PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI"

Transkript

1 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel bütçe dokümanıdır. Bu danışmanlık hizmeti ile kurumlarda, Performans Programı Sistemi Oluşturulması, İzleme Değerlendirme Sistemi Kurulması ve Dış Denetime Hazırlıklı Olmak üzere performans programı hazırlanmasına yönelik alt yapı bütçe hukuku ve bütçe sistemi ile birlikte güçlendirilmiş olacaktır. EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYIN YAZILIM ISO

2 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Hakkımızda Dernek Profilimiz; Derneğimiz 2010 yılında kamu ve özel sektörün eğitim faaliyetlerini desteklemek, sürekli değişen mevzuatı yakından takip ederek kurumlarda kurumsal kapasiteyi artırmak, sizlere daima güncel mevzuatı sunmak ve sürekli artan kalite anlayışıyla hizmet etmek amacıyla Antalya da kurulmuş tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Sahip olduğumuz bilgi birikimini kurumlarımızla eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleriyle paylaşmak ve bunu daim kılmak temel amacımızdır. Hizmetlerin sunulması ve bilgilerin paylaşılması noktasında, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması noktasında hassasiyetimizi üst düzeyde tutmak hedeflerimizin başında gelmektedir. Derneğimiz mevzuat gereği yerel yönetimlerimizin stratejik plan, faaliyet raporu ve performans programları gibi projelerinde, iç kontrol sistemlerinin tasarımlarında, süreç iyileştirme çalışmalarında, Kamu İhale Mevzuatında hukuk süreçlerinde ve yönetim danışmanlıklarında sizlerle paydaş olmayı görev saymıştır. BEKAD olarak bizlere bu hizmetleri sunma fırsatını verdiğiniz sürece tüm kurumlarımıza hizmet etmekten onur duyacağız. Biz Kimiz, z Bekad, Hizmet kalitesini İSO 9001 ve belgeleri ile tescil etmiş bir firmadır. z Bekad, Mali, Hukuk ve Ceza alanlarında Bilirkişi unvanına sahip tüzel bir kişiliktir. z Bekad, bir çok kamu Kurumları ile ortak projeler yürüten dev bir Sivil Toplum Kuruluşudur. z Bekad, Türkiye de ilk defa Üniversitelerle akredite olmuş eğitim ve danışmanlık Derneğidir. z Bekad, mevzuat yayıncılığı alanında lider ve rakipsiz bir yayınevidir. z Bekad, Kaliteyi, Güncelliği, Güvenirliliği, Mesleğinde uzmanlaşmayı, tarafsız ve şeffaf olmayı ve veri sağlayıcıya ve kullanıcıya saygı gibi temel değerlere sahip bir yapılanmadır. z Bekad, Kamu da Eğitim, Danışmanlık ve Yayın alanlarında marka olmuş bir kuruluştur. z Bekad, Türkiye nin alanında en iyi uzman ve eğitmenleri kadrosunda barındıran dev bir organizasyondur. Yurtiçi ve Yurtdışı güçlü ilişkileri sayesinde Uluslararası alanda Türkiye den bazen sadece BEKAD ın muhatap alınması, özenli ve dikkatli çalışmalarımızın sonucudur. Misyonumuz Kamu ve özel sektörün eğitim faaliyetlerini desteklemek, sürekli değişen mevzuatı yakından takip ederek kurumsal kapasiteyi artırmaktır. Vizyonumuz Çok iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle, z Kurumsallaşmamızı tamamlayarak, z Verimliliği esas alarak, z Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, z Plan ve projeye önem vererek, z Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, Hizmette Dünya standartlarına ulaşmaktır. Temel Değerlerimiz z Kalite z Güncellik z Güvenirlilik z Mesleki Uzmanlık z Tarafsızlık ve Şeffaflık z Kişisel verilerde gizlilik z Veri sağlayıcıya ve kullanıcıya saygı z Ulusal Değerlere bağlılık z Öz Saygı ve İnsana Saygı z Emeğe saygı, başarıya takdir, z Şikayet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama z Ahlaki değerlere bağlılık z Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma z Yaratıcılık ve Üretkenlik z Öğrenen Organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme Amaçlarımız z Sonuca yönelik z Tutarlı (Vizyon, Misyon ve Değerlere uygun) z Kavramsal z Yön belirlerler Neden BEKAD? z Türkiye nin alanında en iyi uzmanlar ve eğitimcileri BEKAD ın kadrosunda bulunmaktadır. z BEKAD ı tercih edenlere web sitemiz üzerinden kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Bu şifre ile panelden her türlü yargı kararlarını indirme, soru sorma, cevaplarını takip etme, doküman gönderme, dokuman indirme, güncel mevzuatı takip etme, değişen mevzuatlar hakkında bilgilendirme mesajlarını görme, uzmanlarımız tarafından yazılmış makaleleri görme v.b. bir çok hizmetten yararlanmaktadır. z BEKAD ı tercih edenlere Derneğimiz tarafından yapılan seminerlerde %10 indirim yapılmaktadır. z BEKAD ı tercih edenlere Derneğimiz Yayınlarına ait kitaplardan ücretsiz olarak verilmektedir. BEKAD yayınları mevzuat yayıncılığında lider konumdadır. z BEKAD ı tercih edenlere Piyasa Değeri 540 TL olan Vizyon Yayıncılığı ait İdari ve Mali Mevzuat Dergisi Danışmanlık süresince her ay ücretsiz olarak gönderilmektedir. z BEKAD, Kuruma göre eğitim ve Danışmanlık ihtiyaç alanları belirlemektedir. Böylece zaman en iyi sürede değerlendirerek maksimum fayda sağlamaktadır. z BEKAD, Eğitim ve Danışmanlıkları teorikten değil, bizzat evrak üzerinde sürdürmektedir Danışmanlık sadece sürecin değil, sözleşme ve hakkediş süreçlerini de kapsamaktadır. Bu çerçevede iyi bir uygulama örneği olduğundan kurum personel için daha öğretici olmaktadır. z BEKAD, yapılan tüm işlemleri kayıt altına alıp raporlamaktadır. Böylece personel gelişimi izlenmektedir. z BEKAD tarafından verilen eğitim sonrası eğitimden memnun kalınmaz ise, aynı eğitimi başka bir eğitmenimizle ücretsiz olarak tekrar yapmaktadır. z BEKAD tarafından yapılan danışmanlık kapsamında personele özel eğitimler vermektedir. Böylece mevzuata uyumun sağlanması ve bu suretle hizmet kalitesinin artırılması sağlanmış olacaktır. z BEKAD, Mevzuat kapsamında Sayıştay, Danıştay, KİK, Yüksek Fen Kurul Kararları vb. kararları ücretsiz olarak kuruma vermektedir. z BEKAD, denetim elemanı gözüyle evrakları inceleyerek, Denetimine hazırlık oluşturmaktadır. z BEKAD, Danışmanlık alan kurumlara özel acil konular için 12 saat içinde sorunları çözüme kavuşturma garantisi veriyor. z BEKAD, Temel değerleri; Kalite, Güncellik, Güvenirlilik, Mesleki Uzmanlık, Tarafsız ve Şeffaflık, Kurum verilerinde gizlilik. Derneğimiz hiçbir zaman bu değerlerin dışına çıkmaz. z BEKAD, Amaçları; Sonuca yöneliktir, tutarlıdır, vizyon ve misyon değerlerine uygun, kavramsal ve yön belirleyicidir.

3 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI I. Genel Çerçeve Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu çerçeve içinde Performans Programı, bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir bütçe dokümanıdır. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle idarelerin hazırlayacakları performans programları performans esasına dayalı bütçelerin hazırlanabilmesinde önemli bir yere sahiptir. İdareler program yılına ilişkin hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetleri, faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacını ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek olan göstergeleri performans programlarında belirlemektedirler. Performansın yani belirlenen hedef ve göstergelere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesinin ve denetiminin yapılabilmesi için öncelikle bu hedef ve göstergelerin performans programlarında belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle kurumsal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için performans programlarında hedef, gösterge ve faaliyetlerin doğru şekilde oluşturulması önem taşımaktadır. İdareler üst politika ve plan belgeleriyle uyumlu olarak hazırlayacakları stratejik planlarını izleyen şekilde olduğu gibi kurumsal bir mali yönetim modeli çerçevesinde hayata geçireceklerdir. Stratejik planla başlayan süreç, bütçe döneminde her yıl performans programının hazırlanmasıyla devam etmektedir. Stratejik planla temel amaç kurumsal önceliklerin, amaç ve hedeflerin ulusal plan başta olmak üzere diğer plan metinleriyle ilişkisini kurmak olarak belirlenmişken planla bütçe arasındaki ilişkinin kurulması ise performans programı çerçevesinde öngörülmektedir. Gerek makro planların gerekse kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planların hayata geçmesi performans programı ve bütçe çerçevesinde olmaktadır. Bütçe uygulaması sonuçlarının hesap verme sorumluluğu 5018 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet raporlarıyla sağlanmaktadır. Kurumsal yapıda etkin bir şekilde hayata geçirilecek olan izleme ve değerlendirme sistemiyle amaç ve hedeflerin performans göstergeleri ve sonuçlarıyla değerlendirilmesi stratejik yönetim sürecinin nihai aşaması olmakta ve süreç bir döngü çerçevesinde tekrar stratejik planın yeniden hazırlanması veya revizyonuyla devam etmektedir. Şekil 1 - Kurumsal Düzeyde Mali Yönetim Kaynak: Yılmaz, (2011), Sayıştay Başkanlığı Kurumsal Performans Denetimi Rehber Çalışması.

4 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI II. Performans Programı Konusunda Kurumsal Danışmanlık Hizmeti İdare açısından performans programının bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanması yukarıda anlatılan gerekçelerle birlikte kurumsal yönetimin etkinliği açısından oldukça önem taşımaktadır. Diğer taraftan 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu ile kurumsal performans denetimine geçilecek olması nedeniyle performans programlarının iyi hazırlanması kurumsal denetimin faaliyet raporlarıyla birlikte daha doğru bir baza oturması açısından çok daha gerekli hale gelmiştir. Doğrudan kamu zararını hesaplamayan bu denetimlerde hazırlanan raporlar parlamento, yerel meclisler ve kamuoyu açısından önemli dokümanlar haline gelecektir. Performans programı gelecek yıllarda geçilecek olan program bütçenin temelini oluşturacaktır. Ayrıca tüm faaliyetlere konulacak ileri düzey göstergelerle, etkili bir fayda maliyet analizi performans programı ile oluşturulmaktadır. Performans programları yasaların emrettiği bireysel performans değerlendirme sistemlerinin de özünü oluşturur. Hazırlamış olduğunuz stratejik planları, bütçe ve uygulamalara taşıyan performans programları aslında planın uygulamasını gösterir ve bu yönüyle stratejik plandan daha da önemlidir. Performans programlarında tüm hizmetlere ait maliyetlerin ve başarı göstergelerinin bulunabilmesi amacıyla personel dahil tüm maliyetlerin ilgili olduğu giderlere dağıtılması ve genel yönetim giderlerinin neredeyse sıfır olması ideal performans programı yaklaşımını ifade eder. Önerilen danışmanlık hizmeti ile; 5018 sayılı KMYKK, Maliye Bakanlığınca 5 Temmuzda 2008 tarihinde yayımlanan ve tarihinde revize edilen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile 17 Temmuz 2009 tarihinde Maliye Bakanlığınca açıklanan Performans Programı Hazırlama Rehber çerçevesinde kurumsal düzeyde bir performans programı hazırlanmasına yönelik alt yapı bütçe hukuku ve bütçe sistemi ile birlikte geliştirilmiş olacaktır. Bu kapsamda üç temel modül üzerinden danışmanlık hizmeti verilecektir, bunlar: Modül 1 : Performans Programı Sistemi Oluşturulması Modül 2 : İzleme Değerlendirme Sistemi Modül 3 : Kurumsal Düzeyde Performans Programı ve Denetimi: Dış Denetime Yönelik Kurumsal Altyapının Güçlendirilmesi Birinci modül kapsamında öncelikle mevcut plan, program ve bütçe dokümanları ile süreç gözden geçirilecek ardından kuruma özgü performans programı modeli hazırlanan bir kılavuz ile birlikte oluşturulacaktır. Bu sürece ilişkin eğitimler yine bu modül kapsamında ilgili personele ve üst yönetime verilecektir. Bu modülde bütçe hukuku ve kurumsal iletişim konusunda kurumda farkındalık artırılacaktır. İkinci modülde yürütülecek çalışmalarla performans programı ve bütçeye ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Özellikle faaliyetlere ilişkin performans ile mali performans bilgilerinin izlenmesi ve raporlanması bu başlık altında yönetim bilgi sisteminin desteğiyle de geliştirilmiş olacaktır. Üçüncü modülde ise 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile değişen performans denetimi yaklaşımı çerçevesinde dış denetime hazırlık ve kurumsal performans denetimine yönelik altyapı güçlendirilecektir. Program ülkemizde ilk ve tek olan Kamu Harcama Hukuku kitabının yazarı sayın Erkan Karaarslan ın yönetiminde konusunda uzman bir ekip tarafından yürütülecektir.

5 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans Programı Danışmanlık Hizmeti Modülleri Modül 1 - Performans Programı Sistemi Oluşturulması Çıktı Faaliyet 1.1 Kurumsal Plan ve Program Metinlerinin Gözden Geçirilmesi Faaliyet Stratejik Plan ve Performans Programının Değerlendirilmesi Faaliyet Bütçe ve Faaliyet Raporları ile Stratejik Plan ve Performans Programı İlişkisinin Değerlendirilmesi Analiz ve Mülakat Analiz ve Mülakat Faaliyet 1.2 Performans Programı Model ve Sürecinin Oluşturulması Faaliyet Kurumsal Düzeyde Performans Programı Modelinin Oluşturulması Faaliyet Performans Programı Hazırlama u Faaliyet Performans Programında Yer Alacak Faaliyetlerin Standardize Edilmesi Faaliyet Performans Göstergelerinin Oluşturulması Faaliyet Performans Programı ile Bütçenin Faaliyet/Proje Bazlı İlişkisinin Kurulması Faaliyet Birimlerle Performans Programı Görüşmelerine İlişkin Sistemin Kurulması Model - Faaliyet Listesi Göstergeler Rapor ve Anahtar Tablolar Faaliyet 1.3 Performans Programı Eğitimleri Faaliyet 3.1 Performans Programı ve Bütçe hazırlanmasına Yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi Faaliyet 3.2 Performans Programı ve Bütçe Üst Yönetici Eğitim Faaliyet 3.3 Birimlere Yönelik Performans Programı Bütçe Eğitimi Faaliyet 3.4 Mali Hizmetler Birimi Performans Program Bütçe Eğitimi Analiz ve Rapor Eğitim Eğitim Eğitim Modül 2 - İzleme Değerlendirme Sistemi Çıktı Faaliyet 2.1 Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Gözden Geçirilmesi Faaliyet Stratejik Plan ve Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Yapısı Faaliyet Bütçenin İzleme ve Değerlendirme Yapısı Analiz ve Mülakat Analiz ve Mülakat Faaliyet 2.2 Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Modeli Faaliyet Kurum ve Birim Düzeyinde Performans Bilgilerinin İzlenmesi ve Raporlanması Faaliyet Performans Bilgilerinin Değerlendirilmesi Faaliyet Kurum ve Birim Düzeyinde Mali Performansın izlenmesi ve Raporlanması Faaliyet Mali Performans Bilgilerinin Değerlendirilmesi Faaliyet Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün Hazırlanması Rapor Modül 3: Kurumsal Düzeyde Performans Programı ve Denetimi: Dış Denetime Yönelik Kurumsal Altyapının Güçlendirilmesi Çıktı Faaliyet 3.1 Dış Denetime Hazırlık ve Kurumsal Performans Denetiminin Altyapısının Oluşturulması Faaliyet Performans Denetimine Yönelik Kurumsal ihtiyaç Analizi Faaliyet Üst Yönetici Eğitimi - Dış Denetim Faaliyet Dış Denetime Yönelik Rapor ve Öneriler Analiz ve Rapor Eğitim Rapor

6 BEKAD - Danışmanlık Hizmet Alanlarımız Kuruluşumuzdan bu yana özenle ve dikkatle doğru danışmanlıklar almak ve doğru danışmanlık hizmetleri sunmak üzere yapılanmamızı gerçekleştirdik. Gün geçtikçe yurtiçi ve yurtdışı güçlü ilişkilerimizin artarak çoğalması, uluslararası alanda Türkiye den bazen sadece BEKAD ın muhatap alınması, özenli ve dikkatli çalışmalarımızın sonucudur. Kamu da hizmetleri ve nitelikli danışmanlık alanında birçok ilk i BEKAD gerçekleştirmiştir. Bekad, yüzlerce referans ve başarılı uygulama ile aşağıda ki konularda Kurumsal Danışmanlık hizmeti vermektedir. z Stratejik Yönetim Stratejik Plan Performans Programı Performans Esaslı Bütçe Faaliyet Raporu Stratejik Yönetim İzleme ve Değerlendirme z İç Kontrol Sisteminin Kurulmasına Yönelik Danışmanlık İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama İç Kontrol Sistemini Oluşturma Kurumsal Gözden Geçirme ve Yapılanma Mali Hizmetler Birimlerinin Yapılandırılması Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Süreç Yönetim Sisteminin Oluşturulması Kurumsal Risklerin Oluşturulması ve Yönetilmesi Prosedürlerin Hazırlanması İletişim Stratejisinin Hazırlanması Yönetim Bilgi Sisteminin Oluşturulması Kurumsal Performans Yönetim Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması z Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Sistemi Kurma Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Sistemi Kurulması Sosyal Kart Sisteminin Kurulması Aile Sigortası Gıda Bankacılığı Sistemi Kurulması Sosyal Market ve Sivil Toplum Yapısı Oluşturulması Hemşeri Kartı Oluşturulması Evde Bakım Sistemi Oluşturulması Yoksulluk ve Diğer Kırılganlık Haritalarının Oluşturulması İstihdam Paketi Engellilere Yönelik Proje Oluşturma z Muhasebe Kamu Muhasebesi Sistemi Oluşturma Muhasebe Hatalarının Düzeltilmesi ve Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Mali Tablo Analizi Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemlerinin Yapılması Yönetim Muhasebesi Oluşturma Teknikleri z İşletme ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletme Kurulması ve Yönetilmesi Bütçe Dışı Şirket Kurulması ve Mali Danışmanlık Yapılması Sosyal Tesisler Kurulması ve Mali Danışmanlık Yapılması z Kamu İhale ve Satınalma Kamu İhale Satınalma z Gelir Sistemi Kurulması ve Gelir Artırıcı Çalışma Evsel Katı Atık Tarifelerin Hazırlanması veya Hazırlanmış Olanların Gözden Geçirilmesi ve Yenilenmesi Gelir Sisteminin Kurulması Gelir Artırıcı Çalışmaların (GAÇ) Yapılması z İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Oluşturma Bireysel Gelişim Personel Hukuku Eğitim Planlaması z Kamu da Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetim Sistemi Oluşturma Taşınmaz Mal Yönetim Sistemi Oluşturma z Proje Yönetim Sisteminin Kurulması Proje Yönetim Sistemi Kurulması Proje Uygulama Sistemi Kurulması z İş ve Sosyal Güvenlik Sistemi Kurulması İş Hukuku Sistemi Kurulması Sosyal Güvenlik Hukuku Sistemi Kurulması İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemi Kurulması z Kurumsal Denetim Sisteminin Kurulması Dış Denetime Hazırlık Sistemi Oluşturulması İç Denetime Hazırlık Sistemi Oluşturulması z Kurumsal Aidiyet Oluşturulma Kurumsal Aidiyet Oluşturulma Sisteminin Kurulması z Üst Yöneticiye Danışmanlık (Başkan, Rektör vs.) Başkanlara Danışmanlık Rektörlere Danışmanlık Diğer Üst Yöneticilere Danışmanlık z Çıktısız Genel Mali Yönetim Yukarıda Anılan Tüm Konularla İlgili Sorulara Cevap Verilmesi

7 BEKAD- Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Genel Merkez : Fener Mah Sok. Gazez Apt. K:13 D:30 Lara/Muratpaşa/ANTALYA Telefon Faks Gsm Web Sosyal Ağ : +90 (242) (pbx) : +90 (242) : : : : BEKAD iphone Uygulaması İçin Kare Kodu Okutunuz Burada Sadece Eğitim Var

8 Burada Sadece Eğitim Var ISO

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Ankara, 2013 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi İstiklal Caddesi No:10 06100 Ulus / Ankara / Türkiye

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İç Kontrol EylEm Planı

İç Kontrol EylEm Planı KİLİS BELEDİYESİ İç Kontrol EylEm Planı Mali (Strateji Geliştirme Birimi) 2014-2016 KİLİS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2014-2016) KİLİS BELEDİYESİ Adres : Tekye Mah. Belediye Sarayı Sok. No:2 KİLİS

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı