İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme"

Transkript

1 73

2

3 Genel 1 İÇİNDEKİLER Genel Bağımsız Denetçi Görüşü Coca-Cola İçecek 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi Coca-Cola İçecek Faaliyet Coğrafyası Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı CEO nun Mesajı Operasyonel Değerlendirme Tüketicilerimiz için Değer Yaratmak Müşterilerimiz için Değer Yaratmak Çalışanlarımız için Değer Yaratmak Yatırımcılarımız için Değer Yaratmak Çevre ve Toplum için Değer Yaratmak Kurumsal Değerlendirme Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bağımsızlık Beyanı Üst Düzey Yöneticiler Ortaklık Yapısı İştirak Tablosu Kâr Dağıtım Teklifi Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Finansal Değerlendirme Finansal Performans Değerlendirmesi Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı Bağımsız Denetim Raporu Terimler Sözlüğü Yatırımcı Bilgileri

4 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Coca Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor 1. Coca Cola İçecek A.Ş. nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) II-14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, Grup un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup un 5 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Grup un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Burak Özpoyraz, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 11 Mart 2015

5 Genel 3 COCA-COLA İÇECEK 2020 VİZYONU VE STRATEJİK YÖNETİM ÇERÇEVESİ Vizyonumuz Sektörüne liderlik eden, çalışanlarına ilham veren ve mükemmellik ile katma değer yaratan örnek bir içecek şirketi olmak. Misyonumuz Tüketicilerinin susuzluğunu gideren, müşterileri ile iş ortaklığı yapan, hissedarları için üstün değer yaratan ve topluma güven veren, sürdürülebilir ve kârlı bir şirket olmak. Değerlerimiz Tutku Yaptığımız her işe aklımızı ve yüreğimizi koyarız. Hesap Verebilirlik Büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket eder ve hesap verebiliriz. Doğruluk Etik değerlere bağlı, açık ve dürüstüz; birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Takım Çalışması Ortak başarımız için birlikte çalışırız. Kültürümüzün Yapı Taşları Birbirimize güveniriz Müşteriye odaklanırız İşimizi sahipleniriz Yeniliklere ilham veririz Başarı için işbirliği yaparız Çeviğiz Katılımcıyız Çalışırken keyif alırız Hedeflerimiz Çalışanlar ve Organizasyonel Liderlik Her zaman tercih edilen yetkin bir organizasyon inşa etmek. Ticari Liderlik Tüketiciler ve müşteriler için en uygun maliyetle ve kârlı bir şekilde üstün değer yaratmak. Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde en yüksek kalite ve en düşük maliyet yaklaşımıyla müşteri beklentilerini aşarak, tüketici taleplerini karşılayan en iyi şirket olmak. Operasyonel Mükemmellik Süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileşmeyi teşvik eden operasyonel mükemmellik kültürünü yaratmak. Sürdürülebilirlik İşimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde en sorumlu kurumsal vatandaşlardan biri olarak kabul görmek.

6 4 COCA-COLA İÇECEK FAALİYET COĞRAFYASI Kurumsal Profil Coca-Cola sisteminde satýþ hacmine göre altýncý sýrada yer alan Coca-Cola Ýçecek A.Þ. (CCÝ), The Coca-Cola Company markalarýndan oluþan gazlý ve gazsýz içeceklerin üretim, satýþ ve daðýtýmýný gerçekleþtirmektedir. CCÝ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kýrgýzistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan da 10 bin çalýþaný ile faaliyet göstermektedir. CCÝ 23 fabrikasý ile 370 milyonu aþan tüketici kitlesine gazlý içeceklerin yaný sýra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluþan gazsýz içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadýr. 30 yaşın altındaki CCİ nin gazlı nüfusun Kişi başı içecekler Nüfus toplam Kişi başı gazlı içecek pazarındaki (2014) nüfusa GSYH ($) tüketimi (L) konumu (milyon) (2) oranı (2) (2014) (3) (2014) (4) (2014) (5) Türkiye 77,7 (1) %49 (1) Pakistan 185,1 % Kazakistan 16,6 % Azerbaycan 9,5 % (6) Irak 34,8 % (7) Ürdün 7,5 % (8) Türkmenistan 5,3 % (6) Kırgızistan 5,6 % (6) Suriye 22,0 % (8) - - Tacikistan 8,4 % Kaynak: (1) TÜİK, (2) BM, (3) IMF, (4) CCİ ve TCCC Tahmini, (5) Nielsen, (6) Ipsos Retail Audit, (7) Retail Zoom, (8) CCİ Tahmini Not: Kişi başı GSYH rakamları satınalma gücü paritesine göredir. CCÝ nin hisseleri Borsa Ýstanbul da (BIST) CCOLA.IS, Amerikan depo sertifikalarý (ADR) ABD de tezgahüstü piyasalarda COLAY, Eurobond u Ýrlanda Borsasý nda CCOLAT sembolleriyle ile iþlem görmektedir. KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN AZERBAYCAN TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TACİKİSTAN SURİYE IRAK PAKİSTAN ÜRDÜN

7 Genel 5 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 OCAK - 31 ARALIK 2014) ,7 Satış Hacmi 1.130,6 milyon ünite kasa TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE Satış Hacmi Artışı %6,9 %0,7 %14,2 %6,9 Net Satış Gelirleri 5.985,4 milyon TL TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE Net Satış Artışı %15,4 %5,1 %11,9 %15,4 Faaliyet Kârı 628,5 milyon TL TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE Faaliyet Kârı Artışı %5,8 (%15,8) %11,0 %5,8 FAVÖK 961,5 milyon TL TÜRKİYE ULUSLARARASI KONSOLİDE FAVÖK Artışı %7,8 (%13,7) %12,2 %7,8 Özet Finansallar Konsolide (milyon TL) Satış Hacmi (milyon ünite kasa) 1.057, ,6 Satışlar 5.186, ,4 Esas Faaliyet Kârı 594,0 628,5 Esas Faaliyet Kâr Marjı %11,5 %10,5 FAVÖK 892,1 961,5 FAVÖK Marjı %17,2 %16,1 Net Kâr (Tek seferlik gelir hariç) 247,2 315,4 Net Kâr Marjı %4,8 %5,3 Toplam Özsermaye 2.871, ,0 Toplam Varlıklar 7.005, ,9 Net Borç 1.606, ,7 Not: Finansallar (a) TFRS standartlarına göre, Suriye özkaynak yöntemiyle, Pakistan ise tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilerek, ve (b) SPK nın Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. Lütfen finansal raporun 2 no lu dipnotuna bakınız.

8 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Değerli Hissedarlarımız, Coca-Cola İçecek in 2014 yılında zorlu şartlara rağmen büyümesini sürdürdüğünü bildirmekten gurur duyuyorum. Büyük pazarlarımızın çoğunda yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzluklara rağmen kurumsal çalışmalarımız ve faaliyet sonuçlarımızla yatırımcılarımızı, kaliteli ürünlerimiz ile tüketicilerimizi mutlu ettiğimiz; işimizi en iyi şekilde yapabilmek için yoğun çaba serf ettiğimiz bir yıl oldu. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar sonucunda yılsonunda satış gelirlerimizi çift haneli artırmayı başardık. Konsolide satış hacmimizi %7 artırarak 1,13 milyar ünite kasaya, satış gelirlerimizi %15 artışla 5,99 milyar TL ye ve FAVÖK ümüzü de %8 büyümeyle 962 milyon TL ye yükselttik. Sürdürülebilirlik Başarılarımız Uzun vadede coğrafyamızın büyük fırsatlar sunduğuna olan inancımızla 2015 yılında yeni yatırımlarla kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz sosyal sorumluluk çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik performansımızla da öne çıktığımız bir yıl oldu. Şirket olarak hesap verilebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim ilkelerine önem veriyoruz. Bu taahhüttün bizim için sözden çok öte olduğunu altına imza attığımız çalışmalarımızla da gözler önüne seriyoruz. CCİ Türkiye de ve Coca-Cola sisteminde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi nde yer alan ilk ve tek şirket olmaya devam ediyor. Bu endeks hem Küresel İlkeler Sözleşmesi nin 10 ilkesine liderlik seviyesinde bağlılık göstererek bu ilkeleri başarıyla uygulayan, hem de karlılığını tutarlı bir şekilde sürdüren şirketlerden meydana geliyor. Türkiye de Global Reporting Initiative (GRI) standartlarında sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk şirket olarak bu yıl altıncı raporumuzu yayınladık. Altıncı raporumuz Türkiye, Kazakistan, Ürdün ve Azerbaycan operasyonlarımızın yanı sıra Pakistan daki iyi uygulamalarımızı kapsıyor. Altıncı raporumuzu GRI nın yeni G4 raporlama ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak, Türkiye de bu ilkeleri kullanan sayılı şirketlerden biri, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan da ise ilk şirket olduk. Bağımsız kuruluşlar tarafından verilen ve her yıl yeni uygulamalarımızla yükselttiğimiz kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 2014 te 10 üzerinden 9,25 e yükselttik.

9 Genel 7 Bizim ülkelerimizin de içinde bulunduğu 90 ülkeyi kapsayan Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu nun 2014 Sürdürülebilirlik Ödülleri nde En Başarılı Şişeleyici Ülke Büyük Ödülü için, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan operasyonlarımız ilk 10 a kalan finalist ülkeler arasında yer aldı. Ankara fabrikamız kalite alanında, İzmir fabrikamız ise çevre yönetimi alanında En Başarılı Fabrika ödülüne layık görüldü. Bunların yanı sıra 2014 te Coca-Cola İçecek Elazığ fabrikası tüm dünyadaki Coca-Cola fabrikaları içerisinde LEED v2009 Existing Buildings yeşil bina derecelendirme sisteminde LEED GOLD sertifikasına sahip olan ilk bina oldu. Geleceğe Dönük Beklentilerimiz 2015 in her zamanki gibi tüketicilerimize kaliteli ürünler sunacağımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde cevap vereceğimiz ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacağımız bir faaliyet dönemi olacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Türkiye ve Orta Asya da kurda yaşanabilecek dalgalanmaların tüketim harcamalarını zayıflatabileceğini ve Orta Doğu daki güvenlik sorunlarının risk yaratabileceğini düşünüyoruz. Yakın gelecekteki bu risklere rağmen uzun vadede coğrafyamızda büyük potansiyel görüyoruz. Hızla artan nüfus oranları ile genç ve kentli nüfusun çokluğu coğrafyamızda bize önemli fırsatlar sunuyor. Bunun yanı sıra içecek pazarına baktığımızda özellikle gelişmiş pazarlarla karşılaştırıldığında düşük olan kişi başı gazlı ve gazsız içecek tüketim oranları büyüme için ciddi bir potansiyel vaat ediyor. Bu bağlamda ülkelerimizdeki bu potansiyeli yakalamak ve büyümeyi devam ettirmek için yeni yatırımlar planlıyoruz yılında kapasite artırmaya yönelik yeni fabrika yatırımlarımız hayata geçecek. Kazakistan, Tacikistan ve Pakistan da birer fabrika açarak toplam kapasitemizi yılsonuna kadar %12 artırmayı planlıyoruz. Bölgeye olan güvenimiz ve inancımız doğrultusunda önümüzdeki 3 yılda Orta Asya ya 250 milyon doların üzerinde, Pakistan a ise 300 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz vizyonu hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken kazandığımız tüm başarılarda en büyük rolü oynayan değerli çalışanlarımıza özverili katkıları için teşekkür ediyor, şirketimize ve bizlere olan inançları ile güvenlerini hiç bir zaman esirgemeyen tüm hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Başkanı

10 8 CEO NUN MESAJI Değerli Hissedarlarımız, Coca-Cola İçecek, Coca-Cola sisteminde nüfus bakımından ikinci, satış hacmi bakımından da altıncı en büyük şişeleyici konumunda. Geçtiğimiz yıl faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin pek çoğunda ekonomik ve güvenlikle ilgili zorluklar yaşadık. Tüm zorluklara rağmen CCİ nin bu yıl da satış hacmini büyüttüğünü paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Zorluklara rağmen 2014 te büyümeye devam ettik. Güçlü performansımızla uluslararası operasyonlarda çift haneli büyüme yakaladık yılında satış hacmi %7 artarak 1,13 milyar ünite kasaya ulaştı. Hacim artışının önemli bir bölümü uluslararası operasyonlarımızdan geldi te toplam hacmimizin %46 sını sağlayan Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu operasyonlarımızın bu yıl satış hacmindeki payı %49 oldu. Coca-Cola ve Sprite markalarının büyümeye etkisi ile birlikte gazlı içecekler kategorisinin hacmi 2014 yılında %5 arttı. Su kategorisi %11, su hariç gazsız içecekler kategorisi ise özellikle meyve suyu ve buzlu çay segmentlerindeki güçlü hacim artışı ile %16 büyüdü. CCİ nin Büyümedeki Lokomotifi Pakistan ve Kazakistan Uluslararası operasyonlarımız 2014 yılında %14 hacim artışı ile 553 milyon ünite kasa satış kaydederek güçlü performansını sürdürdü. Önemli pazarlarımızda başarıyla hayata geçirdiğimiz kampanyalar ve promosyonlar hacim artışında rol oynadı. Kazakistan para birimi Tenge nin devalüasyonu, Pakistan da yaşanan sel felaketi ve siyasi gerilim ve Irak ta yaşanan güvenlik sorunlarına rağmen çift haneli hacim artışına ulaşmayı başardık. Pakistan gerçekleştirdiğimiz güçlü yerel pazarlama kampanyaları ve artan soğutucu yatırımlarımızın da etkisiyle %17 büyüme kaydetti. Gazlı içecekler ve su kategorilerinde de büyüme çift haneli olarak gerçekleşti. Orta Asya da ise 2014 te %16 hacim büyümesi elde ettik. Bölgedeki en büyük pazarımız olan Kazakistan gazlı içecek kategorisindeki %20 nin üzerinde büyüme ve pazar payı kazanımlarıyla birlikte devalüasyona rağmen %19 hacim artışı kaydetti. Orta Doğu operasyonlarımız 2014 yılında %7 büyüme kaydetti. Önemli pazarlarımızdan Irak ta hacim %6 büyüdü. Güney Irak taki organik büyüme Kuzey Irak ta güvenlik sorunları nedeniyle yaşanan hacim daralmasını büyük ölçüde telafi etti. Türkiye de 2014 yılında satış hacmi %1 artışla 578 milyon ünite kasaya ulaştı. Satış hacmi yılın ilk yarısında ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar ve başarılı kampanyalarla güçlü bir artış gösterirken; yüksek sezondaki olumsuz hava koşulları ve son iki çeyrekte Tüketici Güven Endeksi ndeki gerileme yılın tamamındaki hacim artışını sınırladı te konsolide net satışlarımız %15 artışla 5,99 milyar TL ye ulaştı. Ünite kasa başına net satışlar uluslararası operasyonların artan payı ve Türk Lirası ndaki değer kaybının etkisiyle geçen yıla göre %8 artış gösterdi. Türkiye de net satışlar %5 artışla 3,1 milyar TL ye ulaştı. Uluslararası operasyonlarımızda net satışlar %12 artışla 1,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

11 Genel Hedeflerine Doğru Emin Adımlarla İlerliyoruz 2014 yılını 2020 vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyerek tamamladık. Şirketimizi 2020 ye ulaştıracak yetkin organizasyonu inşa etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, lider gelişimine destek olmak, doğru kültürü oluşturmak ve dünya standartlarında bir iş yeri oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Çalışanlarımızın hem fonksiyonel hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitim programları tasarlıyor, gelecekteki liderlerimizin gelişimlerine odaklanan programlar oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ilead liderlik eğitim programı CCİ coğrafyasına yayılarak devam ediyor te gelir ve hacim büyümemizi destekleyecek adımlar atmaya devam ettik. Türkiye de küçük ve karlı paketlerimizin ürün portföyümüzdeki payını artırdık yılında Türkiye de sattığımız paket sayısındaki artış hacim artışının üzerinde gerçekleşti. Uluslararası operasyonlarımızda artan pazara nüfuz oranları ve müşteri kazanımları sayesinde Pakistan, Kazakistan ve Irak ta gazlı içecek kategorisinde pazar paylarımızı yükselttik. Düşük kalorili ve kalorisiz ürünlerimize daha çok odaklandık. Coca-Cola Zero Türkiye de %50 nin üzerinde bir satış hacmi artışı elde etti. Coca-Cola nın global taahhütlerine uygun olarak biz de ürün portföyümüzdeki düşük kalorili ve kalorisiz içeceklerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Gelirimizi ve kar marjımızı artırma stratejimizi 2014 te de ürün, paket ve kanal segmentasyonu, soğutucu yatırımları, ürünümüzün pazardaki bulunurluğunu artırma, satış ve dağıtım ağı optimizasyonu ve satış gücünün etkinleştirilmesi gibi uygulamalarımızla sürdürdük yılında sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da ara vermeden devam ettik. CCİ daha az tüketerek daha çok üretmek hedefiyle su ve enerji kullanımındaki tasarruf oranlarıyla Coca-Cola sistemi içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. İşimizin sürdürülebilirliğini de hesaba katarak doğal kaynak kullanımına ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu bakış açısından hareketle temiz içme suyuna erişimin büyük sorun olduğu Pakistan da 2015 yılı sonuna kadar 500 binden fazla kişiye içme suyu sağlanmasını hedefleyen Temiz Su Projesi ni başlattık. Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda aktif yaşamı desteklemek sistem olarak önceliklerimizden biri. Bu kapsamda Başla! adını verdiğimiz gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek olan sosyal sorumluluk projemizi Türkiye, Pakistan ve Irak ta hayata geçirerek, 2014 yılında 45 bin gence ulaştık. Coğrafyamıza İnancımız Tam Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yaşanan tüm ekonomik ve siyasi zorluklara rağmen bu coğrafyanın büyüme fırsatları açısından büyük bir potansiyel barındırdığına inanıyoruz. Bugün ürünlerimiz 370 milyon kişilik bir nüfusa ulaşıyor. Önümüzdeki 5 yılda pazarlarımızdaki toplam nüfusun 400 milyona ulaşacağını, bunun %50 sinden fazlasının ise bizim için öncelikli hedef kitle olan gençlerden oluşacağını tahmin ediyoruz döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık ortalama %3,6 civarında bir GSYİH büyümesi beklenirken bizim faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde bu oranın ortalama %6,5 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Ülkelerimiz sadece demografik ve ekonomik göstergelerde değil içecek pazarının dinamikleri açısından da çeşitli fırsatlar sunuyor. CCİ nin faaliyet coğrafyasındaki ülkelerde gazlı ve gazsız içecek kategorilerindeki kişi başı tüketim oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Önümüzdeki 5 yıl süresince coğrafyamızda hem gazlı hem de gazsız içecekler kategorisindeki kişi başı tüketim miktarlarında bölgedeki ekonomik büyümeye paralel bir şekilde artış bekliyoruz. Deneyimli yöneticilerimiz, bizi geleceğe taşıyan vizyonumuz ve güçlü stratejimiz ile bu fırsatları yakalayacağımıza olan inancım tam yılında faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada zorlu koşulların devam etmesini öngörüyoruz. Türkiye de ürünlerimizin fabrika çıkış fiyatlarındaki artış ve düşen maliyetlerle birlikte karlılık oranımızın artmasını bekliyoruz. Orta Asya da faaliyetlerimizi halihazırdaki zorlayıcı ekonomik koşullardan etkilenmeden sürdüreceğimize inanıyoruz te uluslararası operasyonlarımızda çift haneli büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi sağlamak ve pazardaki diğer fırsatları yakalamak için yatırım yapmaya devam ediyoruz yılında Kazakistan, Tacikistan ve Pakistan da birer fabrika açarak üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Deneyimli ekibimiz, güçlü markalarımız ve büyük fırsatlar barındıran coğrafyamızla birlikte sürdürülebilir ve karlı büyümeye odaklanmaya 2015 te de devam edeceğiz. Burak Başarır

12 OPERASYONEL DEĞERLENDİRME

13 TÜKETİCİLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ ÇALIŞANLARIMIZ YATIRIMCILARIMIZ ÇEVRE VE TOPLUM İÇİN DEĞER YARATMAK

14 TÜKETİCİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK Konsolide satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki çift haneli büyüme sayesinde, 2014 yılında %6,9 artış göstererek 1,131 milyon ünite kasaya ulaştı. Gazlı içecekler kategorisi, Coca-Cola ve Sprite markalarındaki büyümenin etkisiyle %4,8 büyüme kaydederken; su kategorisi %11,4 satış hacmi artışı kaydetti. Su hariç gazsız içecekler kategorisi, meyve suyu ve buzlu çay segmentlerindeki güçlü artış sayesinde %15,9 büyüme gösterdi. Konsolide Satış Hacmi Kategori Dağılımı (2014) Su %14 Gazsız İçecekler (su hariç) %7 Çay %8 Gazlı İçecekler % Türkiye Pazarında %1 Büyüme Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2014 yılında %0,7 artış kaydederek 578 milyon ünite kasaya ulaştı. Satış hacmi yılın ilk yarısında ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar ve başarılı kampanyalarla güçlü bir artış sergilerken; özellikle 3. ve 4. çeyreklerde Tüketici Güven Endeksi nde görülen gerileme ve yüksek sezondaki olumsuz hava koşulları yılın tamamındaki hacim artışını sınırladı boyunca, toplam portföyde küçük paketlerin payı tüm kategorilerde artmaya devam ederken, satılan toplam paket sayısındaki artış yeni tüketici kazanımlarını destekledi. Diğer yandan, gazlı içecekler kategorisinde satılan toplam paket sayısı geçen yıla göre yatay bir seyir izlemesine karşın, büyük hacimli paketlerdeki daralma, bu kategorideki hacim artışını etkiledi. Gazlı içecek kategorisi 2014 yılının tamamında %4,9 daralırken, Coca-Cola Zero %50 nin üzerinde satış hacmi büyümesi kaydetti. 200 ml kutu, 250 ml kutu ve 200 ml cam şişe gibi küçük paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payı artmaya devam etti. Gazsız içecekler kategorisi (su hariç), 2014 te buzlu çay ve meyve suyu segmentlerinin desteğiyle yüksek onlu büyüme kaydetti. Cappy tüm alt kategorilerinde hacim artışı sergilerken, toplamda %10 un üzerinde büyüdü. Buzlu çay segmenti ise, güçlü performansına 2014 te de devam ederek %50 den fazla satış hacmi büyümesi kaydetti. Küçük paketlerin toplam gazsız içecek kategorisindeki payı da artmaya devam etti. Su kategorisinin daha karlı olan küçük paketlere odaklanılarak optimize edilmesi süreci devam etti. Su kategorisi (damacana hariç) orta tek haneli satış hacmi artışı gösterdi. Çay kategorisi ise dökme çay satışlarındaki artış sayesinde yaklaşık %12 büyüdü.

15 yılında toplam satış hacminde %46 olan uluslararası operasyonların payı, 2014 te %49 a yükseldi. Bu artışta Orta Asya ve Pakistan daki yüksek organik büyüme etkili oldu. Türkiye Pazar Payları (2014) % Sıralama Gazlı Içecekler 66 1 Meyve Suyu & Nektar 27 1 Buzlu çay 18 3 Su 6 2 Kaynak: Nielsen Uluslararası Operasyonların Payı %49 a Ulaştı 2013 yılında toplam satış hacminde %46 olan uluslararası operasyonların payı, 2014 te %49 a yükseldi. Bu artışta Orta Asya ve Pakistan daki yüksek organik büyüme etkili oldu yılında uluslararası operasyonların satış hacmi %14,2 artış kaydetti. Başarılı kampanya ve promosyonlar hacim artışına katkı sağlarken, Kazakistan daki devalüasyon, Pakistan daki sel felaketleri ve politik gerginlikler ile Irak taki güvenlik sorunları gibi önemli olumsuz gelişmelere rağmen çift haneli büyüme gerçekleşti. Pakistan satış hacmi, güçlü yerel pazarlama kampanyaları ve soğutucu yatırımlarının da etkisiyle 2014 te %16,5 büyüdü. Gazlı içecek ve su kategorileri çift haneli büyüme kaydederken, Coca-Cola İçecek 2014 boyunca ülkedeki pazar payını yükseltmeye devam etti. Gazlı İçecek Payları (2014) % Sıralama Kazakistan 49 1 Azerbaycan - 1* Pakistan 35 2 Türkmenistan - 1* Kırgızistan - 1* Irak** 29 2 Tacikistan - - Ürdün - 2*** Kaynak: Nielsen, * Ipsos Retail Audit, ** Retail Zoom, *** CCİ tahmini Konsolide Satış Hacmi Dağılımı (2014) Orta Asya operasyonları, 2014 te %16 hacim artışı kaydetti. Bölgedeki en büyük pazar olan Kazakistan, gazlı içecek kategorisindeki %20 nin üzerinde büyüme ve pazar payı kazanımlarıyla birlikte %18,8 hacim artışı gösterdi. Irak satış hacmi, 2014 te %6,4 artarken, Güney Irak taki güçlü organik büyüme Kuzey Irak taki hacim daralmasını büyük ölçüde telafi etti. Nevruz ve Copa Coca-Cola kampanyaları hacim artışını destekledi. Kazakistan %9 Irak %9 Pakistan %21 Diğer %10 Türkiye %51

16 14 Bu Coca-Cola Senin İçin Kampanyası Global bir kampanya olan Bu Coca-Cola Senin İçin projesi, ilk olarak 2011 yılında Avusturalya da lanse edildi. Sonrasında Almanya, İngiltere, Fransa gibi 54 ülkede uygulandı ve başarılı sonuçlar alındı. Kampanya tüketicilerimizle doğrudan iletişim kurmayı, mutluluğu paylaştığımız şişe ve kutularımızı kişiselleştirerek üzerinde isimlerin yer aldığı birer anıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında şişelerin ve kutuların üzerindeki ikonik Coca-Cola logosu farklı ülkelerdeki en yaygın isimler, rumuzlar ve duygusal ifadelerle değiştirilerek kullanılıyor. Kampanya coğrafyamızda ilk kez 2013 te Türkiye de uygulandı. En geniş kapsamlı uygulandığı ülke olan Türkiye deki başarısının ardından kampanya 2014 te Azerbaycan ve Pakistan da lanse edildi te Coca-Cola nın Azerbaycan daki 20. yılının kutlamaları kapsamında Nisan ayında 20. Yılda Tüketicilerle Buluşma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında ülkedeki en yaygın isimlerin üzerine yazıldığı kişiselleştirilmiş kutuların tüketicilere hediye edilmesi pazarda büyük ses getirdi. Kampanyaya özel bir televizyon reklamı hazırlanmasının yanı sıra önde gelen alışveriş merkezlerinde yapılan etkinliklerde kişiselleştirilmiş Coca-Cola şişe ve kutuları tüketicilere hediye edildi. Pakistan da Ramazan ayında Bu Coca-Cola Senin İçin kampanyası lanse edilerek aile içinde birlik ve paylaşım konusuna odaklanıldı. Kampanya kapsamında paketlerin üzerine aile üyelerinin isimleri yazıldı ve tüketicilere Coca-Cola yoluyla birbirleriyle bağlantıya geçmenin nasıl olabileceği sürprizli ve etkileyici bir şekilde anımsatılmaya çalışıldı. Ramazan a kadar olan dönemi kapsayan kampanyanın ilk ayağında yirmiden fazla isim 500 ml, 1 ve 1,5 litrelik paketlere yazılırken, kampanyanın ikinci ayağında farklı isimler projeye eklendi. Ramazan ayı boyunca devam eden reklam ve etkinliklerle kampanya ürünlerinin tüketici ve müşterilerle buluşması sağlandı. Kampanyanın ikinci ayağı ise Eylül 2014 te başladı ve Coke Studio ile arasındaki ortak noktalar olan eğlence, paylaşım, aile ve arkadaşlar konularına odaklandı. 500ml, 1L ve 1,5L paketlerin üzerinde bu konularla ilgili 45 ten fazla farklı sözcük kullanıldı. Kampanya tüm Pakistan da 60 bin geleneksel ve 150 bin modern kanal satış noktasına yayıldı. Damla ya Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü Damla Türkiye nin bütün kaynakları ile Üstün Lezzet Ödülü alan tek doğal kaynak suyu oldu. Damla nın sahip olduğu dört kaynak (Hazar, Köyceğiz, Sapanca ve Uludağ) da Brüksel de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü nden Üstün Lezzet Ödülü aldı. Damla nın üstün lezzeti bu saygın ödül ile uluslararası ölçekte tescillenmiş oldu.

17 Operasyonel Değerlendirme Tüketicilerimiz İçin Değer Yaratmak Fanta Gençlik Festivali 1 Milyon Gence Ulaştı Türkiye de 13 yıldır aralıksız devam eden tek müzik festivali olma özelliğini taşıyan Fanta Gençlik Festivali 2014 te 1 milyon gence ulaşarak, müzik, oyun ve eğlenceyi Türkiye nin dört bir yanına Hadise ve Athena ile taşıdı. Ağustos ta İstanbul dan yola çıkan ve Türkiye nin en büyük gezici etkinliği olan festival, 6000 km yol kat ederek toplam 16 ilde benzersiz eğlence ve müzik keyfini müzikseverlerle buluşturdu. Festival alanındaki ilgi çekici oyunlarla eğlenceye doyan gençler, akşam gerçekleşen konserler ile de unutulmaz anlar yaşadı. Bakü de Düzenlenen İkinci Fanta Gençlik Festivali Gence Ulaştı 27 Eylül de Bakü nün en ikonik konser alanlarından birisi olan Baku Crystal Hall da gerçekleştirilen İkinci Fanta Gençlik Festivali ne in üzerinde genç katıldı. Katılımcılar konser alanında oluşturulan eğlence alanlarında keyifli dakikalar yaşarken öğleden sonra başlayan konserler dizisinde gecenin yıldızları Kenan Doğulu, Miri Yusif ve Natavan Habibi genç müzikseverlere geceyarısına kadar aralıksız devam eden bir müzik şöleni yaşattı. Festival kapsamında düzenlenen Harika Selfie yarışması sosyal medyada müthiş ilgi görerek katılımcı ve ziyaretçiye ulaştı. Kazakistan Fanta Festivali Kazakistan ın en önemli müzik festivali Fanta Fest, Eylül ayında Kazakistan ın en önemli şehirlerinden Astana, Almatı ve Çimkent te düzenlenen konserler ile gerçekleşti. Sevilen hip-hop grubu Da Gudda Jazz, Rus süperstar Nyusha ve İtalyan müzisyen Son Pascal ın sahne aldığı festivale müziksever katıldı. Türkiye de 50. Yıl Anısına Koka-Kola Logolu Ürünler Coca-Cola nın Türkiye deki 50. yılını kutlamak ve mutlulukla geçen 50 yıl için Türk halkına teşekkür etmek amacıyla hazırlanan 50. yıl iletişim kampanyası kapsamında Türkçe Koka-Kola logolu kutu, cam ve PET şişe ürünleri tüm ülkede tüketicilerle buluştu. Burn Ürdün Lansmanı Burn enerji içeceği Mart ayında Ürdün de ilk defa raflarda yerini aldı. Harika Enerji, Harika Fiyat sloganı ile yola çıkan Burn, 185ml lik kutularda tüketicilerin beğenisine sunuldu.

18 16 Coca-Cola Gençlik Futbol Turnuvaları Bütün Coğrafyamıza Yayılıyor Ortaöğretim okulları arasında düzenlenen, çocuklara ve gençlere futbolu sevdirmeyi amaçlayan Coca-Cola futbol altyapı turnuvalarının ilki 2006 yılında Kazakistan Bylgary Dop adıyla Kazakistan da düzenlendi yılında Azerbaycan, 2012 yılında ise Kuzey Irak Copa Coca-Cola turnuvaları gerçekleştirildi yılında Kırgızistan Bylgary Dop, Bağdat Copa Coca-Cola, Türkmenistan Aşkabat Coca-Cola Mekdep Kubogy ve Pakistan Coca-Cola Football League organizasyonları ile Coca-Cola futbol altyapı turnuvaları tüm CCİ coğrafyasına yayıldı. Gençler arasında sporu teşvik etmek ve ülkelerin futbol altyapısını geliştirmek konusunda ciddi öneme sahip olan ve tüm ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan Coca-Cola futbol altyapı turnuvaları, bu ülkelerdeki eğitim bakanlıkları ya da futbol federasyonları ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Pakistan da Coca-Cola Futbol Ligi gençler için aktif ve sağlıklı bir hayat tarzını teşvik ederek gelişimlerine destek olmayı ve futbolun yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Pakistan daki futbol faaliyetleri 2013 te Karachi den 60 takımın katıldığı bir futbol turnuvası düzenlenmesi ile başlatıldı te ise projenin kapsamı genişletilerek 140 takımın katıldığı bir futbol ligi organize edildi. Karachi de başarıyla gerçekleşen futbol etkinliklerinin ardından, Ağustos 2014 te bağımsız olarak Multan da ülkenin dört bir yanından birçok takımın katıldığı Coca-Cola Futbol Ligi düzenlendi. Multan Spor Sahası nda gerçekleştirilen ve 2 hafta devam eden lig süresince Pakistan ın farklı bölgelerinden katılan 32 takım toplam 39 karşılaşma gerçekleştirdi. Turnuvanın final maçı Pakistan ın bağımsızlık gününde oynandı ve renkli kapanış kutlamalarına sahne oldu. Coca-Cola Futbol Ligi organizasyonu gençlerin enerjilerini verimli bir alana yönlendirmelerine olanak sağlamanın yanı sıra, onların takım çalışması, liderlik ve başarı gibi konulardaki kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Irak ta 2014 Copa Coca-Cola futbol turnuvası 7 hafta boyunca ülkenin 6 farklı bölgesinden 400 okul ve öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvayı kazanan takım diğer ülkelerde gerçekleştirilen Copa Coca-Cola turnuvaları galipleri ile birlikte Brezilya daki futbol okuluna katılmanın yanı sıra 2014 FIFA Dünya Kupası açılış törenini de izleme fırsatı yakaladı.

19 Operasyonel Değerlendirme Tüketicilerimiz İçin Değer Yaratmak 17 Yeni sezon için Eylül 2013 te ilk düdüğü çalan Kazakistan ın en popüler gençlik futbol turnuvası Bylgary Dop un 8. sezonu 2014 Ağustos ayında tamamlandı. Ülkenin her yerinden 5000 okul ve den fazla öğrencinin katıldığı turnuva kapsamında, Taraz, Semey ve Karaganda şehirlerinde karşılaşmalar düzenlendi. Kazanan takımın en iyi üç oyuncusu Sao Paulo da gerçekleştirilen 2014 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Ürdün de Copa Coca-Cola futbol turnuvası ilk olarak 2014 Mayıs ayında Ürdün Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlendi. 3 farklı şehirde gerçekleştirilen turnuvaya 64 okul ve 640 öğrenci katıldı. Yarı final ve final maçları ve turnuvanın kapanış töreni Madaba daki Coca-Cola tesislerinde gerçekleştirildi. Turnuvanın galibi Zarqa şehrini temsil eden takım ödül olarak İstanbul ziyareti kazandı. Kırgızistan da düzenlenen Coca-Cola Bylgary Dop 2014 te henüz ikinci senesinde Oş, Djalal-Abad, Karakol ve Bişkek olmak üzere dört önemli Kırgız şehrini de içine alacak şekilde kapsamını genişletti. Nisan ayında bölge içi okullar arası seviyede takım ve öğrencinin katıldığı 6,569 karşılaşma gerçekleştirildi. Mayıs ayında 12 gün boyunca süren bölgeler arası karşılaşmalar sonucunda Oş, Djalal- Abad, Karakol ve Bişkek şehirlerinden birinci gelen takımlar Haziran ayında final karşılaşmalarında Bishkek te karşı karşıya geldi. Her yaş grubunun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü, kazandıkları kupaların yanı sıra tablet, akıllı telefon ve MP3 çalar ile ödüllendirildi. Türkmenistan da 2014 Coca-Cola Mekdep Kubogy turnuvası, Türkmenistan Futbol Federasyonu, Spor Komitesi ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığı nın işbirliğiyle Aşkabat ta gerçekleştirildi. Eylül de başlayan ve 6 hafta süren turnuvaya 275 okuldan öğrenci katıldı.

20 MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK Geniş satış ve dağıtım ağımızla 700 bine yakın satış noktasına erişiyoruz ve müşterilerimize doğru marka bileşimi ve doğru paketlerle ulaşmak için gereken tüm altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin her biri için en etkin ve uygun maliyetli satış ve dağıtım yöntemini kullanmaya özen gösteriyoruz. Müşteri ilişkilerini geliştirmek ve satış noktası satış hacmini artırmak için promosyon kampanyaları ve etkinlik bazlı pazarlama faaliyetleri kullandığımız en önemli araçlar arasında yer alıyor. Tüketicilerimizin ürünlerimize soğuk olarak erişimini ve yerinde tüketim hacmimizi artırmak amacıyla düzenli olarak soğutucu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu faaliyetler aracılığıyla bir yandan müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirirken bir yandan da satış hacmimizi ve karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz için yaptığımız birçok geliştirme programına ve kalite sistem tetkiklerine ek olarak müşterilerimizi daha iyi anlayıp onlara daha iyi hizmet verebilmek için odak grup çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizle birlikte yürüttüğümüz birçok projemiz de hem müşterilerimiz hem de şirketimiz için katma değer yaratmaya devam ediyor yılında da müşterilerimizle olan ilişkilerimizi geliştirmek ve pazardaki istikrarlı büyümemizi sürdürmek için birçok çalışma gerçekleştirdik. Müşteri Memnuniyeti Müşterilerimizin deneyimlerinin farkında olmak, olası problemli alanları belirlemek, memnuniyetini korumak ve artırmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla yürüttüğümüz araştırmaları, 2014 yılında tüm operasyonlarımızda aynı metodu kullanarak takip etmeye başladık. Tacikistan ve Güney Irak dışında her yıl tekrarlanan ve bağımsız araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti araştırma sonuçları ile en önemli önceliğimiz olan müşterilerimize her zaman daha iyi ve daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz. RED Uygulamaları Satış noktalarımızda tanzim teşhir standartlarını ve uygulamalarını takip ettiğimiz Her Gün Her Noktada Doğru Uygulama (RED) projesini, 2014 yılında tüm operasyonlarımıza yaydık. Satış ekibini doğru ve zamanında harekete geçmeye yönlendirecek şekilde tekrardan yapılandırılan yeni RED sistemi sayesinde, müşterilerimiz ve tüketicilerimizi ürünlerimiz ile en doğru şekilde buluşturuyoruz. Nokta başına alınması gereken uygun önlemleri, satış ekibinin anında görüp harekete geçmesini sağlayan bu yeni sistemle; RED i bir araştırma projesi algısından çıkartıp, satış için vazgeçilmez bir araç haline getirdik.

Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek...

Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek... Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek... FAALİYET RAPORU ...tüketicilerine mutluluk vermek, müşterileri ile iş ortaklığı yapmak, hissedarları için üstün değer yaratmak ve topluma güven vermekle

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 24 28 31 32 33 35 36 39 39 40 40 42 44 45 46 58 61 62 63 64 65 67 71 72 141 142 Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU. Kusursuz bir gösteri...

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU. Kusursuz bir gösteri... TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU Kusursuz bir gösteri... KISACA TÜRK TELEKOM 14 Türk Telekom Grubu 16 Vizyon, Misyon, Değerler 17 Tarihçe BİR BAKIŞTA 2014 20 Öne Çıkan Gelişmeler 24 Temel

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 12. sizin için

FAALİYET RAPORU 12. sizin için FAALİYET RAPORU 12 sizin için Daha güzel bir gelecek için tasarruf bilinci aşılıyoruz Ülkemiz bugün, sadece bölgesinin değil, Avrupa nın, hatta dünya ekonomisinin yükselen değerlerinden biri. Türkiye nin

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. İçindekiler 05 148 SUNUŞ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM 06 RAPORU YÖNETİMDEN 06 Yönetim Kurulu

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İçindekiler Kısaca Türk Telekom 02 Türk Telekom Grubu 05 Misyonumuz, Vizyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 06 Tarihçe Bir Bakışta 2012 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2014 F AALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2014 F AALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler BÖLÜM I: GENEL BİLGİLER Kısaca Odeabank 02 Bank Audi Grubu Hakkında 03 Misyon, Vizyon ve Değerler 04 Stratejik Hedeflerimiz 06 Başlıca Finansal Göstergeler 08 Öne Çıkan

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu. Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon

Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu. Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon İçindekiler Giriş 2 Özet Finansal ve Operasyonel Göstergeler Derecelendirme Notları 4 Vestel de 2013 Yılının Satırbaşları 6 Yönetim

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı