Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır."

Transkript

1 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı ve büyüklüğü ne olursa olsun, her işletme varlığını sürdürebilmek için söz konusu teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak, özellikle kaliteyi önemsemek durumunda kalmaktadır. İletişim araçlarındaki gelişmeler sonucunda, tüketicilerin bilinçli alış veriş yapmaya başlamaları ve aldıkları mal ve hizmetten en yüksek fayda elde etmek istemeleri, aksi takdirde tercihlerini başka mallara kaydırmalarına neden olmaktadır. Bu tür gelişmeler kalite kavramının ve dolayısıyla kalite maliyetlerinin, işletmeler için gizli bir pazarlama silahı ve başarı ölçüm aracı olarak ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Toplam kalite yönetimi, kaliteyi işletmenin rekabet üstünlüğü hedefini sağlamada bir araç, kalite maliyetlerini ise, işletmenin bu hedefe ne ölçüde yaklaştığını gösteren bir ölçüt olarak kabul etmektedir. Bu anlamda kalite maliyetleri işletmede, isabetli kararların alınmasında ölçme, programlama, bütçeleme ve bir süreç- kalite analizi aracı olarak hizmet eder (Feigenbaum, 1991). Toplam kalite maliyetlerini, bir mamulün istenen koşullarda üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması için yapılması zorunlu olan faaliyetlerin maliyetleri ile üretimin herhangi bir aşamasında aranan koşullara uymayan parça veya mamulün yol açtığı maliyetlerin toplamı şeklinde tanımlamak mümkündür (Bahadır, 1992). Aynı zamanda da, işletmenin tüm faaliyet sürecinde ortaya çıkabilecek soyut ve somut maliyetlerden oluşan kalite ve başarı ölçüm araçlarıdır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, kalite maliyetinin sıfır olması hiçbir zaman söz konusu değildir, ancak minimize edilebilirler. Çünkü, kalite kişilerin değer yargıları ve gelenekleri gibi sayısız faktöre bağlı olduğundan, zamanla değişebilen bir kavramdır. Dolayısıyla değişikliklere zamanında ayak uydurmak için sürekli harcama yapılması zorunludur. Günümüz koşullarında endüstriyel kuruluşlar bir daha geri alamayacakları gidere yol açması nedeniyle kusurlu ürünler üretimine uzun süre dayanamazlar. Kalite kavramının, ürüne yapılan bir katkı olarak değerlendirildiği dönemlerde kalite maliyetlerinden söz etmek mümkündü. Zira bu anlamda kaliteyi arttırmak için yapılan faaliyetler günümüz

2 anlayışına göre maliyetlerde gerçekten bir artış unsuru idi. Öyle ki, ürün kalitesinin yükseltilmesi, kalite maliyetlerinin artması ile mümkün olabilirdi. Oysa son yıllarda kalitenin, üretim süreci içinde yaratılabileceğinin ve kalite kontrolünün de bu hedefe ulaşmak için üretim sistemlerinin her aşamasında sürdürülen faaliyetlerin bir bütünü olduğunun anlaşılmasından sonra, kalite maliyetlerine ilişkin görüşler de değişmiştir. Yeni şekli ile kalite kontrolü, üretim sistemlerinin entegre bir parçası olarak kalitesiz üretimi önlemek görevini yerine getirmekte ve artık kaliteyi arttırma maliyetlerinden değil de, kalitesizliğin maliyetinden söz edilmektedir. Bazı çalışmalarda, kalite maliyeti kavramının aslında kavram olarak kalitesizlik maliyetini yansıtmakta olduğu vurgulanmakta ve bu görüşe şöyle bir açıklama getirilmektedir; Bir işletme tüketicinin ihtiyacını karşılamak yolunda herhangi bir ürünü üretmek için kurulduktan sonra, o ürünün kalitesini sağlamaya yönelik yaptığı giderleri kalite maliyeti olarak gösteremez. Bir başka deyişle, bozuk ürün üretmek için kurulmamışlardır. İşletmelerdeki şu veya bu düzensizlik sonucu oluşan bozuk ürünün doğurduğu ek maliyet, kalite maliyeti değil, olsa olsa kalitesizlik maliyeti olabilir. Kalite maliyetlerinin kalite yönetimine olan katkıları, ancak işletmede yapılan her bir kalite faaliyetinin sonuçlarını analiz etmeye imkan tanıyacak bir maliyet analiz, ölçüm ve raporlama sisteminin oluşturulması halinde gerçekleşebilecektir. Bunun için, işletmede ayrı bir maliyet muhasebe sisteminin kurulması yararlı olabilir (Suadiye, 2000). Kalite planlamasında, kalitesizliğin maliyetine ilişkin sağlanan veriler kullanılır. Kalitesizliğin maliyetine ilişkin bilgiler tek başlarına anlamlı bir karşılaştırma imkanı vermezler. Bu nedenle işletme ile ilgili seçilecek bazı kriterlerle, bazı rasyolar kullanılmaktadır. Kalitesizlik Maliyetlerinin azaltılmasında kullanılan bir takım araç ve gereçler bulunmaktadır. Bunların ilk yedi tanesi kaliteye yönelik araçlar olup, sayısal ve görsel nitelikler yardımı ile olayların kolay anlaşılmasına olanak sağlar. Daha sonraki yedi tanesi ise yönetim ile ilgili olup, bu araçlardan karmaşık problemlerin detaylı anlaşılırlığını sağlamak için tasarlanmışlardır. Yani yöneticilerin ve çalışanların araştırma ve problem çözme sürecinde yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerine yoğunlaştırmak için kullanılırlar. Birde

3 bu araçların dışında olmasına rağmen bu araçların kullanılmasında yoğun olarak başvurulan araçlardan biri de fikir geliştirme aracı olarak bilinen beyin fırtınasıdır. Ayrıca, Kalite Teknikleri olarak nitelendireceğimiz ve daha çok müşteri memnuniyetini, dolayısıyla da işletme başarısını garanti almaya yönelik olarak kullanılan ve de önleyici yani hata veya başarısızlıklar gerçekleşmeden doğru sonuçlara ulaşmada katkıda bulunan kalite teknikleri kullanılmaktadır. Bu tür araç ve tekniklerin kullanılmasıyla kalite maliyetleri işletmeler için salt rakamsal değerler olmaktan çıkıp, kontrol edilebilen, hedeflere yöneltilebilen ve firmaların faaliyet çalışmalarında yapacağı iyileştirmeler yönelik, yönlendirici bir araç özelliğine kavuşur. Kısıtları değerlendirerek yönetime sunulacak alternatifler, işletmenin elindeki kaynakları düşünerek optimum kararın alınmasını sağlayacaktır. Rekabet ortamında rakiplere karşı üstünlük sağlamanın ve sürdürmenin en önemli bileşenleri, yüksek kalite ve düşük maliyettir. Bu iki bileşenin kontrol altında tutularak firmalarca yönlendirilmesi, kalite maliyetlerine yönelik yapılan yatırımların tutarlılığı ile doğru orantılı olacaktır. Bu şekilde rekabet avantajı sağlamak mümkündür. Bu araştırmanın amacı, Trakya Bölgesi ndeki imalat sanayinin Kalite Maliyet Sistemi konusundaki uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu hedef doğrultusunda, Kalite Maliyet Sistemi mevcut olan işletmelerin sisteme geçişte ve sistemin uygulanmasındaki faaliyetleri ile Kalite maliyet Sistemi mevcut olmayanların düşünceleri ortaya konulmuştur. Diğer taraftan örnek bir işletmenin kalite maliyet verileri analiz edilerek, maliyet unsurları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu şekilde işletmelerin motive edilmesi ve sistem hakkındaki bilinmeyenlere ışık tutulması gerçekleştirilmiş olacaktır. Ülkemizde kalite yönetimi, kalite sistemleri ile ilgili temel bilgileri kapsayan çalışmaların sayısı çok olmasına rağmen, işletmeleri Kalite Maliyet Sistemi hakkında bilgilendirecek çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu bakımdan, Kalite Maliyet Sistemi uygulamalrına ilişkin bilgilerin bulunduğu bu çalışmanın, literatüre ve imalat sanayicilerine katkıda bulunulacağına inanılmaktadır.

4 Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. Üçüncü bölümde materyal ve yöntem anlatılmaktadır. Kalite, kalite maliyet sistemi ve kalitesizlik maliyetlerinin açıklandığı dördüncü bölümde ayrıca, kalite maliyet sisteminin amacına, yararlarına ve ölçülmesine yer verilmiştir. Beşinci bölümde, kalite maliyetlerinin kontrol ve azatlımı, altıncı bölümde de kalite maliyetlerinin azaltımında kullanılan araç ve teknikler bulunmaktadır. Yedinci bölümde, Trakya Bölgesi İmalat Sanayinin Kalite Maliyet Sistemi uygulamaları, sekizinci bölümde örnek bir işletmeye ait kalite maliyet analizi ve maliyet unsurları arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Son bölümde ise yapılan araştırmalar doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlara ve konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir.

5 2. LİTERATÜR BİLDİRİŞLERİ OPPERMANN, SAUER ve WOHLRABE (2003), Optimization of quality costs ( Kalite Maliyetlerinin Optimizasyonu) adlı çalışmalarında, Kalite Maliyetlerinin birbirleri ile farklı denetim stratejilerinin kıyaslanabildiği, ölçülebilir sistemler olduğunu, kalite maliyet modelleri ve matematiksel modellerle hesaplanabildiğini ortaya koymuştur. Toplam üretim hattının kalite kontrolünü optimize ve analiz etmek için Amerikan bilim adamı, Bellman tarafından geliştirilen Dynamic Programming metodunun kullanılabilirliğini analiz etmiştir. LOVE ve IRANI (2003), A Project management quality cost information system for the construction industry PROMQACS Proje Yönetim Maliyet Sistemi, yapım (inşaat) projelerinde Kalite Maliyetlerini belirlemek için prototip (ilk örnek üretim) geliştirmiştir. Bu eserde, Kalite Maliyetleri ile ilgili bir sınıflandırma sağlamak için bilgi ve yapım ile ilgili bilgiler tartışılmıştır.geliştirilen sistem iki örnek yapım projesinde bir paket program yardımıyla, PROMQACS ı geliştirmek için test edilmiş ve PROMQACS in sınırları çizilerek, yararları üzerinde durulmuştur. PLUNKETT ve DALE (2002), Quality- related costing: Findings from an industry- based research study, Plunkett ve Dale, imalat endüstrisinde kaliteye ilişkin maliyetlerin kullanımı ve toplanması ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Konuyla ilgili bir çok uzmanın okuyacağı rehber niteliğinde olan bu çalışma; kalite maliyet unsurlarının toplanması, kalite maliyet bilgilerinin raporlanması ve kullanımını içeren konuları detaylı bir şekilde incelemiştir. PORTER ve RAYNER (1992), Quality costing for total quality management adlı eserde Porter ve Rayner, işletmelerin başarısızlık maliyetlerinden (müşterilerden özür dileme, geri dönen ürünler, tekrarlanan hatalar)önemli ölçüde zarar gördüklerini çeşitli örneklerle açıklamışlardır. Bu çalışmada proseste ve proses iyileştirme üzerine P.A.F. Kalite Maliyet Modeli nin çok geniş kullanılmadığı vurgulanmıştır. Proses maliyet Modellemesi (Proses Cost Modelling) gibi yeni tekniklerin kaliteyi iyileştirmek için bir proses yaklaşımı olarak daha fazla kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca işletmelerde kalite iyileştirmeden daha fazla yararlanmak (kalite iyileştirmeyi etkinleştirmek) için basit bir Kalite Fayda Maliyet Modeli geliştirilmiştir.

6 SPEDDİNG ve SUN (1999), Application of discrete event simulation to the activity based costing of manufacturing systems konulu eserde, Activity Based Costing (ABC) modeli üzerinde durulmuştur. Bu model geleneksel maliyet sistemlerinin bir çok yönünü çözebilecek bir metod geliştirmiştir. Bu metodla bir ürünün üretimindeki aşama sayısının, harcanan zaman ve maliyetlerin, bireysel aktivitelerin azaltılabileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca yazar bu bildirisinde, bir üretim sisteminde Activity Based Costing (ABC) nin nasıl kullanılabileceğini anlatmıştır. RAFFIELD ve BINGHAM (1989), Balancing product quality, cost, and profits. İşletmeler yoğun rekabette başarılı olabilmek için kendi ürün ve hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek için sürekli bir çaba göstermektedirler. Çok sayıda Amerikan endüstri organizasyonu, kaliteyi iyileştirerek, maliyetlerde düşüş, verimlilikte artış ve daha yüksek kar düzeyine ulaşabilmişlerdir. Bu makalede, işletmelerin kendi verimliliklerini iyileştirerek, üretim hattını daha aktif hale getirerek, toplam üretim maliyetlerini azaltmak zorunda oldukları çeşitli bulgularla ortaya konmuştur. ELDRIDGE ve DALE (1989), Quality costing: The lessons learnt from a study carried out in two phases, adlı çalışmalarında, üretim endüstrilerindeki valflerin kalite maliyetlerini belirlemek için bu araştırmayı gerçekleştirmişlerdir. İki aşamada gerçekleştirilen bu çalışmada kalite maliyetlerinin ikinci ve son aşamalarda çok kolay toplanabildiği ve yönetim tarafından da kolaylıkla yorumlanabildiği vurgulanmaktadır. OLIVER ve QU (1999), Cost of Quality Reporting: Some Australian Evidence.İsimli makalelerinde, Avustralya daki AS/ NZS ISO 9000 belgesine sahip işletmelerin kalite maliyet ve kalite yönetim uygulamalarını incelemişlerdir. İşletmeler pazar ortamında rekabet avantajı sağlamak, yeni müşteriler kazanabilmek ve kalite yönetimine yeni uygulamalar getirmek için ISO 9000 uygulamalarına geçtiklerini vurgulamışlardır. Araştırma kapsamındaki işletmelerin çok az bir bölümünün kalite maliyet raporu hazırladıkları görülmüştür. İşletmelerde kalite maliyet sisteminin gelişmeme nedenleri olarak; maliyetlerin raporlanması aşamasında yönetim desteğinin eksikliği, kalitenin firma kültürünün bir parçası olduğuna inanılmaması araştırmanın önemli bulgularındandır. BAŞBUĞ ve EMEL (1998), Kalite Maliyetlerinin Hesaplanmasında ve Yorumlanmasında İstatistiksel Teknikler adlı makalede, kalite maliyet bileşenlerinin tanımlanması, parasal

7 değerlere dönüştürülmesi, bu değerlerin gelecek döneme yönelik kalite maliyetlerinin tahmininde kullanılabilmesi için istatistik tekniklerle ( regresyon, korelasyon, pareto, trend analizi) analiz edilmesi, kalite maliyetlerinin azaltılması için yapılacak maliyetlerin belirlenmesi aşamaları izlenmiştir. Bir işletmenin verileri kullanılarak maliyetlerine yönelik gelecek dönemin tahmini yatırım bütçesinin belirlenmesi için regresyon ve korelasyon analizleri kullanılarak oluşturulan modelleme ile yönetimin karar verme sürecine destek olunmuştur. ÇANKAYA ve USTASÜLEYMAN (2001), tarafından hazırlanan, İşletmelerde kalite maliyetlerinin hesaplanmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir model, isimli makalede; imalat alanında faaliyette bulunan 500 büyük işletme ile anket sonucunda elde edilen veriler sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada iki model oluşturulmuştur. Bunlardan ilkinde, işletmelerde toplam kalite maliyetlerini etkileyen faktörler doğrusal regresyon analizi yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak ise, işletmelerde kalite bölümünün kurulmasını etkileyen faktörler logit model kullanılarak ortaya konulmuştur. DALAK (1999), Kalite Maliyetlerinin Raporlanması ve Analizi, isimli makalesinde, kalite maliyeti, sınıflandırılması, kalite maliyetlerinin kaynakları ve yönetimi ile kalite maliyet analizleri konularında teorik bilgiler verilmiştir. ESMERAY (2001), Endüstride kalite maliyetleri ve bir uygulama konulu doktora tezinde, kalite maliyetleri konusunda genel bilgiler vermiş, özellikle maliyet unsurları detaylı bir şekilde incelenmiştir. İşletmelerde kalite maliyet sistemlerinin kurulması, kalite maliyet analizleri ve muhasebeleştirilmesi yanında, X Ticaret ve Sanayi AŞ nin verileri baz alınarak bu işletmenin kalite maliyetleri tespit edilmiş, analiz edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. KUTLU (2002), Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Maliyetleri doktora tezinin teorik bölümlerinde Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, ve Kalite Maliyetleri gibi ana konular incelenmiştir. Bu bağlamda inceleme yapılan FUNİTEKS AŞ nde kaliteyi geliştirme adına çeşitli faaliyetlerin yapıldığı, müşteriye ulaşan mamulün hatalı olmaması için kalite kontrol faaliyetlerine yoğunluk verildiği görülmüştür. Kalite maliyetleri ile ilgili olarak ise, bu maliyetler için düzenli muhasebeleştirme işlemleri yapılmadan, diğer hesapların arasında izlendiği gözlenmiştir. Bu çalışmada maliyet hesaplarının başlı başına ayrı bir grupta takip edilebileceği bir hesap planı önerilmiştir.

8 ÖZCAN (1998), ISO 9000 Standartlarının Uygulanmasında Ortaya Çıkan Kalite Maliyetleri, isimli doktora tezinde; Türkiye de ISO 9000 belgesi alan işletmelerde standartların uygulanmasıyla ortaya çıkan kalite maliyetleri tespit edilmiş ve toplam kalite maliyet netodları ile analize tabi tutulmuştur. Anket yoluyla toplanan bilgiler ışığında mukayese tabanlı analiz, trend analizi ve pareto analizi kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. ÖZDİL (1999), Toplam Kalite Yönetimi Sisteminde Kalite Maliyetleri ve bunun sektörel alanda incelenmesi isimli doktora tezinde; tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede kalite maliyetleri sistemi oluşturulması amaçlanmış, toplanan veriler aylık hazırlanan kalite maliyet raporlarına kaydedilmiş, grafik ve trend analizleri ile konu detaylandırılmıştır. Çalışmanın sonunda regresyon analizi yapılarak Kalite Maliyet kalemlerinin birbiriyle ilişkisi incelenmiş, tahminlemeye imkan verecek matematiksel formüller oluşturulmuştur. ÖZKAYA (2001), Kalite Maliyetleri ( Anadolu Cam A.Ş. Uygulaması) yüksek lisans tezinin teorik olan ilk üç bölümünde kalite kavramı verilerek Toplam Kalite Yönetimindeki önemi üzerinde durulmuş, kalite maliyet kavramı ve kalite maliyet gruplarının önemi vurgulanmıştır. Kalite maliyet sisteminin oluşturulma aşamaları ile kalite maliyet bilgilerinin toplanması, analizi ve raporlanması yine bu çalışma da açıklanmıştır. Dördüncü son bölümde ise bir pilot çalışma yapılmıştır. TERMAL CAM ın Kalite maliyet elementleri belirlenmiş, rapor örneği hazırlanmış ve kalite maliyet sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. KIBRISCIKLI (1999), Kalite Maliyetleri başlıklı doktora tezinde ise; Kalite maliyetleri, kalite maliyet sistemi ve kalite maliyet sistemi kurulma aşamalarını kapsayan teori kısmının yanında TANSEL AŞ nin 1998 yılı kalite maliyet hesaplamaları, sonuçları ve analizleri yer almaktadır. Ayrıca 1999 yılı kalite maliyet hedefleri belirlenmiştir. DURSUN (2000), tarafından hazırlanan Kalite Maliyetleri,isimli yüksek lisans tezin de; kalite, kalite maliyetleri, kalite maliyetlerinin azaltılması bir uygulama ile açıklanmıştır. SUADİYE (1999), Üretim İşletmelerinde Uygulanan Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelerin Kalite Maliyetleri Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama adlı yüksek lisans tezinde,

9 Toplam Kalite Yönetiminin bazı ekonomik göstergelerle ilişkisi açıklanmış, kalite maliyetleri ve kalite maliyetlerinin ölçümü, analizi ve raporlanması üzerinde durulmuş ve son bölümde de, kalite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik lastik üreticisi bir işletmeye ait bilgiler belirlenmiş ve muhasebeleştirilmiştir. YİĞİT (1998), Kalite Maliyetleri ve Uygulaması yüksek lisans tezi ise; kalite ve kalite maliyetleri kavramları yanında, KOMBASSAN KANUNİ AŞ ne ait veriler içinde, kalite maliyetlerinin incelenmesi ve bunun gerekliliği ile mevcut verilerin gerçek kalite maliyetlerini yansıtıp yansıtmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

10 3. MATERYAL VE METOD 3.1 Materyal Araştırmaya ait veriler iki aşamalı toplanmıştır. Birinci aşamada; İstanbul Sanayi Odasından, Türk Standartları Enstitüsünden ve Kal-Der den Trakya Bölgesi İmalat Sanayindeki ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ISO 9000 belgesine sahip işletmelerin listesi elde edilmiştir. Orijinal veriler, bu işletmelerle yapılan anketler neticesinde toplanmıştır. İkinci aşamada yardımcı materyal olarak, Trakya Bölgesindeki çeşitli sanayi kuruluşlarının kayıtlarından, kamu ve özel sektör yetkililerinden alınan bilgilerden, üniversitelerin kütüphanelerinden ve çeşitli birimleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalardan, konuyla ilgili seminer, sempozyum, kongre için hazırlanmış bildirilerden, İstanbul Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü, Kal-Der, Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarından, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Sistemi konularında danışmanlık hizmeti yürüten kuruluşların işletmelere yönelik verdikleri eğitim notlarından yararlanılmıştır. 3.2 Yöntem Araştırmada kullanılan yöntemler; işletmelerin seçimi (örnekleme aşaması), verilerin toplanması (anket aşaması), ve değerlendirilmesi olmak üzere üç başlık altında ele alınıp açıklanmıştır İşletmelerin Seçimi (Örnekleme Aşaması) : Araştırmanın ilk aşamasında görüşme yapılacak işletmeleri belirlemek amacıyla; Kalite Maliyet Sistemi uygulayan veya bu konuda fikri olan işletmelerin kalitenin önemini kavrayan ve uygulamaları olan işletmeler olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle, ISO 9000 belgesine sahip işletmelerin kapsama alınmasına karar verilmiştir.

11 İstanbul Sanayi Odasınca yayınlanan Türkiye nin en büyük 500 adet büyük kuruluşundan, TSE veya Kal-Der de kayıtlı ISO 9000 belgesine sahip Trakya Bölgesinde ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) imalat faaliyeti gösterenlerin listesine ulaşılmıştır. Bu liste incelenince 51 adet yabancı firmadan ( RWTÜV, ABSQ, BVQI, SGS vb.), 46 adet TSE den ve 5 adet de hem yabancı ve hem de TSE den belge alan işletme olduğu anlaşılmıştır. Ancak toplamı 102 olan işletmelerin 6 adedine ait hiçbir bilgiye (Tlf numarası, işçi sayısı, adres vb.) ulaşılamamıştır. Söz konusu 6 işletme; yaşanan ekonomik kriz, başka işletmelerle birleşme veya devir gibi vb. sebeplerle faaliyetlerine devam etmediği düşünülerek araştırma kapsamından çıkartılmış ve ISO 9000 belgeli 96 adet işletme örnekleme kapsamına alınmıştır. Örnek seçiminden önce araştırma amacı dikkate alınarak, populasyonun örnekleme ünitelerine (gruplara) ayrılması uygun görülmüştür (Cochran, 1963). Bu grupların kendi içlerinde homojen olması için (ISO 9000 belgesine sahip 96 işletme, personel sayıları dikkate alınarak ve olmak üzere) bu örnek büyüklüğü işletme büyüklüğüne göre oranlanmış ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir. (Çizelge 1). Bu durumda 1. Grupta 58, 2. Grupta 38 işletme mevcuttur. Çizelge: 3 İki Örnekleme Grubuna Ait Merkezi Eğilim Ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri 1. Grup 2. Grup ( 0-250) (250 +) Ortalama personel sayısı(x) Varyans (S 2 ) Standart Sapma (S) İşletme Sayısı 58 38

12 İşletmeleri gruplara ayırırken ele alınan ölçü, personel çalıştıran işletmelerin KOBİ olarak ve, 250 ve + olan işletmelerin ise Büyük İşletme olarak kabul edilmesi esasına dayandırılmıştır. Bu şekilde KOBİ statüsündeki işletmelerin uygulamaları ile Büyük İşletmelerin uygulamaları karşılaştırılabilecektir. Örneklemeye dahil işletme sayılarını tespit için aşağıdaki formül kullanılmıştır (İnan, 1984). Merkezi eğilim ölçütlerinden yaralanmak suretiyle, örnek büyüklüğünü aşağıdaki formülden elde edebiliriz. n= N Zσˆ d 2 Zσˆ d 2 Formülde d yerine populasyon ortalamasının % 10 u ( ekonomik araştırmalarda bu oran genelde hata oranı kabul edilir), σˆ populasyonun standart sapmasının tahmini, Z ise standart normal dağılımda α olasılığına karşılık gelen değerdir. Bu çalışmada α = 0.05 alınmıştır. Buna karşılık gelen Z değeri 1.96 dır. Bu şekilde yapılan hesaplamalar sonucunda 1.Gruptan 40 işletme, 2. Gruptan 31 işletme olmak üzere toplam 71 işletme kura usulü örneğe alınmıştır Verilerin Toplanması ( Anket Aşaması) : Araştırma kapsamına alınacak olan kuruluşlar belirlendikten sonra işletmelerin Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ve Kalite Maliyet Sistemleri ile ilgili verileri toplamaya yönelik anket formları hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm işletmelerin tanıtılmasına ait (faaliyet kolu, personel sayısı, cirosu, kamu-özel işletme ayrımı ve sermaye durumu) bölüm ile işletmelerin kalite konusundaki uygulamalarını tespite yarayan (kalite alt bölümleri, Kalite eğitimleri ve kalite araç ve teknikleri vb.)bölümden oluşmaktadır.

13 İkinci bölüm Kalite Maliyet Sistemi Mevcut olan işletmelerin cevapladığı kısımdır. Bu bölümde Kalite Maliyet Sistemi uygulayan işletmelerin sisteme geçiş öncesi bu konuda çalışma yapıp yapmadıkları, profesyonel bir kuruluştan yardım alıp almadıkları, geçiş sırasında yaşadıkları zorlukları, bu zorlukları hangi kalite araç ve teknikleri kullanarak aştıkları, kalite maliyet rakamları, bunları hesaplama sıklıkları ve kalite maliyetlerini arttıran nedenleri tespite yönelik sorular yer almaktadır. Üçüncü bölüm; Kalite Maliyet Sistemi mevcut olmayan işletmelerin kalite maliyetlerini tespit için herhangi bir uygulama yapıp yapmadıkları, sistemi kurmama nedenleri ve gelecekte sistemle ilgili herhangi bir düşüncelerinin olup olmadığı konusunda ki sorular yer almaktadır. Dördüncü ve son bölüm, araştırma kapsamındaki işletmelerin Kalite, Toplam Kalite ve Kalite Maliyet Sistemi hakkındaki yargılarını ortaya koyacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu anket üç tip sorulardan oluşmaktadır. Birinci tip sorular evet-hayır yanıtlarından birinin işaretlenmesi şeklindedir. İkinci tip sorular, işletmeler için önem arz eden bazı faktör, kriter vb. önceliklerinin belirlenmesi amacıyla 1 den 7 ye kadar değişen ( 7 li Likert Ölçeği) oranlar biçiminde olup, önem derecesi cetvelinde işletmelerce değerlendirilmiştir. Üçüncü tip açık uçlu sorular ise, az sayıda olup, anketi yanıtlayanın açıklamasına bırakılmıştır. Araştırmayı hızlandırmak ve doğru bilgi alabilmek amacıyla yüzyüze anketlerin doldurulmasına karar verilmiş, örnekleme kapsamındaki kuruluşların isim ve adresleri belirlendikten sonra, kendilerinden randevu talep edilmiştir. 15 Ağustos Aralık 2003 tarihleri arasında anketlerin büyük kısmı tamamlanmış ancak işletmelerin bir kısmı yoğun olduklarını belirterek, randevu taleplerimizi gerini çevirmişler, bir kısmı da anket formunu kendilerine ulaştırmamızı ve müsait olduklarında anketi doldurup fax ve mail ile geri göndereceklerini bildirmişlerdir. Yanıtların doğruluk derecelerini arttırmak amacıyla, soru formlarını işletmelerin kalite politikalarını belirleyen yönetici konumunda olan kişiler veya kalite sorumluları ile muhasebe sorumlularının birlikte yanıtlamasına özen gösterilmiştir.

14 Yüzyüze yapılan anketlerin yanında, sonradan gelen fax ve maillerle birlikte 71 işletmeden 61 inin cevapları anlamlı olup, % 85.9 olarak gerçekleştirilen yüksek yanıtlama oranı araştırma için oldukça yüksek bir oran olarak görülüp yeterli bulunmuştur. Ancak, özellikle sanayi kuruluşlarına yönelik yapılan diğer araştırmalarda olduğu gibi, yeterli ve sağlıklı bilgi toplayamama sorunu bu araştırmada da ortaya çıkmıştır. Özellikle maliyet bilgileri ve satış miktarı gibi rakamsal verilerin açıklanmak istenmemesi, zorunlu olarak bu araştırma da sınırlamalar yapılmasına neden olmuştur Verilerin Değerlendirilmesi (Analizler ve Yorum) : Anket verileri kodlanarak SPSS for Windows istatistik paket programına yüklenmiştir. Buradan elde edilen çıktıların bir kısmı Excel paket programı yardımıyla gruplandırılmış, özetlenmiş, çizelge ve grafik haline getirilmiştir. Anket formunda yer alan bazı çizelgelerin oluşturulmasında izlenen yöntem ise; işletmeler tarafından önem arz eden bazı faktör ve kriter önceliklerinin belirlenmesi amacıyla, 1 den 7 ye kadar değişen ağırlıklı puanlarla değerlendirilmiştir. Sonuçta, etkili faktörlerin 1 den 7 ye kadar değişen aralıktaki değerlerinin, önem derecesi cetvelinde daha anlamlı olmasını sağlamak ve bir karşılaştırma olanağı yaratmak için 1. derece önemli olan için 7, 2.derece 6, 3.derece 5, 4.derece 4, 5.derece 3, 6.derece 2, 7.derece önemli için 1 puan verilerek hesaplanmış ve bu şekilde ağırlıklı önem puanları bulunmuştur. Verilerin istatistiki hesaplamalarında ise, iki veya daha fazla şıklı değişken arasında bağımsızlık olup olmadığının diğer bir deyişle, ilişki bulunup bulunmadığının inceleyen X 2 ( Ki- kare) bağımsızlık testi (Serper, 1993) uygulanmış. Bunun yanında, gözlem sonuçlarının bir değişkenin şıklarına (faaliyet alanı, personel sayısı vb.) göre gruplandırıldığı ve bu gruplarla ilgili ana kütle ortalamalarının farklı olup olmadığının test edildiği (Serper, 1993) Tek Yönlü Varyans analizleri yapılmıştır. Bu şekilde Kalite Maliyet Sistemi uygulamaları hakkında istatistiki açıdan anlamlı sonuçlar çıkartılmaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada, örnek işletmeye ait kalite maliyet verileri düzenlenmiş, kalite maliyet unsurlarının toplam kalite maliyeti ve toplam sınai (üretim) maliyeti içerisindeki oranlarını ortaya koyan rasyolar çıkartılıp yorumlanmıştır. Önleme, değerlendirme ve iç

15 başarısızlık değişkenlerinin, birbirleriyle olan ilişkilerinin şeklini sayısal olarak ortaya koyan ( Çakıcı vd. 1999) regresyon modeli tahmin edilmiştir. Modelde, iç başarısızlık maliyetlerini etkileyen faktörlerden, önleme maliyeti ve değerlendirme maliyeti açıklayıcı değişken olarak kabul edilmiş ve modelin değişik spesifikasyonları tahmin edilerek en iyi model seçimine gidilmiştir. Model zaman serisi özelliği taşıdığından önce değişkenlerin durağanlığı tespit edilerek, değişkenler durağan hale getirilmiştir (Akkaya ve Pazarlıoğlu, 1998; Enders, 1995).

16 4. KALİTE, KALİTE MALİYET SİSTEMİ, KALİTESİZLİK MALİYETİ 4.1. Kalite Kavramı Kalite; kaynakların verimli kullanımını sağlayan, ürün ve hizmetlere kullanım uygunluğunu kazandıran, müşteri gereksinmelerine uygun üretim ve hizmet anlayışını egemen kılan ve böylece işletmelerin kamusal sorumluluklarını da, olumlu olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir performans boyutudur. Kalite müşteri odaklı kalite ve tasarım özelliklerine yönelik kalite olmak üzere iki yönlü bir kavramdır. Müşteri odaklı kalite fiyat avantajı ve müşteri değerleri ile birlikte pazar payında artış sağlayacaktır. Bu durum, kalite standartlarına uygunluk, verimlilik ve kalitenin maliyetleri azaltıcı etkisi ile düşük maliyeti ortaya çıkaracak ve düşük maliyetle pazara giren işletme ise yüksek karlılık ve büyüme sağlayacaktır. Bu artan gelişme döngüsü kalite iyileştirmelerine yapılan yatırımlarla doğru orantılı olarak gelişme gösterecektir (Ross, 1994). Kalite, güzel bir iletişimdir. İletişim iki birim arasındaki mesaj alışverişidir. Kalite de iletişimdeki mesajdır. Bu mesajlar müşteri ile işletme, kişiler, kurumlar, vb. arasında olabilir. Mesaj kaynaktan hedefe ne kadar doğru gider ve ne kadar doğru algılanırsa, iletişim de o kadar doğru olur. Yani işletmeler düzeyinde değerlendirme yapılırsa, kalite müşteri tatmini olarak kendini gösterir. Kalite verimliliğin, verimlilik kalkınmanın anahtarıdır (Eksen, 2002). Kalite alanında yaptığı çalışmaları, eserleri ve tüm dünyada yaygın kabul gören fikirleri ile çağımızın kalite öncülerinden olan J.M. Juran kalite için tek ve basit bir tanımlama yapmaktan kaçınmıştır. J.M. Juran kalitenin birden fazla anlamı olduğuna değinmiş ve kalitenin yukarıda bahsettiğimiz iki farklı yönünü ayrı ayrı aşağıdaki tanımlarda ifade etmiştir: Kalite, ürün tatmini sağlamak amacı ile bir ürünün müşteri gereksinimlerine uyum koşullarını tanımlayan özelliklerdir. Kalite, kusur barındırmamaktır (Juran, 1988).

17 Günümüzde kalite, işletmelerin daha fazla kar elde etmeleri için değil, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için zorunlu hale gelmiştir. Bugün rekabet koşulları altında faaliyet gösteren işletmeler, misyon ve vizyonlarını belirlemeleri ve buna bağlı olarak strateji ve kalite politikalarını planlamaları, uygulamaları ve zamanla bu politikalarını geliştirmeleri gerekmektedir Kalitenin Gelişimi İlk olarak İ.Ö li yıllarda Hamurabi Yasasında, bir inşaat ustasının inşa ettiği evin ustanın yetersizliği nedeniyle yıkılıp, ev sahibinin ölümüne sebebiyet vermesi halinde ustanın da öldürüleceği belirlenerek ilk defa kaliteye ilişkin bir maddeye yer verilmiştir. Fenikeliler de kusurlu ürün üretenlerin, üretimde kullandıkları ellerinin kesilmesiyle, hatalı ürün üretenler cezalandırılmıştır. Daha sonraları İ.Ö lerde Mısır piramitlerinin dikimleri sırasında ölçüm işlerini yapan muayene elemanlarının hassas ölçümlerde bulundukları tespit edilmiştir. 13. yy da ortaya çıkan çıraklık ve esnaf localarında ustaların muayene elemanı ve eğitici olarak görev aldıkları gözlenmiştir. 19.yy Frederik Taylor, uzmanlaşma ile üretim hızının ve kalitenin artacağını ortaya çıkarmış lardaki teknolojik gelişme sayesinde Bell System ve Western Electric de ilk defa kalite kontrol sağlamaya yönelik Muyane Mühendisliği isimli bir bölüm kurulmuştur. İkinci dünya savaşından sonra, İstatistiksel Süreç Kontrol ve Kalite Kontrol Mühendisliği olmak üzere iki yeni kavram ortaya çıkmıştır yılında Amerikan Kalite Kontrol Derneği (American Society for Quality Control) kurulmuştur.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ KALİTE NEDİR? Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite Müşteri isteklerinin tatminidir ve bu harici ve dahili

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Şükriye AKKOYUN Kuzey Marmara BKM Kalite Yönetim Sorumlusu 1 İÇERİK Kalitenin Tanımı Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? TKY nin Temel Kavramları 2 Ne

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.1.Toplam Kalite Kavramı TK; Bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri Editörler Doç.Dr. E. Mennan Yıldırım / Yrd.Doç.Dr. M. Emin Merter Kalite Yönetim Sistemleri Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Cemal İnce Yrd. Doç. Dr. Ediz Güripek Dr.Selin Çavuşoğlu Dr.Nebahat Aral Ayca Özceylan Erkan

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Maliyetleri Hizmet Kalitesi ve Müşterinin Kalite Algısı Kalite Yönetim Sistemi KALİTE MALİYETLERİ Kalite maliyetleri meydana gelebilecek hataları

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi GİRİŞ Bu hafta, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkarak, çağdaş işletme-yönetim anlayış ile uygulamalarını adeta yeniden biçimlendiren bir şemsiye kavramı; Toplam Kalite Yaklaşımı nı genel hatlarıyla

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1-İşletmenin Temel Kavramları 2-İşletmenin Amaçları 3-Teşebbüs (girişim) 4-Yönetici Kavramı ve Yöneticinin Nitelikleri 5-Toplam Kalite Yönetimi Bu üniteye neden çalışmalıyız.!

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara SPICE TS ISO/IEC 15504 Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara Süreç Planla Salı Kaynakları Hazırla Uygula Test Et Cuma Pazartesi Perşembe Girdilerin kontrollü şekilde çeşitli kazanımlara dönüştürüldüğü faaliyetler

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR Bugün itibariyle bakıldığında, yönetimin diğer konuları da organizasyon konusuna benzer şekilde kendi içlerinde ayrıntılı bir şekilde incelenmeye

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Kimiz?...Farkımız ne? 5Element Eğitim ve Danışmanlık Vizyonumuz Türkiye'de kamu ve özel sektörde en çok bilinen

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

www.ozturkmakmetal.com KURUMSAL KİMLİĞİMİZ Firmamız 1989 yılında Öztürk Makina adıyla kurulmuş olup bu tarihten itibaren çeşitli sektörlerdeki firmaların ihtyaçları doğrultusun da sac parçaların Cnc Panç

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri MÜTEF Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu ISO 9000:2000 KYS Toplantısı Şubat 2008 1/56 İçerik Çalışma Planı (Durum Değerlendirmesi) Kalite Kavramı ISO 9000 Kalite

Detaylı

ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI

ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı