YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI ÖĞRENCİ BÖLÜM TERCİHİ VE KAYIT KILAVUZU. ( Eğitim-Öğretim Yılı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI ÖĞRENCİ BÖLÜM TERCİHİ VE KAYIT KILAVUZU. (2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı)"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü YURT DIŞI ÖĞRENCİ BÖLÜM TERCİHİ VE KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ) ( Eğitim-Öğretim Yılı) Haziran, 2011 Yıldız/İSTANBUL

2 I- TERCĐH VE KAYIT TAKVĐMĐ Tercih Başvurusu : Temmuz 2011 Değerlendirme : Temmuz 2011 Kazananların Đlanı (ASĐL) : 29 Temmuz 2011 Asil Kayıtlar : Ağustos 2011 Kazananların Đlanı (YEDEK) : 16 Ağustos 2011 Yedek Kayıtlar : 22 Ağustos 2011 II- TERCĐH BAŞVURU ĐŞLEMLERĐ YTÜ tarafından kabul edilen ve Yurt Dışı Yönergesinde belirtilen yurt dışından öğrenci kabulünde esas alınacak ulusal ve uluslararası sınavlardan minimum puanlar tercih başvurusunda bulunabileceklerdir. ÖSYM YÖS 2010 girişli öğrenciler de 55 ve yukarı puana sahip iseler başvurabilirler. Tercih başvuruları Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılmalıdır. Tercih başvurusu, en fazla bölüm için yapılabilir. Tercihleriniz, tercih sırasına göre değerlendirilecektir. Tercih başvurusunda gerekli belgeler: i) Sınav (YÖS,SAT, YÖGS vb) Sonuç Belgesi fotokopisi, ii) Noter veya tercüme bürosu onaylı Pasaportun Türkçe çeviri fotokopisi, iii) Banka dekontunun aslı. (Yıldız Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye Saymanlığı, Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi, IBAN No: TR , hesabına ad, soyad, YÖGS Đşlemleri açıklaması ile 75 TL yatırılmalıdır.) Tercih başvurusu bu üç tane gerekli belgelerle birlikte; adresinden Yurt Dışı Öğrenci (YÖGS) linkinden erişeceğiniz Tercih Başvuru Formunu kesinlikle bilgisayar ortamında doldurarak, resim yapıştırıp imzaladıktan sonra; i) Şahsen veya posta yoluyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampusu, Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü, A-blok, No: A404, 449 Beşiktaş/Đstanbul yazışma adresine yapılabileceği gibi, ii) adresine.gif,.jpeg veya pdf formatında e-posta yoluyla da yapılabilir. Tercih değerlendirme sonuçları yani kayıt yapmaya hak kazanan asil listesi adresinde 29 Temmuz 2011 tarihinde ilan edilecektir. Listede isminiz varsa Ağustos 2011 tarihleri arasında aşağıdaki Kayıt Đçin Gerekli Belgeler ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampusu, Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğüne gelerek kaydınızı yapınız.

3 III- Eğitim Elektrik- Elektronik KONTENJANLAR FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM KONTENJAN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği Prg. (1) Bilgisayar Mühendisliği 4 Elektrik Mühendisliği 7 Elektronik ve Haberleşme Müh. 6 Bir Ülkeden Bölüm Başına Alınabilecek Max. Öğr.Kontenjanı 1 Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Mütercim-Tercümanlık (Fransızca ) Prog. (2) 2 Fen- Edebiyat İktisadi ve İdari Bilimler İnşaat Kimya- Metalurji Makine Gemi İnşaatı ve Denizcilik Mimarlık Fak. Fizik 5 Kimya 5 Matematik 5 İstatistik 4 Türk Dili ve Edebiyatı 2 İktisat 5 İşletme 4 Siyaset Bilimi ve Ulus.İlişkiler 4 Çevre Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 7 Harita Mühendisliği 5 Biyomühendislik 2 Kimya Mühendisliği 5 Matematik Mühendisliği 5 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 5 Endüstri Mühendisliği 4 Makine Mühendisliği 12 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği () Mimarlık 7 Şehir ve Bölge Planlama 5 1 2

4 (1) (2) () Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Harita Mühendisliği Bölümlerinin öğretim dili Türkçedir. Diğer tüm Bölümlerde bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Eğitim Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programına başvurabilmek için; TOEFL 21, IELTS 7,5, FCE: A, CAE: B, CPE: C uluslar arası sınavlarından son iki yıl içinde alınmış, istenilen puanları gösterir bir belge sunmaları gerekmektedir. Öğretim dili Fransızca olan Fen-Edebiyat Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Programına başvuran adayların sıralamaya alınabilmesi için; DELF ya da DALF (İleri Seviyede Fransız Dili Öğretim Diploması) sınavından 20 üzerinden en az 12 puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne başvurabilmek için; Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'nden alınacak "Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi" ibaresi taşıyan Sağlık Raporu belgelemeleri gerekmektedir. IV- KAYIT ĐÇĐN GEREKLĐ BELGELER Aşağıda yazılı kayıt belgelerinin tümünü kayda gelmeden önce hazırlayarak, kayıt randevu gününde kayıt görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir. Mazereti (sürekli hastalık, sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) nedeniyle, adayın kendisinin gelememesi durumunda, aday yetkili kıldığı kişi ile (noterden alacakları vekaletname ile) kaydını yaptırabilir. 18 yaşından küçük olan adayların kayıtlarında ise bu belge aranmayacaktır. A- Öğrenci Kayıt Formu. (Kayıt için gelmeden önce web adresinde yer alan Öğrenci Kayıt Formu eksiksiz bir şekilde doldurularak bir çıktısı alınmalı, fotoğraf yapıştırılarak imzalanmalıdır.) B- Lise Diploması. (i-kayıt tarihinde Lise Diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı ile kendi ülkesindeki noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi. ii- Lise Diploması bulunan, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Đl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin onaylı örneği) C- Sınav Sonuç Belgesinin aslı (YTÜ tarafından kabul edilen yurt dışından öğrenci kabulünde esas alınacak ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan minimum puanı gösteren belgenin aslı / YÖGS Sınav Sonuç Belgesi internet çıktısı. D- 6 Adet Fotoğraf (4x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş kişinin tanımasına uygun formatta olmalıdır; fotokopi olmamalıdır.) E- Pasaportun aslı ile noter veya tercüme bürosu onaylı Türkçe çevirisi. (Pasaportun aslı görülerek çevirisi teslim alınacaktır.) (Bu belgeye sahip olmayanlar en geç 1 Aralık 2011 tarihine kadar teslim edilmelidir. Aksi takdirde kayıtları silinecektir.) F- Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları Öğrenim Vizesi (Bu belgeye sahip olmayanlar en geç 1 Aralık 2011 tarihine kadar teslim edilmelidir. Aksi takdirde kayıtları silinecektir.) G- Đkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi. (Bu belgeye sahip olmayanlar en geç 1 Aralık 2011 tarihine kadar teslim edilmelidir. Aksi takdirde kayıtları silinecektir.) H- Katkı Payı (Öğrenim Harcı) Dekontu.

5 YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI KATKI PAYI (HARÇ) MĐKTARLARI FAKÜLTE Mimarlık, Elektrik-Elektronik, Đnşaat, Kimya-Metalurji, Makine YABANCI $929 Gemi Đnşaatı ve Denizcilik $758 Fen Edebiyat $681 Eğitim $681 Đktisadi ve Đdari Bilimler $751 Sanat Tasarım $ Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulunca henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle Yıldız Teknik Üniversitesine kayıt hakkı kazan öğrencilerin Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payını ödemeleri gerekmektedir Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı miktarları belirlendiğinde ek ödeme farkı varsa bu ek katkı payı farkının ne kadar olacağı, nasıl ve ne zaman tahsil edileceği web sitesinde (www.ydok.yildiz.edu.tr) duyurulacaktır Eğitim Öğretim yılı öğrenci katkı payınızı T.C. Đş Bankası'nın tüm şubelerinden; Yıldız Teknik Üniversitesi Şubesi, Şube Kodu: 1199, Hesap Numarası: 08482, IBAN: TR no lu hesaba katkı payının tamamının TL karşılığı Ad-Soyad ve Yurtdışı Öğrenci Kayıt açıklaması ile ödeyebilirsiniz. (Yurtdışı statüsünde kayıt yaptıracak öğrencilerin dönem (yarıyıl) başına harç ödemesi uygulaması yoktur. Harcın tamamı bir kerede ödenmesi gereklidir.) 08 Ağustos 12 Ağustos 2011 Öğrencilerinin katkı payı ödeme süresi (Faizsiz dönem) 15 Ağustos Eylül 2011 Gecikmeli Katkı payı ödeme süresi (Faizli Hafta) Süresi içinde ödenmeyen Katkı Payları gecikme zammına tabidir. (618 Sayılı Kanunun 51.Mad.4.Fıkrası) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesiyle, birinci fıkrada bulunan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere belirlenmiştir.) Gerekçeli durumlarda katkı payı iadesi işlemlerinde, katkı payı dekontunun sunulması zorunlu olduğundan, katkı payı ödeme dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir. Kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı iadesi yapılmamaktadır.

6 V- KAYIT SIRASINDA YAPILACAK ĐŞLEMLER Şifre Zarfı: Kayıt işlemlerinizin tamamlanmasından sonra 10 gün içerisinde kayıt görevlisince size verilecektir. Bu şifre ile internet üzerindeki öğrenci otomasyon sistemi ile ders seçiminizi yapabilecek aynı zamanda notlarınızı ve haftalık ders programınızı sistemden takip edebileceksiniz. Şifreniz güz yarıyılı derslerinin başlangıç günü aktif edilecektir. Sistemdeki kayıtlarınızın güvenliği için şifrenizi hiç kimsenin öğrenmemesine azami özen gösteriniz ve öğreniminiz süresince saklayınız. Öğrenci Kimlik Kartı: Üniversitemizde öğrenci kimlik kartı olan akıllı kart teknolojisi kullanılmaktadır. Bu bağlamda öğrenci kimlik kartı olarak kullanacağınız Yıldız E-Kart (YEK) adını verdiğimiz kartı kayıt yaptırdıktan sonra almak için; Gerekli belgeler: - Pasaportun Türkçe tercümesi (noter veya tercüme bürosu onaylı) - YU Numarası Dağıtım Yerleri: - Yıldız Kampusu : Đş Bankası YTÜ Şubesi - Davutpaşa Kampusu : Đş Bankası Davutpaşa Şubesi Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavı Giriş Belgesi: Kayıt işlemlerinizin tamamlanmasından sonra kayıt görevlisince verilecektir. Yapılacak sınava katılabileceğinizi belgeleyen Đngilizce Yeterlik Sınavı (ĐYS ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Giriş Belgesi dir. Bu belge sınava girebilmek için mutlaka yanınızda olmalıdır. Aksi takdirde sınava alınmazsınız. Üniversitemize Kayıt Olduğunuza Dair Belge: Bu belge öğrenci belgesi olarak da kullanabileceğinizden (üç) adet verilecektir.

7 VI- KAYITTAN SONRA YAPILACAK ĐŞLEMLER Đngilizce Yeterlik Sınavı (ĐYS), Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Zorunlu Đngilizce Dersleri adresinden öğrenilebilir. Bu konuda telefonla bilgi verilememektedir. Đngilizce Yeterlik Sınavı (ĐYS), Seviye Tespit Sınavı (STS) : adresinden öğrenilebilir. Bu konuda telefonla bilgi verilememektedir. Đngilizce Hazırlık Sınıfı ve Đngilizce Hazırlık Sınıfından Muafiyet : adresinden öğrenilebilir. Bu konuda telefonla bilgi verilememektedir. Đngilizce Hazırlık Sınıfından Muafiyet : adresinden öğrenilebilir. Bu konuda telefonla bilgi verilememektedir. VII- YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ NE BAĞLI FAKÜLTELERĐN ADRESLERĐ Yıldız Kampusu (Merkez): Yıldız/Beşiktaş Makine Mimarlık Đktisadi ve Đdari Bilimler Milli Saraylar MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Davutpaşa Kampusu: Esenler Fen-Edebiyat Kimya-Metalurji Eğitim Đnşaat Elektrik-Elektronik Sanat-Tasarım Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

8 ÖĞRENCĐ KABUL ŞARTLARINDA YER ALACAK ULUSAL ve ULUSLAR ARASI SINAVLARIN MĐNĐMUM PUANLARI YÖGS: Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavından (YÖGS) en az 55 standart puan alanlar, YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından (YÖS) en az 55 standart puan alanlar, SAT 1: (SAT Reasoning Test inde math ve critical reading testlerinde 1600 üzerinden en az 1100 toplam puan math testinden 800 üzerinden en az 680 puan almış adaylar, GCE SINAVI: (General Certificate Education / A level Sertificate) sınavından müracaat edeceği program türüne göre (en az 2 ders) A level Sertifikası, ACT SINAVI :(American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan alan adaylar, INTERNATIONAL BACCALARUREATE (IB) SINAVI: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 0 olan adaylar, ABĐTUR ( ALMAN BAKALORYASI) SINAVI: Abitur sınavından en az 4 puan almış olan adaylar, FRANSIZ BAKALORYASI : Diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olanlar, TAWJĐHĐ (ÜRDÜN, FĐLĐSTĐN) SINAVI: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, müracaat edeceği programın türüne göre, sınav not ortalaması 100 üzerinden en az 80 puan alan adaylar, BACCALAUREAT LĐBANAIS (LÜBNAN BAKALORYASI) SINAVI: Müracaat edeceği programın türüne göre, sınav not ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan adaylar, GAOKAO (ÇĐN HALK CUMHURĐYETĐ) SINAVI: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan alan adaylar, AL-SHAHADA-AL THANAWĐYYA (SURĐYE) SINAVI: Suriye'de yapılan Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Mimarlık Bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 alan adaylar, DĐPLOME DEBĐRESTAN ve PĐŞDANEŞKGAHĐ (ĐRAN) : Đran da diploma ve bitirme notları en az 20 üzerinden16 olan adaylar, KAZAKĐSTAN ULUSAL ÜNĐVERSĐTE TESTĐ: 120 üzerinden en az 90 alan adaylar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-1 T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Yaşar Üniversitesi

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı