KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI Canan Gamze BAL DANIŞMAN : Doç. Dr. Adnan ÇELİK Yıl: 2006, Sayfa: 121 Jüri :Doç. Dr. Adnan ÇELİK : Doç. Dr. İsmail BAKAN : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ XX. Yüzyılın başından itibaren endüstri ülkeleri arasında gelişen soğuk savaş şartları kaliteli hizmet/üretim ve sistem kavramlarını ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan bu sisteme, kalite yönetim sistemi denilmektedir. Kalite yönetim sistemi; neyin, kim tarafından, ne zaman yapılacağını tanımlar ve çalışanların bir takım halinde faaliyet göstermesini sağlayacak strateji ve taktikleri içerir. Bu sistem ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi ile belgelendirilmektedir. Tezde Kalite yönetim sisteminin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde uygulanması ve belgelendirilmesi süreci üzerinde çalışılmış. Kalite Yönetim Sistem Döngüsü; yönetimin sorumluluğu, kaynak yönetimi, ölçme-analiz ve iyileştirme, ürün gerçekleştirme süreçleri incelenmiş. Hizmet, hizmete kalite ve sağlık sektöründe kalite kavramları üzerinde özelikle durulmuş. Belgelendirme süreci, eğitimler, prosesler, bu süreçte hazırlanan dokümanlar ve yürütülen faaliyetler örnekleriyle birlikte verilmiştir. Bu çalışma kalite yönetim sisteminin teorik kısmıyla birlikte uygulamayı yani belgelendirme sürecinin tamamını kapsaması açısından büyük önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Hizmet, Hizmette Kalite, Kalite, Kalite Yönetimi, ISO 9001, Proses Yaklaşımı 1

2 DEPARTMENT OF INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Thesis TSE:EN:ISO 9001:2000 QUALITY MANGEMENT SYSTEM APPLICATION IN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY RESEARCH AND APPLICATION HOSPITAL Canan Gamze BAL Supervisor : Ass. Prof. Dr. Adnan ÇELİK Year: 2006, Pages: 121 Jury : Ass. Prof. Dr.Adnan ÇELİK : Ass. Prof. Dr.İsmail BAKAN : Ass. Prof. Dr.Hakan ALTINTAŞ The study of getting ISO 9001: 2000 the quality administration certificate of Kahramanmaraş Sütçü İmam University Research and Application Hospital; was started by the wish of being certificated systematically by extern foundations as a contemporary, modern and further level hospital. This study was completed by a team led by the president of administration faculty department by being found at the hospital atmosphere in nearly a year and a half time. In this period of time education, documentation structure, process advance, feedback themes were tried to be fulfilled. The procedure and attitude of the superior administration is known as an extremely significant fact during the quality administration studies at the period of the regulation of the system. The support given to us by the administration of Kahramanmaraş Sütçü İmam University Research and Application Hospital helped us to make the grade at this subject. Keywords: Service, Quality of Service, Quality, Quality Administration, ISO 9001, Process Advance 2

3 ÖNSÖZ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesinin alınması çalışması; üniversitemiz rektörlüğünün hastanemizin yakalamış olduğu çağdaş, modern ve ileri seviyenin sistematik bir yapıyla dış kuruluşlar tarafından belgelendirilmesinin yapılması isteğiyle başlatılmıştır. Bu çalışma, işletme fakültesi bölüm başkanının önderliğindeki bir ekiple bir buçuk yıla yakın bir süre birebir hastane ortamında bulunularak tamamlanmıştır. Eğitimler, dokümantasyon yapısı, proses yaklaşımları, geri bildirimler ve düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanması konuları bu süre zarfında tamamlanmaya çalışılmıştır. Kalite yönetim çalışmalarında üst yönetimin tutum ve davranışlarının sistemin kurulmasında son derece önemli olduğu bilinmektedir. Bu konuda başarıya ulaşmamıza Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetiminin bizlere verdiği destek yardımcı olmuştur. Bu sürenin sonunda ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin gerekleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde yerine getirilmiş ve belge alımına hak kazanılmıştır. Bu çalışmanın oluşumunda oldukça önemli sayıda insanın yakın desteği olmuştur. Bunlardan en önemli destek kuşkusuz KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dekan ı Prof. Dr. İlhami Taner Kale, Başhekimi Doç. Dr. Fikret Ezberci, Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gül, İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Çetin Bedestenci ye aitir. Son teşekkürüm, danışmanlığımı yapan bana her konuda desteğini esirgemeyen, tüm çalışmam boyunca beni motive eden değerli hocam Doç. Dr. Adnan Çelik e dir. 3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖZET... I ABSTRACT....I ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER... I V ÇİZELGELER LİSTESİ.. VI ŞEKİLLER LİSTESİ... VI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR HİZMET, KALİTE, ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAVRAMLARI VE KAPSAMLARI Hizmet Kavramı Kalite Kavramı Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi Kalite Standartlarının Tarihsel Gelişimi Yeni Yapı Yeni Vurgu Yeni Tanımlar ISO 9001 Nedir? ISO 9001 in Sekiz Temel Prensibi Müşteri Odaklılık Liderlik Çalışanların Katılımı Süreç Yaklaşımı Sistem Yaklaşımı Sürekli İyileştirme Verilere Dayalı Karar Alma

5 Tedarikçilerle İşbirliği ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Şartları Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Yönetim Sorumluluğu Yönetimin Taahhüdü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Sorumluluk, Yetki ve İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi Kaynak Yönetimi Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Alt Yapı Çalışma Ortamı Ürün Gerçekleştirme Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri ile İlişkili Süreçler Tasarım ve Geliştirme Satın Alma Ürün ve Hizmetin Sağlanması İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Ölçme, Analiz ve İyileştirme Genel İzleme ve Ölçme Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Veri Analizi İyileştirme ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi Alan Firmalarla İlgili Yapılan Anket Neden ISO 9001? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Getirileri ve Önemi Etkin Bir Kalite Yönetim Sistemi Pazar Avantajı CE Amblemi

6 Güvenlik Kalite Kültürü İmaj Süreç Yönetimi Yönetim Değişimi Tedarikçi Yönetimi Performans İyileştirme Daha Az Kriz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Karşı Yapılan Eleştiriler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Zorlukları KSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN TANITIMI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nin Tarihçesi ve Yerleşim Yeri KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi nin Yönetim Yapısı KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnsan Kaynakları KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi nin Birimleri KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Sunulan Hizmetler KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bilgi ve Teknolojik Kaynakları KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi nin Uyduğu Kanun ve Diğer Mevzuatlar KSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI Genel Bilgi Eğitimler Süreç Hazırlıkları Dokümantasyon İç Tetik İstatistik Organizasyon Şeması Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Kalite Yönetim Sistemi Uygulanmadan Önceki ve Sonraki Anket Sonuçları Belge Başvurusu

7 5.10. Belgelendirme Tetkiki ISO 9001:2000 Kalite Sistem Tetkik Sonucu SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER..93 EK-1: TS-EN-ISO STANDARDININ ŞARTLARI..93 EK-2: TSE TARAFINDAN YAYINLANAN SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI.108 EK-3: KSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ORGANİZASYON ŞEMASI.121 7

8 ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa No Tablo.3.1: Kalite yönetim standartları kulanmanın psikolojisi 26 Tablo.3.2: Belgelendirme öncesi ve sonrasında karşılaşılan sorunlar.31 Tablo.3.3: KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eğitim Talimatı 33 Tablo.3.4: KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eğitim Talimatı..35 Tablo.3.5: Doküman Kodlama Talimatı. 37 Tablo.3.6.Doküman Kontrol Prosedürü..38 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil.3.1: Proses Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi Modeli.11 Şekil.3.2: Şekil Kalite Yönetim Dokümantasyon Hiyerarşisi 12 Şekil Şekil Kalite yönetim uygulamalarının yönetimin rolerindeki etkileri 28 8

9 1. GİRİŞ Bir ulusun gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü biliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. Atatürk Değişimsiz gelişim olmaz; kafalarını değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler. G.B.Shaw 1990 lı yılarda endüstri ülkeleri olarak nitelendirilen ülkeler arasında, daha önce benzeri yaşanmamış bir soğuk savaş yaşanmaya başlanmıştır. Küreseleşme olgusu, olağanüstü hızlı teknolojik değişimler ve rekabetçi üstünlüğü sürdürme sonucu baş gösteren bu savaş; kalitede liderliğe ulaşma veya kısaca kalite savaşı olarak adlandırılır (Erem,2003: 14). Kalite savaşı olarak adlandırılan bu süreçte, kaliteli hizmet/ üretim ve sistem kavramları ön plana çıkmaktadır. Kaliteli ürün/hizmet sunabilmek için sunum aşamasındaki sistemlerin kaliteli olması gerekmektedir. Kaliteli hizmet beklentisi ortadan kalkmayacağından, sistem kurmayı geciktirmek faydasızdır. Sistem anlayışı, verimi ve geçerliliği kanıtlanmış bir yöntemdir (Esin,2002: 1). İyi bir yönetim, tek boyutlu bir karakteristik olmayan kalitenin önemini kavramak durumundadır (Çelik, 1996, s.91). Tezimizin de konusunu oluşturan bu sisteme kalite yönetim sistemi denilmektedir. Ve bu sistem ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi ile belgelendirilmektedir. Fakat sistem kurmanın sihirli bir değnek olmadığı ve zaman gerektirdiği unutulmamalıdır. Peki kalite yönetim sistemi nedir? Hikayemiz, Herkes, Biri, Herhangi biri ve Hiç kimse adındaki dört kişi hakkında. Yapılması gereken çok önemli bir iş vardı ve Herkes, Birinin bunu yapacağından emindi. Aslında bu işi Herhangi biri de yapabilirdi. Fakat Hiç kimse yapmadı. Bunun üzerine Biri çok kızdı, çünkü bu Herkesin işiydi. Herkes, Herhangi birinin bu işi yapacağını düşünmüştü, fakat Hiç kimse, Herkesin yapmayacağını bilmiyordu. Sonuçta Herhangi birinin yapacağı bir işi Hiç kimse yapmadığı için Herkes, Birini suçladı. Özetle hayatın gerçeklerini değiştirmenin yolu yapı dan geçer. Kalite yönetim sistemi ise bu yapının temelini oluşturur. Neyin, kim tarafından, ne zaman yapılacağını tanımlar ve çalışanların bir takım halinde faaliyet göstermesini sağlayacak strateji ve taktikleri içerir ( , Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı, hizmeti talep eden kurum, toplum veya kişinin gereksinim ve isteklerini karşılamanın yanında, bilimsel ve teknik olanakların kulanımını da içermektedir. Hizmet sunumunda amaçlanan neticenin elde edilebilmesi için; klinik tıbbi teşhis (tedavi ve bakım), alt yapı (laboratuar ve görüntüleme) destek hizmetleri (beslenme,güvenlik ve ulaşım), tüm hizmet birimlerinde devamlı veri toplama, değerlendirme ve iyileştirmeleri bir koordinasyon içinde yürütmek gerekmektedir (Önal, 2003: 112). Deming e göre sağlık hizmetleri kalitesinin tanımını yapmak basit görünmekte fakat bunu yapmak her zaman sorun olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin kalitesi tıbbi testler için kulanılan ekipmanlarla, doktor veya hemşirelerin eğitimleriyle ölçülmekte, hizmetin etkinliği ihmal edilmektedir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin kalitesi alt yapı ve 9

10 çalışanların profesyoneliği açısından değerlendirildiğinde mükemmel olduğu halde hastalar verilen hizmetten memnun olmayabilmektedirler (Deming,1996: 83). Sağlık hizmetlerinin kalite yönetim sistemine ihtiyaç duymalarının başlıca nedenleri; satın alma gücünün yükselmesi, tedavi kurumları arasındaki rekabetin artması ve bireylerin daha bilinçli hale gelmesi şeklinde sıralanabilir. Sistemsizliğin yaratığı nedenlerin gün geçtikçe daha büyük sorunlar yaratması müşterilerin istek ve gereksinimlerine odaklanan ve süreç anlayışına önem veren kalite yönetimi sağlık birimleri arasındaki bağlantısız, iletişimsiz ve koordinasyonsuz çalışma engelini ortadan kaldırmaktadır ( Önal, 2003:103). Sağlık hizmetlerinin kalite yönetim sistemi amaçları ise; -Müşterilerin amaç ve isteklerinin en mükemmel şekilde karşılanması, -Hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması, -Eldeki kaynakların en verimli biçimde kulanılması, -Pozitif imaj ve güven kazanılması, -Pazar payının ve karlılığın artırılması şeklinde sıralanabilir (Botsalı,1996: 113). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde TSE:EN:ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulaması başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında, Kalite Yönetim Sisteminin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde uygulanması ve belgelendirilmesi süreci kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu nedenle de hizmet, hizmete kalite, sağlık sektöründe kalite kavramları üzerinde özelikle durulmuştur. Belgelendirme süreci ve bu süreçte hazırlanan dokümanlar ve yürütülen faaliyetler örnekleriyle birlikte verilmiştir. Çalışma, Kalite Yönetim Sisteminin teorik kısmıyla birlikte uygulamayı yani belgelendirme sürecinin tamamını kapsaması açısından önem taşımakla birlikte, sadece bir hastanede uygulama yapılması açısından sınırlılık taşımaktadır. 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ESİN, A., (2002); ISO 9001:2000 nin ışığında hizmete toplam kalite başlığını taşıyan bu çalışmada, kalite bilincinin hızla yayılmaya ve etkilediği çevrenin giderek genişlemeye başlamasına rağmen hizmet sektörünün bu konuda üretim sektörünün gerisinde kaldığı öne sürülmüş ve hizmet sektörünün bilmesi gereken önemli noktalar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu noktaları temel olarak aşağıda sıralanan başlıklar altında değerlendirmiştir; -Bir kuruluşun başarısını etkileyen temel etmenler, performans ölçütleri ve bunların etkileşimi -Hizmet kavramı, genel nitelikleri, ortak ilkeler -Toplam kalite yönetimi anlayışı, ISO 9001:2000 KYS -Hizmet-Ürün benzeşimi, yeni standarta hizmet ve ürün kalitesinin yeri -Kaliteye sistem yaklaşımı -Takım ruhu, katılımcılık 10

11 -Kalite politikasının önemi -Hizmetin ana kalite bileşenleri -Hizmette kalitenin kilit özellikleri -Arayüz ilişkileri -Hizmetin özellikleri -Etkileşim matrisi -Kalite sorununun geneldeğerlendirmesi -Süreç kavramı -Hizmet özeti -Hizmetin tasarımı -Hizmetin sunumu ve kontrolü -Hizmetin alıcıya odaklı olmasının anlamı -Yetmezlik olasılıkları ve sonuçlarının irdelenmesi -Kalite planının tanımı KESER, K., (2000); ISO 9000 başlıklı bu çalışmada; İsviçre de 1995 yılında yapılan bir anketin sonuçlarını vermek sureti ile, ISO 9000 den başlayarak toplam kalite yönetim sistemine geçiş ortaya konulmak istenmiş. Gerçekleştirilmiş projelerden öğrenerek, yapacağımız çalışmalarda bu tespitlerin göz önünde bulundurulması ve böylece daha etkin, daha ekonomik ve daha kısa sürede planlanmış hedeflere ulaşılabileceği yönünde örnekler verilmiştir. Toplam kalite yönetimi ve mükemmelik modeleri üzerinde durulmuş. ISO 9000 kalite yönetim standartlarının bu kavramlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Toplam kalite yönetiminde yer alan; çalışanların yönetimi, politika ve stratejiler, kaynakların yönetiminin sağlanması ile süreç yönetiminin nasıl sağlanacağı. Bu çalışmanın çalışanların tatmini, müşterilerin tatmini ve toplum üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. HALİS, M., (1998); Paradigmadan uygulamaya toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite güvence sistemleri ve ISO 9002 kalite belgesi çalışmaları başlıklı bu çalışmada, ISO 9000 ve akreditasyon kavramları üzerinde durulmuş. Maxwel in ortaya koyduğu etkinlik, kabul edilebilirlik, verimlilik, erişilebilirlik, eşitlik ve uygunluk boyutları kavramlarını akreditasyon için mantıklı bulmakla birlikte pratikteki uygulama 11

12 güçlükleri nedeniyle Donabedian ın altyapı, süreçler ve çıktılar metodolojisinin kulanıldığını ifade etmektedir. Bir ürün ya da hizmetin pazara sunulmasını sağlamaya yönelik akreditasyona konu olan dört temel unsur üzerinde durulmaktadır. Bunlar; kalibrasyon ve test laboratuarlarının akreditasyonu, ürün/hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonu, sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonu, personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonlarıdır. GOETSH, D., DAVIS, S., (2000); Understanding and implementing ISO 9000 and ISO standarts başlıklı çalışmada, ISO 9000 ve toplam kalite yönetimi ilişkisi, ISO 9000 in dili, dokümantasyon sistemi, hizmet sektörü ve ISO 9000, sertifikasyon ve denetim süreci, kalite geliştirme, Sertifikasyon basamakları, diğer ISO standartları ve gelişimleri konuları üzerinde durulmaktadır. ISO 9000 in farklı ve yanlış anlaşılmasına neden olan faktörler incelenmektedir. Kendi süreç ya da ürünlerini geliştirmek yerine sadece piyasada bir avantaj elde etmek için bu belgeyi almak isteyen firmaların ve tetkik sürecini disiplinsiz yürüten belgelendirme firmalarının varlığı bu faktörlerin başında gelmektedir. 3. HİZMET, KALİTE, ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAVRAMLARI VE KAPSAMLARI Bu bölümde hizmet kavramı, kalite kavramı, kalite kavramının tarihsel gelişimi, kalite standartlarının tarihsel gelişimi, ISO 9001, ISO 9001 in sekiz temel prensibi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve şartları, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi alan firmalarla ilgili yapılan anket, Neden ISO 9001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi getirileri ve önemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine karşı yapılan eleştiriler ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulama zorlukları konuları kapsamlı olarak ele alınmıştır Hizmet Kavramı Üçüncü dalga isimli eseriyle tüm dünyada yeni tartışmalar başlatan Alvin Tofler, birinci dalga ile tarım devrimini yaşayan dünya ekonomisinin, ikinci dalga ile sanayi devrimini yaşadığını ve üçüncü dalga olarak adlandırdığı yapının ise hizmetlere 12

13 ve enformasyon teknolojisine dayalı olarak gelişeceğini savunmaktadır (Erem, 2003: 149). Gerçekten de günümüzde hemen hemen tüm örgütler varoluş amaçlarını hizmet vermek;halka, tüketiciye hizmet etmek biçiminde ifade etmektedirler. İlginç olan nokta ise geleneksel anlamda hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz bankalar, restoranlar, turizm işletmeleri dışında artık bir buzdolabının, bilgisayarın satımının da hizmet ağırlıklı mesajlar içermesidir. Dolayısıyla günümüzde ekonominin klasik imalat, ticaret ve hizmet biçimdeki üçlü ayırımı yerine her sektör kendini bir hizmet örgütü olarak konumlandırmayı seçmektedir. insanların hizmetleri satınalmaları;teknolojik gelişmelere, insanların refah düzeylerinin artmasına ve boş zamanlarının azalmasına bağlı olarak insanların hizmetleri satınalmaları değişiklik göstermektedir. Bu karmaşıklık nedeniyle hizmetin pek de kolay tanımlanamayan, anlaşılamayan ve kavranamayan bir olgu olduğu ise kolayca söylenebilir ve bu zorluk hizmetin tanımlanmasıyla ilgili çabalar göz önüne alındığında daha da netleşir (Öztürk, 1982: 2). En basit söyleşiyle hizmetler hareketler, süreçler ve performanslardır (Zeithalm ve Bitner, 1996: 5). Hizmet; maddi bir niteliği olmamakla beraber alım ve satımı mümkün olan iktisadi bir faaliyettir. Hizmet; bir tarafın diğer tarafa sunduğu,üretimi fiziksel bir ürüne bağlı olan ve/veya bağlı olmayan, asıl olarak gayri maddi ve sonuçta beli bir şeyin mülkiyetinin geçmediği faaliyet ve yararlardır ( Erem, 2003: 129). Hizmet; bir başkasının ihtiyacını gidermek için belirli bir fiyatan satışa arz edilen ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen faaliyet ve yararlardır ( Erem, 2003: 130). Yapılan araştırmalar, hizmetin ürün sunmaktan daha zor bir iş olduğunu kanıtlamaktadır. Bunun nedeni; Müşteriye hizmetin nesnelerle değil, insanlarla ilişkili olmasıdır. Müşteri ile karşılıklı ilişkide bulunan kişilerin eğitimli, motivasyonu yüksek, deneyimli olması gerekmektedir. Bu durum müşteri hizmetlerinin işletmelerde etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için nitelikli iş görenler, bunların hizmet içi ve dışı eğitimi, motivasyonlarının yüksek tutulması ve bunları sağlayacak liderler ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir (Erem, 2003: 166). Ürünlerde geçerli olan subjektif kalite kriterlerinin önemli bir fark olduğu belirtilmektedir. Ancak, günümüzde ürünlerin giderek daha fazla çeşit ve özelikler içermesi hizmete olan talebi de giderek artırmaktadır (Erem, 2003: 128). Tezimizin konusu olan sağlık sektörü de bir hizmet sektörüdür. Ve önceki paragraflarda değinildiği üzere sağlık sektörü de diğer bir çok hizmet tarzlarına göre çok daha karmaşık ve zordur. Dünya sağlık örgütü nün tanımına göre sağlık; insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak iyiliği ve refahı dır. Bu tanımdan yola çıkarak sağlık hizmetlerinin kalitesini, hizmeti verenle alanın ara kesitindeki teknik ve beşeri faktörler ile ilgili husus olarak değerlendirmek gerekir (Önal, 2003: 15). Dünya sağlık örgütü sağlık hizmetlerinin amacının sağlığı korumak veya iyileştirmek olduğunu ve sağlık hizmetlerinin etkili/verimli olabilmesinin de, bunlarının hangisinin sunulduğu ve nasıl organize edildiğine bağlı olduğunu belirtmektedir. Yani sağlık hizmetlerinin kalitesi diğer hizmetlere göre çok daha kompleks bir yapıdadır (WHO, 2000). Sağlık hizmeti üretimini diğer üretim tarzlarından ayıran noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 13

14 -Hizmet bir fonksiyon olup, fiziksel bir yapı değildir ve dinamik bir özeliğe sahiptir. -Hizmet stoklanamaz, geri kazanımı mümkün değildir. -Hizmet insan davranışları ile yönlendirilen bir dizi aktiviteden oluşur. -Hizmet bir eşya ve ya nesne gibi test ve muayene edilmez. Ancak hizmetin sunumunu ve kalitesini etkileyen koşular ve nesneler test ve muayene edilebilir. -Ürün için kulanım ömrü söz konusu iken hizmet için böyle bir şey söz konusu olamaz. -Hizmetin bir zaman boyutu vardır. -Hizmet talebe bağlı olarak verilir. -Verilen hizmetin kalitesi üzerinde insan faktörünün etkisi oldukça fazladır. -Hatanın giderilme şansı çok düşüktür ve hatanın maliyeti çok yüksektir. -Hizmet verilen müşterinin psikolojisi kötüdür. -Beklemeye ve zaman kaybına tahammülü yoktur. Görüldüğü gibi sağlık hizmetlerinde kaliteyi oluşturmak diğer hizmetlerden daha zordur ve çok boyutlu bir süreçtir (Önal, 2003: 26) Kalite Kavramı Birisinde yüzlerce üstünlük birde ayıp bulunsa, o ayıp nebatatın sapına benzer; terazide ikisini de beraber tartarlar (Mevlana). Günümüzde kalite fazlasıyla konuşulmaya başlanan ve tartışılan bir kavram haline gelmiştir. Bu kadar büyük bir öneme sahip olmasına rağmen ortak bir tanımı yapılamamış ve farklı anlaşılmalara yol açılmıştır. Kalite kavramı ile ilgili yapılan tanımlamalara bakacak olursak; Kaizen kavramını ortaya koyan Masaaki IMAI nin kalite kavramına yaklaşımı ; En genel anlamda kalite, geliştirilebilecek her şey demektir. Kaliten söz ederken akla ilk gelen,ürünün ya da hizmetin kalitesi olmaktadır. Kaizen stratejisi kapsamında incelenirse hiçbir ürün ya da hizmet, tasarlanmış olduğu seviyenin ilerisine geçemez. Burada tasarımı yapan insan olduğuna göre, insanın kalitesi ile ilgilenilmelidir. İşi oluşturan üç yapı taşı; donanım,yazılım ve insan kaynaklarıdır. Ancak insan faktörü yerine tam oturduktan sonra işin donanım ve yazılımla ilgili kısımları ele alınmalıdır. İnsanların içinde kaliteyi oluşturmak, Kaizen bilincini edinmelerine yardım etmek demektir (Şimşek, 1998: 7). Şimşek e göre; Kalite, gelişim sürecinde çok farklı şekilerde algılanmış ve tanımlanmıştır. Rekabet edilebilirlik yeteneğine sahip olabilme, standartlara uygun ürün ya da hizmet üretebilme ve en yeni olabilme özeliğini sürdürebilme kalite olarak tanımlanırken, kaliteyi üreten örgüt açısından kalite, müşterilerin beklentilerini ve isteklerini sürekli karşılayacak şekilde ürün ve hizmet üretmek olarak tanımlanmaktadır (Şimşek, 1998:7). TSE ne göre; Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özeliklerin toplamıdır.yapısal özelikler takımının şartları yerine getirme derecesidir. -Kulanıma uygunluktur. (Dr.J.M.JURAN) -Şartlara uygunluktur(p.b.crosby) ( ). Esin e göre kriterlere göre kalitenin farklı tanımları yapılabilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Esin, 2002: 22); -Mükemmeliğe dayalı tanım en yüksek standarda erişmek, 14

15 -Ürüne dayalı tanım- yüksek kalitenin nitelikleri ve nicelikleri, -Kulanıcıya dayalı tanım- kulanıma uygunluk, -Üretime yönelik tanım- gereklere uyum, -Değer yargısına dayalı tanım- parasının karşılığını aldığına inanma. En genel anlamı ile kalite, şartların yerine getirilmesidir. Böyle bir tanım ile sık sık yaşanan sorunların önemli bir kısmını, örneğin bu sorunlardan en önemlisi olan ve kaliteyi mükemmellik veya lüks olarak vurgulayan anlayışın doğuracağı sıkıntılar aşılır. Mükemmeli yakalamak imkansızdır; çünkü her insan her unsuru farklı değerlendirir. Aynı şey lüks içinde geçerlidir. Bu nedenle kaliteyi yukarıdaki gibi tanımlarsak, kriterler beraklaşır ve kolay anlaşılır. Çünkü şartlar ya yerine getirilir ya da getirilmez. Bu tanımın diğer bir avantajı mükemmel, yeterli ve kötü kalite arasındaki çizgileri belirleme zorunluluğundan kurtulmamızdır. Bu durumda ya kalite vardır, ya da kalite eksikliği (Kovancı, 2001: 20). Kalite kavramının sağlık sektöründeki tanımına bakacak olursak; Sağlık hizmetlerinde kaliteden söz edebilmek için şunlar gereklidir (Ekrem, 2003: 23): -Çalışan herkesin bütünün bir parçası olduğunu bilmesi -İşlerin kim tarafından, ne zaman, nerede, hangi araçlar kulanılarak, hangi yöntemle yapıldığının bilinmesi -Ekin ve ekili bir yönetim modeli ve organizasyonunun varolması -Tepe yönetimin kaliteye inanması ve destekleyici olması -Klinik (teşhis, tedavi, bakım), alt yapı (laboratuar v.s), destek hizmetleri (ulaşım, güvenlik, kurum, beslenme vb.) gibi tüm hizmetlerin ve iyileştirmelerin bir koordinasyon içinde yürütülmesi -Çalışanların niteliklerinin ve donanımlarının iyi olması ve sürekli eğitimle bu gücün sürekli kılınması. Sağlık hizmetlerinin farklı özelikleri bulunmaktadır. Öncelikle sağlık hizmetinin arz ve talebi arasında eşitsizlik vardır. Sağlık piyasasında tüketiciler satın alacakları mal hizmetlerin miktar ve kalitesini tayin edemezler, sağlık hizmetleri standart değildir. Çoğunlukla tüketiciler aldıkları hizmetin özelikleri hakkında sınırlı ya da yanlış bilgiye sahiptirler. Bu nedenle sağlık sektöründe kalite, bir çok kuruma göre çok daha hayati bir öneme sahiptir (Ak ve Sevin, 2000: 25-32) Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi Kalite kavramı 20. yüzyıl gündeminde en çok konuşulan kavramlardan biri olmakla beraber bu kavramın 20. yüzyılda ortaya çıkmadığı, geçmişte de var olduğu kuşkusuzdur. Literatürlerde çeşitli zamanlarda farklı örneklerle kalite kavramının tarihsel gelişimi anlatılmaktadır. Kondo ya göre, insanların alet yaptıkları malzemeler taş,bronz ve demir çağları boyunca sürekli gelişmiştir. İlk insanların 1,7 milyon yıl önce Afrika da en azından kulandıkları aletler açısından kaliteye önem vermiş oldukları kuşku götürmemektedir. Kırık bir toprak testi su depolamaya veya taşımaya yaramayacağı gibi uçları mükemmel yapılmamış okların daha düzgün ve daha uzağa giderek avın başarısını garanti edeceği ortadadır. Bu tür şeyleri, yeryüzünde sahneye çıktığından beri uzun yılar boyunca insanlar öğrenmiş bulunmaktadır. 15

16 İnsanların avcı-toplayıcı olmayı bırakıp kendi yiyeceklerini üretmeye başlamasının üzerinden de yaklaşık 10 bin yıl geçmiştir. Kendi kendine yetmeyle ilgili uzatmalı tarihi sona erdirip birbiriyle ticarete başlamaları bu döneme denk düşmektedir. Değiş tokuş ticaretin ilk biçimiydi kısa mesafeler arasında yapılmaktaydı. Çeşitli ulaşım araçları geliştikçe ve ticaret yapmanın aracı olarak paranın ortaya çıkmasıyla ticaret yapılan mesafelerde artmıştır. Maliyet kavramı paradan önce ortaya çıkmayacağına göre, bu kavramın da en azından 10 bin yılık bir tarihi olması gerekmektedir. James Wat ın buhar makinesinde gerçekleştirdiği iyileştirmelerin sonucu olarak seri üretimin başladığı sanayi devrimi sırasında insanlar ilk kez üretkenlikle ilgilenmişlerdir. Genelikle oldukça yüksek üretkenliğe sahip bir imalat sistemi olarak görülen Taylor sistemi Ford motor firmasında 1903 yılında uygulamaya konulmuştur. Yani üretkenliğin tarihi çok kısadır. İnsanlık tarihinde kalite yıl, maliyet yıl ve üretkenlik 200 yılık bir geçmişe sahiptir (Kondo, 1999: 25). Bir başka açıdan ahi birliklerinin yapısı incelenerek kalite kavramının hata toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişimi anlaşılmaya çalışılmıştır. Ahi birliklerinde üretilen mal ve hizmete kalite ve verimliliğin artırılması için bazı kriterlere özelikle dikkat edilirdi. Bu sistemde; temel felsefe üretilen mal ve hizmete müşteri odaklı düşünceye dayanarak müşteri veli nimetir anlayışını oluşturmaktadır. Ahilikte ikisi temel olmak üzere üç yönlü eğitim vardır. Bunlar mesleki eğitim, tekke eğitimi ve medrese eğitimidir. Medrese eğitimi mecburi değildir. Ömür boyu ve her kademede devam edecek olan mesleki eğitimle tekke eğitimi ahiliğin temelidir. Ahi birliklerinde katılım ve paylaşım esastır. Esnaf aleyhinde alınan kararlar büyük bir mecliste görüşülerek Ahi bab vekili lüzum görürse olağanüstü toplantı yapılır. Bu toplantıya büyük meclis üyeleri ile birlikte her meslekten üç usta davet edilir ve devlet yetkilileriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmazsa, ertesi gün memleket toplantısı yapılarak bu toplantıya bütün ustalar ve beldenin ileri gelenleri çağrılırdı. Ahilikte sosyal ilişkiler, dayanışma ve işbirliği önemlidir.üst yönetimden, çırağa kadar bütün çalışanların işbirliği içerisinde bulunması bu felsefenin en önemli amaçlarından birisidir. Ahilikte üretilen kaliteli mal ve hizmeti ucuza satmak esastır. Kalitesiz bir malı fiyatından daha yüksek bir bedele satan esnafın pabucu dama atılırdı (Ermeydan, 2003: 7). Kalite kavramının konuşulmaya başlandığı 20. yüzyılda ise bu sürecin kilometre taşlarını şunlar oluşturmaktadır (Kavrakoğlu, 1996:78); 1931 W.Shewhart: İstatistiksel kalite kontrol(abd) Stanford seminerleri(abd) 1950 E.Deming in seminerleri(japonya) 1951 Demig kalite ödülü(japonya) 1952 Kalite kontrol dergisi(japonya) 1954 P.Drucker: hedeflerle yönetim(abd) 1954 J.Juran: kalite yönetimin sorumluluğudur(abd) 1954 Ulusal radyo ile Japonya da Kalite eğitimi 1957 A.Feigenbaum:Toplam Kalite Kontrol(ABD) 16

17 1961 K.Ishıkawa:Formenler için kalite kontrol dergisi(japonya) 1962 K.Ishıkawa:Kalite çemberleri G.Taguchi:İstatistiksel deney tasarımı(japonya) 1969 KObe Steel:Kalite fonksiyon yayılımı(japonya) Poke-Yoke(Japonya) G.Taguchi:Kalite kaybı fonksiyonu(japonya) 1976 T.Ohno:Toyota tam zamanında üretim(jit) sistemi(japonya) G.Taguchi:Robust Design(Japonya) 1990 ve ötesi.yaratilan KALİTE 3.4. Kalite Standartlarının Tarihsel Gelişimi Bir önceki bölümde, 20. yüzyılda kalitenin en çok konuşulan kavramlardan biri olduğundan bahsetmiştik. Bununla birlikte kalite kavramı ile ilgili standartlarda 20. yüzyılda oluşturulmaya başlanmış ve bu standartlarında tarihsel bir seyri bulunmaktadır. Kalite standartlarının tarihsel gelişimi ile ilgili olarak, literatürde çeşitli sınıflandırmalar mevcut olup, bunlardan genel kabul gören yaklaşım aşağıdaki gibi sıralanabilir ( , de MIL/Q/9858 (ABD de savunma teknolojisinde), de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde), da BS 5750(İngiltere de), de ISO 9000 serisi (ISO tarafından), de EN Standardları(CEN tarafından), de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı, de TS-EN-ISO 9000, de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994), da EN serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı, de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı. Bu standartlardan günümüzde geçerliliği olan ISO standartları; 1979 yılında 20 üye ve 10 gözlemci ülkenin katılımı ile İngiltere, Kanada,Amerika ve Japonya standartlarından yararlanılarak hazırlanmış ve 1987 yılında uygulamaya konulmuştur (Donald ve Richard, 1994: 14). International Organization for Standardization (ISO), ISO 9001 standardını daha mantıklı bir yapı oluşturmak ve ISO çevre yönetim standardı ile uyumlu hale getirmek için yeniden organize etmiştir yılında ISO sistemin kulanışlılığına odaklanan ve etkili bakımı esas alan tamamen farklı bir formata bürünmüştür (Newslow, 2001: 256) Yeni Yapı ISO 9001:1994 ve ISO 9001:2000 i karşılaştırdığınızda yeni standart, 20 bölümün yerine sadece 5 bölüm içermektedir. 17

18 Yeni Vurgu Yeni standart eskisine göre daha müşteri odaklıdır. Eski standart müşteri şartlarının karşılanması ve müşteri tatminin sağlanmasına ilişkin şartlar içerse de, bu konu yeni standarta daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ek olarak yeni standartta müşteri ile iletişim kurulması,müşteri tatminin ölçülmesi ve izlenmesi ile ilgili açık şartlar yer almaktadır. Yeni standart aynı zamanda iyileştirme yapma ihtiyacını ön plana çıkartmaktadır. İyileştirme konusu eski standarta üstü kapalı olarak ifade edilirken, yeni standarta çok net bir şekilde vurgulanmış ve nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yeni standart özelikle kalite yönetim sisteminizin etkinlik ve uygunluğunu değerlendirmenizi ve elde edeceğiniz bilgiler ışığında sistematik iyileştirmeleri belirlemenizi ve uygulamanızı şart koşmaktadır Yeni Tanımlar Geçmişte, sertifika almak isteyen kuruluşlar, müşterilerine ürün ve hizmet tedarik etiklerinden tedarikçi olarak adlandırılmışlardı. Fakat bu kulanım pratikte tam bir kavram karmaşasına yol açtı ve insanların aklını karıştırdı. Bu nedenle yeni standarta tedarikçi kavramının yerine kuruluş terimi kulanılmaktadır. Tedarikçi terimi ise artık kulanılmayan taşeron teriminin yerine geçti. Bu durum biraz karmaşık gözükse de terimler normal kulanımına uygun hale geldiğinden anlaşılmayı kolaylaştırmaktadır. Bundan önceki terimlere aşina olmakla birlikte, ürün gerçekleştirme kavramını henüz duymamış olabilirsiniz. Bu kavram soyut ve karmaşık olmakla birlikte ISO nun yeni yaklaşımının özünü oluşturmaktadır. Yeni standarta tam bir bölüm bu kavram için ayrılmıştır (www.kaliteofisi.com.tr, ). Yeni standartla ilgili yazılı kaynakların yetersizliği kuruluşlar tarafından sıkıntı olarak görülse de, yeni standart planla, uygula, kontrol et, önlem al yapısını tamamen içerdiği için uygulamalar daha başarılı olacaktır (http://www.organizedchange.com/iso9001whattoexpect.htm, ) ISO 9001 Nedir? 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO Uluslararası Standard Organizasyonudur. Halis e göre; ISO standartları ile belgelendirmeye dünya da ilk defa İngiltere de 1927 yılında başlanmıştır. Fakat burada tarihte bir yanlışlık olduğunu ISO nun kuruluş tarihinden görmekteyiz (Halis, 1998: 310). ISO 9000 standardının yapısı, içeriği ve sistematiğini değiştiren revizyon ise 2000 yılında Uluslar arası standartlar organizasyonu tarafından yapılmış ve TS-EN-ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi standardı adıyla TSE tarafından tarihinde yayınlanmıştır. TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir (www.tse.gov.tr, ). 18

19 ISO standardında unutulmaması gereken nokta; ISO 9000, resmi bir kalite yönetim sistemi geliştirilmesinde ve başka bir organizasyonun değerlendirilmesinde bir esas olarak kulanılabilecek bir model vermektedir. ISO 9000 belgesi mamule değil firmaya verilmektedir (Şahin, 1999: 18). ISO 9000 serisi aşağıdaki dört standartan oluşmaktadır : -ISO 9000: kalite yönetim sistemi Temel Tanımlar Sözlük, -ISO 9001: kalite yönetim sistemleri Gereklilikler, -ISO 9004: kalite yönetim sistemleri Performans geliştirme için rehber, -ISO 19011: kalite ve çevre için rehber. ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler. Bu doküman kalite yönetim sistemlerinin temel kavram ve terminolojisini içerir. ISO 8402:1994 ve ISO :1994, madde 4 ve 5 i iptal etmiş ve yerini almıştır. ISO 9000 serisinin seçim ve kulanım kılavuzu ise ISO tarafından bir broşür şeklinde hazırlanmıştır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar. Bu doküman kalite yönetim sisteminin şartlarını tanımlar ve organizasyonun müşteri gereksinimlerini ve ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını karşılama yeterliliğini göstermek için kullanılır. ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO 9003:1994 ü iptal etmiş ve yerini almıştır. ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz. Bu doküman müşteri gereksinimlerini karşılayacak, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması, yönetimi ve sürekli iyileştirilmesine rehberlik sağlar. ISO 9001:2000 Standartlarının ötesine geçmek isteyen yönetici konumundaki kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. ISO:9004-1:1994 ü iptal etmiş ve yerini almıştır (http://www.kaliteofisi.com/makale/makaleler, ). Günümüzde Avrupa, ABD ve Japonya dahil dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde geçerli, genel amaçlı KYS standardı olan ISO 9000 i değişik kotlar ile ilgili ülkeler kendi dilerine çevirerek İngilizce si ile birlikte yayınlamışlardır (Almanya DIN 9000, Fransa NF X ,Türkiye TS-EN-ISO 9000 ve diğerleri) (Ermeydan, 2003 : 9). Yıldırım, ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi standardının hazırlanması aşamasından önce Uluslararası standartlar kuruluşu tarafından ISO 9000 standartları ile ilgili olarak anket yapıldığını ve bu ankete 40 ülkeden 1120 kuruluşun katıldığını belirtmektedir. Yapılan anket sonucuna göre de kuruluşların ISO 9000 den beklentileri şunlardır; -ISO 9000 standardının ISO çevre standardı ile iş sağlığı ve iş güvenliği gibi standartlarla uyumlu olması yani diğer yönetim sistemi standartları ile bütünleşmesi, -Hangi faaliyetlerin sistem kapsamı içinde değerlendirilmesi konusunda standardın rehberlik yapması, -Sürekli iyileştirmenin standardın bir şartı olarak yer alması, -Standardın tüm paydaşlara katkı sağlamada yardımcı olması, -Standardın kulanımının kolay, dilinin net ve kolaylıkla anlaşılır olması, -Standardın süreç yaklaşımının önemini vurgulamasıdır. Yıldırım a göre, bu ankete katılanların Standard için belirtmelerini istedikleri hususlardan en çok öneri gelenleri ise aşağıda belirtilmiştir ve bunların ISO 9001: 000 Kalite yönetim sistemi standardına yansıdığını görmek mümkündür (Yıldırım, 2000: 13). -Basit dil ve terminoloji kulanımı, 19

20 -Bir yönetim sistemi altında bütünleşmenin desteklenmesi, -Sürekli iyileştirmenin yer alması, -Kalite yönetiminde süreç yaklaşımının kulanılması, -Diğer yönetim sistemi standardı ile uyum, -Müşteri tatmininin daha güçlü bir şekilde vurgulanması, -Standardın işe daha yönelik olmasıdır ISO 9001 in Sekiz Temel Prensibi ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin amaçlarını ve uygulanmasını özetler nitelikte sekiz temel prensibi vardır. Bunlar izleyen alt başlıklarda ayrı ayrı açıklanmıştır Müşteri Odaklılık Kuruluşlar müşterileri için vardır. Bu nedenle kuruluş; - Müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, - Müşteri şartlarını karşılamalı, - Müşteri beklentileri aşmalıdır. Kamu hizmetinde kaliteye ilişkin sorunların incelenmesinde, uygun bir müşteri tanımının yapılması önem taşımaktadır (Saran, 2004:81) Liderlik Kuruluşların başarısı liderlerine bağlıdır. Bu nedenle liderler; - Bir amaç tutarlılığı oluşturmalı ve kuruluşun yönünü belirlemeli, - Çalışanların kuruluş amaçları için çaba göstermesini sağlayacak bir ortam yaratmalıdır Çalışanların Katılımı Kuruluların varlığı çalışanlarına bağlıdır. Bu nedenle kuruluş; - Çalışanların kabiliyetlerini geliştirmelerine ve kulanmalarına yardımcı olmalı, - Her seviyede katılımı desteklemelidir Süreç Yaklaşımı Süreç yaklaşımı aşağıda belirtilen üç aşamayı kapsamaktadır; -Süreçlerin belirlenmesi, -Etkileşimlerinin belirlenmesi, -Sırasının belirlenmesi. Süreç yaklaşımı, örgüt yönetimlerine aşağıdaki yararları sağlayabilir (Bamfort, 2003: 83); -En üst yönetimden itibaren sorumlulukların paylaşımını, süreçlerin etkin hale getirilmesini, koordinasyon ve birlikteliği, -Süreçlerde bir değişiklik yapılacağı zaman potansiyel etkilerin ve optimizasyon seçeneklerinin görülmesini. 20

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı