ýstanbul da (BIST) CCOLA.IS, Amerikan depo sertifikalarý (ADR) ABD de tezgahüstü piyasalarda COLAY, Eurobond u Ýrlanda Borsasý nda CCOLAT sembolleriyle ile iþlem görmektedir. KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN AZERBAYCAN TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TACİKİSTAN SURİYE IRAK PAKİSTAN ÜRDÜN

7 Genel 5 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 OCAK - 31 ARALIK 2014) ,7 Satış Hacmi 1.130,6 milyon ünite kasa TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE Satış Hacmi Artışı %6,9 %0,7 %14,2 %6,9 Net Satış Gelirleri 5.985,4 milyon TL TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE Net Satış Artışı %15,4 %5,1 %11,9 %15,4 Faaliyet Kârı 628,5 milyon TL TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE Faaliyet Kârı Artışı %5,8 (%15,8) %11,0 %5,8 FAVÖK 961,5 milyon TL TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE FAVÖK Artışı %7,8 (%13,7) %12,2 %7,8 Özet Finansallar Konsolide (milyon TL) Satış Hacmi (milyon ünite kasa) 1.057, ,6 Satışlar 5.186, ,4 Esas Faaliyet Kârı 594,0 628,5 Esas Faaliyet Kâr Marjı %11,5 %10,5 FAVÖK 892,1 961,5 FAVÖK Marjı %17,2 %16,1 Net Kâr (Tek seferlik gelir hariç) 247,2 315,4 Net Kâr Marjı %4,8 %5,3 Toplam Özsermaye 2.871, ,0 Toplam Varlıklar 7.005, ,9 Net Borç 1.606, ,7 Not: Finansallar (a) TFRS standartlarına göre, Suriye özkaynak yöntemiyle, Pakistan ise tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilerek, ve (b) SPK nın Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. Lütfen finansal raporun 2 no lu dipnotuna bakınız.

8 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Değerli Hissedarlarımız, Coca-Cola İçecek in 2014 yılında zorlu şartlara rağmen büyümesini sürdürdüğünü bildirmekten gurur duyuyorum. Büyük pazarlarımızın çoğunda yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzluklara rağmen kurumsal çalışmalarımız ve faaliyet sonuçlarımızla yatırımcılarımızı, kaliteli ürünlerimiz ile tüketicilerimizi mutlu ettiğimiz; işimizi en iyi şekilde yapabilmek için yoğun çaba serf ettiğimiz bir yıl oldu. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar sonucunda yılsonunda satış gelirlerimizi çift haneli artırmayı başardık. Konsolide satış hacmimizi %7 artırarak 1,13 milyar ünite kasaya, satış gelirlerimizi %15 artışla 5,99 milyar TL ye ve FAVÖK ümüzü de %8 büyümeyle 962 milyon TL ye yükselttik. Sürdürülebilirlik Başarılarımız Uzun vadede coğrafyamızın büyük fırsatlar sunduğuna olan inancımızla 2015 yılında yeni yatırımlarla kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz sosyal sorumluluk çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik performansımızla da öne çıktığımız bir yıl oldu. Şirket olarak hesap verilebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim ilkelerine önem veriyoruz. Bu taahhüttün bizim için sözden çok öte olduğunu altına imza attığımız çalışmalarımızla da gözler önüne seriyoruz. CCİ Türkiye de ve Coca-Cola sisteminde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi nde yer alan ilk ve tek şirket olmaya devam ediyor. Bu endeks hem Küresel İlkeler Sözleşmesi nin 10 ilkesine liderlik seviyesinde bağlılık göstererek bu ilkeleri başarıyla uygulayan, hem de karlılığını tutarlı bir şekilde sürdüren şirketlerden meydana geliyor. Türkiye de Global Reporting Initiative (GRI) standartlarında sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk şirket olarak bu yıl altıncı raporumuzu yayınladık. Altıncı raporumuz Türkiye, Kazakistan, Ürdün ve Azerbaycan operasyonlarımızın yanı sıra Pakistan daki iyi uygulamalarımızı kapsıyor. Altıncı raporumuzu GRI nın yeni G4 raporlama ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak, Türkiye de bu ilkeleri kullanan sayılı şirketlerden biri, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan da ise ilk şirket olduk. Bağımsız kuruluşlar tarafından verilen ve her yıl yeni uygulamalarımızla yükselttiğimiz kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 2014 te 10 üzerinden 9,25 e yükselttik.

9 Genel 7 Bizim ülkelerimizin de içinde bulunduğu 90 ülkeyi kapsayan Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu nun 2014 Sürdürülebilirlik Ödülleri nde En Başarılı Şişeleyici Ülke Büyük Ödülü için, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan operasyonlarımız ilk 10 a kalan finalist ülkeler arasında yer aldı. Ankara fabrikamız kalite alanında, İzmir fabrikamız ise çevre yönetimi alanında En Başarılı Fabrika ödülüne layık görüldü. Bunların yanı sıra 2014 te Coca-Cola İçecek Elazığ fabrikası tüm dünyadaki Coca-Cola fabrikaları içerisinde LEED v2009 Existing Buildings yeşil bina derecelendirme sisteminde LEED GOLD sertifikasına sahip olan ilk bina oldu. Geleceğe Dönük Beklentilerimiz 2015 in her zamanki gibi tüketicilerimize kaliteli ürünler sunacağımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde cevap vereceğimiz ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacağımız bir faaliyet dönemi olacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Türkiye ve Orta Asya da kurda yaşanabilecek dalgalanmaların tüketim harcamalarını zayıflatabileceğini ve Orta Doğu daki güvenlik sorunlarının risk yaratabileceğini düşünüyoruz. Yakın gelecekteki bu risklere rağmen uzun vadede coğrafyamızda büyük potansiyel görüyoruz. Hızla artan nüfus oranları ile genç ve kentli nüfusun çokluğu coğrafyamızda bize önemli fırsatlar sunuyor. Bunun yanı sıra içecek pazarına baktığımızda özellikle gelişmiş pazarlarla karşılaştırıldığında düşük olan kişi başı gazlı ve gazsız içecek tüketim oranları büyüme için ciddi bir potansiyel vaat ediyor. Bu bağlamda ülkelerimizdeki bu potansiyeli yakalamak ve büyümeyi devam ettirmek için yeni yatırımlar planlıyoruz yılında kapasite artırmaya yönelik yeni fabrika yatırımlarımız hayata geçecek. Kazakistan, Tacikistan ve Pakistan da birer fabrika açarak toplam kapasitemizi yılsonuna kadar %12 artırmayı planlıyoruz. Bölgeye olan güvenimiz ve inancımız doğrultusunda önümüzdeki 3 yılda Orta Asya ya 250 milyon doların üzerinde, Pakistan a ise 300 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz vizyonu hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken kazandığımız tüm başarılarda en büyük rolü oynayan değerli çalışanlarımıza özverili katkıları için teşekkür ediyor, şirketimize ve bizlere olan inançları ile güvenlerini hiç bir zaman esirgemeyen tüm hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Başkanı

10 8 CEO NUN MESAJI Değerli Hissedarlarımız, Coca-Cola İçecek, Coca-Cola sisteminde nüfus bakımından ikinci, satış hacmi bakımından da altıncı en büyük şişeleyici konumunda. Geçtiğimiz yıl faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin pek çoğunda ekonomik ve güvenlikle ilgili zorluklar yaşadık. Tüm zorluklara rağmen CCİ nin bu yıl da satış hacmini büyüttüğünü paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Zorluklara rağmen 2014 te büyümeye devam ettik. Güçlü performansımızla uluslararası operasyonlarda çift haneli büyüme yakaladık yılında satış hacmi %7 artarak 1,13 milyar ünite kasaya ulaştı. Hacim artışının önemli bir bölümü uluslararası operasyonlarımızdan geldi te toplam hacmimizin %46 sını sağlayan Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu operasyonlarımızın bu yıl satış hacmindeki payı %49 oldu. Coca-Cola ve Sprite markalarının büyümeye etkisi ile birlikte gazlı içecekler kategorisinin hacmi 2014 yılında %5 arttı. Su kategorisi %11, su hariç gazsız içecekler kategorisi ise özellikle meyve suyu ve buzlu çay segmentlerindeki güçlü hacim artışı ile %16 büyüdü. CCİ nin Büyümedeki Lokomotifi Pakistan ve Kazakistan Uluslararası operasyonlarımız 2014 yılında %14 hacim artışı ile 553 milyon ünite kasa satış kaydederek güçlü performansını sürdürdü. Önemli pazarlarımızda başarıyla hayata geçirdiğimiz kampanyalar ve promosyonlar hacim artışında rol oynadı. Kazakistan para birimi Tenge nin devalüasyonu, Pakistan da yaşanan sel felaketi ve siyasi gerilim ve Irak ta yaşanan güvenlik sorunlarına rağmen çift haneli hacim artışına ulaşmayı başardık. Pakistan gerçekleştirdiğimiz güçlü yerel pazarlama kampanyaları ve artan soğutucu yatırımlarımızın da etkisiyle %17 büyüme kaydetti. Gazlı içecekler ve su kategorilerinde de büyüme çift haneli olarak gerçekleşti. Orta Asya da ise 2014 te %16 hacim büyümesi elde ettik. Bölgedeki en büyük pazarımız olan Kazakistan gazlı içecek kategorisindeki %20 nin üzerinde büyüme ve pazar payı kazanımlarıyla birlikte devalüasyona rağmen %19 hacim artışı kaydetti. Orta Doğu operasyonlarımız 2014 yılında %7 büyüme kaydetti. Önemli pazarlarımızdan Irak ta hacim %6 büyüdü. Güney Irak taki organik büyüme Kuzey Irak ta güvenlik sorunları nedeniyle yaşanan hacim daralmasını büyük ölçüde telafi etti. Türkiye de 2014 yılında satış hacmi %1 artışla 578 milyon ünite kasaya ulaştı. Satış hacmi yılın ilk yarısında ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar ve başarılı kampanyalarla güçlü bir artış gösterirken; yüksek sezondaki olumsuz hava koşulları ve son iki çeyrekte Tüketici Güven Endeksi ndeki gerileme yılın tamamındaki hacim artışını sınırladı te konsolide net satışlarımız %15 artışla 5,99 milyar TL ye ulaştı. Ünite kasa başına net satışlar uluslararası operasyonların artan payı ve Türk Lirası ndaki değer kaybının etkisiyle geçen yıla göre %8 artış gösterdi. Türkiye de net satışlar %5 artışla 3,1 milyar TL ye ulaştı. Uluslararası operasyonlarımızda net satışlar %12 artışla 1,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

11 Genel Hedeflerine Doğru Emin Adımlarla İlerliyoruz 2014 yılını 2020 vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyerek tamamladık. Şirketimizi 2020 ye ulaştıracak yetkin organizasyonu inşa etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, lider gelişimine destek olmak, doğru kültürü oluşturmak ve dünya standartlarında bir iş yeri oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Çalışanlarımızın hem fonksiyonel hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitim programları tasarlıyor, gelecekteki liderlerimizin gelişimlerine odaklanan programlar oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ilead liderlik eğitim programı CCİ coğrafyasına yayılarak devam ediyor te gelir ve hacim büyümemizi destekleyecek adımlar atmaya devam ettik. Türkiye de küçük ve karlı paketlerimizin ürün portföyümüzdeki payını artırdık yılında Türkiye de sattığımız paket sayısındaki artış hacim artışının üzerinde gerçekleşti. Uluslararası operasyonlarımızda artan pazara nüfuz oranları ve müşteri kazanımları sayesinde Pakistan, Kazakistan ve Irak ta gazlı içecek kategorisinde pazar paylarımızı yükselttik. Düşük kalorili ve kalorisiz ürünlerimize daha çok odaklandık. Coca-Cola Zero Türkiye de %50 nin üzerinde bir satış hacmi artışı elde etti. Coca-Cola nın global taahhütlerine uygun olarak biz de ürün portföyümüzdeki düşük kalorili ve kalorisiz içeceklerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Gelirimizi ve kar marjımızı artırma stratejimizi 2014 te de ürün, paket ve kanal segmentasyonu, soğutucu yatırımları, ürünümüzün pazardaki bulunurluğunu artırma, satış ve dağıtım ağı optimizasyonu ve satış gücünün etkinleştirilmesi gibi uygulamalarımızla sürdürdük yılında sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da ara vermeden devam ettik. CCİ daha az tüketerek daha çok üretmek hedefiyle su ve enerji kullanımındaki tasarruf oranlarıyla Coca-Cola sistemi içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. İşimizin sürdürülebilirliğini de hesaba katarak doğal kaynak kullanımına ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu bakış açısından hareketle temiz içme suyuna erişimin büyük sorun olduğu Pakistan da 2015 yılı sonuna kadar 500 binden fazla kişiye içme suyu sağlanmasını hedefleyen Temiz Su Projesi ni başlattık. Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda aktif yaşamı desteklemek sistem olarak önceliklerimizden biri. Bu kapsamda Başla! adını verdiğimiz gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek olan sosyal sorumluluk projemizi Türkiye, Pakistan ve Irak ta hayata geçirerek, 2014 yılında 45 bin gence ulaştık. Coğrafyamıza İnancımız Tam Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yaşanan tüm ekonomik ve siyasi zorluklara rağmen bu coğrafyanın büyüme fırsatları açısından büyük bir potansiyel barındırdığına inanıyoruz. Bugün ürünlerimiz 370 milyon kişilik bir nüfusa ulaşıyor. Önümüzdeki 5 yılda pazarlarımızdaki toplam nüfusun 400 milyona ulaşacağını, bunun %50 sinden fazlasının ise bizim için öncelikli hedef kitle olan gençlerden oluşacağını tahmin ediyoruz döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık ortalama %3,6 civarında bir GSYİH büyümesi beklenirken bizim faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde bu oranın ortalama %6,5 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Ülkelerimiz sadece demografik ve ekonomik göstergelerde değil içecek pazarının dinamikleri açısından da çeşitli fırsatlar sunuyor. CCİ nin faaliyet coğrafyasındaki ülkelerde gazlı ve gazsız içecek kategorilerindeki kişi başı tüketim oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Önümüzdeki 5 yıl süresince coğrafyamızda hem gazlı hem de gazsız içecekler kategorisindeki kişi başı tüketim miktarlarında bölgedeki ekonomik büyümeye paralel bir şekilde artış bekliyoruz. Deneyimli yöneticilerimiz, bizi geleceğe taşıyan vizyonumuz ve güçlü stratejimiz ile bu fırsatları yakalayacağımıza olan inancım tam yılında faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada zorlu koşulların devam etmesini öngörüyoruz. Türkiye de ürünlerimizin fabrika çıkış fiyatlarındaki artış ve düşen maliyetlerle birlikte karlılık oranımızın artmasını bekliyoruz. Orta Asya da faaliyetlerimizi halihazırdaki zorlayıcı ekonomik koşullardan etkilenmeden sürdüreceğimize inanıyoruz te uluslararası operasyonlarımızda çift haneli büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi sağlamak ve pazardaki diğer fırsatları yakalamak için yatırım yapmaya devam ediyoruz yılında Kazakistan, Tacikistan ve Pakistan da birer fabrika açarak üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Deneyimli ekibimiz, güçlü markalarımız ve büyük fırsatlar barındıran coğrafyamızla birlikte sürdürülebilir ve karlı büyümeye odaklanmaya 2015 te de devam edeceğiz. Burak Başarır

12 OPERASYONEL DEĞERLENDİRME

13 TÜKETİCİLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ ÇALIŞANLARIMIZ YATIRIMCILARIMIZ ÇEVRE VE TOPLUM İÇİN DEĞER YARATMAK

14 TÜKETİCİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK Konsolide satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki çift haneli büyüme sayesinde, 2014 yılında %6,9 artış göstererek 1,131 milyon ünite kasaya ulaştı. Gazlı içecekler kategorisi, Coca-Cola ve Sprite markalarındaki büyümenin etkisiyle %4,8 büyüme kaydederken; su kategorisi %11,4 satış hacmi artışı kaydetti. Su hariç gazsız içecekler kategorisi, meyve suyu ve buzlu çay segmentlerindeki güçlü artış sayesinde %15,9 büyüme gösterdi. Konsolide Satış Hacmi Kategori Dağılımı (2014) Su %14 Gazsız İçecekler (su hariç) %7 Çay %8 Gazlı İçecekler % Türkiye Pazarında %1 Büyüme Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2014 yılında %0,7 artış kaydederek 578 milyon ünite kasaya ulaştı. Satış hacmi yılın ilk yarısında ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar ve başarılı kampanyalarla güçlü bir artış sergilerken; özellikle 3. ve 4. çeyreklerde Tüketici Güven Endeksi nde görülen gerileme ve yüksek sezondaki olumsuz hava koşulları yılın tamamındaki hacim artışını sınırladı boyunca, toplam portföyde küçük paketlerin payı tüm kategorilerde artmaya devam ederken, satılan toplam paket sayısındaki artış yeni tüketici kazanımlarını destekledi. Diğer yandan, gazlı içecekler kategorisinde satılan toplam paket sayısı geçen yıla göre yatay bir seyir izlemesine karşın, büyük hacimli paketlerdeki daralma, bu kategorideki hacim artışını etkiledi. Gazlı içecek kategorisi 2014 yılının tamamında %4,9 daralırken, Coca-Cola Zero %50 nin üzerinde satış hacmi büyümesi kaydetti. 200 ml kutu, 250 ml kutu ve 200 ml cam şişe gibi küçük paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payı artmaya devam etti. Gazsız içecekler kategorisi (su hariç), 2014 te buzlu çay ve meyve suyu segmentlerinin desteğiyle yüksek onlu büyüme kaydetti. Cappy tüm alt kategorilerinde hacim artışı sergilerken, toplamda %10 un üzerinde büyüdü. Buzlu çay segmenti ise, güçlü performansına 2014 te de devam ederek %50 den fazla satış hacmi büyümesi kaydetti. Küçük paketlerin toplam gazsız içecek kategorisindeki payı da artmaya devam etti. Su kategorisinin daha karlı olan küçük paketlere odaklanılarak optimize edilmesi süreci devam etti. Su kategorisi (damacana hariç) orta tek haneli satış hacmi artışı gösterdi. Çay kategorisi ise dökme çay satışlarındaki artış sayesinde yaklaşık %12 büyüdü.

15 yılında toplam satış hacminde %46 olan uluslararası operasyonların payı, 2014 te %49 a yükseldi. Bu artışta Orta Asya ve Pakistan daki yüksek organik büyüme etkili oldu. Türkiye Pazar Payları (2014) % Sıralama Gazlı Içecekler 66 1 Meyve Suyu & Nektar 27 1 Buzlu çay 18 3 Su 6 2 Kaynak: Nielsen Uluslararası Operasyonların Payı %49 a Ulaştı 2013 yılında toplam satış hacminde %46 olan uluslararası operasyonların payı, 2014 te %49 a yükseldi. Bu artışta Orta Asya ve Pakistan daki yüksek organik büyüme etkili oldu yılında uluslararası operasyonların satış hacmi %14,2 artış kaydetti. Başarılı kampanya ve promosyonlar hacim artışına katkı sağlarken, Kazakistan daki devalüasyon, Pakistan daki sel felaketleri ve politik gerginlikler ile Irak taki güvenlik sorunları gibi önemli olumsuz gelişmelere rağmen çift haneli büyüme gerçekleşti. Pakistan satış hacmi, güçlü yerel pazarlama kampanyaları ve soğutucu yatırımlarının da etkisiyle 2014 te %16,5 büyüdü. Gazlı içecek ve su kategorileri çift haneli büyüme kaydederken, Coca-Cola İçecek 2014 boyunca ülkedeki pazar payını yükseltmeye devam etti. Gazlı İçecek Payları (2014) % Sıralama Kazakistan 49 1 Azerbaycan - 1* Pakistan 35 2 Türkmenistan - 1* Kırgızistan - 1* Irak** 29 2 Tacikistan - - Ürdün - 2*** Kaynak: Nielsen, * Ipsos Retail Audit, ** Retail Zoom, *** CCİ tahmini Konsolide Satış Hacmi Dağılımı (2014) Orta Asya operasyonları, 2014 te %16 hacim artışı kaydetti. Bölgedeki en büyük pazar olan Kazakistan, gazlı içecek kategorisindeki %20 nin üzerinde büyüme ve pazar payı kazanımlarıyla birlikte %18,8 hacim artışı gösterdi. Irak satış hacmi, 2014 te %6,4 artarken, Güney Irak taki güçlü organik büyüme Kuzey Irak taki hacim daralmasını büyük ölçüde telafi etti. Nevruz ve Copa Coca-Cola kampanyaları hacim artışını destekledi. Kazakistan %9 Irak %9 Pakistan %21 Diğer %10 Türkiye %51

16 14 Bu Coca-Cola Senin İçin Kampanyası Global bir kampanya olan Bu Coca-Cola Senin İçin projesi, ilk olarak 2011 yılında Avusturalya da lanse edildi. Sonrasında Almanya, İngiltere, Fransa gibi 54 ülkede uygulandı ve başarılı sonuçlar alındı. Kampanya tüketicilerimizle doğrudan iletişim kurmayı, mutluluğu paylaştığımız şişe ve kutularımızı kişiselleştirerek üzerinde isimlerin yer aldığı birer anıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında şişelerin ve kutuların üzerindeki ikonik Coca-Cola logosu farklı ülkelerdeki en yaygın isimler, rumuzlar ve duygusal ifadelerle değiştirilerek kullanılıyor. Kampanya coğrafyamızda ilk kez 2013 te Türkiye de uygulandı. En geniş kapsamlı uygulandığı ülke olan Türkiye deki başarısının ardından kampanya 2014 te Azerbaycan ve Pakistan da lanse edildi te Coca-Cola nın Azerbaycan daki 20. yılının kutlamaları kapsamında Nisan ayında 20. Yılda Tüketicilerle Buluşma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında ülkedeki en yaygın isimlerin üzerine yazıldığı kişiselleştirilmiş kutuların tüketicilere hediye edilmesi pazarda büyük ses getirdi. Kampanyaya özel bir televizyon reklamı hazırlanmasının yanı sıra önde gelen alışveriş merkezlerinde yapılan etkinliklerde kişiselleştirilmiş Coca-Cola şişe ve kutuları tüketicilere hediye edildi. Pakistan da Ramazan ayında Bu Coca-Cola Senin İçin kampanyası lanse edilerek aile içinde birlik ve paylaşım konusuna odaklanıldı. Kampanya kapsamında paketlerin üzerine aile üyelerinin isimleri yazıldı ve tüketicilere Coca-Cola yoluyla birbirleriyle bağlantıya geçmenin nasıl olabileceği sürprizli ve etkileyici bir şekilde anımsatılmaya çalışıldı. Ramazan a kadar olan dönemi kapsayan kampanyanın ilk ayağında yirmiden fazla isim 500 ml, 1 ve 1,5 litrelik paketlere yazılırken, kampanyanın ikinci ayağında farklı isimler projeye eklendi. Ramazan ayı boyunca devam eden reklam ve etkinliklerle kampanya ürünlerinin tüketici ve müşterilerle buluşması sağlandı. Kampanyanın ikinci ayağı ise Eylül 2014 te başladı ve Coke Studio ile arasındaki ortak noktalar olan eğlence, paylaşım, aile ve arkadaşlar konularına odaklandı. 500ml, 1L ve 1,5L paketlerin üzerinde bu konularla ilgili 45 ten fazla farklı sözcük kullanıldı. Kampanya tüm Pakistan da 60 bin geleneksel ve 150 bin modern kanal satış noktasına yayıldı. Damla ya Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü Damla Türkiye nin bütün kaynakları ile Üstün Lezzet Ödülü alan tek doğal kaynak suyu oldu. Damla nın sahip olduğu dört kaynak (Hazar, Köyceğiz, Sapanca ve Uludağ) da Brüksel de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü nden Üstün Lezzet Ödülü aldı. Damla nın üstün lezzeti bu saygın ödül ile uluslararası ölçekte tescillenmiş oldu.

17 Operasyonel Değerlendirme Tüketicilerimiz İçin Değer Yaratmak Fanta Gençlik Festivali 1 Milyon Gence Ulaştı Türkiye de 13 yıldır aralıksız devam eden tek müzik festivali olma özelliğini taşıyan Fanta Gençlik Festivali 2014 te 1 milyon gence ulaşarak, müzik, oyun ve eğlenceyi Türkiye nin dört bir yanına Hadise ve Athena ile taşıdı. Ağustos ta İstanbul dan yola çıkan ve Türkiye nin en büyük gezici etkinliği olan festival, 6000 km yol kat ederek toplam 16 ilde benzersiz eğlence ve müzik keyfini müzikseverlerle buluşturdu. Festival alanındaki ilgi çekici oyunlarla eğlenceye doyan gençler, akşam gerçekleşen konserler ile de unutulmaz anlar yaşadı. Bakü de Düzenlenen İkinci Fanta Gençlik Festivali Gence Ulaştı 27 Eylül de Bakü nün en ikonik konser alanlarından birisi olan Baku Crystal Hall da gerçekleştirilen İkinci Fanta Gençlik Festivali ne in üzerinde genç katıldı. Katılımcılar konser alanında oluşturulan eğlence alanlarında keyifli dakikalar yaşarken öğleden sonra başlayan konserler dizisinde gecenin yıldızları Kenan Doğulu, Miri Yusif ve Natavan Habibi genç müzikseverlere geceyarısına kadar aralıksız devam eden bir müzik şöleni yaşattı. Festival kapsamında düzenlenen Harika Selfie yarışması sosyal medyada müthiş ilgi görerek katılımcı ve ziyaretçiye ulaştı. Kazakistan Fanta Festivali Kazakistan ın en önemli müzik festivali Fanta Fest, Eylül ayında Kazakistan ın en önemli şehirlerinden Astana, Almatı ve Çimkent te düzenlenen konserler ile gerçekleşti. Sevilen hip-hop grubu Da Gudda Jazz, Rus süperstar Nyusha ve İtalyan müzisyen Son Pascal ın sahne aldığı festivale müziksever katıldı. Türkiye de 50. Yıl Anısına Koka-Kola Logolu Ürünler Coca-Cola nın Türkiye deki 50. yılını kutlamak ve mutlulukla geçen 50 yıl için Türk halkına teşekkür etmek amacıyla hazırlanan 50. yıl iletişim kampanyası kapsamında Türkçe Koka-Kola logolu kutu, cam ve PET şişe ürünleri tüm ülkede tüketicilerle buluştu. Burn Ürdün Lansmanı Burn enerji içeceği Mart ayında Ürdün de ilk defa raflarda yerini aldı. Harika Enerji, Harika Fiyat sloganı ile yola çıkan Burn, 185ml lik kutularda tüketicilerin beğenisine sunuldu.

18 16 Coca-Cola Gençlik Futbol Turnuvaları Bütün Coğrafyamıza Yayılıyor Ortaöğretim okulları arasında düzenlenen, çocuklara ve gençlere futbolu sevdirmeyi amaçlayan Coca-Cola futbol altyapı turnuvalarının ilki 2006 yılında Kazakistan Bylgary Dop adıyla Kazakistan da düzenlendi yılında Azerbaycan, 2012 yılında ise Kuzey Irak Copa Coca-Cola turnuvaları gerçekleştirildi yılında Kırgızistan Bylgary Dop, Bağdat Copa Coca-Cola, Türkmenistan Aşkabat Coca-Cola Mekdep Kubogy ve Pakistan Coca-Cola Football League organizasyonları ile Coca-Cola futbol altyapı turnuvaları tüm CCİ coğrafyasına yayıldı. Gençler arasında sporu teşvik etmek ve ülkelerin futbol altyapısını geliştirmek konusunda ciddi öneme sahip olan ve tüm ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan Coca-Cola futbol altyapı turnuvaları, bu ülkelerdeki eğitim bakanlıkları ya da futbol federasyonları ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Pakistan da Coca-Cola Futbol Ligi gençler için aktif ve sağlıklı bir hayat tarzını teşvik ederek gelişimlerine destek olmayı ve futbolun yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Pakistan daki futbol faaliyetleri 2013 te Karachi den 60 takımın katıldığı bir futbol turnuvası düzenlenmesi ile başlatıldı te ise projenin kapsamı genişletilerek 140 takımın katıldığı bir futbol ligi organize edildi. Karachi de başarıyla gerçekleşen futbol etkinliklerinin ardından, Ağustos 2014 te bağımsız olarak Multan da ülkenin dört bir yanından birçok takımın katıldığı Coca-Cola Futbol Ligi düzenlendi. Multan Spor Sahası nda gerçekleştirilen ve 2 hafta devam eden lig süresince Pakistan ın farklı bölgelerinden katılan 32 takım toplam 39 karşılaşma gerçekleştirdi. Turnuvanın final maçı Pakistan ın bağımsızlık gününde oynandı ve renkli kapanış kutlamalarına sahne oldu. Coca-Cola Futbol Ligi organizasyonu gençlerin enerjilerini verimli bir alana yönlendirmelerine olanak sağlamanın yanı sıra, onların takım çalışması, liderlik ve başarı gibi konulardaki kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Irak ta 2014 Copa Coca-Cola futbol turnuvası 7 hafta boyunca ülkenin 6 farklı bölgesinden 400 okul ve öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvayı kazanan takım diğer ülkelerde gerçekleştirilen Copa Coca-Cola turnuvaları galipleri ile birlikte Brezilya daki futbol okuluna katılmanın yanı sıra 2014 FIFA Dünya Kupası açılış törenini de izleme fırsatı yakaladı.

19 Operasyonel Değerlendirme Tüketicilerimiz İçin Değer Yaratmak 17 Yeni sezon için Eylül 2013 te ilk düdüğü çalan Kazakistan ın en popüler gençlik futbol turnuvası Bylgary Dop un 8. sezonu 2014 Ağustos ayında tamamlandı. Ülkenin her yerinden 5000 okul ve den fazla öğrencinin katıldığı turnuva kapsamında, Taraz, Semey ve Karaganda şehirlerinde karşılaşmalar düzenlendi. Kazanan takımın en iyi üç oyuncusu Sao Paulo da gerçekleştirilen 2014 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Ürdün de Copa Coca-Cola futbol turnuvası ilk olarak 2014 Mayıs ayında Ürdün Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlendi. 3 farklı şehirde gerçekleştirilen turnuvaya 64 okul ve 640 öğrenci katıldı. Yarı final ve final maçları ve turnuvanın kapanış töreni Madaba daki Coca-Cola tesislerinde gerçekleştirildi. Turnuvanın galibi Zarqa şehrini temsil eden takım ödül olarak İstanbul ziyareti kazandı. Kırgızistan da düzenlenen Coca-Cola Bylgary Dop 2014 te henüz ikinci senesinde Oş, Djalal-Abad, Karakol ve Bişkek olmak üzere dört önemli Kırgız şehrini de içine alacak şekilde kapsamını genişletti. Nisan ayında bölge içi okullar arası seviyede takım ve öğrencinin katıldığı 6,569 karşılaşma gerçekleştirildi. Mayıs ayında 12 gün boyunca süren bölgeler arası karşılaşmalar sonucunda Oş, Djalal- Abad, Karakol ve Bişkek şehirlerinden birinci gelen takımlar Haziran ayında final karşılaşmalarında Bishkek te karşı karşıya geldi. Her yaş grubunun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü, kazandıkları kupaların yanı sıra tablet, akıllı telefon ve MP3 çalar ile ödüllendirildi. Türkmenistan da 2014 Coca-Cola Mekdep Kubogy turnuvası, Türkmenistan Futbol Federasyonu, Spor Komitesi ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığı nın işbirliğiyle Aşkabat ta gerçekleştirildi. Eylül de başlayan ve 6 hafta süren turnuvaya 275 okuldan öğrenci katıldı.

20 MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK Geniş satış ve dağıtım ağımızla 700 bine yakın satış noktasına erişiyoruz ve müşterilerimize doğru marka bileşimi ve doğru paketlerle ulaşmak için gereken tüm altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin her biri için en etkin ve uygun maliyetli satış ve dağıtım yöntemini kullanmaya özen gösteriyoruz. Müşteri ilişkilerini geliştirmek ve satış noktası satış hacmini artırmak için promosyon kampanyaları ve etkinlik bazlı pazarlama faaliyetleri kullandığımız en önemli araçlar arasında yer alıyor. Tüketicilerimizin ürünlerimize soğuk olarak erişimini ve yerinde tüketim hacmimizi artırmak amacıyla düzenli olarak soğutucu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu faaliyetler aracılığıyla bir yandan müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirirken bir yandan da satış hacmimizi ve karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz için yaptığımız birçok geliştirme programına ve kalite sistem tetkiklerine ek olarak müşterilerimizi daha iyi anlayıp onlara daha iyi hizmet verebilmek için odak grup çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizle birlikte yürüttüğümüz birçok projemiz de hem müşterilerimiz hem de şirketimiz için katma değer yaratmaya devam ediyor yılında da müşterilerimizle olan ilişkilerimizi geliştirmek ve pazardaki istikrarlı büyümemizi sürdürmek için birçok çalışma gerçekleştirdik. Müşteri Memnuniyeti Müşterilerimizin deneyimlerinin farkında olmak, olası problemli alanları belirlemek, memnuniyetini korumak ve artırmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla yürüttüğümüz araştırmaları, 2014 yılında tüm operasyonlarımızda aynı metodu kullanarak takip etmeye başladık. Tacikistan ve Güney Irak dışında her yıl tekrarlanan ve bağımsız araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti araştırma sonuçları ile en önemli önceliğimiz olan müşterilerimize her zaman daha iyi ve daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz. RED Uygulamaları Satış noktalarımızda tanzim teşhir standartlarını ve uygulamalarını takip ettiğimiz Her Gün Her Noktada Doğru Uygulama (RED) projesini, 2014 yılında tüm operasyonlarımıza yaydık. Satış ekibini doğru ve zamanında harekete geçmeye yönlendirecek şekilde tekrardan yapılandırılan yeni RED sistemi sayesinde, müşterilerimiz ve tüketicilerimizi ürünlerimiz ile en doğru şekilde buluşturuyoruz. Nokta başına alınması gereken uygun önlemleri, satış ekibinin anında görüp harekete geçmesini sağlayan bu yeni sistemle; RED i bir araştırma projesi algısından çıkartıp, satış için vazgeçilmez bir araç haline getirdik.

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR DEÐER YARATMAK

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR DEÐER YARATMAK SÜRDÜRÜLEBÝLÝR DEÐER YARATMAK Genel 1 Genel 2 2 3 4 4 5 6 8 Baðýmsýz Denetçi Görüþü Coca-Cola Ýçecek 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi Coca-Cola Ýçecek Faaliyet Coðrafyasý Kurumsal Profil Baþlýca

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2015-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FAALİYET RAPORU 31052016 Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Olağan Genel Kurul Toplantısı. 28 Nisan, 2010 İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısı. 28 Nisan, 2010 İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan, 2010 İstanbul Bir Bakışta CCİ Ortaklık Yapısı Karadeniz Türkiye 73m Suriye 22m Ürdün 6m Azerbaycan 9m Irak 31m Türkmenistan 5m Kazakistan 16m 5m Tacikistan 8m Pakistan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FAALİYET RAPORU 2016 Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016-4 KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 4. çeyrek faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI 20 Kasım 2007 2007 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden

Detaylı

oluefes.com

oluefes.com Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ş Olağan ğ Genel Kurul Sunumu www.anado oluefes.com 29 Nisan 2009 1 Bira Faaliyetleri 5* Ülkede 14* bira fabrikası 35.7 milyon hektolitre bira üretim kapasitesi*

Detaylı

27 Ağustos YILI İLK YARI SONUÇLARI AÇIKLAMASI

27 Ağustos YILI İLK YARI SONUÇLARI AÇIKLAMASI 27 Ağustos 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 2007 YILI İLK YARI SONUÇLARI AÇIKLAMASI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan sınırlı bağımsız

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

28 Mart 2008 2007 YILI SONUÇLARI AÇIKLAMASI

28 Mart 2008 2007 YILI SONUÇLARI AÇIKLAMASI 28 Mart 2008 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 2007 YILI SONUÇLARI AÇIKLAMASI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş 31

Detaylı

BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 Yılı Faaliyet Raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) İÇİNDEKİLER. 1.057,7 ünite kasa %0,9. 5.186,4 milyon TL %5,6 TÜRKİYE (milyon TL)

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) İÇİNDEKİLER. 1.057,7 ünite kasa %0,9. 5.186,4 milyon TL %5,6 TÜRKİYE (milyon TL) Genel 1 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) 2012 2013 İÇİNDEKİLER Genel Satış Hacmi 1.057,7 ünite kasa %0,9 TÜRKİYE (ünite kasa) %31,7 ULUSLARARASI (ünite kasa) %13,0

Detaylı

Ali TERCAN Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü

Ali TERCAN Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü COCA-COLA İÇECEK DAMLA SU Ali TERCAN Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü 26.02.2015 Önde gelen Coca-Cola Şişeleyicisi 2. en büyük nüfusa sahip şişeleyici 6. en büyük hacme sahip şişeleyici

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) İÇİNDEKİLER ,7 ünite kasa %0, ,4 milyon TL %5,6 TÜRKİYE (milyon TL)

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) İÇİNDEKİLER ,7 ünite kasa %0, ,4 milyon TL %5,6 TÜRKİYE (milyon TL) Coca-Cola İçecek 2013 Faaliyet Raporu Genel 1 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - ) 2012 2013 İÇİNDEKİLER Genel Satış Hacmi 1.057,7 ünite kasa %0,9 TÜRKİYE (ünite kasa) %31,7 ULUSLARARASI

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR DOKUZ AYLIK PERFORMANS ÖZETİ Toplam gelir %18 artarak 655 milyon TL ye ulaşmıştır. Faaliyet karımız kayda değer bir artış sağlayarak 24 milyon TL ye

Detaylı

2016 yılı sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 2 Mart 2017, 16:00 Istanbul / 13:00 Londra / 08:00 New York

2016 yılı sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 2 Mart 2017, 16:00 Istanbul / 13:00 Londra / 08:00 New York Bilgilendirme Notu İstanbul, 1 Mart 2017 Telekonferans için 2016 yılı sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 2 Mart 2017, 16:00 Istanbul / 13:00 Londra / 08:00 New York Click here to access webcast

Detaylı

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar 2016

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 9 Mayıs 2014

GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 9 Mayıs 2014 milyon TL milyon TL mhl GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 31.03.2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR Konsolide satış hacmi (bira ve meşrubat operasyonları dahil) 2014 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu 2015 3Ç - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde ciro bazında %6 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

DAMLA SU LİDERLİK MODELİ

DAMLA SU LİDERLİK MODELİ DAMLA SU LİDERLİK MODELİ Şahin Keykan Operasyon Müdürü 2016 Damla Su Sapanca Fabrikası 22,000 m 2 alanda Aralık 2006 da kurulmuştur. Coca-Cola İçecek A.Ş. nin ilk ve en yüksek kapasiteli su fabrikasıdır.

Detaylı

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporları

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu 2015 1Y - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ciro bazında %9,9 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Ç Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Ç Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-1Ç Finansal Sunumu 2016-1Ç Başlıca Gelişmeler 1 2016 birinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında %0,1, tonaj bazında %7,2 daralış gösteren,

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı 26 Temmuz 2014 BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi

Detaylı

12 Kasım 2008 2008 YILI İLK 9 AY SONUÇLARI AÇIKLAMASI

12 Kasım 2008 2008 YILI İLK 9 AY SONUÇLARI AÇIKLAMASI 12 Kasım 2008 2008 YILI İLK 9 AY SONUÇLARI AÇIKLAMASI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan denetimden geçmemiş

Detaylı

Coca-Cola İçecek: Halka Arz Bilgi Notu 01/05/2006 0

Coca-Cola İçecek: Halka Arz Bilgi Notu 01/05/2006 0 GENEL BİLGİ Coca-Cola İçecek A.Ş. nin ( CCİ ) Mayıs ayının ilk yarısı içerisinde halka açılması planlanmaktadır. Bu halka arzda CCİ in ortaklarından The Coca-Cola Export Corporation ( TCCC ), Coca-Cola

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Y Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Y Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-1Y Finansal Sunumu 2016-1Y Başlıca Gelişmeler 1 İşlenmiş et ürünleri pazarı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-3Ç Finansal Sunumu 2016-3Ç Başlıca Gelişmeler 1 İşlenmiş Et Ürünleri Pazarı* Tüketici Fiyatları Endeksi Kırmızı Et Fiyatları 2016-9A

Detaylı

www.anado oluefes.com

www.anado oluefes.com Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Olağan Genel Kurul Sunumu www.anado oluefes.com 12 Mayıs 2008 Bira Faaliyetleri 6 Ülkede 17 bira fabrikası 34.3 milyon hektolitre bira üretim kapasitesi 236.500

Detaylı

29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI 29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 3. Çeyrek Sunumu 2015 3Ç Başlıca Gelişmeler Toplam işlenmiş et pazarı* 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

2016 yılı dokuz aylık sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 16:00 Istanbul / 13:00 Londra / 09:00 New York

2016 yılı dokuz aylık sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 16:00 Istanbul / 13:00 Londra / 09:00 New York Bilgilendirme Notu İstanbul, 2 Kasım 2016 Telekonferans için 2016 yılı dokuz aylık sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 16:00 Istanbul / 13:00 Londra / 09:00 New York Click here to access webcast

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Yarıyıl Sunumu 2015 1Y Başlıca Gelişmeler 1 Toplam işlenmiş et pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 9 Mayıs 2014 Yasal Uyarı Bu sunum, Şirket hakkında

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sunumu 2015 Başlıca Gelişmeler 2015 yılında ciro bazında %13 büyüyen, tonaj bazında %1 daralış gösteren işlenmiş et ürünleri pazarının* miktar olarak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMAK. 2015 Faaliyet Raporu

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMAK. 2015 Faaliyet Raporu SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMAK 2015 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Genel 1 1 3 3 4 5 6 8 Bağımsız Denetçi Görüşü Coca-Cola İçecek 2025 Vizyonu Kurumsal Profil Coca-Cola İçecek Faaliyet Coğrafyası Başlıca Finansal

Detaylı

24 Ağustos 2010 TUT. Coca Cola İçecek 2Ç10 Sonuçları. Şeker Yatırım Araştırma. Hedef Fiyat: 13.50 TL

24 Ağustos 2010 TUT. Coca Cola İçecek 2Ç10 Sonuçları. Şeker Yatırım Araştırma. Hedef Fiyat: 13.50 TL 24 Ağustos 2010 Coca Cola İçecek 2Ç10 Sonuçları TUT Hedef Fiyat: 13.50 TL Coca Cola İçecek in 2Ç10 da konsolide net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %51.4 düşüşle 74 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken,

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası

Detaylı

GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 7 Mart 2014

GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 7 Mart 2014 milyon TL milyon TL milyon TL mhl GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 31.12.2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı, kişi ve kurumları bilgilendirmek

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi Ürün Portföyü En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

2014 SONUÇLARI. Coca-Cola İçecek zorlu bir yılda büyüme kaydetti

2014 SONUÇLARI. Coca-Cola İçecek zorlu bir yılda büyüme kaydetti 2014 SONUÇLARI Coca-Cola İçecek zorlu bir yılda büyüme kaydetti İstanbul, 5 Mart 2015 Coca-Cola İçecek (BIST: CCOLA.IS) 2014 yılına ilişkin sonuçlarını açıkladı: 2014 Konsolide Özet Satış hacmi uluslararası

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014 30 Eylül 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkındaki inceleme raporu için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 22 Ekim 2014 Güçlü Operasyonel Sonuçlar ile birlikte Artan Gelir ve FAVÖK Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

30.06.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

30.06.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 30.06.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

2016 yılı ilk yarı sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 15:00 Istanbul / 13:00 Londra / 08:00 New York

2016 yılı ilk yarı sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 15:00 Istanbul / 13:00 Londra / 08:00 New York Bilgilendirme Notu İstanbul, 16 Ağustos 2016 Telekonferans için: 2016 yılı ilk yarı sonuçlarına ilişkin telekonferans sunumu; 15:00 Istanbul / 13:00 Londra / 08:00 New York Link için tıklayın 2016 İlk

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda ki finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda ki finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2013-31 Mart 2014 tarih aralığını kapsayan 2013/2014 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal rapora ait Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel Bilgiler DO &

Detaylı

2015 İLK ÇEYREK SONUÇLARI. Zorlu koşullara rağmen net satış geliri ve FAVÖK büyümesi gerçekleşti

2015 İLK ÇEYREK SONUÇLARI. Zorlu koşullara rağmen net satış geliri ve FAVÖK büyümesi gerçekleşti 2015 İLK ÇEYREK SONUÇLARI BİLGİLENDİRMENOTU Zorlu koşullara rağmen net satış geliri ve FAVÖK büyümesi gerçekleşti İstanbul, 5 Mayıs 2015 Coca-Cola İçecek (BIST: CCOLA.IS) 2015 yılı ilk çeyrek sonuçlarını

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 22 Ağustos 2013

GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 22 Ağustos 2013 milyon TL TRL million milyon TL milyon TL mhl mhl GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı, kişi ve kurumları

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

30.06.2010 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

30.06.2010 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 30.06.2010 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası

Detaylı

Geleceğe doğru büyümek. Faaliyet raporu

Geleceğe doğru büyümek. Faaliyet raporu Geleceğe doğru büyümek 2 12 Faaliyet raporu Genel I Operasyonel I Kurumsal I Finansal 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 11 15 17 19 23 26 30 32 34 35 36 37 38 41 54 56 57 118 120 Genel CCİ Faaliyet Coğrafyası

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

2014 YILINA İLİŞKİN SONUÇLAR. Zorlu Bir Yılda Daha Hedeflenen Sonuçlara Ulaşıldı

2014 YILINA İLİŞKİN SONUÇLAR. Zorlu Bir Yılda Daha Hedeflenen Sonuçlara Ulaşıldı 2014 YILINA İLİŞKİN SONUÇLAR Zorlu Bir Yılda Daha Hedeflenen Sonuçlara Ulaşıldı 2014 Yılı Sonuçlarına İlişkin Özet Bilgiler Konsolide* satış hacmi** %3,5 artış göstererek 88,7 mhl seviyesine ulaşmıştır

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 Yılı faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2013 Yılı Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye nin en beğenilen

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

2015 İLK YARI SONUÇLARI. Hacim artışının üzerinde satış geliri artışı devam etti

2015 İLK YARI SONUÇLARI. Hacim artışının üzerinde satış geliri artışı devam etti 2015 İLK YARI SONUÇLARI Hacim artışının üzerinde satış geliri artışı devam etti BİLGİLENDİRMENOTU İstanbul, 12 Ağustos 2015 Coca-Cola İçecek (BIST: CCOLA.IS) 2015 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı: İkinci

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl Türkiye nin Teknoloji Markası Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 6 Ağustos 2013 Yasal Uyarı Bu sunum,

Detaylı

2006 yılının ilk çeyreğinde satış hacmimiz, ciromuz, esas faaliyet karımız ve vergi öncesi karımız bir önceki yılın rakamlarını aşmıştır.

2006 yılının ilk çeyreğinde satış hacmimiz, ciromuz, esas faaliyet karımız ve vergi öncesi karımız bir önceki yılın rakamlarını aşmıştır. 25 Mayıs 2006 2006 YILI BİRİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI 2006 yılının ilk çeyreğinde satış hacmimiz, ciromuz, esas faaliyet karımız ve vergi öncesi karımız bir önceki yılın rakamlarını aşmıştır. Hacim bazında

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi Ürün Portföyü En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da*

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014 31 Aralık 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

2Ç 2010 a Ait Önemli Gelişmeler

2Ç 2010 a Ait Önemli Gelişmeler COCA-COLA İÇECEK İKİNCİ ÇEYREK VE 2010 YILI İLK 6 AY SONUÇLARI 2Ç 2010 a Ait Önemli Gelişmeler Şirket satış hacmi ikinci çeyrekte %10,7 artarak 190,4 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Uluslararası Operasyonların

Detaylı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı 1 Kurumsal Raporlama Yolculuğu Şirin Soysal, Şirket Ortağı, KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Hakan Aytekin,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı